NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • DOORDENKEN OP DONDERDAG
 • GEDICHT VAN DE WEEK
 • ZONDAG 13 JANUARI 2019
 • DOORDENKEN OP DONDERDAG
 • ZONDAG 6 JANUARI 2019
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Doorheen de dagen
  Ervaringen besproken
  31-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PASEN 1 APRIL 2018

  ZONDAG 1 APRIL 2018
  PASEN

  Dit is de ochtend van de verrijzenis. Pasen, het belangrijkste feest van het jaar. Jezus leeft voorgoed, want Hij is verrezen. Het Leven overwint elke vorm van Dood, de liefde is altijd sterker dan de haat, en het Licht haalt het op alle duister, ook als de machten van het Kwaad onnoemelijk groot kunnen zijn.
  God houdt van ons – ondanks alles en doorheen alles – zoals Hij ook van Jezus hield, ondanks en doorheen zijn Lijden en Dood. Dit geeft ons hoop en ook de moed om niet op te geven.

  Zusters en Broeders,
  Als u met Christus uit de dood bent opgewekt,
  zoek dan ook wat boven is,
  waar Christus zit aan de rechterhand van God.
  Richt u op wat boven is, niet op wat aards is.
  (Brief aan de christenen in Kolosse 3,1-2)

  De vrouwen vonden de steen
  weggerold van het graf,
  gingen naar binnen,
  maar vonden er het lichaam
  van de Heer Jezus niet.
  (Lukas 24,1-2)

  EEN VERREZEN HEER …

  Zusters en Broeders,
  we vieren vandaag Pasen, zoals we al zo dikwijls gedaan hebben. De klokken zijn al dikwijls naar Rome vertrokken, en met eitjes teruggekomen. En Jezus is al zo dikwijls verrezen. Is het de moeite om dat te blijven vieren? Is het de moeite om Jezus te blijven gedenken? Ik kan alleen maar zeggen dat ik dat nodig vind en zelf ook nodig heb.
  Op eigen houtje kan ik geen leven beloven zonder leed of pijn. Ik kan ook niet beloven dat alles gauw veel beter zal gaan en dat binnenkort honger en oorlog verdwenen zullen zijn. Ik denk ook niet dat ik dat zelf nog beleven zal. Het is moeilijk om zo te leven, met dat gebrek aan hoop. Ik heb dat eeuwenoud geloof nodig, dat terugkijkt naar de Joden en naar Jezus. Want daar vind ik verhalen die over bevrijding gaan, en over leven, en over liefde. Daar vind ik ook troost en bemoediging, en hoop als tegengif voor mijn verdriet.
  Het is van groot belang te horen, dat een blinde al eens opnieuw kon zien, of dat een lamme al eens weer kon wandelen. En dat een heel volk ooit eens weggetrokken is uit de slavernij in Egypte. Die dingen blijven herhalen, is voor mij de betekenis van mijn geloof en van de christelijke traditie.
  Vandaag in het evangelie vroegen de mannen in het lege graf aan de vrouwen: ‘Waarom zoekt ge de levende onder de doden? Hij is hier niet. Hij heeft toch zelf gezegd: Ik moet overgeleverd worden aan zondige mensenhanden en aan het kruis worden geslagen, maar op de derde dag zal Ik verrijzen.’ En de vrouwen herinnerden zich zijn woorden.
  Zo is het geloof in de verrijzenis op prille en stille wijze begonnen. Met dat lege graf, die twee mannen die daar stonden en de opgeplooide doeken. Ze zijn een teken dat Jezus uit de dood werd opgewekt. Een teken van Gods liefde. In een wereld waarin de machten van het kwaad zo sterk zijn en waarin het goede soms zo machteloos is, geeft God ons een teken dat Hij aan de kant staat van wie klein is, van wie zwak is, van al wie onrecht aangedaan wordt, ook van wie ter dood gebracht wordt – in al zijn goedheid.
  De verrijzenis van Jezus is een signaal dat Gods liefde uitgaat naar de kleine mens, die lijdt, en machteloos staat tegenover elke vorm van kwaad en onrecht. Het is een teken van Gods liefde, geen overdonderend betoog, geen waterdicht bewijs, alleen maar een teken – een aanwijzing voor mensen, die God in hun hart dragen en die de taal van zijn liefde verstaan.
  Net in dit broze teken spreekt God het woord dat ik nodig heb: dat het goede méér aankan dan het kwaad, dat liefde méér vermag dan haat en dat Hij – God – sterker is dan elke vorm van doodgaan. Die hoop heb ik nodig om te leven.
  (geïnspireerd door gedachten van Dorothee Sölle en Manu Verhulst) 

        

  In deze hoop

  op een leven ná de dood

  én een leven vóór de dood …


  In deze hoop

  wens ik jullie van harte

  een zalig Paasfeest.

  Vincent van Gogh 5

  Kristus. Verlosser. Het Kruis
  vergaarde al het leed.
  Toen wierp hij weg het huis
  van zijn leed.
  Drie dagen en de schildwacht schrok.
  De kunst is groot.
  Een kruis van leed …
  dan valt het huis
  maar alles blijft.

  En telkens woont
  ’t woord onder ons
  dat ons beloont, –
  nieuw.
  De weg van de Verlosser:
  de weg van het leed:
  een hoogvlakte van geluk.

  Paul van Ostaijen

  31-03-2018 om 14:40 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STILLE ZATERDAG

  Stille Zaterdag

  't Is morgen Pasen – God, maar overal is de dood;
  en zou ik dan van leven moeten spreken?
  Mijn denken blijft bij Goede Vrijdag steken,
  want daar leed Jezus onze diepste nood.

  't Is morgen Pasen – maar waar blijft de zon
  die onze ziek wereld kan genezen?
  Ik sta met Uw discipelen in angst en vrezen
  bij 't lege graf, waar 'k U niet vinden kon.

  't Is morgen Pasen – feest van het gericht
  dat U gevoerd hebt tegen dood en lijden,
  feest van voorbijgaan van de dood, feest van bevrijden;
  Heer, doe ons opstaan in Uw levenslicht!

  Nel Benschop  31-03-2018 om 07:27 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  30-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GOEDE VRIJDAG

  De laatste dag

  Ze grepen hem terwijl zijn vrienden sliepen
  En het verraad kuste als een vriend zijn mond.
  Rumoer was in de stad, en mannen liepen
  Met toortsen in de donkre straten rond.

  Een menigte drong op het plein: ze riepen:
  ‘Kruis hem! Kruis hem!’ – Hij, die gebonden stond
  Voor het paleis, zag in hun oogen ’t diepe
  Geheim, waarvoor hem God ter wereld zond.

  En naakt werd hij gekruisigd door soldaten,
  De vrouwen weenden en de priesters praatten,
  Er werd gedobbeld en veel wijn vermorst.

  Het voorhang scheurde, dooden werden wakker,
  Een man wierp zilver ten verdoemden akker.
  Het is volbracht! – Zijn hoofd viel aan zijn borst.

  Martinus Nijhoff

  Toen zei Jezus:
  ‘Het is volbracht’.
  Hij boog het hoofd
  en gaf de geest.
  (Johannes 19,30)

  Na deze woorden
  blies Hij over hen
  en zei:
  ‘Ontvang de Heilige Geest’
  (Johannes 20, 22)

  GOEVRIJDAG

  Het autaarkleed is afgedaan,
  het wierookvat gebluscht,
  de lichten al gestorven en
  de ratel zelve rust;
  ’t houdt alles op, de zonne schijnt
  te vragen, ongetroost,
  of morgen zij nog heffen zal
  heur aanzicht in den oost.

  Guido Gezelle

  30-03-2018 om 07:39 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  29-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WITTE DONDERDAG

  BEZINNING BIJ WITTE DONDERDAG

  ‘Ik weet niet wie – of wat – de vraag stelde.
  Ik weet niet wanneer zij gesteld werd.
  Ik herinner me niet dat ik antwoordde.
  Maar eens zei ik ja tegen iemand – of iets.

  Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is
  en dat mijn leven, in onderwerping, een doel heeft.

  Vanaf dat moment heb ik geweten wat het wil zeggen
  ‘niet om te zien’,
  of ‘zich niet te bekommeren om de dag van morgen’.

  Aan de Ariadnedraad van dit antwoord
  voortgeleid door het labyrint van het leven,
  bereikte ik een tijd en een plaats waarop ik besefte
  dat deze weg naar een triomf voert die ondergang is,
  dat de prijs die je ontvang
  voor de inzet van je eigen leven smaad is,
  en dat de diepte van de vernedering
  de enige verheffing is
  die voor de mens mogelijk is.
  Daarna had het woord ‘moed’ voor mij zijn zin verloren,
  omdat niets me meer ontnomen kon worden.

  Verder op de weg leerde ik
  stap voor stap, woord voor woord,
  dat achter iedere zin van de held van het evangelie
  een mens staat en de ervaring van een mens.
  Ook achter het gebed dat de kelk hem mocht voorbijgaan,
  en achter de belofte om hem te ledigen.
  Ook achter ieder woord op het kruis.’

  (Dag Hammarskjöld: ‘Merkstenen’)

  In de nacht
  waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd
  nam Hij een brood,
  sprak het dankgebed uit,
  brak het brood en zei:
  ‘Dit is mijn lichaam voor jullie.’
  (1 Korintiërs 11,23)

  Hij die de gestalte van God had,
  hield zijn gelijkheid aan God niet vast,
  maar deed er afstand van.
  Hij nam de gestalte aan van een slaaf
  en werd gelijk aan een mens.
  En als mens verschenen,
  heeft Hij zich vernederd
  en werd gehoorzaam tot in de dood
  – de dood aan het kruis.
  (Brief aan de christenen in Filippi 2,6-8)

  29-03-2018 om 09:03 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  28-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WOENSDAG IN DE GOEDE WEEK

  Onschuldig bloed

       

  Daar staan ze en ze schreeuwen schor en luid
  en houden aan: die leugenaar moet dood,
  ontkleed hem, sla hem naakt tot op zijn huid
  met spijkers door zijn handen aan een kruis,
  Barabbas vrij! Wij eisen Jezus’ bloed. 

                  

  Terwijl het volk eist marteling en spot
  gaat naar het godshuis met zijn zilverloon
  angstig en schuw een man, Judas Iskariot.
  Van ver klinkt in zijn oren het gehoon

            

  en van dichtbij een stem die zegt: Judas, verraad
  jij Jezus met een kus, verraad jij met een groet?
  Judas. De wroeging overmant in hem de haat
  en breekt uit in een schreeuw: Het is onschuldig bloed!

                  

  Jaap Zijlstra

  Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus:
  ‘Ik verzeker jullie:
  een van jullie, die met mij eet,
  zal mij uitleveren.’
  Ze werden bedroefd
  (Marcus 14,18.19)

  Verraden worden
  door een van je beste vrienden...
  een die met jou de tafel deelt...
  kan ik mij inleven in de pijn die dat doet?
  (Ignatiaans bidden, vastenretraite 2017)

  28-03-2018 om 08:23 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  27-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DINSDAG IN DE GOEDE WEEK

  Petrus

             

  Hij stond wreed voor den rechterstoel gebonden,
  En zij verweten mij zijn vriend te zijn
  En lasterden, wat heilig is en rein,
  Als laagheid en afschuwelijke zonden.
                        

  'k Zag, hoe zij Hem bespotten en verwondden.
  Hij leed geduldig smaad en vuige pijn,
  Ik vreesde hunner oogen valsche schijn
  En dat ze als Hem mij martelden en schonden.

                  

  Zij vroegen huichelend: gij hebt Hem lief?
  Eer Hij naar mij zijn teedere oogen hief,
  Had ik mij vloekend van Hem afgescheiden.

                      

  Toen stiet de haan zijn schellen morgenkreet.
  'k Voelde mijn hart, dat borst van bitter leed.
  'k Voelde mijn oogen, hoe ze brandend schreiden.

  Willem de Mérode

  Jezus sprak tot Petrus :

  ‘Jij je leven voor mij geven?

  Waarachtig, Ik verzeker je:

  nog voor de haan kraait

  zul jij mij driemaal verloochenen.'

  (Johannes 13,38)

   Wat raakt mij in het feit dat vriendschap,

  verbondenheid met Jezus

  blijkbaar de mogelijkheid niet uitsluit

  dat je Hem verraadt?

  Hoe kan het zover komen?

  (Ignatiaans bidden, vastenretraite 2018)

  27-03-2018 om 08:54 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  26-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDICHT VAN DE WEEK

  De rijke jongeling 2

        

  Ik zou zo graag geloven dat hij later
  naar hem teruggekeerd is: in die nacht
  dat Jezus in de tuin werd opgebracht.
  Een jonge man wilde hem volgen, staat er.

  Dat hij toen echt alles had weggegeven.
  Want hij ging enkel in een linnen doek
  om zijn lichaam naar de meester op zoek.
  Het was zijn schuld niet dat ze hem verdreven.

  Het laatste wat hij had viel hun in handen.
  Naakt sloeg hij op de vlucht. Verder dan daar
  kon hij niet volgen. Als een bedelaar.
  Ik zie de tranen in zijn ogen branden
  terwijl hij rent, tussen de struiken door:
  En sinds die nacht ontbreekt van hem elk spoor.

  Michel van der Plas

  26-03-2018 om 18:25 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Categorieën
 • Dagboek/bedenkingen (1363)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!