NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • DOORDENKEN OP DONDERDAG
 • GEDICHT VAN DE WEEK
 • ZONDAG 15 JULI 2018
 • DOORDENKEN OP DONDERDAG
 • GEDICHT VAN DE WEEK
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Doorheen de dagen
  Ervaringen besproken
  18-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOORDENKEN OP DONDERDAG

  NOOIT TIJD GEHAD

   

  Het dagelijks brood voor jaren gehamsterd

  en evenveel beleg in diepvrieskasten.

   

  Uren en dagen te gelde gemaakt,

  de toekomst zelf verzekerd.

   

  Maar al die tijd geen tijd gehad

  om aan bloemen te ruiken,

  nooit gezien hoe vogels leven.

   

  Al die tijd geen tijd gehad

  om een brief te schrijven naar een gevangene,

  nooit een paar stappen gezet voor de vrede.

   

  Al die tijd geen tijd gehad

  om het eigen leed uit te huilen,

  nooit een zachte schouder geweest voor een ander.

   

  Al die tijd geen tijd gehad

  om aan kinderen verhalen te vertellen,

  nooit profeten gelezen of psalmen gezongen.

   

  Al die tijd geen tijd gehad

  voor het koninkrijk

  en zijn gerechtigheid.


  Kees Pannekoek

  18-07-2018 om 18:22 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  16-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDICHT VAN DE WEEK

  EEN NIEUW LIED

   

  Een nieuw lied voor de Heer die de vogeltjes schiep

  en hun wijzen van iedere dag,

  die de treurwilg tot eindeloos treuren riep

  en de vrouw tot haar eeuwige lach.

  Een nieuw lied voor de Heer die de goudvissen goud

  en de roodborstjes rood heeft gemaakt,

  die de golven der zee, en de blaren van ’t woud

  met zijn vinger heeft aangeraakt

  die de kolibrie schiep, en de adelaar schiep

  het viooltje en de orchidee

  die de schelpen en zwaardvissen liet in het diep

  van dezelfde bedelvende zee

  die zijn adem laat gaan over ‘t slapende land

  tot het wenend van weelde ontwaakt,

  die de dauwdroppen droogt met zijn heilige hand

  en de zon tot zijn heilgezant maakt.  Een nieuw lied voor de Heer die het meer en de lucht

  en de straten vol zonnelicht goot,

  die de leeuwerik leidt tot zijn duizelende vlucht

  en de vlinder tot vlinderdood.  

   

  Een nieuw lied voor de Heer die Racine en Bach

  zo eindeloos lief heeft gehad

  dat hun hymne, hun droomlied en zelfbeklag

  steeds de klank van de hemel bezat,

  die het water voor Händel zo ruisen deed

  dat de Watermuziek in hem klonk,

  die Homerus de nacht liet opdat hij beleed

  welke donkere schoonheid hij dronk,

  die de leden der liefste verrukkelijk boog

  tot de lijnen der maagdelijkheid,

  die zijn hand langs haar handen en schouders bewoog

  tot zij zoet waren durend bereid,

  die haar wangen en lippen zo liefelijk zacht

  heeft gemaakt en haar ogen zo blauw,

  die de laatste saffier uit zijn huis heeft bedacht

  voor de fonkelende staart van de pauw.


  Een nieuw lied voor de Heer die een durend nieuw lied

  in de mond van mijn moedertje lei,

  die zijn licht in haar zuivere blik achterliet

  en haar zei wat zij zeide tot mij.  Een nieuw lied voor de Heer die van ieder nieuw lied

  het ontstaan en de maker is,

  die het voorzingt in water, in woud en in riet

  in de steeg en de vensternis.    Een nieuw lied voor de Heer, een nieuw lied voor de Heer 

  die akkoorden en woorden ingeeft

  aan het kind en de vrouw en de dichter, en méér

  dan aan weerklank en stem in hen leeft.

  En zijn naam zij gezegend, de eeuwigheid lang

  zij gezegend de naam van de Heer:

  van de opgang der zon, tot haar ondergang 

  zij gezegend de naam van de Heer:

  die de sneeuwvlokken zendt als de wollige wol

  en de rijm als verdwarrelende as –

  en hij spreekt, en de stuwmeren lopen weer vol

  en al smelt wat bevroren was.

  Daarom wateren looft, en gij landstreken looft

  en boomtoppen, looft onze Heer, 

  en gij vuurtongen looft, en gij dauwdroppen looft

  alle vogeltjes, looft dan de Heer.  Een nieuw lied voor de Heer, met pauk en cymbaal 

  en met citer en luit en schalmei:

  een nieuw lied voor de Heer, in uw mond, in uw taal

  want wie geeft u die liederen dan Hij?

   

  Michel van der Plas

  16-07-2018 om 16:33 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  14-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG 15 JULI 2018

  15de ZONDAG B – 15 JULI 2018

  DE KRACHT VAN ZIJN WOORD ONDERWEG

  Straks krijgen we twee verhalen over ‘roeping en zending’. Amos was een veehoeder, en plots hoort hij – in zijn dagelijkse bezigheden – de  stem van God, die hem weghaalt van achter zijn kudde. Voortaan wordt hij geroepen en gezonden om Gods eigen woord te spreken, en nog wel tot mensen, die daar niet voor openstaan, maar die 1001 andere bekommernissen hebben. Bovendien spreekt Amos woorden, die zij liever niet horen, want de profeet wijst hen terecht in hun manier van doen.

  Ook Jezus zendt op een bepaalde dag zijn leerlingen op pad om zijn goede boodschap van vreugde, van vrede en van vertrouwen aan de mensen te verkondigen.

  Verhalen van toen blijven – zoals steeds – verhalen van vandaag.

   

  Maar Amos antwoordde:

  ‘Ik ben helemaal geen profeet,

  en ook geen profetenleerling.

  Ik ben veeboer en vijgenteler.

  Maar de HEER heeft me

  van achter mijn schapen vandaan gehaald,

  en het is de HEER die tegen me heeft gezegd:

  ‘Ga naar mijn volk Israël en profeteer daar.’

  (Amos 7,14-15)

   

  In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich.

  Hij zond hen twee aan twee voor zich uit,

  en gaf hun macht over de onreine geesten.

  Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg,

  geen brood, geen reistas en geen geld,

  alleen een stok.

  Sandalen mochten ze wel dragen.

  ‘Maar,’ zei hij, ‘trek geen extra kleren aan.’

  (Marcus 6,7-9)

   

  DE KRACHT VAN ZIJN WOORD ONDERWEG

   

  Dezer dagen zie  je ze weer op de wegen, al die auto’s bepakt en beladen: valiezen, tenten, fietsen, surfplanken. En binnenin zijn er de  kinderen die boekjes lezen of zich vervelen, die dorst hebben en vragen of het nog ver is. Mensen trekken er op uit, gepakt en gezakt.

  Ook Jezus zendt zijn leerlingen op weg, maar niet op vakantie: ze zullen voor Hem uitgaan om Zijn Woord te preken over het Rijk van God, dat op handen is. Merkwaardig is de minimale uitrusting waarmee ze op stap moeten gaan: alleen een stok, een paar sandalen en de kledij die ze dragen. Geen voedsel, geen dubbele kleding, geen reischeques, geen Visakaart.

  En toch gaan de leerlingen niet op weg met lege handen. Ze krijgen een uitrusting mee die al het andere overbodig maakt: hun kracht ligt in het Woord van God, dat zij spreken.

  Het wordt altijd herhaald, als mensen gezonden worden: ‘wees niet bang, je steunt immers niet op aardse zekerheden, maar je kracht ligt bij de Heer.’ Ga in vertrouwen want de Heer zelf gaat met je mee. Geloof in de kracht van zijn Woord. Zijn Woord alleen is je sterkte, de rots waarop je bouwt. En dat Woord zal die mensen aanspreken, die open en ontvankelijk zijn voor alles wat deugd heet en lof verdient, voor alles wat goed en edel is.

  Wees ook niet verbaasd, zegt Jezus, dat je soms niet welkom bent. Wie Gods Woord verkondigt mag tegenwind verwachten. Blijf niet daar, waar die openheid voor het woord van God ontbreekt. Ga daar weg en schud zelfs het stof van je voeten zodat je niets uit die streek meedraagt en zelf niet door die kwade geest bezoedeld wordt.

  Maar waar het Woord van God wel ingang vindt, verdwijnt elke slechte geest en worden duivels uitgedreven. Verbondenheid groeit en echte liefde haalt het. Er is geen berekening meer, geen eigenbelang dat alles overwoekert. Wat menselijkerwijze onmogelijk lijkt, wordt dan mogelijk: een nieuwe aarde die als een hemel is, door die nieuwe geest die mensen omkeert.

  Laten we hopen dat er altijd mensen zullen zijn die alleen met een stok en een paar sandalen woorden blijven spreken vol hoop en verwachting. Woorden van Jezus, opdat wij leven zouden hebben, leven in overvloed.

   

   

  IK BEN HET LEVEN
   

  Zoals leven altijd klein en weerloos begint

  en alle kiemkracht een verborgen wonder is.

  Zo is Jezus, klein en weerloos,

  met een boodschap als kiemkracht

  verborgen in menselijke gestalte.

   

  ‘Ik ben het leven’

  en met Hem explodeerde zijn woord

  in tijd en ruimte

  zonder grenzen.

   

  Zijn leven is een proces dat krachtiger is

  dan de druk van macht

  en de dreiging met wapens.

   

  Zijn leven is sterker dan alles

  wat mensen doodmaakt:

  monddood of morsdood.

   

  Zijn leven is leven

  dat ook na het leven

  meer dan leven is.

   

  Manu Verhulst

  14-07-2018 om 08:21 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  11-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOORDENKEN OP DONDERDAG

  God,

  iedere dag moet ik

  laten voorbijgaan

  zonder dat ik kan doen

  wat ik eigenlijk

  had willen doen.

   

  Zo sterf ik een beetje

  iedere dag.

   

  Toch ben ik gemaakt

  uit al die dagen

  die zijn voorbijgegaan.

  U liet mij leven

  met goede en kwade dagen,

  en ik ben iemand

  geworden

  die voor U tenminste

  de moeite waard is.

   

  Uit wat is voorbijgegaan

  besta ik nu,

  ben ik gemaakt,

  ga ik voortleven,

  voor mensen,

  voor U.

   

  Jos Van de Schoor

  11-07-2018 om 15:09 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (1)
  09-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDICHT VAN DE WEEK

  ERWTJES 

   

  Toen ze een meisje was van zeventien

  moest ze een hele middag erwtjes doppen

  op het balkon. Ze wou de teil omschoppen.

  Ze was heel woest. Ze kon geen erwt meer zien.

   

  Toen ging ze maar wat dromen, van geluk,

  en dat geluk had niets van doen met erwten

  maar met de Liefde en de Grote Verte.

  Dat dromen hielp. Het scheelde heus een stuk.

   

  En dat is meer dan vijftig jaar terug.

  Ze is nu zeventig en heel erg fit

  en altijd als ze ’s middags even zit,

  mijmert ze, met een kussen in de rug,

   

  over geluk en zo… een beetje warrig,

  maar het heeft niets te maken met de Verte

  en met de Liefde ook niet. Wel met erwten,

  die komen altijd weer terug, halsstarrig.

   

  Ach ja, zegt ze. Ik kan mezelf nog zien,

  daar in mijn moeders huis op het balkon,

  bezig met erwtjes doppen in de zon.

  Dat was geluk. Toen was ik zeventien.

   

  Annie M.G. Schmidt

  09-07-2018 om 18:06 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  07-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG 8 JULI 2018

  14de ZONDAG B – 8 JULI 2018

  ‘Heel gewone mensen?’

   

  Het is een spreekwoord geworden: 'niemand is sant in eigen land!' Vlaanderen – van oudsher een koersland – heeft dan wel zijn ‘wielergoden’ en de voetbalgekte in deze tijden van het WK in Rusland tart alle verbeelding, met de ‘verafgoding’ van de Rode Duivels. Maar voor de rest blijft het waar: het gebeurt wel eens meer dat iemand miskend wordt in zijn eigen omgeving.

  Zo was het destijds voor Jezus, en vandaag blijft het nog waar voor Hem. Sommige mensen zijn aan Hem gewoon geraakt en voor velen lijkt Hij ouderwets geworden en voorbijgestreefd, en wekt Hij geen verwondering meer op.

  De zending van Jezus in Galilea lijkt wel mislukt: zijn eigen dorpsgenoten wijzen Hem af! Alles was nochtans goed begonnen: succes, bewondering, waardering, volgelingen … en dan beginnen de roddels en wordt hij verdacht gemaakt: 'Waar haalt Hij dat vandaan, Hij is toch maar iemand zoals wij.'

   

  Je moet tegen hen zeggen:

  ‘Dit zegt God, de HEER ...’

  En of ze nu horen willen of niet

   – het is immers een opstandig volk –,

  ze zullen weten

  dat er een profeet in hun midden is geweest.

  (Ezechiël 2,4-5)

   

  Toen de sabbat was aangebroken,

  gaf hij onderricht in de synagoge.

  Vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden:

  ‘Waar haalt hij dat allemaal vandaan?

  Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is?

  En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen!

  Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria

  en de broer van Jakobus en Jozef en Judas en Simon?

  En wonen zijn zusters niet hier bij ons?’

  En ze namen er aanstoot aan.

  Jezus zei tegen hen:

  ‘Nergens wordt een profeet zo miskend

  als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’

  (Marcus 6,2-4)

   

  MENSEN ZIJN NIET ZO GEWOON ALS MEN DENKT

  Teresia van Lisieux wordt wel eens genoemd als één van de grootste heiligen van de laatste eeuwen. Zij stierf heel jong, en buiten haar klooster was zij niet gekend. Ook haar medezusters zagen weinig in haar. Van op haar ziekbed hoorde zij een medezuster zeggen: 'Wat zal de overste over haar kunnen vertellen? Zij heeft toch niets speciaal gedaan!' Toch heeft deze jonge vrouw na haar dood een heel grote invloed uitgeoefend. Haar geheim was de liefde in het leven van iedere dag. Zij droomde er ooit van missionaris te worden. Haar gezondheid liet het niet toe. Maar bij Paulus las zij: 'De grootste gave is de liefde!' En die liefde beleefde zij heel intens.

  Het lijkt op het evangelie van vandaag. Jezus is in zijn vaderstad om daar de blijde boodschap te verkondigen. Maar veel mensen reageren afwijzend: 'Wij kennen zijn familie, het zijn heel gewone mensen. En zelf is Hij ook maar een kleine timmerman.' De kennissen van Jezus zien de rijkdom van zijn leven en de diepte van zijn boodschap niet.

  Zo kan het ook bij ons zijn. Wij zijn soms gewoon geraakt aan de mensen met wie wij elke dag samenleven en die wij dikwijls ontmoeten. Hebben wij nog oog voor hun goede kanten? Zien wij het goede in hun leven nog en laten wij ons door hen nog aanspreken?

  Deze week zouden wij kunnen proberen in onze omgang met mensen wat dieper te kijken. Soms dragen heel eenvoudige mensen dragen een mooie parel in hun hart. Aan ons om die parel te ontdekken tot onze eigen vreugde. In het hart van vele mensen is er wel een spoor te vinden van Gods liefde.

  ’s Avonds kunnen wij ook eens terugkijken op onze dag en wie wij ontmoet hebben. En wij kunnen God danken voor al het mooie en het goede dat mensen ons steeds weer schenken. In een onzevader kunnen wij dan al die mensen aan God toevertrouwen. Zo groeit de vriendschap in de wereld.

  (Geïnspireerd door een homilie van Mgr. Paul Schruers)

   

  'Wie is Jezus voor jou?'

   

  'Die Jezus sluimert in mijn achterhoofd. 

  Af en toe

  krijg ik nog een schok van herkenning

  bij een of andere ervaring.

  Dan zeg ik:

  Jezus heeft het, in die of die parabel,

  al begrepen en prachtig gezegd.

  Soms denk ik:

  Hij zal wel liedjes gezongen hebben

  en gekke verhaaltjes verteld hebben

  aan de kinderen.

  Dag Jezus,

  lieve man,

  liedjeszanger,

  herrieschopper,

  man van vrede. 

  Je hebt het leven ontzaglijk doorgrond.'

   

  Willem Vermandere

  07-07-2018 om 08:02 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  05-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOORDENKEN OP DONDERDAG

  Vorige zondag, 1 juli, mocht ik de homilie houden bij het gouden priesterjubileum van mijn goede vriend Jef Floren, 75 jaar geleden geboren in Sint-Lenaarts (Brecht), en ondertussen bijna 50 jaar werkzaam in Brazilië, thans in het bedevaartsoord van Padre Ibiapina ... de moeite waard om eens te 'googlen' om hierover wat meer aan de weet te komen! 

  Hieronder volgt eerst de tekst van de homilie en daarna trachten een negental foto's een bescheiden sfeerbeeld te geven van de viering in de parochiekerk, Sint-Leonardus, te Sint-Lenaarts. 

  Zusters en broeders, beste Jef,

  1968, het jaar van je wijding, was een bewogen tijd. Veel oude zekerheden en gewoonten vielen weg. Als kind kenden wij onze Bijbelse geschiedenis en deden onze eerste communie met de andere kinderen van het dorp, zonder ons daar vragen bij te stellen. Maar alles werd anders en weinig bleef zoals het altijd geweest was. Wie nu met de tijd mee wil zijn, zegt niet te geloven, en wie gelooft, wordt oubollig genoemd.

  Maar jouw roeping, Jef, lag verder: Brazilië. De hele wereld was dichtbij gekomen en in Latijns-Amerika lag de klemtoon op gerechtigheid en bevrijding, met grote namen als Helder Câmara en vele anderen. Geloof en leven waren daar meer met elkaar verbonden en de vieringen waren levendiger. Meer dan in Europa leek ginder een nieuwe beleving te groeien. Maar ook in Brazilië liep niet alles zoals verwacht was. De aandacht verschoof opnieuw naar de eigen spiritualiteit en ging minder naar de inzet voor rechtvaardigheid. Bovendien kwamen er vele ‘nieuwe kerken’, die soms meer met geld dan met geloof begaan waren. Zowel hier als ginder is er veel veranderd, en die veranderingen waren niet altijd ten goede.

  En dan worden er vragen gesteld over de toekomst van Kerk en geloof. Ondanks alles wat soms gezegd wordt, hoeven we – denk ik – niet bang te zijn daarvoor, ook al zal die toekomst zeker geen herhaling zijn van de Kerk van vroeger. Wij hebben geen glazen bol, maar laten we ons leiden door de oudste bronnen van ons geloof. De eerste christenen kunnen ons inderdaad veel leren. Ook zij kenden hun ontgoocheling en twijfel. Zoals die leerlingen van Emmaüs die, na de kruisdood van Jezus, alle hoop verloren hadden. Of die 120 leerlingen, die zich verschanst hadden in het cenakel. De hoop op een Rijk van God die hen drie jaar bezield had was in duigen gevallen.

  Maar net dan – toen de ontmoediging zo groot was – is de Heilige Geest over hen gekomen. En die Geest heeft hun leven omgekeerd. Zij durfden naar buiten komen met de blijde boodschap van Jezus, door de gave van die Trooster en Helper die Hij beloofd had. En door zijn Belofte dat Hij bij ons zou zijn tot het einde der tijden. Wellicht leeft dit geloof meer in Brazilië dan hier bij ons, met dat zo mooie woord: ‘Deus é mais’ … God is altijd groter dan wij durven vermoeden.

  Ondanks het negatieve nieuws, dat ons overspoelt, zijn vele mensen, ook vandaag, op zoek naar een leven dat mooi en waardevol is. Een leven ook, dat hunkert naar God. Hopelijk vinden deze mensen God in een arme en dienende kerk, die niet uit is op macht, maar die bovenal aandacht schenkt aan de beleving van het evangelie. Laten wij bidden dat een Kerk mag groeien, die minder haar dogma’s bewaakt, maar meer het leven van haar gelovigen wil inspireren. Een Kerk die zich meer laat leiden door de Heilige Geest, die in Jezus zelf werkzaam was.

  De dreigingen die de vroegste christenen ondervonden, waren talloze malen groter, dan wat wij meemaken. Ze werden vervolgd, gemarteld en gedood, omdat zij – in de Geest van Jezus – tegen de stroom ingingen. ‘Vergeld geen kwaad met kwaad’ in plaats van ‘oog om oog, tand om tand’. ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de kleinste van allen worden en de anderen dienen.’ En bovenal: Jezus, die gekruisigd was, was uit de dood opgestaan en leefde voort. Hij die gedood was, was niet langer dood. De eerste christenen keerden zich tegen de bestaande orde waarin het kwaad zo dominant aanwezig was en wilden dat alles nieuw zou worden: een Rijk van God en geen koningschap van deze wereld.

  Zo werden zij gedreven door Gods Geest, die alles nieuw maakt.  Deze Heilige Geest van God waait nog altijd, nu zoals toen. Hij kan onze rust verstoren. Maar Hij waait ook zuiverend en verfrissend. En Hij kan onnodige ballast wegblazen… Laten we openstaan voor die Heilige Geest, luisterend en vol vertrouwen. Een hoopvolle toekomst tegemoet!

  Beste Jef, van harte proficiat en bovenal dank je wel omdat je al 50 jaar – en eigenlijk al veel langer – leeft en vóórleeft vanuit die Heilige Geest van Jezus.

     05-07-2018 om 16:39 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  02-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDICHT VAN DE WEEK

  ZOMERAVOND IN DE POLDER

   

  De polder pompt zijn dampen in de avondlijke zwoelte.

  De zon zinkt weg aan d’ horizont, in zeeën bloed,

  die boven ‘t veld de hemel kleuren : een uitgestraalde gloed

  waaronder ‘t land nog smacht naar nachtelijke koelte.

   

  Iets ritselt in de bomen langs de langgerekte dijken.

  Iets lispelt door het riet in overgroeide kreken.

  Of zijn ‘t de lasten van de laatste weken

  die gans de polder ‘s avonds moe doen lijken?

   

  Een late reiger zoekt met lome slagen

  de grauwe plassen waar hij kan naar paling peuren.

  De oe-roep van een nachtuil doet de stilte scheuren,

  en ‘t duister klimt, om alle lijnen weg te vagen.

   

  De sterren lichten op, briljanten in een zwarblauw veld,

  knipogend naar de moegewerkte aarde.

  Een meteoor verschijnt en dooft zijn licht, daar waar de

  dampkring schroeiend steen tot asse smelt.

   

  En ook het poldervolk is nu tot rust gekomen:

  het dolce far niente na een overdrukke dag;

  de laatste schakel in de ketting die de nacht omhelzen mag,

  en wegglijdt in een wolk van onontdekte dromen.

   

  Jef de Paepe

  02-07-2018 om 18:43 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  29-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG 1 JULI 2018

  13de ZONDAG B – 1 JULI 2018

  MEISJE, IK ZEG JE: STA OP!

  Vandaag horen we in het evangelie een wonderverhaal, dat tegelijk één van de mooiste en ook één van de pijnlijkste is: de opwekking van het dochtertje van Jaïrus.

  Het doet altijd pijn te horen dat een kind gestorven is; maar anderzijds valt dit verhaal op door het tedere taalgebruik.

  Mogen wij eruit leren om mensen die gebukt gaan onder een groot verdriet met zachtmoedigheid en tederheid tegemoet te treden, mee-levend, mee-lijdend, mee-dragend.

   

  God heeft de dood niet gemaakt

  en Hij vindt geen vreugde

  in de ondergang van hen die leven.

  God heeft de mens immers geschapen

  voor een onvergankelijk leven

  en Hij heeft hem tot een beeld

  van zijn eigen eeuwigheid gemaakt.

  (Wijsheid 1.13 en 23)

   

  Nog voor Jaïrus uitgesproken was,

  kwamen enkele mensen

  tegen de leider van de synagoge zeggen:

  ‘Uw dochtertje is gestorven,

   waarom valt u de meester nog lastig?’

  Maar Jezus hoorde dat en zei:

  ‘Wees niet bang, maar blijf geloven.’

  Hij ging naar binnen en zei:

  `Waarom die drukte en die tranen?

  Het kind is niet gestorven, het slaapt.'

  Ze lachten Hem uit.

  Maar Hij pakte het kind bij de hand en zei haar:

  `Talita koemi.'

  In vertaling betekent dat:

  Meisje, Ik zeg je, sta op.

  Meteen stond het meisje op en liep rond.

  Ze was twaalf jaar.

  Ze raakten buiten zichzelf van opwinding.

  Hij beval hun met nadruk

  dat niemand dit te weten zou komen,

  en Hij vroeg hun om haar eten te geven.

  (Marcus 5, 35-43)

           

  TALITA KOEMI

  ‘Talita Koemi’, één van de weinige Aramese woorden die we in het evangelie terugvinden. Meisje, ik zeg u sta op. Het evangelie voegt erbij. Zij was 12 jaar. De ouderdom waarop een meisje officieel volwassen werd in Israël.

  Jezus steekt zijn hand uit. Als wil Hij zeggen: ‘Ik begrijp je angst om groot te worden, je angst om op eigen benen te staan je bent altijd zo afhankelijk geweest, zo onderdanig,. Je bent als kind opgegroeid in een cocon, veilig beschut. En nu valt dat allemaal weg.’

  Hoe herkennen wij in dat meisje niet de jeugd van vandaag, die ondanks al de mogelijkheden die zij ter beschikking heeft en al de vorming die zij mag genieten, angst heeft om de verantwoordelijkheid van het volle leven aan te gaan. Het definitieve engagement in het beroepsleven en in het huwelijksleven schuiven zij voor zich uit. Eerst nog een jaartje studeren, eerst nog wat samen wonen. Ook de ouderdom om vader of moeder te worden komt hoger en hoger te liggen.

  Talita koemi. Jezus zegt niet: kom, ik zal je optillen. Rechtveren moet zij zelf doen. Zij zet haar eerste stappen in de kamer, neen het zijn de eerste stappen in haar durf om persoonlijk te leven. ‘Geef haar wat te eten’ zegt Jezus, Ook al zal zij haar eigen leven leiden, dat ontslaat haar ouders niet van een blijvende zorg en aandacht.

  Als ’s avonds die ouders nog eens over het gebeuren nadenken gaan zij beseffen dat dit voorval verder reikt dan hun dochter, of hun gezin. Daar zit een boodschap in voor de hele wereld en voor alle mensen. ‘Hebt gij gehoord’, zegt die vader, ‘hoe kordaat Jezus zegde: Zij is niet dood, zij slaapt’. Dood is slechts schijn. Hij wilde zeggen: als dood het einde is van ons leven, het definitief einde van onze liefde, dan is het inderdaad om angst te hebben om te leven, angst om te beminnen. Dan gaat iemand zoals onze dochter weigeren om te eten, weigeren om te beminnen, weigeren om te leven.

  Ja, de mensen lachten hem vierkant uit. Ook dat is van alle tijden. Want als je daarmee naar buiten komt, dan lachen zij u uit. Ook vandaag. En nochtans daar raken wij de kern van het christendom. Leven zonder uitzicht op de eeuwigheid is gelijk leven in een sarcofaag. Die mag dan nog zo comfortabel en luxueus zijn. Het blijft een sarcofaag.

  ‘Talita koemi’ Meisje sta op. Het leven is nog mooier dan je denkt want leven is onsterfelijk. Is er een mooier woord  om de vakantie te beginnen: Talita koemi!                  

  (Manu Verhulst.)


  Ik ben de kleine dochter van Jaïrus.

  Ik lig hier op een veel te grote baar.

  De dood zit in mijn ogen en mijn haar,

  dat, nu de krul eruit is, zonder zwier is.

   

  Ik mis mijn pop, die nu zij niet meer hier is,

  slaapt als ik slaap, de vingers in elkaar.

  Ik weet dat twee en twee te zamen vier is,

  maar nu ik dood ben, is dat niet meer waar.

   

  Waarom had ik daar straks ook weer verdriet?

  Er zou een man die toveren kon, komen,

  mij beter maken, maar toen kwam hij niet.

   

  De mensen op het dak en in de bomen

  gingen naar huis, maar ik blijf van hem dromen.

  Morgen ben ik de eerste die hem ziet.

   

  Ed Hoornik  29-06-2018 om 22:06 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  27-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOORDENKEN OP DONDERDAG

  ECHTE LIEFDE ... HEMELS!

   

  Dat ik gelovig ben, staat als een paal boven water. Dikwijls ben ik rotsvast overtuigd, andere dagen, als alles tegenzit, durf ik wel eens twijfelen en is niets meer zeker. Dat zijn geen gelukkige dagen. Enkelen zien mijn kwetsuren en voelen mijn zwakte. Zou het kunnen dat God dan even wanhopig op zoek is naar mij?

  Toch maar hopen dat alles weer goedkomt, is de boodschap. Er rest mij maar één weg om deze kloof te overbruggen: het pad van de liefde bewandelen.

  Echte liefde is een vleugje hemels paradijs op aarde. Echte liefde is ook dankbaar zijn om het vertrouwen in elkaar.

  Echte liefde is eveneens heel dicht bij elkaar zijn en dan weer kunnen loslaten. Het geeft je opnieuw veerkracht en de opgelopen schade zie je als een donderwolk aan de horizon verdwijnen. Het zou me niet lukken om los van echte vrienden te kunnen bestaan en gelukkig te zijn. Die verbondenheid koester ik dan ook met heel mijn hart.

  Geloven en geluk, ze vinden beide hun weg in m'n leven doorheen de liefde. Enerzijds door liefde te kunnen schenken en anderzijds door ze ook te mogen ontvangen. Zo bewaar ik mijn speelse, spontane, jeugdige vrolijkheid.

  Heeft Jezus het ook niet over de liefde die zich prijsgeeft, die blij is en verdraagt, hoopt en blijft geloven?

  Die liefde maakt alles mogelijk, daarin ligt een zee van antwoorden. Wat een geluk dat ik Jezus' voorbeeld mag kennen, herkennen en beleven.

  (Monika Van den Perre)

   

  (Bron: Catechesehuis, Tussendoor: ‘Maakt geloven gelukkig?’, augustus 2017)

   

  27-06-2018 om 18:26 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Categorieën
 • Dagboek/bedenkingen (1292)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!