NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • MARIA TEN HEMEL OPGENOMEN
 • ZONDAG 13 AUGUSTUS
 • DOORDENKEN OP DONDERDAG
 • GEDICHT VAN DE WEEK
 • ZONDAG 6 AUGUSTUS
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Foto
  Mijn favorieten
 • Gedachten van Stefaan
 • E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Doorheen de dagen
  Ervaringen besproken
  15-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MARIA TEN HEMEL OPGENOMEN

  MARIA HEMELVAART

   

  Met wat een stoet en majesteit en zegen

  Onthaalden U de Vader, Zoon en Geest,

  Toen Gij van hier ten hemel voert, te feest,

  Langs hyacinthe en langs turkoise wegen.

  Jeruzalem scheen boven uitgelaten,

  Het weerlichtte ál karbonkels en robijn.

  Ai starren, duikt, en zon en maneschijn

  Voor eeuwig licht, safier en gouden straten.

  Daar juicht het al, dat van geen vlek geschonnen,

  Het aanschijn keert naar U en ’t zuiver Lam.

  Daar kent men God, drie glansen, éne vlam.

  Gelukkig die Gods blijdschap heeft gewonnen.

   

  Joost van den Vondel

  15-08-2017 om 06:36 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  11-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG 13 AUGUSTUS

  ‘LAAT MIJ OVER HET WATER NAAR U TOEKOMEN’

   

  Toen Petrus merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang; 
  hij begon te zinken en schreeuwde: ‘Heer, red mij!’ 
  (Matteüs 14,30)

   

  Toen Petrus vol moed op de zee liep, wankelden zijn passen, maar zijn liefde en vertrouwen werden sterker. Zijn voeten zonken, maar hij hield zich vast aan de hand van Christus. Zijn geloof ondersteunt hem terwijl hij voelt dat de golven zich openen. In zijn angst voor de storm, bevestigt hij zijn liefde voor de Verlosser. Petrus loopt op de zee, en wordt daarbij eerder gedragen door zijn liefde en vertrouwen dan door zijn voeten.

  Hij ziet niet waar hij zijn voeten neerzet: hij ziet slechts het spoor van de stappen van Degene van wie hij houdt. Vanuit de boot, waar hij veilig was, zag hij zijn Meester en gegidst door zijn liefde, daalde hij af in de zee. Hij ziet de zee niet meer, hij ziet alleen Jezus.

  Maar vanaf het moment dat de vrees zijn geloof begon te versluieren, doordat hij bezorgd werd over de kracht van de wind en afgeleid werd door de storm, wijkt het water onder zijn voeten. Zijn geloof verzwakt, en tegelijkertijd verzwakt ook het water.

  Dan roept hij: ‘Heer, red mij!’ Meteen steekt Jezus zijn hand uit, bevrijdt hem en zegt tegen hem: ‘Kleingelovige, waarom twijfelde je?’ ‘Heb je zo weinig geloof dat je het niet tot bij Mij hebt kunnen volhouden? Waarom heb je niet genoeg geloof om tot het eind door te gaan? Weet voortaan dat alleen je geloof je zal ondersteunen op de golven.

  Zo, mijn broeders en zusters, twijfelde Petrus voor een ogenblik, en gaat hij ten onder, maar hij redt zich door de Heer aan te roepen. Welnu, deze wereld is een zee, waarin de duivel de golven opzweept en waar de verleidingen de schipbreuken vermeerderen; wij kunnen ons slechts redden door te roepen naar de Verlosser, die de hand uit zal steken om ons vast te pakken. Laten we Hem zonder ophouden aanroepen.

   

  (Vrij naar een homilie van de Heilige Augustinus (354-430), bisschop van Hippo,Noord-Afrika)

  11-08-2017 om 18:11 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  10-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOORDENKEN OP DONDERDAG

  STENEN EN STEENTJES

  Op een dag werd een oude professor gevraagd een lezing te geven over efficiënt tijdbeheer. Hij nam het woord en zei: ‘Laten we beginnen met een experiment.’

  Van onder de tafel haalde hij een pot in aardewerk en zette die voorzichtig voor zich neer. Daarna nam hij een twaalftal grote stenen die hij zorgvuldig in de pot legde. Toen deze gevuld was, richtte hij zijn blik langzaam naar zijn publiek en vroeg: ‘Is deze pot vol?’

  Allen antwoordden ze: ‘Ja.’

  De professor bukte zich opnieuw en nam een pot met kiezelsteentjes. Minutieus goot hij ze over de stenen. De kiezeltjes vielen tussen de stenen tot op de bodem van de pot. Hij goot steentjes tot aan de bovenrand.

  Opnieuw vroeg de professor: ‘Is deze pot vol?’

  Zijn toehoorders begrepen zijn opzet en één van hen antwoordde: ‘Waarschijnlijk niet.’

  Daarop haalde de professor van onder de tafel een zakje zand, dat hij aandachtig in de grote pot goot. Het zand vulde de plaats tussen de grote stenen en de kiezelsteentjes.

  De professor vroeg nog eens: ‘Is deze pot vol?’

  Ditmaal schudde zijn publiek eensgezind het hoofd.

  ‘Goed,’ zei de professor, en alsof iedereen het verwachtte, nam hij een kan met water en vulde de pot tot de rand. Daarop richtte de professor zich opnieuw tot de groep en vroeg: ‘Welke grote waarheid toont dit experiment ons aan?’

  De moedigste antwoordde: ‘Het toont aan dat onze agenda nooit zo gevuld is als we wel denken en dat er, als we het echt willen, nog altijd wel wat tijd is voor meer afspraken en meer activiteiten.’

  ‘Neen,’ antwoordde de professor, ‘daarover gaat het niet. De grote waarheid die in dit experiment schuilt is de volgende: als je niet eerst de grote stenen in de pot doet, krijg je ze er achteraf nooit meer in.’

  ‘Welke zijn de grote stenen van ons leven: onze familie, onze vrienden, onze dromen, onze gezondheid? Als we meer belang hechten aan de futiliteiten zoals het zand en de kiezelsteentjes, zullen zij alle plaats in beslag nemen en blijft er geen tijd meer over voor de belangrijkste dingen in het leven.

  Daarom mag je niet vergeten jezelf de vraag te stellen welke de stenen van je leven zijn, om ze vervolgens als eerste in de pot te leggen.’

  (oorsprong onbekend)

  10-08-2017 om 12:21 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  07-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDICHT VAN DE WEEK

  Gedenk mij in uw gebeden!

  Gebeden hebben kracht:

  zij komen als stralen gegleden

  door onze nacht.

   

  Gebeden zijn gedachten

  gedrenkt met innigheid,

  gevormd in zuivere zachte

  ootmoedigheid

   

  Hun mild-bewogene vrede

  geneest de eenzame pijn;

  gedenk mij in uw gebeden

  opdat ik geheel moge zijn.

   

  Henriette Roland Holst 

  07-08-2017 om 18:57 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  05-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG 6 AUGUSTUS

  18de ZONDAG B – 6 AUGUSTUS 2017

   GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER

   

  Ons leven zit vol met regelmaat en gewone dingen. Vandaar dat de dagen allemaal op elkaar kunnen lijken, met eentonigheid, routine en sleur.

  Vandaag horen we in het evangelie het verhaal van Jezus op de berg Tabor: een gebeurtenis, die allesbehalve alledaags is, en die de leerlingen zuurstof gaf voor hun geloof in de Verrezen Jezus. Daarom kijken wij vandaag uit  naar eigen Taborervaringen.  

   

  Zusters en Broeders,

  U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden,

  als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt,

  totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

  (Uit de tweede brief van Petrus 1,19)

   

  Zes dagen later nam ​Jezus​ ​

  Petrus, ​Jakobus​ en diens broer ​Johannes​ met zich mee

  een hoge berg op, waar ze alleen waren. 

  Voor hun ogen veranderde hij van gedaante,

  zijn gezicht straalde als de zon

  en zijn ​kleren​ werden wit als het licht.

  (Matteüs 17,1-2)

   

   

  EVEN EEN GLIMP ZIEN

   

  Boven op de berg zien de apostelen een glimp van een toekomst, die wenkt. Een glimp van een leven, dat ontstijgt aan dit geschonden leven hier. In dit visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zien de leerlingen méér  dan de gebrokenheid van dit bestaan.

  Het is een beeld van de heerlijkheid van de verrijzenis. Maar die heerlijkheid komt er na de pijn van zijn verworpenheid, lijden en dood. De  eeuwen door hebben we die verheerlijking verkeerd begrepen. Barokke schilders tonen Jezus op de berg met licht en goud en groot spektakel.

  Die heerlijkheid is nu nog maar aanwezig als toekomst en hoop. Vandaag zien we nog een heel ander beeld: Jezus openbaart zich vandaag in het vertrokken gelaat van mensen, die slachtoffer zijn in een gebroken, verscheurde wereld: in de kinderen die gedood worden in Syrië, Afghanistan en zoveel andere landen, in de mensen, die van honger omkomen in Afrika. Vandaag is de gedaante van Jezus nog ontredderd, geschonden, ontdaan van alle heerlijkheid.

  De verheerlijking is een belofte, een hoop, die ons gegeven is. Wij leven nog niet tussen gouden kronen, mantels met brokaat en zwevende blote engeltjes. Kleine mensen die samen werken aan gerechtigheid kunnen in onze gebroken en verscheurde wereld tekens van hoop en liefde brengen.

  De glorie van de verrezen Christus kan maar stralen in meer gerechtigheid, in de onophoudelijke zorg voor de gekwetste mensen die nu het gelaat van de lijdende Jezus tonen. Laten wij bidden dat dit visioen van de Taborberg in ons levendig mag blijven – boven alle leed en onrecht uit – zoals ook Jezus zelf slechts door lijden en dood tot de heerlijkheid van de verrijzenis is gekomen.

   

  Van tijd tot tijd moet je het doen,

  de berg opgaan,

  de wereld laten verstillen,

  jezelf en de anderen hervinden in gebed,

  het volle licht van God

  laten schijnen op ons gezicht.

   

  Dat kan vooral in gezelschap van Jezus,

  uit wie dit heldere licht al straalt,

  en in het gezelschap van andere bergbeklimmers,

  Godzoekers zoals Mozes en Elia.

   

  Het was voor hen geen wereldvlucht.

  Zij namen alles mee op die berg:

  het wel en wee van hun volk,

  hun machteloosheid en ontgoocheling.

   

  Maar er kwam vrede in hun hart.

  Ze ontvingen nieuwe kracht om af te dalen,

  om te herbeginnen.

   

  Want wie op de berg alles in het volle licht heeft gezien

  kan ook God vinden

  in het getekende, verwrongen mensen gezicht

  dat 'lijden' heet.

   

  (Bron: Basiliek Oostakker)

  05-08-2017 om 08:56 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  02-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOORDENKEN OP DONDERDAG

  Mensen zijn als thuislozen,

  hun leven lang op zoek naar een thuis, 

  naar geborgenheid,

  naar iemand

  die hen de moeite waard vindt,

  die van hen houdt.

   

  Een kind moet tedere, zachte geborgenheid vinden

  bij een vader en een moeder.

  Een jongen zoekt geborgenheid

  bij een meisje en omgekeerd.

  Mensen zoeken geborgenheid bij elkaar

  in het huwelijk en in de vriendschap.

  De grond van elke geborgenheid is: liefde!

  Zonder thuis ben je nergens.

  Een thuis op aarde

  is een fundamenteel menselijk recht.

  Een thuis heeft alles te maken

  met aandacht en zorg voor elkaar.

  Met liefde, met menselijke warmte, met geborgenheid,

  met elementaire menselijke cultuur,

  met de cultuur van het hart.

  Een thuis vind je alleen maar bij een wezen,

  waarin een hart voor je klopt.

   

  (Bron onbekend)

   

  02-08-2017 om 17:31 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  31-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDICHT VAN DE WEEK

  ERWTJES

   

  Toen ze een meisje was van zeventien

  moest ze de hele middag erwtjes doppen

  op het balkon. Ze wou de teil omschoppen.

  Ze was heel woest. Ze kon geen erwt meer zien.

   

  Toen ging ze maar wat dromen, van geluk,

  en dat geluk had niets van doen met erwten

  maar met de Liefde en de Grote Verte.

  Dat dromen hielp. Het scheelde heus een stuk.

   

  En dat is meer dan vijftig jaar terug.

  Ze is nu zeventig en heel erg fit

  en altijd als ze 's middags even zit,

  mijmert ze, met een kussen in de rug,

   

  over geluk en zo....een beetje warrig,

  maar het heeft niets te maken met de Verte

  en met de Liefde ook niet. Wel met erwten,

  die komen altijd weer terug, halsstarrig.

   

  Ach ja, zegt ze. Ik kan mezelf nog zien,

  daar in mijn moeders huis op het balkon,

  bezig met erwtjes doppen in de zon.

  Dat was geluk. Toen was ik zeventien.

   

  Annie M.G. Schmidt

  31-07-2017 om 10:31 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  29-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG 30 JUlI

  17de ZONDAG A: 30 JULI 2017

  ‘WAAR IS DIE SCHAT TOCH …

  EN WAT IS DIE PAREL?’

   

  Midden in de vakantie

  kunnen wij wellicht gemakkelijker inzien en toegeven

  dat sommige dingen van grotere waarde zijn,

  dan de dagelijkse zorgen

  die ons meestal bezighouden.

   

  Midden in de vakantie

  kunnen mensen en dingen ons terugbrengen

  bij belangrijke doelstellingen,

  ja zelfs bij het enige dat uiteindelijk telt.

   

  De lezingen van vandaag sporen ons aan

  om met een open geest en een luisterend hart

  te onderscheiden waar het op aankomt.

   

  Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg,

  en hij zei tegen hem:

   ‘Omdat je hierom vraagt

   – niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden,

  maar om het vermogen om te luisteren

  en te onderscheiden tussen recht en onrecht –

  zal ik je wens vervullen.

  (1ste Boek Koningen 3, 11-12)

   

  ‘Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, 
  verborgen in een akker. 
  Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer, 
  en in zijn blijdschap 
  ging hij alles te gelde maken wat hij bezat 
  en kocht die akker. 
  Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een koopman, 
  op zoek naar mooie parels. 
  Toen hij een parel van grote waarde had gevonden, 
  ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.’ 

   (Matteüs 13,44-46)

   

  ‘WAT IS MIJ HET MEESTE WAARD …’

   

  De schat in de akker, waarvoor je alles prijsgeeft.

  De mooie parel, die meer waard is dan al het andere.

  Wat is voor ons het belangrijkste in ons leven?

  De mening zal verschillen van mens tot mens en van moment tot moment.

   

  Een goede gezondheid, zoals wij elkaar met Nieuwjaar wensen?

  Een carrière met veel succes en veel geld?

  Dat we gespaard blijven van rampen,

  dat de zaken goed mogen gaan,

  dat onze kinderen goed terechtkomen?

  Elk van ons heeft wel zijn eigen antwoord op elk ogenblik.

  Wij bidden er ook voor dat onze wensen in vervulling mogen gaan…

   

  En toch zien we meer dan eens:

  mensen die rijk zijn – maar geen vreugde kennen.

  mensen die gezond zijn – maar niet gelukkig.

  mensen die geslaagd zijn in het leven – maar onvoldaan blijven.

   

  Waar zijn die schat of die parel dan wel verborgen,

  en door ons misschien vergeten of uit het oog verloren?

   

  De droom van Salomo kan ons een lesje leren.

  De Heer vraagt aan de jonge koning: ‘Wat wil je dat Ik je geef?’

  En Salomo vraagt niet om rijkdom of een lang leven.

  Hij vraagt om een opmerkzame geest en een luisterend hart.

  Hij vraagt om ontvankelijk te blijven voor Gods Woord,

  Hij vraagt om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt.

  Kortom: hij vraagt om inzicht en levenskunst.

   

  ‘God, onze Vader,

  geef ook aan ons een deeltje van de wijsheid

  die Gij aan Salomo verleend hebt.

  Dat ook wij ontvankelijk mogen worden voor Uw stem,

  die zo zacht klinkt en overstemd wordt in het rumoer van onze wereld.

  Uw stem, die ons de weg wijst naar Uw beloofde Rijk

  van waarheid, heiligheid en liefde.

  Want Uw Rijk is de parel, die meer waard is dan al het andere,

  Uw Rijk is de waarachtige schat,

  verborgen in de akker van ons leven,

  verloren in de akker van de wereld. Amen.’

   

  Wij weten niet hoe rijk wij zijn...

  het spoor van God voor ons al uitgetekend

  van toen we nog met kinderogen naar de wereld keken.

   

  Wij weten niet hoe rijk wij zijn...

  dat onze God geen god is van verre en in den hoge,

  maar dat Hij in het hart van d' allerminste mensen

  gezocht en ook gevonden wordt.

   

  Wij weten niet hoe rijk wij zijn...

  omdat God als een metgezel met ons

  de wegen gaat van alle leven,

  met de schouders van een vriend,

  en een hart dat alle ruimte laat.

   

  Wij weten niet hoe arm wij zijn,

  wanneer wij stilzwijgend voorbijgaan aan Gods deur,

  en niet willen bekennen

  dat wij zonder Hem

  de armste mensen van de wereld zijn.

   

  naar Manu Verhulst  29-07-2017 om 10:05 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  05-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOORDENKEN OP DONDERDAG

  Gezegend de mensen

  die zijn als Jezus van Nazareth

  mensen die goed zijn en barmhartig,

  met een hand die niet slaat

  als hij geslagen wordt;

  met een mond die niet verraadt

  als hij verraden wordt;

  mensen als een vriend

  die zijn vijand niet verloochent.

   

  Gezegend de vrouw voor de man

  en de man voor de vrouw

  en oud voor jong

  en sterk voor zwak.

   

  Gezegend de barmhartigen

  en zij die open zijn en lief,

  met wie het goed omgaan is

  bij alle gebreken.

   

  Gezegend zij

  die elkaar bewaren,

  troosten, voorthelpen en verdragen.

   

  Gezegend jij

  die klein of groot

  tastend doet als Hij,

  het kwaad vergeldt

  door goed te doen.

   

  Zalig ben je en gezegend,

  een paradijs op aarde.

   

  Kees Harte

  05-07-2017 om 18:41 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  03-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDICHT VAN DE WEEK

  Wat ik bemin: te dwalen door de bloemen
  onder een hemel, wijd en wolkeloos,
  de aarde één bloei van zomer voor altoos
  waarvoor de bijen hun zoet loflied zoemen,  en met de namen van het licht te noemen
  haar, die mijn hart als in een droom verkoos,
  die aan mijn zijde zingt, zo zorgeloos
  om dit verrukkelijk geluk te roemen, -  zal dit mijn leven zijn? Ik ben geboren
  om van de wind de diepe zang te horen
  die aanruist uit een vreemd en ver gebied,  om van de aarde en een aards beminnen
  een hemel en een eeuwigheid te winnen...
  Maar dit, O God, is toch uw leven niet?

   

  Ben Sikken (1921-1944)

  Nederlands verzetsstrijder, gefusilleerd toen hij 23 was

   

  03-07-2017 om 18:48 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009

  Blog als favoriet !

  Categorieën
 • Dagboek/bedenkingen (1154)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!