NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Verkoop pastorie Westende
 • Ervaringen van de Lijst Dedecker in Middelkerke:
 • De plechtige inhuldiging van de Westendelaan
 • Middelkerke en Westende: de dijken moeten verbreed worden omwille van de opwarming van de aarde. Komt die er eigenlijk wel?
 • Middelkerke heeft een ambitieus plan voor een gemeentelijk fietsnetwerk
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (36)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (10)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (17)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (23)
 • Evenementen (17)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (36)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (12)
 • Horeca (17)
 • ImmobiliŽn (13)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (10)
 • Landbouw (5)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (17)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (10)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (23)
 • Politieke partijen (43)
 • Scholen - Onderwijs (9)
 • Sociale woningen (2)
 • Sport (30)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (8)
 • Veiligheid - Politie (10)
 • Verkeer (22)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  26-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkoop pastorie Westende

  In het vooruitzicht van de 'zitdag openbare verkoop' op woensdag 14.6.2017 in het café 'Chaplin'  was er een eerste kijknamiddag (of open deur) gepland op 10.5.2017.

  Dat mocht ik niet missen! Natuurlijk had ik niet de intentie om een pastorie te kopen.
  De pastorie van Westende blijft voor mij een monument, een herinneringsstuk uit mijn jeugd. Zoals iedereen heb ik mij ook altijd al afgevraagd waarom een man alleen, zelfs al heeft die een 'moartu' om hem bij te staan, zo'n groot huis met zoveel kamers moest ter beschikking hebben. In de tijd dat er ook nog een onderpastoor was in Westende, woonde die ook nog eens in een afzonderlijk huis. Ik weet nu wel niet of de gemeente ook dat huis moest betalen maar een minimum zou geweest zijn dat de pastorij een woonhuis voor priesters zou geweest zijn. Verdedigers van dat 'groot huis' beweerden dat de pastoor in de pastorij gelovige parochianen moest kunnen ontvangen. Ik weet niet of daarin begrepen was dat hij ze ook onderdak moest verlenen.

  De kandidaat-kopers/ nieuwsgierigen die samen met mij op de kijknamiddag de pastorij bezichtigden waren overweldigd door dat groot huis. Een leeg huis maakt immers een gebouw nog groter.

  De juiste beschrijving van de beschikbare ruimte kunnen jullie vinden op  http://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-koop/westende/8434/id6958436

  In de beschrijving van het gebouw staat 'te renoveren'. Ik weet niet welke de overtreffende trap van deze uitdrukking is, maar als die bestaat zou die hier zeker van toepassing zijn.

  Wie zijn de verantwoordelijken voor deze onbeschrijflijke verwaarlozing?
  Ik noem in eerste instantie de 'huisbaas', zijnde de gemeente. Hebben onze bestuurders en hun voorgangers in zovele legislaturen, sinds 1920 dus gedurende bijna 100 jaar, zich dan nooit afgevraagd of hun gebouw, dat misschien nog voor geen vierde gebruikt of bewoond werd wel degelijk goed onderhouden werd? Hebben zij dan nooit gedacht dat zo'n huis verwarmen met centrale verwarming gedurende zo'n lange periode wel een fortuin moet gekost hebben? Of werden niet alle lokalen verwarmd? Of werd er een ander verwarmingsmiddel gebruikt? Gasvuren of hout- of kolenkachels om enkel de gebruikte lokalen te verwarmen? Heeft men in dat geval dan niet gedacht dat die niet-verwarmde lokalen door de vochtigheid zware schade zouden oplopen?

  Heeft men dan nooit overwogen om aan de bewoner een kleinere woning of appartement voor te stellen of aan te bieden om de pastorie vroeger, in betere staat en dus voor meer geld, te kunnen verkopen? Of voor een ander doel te gebruiken: kinderopvang, bibliotheek, politiediensten. Ze konden er allemaal in en dan had men de gebouwen die daarvoor gebruikt werden, kunnen afbreken of verkopen.

  Ook de opeenvolgende pastoors zijn niet vrij van schuld. Zij zagen toch ook welke schade er aan het gebouw aangebracht werd, bij gebrek aan onderhoud. Ik kan mij anderzijds niet voorstellen dat zich nooit een pastoor daarom bekommerd heeft.

  De verkoop zelf
  De verkoop had dan plaats op 14 juni 2017 in de 'Chaplin'. Ik wilde toch wel eens weten of nog iemand bereid zou gevonden worden om meer dan de inzetprijs van 175.000 euro voor die 'ruïne' te betalen.

  Het gebouw op zich biedt natuurlijk wel veel mogelijkheden: veel slaapkamers, grote living-eetkamer, bureau, badkamer, kelder, zolder, grote omheinde tuin, garage, ...
  Er waren 5 bieders die vanaf de instelprijs 1.000 euro per bod omhooggingen om aan de pauze uit te komen aan 232.000 euro. Daarna gingen de biedingen op dezelfde manier verder om uiteindelijk te eindigen bij 257.000 euro. Bij deze koopsom komen nog de kosten van de openbare verkoop, tarief opgelegd door de provinciale kamer van notarissen. Dat bedraagt 15%, dus 38.550 euro.

  Nu weet ik wel dat de prijs voor een huis de dag van vandaag astronomisch hoog kan zijn, maar als je daarbij nog de renovatiekosten telt, die niet mals zullen zijn, dan kan men zich afvragen of de koper, die ik niet ken, wel een goede zaak gedaan heeft.

  26-06-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  19-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ervaringen van de Lijst Dedecker in Middelkerke:

  Zopas vonden we nog eens een nummer van het partijkrantje van de Lijst Dedecker in onze bus. Schijnbaar een speciaal nummer? Misschien een verre aanzet voor de gemeenteraadverkiezingen van oktober 2018? Waarom die vragen? Ik was namelijk al ˜Uze gazette" gewoon geworden. Is de slogan nu '#Uw alternatief LDD Lijst Dedecker'?
  Of is het uitsluitend de bedoeling om de bevolking te wijzen op het ondemocratisch bestuur van de huidige meerderheid?
  De titel "Democratie is een Werkwoord" schijnt daarop te wijzen.

  Democratie is een werkwoord
  Het is niet omdat de LDD niet de eerste is die deze uitdrukking gebruikt, dat ze niet waarde- of betekenisvol of niet krachtig zou zijn. 'Wij komen naar u toe! Want uw mening is belangrijk'Ě, beweert de partij. Zij willen daarop namelijk hun beleid enten om de kiezer daardoor persoonlijk te laten wegen op hun programma.

  Tevredenheidsonderzoek


  De lezers krijgen 27 vragen voorgeschoteld waarop vijf antwoorden mogelijk zijn, gaande van "Zeer slecht" naar "Zeer goed" over "Slecht", "Redelijk" en "Goed". "Geen mening" is er niet bij.

  Ik heb al vaak wat bedenkingen geuit over enquêtes bij de bevolking. Mijn bezwaar? Wie kan er al die vragen beantwoorden? Wie bezit de nodige kennis in al die domeinen om er een juist en eerlijk antwoord op te kunnen geven?

  Ziehier enkele voorbeelden:
  Wie heeft er een duidelijk beeld over het algemeen beleid?
  Weten de jongeren wel iets af van het seniorenbeleid? Of van de toegankelijkheid van het OCMW? Of van de service van het OCMW?
  Welke bejaarde kan het "Sportbeleid" beoordelen? En het "Onderwijsbeleid"? En het "Jeugdbeleid"? En de "Kinderopvang"?

  Ik weet wel dat dit verschijnsel zich ook voordoet bij verkiezingen. De kiezer heeft zogezegd altijd gelijk, ook al heeft hij geen benul van de verdiensten, intenties of (on)bekwaamheid van de kandidaten. Maar ja, dat zal zeker democratisch zijn?


  Wie doet er mee aan de enquête? De leden en sympathisanten van de eigen LDD-partij? Antwoorden die ook met "Zeer goed" of  "Goed" als dat toepasselijk is?
  En wat met de leden en sympathisanten van de huidige meerderheid? Ik las dus wel dat de bevraging anoniem is, maar gaan die hun partijen afbreken of integendeel overwaarderen? En zelfs als ze eerlijk zijn, dan geloven ze zonder twijfel in het zeer goed of goed bestuur van "Open VLD" en "CD&V".

  Als het niet via een enquête gebeurt, hoe moet de verkozene van het volk dan wel de mening kennen van zijn/haar kiezers? Persoonlijk zou ik het meer waarderen dat de mandatarissen zich regelmatig, en niet enkel in de weken vóór de verkiezingen op straat begeven om rechtstreeks contact te hebben om aldus voeling te krijgen met de bevolking. De raadsleden van de oppositie moeten volgens mij ook volop deelnemen aan het gemeenschapsleven, recepties, ... Dat gebeurt nu niet!
  Het is niet via Facebook dat men een algemeen beeld krijgt. Het zijn veelal steeds dezelfde mensen die via die weg kritiek of lof uiten.

  Ideeënbox

  Verbindingsweg vanaf Slijpebrug tot aan de rotonde in de Westendelaan

  De rotonde werd aangelegd in 2009. In mijn artikel van 28.6.2009 "Waarom die nieuwe rotonde aan de Westendelaan" somde ik de voor- en nadelen op van een rotonde. Aangezien deze waarover het hier gaat, aangelegd werd om het drukke verkeer in de Spermaliestraat te ontlasten, vind ik het dan ook logisch dat de verbindingsweg er komt. Of verzet de Vlaamse gemeenschap zich er misschien tegen? Of hebben ze er geen geld "voor opzij gezet", zoals dat heet?
   
  Vernieuwing van de zeedijk en renovatie van Westende.
           Daar geraak ik nu wel stilaan over uitgepraat.
           Mijn mening staat uitgebreid in de map "Dijk en
  Strand" van deze blog.
           Heeft LDD dan ook geen bezwaar tegen de kostprijs van 35 miljoen euro
  voor het
             verbreden van de zeedijk?

  Ondergrondse parkeergarage aan de Badenlaan
         Facelift van Westende-bad en dus geen parkeertoren van 5,3 miljoen!
         Volledig akkoord maar een
  ondergrondse parking met verdiepingen zal
          waarschijnlijk wel een aardige duit meer kosten? 

  Herinrichting van de dorpskern in Lombardsijde?
      
  Dat probleem heb ik al bekeken uit alle hoeken en kanten. In de map 'Verkeer' met
       datum
  6.5.2013 vinden jullie mijn uitgebreide studie "Zou de tramlijn dan toch nog
       uit de dorpskern van Lombardsijde verdwijnen?"
  Als je denkt aan een nieuw
       dorpspleintje, een veiliger
  Nieuwpoortlaan en aan een "Zeelaan-promenade" en als je
        rekening houdt met de wil van de
  Lombardsijdenaars, waarom niet?
  Respect voor de natuur, meer bepaald het jaagpad langs het kanaal Oostende-Nieuwpoort
  Aangezien ik een 'natuurvriend' ben, kan ik dat respect enkel maar toejuichen.
  De vraag is echter: 'Hoe kan de LDD zich nog verzetten tegen het verdwijnen van dit historisch waardevol stukje groen'? Het Vlaams Gewest voorziet daarvoor reeds een som van 520.000 euro en schepen Liliane Pylyser - Dewulf kondigt volop aan dat de heraanleg van het jaagpad er in 2018 komt?
  Volgens haar komt er helemaal geen asfalt noch beton, maar een waterdoorlatende zandmengeling
  Er zouden ook geen bomen gerooid worden. Wie heeft er nu gelijk?

  Wist je dat?

  Ik apprecieer ten zeerste dat LDD de bevolking informeert over wat zich achter de schermen in de gemeente afspeelt. Alleen al de volgende vier punten vormen een indrukwekkende lijst:

  1. Klacht van korpschef politie tegen de burgemeester omdat zij tegen zijn advies in toch een bouwvergunning verleent aan haar blauwe politieke vrienden rond Willy Michiels
  2. Leugenachtige verklaringen over de opbrengst voor de gemeente van de nieuwe casinoconcessie verleend aan Napoleon Games
  3. Weinig vleiende resultaten van de zelf aangevraagde doorlichting van het personeelsbeleid
  4. Onregelmatigheden bij de subsidiëring van tennistornooien georganiseerd door Danny Vandenbroucke

  Ik hoop dat er eindelijk eens iemand wakker kan gemaakt worden om een einde te stellen aan het toekennen van al die financiële gunsten aan de blauwe vrienden van Janna en Co.

   

  19-06-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  12-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De plechtige inhuldiging van de Westendelaan

  Hoera!! De Westendelaan is klaar! De doortocht van Westende kan weer! Eindelijk! Dat werd met klinkend tromgeroffel door het gemeentebestuur verspreid.

  Iedereen weer blij? Dat moest gevierd worden met wat de gemeente "een klein volksfeest" noemde. Er werd een groots programma voor 26 mei 2017 opgezet, dat er als volgt uitzag:

  16u   instappen van de opengestelde weg

  17u   toespraken

  18u   drankjes en hapjes aangeboden door de Westendse handelaars

  Als je dan weet dat in het Hemelvaart-weekend traditioneel de Westendse kermis gevierd wordt, dan denk je als buitenstaander "dat zal van het goede teveel zijn!" Helaas was dat niet zo! Eerst was ik van plan daar niets over te schrijven, maar het verloop heeft mijn mening gewijzigd.

  Het "afgewerkt" stuk weg werd ingehuldigd
  Stipt om 16 uur vertrok een 6 - koppig ˜Dixieland" ensemble met strooien hoed moederziel alleen van het Arthur Meynneplein tot aan het kruispunt met de Essex Scottishlaan. Moesten ze iedereen naar buiten lokken? Moesten ze het nieuw stuk weg wat opwarmen in afwachting dat het hoog gezelschap uit Middelkerke zou arriveren? Ik weet het niet! Het was een zielige bedoening. Hoezeer de muzikanten ook hun best deden, ze konden maar niet de aandacht van de handelaars en wandelaars op zich vestigen. Niemand luisterde of keek ernaar! Geen applaus! Wat een flopstart voor wat een "volksfeest" heette te zijn. De timing was ook wat gerokken aangezien de ˜hoge gasten" pas om 17 uur op het toneel zouden verschijnen. Ging het hier eigenlijk wel over een "afgewerkt stuk" van de Westendelaan? De doorgang naar de Essex Scottishlaan was weliswaar mogelijk maar de toegang naar enkele handelszaken was nog niet afgewerkt. Was het feest misschien wat te vroeg ingezet?

  Ziehier enkele voorbeelden:

  Ook de inrit van de camping was nog niet afgewerkt!

  De hoge gasten spreken de "massa" toe
  Als eerste kwam de eerste schepen, tevens schepen voor mobiliteit Liliane Pylyser - Dewulf aan het woord. Eén en al fierheid. Ik heb vooral onthouden dat ze de Westendse handelaars bedankte omdat ze nooit reclameerden wegens het geleden ongemak.

  Toen sprak Janna ook haar woordje. Ze was vooral blij dat de handelaars elkaar nu weer beter zouden vinden en daardoor een hechtere groep zouden vormen.

  Om te eindigen konden we een dame (voorzitster van de handelaarsbond Westende-dorp, neem ik aan) beluisteren. Ze was enthousiast over de opkomst, die ik toch eerder wat aan de magere kant vond. Trek daar immers de gemeenteraadsleden en OCMW - raadsleden van de meerderheid (de oppositie laat zich daarop, ten onrechte vind ik, niet op zien) en je kan het zeker niet meer hebben over een "massa volk".

  Om 17u15, na de toespraken, heb ik de feestelijkheden gelaten voor wat ze waren. Ik heb me in dat kwartier een pint besteld ... en betaald natuurlijk.

  Over de receptie met hapjes en drankjes kan ik jullie helaas niets vertellen wat ikzelf meegemaakt heb.

  Ik weet niet of men gewacht heeft tot 18 uur om daarmee te beginnen. Via facebook vernam ik dat de consommaties naar het schijnt geregeld werden met 2 gratis bonnetjes per bewoner van de Westendelaan.  Zij waren natuurlijk wel de hoofdbenadeelden maar niet de enige! De bewoners van de Heidestraat hebben al die maanden geen gebruik kunnen maken van hun straat en enkel de op- en afrijdende, steeds zwaardere en grotere campers, zien passeren. Ook de bewoners van de Langestraat, Hofstraat en Steenstraat weten maar al te goed welke de nadelen zijn van de afgesloten Westendelaan. En nog is de miserie niet ten einde! 

  Een leukerd vraagt zich dan op FB af of de politici ook moesten betalen omdat er geen enkel van hen in de "platse" woont.
  Ik verwonderde me erover dat die receptie niet georganiseerd werd in en rond de "Chaplin" zoals ik dat al eens meemaakte met "Ter Gunst" bij de inhuldiging van een stuk van de Henri Jasparlaan. Dan had een benadeelde handelaar van de Westendelaan er toch ook iets aan gehad. En er waren ook geen danseressen deze keer!

  En toch gebeurde dat alles in een kermisroes
  Wat een attractiewaarde: een frietkraam en twee wagens met geschenken. Slaagt de gemeente er dan echt niet in om minstens een kindercarroussel naar Westende te lokken?

  Of gaat men ervan uit dat twee springkastelen en een ronddraaiend plastieken kanon  beter de kinderen kunnen vermaken?
  Het leek meer op een kinderspeelplein dan op een kermis.

  Een fiasco! Anders kan men dat volksfeest niet noemen!

  12-06-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  05-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke en Westende: de dijken moeten verbreed worden omwille van de opwarming van de aarde. Komt die er eigenlijk wel?

  Op 27 april 2017 verscheen in ‘Het Nieuwsblad’, van de hand van Dany Van Loo, een artikel met de veelbelovende titel: “Infomarkt over de zeedijkverbreding op 20 mei”.
  De bijeenkomst werd georganiseerd door het gemeentebestuur ‘wegens de omvang en de impact van dit project’. De plannen voor de vernieuwde dijk zouden er voorgesteld worden en er zou ruimte zijn voor interactie met de ontwerpers, zijnde het architectencollectief TV MOP Urban Design – Plantec – Cluster – SBE – DeltaresDesign.
  Aangezien ik reeds drie artikels wijdde aan dat onderwerp, kon/mocht ik natuurlijk deze gelegenheid niet laten voorbijgaan.

  De infomarkt
  De infomarkt vond plaats in de foyer van het centrum 'De Branding' tussen 10 en 16 uur. Ik was daar om 13u30.
  Niet dat ik de twee (naaste) medewerkers van de burgemeester onbekwaam zou vinden om het publiek algemene informatie te verschaffen over het project, integendeel, maar eigenlijk had ik vooral uitgekeken naar die ‘interactie met de ontwerpers’.
  Toen de schepen voor openbare werken Liliane Pylyser – Dewulf, uiteraard overtuigd van de deugdelijkheid van het project, het informatieteam kwam versterken, moest ik al helemaal niet meer hopen dat er misschien wel eens zou geluisterd worden naar een argument van een tegenstander of een twijfelaar of een bezorgde Middelkerkenaar. De bezoeker moest enkel luisteren naar de uitleg van drie voorstanders van het project, uitleg die ik reeds lang kende.
  Er werden een maquette van het project en enkele platen tentoongesteld. Groot was dan ook mijn verrassing toen ik nadien las in een artikel uit Focus ‘De architecten toonden hun ontwerpen op een druk bijgewoonde infomarkt.’


  Heeft er iemand onder jullie zijn mening mogen geven en indien ja, heeft men ernaar geluisterd?
  De voorgestelde plannen zouden na een wedstrijd uitverkoren geweest zijn. Op mijn vraag of er dan misschien ook andere plannen bestonden, werd bevestigend geantwoord … maar die mogen de inwoners niet zien. Dat het geen zin meer heeft daarmee nu naar buiten te komen is eigenlijk zeer logisch aangezien de vergunning voor het project reeds toegekend werd aan het hierbovengenoemd architectencollectief.
  Het gemeenbestuur had nochtans aangekondigd alle belanghebbenden te willen betrekken bij de realisatie: “Het aangeduid collectief van studiebureaus zal daarom zowel handelaars, bewoners als bezoekers betrekken bij de verdere realisatie.”
  Hebben de dichtste betrokkenen mogen helpen bij de keuze van het overwinnend project? Neen, dus? Heeft er iemand zijn oordeel mogen geven over de inhoud of opvatting van het gekozen project? Heeft er iemand eventjes zijn bezorgdheid mogen uitdrukken over de kostprijs van het project, 35 miljoen euro, bedrag dat nog wel zal overschreden worden, zoals gewoonlijk.? Niets van dat alles, dus!
  Op de infomarkt kon ik wel op één van de panelen lezen dat bij een nauw overleg met de horeca en de handelaars zal nagegaan worden welke plaats zij in het project kunnen innemen.

  Mag ik nog even mijn bezwaren/twijfels herhalen tegen/bij het project?
  Als hoofddoel van de werken en de daarmee gepaarde hoge kostprijs, wordt opgegeven dat daarmee beter het hoofd zal kunnen geboden worden aan de superstormen die in de komende jaren, decennia of eeuwen of zelfs binnen een millennium onze kust kunnen teisteren en dat daardoor grootschalige overstromingen kunnen vermeden worden, rekening houdend met klimaatwijzigingen tot 2050.
  In samenwerking met de universiteit Gent, studiebureau IMDC en het Waterbouwkundig Laboratorium, maakte Ingenieur Tina Mertens van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) in december 2012 een studie om de kust tegen superstormen te beschermen en de schade te beperken. Als maatregel stelt die studie voor: “de stranden moeten verhoogd en verbreed worden. Dat zal ook voor de toeristen een voordeel inhouden. Ze zullen niet meer als sardienen samengepropt zitten op overvolle stranden.”
  Er is hier dus helemaal geen sprake van het verbreden van de zeedijk. Door dat verbreden zullen de stranden toch nog kleiner worden, of niet?
  De voorgestelde oplossing voor Middelkerke: zandaanvoer + stormmuur + GolfDempendeUitbouw (op vraag gemeente). Ze gaan er inderdaad wel van uit dat de klimaatwijziging een invloed zal hebben op de hoogte van de zeespiegel en dus op het overstromingsgevaar. Hierna wordt dat schematisch voorgesteld:

               TAW= Tweede Algemene wateraanpassing = de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen
                              in België worden uitgedrukt

  In het ‘Masterplan Kustveiligheid’ herneemt Dr ir Nathalie Balcaen de teksten van ingenieur Tina Mertens en voor Middelkerke wordt ook zandsuppletie als te nemen maatregel voorgesteld maar wel wordt onderstaande foto toegevoegd (de eerste, ZONDER ENIGE UITLEG)
  De gemeente gaat ervan uit dat een bredere zeedijk verdere zandsuppleties overbodig zal maken.

  Moeten wij met zekerheid rekening houden met de (gevreesde) opwarming van de aarde?
  Door velen wordt aangenomen en met klem verkondigd dat de aarde aan het opwarmen is. Wie een tegengestelde mening heeft of zelfs nog maar twijfelt, wordt verketterd door milieu-activisten en door politici die daarop inspelen. Er zijn ook wel wetenschappers die de mening van deze laatste delen. Er zijn evenwel ook zeer veel wetenschappers die de temperatuurstijging betwisten.
  Wat moeten wij daar als leek van denken?

  Ik heb daarvoor heel wat bronnen bestudeerd en ik heb daar zeker uit afgeleid dat er heel wat twijfels bestaan over die opwarming. Sommige wetenschappers beweren dat het gewoon onjuist is cijfers aan te halen om te bewijzen dat de temperatuur zal stijgen, omdat de toestand op klimaatgebied niet kan voorspeld worden. Er zouden volgens hen weinig aanwijzingen zijn dat de aarde significant zal opwarmen in de toekomst.
  In de voorbije decennia zou de temperatuur nauwelijks of met een verwaarloosbaar aantal graden gestegen zijn. De voorbije maand mei zou de vierde warmste ooit geweest zijn. In 2008, 1992 en in 1947, bijvoorbeeld, zou het nog warmer geweest zijn.
  Temperatuurstijgingen zijn dus van alle tijden.

  Als er dan al een (kleine) stijging zou zijn, wordt er beweerd dat die niet zou te wijten zijn aan het CO2 – broeikaseffect. Zelfs als dat dan toch het geval zou zijn, dan zou de stijgende uitstoot van CO2, geen klimaatverandering van enig belang meebrengen. Zij besluiten daaruit dat alle maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken zinloos zijn. Die kunnen trouwens enorme financiële consequenties hebben voor de samenleving.
  Het steekspel tussen wetenschappers die de klimaatverandering voorspellen en zij die er niet in geloven veroorzaakt op zijn minst dat eraan kan en mag getwijfeld worden.
  Dat is dan ook een belangrijke reden waarom de stijging van de zeespiegel en het daaruit volgend vergroot gevaar voor overstromingen niet als vanzelfsprekend moeten aangenomen worden. Trouwens, als zandsuppleties, betaald door MDK, ons ook kunnen beschermen tegen grote stormen, waarom moet de gemeente dan al die miljoenen uitgeven om de dijk te verbreden? De Vlaamse overheid liet de gemeente trouwens de keuze tussen de bouw van een stormmuur of de verbreding van de dijk met een golfdempende uitbouw van 10 meter. Beide maatregelen bieden evenveel bescherming.
  Het lag voor de hand dat de gemeente zou kiezen voor de tweede mogelijkheid omdat dit een nieuw paradepaardje zou zijn waarmee ze konden uitpakken ... dat ze wel zelf moeten bekostigen.

  Welke waren de andere redenen waarom het gemeentebestuur de dijk wil verbreed zien?
  Alhoewel ik de andere argumenten van de gemeente niet belangrijk genoeg vind, wil ik ze hier toch ook nog eens herhalen:
  De dijk zou één uur vroeger door de zon kunnen beschenen worden. Die winst is eigenlijk verwaarloosbaar!
  Er zou een scheiding van wandelaars, fietsers en horecazaken mogelijk zijn. Ieder mens die regelmatig op de dijk komt en daar de chaos en het gevaar meemaakt van die mengelmoes, zal wel inzien dat meer zal nodig zijn dan een verbreding om daar een mouw aan te passen.
  De dijk en het strand zouden daardoor een vloeiend geheel vormen. Dat is een persoonlijk argumentje van Michel Landuyt, dat men bezwaarlijk ernstig kan nemen.
  De verbreding zou esthetisch, functioneel en economisch heel wat voordelen bieden en zou dus zeker een meerwaarde vormen. Het zal zeker mooier zijn maar functioneler en economisch waardevoller? En zeker onaanvaardbaar duurder! Het zou goed zijn mochten we daarover wat meer uitleg te horen krijgen!
  Men mag toch niet overdrijven met het uitgeven van de miljoenen van de belastingbetaler.

  Bronnen
  https://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/weekvandezee/Documents/KG2012TinaMertensKUSTVEILIGHEIDk.pdf
  http://www.pianc-aipcn.be/figuren/verslagen%20activiteiten%20Pianc%20Belgi%C3%AB/Powerpoint/Kustveiligheid%20Nathalie%20Balcaen%2015feb2012.pdf
  http://www.hetknp.org/2015/07/04/mijn-kijk-op-de-invloed-van-co2-op-het-klimaat/
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/09/klimaat-hoax-warmt-de-aarde-nu-wel-of-niet-op/
  http://ntracademie.nl/clips/clip/show/856-de-aarde-warmt-op.html
  http://www.focus-wtv.be/nieuws/middelkerke-informeert-inwoners-over-nieuwe-zeedijk

  05-06-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Dijk en Strand
  29-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke heeft een ambitieus plan voor een gemeentelijk fietsnetwerk

  Drie jaar geleden stuurde Fred Vandenbussche een email naar onze schepen voor Mobiliteit Liliane Pylyser – Dewulf. Hij had een voorstel voor een fietsstraat in onze gemeente, namelijk de Duinenstraat vanaf de Westlaan in Raversijde tot aan de Kalkaartstraat in Middelkerke en verder de Duinenweg tot aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke.
  Niet dat Fred daarover verwonderd was, maar zijn voorstel werd gewoon weggelachen. Had hij dan misschien een dom, onnozel, dwaas, onuitvoerbaar idee proberen aan de vrouw te brengen. Men zou het haast denken, maar neen …
  De gemeentebonzen schenen het verschil niet te kennen tussen een fietspad en een fietsroute, nochtans twee totaal verschillende begrippen.
  Al zo’n twee jaar heeft de nationale Wegcode criteria vastgelegd voor het inrichten van fietsstraten. Welk verschil is er dan wel tussen de twee?
  De fietsstraat is een langere of kortere openbare weg waarop fietsers de belangrijkste en dus ook prioritaire weggebruikers zijn. Motorvoertuigen zijn er wel toegelaten, mits ze specifieke gedragsregels volgen.
  Op fietsstraten met eenrichtingsverkeer mogen fietsers de hele wegbreedte gebruiken. Bij tweerichtingsverkeer kunnen fietsers de hele rechterhelft van de weg gebruiken.
  Auto’s mogen fietsers niet inhalen en zijn gebonden aan de maximumsnelheid van 30 km/uur
  De verkeersborden F111 en F113 duiden de fietsstraat aan.

  Het pleidooi van Fred uit liefde voor de fiets
  De wegenstructuur van Middelkerke leent zich uitstekend tot het organiseren van een kilometerslange fietsstraat (desnoods in een aantal vakken onderverdeeld), namelijk de Duinenweg, die van de grens met Oostende (ter hoogte van het provinciedomein Prins Karel) tot de grens met Nieuwpoort (de Schorrestraat) perfect voldoet aan alle voorwaarden.
  Deze fietsstraat (of fietsstraten) loopt parallel met de grote, door gemotoriseerd verkeer ingepalmde verkeersassen van oost naar west (de Koningsweg en de Oostendelaan/Westendelaan) en ook parallel met de Zeedijk, waar fietsers voetgangers hinderen (en evengoed gehinderd worden). Voor de eigen bevolking zou zo’n fietsstraat voor de fietsers een veilige route vormen tussen Lombardsijde en Raversijde, die op verschillende kruispunten aansluiting geeft op dorpscentra en winkelstraten.
  Maar ook voor het toerisme, waar de fiets altijd maar belangrijker wordt, lijkt zo’n veilige fietsstraat een bijkomende troef. De langste van het land! Daar kan Middelkerke mee uitpakken!
  Voor het gemeentebestuur moet het niet meer kosten dan de prijs van enkele verkeersborden, terwijl de impact toch wel aanzienlijk is.

  En toen gebeurde een wonder in Middelkerke
  Fred Vandenbussche was niet weinig verwonderd toen hij Liliane op zekere dag (drie jaar na zijn voorstel!!!!) hoorde verklaren: (weliswaar met de erkenning dat “de eer aan Fred toekomt”)
  In het stuk Duinenweg tussen de Westlaan in Raversijde en de Sluisvaartstraat in Middelkerke zijn de fietsers voortaan heer en meester.
  De weg heeft een lange geschiedenis als verbindingsweg tussen de Middelkerkse deelgemeenten en buur Oostende. Omdat het voornamelijk door fietsers en andere recreanten gebruikt wordt heeft de provincie West-Vlaanderen de Duinenweg geselecteerd als bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. En daarom hebben we extra maatregelen genomen om de Duinenweg fietsvriendelijk te maken en meteen ook als fietsstraat in te richten. De snelheid is er beperkt tot 30 km per uur en er geldt een inhaalverbod. De fietsers kunnen er veilig de volledige breedte van de straat benutten. Het autoverkeer willen we uit de Duinenweg weren. Wie niet met de auto in de Duinenweg moet zijn zal sneller geneigd zijn een alternatieve route te nemen”.

  In de nabije toekomst moet ook de strook tussen de Sluisvaartstraat en Gierigaard in Middelkerke-centrum een fietsstraat worden.


  Mijn bevindingen
  Omdat ik enerzijds de Duinenweg niet kende en anderzijds om met kennis van zaken te kunnen spreken, heb ik eens met de wagen de nieuwe fietsstraat afgelegd, tenminste dat wilde ik doen. Even voorbij de ingang van de camping ‘Dunepanne’ (Duinenweg 163) of de niet-officiële straat die recht naar de ‘Euroshop’ in de Oostendelaan loopt, is het plots gedaan met de fietsstraat. Tekort aan verkeersborden of blijft dat zo? Meer nog, even verder versperren twee ophaalbalken de verdere doorgang voor auto’s.
  Als Liliane de auto’s uit de Duinenweg wil weren, dan is ze nog niet aan het einde van haar Latijn. Er zijn zoveel private woningen en zoveel inritten van campings, dat ik vrees dat haar plan onuitvoerbaar is. De inritten kunnen misschien nog gewijzigd worden maar hoe wil je iemand de toegang tot zijn/haar woning beletten? Ze beweert nu reeds ‘bakken kritiek te krijgen’ maar ook ‘dat ze toch zal door doen’.
  Een ander punt van kritiek: De fietsers kunnen er NIET veilig de volledige breedte van de straat benutten!!! Natuurlijk heb ik geen fietsers ingehaald en natuurlijk heb ik niet sneller dan 30 km per uur gereden, maar wat doet een tegenliggende fietser als er een auto afkomt? Omdat de weg op sommige plaatsen zo smal is, heb ik meerdere malen ondervonden dat zowel fietsers als chauffeurs zeer goed op hun tellen moeten passen om niet met elkaar in aanraking te komen.

  Maar, de gemeente heeft nog veel meer plannen!
  Het gemeentebestuur heeft concrete plannen om het aantal fietspaden fors uit te breiden. Dat moet niet alleen de veiligheid van de fietser ten goede komen, maar ook het fietstoerisme nieuwe impulsen geven. ‘We gaan de komende jaren aanzienlijk investeren in een comfortabel en veilig fietsnetwerk’, zegt Liliane Pylyser-Dewulf. ‘Zo moet het aanpakken van missing links in het bestaande netwerk ervoor zorgen dat fietsers vlot maar ook veilig de weg vinden van Middelkerke tot aan de gemeentegrenzen met Nieuwpoort en Diksmuide.’
  Volgens de schepen is het de bedoeling om ook via fietspaden de polderdorpen met Middelkerke Centrum te verbinden. Ze somt op:
  1. ‘Er komt een gescheiden fietspad langs de Brugsesteenweg tussen Sint-Pieters-
      Kapelle en Mannekensvere’

  2. ‘We plannen een fietspad langs de Schorestraat tot aan de Schoorbakkebrug.

  3. ‘In Middelkerke zelf wordt de drukke en voor fietsers gevaarlijke Spermaliestraat
       aangepakt tussen het centrum tot aan de Driewegen.’

             Dat is al opgenomen in de plannen van minister Weyts: zie artikel in deze blog
             van vorige week!

  4. ‘Ook richting Leffinge zullen we het fietsverkeer afschermen van de rijweg’.
  5. ‘In de Fleriskotstraat is de aanleg van een nieuw fietspad overigens al een tijdje aan
      de gang. In een latere fase zal dat aangesloten worden op de Kalkaertweg’.
      Die aansluiting wordt in de toekomst een belangrijk fietsknooppunt.

  Fietsers zullen zo vanaf de Duinenweg via de Kalkaart en via Wilskerke veilig kunnen fietsen richting het Kanaal en het Middelkerkse hinterland.’

  Besluit
  Natuurlijk kan ik de intenties van ons gemeentebestuur ten voordele van de fietsende inwoners, maar vooral van de toeristen, niet anders dan veelbelovend en verdienstelijk noemen. Ik hoop dat ze ook werkelijkheid worden. Maar waarom zou ik twijfelen?
  Ik neem aan dat mijn geduld wel op de proef zal gesteld worden maar laten wij de huidige (en/of toekomstige) gemeentelijke meerderheid ons vertrouwen schenken.
  Als ze nu ook nog eens de gemeentelijke landwegen in Westende, zoals bijvoorbeeld de Schuddebeurzeweg, veiliger zouden maken voor de fietsende inwoners, dan zou ik zeggen ‘een bank vooruit’. En er zijn nog meer Westendse straten die onveilig zijn!!
  Het moet toch niet allemaal in het ‘Middelkerkse hinterland’ gebeuren.

  Bronnen
  Het Nieuwsblad 15.2.2014: “Fietsnetwerk moet toerisme in Middelkerke boost geven” door vln

  29-05-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  22-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.‘Middelkerke een fietsgemeente! of nog niet?’ Nader bekeken

  Je kon het in de voorbije week overal lezen dat Vlaams minister voor Mobiliteit Weyts fors wil investeren in fietspaden in onze regio. ‘Fors’ betekent 42 miljoen. De Vlaamse fietsinfrastructuur langs de gewestwegen moet daarmee verbeterd worden..
  Volgens Weyts verlamt de stilstand op onze wegen mens, milieu en economie. Hij wil ons verleiden om de auto vaker te ruilen voor een alternatief. Hij wil fietsen aantrekkelijker maken met concrete troeven, zoals snelle en comfortabele verbindingen. Dat er nog heel wat werk aan de winkel is, blijkt uit een nieuwe analyse van de fietspaden langs Vlaamse gewestwegen.
  Slechts 63,5% van de in 2015 opgemeten fietspaden zou ‘uitstekend’ of ‘behoorlijk’ scoren op de comfortparameter. Ten opzichte van het vorige meetjaar (2013) wordt er weliswaar in alle provincies vooruitgang geboekt, maar het cijfer blijft te laag.
  Weyts heeft nu een uitgebreid plan klaar. Het zou de eerste keer zijn dat alle fietsinvesteringen voor een periode van 3 jaar (2017-2019) op deze manier naar voor geschoven worden. Het budget voor de fiets wordt dan ook opgetrokken naar een recordhoogte, wordt beweerd.

  De nadruk ligt onder andere op fietssnelwegen (of delen daarvan) en het wegwerken van 'missing links', die dikwijls het gevolg zijn van echte barrières, zoals autosnelwegen. Ben Weyts focust op het woon-werkverkeer en investeringen die pendelaars aan het fietsen krijgen.
  Daarbovenop gaat er ook geld naar fietsverbindingen op jaagpaden en naar ondersteuning van fietsprojecten op lokale wegen.

  Voor Middelkerke wordt er 1,2 miljoen euro vrijgemaakt voor het fietspad op de N325 Spermaliestraat (Middelkerke – Driewege) samen met rioleringswerken, 1 miljoen euro voor het structureel onderhoud van de N34 Middelkerke-Nieuwpoort. We zullen verder zien dat we dat niet al te letterlijk moeten opnemen.
  Voor de aanleg van een fietspad van de Boterdijkbrug (Nieuwpoort) tot aan de Slijpebrug (Middelkerke) wordt 520.000 euro voorzien.


  Fietspad op de N325 Spermaliestraat (Middelkerke – Driewegen) samen met rioleringswerken
  ‘Driewegen’ is het punt waar de Spermaliestraat, de Fleriskotstraat en de Loviestraat samenkomen.

  Aangezien de rioleringswerken inbegrepen zijn in de 1,2 miljoen euro, mag niet beweerd worden dat voor dat bedrag fietspaden aangelegd worden.

  Ziehier wat Michel Landuyt daarover op 29 augustus 2006 (dus 10 jaar en negen maanden geleden) schreef op zijn website:

  Binnenkort veilige fietsverbinding tussen Middelkerke en hinterland
  Middelkerke kan bogen op een heel mooi polderlandschap waarin het aangenaam fietsen is. Inwoners en toeristen klagen al jaren dat er tussen Middelkerke-centrum en het hinterland geen veilige fietsverbinding bestaat. Wij willen die ‘missing link’ nu eindelijk wegwerken en een aaneensluitend netwerk van veilige fietswegen uit te bouwen. Het fietspad langsheen de Spermaliestraat, van in het centrum van Middelkerke tot in Slijpe, vormt de ruggengraat van het netwerk. De aanleg van dit dubbel richtingspad vereist dat een aantal gronden, meestal landbouwgrond, moeten worden onteigend. Op de gemeenteraad van 31/08/06 worden nu een belangrijk aantal ‘akten van aankoop’ goedgekeurd. Het gaat in totaal om niet minder dan 18 onteigeningsdossiers. Er moeten er nog verschillende volgen. Het fietspad zal in verschillende fasen worden aangelegd. Het eerste stuk zou gaan van aan de Driewegen tot aan de Slijpebrug. De doortocht van Wilskerke, een deel van de Fleriskotstraat, is één van de meest fietsonvriendelijke stukken openbare weg in Middelkerke. Bij de herinrichting van de doortocht zal veel aandacht worden besteed aan de zwakke weggebruiker. Tussen de Driewegen en de dorpskern, en van de dorpskern tot aan de Kavelweg, wordt een dubbel richtingsfietspad aangelegd. Deze werken zijn afhankelijk van subsidies voor de riolering, maar verwacht mag worden dat de graafmachines zouden kunnen starten in het najaar van 2007.


  Structureel onderhoud van de N34
  De benaming van het onderhoud duidt op het grondig onder handen nemen van de structuur van de weg. Omdat de fietswegen tussen Middelkerke en Nieuwpoort, op het grondgebied van Middelkerke, want de N34 ligt ook voor een groot deel op het grondgebied van Nieuwpoort, mij nogal in goede staat blijken te zijn, vroeg ik aan de dienst ‘Wegen’ van het Gewest uitleg over de juiste aard van de werken die zullen uitgevoerd worden.
  Ziehier mijn vragen en het antwoord daarop, waarvoor dank aan het agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen:
  1. Wat betekent concreet ‘structureel onderhoud’ van de N34 tussen Middelkerke en Nieuwpoort?
  Dat betekent in essentie dat de huidige N34 heraangelegd wordt. Concreet worden daarbij zowel de rijweg als het fietspad vernieuwd, waarbij tussen het fietspad en de rijweg een veiligheidszone gerealiseerd wordt. Het ontwerp van deze werken is afgestemd op de werken die De Lijn hier plant voor het verleggen van de kusttramlijn die vandaag door Lombardsijde-dorp loopt.
  ‘Mijn gedacht!’: Waarschijnlijk gaan die fietspaden dus nog wat op zich laten wachten, want de tram heeft ook al ‘wat vertraging’

  2. Welk gedeelte van het tracé komt daarvoor in aanmerking?
  De werken strekken zich uit van net voor het kruispunt N34 / Zeelaan in Lombardsijde tot net voor het kruispunt van de N34 met de N318 aan het koning Albert-I-monument in Nieuwpoort, dus tussen de twee blauwe pijlen op mijn plannetje hieronder. Dat kruispunt werd een aantal jaar geleden aangepast naar aanleiding van de herinrichting van de Kaai in Nieuwpoort en wordt in  het kader van dit structureel onderhoud niet meer aangepast.

  3. Welk gedeelte van de N34 is gelegen in de respectieve gemeenten Middelkerke en Nieuwpoort?
  De gemeentegrens tussen Middelkerke en Nieuwpoort ligt voor ongeveer het volledige projectgebied midden in de N34. De noord-westelijke rijbaan ligt dus op grondgebied Nieuwpoort, de zuid-oostelijke rijbaan op grondgebied Middelkerke.
  ‘Mijn gedacht’: In plaats van 1 miljoen geniet Middelkerke dus ‘slechts’ van 500.000 euro aan nieuwe fietspaden

  .
  Aanleg van fietspad tussen Boterdijkbrug en Slijpebrug
  Dat is het fameuze jaagpad dat aanleiding gaf tot heel wat protest vanwege Jean-Marie Dedecker en andere bewoners van panden langs dat pad. Het jaagpad tussen de Boterdijk en het begin van de Wateringstraat is nu nog een tractor- en mountainbikeweg.
  Op 9.12.2016 verklaarde Liliane Dewulf hierover: “De heraanleg van het jaagpad langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort in Middelkerke komt er in 2018.
  De totale kost is geraamd op 600.000 euro, waarvan de gemeente Middelkerke de helft zal financieren. Er is een principeovereenkomst met Waterwegen en Zeekanaal. Eens dat akkoord bekrachtigd is, kunnen we van start gaan met de vergunningsprocedure en de aanbesteding van de werken”.
  Ik neem aan dat het gegeven ‘wie betaalt?’, dus achterhaald is, aangezien daarvoor 520.000 euro voorzien wordt door het Vlaams gewest.
  Er zijn over dat jaagpad nogal wat betwistingen tussen de schepen voor Mobiliteit en Jean-Marie Dedecker.
  Deze laatste beweert:
      1. Je legt toch geen fietsautosnelweg in asfalt doorheen een natuurgebied dat bestaat 
         sinds 1640? Fietsers kunnen de Wateringstraat nemen. Dit stukje natuur moet
         blijven.
      2. Er worden 30 bomen gerooid
      3. Dat is geen fietspad, maar een rijweg van 2,75 meter
      4. Er wordt gezegd dat er hekken komen aan de uiteinden van het fietspad, maar de
         vraag is hoeveel mensen er dan over een sleutel zullen beschikken zodat ze door
          kunnen. Dat zullen er altijd te veel zijn. 
      5. Er is een ventweg 100 meter verder.
      6. Ik ruik hier echt wel pestgedrag van uit de gemeente.
  Liliane Pylyser-Dewulf antwoordt:
      A. Er komt helemaal geen asfalt, maar een waterdoorlatende zandmengeling
      B. Er worden geen bomen gerooid
      C. Wat de breedte betreft moeten wij ons houden aan de regels van het Vlaams
         gewest, een minimumbreedte van 2,5 meter.
         Er komt een aparte mountainbikestrook.
      D. Er komen poortjes om grote groepen fietsers te vertragen. Enkel recreatieve
           fietsers 
  zullen een per een kunnen passeren aan een poort.
           Er komen vier 
  poorten, een aan de Boterdijk, een aan de woning van Dedecker en
           twee aan 
  Rattevallebrug.
       E. Het stukje jaagpad is essentieel om langs het kanaal van Brugge naar Veurne te
          
   kunnen fietsen
       F. Jean-Marie Dedecker is er tegen omdat fietsers langs de achterkant van zijn huis
           zouden passeren.


  Volgende week: De gemeente pakt zelf de Duinenweg aan


  Bronnen
  ‘Het Nieuwsblad: 15.02.2017: “Fietsnetwerk moet toerisme in Middelkerke boost geven”
  http://www.benweyts.be
  https://www.docdroid.net/5mTlbAt/fietsinvesteringsplan-exhaustief.pdf.html
  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/dedecker-vangt-bot-heraanleg-jaagpad-in-2018-a3026753/
  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/-geen-asfalt-op-ons-jaagpad-a2511844/

  22-05-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  15-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PastorieŽn in uitverkoop in Middelkerke

  In België zijn er nog slechts 3 procent pratikerende katholieken, twee keer minder dan tien jaar geleden. Volgens Liliane Voyé en Karel Dobbelaere, mede-auteurs van het boek “Autres temps, autres moeurs. Travail, famille, éthique, religion et politique: la vision des Belges", zijn de cijfers gebaseerd op een wetenschappelijke studie bij 1.500 Belgen, gebaseerd op individuele interviews.
  Volgens Wikipedia geeft 58 % van de Belgen aan katholiek te zijn en ongeveer 5 % van de bevolking gaat elke zondag naar de mis.
  Die cijfers zijn moeilijk te controleren en misschien kloppen ze niet met zekerheid.
  Het lijdt nochtans geen twijfel dat het aantal gelovigen dat regelmatig de kerk bezoekt, zeer sterk teruggelopen is. Dat heeft natuurlijk allerlei gevolgen en die wil ik in mijn huidig artikel eens onder de loep nemen.

  Wat stelt de kerkelijke overheid in Middelkerke nog voor?
  De organisatie van de kerkelijke overheid in België is overal gekrompen . Ze is nu ingedeeld in bisdommen elk met verschillende dekenaten, elk met verschillende federaties, elk met verschillende parochies.
  Op http://home.scarlet.be/~tse10813/dekenij/ kon ik zien dat twee Middelkerkse federaties deel uitmaakten van het decanaat Oostende, namelijk de federaties Spermalie en Middelkerke.
  Omdat ik al vaak ondervond dat de gegevens op internet niet steeds stipt bijgehouden worden, vroeg ik aan het decanaat of dat nog wel klopte. Zo weet ik nu, dankzij Antoon Wullepit, secretaris van het dekenaat, dat de beide federaties ondertussen samengesmolten zijn en dat die ene nieuwe federatie 9 parochies telt: OLV Leffinge, Sint-Niklaas Slijpe, Sint-Pieters Sint-Pieterskapelle, Guilielmus Wilskerke, OLV Schore, OLV Mannekensvere, Sint-Willibrordus Middelkerke, Sint-Theresia Westende en OLV Lombardsijde.

  Welke zijn de redenen voor die terugloop?
  Ik kan natuurlijk zoals iedereen enkele goedkope redenen bedenken (kindermisbruik, veranderde maatschappij waardoor de opdrachten van kerk en bedienaars gewijzigd zijn, maar het is veel ingewikkelder dan dat en ik voel mij onvoldoende goed geplaatst, ja onbekwaam zelfs, om op die vraag met zekerheid juist te antwoorden.
  Ik kan wel enkele mogelijke redenen aanhalen. Het aantal priesterroepingen is bijvoorbeeld sterk verminderd. Wisten jullie dat er in Vlaanderen volgens ‘Kerk en Leven’ (het ‘parochieblad’ voor de ouderen) binnen 10 jaar nog amper 237 actieve (d.w.z. jonger dan 70 jaar) priesters zullen zijn. Zo’n twintig jaar geleden waren er dat nog bijna 5.000. De minder talrijke overblijvende priesters zijn niet meer in staat om, zoals vroeger de pastoor en de onderpastoor die er toch in de meeste parochies waren, even goed hun rol te vervullen tegenover de gelovigen: huisbezoeken afleggen waardoor ‘zieltjes konden gewonnen worden’, zieken bezoeken tot in de hospitalen toe …
  Ze vinden geen steun meer bij veel ouders die er niet meer aan houden of geen tijd meer hebben of willen maken om hun kinderen een christelijke opvoeding te geven. Omdat de dorpskloosters, meestal tevens vrije scholen, ook lijden aan het wegkwijnen van roepingen, vinden ze daar ook niet meer de onontbeerlijke steun. De priesters ontbreekt het eveneens aan een milieu waar ze hun geloof kunnen verkondigen, zoals vroeger in de gemeentescholen, die eigenlijk katholieke scholen waren en waar ze via de ‘leringen’ de jeugd konden voorbereiden op hun plechtige communie.
  Leken zullen nooit de priesters voor 100% kunnen vervangen.
  Destijds kwamen missionarissen in onze kerken vertellen over hun geloof in de missies en preekten ze erop los om de gelovige op zijn/haar plichten te wijzen.
  Er zijn zeker nog heel wat andere oorzaken!

  Op welke manier worden de kerkdiensten daardoor beïnvloed?
  In eerste instantie wordt de zondagsmis veel minder vaak bijgewoond. In éénzelfde kerk wordt de wekelijkse mis ook minder vaak gelezen of gezongen. Begrafenismissen, voorgegaan door meerdere priesters, naargelang het uur van de plechtigheid (en de prijs) zijn nu uitgesloten. Leken delen de communie uit en staan de priesters bij in hun taak.
  Herdenkingsmissen of jaarmissen kunnen niet meer of zeker minder vaak plaatsgrijpen.
  De federaties moeten in samenwerking met een federale beleidsploeg de gehele organisatie van de christengemeenschap verzekeren. Dat omvat veel meer dan de kerkelijke vieringen.
  Hoe de weekendvieringen over de verschillende kerken van de federatie worden verdeeld, wordt ook voorgelegd aan de vicaris voor de parochies.
  Een huwelijk is nog allesbehalve vanzelfsprekend, begrafenisplechtigheden hebben meer en meer plaats in rouwcentra, …

  En welke is de invloed van dat alles op de kerkgebouwen en de pastorieën?
  Kerken komen leeg te staan en de kerkelijke overheid weet niet steeds raad voor een nieuwe bestemming. Kerken afbreken lijkt strijdig met de wetten van ons cultureel erfgoed en het inrichten van bibliotheken, het houden van feesten, Enz… vindt nog niet iedereen vanzelfsprekend. Er zal toch dringend eens over moeten nagedacht worden. Naar de mis gaan op wandelafstand, lijkt me niet meer van deze tijd te zijn. Maar, dat zal misschien ooit het onderwerp uitmaken van een volgend artikel.

  Hoeveel pastorieën waren er vroeger en hoeveel zijn er nu nog?
  Naast veel kerken staat een pastorie en daar wilde ik het eigenlijk vooral over hebben.
  Pastorieën zijn het eigendom van de gemeente. Al naargelang de aard/kleur van een gemeentelijke meerderheid, wordt gretig uitgekeken naar wat de verkoop van zo’n gebouw kan opbrengen. Naar het schijnt zou dat wel gebeuren in samenspraak met het bisdom.
  Een pastoor had vroeger een dienstwoning en dat was de pastorie. Iedereen zegt ‘zo’n groot huis voor 1 man!’. Meestal had de pastoor wel een ‘moartu’ maar eigenlijk was die woning bedoeld om mensen te ontvangen die raad kwamen vragen of die hulp nodig hadden. Daar waar er ook een onderpastoor was, was er zelfs geen sprake van ‘samenwonen’! Weten jullie dat er ooit ook ‘onder-pastorieën’ bestonden?
  Als er, zoals nu, meer pastorieën zijn dan pastoors, dan lijkt het mij logisch dat er van de hand gedaan worden (de eerste dan!)
  Over enkele jaren zullen er nog maximaal 400 parochies zijn. Momenteel zijn er dat nog 1.800.


  Hoe was/is de toestand in Middelkerke?
  Onze gemeente had niet zo lang geleden nog negen pastorieën voor negen parochies. Middelkerke heeft een kerk en een kapel en Westende zelfs een kerk en twee kapellen. In hoeverre die kapellen nog nodig zijn, kan ik niet beoordelen. Er is natuurlijk een groot verschil tussen de winter- en zomerbevolking, alhoewel het onderscheid niet meer zo groot is, door de veel grotere aanwezigheid van eigenaars en tweede verblijvers tijdens veel weekends.
  De verkochte pastorieën worden onder meer verbouwd tot woningen (vb Lombardsijde), restaurants (zoals in Kaaskerke) of bestemd voor de uitoefening van een vrij beroep. In andere gevallen worden het vergaderlokalen, culturele centra, bibliotheken.
  Ziehier de foto’s van de vroegere en huidige pastorieën

  De reeds min of meer langer verkochte:

  Jullie zien van links naar rechts: Mannekensvere, Schore, Sint-Pieterskapelle en Slijpe. De pastorieën werden verkocht aan private personen. De eerste drie zijn nu woonhuizen, de vierde is nu vakantiewoning ‘De Wolkerie’.

  Recent verkochte en nu te koop gestelde: Lombardsijde, Westende en Wilskerke

  Die van Lombardsijde werd verkocht aan een private persoon. Wat gebeurt er met de twee andere?
  De cultuurraad heeft in de vergadering van 7.9.2016 gemeend te moeten/mogen aandringen opdat men zou onderzoeken of de voormalige pastorij van Westende misschien een culturele bestemming zou kunnen krijgen. Volgens hen heeft dit gebouw een hoge erfgoedwaarde en zou het een goede locatie kunnen zijn voor gemeenschapszaaltje, bibliotheek en/of ibo. De gemeente heeft daar eens te meer, zoals voor Lombardsijde, niet naar geluisterd. Iemand die de grote Jan wil uithangen, heeft natuurlijk veel geld nodig … en het is toch maar in Westende.
  De cultuurraad vroeg betrokken te worden bij de visievorming rond de culturele infrastructuur in Westende. IJdele hoop, waarschijnlijk!

  Eén afgebroken: Leffinge

  Reeds in de 15de eeuw stond de "priesterage" op deze plaats. De huidige inrichting dateerde uit de 18de eeuw. In 1950 werd de ijzeren omheining verwijderd. Het gebouw deed dienst tot in 2001 als pastorie. Op 14 april 2012 vernielde een brand het gebouw. Het werd afgebroken. Op het ogenblik van de brand, werd het gebruikt als chirolokaal.
  Toen werd het een archeologische site. De opgravingen werden in twee fasen uitgevoerd in 2014 en 2015, telkens van half augustus tot in het najaar. Het betrof een samenwerkingsproject tussen de gemeente en de VUB.
  Op de site wordt nu een nieuwbouw gezet voor de kinderopvang en de chiro van Leffinge. De eigenaar en bouwheer is de gemeente.
  Jullie zien dus ook dat de zeden en gebruiken in Leffinge grondig verschillen van die in de andere deelgemeenten. Hoe zou dat toch komen?


  De nog bestaande:

  Alle pastorieën zijn vastgesteld erfgoed
  Op 5.10.2009 werd het besluit ondertekend waarbij ALLE pastorieën van Middelkerke als VASTGESTELD erfgoed geregistreerd worden. Dat betekent dat ze opgenomen zijn in de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed (zie bron1)! Hiermee bevestigt de minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed, dat alle erfgoeditems op deze vastgestelde lijst erfgoedwaarde(n) bezitten en nog altijd bewaard zijn. Erfgoedobjecten die waardevol zijn, maar niet beschermd, krijgen hierdoor toch een aantal - minder ingrijpende - algemene en specifieke rechtsgevolgen.
  In de tweede bron (zie onderaan) vinden jullie welke dat zijn.

  Wat valt erop aan de bouwstijl van de pastorieën?
  Traditioneel heeft een pastorijgebouw twee bouwlagen onder een zadeldak met meerdere traveeën
  In onze streken gelijken de gebouwen allemaal op elkaar. Dat is niet vreemd want ze werden tijdens de eerste wereldoorlog vernield en in 1920 ontworpen of heropgebouwd. Deze van Mannekensvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe en Wilskerke werden alle ontworpen door éénzelfde architect, namelijk T. Raison uit Brugge, die men zowat de ‘man van de wederopbouw’ zou kunnen noemen. Hij heeft het zich niet moeilijk gemaakt voor Schore en Sint-Pieterskapelle want op 1 dakkapel na, zijn het dezelfde gebouwen.
  Ook de pastorieën van Lombardsijde en Westende hebben dezelfde scheppers, C. Pil en H. Carbon uit Oostende. Het is anderzijds duidelijk dat het gebouw in Middelkerke ontsproten is uit een ander brein, namelijk dat van G. Van Damme uit Oostende.
  Alle gebouwen hebben gemeenschappelijke kenmerken: baksteengebouwen, neo-Vlaamse Renaissance-invloeden, rechthoekige vensteropeningen met rondbogige omlijstingen, ….

  De te koop gestelde gebouwen
  De pastorieën van Westende en Wilskerke werden zopas door de gemeente te koop gesteld.
  Instelprijs: Westende 175.000 euro, Wilskerke 210.000 euro.
  De instelprijs voor Lombardsijde bedroeg destijds eveneens 210.000 euro en kostte uiteindelijk 321.300 euro, waarvan 280.000 euro voor de gemeente en 41.300 voor notaris en taksen.
  Zitdagen openbare verkoop:
        Westende:
             woensdag 14/06/2017 om 18 uur in Café Chaplin in Westende (Westendelaan
                 312 – op de 
  hoek naast de kerk in Westende-dorp).
        Wilskerke: 
             vrijdag 16 juni 2017 om 17.30 u. in het parochiecentrum van Wilskerke
                     (vlak naast de kerk 
  en de pastorie van Wilskerke).
  Kijknamiddagen:
        Westende: op woensdagen 10.05  en 07.06.2017  telkens van 14u00 – 16u00
        Wilskerke: op zaterdagen 06.05 en 10.6.2017 telkens van 10.30 – 12.00 u.
  Alle verdere gegevens (meer foto’s, samenstelling woning, oppervlakte, …) kunnen jullie vinden op
  http://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-koop/westende/8434/id6958436
  http://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-koop/wilskerke/8431/id6957470


  Bronnen
  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/rechtsgevolgen
  https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/vastgestelde-inventarissen/rechtsgevolgen/
  http://www.focus-wtv.tv/video/brand-chiro-lokalen-leffinge
  http://www.erfgoedblog.be/archives/376-Brand-vernielt-erfgoed-in-Leffinge..html

  15-05-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Erfgoed
  08-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geachte inwoners van Middelkerke,

  Vroeger schreef ik al eens dat er bij het verschijnen van een nieuwe editie van het partijblaadje ‘Open VLD blik’ telkens een artikel voor mij inzat, door de talloze fouten die erin stonden. Ik wil dat nu herhalen voor ons gemeentelijk informatieblad ‘De Sirene’, omwille van het voorwoord van onze burgemeester in nummer 159.
  Dat is nochtans een voortreffelijk blad. Fred Vandenbussche en ik hebben wel al verschillende keren de tekortkomingen aangehaald: de steeds weerkerende organisatie van ons schepencollege en een lamentabel voorwoord. Dat laatste is niet minder dan een smet op het blazoen van het blad.
  Het is niet voor het eerst dat Fred zijn twijfels uitdrukt over de taalkennis van onze burgermoeder. Ik moet hem telkens 100 % gelijk geven en ik vind ook dat eindelijk eens iemand het verstand zou moeten hebben om daar paal en perk aan te stellen. Het is in onze ogen nog nooit zo erg geweest. Zo’n overvloed aan taal- en stijlfouten is er me dunkt nog nooit in voorgekomen.
  Ik weet het, iedereen kan al eens een schrijffout begaan. Goed overlezen helpt natuurlijk wel. Een burgemeester hoeft geen intellectueel, noch taalexpert noch letterkundige te zijn, maar ik denk dat de uitdrukking ‘dit loopt de spuigaten uit’ daar nog niet sterk genoeg voor is.
  Janna heeft nog maar eens een taalexamen afgelegd en … ze is ‘glansrijk’ mislukt. Kunnen haar medewerkers of zeker … de gemeentesecretaris, die tenslotte de verantwoordelijke uitgever is, haar niet een beetje helpen? Als het even kan! Of hebben ze geen vinger in die pap te brokkelen.
  De volledige lijst van de fouten ligt ter inzage bij de redactie van deze blog.
  Ik laat hieronder de tekst volgen van Fred Vandenbussche, in zijn typische vlotte stijl. Zijn verontwaardiging moet zeker niet onderdoen voor de mijne, integendeel.

  Janna’s filosofie in het Koetervlaams
  Iets loert om de hoek! Een monster? Een lelijk beest? Een pedofiele bisschop? Nog een ander verschrikkelijk malheur? Gaat het ons onverhoeds bespringen?
  Nee! Het is de zomer maar die om de hoek loert!
  ‘t Is weer eens “onze” burgemeester die in haar klassieke sermoentje in het gemeentelijk informatieblad u en mij waarschuwt: de zomer kan nu elk moment toeslaan. Redde wie zich redden kan!
  Van de burgemeester kunnen we veel zeggen, maar niet dat ze een goede relatie heeft met pen & taal. Om de twee maanden laat ze dat ten overvloede blijken op pagina 3 van de Sirene, maar in het mei/juni-nummer heeft ze speciaal haar best gedaan. Het schrijfsel krioelt letterlijk van de taal- en andere fouten, maar het grootste bezwaar is natuurlijk dat deze preek een halve pagina kost, ruimte waar nuttiger informatie had kunnen gedrukt staan. Allicht denkt ze dat ze op kosten van de gemeenschap, namelijk in het blad dat wij allen helpen bekostigen, best een permanente kiescampagne kan gaande houden.
  Dat ze het dan verdorie toch in correct Nederlands doet! En met een klein snuifje stijl! Van dat eeuwige gejij en gejou krijgt een gemanierd mens puisten. Het is, kort en goed, onbeschoft en ordinair mensen die we niet persoonlijk kennen zo familiair/vulgair aan te spreken. Is er misschien iets mis met u en uw? (Dit euvel teistert overigens vrijwel àlles wat de gemeente uitgeeft).
  Het is al raak in de eerste zin: onderwerp meervoud en werkwoord enkelvoud. Ja, onze burgemeester 'kakelen' er maar op los! Een compleet overzicht van alles wat niet klopt zou te lang duren, ik heb er de tijd niet voor. Ik ben ten slotte geen schoolmeester. Maar een beetje taalliefhebber vindt in haar ampele regeltjes toch minstens tien of vijftien kemels die in de derde lagere klas punten zouden kosten. Haar kromme zinsconstructies zijn nauwelijks te tellen.
  En haar filosofie is ook niet om mee uit te pakken. Zoals we van haar gewoon zijn wil ze ons verleiden tot een aperitief of een ander glaasje (alleen ’s avonds, behalve in wat ze noemt apero-time, een begrip dat nergens uitgelegd wordt en in het Nederlands niet eens bestaat). Wat heeft ze eigenlijk met drank?
  Haar slotzin, even kreupel als de rest, wil ik u niet onthouden: “Het komt er dus op neer om te genieten van de zon, een beetje te bewegen en vooral samen naar buiten te komen tijdens deze mooie dagen, want de leukste herinneringen maak je zelf!”
  Iemand gelieve mij de zin of onzin uit te leggen van deze gevleugelde orakelspreuk. Blij overigens dat we onze herinneringen nog zelf mogen maken, dat ze het niet voor ons wil doen! Janna vergeet in haar geëxalteerde Koetervlaams bovendien dat nogal wat Middelkerkenaars ’s zomers geen tijd hebben om van de zon te genieten, ze moeten werken om de toeristen te dienen. En de glaasjes van de burgemeester zullen ze ook uitstellen tot na het seizoen.

  08-05-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Burgemeester
  01-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De KVO – hype of rage is niet meer te stoppen: ze leeft ook in Middelkerke, Westende en Lombardsijde

  Volgens Wikipedia is een hype een verschijnsel dat tijdelijk bovenmatige media-aandacht krijgt en daardoor belangrijker lijkt dan het in werkelijkheid is. Wanneer een verschijnsel in een korte periode mateloos populair is geworden, en ontstaan is zonder exceptionele media-aandacht, wordt dit een rage genoemd.
  Het zou mij ten zeerste verwonderen dat jullie niet opgemerkt hebben dat de voetbalploeg KVO uit Oostende tegenwoordig de gemoederen van vele Middelkerkenaars, Lombardsijdenaars en Westendenaars beroert. Ik twijfelde tussen ‘rage’ en ‘hype’ en ik zou het dus een ‘ragehype’ kunnen noemen.
  KVO is op relatief korte tijd uitgegroeid tot wat bestuur en supporters weleens een ‘weireldploegsje’ durven noemen. Als je bovendien hoort dat bijna 14.000 supporters hun ploeg in een autobuskaravaan begeleidden naar de bekerfinale op de Heizel, dan kan men het inderdaad over niets anders meer hebben dan over een ‘succesverhaal’.
  Niet abnormaal als je de voetbalsport in onze kontreien een beetje volgt. Het gemeentebestuur van Middelkerke betoont in eerste instantie interesse voor wielrennen, tennis en GSM – werpen. Er zijn weliswaar ook enkele verdienstelijke clubs in andere sporttakken, maar daar is voetbal niet bij. Wat ooit Goldstar was, moet nu uit armoede samenwerken met Spermalie. Het destijds beste voetbalterrein langs de Duinenweg ligt er het grootste gedeelte van het jaar verloren bij, als er geen vakantiekamp ingericht wordt of als er geen tennisterrein op gelegd werd om er een Daviscup – wedstrijd op te betwisten.
  De voetballiefhebber van bij ons richt dus zijn aandacht naar een succesvolle ploeg die op een hoger niveau speelt en dat tenslotte op slechts korte afstand van onze gemeente.
  Een tweede belangrijke reden voor het feit dat KVO de voorbije twee seizoenen kon rekenen op een groot kijkerspubliek, waren natuurlijk de gunstige uitslagen met een onverwacht mooie klassering tot gevolg, die te danken zijn aan de nieuwe kapitaalkrachtige voorzitter en zijn staf en aan de aankopen die zij zich daardoor konden veroorloven.

  De geschiedenis
  AS Oostende werd in 1911 opgericht als ‘Association Sportive Ostendaise’ (afgekort AS Oostende), in de volksmond ‘Den As’. In 1934 werd een nieuw stadion gebouwd op de huidige locatie.
  Die grond was toen koninklijke eigendom, voorheen een gezins-en wandelpark. De koninklijke familie stelde echter zijn eisen. Ten eerste moesten er naast het hoofdterrein twee terreinen voor de jeugd worden aangelegd. Ten tweede moesten de velden worden omringd door een groene zone en ten derde moest het stadion een koninklijke naam dragen. Vandaar het ‘Albertpark’.
  Vanwege haar vijfentwintigjarig bestaan verkreeg de club in 1937 de koninklijke titel. De naam van ASO werd veranderd in ‘Athletische Sportvereeniging Oostende Koninklijke Maatschappij’. In 1947 kwam er een nieuwe spelling, vandaar dat ‘Sportvereeniging’ nu ‘Sportvereniging’ werd.
  In de loop van de voorbije decennia werd aan het stadion heel wat aangepast en vernieuwd:

  1969: na de promotie naar eerste klasse, bouw van de B-tribune, toen nog met houten bankjes, met 4 miljoen Belgische francs steun van het stadsbestuur + nieuwe C-staantribune achter het doel (spionkop)
  1993: bouw huidige A-tribune
  1994: bouw businessgebouw
  2007: C en D worden zittribunes, E-tribune overdekt
  2013: optrek G-tribune
  2016: nieuwe, hypermoderne hoofdtribune in plaats van A, B en G. Ook de E-tribune wordt meegenomen in het verhaal en uitgerust met zitjes.

  Op 8 juli 2016 werd de ‘Versluys-arena’ ingehuldigd. Ze telt 8.432 plaatsen. Ik had nog even gedacht dat de nieuwe naam ‘Couckedoze’ zou worden, maar neen …
  Marc Coucke had immers in het jaar ervoor 75 miljoen euro gepompt in de bouwgroep Versluys en nam de helft van de aandelen over van de Oostendse projectontwikkelaar en bouwgroep, tevens hoofdsponsor van KVO.

  Na jarenlange geruchten en aftastende gesprekken fusioneerde de club in 1981 met aartsrivaal KVG Oostende (Koninklijke Vanneste Genootschap), de andere Oostendse club in de nationale reeksen. De fusieclub heette Koninklijke Voetbalclub Oostende (afgekort KV Oostende) en speelde verder met het stamnummer 31 van KVGO. De clubkleuren werden rood, geel en groen, een combinatie van de kleuren van ASO (rood en groen) en VGO (rood en geel). KV Oostende startte in de Derde Klasse.

  Ik wil hier niet de hele verdere geschiedenis van ASO – KVO neerschrijven. De ploeg KVO heeft vroeger nooit een constant niveau kunnen aanhouden. Ze stegen wel 4 keer naar eerste klasse (totaal verblijf 8 jaar), maar zakten dan weer naar tweede (in totaal 15 jaar), ja zelfs éénmaal naar derde en bleven daar 2 seizoenen (2001-02 en 2002-03).
  Zoals bij elke ploeg in moeilijkheden werd ook zeer veel van trainer gewisseld. Ik heb die trainers eens geteld en dat waren er na de fusie tot vandaag niet minder dan 33, al dan niet voor een half seizoen of meer. Ook de voorzitters, zeg maar geldschieters, veranderden af en toe. Na Volckaert vanaf de fusie, volgden voor lange tijd Eddy Vergeylen, daarna voor een half seizoen Franklin Sleuyter, daarna nog een seizoen Eddy Vergeylen gevolgd door Yves Lejaeghere en tenslotte Marc Coucke tot vandaag.

  Mijn persoonlijke band met ASO
  In de periode 1950 – 53 was ik eveneens een hevige supporter voor de roodgroenen. Dat was de tijd dat onder andere doelman Pol Gernaey, Julien Vandierendounck, ? Hollemeesch, ‘Spike’ Starkey, J. Deschacht, Marcel Zonnekeyn, Jean Sabbe, René Vanhaecke, Robert De Cuman en Willy Sanders het mooie weer maakten bij de kustploeg, die toen speelde in de tweede afdeling.

  Misschien hebben ze hun voetbaltalent wel van hun vader geërfd en zit mijn familie daar voor niets tussen, maar vroeger was Kris Jonckheere, zoon van mijn nicht, een geboren Westendse, een basispion bij KVO en nu is dat diens zoon Michiel.

  Lucien Niville, een droom in rood en groen
  Op 9.1.2004 verscheen in de ‘Krant van West-Vlaanderen’ een artikel van Georges Keters, met bovenstaande titel.

  Aanleiding daartoe was het feit dat Lucien al 40 jaar supporterde voor ASO en KVO. Dat is dus ondertussen 53 jaar geworden.
  Lucien vertelt hoe hij van kindsbeen af meegesleurd werd door zijn grootvader, Jozef T’Jaeckx, de laatste ‘belleman’ van Nieuwpoort, naar de matchen van ASO. Hij kon toen nog maar amper over de omheining kijken. Met zijn ‘pépé’ en getooid met de vlag van één van de vier oersterke supportersclubs en gewapend met ‘Tjeppen’s’ vertrouwde bel, maakte hij zelfs de verplaatsingen mee. Dat was in de jaren 50-60 toen Pol Gernaey, Zonnekeyn en Sabbe (nog steeds) samen met Freddy Qvick en Bernard Timmerman spetterende matchen leverden in tweede nationale. Lucien heeft ook zeer goeie herinneringen aan Jan Simoen, Dirk Ureel, Willy Mortier, Wilfried Puis, Walter Butseraen, Willy Demey, Carlos Desteur en Willy Desmit, uit de ploeg die in 1969, onder trainer Norberto Höfling, de sprong maakte naar eerste klasse.
  Hij maakte zelfs een ‘collage’ van ‘zijn’ ploeg, die jullie hieronder zien.

  Hij heeft eigenlijk heimwee naar de ‘zuivere ASO – tijd’ en naar enkele andere memorabele spelers zoals Albert Verschelde, Roland Boey, Paul Vrancken, Pierre Carteus, Denis Allen, Freddy Maeckelberghe en ‘Misten van den As (Maurice Maes). “Toen was voetbal nog een feest. Vandaag staan we in blokken opgesteld en zitten we soms in kooien. De fusie veranderde echter alles. Een gedwongen huwelijk loopt zelden goed af. Eertijds kenden wij alle spelers. Nu moet je bijna elk jaar een nieuwe ploeg leren kennen. Maar we blijven supporteren.”

  Andere Middelkerkse/Westendse supporters
  Lucien Niville is natuurlijk niet de enige Middelkerkenaar die trouw zweert aan zijn ploeg. Misschien heeft hij zijn clubliefde wel overgedragen aan zijn broer Kris, zijn zoon Glenn, Jan Gebbert, Hendrik Bundervoet en Alain Calcoen en vele andere die tegenwoordig door de KVO – microbe gebeten zijn.
  Hieronder zien jullie ze, uitgerust met de KVO – sjerp, rechts vijf trouwe supporters van bij ons in voorbereiding van AA Gent – KVO en links de ‘echte’ van de familie Niville, op weg naar de bekerfinale 2017 op de Heizel.

  Middelkerkenaars in ASO/KVO – shirt
  Supporters voelen zich nog meer aangetrokken door een club … als er een bekende bij aantreedt. Dat was al meerdere keren het geval in Middelkerke. Laten we ze eens de revue passeren.

  Robert De Cuman trok van Roeselare naar ASO in 1947 en maakte er meer dan 200 doelpunten

  We zien hem hier op enkele foto’s: links de man met de bal, midden voorgesteld aan liberale minister (1945 – 1955) en burgemeester (1953-59) Adolf van Glabeke en rechts een kampioenenfoto na het seizoen 1948-49 (linksbuiten).

  Patrick Hogie uit Lombardsijde
  Vanaf het seizoen 1989-1990 bij KVO in derde klasse. Hogie schijnt nog maar weinig uitstaans te hebben met voetbal. Op zijn facebookprogramma is er geen spoor van en op mijn vraag naar meer info en voor een mooiere foto, kreeg ik enkel als antwoord dat 'mijn verzoek geaccepteerd werd'. Op de facebookpagina en webpagina van ASO/KVO wordt hij ook niet vernoemd. Jullie zien hem hier, samen met Yves Essende.


  Bjorn Renty (°1967, gesproten uit een Westendse familie, bij KVO vanaf 1991-92 voor drie seizoenen, daarna verkocht aan Cercle Brugge, lange tijd duurste KVO-verkoop ooit). Op onderstaande foto staat Bjorn recht als derde van links.
                                                             

  Glenn Decaestecker speelde 3 seizoenen als doelman bij KVO: 95-96, 96-97 en 1999-2000. Daartussen was hij doublure van Danny Verlinden bij Club Brugge.

  Raymond De Leeuw uit Lombardsijde, die ooit voor de lokale ploeg 52 doelpunten maakte in één seizoen, speelde in het seizoen 1974-75 bij ASO. Niettegenstaande zijn hoge loopsnelheid was hij naar het schijnt te weinig voetballer om vaste waarde te worden in de fanionploeg.
  Jullie zien hem hier op de foto links als rechtsbuiten.
  Op de foto rechts is hij de vierde van links. De spelers zijn op weg naar de viering op het stadhuis na een promotie: trainer Höfling, Mortier, Simoen, De Leeuw, Desmit, Coffijn, Coenije, De Mey.

  Enkele andere Middelkerkenaars konden evenmin de eerste ploeg halen. Eugène of Lucien of Kaatje Dewulf speelde er bij de invallers, doelman Franky Decaesstecker, Dirk Peel, Jan Vandekerckhove bij de jeugd evenals doelman Roger Ampoorter.

  En … last but not least: George Keters, vandaag onze gastronomische specialist: uitgever van en medewerker aan culinaire magazines, waaronder zijn eigen ‘Boarebreker’, journalist bij dag- en weekbladen. Ja, misschien weten dat niet vele sportliefhebbers, ik was er één van, maar Georges is altijd een fan geweest van ASO. Hij heeft er nooit bij gespeeld, maar na zijn debuut bij Gold Star Middelkerke als 16-jarige, werd hij als junior getransfereerd naar VGO in 1962. Hij speelde wel als doelman in de eerste ploeg van VGO in vierde nationale of bevordering, de aartsrivaal, op voetbalgebied maar ook op politiek gebied. Niet dat de spelers dezelfde partij aankleefden als hun club, maar het was destijds de gewoonte dat een club een politieke stempel droeg, bijvoorbeeld Club Brugge (liberaal) en Cercle (katholiek). Ook bij ASO (katholiek) en VGO (liberaal) was dat het geval.

  Georges heeft toch een belangrijk verleden bij ASO. Hij was er in de jaren zeventig jeugdafgevaardigde bij de UEFA’s en bij de Provinciale Knapen en tevens trainer van de jeugdkeepers.
  Hij was ook één van de pioniers van minivoetbal in Vlaanderen op het einde van de jaren zestig en speelde onder andere promo-matchen met ... Antwerpen. We zien hem hieronder met Rik Coppens en Vic Mees.

  Rivaliteit die steeds heerste tussen ASO (den As) en VGO (tVeegee).
  Omdat het toch een fenomeen was in Oostende, tot in het belachelijke toe, wil ik daar niet aan voorbijgaan.
  Hieronder toch twee foto’s van de twee ploegen links bij een oefenwedstrijd in het seizoen 1953-54 en rechts één uit 1957.

  Op de linkse foto, tweede van links rechtstaande, op de rechtse foto tweede van rechts gehurkt (van VGO) is Roger Pieters waarmee ik samen in het atheneum in Oostende zat, zelfde studiejaar maar andere afdeling en waarmee ik als speler van een ‘klein ploegske’ de eer had te mogen samenspelen in de finale van de competitie onder Vlaamse athenea. In onze ploeg speelde ook Remi Van Belleghem van ASO.

  Besluit
  Niemand kan voorspellen hoelang KVO nog de huidige topploeg in het Belgisch voetbal kan blijven. Nog lang, hoop ik …
  Het zal er natuurlijk van afhangen of de geldmachine op dit relatief hoog toerental kan blijven draaien.
  Niets laat veronderstellen dat dit het geval niet zou zijn.

  Ontbreekt er iemand van Middelkerke in bovenstaand artikel? Bijkomende informatie is altijd welkom.

  Bronnen
  http://www.kvo.be/club/geschiedenis
  http://www.kvo.be/nieuws/geschiedenis-van-het-albertpark
  http://users.skynet.be/kris.heddebauw/trainers.htm
  ‘75 jaar Gold Star Middelkerke 1923-1998’ door Georges Keters
  https://www.facebook.com/asoostende

  01-05-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Sport
  24-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende: hoe een dorp langzaam leegbloedt. Laat ons hopen dat er echt een heropleving komt na het beŽindigen van de werken!

  Voor het ogenblik ligt in Westende-dorp de Lombardsijdelaan open vanaf het kruispunt met de Essex Scottishlaan tot aan de Steenstraat. De Westendelaan, vanaf het kruispunt met de Hofstraat tot aan de Essex Scottishlaan, was al een tijdje berijdbaar mits de snelheid te beperken omdat de deklaag nog niet de definitieve was. In de week van 6-11.3.17 werd die definitieve laag aangebracht en daarna werden de verkeerslijnen aangebracht … en de ‘boombakken’.
  Zo zag het er een tijdje geleden uit:

  En zo ziet het er nu uit:

  Het kruispunt Westendelaan – Essex Scottishlaan
  Het kruispunt is natuurlijk nog niet bruikbaar …en dat gedeeltelijk al voor de tweede keer … en het zal ook nog een heel tijdje duren. Wij, de ‘gewone’ Westendenaars, beginnen dat allemaal nu stilaan gewoon te worden, wij leggen ons neer bij de situatie en troosten onszelf bij de gedachte dat het straks allemaal zoveel mooier en beter zal zijn. Wij volgen gedwee de aangewezen vervangroutes en we letten er vooral op dat we onze banden niet kapotrijden als we de Steenstraat en de Bamburgstraat oprijden, want de bermen die weliswaar al een keer opgevuld werden met grint, liggen er opnieuw zeer belabberd bij.
  Ziehier de toestand van het kruispunt tot aan de Steenstraat:

  Wat vinden de lokale handelaars daarvan?
  De handelaars moeten er waarschijnlijk toch anders over denken. Toen ik op 7 maart 2017 eens een kijkje ging nemen aan het fameuze kruispunt, bekroop mij een intens gevoel van medelijden met onze lokale zelfstandigen die al zo lang geteisterd worden. Eén van de gedachten die door mijn hoofd gingen, was ‘Troosten zij zich misschien met de vergoedingen die zij opstrijken als compensatie voor de geleden schade? Of is dat maar een habbekrats in hun ogen?
  Of heeft er niemand zijn zaak gedurende 7 dagen gesloten?' Dat is namelijk een vereiste om in aanmerking te komen voor een vergoeding van 70 euro voor elke kalenderdag dat de zaak gesloten was. (wet Dedecker)

  Hoe is het eigenlijk gesteld met het huidig aantal handelszaken en de aard ervan?
  Rond dat kruispunt waren vroeger verschillende handelszaken: Op de foto's hierboven zien we van rechts naar links de superette van Van Vlaenderen. Dat schijnt nu een broodjeszaak te worden. Van de ‘Kippenren’ waren de rolluiken naar beneden gelaten, maar misschien was het hun rustdag? Van wat ooit de superette en croissanterie van Jean Richerts en Jeannine Lefevere was, blijft niets meer over … nu zelfs afgebroken! De schoenhandel Bauters-Surmont is al een tijdje gesloten.

  De zonnebank en videotheek zijn weg en vervangen door een vergaderzaal, onder andere, voor gepensioneerden.

  ‘De tijd van toen, herinneringen…’
  Mijn gedachten gingen automatisch verder naar ‘de tijd van toen’.
  Ik wil hier even de winkels opsommen die er waren in mijn jeugd:
      Lombardsijdelaan
        Aan de kant van de ‘Central’:

               43 café Central
               31 zuivelhandel Valère en Margriet Desaever – Vandaele
               17 fietsherstellingenen van André Inghelbrecht (op de hoek met de Heidestraat),
               11 verpleegster Thérèse Minne
                 9 drukker Daniël en Blanche Phlips – Provoost
                 5 schrijnwerker Cyriel en Celina Morel – Jonckheere
                 1 kruideniers Jules en Marie Vandecasteele - Tratsaert

        Aan de overzijde: coiffure Martha Lefevere (12)

     Dorpplaats (nu Westendelaan):
       Aan de kant van het gemeentehuis: camping Westende

             65 sigaretten en tabak van Lucie (Coen) - Coulier
             63 frituur van Martha Lefevere-Madelein
             61 huis van Medard Lefevere
             55 huis van Serafin Lefevere en daarna van Daniël en Irène Deschacht - Lefevere
             53 schoenwinkel ‘Westend Shoe’ van Sofie Soetaert-Schetters
             51 bakkerij-patississerie Theo en Margriet Viaene - Blomme
             49 schoenwinkel ‘A la Pantoufle’ van Camiel en Martha Capelle
             47 schrijnwerker Louis en Elza Dejonghe - Marchand
             45 hotel-restaurant ‘Au Relais’ van Arsène Van Biervliet (afgebroken politiebureau)
             41 huis van veldwachter Karel Lefevere
             39 gemeentehuis

            37 de beenhouwer Georges Bossuyt, op de hoek van de Langestraat
            33 kruidenier Madeleine Deschacht – Coulier
            31 café Karel Ramon, daarna van en Henri en Lucie Corteel - Ramon
            29 dagbladhandel Willy en Rachel Roose-Bloes
            27 verfartikelen Arthur Dewulf – Brouckaert
            25 café Camiel en Maria Germonpre – Deleu
            21 textiel Jeanne Speecke
              5 beenhouwerij André en Amandine Devriendt – Vannecke
              3 vishandel Henri en Elisa Calie - Terwe

       Aan de kant van het klooster:

            38 kruidenier en kleermaker August Leveque
            36 het klooster tevens vrije meisjesschool
            34 gemeentesecretaris Henri Tack
            30 politieagent Marcel Deconinck
            26 schoenmaker Maurice en Leona Bauters - Surmont
            22 politiecommissaris Alfons Lewyllie
            20 fietsenhandel Bernard Vanderweyden
            16 café en feestzaal ‘De Kroon’ van Medard Derudder, daarna van dochter Aline
            14 kruidenier Martha Verslype
            10 elektricien Aloïs Beels
              6 garage Firmin Gunst
              4 café De Graaf van Vlaanderen van Wwe Hélène Maene – Gokel, later van dochter Germaine
              2 pastorij

  Henri Jasparlaan
               1 Café ‘Wiske’ of Achille en Marie-Louise Coppens – Jonckers (links hieronder)

  Oostendelaan
               1 Herberg van Michel Vandenbussche (rechts hierboven)
             26 Bloemen- en plantenhandel Jozef Brouckaert

  Essex Scottishlaan

         1 beenhouwerij Robert en Lucie Gruwier -
         3 viswinkel van ‘Leinie’ Renty-Vanden Bussche
         7 café en feestzaal 'Casino' van Cyriel Couvreur daarna van Leon Bonnet
         9 bakker/kruidenier Cyriel Hollevoet
        33 dagbladhandel Vandenbroucke
        37 fietsverhuur en velomaker Camiel Van Moortel
        39 bakkerij 'Rozilda' van Germain Viaene
        de ‘Tap’
        53 garage met benzinepomp van Jan Ureel
      137 café ‘De Noordzee’ van Camiel Mombert
      141 café ‘De Lekkerbek’ van Pier Gunst

    Aan de andere zijde van de straat waren er

       126 bazaar 'St Laurent'
         28 café ‘Ter Duinen’ van Camiel Strubbe
         12 molen van Leopold Germonpré

  Rustoordstraat
         39 Ons Rustoord (39)
         Zon en Zee

  Steenstraat
         51 Hovenier Ursio Norré

  Ooststraat
         23 IJzerwarenhandel Stanislas Waeyaert

  Duinenweg (nu Duinenlaan): ‘Pré Fleuri’

  De nieuwe en handelszaken of de huidige toestand
  Ik volg dezelfde lijnen. (huisnummers tussen haakjes)
    Lombardsijdelaan
        restaurant ‘De Lochting’ (125), nieuwkuis 'Droogdok' (83), café ‘Borra Nils’ (44),
       kinesiste ‘Momentum’  Keyl Mestach(1),

   Westendelaan
       Aan de ene zijde:
        
  camping Westende (341), bistro ‘Kippenren’ (339), frituur Els (329), kapsalon
        ‘Caro’ (327), 
  beenhouwer Derinck (321), fietsenhandel Jacobs (317 ), bibliotheek
       ‘Trefpunt’ (311), 
  buitenschoolse kinderopvang (309), ‘Manicura’ (303), kinesist
       Vandenberghe (301), vastgoed (293), wasserette (291), 
  tandarts Lieve Landuyt
        (287), Osteopaat (285), optiek 'Op’tit chien' (277), audiologe Derinck (277), 
  bank &
        verzekeringen Axafin (271), 
  beenhouwer Stefan Vanoverschelde (Hofstraat
        1), 
  geschenken ‘Couleurs de Provence (265)
      Aan de andere zijde:
         Groep Caenen Immo (350), vrije basisschool (344), coiffeuse ‘Lily’ (334),
         verzekeringsmakelaars JoRo (328), Dr Vermeersch (326), 
  dakwerken ‘Tjolle’
        (322), apotheker M.C. Catrysse (318), café ‘Chaplin’ (312), restaurant 
  ‘Vecino’ (in
         Henri Jasparlaan 3), restaurant ‘De Lanteirne’ (308), Deurencentrum van de Kust
        (304-306)
  , taverne ‘Sanneke’ (302), ‘De warme bakker’ (300C), motozaak (298)
  Arthur Meynneplein
        Kapster (1), immo Moenaert (2), ‘De Broodmand’ (3), Esthetiek Beauté (6),
        Schilderwerken Goyvaerts (7), Kapsalon S (8), Autorijschool (9), ‘Top Ice’ (11)

  Duinenlaan: Restaurant ‘Westende’
  Essex Scottishlaan:
      Beenhouwerij 'Bert en Hilde' (1), Dagbladhandel (33), Chinees restaurant ‘Jin Hoi’
      (37), Patisserie Daenen (39), ‘Aparthotel ‘Zon en Zee (in Vakantiestraat 1), ‘Barenzo’
      (137), ‘De Noordzee’ (139), 
  Dr Boydens (20), ‘Joli Sport’ fietsenhandel (22),
      tearoom ‘Ter Duinen’ (28), kapper Chris Niville (124), kapster (126)

  Matthieulaan: Kinesist Bart Deroo (8)
  Noordstraat: Bed-and-Breakfast 'De kleine prins' (64)
  Steenstraat: restaurant “’t Hoeveke (13)
  Strandlaan: restaurant ‘Sint Laureins (12B)

  Welke zijn de redenen voor de verschillen tussen vroeger en nu?
  Het spreekt vanzelf dat de grote warenhuizen DE revolutie teweegbrachten voor de kleine zelfstandige in een dorp. In feite hadden alle winkels waar iets verkocht werd, daaronder te leiden. De warenhuizen verkopen niet enkel kruidenierswaren en dranken, maar ze hebben allemaal een aangehechte beenhouwerij en ze verkopen ook brood en koeken en gewone taartjes en ook viswaren. Eigenaardig genoeg heeft dat geen daling teweeggebracht van het aantal beenhouwerijen (nog steeds 3) en zijn er nog steeds 2 bakkerijen tegenover drie vroeger). Een viswinkel is hier nu niet meer leefbaar. Verkoopcentra zoals Brico en Star hebben de enige winkel van elektrisch materiaal de das omgedaan.
  Kruidenierswinkels zijn er niet meer in het dorp tegenover vijf vroeger. Sigaretten en tabak worden nu verkocht in de dagbladhandel of in het warenhuis.
  Schoen-, kledij- en textielwinkels hebben het moeten afleggen tegen discounts Brantano, Berca, JBC, C&A, …
  Bloemen kan men tegenwoordig ook in een warenhuis kopen maar een tuincentrum zoals dat van Brouckaert, destijds gesloten wegens gebrek aan opvolgers, zou hier misschien toch nog leefbaar kunnen zijn.
  En dan zijn er natuurlijk de verdwenen cafés. Ik tel er zo elf. De televisie is daar natuurlijk de voornaamste oorzaak van. De mensen verlaten ’s avonds nog nauwelijks hun veilige woning, ’s zondags is de misviering weggevallen en het cafébezoek daarachter eveneens. Kermissen zijn niet meer ‘in’ en ter gelegenheid van feesten worden meestal tenten opgesteld met eigen drankverkoop ten voordele van een vereniging.
  De alcoholcontroles spelen natuurlijk ook een belangrijke rol.
  We mogen natuurlijk het verdwijnen van Zon en Zee niet vergeten! We kunnen niet voldoende onderstrepen dat de sluiting van het vakantiecentrum meer dan 16 jaar geleden, onherstelbare schade aan het dorpsleven heeft toegebracht.

  Maar welke soort handelszaken hebben dan wel standgehouden?
  Buiten de reeds vermelde beenhouwerijen en bakkerijen, zijn er de dagbladhandels die schijnbaar niet te veel te lijden hebben onder het feit dat hun soort waren (kranten, tijdschriften, postkaarten) ook te vinden zijn in de warenhuizen.
  Fietsen moeten nog steeds hersteld worden en sommige mensen kopen toch nog liefst hun fiets bij de lokale handelaar omwille van de dienst na levering.
  Restaurants hebben niet enkel standgehouden maar ze zijn in aantal vermeerderd. Wie had ooit kunnen denken dat een dorp zonder Chinees restaurant minderwaardig zou kunnen bevonden worden? Of ze ook leefbaar zijn, dat is een andere kwestie.
  Als er tegenwoordig nog wel een paar cafés bestaan, dan eerder in de zin van eetcafés. Cafés die niets te eten aanbieden zijn niet meer leefbaar. Frituren zijn ook uit de grond gerezen. De mensen zouden er vroeger nog niet aan gedacht hebben om maaltijden af te halen. De meeste huismoeders gingen vroeger ook niet uit werken en hadden dus meer tijd om hun eten zelf te bereiden, niettegenstaande ze een rijkere kroost groot moesten brengen.

  Welke soort handelszaken zijn er bijgekomen?
  In ons dorp was er vroeger geen kinesist, geen tandarts, geen opticien of geen audioloog. Ik heb destijds inderdaad nooit iemand met een hoorapparaat gezien. De behoefte aan een massage of aan onderhoud van het gebit zal toen ook wel bestaan hebben, maar de mensen besteden er minder of geen zorg aan. Omdat de mensen toen minder TV keken of minder achter hun computer zaten, zal de opticien minder noodzakelijk geweest zijn.
  De vroegere lagere gemiddelde leeftijdsverwachting zal ook wel een rol gespeeld hebben.
  Kapsalons zijn er nu gevoelig meer. Ofwel vonden de meeste mensen het toen niet zo belangrijk om er goed uit te zien, ofwel konden de meeste het zich misschien ook niet veroorloven.
  Garages, met benzinepomp zijn er hier in het dorp zelf weliswaar niet meer, maar er zijn wel nog twee even erbuiten, merkgarages dan, die aantrekkelijker zijn voor iemand die rijdt met dat merk.
  Wat is ook bijgekomen maar verhoogt daarom de leefbaarheid van het dorp niet?
  Er zijn een massa immobiliënkantoren bijgekomen, vooral dan op de badplaats, maar met een bijhuis in het dorp. Een bank met geldautomaat en/of een verzekeringskantoor zijn nog zo’n moderne fenomenen, die wij vroeger niet kenden.
  Een dokterskabinet is weliswaar geen handelszaak, maar we hebben nu ook meer dokters. Ik heb vroeger nooit een andere dokter gekend dan Dr Loones Sr. Hij was dan ook dag en nacht beschikbaar. Hij kreeg wel veel hulp van verpleegster Thérèse Minne, alomtegenwoordig en altijd hulpvaardig.
  Een apotheek was er niet in het dorp en ik herinner me niet waar mijn ouders medicamenten afhaalden. Een apotheek heeft natuurlijk vooral ouderen als klant en aangezien er daarvan nu veel meer zijn!

  Bevolkingsaantallen vergelijken
  Ik heb mij ook afgevraagd of het aantal inwoners van Westende-dorp een invloed had op het aantal handelszaken. Er waren hier in 1942 1805 inwoners. De fusie met Lombardsijde speelt hier geen rol.
  In Westende-dorp, dat hier als enige in aanmerking moet genomen worden, is de bevolking niet echt aangegroeid.

  Besluit
  Mocht ik iemand vergeten hebben of mocht er een fout in mijn reeksen handelszaken geslopen zijn, mijn verontschuldigingen daarvoor. Ik pas mijn tekst graag aan als iemand mij de correcte gegevens of aanvullingen toestuurt.

  Bron
  Lijst der parlements- provincieraads- en gemeenteraadskiezers van 1952-54

  24-04-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Die goeie oude tijd
  Archief per week
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!