NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • ZONDAG 20 MEI 2018
 • DOORDENKEN OP DONDERDAG
 • GEDICHT VAN DE WEEK
 • ZONDAG 6 MEI
 • MEIMAAND MARIAMAAND
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Doorheen de dagen
  Ervaringen besproken
  19-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG 20 MEI 2018

  PINKSTEREN

  De Helper
  die de Vader jullie in mijn naam zal zenden,
  zijn heilige Geest,
  zal jullie verder in alles onderrichten:
  Hij zal jullie alles laten begrijpen
  wat Ik jullie gezegd heb.
  (Johannes 14, 26)

   
  De heilige Geest laat zich moeilijk vatten in woorden. Maar Hij is aan het werk in mensen, waar iets bijzonders van uitgaat: hun woorden, hun daden komen diep uit hun hart, en wijzen ons de goede weg. Laten wij bidden om zulke mensen te worden, mensen bezield door de Heilige Geest, in wie Jezus zelf woont en ook vandaag nog zichtbaar wordt.

  Heer God, geef ons die diepe genegenheid,
  die onze blik op Jezus richt,
  en die zijn hart wil zijn in deze harde wereld.

  Geef ons de vreugde om dankbaar te leven
  dankbaar voor alles wat we gekregen hebben
  dankbaar voor alles wat wij mogen zijn.

  Geef ons geduld:
  geduld met anderen die anders zijn,
  geduld met onszelf, omdat wij zwak zijn,
  en soms veel tijd nodig hebben
  om die mens te worden, die we willen zijn.

  Geef ons warmte in de omgang met elkaar
  en laat ons gevoelig worden voor elkaars leed:
  het groot verdriet misschien
  maar ook die kleine pijnen,
  waaraan een mens traag doodgaat.

  Geef ons die goedheid, die iedereen het beste gunt.
  Die ons open en onbevangen naar mensen toekeert,
  zonder argwaan of bijbedoelingen,
  maar vol vertrouwen op hun goede wil.

  Geef ons trouw om het gegeven woord nooit te breken,
  en om onze roeping niet te vluchten.

  Geef ons zachtheid om te beseffen
  hoe kleine wonden pijn kunnen doen
  en zachtheid om nooit één mens te kwetsen.

  (vrij naar Carlos Desoete en Valeer Deschacht)

  Die mooie gaven van de Geest wil ik u van harte toewensen op dit feest van Pinksteren, deze zalige hoogdag van Gods Goede Heilige Geest.

  ---

  De Geest waait waar hij wil
  en staat nooit stil.
  Nu eens bij u, dan bij een ander.
  Waarom bezien wij zo elkander?
  Zie, wat bij u is, is bij mij.
  ’t Komt uit hetzelfde klaar getij,
  gelijk de waatren van de beken
  zich voeden aan dezelfde stroom
  of uit dezelfde bronne breken.
  Wij zijn de takken van één boom,
  van ’t zelfde huis de gangen,
  de aders van het eendre bloed.
  En of de Geest met vlam en zangen
  bij u nu, dan bij mij verwijlt,
  of weer verterend naar een ander ijlt.
  Hij is in ons! In ons! Zo is het goed.
  En laat ons zwijgen en verlangen.

  Felix Timmermans

  19-05-2018 om 08:28 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  16-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOORDENKEN OP DONDERDAG

  GEZEGEND

  gezegend de mensen
  die zijn als Jezus van Nazareth
  mensen die goed zijn en barmhartig,
  met een hand die niet slaat
  als hij geslagen wordt;
  met een mond die niet verraadt
  als hij verraden wordt;
  mensen als een vriend
  die zijn vijand niet verloochent.

                

  Gezegend de vrouw voor de man
  en de man voor de vrouw
  en oud voor jong
  en sterk voor zwak.

                    

  Gezegend de barmhartigen
  en zij die open zijn en lief,
  met wie het goed omgaan is
  bij alle gebreken.

                   

  Gezegend zij
  die elkaar bewaren,
  troosten, voorthelpen en verdragen.

                  

  Gezegend jij
  die klein of groot
  tastend doet als Hij,
  het kwaad vergeldt
  door goed te doen.

               

  Zalig ben je en gezegend,
  een paradijs op aarde.

               

  Kees Harte

  16-05-2018 om 08:08 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  14-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDICHT VAN DE WEEK

  IEMAND OM AAN TE VERTELLEN
  WAT NIET VAN BELANG IS

                   

  Het regent en niemand om aan te vertellen
  hoe nat ik ben. Het regent en niemand
  om aan te vertellen dat mijn nieuwe schoenen
  nu al lek zijn. Jac, ik ben in een plas gestapt
  en mijn schoenen zijn lek, ik ben nat, door en door.
  Jac, en jij?

              

  Hoe hard het regent?
  Het regent heel hard. Heel erg hard.
  Harder dan ooit.

              

  Judith Herzberg

  14-05-2018 om 18:15 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  05-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG 6 MEI

  6de PAASZONDAG B – 6 MEI 2018
  ‘WANT GOD IS LIEFDE’

  De eeuwen door hebben vragen over God mensen in de ban gehouden. Bestaat Hij eigenlijk wel, echt en daadwerkelijk? Of hebben wij hem zelf ‘uitgevonden’ omdat we ‘zo Iemand’ nodig hadden en gewoonweg niet zonder konden? En als Hij bestaat: welke voorstelling, welk beeld kunnen wij ons beeld van Hem vormen? Hoe is Hij eigenlijk, Wie is Hij eigenlijk.
  Vandaag antwoordt Johannes met kinderlijke klaarheid in de lezing uit zijn eerste brief: ‘God is Liefde’
  In het evangelie boomt hij daar nog wat meer over door, met woorden van Jezus tijdens het Laatste Avondmaal: ‘Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.’

  Geliefde broeders en zusters,
  laten wij elkaar liefhebben,
  want de liefde komt uit God voort.
  Ieder die liefheeft,
  is uit God geboren en kent God.
  Wie niet liefheeft kent God niet,
  want God is liefde.
  (1 Johannes 4,7-8)

  Dit is mijn gebod,
  dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.
  Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
  dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
  Ik noem u geen dienaars meer
  want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
  maar u heb Ik vrienden genoemd …
  (Johannes 15,12-13 en15)

  ‘ZOALS IK JULLIE HEB LIEFGEHAD’

  Zusters en broeders,
  we kunnen heel veel van elkaar verschillen, maar dit hebben we toch wel gemeen met elkaar: we willen gelukkig zijn. Daar gaan Jezus’ woorden vandaag over: ‘Ik zeg u dit alles, opdat mijn vreugde in u mag zijn en uw vreugde volkomen mag worden.’ Jezus verlangt ernaar dat zijn diepe vreugde ook in ons mag wonen. En Hij voegt eraan toe: ‘Als je die volkomen vreugde wil ervaren, moet je elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad.’ Een andere weg is er niet, alleen de liefde zoals Hij zelf ons liefhad.
  Liefde! De eeuwen door is er over gezongen, geschreven en gepraat. Met zoveel verschillende betekenissen: huwelijksliefde, moederliefde, kalverliefde, naastenliefde, eigenliefde, liefdoenerij, liefdadigheid, verliefdheid … Van de ene kant is het woord tot op de draad versleten omdat het te pas en te onpas gebruikt wordt. En van de andere kant is het onverslijtbaar en onmisbaar, zoals een dichter schreef ’Liefde is het hart van het heelal’.
  Vandaag zegt Jezus ons: ‘Geen groter liefde kan iemand hebben dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden’. Het gaat hier niet over sterven voor elkaar, maar over leven voor elkaar: jezelf geven, jezelf vergeten in gewone dagelijkse dingen. Het is ‘iets doen’ en ook ‘iets gaarne doen’, om de ander gelukkig te maken … ook als dit moeite kost . Het is jezelf vergeten omwille van de ander. Meer nog: liefde is jezelf geven, met wat je hebt en met wat je bent – zoals Jezus heeft voorgedaan.
  We kunnen mensen gaarne zien, omdat ze goed zijn voor ons. Bij Jezus wordt die volgorde omgekeerd. Zijn liefdevolle blik of gebaar komt eerst en daardoor wordt iemand goed. Hij bemint Zacheüs, een egoïstische uitzuiger, en daardoor geeft die de helft van zijn bezit aan de armen. Hij bemint Petrus die hem driemaal verloochende en Petrus wordt een rots van geloof. Jezus’ liefde maakt iemand goed. Ook onze liefde kan mensen anders maken.
  Daarom heeft iemand terecht gezegd: ‘Liefde verandert de wereld niet … maar liefde verandert de mensen, en mensen veranderen de wereld.’

  Zoals u

  Zoals u hier hebt liefgehad,
  ons als een broeder toevertrouwd,
  met hart en ziel, zo wilt u dat
  ook ik van al uw mensen houd.

                           

  Zoals u ons hebt opgericht
  door al uw aandacht en geduld
  en ons weer zette in het licht
  voorbij de sleur, voorbij de schuld;

                             

  zoals u doven horen deed,
  en lammen lopen, blinden zien,
  de warme hoop in alle leed,
  zo wilt u dat ik mensen dien.

                                

  Zoals u was in alles goed
  en mild, altijd en overal,
  en schaamteloos vol goede moed,
  zo wilt u dat ik worden zal.

                         

  Zoals u hier bent rondgegaan,
  en heel de wereld weet nog hoe,
  en elke mens hebt welgedaan,
  zo wilt u, meester, dat ik doe.

                        

  Zo blijft u leven na uw dood,
  als licht in angst, als troost in pijn.
  Zo blijft u onze lotgenoot.
  En zo zal God verheerlijkt zijn.

                                

  Michel van der Plas  05-05-2018 om 07:42 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  01-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MEIMAAND MARIAMAAND

  Lieve Maria,
  omdat de Vader in elke mens
  het verlangen gelegd heeft
  van Hem en bij Hem te zijn,
  voelen wij ons voortdurend onderweg,
  pelgrims, soms wat ontheemd,
  hopend op de dag
  dat Hij ons opneemt in een eeuwige omhelzing.

  Maar nu en dan ook bang
  omdat we onzekere, kleingelovige mensen zijn
  die zich vasthouden aan wat ze zien.

                                

  Neem Jij, Maria,ons bij de hand,
  zodat we niet bang hoeven te zijn
  en breng ons langzaam maar zeker
  langs je Zoon Jezus
  naar onze enige echte thuis,
  in de armen van onze God.
  Amen.

                   

  Iny Driessen

  01-05-2018 om 09:43 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  30-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDICHT VAN DE WEEK

  BIJ HET FEEST VAN SINT-JOZEF, ARBEIDER

   

  In de voetsporen van Jozef
  ga je binnen in de droom
  waarin de Zoon van David
  – handen open en ’t hoofd op hol geslagen
  van zijn vrouw –
  een engel ziet
  die hem de vrees ontneemt,
  de glimlach van het weten geeft.

                                

  Het Kind dat is als elke en
  ‘made in heaven’
  wacht in het schootveld van zijn moeder
  op verlossing,
  alleen de ezel met zijn lange oren
  wil niet mee naar Bethlehem
  waarheen Jozef hem trekt.

                               

  Zoveel gezien als toegevoegde waarde(1)
  houdt hij de wacht die man, maar weet:
  geen man gaat naar zijn vrouw en kind
  tenzij langs hem,
  deel van de poort naar God is hij,
  daar bij die grot.
  Alleen het ‘schorriemorrie’(2) gaat er door,
  een herder en een schaap,
  een koning zonder troon,
  of – klein genoeg – ook jij misschien.

                                    

  Want hoe gebukt als elke vluchteling
  gaat dit gezin
  het land Egypte in, de ballingschap.
  Heb je die Hand gezien?

                                  

  En God beminnend als hun Kind
  zijn zij op engelvoeten
  terug de weg naar huis gegaan;
  want uit dat verre land – als ooit zijn volk – riep
  God de Heer zijn Zoon,
  een takje uit de oude stam(3)
  van David – Isaï – Ruth tot Abraham.

                                    

  De Geest van Jahwe rust op Hem
  met de gaven zevenvoud, shalom,
  zoals Jesaja profeteerde;
  in Nazareth gerechtigheid geleerd
  als milde regen neergedaald is Hij
  in die verdwaalde tijd.

                      

  ‘k Hou van de dingen van mijn Vader
  ik baad mij in dit eeuwenoude zevenlicht
  ik draag de tempeltafels van Wet,
  ik honger met zovelen,
  ‘k wil wonen in ’t Huis van Brood(4),
  ik leef al nu
  voorbij de dood.

                               

  Omer Gielliet (Biervliet 14 mei 1925 – Breskens 7 mei 2017)

  Voetnoten:

  (1) De naam Jozef betekent eigenlijk ‘de toegevoegde’.
  (2) ‘Schorriemorrie’ is eigenlijk de Nederlandse verschrijving voor twee Hebreeuwse woorden voor os en ezel. Het is een aanduiding voor ‘arme’ mensen en zwervers.
  (3) ’t Hebreeuwse woord ‘nezer-nazer’ betekent twijg, takje. Het werd door Mattheüs gebruikt om de profetie van Jesaja naar Nazareth te laten verwijzen.
  (4) Beth-lehem d.i. Brood-huis. Jezus wordt ’t Brood des Levens genoemd.

  (Het beeld ‘In de voetsporen van Jozef’ – eveneens van priester Omer Gielliet – staat buiten aan de kerk van Maldegem-Donk)  30-04-2018 om 16:03 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  27-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG 29 APRIL

  5de PAASZONDAG B – 29 APRIL 2018
  ‘WIE MET MIJ VERBONDEN BLIJFT’

  ‘Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en ik,’ en ‘Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem – draagt rijkelijk vrucht’. Zo spreekt Jezus vandaag tot ons in het evangelie.
  Met Hem verbonden blijven, zoals de ranken met de wijnstok, en zijn woorden blijvend in ons laten wonen, daar gaat het om. Het volstaat niet om Zijn boodschap even te beluisteren, ’s zondags in de kerk, en er dan – de duur van een ademtocht – ontroerd door te worden. Het komt erop aan om de woorden van Hem, die het Woord is, diep te laten doordringen, wortel te laten schieten in ons hart en ze als het ware tot onze innigste, diepste en nieuwe natuur te laten openbloeien: onszelf laten kneden naar en door de woorden van het Woord.
  Zo worden we ten volle zijn leerlingen en mogen we de vreugde smaken van de Blijde Boodschap, een leven – nu reeds – in het eigen Rijk van God. Want, zoals Hij vlak vóór zijn dood nog zei: ‘geen dienaren noem ik jullie, maar jullie heb ik vrienden genoemd.’

  Kinderen, wij moeten niet liefhebben
  met de mond, met woorden,
  maar waarachtig, met daden.
  Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid,
  en kunnen we met een gerust hart voor God staan.
  Zelfs als ons hart ons aanklaagt,
  want God is groter dan ons hart en Hij weet alles.
  (1ste Brief van Johannes 3,18-20)

  Jullie zijn al gezuiverd
  door het woord dat Ik jullie verkondigd heb.
  Laten we met elkaar verbonden blijven,
  jullie en Ik,
  want zoals een rank geen vrucht kan dragen
  uit eigen kracht,
  maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok,
  zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen
  als je niet met Mij verbonden blijft.
  (Johannes 15,3-4)

  ‘LEVEN VAN ZIJN LEVEN’

  We werden allen opgevoed in grote eerbied en ontzag voor de almachtige God, hoog verheven in de hemel, ver boven ons, mensjes van niemendal. Zo hebben wij tot God gebeden, vele en vele keren, en telkens weer hebben we ons klein, hulpeloos en nietig gevoeld. Het is een houding die passend is, maar evenzeer is het ook maar één kant van het hele verhaal.
  Als God zo ver BOVEN ons, kleine mensen, staat, als Hij zo ver BOVEN ons leven staat, komt Hij ook vlug BUITEN ons leven te staan. Hij is dan te groot en te ver, ongenaakbaar en onbereikbaar. HIJ woont in de coulissen van zijn hoge hemel, en WIJ leven, even maar, op het kleine podium van dit stukje aarde.
  GOD ZIJ DANK is er méér, GOD ZIJ DANK is er Jezus, en GOD ZIJ DANK mochten wij op onze levensweg Jezus ontmoeten,in bezinning en gebed, in gewone ervaringen van ons leven, en bovenal in het evangelie.
  En HIJ, Jezus, sprak ons – ook vandaag – van een wijnstok: Zie, zei Hij, zo dicht zijn wij bij elkaar, als ranken met de stam verbonden. Zo ben Ik één met de Vader, zo ben Ik in de Vader. Zo ben Ik één met jullie, zo LEEF Ik ook in jullie. Evenzeer als het sap van de stam ook het sap van de ranken wordt. Evenzeer als het leven van de stam ook het leven van de ranken wordt.
  Zo heeft Hij het zelf gewild: God kan niet zonder de mensen. Hij leeft zich uit in zijn mensen zolang Hij hun leven mag geven, zo lang Hij hun leven mag zijn.
  Geloven is niet alleen: klein staan voor God. Geloven is ook groeien en groter worden omdat wij Hem in ons laten werken, omdat wij ons door Hem laten snoeien.
  De vruchten van onze gegevenheid zijn op Zijn overgave geënt.

  Geïnspireerd door: Bezinningen Dominicanen


  Houd mij vast

  Heer Jezus, door uw vaders hand
  in onze mensengrond geplant,
  en bloeiend in dit barre land,
  o houd mij vast.

  Zoals de wijnstok sappen geeft
  aan elke rank die van hem leeft
  en vreugde aan zijn vruchten heeft
  houdt U mij vast.

  Ik kan niet zonder U, ik moet
  het hebben van uw hartenbloed
  dat alle leven kloppen doet.
  Dus houd mij vast.

  Laat mij, al doet het groeien pijn,
  een kleine rank van waarde zijn;
  maak mij een druppel van uw wijn.
  O, houd mij vast.

  Michel van der Plas

  27-04-2018 om 18:14 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  25-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOORDENKEN OP DONDERDAG

  LAAT MIJ VREUGDE BRENGEN
  WAAR DROEFHEID HEERST

             

  Hoe zal het ooit zichtbaar worden
  dat God met ons verbonden blijft
  als er geen mensen gevonden worden
  die voor elkaar willen instaan?

                  

  Hoe zal God ooit onder ons kunnen wonen
  als er geen mensen gevonden worden
  die voor elkaar ruimte maken,
  ook al hebben ze elkaar niet uitgezocht?

              

  Hoe kan Gods woord tot ons spreken
  als er geen mensen gevonden worden,
  die elkaar daarop durven aanspreken?

                  

  Hoe kan in deze wereld geloofwaardig worden
  dat God met ons meegaat
  als er geen mensen te vinden zijn
  die het met elkaar willen uithouden
  en elkaar houden aan Zijn Woord?

                 

  Hoe kan God mensen rechtop doen gaan
  als er geen mensen te vinden zijn,
  die te maken willen hebben
  met hen die zijn terneergedrukt?

                 

  (Uit: ‘Bezinningsmomenten’ van Ziekenzorg)

  25-04-2018 om 18:10 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  24-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDICHT VAN DE WEEK

  WEDERGEBOORTE

  Toen, in een mist aan een oever,
  dit lichaam leeg lag, brak
  den grond der ziel een vuur uit
  dat de wereld in vlammen stak.

  Afgronden braken open,
  hemelen sloten dicht;
  van grond tot wolken sloeg er
  een roode orkaan van licht.

  Ik vluchtte, mijn handen geslagen
  tegen mijn aangezicht …

  Ik weet niet hoe ik weervond
  een weg, die verloren was;
  ik kwam aan een glinsterend water
  en bloemen en zacht gras;
  daar speelde God met een kind, dat
  nog niet geboren was.

  Ik dacht een tijding te staamlen:
  ‘De wereld is vergaan’ …
  God sprak: ‘Wat mijn stem niet doen kon,
  dat heeft mijn vuur gedaan:
  gij kwaamt. Ga naar het water;
  uw hoofd is nog zwart van roet,
  en wasch er van uw handen
  de vegen asch en bloed’.

  Toen vroeg het kind: ‘Wat is dat:
  de wereld?’ en God zei
  blij na bedroefd herdenken:
  ‘De wereld is voorbij’

  en toen tot zichzelven: ‘nu blijven
  zij beiden weer bij mij’.

  Ik wiesch mij in ’t glinstrende water;
  God speelde met het wicht …
  ik legde mij in de bloemen;
  mijn oogen vielen dicht.

  Toen ik ontwaakte lag ik
  in licht en bloemen alleen;
  vreemd en verzaligd zag ik
  over een water heen.

  Adriaan Roland Holst 

  24-04-2018 om 08:33 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  22-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG 22 APRIL

  4de PAASZONDAG B – 22 APRIL 2018
  ‘MENS VOOR DE MENSEN ZIJN’

  Vandaag viert de Kerk ‘roepingenzondag’, met het evangelie van de Goede Herder, die zijn schapen kent en ervan houdt. De schapen vertrouwen hem dan ook en luisteren naar zijn stem.
  Elke roeping begint bij Jezus, die op vele wijzen tot ons hart spreekt. Naar Hem hebben we geluisterd, naar Hem blijven we luisteren.
  Zijn vraag om zijn boodschap uit te dragen is van alle tijden en nodigt ons uit tot toewijding en overgave.

  Hoe groot is de liefde
  die de Vader ons betoond heeft!
  Wij worden kinderen van God genoemd,
  en we zijn het ook.
  De wereld kent ons niet,
  omdat zij Hem niet heeft erkend.
  (Eerste Brief van Johannes 3,1)

  Ik ben de goede herder:
  Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij,
  zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken;
  Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen.
  (Johannes 10,14-15)


  ‘HERDER OF HUURLING’

  Vandaag de dag is de herder uit ons straatbeeld verdwenen, zelfs op het platteland, zoals we dat vroeger kenden. Een herder, die met zijn kudde langs kalme wegen trekt, het is van een andere tijd, wereldvreemd in een landschap met havens, industrie en snelwegen.
  Maar de betekenis van de vergelijking is niet verouderd of verdwenen. Ook vandaag zijn er mensen die vertrouwd zijn met elkaar en bij elkaar horen. Mensen die op elkaar zijn aangewezen en afgestemd zijn op elkaar, net zoals herder en kudde bij elkaar horen en op elkaar zijn afgestemd. Ook vandaag zijn er nog mensen die herders en hoeders zijn voor elkaar.
  En ook de huurling heeft de tijd overleefd, soms zelfs diep in ons eigen hart. De huurling die koel zijn profijt berekent, zijn uren klopt en alles afweegt.
  Die huurling, die in mij kan wonen, fluistert mij dan in: ‘Laat maar gebeuren, het is tenslotte jouw zaak niet! Trek het je niet aan en was je handen maar in onschuld, liever dan ze vuil te maken.’ De huurling, die in mij kan wonen, zet zich in tot op het ogenblik dat het gevaarlijk wordt of tot er niets meer te verdienen valt. En dan wendt de huurling zich af, of ‘loopt in een boog erom heen’, zoals de priester en de leviet in die mooie parabel van Jezus.

  (Geïnspireerd door een tekst van ‘Levensecht’)

  Aan het einde van elke eucharistie worden wij nochtans gezonden en gezegend om trouw te blijven aan onze roeping. En die roeping zal nooit anders of verouderd zijn: gestalte geven aan Jezus, de Goede Herder, de veilige gids, de Mens voor de mensen.


  Vader,
  hier ben ik
  om vereenzaamde, 'overbodige' mensen
  warmte en geborgenheid te geven.

  Uw troost vraag ik
  om gebroken, geknakte mensen
  te doen blijven hopen,
  Uw zachtmoedigheid vraag ik
  om de wereld, uw schepping
  een stukje goddelijker,
  een beetje menselijker te maken.

  Uw gerechtigheid vraag ik,
  om onrecht en eigenliefde
  in mij en rondom mij tegen te gaan.
  Uw barmhartigheid vraag ik
  om met een open hart naar mensen toe te gaan.
  Uw zuiverheid vraag ik
  om uw stem in de stilte horen.

  Uw vrede hoor ik
  om aan al uw kinderen te vertellen
  dat Gij Vader en Moeder zijt.
  Opdat uw wil geschieden zou ben ik bereid.
  Vader, hier ben ik, zend mij.

  (Martien D'Hollander)  22-04-2018 om 10:04 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 14/05-20/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Categorieën
 • Dagboek/bedenkingen (1267)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!