NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Antwoord aan een positieve Westendenaar
 • Waaraan denken jullie als er sprake is van ‘Westende’ of ‘Lombardsijde’?
 • Wordt Middelkerke nu ook nog een tennisgekke gemeente? Echt?
 • Westende, één grote bouwwerf! Plezant is anders, maar de toekomst lacht ons toe
 • Bevelsoverdracht brandweer Middelkerke op 19 april
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (30)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (7)
 • Die goeie oude tijd (8)
 • Dijk en Strand (9)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (18)
 • Evenementen (11)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (24)
 • Gemeentediensten (7)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (10)
 • Horeca (14)
 • Immobiliën (11)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (3)
 • Kunst (6)
 • Landbouw (3)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (15)
 • Milieu (12)
 • Natuur (8)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (19)
 • Politieke partijen (36)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (1)
 • Sport (23)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (5)
 • Veiligheid - Politie (9)
 • Verkeer (17)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (10)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  25-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwoord aan een positieve Westendenaar

  Even een woordje uitleg voor de lezers die geen lid zijn van de faceboekgroep ‘Je bent van Westende als…’
  Omdat ik graag eens de mening wilde kennen van de Westendenaars over de werken die volgens sommige dreigen ons dorp van de bewoonde wereld af te sluiten (hoewel het nu wel niet zó erg is!), plaatste ik mijn artikel ‘Westende, één grote bouwwerf! Plezant is anders, maar de toekomst lacht ons toe’ op facebook voor de lezers van bovenstaande groep.

  Dat artikel is grotendeels gebaseerd op de antwoorden van schepen Liliane Pylyser - Dewulf op de door mij gestelde vragen. Enkel op het einde voegde ik er twee persoonlijke opmerkingen aan toe: de Henri Jasparlaan had later moeten gedaan worden en de Westendelaan vanaf de Badenlaan tot aan de kerk hadden de ingenieurs van het Vlaams Gewest nooit mogen afsluiten. Het artikel is overwegend positief, wat al moest blijken uit de titel. Er is ook een plannetje bij van Westende met de afgesloten wegen en de mogelijke omleidingen.
  Groot was dan ook mijn verbazing dat een Westendenaar, met name Frankie Westri, het nodig vond om mij te beschuldigen van ‘negatief denken’.

  Ik vraag mij af of hij mijn artikel wel gelezen heeft. Hij schrijft namelijk:

  “ 't Is inderdaad "vreed ambetant' al die werken te samen, maar, hoe zou het geweest zijn als ze allemaal direct na elkaar zouden plaats vinden. Dan zou het zijn van:"d' ene werken zijn nog mo gedaon en ze leggen het al were open". Is er iemand, die er al 1 momentje bij stilgestaan heeft over welke periode dan moeilijkheden zouden geweest zijn ... Nu doet het mss wel een beetje meer pijn, maar het is de korte pijn ... .
  - In plaats van steeds (weer over hetzelfde) te klagen. Zou het mss niet positief kunnen zijn om een plannetje van Westende/Lombardsijde te posten met de plaatsen waar er geen of moeilijke doorgang is en de alternatieven aan te duiden ... wss niet, want dan is er tijd te weinig om weer over iets anders te klagen !
  - achteraf zal het zijn van: ''t is wel schoon veranderd en veel beter dan vroeger”.

  Hij vond het ook nodig mij persoonlijk in een slecht daglicht te zetten en wel met volgende tekst:

  “en wat het artikel betreft ... kben al lang gestopt met die te lezen want LL weet steeds het meest positieve om te buigen in negatieviteit, het is geen "Westendse blik op Middelkerke" maar eerder "Negatieve blik op Middelkerke", een klaagzang van een oude verbeten man, die zijn tijd die hij nog rest (en begrijp me niet verkeerd, dat mogen nog vele jaren zijn) beter zou benutten met positief door het leven te gaan, je moet maar eens proberen, je zal veel gelukkiger zijn”

  Ik had mij voorgenomen nooit te antwoorden op reacties op mijn blog, noch op berichten op Facebook, omdat twee mensen met een tegengestelde mening zelden of nooit tot een akkoord kunnen komen. Ik wil echter deze keer wel een uitzondering maken omdat het hier gaat over algemene kritiek op mijn blog  en op mijn persoon en niet over een welbepaald onderwerp. Ziehier mijn reactie:

   

  Geachte Frankie Westri,

  Ik ken u niet maar ik veronderstel dat u een zeer positief ingesteld man bent. Uw reactie op Facebook in ‘Je bent van Westende als …’ heeft een diepe indruk op mij nagelaten. Uw helderziendheid, grote kennis van en inzicht in mijn artikels, die u weliswaar al lang niet meer leest, hebben me overtuigd dat ik totaal verkeerd bezig ben. ‘Kakken’ noemt u dat en ik moet toegeven dat dit woord nog veel te lief en te mooi is om mijn jarenlange ‘negatievitieit’ te beschrijven. Ik wil er tegen vechten. Ja echt want kijk, ik wou alweer beweren dat u waarschijnlijk ‘negativisme’ bedoelt, aangezien ik altijd een houding aanneem van ontkenning van geestelijke, ethische en religieuze waarden, dat ik alles afwijs, me overal tegen verzet en alleen de nadelige kanten benader. Maar … het is niet eenvoudig, geloof me!

  Ik koester het voornemen om voortaan nog steeds alles te ontkennen, maar dan vanaf nu… alleen wat negatief is. Ik wil al het negatieve ombuigen in ‘positiviteit’ of beter in ‘positief denken’.

  Ik heb er oneindig veel spijt van dat ik niet bij elk gerealiseerd project van de meerderheid van Open VLD en CD&V (gedeeltelijk sinds 2012) de loftrompet aangeheven heb.
  Ik zie nu pas in hoe gelukkig wij eigenlijk moeten zijn dat zij ons een ondergrondse bijna steeds volzette en dus renderende parking schonken, dat zij het ‘overdekt marktplein’ zo mooi opsmukten en dat nochtans tegen een zeer schappelijk prijskaartje. Ik kan mijn geestdrift over de prachtige bloembakken, de goedgelegen bushalte en de gekleurde lampenkapjes nauwelijks nog bedwingen.
  Jaren te laat heb ik eindelijk ook ingezien dat wij echt nood hadden aan een ‘evenementenplein’ naar Frans model.
  Veel steden benijden ons de Leopoldlaan met zijn bloeiende handelszaken.
  Wie ben ik geweest om te beweren dat zij de gemeentekas niet beheerden als een goede huisvader? Waarom zouden zij ‘kost wat kost’ moeten bezuinigen? ‘Geld moet rollen’, zegt men, en ze zijn er aldus in geslaagd op een totnogtoe ongeëvenaarde manier de lokale economie nieuw leven in te blazen. Ik koester het vaste voornemen steeds met een glimlach in plaats van een traan te aanvaarden dat altijd maar hogere bedragen besteed worden aan projecten, ook als ik zou kunnen vermoeden dat ze enkel maar dienen voor het prestige van onze bestuurders, wat ik ten zeerste betwijfel. Ik zal het in het vervolg hebben over ‘habbekratsen’ en steeds vaker het adjectief ‘leuk’ gebruiken.

  En van het casino hebben zij toch iets heel mooi gemaakt, nietwaar? Alleen al het zicht op zee! En de gemeentekas wordt er soms door gespijsd!
  Ik juich een nieuwe pier toe en een verbrede dijk omdat ik nu eindelijk ingezien heb hoe nuttig die ooit voor Middelkerke zullen zijn, als bezienswaardigheid en toeristenlokker.

  Ik ben er bovendien voor gekend dat ik er altijd voor te vinden ben om een jongensdroom van Michel Landuyt te helpen verwezenlijken.
  Wie heeft het geluk een gemeentebestuur te hebben dat zo zorgvuldig het erfgoed beschermt, dat rigoureus alle ruimtelijke uitvoeringsplannen eerbiedigt en dat er altijd weer in slaagt de immobiliënhandelaars in te tomen omdat het een gloeiende hekel heeft aan hoogbouw?
  Wij toch!!!

  En dat zonder grote woorden te gebruiken! Bescheiden maar met een duidelijke en eenvoudige visie, met niets anders dan het welzijn van ALLE deelgemeenten voor ogen.

  Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal ik mijn lof niet sparen over hun foldertjes en er de bevolking duidelijk op wijzen dat hun programma geen opsomming van beloften is, maar een lijst met klare en waardevolle vooruitzichten om van Middelkerke de beste en rijkste badplaats te maken.

  Dat ik ooit beweerde dat de dijkrestaurants schade zouden kunnen lijden door de strandbars, daar sloeg ik de bal volledig mis. Mijn excuses, maar ik vond, ten onrechte, dat de uitbaters op de dijk daar geen nadeel mochten van ondervinden.
  Waarom vond ik destijds toch dat een naaktstrand geen goed idee was? Als Michel daar straks opnieuw mee voor de pinnen komt, dan wil ik graag samen met hem de eerste naaktlopers en – liggers gaan bekijken, bewonderen en van harte toejuichen. ”Middelkerke, de naaktvriendelijke gemeente”, dat klinkt toch goed, nietwaar?
  Waarom vond ik toch dat de sportevenementen te veel subsidies kregen? Onze burgervaders hebben er onze gemeente toch wereldwijde bekendheid door gegeven. Ik wilde alleen redelijkheid maar waarom zou ik nog langer proberen de belastingbetaler te beschermen? Ik geef toe dat ik alweer ongelijk had! Bovendien maakt geld een mens toch niet gelukkig!

  Dat ik reeds vaak schreef dat alles geconcentreerd wordt in Middelkerke en dat de deelgemeenten langzaam maar zeker achteruitboeren, was nog zo’n flater van me. In Westende is er toch nog steeds één politieagent die je soms kunt bereiken, in de dagbladwinkel kan je een postzegel kopen en wie struikelt er nu nog over dat er 2 x 6 km moet gereden worden naar het MAC of naar het containerpark? Als je een boek wil ontlenen, dan vind je dat hier toch in het ’Trefpunt’ of je moet het maar bestellen.
  Toch allemaal gewoon perfect, nietwaar?
  Als de fusie nog eens ter sprake komt, zal ik met felle gloed de weldaden voor de deelgemeenten onderstrepen, want wat zou er uiteindelijk geworden zijn van een zelfstandig Westende, zonder de hulp van de ondernemende en bekwame politici van Middelkerke?
  Zijn de deelgemeenten sedertdien soms niet opengebloeid, elk met een pleintje en een bruisend dorpsleven?

  Waar waren mijn gedachten toen ik kritiek uitbracht op de manier waarop ze het dossier ‘Zon en Zee’ destijds aanpakten? Ze hebben zich immers altijd 100% ingezet voor een heropleving van Westende-dorp in het voordeel van de omwonende handelaars. Dat zij daar na dertien jaar nog steeds niet in geslaagd zijn, dat moge we hen niet kwalijk nemen want ze kunnen toch niet toveren! Een asielcentrum, dat jammer genoeg moest sluiten, zou trouwens beter bij ons dorp gepast hebben dan een vakantiecentrum. Zij hebben, met andere woorden, altijd het beste voor gehad met de Westendenaars die hen daarvoor uiterst dankbaar zijn of toch zouden moeten zijn.

  Ik zal vanaf heden resoluut ontkennen dat ons bestuur onvoldoende interesse zou betonen voor de natuur, voor de gewestelijke duinen, voor lokaal voetbal, voor Westende-dorp als badplaats ... of voor wat tegenstanders nog allemaal mogen aanvoeren.
  Als iemand beweert dat zij anderzijds een overdreven liefde koesteren voor wielrennen en tennissen, dan zal ik hem of haar kordaat de mond snoeren.

  Ik wil dus niet langer die oude verbeten man zijn die altijd maar klaagt. Ik denk er zelfs aan de titel van mijn blog te veranderen in ‘Positieve blik op Middelkerke’. Ik zal voortaan echt proberen ultrapositief door het leven te gaan. Ik wil inderdaad, zoals jij, veel gelukkiger worden. Ik bedank je trouwens van harte omdat je me ‘nog vele jaren’ wenst. Dat wens ik jou ook, want de wereld, Europa en België en vooral Westende hebben hoge nood aan mensen zoals jij, die in alles alleen het goede zien.

  Maar … waarom ben je toch zo negatief in je oordeel over mij? Ik vergeef het je, omdat ik zeer tolerant en oneindig goed ben. Ik neem aan dat je slechts voor deze ene keer je positieve ingesteldheid hebt laten varen.

   

  25-05-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Mijn blog
  18-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waaraan denken jullie als er sprake is van ‘Westende’ of ‘Lombardsijde’?

  Het is al vaak gebeurd dat iemand mij vraagt waar ik woon.
  Als ze ‘Westende’ horen, dan gaat er een lichtje branden. Dat zal voor Lombardsijde niet anders zijn.
  De redenen waarom zijn zeer uiteenlopend. Ik haal hier even de meest voorkomende aan, niet in volgorde van frequentie, noch in volgorde van voorkeur. 

  Ja, daar ben ik geboren of daar zijn mijn ouders geboren of één van beide.
  Daar heb ik de lagere school doorlopen.
  Daar heb ik gevoetbald bij Davo of bij SCL.
  Daar speelde ik ooit volleybal met de vrouwenploeg ‘Blue white’.
  Daar wonen mijn ouders of daar liggen mijn ouders begraven.
  Daar heb ik een tweede verblijf, een villa, appartement of chalet of ‘daar huren wij elk jaar een vakantieverblijf '.
  Mijn partner is afkomstig van Westende of daar heb ik hem/haar leren kennen.
  Daar nam ik ooit deel aan een tennistornooi of aan een petanquetornooi of speel ik graag minigolf.
  Daar heb ik leren paardrijden, in de Badenlaan.
  Daar zijn we jaren naeen met onze kampeerwagen naartoe gereden of daar zijn wij elk jaar op camping.
  In Lombardsijde kan een golfliefhebber zijn hartje ophalen.
  Daar kan je rustig wandelen of fietsen ... in het achterland dan.
  Daar heb ik eens een auto-ongeval gehad.
  Ik heb daar heel wat postkaarten over.

  Bovenstaande zinnetjes zijn natuurlijk ook toepasselijk op veel andere plaatsen of dorpen of gemeenten, op de namen van de clubs na.

  Daarom nu even de zeer specifieke herinneringen voor Westende en Lombardsijde.
  Ik ben daar lid van de surfclub.
  Daar ben ik soldaat geweest, in Lombardsijde dan.
  Daar heb ik ooit een vakantie in groep doorgebracht in ‘Zon en Zee’, in ‘Ons Rustoord’, in de ‘Marçunvins of Calidris of Home Crombez’ of in de 'Vacarsa'.
  Zon en Zee? Daar was toch ooit een bloeiend vakantiecentrum en daar zijn nu toch die ruines?
  Daar heb ik veel gezwommen of daar was ik een regelmatig bezoeker van de manege.
  Staat daar niet dat prachtig rond gebouw ’Belle Vue' of ‘Rotonde’?
  Daar gaan wij vaak stappen met onze wandelclub.
  Daar werd toch die film gedraaid over die afschuwelijke camping?

  En voor de ouderen
  Was dat niet ooit ‘de parel van de kust’?
  Daar heb ik leren zwemmen in de ‘Lac aux Dames’.
  Ik heb daar nog ooit in het ‘Westend Hotel’ gewerkt of ‘Mijn moeder heeft ….’
  Is het niet in de duinen van W. dat je nog overblijfselen terugvindt van de Atlantikwal? Daar heb ik vaak liggen zonnen op of achter de betonnen muur.
  Ik denk aan lang vervlogen tijden: aan de mondaine badplaats met casino, restaurant onder zwembad, muzikale optredens (jazz), Brussel in het klein, …
  Is dat daar waar je nog enkele typische cottages te zien krijgt, zij het dan veel minder dan vroeger?
  Daar woonden we toneelvoorstellingen of zangcrochets bij in ‘De Tap’.

  Daar gingen we vaak dansen in de ‘Wedergeboorte’ in Lombardsijde of in Westende in ‘De Kroon’ of in ‘De Casino’ met orgelmuziek en recenter in de ‘Lorenzo’ of later de ‘Byblos’. In dat laatste heb ik trouwens ooit nog een ‘lief opgedaan’. Ook in de zaak van de ouders van Herwig Vanhove op de Koning Ridderdijk, hebben we menig dansje gedaan op één vierkante tegel. 

  Ook in de facebookgroepen ‘Je bent van Westende als...’ of ‘Je bent van Lombardsijde als’... worden veelvuldig herinneringen opgehaald. Voor mensen die hier geboren zijn of woonden en daarna wegtrokken om te gaan studeren en niet meer terug te keren of omdat ze elders werk vonden of omdat ze met hun partner samen een andere weg opgingen, gelijkt dat een beetje op weer thuiskomen.
  Daar is dan wel meer sprake van personen ‘Heb je die nog gekend?’ of ‘Wie woonde daar nu ook weer? Vooral dan over merkwaardige figuren zoals ‘Jerome de Niengelsman’, ‘Wiske’, Stanten’ en Miete Kukke’. Ook vaak over een 'pastre' of een ‘meistre’ of ‘zuster of juffrouw’ in de lagere school. Soms komen er ook wel eens vragen naar een verdwenen handelszaak, naar een huis of naar een straat, die ondertussen misschien van naam veranderd is.

  Maar ook de honkvaste Westendenaars of Lombardsijdenaars denken vaak met weemoed terug aan de ‘goeie oude tijd’. Zij zien natuurlijk beter en met groot leedwezen wat er van Westende en Lombardsijde geworden is.
  Van een gemoedelijk, gezellig dorpsleven is daar al lang geen sprake meer. We worden overspoeld door toeristen en inwijkelingen. Westende heeft geen uitstraling noch charme meer en van een vroeger levendig Lombardsijde (vooral door de militairen!) is maar weinig overgebleven. En straks verdwijnt de tram ook nog uit de dorpskern!


  Wat is er dan wel allemaal veranderd?

  Op sportgebied…
  Zwemmen kan enkel ’s zomers nog in zee want van de vroegere zwemkommen (‘Lakodam’ en ‘Zon en Zee’) is er geen één overgebleven!

  Paardrijden kan je hier enkel nog langs de straten waarna bewoners zich moeten ergeren aan wat de paarden op straat achter laten.

  Alleen ‘strandvolley’ is nog mogelijk.

  In de lokale economie…
  In de dorpen vind je nauwelijks nog een café. Amusement voor de vaste bewoners is er slechts zeer sporadisch. De belangrijkste uitbatingen in Westende behoren al een tijdje tot het verleden en zijn enkel nog te zien op postkaarten.

  Kermissen stellen nauwelijks nog iets voor.
  Er is zelfs geen feestzaal meer in Westende. Voor de ‘Nacht van Davo’ moest dit jaar uitgeweken worden naar Leffinge.
  De handelszaken kregen de doodsteek van de grote warenhuizen. Bakkerijen (2 in Westende, 1 in Lombardsijde) en beenhouwerijen (3 in Westende, 1 in Lombardsijde) zijn er nog genoeg, maar zijn ze wel open…?
  Mooie hotels zoals ‘Yser Hotel’ en ‘Belle Vue’ in Lombardsijde kregen een andere bestemming’.
  Het ’Westend Hotel’ werd zelfs afgebroken en de ‘Rotonde’ is gesloten.

  De echte vakantiecentra zoals de ‘Marçunvins’ of ‘Calidris’ en ‘Vacarsa’ en ‘Zon en Zee’ die Westende deden bloeien, werden hetzelfde lot beschoren. De ‘Zeekameel’ in Lombardsijde moet de eer redden in het ‘Yser’-gebouw.
  Zon en Zee heeft eerst plaats moeten maken voor een asielcentrum en daarna voor hopen stenen en zand en voor ruines. Gelukkig werd ook nog een deel als hotel bewaard. Dertien jaar later is er van een heropleving nog steeds geen sprake.
  Sorry, maar ik vind dat zo erg dat ik er maar niet over kan zwijgen.

  Westende en Lombardsijde zijn ingenomen door eindeloze, soms lelijke en saaie campings met eigen winkels en cafetaria’s. Onooglijke kleine vakantiewoningen, waar de ene op de andere zijn neus kijkt, kleuren de dorpen wit. En zijn dus al even saai.
  Een poging om een markt op te starten in Westende, moest stopgezet worden.

  Het erfgoed wordt steeds zeldzamer.

  Op kerkelijk gebied…
  De kerk speelt nog slechts een minimale rol in het dorpsgebeuren. De pastoor moet zich in drie delen om alle omliggende kerken te kunnen bedienen. Begrafenissen worden steeds vaker vervangen door diensten in rouwcentra in Nieuwpoort of Diksmuide. Wie huwt er nu nog, vinden vele koppels.

  De fusie gaf onze beide dorpen een haast dodelijke steek
  Lombardsijde werd het eerste slachtoffer in 1971, na een fusie … met Westende.
  Het gemeentehuis werd overbodig en in 1977 moest Westende dat zelf ook ondervinden.
  En daarrond draaide juist grotendeels het dorpsleven!

  Een druk bezet politiekantoor werd niet meer nodig geacht, zodat men zich kan afvragen of de lokale veiligheid nog wel verzekerd blijft.

  De ‘kazerne van Lombarsijde’ werd ‘Kwartier Nieuwpoort’ omdat onze politici van een vorige generatie die lieten inpalmen bij de fusie van 1977. Ook onze grootste hoveniers werden daardoor inwoners van Nieuwpoort.

  Middelkerke, Middelkerke, Middelkerke!!!!
  Alles wordt gecentraliseerd in Middelkerke: administratie, brandweer, containerpark, markt, politie, sport (vooral GSM- of drinkbuswerpen!), cultuur, post, …

  Een parel is Westende-bad al lang niet meer, weggedrumd door Middelkerke, dat er een ‘aanhangsel’ van gemaakt heeft om zelf een hoogvlieger te worden, wat niet gelukt is.

  Is er dan niets veranderd in de positieve zin?
  Om die vraag te beantwoorden, heb ik nogal lang moeten nadenken.
  Natuurlijk wel, maar vooral voor de toeristen: surfclub, golfterrein, natuurgebied ‘Cosmos’, een heus museum annex van toerismebureau dat zelfs in het voorseizoen de deuren durft sluiten. (!!!)
  Lombardsijde kreeg een mooie sportzaal ‘De Bamburg’ en een bibliotheekannex van Middelkerke, net zoals Westende en deze laatste ook nog een mislukt landschapspark.
  Natuurlijk werden ook heel wat wegen vernieuwd. De nutsleidingen waren namelijk aan vervanging toe. Dat nieuwe uitzicht zal echter ons leefmilieu geen nieuw leven inblazen.

  Waar ik dan zelf aan denk als ik ‘Westende’ hoor?
  Ja, daar ben ik geboren en daar woon ik. Daar hou ik van! Niet dat alles hier zo goed is of dat ik hier alles vind waaraan ik behoefte heb… maar gewoon zo.
  Als bejaarde zijn mijn verwachtingen natuurlijk niet meer zo hoog gespannen, maar ik denk dat er gerust mag gezegd worden dat vooral onze beide dorpen maar ook Westende-bad heel wat van hun pluimen verloren hebben. Spijtig toch!

   

   

   

   

  18-05-2015, 10:07 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Die goeie oude tijd
  11-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wordt Middelkerke nu ook nog een tennisgekke gemeente? Echt?

  Jullie zullen dat zeker al lang weten, want de kranten stonden er vol van. Eerst ‘Middelkerke is kandidaat om de kwartfinale van de Daviscup2015 te organiseren’ en slechts twee dagen later Tennisfederatie geeft groen licht voor Davis Cup’ en Davis Cup komt naar De Krokodiel’.
  Overal kon men eerst lezen dat de Vlaamse tennisfederatie reeds een gunstig advies uitgebracht had, maar dat de Internationale Tennisfederatie ITF dat nog moest bevestigen. Allemaal geen probleem, iedereen vond Middelkerke een goede keuze. Het moest wel in Vlaanderen zijn want er wordt afgewisseld. De 1/8 finale werd gespeeld in Luik en dus moest het dit keer plaatsgrijpen op Vlaamse bodem.

  En dat zal dus hier gebeuren van 17 tot 19 juli 2015.

  Is dat dan zo gemakkelijk binnen te halen?
  Zijn er dan geen talloze andere kandidaten? Zijn er dan geen andere badplaatsen die midden in het zomerseizoen ‘aan de toeristen en tennisliefhebbers een mooi tennisevent willen aanbieden’? Staan ze dan niet allemaal te springen?

  Moet men daarvoor misschien een pak euro’s op tafel leggen? Was het bod van Middelkerke misschien onklopbaar? Hadden ze hier misschien het perfectste dossier? Moet men goede relaties hebben in de Vlaamse en/of internationale tennisfederatie of bij ‘BNP Paribas’, DE tennissponsor?
  Schijnbaar niet, want de keuze zou simpelweg gevallen zijn op onze gemeente wegens ‘het enthousiasme van het gemeentebestuur, hun knowhow en ondersteuning aan het evenement, alsook de nabijheid van een stad zijnde Oostende (een ITF-vereiste)’.
  Zo simpel is dat!
  Die ‘knowhow’ slaat waarschijnlijk vooral op de organisatie van de ‘Noordzeecross’, die gedurende maanden voorbereid en uiteindelijk geïnstalleerd wordt met de hulp van gemeentepersoneel. Met die ‘ondersteuning’ wordt bedoeld dat onze gemeente niet verlegen is om tienduizenden euro’s subsidies te geven.
  De andere kustgemeenten zijn nog niet half zo gek!

  Ik vraag me telkens af of dat eigenlijk wel mag/kan? Is de organisatie van sportevenementen wel de taak van een gemeente? Of moet men dat overlaten aan de federaties, de clubs en de sponsors die er wel baat bij hebben, in tegenstelling tot de gemeente, wat daarover ook mag beweerd worden. Maar ja, dan staan de burgemeester ... en de secretaris minder in de belangstelling!!!!

  Waarom de nabijheid van Oostende een vereiste is van de internationale tennisfederatie, daar heb ik het raden naar. Voor de luchthaven, voor de hotels of omdat er in Middelkerke ’s nachts niets te beleven valt?

  Maar … wij hebben geen terrein dat daarvoor geschikt is!!
  De Belgen spelen graag buiten op gemalen baksteen of gravel.
  In de Priorijlaan in Westende-bad zijn er zes terreinen in open lucht met 2.500 zitplaatsen voor toeschouwers.Dat ging dus niet want de Daviscup zou 5.000 à 6.000 toeschouwers verwachten.
  Ook de terreinen op de ‘Krokodiel’ kwamen daarvoor in hun huidige staat niet in aanmerking.
  Spijtig toch, of toch niet? Problemen zijn er om opgelost te worden en dus zal er gewoon een nieuw terrein aangelegd worden op die ‘Krokodiel’, op het oud voetbalterrein, met een tribune die de massa verwachte toeschouwers kan opvangen! Dat zou de 'grootste tijdelijke tribune ooit in Vlaanderen' worden! Ik had in Middelkerke niet anders verwacht!
  Ernaast komt zelfs een tennisdorp 'met alles erop en eraan'!
  Zo simpel is dat! Om diegene die in september 2014 één of meer wedstrijden van de ‘Rising Stars Tour’ op het Epernayplein meegemaakt hebben een idee te geven van wat dit voorstelt: op die tribunes konden 1.700 toeschouwers plaatsnemen.
  De argumenten voor de keuze van de casino-omgeving zouden toen, volgens de voorzitter van vzw Tennis Middelkerke Danny Van Den Broucke, geweest zijn: "Het gaat niet enkel om sport en educatie, maar ook om toerisme. Door het tornooi hier te organiseren en niet op een bestaande tennislocatie in Middelkerke of Westende, willen we de mensen naar een centrale plek in de badplaats brengen.”
  En nu mag en kan het ineens wel op de ‘Krokodiel’?
  Nu horen we de burgemeester zelfs zeggen: Het sportpark is heel goed gelegen voor de organisatie van de Davis Cup, rustig in de duinen en bovendien makkelijk bereikbaar. De autosnelweg is niet veraf en er zijn makkelijke verbindingen met het openbaar vervoer".

  Maar … wij gaan niet al die supporters kunnen logeren!
  De burgemeester vindt dat niet erg. Ze vindt dat de buurgemeenten (zomaar, zonder iets bij te dragen!!!!) er dan maar wel kunnen bij varen of ervan meeprofiteren. Een beter woord als dat laatste, had ze niet kunnen kiezen!
  Maar ja, aangezien ze toch al vindt dat het ‘een topper wordt voor onze gemeentelijke economie …’
  Ze ziet er geen probleem in dat het weekend van 17 – 19 juli altijd al een absoluut topweekend is en zeker dit jaar met de nationale feestdag 21 juli op dinsdag zodat velen de brug zullen maken voor een verlengd weekend van 17 tot en met 21 juli. Jullie weten natuurlijk allemaal dat je in zo'n weekend, ook zonder de Daviscup, geen parkeerplaats meer vindt in gelijk welke badplaats en dat de hotels altijd allemaal zo goed als volgeboekt zijn.
  En nog een vraagje: vinden de tennisliefhebbers in Middelkerke onze horeca wel van een voldoende hoog niveau … of is het dan toch daarom dat men Middelkerke een goede keuze vond, niet ver van Oostende?

  Zou de tennisschool dan toch niet verdwijnen?
  Jullie hebben toch ook reeds gehoord dat de gemeente een sportpark plant en een zwembad en een sporthal? Maar … dat zou komen op de plaats van de tennisvelden van Dany Van Den Broucke, die hij van de gemeente huurt en die ze zouden willen recupereren!
  Wil Middelkerke dan misschien niet meer dat er tennis gespeeld wordt op dat sportpark?
  Ik kan het mij nauwelijks voorstellen! Als dat zo zou zijn, waarom promoten ze dan zo de tennissport? Gaan ze misschien bij elk tornooi een tennisveld aanleggen met errond de nodige tribunes?
  Janna Rommel-Opstaele vindt in elk geval dat ze met de organisatie van de Daviscup haar gemeente 'definitief op de kaart van de tenniswereld' gezet heeft.

  Is de kwartfinale van de Daviscup een belangrijke wedstrijd?
  De achtste finale in Luik genoot een bijzondere belangstelling. De beste twee spelers van ons land, David Goffin en Steve Darcis zijn Luikenaars. Ze speelden dus voor eigen publiek.
  Een bijzondere troef!
  België versloeg met 3-2 de zogezegde titelverdediger Zwitserland, dat met een B - team aantrad, want hun topspelers Roger Federer (2) en Stan Wawrinka (8) waren er niet bij. Hun best geklasseerde speler die in Luik aantrad stond 238ste in de ATP ranking.
  Zo bereikte ons land voor de vierde keer in de geschiedenis de kwartfinale van de Wereldgroep sinds 1981.
  Gezien de omstandigheden waarin dat gebeurde, kan men zich afvragen of België eigenlijk wel in die wereldgroep van 16 landen thuishoort. Met alle respect, maar als de beste spelers forfait geven, kan men nog moeilijk een zeer hoge waarde aan die wedstrijden en aan die rangschikking toekennen.

  Op de ATP – ranking van maandag 4.5.2015 waren onze beste spelers als volgt gerangschikt:

              David Goffin                                          21
              Steve Darcis                                         76
              Ruben Bemelmans (Genk)                     96
              Kimmer Coppejans (Oostende)             112
              Niels Desein (Gent)                             164      
              Maxime Authom (La Louviere)              176

  België speelt de kwartfinale, niet tegen Kroatië zoals in HNB van 7.5.15 stond, maar tegen Canada. Is dat een topland? Alles hangt zoals gezegd af van de samenstelling van hun ploeg. Ze hebben alvast één topspeler Raonic Milos (6) maar zal die erbij zijn? Voor de rest staan er nog spelers op 61 (Pospisil) en 165 (Dancevic) en de rest boven de 300, dus niet onoverkomelijk voor België.

  Neemt Middelkerke nu ook nog deel aan de ‘Rising Stars Tour’ in 2015?
  Jazeker. Hier zijn de datums van de geplande tornooien in 2015, die mij door een bekend nationaal organisatielid meegedeeld werden. Hun website is wel al een tijdje ‘onder constructie’, maar niet die van Middelkerke TC waarop bevestigd wordt dat in 2015 voor de tweede maal georganiseerd wordt op het Epernayplein.

              Westende  25/7 tot 02/08
              Middelkerke 5/9 tot 13/09

  Ik citeer de website van TC Middelkerke:

  Voor Middelkerke: “De Rising Stars Tennis Tour is dit jaar één van de grootste tennistoernooien voor heren in België.  Mede dankzij de steun van de gemeente Middelkerke-Westende, BNP Paribas Fortis, Babolat, Middelpunt en de provincie West-Vlaanderen kunnen de organisatoren voor een grote metamorfose zorgen in infrastructuur voor dit $10 000 ITF toernooi!”
  Dat was de vorige keer toch 15.000 dollar + Hospitality?

  Voor Westende:” Tour - Westende voor de 5e keer georganiseerd. Dit sportief evenement zal doorgaan op het Rauschenbergplein dat uitgerust is met 2500 zitplaatsen. De Rising Stars Tennis Tour is dit jaar één van de grootste tennistoernooien voor heren in België.  Mede dankzij de steun van de gemeente Middelkerke-Westende, BNP Paribas Fortis, Babolat, Castagnetti, Immo BC en de provincie West-Vlaanderen kunnen de organisatoren voor een grote metamorfose zorgen in infrastructuur voor dit $10. 000 ITF toernooi!”

  De gemeente heeft al het budget ervoor ‘vrijgemaakt’ en beantwoordt daarmee mijn titelvraag!
  Ik vind dat een ‘regelrechte schande’! Volgens mij had men minimum het toernooi op het Epernayplein moeten schrappen. Maar, ze zijn zeker voor enkele jaren gebonden?

  En … hoeveel zal dat Daviscupgeval weer kosten?
  Er is een nieuwe uitdrukking die opgang maakt! Als iets zeer duur zal zijn of zeer veel zal kosten, dan zegt men ‘Natuurlijk hangt daar een prijskaartje aan vast’.
  Maar … “De impact van het evenement is enorm groot. Naar verluidt zullen er zo'n 100 televisiestations aanwezig zijn en dat alleen al is onbetaalbare publiciteit voor Middelkerke. En bovendien zullen we ook kunnen rekenen op een aantal grote sponsors.”
  Klassieke praat, natuurlijk! Jullie weten wat ik van sponsoring denk en zeker van ‘nog meer publiciteit’ die ooit de bekende kruik zal doen barsten omdat ze te lang te water gegaan is.

  Nadien zal heel de wereld naar hier komen, zeker?

  ‘Vol is vol’ wordt onvermijdelijk, zelfs al bouwt men steeds meer en hogere appartementsgebouwen en zelfs al graaft men steeds meer ondergrondse parkings, … De straten en lanen en de autostrades in de eerste plaats, zitten altijd barstensvol.
  Om het bij dezelfde woordenschat te houden: het wordt tijd dat eens uit een ander vaatje getapt wordt.
  Een exact bedrag werd nog niet op het Daviscupevenement geplakt of met andere woorden ‘er hangt nog geen prijskaartje aan’.
  Diegene die eraan twijfelden dat de huidige meerderheid wel een beleidsvisie heeft, moet ik ontgoochelen. De Open VLD heeft altijd alles groot gezien. Dat is  juist hun visie! Jullie herinneren zich zeker enkele van hun topwoorden zoals ‘paradepaardje’ en ‘speerpunt’. Volgens de burgemeester zouden ze in de toekomst minder maar grotere evenementen organiseren. Welke van de huidige evenementen zullen geschrapt worden om geld vrij te maken voor die komende ‘grotere’, dat zegt ze er niet bij.
  De Middelkerkse kas is namelijk een bodemloos wat!

  Besluit
  Terwijl iedereen de mond vol heeft over besparingen, leeft Middelkerke op grote voet verder. Besparingen uitvoeren op de rug van bejaarden is natuurlijk de weg van de minste weerstand. En … ondertussen volop reclame maken voor een bank zoals ‘BNP Paribas’ en voor tennis, die nog steeds zijn label van elitesport niet volledig kwijtgeraakt is.

  Bronnen
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150325_01598680   ‘Middelkerke aast op kwartfinale Daviscup tennis’ door Dany Van Loo
  http://www.sport.be/nl/andere/article.html?Article_ID=723448   Artikel’ Middelkerke wil kwartfinale Davis Cup organiseren’ op 25.3.2015 door Erik Duchateau
  Artikel in ‘het Laatste Nieuws’ op 26.3.2015 ‘Davis Cup komt naar De Krokodiel’
  Artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van 27.3.2015 door BPM Tennisfederatie geeft groen licht voor Davis Cup’
  http://www.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx?d=04.05.2015&r=201&c=
  http://www.tcmiddelkerke.com/#!rising-stars-middelkerke/c1ukw   middelkerke
  http://www.tcmiddelkerke.com/#!rising-stars-tennis-tour/c1d1z     westende
  Artikel van Dominique Jauquet in 'Het Nieuwsblad' van 7 mei 2015

  Aanpassing
  Reactie van een betrouwbare informatiebron: "Twee maanden voor de feiten staat op het krokodillepark (een deel van) de tribune klaar: honderden zeteltjes en de stellingen (van Kontrimo natuurlijk) die daar wachten om opgetimmerd te worden. Als je de huurprijzen van dat soort spullen kent..." 

  X

  11-05-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Sport
  04-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende, één grote bouwwerf! Plezant is anders, maar de toekomst lacht ons toe
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  “Je zou de weg niet meer vinden naar je eigen woning... best van al met de fiets of te paard door Westende rijden…’
  ‘De werken werden hier zomaar gestopt en ze gingen eerst nog wat werken in Nieuwpoort.’
  ‘Ik heb er 20 minuten over gedaan van Westende naar Middelkerke’ of ‘Ik deed er 1u36 over van Westende naar Oostende’ of ‘Ik heb een kwartier voor rode lichten gestaan, langs de Westendelaan!’.
  ‘Waar moet ik mijn auto zetten? In mijn living?’
  ‘Waarom pakken ze al die wegen tegelijk aan? Essex Scottishlaan, Henri Jasparlaan, Westendelaan? En soms nog zijstraten erbij…’
  ‘De platse, ’t is benauwelijk voor ’t moment’.
  ‘Overal waar men komt langs Westendse wegen
        
  komt men wegenwerken, verkeerslichten en ellende tegen’

  Dat zijn maar enkele voorbeelden van reacties van Westendenaars die niet te spreken zijn van de hinder die de grote wegenwerken in ons dorp veroorzaken.
  Zijn de klachten wel terecht?

  Natuurlijk zag ik ook dat één en ander schortte aan de organisatie van het verkeer en aan de wegenwerken en daarom stelde ik enkele vragen aan Liliane Pylyser-Dewulf, schepen van Openbare Werken en zelf bewoner van een woning in de Henri Jasparlaan ‘tweede fase’.

  Hoe pakt de gemeente de volledige renovatie van wegen aan?
  ‘Het past hier vooreerst nogmaals een duidelijk onderscheid te maken tussen gemeentewegen en gewestwegen.
  De Essex Scottishlaan en Jasparlaan zijn gemeentewegen.
  Daarvoor wordt een ontwerper aangesteld en samen met de gemeente worden de plannen opgemaakt. De gemeente is 'bouwheer' en is dus verantwoordelijk.
  De doortocht Westende-Lombardsijde of de Westendelaan of de N318 is een gewestweg. Daarvan is de verantwoordelijke bouwheer de ‘Administratie van Wegen en Verkeer’ ‘AWV). De gemeente krijgt wel inspraak bij de opmaak van de plannen.
  Het is de AWV die contracten maakt met de nutsmaatschappijen bij de noodzakelijke werken zoals aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel, water, gas, elektriciteit...
  De gemeente heeft daar niets aan te zeggen.’

  Welke termijnen werden er voor de verscheidene wegen afgesproken?

  Henri Jasparlaan fase 2
  ‘Zal zeker volledig afgewerkt zijn tegen einde juni maar de gemeente duwt voor vroeger.
   Deze baan wordt de omleidingsweg wanneer de grote werken starten.’

   Essex Scottishlaan
  ‘Deze baan die in zeer slechte staat was, zal ook gebruikt worden als omleidingsweg gezien de doortocht in fasen zal afgewerkt worden.
  De renovatie tot aan de Doornstraat zal klaar zijn tegen einde juni. Door de huidige problemen zullen wij het kruispunt Doornstraat/Bassevillestraat asfalteren (+ 2.500 euro) om het omleidingsverkeer veiliger te laten verlopen.
  De renovatie van de Doornstraat zelf en het stuk Doornstraat tot aan de trambaan zal gebeuren na de zomer.
  Voor de Strandlaan zijn de plannen volop in opmaak.’

  Doortocht Westende-Lombardsijde N318
  ‘De eigenlijke werken aan de doortocht (aanleggen gescheiden rioleringsstelsel en volledig nieuwe bovenbouw) starten normaal NA de zomer 2015. Voorlopig is het nog wachten op de aanbesteding.
  Ze zouden moeten klaar zijn tegen juni 2017 (vanaf het pompgemaal* = vroegere West-Flora tot aan de Baronstraat (inbegrepen). Ook de Beukenstraat wordt vernieuwd.
  De nutsmaatschappijen zijn reeds een paar maanden bezig met voorbereidende werken in de voetpaden en in de parkeerstrook van Westende-dorp.
  De gemeente heeft daar geen enkele inspraak in.’

  *Een gemaal is een inrichting om water van een lager naar een hoger niveau te brengen.
  Het brengt of houdt water in een peilgebied op een bepaald peil. Naast gemalen voor watersystemen onderscheiden we ook rioolgemalen, waar het hier over gaat.

  Alle ingrepen gebeuren gefaseerd en veroorzaken vanzelfsprekend plaatselijke hinder. Ze zorgen voor een grote impact op de mogelijkheid tot parkeren langs de Westendelaan.
  Tijdens de werkuren wordt er gebruik gemaakt van verkeerslichten om veilige werkomstandigheden te creëren. Het doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk afgeleid naar de Zeelaan (richting Oostende) en naar de Badenlaan (richting Nieuwpoort). 

  ‘Op 20 april zijn er ook voorbereidende werkzaamheden gestart vanaf het pompgemaal richting Logierlaan. Er moeten nieuwe leidingen aangelegd worden en er was voorzien door het studiebureau dat dit in de bermen zou kunnen gebeuren en dat de doortocht steeds open zou zijn.
  Bij de aanstelling van de aannemer Van Lerberghe bleek dit niet mogelijk. De bermen zouden onstabiel zijn waardoor het onveilig zou geweest zijn om doorgaand verkeer toe te laten.
  De burgemeester en ikzelf hebben er dan voor gepleit dat de doortocht minimaal de meeste weekends open zou gemaakt worden; dat betekent wel extra niet voorziene kosten maar we willen de hinder zo minimaal mogelijk houden.
   Dus, tot aan het bouwverlof zal enkel in de weekends de doortocht open zijn door een reden waar wij niets kunnen aandoen en ook betreuren.

  Het grote probleem (wat niet voorzien was) is dus ontstaan door de volledige afsluiting van de N318 van 20 april tot einde juni...’
   

  Tijdens verlengde weekends (1 mei, 14 mei, 24 mei) zal de Westendelaan open gesteld worden voor het verkeer komende van Middelkerke naar Westende. De Westendelaan zal onderbroken zijn vanaf huisnummer 237 (ter hoogte van rioolpompstation Aquafin) tot juist voor de Badenlaan en dit gedurende 50 werkdagen, afhankelijk van de werkomstandigheden. Indien alles volgens plan verloopt, zal de Westendelaan weer open gaan op 1 juli.
  Na 1 juli wordt er verder gewerkt, maar niet meer op de Westendelaan. De werken zullen vooral naast de openbare weg plaatsvinden.

  Hoelang mag een aannemer werken en hoe moet hij de werken uitvoeren?
  Volgens de grootte van het aanbestedingsbedrag worden een aantal werkdagen voorzien (wettelijk bepaald); de aannemer moet alleen zorgen dat hij de einddatum haalt.
  Indien hij vroeger klaar is krijgt hij een bonus; indien er vertraging is door zijn schuld moet hij schadevergoeding betalen.
   Zijn ze tussentijds gaan werken in Nieuwpoort? Dat weet ik niet maar hij moet klaar zijn tegen een bepaalde datum...

  Idem in de Henri Jasparlaan: men is bezig met de voetpaden maar soms met een minimale bezetting. Daar hebben we niets aan te zeggen. Als ze maar klaar zijn tegen de vastgelegde einddatum!
  HOE ze de werken uitvoeren: beslissen ze zelf; het afgeleverd werk moet voldoen aan het bestek!

  Wij doen al het mogelijke opdat onze plaatselijke handelaars verder blijven draaien
  ‘Wij beseffen vanzelfsprekend zeer goed dat bepaalde handelaars tijdens de duur van de werken een moeilijke tijd doormaken!
  Wij stellen echter vast dat zij die het meest afzien het minst klagen!
   
   
  Bepaalde mensen klagen omdat ze een P.V. kregen door de Duinenlaan te gebruiken als omleidingsweg, maar … de Duinenlaan is duidelijk een fiets- en wandelstraat en enkel voor plaatselijk verkeer.
  Om veiligheidsredenen kan natuurlijk niet geduld worden dat er te snel gereden wordt (bijvoorbeeld om rap de kinderen naar school te brengen). De bewoners van de Duinenlaan vragen trouwens voortdurend aan het gemeentebestuur om voor meer veiligheid te zorgen.’

  Hoe is de omleiding georganiseerd? 
  De omleidingsweg naar Westende-Dorp: via de Badenlaan naar de trambaan en dan via de Essex Scottishlaan, Doornstraat en Henri Jasparlaan tot aan de Kerk. Bovendien is het laatste stuk Duinenlaan dubbele richting geworden.

  Ziehier de schets:

  rood = onderbroken         groen = omleiding      geel = nog uit te voeren doortocht Westende-Lombardsijde
  geel met rode bolletjes = vanaf 20 april 2015 één rijstrook beschikbaar tijdens de meeste weekends

  Van de Heidestraat tot aan de kerk, wordt het verkeer normaal geregeld met verkeerslichten. In het voorbije weekeinde waren die echter uitgeschakeld. Er kon in twee richtingen vrijuit gereden worden al was er wel wat verwarring omdat de andere verkeersborden (wegversmalling, omleidingen, ...) wel geldig bleven.

  Commentaar
  Dit probleem behandelen op een manier die iedereen tevredenstelt, lijkt mij onmogelijk.
  Maar ja, dat is ook nog nooit mijn bedoeling geweest. 
  Dat de gemeente en het gewest ernaar streven, Westende een veiliger en moderner wegennet te bezorgen, daar kan en zal wel niemand aan twijfelen. Het heeft wel jaren van ontelbare beloften geduurd, maar goed, de werken waren noodzakelijk en ik herhaal voor de zoveelste keer dat men geen omelet kan bakken zonder eieren te breken. Dat daar overlast mee gepaard gaat, dat moet iedereen aanvaarden.
  Dat zij de vertraging ook betreuren, dat lijkt mij oprecht en geloofwaardig.
  Dat zij bereid zijn de nog weinig talrijke handelaars te sparen en op alle mogelijke manieren te helpen met ‘Lokale handelaars bereikbaar’ en zelfs met ‘Kort parkeren aan apotheek’, dat kan men enkel toejuichen …

  Het is weliswaar normaal maar toch positief dat er vergaderingen georganiseerd werden/worden om de bewoners van de betroffen en getroffen straten te informeren.
  Maar … er zijn ook enkele opmerkingen.

  De belangrijkste is natuurlijk dat het tegelijkertijd aanpakken van de drie voornaamste wegen van Westende-dorp een beetje van het goede te veel is. De tweede fase van de Jasparlaan, die trouwens straks de ‘sleutelweg’ wordt, had uitgesteld kunnen worden.
  De ‘onvoorziene’ omstandigheid van het volledig afsluiten van de N318, hadden de ingenieurs van het gewest moeten voorzien.
  Het zijn niet enkel de werken aan de drie grote wegen die overlast bezorgen. Zo zijn er ook (water?)werken bezig aan zijwegen (Langestraat en vanaf 28.4 ook de Steenstraat) die lokaal de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheid in meer of mindere mate belemmeren.
  In de straten die gebruikt worden als omleidingsweg, wordt veel te snel gereden. De bewoners beklagen er zich over dat hun straat een snelweg wordt, waarop wat van de ‘verloren’ tijd kan en moet ingehaald worden (vb Badenlaan).
  Er zijn heel wat ‘cowboys’ onderweg: “mijn naam is Alexander, alles voor mij en niets voor een ander!” Misschien moet de politie ook daar een oogje in het zeil houden, zoals in de Duinenlaan.

  Bronnen
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/bldva_01657471?_section=60130786&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=regio-nb&M_BT=459713443466&adh_i=699bd5ebdf0259635a353924f7278998

  Lees ook in mijn blogmap ‘Pleinen en straten’ het artikel van 29.12.2014 ‘Westende krijgt langzamerhand een modern wegennet’

  04-05-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  27-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bevelsoverdracht brandweer Middelkerke op 19 april

  Wat is er de laatste tijd allemaal veranderd?
  We mogen gerust beweren dat de brandweer van Middelkerke in de voorbije maanden een gedaanteverwisseling ondergaan heeft.
  Het begon met het afscheid na 40 jaar dienst van luitenant Johnny Devey. Hij werd opgevolgd door Danny Quyo.
  Sinds 1 januari 2015 is de lokale brandweer Middelkerke opgegaan in de bovenlokale hulpverleningzone 1 West-Vlaanderen.
  Op 1 maart 2015 ging commandant Marc De Jonghe op 59 – jarige leeftijd, na een loopbaan van 28 jaar bij de brandweer, met pensioen en werd hij vervangen door Ing Frank Ureel.


  De reorganisatie
  Op 8 december 2014 schreef ik hierover al een artikel “Middelkerke Brandweerhervorming: zwaardere factuur voor dezelfde kwaliteit? Of toch niet?”
  Op mijn vraag daaromtrent aan commandant De Jonghe kreeg ik volgend antwoord: “Voor onze post zal er in de feitelijkheid en naar uitrukken weinig of niets veranderen.
  Wij blijven alle interventies, met dezelfde manschappen en hetzelfde materieel, nauwgezet opvolgen vanuit onze post aan de Klein Kasteelstraat.”

  Dat zal wel kloppen natuurlijk, maar dat betekent geenszins dat ALLES ongewijzigd blijft. Misschien wordt de hulpverlening zelfs efficiënter, maar daar zal dan ook een hoger prijskaartje aan vasthangen. Misschien zullen beroepskrachten geleidelijk aan de vrijwilligers vervangen.

  De loopbaan van Marc De Jonghe
  In 1986 werd Marc onderluitenant en op 20 oktober 1987 volgde hij Roger Coene op als commandant. Hij was hiermee de jongste ooit van het korps.
  Hij was van jongsaf aan bezeten van alles wat met de brandweer te maken had.
  Hij woonde op een boogscheut van de kazerne en zodra de sirene loeide, fietste hij de uitrukkende brandweerwagens achterna. "Mijn buurman André Jonckheere was lid van de brandweer. Hij overtuigde me om ook brandweerman te worden. Ik sloot me in 1979 aan bij het korps onder dienstchef Gerard Hosten. Ik wilde verder studeren bij de brandweer en volgde al snel externe cursussen. Dat bleef ik ook de rest van mijn loopbaan doen."

  Zijn belangrijkste verwezenlijkingen
  Marc De Jonghe is altijd een groot voorstander geweest van vernieuwing. Eén van zijn eerste doelstellingen die hij kon realiseren was de oprichting van een jeugdbrandweerkorps. Ook de oprichting van het duikersteam dateert uit deze periode.
  Hij voerde een modern, stil oproepalarm in en gaf hij alle brandweerlieden een zakontvanger. De overlast van de sirene werd hiermee gebannen.

  Zijn meest beklijvende brandervaringen
  Aan ‘Het Laatste Nieuws’ verklaarde Marc dat volgende tussenkomsten hem bijzonder bijgebleven zijn.

  “De hevige brand in 1983 in de fabriek van Carin, toen nog in het centrum van de gemeente in de Kerkstraat, zette heel Middelkerke en omstreken op stelten. Drie dagen lang hebben we continu moeten blussen."

  "Het grootste menselijk drama beleefde ik in de jaren 80 in Westende. Op de zesde verdieping van een appartementsgebouw in de Koning Ridderdijk brak er een brand uit. Vijf jonge Nederlandse schoolmeisjes besteedden er net hun eerste dag van hun vakantie aan zee. Ze overleefden de brand niet."

  "Een ander drama om nooit meer te vergeten vond plaats in 1999. Een brand in de Bamburgstraat in Lombardsijde kostte het leven aan vijf leden van hetzelfde gezin”.

  Waarom met pensioen?
  Marc De Jonghe is leraar aan het Maritiem Instituut in Oostende.
  Aangezien hij daar al 40 jaar aan de slag is, komt hij in aanmerking voor een gunstige uitstapregeling op school. Maar omdat hij door die regeling maar beperkt mag bijverdienen, moet hij vroeger dan verwacht stoppen bij de brandweer.
  "Ik wilde tot mijn 60ste bij de brandweer blijven", zucht Marc. "Nu heb ik noodgedwongen en met spijt in het hart mijn ontslag moeten indienen. Ik heb nog drie maanden gratis gewerkt om zonecommandant Filip Dekiere te helpen met de brandweerhervorming, maar dat kan ik natuurlijk niet blijven doen."

  De officiële bevelsoverdracht op 19 april 2015
  Op een plechtige manier gaf kapitein Marc De Jonghe het bevel over aan kapitein ing Frank Ureel. Een peloton brandweerlieden, ongeveer 35 man sterk en aangevoerd door een onder-officier, nam plaats op het plein vóór het wagenpark.

  Als escorte voor het vaandel, samen met burgemeester Janna Opstaele, groette Marc een laatste maal zijn manschappen. Daarna was het de beurt aan Frank om hetzelfde te doen, voor de eerste keer.
  Een peloton brandweerofficieren, waaronder kolonels met drie sterren, wat ik nooit eerder gezien had en majoors, gaf een bijzonder cachet aan de plechtigheid.


  Het schepencollege tekende bijna volledig present, op schepen Johnny Devey (!!!) na.  

  Toen volgden enkele toespraken. Eerst bedankte Marc uitvoerig het schepencollege en zijn manschappen. Toen schetste de burgemeester een mooi en goed beeld van het korps en tenslotte besprak zonecommandant majoor Filiep Dekiere in het kort de toekomst van het korps.
  We zien de laatste hier aan het woord.

  Enkele vragen die ik stelde aan Marc De Jonghe
  Vraag1: In het peloton zag ik slechts één vrouw. Zijn de vrouwen dan niet geïnteresseerd?
  Antwoord: toch wel, maar dat heeft te zien met de opgelegde fysische proeven, waaraan slechts weinig vrouwen kunnen voldoen; “Ik heb nooit de lat lager willen leggen voor de vrouwen want ik vind dat iedereen aan dezelfde eisen moet voldoen.”
  Maar toch is er nog een ander vrouwelijk element in die mannenwereld  namelijk Korpsdokter  Luitenant De Kerpel.

  Vraag2: komen de brandweerlieden zowat uit alle deelgemeenten?
  Antwoord: Neen, want er wordt opgelegd dat een oproep binnen de drie minuten moet beantwoord worden. Een brandweerman kan dus niet verder dan 3 kilometer van de kazerne wonen.

  Vraag 3: Het feit dat uzelf gemeenteraadslid was voor de Stem van het Volk, het feit dat Johnny Devey schepen was en tenslotte het feit dat er familiebestanden bestaan tussen u en
  Michel Landuyt en Carine De Jonghe, dat zal toch wel geen nadeel geweest zijn?
  Antwoord: noch ikzelf, noch het korps heeft daar ooit voordeel uit gehaald.

  Bronnen
   http://www.middelkerke.be/nieuws/nieuwe-postoverste-brandweer-middelkerke.aspx
  Artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van 21.6.2014 ‘Johnny Devey neemt na 40 jaar afscheid van brandweer’
  door LBB
  Zie ook mijn artikel in de map ‘Erfgoed’: “Erfgoeddag
  2012: Middelkerke doet wel mee deze keer … en hoe!!
  Foto’s: Persdienst gemeente en Pascal Bolle, beheerder ‘Bruisend Middelkerke’,Pascal
  Bolle,  met dank
  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/de-meest-beklijvende-interventies-van-marc-dejonghe-a2281801/

   

   

  27-04-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Brandweer
  22-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: ‘Real Life Escape Room Game’, de nieuwe attractie in De Kegel X-Treme

  Kennen jullie De Kegel X-Treme, het amusementspark langs de Westendelaan? Zijn jullie er ook al eens geweest? Neen? Dan moeten jullie dat alvast eens doen!
  Ik schreef er op 4 februari 2013 al volgend artikel over: “Een grote aanwinst voor Middelkerke: X-Treme De Kegel. Racen, bowlen, minigolfen, biljarten en battlefield – toestanden, wat willen jullie nog meer?” (zie map ‘Sport’)

  Ben ik nu alweer bezig reclame te maken voor het bedrijf? Of denken jullie misschien dat ik daar persoonlijk voordeel uit haal? Of dat ik aandelen in het bedrijf heb? Of dat ik verwant ben met de uitbaters?
  Niets van dat alles, natuurlijk, maar waarom schrijf ik er dan zo enthousiast over?

  Daarvoor kan ik zeker een paar redenen aanhalen.

  Wat doet men aan de kust als het geen strandweer is?
  Bij slecht of minder goed weer wordt de toerist(e) veroordeeld om voor zijn of haar TV – of computerscherm plaats te nemen of zich te laten uitwaaien op de dijk of voor de ‘durs’ op het strand, langs het water. Of met de fiets gaan beuken tegen de wind.
  Waarom dan niet eens gebruik maken van een alternatief dat vooral attracties binnenhuis aanbiedt?
  Waarom niet eens een kegelbaan opzoeken? Waarom geen partijtje minigolf spelen of wat biljarten in een lokaal? Of de laserattractie even uittesten? Of de kinderen laten genieten van een speeldorp?
  Is het enkel een kwestie van lagere temperatuur, die de strandganger doet bibberen, maar regent of stormt het niet, dan kan je er zelfs racen of je krachten meten met andere op een heus battlefield’ of slagveld?

  Als dat geen interessant en leuk alternatief is!

  Is dat geen troef voor Middelkerke?
  Waar vind je nog zo’n amusementspark aan de kust? Nergens! Natuurlijk begrijpen wij dat de toerist tijdens zijn verblijf alhier liever stralend zonneweer heeft, maar hij/zij moet weten dat Middelkerke ook een vervangend amusementsprogramma kan aanbieden.  

  Waarom wordt ‘X-treme Kegel dan door de gemeente en door de pers genegeerd?
  Op die vraag moet ik het antwoord schuldig blijven! Zien ze dat als ‘reclame maken’? Zijn mijn argumenten hierboven dan niet overtuigend genoeg?

  En nu heeft ‘X-treme Kegel’ er nog een attractie bij!
  Via een persbericht werd ik uitgenodigd om op 31 maart 2015 om 15 uur aanwezig te zijn bij de officiële opening door ons schepencollege van nog een primeur in de kuststreek: de ‘Real Life Escape Room Game’. Voorwaar een hele hap!
  Om het nog wat interessanter te maken, werd er zelfs aan toegevoegd dat de schepenen ook het eerste spel zouden spelen. Daar mocht ik dus zeker niet ontbreken … om te kijken.

  Over welk spel gaat het dan wel?
  ‘Real Life Escape Room Game’, alhoewel op internet zelden vertaald in het Nederlands, zou kunnen uitgedrukt worden als  ‘ontsnapping uit een kamer, spel uit het echte leven gegrepen’.
  Het wordt gespeeld in het ‘House of Riddles’, het ‘huis vol raadsels, puzzels of hersenbrekers’.

  >

  Voorlopig bevat dat huis twee identieke kamers en een derde is in de maak.
  Een team van 2 à 6 personen waarvan iemand de leiding neemt, kan alleen aan het spel deelnemen of in een wedstrijd tegen de tijd, uitkomen tegen een ander team in de identieke kamer ernaast. De teams moeten proberen om binnen de zestig minuten buiten te geraken, door het vinden van codes, door te combineren, door na te denken, door samen te werken, door goed rond te kijken, door te redeneren … om tenslotte een code te vinden die een kluis opent met daarin de sleutel om de kamer te verlaten.

  Een echte uitdaging, dus… en spannend …

  Ziehier enkele foto’s van onderdelen uit de kamer, zonder iets te verraden: code vinden, opzoeken, tegen de tijd…

  Er komt geen speciale kennis, lenigheid of spierkracht bij te pas!
  Vóór aanvang van het spel is er een korte briefing in de ‘Officers Room’. En erna wordt er natuurlijk heel wat nagepraat! Reken dus gerust maar op anderhalf uur voor de ganse ervaring.

  In welk kader wordt het spel gespeeld?
  Er is een opmerkelijke verdwijning gesignaleerd in Middelkerke: twee inwoners zijn al een tijdje zoek. Niemand weet waar ze zijn of wat er aan de hand is. Het betreft een kinderloos koppel dat sinds enkele jaren hier woont. Hij is een succesvol petrochemicus die werkt voor een grote oliemaatschappij, en hiervoor ook vaak in het buitenland verbleef. Zij was stewardess, maar moest haar werk opgeven wegens gezondheidsproblemen, tevens ook de reden waarom zij naar de kust verhuisden, en waarom hij steeds minder buitenlandse opdrachten aanvaardde. De buren hebben alarm geslagen, omdat zij de laatste drie weken geen van beiden nog hebben gezien, terwijl er regelmatig ongure types vragen stellen over het koppel.

  Daarom wordt aan de leden van de teams, in de rol van agenten, gevraagd om op onderzoek te gaan in het huis van het verdwenen koppel.

  Hoe het allemaal begon
  Het ontsnappingsspel vond zijn oorsprong in computerspelletjes. Al snel groeiden daaruit ‘Escape rooms’.
  Je mag er dan over gelezen hebben op internet, je mag er dan al met veel lof over horen spreken, je voert zo’n belangrijke attractie niet in zonder je eerst grondig te laten informeren. 
  Daarom zijn de uitbaters niet over één nacht ijs gegaan.  Ze kwamen eerder toevallig in contact met deze nieuwe vorm van ontspanning, en na een bezoekje aan een paar escape rooms, besloten ze, in samenwerking met ‘Room Of Riddles’ in Amsterdam, hun klanten ook de mogelijkheid te bieden deze fantastische ervaring te beleven in een eigen ‘House Of Riddles’.

  Wie mag en kan er allemaal van genieten?

  ‘House of Riddles’ kan gespeeld worden door elke volwassene.
  Je kunt er heen gaan met vrienden of met familie. Een bedrijf kan er haar personeelsleden een halve dag spanning en ontspanning laten beleven. Het ene koppel kan het andere uitdagen. Zo leren de leden van om het even welk team elkanders karakter, leidinggevende capaciteiten en vindingrijkheid beter kennen, tijdens ogenblikken van opwinding.
  Kinderen vanaf 10 jaar zijn welkom, op voorwaarde dat ze begeleid worden door minstens 1 volwassene. Kinderen slagen er trouwens vaak in raadsels sneller te ontcijferen dan volwassenen.
  De vraag of vrouwen beter raadsels kunnen oplossen dan mannen, blijft nog open.
  Alhoewel ‘House of Riddles’ niet voor de volle 100% geschikt is voor rolstoelpatiënten, verhindert dit niet dat zij het escape game met volledige betrokkenheid kunnen meespelen.

  Het schepencollege ging ook op onderzoek
  Met de gebruikelijke vertraging stapte het schepencollege ter plaatse af om het onderzoek uit te voeren. Eerst werden ze door George Keters vereeuwigd in hun nieuwe werkkledij, met de politiepet, de zaklamp en de walkie-talkie. Er werden twee ploegen van drie gevormd. Spijtig genoeg waren de dames in de minderheid omdat Liliane, gekwetst, niet aantrad. De twee overblijvende dames werden dan maar versterkt (of verzwakt?) met een mannelijke schepen. Ik ben niet gebleven tot ze zichzelf verlosten of door de uitbater bevrijd werden. Ik stelde wel een zekere nervositeit vast bij de start, een stijging van de adrenaline… “Zullen wij wel slagen in deze opdracht?”

  Een antwoord op een veel gestelde vraag
  Worden de codes regelmatig veranderd? Dat gebeurt jaarlijks, maar de derde kamer zal een ander verhaal en andere op te lossen problemen aanbieden.

  Hulp of onderbreking
  Wat gebeurt er als een team er maar niet uitkomt en de oplossing niet gevonden heeft?
  Na één uur wordt de deur sowieso geopend, ook al kon het team de kluis niet openen om er de sleutel van de uitgang uit te halen.
  Tijdens het verloop van de speurtocht, kunnen de uitbaters, die de teams op een computerscherm kunnen volgen, eventueel een tip geven om de teams niet de ontmoedigen zodat ze alsnog veel plezier aan het spel kunnen beleven

  De openingsuren
  Maandag

   

  14u00 - 22u00

  Dinsdag

      gesloten

  Woensdag

  14u00 - 22u00

  Donderdag

      gesloten

  Vrijdag

  14u00 - 24u00 *

  Zaterdag

  12u00 - 24u00 *

  Zondag

  12u00 - 20u00

  Tijdens de schoolvakanties, elke dag open vanaf 12 uur.

  Besluit
  Hierbij daag ik jullie uit om een bijdrage te leveren tot het oplossen van de (fictieve) verdwijning van twee Middelkerkenaars. Wie graag records klopt, vindt er zijn gading. Veel succes!

   Bron
  Van http://www.bowlingdekegel.be/houseofriddles   

   

  22-04-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Sport
  21-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn goeie vriend, de computer, liet mij even in de steek

  Beste bloglezer,

  Mijn oude computer werd wat moe en traag. Daarom dacht ik dat de tijd gekomen was om hem van een rustige oude dag te laten genieten.
  Mijn besturingssysteem was nog Windows XP en dat stond sommige niet te best aan, want ze weigerden nog langer ermee samen te werken.
  Ik werd dus min of meer gedwongen om te moderniseren. En dat op mijn oude dag!
  Een nieuwe computer en daarenboven nieuwe software, dat moet van het goede te veel geweest zijn.
  Wachtwoorden werden niet zomaar meer aanvaard, maar dank zij de hulp van Redpoppy van Seniorennet werd ik weer op de goede weg gezet.
  Maar, voor de eerste keer in mijn blogloopbaan moest ik de trouwe bezoekers van de maandagmorgen ontgoochelen.
  Einde goed, alles goed, zegt men en daarom kunnen jullie vanaf woensdagmorgen 22 april 2015 weer bij mij op bezoek komen. Ik hoop dat ik jullie nooit meer zal moeten ontgoochelen!

  21-04-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Allerlei
  13-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke ontpopt zich tot de gemeente van de ‘werpers allerhande’

  Had ik het niet voorspeld?
  In een vorig artikel over het Belgisch kampioenschap GSM – werpen kwam het al aan bod. Ik schreef toen, om te lachen, dat we straks misschien ook wedstrijden krijgen in ‘tabletwerpen’ (een soort schijfwerpen), in samenwerking met Media-markt. of in ‘muiswerpen’ (muis van de computer, wel te verstaan) in samenwerking met ‘Vandenborre’ of in ‘portemonneewerpen’ in samenwerking met Belfius en in ‘stickwerpen’, samen met Sony. Neen, aan drinkbussen had ik toen echt niet gedacht. Mijn oprechte excuses! Maar Middelkerke heeft altijd wel iemand met een ‘lumineus’ idee, vooral als het gaat over het inrichten van wielerwedstrijden of over ‘unieke’ evenementen.

  Maar … wat blijft er nu de volgende keer nog over dat kan geworpen worden?

  Eerste BK drinkbuswerpen ooit
  De dag van de ‘Ronde van Vlaanderen’ is, zoals jullie allemaal wel weten, een hoogdag voor ons gewest. Iedereen weet dat de renners die dag een heel speciale wedstrijd rijden. De ‘Ronde’, ‘Vlaanderen’s mooiste’, is internationaal gekend en oefent een bijzondere aantrekkingskracht uit op iedereen, niet enkel op de renners en op wielertoeristen, maar zelfs op diegene die van wielrennen geen kaas gegeten hebben of er normaal niet in geïnteresseerd zijn.
  Middelkerke wilde er echter nog meer dan een hoogdag van maken. Misschien de ‘allermooiste’ worden?
  Verleden jaar op het tentoonstellingsweekend, na het drinken van een ‘Kwaremont-bier’, groeide bij Jean-Claude Brassine, chef technische dienst van het OCMW, de idee om op de dag van de ‘Ronde’ ook een ‘wielerevent’ in te richten bij ons. Hij nam ook de organisatie op zich samen met de 'Club voor Vriendschap en Verdraagzaamheid'.Ik moet bekennen dat ik die club niet ken. Ik vond wel heel wat verenigingen die deze beide goede en verdienstelijke eigenschappen nastreven.
  Het moest een ‘echt feestweekend’ worden met de welluidende en ‘veelzeggende’ naam ‘Totopdetop’.
  Ik weet niet of JCB zich heeft laten inspireren door Tom Steels, die in volle spurt van een Tour de France-rit in 1997 een drinkbus gooide naar een collega, die hem naar zijn mening zou gehinderd hebben maar achteraf onschuldig bleek. Gelukkig raakte hij toen niemand!

  Kijken jullie maar eens naar onderstaand programma, ‘helemaal in het teken van de wielersport’, dat in het Paasweekend afgewerkt werd op de zorgcampus ‘De Ril’ aan de Oostendelaan.

                                                 

  Een VIP – diner? Jawel en met zes gangen dan nog! Maar ja toch! ‘Noblesse oblige’, hé? Wie ‘wielrennen’ uitspreekt, zegt ook ‘sponsors’ en bedoelt er dus ook ‘VIP’s’ mee! Die eisen dat, voor het contact met hun klanten!! ‘Very important persons’!!! Zijn die echt zo belangrijk? Voor organisatoren, met ons belastingsgeld, ja! Wordt het niet stilaan tijd dat men dat kind eens een andere naam geeft?
  Ik neem aan dat iedereen tijdens de maaltijd de koers op het voorziene groot TV scherm gevolgd heeft en, met de mond vol, de renners toegejuicht heeft!

  Mijn bezoek aan het ‘evenement’
  Op vrijdag 3 april nam ik mij voor het nieuw kunstwerk te gaan bekijken en een bezoekje te brengen aan de tentoonstelling(en). Vooraf verzekerde ik mij nog van de juiste openingsuren, om geen nutteloze autorit te moeten ondernemen.
  Op de website http://www.wattedoen.be/totopdetopweekend-574885.shtml vond ik dat de tentoonstelling elk van de drie dagen open was van 10 tot 18 uur.
  Groot was dan ook mijn ontgoocheling toen ik nergens iemand zag bewegen. Na raadpleging van de affiche bleek de onthulling van het kunstwerk en de opening van de tentoonstelling pas om 19 uur te gebeuren.
  Op zaterdagnamiddag 4 april ging ik dan maar eens terug, niet om Kwaremontstoofvlees te eten, maar ik wou zeker dat kunstwerk en die tentoonstelling zien.
  Via een brochure kreeg ik een duidelijk zicht op de volledige organisatie.

  Het nieuw kunstwerk
  Men kan zich de vraag stellen of er nu perse nog een kunstwerk moest geplaatst worden voor het OCMW – gebouw.
  Het werk stelt een groot glas voor, verwijzend naar het Kwaremontbier, met daarin eenfiets(je).
  Hier zien jullie hoe het eruit ziet.

                     

  Had men nog niet genoeg met de kunstwerken van Kamagurka en Herr Seele?
  Is een kunstwerk over een biermerk wel op zijn plaats bij een woon- en zorgcentrum?
  Het wielerevent wordt erin voorgesteld door het mini-fietsje onderaan.
  En wie is Bart Berteloot? Misschien is dat wel een kunstenaar op weg naar bekendheid, maar ik heb er niets over gevonden. Hij heeft wel het werk geschonken mits betaling van het oud ijzer.
  Ik weet niet of die fietsen ernaast er permanent zullen blijven staan.

                                                                                 

  Het drinkbuswerpen
  Om 14 uur was er dan het Belgisch kampioenschap drinkbuswerpen gepland, natuurlijk in reeksen, gaande van kinderen en jongeren tot volwassenen, om aldus gans de bevolking in het gebeuren te betrekken. En de deelname was gratis!

                                                                            

  De organisatoren wilden er in de eerste plaats een leuke bedoening van maken.
  Om 15u30 zag ik een zeventigtal mensen, deelnemers en toeschouwers, verzameld rond de werppiste.
  Daar waren ook de gemeentelijke mandatarissen bij, de burgemeester op kop. Het moet gezegd worden dat zij wel hun interesse tonen bij veel evenementen. En ze nemen ook vaak deel. Van de oppositie zie je meestal niemand. Hoe kunnen zij dan al die organisaties beoordelen?

  De tentoonstellingen
  In de cafetaria van het vroegere rusthuis was de tentoonstelling opgesteld.

           

  Het leeuwenaandeel van de ruimte werd ingenomen door de verzameling van Fernand Feys. Hij herinnert ermee aan zijn idool Freddy Maertens met foto’s en allerlei andere voorwerpen uit diens succesrijke loopbaan. Echt een mooie prestatie van een Lombardsijdenaar over een dorpsgenoot!

   Een tweede opvallende stand was deze van Gilbert Steen die voor het eerst zijn verzameling ‘Kermisattracties’ aan een publiek voorstelde.

                                

  Er waren, naast Bart Berteloot, ook nog andere kunstenaars die hun medewerking verleenden: Anny ’t Jonck, Martine Dosselaere, Pascal Borgonie, Juul Caster, Paul Seynhaeve, Patricia Van Looy en Wim Dierendonck.

  De sponsors

  Wat gebeurt er met de opbrengst?
  Het evenement komt ten goede aan de inwoners van de Ril, zoals de kerstmarkt die er jaarlijks plaatsgrijpt. Tevens gaf Patricia Van Looy een kunstwerk cadeau aan de organisatie om er een tombola mee te organiseren. Een biljet kostte 3€.

  De OCMW – raad oordeelt blijkbaar anders dan de gemeenteraad
  Jean-Claude Brassine, de coördinator, mocht van de OCMW - raad geen prestaties leveren ten voordele van het evenement tijdens de werkuren. Ik vind dat normaal. Dat staat wel in schril contrast met wat door gemeenteambtenaren en gemeentewerklieden gepresteerd wordt ten voordele van ‘Noordzeecross’ en andere wielerevenementen. In het ene geval komt de organisatie ten goede aan de bewoners van ‘De Ril’ en in het andere aan de organisatoren en sponsors, terwijl de gemeente zelf nog subsidies verleent

  Besluit
  Natuurlijk juich ik initiatieven toe die voor een deel van de bevolking aangenaam zijn dankzij de goede wil en de inspanningen die de organisatoren zich daarvoor getroosten. Dat men ergens verzamelt om op een groot scherm samen naar een belangrijke wielerwedstrijd te kijken, dat men daarbij een tentoonstelling aanbiedt van objecten of kunstwerken die met de wielrennerij uitstaans hebben, dat men de kinderen paaseieren laat rapen, dat vind ik allemaal zeer lovenswaardig. Dat men er een leuke bedoening aan toevoegt door uit te testen wie goed met drinkbussen kan gooien, tot daar toe.. Maar … hoort daar weer een VIP – diner bij? En waarom moet men daar absoluut een uniek Belgisch kampioenschap van maken? En waarom noemt men dat een ‘wielerevent’?

  Bronnen
  www.facebook.com/totopdetop

  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150120_01484576 (van Dany Van Loo)
  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/bk-drinkbuswerpen-blikvanger-op-wielerevenement-a2208345/ (van BPM)

  13-04-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Evenementen
  06-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke in de belangstelling van ‘Humo’. Is de ‘sky the limit?’

  Niet iedereen mag of kan zeggen dat zijn/haar lezersbrief aan het weekblad ‘Humo’ ook daadwerkelijk gepubliceerd werd. Daarin is Fred Vandenbussche wel geslaagd. In het nummer 3890 van 24 maart 2015 brengt hij op die manier Middelkerke ‘in de kijker’.

  Het artikel van Fred is een reactie op een brief in nummer 3889 van 17 maart 2015, van een zekere Jurgen Coysman uit Meulebeke. Beide schetsen op treffende wijze de ‘onweerstaanbare drang’ van gemeentebesturen en immobiliënhandelaars in de ruime meerderheid van de kustgemeenten om, zogezegd wegens plaatsgebrek, niet langer in de breedte maar nu in de hoogte te werken. Alle tegenargumenten worden van tafel geveegd en de burger moet dat maar slikken. Het is dus niet te verwonderen dat verontwaardigde burgers naar hun toetsenbord grijpen om hun ongenoegen via de pers kenbaar te maken. Hieronder zien jullie het resultaat.

     

                                                                                 

  Nog even, ter aanvulling: de ‘selectieleidraad’, waarover Fred het heeft, is een lijvig document (47 pagina’s) van de gemeente waarin, via ‘onderhandelingsprocedure met bekendmaking’ voor het nieuw casino een speelzaaluitbater en PPS – partners gezocht worden, die willen investeren in het ontwerp, de bouw, de financiering en de uitbating (Excl speelzaal).
  Interessant om eens te lezen! Het document kan opgevraagd worden per email bij secretaris  Pierre Ryckewaert (secretaris@middelkerke.be) en bij projectmedewerker Isabelle Cuypers (isabelle.cuypers@middelkerke.be). 
  Er werd niet bijgezegd dat enkel kandidaten dat mogen doen!
  Veel leesgenot!

  De kandidaturen moeten ten laatste op 15 april 2015 om 12 uur ingediend zijn. 

  Het verheugt me dat ik met mijn mening over hoogbouw niet alleen sta.
  Wie er alles wil over weten kan terecht op mijn blog:
  In map ‘Casino’ op 1.4.2013
  In map ‘Immobiliën’ op 23.2.2015

  06-04-2015, 12:48 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Immobiliën
  30-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open VLD Middelkerke: Wie informeert, moet dat GOED en VOLLEDIG doen

  Dit is niet de eerste keer dat ik mijn pijlen richt op het partijkrantje ‘Open VLD blik’ van de Middelkerkse blauwe partij. Ik heb mij inderdaad al enkele keren dankbaar getoond omdat elk nummer mij de kans geeft om een nieuw kritisch artikel te brouwen. Deze keer is het geen nieuwe uitgave maar een subpagina van de gemeentelijke website die over het krantje handelt, die mijn aandacht krijgt.
  Ik ontleen hun eigen tekst ‘Hier vindt u een lijst van de beschikbare burgerkranten in PDF vorm. Om ze te kunnen lezen heeft u Acrobat Reader nodig. Indien dit programma niet geïnstalleer is kan u het hier gratis afhalen.'
  Het kan ons allemaal wel eens overkomen dat er een letter in onze vingers of in ons toetsenbord achterblijft, maar het verleden deelwoord van ‘ installeren’’ is wel ‘geïnstalleerd’.
  Misschien gaat de verantwoordelijke daarvoor nu op zoek op mijn blog om mijn eventuele schrijffouten eruit te halen, maar ik probeer ze alleszins te vermijden door mijn teksten drie tot vier keren te overlezen vooraleer ik ze publiceer.
  Maar ik wil het eerder en vooral hebben over die fameuze lijst.  

  Aangepaste lijst

  Jaar-
  gang
  Nr      Datum               Titel                   Ondertitel
     1  1  januari 2010    Terrassen op de zeedijk   Geen tweede Zon en Zee
     1  2  april 2010    Een brug te ver   Terrassen op de zeedijk
     1  3  december 2010    Veiligheid of Privacy   Een gezond en gelukkig 2011!
     2  1  april 2011    Leefloners aan het werk?   Interview burgemeester-voorzitter
     2  2  september 2011    Markt terug naar de markt                         ?
     2  3  december 2011    #Uitbouw zeedijk   Personenbelasting naar 5%
     3  1  april 2012    Wat met onze kerkgebouwen?                         ?
     3  2  september 2012    Positief vooruit na 14 oktober?                         -
     3  3         ???                   ???                         -
     4  1  april 2013    Vrouw vol dynamiek                         -
     4  2  september 2013    Hoe attractief is Middelkerke
        voor jonge gezinnen?
                          -
     4  3        ???                   ???                         -
     5  1        ???                   ???                         -
     5  2  september 2014    Middelkerke financieel aan de top:
        vandaag en in de toekomst
                          -
     5  3        ???                   ???                       -

  Loopt de verdeling soms niet mank?
  Ik verzamel natuurlijk zorgvuldig alle ontvangen krantjes. Hierboven zien jullie in het rood diegene die ik helaas nooit in mijn bus gevonden heb.  De lijst die de partij publiceert op de eigen website, eindigt bij het nummer van april 2012!! Het nummer 2/3 van Dec 2011 (in het blauw) werd schijnbaar ‘vergeten’. Slordig toch allemaal, want een niet bijgehouden website heeft niet de minste informatiewaarde.
  Ik weet dus niet of de nummers die ik hierboven opgeef als ‘niet ontvangen’ eigenlijk wel verspreid werden.

  Wanneer zag ‘Open VLD blik’ het levenslicht?
  Volgens de gemeentelijke website in januari 2009, maar dat klopt ook niet. Het was namelijk in januari 2010. Dat kan gelezen worden onderaan het eerste nummer van jaargang 1, dus geen twijfel mogelijk.
  Ik maak hier van de gelegenheid gebruik om diegene die de naam ‘Open VLD blik’ aan het blaadje gaf, te bedanken. Dat brengt namelijk extra kijkers mee voor mijn ‘Westendse blik’.
  Jullie weten natuurlijk dat wie bij het surfen of googelen ‘Westendse blik’ of ‘Open Blik VLD’ intikt, ook andere websites vindt waarin het woord ‘blik’ voorkomt. Testen jullie dat maar eens met ‘Open VLD blik’, dan zullen jullie hoofdzakelijk terecht komen op artikels die ik op mijn blog zette. Interessant toch? Of heeft de Open VLD een slechte naam gekozen? Ik deed mijn keuze wel als eerste want mijn blog bestaat al meer dan 7 jaar, dus lang vóór de geboorte van de ‘Open VLD blik’. 

  De informatiemiddelen van de gemeente zelf
  Maar … de Open VLD …  of de coalitie … informeert wel degelijk … en zelfs vaak en veel.
  De partijen die aan de macht zijn, hebben natuurlijk ook de informatiemiddelen van de gemeente ter beschikking. De informatiedienst@middelkerke.be is verantwoordelijk voor de uitvoering.

  De tweemaandelijkse  ‘De Sirene’ voor een breed publiek vind ik een goed en verzorgd blad.
  Dat wordt wel uitgegeven door de ‘Dienst voor toerisme’ en niet door de ‘Informatiedienst’!  Waarom toch?
  De website http://www.middelkerke.be/page118412360.aspx over ‘De Sirene’ is echter niet zo goed en verzorgd. Hopelijk zullen ook de laatste twee nummers ooit nog vermeld worden.

  Wie de digitale nieuwsbrieven wenst te ontvangen, stuurt een aanvraagberichtje via het volgend adres http://www.middelkerke.be/nieuwsbrieven.aspx
  De digitale nieuwsbrief ‘Deze week in Middelkerke’? wordt u dan wekelijks op woensdag toegestuurd, een handig overzicht van de activiteiten en evenementen in Middelkerke,

  De communicatie met de burger, zo heet dat namelijk, omvat ook het versturen van ‘Bewonersbrieven’ naar betrokkenen, op papier en digitaal.
  De website met de mogelijke te downloaden brieven http://www.middelkerke.be/page8015228.aspx werd echter ook al niet meer bijgehouden sinds 2011. Of heeft men daar komaf mee gemaakt?  

  De pers die de verspreiding van de beschikbare informatie moet verzekeren, moet natuurlijk correct en snel geïnformeerd worden en daarvoor bestaan de ‘Persberichten’.
  Wie een niet-commercieel bericht aangaande een activiteit de wereld wil insturen kan dat bericht een drietal weken vooraf overmaken aan de informatiedienst die het ongewijzigd doorstuurt naar de persorganen waarmee de gemeente samenwerkt.  

  Ook niet bijgehouden!!!
  http://www.middelkerke.be/page7984552.aspx      Toerisme vzw
  http://www.toerismemiddelkerke.be/toerisme/horecabedrijven.aspx ook al is het niet flagrant!   Vb    Zijn er maar 3 bistro’s in M?       ‘Ter Gunst is verhuisd!
  Waar is de tijd dat de gemeente in de rangschikking ‘beste site van het jaar’ van het tijdschrift ‘Clickx’ op de zevende plaats eindigde in de categorie ‘steden en gemeenten’? Dat was in 2009!

  Wel goed bijgehouden
  http://www.cultuurstek.be/ 
  http://middelkerke.bibliotheek.be/portaalcatalogus/digitale-week-2015277541kopie#
  http://www.toerismemiddelkerke.be/toerisme/evenementenoverzicht.aspx

  Besluit
  Ik heb ze niet allemaal nagezien. Er zullen er nog wel meer zijn, zowel van de goede als van de slechte, maar ik heb dus helaas moeten vaststellen dat er een zekere nalatigheid bestaat in het bijhouden van de website van de gemeente. Snel aan het werk, dus…
  Een ereplaats in de wedstrijd ‘Site van het jaar’ is nu wel veraf.

  Bron
  http://www.vldmiddelkerke.be/?content=burger

   

  30-03-2015, 14:12 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  Archief per week
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!