NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • DOORDENKEN OP DONDERDAG
 • GEDICHT VAN DE WEEK
 • ZONDAG 13 JANUARI 2019
 • DOORDENKEN OP DONDERDAG
 • ZONDAG 6 JANUARI 2019
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Doorheen de dagen
  Ervaringen besproken
  28-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDICHT VAN DE WEEK

  BALLADE DER ONZEKERHEDEN

   

  Verlangen was in mij te sterven,

  zeer jong en na wat stille pijn.

  Ik dacht: het leven kan ik derven,

  ik zal toch nooit gelukkig zijn.

  Want ik, verliefde van oktober,

  leefde aan de rand en wist het niet.

  Mijn dromen spanden steeds een sober

  en treurig waas om mijn verdriet.

  Ik las gedichten die mij leidden

  in een bucolisch vreedzaam land.

  Daar wou ik wonen en verblijven.

  Ik had geen ander vaderland.

  En in mijn borst bloeide een stille,

  zacht-rode bloem: een kalme pijn

  die werd verinnigd door de prille

  klavierpréludes van Chopin.

  En elke herfst: het ploffend vallen

  der vruchten in het natte gras

  En hoe de jachthoorns weemoed schallen

  en van verdriet ik niet genas.

   

  Maar dan zijt gij naast mij gekomen

  met uwe lange vlechten haar.

  Gij kwaamt in mijn gedachten wonen

  en alles werd verblijdend klaar.

  Geen herfst meer was het die mijn leven

  omspon met teer-gouden droom.

  Gij hebt mij het geluk gegeven

  en heel mijn jeugd werd stout en schoon.

  De lente werd mijn liefste zuster

  Die mij steeds nieuwe weelde bood.

  Jozef L. De Belder

  28-05-2018 om 18:27 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  26-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG 27 MEI 2018

  FEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID

   

  Op Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren hebben we de geschiedenis van God-met-ons herdacht en gevierd. We hoorden er hoe God met mensen omgaat. In die geschiedenis mogen we een glimp opvangen van God. Maar Hem geheel in woorden vatten, kunnen we niet. Hij is altijd groter dan wij kunnen verstaan.

  God als Drie-eenheid benoemen, Vader, Zoon en Heilige Geest is nederig het hoofd buigen, en vol geloof bidden met de woorden van Huub Oosterhuis: ‘Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij hebt gezien eer ik werd geboren.’

   

  Zusters en broeders,

  U hebt de Geest niet ontvangen

  om opnieuw als slaven in angst te leven,

  u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn,

  en om hem te kunnen aanroepen

  met ‘Abba, Vader’.

  (Romeinen 8,15)

   

  Jezus kwam op hen toe en zei:

  ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

  Ga dus op weg

  en maak alle volken tot mijn leerlingen.

  Doop hen in de naam

  van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,

  en leer hun alles onderhouden

  wat ik jullie opgedragen heb.

  En houd dit voor ogen:

  ik ben met jullie,

  alle dagen,

  tot aan de voltooiing van deze wereld.’

  (Matteus 28,19-20)  

   

  EEN NAAM VOOR GOD

   

  De H. Drievuldigheid, een moeilijk woord, dat we als kind van buiten leerden in de catechismus, zonder er iets van te begrijpen. Het was zeker goed bedoeld: laat de kinderen maar van buiten leren. Ons verstand werd, meer dan het aankon, naar een denken over God gesleept, zonder dat ons hart werd aangesproken: als zij de echte waarheid kennen, dan komt alles wel goed. Zo is het helaas niet verlopen: velen haakten af, om vele redenen, maar toch ook wel omdat de kilte van het denken zo veraf staat van de warmte van het hart, dat ontroerd wordt door de ontmoeting met God.

  Hoe God in zichzelf is – één in drie personen – dat gaat ons petje te boven, en dat is zelfs niet eens zo erg. Wat belangrijk is, is dat we zien hoe God zichzelf geleidelijk aan liet noemen. En dan komen we bij de bronnen van ons geloof, die een veel eenvoudiger taal spreken.

  Eén belangrijke bron vinden we al in O.T. Mozes liet de kudden grazen. Eens ging hij zeer ver weg en de Heer verscheen hem: in een struik, die in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hij krijgt daar de opdracht om de Israëlieten uit het slavenhuis van Egypte weg te leiden. Maar hij zegt: ‘Als ik naar de Israëlieten ga en zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: ‘Wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen?’ Toen antwoordde God hem: ‘IK BEN DIE ER ZIJN ZAL’.

  ‘IK ZAL ER ZIJN’, het is de eerste naam, die God aan zichzelf geeft. Die naam is meteen ook een ontzaglijke bron van vertrouwen, ook al weten wij niet steeds op welke wijze God voor ons zorgt  en wij er dikwijls anders over denken.

  Elders, bij Johannes, vinden we een gelijkaardige naam voor God: ‘GOD IS LIEFDE’. In deze namen, die God zichzelf toekent raken we zijn diepste wezen, zijn meest intieme ‘Ik’. Zo wordt Hij ook het uiteindelijke rustpunt van ons leven en ons streven. Wij, rusteloze zoekers naar geluk, vinden slechts rust in de warme geborgenheid van de eeuwige Liefde, zoals wij God mogen noemen. Daarom zegt Augustinus terecht ‘onrustig is mijn hart tot het rust vindt in U’.

   

  DANKEND

  noemen wij Jouw Naam:

  Heer onze God,

   

  Jij die Liefde bent,

  gerechtigheid,

  vergeving en vertrouwen,

  Vader,

  Moeder,

  Bron van Leven.

  Jij die gezegd hebt:

  ‘Ik zal er zijn voor jou’,

   

  Jij bent de ziel van ons bestaan.

  Wij noemen je: de Heilige,

  Jij alleen,

  en niet bezit of macht of eigenbaat.

  Jij, liefde voor de mensen,

  liefde tussen mensen,

  zichtbaar geworden in onze geschiedenis,

   

  Mens geworden in Jezus Christus,

  wij danken Jou,

  wij stemmen ons leven af op Jou,

  wij aanbidden Jou van harte

  al doende jouw Naam.

   

  Carlos Desoete.  26-05-2018 om 08:04 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  23-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOORDENKEN OP DONDERDAG

  VRAGEN VAN EEN LEZENDE ARBEIDER

   

  Wie bouwde het zevenpoortige Thebe?

  In de boeken staan de namen van koningen.

  Hebben de koningen de rotsblokken erheen gesleept?

  En het meermaals verwoeste Babylon:

  wie bouwde het zovele malen op? In welke huizen

  van het goudglanzende Lima woonden de bouwvakkers?

  Waarheen gingen die avond toen de Chinese muur af was

  de metselaars? Het grote Rome

  staat vol triomfbogen. Wie richtte ze op? Over wie

  triomfeerden de Caesars?

  Had het veelbezongen Byzantium alleen

  paleizen voor zijn inwoners? Zelfs in het legendarische Atlantis

  brulden – die nacht dat de zee het verzwolg –

  de heren die verzopen om hun slaven.

   

  De jonge Alexander veroverde Voor-Indië.

  Hij alleen?

  Caesar versloeg de Galliërs.

  Had hij niet minstens een kok bij zich?

  Filips van Spanje huilde toen zijn vloot

  gekelderd was. Huilde verder niemand?

   

  Frederik de Tweede won de zevenjarige oorlog.

  Wie nog meer?

  Elke bladzijde een zegepraal.

  Wie bereidde het banket?

  Om de tien jaar een grote man.

  Wie betaalde het gelag?

  Zoveel verslagen.

  Zoveel vragen.

   

  Bertold Brecht.

  23-05-2018 om 17:58 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  22-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDICHT VAN DE WEEK

  AAN ZOVEEL GEBONDEN

   

  Aan zoveel wet en grens gebonden,
  aan zoveel menselijke schijn,
  hoe zelden kunnen we onomwonden
  en goddelijk onszelven zijn.

  Hoe zelden volgen geest en ogen
  de ruimtevaart van wolk en wind,
  en voelen wij het onbewogen
  bewegen van het sterrengrint.

  Eens zal de greep en grens verslappen
  van alle uitwendigheid en schijn,
  dan zullen wij in vrijheid stappen
  en ruim in onze Oneindigen zijn.

   

  Marcel Brauns

  22-05-2018 om 18:22 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  19-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG 20 MEI 2018

  PINKSTEREN

  De Helper
  die de Vader jullie in mijn naam zal zenden,
  zijn heilige Geest,
  zal jullie verder in alles onderrichten:
  Hij zal jullie alles laten begrijpen
  wat Ik jullie gezegd heb.
  (Johannes 14, 26)

   
  De heilige Geest laat zich moeilijk vatten in woorden. Maar Hij is aan het werk in mensen, waar iets bijzonders van uitgaat: hun woorden, hun daden komen diep uit hun hart, en wijzen ons de goede weg. Laten wij bidden om zulke mensen te worden, mensen bezield door de Heilige Geest, in wie Jezus zelf woont en ook vandaag nog zichtbaar wordt.

  Heer God, geef ons die diepe genegenheid,
  die onze blik op Jezus richt,
  en die zijn hart wil zijn in deze harde wereld.

  Geef ons de vreugde om dankbaar te leven
  dankbaar voor alles wat we gekregen hebben
  dankbaar voor alles wat wij mogen zijn.

  Geef ons geduld:
  geduld met anderen die anders zijn,
  geduld met onszelf, omdat wij zwak zijn,
  en soms veel tijd nodig hebben
  om die mens te worden, die we willen zijn.

  Geef ons warmte in de omgang met elkaar
  en laat ons gevoelig worden voor elkaars leed:
  het groot verdriet misschien
  maar ook die kleine pijnen,
  waaraan een mens traag doodgaat.

  Geef ons die goedheid, die iedereen het beste gunt.
  Die ons open en onbevangen naar mensen toekeert,
  zonder argwaan of bijbedoelingen,
  maar vol vertrouwen op hun goede wil.

  Geef ons trouw om het gegeven woord nooit te breken,
  en om onze roeping niet te vluchten.

  Geef ons zachtheid om te beseffen
  hoe kleine wonden pijn kunnen doen
  en zachtheid om nooit één mens te kwetsen.

  (vrij naar Carlos Desoete en Valeer Deschacht)

  Die mooie gaven van de Geest wil ik u van harte toewensen op dit feest van Pinksteren, deze zalige hoogdag van Gods Goede Heilige Geest.

  ---

  De Geest waait waar hij wil
  en staat nooit stil.
  Nu eens bij u, dan bij een ander.
  Waarom bezien wij zo elkander?
  Zie, wat bij u is, is bij mij.
  ’t Komt uit hetzelfde klaar getij,
  gelijk de waatren van de beken
  zich voeden aan dezelfde stroom
  of uit dezelfde bronne breken.
  Wij zijn de takken van één boom,
  van ’t zelfde huis de gangen,
  de aders van het eendre bloed.
  En of de Geest met vlam en zangen
  bij u nu, dan bij mij verwijlt,
  of weer verterend naar een ander ijlt.
  Hij is in ons! In ons! Zo is het goed.
  En laat ons zwijgen en verlangen.

  Felix Timmermans

  19-05-2018 om 08:28 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  16-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOORDENKEN OP DONDERDAG

  GEZEGEND

  gezegend de mensen
  die zijn als Jezus van Nazareth
  mensen die goed zijn en barmhartig,
  met een hand die niet slaat
  als hij geslagen wordt;
  met een mond die niet verraadt
  als hij verraden wordt;
  mensen als een vriend
  die zijn vijand niet verloochent.

                

  Gezegend de vrouw voor de man
  en de man voor de vrouw
  en oud voor jong
  en sterk voor zwak.

                    

  Gezegend de barmhartigen
  en zij die open zijn en lief,
  met wie het goed omgaan is
  bij alle gebreken.

                   

  Gezegend zij
  die elkaar bewaren,
  troosten, voorthelpen en verdragen.

                  

  Gezegend jij
  die klein of groot
  tastend doet als Hij,
  het kwaad vergeldt
  door goed te doen.

               

  Zalig ben je en gezegend,
  een paradijs op aarde.

               

  Kees Harte

  16-05-2018 om 08:08 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  14-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDICHT VAN DE WEEK

  IEMAND OM AAN TE VERTELLEN
  WAT NIET VAN BELANG IS

                   

  Het regent en niemand om aan te vertellen
  hoe nat ik ben. Het regent en niemand
  om aan te vertellen dat mijn nieuwe schoenen
  nu al lek zijn. Jac, ik ben in een plas gestapt
  en mijn schoenen zijn lek, ik ben nat, door en door.
  Jac, en jij?

              

  Hoe hard het regent?
  Het regent heel hard. Heel erg hard.
  Harder dan ooit.

              

  Judith Herzberg

  14-05-2018 om 18:15 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  05-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG 6 MEI

  6de PAASZONDAG B – 6 MEI 2018
  ‘WANT GOD IS LIEFDE’

  De eeuwen door hebben vragen over God mensen in de ban gehouden. Bestaat Hij eigenlijk wel, echt en daadwerkelijk? Of hebben wij hem zelf ‘uitgevonden’ omdat we ‘zo Iemand’ nodig hadden en gewoonweg niet zonder konden? En als Hij bestaat: welke voorstelling, welk beeld kunnen wij ons beeld van Hem vormen? Hoe is Hij eigenlijk, Wie is Hij eigenlijk.
  Vandaag antwoordt Johannes met kinderlijke klaarheid in de lezing uit zijn eerste brief: ‘God is Liefde’
  In het evangelie boomt hij daar nog wat meer over door, met woorden van Jezus tijdens het Laatste Avondmaal: ‘Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.’

  Geliefde broeders en zusters,
  laten wij elkaar liefhebben,
  want de liefde komt uit God voort.
  Ieder die liefheeft,
  is uit God geboren en kent God.
  Wie niet liefheeft kent God niet,
  want God is liefde.
  (1 Johannes 4,7-8)

  Dit is mijn gebod,
  dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.
  Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
  dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
  Ik noem u geen dienaars meer
  want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
  maar u heb Ik vrienden genoemd …
  (Johannes 15,12-13 en15)

  ‘ZOALS IK JULLIE HEB LIEFGEHAD’

  Zusters en broeders,
  we kunnen heel veel van elkaar verschillen, maar dit hebben we toch wel gemeen met elkaar: we willen gelukkig zijn. Daar gaan Jezus’ woorden vandaag over: ‘Ik zeg u dit alles, opdat mijn vreugde in u mag zijn en uw vreugde volkomen mag worden.’ Jezus verlangt ernaar dat zijn diepe vreugde ook in ons mag wonen. En Hij voegt eraan toe: ‘Als je die volkomen vreugde wil ervaren, moet je elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad.’ Een andere weg is er niet, alleen de liefde zoals Hij zelf ons liefhad.
  Liefde! De eeuwen door is er over gezongen, geschreven en gepraat. Met zoveel verschillende betekenissen: huwelijksliefde, moederliefde, kalverliefde, naastenliefde, eigenliefde, liefdoenerij, liefdadigheid, verliefdheid … Van de ene kant is het woord tot op de draad versleten omdat het te pas en te onpas gebruikt wordt. En van de andere kant is het onverslijtbaar en onmisbaar, zoals een dichter schreef ’Liefde is het hart van het heelal’.
  Vandaag zegt Jezus ons: ‘Geen groter liefde kan iemand hebben dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden’. Het gaat hier niet over sterven voor elkaar, maar over leven voor elkaar: jezelf geven, jezelf vergeten in gewone dagelijkse dingen. Het is ‘iets doen’ en ook ‘iets gaarne doen’, om de ander gelukkig te maken … ook als dit moeite kost . Het is jezelf vergeten omwille van de ander. Meer nog: liefde is jezelf geven, met wat je hebt en met wat je bent – zoals Jezus heeft voorgedaan.
  We kunnen mensen gaarne zien, omdat ze goed zijn voor ons. Bij Jezus wordt die volgorde omgekeerd. Zijn liefdevolle blik of gebaar komt eerst en daardoor wordt iemand goed. Hij bemint Zacheüs, een egoïstische uitzuiger, en daardoor geeft die de helft van zijn bezit aan de armen. Hij bemint Petrus die hem driemaal verloochende en Petrus wordt een rots van geloof. Jezus’ liefde maakt iemand goed. Ook onze liefde kan mensen anders maken.
  Daarom heeft iemand terecht gezegd: ‘Liefde verandert de wereld niet … maar liefde verandert de mensen, en mensen veranderen de wereld.’

  Zoals u

  Zoals u hier hebt liefgehad,
  ons als een broeder toevertrouwd,
  met hart en ziel, zo wilt u dat
  ook ik van al uw mensen houd.

                           

  Zoals u ons hebt opgericht
  door al uw aandacht en geduld
  en ons weer zette in het licht
  voorbij de sleur, voorbij de schuld;

                             

  zoals u doven horen deed,
  en lammen lopen, blinden zien,
  de warme hoop in alle leed,
  zo wilt u dat ik mensen dien.

                                

  Zoals u was in alles goed
  en mild, altijd en overal,
  en schaamteloos vol goede moed,
  zo wilt u dat ik worden zal.

                         

  Zoals u hier bent rondgegaan,
  en heel de wereld weet nog hoe,
  en elke mens hebt welgedaan,
  zo wilt u, meester, dat ik doe.

                        

  Zo blijft u leven na uw dood,
  als licht in angst, als troost in pijn.
  Zo blijft u onze lotgenoot.
  En zo zal God verheerlijkt zijn.

                                

  Michel van der Plas  05-05-2018 om 07:42 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  01-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MEIMAAND MARIAMAAND

  Lieve Maria,
  omdat de Vader in elke mens
  het verlangen gelegd heeft
  van Hem en bij Hem te zijn,
  voelen wij ons voortdurend onderweg,
  pelgrims, soms wat ontheemd,
  hopend op de dag
  dat Hij ons opneemt in een eeuwige omhelzing.

  Maar nu en dan ook bang
  omdat we onzekere, kleingelovige mensen zijn
  die zich vasthouden aan wat ze zien.

                                

  Neem Jij, Maria,ons bij de hand,
  zodat we niet bang hoeven te zijn
  en breng ons langzaam maar zeker
  langs je Zoon Jezus
  naar onze enige echte thuis,
  in de armen van onze God.
  Amen.

                   

  Iny Driessen

  01-05-2018 om 09:43 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  30-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDICHT VAN DE WEEK

  BIJ HET FEEST VAN SINT-JOZEF, ARBEIDER

   

  In de voetsporen van Jozef
  ga je binnen in de droom
  waarin de Zoon van David
  – handen open en ’t hoofd op hol geslagen
  van zijn vrouw –
  een engel ziet
  die hem de vrees ontneemt,
  de glimlach van het weten geeft.

                                

  Het Kind dat is als elke en
  ‘made in heaven’
  wacht in het schootveld van zijn moeder
  op verlossing,
  alleen de ezel met zijn lange oren
  wil niet mee naar Bethlehem
  waarheen Jozef hem trekt.

                               

  Zoveel gezien als toegevoegde waarde(1)
  houdt hij de wacht die man, maar weet:
  geen man gaat naar zijn vrouw en kind
  tenzij langs hem,
  deel van de poort naar God is hij,
  daar bij die grot.
  Alleen het ‘schorriemorrie’(2) gaat er door,
  een herder en een schaap,
  een koning zonder troon,
  of – klein genoeg – ook jij misschien.

                                    

  Want hoe gebukt als elke vluchteling
  gaat dit gezin
  het land Egypte in, de ballingschap.
  Heb je die Hand gezien?

                                  

  En God beminnend als hun Kind
  zijn zij op engelvoeten
  terug de weg naar huis gegaan;
  want uit dat verre land – als ooit zijn volk – riep
  God de Heer zijn Zoon,
  een takje uit de oude stam(3)
  van David – Isaï – Ruth tot Abraham.

                                    

  De Geest van Jahwe rust op Hem
  met de gaven zevenvoud, shalom,
  zoals Jesaja profeteerde;
  in Nazareth gerechtigheid geleerd
  als milde regen neergedaald is Hij
  in die verdwaalde tijd.

                      

  ‘k Hou van de dingen van mijn Vader
  ik baad mij in dit eeuwenoude zevenlicht
  ik draag de tempeltafels van Wet,
  ik honger met zovelen,
  ‘k wil wonen in ’t Huis van Brood(4),
  ik leef al nu
  voorbij de dood.

                               

  Omer Gielliet (Biervliet 14 mei 1925 – Breskens 7 mei 2017)

  Voetnoten:

  (1) De naam Jozef betekent eigenlijk ‘de toegevoegde’.
  (2) ‘Schorriemorrie’ is eigenlijk de Nederlandse verschrijving voor twee Hebreeuwse woorden voor os en ezel. Het is een aanduiding voor ‘arme’ mensen en zwervers.
  (3) ’t Hebreeuwse woord ‘nezer-nazer’ betekent twijg, takje. Het werd door Mattheüs gebruikt om de profetie van Jesaja naar Nazareth te laten verwijzen.
  (4) Beth-lehem d.i. Brood-huis. Jezus wordt ’t Brood des Levens genoemd.

  (Het beeld ‘In de voetsporen van Jozef’ – eveneens van priester Omer Gielliet – staat buiten aan de kerk van Maldegem-Donk)  30-04-2018 om 16:03 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  27-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG 29 APRIL

  5de PAASZONDAG B – 29 APRIL 2018
  ‘WIE MET MIJ VERBONDEN BLIJFT’

  ‘Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en ik,’ en ‘Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem – draagt rijkelijk vrucht’. Zo spreekt Jezus vandaag tot ons in het evangelie.
  Met Hem verbonden blijven, zoals de ranken met de wijnstok, en zijn woorden blijvend in ons laten wonen, daar gaat het om. Het volstaat niet om Zijn boodschap even te beluisteren, ’s zondags in de kerk, en er dan – de duur van een ademtocht – ontroerd door te worden. Het komt erop aan om de woorden van Hem, die het Woord is, diep te laten doordringen, wortel te laten schieten in ons hart en ze als het ware tot onze innigste, diepste en nieuwe natuur te laten openbloeien: onszelf laten kneden naar en door de woorden van het Woord.
  Zo worden we ten volle zijn leerlingen en mogen we de vreugde smaken van de Blijde Boodschap, een leven – nu reeds – in het eigen Rijk van God. Want, zoals Hij vlak vóór zijn dood nog zei: ‘geen dienaren noem ik jullie, maar jullie heb ik vrienden genoemd.’

  Kinderen, wij moeten niet liefhebben
  met de mond, met woorden,
  maar waarachtig, met daden.
  Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid,
  en kunnen we met een gerust hart voor God staan.
  Zelfs als ons hart ons aanklaagt,
  want God is groter dan ons hart en Hij weet alles.
  (1ste Brief van Johannes 3,18-20)

  Jullie zijn al gezuiverd
  door het woord dat Ik jullie verkondigd heb.
  Laten we met elkaar verbonden blijven,
  jullie en Ik,
  want zoals een rank geen vrucht kan dragen
  uit eigen kracht,
  maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok,
  zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen
  als je niet met Mij verbonden blijft.
  (Johannes 15,3-4)

  ‘LEVEN VAN ZIJN LEVEN’

  We werden allen opgevoed in grote eerbied en ontzag voor de almachtige God, hoog verheven in de hemel, ver boven ons, mensjes van niemendal. Zo hebben wij tot God gebeden, vele en vele keren, en telkens weer hebben we ons klein, hulpeloos en nietig gevoeld. Het is een houding die passend is, maar evenzeer is het ook maar één kant van het hele verhaal.
  Als God zo ver BOVEN ons, kleine mensen, staat, als Hij zo ver BOVEN ons leven staat, komt Hij ook vlug BUITEN ons leven te staan. Hij is dan te groot en te ver, ongenaakbaar en onbereikbaar. HIJ woont in de coulissen van zijn hoge hemel, en WIJ leven, even maar, op het kleine podium van dit stukje aarde.
  GOD ZIJ DANK is er méér, GOD ZIJ DANK is er Jezus, en GOD ZIJ DANK mochten wij op onze levensweg Jezus ontmoeten,in bezinning en gebed, in gewone ervaringen van ons leven, en bovenal in het evangelie.
  En HIJ, Jezus, sprak ons – ook vandaag – van een wijnstok: Zie, zei Hij, zo dicht zijn wij bij elkaar, als ranken met de stam verbonden. Zo ben Ik één met de Vader, zo ben Ik in de Vader. Zo ben Ik één met jullie, zo LEEF Ik ook in jullie. Evenzeer als het sap van de stam ook het sap van de ranken wordt. Evenzeer als het leven van de stam ook het leven van de ranken wordt.
  Zo heeft Hij het zelf gewild: God kan niet zonder de mensen. Hij leeft zich uit in zijn mensen zolang Hij hun leven mag geven, zo lang Hij hun leven mag zijn.
  Geloven is niet alleen: klein staan voor God. Geloven is ook groeien en groter worden omdat wij Hem in ons laten werken, omdat wij ons door Hem laten snoeien.
  De vruchten van onze gegevenheid zijn op Zijn overgave geënt.

  Geïnspireerd door: Bezinningen Dominicanen


  Houd mij vast

  Heer Jezus, door uw vaders hand
  in onze mensengrond geplant,
  en bloeiend in dit barre land,
  o houd mij vast.

  Zoals de wijnstok sappen geeft
  aan elke rank die van hem leeft
  en vreugde aan zijn vruchten heeft
  houdt U mij vast.

  Ik kan niet zonder U, ik moet
  het hebben van uw hartenbloed
  dat alle leven kloppen doet.
  Dus houd mij vast.

  Laat mij, al doet het groeien pijn,
  een kleine rank van waarde zijn;
  maak mij een druppel van uw wijn.
  O, houd mij vast.

  Michel van der Plas

  27-04-2018 om 18:14 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  25-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOORDENKEN OP DONDERDAG

  LAAT MIJ VREUGDE BRENGEN
  WAAR DROEFHEID HEERST

             

  Hoe zal het ooit zichtbaar worden
  dat God met ons verbonden blijft
  als er geen mensen gevonden worden
  die voor elkaar willen instaan?

                  

  Hoe zal God ooit onder ons kunnen wonen
  als er geen mensen gevonden worden
  die voor elkaar ruimte maken,
  ook al hebben ze elkaar niet uitgezocht?

              

  Hoe kan Gods woord tot ons spreken
  als er geen mensen gevonden worden,
  die elkaar daarop durven aanspreken?

                  

  Hoe kan in deze wereld geloofwaardig worden
  dat God met ons meegaat
  als er geen mensen te vinden zijn
  die het met elkaar willen uithouden
  en elkaar houden aan Zijn Woord?

                 

  Hoe kan God mensen rechtop doen gaan
  als er geen mensen te vinden zijn,
  die te maken willen hebben
  met hen die zijn terneergedrukt?

                 

  (Uit: ‘Bezinningsmomenten’ van Ziekenzorg)

  25-04-2018 om 18:10 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  24-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDICHT VAN DE WEEK

  WEDERGEBOORTE

  Toen, in een mist aan een oever,
  dit lichaam leeg lag, brak
  den grond der ziel een vuur uit
  dat de wereld in vlammen stak.

  Afgronden braken open,
  hemelen sloten dicht;
  van grond tot wolken sloeg er
  een roode orkaan van licht.

  Ik vluchtte, mijn handen geslagen
  tegen mijn aangezicht …

  Ik weet niet hoe ik weervond
  een weg, die verloren was;
  ik kwam aan een glinsterend water
  en bloemen en zacht gras;
  daar speelde God met een kind, dat
  nog niet geboren was.

  Ik dacht een tijding te staamlen:
  ‘De wereld is vergaan’ …
  God sprak: ‘Wat mijn stem niet doen kon,
  dat heeft mijn vuur gedaan:
  gij kwaamt. Ga naar het water;
  uw hoofd is nog zwart van roet,
  en wasch er van uw handen
  de vegen asch en bloed’.

  Toen vroeg het kind: ‘Wat is dat:
  de wereld?’ en God zei
  blij na bedroefd herdenken:
  ‘De wereld is voorbij’

  en toen tot zichzelven: ‘nu blijven
  zij beiden weer bij mij’.

  Ik wiesch mij in ’t glinstrende water;
  God speelde met het wicht …
  ik legde mij in de bloemen;
  mijn oogen vielen dicht.

  Toen ik ontwaakte lag ik
  in licht en bloemen alleen;
  vreemd en verzaligd zag ik
  over een water heen.

  Adriaan Roland Holst 

  24-04-2018 om 08:33 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  22-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG 22 APRIL

  4de PAASZONDAG B – 22 APRIL 2018
  ‘MENS VOOR DE MENSEN ZIJN’

  Vandaag viert de Kerk ‘roepingenzondag’, met het evangelie van de Goede Herder, die zijn schapen kent en ervan houdt. De schapen vertrouwen hem dan ook en luisteren naar zijn stem.
  Elke roeping begint bij Jezus, die op vele wijzen tot ons hart spreekt. Naar Hem hebben we geluisterd, naar Hem blijven we luisteren.
  Zijn vraag om zijn boodschap uit te dragen is van alle tijden en nodigt ons uit tot toewijding en overgave.

  Hoe groot is de liefde
  die de Vader ons betoond heeft!
  Wij worden kinderen van God genoemd,
  en we zijn het ook.
  De wereld kent ons niet,
  omdat zij Hem niet heeft erkend.
  (Eerste Brief van Johannes 3,1)

  Ik ben de goede herder:
  Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij,
  zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken;
  Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen.
  (Johannes 10,14-15)


  ‘HERDER OF HUURLING’

  Vandaag de dag is de herder uit ons straatbeeld verdwenen, zelfs op het platteland, zoals we dat vroeger kenden. Een herder, die met zijn kudde langs kalme wegen trekt, het is van een andere tijd, wereldvreemd in een landschap met havens, industrie en snelwegen.
  Maar de betekenis van de vergelijking is niet verouderd of verdwenen. Ook vandaag zijn er mensen die vertrouwd zijn met elkaar en bij elkaar horen. Mensen die op elkaar zijn aangewezen en afgestemd zijn op elkaar, net zoals herder en kudde bij elkaar horen en op elkaar zijn afgestemd. Ook vandaag zijn er nog mensen die herders en hoeders zijn voor elkaar.
  En ook de huurling heeft de tijd overleefd, soms zelfs diep in ons eigen hart. De huurling die koel zijn profijt berekent, zijn uren klopt en alles afweegt.
  Die huurling, die in mij kan wonen, fluistert mij dan in: ‘Laat maar gebeuren, het is tenslotte jouw zaak niet! Trek het je niet aan en was je handen maar in onschuld, liever dan ze vuil te maken.’ De huurling, die in mij kan wonen, zet zich in tot op het ogenblik dat het gevaarlijk wordt of tot er niets meer te verdienen valt. En dan wendt de huurling zich af, of ‘loopt in een boog erom heen’, zoals de priester en de leviet in die mooie parabel van Jezus.

  (Geïnspireerd door een tekst van ‘Levensecht’)

  Aan het einde van elke eucharistie worden wij nochtans gezonden en gezegend om trouw te blijven aan onze roeping. En die roeping zal nooit anders of verouderd zijn: gestalte geven aan Jezus, de Goede Herder, de veilige gids, de Mens voor de mensen.


  Vader,
  hier ben ik
  om vereenzaamde, 'overbodige' mensen
  warmte en geborgenheid te geven.

  Uw troost vraag ik
  om gebroken, geknakte mensen
  te doen blijven hopen,
  Uw zachtmoedigheid vraag ik
  om de wereld, uw schepping
  een stukje goddelijker,
  een beetje menselijker te maken.

  Uw gerechtigheid vraag ik,
  om onrecht en eigenliefde
  in mij en rondom mij tegen te gaan.
  Uw barmhartigheid vraag ik
  om met een open hart naar mensen toe te gaan.
  Uw zuiverheid vraag ik
  om uw stem in de stilte horen.

  Uw vrede hoor ik
  om aan al uw kinderen te vertellen
  dat Gij Vader en Moeder zijt.
  Opdat uw wil geschieden zou ben ik bereid.
  Vader, hier ben ik, zend mij.

  (Martien D'Hollander)  22-04-2018 om 10:04 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  19-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOORDENKEN OP DONDERDAG

  Misschien … 

       

  Misschien is bidden
  in alle rust
  je dag overschouwen,
  blij om het mooie dat je beleefde,
  spijt om het domme dat je deed,
  en op het einde niet vergeten te zeggen:
  Dank je wel.

              

  Misschien is bidden
  samen zoeken naar helende kracht
  om het morgen beter te doen,
  durven zeggen en laten zeggen:
  'Mens ik jou van je,
  jammer, dat ik het zo weinig
  laat zien en voelen.'

       

  Misschien is bidden
  beseffen hoe klein je bent,
  bang en hulpeloos,
  aanvaarden dat je de andere zo nodig hebt,
  en dat je zelf zo nodig bent,
  en elkaar en ook God
  laten zeggen:
  Dank je wel.

           

  Misschien is bidden,
  helemaal niets doen,
  niets horen,
  niets zeggen,
  alleen maar zijn en geloven.
  God, misschien leer je me verder
  hoe ik bidden moet.

        

  Theo Willemen

  19-04-2018 om 08:47 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  17-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDICHT VAN DE WEEK

  Ik ben zo blij 

  Ik ben zo blij dat ik weer triestig ben.
  Nu zal ik weer veel verzen kunnen schrijven,
  nu zal ik weer de poëzie bedrijven.
  Want wààr verdriet alleen beweegt mijn pen.

  Ik ben U dankbaar, Heer, voor deze traan.
  Nu kan ik wenen, vrolijk en vol ijver.
  Ik heb het nodig, want ik ben een schrijver.
  Van vreugd en lachen kan geen kunst bestaan.

  Ik zie de bloemen en ik voel de zon.
  Maar bloemen worden in de knop gebroken
  en achter wolken zit de zon verdoken
  - Goddank! - zo vaak dat ik nog dichten kon.

  Ik ben zo blij dat ik weer triestig ben.
  O Heer, gij die de weemoed hebt geschapen,
  laat mij toch nooit te veel aan vreugde rapen.
  En àls het moet, breek dan desnoods mijn pen.

  Gaston Durnez

  17-04-2018 om 18:32 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (1)
  14-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG 15 APRIL

  3de PAASZONDAG B – 15 APRIL 2018
  ‘OPEN ONS HART VOOR UW WOORD’

  Een hart, dat openstaat voor Gods Goede, Heilige Geest, een hart dat niet verduisterd is door de geest van deze wereld, een hart dat niet verzuurd is, of bot en afgestompt, maar dat aandacht heeft voor wat goed en mooi is. Laten wij daar vandaag om bidden! Het evangelie geeft vandaag alvast het goede voorbeeld!
  Overigens valt het bij herhaling op dat reeds kort na lijden, dood en verrijzenis van Jezus – en na de nederdaling van de Heilige Geest op die allereerste Pinksteren – de leerlingen er niet voor terugdeinsden om de Joden terecht te wijzen omdat zij weigerden hun hart te openen voor die Jezus, van wie de profeten – zonder zijn naam te kennen – reeds zo veelvuldig gesproken hadden. Het boek ‘Handelingen’ geeft daarvan vele getuigenissen, zoals vandaag bij monde van Petrus.

  In die dagen zei Petrus tot het volk:
  U hebt de heilige en rechtvaardige verloochend,
  en verzocht om de vrijlating van een moordenaar.
  De leidsman ten leven hebt u ter dood gebracht,
  maar God heeft Hem opgewekt uit de doden;
  daarvan zijn wij getuigen.
  (Handelingen 3,14-15)

  In die tijd vertelden de twee leerlingen
  wat er op weg naar Emmaüs was gebeurd
  en hoe ze Jezus hadden herkend
  bij het breken van het brood.
  Terwijl zij dit aan het vertellen waren,
  stond Hij opeens in hun midden.
  `Vrede!' zei Hij tegen hen.
  In hun opwinding en hun schrik
  dachten ze dat ze een geest zagen.
  `Waarom zijn jullie zo in de war?' vroeg Hij.
  `Waarom die twijfel in je hart?
  (Lucas 24,35-38)

  ‘BRANDDE ONS HART NIET IN ONS
  TERWIJL HIJ MET ONS SPRAK?’ (LUCAS 24,32)

  Drie uitzonderlijke jaren waren het geweest, samen met Hem, van verwondering naar verwondering en van vreugde naar vreugde. Een nieuwe toekomst diende zich aan, hun diepste hoop was werkelijkheid aan het worden. En dan waren er die vreselijke dagen: de beklemmende stemming bij dat Laatste Avondmaal, het verraad van Judas, de hof van Olijven, de marteling en de smadelijke dood tussen twee boeven aan een kruis genageld. Weg die heerlijke droom nu, weg die hoop op een nieuwe toekomst. Het was mooi geweest … maar nu was het ‘geweest’, voorbij, o en voorgoed voorbij.
  Met droefheid in het hart dan maar terug naar de gewone orde van de dag, naar de gewone, dagelijkse, routineuze dingen. Naar Emmaüs waren zij onderweg nu, net zoals wij onze dagelijkse weg gaan. Naar Emmaüs ging Hij met hen mee, ook als zij de verkeerde richting uit gaan, weg van Jeruzalem.
  Hij wordt niet herkend, maar is een vreemdeling voor hen. Wel stelt Hij het eerst een vraag: ‘Waarover lopen jullie zo druk met elkaar te praten?’ En dan mogen zij vertellen … honderduit.
  Het lijkt wel ons leven. We kennen Hem, er is ons zoveel over Hem verteld en in onze dierbaarste momenten hebben we een glimp van Hem opgevangen … en zo is Hij zelf een vraag voor ons geworden: ‘Wat houdt jullie bezig? Waar is jullie hart?’
  En wij mogen, met of zonder woorden, ons eigen verhaal vertellen, onze hoop en onze ontgoocheling. Onze vreugde, ons leed. Een persoonlijk gebed, een gesprek van mens tot mens, waarbij wij mogen kiezen waarover we praten.
  En zoals toen loopt Hij met ons mee en luistert … en kijkt ons liefdevol aan. Als wij ons hart dan voor Hem openstellen, begint Hij te vertellen, zijn verhaal, met woorden, beelden en verhalen uit de Schrift.
  Als wij luisteren laat Hij zich kennen, heel eenvoudig en klein, zoals Hij ooit eens vol tederheid zei: ‘Kom tot Mij, gij allen, die onder lasten gebukt gaat en Ik zal u rust en verlichting schenken.’
  Hij geeft zijn geheim, de sleutel van zijn leven, de sleutel van DE WEG, die Hij zelf ging en voorhoudt: ‘wees zachtmoedig en nederig van hart’, ‘heb elkander lief, zoals Ik u heb liefgehad’.
  Ons hart wordt warm bij zijn woorden. Hij raakt onze diepste menselijke ervaringen, vervult onze innigste verlangens naar innerlijke rust. Maar Hij dwingt niet en laat ons vrij. Hij is bereid ook zo verder te gaan, zonder ons.
  Maar als ons hart openstaat en niet verward is, vragen wij net als de twee leerlingen: ‘Blijf bij ons! Het wordt avond.’ Hij heeft iets wakker gemaakt in ons. Door zijn woorden, door de toon van zijn stem, door het delen van het brood van alledag … en door hen, die geen brood hebben om te delen.
  In wat Hij zegt, in wat Hij doet, door mensen op onze weg, vatten we wie Hij is … en keren we terug, naar ons Jeruzalem, naar het land waar mensen wonen.
  Om te vertellen wat ons ten diepste beroert. En om zijn weg, DE WEG, te gaan.

  DE WEG NAAR BINNEN

  Toen zei die ene jongen
  met de deurknop in zijn hand:
  ‘Kom binnen, blijf bij ons
  want ’t is al donker,
  veel te laat om nu nog verder te gaan.’

  Hij heeft niet gezegd:
  ‘Ik wens je nog een goede reis, vreemdeling,
  en ’t allerbeste.
  We zien elkaar wel weer.’

  Zij zijn toen alle drie in huis gegaan,
  zich warmend aan elkaar
  braken zij het brood
  en zagen plots dat Hij het was.
  En heel hun leven was veranderd.

  Met de deurknop van ons hart in onze handen,
  kunnen wij beleefd, zoals het hoort
  aan Jezus zeggen:
  ‘Prima boodschap,
  veel succes.
  Ik wens Je ’t allerbeste.
  We zien mekaar nog wel.’

  Dan gaat Hij verder in de nacht …
  Wij breken ’t brood lijk alle dagen.
  Er is nog niets veranderd in ons hart
  en niets veranderd hier te lande.

  Manu Verhulst

  14-04-2018 om 09:38 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  12-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOORDENKEN OP DONDERDAG

  WAT IK JE WENS ...

  Ik wens je moed om hartelijk te blijven,
  te midden van mensen die soms koud en hard zijn.

  Ik wens je bemoediging om in jezelf te geloven
  en ook wel eens een nederlaag
  om nooit overmoedig te worden.

  Ik wens je vreugde al de dagen van je leven
  maar ook wat pijn om die blijdschap te waarderen.

  Ik wens je troost die je droefheid mildert
  en humor die je leert te relativeren.

  Ik wens je moed
  om alle tegenslagen sereen te dragen.

  Ik wens je veel zon en ook wat storm
  die pit geven aan het leven.

  Ik wens je vrede met alle mensen
  maar ook in het diepste hoekje van je hart.

  Ik wens je een onwankelbaar vertrouwen
  om in de goedheid van het leven te geloven.

  Wat ik je nog meer kan wensen,
  is een diepe liefde die alles zinvol maakt.

  R.B. Ward

  12-04-2018 om 08:44 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  09-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDICHT VAN DE WEEK

  HET CARILLON

  Ik zag de mensen in de straten,
  hun armoe en hun grauw gezicht, -
  toen streek er over de gelaten
  een luisteren, een vleug van licht.

  Want boven in de klokketoren
  na ’t donker-bronzen urenslaan
  ving, over heel de stad te horen,
  de beiaardier te spelen aan.


  Valerius : - een statig zingen
  waarin de zware klok bewoog,
  doorstrooid van lichter sprankelingen,
  ‘Wij slaan het oog tot U omhoog.’


  En één tussen de naamloos velen,
  gedrongen aan de huizenkant
  stond ik te luistr’ren naar dit spelen
  dat zong van mijn geschonden land.


  Dit sprakeloze samenkomen
  en Hollands licht over de stad –
  Nooit heb ik wat ons werd ontnomen
  zo bitter, bitter liefgehad.


  (Ida Gerhardt) – Oorlogsjaar 1941

  09-04-2018 om 18:14 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  07-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG 8 APRIL

  TWEEDE PAASZONDAG B – 8 APRIL 2018
  `DE PAASVREUGDE, OOK NA HET FEEST’

  Het is maar goed dat we regelmatig in onze kerken samenkomen, om terug te denken aan het feest van Pasen. In het gewone leven lijkt het al zo lang voorbij en – na de uitbundige vreugde van het feest - heeft alles onopgemerkt zijn gewone gangetje hernomen.
  Al vele jaren horen we, met de regelmaat van een klok de slagzin: ‘voetbal … een feest’. Maar als je de beelden ziet en de geldsommen hoort, ben je misschien geneigd om daar wel eens een vraagteken bij te plaatsen. Die andere uitspraak ‘Voetbal is oorlog’ lijkt dichter in de buurt te komen – helaas.
  Juist daarom is het goed dat vele gelovigen – jong en minder jong – blijven getuigen van waarachtige waarden en dat er, godzijdank, mensen zijn die blijven spreken van de echte, diepste vormen van vreugde en vrede, die aan ons leven een feestelijk tintje kunnen geven, ook als wij tegenslagen kennen. Kortom: laten wij God danken voor de mensen die in naam van de Verrezen Jezus van het feest blijven getuigen en feestelijk leven.

  De groep mensen die het geloof had aangenomen,
  was één van hart en één van geest.
  Geen van hen beschouwde zijn bezittingen
  als zijn persoonlijk eigendom,
  want ze hadden alles gemeenschappelijk.
  De apostelen bleven met grote kracht getuigen
  van de opstanding van de Heer Jezus,
  en God begunstigde allen rijkelijk.
  (Handelingen 4, 32-33)

  Jezus zei:
  `Omdat je Me gezien hebt,
  geloof je?’
  Gelukkig zij
  die zonder gezien te hebben
  toch tot geloof komen.'
  (Johannes 20,29)

  ‘ONS BLIJVEN GELOOF, HOOP EN LIEFDE’


  Als je alles gelooft, wat je hoort, word je vaak bedrogen … soms op pijnlijke wijze. En toch hebben de belangrijkste dingen in ons leven met geloven te maken. Een jongen en een meisje, die van elkaar houden en dromen maken over later, zeggen aan elkaar ‘ik beloof je trouw te blijven in goed en kwade dagen.’ Ik beloof het, omdat ik in je geloof, en in jou zal blijven geloven.
  In de verhalen van het evangelie moeten we onszelf zien. Soms spelen we, bij manier van spreken, de hoofdrol; in andere verhalen of op andere momenten van ons leven staan we meer aan de zijkant. Zo gebeurt het ook wel eens, misschien meer dan ons lief is, dat we Tomas zijn. We geloven … maar liefst toch zonder te overdrijven. Geen overmaat, niet in ons denken en zeker niet in ons doen.
  De kern van ons geloof is verrijzenis, opstanding, nieuw leven, volheid van leven en leven voor goed. We kunnen dat niet in detail beschrijven. Er blijft alleen geloof … méér dan onze ogen zien, onze oren horen, onze handen aanraken … Een hemel, achter de einder van deze aarde en voorbij de horizon van dit leven.
  En waarom dan dit alles geloven? Waarom daaraan vasthouden, aan datgene wat ons, zovele jaren geleden al, werd doorgegeven? Het kan niet zijn omdat wij zo door onze ouders zijn opgevoed, omdat zij het ons zo geleerd hebben. Dat is natuurlijk belangrijk, en zeker belangrijk is dat zij het ons zo voorgeleefd hebben.
  Maar tenslotte is er maar één grote reden om trouw te blijven en niet af te vallen: die mens van Nazareth van toen, die zo leefde, zo sprak, die zulke tekenen toonde, die hoop bracht aan bedroefden en verlamden, en die zo ook de dood in leven kon ombuigen. En zijn vrienden, die daarvan getuigden, zonder dat zij daar enig voordeel bij hadden. Wel integendeel, ze werden vervolgd en velen werden eeuwenlang om hun geloof op de meest geraffineerde wijzen gemarteld en ter dood gebracht.
  Bovendien: ook vandaag nog blijven er mensen, die zijn leven leiden, zijn woorden herhalen, zijn wonderen opnieuw doen. Ook vandaag nog zijn er mensen die mensen zonder hoop laten opstaan en nieuwe adem geven. Mensen, die in zijn Naam medemensen die wegkwijnen en afgestorven lijken opnieuw tot leven brengen.
  Toen herkenden ze Hem niet, de leiders, de voormannen … Herkennen wij Hem vandaag, als Hij in onze buurt, in die of die persoon, opnieuw aanwezig is en werkzaam blijft … en wellicht tegengewerkt wordt door sterke, kwade machten, die het een tijdlang lijken te halen. Geloven wij ook nu nog dat Hij blijft verrijzen? Dat Hij voorgoed tot leven is gekomen en dag aan dag tot leven blijft komen?
  ‘Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, maar de grootste daarvan is de liefde.’ (1ste Brief aan de christenen in Korinthe, 13,12-13)

  Heer Jezus,
  Zoon van God en onze Broeder,
  Je werd verstoten en verdrukt door groten,
  die enkel uit waren op eigen macht en eigenwaan.
  Je hebt niemand veroordeeld
  noch de dood ingewenst.
  Je enige verlangen was
  vrede en vreugde,
  liefde en leven te brengen.
  Geef diezelfde kracht aan mensen,
  die geen uitzicht, geen toekomst en geen hoop zien,
  en moedeloos of opstandig worden.

  Laat ons te allen tijde mensen van hoop zijn,
  die U, de Levende, tot leven brengen.

  (vrij naar ‘Kerk en Wereld’, april 2008)  07-04-2018 om 08:44 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Categorieën
 • Dagboek/bedenkingen (1363)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!