NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • DOORDENKEN OP DONDERDAG
 • GEDICHT VAN DE WEEK
 • ZONDAG 13 JANUARI 2019
 • DOORDENKEN OP DONDERDAG
 • ZONDAG 6 JANUARI 2019
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Doorheen de dagen
  Ervaringen besproken
  16-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PASEN

  PASEN ERVAREN

  Enkele overwegingen over

  - De noodzaak om ‘Pasen’ te ervaren: mensen hebben, diep in hun binnenste, nood aan een onaantastbaar fundament om in een grondhouding van hoop, door het leven te  kunnen gaan. Dorothee Sölle is er in geslaagd dit op een enige wijze onder woorden te brengen in haar onvolprezen boek: ‘Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk’, een titel, die ontleend is aan het boek ‘Spreuken.

  - Hoe kleine, schijnbaar onbenullige ervaringen, een diepe inhoud kunnen openbaren, voor wie met open oog en oor ontvankelijk in het leven staat … en observeert … en dieper denkt. De zo begaafde dichteres en Bijbelkenner Ida Gerhardt heeft vanuit deze ingesteldheid die ‘werkelijkheid achter de werkelijkheid’ gevoeld en doorgegeven.

   

  ‘Ik kan u geen leven zonder leed of pijn beloven.

  Ik kan ook niet beloven

  dat alles gauw veel beter zal gaan.

  Ik kan niet beloven dat binnenkort

  honger en onrecht en oorlog verdwenen zullen zijn.

  Ik geloof ook niet dat ik het zelf nog beleven zal.

   

  Maar daarom heb ik broeders en zusters nodig,

  ik heb troost nodig,

  want dat alles is een groot verdriet.

  Ik heb die traditie van zoveel eeuwen nodig,

  die christelijke traditie,

  die terugkijkt naar de Joden en naar Jezus

  want die vertelt verhalen

  die over bevrijding en over leven gaan.

   

  Het is van groot belang dat je mag geloven,

  dat een blinde al eens ziende is geworden,

  of dat een verlamde al eens is gaan dansen,

  en zeker dat een heel volk ooit eens

  van die gulzige vleespotten van Egypte is weggetrokken,

  dit Egypte achter zich heeft gelaten.

   

  Zulke verhalen herhalen en blijven herhalen,

  is voor mij de betekenis van de christelijke traditie.

  Ik denk almaar terug aan wat ooit gebeurd is

  met het oog op mijn toekomst,

  én met het oog op de toekomst van ons allen.

   

  Ik heb die hoop nodig,

  die groeit uit een terugblik op dit verleden:

  Er is al eens iemand uit de doden opgestaan.’

                              

  (vrije bewerking van een tekst van Dorothee Sölle)

   

  PASEN

   

  Een diep verdriet dat ons is aangedaan

  kan soms, na bittere tranen, onverwacht

  gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,

  op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.

   

  Waar onderdijks een stukje moestuin lag

  met boerse rijtjes primula verfraaid,

  zag ik, zondags getooid, een kindje staan.

  Het wees en wees en keek mij stralend aan.

   

  De maartse regen had het' s nachts gedaan:

  daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

                              

  Ida Gerhardt

   

  En dan is er nog dit:

  PASEN 

  In het doodspunt van de tijd,
  in de donkerste der nachten,
  dieptepunt van antimachten,
  grondverloren elk verwachten,
  werd het Pasen, nieuwe tijd,
  nieuwe toekomst, wonderwijd.

                      

  In dit morgenlijk begin,
  in dit heden van Gods dromen
  – leven aan de dood ontkomen –
  ingeplant en opgenomen,
  gaan wij vol verwondering,
  nieuwe mens, de toekomst in.

                        

  Inge Lievaart

   

  ZALIG PASEN

  16-04-2017 om 11:14 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  15-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN KRUISWEG VOOR DE GOEDE WEEK

  DERTIENDE STATIE

  JEZUS WORDT VAN HET KRUIS AFGENOMEN

   

  Toen ze alles hadden voltrokken

  wat over Hem geschreven staat,

  namen ze Hem af van het kruishout.

  (Handelingen, 13,29)

   

  Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen

  om het gelijkvormig te maken

  aan zijn verheerlijkt lichaam.

  (Filippenzerbrief, 3,21)

   

  DE HEER JEZUS

  in zijn gemarteld gebroken lichaam

  wordt Hij van het kruis afgenomen.

  De menigte is weg.

  Bij de dood houdt alle vertoning op.

  De vrienden zijn gebleven

  of schuchter beschaamd uit hun schuilplaatsen gekomen.

  Zij helpen. Hun handen zijn zachter dan ooit eerder,

  en trager.

  Zij willen nog niet denken nu.

  Hun herinnering zit vol

  aanwijzingen en woorden en voorspellingen

  die geen rekening houden met dood en einde en voorbij.

  Geloof is vergezicht

  op de nieuwe aarde, op de nieuwe hemel.

   

  HEER JEZUS,

  enige ogenblikken hebt Gij weerloos wegend

  gelegen in de macht van vriendenhanden,

  op de schoot gestrekt van de Moeder

  die Uw eerste liefste gelovige was.

  Alles zal herbeginnen.

  Niets is uit, niets is vergeefs.

  Uw kruisweg werd thuisweg.

  Het geledigde kruis blijft Uw troon,

  het hout wordt verheerlijkt,

  alle lijden heeft een bestemming.

  Door U.

   

  VEERTIENDE STATIE

  JEZUS WORDT BEGRAVEN

   

  De inwoners van de stad antwoordden:

  Het is het graf van de man Gods

  die uit Judea gekomen was.

  (2 Koningen, 23,17)

   

  De laatste vijand die onttroond wordt is de dood.

  (Romeinerbrief. 15,26)

   

  DE HEER JEZUS

  wordt neergelegd in een nieuw graf

  dat voor een ander was gereedgemaakt.

  Voor Hem is alles nu voorlopig,

  de windselen en de lijkwade,

  de balsem en het aroma van kruiden,

  de barmhartige bezorgdheid.

  Even voorlopig en zelfs nutteloos

  zijn sluitsteen en rotsmuur.

  de zekerheid van de zegels

  het kohort van de koele wachters.

  en de anonieme nacht.

  Het zaad in de aarde,

  de korrel in de voor,

  de zon achter de kim.

  Alles is belofte.

   

  HEER JEZUS,

  Gij ligt in het graf van een vriend

  als een dode, gebed en gebalsemd.

  Voor drie dagen maar,

  hebt Gij gezegd.

  Dan wandelt Gij in de tuin

  in het heilig licht van de morgen,

  weer zichtbaar verheerlijkt onzichtbaar.

  De laatste vijand, de dood,

  voor altijd en altijd overwonnen.

  Passie wordt Pasen wordt paradijs.

  Wij leven U achterna.

   

  Anton van Wilderode: ‘De weg die Hij ging’

  Foto’s: Kerk Waarschoot

  15-04-2017 om 13:40 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  14-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN KRUISWEG VOOR DE GOEDE WEEK

  ELFDE STATIE

  JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GENAGELD

   

  Jezus ... aan wie gij u vergrepen hebt

  door Hem aan het kruis te slaan.

  (Handelingen, 5,30)

   

  Met Christus ben ik gekruisigd,

  en toch leef ik.

  (Galatenbrief, 2,20)

   

  DE HEER JEZUS

  wordt geheel gelijk aan het kruis

  dat Hij droeg en dat Hem thans zal dragen:

  de rechte stam van het lichaam

  (van gemarteld hoofd tot verscheurde voetzool)

  en het dwarshout van de doorspijkerde armen en handen.

  De Man die al goeddoende

  – prekend genezend zegenend –

  door zijn land liep

  wordt voor altijd de Gekruisigde.

  Vier nagels rechtop

  in de wig van de wonden.

   

  HEER JEZUS,

  vanop het kruis bemoedigt Gij en vertroost,

  verzoent Gij en verenigt.

  Naast U staat de Moeder, naast U sterft verlost

  de moordenaar.

  Metterdààd herhaalt Gij uw zaligsprekingen

  voor geringen en zachtmoedigen,

  rechtvaardigen en zuiveren,

  barmhartigen en vredesgezinden,

  treurenden en vervolgden.

  Aan hén belooft Gij troost, opbeuring,

  bijstand en bescherming –

  het Land en het Koninkrijk.

   

  TWAALFDE STATIE

  JEZUS STERFT AAN HET KRUIS

   

  Daar zult gij sterven op de berg die gij beklimt.

  (Deuteronomium, 32,50)

   

  Ik zal niet sterven, ik zal leven

  en verhalen hoe Jahwe handelt

  (Psalmen, 118, 17)

   

  DE HEER JEZUS

  sterft aan het kruis,

  door ons, voor ons.

  De aarde – zo bericht ons de Schrift –

  werd door duisternis overvallen en beefde,

  de tempelvoorhang scheurde doormidden

  en de doden wandelden uit hun graven te voorschijn.

  Johannes schrijft in het boek van Openbaring

  dat het stil werd in de hemel, een half uur lang.

  Alles wat voorlopig was is voorbij.

  De waarachtige geschiedenis van de mensen begint.

  Gelijk in de hemel

  alzo ook op de aarde.

   

  HEER JEZUS,

  Gij zijt voor ons gestorven.

  Gij zijt voor ons gestorven:

  vijf korte woorden zijn het,

  die tegelijk vreselijk zijn, én vol troost.

  Wij zijn verlosten, nooit meer alleen,

  nooit meer vergeten of verweesd.

  Want Gij leeft, en wij zullen leven.

  De dood is niet meer, géén verdriet duurt,

  alle tranen gedroogd.

  Wij verdwijnen niet, wij komen thuis.

  Bij de Zoon, bij de Vader.

   

  Anton van Wilderode: ‘De weg die Hij ging’

  Foto’s: Kerk Waarschoot

  14-04-2017 om 07:55 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  13-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN KRUISWEG VOOR DE GOEDE WEEK

  NEGENDE STATIE

  JEZUS VALT VOOR DE DERDE KEER

   

  Ik denk: als ze maar niet om mij lachen,

  en triomferen als mijn voet struikelt;

  haast verlies ik de grond waar ik sta.

  (Psalmen, 38, 17-18)

   

  Zijn engelen zullen U op de handen nemen,

  opdat ge uw voet niet zult stoten aan een steen.

  (Lukas, 4,11)

   

  DE HEER JEZUS,

  valt voor de derde keer, en ligt.

  Men geraakt het gewoon,

  het is gewoon niet meer de moeite

  van het opdringen waard.

  Soldaten, tegenstanders en hogepriesters

  achterin achteraan in de massa

  gnuiven van zelfverzekerdheid:

  Hij kan niets méér dan wij,

  wij hoeven géén vrees te hebben voor

  een plotselinge manifestatie

  van macht en mirakel,

  niet voor Zijn meesterschap over het lichaam,

  niet voor Zijn bevelende stem tot de stof.

   

  HEER JEZUS,

  driemaal begeeft Gij, driemaal staat Gij weer recht.

  Gij wankelt verder tussen het volk dat gaapt

  en niet begrijpt.

  Gij hebt in deze stad over gespreide mantels gelopen,

  over palmtakken en lovertwijgen,

  Gij werdt gedragen op verende schouders

  in een wolk van sympatie.

  Nu gevoelt Gij de harde grond,

  het harde kruishout

  en de mensen – een hard geslacht.

  En tweeduizend jaar later, wij

  U méér nabij?

   

  TIENDE STATIE

  JEZUS WORDT ONTKLEED

   

  Zij verdelen samen mijn kleren:

  er wordt om mijn mantel geloot.

  (Psalmen, 22, 19)

   

  Is niet het lichaam méér dan de kleding?

  (Matheus, 6,25)

   

  DE HEER JEZUS

  wordt van zijn kleren beroofd.

  Hij wordt de schamelste van allen,

  ontluisterd en te kijk gesteld.

  Het lichaam van de volwassen man

  ontoonbaar, nog enkel raadbaar,

  verdwenen onder sluiers van bloed.

  Onheelbaar geschonden.

  Zie de Mens,

  zoals de mensen Hem gemaakt hebben.

  Weerloos overgeleverd aan de wereld.

  Het Lam dat voor zijn scheerder stom blijft.

   

  HEER JEZUS,

  in dat bitterste uur

  hebt Gij U willen vereenzelvigen

  met alle hulpelozen

  die overgeleverd zijn aan de grillen en begeerten,

  aan de hartstocht en de harteloosheid

  van anderen.

  In alle komende eeuwen.

  Tot in onze tijd.

   

  Anton van Wilderode: ‘De weg die Hij ging’

  Foto’s: Kerk Waarschoot

  13-04-2017 om 08:40 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  12-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN KRUISWEG VOOR DE GOEDE WEEK

  ZEVENDE STATIE

  JEZUS VALT VOOR DE TWEEDE KEER

   

  Dan struikelen de helpers

  en vallen die geholpen worden.

  (Jesaja, 31,3)

   

  Heer, ontferm gij u, richt mij op.

  (Psalmen, 41, 11)

   

  DE HEER JEZUS

  valt andermaal.

  Wat weegt Hem het zwaarst:

  de vermoeidheid of het onbegrip en de onverschilligheid?

  de pijn van het lichaam of het eelt van de ziel?

  En toch gaat Hij voor hen de zwaarste weg

  tot het einde toe.

  Met vallen en opstaan.

  Klein worden, tot de vernedering en de vernietiging toe.

  Oordeel, voorbeeld.

  Voor allen die op Hem neerkijken

  en voor de nog onzichtbaren

  in de toekomst.

   

  HEER JEZUS,

  Gij kent onze zwakheid en onze trots,

  onze bezorgdheid om de schone schijn te bewaren,

  onze angst om niet goed voor de dag te komen.

  Gij laat ons kiezen.

  Voor de waan van de wereld

  of voor U.

  Voor U.

   

  ACHTSTE STATIE

  JEZUS ONTMOET DE WENENDE VROUWEN

   

  Laat mij daarom weeklagen en kermen,

  barrevoets lopen en naakt,

  laat mij huilen als de jakhals

  en kermen als de uil oehoe.

  (Micha, 1,8)

   

  Dochters van Jerusalem,

  ween niet over Mij,

  maar ween over uzelf en over uw kinderen.

  (Lukas, 23,28)

   

  DE HEER JEZUS

  spreekt hen aan als

  Dochters van Jerusalem,

  kinderen van zijn stad.

  Wie zijn zij?

  Is de vrouw van de Honderdman onder hen?

  De echtgenote van Jaïrus?

  De zieke die de zoom van Zijn mantel greep

  en genezen werd van de kwaal waaraan zij zo lang al leed?

  En Petrus' schoonmoeder die door Hem werd aangeraakt

  en opstond uit haar koorts?

  En het meisje van twaalf jaar dat Hij uit de dood terugriep?

  Zij tonen hun medelijden en hun verdriet.

  Zij zijn de zachte kern in een harde verharde massa.

   

  HEER JEZUS,

  Dochters van Jerusalem,

  hebt Gij hen genoemd,

  de schreiende vrouwen

  die met haar tranen getuigen.

  Gij zendt hen vriendelijk terug

  naar haar huis en kinderen,

  naar haar werk en toekomst,

  naar de dag van morgen

  die ànders zal zijn nà deze bejegening.

   

  Anton van Wilderode: ‘De weg die Hij ging’

  Foto’s: Kerk Waarschoot

  12-04-2017 om 07:50 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  11-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN KRUISWEG VOOR DE GOEDE WEEK

  VIJFDE STATIE

   

  JEZUS ONTMOET SIMON VAN CYRENE

   

  Nu is wat mij dreigde genaderd,

  er is geen mens die mij helpt.

  (Psalmen, 22,12)

   

  Ik geef u kracht, ik kom u zeker te hulp.

  (Jesaja, 41,10)

   

  DE HEER JEZUS

  ziet, tussen de massa die hard is en zonder hart,

  één enkele man naar hem toekomen.

  Er is moed nodig om uit de anonimiteit te treden,

  om bij name genoemd te worden,

  om te doen wat anderen niet durven.

  Simon van Cyrene,

  wij hebben zijn daad van liefde bewogen bewonderd.

  Simon van Cyrene draagt het kruis van een vreemde,

  de àndere Simon. de Steenrots, laat verstek gaan.

  Ik ken hem niet, zegt de eerste, maar hij is een mens

  die hulp behoeft.

  Ik ken Hem niet, zegt de tweede, ik heb Hem nooit gezien.

   

  HEER JEZUS,

  iemand van ons heeft U geholpen

  terwijl de menigte nieuwsgierig dichterbij drong,

  terwijl de leerlingen angstig van op afstand toekeken,

  terwijl de schepping onbeweeglijk wachtte.

  Gij hebt mensen nodig

  om mensen te verlossen.

  Wij hebben anderen nodig

  die ons naar U verwijzen.

  Altijd zal er iemand zijn

  die de eerste stap zet

  en in wiens spoor wij zullen volgen.

   

  ZESDE STATIE

   

  JEZUS ONTMOET VERONICA

   

  Zie mij aan in uw mateloos erbarmen,

  wend uw aanschijn niet af.

  (Psalmen, 69,17-18)

   

  Hij zal zijn aanschijn niet van u afwenden.

  (2 Kronieken, 30,9)

   

  DE HEER JEZUS

  laat zich de attentie van Veronica welgevallen.

  Een vrouw op de lijdensweg,

  wie is zij? vanwaar komt zij?

  Zij is er,

  zij komt.

  Zij baant zich een weg

  tegen de stroom in,

  menselijk zonder menselijk opzicht,

  bewogen door geen andere macht

  dan de liefde die medelijden is.

  Rijker dan ooit tevoren gaat zij heen,

  met Zijn beeld op het witte lijnwaad

  waarmee zij zweet en bloed wilde betten.

   

  HEER JEZUS,

  er zijn wellicht geen woorden gesproken

  van U tot Veronica,

  van Veronica tot U.

  Haar daad immers was duidelijk genoeg.

  Uw dankbaarheid ook.

  Tweemaal tastbaar.

  En onvergetelijk.

   

  Anton van Wilderode: ‘De weg die Hij ging’

  Foto’s: Kerk Waarschoot

  11-04-2017 om 08:10 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  10-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN KRUISWEG VOOR DE GOEDE WEEK

  DERDE STATIE    

  JEZUS VALT ONDER HET KRUIS

   

  Als door boeven geveld,

  zo bent u gevallen.

  (2 Samuel, 3,34)

   

  Mocht hij vallen, geveld is hij nooit,

  want de Heer heeft zijn hand reeds gegrepen.

  (Psalmen, 37,24)

   

  DE HEER JEZUS

  geeft ons een voorbeeld van de hoogste moed:

  die van de zichtbare vernedering.

  Een mens onder de mensen.

  Hij ligt en zwijgt

  met alle wonden.

  Het hout is hard, de straatkeien

  en de plotselinge belangstelling van de menigte

  die niets méér is dan nieuwsgierigheid.

  Tussen gewoel en geweld

  van kijkers en knechten

  staat Hij op, staat Hij recht.

   

  HEER JEZUS,

  geef ons inzicht én uitzicht.

  Laat ons niet overmand worden door last of leed,

  niet toegeven aan de bekoring

  om het op te geven of te versagen.

  Verleen ons de durf om van U te zijn,

  genoemd met Uw naam,

  gered door Uw bloed.

  Uw getuigen voor U

  niet enkel op een feestelijk moment

  met velen samen,

  maar altijd in het gewone leven van alledag

  en soms alléén.

   

  VIERDE STATIE

  JEZUS ONTMOET ZIJN MOEDER

   

  Zij ontmoeten elkander, genade en waarheid,

  gerechtigheid en vrede.

  (Psalmen, 85,11)

   

  Want dit zegt Jahwe:

  Zoals een moeder haar zoon troost,

  zo troost Ik u.

  (Jesaja, 66,13)

   

  DE HEER JEZUS

  ziet zijn moeder,

  de eerste en laatste getuige,

  de eerste en laatste toevlucht.

  Zij bleef op de achtergrond

  in de dagen van glorie,

  maar is Hem nabij op de weg van zijn lijden,

  op de weg naar zijn dood.

  Zij wéét wat verdriet is en leed.

  Daarom zegt zij weinig.

  Of véél: met haar oogopslag en haar groet,

  met haar onmachtige handen.

   

  HEER JEZUS,

  zoon van Maria,

  Gij zijt van haar weggegaan

  uit gehoorzaamheid aan de Vader.

  Gij hebt gekozen.

  Niet voor een vreedzaam en veilig bestaan,

  beneden in het land van de mensen,

  maar voor de berg van het offer.

  Eén kort ogenblik lang

  wordt Gij weer het kind en de knaap van Nazareth.

  Daarna, en voorgoed,

  De Man-van-smarten naast de Moeder-van-smarten.

  Een teken van tederheid in het tumult rondom.

   

  Anton van Wilderode: ‘De weg die Hij ging’

  Foto’s: Kerk Waarschoot

  10-04-2017 om 10:45 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Categorieën
 • Dagboek/bedenkingen (1363)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!