NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Archief per maand
 • 07-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 09-2012
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 08-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
  Laatste commentaren
 • vakantie overschaduwd (maart)
      op Heeft U een huisdier?
 • knap (maart)
      op Ik zat in de wachtkamer in Elisabethstad in Congo
 • knappe schets (maart)
      op Toen men nog schoofzakken maakte
 • knap (maart)
      op Wat mij altijd verwonderd
 • Een aangename donderdag bezoekje (Patrice)
      op We leven nog in de tijd van toen
 • E-mail

  Het leven zoals het kan zijn
  De dagelijkse dingen volgens Roger (78jr) uit Beveren Waas
  Elke week een nieuw verhaal... Reacties zijn steeds welkom! >> NU OOK BESCHIKBAAR VIA WWW.ROCOR.SHORT.BE
  25-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vogels vangen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wellicht zullen velen onder U dat niet meer geweten hebben maar in mijn jeugd was vlees heel duur en voor sommige mensen was dan het alternatief vogels uit de natuur vangen. De vogels die ervoor in aanmerking kwamen waren vooral spreeuwen, lijsters, mussen en vinken. Alles wat in de netten kwam werd gevangen, gedood en opgegeten. Grote zwermen vogels van alle soorten vlogen toen door het landschap. Op de elektriciteitsdraden gespannen tussen twee palen zaten honderden zwaluwen. Een lugubere onmenselijke bezigheid waarvan men nu huivert en zich afvraagt, kon dat zomaar, het was om op te eten. Gebakken met boter was het heel lekker en voedzaam, men at het warm of koud. Het werd met de vingers gegeten het was peuzelen, het brood werd in de saus gedoopt.

  Een haas of konijntje stond voor die stropers ook op het menu, een fazant vangen was een feest. En geloof me, die mensen waren in al deze disciplines heel handig, daar kon de beste boswachter niet tegen op. Sommige boeren en eigenaars van boomgaarden lieten de vogelvangers maar al te graag op hun eigendom toe, zoniet konden ze hun peren- of kersenoogst vergeten.

  Sta me toe U uit te leggen hoe technisch die mensen hun netten zelf breiden. De lengte was tussen de 30 en 40 meter, de breedte 4 meter, de mazen aangepast, een zwerm spreeuwen van 100 vogels werd in een keer gevangen. In het midden van de netten werden enkele lokvogels van iedere soort vastgemaakt en als er een zwerm vogels af kwam gaf men een ruk aan een lang koord en vlogen de lokvogels op. De vogelvanger had een fluitje en bootste de zang perfect na met als gevolg dat de zwerm neerstreek, de netten sloegen dan dicht met het gekende gevolg. Een met takken gemaakt hok verborg de vangers onzichtbaar voor die weerloze dieren, hoe ze gedood werden wil U niet weten maar is ook te wreed om te beschrijven. Ze werden verkocht aan de gewone mens in de straat en ook aan de heren in t’ dorp. Later na het afschaffen van de vogelvangst heeft de overheid ze vernietigd met springstof, even erg vind ik dat.

  In mijn tuin komt iedere dag een lijster een serenade geven, heel mooi. Ik zorg dat ze in de winter niets te kort komt. Ik denk dat ze mij daarvoor beloond en woont ieder jaar in mijn hof. Een struik met rode bessen wordt ieder jaar kaal geplukt door 5 merels, onze broodkruimels zijn voor de 20 mussen, er komen ook enkele mezen om het notenzakje leeg te pikken, een vink is een rariteit. Twee merels wonen ook ieder jaar in een struik. Ik help ze een beetje als de jongen uitkomen zodat ze niet gegrepen worden door de kat. Dat is het bestand zowat van vogels in mijn tuin. Ach ja sinds kort krijg ik een roodborstje op bezoek, van iedere soort zijn er nog een klein aantal. In de zomer ziet men ook sporadisch nog een zwaluw. We moeten er wat aan doen, ik merk wel dat de mensen zich bewust zijn van al het mooie dat we hebben en het respecteren.

  Ik moet wat bekennen ik heb 60 jaar terug ook spreeuwen gegeten.

  Tot gauw en niet boos zijn hé.

  rocor

  25-04-2008 om 00:00 geschreven door Rocor


  >> Reageer (2)
  19-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is wat u er zelf van maakt
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  We zaten op de tram, waar de laatste tijd zoveel over te doen is. De tram was bezet met mensen van alle leeftijden, er waren ook een twintigtal jongens aan boord met allemaal dezelfde trui aan, van hun ploeg. Ze waren bijzonder goed gemutst, want hun club was kampioen geworden in het voetbal. Ze stampten met hun voeten op de vloer van de tram en klopten op de ruiten. Een oorverdovend lawaai, de andere passagiers hadden er ook plezier in, zo een bende jonge mannen, gezond en sportief, zo bezig te zien. Ze trokken wat aan elkanders klederen, de leute kon niet op, als de tram stopte. vielen ze allemaal op een hoop, een chaos .

   

  Plots beginnen ze te zingen en te brullen: “IK KAN NIET LEZEN, IK KAN NIET SCHRIJVEN, IK BEN EEN TRAMBESTUUUUURDER!!” De bedoelde man vermindert wat vaart, misschien voelde hij zich beledigd, ik weet het niet. Maar alle andere passagiers lachten, iemand zei nog: “Waar halen ze het uit!” Gelijk had die, we zijn ook jong geweest zeker, mag er dan niets meer? Het lawaai bleef aanhouden en toen ze allemaal uitstapten liepen ze nog een eind mee met de reeds rijdende tram, het scheelde geen haar of er zat iemand onder, we hielden ons hart vast, maar het liep goed af, gelukkig.

   

  Waar ze gezeten hadden op de tram lag het vol blikjes en papier. Niemand stoorde zich eraan, dat zou wel opgekuist worden. We hebben nadien nog over de kampioenen gepraat, toen plots iemand zei: “We hebben gelachen met die jonge snaken, maar zouden we ook gelachen hebben moesten dat allochtone jongeren geweest zijn.” Het werd zeer stil. “Eerlijk gezegd denk ik van niet!” We waren met acht mensen. 50% zei: “Mij zou dat niet kunnen geven hebben”, de andere helft begon de verhaaltjes op te halen wat er op de tram de laatste tijd allemaal gebeurt. We hebben er nog lang over gepraat toen iemand wijs zei: “Tussen alle koren is kaf, zowel tussen de ene helft als tussen de andere, dus ook op een voetbal match.”

   

  We zijn zeer blij met de kampioenen, ze hebben het toch maar mooi gedaan, gans het jaar getraind en gespeeld, en eindigen als de beste, een dikke proficiat.

   

  Tot gauw rocor

  19-04-2008 om 14:16 geschreven door Rocor


  >> Reageer (0)
  12-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tis nu wel efkens anders
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  We hebben het over de voorlichting op seksueel gebied voor het huwelijk! In een doos op de zolder had ik een boekje gevonden over het “HUWELIJKSGEBRUIK”. Zeg maar: hoe men vrijen moest inschatten in 1908, juist 100 jaar geleden. Huwelijksgebruik vind ik echt een lelijk woord, dan is samen de liefde bedrijven toch meer uitnodigend, dan elkaar gebruiken. Ik citeer over “den huwelijks plicht”: ”Vrijwillige onthouding met redelijk doel en wederzijdsch goedvinden is in zich geoorloofd en kan zelfs aanbevelenswaardig zijn”. En nu komt het: “Men plege in deze zaak echter overleg met zijn zielbestuurder, zeg maar mijnheer pastoor.“

   

  Als men in die periode trouwde kreeg men van de kerk een boekje, waarin stond hoe ge U moest gedragen als ge niet in zonde wilde leven in het huwelijk, het huwelijksgebruik, zeg maar… de liefde bedrijven. Zondige handelingen zoals onansime? Ik heb het opgezocht, het wil zeggen: ‘Het opwekken van een orgasme door met de handen de erogene zones in de genitaliën te prikkelen. Ook nieuwe malthusianisme of geboorte beperking kon niet.’

   

  WANT DAT WAS:

  1* een daad van laffe en brutale zelfzucht

  2* een der zwaarste zonden van ontucht

  3* een der zwaarste zonden tegen de liefde jegens elkanders onsterflijke ziel

  4* het vermoordt den zielsvrede

  5* het verleidt tot heiligschennende biechten en communiën

  6* het leidt tot verzwakking en afval van het heilig geloof

  7* het neemt den eerbied en de achting voor elkander weg

  8* het voert dikwijls tot echtelijke ontrouw

  9* het maakt niet zelden zenuwziek

  10* het ondermijnt de volkskracht

  11* nooit en te nimmer kan daarom deze handels wijze, die op hemeltergende manier in Gods bestel ingrijpt en zijn heiligste wetten verkracht, geoorloofd of kleine zonde zijn

  13* buiten het huwelijksgebruik zijn tusschen man en vrouw geoorloofd liefdebewijzen zonder ernstig gevaar voor bevrediging, hetzij van een, hetzij van beide echtgenooten

   

  Effe resumeren: Als ge toen twee kinderen had, had U het twee maal gedaan. Daarom had men vroeger zoveel kinderen! Nu weet ik het! Als ge zoiets leest en men vergelijkt dat met deze tijd waarin een 16 jarige maagd een zeldzaamheid is, denk dat het toch iets beter zou zijn tussen deze twee uitersten.

   

  Of hoe ziet U het ??

   

  Tot gauw rocor

   

  PS : Nog in dit boekje: “De ouders dienen er op te letten dat zij het kind niet gedurende den slaap bij zich in bed houden. De moedermelk is voor het kind de eenige goede voeding. Het past aan christelijke echtgenooten, dat zij evenals spijs en drank, zoo ook van het huwelijk gebruik maken niet enkel uit zinnelijken lust, maar met een goede meening en met matigheid.”

  12-04-2008 om 16:36 geschreven door Rocor


  >> Reageer (2)
  04-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toen waren we nog met negen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ik ben de jongste van de negen, een bende jonge mannen met veel zin om te leven, allemaal schoonbroers. We wilden werken en het ver brengen in het leven, we deden soms gek en hadden veel plezier. We hadden mooie vrouwen en die wilden ook wel… Nu zijn we nog met twee en zijn 70 jaar, we willen nog wel, maar wat trager. Onze andere schoonbroers zijn overleden, vorige week hebben we nog een zwager begraven. Hij was 78. Ik heb voorgesteld om bij hem te waken s’ nachts om zijn doodstrijd wat dragelijker te maken, het is een heel aparte gebeurtenis, ik heb gans de nacht naar zijn gezicht gekeken, in de hoop dat het nog goed kwam, goedwetend dat niets meer hielp.

   

  Af en toe zijn lippen wat bevochtigen, af en toe eens tegen hem praten in de hoop dat hij zou antwoorden. Ook luisteren naar zijn korte ademstoten, vier zakjes met middelen aangesloten in zijn magere lichaam, om een beetje comfortabeler de wereld te verlaten. Comfortabel het leven verlaten noemt dat, ik heb er last mee. Hoe kan dat nu, comfortabel het leven verlaten. Men zal het over pijn hebben natuurlijk. Er is ook een zakje met vloeistof waarmee men je in subcoma houdt zodat je niemand meer herkend, ook geen afscheid kunt nemen. Alles was toch al gezegd als ge elkaar 50 jaar kent.

   

  Die nacht heb ik ervaren dat een mens ongelooflijk graag in leven wil blijven. Ons broer snakte 2 dagen en 2 nachten naar adem op zo een hels tempo dat nog niet vol te houden is door een atleet in topconditie. En waarom? Om het heengaan toch nog wat uit te stellen, hij wilde blijven, hij gaf niet op. Om het sterven wat milder te maken kon hij nog een prikje krijgen met morfine. Toen is hij zacht ingeslapen in het niets. Hij had gevraagd om verast te worden en hem burgerlijk te begraven, wat natuurlijk werd ingewilligd. Het was sober maar aangrijpend en mooi. Het was een lieve man, ik heb nog enkele woorden als afscheid gezegd op zijn begrafenis en ook hoeveel we hem gingen missen. Aan de koffietafel is iedereen al een beetje ontspannen en worden er plezierige herinneringen opgehaald en wordt er al eens gelachen.

   

  Ik ben heel verdrietig geweest en denk dan: nu ik ga er van profiteren, want heden ik, morgen gij, komt verdomd dicht in de buurt…

   

  Tot gauw rocor

  04-04-2008 om 15:12 geschreven door Rocor


  >> Reageer (3)


  Inhoud blog
 • Vrouw en kinderen
 • We leven nog in de tijd van toen
 • De buitendeur
 • Rook je?
 • Op een terras
 • Wat is de waarheid?
 • Krijgsgevangene
 • We hebben alles al?
 • Terug van weg geweest
 • Het huis van verderf
 • OELEE…… OELA !!
 • Wie wordt het best betaald?
 • Een depressie
 • Sluikafval is niet meer van deze tijd
 • Hebt ge uw gsm bij?
 • Visputperikelen: Foefelarij op hoog niveau
 • De kleren maken de man
 • De nieuwe woorden van het jaar 2010
 • Waarom doen mensen zo onverschillig?
 • Van wie is wie?
 • Wat zegt U?
 • GRTS
 • Geld stinkt, geld maakt niet gelukkig
 • Ze weende
 • Ik kan er niet aan wennen
 • Geen ongewenste intimiteiten
 • Ne schonen ouden dag
 • Beste beproefden
 • De nieuwe man
 • Voor de goeie he!
 • Vooraan in de rij gestaan
 • Dat is geen vriendelijke, zegt men
 • Ik weet het niet meer
 • Emotioneel zijn, toch maar oppassen...
 • Allemaal Beestjes
 • Bladzijde 69
 • Muziek?
 • In de naam van de Vader
 • Facebook?
 • Ik ben het vergeten
 • Het is tegen mijne winkel
 • SCHRANSEN
 • Niet flauw doen he
 • Als mannen liefde zeggen?
 • Hoe trek ik de aandacht van mannen?
 • Het doet meer kwaad dan goed?
 • Vader, U schrijft fouten!
 • Ik draag de broek
 • Verhuizen?
 • Mooie oudere mensen
 • Wanneer is het laatste woord gezegd?
 • "Moeder ik zie hem graag", zei ze
 • Ra,Ra
 • Eens gaan eten met vrienden
 • Het moeder instinkt
 • Kan er een glimlachje af?
 • Op school sparen bij den ASLK
 • Oef
 • Het luierikje uithangen aan zee
 • Houdt een mens zijn leven op als zijn partner wegvalt?
 • Ge ziet het niet, ge voelt het niet, maar misschien is het er wel
 • Wat moet een mens dan?
 • Boer zoekt werkvolk
 • Sparen? U bent zot!
 • Op de Sinksenfoor
 • Oneerlijk vind ik dat
 • Waarom zijn vrouwen zo ijdel?
 • Het zal je vriend maar wezen
 • Een pint gaan pakken, op de Beverse markt nog wel
 • Veur wanneer ist?
 • Moeten we nu eigenlijk allemaal super kinderen hebben?
 • Als ge kranten...
 • Een date
 • Komt ge er?
 • Ik ben op oorlogspad
 • Het zal gaan tijd worden
 • Ritsen
 • Alles zo natuurlijk mogelijk
 • Het is toch niet te geloven
 • Er waren eens...
 • Eenzaam
 • Heeft U een huisdier?
 • Sooi
 • Met een baksteen in de maag
 • Zoveel schoonheid heb ik nooit gezien!
 • Zijn wij nu zo verwend?
 • Salomonsoordeel
 • Een kruisteken maken
 • Na zoveel jaren
 • We zitten dik in de shit
 • Wat is het nu eigenlijk
 • Mijnen doktoor
 • Eeuwige liefde
 • Mannen
 • Hoe zou het zijn om een vrouw te zijn?
 • Wij zijn echt de JA MAAR generatie
 • Dat wist ik niet
 • De giechelende GSM'ers
 • OP de gezondheid
 • Een vriend ontmoet
 • Belastingen
 • Respect
 • Camera's: hier ziet men U
 • Moeten wij mannen ons zorgen maken?
 • Ik ben nen dikke egoïst
 • Wat verstaat U onder gelukkig zijn, of geluk hebben?
 • Het hoeft niet meer voor mij
 • Een tik geven?
 • Papa, ik heb een nieuw vriendje
 • Geluk
 • Ik hoop het niet
 • Gezond ja ja
 • Tweemaal nadenken voor U iets zegt
 • Een palmboom is en blijft een palmboom
 • Ik heb het gehoord bij mijn kapper
 • Ik word danig ongerust, zeg maar paniekerig
 • Moet het nu altijd groots zijn
 • Bommen? Het kan ook anders!
 • Ik heb er geen tijd voor!
 • Een dagje Parijs
 • Laat hem slapen, laat hem rusten
 • Hoelang zal het nog mogelijk zijn?
 • We denken meer aan onszelf
 • Ik heb ook mijn gevoelens he
 • Ik kom in opstand
 • Onze kolonie de Kongo
 • Vogels vangen
 • Het is wat u er zelf van maakt
 • Tis nu wel efkens anders
 • Toen waren we nog met negen
 • Het is perfect mogelijk zegt men
 • Oma kunt ge mijn jeansbroek eens afdoen?
 • Een dief met een hart?
 • Hoe ver mag men gaan voor U echt kwaad wordt?
 • Overlevers
 • Het kon mij niet overkomen
 • Ne koffie gaan drinken
 • Kinderen en kleinkinderen
 • De GPS
 • Ik zou eens graag op de lotto zijn!
 • Onze lieven Heer zijnen hof!
 • Den beenhouwer
 • Het is wel geweest
 • Wat zou U doen? Graag antwoord, 8 seconden vanaf nu, zou Herman Van Molle zeggen!
 • Ooit gemist?
 • Is het zonde?
 • Zeg niet te gauw t'is weer een vrouw!
 • Hoor wie klopt daar?
 • Schoenmaker blijf bij je leest !!
 • Ik heb een unieke DAME ontmoet
 • Eén bezoek per jaar?
 • Gelooft U in het hiernamaals?
 • Hoe word je vrienden?
 • Bomma's met agenda's
 • Waar men gaat langs Vlaamse wegen
 • Hoelang zou het nog goed blijven?
 • Koester wat je hebt
 • Omaatje lief! Uw kind, Uw kleinkind!
 • Uw profiel!
 • Waar stoort u zich aan?
 • Liefdesverdriet
 • Op vakantie in Spanje rond Pasen!
 • Beste gezondheidszorg ter wereld
 • Ik ben zo fier als ne kapotte gieter!
 • Soixante neuf?
 • Ik zat bij den doktoor
 • Mo vent toch !!
 • Aan zee met de kinderen en klein kinderen in Middelkerke!!
 • Ik hield mijn hart vast
 • Doe ook eens iets voor een ander
 • Op pensioen gaan!!!
 • Groot huisvuil in de gemeente is altijd een bron van verbeelding
 • Ruzie maken
 • Gebruiksaanwijzing ?!?
 • Ik heb niets om aan te doen!!
 • Grote kuis
 • Ik zat in de wachtkamer in Elisabethstad in Congo
 • Hebt u ook last van overgewicht?
 • Met 5 man bij de beenhouwer
 • Een draagmoeder zegt U
 • De gastronomie is de seksualiteit van de derde leeftijd
 • Waardig ouder worden
 • Hij is positief bevonden?
 • Toen men nog schoofzakken maakte
 • Trouwfeest
 • Wat mij altijd verwonderd
 • Bloed geven
 • Rijstpap eten
 • Liefde is voor alle leeftijden.
 • Ik moest stoppen aan het zebrapad
 • Welkom


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!