NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Lijst De Decker gaat verder op het oorlogspad in Middelkerke
 • Middelkerke, de positieve gemeente waar nooit meer geklaagd mag/zal worden…
 • Eindejaarsfeesten 2017-2018 in Middelkerke
 • Eén januari 2018. Gelukkig Nieuwjaar en tijd om eens goed te lachen!
 • De uitbreiding van de Nieuwpoortse yachthaven
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (38)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (12)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (19)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (24)
 • Evenementen (18)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (41)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (17)
 • Immobiliėn (16)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (10)
 • Landbouw (5)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (18)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (24)
 • Politieke partijen (48)
 • Scholen - Onderwijs (9)
 • Sociale woningen (3)
 • Sport (30)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (24)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  22-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lijst De Decker gaat verder op het oorlogspad in Middelkerke

  Vandaag kreeg ik een nieuw nummer van ‘Uze Gazette’ van de ‘Lijst Dedecker – Gezond Verstand’ in de bus.
  Ik zal mijn beoordeling ervan opsplitsen in twee delen: de vorm en de inhoud.

  De vorm
  Ik neem aan dat de gazet om de zes maanden verschijnt omdat er elk jaar een eerste nummer is waarin we een ‘Gelukkig Nieuwjaar’ gewenst worden en waarin we uitgenodigd worden voor de Nieuwjaarsdrink. Die heeft altijd plaats op de laatste zaterdag van de maand januari, straks op 27 januari 2018 voor de derde keer in de zaal ‘Walrave’.

   Een tweede nummer verschijnt in juni en ik vermoed dat dit het tweede is omdat daarin de jaarlijkse lentehappening van de maand juni aangekondigd wordt: 11.6.2016, 10.6.2017, eveneens in ‘Walrave’.

  Voor een verzamelaar is het wel onhandig dat de jaargang en de datum en het nummer er niet op vermeld worden.
  Aangezien ik al een hele tijd bezig ben met het opstellen van een ‘Westends woordenboek’, dat nu reeds 126 pagina’s telt en aangezien ik daarbij probeer een standaard - schrijfwijze van de taal ingang te doen vinden, namelijk schrijven zoals je het uitspreekt, vind ik het spijtig dat ‘Uze gazette’ niet als ‘Uuzu gazettu’ geschreven wordt.

  De layout is uitstekend en de figuren van de meerderheids-topdrie, geassisteerd (of gedirigeerd) door de secretaris, goed gevonden en humoristisch. De figuur van Jean-Marie zelf als kerstman is ook goed geslaagd. Proficiat ‘JAMPIT’, wie dat ook mag zijn!

  De teksten zijn zeer goed verzorgd zoals we dat ook in JM’s boeken gewoon zijn.

  De inhoud
  Natuurlijk is de inhoud van zo’n partijblaadje vele keren belangrijker dan de vorm.
  Het zal wel bedoeld zijn als aanzet voor de gemeenteraadverkiezingen en Jean-Marie Dedecker drukt dat als volgt uit: ‘LDD bruist van de initiatieven om het getij in onze gemeente te keren, niet alleen met ideeën zoals het getijdenzwembad op het strand van Westende, maar met een groot masterplan voor al onze negen gemeenten, zowel economisch, infrastructureel als sociaal.’
  Ik hoop dat het ‘infrastructureel gedeelte’ wat bescheidener en efficiënter aangepakt wordt, dus niet zoals we dat van de huidige meerderheid gewoon zijn.

  Het blad bestaat uit drie delen:

  1. Een brief aan de ‘Beste Middelkerkenaars’
       Hierin kan men onderscheiden

           - de vraag waarom de huidige coalitie nu allerlei projecten aankondigt, nadat achttien jaar niets is gebeurd
           - de bewering van LDD dat de partij wel voorstander is van een nieuw casino en een nieuw sportpark, maar
             dat ze genoeg hebben van de belangenvermenging, de normvervaging, de
  zelfbediening van de huidige
             bewindsploeg

           - de vrees voor een nieuw debacle en voor nog meer gesjoemel bij de aanbesteding van het nieuw sportpark,
             dat er voorlopig niet komt bij gebrek aan geld en herleid wordt tot een
  zwembad en een parking
          - de verontwaardiging van LDD over het overdreven begunstigen van de projectontwikkelaar van het
             sportpark die niet alleen de grond cadeau krijgt, maar gedurende 30 jaar elk jaar
  minimum 1.250.000 euro
             incasseert voor de uitbating van het zwembad (van de
    belastingbetaler, dus!) en daar bovenop ook nog alle
             inkomsten op zak mag steken.

             De gemeente staat zelfs borg voor alle leningen die de zwembaduitbater aangaat.
          - een aanklacht tegen het niet ophoudend gemeentelijk wanbeleid: verlies van drie kostbare jaren met de
             aanbesteding van een nieuw casino, verbreding zeedijk nog maar in
  aankondigingsfase, verlegging
             trambedding vertraagd en tot 2020 geen centen om de
  dorpskern van Lombardsijde te vernieuwen, overtijd
             gaan van alle wegeniswerken, …

         -  misnoegdheid omdat onze gemeentelijke dienstverlening stelselmatig afgebouwd wordt en uitbesteed wordt
            aan private ondernemingen: vuilnisophaling, poetsdienst, dure
  consulting- en advocatenbureaus
            LDD wil dat de dienstverlening gebeurt door eigen mensen, niet enkel om de tewerkstelling te
       
      waarborgen maar tevens om te zorgen voor het behoud van ervaring en expertise.


        Ik meen dat de ‘beste Middelkerkenaar’ zich kan terugvinden in die doelstellingen.
        Als het niet bij beloften blijft, dan ziet het er goed uit!
   
  2. We worden gestript in Middelkerke

  Hierin worden grote onderscheidingen uitgereikt aan de stripfiguren die onze gemeente strippen.
        - aan Liliane Pylyser – Dewulf: grote onderscheiding in Familiekunde, omdat ze volgens LDD haar eigen
           familie bevoordeelde in verschillende projecten: nieuw casino, verandering van
  landbouwgrond in dure
           bouwgrond ten voordele van haar schoonbroer, wijziging van Ruimtelijk
  Uitvoeringsplan ten voordele van
           haar dochter, promoten van megalomaan plan van Twin
  Properties om een appartementstoren te bouwen in
           de duinen aan Zon en Zee, uitgebaat
  door haar familie.
          Liliane wordt bedacht met 4 diplomahoeden omdat ze zo onvoorzichtig was om zich in het telefonisch
          
  interview in ‘Pano’ te beroemen op haar vier universiteitsdiploma’s in plaats van (zoals ze nu zelf zegt) de
           telefoon neer te leggen.

       - aan burgemeester Janna Rommel-Opstaele: grote onderscheiding in Rekenkunde, omdat ze telkens weer
          verkeerde verklaringen aflegt over de kostprijs van het nieuw casino. Vooral haar
  vergissing in verband met
          het opstalrecht op de zeedijk. In plaats van 100.000 euro per jaar zou
  de nieuwe uitbater slechts 1 euro
          betalen!!! Dat zal haar blijven achtervolgen en dat levert haar
  één diplomahoed op.
       - aan schepen Michel Landuyt, grote onderscheiding in de Immocratie (heerschappij van de vastgoedwereld)
           omdat hem in het casinodossier belangenvermenging met de immobiliënsector
  ten laste gelegd wordt, via
           zijn partner in zijn advocatenkantoor.
           Tevens wordt een stukje van Michel’s levensgeschiedenis sinds 2000 aangehaald omdat zijn echtgenote
           tewerkgesteld is in die sector samen met zijn neef Ronny Van Troostenberghe en
  LDD vreest dat Landuyt
           wel eens rechter en partij zou kunnen zijn als het gaat om
  bouwvergunningen.

  3. Wist je dat …
       Het artikel stelt de lezer op de hoogte van acht weetjes of wetenswaardigheden…

       Sommige waren jullie en mezelf reeds bekend, maar daar zijn er ook enkele nieuwe bij die de monden doen
       openvallen:

      - dat Dany Van Den Broucke (V.D.B) en secretaris Pierre Ryckewaert (P.R) goede vrienden zijn waardoor de
         VZW TC Lakodam honderdduizenden euro’s subsidies krijgt voor het organiseren
  van tennistornooien; om
         dat te verantwoorden zou V.D.B al jaren vervalste documenten indienen
  die door P.R. in ontvangst genomen
         worden en in opdracht van de betrokken schepenen
  onverwijld uitbetaald worden

      - dat de burgemeester en het schepencollege in het afgelopen jaar al twee keer weggelopen zijn uit de
          gemeenteraad omdat ze niet wilden of konden antwoorden op vragen van de oppositie

      - dat er maar één feestzaal komt in het nieuwe casino met een oppervlakte van 383 m²; die grootte wordt
          gelijkgesteld aan deze van de toiletten in het Oostendse kursaal: ‘amper groot genoeg om een kaartavond te
          organiseren’

      - de aankondiging dat men een wave- of golfslagbad zou aanleggen op de hoek van de Kustweg en de Zeelaan
          in Lombardsijde is een kwakkel. De rendabiliteit is niet alleen onzeker, maar de
  bouwheer wil die ook niet
          betalen en de gemeente kan de vereiste 16 miljoen euro niet betalen.

          Een kunstmatig bad aanleggen op 500 meter van de zee, vindt LDD hetzelfde als een overdekte skipiste
          bouwen in de bergen van Tirol.

       - om even te vergelijken: Napoleon Games vernieuwde zopas haar concessieovereenkomst met de gemeente
         Knokke-Heist en moest daarvoor een éénmalige vergoeding van 6,6 miljoen euro
  betalen plus ieder jaar 1,55
         miljoen euro.

         In Middelkerke moet Napoleon Games slechts 185.000 euro per jaar betalen!!!!!
       - een bestuurslid van Open VLD, ook bestuurslid van de dienst ‘Toerisme’, kreeg voor de uitbating van de
         ‘Eisbar’ 65.000 euro subsidie. En zeggen dat de kerstverlichting op de zeedijk en in onze
  straten eerder een
          noodverlichting was dan een feeëriek spektakel.

       - onze burgemeester bracht de ochtend vóór de uitzending van de Pano-reportage, samen met twee advocaten
          een tevergeefs bezoek aan de VRT

       - onze sportclubs, die gemeentelijke infrastructuur gebruiken, moeten in hun kantine uitsluitend producten van
          de brouwerij Haacht Primus verkopen en dat aan overdreven hoge prijzen terwijl
  de opgelegde hoeveelheden
          onhaalbaar zijn.

         Voorbeelden: voetbalclubs en petanqueclub moeten jaarlijks op straf van boete 300 hectoliter of 120.000
                 pinten uitschenken. Dat is meer dan KVO.

                 De gemeentesecretaris lag aan de basis van het feit dat dit wurgcontract afgesloten werd voor een duur
                 van 15 jaar, terwijl dat maximaal 5 jaar mag zijn, volgens een Europese
  verordening.

  Je zou je, op het eerste gezicht, kunnen afvragen of dat allemaal wel degelijk gebeurt of gebeurd is. In Middelkerke? Als de LDD al die ‘weetjes’ verspreidt, dan kunnen/mogen we toch wel aannemen, zeker, dat ze daarvoor de bewijzen in handen heeft?

   

  22-01-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  15-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke, de positieve gemeente waar nooit meer geklaagd mag/zal worden…

  Naast wielrennenvriendelijk, stripvriendelijk, tennisvriendelijk, kindvriendelijk, naaktstrandvriendelijk, hoogbouwvriendelijk voert ons gemeentebestuur al een hele tijd acties om van ons allen positieve Middelkerkenaars te maken. Op 5 mei 2015 heb ik nochtans al mijn gelofte van positivisme afgelegd.
  Ik werd toen namelijk door een zeer positieve inwoner van de Open VLD beschuldigd van ‘negatief denken’ in volgende bewoordingen

  “LL weet steeds het meest positieve om te buigen in negatieviteit, het is geen "Westendse blik op Middelkerke" maar eerder "Negatieve blik op Middelkerke", een klaagzang van een oude verbeten man, die zijn tijd die hem nog rest beter zou benutten met positief door het leven te gaan. Je moet maar eens proberen, je zal veel gelukkiger zijn”.

  Ik heb daar toen fel onder geleden en het zeer ter harte genomen. In mijn ‘Antwoord aan een positieve Westendenaar’ (zie map ‘Blog’) schreef ik toen: “Ik wil dus niet langer die oude verbeten man zijn die altijd maar klaagt. Ik denk er zelfs aan de titel van mijn blog te veranderen in ‘Positieve blik op Middelkerke’. Ik zal voortaan echt proberen ultrapositief door het leven te gaan.”
  Daarmee verklaarde ik dus ‘plechtig voortaan iets te zullen doen of iets na te zullen laten’. Lezers die in de voorbije 32 maanden regelmatig mijn artikels lazen kunnen zeker oordelen of ik mijn gelofte nagekomen ben.

  Brochure ‘Positief vooruit’
  Open VLD opende haar campagne voor de verkiezingen van oktober 2018 onder het motto: 'Positief Vooruit'. Ze verspreidde daarvoor zelfs een brochure met volgende doelstellingen:

         "De titel 'Positief Vooruit' alludeert niet op droombeelden of het weerleggen van doemdenkerij van de
          oppositie. We verwijzen naar concrete slagkracht",
  zegt burgemeester Janna Rommel-
  Opstaele. "We willen
          ons blijvend kenbaar maken aan de burger en de tweede verblijvers. (!) We nodigen hen uit om mee te denken
          over het beleid. Wat kan beter? Wat moet anders?
          We hebben ondertussen al veel mooie dingen gerealiseerd, maar we moeten ons blijven verbeteren.
          Bovendien willen wij op een respectvolle manier campagne voeren, waar de deur wagenwijd openstaat voor
          iedereen om hun mening te geven, ongeacht zijn of haar achtergrond."

  Lees hierover meer in mijn artikel van 27.2.2017 'Open VLD wil respectvol campagne voeren' (map 'Politieke partijen'). 

  De meerderheid noemt de oppositieleden ‘doemdenkers’. Een doemdenker is iemand die somber is over de toekomst, een zwartkijker, een pessimist.
  Per definitie bestaat de oppositie uit partijen die kritisch meekijken met besluiten, die afspraken controleren en voorstellen doen in de gemeenteraad. Moeten de oppositie en de burgers van Middelkerke voortaan maar zonder morren alles uitvoeren wat de meerderheid beslist of uitvindt? Mogen er geen moeilijke vragen meer gesteld worden? Of krijgt diegene die durft kritiek uitoefenen toch nog een positieve reactie? Wordt hem/haar geen informatie meer onthouden?
  Wij worden dus allemaal uitgenodigd om positief te denken. Negatieve gedachten moeten verbannen worden. Blijven glimlachen! Veel succes, allemaal!

  We mogen dus voorlopig al besluiten dat Middelkerke stilaan thuishoort in Positivistan, term gebruikt door Johan Sanctorum in zijn artikel ‘Dertig dagen zonder klagen: welkom in Positivistan’ van 10 januari 2018.


  Wat nu volgt heeft maar half met onze gemeente te zien, maar toch …

  En nu een ‘antiklaaginitiatief’
  Dat het te koud is buiten, de koffie te slap en je collega te luidruchtig. Dat je àl-tijd de verkeerde rij kiest in de supermarkt, en of die treinen überhaupt op tijd kúnnen rijden? Dat zijn nog maar enkele voorbeelden van toestanden waarover wij toch zo graag zeuren.”
  Ik las eens in een café volgend opschrift: “Lach niet met onze koffie. Gij zult ook oud en slap worden!
  ‘Hoog tijd om iets te doen aan dat zeuren’,
   vonden nobele onbekenden Greet Van Hecke en Isabelle Gonissen. Deze laatste beweert zelfs dat wij niet beseffen hoe goed we het in België wel hebben. En dus dagen ze ons uit om vanaf 15 januari 2018 30 dagen lang wat minder of niet meer te mopperen. “De statistieken over burn-outs en langdurige ziektes swingen de pan uit. Met de ludieke campagne ‘30 dagen zonder klagen’ willen we mensen dan ook motiveren om iets te doen dat ze graag doen. Dat is niet alleen goed voor je eigen humeur, maar ook voor je omgeving én onze economie.”

  ‘Bruisend Middelkerke’ van Pascal Bolle wil daar ‘met veel plezier aan meewerken’ en hij vindt de periode schijnbaar te kort want hij wil er zelfs nog mee doorgaan na 14 februari. Waarom niet tot aan de verkiezingen in oktober, Pascal? Dan zal niemand meer klagen over het gevoerd blauw-oranjebeleid. Je zou daarmee nog een ferme ruggensteun geven aan de meerderheidsploeg!

  Omdat ik dat een ‘formidabel’ initiatief vind, wil ik nu mijn geloften van 5 mei 2015 herhalen.
  Dat betekent:: “Ik zal nooit of bijna nooit meer klagen”, Vergeef mij als ik af en toe ‘mijn hart lucht’, ‘mijn grieven kenbaar maak’, ‘mijn kritiek niet inslik’, ‘moeilijk doe’, ‘kerm of kreun van de pijn’, ‘kreun van kuim’ ‘mor’, piep’, ‘tob’, ‘zeur’, bezwaar indien/uit/maak’, brom van ongenoegen’, ‘peeuw’, ‘steun’, treur om een verlies’, ‘zanik’, ‘onhoorbaar zucht’, ‘jammer’, jeuzel’, ‘kanker’, ‘mopper’, ‘mekker’, ‘sakker’, ‘tegenpruttel’, reclameer’, ‘verzucht’, ‘jeremieer over het weer’, ‘rumoerig murmureer uit onvrede’, ‘lamenteer’, ‘knies’, ‘knor’,  ‘vergeet mijn roze bril op te zetten’, ‘zeg dat iets niet goed is’, ‘de negatieve dingen niet negeer’, ‘mijn gal uitspuw’, ‘al eens azijn pis’, ‘op alle slakken zout leg, .…


  Of ik dat ernstig meen? Natuurlijk niet!
  En …. Ik ben schijnbaar de enige niet!


  Reacties van dagbladlezers: veel negatieve … haast geen positieve
  Over het initiatief zonder meer

  1. Stom initiatief !!
  2. Wat voor 'n onnozel initiatief is me dat nu?
  3. Ik walg van al dat geleuk, en positieve boodschappen. Wees realistisch!!!
  4. Dit is een actie die enkel domme naïeve mensen kan aanspreken. Iemand met een bovengemiddelde intelligentie
       heeft reden om te klagen, omdat hij door heeft wat er aan de hand is. En ik spreek
  niet over slecht weer of  
       andere simpele beslommeringen.

  5. Dertig dagen lang gebakken lucht met een mooie strik errond. Kritisch burgerschap is blijkbaar passé. Vanaf nu 
      alleen maar vrijheid, blijheid en een beate blik op vandaag en morgen. Man, man,
  man...er zijn waarlijk geen
      zekerheden meer.
  6. Dergelijke uitvindingen zijn fake, goedkoop bedrog, ogendienst, opgeklopt positivisme. Niet aan mij besteed in
     elk geval...
  7. Laat me toe om even te klagen over de opgelegde overvloed aan pogingen om ons allemaal mooi op een lijntje
       te laten lopen in deze zoveelste maatschappijverbeteringsstunt. Ik dacht toch dat
  diversiteit in een maatschappij
      aanzien werd als een verrijking, dus klagers zijn ook nodig.
  Verder ben ik perfect gelukkig.
  8. Aan de reacties hier te zien, gaat het een dikke flop worden!
  9. Het is één van de weinige dingen die nog geen geld kost.

  Diegene die graag klagen
  1. Wie niet klaagt is een bang saapjen... Doe mij maar de beer.
  2. Pfff, dat hou ik geen uur vol!
  3. Als ik niet kan klagen voel ik mij ongelukkig ha.
  4. Dit is onmogelijk voor een Vlaming    OF     Dat is onmogelijk in dit land !
  5. En … wat is het volgende? Na het eten, drank en sigaret wil men ons alles afnemen.
  6. Ook niet klagen over gezondheid? Die luide stereo van de onderbuur? Artsen en politie gaan een rustige maand 
      tegemoet.

  Diegene die vinden dat ze niets hebben om over te klagen
  1. Ben momenteel op een eiland in Azië zon zee zuivere lucht en lekker eten ik heb de volgende 30 dagen niks om
      over te klagen       OF wie het goed heeft, klaagt niet.
  2. Wie niet klaagt, heeft niets om over te klagen

  Diegene die vinden dat er toch zoveel te klagen valt in onze maatschappij
  1. Hoe kan je in een maatschappij als deze “niet klagen”? Ik kan in deze maatschappij niet doen wat ik
  wil. Alles
       kost handenvol geld en mijn hele leven bestaat uit verplichtingen...ik werk nu eenmaal. Ik
  kan niet anders dan
       constant doen wat ik niet wil en betalen voor diegenen die wel doen wat ze
  willen.
  2. Hoe is dat mogelijk, je moet werken voor mensen die een leefloon trekken, zwart werken en niet uit hun nest
      willen? Inderdaad, die zullen dat kunnen met hun luxeleventje.

  3. Niet klagen is heel moeilijk in een land met de hoogste belastingen van de wereld, met de meeste politici per
      hoofd bevolking, met de meeste profiteurs van onze belastingen, met de meeste
  flitspalen...
  4. Daar begin ik zelfs niet aan. Of ik in de wagen stap of op de fiets, de eerste rit tref ik al meteen ergernissen aan
      die mijn gemoed aantasten. 's Ochtends al elkaar de draak aandoen in de wagen.

      Elke dag op het nieuws politici die het begrip 'dialoog' niet kennen, mensen die het 5-voud van de gemiddelde
      Belg verdienen maar toch 'on the side' zichzelf verrijken met postjes en
  (belastings)geld.
      Ik snap het niet meer en dan 30 dagen niet klagen? No way!

  5. Zodra ze 30 dagen zonder belastingen invoeren doe ik mee
      Er wordt beweerd: ‘We weten niet hoe goed we het hebben maar toch zijn er nog nooit zoveel burn outs
      geweest’.
  Lijkt mij niet echt logisch, iemand die het goed heeft krijgt nu eenmaal geen
  burn out. Ik zou eerder
      zeggen, we hebben wel alle luxe maar die betalen we peperduur aan
  taksen en belastingen, en wie die druk niet
      aan kan, vliegt er tussenuit. Heeft dus helemaal niks
  met klagen te maken, da's gewoon de realiteit.

  Zullen de VIP’s al dan niet verder klagen?
  Het Nieuwsblad stelde aan een aantal VIP’s de vraag ‘Als je nog één keer mocht klagen, dan…’
  Doen niet mee:
  Goedele Liekens: ‘wil ik dat ik niet meer zoveel moet stilstaan op de ring!’ => ‘Je moet kritisch blijven!’
  Goedele Wachters (nieuwslezeres) ‘klaag ik over mensen die klagen omdat het toch niets opbrengt’
                   => ‘maar, over het gehele jaar minder zeuren’

  Doen wel mee:
  Koen Crucke: ‘erger ik mij nogmaals over het gebrek aan stiptheid’
                   => maar … ‘Je moet het leven nemen
  zoals het is’
  Kurt Rogiers: (acteur) ‘zeg ik dat automobilisten meer respect moeten hebben voor fietsers’ 
                   => ‘mijn vrouw en ik klagen zelden’

  Jef Vermassen: ‘zeg ik dat wij Belgen veel te hard werken en daarbij onze gezondheid verwaarlozen’
                   => ‘de doorsnee mens moet inzien dat er te veel over futiliteiten wordt geklaagd’

  Rik Torfs: (kerkjurist’) ‘dan erger ik mij nog maar eens over mensen die er zelf bijzonder ongelukkig uitzien maar
       perfect weten hoe anderen zich moeten gedragen’
                  => ‘de klager zet zich nogal centraal
  maar vergeet dat hij zelf een bron van ergernis is’
  Meyrem Almaci: (Groen-voorzitster): ‘dan klaag ik nogmaals over het gebrek aan respect en hoffelijkheid, vooral
      op sociale media’
                   => ‘ik kijk eerder hoe het anders en beter kan’

  Gwendolyn Rutten: (OVLD voorzitster): ‘dan zal dat zijn over mijn kinderen die hun kamer moeten opruimen’
                   => ‘we hebben meer optimisme nodig’

  Sandra Bekkari: (TV – kokkin): ‘dan zal het zijn over mensen die te veel klagen zonder reden’
                   => ‘ik pleit al langer voor meer positiviteit’
  Zwakke antwoorden, vind ik. Als Gwendolyn enkel een probleem heeft met haar kinderen, dan moeten de politici in ons land goed bezig zijn.

  Hebben ze misschien vooral VIP’s uitgekozen die regelmatig op TV komen klagen?


  De voordelen van klagen
  Klagen is sociaal (sociaal psycholoog Alain van Hiel):” mensen zoeken toenadering tot elkaar om samen te klagen”.
  Klagen is een vorm van opluchting (gelukexpert Leo Bormans): (vooral als het over verdrietige zaken gaat): het doet deugd als je er eens met iemand over kunt praten.

  Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn en soms lijkt het of alles tegen zit. Dan kan het heerlijk zijn om je even ongebreideld over te geven aan een ongenuanceerde klaagzang.
  Enkele spreekwoorden:
  ‘Wanneer de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan nadert het einde der dagen’.
  Niemand kan vertellen aan wat ik lijd! Maar het is altijd zo. Zij die niet klagen ontvangen geen medelijden.”
                     (Jane AustenEngels romanschrijfster 1775-1817)
  Klagen is een vorm van de tijd doorbrengen.
                      (August WillemsenNederlands vertaler en auteur 1936-2007)

  Hoe kunnen we dat klagen in goede banen leiden?
  In het boek ‘Zolang er leven is’ van Hendrik Groen over zijn leven in een rusthuis, las ik dat er in de eetzaal een tafel voorbehouden werd voor de klagers.
  Misschien kunnen er websites zijn voor klagers en andere voor niet-klagers.
  Groepen zoals ‘Je bent van Westende als’ kunnen gesplitst worden: één deel voor klagers en één voor niet-klagers’.
  Een klacht kan ook positief uitgedrukt worden. Wie naar de bakkerij gaat bij zeer koud weer, zegt bij het binnenkomen niet ‘Wat is het toch koud buiten’ maar ‘Hier binnen is het lekker warm’.

  Ook hier een paar spreekwoorden:
  Klagers hebben geen nood en pochers hebben geen brood.
                                        Zowel klagers als pochers kunnen de zaken nogal eens overdrijven.
  Het is verstandiger een kaars aan te steken, dan te klagen over de duisternis.
                              Lao-TseChinees filosoof Leefde van: +/- 600 v.C.
  Wie niet van het geluk weet te genieten, als het komt, moet niet klagen, als het hem verlaat.
                                Miguel de Cervantes Saavedra
  Eerst hebben wij een stofwolk opgeworpen, en dan klagen wij dat wij niet goed kunnen zien.
                               George Berkeley Iers filosoof en bisschop1685-1753
  Klaag niet om wat gij niet verhelpen kunt; poog te verhelpen wat u klagen doet.
                              William Shakespeare Engels toneelschrijver en dichter1564-1616

  Besluit
  Het spijt mij, maar mag ik nog éénmaal klagen? Stop toch met dergelijke anti-klaaginitiatieven om in de belangstelling te staan. Mensen zullen altijd blijven klagen! Het zou natuurlijk beter zijn als iedereen tevreden was, maar dat zal nooit zo zijn. Mijn leuze: ‘Blijft kritisch, alleszins als het over enigszins belangrijke dingen gaat.’

  Bronnen
  ‘Wie durft? 30 dagen zonder klagen’ door Sophie Vereycken op 9.1.2018
  ‘Godgeklaagd als we al niet meer mogen klagen’ in ‘Het Nieuwsblad van 10 januari 2018’

   

   

  15-01-2018, 16:53 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  08-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eindejaarsfeesten 2017-2018 in Middelkerke

  Elk jaar besteed ik een artikel aan wat de gemeente telkens met luid tromgeroffel aankondigt als 'het beste van het beste', 'iets unieks', 'de langste ijsbaan', 'kwaliteitsvolle animatie', 'feeërieke verlichting', 'mysterieuze gloed', 'stijlvol eindejaarevenement', de 'gezelligste kerstmarkt', kortom Middelkerke zou telkens alle andere kustplaatsen veruit overtreffen bij het inrichten van de kerstmarkt.

  Allemaal veelbelovend! Het klonk zeer goed ... maar het was helaas nooit waar. Elk jaar ben ik al ontgoocheld geweest! Zet maar gewoon eens Middelkerke tegenover Nieuwpoort!

  Ik heb die ontgoocheling telkens uitgedrukt in verschillende artikels die jullie vinden in de map 'Evenementen'.

    9.1.2017: 'Middelkerke zoals elk jaar de mooiste, de gezelligste kortom de beste kerstmarkt'
  18.1.2016: 'Kerst 2015 in Westende: St-i-i-lle nacht, donkere nacht!!!'
    4.1.2016: 'Middelkerke: Waartoe een onstuitbare rang om uniek te zijn, kan leiden'
  7.12.2015: 'Middelkerke: wat heeft de activiteitenkalender in 2015 nog voor ons in petto?'
   
  5.1.2015: 'Middelkerke spreekt nog maar eens in superlatieven'


  En ... gebruikte men voor de eindejaarevenementen 2017-2018 ook weer superlatieven?
  Het was dus eerst uitkijken naar een omschrijving van wat het moest worden einde 2017.

  Een eerste tekst was alvast in de stijl van de vorige jaren: 'Met Eisbar wordt het Middelkerkse marktplein een vurig warm en uiterst sfeervolle ontmoetingsplaats voor vakantiegangers en inwoners. Eisbar wordt het gezelligste plein van de kust dankzij de prachtige omkadering en de warme chaletjes'¯.

  Ook de 'Sterren in het park', hoe mooi ook, zou elk ander evenement moeten overtreffen, waar ook!
  Hoe kan je anders de volgende tekst verklaren?
  'Laat je verrassen tijdens een betoverende editie van 'Sterren in het Park'. We blazen wat warmte en licht in de koude winter en creëren een unieke eindejaarsfeer. Een krachtige vuurshow met prachtige choreografieën, een magische lichtshow met vlammenwerpers zorgen voor een onvergetelijke avond. Als apotheose trakteren we met een spetterend vuurwerk. Kortom een adembenemend schouwspel waar de vonken van af vliegen.'

  Eerlijkheidshalve moet ik hieraan toevoegen dat ze overal een beetje in dat bedje ziek zijn. Zo zou De Panne 'één van de gezelligste kerstmarkten van de streek' hebben.

  Zo zouden de kerstevenementen in Koksijde 'de publiektrekkers van de Westhoek' zijn, met activiteiten 'de ene al leuker dan de andere'.

  Elke gemeente probeert natuurlijk zijn waar aan de man/vrouw te brengen! Als ze maar niet  al te fel overdrijven!

  Het middelpunt van het eindejaargebeuren
  Als we de lijst overlopen van de evenementen, dan stellen we vast dat onze kerngemeente Middelkerke zowel op het gebied van aantal evenementen als van de kwaliteit/grootte/kostprijs, heel wat beter bedeeld was dan de deelgemeenten. (Westende, Lombardsijde, Leffinge, Spermalie) Zelfs al zou elk (kleiner) evenement de moeite om te bekijken waard zijn, ze kunnen, op het gebied van grootte en kostprijs, niet tikken aan  'Eisbar' (vooral de ijspiste en sommige optredens!), 'Sterren in het Park' of  'Nieuwjaarsdrink Gemeente'.

  De kerstviering begon al vroeg, met name met adventsvieringen in Wilskerke, logisch aangezien de advent de vier weken durende voorbereiding is van het kerstfeest.

  Eén week voor kerstmis is nu al enkele jaren de 'Warmste week', een organisatie van Studio Brussel. In de aanloop daar naartoe organiseerde de CD&V een succesvolle soepverkoop in alle deelgemeenten, ergens tussen 2  en 16.12.2017. De opbrengst kwam ten goede aan het 'Fonds Ariane', dat samen met het Jules Bordet Instituut alles in het werk stelt om de behandeling van acute leukemie en alle bloedkankers te verbeteren. (tekst: folder CD&V)

  De start
  Drie festiviteiten op de startdag 16.12.2017. In zijn opsomming, op zijn Facebookpagina, van al het goede dat ons te wachten stond, had Michel Landuyt toch wel opnieuw vergeten zeker dat de Chiro ook elk jaar in zijn lokalen achter de Calidris in Westende een activiteit ontplooit waarop je een lekkere Glühwein of een jenevertje kunt drinken bij het vuur van meerdere braseros of vuurpotten. In het hoofdgebouw had 'Kids fun 4 life' plaats, Een bont allegaartje van diverse leuke workshops, kinderbingo, grime, gekke kapsels, knutselen...
  Voor de lekkerbekken: een fraai aanbod van diverse zoete en hartige lekkernijen.
  Dit alles ten voordele van 'Music for Life'  - De Katrol, een studie- en opvoedingsondersteunend project aan huis voor gezinnen uit Middelkerke met opvoedings- en leervragen.  https://www.middelkerke.be/nl/onderwijs-en-kinderopvang/opvoedingsondersteuning/vzw-de-katrol

  Lode Maesen richtte deze dienstverlening op als schepen van sociale zaken in de vorige legislatuur. Lode: "Het is een antenne gezien 'De Katrol' veel ruimer is dan enkel Middelkerke. Deze dienstverlening bewees zeker al zijn nut en is door de gedrevenheid van de ankerfiguur en vrijwilligers in Middelkerke veel meer dan wat beschreven is. Zo organiseren zij ook een sinterklaasfeest voor gezinnen die kampen met moeilijkheden.
  De totale opbrengst van de vlotte samenwerking tussen de Chiro en 'De Katrol' in de Calidris bedroeg 1.588,75 euro, wat een mooi resultaat mag genoemd worden."   

  Sportclub 'Padel on the Beach' uit Westende-bad kon, door de acties rond de Warmste Week, 5.535 euro schenken aan twee goede doelen: het Arianefonds, dat geld inzamelt voor de strijd tegen leukemie, en 'School zonder Pesten'. Daarvoor organiseerde de club ondermeer loop- en fietsevents en ook de opbrengst van de winterbarbecue ging naar de gekozen goede doelen.
  'Padel' is een nieuwe, laagdrempelige, trendy en boeiende racketsport met ingrediënten uit tennis en squash. Er zijn nu twee courts op de plaats van de vroegere tennisterreinen in Westende-bad.

  Mijn volgend bezoek op 16 december gold 'Westende klinkt', de kerstmarkt in het dorp., ingericht door de handelaarsbond. Kwam ik misschien op een zeer ongunstig moment, één uur na de opening? Zes kraampjes en een 20-tal bezoekers! In de ijskoude en veel wind! Wat een ontgoocheling!
  Nu ik het toch over het dorp heb: het vernieuwd stuk Westendelaan was 'versierd' met zes 'blote' kerstbomen zonder één enkel lichtje terwijl de bomen in Westende-bad wel versierd waren. Moesten de handelaars dat misschien zelf doen? De leden van het 'Buurthuis' deden het dan maar. Proficiat! De kerstsfeer in het dorp was totaal onbestaande. Nul komma Nul!!!

  De verenigde handelaars van Leffinge organiseerden op 17 december in 'De Zwerver' 'WinterFashion' met tal van standjes voor het ganse gezin. Voor de mannen was er een bar met jenever en Glühwein. De dames konden kerstinkopen doen. Voor de kindjes was er grime. Ook de kerstman was er.

  Op 17 (maar ook nog op 23) december konden voorstellingen bijgewoond worden van het poppentheater 'Pedrolino' in het museum 'Kusthistories' in Middelkerke (links en midden) of kon een bezoek gebracht worden aan het 'Huis van de Kerstman' in de Leopoldlaan in Middelkerke (foto rechts). Organisatie: Dienst Toerisme en Citymanagement.

   Op 22 december viel 'LeffingeLicht' te bewonderen, een organisatie van de handelaars, in samenwerking met de gemeente. Ik heb die helaas niet kunnen bezoeken maar op de foto's te zien, moet dat iets fantastisch geweest zijn ... en lekker ook, schijnbaar!

  Het 'hoogtepunt'
  Een verrassing: de plaats van het gebeuren van 'Eisbar'. Niet op het Epernayplein deze keer maar op het marktplein van Middelkerke. Is dat gebeurd omdat het casino gesloten is en de omgeving daardoor 'doodser' geworden is? Is het plein te onveilig geworden door wegvliegende stukken van 'ons' historisch gebouw? Is het omdat de kraampjes beter zouden kunnen weerstaan aan een eventuele storm die langs de dijk heviger te keer gaat. Op 27 december zou de tent op de dijk zeker niet bestand geweest zijn tegen de hevige wind die 'de kerstbomen voorbij het casino deed vliegen'. (Facebook)
  Of was het opdat het marktplein eindelijk de benaming 'evenementenplein' waardig zou zijn?

  Ik las dat men eraan dacht de ijspiste in het park te plaatsen, maar dat kon niet wegens 'ondergrond niet vlak genoeg'.

  Het Epernayplein werd dit jaar wel 'omgetoverd tot een magisch sterrenplein'. Spijtig genoeg heeft de storm ook hier lelijk huisgehouden.

  De Eisbar begon alvast met een valse noot. De officiële opening door de burgemeester was gepland op 22 december om 19 uur. Maar 'LeffingeLicht' was om 18u30 ... of om 19u30? Het hangt ervan af of je kijkt op de website van de gemeente. https://www.middelkerke.be/nl/evenementen/leffingelicht of op http://www.vlaamsnieuws.be/2017/12/deze-week-in-middelkerke-eisbar-music_20.html

  Ze zullen wellicht beweren dat een burgemeester zich toch niet in twee kan snijden! Maar ze had misschien wel de aanvangsuren van de inhuldiging van beide organisaties op elkaar kunnen laten afstemmen? Planning! Planning! Planning!
  Dan had een gemeenteraadslid die de opening van de Eisbar wilde bijwonen ... en WEL op tijd was, niet in horecazaak 'De Halte' moeten vernemen dat de opening pas om 19u30 was.
  Dirk De Poortere ging dan toch nog terug op het 'nieuwe' uur, niettegenstaande hij eigenlijk het academisch kwartiertje had kunnen toepassen zoals universiteitsstudenten dat soms doen. Die wachten niet langer dan een kwartier op een docent of een professor die niet op het ingeroosterd uur met zijn college start.
  Vermits er om 19u45 nog steeds geen ontvangstcomité, geen collega-politiekers en 'hoogwaardigheidsbekleders' opdoemden, paste Dirk de tweede keer wel het 'kwartiertje' toe.

  Zoveel mensen op zich laten wachten! Waarom denken die mandatarissen toch dat zij zich zo arrogant mogen aanstellen?
  Vonden zij 'LeffingeLicht' misschien mooier? Dat kan goed zijn en dat was misschien ook zo!
  Dirk's mening over de kerstmarkt? 'Duidelijk beter dan de voorgaande jaren maar niet echt een kerstmarkt, eerder een grote overdekte bar met een mooie schaatspiste en een kleinere bar. Achteraan een paar kermiskraampjes, een marktkraampje met mutsen en sjaals en de drankstand van schepen Vandekerckhove met zijn "Sluzekermiscomité" . Volgens zijn eigen info had de uitbater van "de toogoloog" gevraagd om er een stand te mogen uitbaten met zijn cyclocrossvrienden, maar dat kon blijkbaar niet van de organisator.

  Kort samengevat: 'het concept is niet slecht ... voor bierfeesten ... maar een kerstmarkt is toch iets geheel anders. Het enige geslaagde is de ijspiste.'

  Mijn mening?
  Natuurlijk ben ik de 'kermis' zelf ook eens gaan bekijken. Ik kan niet anders dan Dirk De Poortere voor 100% gelijk geven: De ijspiste was dik OK en druk 'beschaatst'.
  De rest geleek inderdaad meer op een kermis: 5 kermiskramen, namelijk een carrousel, een frietkraam (waar is de tijd dat ons bestuur dat niet deftig genoeg vond?), een gebakkraam, een geschenkenkraam en een lunapark. Zes verkoopkraampjes waarvan er drie gesloten waren bij mijn bezoek op 2 januari om 15u45! Het regende weliswaar zeer hard.

  Onder de pover versierde tent, circa vijftig kerstboompjes waarvan een paar omgevallen, zonder enige versiering of lichtje, de vloer in doffe planken, een tiental verbruikers. Het zullen er op sommige andere dagen en/of ogenblikken vast wel meer geweest zijn, zeker bij speciale gelegenheden, maar dat doet niets af van mijn mening dat het er zeer ongezellig was, dat er zeker geen kerstsfeer uitging van die tent. In de spiegeltent van 2016-17 was dat evenmin het geval maar het was er tenminste aangenaam en gezellig.

  Er zullen zeker en vast mooiere en drukkere momenten te beleven geweest zijn, niet enkel door optredens maar ook dankzij animatie door DJ's, quizmasters of door karaoka.

  Op 23 december organiseerde de handelaarsbond van Lombardsijde zijn 'Feest in het Dorp' terwijl het Middelkerkse jeugdhuis 'De Paravang' mogelijkheid bood om te genieten van een Spaghettifestijn.

  Op 25 december (kerstdag zelf!) stond een paradepaardje van Middelkerke op het programma. Onze gemeente heeft namelijk een brede reputatie in het organiseren van kampioenschappen: drinkbus- of GSM - werpen ... of nagels inkloppen. Iets dat dus inderdaad op een kermis thuishoort.

  Op 26 december had in het mooi verlichte Normandpark in Middelkerke 'Sterren in het Park' plaats, een fameus spektakel met sierlijke en mysterieuze figuren. Vuurvogels! Beëindigd met een spetterend vuurwerk.(tekst 'Visit'-magazine)

  Op 27 december kwam het reizend poppentheater 'Sloef' een voorstelling met groot succes geven voor kinderen van 4 tot 8 jaar in de bibliotheek van Middelkerke.

   Op 27 en 28 december organiseerde de handelaarsbond van Westende-bad Winterlichtjes De kerstgekte brak los met een bezoek aan Het Huis van de Kerstman aan de Priorijlaan en een rondrit in de kerstkoets door de straten van Westende- Bad. De kerstman poseerde ook graag voor een unieke foto in zijn gezellige gelegenheidshuis. Wie gek is van een vuurgoochelaar, moest zeker 'Le fou avec le feu' bekijken. De dag werd afgesloten met de verrassende muziek van Rockin Santa. Veel verpozing was er niet, want daags nadien zette de winterkoning Westende-Bad letterlijk op stelten, bubbelde ballonnenclown Guy de meest gekke figuren in elkaar terwijl Santa Eugene je van de ene verrassing in de andere deed vallen. (tekst uit de eindejaarseditie van vrijetijdsmagazine 'Visit')

  Op 28 december greep in Middelkerke weer de traditionele winterwandeling tussen kerst en nieuw plaats, vertrekkend vanaf de oude watertoren. Dit jaar werd het verhaal verteld van de getijdengeul Testerep, de landstrook Ter Streep en de eerste dijken.

  Op 29 december kon de innerlijke mens zich in Mannekensvere verwarmen aan de standjes van de plaatselijke verenigingen (Dorp in Zicht) met o.a. Glühwein, warme chocomelk, Jägermeister, Hasseltse koffie, jenever, wijn, streekbieren... Wie een 'klein hongertje' te stillen had, kon zich te goed doen aan pannenkoeken, croquemonsieurs, soep, braadworsten, garnaalkroketten...... Mannekensvere smult, heette dat.

  Dezelfde 29.12 zorgde 'Ondernemend Middelkerke' ervoor dat kon deelgenomen worden aan 'SantaRun' een ludieke, creatieve loop in kerstpak van 5 km door het centrum van de gemeente, in het park en langs de zeedijk, hier en daar aangemoedigd door een muziekgroepje. Dat alles was gekoppeld aan 'een late night shopping mogelijkheid' (tekst uit 'Visit')  29 december 2017 Mannekensvere Smult                      SantaRun

                                             

  Op 5.1.2018 kon Sint-Pieterskapelle, dankzij 'Dorp in Zicht', het glas heffen op het nieuwe jaar.

  Op 6.1.2018 bracht Slijpe een toast uit op het nieuwe jaar. Organisatie: CPO en Dorp in Zicht

  7.1.2018 Nieuwjaarsdrink voor inwoners en tweede verblijvers op het Marktplein in Middelkerke.

  De vzw Sport Events Middelkerke + sportdienst + werkgroep Corrida Lombardsijde richten op 13.1.2018 de klassieke jaarlijkse 'Nieuwjaarscorrida' in op een strand- en duinenparcours. De deelnemers zijn vooral hobbylopers van uiteenlopend niveau.

  'Winterknetters' op 13.1.2018 in Middelkerke staat voor de kerstboomverbranding maar met begeleidende animatie en muziek, dat alles georganiseerd door de 'Dienst Evenementen'.

  De handicap van Middelkerke
  Het gemeentebestuur kan er natuurlijk niets aan doen dat de markt niet omringd is met historische gebouwen (zoals in Nieuwpoort) of door een luxueus casino/gemeentehuis waarop indrukwekkende lichtbeelden kunnen geprojecteerd worden. De markt is evenmin omgeven door handelszaken, op de paar uitzonderingen na die dan nog gelegen zijn aan de overkant van druk bereden straten en die uiteraard dus niet kunnen bijdragen aan het creëren van een echte kerstsfeer.

  Op alle bezochte kerstmarkten naast Middelkerke, (Koksijde - Oostduinkerke en Nieuwpoort) kon dat trouwens nog beter, vooral wat muziek betrof. Het hangt natuurlijk sterk van het ogenblik af maar ...zou dat misschien de reden kunnen zijn waarom de markten van Aachen en Köln zo'n grote aantrekkingskracht blijven uitoefenen op de Vlaming/Belg? Is er dan bij ons geen Glühwein genoeg? Of 'Bratwurst' of 'Bockwurst mit Sauerkraut'?

  Er werden ook nog andere bijeenkomsten georganiseerd. Men zou ze de 'niet-officiële' kunnen noemen. Er waren er zeker nog meer, de feestmaaltijden niet meegerekend, maar ziehier twee voorbeelden:

  De eindejaarprijzenactie was wel een goede zet
  De actie werd georganiseerd door het Gemeentebestuur in samenwerking met de Handelaarsbonden en met Toerisme Middelkerke vzw


  Let wel: dit zijn geen kopies van mijn krasloten.

  Besluit
  Middelkerke is er eens te meer niet in geslaagd om te wedijveren met andere badplaatsen zoals  Koksijde of Nieuwpoort op het gebied van KERSTMARKT (exclusief ijspiste), wat uitzicht en kerstsfeer betreft. Andere activiteiten heb ik niet vergeleken en ik meen te mogen zeggen dat er best wel mooie, gezellige, goed georganiseerde bij waren. Alles samen een gevuld programma.

  De deelgemeenten Westende-dorp en Lombardsijde kwamen er nauwelijks aan te pas. Leffinge was misschien wel de uitzondering. Vandaar mijn vragen:

  Wanneer zal men de organisaties eens wat meer spreiden over de deelgemeenten?
  Wanneer zal men eindelijk eens lessen trekken uit de voorbije jaren?
  Wanneer zal men eens, zonder na-aperij, enkele echte kerstmarkten bezoeken om te zien hoe het wel moet?
  En tenslotte: wie is verantwoordelijk voor die kerstmarkt in Middelkerke? Misschien moet eens een andere coach zijn kans krijgen?

  Bron
  Vrijetijdsmagazine 'Visit', jaargang 2 van 1.12.2017 tot en met 15.1.2018
  Eigen foto's en foto's her en der geplukt van Facebookgroepen en van folders

  08-01-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Evenementen
  01-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eén januari 2018. Gelukkig Nieuwjaar en tijd om eens goed te lachen!

  Aan alle lezers van mijn blog en hun familie,

  wens ik voor 2018
  12 maanden vreugde, met vervulling van jullie politieke wensen op 14 oktober
  52 weken plezier, met onder andere elke week veel leesgenot met 'Westendse blik'
  365 dagen succes met jullie partner en kinderen en in jullie beroep 
  8760 uren gezondheid ... dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste
  Een gelukkig nieuw jaar! 

  Op deze bijzondere datum vond ik dat mijn blog best wel leuk mocht zijn! Daarom geen ernstige tekst deze keer, maar enkele moppen in het Westends ... met daarbij de vertaling, voor diegene dat wat moeite zouden hebben met ons 'beschaafd dialect'.

  Als doofstommen ruzie maken

  U doofstom koppul aa ruuju
  Vint e wuuf stoendn mukoar uut tu sjheldn me guboarn
  Toet dattie vint ut beu was
  Toen deittun du lugt uut

  Een doofstom koppel had ruzie
  Man en vrouw stonden elkaar uit te schelden met gebaren
  Tot de man het beu werd
  Toen deed hij het licht uit

  Oud koppel koopt een auto

  Ju ziedoet e ju notto is vursleetn. Malsjansu otn ineinuki dieënst weigurt.
  Victor e Marie moestn u niewn goan koopn i nundur noedn dag.
  Zu staptn dorrom du sjouwroeëm van du garaagu bin en nuu moestn zu kieëzn.
  Marie moest du kleur kieëzn, van bin e van buutn. Wastur we plekku gunoeg voereur bein? E wastur u speegultju voereur twalet tu maakn?
  Fikn was kuurieus no du pristoasjus, no du motteur en ot du notto we goeët du boanieëlt. Wuffur moddirnu fikfaksjus woarn dur vorziëën? U niïngubowdu gee-pee-is? U nagturuutkiekkammurra?  
  Om tkoppul einduluk toovurtuugn zeit du garagiest: "en in u neuru stoaj dommee in Brussel, ee"
  Marie keektuki nu Fikken en toennu zeissu: "Fikn, wa zoe mu wieddur eiguntlik in Brussul gon doeën?

  Je bent oud en je wagen is versleten. Tegenslag als die plots dienst weigert.
  Victor en Marie moesten een nieuwe gaan kopen in hun oude dag
  Ze stapten daarom de showroom van de garage binnen en nu moesten ze kiezen.
  Marie moest de kleur kiezen, van binnen en van buiten. Was er wel plaats genoeg voor haar benen? En was er een spiegeltje om haar toilet te maken?
  Victor wilde de prestaties kennen en de eigenschappen van de motor en of de wagen wel goed de baan hield. Welke moderne hulpmiddelen waren er voorzien? Een ingebouwde GPS? Een achteruitkijkcamera?
  Om het koppel eindelijk te overtuigen zei de garagist: "en binnen het uur sta je daarmee in Brussel, hé"
  Marie keek eens naar Victor en toen zei ze: "Victor wat zouden wij eigenlijk in Brussel gaan doen?"¯

   

  De ezels bekleden de hoogste posities

  Onze koning wilde gaan vissen. Hij ontbood de koninklijke weersvoorspeller om het weer voor de volgende dagen te voorspellen.
  De weerman verzekerde hem dat er zeker geen regen zou vallen.
  Dus ging de koning vissen. Onderweg ontmoette hij een Westendse boer met zijn ezel.
  De boer zei: "Sieëru, ju zoe beetr ju karru droajn e weeru keirn no ju palleis want tgo subbiet reegn dat gieët"
  Wonder boven wonder maar de koning verstond dat. Hij was beleefd en terughoudend en antwoordde: "Ik heb een zeer gewaardeerde paleisvoorspeller die hoogopgeleid is en bovendien jarenlange ervaring heeft. Ik betaal hem een hoog loon. Hij gaf me een zeer verschillende voorspelling. Ik vertrouw hem en dus zal ik niet terugkeren."
  En dus ging de koning verder.

  Maar een korte tijd later viel er een verschrikkelijke hoeveelheid regen. De koning was doorweekt en zijn gevolg gniffelde om hem in zo'n beschamende toestand te zien.
  Woedend keerde de koning terug naar het paleis en beval de koninklijke weersvoorspeller te ontslaan. Dan vorderde hij de boer naar zijn paleis en bood hem de prestigieuze en vet betaalde baan van weersvoorspeller aan.
  De boer zei: "Sieëru, ik ken nieks of van weersvoörspelliengu. Daddis mun eezl die datoet. Oe meir da zun oörn ang,
  oe meir dat go reegn." 

  Dus gaf de koning de baan van weersvoorspeller aan de ezel.
  Vanaf toen begon men bij de overheid ezels aan te stellen en hen de hoogste en invloedrijkste posities te doen bekleden.


  Wat de boer zei, vertaald:
  "Sire, u zou beter uw kar draaien en terugkeren naar uw paleis want het zal straks regenen dat het giet."¯

  "Sire, ik ken niets af van weersvoorspelling. Mijn ezel doet dat. Hoe meer zijn oren hangen, hoe meer het gaat regenen."¯

  Mijn gemeende verontschuldigingen aan alle lezers die een hoge en invloedrijke positie bekleden en die zich niet herkennen in deze mop!

  01-01-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Dialect
  25-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De uitbreiding van de Nieuwpoortse yachthaven

  Zoals aangekondigd wil ik in het huidig artikel uiteenzetten wat men in Nieuwpoort van plan is met de uitbreiding van de jachthaven. Akkoord, dat gaat niet rechtstreeks over Middelkerke maar waarom zouden we ons ook niet even interesseren voor onze buren? Bovendien heeft de geplande uitbreiding misschien (of zeker?) een weerslag op Lombardsijde en als dat niet onmiddellijk het geval is, dan zal dat zeker nog komen.

  De integrale ontwikkeling van de jachthaven van Nieuwpoort tot de grootste van Noord-Europa wordt een zeer ambitieus project. Daarbij zal de aandacht gaan naar de beleving van de jachthaven binnen het toeristische netwerk van de kust.
  Er zijn twee belangrijke randvoorwaarden:
  Enerzijds, moet er een directe en visuele relatie zijn tussen de jachthaven en de binnenstad.
  Anderzijds, moet in samenhang met de stad een economisch en leefbaar geheel gecreëerd worden.

  Overeenkomst
  De Stad Nieuwpoort, de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van de Vlaamse overheid ondertekenden op 17 oktober 2011 een samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke realisatie van het project 'Nieuwpoort Rechteroever', startsein voor de uitbreiding van de jachthaven.
  Het agentschap MDK staat in voor de coördinatie van de voorstudies en is trekker van het project.
  De provincie West-Vlaanderen zal het initiatief nemen in het aansturen van het planningsproces en een plan-MER en een PRUP opmaken, op basis van het consensusontwerp en het voorstel van ontwikkelingsmodel.
  De stad Nieuwpoort bewaakt de realisatie van de gebiedsvisie.

  Hoe ver staat het met de realisatie van het project?
  De gegevens die ik hierna weergeef, heb ik gevonden in de kennisgevingsnota, die in mei 2014 opgesteld werd.
  Deze nota vormt, samen met de adviesvraag en terinzagelegging van dit rapport, de eerste stap bij de opmaak van een plan-MER (Milieu Effecten Rapport).
  Ze heeft een tweevoudige doelstelling:
  Ten eerste: de administraties en de bevolking informeren over het voorgenomen plan en de onderzoeksmethodiek
                         die zal toegepast worden om de milieueffecten te onderzoeken en te
  beoordelen.
  Ten tweede: zinvolle reacties en informatie verzamelen die een meerwaarde bieden aan het plan-MER.

  Het heeft mij heel wat tijd en werk gekost om wijs te geraken uit de informatie in die kennisgevingsnota. Of de brede bevolking met zo'n nota vol technische termen en vol bijlange nog niet vaststaande mogelijkheden, degelijk   kan geïnformeerd worden, dat betwijfel ik ten zeerste.
  Omdat ik in mijn artikels uiteraard de recentste informatie wil weergeven, vroeg ik aan de stad Nieuwpoort het recentste ruimtelijk uitvoeringsplan 'jachthaven rechteroever' te mogen inzien. Dat scheen niet te kunnen omdat het gevraagde plan nog in de voorontwerpfase zit.
  In de verdere totstandkoming van het voorontwerp zal een openbaar onderzoek worden gehouden waarbij op dat moment inzage en inspraak mogelijk zullen zijn.

  Het gewestplan
  Voor plannen in een bepaald gebied moet uiteraard rekening gehouden worden met het gewestplan. We weten natuurlijk wel dat zo'n plan gewijzigd kan worden 'à la tête du client'.

   

  Enkele definities
  Gebied voor jachthavenontwikkeling:
  De betrokken zone is bestemd voor de verdere uitbouw van het jachthavendok en de hiermee in relatie staande activiteiten. Dit zijn zowel een botenparking, jachthavengebonden bedrijven en onthaal-, recreatie-, verblijfs- en woonaccommodatie met ontmoetingsruimten. Voor de inplanting van verblijfs- en woonaccommodatie kan de Vlaamse regering beslissen dat een bijzonder plan van aanleg moet worden opgemaakt.

  Agrarisch gebied met ecologisch belang:
  Agrarische gebieden met ecologisch belang zijn gebieden die omwille van de belangrijkheid van de fauna en flora die zij herbergen of omwille van hun invloed op de aanpalende groengebieden, een uitgesproken ecologische waarde hebben. Alleen die werken en handelingen mogen er worden uitgevoerd die het specifiek milieu van planten en dieren en de landschappelijke waarde niet schaden.

  Ruimtelijke situering van het plangebied
  In mijn artikel wil ik het enkel hebben over het plan 'rechteroever'. Er zijn ook nog plannen voor de 'linkeroever' en het zogeheten plan 'Veurne-Ambacht'. Het uitzicht van Nieuwpoort zal dus in de komende jaren wel enigszins veranderen.

  Aangezien ik slechts over een voorontwerp kan beschikken, kan ik jullie dus niet exact vertellen hoe de jachthaven op de rechteroever er finaal zal uitzien. Ik kan daar alleen een gedacht van geven.
  Er zal zeker nog heel wat veranderd worden aan de plannen, die gefaseerd zullen uitgevoerd worden.

  Het plangebied is paars omrand op bovenstaande figuur. In het noordelijk gedeelte bevindt zich de laatst aangelegde (nieuwe) jachthaven, 'Novus Portus'. Met zijn 1500 boten is het één van de grootste jachthavens in Noord-Europa.

  In de omgeving daarvan (2 langs de Redanlaan en de rest langs de Watersportlaan - nummers tussen haakjes, zie hieronder), staan een aantal grootschalige gebouwen (bedrijfsgebouwen, loodsgebouwen, clubhuizen voor de watersportverenigingen, appartementen, ...), een aantal botenparkings, parkeerplaatsen en in het zuidelijk gedeelte een zandwinningsgebied.

  Momenteel hebben volgende bedrijven enig belang in het plangebied:

  NHM (zandwinningsgebied waarbinnen één bedrijf gesitueerd is dat zand vanuit de zee aanvoert)
  MARELEC Food Technologies (Redan weg 15), actief in de voedselverwerking - visweeg- en sorteersystemen
  IWVA: Intercommunale Waterleidingmaatschappij van Veurne-Ambacht Redanweg) beheert aansluitingen
                    rioleringsnet De Panne, Alveringem, Nieuwpoort, Veurne) Voorzitter is Xavier Braet.
  SHIP SUPPORT (3R): garage, immobiliën, scheepsherstellingen en onderhoud
  SHIPSHOP (7): verkoop jachten, plezierboten, zeilmakers
  AQUALIFT (3 of 7S?): winterberging - onderhoud - herstelling jachten en plezierboten
  BELGIAN BOAT SERVICE (12): verkoop van topmerken sportboot, cruiser, motor- en zeiljachten
  JONCKHEERE -  HILLEWAERE (???). Heb ik niet gevonden!
  NAUTICAL STORE (15): watersportartikelen
  '
  t VLAEMSCH GALJOEN (11): panoramisch restaurant
  PYRAMIDAAL GEBOUW (13):
  Dit gebouw is eigendom van de vzw Vlaamse Vereniging voor Watersport en wordt ook gebruikt door de scheepvaartpolitie, dat het huurt van 1 juli 2014 tot 31 maart 2020. 

  Daarnaast zijn er 2 zeilclubs met clubhuizen en bijhorende botenparking gevestigd, namelijk VVW en WSKLUM (Watersportkring van de Luchtmacht)

  Het is de bedoeling de jachthavengebonden bedrijven te herlokaliseren binnen het plangebied.

  Door de schaal en structuur van de haven laat het geheel een wat desolate indruk na, zeker in relatie met Nieuwpoort-stad. Ook de bereikbaarheid, doorheen het zandwinningsgebied en de botenparkings, is zeker te voet of met de fiets, maar ook met de wagen, niet aantrekkelijk. Het gevolg hiervan is enige vorm van isolatie, zeker vanuit de stad.

  Gezien vanaf de kaai, zijn de zandhopen inderdaad geen mooi zicht.

  Hoe zal de jachthaven uitgebreid worden?
  Op korte termijn zal het toeristisch-recreatief verkeer van het industrieel verkeer gescheiden worden.
  Op basis van ruimtelijk en financieel onderzoek is het te realiseren programma in het plangebied richtinggevend bepaald. De eventuele ruimtelijke/stedenbouwkundige indeling ervan kan hier bijgevolg van afwijken en zal pas in een latere fase onderzocht en bepaald worden. 

  Het uitgangspunt hierbij is het realiseren van een dok voor actieve en recreatieve zeilsport met 600 bijkomende ligplaatsen. Hierbij werd de huidige oppervlakte op het gewestplan als basis genomen.

                                                                    Insteekdok en 'westelijk model'

  Het dok komt dus op de plaats van de huidige zandhopen, die ik zeker niet binnen de kortste termijnen zie verdwijnen.
  De aanleg van dit dok en openbaar domein moet kunnen gefinancierd worden uit de meerwaarde van de vooropgestelde ontwikkeling en de herbestemming van de gronden.
  Het insteekdok moet uiteraard in verbinding staan met de havengeul.
  Uit drie mogelijke insteekmodellen werd het zogeheten 'westelijk model' best geschikt geacht. 

  De provinciale overheid heeft voor het rechteroevergebied verder nog volgende doelstellingen voor ogen:

  (1) Woonproject met permanente woningen; ook sociale woningen;

  (2) Ondersteunende toeristische verblijfaccommodaties: tweede verblijven, individuele huurvakantiewoningen en
        hotels;
  (3) Jachthavenondersteunende handelsactiviteiten die geen directe concurrentie voor de stedelijke commerciële
        functies betekenen;
  (4) Toeristisch-recreatieve dagvoorzieningen: restaurants, café/cafetaria;

  (5) Jachthavenondersteunende bedrijvigheid;kantoren en diensten op schaal van de aanwezige havenactiviteiten.
     
  Er zal voorzien worden in mogelijkheden tot interne of externe herlokalisatie van de bestaande niet-
      jachthavenondersteunende bedrijvigheid

  (6) Parkeermogelijkheden voor zeilboten en auto's (bezoekers, bewoners en evenementen); een ondergrondse
       parking behoort eveneens tot de mogelijkheden.

       De parkeermogelijkheden fungeren niet enkel in functie van de ontwikkeling van de rechteroever maar ook als
       randparking van de stad.


   

  Alles samen, zou dat er zo uitzien

  Een brug voor fietsers en voetgangers (zie dubbele groene pijl op de figuur hierboven) zou de jachthaven in verbinding stellen met de kaai en de stad. De juiste plaats ervan werd nog niet bepaald.

  Heeft dat nu invloed op het verleggen van de trambedding?
  De kustbaan is de scheiding tussen Middelkerke en Nieuwpoort en gezien het feit dat deze laatste grootse plannen koestert met haar jachthaven, zal het niemand verbazen als van die kant een eis tot inspraak zou komen (als die er al niet is!) over de aansluiting van het jachthavenverkeer op de Kustweg.

  Op 11.12.2014 vroeg raadslid Lode Maesen (progressief kartel) in de gemeenteraad waarom het verleggen van de tram vertraging had opgelopen. Schepen L. Pylyser-Dewulf merkte toen op dat er problemen gerezen waren met de stad Nieuwpoort, die een nieuwe visie had op de ontwikkeling van de zone en die een bijkomende doorsteek wenste.
  Op 23.6.2016 kwam raadslid Diego Demarcke (LDD) daarmee opnieuw op de proppen.
  De nieuwe burgemeester van Nieuwpoort had toen via een persartikel van 19 mei 2016 gezegd dat de uitbreiding van de jachthaven in de laatste rechte lijn zat en dat de Nieuwpoortse bedrijven in 2018 zouden herlokaliseren langs de kustweg. Diego vroeg daarom of dat gevolgen zou hebben voor het verleggen van de tramlijn. De  Schepen Liliane Pylyser - Dewulf ontkende dat.
  Ik vroeg daarover meer uitleg aan de schepen, maar ik kreeg nog geen antwoord.

  We weten al dat er slechts twee doorsteken voorzien zijn die de trambedding zullen kruisen: de Zeelaan en de Schoolstraat.
  Ik denk echter dat Nieuwpoort nooit zal aanvaarden dat het verkeer dat het jachthavengebied verlaat via de Halve Maanstraat en dat de richting naar Oostende wil nemen, eerst tot aan het kruispunt aan het Koning Albertmonument moet rijden om daar te draaien.

  Besluit
  Zoals gezegd komen de hier bovenstaande gegevens uit een kennisgevingsnota en niet uit het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dat nog wel enkele maanden op zich zal laten wachten. Er is nog veel te onderzoeken en te bepalen. Van architecturale vorming en bouwhoogtes is nog lang geen sprake. De doelstellingen zullen gespreid verwezenlijkt worden of met andere woorden, ze zullen niet tegelijkertijd aangevangen worden. De woonentiteiten zullen op marktconforme wijze gerealiseerd worden wat betekent dat de condities overeenkomstig de gangbare normen binnen de markt zullen zijn.

  De eventuele verkeersproblemen die door de uitbreiding van de jachthaven kunnen ontstaan, zijn nog nauwelijks aan bod gekomen.


  Ik heb het toch nuttig geacht om jullie de grandioze plannen van onze buren niet te onthouden.

  Bronnen
  Plan-MER PRUP 'rechteroever jachthaven Nieuwpoort'  Kennisgevingsnota
  http://www.nieuwpoortrechteroever.be/nieuwsbrieven/nieuwsbrief07032012/index.asp
  http://www.nieuwpoortrechteroever.be/project/  25-12-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  18-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerste-schepen van Middelkerke bijt van zich af in het casinodossier

  Wie op 15 november 2017 de uitzending Pano over de verstrengeling van politiek en immobiliënsector gezien heeft, weet dat de eerste schepen Liliane Pylyser - Dewulf, tevens schepen van ruimtelijke orde en openbare werken in Middelkerke, fel belaagd werd.

  Groot was mijn verbazing toen ze mij contacteerde om daarover eens te praten. Ze wenste namelijk één en ander recht te zetten en ze rekende daarvoor waarschijnlijk op iemand die vrij de pen/toets mag/kan hanteren.
  Ze stelde mij enkele documenten ter beschikking waaruit haar onschuld moest blijken. Het spreekt vanzelf dat iedereen recht heeft op een wederwoord als hij/zij aangevallen wordt of beticht wordt van feiten waarvan hij/zij overtuigd is dat ze vals zijn.

  Wie er gelijk heeft, daar wil ik geen stelling over innemen. Ik laat jullie liever zelf de meningen van beide partijen tegen elkaar afwegen. Over die van de oppositie hebben de media en ikzelf al vaak genoeg gesproken of geschreven. Ik heb wel niet de bedoeling mijn blog open te stellen voor een polemiek.

  Compliciteit tussen programmamaker Wim Van den Eynde van Pano en gemeenteraadslid Jean-Marie Dedecker?
  Op 20 september 2017 richtten de raadslieden van de gemeente Barteld Schutyser en Tom Bauwens (van het Eubelius - kantoor) een brief aan de eindredactie van Pano. Weken daarvoor hadden ze e-mails verstuurd aan die redactie en op 13 september 2017 had er zelfs een ontmoeting plaats in de kantoren van de VRT.

  Die brief kwam er omdat op 14 september enkele feiten plaatsvonden die volgens het gemeentebestuur niet door de beugel konden:

  1. Aan de privéwoning van schepen Liliane Pylyser-Dewulf werden opnamen gemaakt in aanwezigheid van Tom Dedecker 'die in de zaak van het casino reeds herhaaldelijk standpunten ingenomen heeft waarin het gemeentebestuur bekritiseerd werd.'
  2. Diezelfde dag werden ook opnames gemaakt van het verloop van de gemeenteraad.
   Bij Jean-Marie en Tom Dedecker werd toen een micro opgespeld teneinde hun tussenkomsten zo goed mogelijk te registreren. Dat gebeurde echter niet bij de leden van het gemeentebestuur noch bij de overige gemeenteraadsleden.

  De advocaten drukten daarop de bezorgdheid uit van hun cliënte (ik neem aan dat het gemeentebestuur bedoeld is want Eubelius verdedigt daarvan de belangen) over de objectiviteit waarmee de VRT een mogelijke reportage over het casino van Middelkerke voorbereidt.
  Zij betreurden tevens dat zij niet op voorhand in kennis gesteld werden van de bovengenoemde opnames, terwijl ze de dag ervoor elkaar toch ontmoet hadden. En ... Jean-Marie en Tom Dedecker werden daarentegen wel vooraf op de hoogte gesteld.

  Zij boden aan de VRT - redactie alle informatie aan, die ze nodig mocht hebben.  

  '"Er bestaat een ongebruikelijke, aantoonbare compliciteit tussen programmamaker Wim Van den Eynde en gemeenteraadslid Jean-Marie Dedecker", beweert de burgemeester. "Dedecker staat duidelijk aan de oorsprong van dit programma. Van den Eynde heeft maanden onderzoek gevoerd maar komt na al die maanden niet verder dan het kritiekloos herkauwen van de stellingen van Jean-Marie Dedecker."¯

  Door Pano uitgezonden feiten volstrekt onwaar, volgens de gemeente!
  Het spreekt dan ook voor zichzelf dat de gemeente niet opgezet is met de reportage. De kritiek is niet mals. Er wordt betreurd dat die 'volstrekt in strijd is met de werkelijkheid en een mank en onbestaand feitenrelaas uitzendt'. Zij zijn vooral ontzet over het feit dat er wordt gesproken over belangenvermenging.

  "De reportage wordt gekenmerkt door talrijke manifeste onzorgvuldigheden. Het programma hangt aaneen van halve waarheden en heeft geen enkel oog voor tegenargumenten.
  Pano beweert dat we voor de beoordeling van het architecturale luik geen onafhankelijke ondersteuning hadden terwijl we op niet minder dan drie bekende technische bureaus een beroep hebben gedaan. Pano is nooit geïnteresseerd geweest in een objectieve weergave van het dossier. Alle aantijgingen hebben wij in het verleden al voldoende weerlegd en we distantiëren ons van alle verdachtmakingen".

  Aanvullend, de persoonlijke bezwaren van de schepen tegen de Pano-uitzending
  Tijdens de uitzending gaf de schepen op zeker ogenblik geen te beste indruk.
  Ze verklaart dat als volgt: "Mijn advocaat heeft voor de uitzending een duidelijke brief geschreven aan Pano met de melding dat ik niet zou reageren op schriftelijke of mondelinge vragen. Aangezien er een klacht is ingediend, wensen wij ons te verdedigen op de bevoegde rechtbank en niet op de sociale media, pers en straat.
  Na het geniepig stellen van een paar vragen, juist voor de uitzending, ben ik kwaad geworden en heb ik duidelijk gesteld dat hetgeen ze deden niet wettig was en gevraagd dit niet uit te zenden!
  Ik heb één fout gemaakt: in plaats van mij kwaad te maken, had ik de telefoon moeten dichtgooien."

  Wat de schepen niet objectief/correct/eerlijk vond aan de beweringen van onderzoeksjournalist Wim Van den Eynde werd door haar advocaat Luc Arnou samengevat in (nog) een brief die op 20 november gericht werd aan de VRT - redactie Pano.
  Dedecker zou onbetrouwbaar zijn, steeds beschuldigend en gewoon politieke tegenstrevers in diskrediet te brengen. Hij zou reeds gerechtelijk veroordeeld zijn om in het verleden anderen lichtzinnig en ongefundeerd beschuldigd te hebben.
  Wim Van den Eynde zou aanwijsbare banden hebben met Jean-Marie Dedecker en zijn medewerker Ignace Vandewalle. Dat zou gebleken zijn in het programma 'Ter Zake' van 29 juni 2017.
  Ik heb daarover helaas niets kunnen terugvinden en ik kreeg van de schepen geen antwoord op mijn vraag daaromtrent.

  Kreeg Middelkerke werkelijk al zeven keer gelijk van de Raad van State?
  Het gemeentebestuur is ook niet te spreken over het feit dat in de uitzending niet vermeld werd dat Middelkerke inmiddels al zeven keer van de Raad van State gelijk heeft gekregen.

  Op de website http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl&newsitem=394 vindt men de recente uitspraken en de zittingsbladen van de Raad van State. Ik kwam slechts aan 5 over Middelkerke. Eén daarvan gaf de gemeente ongelijk, die namelijk die de gunning aan B.C.S. Investissement nv Napoleon Games schorste. Waarschijnlijk telt de gemeente de onderdelen van de arresten terwijl ik de arresten zelf telde.
  Ik som ze hier voor jullie op:

  Augustus 2015 (info verschaft door de gemeente)
  Schorsingsberoep bij de Raad van State van Micas NV tegen de gunningsvoorwaarden en de DBFMO* overeenkomst (verworpen)
  *DBFM staat voor Design Build Finance Maintain (ontwerp, bouw, financiering en onderhoud). Bij de term DBFMO staat de O voor Operate (exploitatie).
  De twee partijen, opdrachtgever en opdrachtnemer, maken een DBFM-contract waarbij de opdrachtnemer een totaalpakket aanbiedt. 

  Uitspraak/Arrest 1 op 15.9.2016 http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=235775
         
  De vorderingen van de huidige uitbater nv Middelkerke Casino Kursaal werden afgewezen wegens gebrek
          aan belang, in essentie omdat deze niet had deelgenomen aan de procedure en
  enkel de speelzaaluitbating
          nastreeft zonder het daarmee verbonden immobiliënproject.

  Uitspraken 2 en 3 van 15.9.2016 http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=235776 en http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=235777

  In de arresten nrs. 235.776 en 235.777 werd beslist over de vorderingen van de bvba Versluys Bouwgroep en een aantal andere verzoekende partijen.
  In het eerstgenoemde arrest werden drie verzoeken behandeld ... en afgewezen.

        1. De bewering dat de vervanging van de nv Fico, één van de oorspronkelijke deelnemers, door de nv B.C.S.
           Investissement onvoorwaardelijke en oneindige vervanging van leden van een consortium zou toelaten, werd
           'falend' bevonden.

        2. De B.C.S. Investissement zou niet beschikt hebben over de nodige referenties, zijnde minstens één recreatief
            of multifunctioneel gebouw met minimale kostprijs van 25.000.000 euro zonder BTW en een minimale
            vloeroppervlakte van 4.000 m² en over de bewering dat het gemeentebestuur te soepel geweest was, wat zou
            duiden op favoritisme. '
  Ruime beoordelingsvrijheid' heet dat in het arrest ...¦ en de gemeente zou geen kennis
            gehad hebben van een website waarop een lagere kostprijs van één van de referenties vermeld stond.
       3.
  De verzoeker beweert dat er sprake zou zijn van belangenvermenging ingevolge persoonlijke banden van
             twee schepenen met het laatste consortium. Dit onderdeel werd onontvankelijk verklaard omdat de
             verzoekende partijen niet toegelicht hebben hoe de wettelijke bepalingen over belangenvermenging
            geschonden werden.

                       Dat is dus eigenlijk geen uitspraak die de belangenvermenging verwerpt.                                       

  Het tweede arrest willigt de vordering in, voor zover het project wordt gegund aan de inschrijver nv B.C.S. Investissement en nv Napoleon Games, omdat de gemeente Middelkerke daarbij haar eigen bestekvoorwaarden niet heeft nageleefd.

  De Raad meent dat het definitief ontwerp van Willemen Real Estate - Napoleon Games teveel gewijzigd is ten opzichte van eerdere ontwerpen.
  De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Middelkerke van 25 juli 2016 waarbij de opdracht voor het project Casino Middelkerke aan de nv B.C.S. Investissement - nv Napoleon Games wordt gegund.


  Uitspraak 4 van 10.2.2017 arrest 237.332
          De vordering van de bvba Versluys Bouwgroep en een aantal andere verzoekende partijen werd afgewezen.
          Zij blijken niet te hebben aangetoond dat het weren van hun inschrijving
  onrechtmatig was.

  Uitspraak 5 van 10.2.2017 arrest 237.333
         De vordering van Domestic Projects bvba en nv Infinity Gaming werd afgewezen. Zij blijken niet te hebben
         aangetoond dat het weren van hun inschrijving onrechtmatig was.

  Tevens werden in beide arresten de verzoekende partijen niet gevolgd in hun stellingen, dat de gekozen inschrijver ten onrechte werd geselecteerd en dat zijn inschrijving onregelmatig was.

  Voorjaar 2017 (info verschaft door de gemeente)
        Annulatieberoep bij de Raad van State van Infinity tegen de gunning aan het consortium Testerep
        (in behandeling).
       Klacht bij de Europese Commissie van Infinity tegen de gunning omwille van concurrentievervalsing
        (vermoedelijk in behandeling, nog geen kennisgeving aan de gemeente).
      
  Strafklacht van de oppositie bij de procureur des konings (in behandeling)

  Besluit
  W
  aren de leden van het schepencollege wel bereid om te antwoorden op de vragen van de programmamaker of kregen ze onvoldoende de kans om hun standpunten uiteen te zetten?
  Dat is mijn pertinente vraag!

  Er blijft ons niets anders over dan het resultaat af te wachten van de klachten die nog in behandeling zijn.

  18-12-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  11-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke alweer op een degradatieplaats! Is dat wel terecht?

  In de regionale bladzijden van 'Het Nieuwsblad' van donderdag 7 december 2017 verscheen een artikel, twee pagina's lang, met als titel 'Finale Grote Gemeentetest', geïllustreerd met onderstaande figuur.

  Alhoewel ik heel wat aan te merken heb op dergelijke enquêtes, kon ik moeilijk anders dan nagaan hoe Middelkerke het ervan afbracht. Het resultaat vergelijken met die van andere kustplaatsen behoort daar ook bij. Voor diegene die zich afvragen waarom Oostende (alweer) niet voorkomt in mijn vergelijking: Oostende is weliswaar een kustplaats maar van een heel ander kaliber dan de rest: het is een centrumstad met veel meer inwoners en het leven daar is niet vergelijkbaar met dat van andere badplaatsen.

  Twee jaar lang keerde de regioredactie van 'Het Nieuwsblad' alle 308 gemeenten van Vlaanderen binnenstebuiten en ze ging daarbij op zoek naar de gemeenten waar het goed wonen is. Wat vindt de Vlaming belangrijk? En hoe goed scoort uw gemeente op die criteria?
  Elk jaar tien tests! De gebieden voor beide testjaren vinden jullie hierboven naast de kaart. Omdat de resultaten voor 2016 in twee keren bekendgemaakt werden (eerst 1-7, daarna 8-10), beschreef ik ze en voorzag ik ze van commentaar, eveneens in twee artikels met volgende titels:

  'Heeft Jean-Marie Dedecker gelijk? Zijn statistieken inderdaad als bikini's' (12.9.2016)
  'Ik heb het volledig rapport van Middelkerke afgehaald: één herexamen ... maar wel een dikke buis...' (19.12.2016)

  Jullie kunnen de artikels vinden in de map 'Gemeentebestuur'

  De kustgemeenten werden in 2016 als volgt gerangschikt onder Vlaamse gemeenten (plaatscijfer vóór de naam) en gequoteerd: (op 10)
  6 Koksijde 8,09, 31 Knokke-Heist 7,61, 69 Oostende 7,34, 83 Middelkerke 7,24, 88 De Panne 7,2, 94 Bredene 7,18, 120 Blankenberge, 7,07, 136 De Haan 6,99, 282 Nieuwpoort 5,67.

  Middelkerke deed het dus relatief goed.

  Op 7 december 2017 konden we in 'Het Nieuwsblad' ook de resultaten voor  Middelkerke voor 2017 vinden:                                         

  Openbaar vervoer         3,6/10
  Sportinfrastructuur       8/10
  Betaalbaar wonen    8,3/10
  Rust    6,4/10
  Buurtwinkels       9/10
  Groen en gezond    6,5/10
  Scholenaanbod    4,2/10
  Veiligheidsgevoel    6,1/10
  Ligging      6,5/10
  Sociaal contact       6/10
                TOTAAL: 6,46/10

  Voor 2017 waren de scores voor alle badplaatsen (Excl Oostende) de volgende:
  B
  lankenberge 7,26, De Panne 6,98, Nieuwpoort 6,94, Knokke-Heist 6,86, Koksijde 6,77, De Haan 6,73, Bredene 6,66, Middelkerke 6,46

  Dat geeft als totaalscore voor 20 tests, zoals op bovenstaande kaart aangegeven, behalve voor de drie gemeenten ten oosten van Bredene (die ik zelf opzocht):

  Koksijde 7,43, Knokke-Heist 7,24, Blankenberge 7,17, De Panne 7,09, Bredene 6,92, Middelkerke 6,85, De Haan 6,82, Nieuwpoort 6,31
  Dat ziet er dus veel minder goed uit voor onze gemeente. We zullen hierna in detail zien hoe ze aan dat eindcijfer kwamen. Middelkerke krijgt wel een prijs voor zijn website en voor de toegankelijkheid van het gemeentehuis. De twee logo's in het oppervlak van de gemeente op bovenstaande kaart wijzen daarop.
  Bij mijn commentaar staat telkens een !!

  Openbaar vervoer

  Heizel (heen)     18/25
  Heizel (terug)  18/25
  Ziekenhuis (heen)    0/25
  Ziekenhuis (terug)    0/25
       TOTAAL: 36/100

  Er werd een beroep gedaan op de routeplanner van NMBS/De Lijn. Concreet werden voor elke gemeente twee trajecten getest, zowel de heen- als terugrit.

  Het eerste: vanuit het centrum van de hoofdgemeente een fictieve wedstrijd van de Rode Duivels bijwonen in het
                       Koning Boudewijnstadion op een zaterdagavond, aftrap om 18 uur.

  Het tweede: op dinsdagnamiddag vanuit het centrum van de kleinste deelgemeente op babybezoek gaan in de
                    dichtstbijzijnde materniteit met de bedoeling er ten laatste om 14 uur te arriveren.
                    Er werd hiervoor rekening gehouden met de reissnelheid, het aantal overstappen, hoeveel minuten men
                    te vroeg op de bestemming aankwam op de heenweg en hoeveel minuten men moest wachten op de
                    terugrit, en (in mindere mate) met hoeveel verschillende vervoersmiddelen men op de bestemming
                    geraakte.

         !! Hier krijgt de gemeente, ten onrechte volgens mij, slechte punten voor iets waar ze zelf niet
             verantwoordelijk voor is. Ik vind de geteste trajecten nu ook niet de beste keuze.

  Sportinfrastructuur

  Sportclubs  1,2/3
  Accommodatie    4/4
  Beschikbaarheid    2/2
  Tevredenheid 0,8/1
             TOTAAL: 8/10

  Er werd nagegaan of er infrastructuur is voor de meest beoefende sporten in Vlaanderen. Alleen fietsen, lopen en fitnessen zijn niet meegerekend. Fietsen en lopen kunnen immers in principe overal en fitnesszaken zijn doorgaans private initiatieven waar het gemeentebestuur geen zeggenschap over heeft.

  Daarnaast werd via een representatieve iVOX-enquête gevraagd of de inwoners tevreden zijn over de sportinfrastructuur in hun gemeente. Ook werd rekening gehouden met het aantal sportclubs per 1.000 inwoners. Er werd nagegaan of de bestaande sportinfrastructuur ook beschikbaar is voor particulieren en niet alleen voor sportclubs. Concreet werd een maand op voorhand gepolst of op een weekavond een zaal kon afgehuurd worden voor een voetbalmatch.

  !! Welke zijn de meest beoefende sporten?
  Volgens een enquête van 'De Gazet van Antwerpen' zie http://www.gva.be/cnt/aid1209387/top-10-de-populairste-sporten-bij-belgen zouden dat zijn:
        1) Voetbal    2) Tennis   3) Gymnastiek   4) Basketbal   5) Paardensport   6) Golf   7) Zaalvoetbal
        8) Zwemmen   9) Volleybal  
  10) Atletiek

  Al deze sporten behalve atletiek worden in Middelkerke beoefend in clubverband.
  Maar er is nog veel meer: Aikido, Autosport (cross), Badminton, Boksen, Boogschieten, Duiken, Handbal, Hengelen, Honden, Jogging, Judo, Jiu Jitsu, Karate, Motorsport, Mountainbike, Omnisport, Petanque, Tafeltennis, Triatlon, Surfen, Wandelen, Zeilwagenrijden. Allemaal clubs!
  Ik zeg dus: voor dit onderdeel had Middelkerke een veel hogere score moeten bekomen. Het verwijt kan toch niet zijn dat hier niet aan muurklimmen, squash, skiën, skeeleren, aerobics, jazzdans, ballet, bobslee of hockey gedaan wordt!

  Betaalbaar wonen

       Gemiddelde prijs (in euro)
  Woning                231,916
  Appartement                187,98
  Huurappartement*                538
                 Score:               8,3/10

  * Prijs per maand voor appartement met 1 slaapkamer

  Er werd rekening gehouden met de verkoopprijzen van huizen en appartementen en van de huurprijzen van appartementen met één slaapkamer in 2016.
  De gemiddelde verkoopprijzen van huizen en appartementen kwamen van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De gemiddelde huurprijzen van appartementen werden berekend op basis van gegevens van immobiliënwebsite Zimmo.be

  Rust

  Rustscore inwoners            7,2/10
  Omgevingslawaai 4,3/10
  Lawaai overdag                 6,7/10
  Lawaai 's nachts                7,6/10
                       TOTAAL: 6,4/10

   De test is gebaseerd op twee zaken:

     1. Enerzijds op cijfers van het milieurapport Vlaanderen (MIRA)
         Die cijfers geven per gemeente het aantal woningen weer waar het geluidsniveau aan de voorgevel, afkomstig
         van wegverkeer, gemiddeld meer dan 55 decibel bedraagt. Het
  geluid 's avonds en 's nachts weegt daarbij
         zwaarder door dan het geluid overdag.  Die
  grenswaarde lijkt op het eerste zicht ontzettend streng, want 55
         decibel is ongeveer het
  geluidsniveau van een elektrische tandenborstel op een meter afstand.
         "Maar dat is de waarde die de Wereld-gezondheidsorganisatie (WHO) hanteert¯", zegt professor akoestiek Bert
          De Coensel van de UGent. 

     2. Anderzijds op een grootschalige iVOX-enquête, afgenomen bij een representatief staal van de Vlaamse
         bevolking.
  Als u aan een drukke straat woont, wil dat nog niet zeggen dat u daar dan ook hinder van heeft.
         Zelfs mensen die in een zeer drukke gemeente wonen, zijn door de band genomen wel
  nog tevreden over de
         rust in hun gemeente. Maar dat wil daarom nog niet zeggen dat ze
  immuun zijn voor lawaai.

  Buurtwinkels

  Apotheken         3/3
  Bloemenwinkels                   1/3
  Krantenwinkels 3/3
  Schoenwinkels  3/3
  Slagers   3/3
  Vishandels 3/3
  Bakkers 3/3
  Supermarkten  3/3
  Kledingwinkels 3/3
  Postkantoren en -punten  2/3
                        TOTAAL: 9/10

  In iedere gemeente werd gekeken of tien populaire winkels aanwezig zijn binnen de gemeentegrenzen. Hiervoor werden de meest recente officiële cijfers van de FOD Economie gebruikt, die kijken naar de hoofdactiviteit en de vestigingsplaats van iedere winkel. Voor ieder onderdeel werd berekend hoeveel er per duizend inwoners zijn. Elk type kreeg een score op 3: minder dan de helft als het onder het Vlaams gemiddelde ligt, meer als het er meer zijn. Het totaal op 30 werd herleid naar een score op 10.

  !! Dit moet volgens mij ook per deelgemeente bekeken worden en niet voor de gehele gemeente. In Westende-dorp en Lombardsijde is er bijvoorbeeld geen bloemenwinkel, geen schoenwinkel, geen vishandel, geen kledingwinkel.
  Westende-bad is wel niet veraf voor Westende-dorp maar neem nu Schore of Mannekensvere ... Als je pas een supermarkt vindt op 12 kilometer!
  Lombardsijde en Mannekensvere wenden zich waarschijnlijk meer tot Nieuwpoort, maar de enquête handelt over Middelkerke.

  Groen en Gezond        

  Oppervlakte natuur      3/10
  Luchtkwaliteit 8,5/10
  Groen op wandelafstand     8/10
                  TOTAAL: 6,5/10

  Er werd rekening gehouden met drie parameters: het percentage groene oppervlakte in elke gemeente, het aantal inwoners met een stuk natuur van minstens 30 hectare op wandelafstand (1,6 km) en de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Voor de eerste twee parameters hielp Natuurpunt. Bossen, moerassen, heide, duingebieden en parken worden onder de noemer natuur gerekend. Voor de luchtkwaliteit werd gekeken naar metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

   Scholenaanbod

  Basisschool in iedere deelgemeente     0/1 
  Aanwezigheid verschillende onderwijsniveaus  4,2/7
  Aantrekkingskracht basisonderwijs     0/2
                                      TOTAAL: 4,2/10

  Drie aspecten onder de loep genomen. Eerst werd nagegaan of er in elke deelgemeente een basisschool is. Daarnaast werd gekeken welke onderwijsniveaus (kleuter-, lager, secundair, hoger en buitengewoon onderwijs) er aanwezig zijn. Ten slotte werd rekening gehouden met de aantrekkelijkheid van het basisonderwijs: hoeveel leerlingen wonen er in elke gemeente versus hoeveel er effectief in die gemeente naar school gaan.

  !! Een gemeente beslist enkel maar over de basisgemeentescholen. Een basischool in een zeer kleine deelgemeente kan toch nooit voldoende leerlingen hebben. In elke gemeente alle niveaus, dat kan evenmin. Het moet ook leefbaar zijn.
  Zo'n lage score is dus onterecht als men daarmee de gemeente beoordeelt.

  Veiligheidsgevoel

  Woninginbraken     1/1
  Diefstal en afpersing                          0/1
  Misdrijven tegen lichamelijke integriteit     0/1
  Vandalisme     0/1
  Bang in het donker  0,8/1
  Angst voor aanslag     1/1
  Onveilige plekken  0,9/1
  Kinderen naar de bakker  0,9/1
  Algemeen veiligheidsgevoel  1,5/2
                       TOTAAL: 6,1/10 

  Uit de criminaliteitscijfers van de lokale politiediensten (meest recente jaarcijfers van 2016) werden een aantal feiten geselecteerd zoals het aantal woninginbraken, diefstallen en afpersing, vandalisme, vecht- en schietpartijen, en moord. Die cijfers werden afgewogen tegen het aantal woningen of het aantal inwoners. Daarnaast werd door onderzoeksbureau iVOX een enquête gehouden bij 65.000 Vlamingen met een aantal vragen die peilen naar het onveiligheidsgevoel in hun gemeente. 

  !! Dit gebied heb ik reeds uitvoeriger behandeld en van mijn commentaar voorzien op 23.10.2017 met het artikel 'Is Middelkerke echt onveilig' (zie map 'Veiligheid - Politie )

  Ligging

  Raakt u binnen het halfuur op het werk?                0,6/1    
  Gemeente ligt in de buurt van waar u oorspronkelijk vandaan komt       0,5/1
  Wil u ooit nog verhuizen uit uw gemeente?          0,9/1
  Grenst aan centrumstad           1/1
  Liggingscoëfficient KU Leuven          2/4
                                                                               TOTAAL:      6,5/10

  De eerste drie vragen werden beantwoord via een enquête bij meer dan 65.000 Vlamingen afgenomen door het onderzoeksbureau iVOX.
  Daarnaast werd aan de deelnemers zelf gevraagd welke score zij gaven aan de ligging van hun gemeente. Centrumsteden en aangrenzende gemeenten kregen 1 punt. Die score werd aangevuld met de liggingscoëfficiënt van de KU Leuven, die huurprijzen per gemeente vergelijkt. Parameters zoals voorzieningen of vervoer in de buurt zijn daarbij belangrijk.

  Sociaal contact

  Ik ken de naam van mijn naaste buren        1,6/2
  Ik kan bij de buren terecht voor een beetje suiker of een ei     1,2/2
  Ik geef de sleutel van mijn huis aan de buren als ik met vakantie ben (bijvoorbeeld om de planten water te geven)   0,9/2
  Ik vertrouw de mensen in mijn gemeente   0,9/2
  Wat vinden de inwoners zelf van het sociaal contact in de gemeente   1,3/2
                                                                     TOTAAL:  6/10

  De eerste vier stellingen werden door iVOX voorgelegd aan de deelnemers. Daarnaast werd aan de deelnemers zelf gevraagd welke score zij gaven aan het sociaal contact in hun gemeente.

  !! Besluit
  Zo'n enquête geeft nooit voor 100% de toestand van een gemeente weer. Er zitten ook onjuistheden in, die een gemeentebestuur onrechtvaardig kan vinden. Toch kan het aanwijzingen geven om meer aandacht te besteden aan bepaalde punten.

  Bronnen
  Voor de laatste 10 tests:
  Openbaar vervoer: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170303_02760429
  Sportinfrastructuur:
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170407_02822482
  Betaalbaar wonen: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170505_02867345
  Rust: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170609_02918378
  Buurtwinkels:
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170629_02947956
  Groen en Gezond:
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170803_03000649
  Scholenaanbod: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170825_03034661
  Veiligheidsgevoel: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171006_03116265
  Ligging: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171031_03163456
  Sociaal contact: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171122_03201126

  Aanvulling
  Een vraag stellen aan burgemeester Janna Rommel - Opstaele, dat had ik nog nooit eerder gedaan. Gezien mijn regelmatige kritiek op het beleid, had ik eigenlijk niet verwacht dat ze mij zou antwoorden, maar toch ... En dan nog zo vlug... Met dank!

  "Ik ben wel trots op de punten die Middelkerke gekregen heeft! We zitten meestal boven het gemiddelde!
  Je ziet, ondanks sommige negatieve berichten, het toch goed wonen en verblijven is in Middelkerke!
  Bij openbaarheid van bestuur hebben we een nul, maar dit is het cijfer dat ze van februari 2016 overgenomen hebben en waarbij één mail niet beantwoord is geworden door een interne vergetelheid en we dan een nul gekregen hebben.
  Ik merk dat we vooral goed scoren op de elementen waar we als gemeente zelf kunnen aan werken vb toegankelijkheid,klantvriendelijkheid.
  Sommige domeinen hangen af van andere partners,vb de Lijn, maar we doen als gemeente onze uiterste best om de belangen van de gemeente te verdedigen!
  Mijn deur staat voor iedereen open. Altijd welkom!"

  11-12-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  04-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom heeft Middelkerke meer leefloners dan de andere badplaatsen?

  Wat is een leefloon?
  Het leefloon is een minimuminkomen, een 'bestaans'zekerheid voor mensen die (nog) niet in het economische circuit meedraaien of die niet voldoende (meer) langs de sociale zekerheid een vervangingsinkomen verwerven. Voor wie dat gedeeltelijk lukt maar daarmee niet op het niveau van het leefloon geraakt, wordt bijgepast tot het niveau van het leefloon. Dan heet het 'gedeeltelijk' of 'aanvullend' leefloon. Wanneer iemand geen enkel inkomen heeft, dan krijgt hij/zij recht op een volledig leefloon.

  Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.
  U moet aan 2 voorwaarden voldoen om een equivalent leefloon te ontvangen:
  1. een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
  2. zich in een noodtoestand bevinden. Dit wilt zeggen dat u niet in staat bent om onderdak te vinden, om u
      te voeden, om u te kleden, om u te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg.
      
  Voorbeelden: Inwoners die al jaren in de gemeente wonen of inwijkelingen die geen inkomsten meer hebben (schorsing RVA,
                   faillissement, hun woning verliezen en ambtshalve afgeschreven worden, vrij gelaten worden uit de gevangenis)

  Het OCMW kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie

  Maatschappelijke integratie kan bestaan uit een leefloon of een tewerkstelling of een combinatie van de twee.

  Voor zover het leefloon nog moet gerechtvaardigd worden, kan gezegd worden dat de criminaliteit en het aantal bedelaars erdoor verminderen.
  Leefloon is een ultiem teken van beschaving, want niemand valt zonder inkomen.

  Wie heeft er recht op een leefloon?
  De aanvrager moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. de werkelijke verblijfplaats is in België, dat betekent gewoonlijk en onafgebroken op Belgisch grondgebied verblijven.
  2. de Belgische nationaliteit hebben, of vallen onder één van de volgende categorieën:    
       a.
   burger van de Europese Unie, of lid van het gezin van een burger van de Europese Unie, met een
           verblijfsrecht van meer dan drie maanden
       b. vreemdeling die in het bevolkingsregister is ingeschreven 
      
   c. erkend vluchteling of staatloze
  3. meerderjarig zijn(= 18 jaar of ouder) of minderjarige door het huwelijk meerderjarig verklaard, of met 
           één of meer kinderen ten laste of zwanger
  4. niet beschikken over toereikende bestaansmiddelen of er geen aanspraak op kunnen maken of niet in staat zijn om er door eigen inspanningen of op een andere manier te verwerven.

             Via het sociaal-financieel onderzoek gaat het OCMW na over hoeveel bestaansmiddelen de aanvrager
              beschikt.
              Er wordt ook rekening gehouden met de bestaansmiddelen van:
                     -
  de echtgenoot/echtgenote
                     -
  de persoon waarmee een feitelijk gezin gevormd wordt
                     -
  de ouders of meerderjarige kinderen waarmee de aanvrager samenwoont.

           In principe komen alle bestaansmiddelen in aanmerking, van welke aard of oorsprong ze ook zijn: uw
           beroepsinkomen, sociale uitkeringen, inkomen uit roerende en onroerende goederen, voordelen in natura, ...
          
  Worden evenwel niet in aanmerking genomen: gezinsbijslagen waarvoor u de bijslagtrekker bent, giften, hulp
           door het OCMW, onderhoudsgeld ten gunste van de ongehuwde kinderen die u ten laste hebt, voor zover u
           hen opvoedt.
          
  Binnen de maand na uw aanvraag wordt een beslissing genomen door het Bijzonder Comité voor de Sociale
           Dienst.  Indien u recht hebt op een uitkering wordt deze maandelijks op uw rekening gestort. 
           Iedere wijziging in uw situatie moet u zo vlug mogelijk melden aan de sociale dienst. 
          
  Het OCMW kijkt ook regelmatig na of u nog voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.

  1. bereid zijn om te werken, tenzij dat om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.
  2. gebruik maken van uw rechten op uitkeringen die door de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving kunt genieten.

   Het recht op maatschappelijke integratie moet worden beschouwd als het allerlaatste sociale vangnet. Alleen wanneer u werkelijk al het mogelijke hebt gedaan om op een andere wijze aan een inkomen te geraken (bv. via een werkloosheidsuitkering of tegemoetkomingen aan personen met een handicap, ...) hebt u recht op maatschappelijke integratie.

  Hoeveel bedraagt het leefloon momenteel? (bedragen op 1.9.2017)

   

  Euro/jaar

  Euro/maand

  categorie 1
  Samenwonende persoon

    7.141,58

      595,13

  categorie 2
  Alleenstaande persoon

  10.712,38

      892,70

  categorie 3
  Persoon die uitsluitend samenwoont 
  met een gezin ten laste (ongehuwd minderjarig kind )

  14.283,19

   1.190,27

  Vergelijking met de armoededrempel (zelfde categorieën)
  De armoededrempel is gelijk aan 60% van het mediaan beschikbaar inkomen op individueel niveau.
  EU-SILC (European Union - Statistics on Income and Living Conditions) is een enquête naar inkomens en levensomstandigheden en een belangrijk instrument om zowel op Belgisch als op Europees niveau armoede en sociale uitsluiting in kaart te brengen.

  Voor 2016 was dat 60% van 22.295e. Per jaar maakt dat voor een alleenstaande een drempel van 13.377e per jaar of afgerond 1.115 euro per maand.
  Die drempel wordt voor gezinnen niet zomaar vermenigvuldigd met het aantal gezinsleden. Vanuit het principe dat gezinsleden kosten en bestedingen delen, wordt een tweede volwassene in het gezin maar voor de helft meegerekend (factor 0.5) in de berekening van de armoedegrens, en kinderen (jonger dan 14 jaar) maar voor een factor van 0,3.

  De armoedegrens voor een gezin bedraagt dus:
        -gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen = grens voor alleenstaanden x 2.1 =
                  ((13.377e*2.1)/12 = 2.341 euro per maand).
              Die 2.1 is het resultaat van volgende optelsom: een
  'gewicht' van 1 wordt toegekend aan het gezinshoofd,
                     0.5 aan de tweede volwassene in het gezin
  en uiteindelijk 0.3 aan elk kind.
       
  -gezin bestaande uit twee volwassenen en één kind < 14 jaar = (13.377e*1,8)/12 = 2.007 euro/maand 

  Hoe zijn de leefloonbedragen op maandbasis geëvolueerd? 

  Vanaf

  Categorie 1

      in euro

  Categorie 2

      in euro

  Categorie 3

      in euro

  01/08/2005

       417,07

      625,60

       834,14

  01/09/2010

       493,54

      740,32

       987,09

  01/09/2015

       555,81

      833,71

    1.111,62

  01/09/2017

       595,13

      892,70

    1.190,27

  Hoe ontwikkelde zich het aantal leefloners in België? 

  Jaar

  Aantal

  Groeipercentage

  2005

    76.329

          1,0 %

  2010

    95.638

          4,9 %

  2015

  116.177

        13,1 %

  2016

  127.022

          9,3 %

  De hoogste stijging stelde men vast in Vlaanderen. Erkende vluchtelingen mogen kiezen waar ze zich vestigen. Ze zullen ons gewest guller en interessanter vinden, zeker?
  Eén derde van de stijging is te wijten aan immigratie (grotere groep erkende vluchtelingen) en 2/3 aan onze samenleving zelf, door

    - beperkingen opgelegd aan ons werkloosheidstelsel
    - het stijgend aantal personen in schuldbemiddeling
    - overgeërfde armoede
    - meer aanvragen door studenten tussen 18 en 24 jaar (32,5 % van die stijging).
        
  Jongeren die nog studeren en thuis in onmin weggaan, krijgen van het "Welzijnshuis" een leefloon, (dit is 
         wettelijk vastgelegd)
  zelfs als ze elders een woning/flat/studio huren. De gemeente waar ze het ouderlijk huis
         verlaten, blijft bevoegd tot hun 25
  jaar. Ze moeten wel behoorlijke studieresultaten voorleggen en ze moeten
         verplicht jobstudent zijn met het maximum aantal
  dagen dat is toegelaten. Op de dagen dat ze jobstudent zijn
         krijgen ze geen leefloon.

         Bij de ouders wordt de onderhoudsplicht onderzocht. Zijn ze wel degelijk in onmin?

  Bijkomende voordelen
  Het OCMW Middelkerke of 'Welzijnshuis' zoals dat tegenwoordig bij ons heet, voorziet, zoals de andere gemeenten, naast het leefloon, ook nog bijkomende voordelen:

       - Vrijstelling belasting oppervlaktewateren
       - Vrijstelling provinciebelasting (16 euro/jaar)
       - Sociaal tarief elektriciteit
       - Sociaal abonnement "De Lijn" (53e)
      - Er wordt een attest afgeleverd waarmee de leefloner aan de mutualiteit een verhoogde tussenkomst in het kader
         van de
  ziekteverzekering kan aanvragen. 

  Het is uiteraard niet de gemeente zelf die uitbetaalt, maar ze komt wel tussen in het aanvragen van de voordelen.

  Men kan ook een beroep doen op het Welzijnshuis voor bijkomende financiële steun, bovenop het leefloon of het inkomen. 
  Men kan een maandelijkse hulp krijgen, zoals voor een tussenkomst in de huishuur of in de verwarmingskosten of een geldelijke steun. Het is mogelijk dat u tijdelijk hulp nodig hebt omdat u een factuur niet kunt betalen, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname, of voor een zware jaarafrekening van de energiemaatschappij, of voor de kosten voor een nieuwe bril of voor de kosten voor een huurwaarborg, ..
  Indien u zo'n steun krijgt, moet u deze meestal wel terugbetalen, in schijven, volgens uw mogelijkheden.

  Vergelijking van het aantal personen die een equivalent leefloon ontvangen in de vergelijkbare badplaatsen (exclusief Oostende dus, want dat is een centrumstad en geen gewone badplaats zoals de andere!) volgens de gemeentelijke profielschetsen

  Plaats
                                   2015


                                  2016

        Aantal

      leefloners

      Bevol-

       king

      0/00 bevol-

         king

      Aantal

    leefloners

     Bevol-

      king

    0/00 Bevol-

         king

  Blankenberge          156    20014         7,8         150    20013        7,5
  Bredene            66    17301         3,8           76    17360        4,4
  De Haan            40    12587         3,2           34    12622        2,7
  De Panne            67    10836         6,2           63    10811        5,8
  Knokke-Heist            69    33452         2,1           76    33311        2,3
  Koksijde            54    22180         2,4           65    22074        2,9
  Middelkerke          143    19302         7,4         144    19262        7,5
  Nieuwpoort            52    11411         4,6           64    11379        5,6

  In de rangschikking van de 308 Vlaamse gemeenten, volgens hoogste aantal leefloners, bekleedt Middelkerke de 12de plaats, de eerste van alle badplaatsen, samen met Blankenberge, Oostende niet meegeteld.

  Waarom heeft Middelkerke het hoogste aantal leefloners in verhouding tot het aantal inwoners?
  Waarom is onze gemeente zo aantrekkelijk voor leefloners?
  Volgens verklaringen van sommige gemeenten, die ik op internet vond, zou de sleutel de combinatie zijn van een goede begeleiding en de nodige strengheid.
  Zijn ze hier guller met de toekenning van de voordelen bovenop het leefloon?

  Ik stelde de vraag aan Eddy Van Muysewinkel (LDD) lid van de OCMW - raad.
  Hij en zijn fractie in de raad/partij zien verschillende redenen voor die aantrekkelijkheid. 

        1. Immokantoren verhuren graag aan leefloners, vooral aan immigranten en asielzoekers
          
  In tegenstelling tot de andere kustgemeenten wordt de huur door ons 'Welzijnshuis' rechtstreeks betaald aan
           het verhuurkantoor, dat dus verzekerd is van de betaling. De restgelden van het leefloon worden dan
           doorgestuurd naar de leefloner.

       2. Leefloners  die er nog niet van genoten in het verleden, krijgen hier meestal ook nog een installatiepremie.
          
  Alle leefloners kunnen genieten van een eerste maand huur en een  schriftelijke huurwaarborg.

       3. Middelkerke heeft een groter aanbod aan onaantrekkelijke, oude en dus goedkope woningen
   
          In tegenstelling tot andere kustgemeenten die meer inzetten op toerisme en duurdere moderne woningen,
   
          waardoor ook de handelaars van die gemeenten er beter van worden, hinkt Middelkerke achterop in
   
          woningbouw. Dit is dus een win-win situatie voor de andere kustgemeenten tegenover Middelkerke.
   
          Het contrast tussen Nieuwpoort en Middelkerke is hier het beste bewijs van.

       4. Ons gemeentebestuur voert al jaren een pamperbeleid tegenover kandidaat-leefloners door de immokantoren
          vrij te laten in hun verhuurtactiek. In het verleden is ook gebleken dat men in Middelkerke op een vrij
          gemakkelijke manier leefgeld kon bekomen en hierdoor ontstond er dus een sneeuwbaleffect naar
          aantrekkingskracht toe.

  Eddy Van Muysewinkel: "Waar de wet het ons toelaat proberen we met onze fractie LDD, in deze legislatuur het wettelijk kader toe te laten passen en strenger om te gaan met de voorwaarden van het toekennen tot  een leefloon. Dat houdt in: integratie, Nederlandse taallessen, bewijs leveren van werk te zoeken, waar nodig aan budgetbegeleiding te doen, zich inschrijven in de VDAB en interimkantoren en zich in orde zetten met een mutualiteit."¯   

  Bronnen

  http://www.mi-is.be/nl/equivalent-leefloon
  https://www.mi-is.be/sites/default/files/statistics/mi-is_2017.1_bulletin_nl.pdf
  http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_leefloon.htm#Het%20aantal%20begunstigden%20van%20het%20leefloon
  http://www.npdata.be/BuG/261-Leefloon/Leefloon.htm
  http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/sites/default/files/docs/GPS-Middelkerke.pdf
  http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/OCMW-dienstverlening/Pages/maatschappelijkeintegratie.aspx
  Uitleg door Eddy Van Muysewinkel, (LDD) lid van OCMW-raad

   

   

   

   

  04-12-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Sociale woningen
  27-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het begint er nu echt op te lijken dat de tram wel degelijk uit de dorpskern van Lombardsijde zal verdwijnen

  Neen, ik wil het niet nogmaals hebben over de voor- en nadelen van de tram die niet langer door de dorpskern zal rijden.  Aangezien die amputatie toch wel van grote betekenis is voor een dorp, komt daar ook veel bij kijken. Zowel de bewoners als de politici zullen het daar nog wel een hele tijd over hebben. Er zullen nog veel vragen gesteld worden en er zal nog veel uitleg gevraagd/geëist/gegeven worden. Ik heb dan ook gemeend te mogen aannemen dat ik het ook nog maar eens mocht hebben over enkele randverschijnselen en over de recentste verklaringen/verduidelijkingen door de schepen voor mobiliteit in onze gemeente, Liliane Pylyser-Dewulf.

  Via de partijblaadjes onder andere 'Wij',  het blad van de CD&V
  Het oktobernummer van het blad is voor één vierde (= 1 pagina) gewijd aan het 'weerleggen' of 'bevestigen' van een drietal 'geruchten' die de ronde doen. Die bladzijde heeft de titel 'Wat is er gaande in Lombardsijde, feiten of fictie?'

  Een goeie vraag! Ikzelf en enkele facebookers hebben die al dikwijls gesteld. Maar nu in alle ernst:

  Gerucht 1: De oude trambedding kan niet gebruikt worden als tijdelijk fietspad                   WAAR

  De tekst: "Na de ingebruikname van het nieuwe tramtraject langs de kustweg zal het Vlaams Gewest de oude trambedding overdragen aan de gemeente. Om wegverzakkingen en gevaarlijke putten langs de Zeelaan en de Nieuwpoortlaan te vermijden blijven de ballast (*) en de boordstenen van de bedding intact. Gezien de ballast later door de Lijn opnieuw wordt gebruikt kunnen we er geen tijdelijke verhardingen op aanbrengen. Er komt dus geen tijdelijk fietspad op de oude bedding. Als de doortocht Lombardsijde en de Zeelaan vernieuwd worden, beschikken we over voldoende ruimte om aan weerszijden van de weg twee vrijliggende fietspaden aan te leggen."¯

  * Onder de spoorrails en de dwarsliggers zie je grote grijze kiezels liggen. Dat is ballast. Deze kiezels zorgen ervoor dat het spoor niet in de grond wegzakt of verplaatst als er een tram over rijdt. Ballast vangt ook de trillingen van de tram op. En als het hard regent zorgen de kiezels ervoor dat er geen plassen ontstaan.

  Commentaar:
  1. Hoeveel jaar ik nog te goed heb, dat weet ik niet, maar dat zullen er een aanzienlijk aantal moeten zijn opdat ik 
     
  ooit nog eens op een 'vrijliggend fietspad' naar Nieuwpoort zou kunnen rijden.
  2. Waarom wist men dat niet toen jaren geleden beloofd werd dat 'we' de huidige trambedding samen met de
      Vlaamse overheid zouden omvormen tot een veilig wandel- en fietspad?

  Gerucht 2: Het aanbod aan openbaar vervoer in Lombardsijde zal afnemen                 NIET WAAR

  De tekst: "Er komen twee haltes op het nieuw tramtraject langs de Kustweg. Lombardsijde Bad wordt bediend vanaf de aansluiting met de Zeelaan en voor Lombardsijde Dorp komt er een halte ter hoogte van de Schoolstraat. De buslijnen 68/69 blijven behouden in het centrum van het dorp. Er wordt bovendien werk gemaakt van een bijkomende bushalte ter hoogte van de OKay. De Lijn zal op termijn het busgebruik in Lombardsijde evalueren en als blijkt dat er een hogere frequentie nodig is, kunnen er bussen bijkomen. Wanneer het nieuwe tramtraject in gebruik genomen wordt blijft het aanbod aan openbaar vervoer op z'n minst gelijk."¯

  Commentaar
  1. Het voorrecht om in de zomer iedere 15 minuten op een tram te kunnen stappen, komt nooit meer terug. Er zal
      nooit om de 15 minuten een bus rijden!
  2. Waarom beloofde de meerderheid enkele jaren geleden dat de frequentie van het aantal bussen zou verhogen?

  Gerucht 3: Dit gemeentebestuur heeft geen visie voor de toekomst van Lombardsijde                 NIET WAAR

  De tekst: "Integendeel! Dit gemeentebestuur legt in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer de laatste hand aan de plannen voor de herinrichting van Lombardsijde. Voor de start van de werken aan het tramproject wordt er in samenwerking met 'De Lijn' en 'Wegen en Verkeer' een infomarkt georganiseerd. Hierop worden de nieuwe tramverbinding, de doortocht Lombardsijde en de vernieuwing van de Zeelaan voorgesteld. Vooraleer de definitieve goedkeuring gebeurt, is er ruimte voor inspraak in de vernieuwing van de doortocht Lombardsijde, de Zeelaan en het dorpsplein."¯

   Commentaar
  Wij kennen de Middelkerkse infomarkten of anders gezegd de 'markten van de voldongen feiten'.
  Zij zeggen het hier zelf: "ze leggen nu al de laatste hand aan de plannen". Wat kan er dan nog gewijzigd worden? Worden er nog ideeën gewenst of in het beste geval enkel de één of andere kleine onbelangrijke aanpassing? 
  Zo'n infomarkt kan enkel waardevol zijn als de inwoners voldoende tijd krijgen om vooraf de plannen te bestuderen en als er uiteraard rekening gehouden wordt met hun mening.

  Welke zijn de echte redenen waarom de trambedding moet verlegd worden?
  Omdat het dorpsplein een groene oase zou kunnen worden, met fonteinen en zitbanken'?

  Voor meer natuur? Dat laatste heb ik reeds in twijfel getrokken in mijn vorig artikel, aangezien men alle bomen langs de Kustweg heeft gekapt.

  Omdat het veiliger zou zijn?

  Om van de kustweg een bewoonde baan te maken om de immobiliënmakelaars een gunst te bewijzen? Het gepland project Debaillie in de hoek Zeelaan - Koninklijke baan kan als de start daarvan gezien worden.

  In mijn vorig artikel schreef ik ook dat Nieuwpoort wel eens aan de basis zou kunnen liggen van het verleggen van de tram, eerder dan alle andere redenen.
  De kustbaan is immers de scheiding tussen Middelkerke en Nieuwpoort en deze laatste stad koestert inderdaad grootse plannen met haar jachthaven.

  Op 11.12.2014 vroeg raadslid Lode Maesen (progressief kartel) in de gemeenteraad waarom het verleggen van de tram vertraging had opgelopen. Schepen L. Pylyser-Dewulf merkte toen op dat er problemen gerezen waren met de stad Nieuwpoort, die een nieuwe visie had op de ontwikkeling van de zone en die een bijkomende doorsteek wenste.

  Op 23.6.2016 kwam raadslid Diego Demarcke (LDD) daarmee opnieuw op de proppen;

  De nieuwe burgemeester van Nieuwpoort had toen via een persartikel van 19 mei 2016 gezegd dat de uitbreiding van de jachthaven in de laatste rechte lijn zat en dat de Nieuwpoortse bedrijven in 2018 zouden herlokaliseren langs de kustweg. Diego vroeg daarom of dat gevolgen zou hebben voor het verleggen van de tramlijn. Schepen Liliane Pylyser - Dewulf ontkende dat en legde toen uit dat het een gecombineerd dossier betreft. De Lijn zou nieuwe sporen leggen van het monument in Nieuwpoort tot aan de camping Albatros (8 maanden). Het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) zou de rijstroken (1 langs weerszijden), vrijliggende fietspaden enkele richting en groenstroken volledig vernieuwen (meer dan structureel onderhoud) op de N34 tot kruispunt Zeelaan (inclusief). Ook Aquafin werkt mee aan dit project voor wat betreft de rioleringsvernieuwing.

  Nieuwpoort zou een RUP rechteroever jachthaven Nieuwpoort opmaken, dat vermoedelijk in juni 2018 zou goedgekeurd worden.

  Middelkerke is niet betrokken bij de opmaak van dit PRUP maar de burgemeester en de schepen voor ruimtelijke ordening zouden wel geïnformeerd geweest zijn door wijlen burgemeester Crabbe.
  Tijdens de gesprekken en de vergaderingen inzake de nieuwe tramlijn langs de N34 is er steeds rekening gehouden met het strategisch project in verband met de jachthaven Nieuwpoort.

  Maar ... alles werd in het vage gehouden.

  Om het huidig artikel niet te zwaar te beladen zal ik het PRUP Rechteroever Jachthaven uitvoerig behandelen in een volgende bijdrage.

  Ziehier een foto van de huidige jachthaven 'Novus Portus' (links) en de oude jachthaven (rechts):

  Vorige artikels (in map Verkeer):

  6.5.2013: 'Zou de tramlijn dan toch nog uit de dorpskern van Lombardsijde verdwijnen?'
  14.9.2015 '
  Middelkerke, Westende, Lombardsijde ...en de kusttram'
  10.10.2016 'Gebruiken ze in Lombardsijde hetzelfde dialect als in Westende?' (map Dialect)
  25.9.2017: 'Verleggen van de trambedding in Lombardsijde! Verbetering of verarming?'

  Bronnen
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130410_00536028     Artikel Dany Van Loo op 11.4.2013
  Verslagen GR

   

  27-11-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  20-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke van haar mooiste kant op VRT! Heeft het gegeven wat ervan verwacht werd?

  Facebookgroepen stonden er bol van! Elke dag blikte de VRT vooruit op de reportage 'Pano' van Wim Van den Eynde op 15 november 2017. In 'Humo' van 7 november 2017 stond er al een interview van Raf Liekens met de journalist - reportagemaker. Het programma moest de belangenvermenging bij grote bouwprojecten aan de kust blootleggen. Was dat succesvol? Hebben we een antwoord gekregen op onze vragen voor zover dat nog nodig was? Welke waren de reacties van zowel voor- als tegenstanders?

  Zijn de toekomstige kiezers overtuigd? Zijn de aangevallen politici erin geslaagd het vertrouwen van hun aanhangers te behouden? Of willen de Middelkerkse burgers nu zeker iets anders?
  In het kader van mijn blog, beperk ik mij uiteraard tot Middelkerke.

  Wie is Wim Van den Eynde?
  Hij is co-auteur van het ophefmakend boek 'De keizer van Oostende' alias Johan Vande Lanotte, dat uitgegeven werd in april 2012. Dat handelde over de machtsoverschrijding en belangenvermenging die in Oostende vastgesteld werden en waarin 'almachtige Johan' de hoofdrol speelde.

  Van den Eynde is dus niet aan zijn proefstuk met zijn reportage over een gelijkluidend onderwerp, maar nu in Knokke-Heist, Koksijde en Middelkerke.
  Zijn lijfspreuk is: "Ik probeer tijdens het maken van een reportage op zoek te gaan naar verborgen waarheden, waarheden die ongemakkelijk of pijnlijk zijn voor sommigen maar bevrijdend voor anderen. Journalistiek heeft, ook in onze 'redelijk beschaafde' Westerse samenleving een cruciale controlefunctie. Waar andere controlemechanismen te kort schieten, daar ligt onze taak en onze uitdaging."
  Dat 'op zoek gaan' betekent in dit geval zeker, als het over een politiek geladen onderwerp gaat: lezen van verslagen van de gemeenteraad, van persartikels en praten met zowel minderheid als meerderheid, als deze laatste tenminste willen praten.

  De mening van ons gemeentebestuur
  De kopstukken van het Open VLD - CD&V bestuurscollege werden streng op de korrel genomen. De burgemeester was de woordvoerster. Fris aangezicht voor een zware opdracht. Zoals iemand terecht opmerkte op Facebook, moet een goede schminkster haar daarvoor klaargemaakt hebben.
  Dat heeft er haar echter niet voor behoed enkele steken te laten vallen, op enkele leugens betrapt te worden of een gebrekkige dossierkennis te demonstreren als de ondervrager en/of de oppositie haar het vuur aan de schenen legden.

  Het spreekt dan ook voor zichzelf dat de gemeente niet opgezet is met de reportage. De kritiek is niet mals. Er wordt betreurd dat die 'volstrekt in strijd is met de werkelijkheid en een mank en onbestaand feitenrelaas uitzendt'. Zij zijn vooral ontzet over het feit dat er wordt gesproken over belangenvermenging (!!!).
  "De rechters hebben eerder al geoordeeld dat de 'feiten' die Pano voor waar uitzendt, volstrekt onwaar zijn. Waarom de journalisten verzwijgen dat de gemeente Middelkerke inmiddels al zeven keer van de Raad van State gelijk heeft gekregen is onbegrijpelijk. De reportage wordt gekenmerkt door talrijke manifeste onzorgvuldigheden. Het programma hangt aaneen van halve waarheden en heeft geen enkel oog voor tegenargumenten.
  Pano beweert dat we voor de beoordeling van het architecturale luik geen onafhankelijke, ondersteuning hadden terwijl we op niet minder dan drie bekende technische bureaus beroep hebben gedaan. Dat het programma door dergelijke fouten ontsierd wordt, is alleen maar te verklaren door de ongebruikelijke, aantoonbare compliciteit tussen programmamaker Wim Van den Eynde en gemeenteraadslid Jean-Marie Dedecker",
  beweert de burgemeester. "Dedecker staat duidelijk aan de oorsprong van dit programma. Van den Eynde heeft maanden onderzoek gevoerd maar komt na al die maanden niet verder dan het kritiekloos herkauwen van de stellingen van Jean-Marie Dedecker. Pano is nooit geïnteresseerd geweest in een objectieve weergave van het dossier. Alle aantijgingen hebben wij in het verleden al voldoende weerlegd en we distantiëren ons van alle verdachtmakingen¯".

  De gemeente, of liever de burgemeester, weert zich dus als een duivel in een wijwatervat.
  Met nog een artikel in de krant en via een interview op radio 2, probeerde ze haar gelijk te bewijzen of anders gezegd de smet, die aan haar kleeft, weg te werken.
  Op de website van de gemeente konden wij lezen dat het casinodossier ter inzage lag in de raadzaal van het gemeentehuis. "De gemeente Middelkerke heeft in het dossier rond de nieuwbouw van het casino niets te verbergen. Een reportage in Pano laat uitschijnen dat er mogelijk sprake is van 'gesjoemel'. Alle elementen zijn ondertussen al meerdere keren weerlegd. We nodigen elke burger uit om het dossier te komen inkijken. Alle essentiële documenten van het dossier liggen op vrijdag 17/11 ter inzage in de raadzaal van het gemeentehuis. De dossierbegeleider is aanwezig om vragen te beantwoorden."¯

  Burgemeester toch! Hoe kan een inwoner nu gaan oordelen over 'eerlijkheid' of 'gesjoemel' alleen door even het dossier in te kijken? Wat niet in het dossier staat, is veel belangrijker. Sommige facebookers denken zelfs dat het gaat over een aangepaste (gekuiste) of 'Napoleonversie'. "Alleen wat gezien mag worden!"¯
  Ik vrees dat al uw pogingen op niets zullen uitlopen. Uw optreden in de Panoreportage hebben bij de meeste burgers een verontwaardigende diepe indruk nagelaten. Getuige daarvan zijn de talloze reacties op Facebook.

  De mening van de Vlaamse bouwmeester
  Burgerlijk ingenieur-architect en medeoprichter van het Brusselse architectenbureau Bogdan & Van Broeck, Leo Van Broeck, werd door de Vlaamse regering voor de volgende vier jaar aangesteld als nieuwe bouwmeester, te beginnen vanaf 1 september 2016. De centrale missie van het bouwmeesterschap is het bevorderen van de architecturale kwaliteit van de gebouwde omgeving. De bouwmeester en zijn team begeleiden publieke opdrachtgevers bij het ontwerpen en realiseren van gebouwen, publieke ruimte, landschap en infrastructuur. Zij dragen bij tot visievorming en reflectie, met de klemtoon op interdisciplinaire en intersectorale initiatieven. De bouwmeester treedt op als adviseur van de gehele Vlaamse regering.
  Opvallend was dat ons gemeentebestuur naliet het team te betrekken bij het project, hoewel dat hun kernactiviteit is.

  De bouwmeester: "Dit is geen propere situatie. Het prestigeproject 'Casino Middelkerke' baadt al langer in een sfeer van gesjoemel, vriendjespolitiek en belangenvermenging. Met ons erbij is het veel moeilijker te sjoemelen. Er zaten te weinig onafhankelijken in de jury. De stekker uittrekken en volledig van nul herbeginnen!"

  Het zal jullie wel niet verwonderen zeker dat ons 'ontzet' bestuur onmiddellijk probeerde de uitspraken van de bouwmeester te weerleggen.
  "Er was net een verandering van bouwmeester, en wij hadden maar een korte periode om het project toe te wijzen"¯, aldus de burgemeester.

  Zal Middelkerke klacht neerleggen?
  In het boek 'De keizer van Oostende' staat volgende verklaring van Vande Lanotte: "Als mensen vinden dat ik iets verkeerd doe, moeten ze maar klacht neerleggen bij het gerecht."¯

  De oppositie diende al klacht in tegen de schepenen Michel Landuyt en Liliane Pylyser-Dewulf wegens belangenvermenging. Zij zetelden immers in de jury die de ontwerpen beoordeelde en ook de neef van Dewulf maakte deel uit van het Consortium rond Napoleon Games.
  Daarop reageerde Liliane in de gemeenteraad van 12.1.2017 met de verklaring dat ook zij klacht zou indienen tegen de voltallige oppositie wegens laster en eerroof met vordering van een schadevergoeding ten bedrage van 25.000 euro ten bate van het kinderkankerfonds.
  In de gemeenteraad van 14.9.2017 stelde Tom Dedecker dat hij op 17 juli via Focus - WTV vernomen had dat het schepencollege klacht zou neergelegd hebben. Hij vroeg toen aan de secretaris de notule met de beslissing van het college. Hij kreeg toen als antwoord dat er nog helemaal geen klacht was.
  De schepen had in haar persoonlijke naam gesproken en het college had nog geen standpunt ingenomen. Liliane verklaarde dat zij een ervaren strafpleiter onder de arm genomen had om haar belangen te verdedigen en dat haar raadsman haar geadviseerd had om het debat niet in de gemeenteraad te voeren, maar in de bevoegde rechtbank.
  De klacht is er nog steeds niet. Heeft de oppositie misschien niets verkeerd gedaan?

  De meningen van de oppositiepartijen
  Ik vroeg aan de oppositiepartijen wat zij dachten van de reportage en bijkomend waarom Michel Landuyt niet ter sprake gekomen was of, beter nog, niet aan de tand gevoeld werd.

  LDD - Jean-Marie Dedecker
  "Waarom Michel Landuyt in de reportage buiten schot gebleven is, daar heb ik geen antwoord op. Misschien omdat de twee supergediplomeerde dames Dewulf en Rommel zichzelf al genoeg belachelijk maakten, en de tijd van de uitzending te beperkt was. Er is nog heel veel geschrapt, denk maar aan het gesjoemel rond het voorlopig casino in het sporthotel en garage Omnia (*). Advocaat Barteld Schutyser van Eubelius is ook tweemaal afgezakt naar de VRT in opdracht van het gemeentebestuur, zelfs nog de morgen van de uitzending, wat er gezegd of gedreigd is weet ik niet. De maker van de reportage Wim Van den Eynde is wel een zeer integer persoon. Dergelijk complex dossier samenvatten in een kwartier is geen sinecure, en dat heeft hij volgens mij heel correct gedaan. Naast Michel Landuyt is ook de echte poppenspeler de gemeentesecretaris Pierre Ryckewaert buiten beeld gebleven, maar ...wordt vervolgd.¯

  PK (Geert Verdonck) -van facebook geplukt
  "De Pano reportage over de verwevenheid tussen politiek en immobiliën aan onze kust - met ons Middelkerke in een trieste hoofdrol - is nog maar net afgelopen of het VLD-CD&V bestuur van Middelkerke legt alweer de verantwoordelijkheid bij een ander. Nu is De Vlaamse Bouwmeester de kop van jut. Ze hebben het verdorie blijkbaar nog altijd niet begrepen. Over arrogantie en normvervaging gesproken.

  Ik moet toegeven, het Schepencollege blijft me verrassen. Iedere keer als ik denk alles te hebben gehoord of gezien, komen ze toch opnieuw met een verrassing op de proppen. Eerst de oppositie op alle mogelijke manieren dwarsbomen als we het dossier willen bestuderen en nu, nadat ze op een pijnlijke manier voor gans Vlaanderen door de mand zijn gevallen, gaan ze inzage verlenen aan de bevolking. Faut le faire. Ik kan ze alleen maar aanraden om misschien toch eens ernstig te overwegen om een communicatiespecialist onder de arm te nemen. Voor de kandidaten: indien geen onderscheiding, gelieve zich te onthouden."¯

  N-VA (van Kurt Knockaert)
  "De vermoedens worden nogmaals bevestigd door de Pano reportage dat er minstens deontologische en ethische fouten zijn gemaakt in de gunningsprocedure van het Casinodossier door het gemeentebestuur van Middelkerke. De vraag indien er ook strafrechtelijke misdrijven zijn gebeurd maakt het voorwerp uit van het lopende onderzoek van het parket waarvan wij het resultaat nieuwsgierig afwachten. Die beoordeling en eventuele veroordeling behoort tot de soevereiniteit van de gerechtelijke instanties. Wij hebben de klacht mee ondertekend omdat essentiële vragen tijdens opeenvolgende gemeenteraden onbeantwoord bleven waarbij het college nooit de intentie heeft gehad om inhoudelijke en proceduriële klaarheid te brengen.

  In ieder geval worden er in de uitzending een aantal pertinente onwaarheden geuit ondermeer door de burgemeester die verklaart dat de vergoeding voor het recht van opstal 100.000 euro bedraagt terwijl uit de documenten zwart op wit blijkt dat het slechts om één euro gaat.

  Het is onaanvaardbaar dat beleidsmensen een loopje nemen met de waarheid wat ineens aantoont dat de betrouwbaarheid van het gemeentebestuur in dit dossier volledig zoek is. Met een plotse poging tot transparantie enkele dagen na de reportage waarbij alle(?) documenten consulteerbaar zijn voor de inwoners, maakt het college een bocht van 180° en probeert het tegen beter weten in de meubelen te redden, maar N-VA Middelkerke besluit dat voor zowel de oppositie als voor de inwoners van Middelkerke het spreekwoordelijke kalf van de geloofwaardigheid reeds verdronken is."¯

  Groen (van Robin De Lille')
  "Voor ons is het duidelijk: als er twijfel is over een eerlijk verloop van de procedure bij het aanstellen van de bouwpromotor, begin je best opnieuw. Deze keer transparant. En als er toch tabula rasa gemaakt wordt, dan moet men eens verder durven denken. Waarom moet er bij het nieuwe gebouw een speelzaal zijn? Bouw liever een cultuurtempel, die Middelkerke terug op de culturele kaart zet, zonder sociale drama's in de hand te werken."

  Wouter De Vriendt, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en Gerda Schotte, fractieleidster voor groen in de provincieraad, schijnen de Pano-reportage ook aandachtig gevolgd te hebben.
  "De reportage legt bloot hoe sommige politici omgaan met grote bouwdossiers. Middelkerke is geen alleenstaand geval. Ook in Koksijde, Knokke en Oostende is er een te grote verstrengeling tussen een select clubje van bouwpromotoren en traditionele politieke partijen. Dit ondergraaft het vertrouwen in de politiek. Elke belastingbetaler verdient de garantie dat zijn belastinggeld correct en in functie van het algemeen belang wordt besteed."

  Groen formuleert twee voorstellen om het anders te doen.

  Ten eerste: "Dat de Vlaamse Bouwmeester bij een project van deze omvang niet betrokken werd, is een misser van formaat. Grote vastgoedprojecten aan de kust hebben nood aan meer transparantie en objectiviteit. Naast de Vlaamse Bouwmeester zou voor de kustregio een aparte "Bouwmeester voor de Kust" betrokken moeten worden bij elk groot vastgoedproject, vanaf een bepaalde kostprijs. Deze Bouwmeester kan vanuit een onafhankelijke positie toezicht houden en zijn expertise ter beschikking stellen. Er zijn immers uitdagingen die eigen zijn aan de hele kustregio: een bouwbeleid met respect voor natuurontwikkeling en klimaatadaptatie, een visie op hoogbouw en appartementenbouw die rekening houdt met de noodzakelijke verjonging in onze regio, en architecturale kwaliteit. Als grote steden zoals Antwerpen een eigen bouwmeester hebben, mag de kust niet achterblijven".

  Ten tweede: "Wij roepen alle kustgemeenten op om geen politici meer te laten zetelen in de jury's die over de toewijzing van bouwprojecten moeten beslissen. Het is aan experten en ambtenaren om een voorstel te formuleren, waarover politici dan moeten beslissen. Wij vragen aan onze collega's in de schepencolleges van alle kustgemeenten om elke zweem van belangenvermenging met de grote bouwpromotoren tegen te gaan. Elk particulier belang bij bouwprojecten moet vermeden worden. Een gezonde afstand is nodig. Een Bouwmeester voor de Kust moet vriendjespolitiek uitsluiten en kan helpen om meer objectiviteit in de toewijzingsprocedures binnen te brengen." (MF)


  De meningen van de Middelkerkenaars,
  hier zonder naam maar terug te vinden op FB (afgesloten op 17.10.2017 's avonds)
  1: "Ik was niet enkel boos na Pano maar vooral beschaamd. Liliane Pylyser-Dewulf heeft haar deel echt wel
       gedaan. Janna had dan tenminste het lef om het onverdedigbare te verdedigen maar het werd zielig. Michel
      Landuyt horen en zien we nergens, dit is dan ook in mijn ogen de echte burgemeester die "glad" genoeg was om
      hier niet in mee te gaan. De reportage was echt goed, het maakte bepaalde zaken via hun tekeningen duidelijk,
      dat is veel duidelijker dan een grote opsomming van de feiten. Het zal ons veel geld kosten als dit project er
      komt, het is mijn bedoeling de verantwoordelijken er aan te blijven herinneren tot het eind van de dagen."¯

  2: "Over de Pano uitzending van gisteren is er maar 1 woord van toepassing, namelijk WRAAKROEPEND. Mijn
        haar kwam recht omhoog staan. Dat er af en toe wel eens gemeentegeld op één of andere privérekening terecht
        zal komen, verwondert wellicht niemand, maar dat er zo aan toe gaat, is toch wel zeer verontrustend. Dat de
        bevoegde burgemeester en schepenen daarover blijven liegen en zelfs volhouden dat er niets aan de hand is,
        tart elke verbeelding."¯

  3: "Als ouder breng je je kinderen bepaalde waarden bij. Hopelijk zijn die niet dezelfde als hetgeen men doet
       binnen het mac, want ik zou beschaamd zijn in hun plaats."¯

  4: "Ik denk niet dat hier binnen het jaar een nieuw casino staat. Ik denk dat deze zaak nog een staartje gaat
        krijgen."¯

   5: "Vandaag in het radionieuws er is niets gebeurd, ze zijn zo onschuldig als een lammetje."¯

   6: "Moest ik in hun positie staan ...ik durf niet meer buiten te komen......maar ja in de politiek moet je een
         olifantenvel hebben..."

   7: "Meer dan duidelijk genoeg!“

  8: "Er helemaal over“

  9: "De bevolking serieus in 't zak gezet“

  10: "Tijd dat er verkiezingen zijn“

  11: "Er gaat veel uitkomen"¯

  Tenslotte toch een verdediger van het Middelkerks beleid:

  "De reportage was volgens mij zeer subjectief. Dit is te zien vanaf het begin, het verhaal wordt geschetst maar bij deze schets komt enkel de oppositie aan het woord die beweren dat er zaken mis zijn met het casinodossier (al dan niet correct) zonder dat er bewijzen worden voorgelegd. Bij het verdere verloop van het 'onderzoek' wordt nooit het verhaal van de huidige legislatuur besproken, er worden enkel doelgerichte vragen gesteld die zeer aanvallend zijn zonder dat er bewijzen worden getoond of als deze worden getoond zijn het documenten waar geen handtekeningen op staan. Zelfs al zijn deze documenten correct wordt er geen uitleg gevraagd aan de burgemeester, spijtig want dat zou eventueel duidelijkheid kunnen scheppen. Ik heb de indruk dat de interviewer vooringenomen was. Kunnen we nu na de reportage te zien een duidelijk antwoord geven aan de hand van bewijzen dat er is gesjoemeld?"¯

  Besluit
  Middelkerke heeft zich hier van haar mooiste kant laten zien. Mijn verontwaardiging over deze meerderheid Open VLD - CD&V stijgt nog met de dag.
  Waarom duurt het gerechtelijk onderzoek zo lang? Wacht men op iets dat de huidige situatie onomkeerbaar zal maken?

  *Lees ook mijn artikel van 16.1.2017: "Kopstukken gemeente in obscuur gezelschap? Welk (kans)spel wordt hier eigenlijk
    gespeeld?"
  (map 'Casino')

  Bronnen
  https://www.hln.be/nieuws/binnenland/burgemeester-middelkerke-pano-reportage-hangt-aan-elkaar-met-halve-waarheden~aa5621a2/
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171115_03187462
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van 16.11.2017 door tvb: ‘Vlaams Bouwmeester: “Trek stekker uit casino Middelkerke’
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/15/pano--burgemeester-en-bouwmeester-/
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/14/vlaamse-bouwmeester-over-casino-middelkerke--trek-de-stekker-eru/
  http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/groen-pleit-voor-bouwmeester-voor-de-kust-na-reportage-over-casino-middelkerke/article-normal-287023.html

  20-11-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  Archief per week
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!