NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Middelkerke: even nakaarten …
 • Moet die pastorij van Lombardsijde nu echt verkocht worden?
 • Middelkerke: Zijn partijblaadjes, in het internettijdperk nog nuttig?
 • Middelkerke spreekt nog maar eens in superlatieven!!
 • Westende krijgt langzamerhand een modern wegennet
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (27)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (2)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (6)
 • Die goeie oude tijd (7)
 • Dijk en Strand (8)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (18)
 • Evenementen (10)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (24)
 • Gemeentediensten (7)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (10)
 • Horeca (14)
 • ImmobiliŽn (9)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (3)
 • Kunst (6)
 • Landbouw (3)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (14)
 • Milieu (12)
 • Natuur (8)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (18)
 • Politieke partijen (32)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (1)
 • Sport (21)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (5)
 • Veiligheid - Politie (9)
 • Verkeer (17)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (10)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  26-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: even nakaarten …

  Hoeveel kost een bezoekje aan het openbaar toilet in Schore?

  Middelkerke neemt deel aan ‘Dorp in zicht’, een leefbaarheidsonderzoek in plattelandskernen, zijnde in dit geval Sint-Pieterskapelle, Slijpe en Schore, Mannekensvere en … jawel … Leffinge..
  Het ligt niet in mijn gewoonte, noch belangstellingsveld om artikels te wijden aan alle deelgemeenten van Middelkerke.
  Toch wil ik het deze ene keer hebben over Schore.
  Het initiatief voor deze deelgemeente, dat ik overigens zeer lovenswaardig vind, startte in maart 2009, onder schepen voor samenlevingsopbouw Geert Verdonck en onder de dagelijkse leiding van opbouwwerkster Karen Viaene.
  Er werd een dorpsbijeenkomst gehouden en op basis daarvan werd een merkwaardige vragenlijst opgesteld die werkelijk alle facetten van het dorpsleven omvatte.

  Ik heb het al vaak gezegd, maar ik blijf het herhalen, het is zoals bij verkiezingen. Spijtig genoeg weten de meeste kiezers (“die zogezegd altijd gelijk hebben”) niet wat hun stem betekent. Ook bij het invullen van vragenlijsten bij enquêtes, zijn er heel wat mensen die ‘geen mening’ hebben, die ‘niet-geïnteresseerd’ zijn, die iets ‘noch goed, noch slecht’ vinden, omdat ze gewoon geen benul hebben van het behandelde onderwerp. En toch noemt men ze ‘ervaringsdeskundigen’.

  Er werden 199 vragenlijsten uitgedeeld en 178 kwamen ingevuld terug, dus 89,5%. Een succes, dus!
  En er werd vooruitgang geboekt. Schore is ondertussen haast niet meer te vergelijken met vroeger.
  De ingrijpende werken startten, na inspraak van de bewoners, in het voorjaar van 2012.
  De dorpskern werd volledig vernieuwd (wegdek en riolering, rijrichting, voetpad) en op 30 augustus 2013
  feestelijk geopend.
  Halverwege 2013 werd het Büchenbeurenplein verfraaid met een volledig automatisch openbaar toilet en kreeg het speelplein een intensieve opfrisbeurt.

  Ik heb niet de bedoeling alle vragen en antwoorden te bespreken. Jullie kunnen de resultaten bekijken op één van de bron-URL’s.
  Ik wil het hier enkel hebben over twee punten.

  Op de vraag ‘Aan welke van de volgende voorzieningen in open lucht heeft Schore (meer) behoefte?’ antwoordden 16% (27 personen op 166); ‘openbaar toilet’!

  Mijn eerste vraag is dan ook: ‘Is dat wel nodig in zo’n klein dorp, dan nog het kleinste van alle deelgemeenten?
  Op een kinderspeelplein? Hoe ver woont de verste dorpeling daar vandaan? Zijn er misschien nog huizen in Schore zonder toilet? Of is dat voor voorbijrijdende niet-inwoners? Of waren er teveel wildplassers? Of werd het café overbelast door mensen die vroegen om te plassen?
  Als het enkel maar nodig is bij feesten, dan kan er beter één gehuurd worden!
  Maar goed, ik zou me daar geen zorgen over gemaakt hebben, ware het niet dat op de gemeenteraad van 14 oktober 2014, een mondelinge vraag gesteld werd door Diego Demarcke (LDD) over de kostprijs van zo’n installatie. En val nu niet om, want dat toilet heeft meer dan 80.000 euro gekost en de jaarlijkse onderhoudskosten bedragen 2.500 euro. Sedert de plaatsing (met openstelling voor publiek in september 2013) werd er welgeteld € 40,50 opgehaald, wat overeenkomt met 81 betalende gebruikers à 50 eurocent.
  Het klopt wat raadslid Lode Maesen opmerkte, dat dit een dienstverlening is en dat daarop geen winst hoeft gemaakte worden, maar … er moeten toch ergens grenzen gesteld worden!
  Voorlopig heeft elke plasbeurt 1.028 euro gekost aan de gemeente.
  En als een toilet dan absoluut onontbeerlijk is in Schore, er waren toch wel goedkopere exemplaren te koop zeker, bij de firma waarbij Middelkerke cliënt is?

  De burgemeester verwees naar een verslag van een bijeenkomst van 12 april 2012 van ‘dorp in zicht Schore’, waarop het raadslid aanwezig was en waar zo’n toilet bepleit werd. Volstaat het hier dan om op een vergadering te pleiten voor iets dat meer dan 80.000 euro kost om zijn gedacht te krijgen? Wat als alle andere deelgemeenten ook zo’n toilet willen?
  Dat noem ik ‘onzorgvuldig omgaan met ons geld’, niet het werk van ‘een goede huisvader’.
  Ziehier het kunstbouwwerk en daarmee bedoel ik niet de kerk.

  In Middelkerke staan voor het ogenblik nog een paar gelijkaardige exemplaren, zij het allemaal verschillende. Hier zijn ze:

                    Westende-bad- Eduard Otletplein                         hoek zeedijk – Louis Logierlaan Krokodille

  En dan werd op die gemeenteraad nog een tweede probleem besproken: ‘de boom van Schore’.
  Het Büchenbeurenplein ligt de Schorenaars nauw aan het hart en ze vonden het dan ook belangrijk dat de boom op het plein goed werd onderhouden.
  Maar … nu blijkt die de geest te hebben gegeven, na twee jaar. Het leveren en plaatsen in het plantgat kostte € 3.500. De stam werd geplant in een open put en moest gedeeltelijk bloot blijven maar werd toch bedolven met aarde.
  Ziehier de neergevelde en verpakte boom

  Maar geen probleem: de burgemeester stelde de raadsleden gerust: de werken zijn nog niet definitief opgeleverd en de verantwoordelijkheid in verband met de boom wordt verder opgevolgd.

  Bronnen
  Verslag GR 14.10.2014 Mondelinge vragen aan het einde van de vergadering door Diego Demarcke
  http://www.dorpinzicht.be/rapporten/Uitgebreid%20rapport%20Schore.pdf
  http://www.dorpinzicht.be/nieuws.html toestand Nov 2010
  http://www.dorpinzicht.be/rapporten/Presentatie%20resultaten%20Schore.pdf   voorstelling resultaten

   

  Eindejaarsevenement: vervolg

  Mag ik jullie vragen mij op mijn woord te willen geloven als ik hier schrijf dat ik niet liever had gewild dan dat het eindejaarsevenement een succes zou geworden zijn? De organisatie slokte namelijk een serieuze brok van ons belastingsgeld op en dan kan dat beter iets opbrengen. Ik leef ook mee met de uitbaters die hun nek uitgestoken hebben en niet het verwachte succes mochten boeken, in eerste instantie door het slecht weer.
  In een vorig artikel heb ik de vijf bezoeken beschreven die ik aan de kerstmarkt gebracht heb en ik heb het ook gehad over bepaalde tekortkomingen en over gebrek aan middelen en organisatie om een echte kerstsfeer te creëren. Het project was nog maar eens een (mislukt) initiatief van ons in de wolken levend gemeentebestuur.
  Dat ik nu achteraf bepaalde uitlatingen van Michel Landuyt moet lezen, waarin hij de loftrompet bovenhaalt, dat vind ik een brug te ver. Ik weet het, hij doet het altijd weer, maar toch …
  Ziehier een paar voorbeelden van wat die man allemaal, soms ‘glunderend’, durft uitkramen.

  Het voorstel van Daisy van The Corner sprong er mijlenver uit.” Als je dan weet dat Daisy de enige was om een voorstel in te dienen!!!
  "Het concept valt in de smaak. Buiten kinderen wagen er zich ook heel wat volwassenen op de ijsglijbaan. We zien ook dat er niet enkel mensen van Middelkerke of toeristen die in de gemeenten met verlof zijn gebruik maken van de ijsglijbaan, er komen ook mensen van de buurgemeenten om de ijsglijbaan uit te testen, omdat het iets is dat ze nooit eerder zagen."
  Weet Michel dan niet dat er een paar jaar geleden in Nieuwpoort, ook een glijbaan stond, veel groter, vooral breder? Ze zijn daar van afgestapt en werken nu weer met een ijsschaatsbaan.

  Of werd die ene ‘unieke’ Belgische ijsglijbaan dan speciaal gemaakt voor Middelkerke? Hoe kwam het dan dat drie Belgische firma’s een offerte indienden? Denkt Michel nu echt dat wij allemaal zo veel dommer zijn dan hij?
  Ik zou echt eens graag horen hoeveel toegangskaarten à 5 euro ze verkocht hebben!

  Ik heb ondertussen nog wat meer info over de kostprijs. Ik geef jullie tevens mee hoe het eindejaarsevenement tot stand kwam.
  Op 10.6.2014 keurde het schepencollege de bepaling van de mededingers en het bestek goed voor de ijsglijbaan.
  Tegen de voorziene datum van 10.7.2014 dienden drie mededingers een offerte in: Action Events, Idee (Snow) productions en Satelite Ice Benelux.
  Op 7.8.2014 werd principiële toelating verleend voor de gunning van de ijsbaan aan ‘Satelite Ice Benelux’ uit Oostende voor een bedrag van 28.912,95 euro (Incl). Hebben jullie ook al opgemerkt dat het altijd cijfers achter de komma zijn?
  Op 15.9.2014 werd die goedkeuring definitief verleend door de RVB Toerisme vzw.
  De inschrijvingen voor de organisatie en voor de uitbating werden geopend op 21.9.2014. Er was slechts één mededinger, Daisy Sturtewagen.
  Op 30.9.2014 keurde het schepencollege de aankoop goed van 70 grote en 330 kleine kerstbomen bij de laagste offerte van 7.526 euro (Incl), de firma Versluys uit Maldegem.
  Op 6.10.2014 vergaderde de raad van bestuur van ‘Toerisme vzw’ om de gunning aan Mevr Sturtewagen goed te keuren.

              Sturtewagen vraagt om de verzekering van de ijsglijbaan te laten bekostigen door Toerisme
                        vzw waarmee ingestemd wordt.
              Toerisme vzw zal het geraamd bedrag van 280 euro voor het promotioneel drukwerk bij de
                      centraal gegunde leverancier Debeuckelaere betalen.
              Toerisme vzw zal een toileteenheid voorzien op het Epernayplein, prijs 877,25 euro

  Op 24.11.2014 besliste de raad van bestuur Toerisme de huur van een stille stroomgroep voor het Ice-Fest van 19.12.2014 – 04.01.2015 (200 draaiuren en een belasting van 75% toe te kennen aan de firma Intermetal-motor uit Ooigem voor een bedrag van 5.035 euro (inclusief voldoende brandstof). 

  Omdat het voorziene budget van 32.500 euro voor het evenement daarmee overschreden werd, moest het tekort van 2.500 euro aangevuld worden met middelen uit de post ‘nieuwe initiatieven’.
  Dat maakt dat de totale kostprijs van ‘Ice-fest’ voor de gemeente 35.000 euro bedroeg.

  De prijs van het omkaderend vuurwerk op 31 december behoort tot de normale festiviteiten voor de tijd van het jaar en daarom geef ik daarbij geen commentaar.

  Bronnen
  Magazine ‘Gastronomie en Toerisme en ‘ door Georges Keters
  Artikel door Paul Bruneel (natuurlijk hij!) van 31.12.2014 ‘IJsglijbaan draait op volle toeren”

   

  26-01-2015, 10:13 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Allerlei
  19-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moet die pastorij van Lombardsijde nu echt verkocht worden?

  In 'Het Nieuwszblad' van 9.1.2015 draagt een artikel van Dany Van Loo als titel ‘Lombardsijde wil pastorie verkopen’. Eigenlijk is het niet Lombardsijde maar de Middelkerkse meerderheid, VLD – CD&V die dat wil.

  Is die pastorie dan niet meer nodig?
  De pastoor Lionel Pollet ging onlangs met pensioen en de vervanger zou een in eer herstelde priester geworden zijn die in 2008 ontslagen werd nadat hij een minderjarige had aangerand. Maar dat kon niet, vond burgemeester Janna Opstaele, gesteund door het schepencollege, in naam van een aantal verontwaardigde ouders, die vonden dat zo iemand geen omgang meer mag hebben met minderjarige kinderen.

  De bewuste priester besliste toen maar zelf de benoeming niet te aanvaarden en de bisschop verontschuldigde zich.
  De raadsman van de priester blijft toch met een wrang gevoel zitten: “Eigenlijk heeft het volk mijn cliënt een beroepsverbod opgelegd. Op juridisch vlak was de toestand glashelder en hij verdiende zeker deze tweede kans, vooral omdat hij na al die jaren daarvoor meer dan klaar was. Zeker de manier waarop de burgemeester tewerk is gegaan, stemt mij tot nadenken. Na haar uitspraken was er voor Tom geen enkele mogelijkheid meer. In onze grondwet staat duidelijk dat de staat het recht niet heeft zich te bemoeien met de benoeming of de installatie der bedienaren van enige eredienst. Zij handelde in strijd met de scheiding der machten.”

   Geen vervanger dus en pastorij overbodig! Eigenaardig toch!

  Middelkerke vormt namelijk een kerkfederatie. Daartoe behoren Sint-Willibrordus Middelkerke (en de Sint-Theresiakapel Middelkerke), Sint-Laurentius in Westende (met de Sint-Theresiakapel in Westende en de Cenakelkerk) en Onze-Lieve-Vrouwbezoeking in Lombardsijde. Twee priesters maken er deel van uit.
  Natuurlijk zijn er steeds minder gelovigen, minder huwelijken en minder begrafenisplechtigheden in onze kerken, maar voor zover ik dat als leek kan beoordelen, moeten de federatiepriesters het niet onder de markt hebben. En ze zijn ook al niet meer van de jongste!
  Misschien komt er toch nog ooit een priester bij, maar daar gaat het hier niet over: er wordt een koper gezocht voor de pastorij!

  Waarom?
  Geert VERDONCK (progressief kartel): “De pastorie is geen beschermd gebouw en is niet beschermd tegen afbraak. Nochtans is het college bevoegd om het dorpsgezicht te beschermen. Ook de Belle-Vue kent geen bescherming in die zin. Nu, we weten allemaal dat de burgemeester en haar gevolg geen oog hebben voor ons onroerend erfgoed omdat zij liever de belangen van de immobiliënsector verdedigen.
  Waarom de pastorie van Lombardsijde nu te koop wordt gesteld laat zich gemakkelijk raden: de huidige meerderheid is natuurlijk op zoek naar middelen om hun megalomane projecten te financieren, zoals een nieuw casino en een tropisch zwembad in Middelkerke. Wat het nieuwe casino betreft, mogen we er van uitgaan dat dit minstens €80.000.000 zal gaan kosten. Om deze prestigeprojecten te realiseren is men bereid om de ziel van onze dorpen op het spel te zetten. Dit is, samen met de sluiting van de Calidris, de zoveelste gemiste kans om onze lokale verenigingen te ondersteunen en zo mee te werken aan een samenleving op mensenmaat.”

  Waarom kan en mag dat niet?
  Gemeenteraadslid Lode MAESEN (progressief kartel) en inwoner van Lombardsijde: ”Men dreigt hiermee de ziel van het dorp te verkopen. Een 1ste keer toen men bij de fusie met Westende het gemeentehuis liet afbreken. Bij de fusies in de jaren 70 besliste de burgemeester van Westende om het gemeentehuis met de grond gelijk te maken om de doorgang van de tram te vergemakkelijken.

  In de jaren ‘90 werd al de kans gemist om een mooi gemeenschapscentrum te voorzien bij de verkoop van café-feestzaal ‘Oud Lombardsijde’, nu de Evangelische Kerk. Het gemeentebestuur had toen de kans om dit gebouw aan te kopen en uit te bouwen tot ontmoetingscentrum voor de Lombardsijdse verenigingen. Men kan tenminste in overleg gaan met de verenigingen en de inwoners” . 

  En Lode gaat verder: “En Lombardsijde kan nog veel meer. Denk maar aan de rijke geschiedenis van het dorp. Een bezoekerscentrum dat de geschiedenis vertelt van de visserij, van de periode waarin Lombardsijde stad was, van de haven, van de folklore rond de ezelcavalcade, de hoveniers, onze sportheld Freddy Maertens... Zeker nu de eventuele oude trambedding een directe link zou bieden met de site rond het Albertmonument en de jachthaven. dit zijn toch extra troeven. Maar ook in het dossier van de tram en de dorpskernvernieuwing blokkeert de onkunde van het Middelkerks gemeentebestuur elke vooruitgang. Jammer voor de gemeente en vooral voor ons dorp Lombardsijde”

  Het gebouw
  Aangezien er geen steen meer op de andere stond in Lombardsijde, na de eerste wereldoorlog, was ook de pastorie met de grond gelijkgemaakt. Ze werd heropgebouwd in 1920 naar een ontwerp van de architecten C. Pil & H. Carbon (Oostende).
  Bevoegd schepen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V) stelde wel al eerder dat een eventuele koper de pittoreske gevel van de pastorie zal moeten bewaren.

  Bronnen
  Persbericht van Lode Maesen op 12.1.2015
  Artikel van Dany Van Loo in HNB van 13.1.2015 ‘Oppositie is verbolgen over verkoop van pastorie’
  Artikel van Dany Van Loo van 3.11.2014 ‘Omstreden priester ziet af van benoeming’

  19-01-2015, 09:59 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Godsdienst - Kerken
  12-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Zijn partijblaadjes, in het internettijdperk nog nuttig?

  De lijst Dedecker

  Vandaag kreeg ik ‘Uze gazette’, de laatste en vernieuwde versie van het lijfblad van de lijst Dedecker in de bus. Het werd wel niet toevallig uitgegeven bij de start van het nieuwe jaar. Zo kunnen ze al hun sympathisanten een gelukkig Nieuwjaar wensen.
  Maar aan het jaareinde of –begin kan je als oppositie ook eens de balans opmaken van wat de meerderheid al gepresteerd heeft of niet gepresteerd heeft maar had moeten presteren in het voorbije jaar of in de huidige en in de vorige legislatuur.

  Eerste deel: voorstellen LDD
  In een eerste deel komen de voorstellen van de partij om de jarenlange verwaarlozing’ van Westende voor een stuk te compenseren, met andere woorden ‘Westende heeft een facelift nodig’.
  In een artikel van Jean-Marie himself wordt de meerderheid verweten dat de toeristische en economische subsidies en investeringen vaak maar de helft van de andere budgetten bedroegen.

  Met een eerste voorstel wil de partij een watersportparadijs creëren ‘aansluitend op de prachtige duinengordel die zich uitstrekt van het Nieuwpoorts staketsel, over het strand van Lombardsijde tot aan Sint-Laureinsstrand, dus op het Sint-Laurentiusstrand’. Daar zou een getijdenzwembad moeten aangelegd worden, volgens JM ‘uniek in België en te realiseren met een minimum aan investeringen’.
  Dat is dus een zwembad dat bij vloed volloopt en bij eb gevuld blijft. De temperatuur ligt er hoger dan in zee, na elke vloed heb je vers water en bij eb hoef je niet zo ver te stappen om te zwemmen. De redders hebben het ook gemakkelijker om er de veiligheid van de zwemmers te verzekeren.

  Dat is zeker een voorstel dat het bestuderen waard is. Zoiets zou het strand van Sint-Laurentius eindelijk wat meer waarde kunnen geven, het is uniek, veiliger en niet duur in tegenstelling met de megaprojecten van de Middelkerkse meerderheid. Of het ooit zal verwezenlijkt worden? Het voorstel komt natuurlijk niet van de meerderheid, hé?

  Speelduinen is het tweede wat LDD op het oog heeft. Zij vinden dat de kinderen weer in de duinen moeten kunnen spelen, zoals wij in onze kindertijd. Ze willen de kinderen een band laten scheppen met de duinen om zo de samenhang tussen natuur, milieu en menselijk handelen, spelend te ontdekken. Zelf ben ik een fervent voorstander van bescherming van onze duinen. Ik erger mij trouwens al enkele jaren aan het feit dat niemand optreedt tegen de mountainbikers die de duinen doorkruisen zonder de opgelegde paden te volgen en zonder respect voor struiken en gewassen. Omdat er in het LDD - plan enkel sprake is van een hindernissenparcours en verder niets, sta ik nogal argwanend tegenover dergelijke projecten, maar misschien kan er wel op een welbepaalde plaats een compromis gesloten worden tussen recreatie en natuur.

  Een derde voorstel behelst het creëren van een zeilclub voor Catamarans (links)  en zwaardzeilbootjes (rechts).

  Het verharde terrein naast de Calidris (toch niet de parking?) zou moeten verbonden worden met een bootramp tot aan de waterlijn. Dat voorstel is nogal vaag en dus moeilijk beoordeelbaar, zeker door een leek als ik.

   

  Tweede deel: Middelkerks blunderboek

  Blunder 1: de jackpot van de casino
  Deze blunder werd reeds in 2010 aangekaart door Tom Dedecker. In mijn artikel ‘Burgemeester Landuyt gelinkt aan onwettige praktijken’ van 7.10.2010 (zie map ‘Casino’) kunnen jullie ook lezen dat ‘ons’ casino 5 jaar ontsnapte aan het betalen van gemeentetaksen, wat een ‘kater’ van 750.000 euro betekende voor de gemeentekas.

  Dat ‘treurig verhaal’ loopt nog steeds.

  Blunder 2: minigolf Leopoldlaan
  Ook daar schreef ik op 6.8.2012 een artikel over: ‘Zijn ondergrondse megaparkings en de plannen voor het aanleggen ervan vervloekt? Of ligt het aan het gemeentebestuur?’ (zie map ‘Verkeer’)
  Door het feit dat de gemeente een ontwerper aanstelde die 846.629,79 euro kostte, terwijl het project voor geen enkel bedrijf interessant genoeg bleek, ging dat bedrag verloren voor de gemeentekas. LDD had nochtans gewaarschuwd voor gebrek aan economische realiteitszin.

  Blunder 3: Graaicultuur VZW Toerisme
  Dat is een aanval op voorzitter Carine De Jonghe. Zij zou haar verlies van haar schepenzetel willen compenseren door een (onnodig) directiecomité in het leven te roepen en daarmee overvloedig te vergaderen aan 350 euro per vergadering (175 euro voor een gewoon lid), soms 2 vergaderingen per dag.(!!!!!). Mooie verdienste, hé?
  LDD komt aan 54.000 euro aan zitpenningen voor de politici in het bestuur van de VZW.
  Dat verwondert mij niet. Er wordt verteld dat schepen Michel Landuyt, die zijn burgemeesterssjerp verloor, net hetzelfde doet door allerlei voorzittersposten in intercommunales te bekleden?

  Moeten wij dan nog vertrouwen hebben in zulke mensen?

  Dat had een veel dikker boek kunnen worden. Denkt maar aan de ondergrondse parking op de markt van Middelkerke inclusief de fameuze bloembakken, aan de nachtkastlampjes in onze straten en op onze pleinen, de jaarlijkse mislukking van de kerstmarkt, overdreven subsidies voor wielerevenementen waarvan het belang voor de lokale economie zeer twijfelachtig is om niet te zeggen onbestaande, de onderschatting van de kostprijzen van grote projecten, verspillingen, het beheer van de Calidris, de luxueuze uitgaven van boekjes en folders (en dan nog in een schabouwelijke taal!), het bevoordelen van Middelkerke (en Leffinge) en de dictatoriale houding van de kopstukken van de Open VLD ...

   

  Derde deel: de fabeltjeskrant van burgemeester Janna Opstaele

  Schuldenkampioen
  Janna Opstaele in de rol van ‘Meneer de Uil’ en van ‘Madame Soleil’
  LDD noemt de met tromgeroffel aangehaalde positieve cijfers over de financiële toestand van onze gemeente een ‘fabel’, een verzonnen vertelling dus. De met goud beklede fabel zou volgens LDD een ‘koperen leugen’ zijn.
  Janna zet steeds maar een hoge borst op over de zeer goede financiële mogelijkheden van haar gemeente.
  Zij beroemt zich vooral op een financieel overschot van 197 euro per persoon voor 2014. De beste van de kust genoemd worden, de tweede beste van West-Vlaanderen en de vierde beste van Vlaanderen, dat maakt iemand als Janna inderdaad apetrots. Ze besluit daaruit dat wij een financieel gezonde gemeente zijn en dat we daarmee ‘een stevig appeltje voor de dorst’ hebben, maar …
  Ze zegt zelf dat we tegelijk ‘voorzichtig en waakzaam’ moeten blijven omdat de cijfers maar een ‘momentopname’ zijn en ‘gebaseerd zijn op de meerjarenbegrotingen van de gemeente’.
  Op het gebied van schulden bekleedt Middelkerke met 2.568 euro per inwoner een weinig benijdenswaardige vijfde plaats. Koksijde (5.531 e) en Nieuwpoort (3.062 e) doen het als kustgemeenten nog slechter.
  LDD voegt daaraan toe dat de Middelkerkse schuld 185 euro meer bedraagt dan het gemiddelde van de kustgemeenten en dat onze schuld met 583 euro per persoon gestegen is terwijl er in de andere kustgemeenten een daling merkbaar is. Vergelijken met Vlaanderen heeft volgens mij geen zin.
  LDD deelt ons eveneens mee dat 44 miljoen euro schulden ondergebracht werden in het gemeentebedrijf.Waarom? Dat zeggen ze niet!
  Wat de schuld per inwoner betreft: die had 2.846 euro kunnen bedragen, ware het niet dat het aantal inwoners steeg met 1.866.
  Ik vind het onderdeel ‘Schuldenkampioen’ niet erg geslaagd. Begrijpen de inwoners dat nu? Hebben ze nu een klein beetje beter inzicht in de gemeentefinanciën? Ze blijven nog steeds zitten met vragen, maar daar is meer tekst en uitleg voor nodig. Hoe kan de burgemeester zeggen dat het haar gemeente financieel voor de wind gaat, als er zo’n hoge schuld openstaat? Wat is een meerjarenbudget? Een antwoord op al die vragen had de lezer hier moeten vinden.
  Ik zal er in één van mijn volgende artikels dieper op ingaan.

  De belastingbetaler betaalt schuldenbeleid
  Ik weet niet of men dat op die manier kan en mag stellen. Over welke belastingen gaat het? Waarom geen woord over de taks op tweede verblijven?
  Ik schrijf regelmatig over dat onderwerp. Kijk maar eens naar

  Tot over hun oren in de schulden, maar maken jullie zich vooral niet ongerust!’ (28.2.2014) 
                         (map gemeentebestuur)
  ‘Is Middelkerke financieel gezond. (27.8.2012) (map gemeentefinancies)
  'Middelkerke: belastingen verminderen en/ of opvrijactie in het vooruitzicht van gemeenteraadsverkiezingen in 2012?' (27.2.2011 (map gemeentebestuur)

  Vierde deel: raadsleden LDD manifesteren zich

  Sociale achterstand wegwerken door Henk Dierendonck
  Het OCMW – raadslid heeft het over de stijging van het aantal werklozen van 471 (in 2008) tot 655 (in 2014), over de verdubbeling in 5 jaar van het aantal kinderen geboren in armoede en over de stijging van het aantal leefloners met de helft.
  Hij wijst er dan ook terecht op dat dit geen cijfers van een zogezegde ‘welvarende’ gemeente zouden mogen zijn.

  Parkeerbeleid tijdens doortochten sportwedstrijden door Diego Demarcke
  Toen het gemeenteraadslid op 13.2.2014 een vraag stelde aan de bevoegde schepen om het parkeerverbod bij allerlei doortochten te beperken tot de noodzakelijke duur, dan is dat toch een redelijke en gerechtvaardigde opmerking. De datum alleen volstaat inderdaad niet want dan mag men 24 uur niet op die plaats parkeren. Als de doortocht dan slechts een half uur in beslag neemt, dan blijven de klanten van de zelfstandigen ook 24 uur achterwege.

  Hij wacht nog steeds op een gunstige maatregel!!!

  En de andere partijen?

  De N-VA

  Zoals de Middelkerkse partij zelf heeft het partijkrantje van de N-VA ook een nieuwe start genomen. Ik kreeg zojuist in december 2014 voor de tweede keer ‘Jaargang 1 Nr 1’ in de bus.
  Op de vier bladzijden wordt er één gebruikt om de nationale kopstukken in de verf te zetten. Dat is ook wel nodig en verstandig want door de wrijvingen en de kwalijke affaire met Van Den Broucke, wordt de lokale partij niet direct geassocieerd met de succesrijke Vlaamse partij.

  Het huidig nummer staat vooral in het teken van de aankondiging van het nieuw lokaal N-VA bestuur, in het weergeven van de voornemens en de samenstelling ervan en een oproep om lid te worden van de partij. Inhoudelijk vind ik het een 'mager beestje'!
  OCMW –raadslid Sandra Plaetevoet krijgt de kans zichzelf voor te stellen en om de lezer haar ‘speerpunten’ mee te delen: welzijnszorg en kinderarmoede tegengaan.
  We zijn natuurlijk dankbaar dat er zich zoveel mensen uit alle partijen proberen in te zetten om een oplossing te vinden voor die problematiek want ik heb zojuist nog kunnen ondervinden dat een familielid nog maanden geduld zal moeten hebben om opgenomen te worden in een woon-en zorgcentrum (in Nieuwpoort).

   De CD&V

  Op de acht bladzijden zijn er maar twee aan Middelkerke gewijd, de foto op de voorkaft niet meegerekend. De titel op de voorkaft, onder de foto’s van kopstuk Liliane Dewulf, Linda Cobbaaert en Wim Desender, luidt: ‘CD&V Middelkerke kiest voluit voor toerisme’. Beide dames zetelen in het directiecomité, dat instaat voor de uitvoering van de raadsbeslissingen.
  Die titel wordt op pagina 4 ontwikkeld.
  Ik ontleen daaruit volgende zinsneden: ‘toerisme als motor voor economie en welvaart’.
  ‘Middelkerke als kwaliteitsvolle toeristische bestemming’, ‘ons profileren als familiebadplaats’, ‘aanbod voor de jeugd’, ‘uitbouw van extra hotel- en appartementfaciliteiten’, ‘uitbouw van de Calidris’, ‘ontwikkeling van een nieuw casino’, ‘verbreding van de zeedijk’, ‘meer jobs in toeristische sector’, ‘hinterland betrekken bij toerisme via fietspadennetwerk en wandelpaden’, …
  Voorwaar een (te?) prestigieus programma! Ik neem aan dat al die ideeën niet alleen uit de CD&V hoofden komen.

  Maar… dat valt nu toch wel ongelukkig, want wat lees ik op de agenda van de gemeenteraad voor 15 januari 2015?
  Punt 1: Linda Cobbaert geeft haar ontslag als gemeenteraadslid.
              Het kan natuurlijk dat ze dat doet voor een zeer aanvaardbare reden, die mij niet 
               aangaat. Ze blijft ook als lid 
  van het directiecomité toerisme fungeren, maar haar invloed op
               toerisme en haar waarde (geloofwaardigheid, inzet) nemen 
  daardoor toch af.
               Ze is daarmee niet aan haar proefstuk want ook op 11 januari 2007 diende ze al eens
               haar 
  ontslag in.
               Wat de reden ook mag geweest zijn, maar Mevrouw Cobbaert moet misschien de

               volgende keer niet meer op de kieslijst gezet worden.

  Punt 14: Liliane Pylyser-Dewulf neemt ontslag als lid van Toerisme (als lid algemene vergadering, als
              lid 
  van de raad van bestuur en als lid directiecomité) .
              Ze blijft natuurlijk eerste schepen en ze zal dus 
  wel een zekere invloed bewaren, maar
               toch…

  Zojuist prestigieuze ideeën geopperd hebben in verband met toerisme en dan aan de zijkant gaan staan!!!

   CD&V bespreekt verder nog een paar initiatieven.

  Schepen Francine Ampe-Duron, bevoegd voor energie en milieu, wil het gebruik van warmteboilers aanmoedigen. De gemeente biedt bij de aankoop van een zonnecollector een aankooppremie van 400 euro aan, bovenop de subsidie van Infrax (500 euro per vierkante meter zonnecollectoroppervlakte)

  Het OCMW Middelkerke is, dank zij een subsidie van 75.000 euro vanwege partijgenoot en voormalig minister voor financiën Koen Geens van start gegaan met de inrichting van 3 kamers en 2 studio’s als doorgangswoningen in het oude rusthuis ‘De Ril’ om tijdelijk een onderkomen te bieden aan mensen die plots hun woning verliezen. Geeft een federaal minister van Financiën zomaar geld om sociale woningen in een oud-rusthuis te bouwen? Is dat geen Vlaamse aangelegenheid?
  De woningen op zich zijn een g
  oed initiatief, natuurlijk, maar waarom nu pas?
  Ik schreef al bij de officiële opening van het nieuw OCMW – gebouw op 25 mei 2013, dat men toen nog niet wist wat men met het oud gebouw met een capaciteit van 60 bedden zou aanvangen. Ik vroeg me toen af waarom men dat gebouw niet bleef gebruiken (of was dat een kwestie van vergunningen?) . Dat men nu pas een initiatief genomen heeft om bijkomend onderdak voor mensen in nood te creëren, vind ik rijkelijk laat. Vooraleer men een nieuw gebouw opricht zou men toch al moeten vastleggen wat men met het oud gebouw gaat doen?

  CD&V beweert een ‘netoverschrijdend’ initiatief genomen te hebben of gewoon te steunen, dat is niet duidelijk, dat een oplossing moet bieden voor de zwembadproblematiek in de Middelkerkse scholen.
  Er worden extra zwembeurten gecreëerd en er wordt financieel tussengekomen in de schoolkosten zowel voor de zwembeurten als voor het vervoer naar het zwembad.

   

  Wie eens tussen pot en pint een onderhoud wil hebben met politici, krijgt daartoe alvast drie kansen op drie nieuwjaarsrecepties:

  CD&V: 23 januari 2015 vanaf 11u30 in ‘De Branding’(Joke Schauvliege zal er ook zijn)

  LDD: Op 31 januari 2015 vanaf 19 u in de ‘Paradou’, Lombardsijdelaan 163 (BOB – dienst verzekerd op aanvraag) (met Jean-Marie natuurlijk)

  N-VA: 1 februari 2015 vanaf 10 uur in ‘De Branding’ (Siegfried Bracke zal aanwezig zijn)   

  12-01-2015, 10:05 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  05-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke spreekt nog maar eens in superlatieven!!

  “De langste staat in Middelkerke!” Ik kan het ook niet helpen, maar zo heb ik het gevonden in een persbericht verspreid door de gemeente.
  Half 2014 riep de gemeentelijke toeristische dienst de handelaars met een uitbating in Middelkerke en de erkende handelaarsbonden van en te Middelkerke op om deel te nemen aan een wedstrijd om een ‘stijlvol eindejaarsevenement met drank- en andere verkoopstanden waarbij kwaliteitsvolle animatie voor volwassenen en voor kinderen centraal moest staan’ te mogen organiseren.

  Waaraan moest die kerstmarkt dan wel voldoen?
  Op de gemeentelijke website staat een ‘Bestek voor het eindejaarsevenement’ gedateerd op 19 augustus 2014. Laten we dat even doorlopen en beoordelen.
  Het mocht geen klassieke kerstmarkt zijn. Het moesten ‘speciale’ standen zijn met drank en met andere waren. Het moest ’speciale’ animatie zijn, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Iets wat dus paste bij het ‘trendy’ of modieuze en stijlvolle Middelkerke, zou men kunnen zeggen … of denken (hm!). De happening moest opgebouwd zijn rond een centrale attractie, een ijsglijbaan van 4 meter breed en 35 meter lang, opgesteld op het Epernayplein (dus niet op het ‘Evenementenplein’) van 19 december 2014 tot 4 januari 2015.

  Wat deed de gemeente/ dienst voor toerisme?
  De exploitant moest een gedetailleerd plan voorleggen van het benodigde vermogen aan elektriciteit en van de aftakpunten waar water nodig was. De gemeente betaalt daarna de water- en energierekening.
  Dat geldt eveneens voor de huur van de ijsglijbaan, ter waarde van ongeveer 30.000 euro (Incl?).
  Er werd ook een grote toileteenheid voorzien op het Epernayplein op kosten van de gemeente.
  Er kon materiaal geleend worden bij de gemeente of bij de brandweer (brandblusapparaten).
  De promotie voor het evenement via de reguliere promotiekanalen (Weekblad Tips, De Streekkrant, gemeentelijke website, affiches, flyers, en het gemeentelijk informatieblad De Sirene), werd gevoerd door de dienst toerisme.
  Als omkadering werd een vuurwerk afgeschoten op het strand ter hoogte van het casino om middernacht op oudejaarsavond.

  Wat moest de uitbater zelf doen?
  De organisatoren dienden zich te houden aan de wettelijke bepalingen i.v.m. de Vlarem milieuwetgeving. Na 22 uur moest de muziek buiten stil gezet worden met uitzondering van de oudejaarsfuif tot 3 uur.
  De exploitant moest zorgen voor een aantrekkelijk en gevarieerd animatieprogramma met een centrale rol voor het buitengebeuren en bijzondere aandacht voor kinder- en jeugdanimatie.
  Het Epernayplein moest in ‘eindejaarssfeer’ aangekleed worden, op zijn Middelkerks, klassevol dus. De klank- en lichtinstallatie moesten een gezellige sfeer creëren. Achtergrondmuziek was namelijk toegelaten. Livemuziek en andere live - optredens zoals straattheater waren toegestaan mits het respecteren van de wettelijke bepalingen en het bekomen van de nodige vergunningen. De livemuziek moest passend zijn in het concept van het eindejaar, waarbij verschillende muziekgenres aan bod moesten komen.
  De exploitant moest ook de ‘traditionele eindejaarsfuif’ organiseren.
  Alle initiatieven moesten ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd worden. Het concept en het animatieprogramma van het evenement dienden gedetailleerd te worden uitgewerkt. Daarbij moest ook een realistische schatting gevoegd worden van het budget dat door de exploitant zou worden besteed.
  De indieners konden worden gevraagd hun voorstellen toe te lichten op de Raad van Bestuur van Toerisme Middelkerke vzw, waarvan de schepen voor toerisme Michel Landuyt voorzitter is en waarvan iedereen weet dat hij daar verstand van heeft. Dat zou althans zo moeten zijn!
  Voor ‘realistische schattingen’ is de gemeente immers beter geplaatst dan wie ook. Dat is namelijk hun handelsmerk en dat hebben ze al meermaals bewezen! Denkt maar aan de ondergrondse parking en zoveel andere megalomane projecten, waarvan de kostprijs fel onderschat werd.
  Waarom ze de exploitatie niet meteen zelf in handen namen, zal voor mij altijd een raadsel blijven.
  De risico-en exploitatieverzekering is ten laste van de exploitant.
  De uitbatingen dienden vrij voor het publiek toegankelijk te zijn. Het organiseren van privéfeesten was verboden evenals het vragen van inkomgelden.
  De exploitant moest ook de ijsglijbaan voor zijn rekening nemen. Hierbij was ook onderhuur of uitbesteding mogelijk.
  Volgende maximumtarieven moesten van toepassing zijn: dagpas voor max. 5 euro of max. 1 euro/beurt.
  De exploitant of zijn onderhuurder werd contractueel verplicht om voldoende personeel te voorzien voor de toegang en de begeleiding op en rond de ijsglijbaan tijdens de openingsuren. (steeds minimum 2 personen aanwezig)
  De ijsglijbaan moest open zijn van 11 tot 21 uur.
  In ruil krijgt de exploitant of zijn onderhuurder de inkomsten van de glijbaan. Zij mochten zelf sponsors werven en de samenwerking met handelaars opzetten om zo hun kosten voor een deel te recupereren.
  Het nodige diende te worden gedaan om de reinheid van het Epernayplein te verzekeren. De uitbaters dienden zelf in te staan voor het opruimen van gebroken glas en ander vuil tijdens en na het ‘event’.

  Hoe gebeurde de evaluatie van de ingediende kandidaturen?

  Criterium

  Pt

  Totale concept

  40

  Programma en kwaliteit animatie
  Bijzondere aandacht voor buitenanimatie

  30

  Originaliteit en aankleding van het plein

  20

  Bestedingsbedrag voor exploitatie en animatie

  10

  Bij elk criterium kreeg het voorstel dat best scoorde het maximum van de punten. Het volgende kreeg het maximum min 10 procent, de derde het maximum min 20 procent enz. bv: bij het eerste criterium kreeg de beste 40/40, de tweede 36/40, de derde 32/40, enz.
  Bij gelijkheid van punten zou voorrang worden gegeven aan de handelaars/handelaarsbonden die in het verleden al hebben deelgenomen en die een positieve evaluatie kregen. Indien na toepassing van het dit criterium, nog geen uitsluitsel kon worden gegeven, zou de loting beslissen. Indien geen enkele van de ingediende voorstellen zou voldoen aan de gestelde verwachtingen, behield Toerisme Middelkerke vzw. het recht om de indieners van de beste 3 voorstellen opnieuw te horen en toe te wijzen op basis van een aangepast voorstel dat rekening zou houden met de gemaakte opmerkingen.
  Zodra ik kennis genomen had van de gemeentelijke eisen, wilde ik natuurlijk weten hoeveel kandidaturen er ingediend werden! Wel, dat was er welgeteld 1 !!!!
  Het zou natuurlijk ook interessant zijn de beoordelingsfiche te lezen.

  Wat is het uiteindelijk geworden?
  Daisy Sturtewagen van de taverne ‘The Corner’ op de zeedijk kwam dus glansrijk als primus uit de gemeentelijke beoordeling. Zij kreeg een contract voor drie jaar. Zij bokste volgens de gemeente een ‘indrukwekkend programma’ in elkaar met de ijsglijbaan, (tussen haakjes reeds besteld en betaald door de gemeente), als grote blikvanger. Het evenement kreeg de naam ‘Icefest’. Aan de organisatie werkten ook Dirk Bauters en zijn echtgenote Vanessa Chinitor en de Middelkerkse traiteur ‘Mi Gusta’ mee.
  Zij (of liever de gemeente) gaven volgende (blauwe) folder uit.

                               

  Op de gemeentelijke website http://www.middelkerke.be/page58482227.aspx stond te lezen dat het ‘Icefest’ geopend werd door de burgemeester, het schepencollege, de gemeenteraadsleden en organisatoren Ze begaven zich op vrijdagavond 19.12 naar het schijnt (voor de foto) op glad ijs, maar ze zouden er heelhuids van af gekomen zijn..

  Bij het beoordelen van bepaalde aspecten van een evenement, moet vanzelfsprekend altijd rekening gehouden worden met het weer. Ik heb op zondag 21.12 om 15 uur een eerste bezoek gebracht. In een hondenweer: regen en zeer felle wind.De ijsglijbaan was wel open, in tegenstelling met wat op 23.12 in ‘Het Laatste Nieuws’ verscheen ‘Attractie bleef dicht tijdens openingsweekend’. Een vijftal kinderen schenen er toch plezier aan te beleven.
  De baan begon wel niet op de zeedijk om te eindigen op het Epernayplein, zoals ik ergens las en volgens mij was die geen 35 meter lang. In het relaas over de plechtige opening wordt trouwens 30 meter als lengte vermeld. Dus toch niet de ‘langste van Vlaanderen’?
  De verantwoordelijke zei mij dat de dagprijs inderdaad 5 euro was en dat de baan gesloten werd om 20 uur (i.p.v. de opgelegde 21 uur).

  Maar goed, dat blijft allemaal nog binnen de lijnen van de klassieke ‘Middelkerkse overdrijving’.

  Wat zag ik verder? De ‘stijlvolle, klassevolle’ kerstmarkt omvatte een carrousel als kinderanimatie en een schietkraam voor de volwassenen. Volgens de criteria ‘mocht’ er een ‘stijlvolle mobiele snack-en restauratiewagen’ staan (mits voorleggen van de foto!!!). Het werd echter een doodgewoon frietkraam zonder frieten. Dat werd als te democratisch beschouwd. Je kon er wel ‘aristocratische’ worsten en oliebollen kopen wat toch beter paste bij de ‘plechtige’ sfeer die de markt uitstraalde/zou moeten uitstralen.

  Volgens de criteria moesten er minstens acht kerststalletjes staan voor verkoop van drank en etenswaren, kledij, juwelen fantasieartikelen of als uitbating van kinderanimatie zoals visspel met eendjes, e.a., waarvan minstens 2 drankstanden voor de buitenbediening (raamverkoop) .
  Ik telde er echter maar zes. Je zou denken dat Middelkerkse sportverenigingen of de brandweer van de gelegenheid zouden profiteren om wat extra’s te verdienen, zoals op de kerstmarkt in Nieuwpoort, maar neen! Dat was wel de verantwoordelijkheid van de exploitant en misschien werden ze niet gevraagd of gewenst?

  Hoe kon je nu met het bestaande de ideale kerstsfeer creëren!?

  De volgende ‘attractie’ was de dôme, een ‘gezellige plaats waar vooral kinderanimatie onder leiding van een professionele animator plaats zou moeten vinden.’
  De dôme kon bij slecht weer volledig worden dichtgemaakt en er was verwarming voorzien.
  Hierboven kunnen jullie zien dat het bij het hondenweer op zondag 21.12 nog steeds open stond.

  En dan was er de ‘Festihut. De tekst van de gemeente daarover luidde als volgt: ’waar tal van optredens zullen plaats vinden, omgeven door een gezellig chaletdorp (!) waar je naar hartelust* iets kunt eten, drinken of snuisteren in leuke winkeltjes. brengen Middelkerke in een warme kerstsfeer.’   *moet ‘hartenlust’ zijn!!
  En dat is niet zo omdat die tent van 25 meter op 10 meter, met houten vloer, zelf verwarmd was!
  In die Festihut waren er namelijk elke avond vanaf 20 uur optredens voorzien, gevolgd door een ‘afterparty’ met diskjockey. Dat ‘café’ moest er waarschijnlijk voor zorgen dat de organisatoren uit hun kosten geraken. Is dat dan geen concurrentie voor de omliggende cafés? Zijn die er nog wel? Of zijn er enkel nog restaurants?

  Daar zat dus wel stof in om er goeie avonden van te maken. En zonder reservering (behalve voor het kerstavondiner) en zonder inkomgeld te betalen!
  Ik ken Dirk Bauters als muzikant, zanger en moppentapper en zijn echtgenote zangeres Vanessa Chinitor van hun jaarlijkse optredens op het Veerlepleintje op de Gentse feesten. Bij een goeie pint hebben wij ons daar altijd geamuseerd.
  Voor wie van het genre houdt, moesten ook gevestigde waarden van vroeger en nu kunnen bekoren: Wendy Van Wanten (‘romantische avond’ of liet ze ook haar kerstlingerie zien?), Margriet Hermans (‘Terug aan zee’ na 25 jaar), de 62-jarige Connie Neefs, ‘ambiancemaker’ Yves Seghers, crooner Garry Hagger en Wim Soutaer (‘Swingpop’). David Vandyck, Wim Leys (‘Rock around the clock’), Ginbar (‘Black and white party’) , Steve Ryckier (‘One man many voices’) en Marjan Berger ken ik niet. Het volledig programma konden jullie vinden in de eindejaarsbrochure en op de website www.toerismemiddelkerke.be

  Elke dag stond er om 11 uur live-aperitiefmuziek op het programma. Op bepaalde dagen waren dat aperitiefconcerten met ‘Dixieland band’ (23.12), ‘The Great Pretenders’ (met Marc Meersman)(25.12), Peter en Corina (27.12), Connie Neefs en Dirk Bauters (29.12), Pino Baresi (3.1.2015) en John Dennis (4.1).

  Op 4 januari 2015 was er nog de verkiezing voorzien van de origineelste ‘Driekoningen’. De echte zullen er wel niet bij geweest zijn, want die komen pas op 6 januari naar Bethleem. De ster die hen naar hier moest leiden, zal zich zeker vergist hebben?
  Die speciale dag zomaar twee dagen vervroegen, dat hoort volgens mij niet.

  Verder waren er de Kindershows voorzien (24.12 en 31.12 met Theater Top, alsook het bezoek van de kerstman, de verkiezing van het origineelste kerstkind (25.12) en een dansnamiddag (met Gilbert op 26.12 en 2.1) Back to the sixties met liveband ‘The Rolling Bullets.

  Dat is weliswaar een zeer verdienstelijke programmering, maar is dat nog wel een kerstmarkt? Of is dat eerder een wijkkermis met weinig kramen maar met een feestzaal met een goede programmatie? Waarom moest Middelkerke met zoiets voor de dag komen? Waarom willen zij steeds de hoofdschotel afschieten?
  Als dat dan niet lukt, is dat dubbel erg.

  Waarom plaatst Nieuwpoort geen ijsglijbaan meer? Waarom zetten Koksijde, Nieuwpoort, Oostende en Veurne een schaatsbaan? Weet Middelkerke het dan altijd beter? Misschien moeten ze wat nederiger zijn en eens rond zich kijken en hun oor te luisteren leggen?

  Evaluatie
  Na afloop van het evenement zou Toerisme Middelkerke vzw. het geheel evalueren samen met een afgevaardigde van de dienst evenementen. De exploitant zou dan op het rooster gelegd worden. Beantwoordde het evenement wel degelijk aan het ingediende concept en aan de eisen van een kwalitatief evenement? De evaluatie zou ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Toerisme Middelkerke vzw. Mocht de evaluatie negatief zijn, dan kan de exploitant uitgesloten worden voor deelname aan toekomstige edities van dit evenement en gelijkaardige evenementen.

  Wat een pretentie!!!!!!!

  De kerstmarkt met ijsglijbaan in Middelkerke moest niet de enige attractie zijn tijdens de eindejaarsperiode
  Die startte in het weekend van 13-14 december met een ‘Shopping Weekend’ in Middelkerke, Westende en Lombardsijde waar handelaars (naar het schijnt) mooie acties aanboden. De Tuk-Tuks reden gratis door de Middelkerkse winkelstraten. In Westende en in Lombardsijde reed een gratis kersttreintje.
  In Westende-dorp was er de kerstmarkt op het marktplein met op zaterdag om 16u30 ‘Westende Zingt’ en op zondag om 11u een aperitiefconcert. Omdat ik niet vrij was, kan ik daarover geen verslag uitbrengen.
  Qua datumplanning kan men dat weekend bezwaarlijk als een onderdeel van de kerst- en oudejaarsviering beschouwen. Hoewel, tegenwoordig kan men er schijnbaar niet vroeg genoeg aan beginnen. Ik zal wel weer ‘ouderwets denken’!

  Op 21 december bracht ik een tweede bezoek, deze keer aan een speciale editie van het chirokaffee in en rond de nieuwe lokalen van de chiro Westende in de Calidris. Zij zorgden namelijk vanaf 16u30 voor lekkere oliebollen, glühwein, jenever, warme chocomelk en verse soep, dat alles in een gezellige warme kerstsfeer, daarbij geholpen door vuurkorfjes en overkoepelende tentdakjes bij de start vlug opgesteld want het regende. Ik vroeg me aanvankelijk af waarom ze daarvoor niet de cafetaria van de Calidris mochten gebruiken maar de sfeer had nooit dezelfde kunnen zijn.Voor de kids was er ook nog een heuse winterzoektocht voorzien!
  De chiro wilde daarmee de vzw ‘De Katrol’ * steunen en dat blijkt aardig gelukt te zijn, want op Facebook lees ik dat de actie 562,68 euro opgebracht heeft.
  *De Katrol wil via studie– en opvoed­ing­son­der­s­te­un­ing aan huis de onderwijs-kansen van kinderen uit kwets­bare gezin­nen verhogen.
  Ik had daar wel niets over gelezen in de gemeentelijke programma’s. Tijdens mijn aanwezigheid heb ik ook niemand van de gemeentelijke mandatarissen gezien, behalve Lode Maesen natuurlijk die daarbij niet weg te denken is.

  Hieronder vind je een overzicht van de andere eindejaarsactiviteiten. Meer info kunnen jullie vinden op de website www.toerismemiddelkerke.be
  Spijtig genoeg kon ik ze niet allemaal bezoeken, laat staan ze volledig bijwonen.
  Waar ik wel had willen bij zijn, was de feeërieke animatie in het Normandpark op 26 december, een organisatie van de groendienst en de dienst ‘Evenementen’. Gemeentelijk propagandist-verslaggever Paul Bruneel schreef er een klein artikel over. “ in zijn krant ‘Het Laatste Nieuws’. Volgens hem werden er 5.000 toeschouwers verwacht, tegenover 3.000 vorig jaar.
  Naar het schijnt zou er eerst een wervelende show zijn waarbij een vuurvogel neerdaalde en licht en vuur verspreidde op zijn weg. Dan zou de ‘Vuurspuwer’ komen, een act met vijf artiesten, twee vuurspuwers en drie livemuzikanten (een doedelzakspeler, een pianist en een Schotse drummer). Zou het kunnen dat ik die al eens bezig zag bij de inhuldiging van het 'Evenementenplein'? En die vond ik goed!
  Het licht- en vuurspektakel zou tenslotte gevolgd worden door een tocht met 800 fakkels door de centrumstraten tot op de zeedijk. Daar zou de apotheose volgen, een spectaculair vuurwerk.
  Dat was slim gezien want zo zou men volk naar het Epernayplein kunnen lokken. 

  Op 27 december was er een kerstmarkt in Mannekensvere, die vooraf al ‘gezellig’ genoemd werd, hoewel je dat eigenlijk pas achteraf kunt beweren. Ik heb die niet gezien.

  Die dag wilde ik om 11 uur een derde bezoek brengen, namelijk deze keer aan één van de aangekondigde aperitiefconcerten.
  Ik koos voor die van 27 december met ‘Peter en Corina’ Ik schreef het hierboven al: om feest te vieren heb je mooi weer nodig. Je weet natuurlijk dat er aan de kust altijd wel een wind staat, dat het kan regenen, sneeuwen of vriezen, maar het weer op die zaterdag was erger dan een hondenweer. Je kon haast niet recht blijven staan op het Epernayplein.
  De ijsglijbaan en de kerstkraampjes en de kermiskramen bleven natuurlijk dicht, de dôme had moeite om niet omver te waaien, maar ook de ‘Festihut’ kon nauwelijks weerstaan aan de storm. Het leek er me zelfs niet veilig want het dak bewoog onrustwekkend en de plafondlampen zwaaiden vervaarlijk mee.
  Spijtig toch voor de organisatoren maar ook voor ons belastingsgeld dat nu nutteloos uitgegeven was.

  Op zondag 28 december begaf ik mij om 10u45 naar de winterbraderie in Westende-bad (vierde bezoek). Het begin daarvan was voorzien om 10 uur. Het was ijzig koud maar de zon maakte dat deels goed. Er was nog maar weinig volk te zien, behalve de klanten van Delhaize en van de winkels in de Distellaan. Een tweetal kraampjes boden jenever te koop aan. Een vijftal andere waren zich nog aan het voorbereiden.
  Misschien zal alles beter geweest zijn in de namiddag, maar voor mij was het dus een verloren verplaatsing.

  ’s Namiddags was er ook nog de winterwandeling. Ik vind dat altijd wel interessant en aangenaam, maar echte kerstsfeer creëer je daarmee eigenlijk niet.

  Op maandag 29 december om 11 u 15 was het alweer geen weer om een hand door te jagen: regen en felle wind. Toch wilde ik absoluut en als vijfde bezoek, een nieuwe poging doen om een aperitiefconcert bij te wonen. Toen ik op het plein aankwam was alles dicht behalve de festihut waar zich zo’n 80 à 100 mensen verzameld hadden met dezelfde bedoeling als ik, maar … Dirk Bauters diende wel op maar trad niet op. Van Connie Neefs geen spoor. Na een half uur wachten heb ik het om 11u45 opgegeven. Toen werd wel een poging gedaan om op de markt twee kraampjes te openen, dat met de hotdogs en de popcorn en dat waar jenever verkocht werd.

  Heb ik (opzettelijk) de slechte momenten uitgekozen? Natuurlijk niet!
  Misschien is het bij mooi weer op 25 december en 30 december en bij mooi maar zeer koud weer op 28 december beter gelukt, maar op basis van wat ik zelf gezien heb, kan ik enkel zeggen: EEN GROTE ONTGOOCHELING

  Op 4 januari was er de klassieke nieuwjaarsdrink. Dat valt meestal goed in de smaak van de inwoners van de kerngemeente en van de tweede verblijvers. Ik heb daaraan al eens een artikel gewijd op 9 januari 2012 met als titel ‘Waren er ook inwoners van Westende op de nieuwjaarsdrink in Middelkerke?(zie map ‘Evenementen’)
  Zouden daar nu weer (gratis) frieten uitgedeeld zijn? Of mocht het deze keer ook niet, wegens ‘niet stijlvol genoeg’ voor Middelkerke?
  Ik kon daar spijtig genoeg niet aanwezig zijn. Ik bracht wel 's namiddags om 15u30 nog een zesde bezoek aan het Epernayplein. Het weer was zeer goed voor de tijd van het jaar. Het was nu wel de laatste dag van het evenement maar tot mijn verrassing waren er reeds twee attracties verdwenen, de carrousel en het 'restaurant' met oliebollen en worsten. Geen klanten voor het schietkraam, de dôme in absolute rust en slechts drie standjes geopend, waaronder dat met jenever en één dat winterkledij verkocht. Ik stel me dus ernstige vragen over de verdiensten van al die mensen.
  Hieronder nog een paar foto's van de toestand op 4 januari 2015 om 16 uur.

  De ijsglijbaan kende een normale bezetting van een twaalftal kinderen.

  De zitplaatsen van de Festihut waren volzet en ik kon voor de eerste keer een optreden meemaken, maar met mijn beperkte kennis van de Vlaamse showwereld en door het feit dat het optredend paar niet geprogrammeerd stond, kon ik niet opmaken wie de artiesten waren.

  Besluit
  Het gemeentebestuur heeft er dus alles aan gedaan om het ‘beste van de kust’ aan te bieden. Buiten de vraag of dat allemaal wel nodig is, heb ik ook bezwaren tegen de hoge kostprijs van de evenementen en spektakels. Is een ijsglijbaan voor in hoofdzaak kinderen dan zoveel beter dan een ijspiste/schaatsbaan voor kinderen EN volwassenen?
  Wat is er nodig voor een echte kerstsfeer? Een kerstboom plaatsen en jenever verkopen volstaat volgens mij niet!!
  Over die vragen moeten zich misschien eens bevoegde en verstandige mensen buigen.

  Wie aandachtig het programma overliep, heeft natuurlijk ook gezien dat de kerngemeente Middelkerke het leeuwenaandeel naar zich toe heeft getrokken. Ik bedoel daarmee vooral de belangrijkste en duurste attracties. Al te vaak wordt vergeten dat Westende - dorp en –bad, samen met Lombardsijde nagenoeg evenveel inwoners tellen als Middelkerke en Wilskerke samen.
  Ik zou zeggen ‘probeer het volgend jaar eens anders (en beter?) te doen!’

  PS Ik hoop eerstdaags nog wat bijkomende informatie over het evenement te ontvangen en ik zal jullie zeker daarvan in kennis stellen.

   

  05-01-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Evenementen
  29-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende krijgt langzamerhand een modern wegennet

  Op 29 oktober 2014 kreeg ik een e-mail van onze eerste schepen Liliane Pylyser-Dewulf, tevens schepen van openbare werken, met ‘een beetje info’ over ons toekomstig wegennet. Om het met een eigenaardig modern (in mijn ogen belachelijk) woord te zeggen ‘ik vind dat keigoed’. Anderzijds is het wel logisch dat de bevolking, en dan in eerste instantie de inwoners van een her aan te leggen weg, geïnformeerd worden over wat men zo allemaal van plan is met hun laan of hun straat.
  Als het niet bij beloften blijft, zoals wel eens meer gebeurt om de één of andere financiële of duistere reden, dan ziet het er wel goed uit.

  Verduidelijking van enkele begrippen
  Onderscheid Gewestweg – Gemeenteweg

  Een gewestweg is een weg die wordt aangelegd, onderhouden en beheerd in opdracht van het Vlaams gewest. Voor onze provincie is ‘Wegen en Verkeer West-Vlaanderen’ daarvoor verantwoordelijk. Het is onderverdeeld in 7 districten. Wij vallen onder het district 315 Oostende.
  Hun werk bestaat uit het ontwerp, de aanleg en de verbetering van gewestwegen, autosnelwegen en bruggen over deze wegen en van de fietspaden. Zij zorgen ook voor de aanleg van bepaalde elektromechanische uitrustingen: wegverlichting, verkeerslichten, elektriciteitsinstallaties, borden voor dynamisch verkeersbeheer, .... Tenslotte voeren zij het mobiliteitsbeleid uit en organiseren zij het verkeer.
  In Vlaanderen werden op 1 januari 2009 alle resterende primaire en secundaire provinciewegen overgedragen naar het Vlaams Gewest.

  Een gemeenteweg is uiteraard een weg die beheerd wordt door de gemeente. Een gemeentebestuur heeft geen mandaat om aanpassingen uit te voeren aan gewestwegen. Bij de heraanleg van een gewestweg kan enkel overleg gepleegd worden over de optimalisatie van verkeersstromen en het gebruikscomfort.

  Al de hieronder besproken wegen zijn gemeentewegen, behalve de tramweg.

  Nutsvoorzieningen
  Met nutsvoorzieningen wordt bedoeld: alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings- e.a. putten …) dienstig voor: (gekopieerde tekst)

  • het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, drink-, hemel- en afvalwater, warm 
   
    water, brandstof,
  • telecommunicatie,
  • radiodistributie en kabeltelevisie,
  • de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privégebruiker al dan niet op die installaties
     kan 
  aangesloten worden.

  Ziehier enkele foto’s die een idee moeten geven van wat zo allemaal onder de grond gestopt wordt.

  Gescheiden rioleringsstelsel
  Op dit moment zijn er in Vlaanderen nog veel ‘gemengde’ rioolstelsels. Dat betekent dat het hemelwater of regenwater samen met het afvalwater afgevoerd wordt. Dat heeft echter heel wat nadelen. Bij droog weer bezinkt het vervuilde slib van de huishoudens in de riolen. Als het hevig begint te regenen, kunnen de riolen de grote hoeveelheid water niet meer aan. Dat loopt dan via overstorten in beken en rivieren.

  Het afvalwater wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation. Het wordt sterk verdund door het regenwater wat het zuiveren van het water moeilijker maakt, zodat de waterkwaliteit er fel onder lijdt.
  Hemelwater dat meteen via de rioleringen wordt afgevoerd, komt ook niet in de bodem terecht. Nochtans is dat nodig om de grondwatervoorraden aan te vullen.
  In een gescheiden rioleringsstelsel wordt het afvalwater en het regenwater (vanaf daken en straten) door twee aparte stelsels afgevoerd.
  Het gemeentebestuur is op grond van de VLAREM-wetgeving verplicht om in een gescheiden rioleringsstelsel te voorzien.
  Het regenwater wordt rechtstreeks of via een beperkte zuivering op het oppervlaktewater afgevoerd. Dat heeft als nadeel dat er vervuiling mee kan komen. Met name aan het begin van een bui wordt vuil van de straten het regenwatersysteem (en daarmee uiteindelijk het oppervlaktewater) ingespoeld. Om dit te voorkomen wordt op sommige plaatsen de regenwaterafvoer aangesloten op de droogweerafvoer. Met behulp van een terugslagklep wordt zo het regenwater dat aan het begin van een bui het systeem instroomt, toch naar de zuivering gevoerd, waardoor de meeste vervuiling weggezuiverd wordt en er alleen nog relatief schoon regenwater direct op het oppervlaktewater wordt geloosd.
  Een dergelijk stelsel heet een verbeterd gescheiden stelsel. Met dit stelsel wordt nog steeds veel neerslag naar de zuivering afgevoerd (ruwweg 60 tot 70% van de jaarlijkse neerslag). Voordeel van dit systeem is dat bij grote buien de piek van de afvoer niet in het droogweersysteem terecht komt waardoor de piekbelasting van de rioolwaterzuivering aanzienlijk lager wordt.

  Een gescheiden rioleringsstelsel betekent ook dat het hemelwater en het afvalwater aan de private woningen gescheiden moet worden door een afkoppeling van de afwatering aan de woning. De kosten voor deze afkoppeling kunnen soms hoog oplopen, afhankelijk van het type woning. Tot op heden wordt die afkoppeling bekostigd door het gemeentebestuur. Wat uitzonderlijk is, want veel Vlaamse gemeenten geven slechts een beperkte toelage of laten de kosten volledig over aan de private eigenaar.

  Het verloop van de renovatie of heraanleg van een weg
  Onze schepen van openbare werken benadrukt dat elk dossier/elke weg zijn eigen accenten heeft, zowel bij de planning als bij de uitvoering.

  Alles begint met de budgettering van de werken. Tijdens het eerste jaar van een legislatuur duidt de politieke meerderheid, in overleg met de betrokken gemeentediensten, de wegen aan die vernieuwd zullen worden. Dit gebeurt door een aftoetsing van verschillende parameters zoals slijtage, vernieuwing van de riolering, verkeersdruk, dorpskernvernieuwing,… Vernieuwingsmogelijkheden zijn er vaak in overvloed, maar er moet steeds een selectie gemaakt worden, op basis van de beschikbare financiële middelen. In de loop van de legislatuur kan het voorvallen dat er wijzigingen moeten gebeuren aan de planning omwille van opportuniteiten die zich voordoen (denk maar aan subsidiëring door een hogere overheid) of door hoogdringendheid van bepaalde werken.
  De geselecteerde werken worden opgenomen in het meerjarenplan en de ervoor voorziene kredieten worden vastgelegd. 

  Per project stelt het gemeentebestuur een studiebureau aan om een voorontwerp te maken van de heraanleg. Op basis daarvan formuleren de nutsmaatschappijen zoals Infrax, Elia, Fluxys, Proximus, Telenet,… voorstellen om eventuele nutsleidingen aan te passen.
  De nutsmaatschappijen krijgen een vergunning van het gemeentebestuur om hun werken uit te voeren, meestal voorafgaand aan de volledige opbraak van het wegdek. Zij volgen zelf de werken op, op basis van hun vergunning. Het gemeentebestuur heeft verder geen inspraak in het verloop ervan.

  Farys, een intercommunale van de watermaatschappij TMVW bekostigt de uitvoering van de rioleringswerken. Dat mag niet de indruk wekken dat de gemeente dat zo maar gratis in de schoot geworpen krijgt. Neen, wij betalen dat natuurlijk.
  TMVW stelt haar ledengemeenten het AquaRio-project voor als oplossing voor de hoge kosten voor rioleringswerken. Middelkerke heeft zich in de gemeenteraad van 11 mei 2006 daarbij aangesloten. Deelnemende gemeenten betalen jaarlijks een werkingsbijdrage aan de TMVW. De gemeente kan ervoor opteren een deel van deze bijdrage via de waterfactuur, als een extra belasting, aan de burger door te rekenen. Zo vinden wij onderaan onze waterfactuur, in kleine letters, dat in de te betalen waterprijs een ‘saneringsbijdrage’ inbegrepen is, die elk jaar verhoogt. Sinds 1 januari 2014 bedraagt de bovengemeentelijke bijdrage 0,96 euro/m³ en de gemeentelijke 1,3344 euro/m³.

  Bij het bepalen van de bovenbouw ligt de nadruk steeds op de verkeersveiligheid. Samen met het studiebureau zoekt de gemeente naar een indeling waarbij het verkeer voor zowel auto’s als zwakke weggebruikers geoptimaliseerd wordt, binnen de beschikbare ruimte.
  Als het ontwerpplan definitief goedgekeurd wordt, start het gemeentebestuur de aanbestedingsprocedure op. De gunning van de werken aan een aannemer moet steeds conform de wetgeving betreffende overheidsopdrachten gebeuren.

  De weerhouden aannemer plant het feitelijke verloop van de werken en krijgt hiertoe een vergunning van het gemeentebestuur. Een diagram wordt opgemaakt om de uitvoering van de werken in de tijd te plannen. De aannemer streeft ernaar de werken binnen de vooropgestelde termijn op te leveren. Uiteraard kan deze termijn wijzigen, afhankelijk van onvoorzienbare omstandigheden.

  Vóór de werken van start gaan, worden de bewoners van de straat geïnformeerd met een bewonersbrief. Deze bevat informatie over het verloop van de werken, de toegankelijkheid van de straat en de impact op de openbare dienstverlening. De definitieve plannen van het studiebureau worden ook op de gemeentelijke website geplaatst. (zie ‘Bronnen’)


  De Essex Scottishlaan
  Voor de eerste keer in mijn leven zie ik iets bewegen in wat de trots van ons dorp zou moeten zijn, maar waar sinds de aanleg in 1937 nooit iets gebeurd is.

  De voorbereidende werkzaamheden(vernieuwen van nutsleidingen - water, gas, electriciteit) zijn uitgevoerd.
  Op 16 oktober werd een bewonersvergadering gehouden in de Calidris waarop de werken uiteengezet werden in aanwezigheid van de aannemer en het studiebureau.
  Aannemer Penninck nv uit Roeselare is op 17 november gestart met de werken.
  In een eerste fase ondergaat het gedeelte Westendelaan – Doornstraat een gedaanteverwisseling.
  De renovatie van de straat en het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel startten op 17 november 2014 en zullen vermoedelijk duren tot einde juni 2015.
  Deze fase wordt onderverdeeld in drie kleinere fasen:

         1 – van Westendelaan tot Matthieulaan
         2 - van Matthieulaan tot en met kruispunt Duinenlaan
         3 - van Duinenlaan tot aan Doornstraat.

  In een tweede fase wordt het gedeelte Doornstraat (inbegrepen) - Koninklijke Baan en verder de Strandlaan tot aan de Koning Ridderdijk aangepakt. Deze fase start vanaf september 2015.
  Jullie kunnen het grondplan van de nieuwe laan bekijken op de gemeentelijke website (zie ‘Bronnen’).
  De inwoners van de Essex Scottischlaan krijgen parkeermogelijkheid op de grond van Zon en Zee (inrit via de Matthieulaan) vanaf 17 november tot aan het einde van de werken.
  Toegankelijkheid.
  Gedurende de wegenis- en rioleringswerken wordt de volledige laan afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft, afhankelijk van de vordering van de werken, mogelijk. De aannemer zal er voor zorgen dat de woningen steeds te voet bereikbaar zijn. Ook zal er op toegezien worden dat een vlotte toegang naar de aanwezige handelszaken gegarandeerd blijft.

  Ziehier ook enkele foto’s van de rioleringswerken:

  De Henri Jasparlaan tweede fase
  Op 26 november 2010 werd de eerste fase van de laan, vanaf de Westendelaan tot aan de Doornstraat, zijnde een afstand van 370 meter ingehuldigd. De kostprijs daarvan bedroeg exact 1.248.084,18 plus wat er nadien nog bijgekomen is. (3.373 euro of 134.928 BFr per lopende meter). Daarvoor werden toen 100 werkdagen uitgetrokken maar het werden er een heel pak meer.

  Ik heb daarover op 28.11.2010 een artikel geschreven met als titel ‘Kennen jullie Henri Jaspar’ (zie map Pleinen en Straten).
  Nu volgt dus het tweede gedeelte, vanaf het kruispunt met de Doornstraat tot aan de Koninklijke Baan, zijnde een afstand van 435meter
  De werken van de nutmaatschappijen zijn reeds uitgevoerd.
  De rioleringswerken en de renovatie zullen vermoedelijk starten op 5 januari 2015 en zouden einde juni 2015 moeten klaar zijn. De aannemer is Penninck nv uit Roeselare.

  Jullie kunnen het grondplan van de nieuwe laan bekijken op de gemeentelijke website (zie ‘Bronnen’)

  De doortocht Westende – Lombardsijde
  De werken zullen gebeuren in drie fasen:

  Fase 1:  vanaf het pompgemaal (vroegere West Flora) tot bijna aan de Logierlaan.
     Het gaat hier om het leggen van bijkomende rioleringen in de grasberm.
     Nu en dan zal de N318 (Westendelaan) een tijdje afgesloten worden of zal slechts in enkele
      richting kunnen gereden worden.

  Fase 2: vanaf West Flora tot en met de Baronstraat.
      Vermoedelijke start: na de zomer 2015 tot einde juni 2017.
      Ook hier wordt in onderfasen gewerkt.
  Fase 3: van de Baronstraat tot aan de grens met Nieuwpoort (aan het begin van Brusselle).
      Vermoedelijke start: september 2018.

  De trambaan (N34) (= gewestbaan)
  Het gewest (AWV) plant de renovatie van het wegdek en vernieuwen van voet- en fietspaden vanaf september 2017 tot juni 2018.

  De Zeelaan
  Het schepencollege heeft de bedoeling de Zeelaan te renoveren zodra de tram verlegd is.
  Het dossier 'verleggen van de tram' heeft vertraging opgelopen.. Niemand kan op vandaag juist zeggen wanneer de werken zullen starten en klaar zijn.
  De werken aan de Essex Scottishlaan en aan de Henri Jasparlaan moeten beëindigd zijn vooraleer met de tweede fase van de Westendelaan kan begonnen worden. Beide lanen zullen immers als omleidingswegen gebruikt worden.

  Besluit
  We kunnen dus vaststellen dat er heel wat op stapel staat dat het uitzicht van Westende kan verbeteren. Als alles verloopt volgens de plannen, dan zullen we mogen zeggen 'Eindelijk!!'.
  Er blijft natuurlijk nog heel wat te doen om de economie en het toerisme in Westende-dorp aan te zwengelen. Denken we maar aan 'Zon en Zee'.
  De werken zullen ook heel wat hinder veroorzaken. Mits een goede organisatie kan dat echter tot een minimum herleid worden.
  En bovendien ... men kan geen omelet bakken zonder eieren te breken!

  Bronnen
  Antwoord op mijn vragen door 1ste schepen tevens schepen voor openbare werken Liliane Pylyser – Dewulf

  http://www.middelkerke.be/page8692015/renovatie-essex-scottishlaan.aspx
  http://www.middelkerke.be/page8692015/renovatie-henri-jasparlaan.aspx

   

  29-12-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  22-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Open brief door Fred Vandenbussche: ‘Kromtaal en veiligheid’

  De handelaars die hun klanten aan huis willen leveren hadden een beter pleidooi verdiend dan de kennelijk inderhaast samengestuntelde folder waarvoor burgemeester Janna Rommel-Opstaele en schepen Michel Landuyt verantwoordelijk tekenen. Zo gretig om hun naam gedrukt te zien… al zijn ze nu wel de obligate foto’s van zichzelf vergeten. Raar maar waar!

  Het officiële programma van het voorbije Champagneweekend was overigens door liefst vier gemeentebestuurders fotogewijs gepatroneerd, te weten de gebruikelijke Blauwe Drievuldigheid Opstaele-Landuyt-De Jonghe (die nu eindelijk lijkt te weten waar ze voorzitter van is, nl. van het directiecomité Toerisme Middelkerke vzw), voor de gelegenheid aangevuld met Bart Vandekerckhove als “schepen evenementen”. Vier foto’s van politici dus nog voor de eerste champagneboer in zicht komt… Moet kunnen natuurlijk, een Drievuldigheid van vier: de drie musketiers waren tenslotte ook met z’n vieren en ook dat was een sprookje.

  Maar keren we terug naar de aan huis leverende handelaars en de brochure met de in Middelkerke klassiek geworden preek vooraf vanuit het gemeentehuis. Een briefje niveau derde leerjaar, waarin de lezer nu eens met “u” aangesproken wordt (zoals het hoort), dan weer met “je” (wat onbeschoft is). En zinnen in het Jannees (of is het Landuyts?) als : Om aan dit probleem tegemoet te komen heeft de dienst lokale economie in samenwerking met verschillende handelaars de handen in elkaar geslagen. Vermoedelijk bedoelt onze blauwe tandem dat de dienst lokale economie samenwerkt met “verschillende” handelaars, of dat de dienst en de lokale handelaars de handen in elkaar hebben geslagen. Maar zoals het er nu staat is het een schoolvoorbeeld van kromtaal, woordenkramerij of woordzwendel.

   ’n Specialiteit van onze burgemeester! In een kranteninterview las ik haar nieuwste idee: Middelkerke “krijgt” (niet gratis natuurlijk) een laagdrempelig casino. Dat zal dus een speelhol zijn voor gokkers met (te) korte beentjes… Elders las ik dan weer het bemoedigende nieuws dat Westtoer zich gaat bemoeien met de vernieuwing van de casinosite. Oef!

  Maar ondertussen is Oostende natuurlijk al weg met één van de ideetjes die geldig waren voor het invullen van die braakvallende casinosite: een maritiem speeldorp met mogelijkheden voor indoor- en outdoorrecreatie. Dat zou pas uniek zijn aan de Belgische kust en Middelkerke een nieuwe toeristische impuls kunnen geven.

  Ja, van onze burgemeester hebben we het laatste nog niet gezien. Niet alleen lijkt ze haar eigen taal uit te vinden, ze doktert ook aan het bestuursregime, zoals bleek uit de recente pastoorscrisette. Janna Opstaele beeldt zich in dat ze als burgemeester bepaalt wie wel en wie niet welkom is in Middelkerke, want dat is een kwestie van publieke veiligheid. Mag ik haar eraan herinneren dat niet alleen pedopriesters de publieke veiligheid bedreigen? Als de burgemeester consequent is (iets waar ik haar niet van verdenk) moet ze dus ook snelheidsduivels, drankorgels en andere wegpiraten de toegang tot Middelkerke ontzeggen, want ook die zijn potentieel gevaarlijk. Ook veroordeelde dieven, fraudeurs, oplichters, afpersers, inbrekers e.d. verhogen het veiligheidsgevoel niet. En de ruiters die ’s zomers van de Duinenweg één lange mesthoop maken en de hondenbazen die drollen achterlaten op de voetpaden of zelfs hun beest los laten kopen… Die zijn misschien niet echt gevaarlijk (al staan paardenvijgen stijf van de tetanuskiemen…) maar toch op zijn minst hinderlijk. Zijn die allemaal welkom in Middelkerke, burgemeester?

  Fred Vandenbussche

  P.S. En jawel hoor! Ook in de folder voor eindejaar weer van ’t zelfde: “je” en “u” door elkaar… Wat een treurige brochure is me dat! De foto’s op voor- en achterflap lijken geplukt uit de catalogus van een modezaak en zeggen letterlijk niets: geen Middelkerke, geen feestelijke sfeer, zoveel ambiance als op een kerkhof rond middernacht. De foto binnenin die de oudejaarsparty moet illustreren, is een fles bubbels die openbarst. Een fles waarop duidelijk te lezen staat méthode champenoise.(*) Met andere woorden: nepchampagne. En dat in Middelkerke, de champagnebadplaats...

  Tja, wat gezegd over de kalender (**) die we allemaal “cadeau” gekregen hebben – we hebben hem natuurlijk zelf betaald? Er staan twee zinnen op, en twee keer slaagt de maker er in ons als “je” toe te spreken… Over smaak en kleur inzake de foto’s valt niet te discussiëren – als het de bedoeling was Middelkerke aan te prijzen was een andere keuze minstens mogelijk - maar over de overbodigheid van die kalender zijn we het vermoedelijk allemaal eens. Het moet in elk geval een zak geld gekost hebben, wat niet belet dat het ding in de meeste huishoudens gewoon bovenop de stapel kalenders belandt in een of andere lade.   

  Nota's van Stammer

  De champagne van Middelkerke is geen echte!!
  *
  Deze methode wordt gebruikt om champagne of andere mousserende wijnen te maken. Ze heeft tot doel een gisting van wijn in de fles te laten plaatsvinden, waardoor deze mousserend wordt.
  Sinds 1994 gebruikt men de benaming ‘méthode traditionnelle’.
  De Europese Unie heeft bepaald dat ‘champenoise’ te veel verwarring opleverde met de mousserende wijnen uit de Franse regio ‘Champagne’ wat de ten koste van de inkomsten van de echte champagnemakers zou kunnen gaan.
  Ik lees zelfs op Wikipedia’ dat wijn met deze term op het etiket niet mag worden geïmporteerd in de EU. (zie nochtans rode pijl op foto hieronder)

  De gemeente stuurt ons terug naar 2014 
  **Hebben jullie ook bemerkt dat de teletijdmachine ons in juni en juli zal terugsturen naar 2014?
  Zoiets 
  zou toch niet mogen gebeuren! Men moet zijn verstand bij zijn werk houden!

   Foto’s toegevoegd door stammer

  22-12-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  15-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende: Waarom moet de burger toch zoveel moeite doen om te krijgen waar hij/zij recht op heeft?

  Als een winkelruimte plots een brasserie wordt!
  ‘Ter Gunst’, dat is zoals jullie natuurlijk wel weten, de brasserie in de Westendelaan op de hoek aan de kerk, in een splinternieuw gebouw, ontworpen door het architectenbureau R.Van Troostenberghe, gerealiseerd door R&R Promoties uit Leffinge en beheerd door de syndic en bouwheer/eigenaar immo ERA La Plage.
  Het vastgoedkantoor stelde op een gedetailleerde website de kandidaat-kopers op de hoogte van alle kenmerken van het gebouw. Een stukje van hun tekst luidde als volgt:
  “Op het gelijkvloers komt een 120 m² grote winkelruimte. Daarnaast en palend aan de tuin van de pastorij komt een twee slaapkamer appartement, dat moet dienen als woonst bij de winkelruimte.
  De eerste en tweede verdieping bevatten elk 4 appartementen: twee met 2 slaapkamers en twee met 1 slaapkamer.
  De derde en vierde verdieping bevatten 4 duplex-appartementen : één met 3 slaapkamers, twee met 2 slaapkamers en één met 1 slaapkamer.”

  Het gebouw is uitstekend gelegen, naast de kerk en schuin tegenover het ‘evenementenplein’ van het dorp. Voor wie zo’n appartement kan betalen en in een dorp zoals Westende wil wonen, is dat een buitenkansje.
  Het kan de droom zijn van bejaarden die er van een rustige oude dag willen genieten met een mooi uitzicht en die verstrooiing vinden in het bekijken van alles wat zich rond de kerk afspeelt.
  De appartementen zijn goed geschikt en goed geïsoleerd en bieden elk mogelijk comfort.
  Maar … plots (begin oktober 2007) wordt de ‘winkelruimte’ aangekocht door drankenhandel David Debal uit Nieuwpoort, natuurlijk om er een … café te vestigen.
  De eerste kopers worden min of meer daarover in het ongewisse gelaten.Ze hadden nochtans wel op de hoogte moeten zijn, want de vergadering van mede-eigenaars moet zijn toestemming geven als men van een winkel een café wil maken. Maar … die vergadering heeft nooit plaatsgehad!!! Die had de syndic moeten bijeenroepen. Maar … dat was tevens de bouwheer en die besliste dat liever zelf!!
  Zelfs als dat nergens zou geschreven staan, dan zou dat toch fair zijn tegenover de kopers van een appartement!
  Bovendien kan een functiewijziging van een winkel naar een geurveroorzakende kleinhandelszaak zoals horeca evenmin zonder de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen na voorlegging van een uitvoeringsplan waar alle luchtaan- en afvoerkanalen worden op aangeduid.
  Dat schrijft de gemeente zelf voor! Er schijnt echter geen spoor van die goedkeuring te bestaan!

  Omdat de kelderruimte wat klein uitviel voor een café, werd die dan maar vergroot. Hoe speelt iemand het klaar om dat zo maar te doen, lang vóór het schepencollege daarover gunstig besliste op 19.10.2012? Vergeten we niet dat de gemeente de bouwvergunning verleende op 20 maart 2007 en dat de werken begonnen in september 2007. 

  Is dat dan een probleem, appartementen boven een café ?
  Er zijn vaak drank- en eetgelegenheden op het gelijkvloers van een meergezinswoning en eigenlijk mag dat dus geen probleem zijn … als alle voorschriften maar gevolgd worden en als de bewoners van de bovenliggende appartementen geen last krijgen van het lawaai dat meestal uit een café opstijgt.
  Maar … daar neep het schoentje.

  De brasserie wordt druk bezocht en er werd muziek gedraaid of gespeeld, tot laat in de avond, soms tot laat in de nacht, soms tot 5 uur ’s morgens. Het café moet immers geen sluitingsuur eerbiedigen.
  Bij mooi weer is het aangenaam op het terras waar men bij een lekker pintje en een sigaretje, een goed gesprek kan voeren. Maar die gesprekken waren wat al te levendig en het liep uit de hand.
  Op de foto hierboven zien jullie dat van een rustige avond op de terrassen er juist boven, geen sprake meer kan zijn. De eigenaars daarvan moesten het maar ondergaan en ze voelden zich terecht belogen en bedrogen.
  Je zou natuurlijk kunnen denken, dan moeten ze maar niet boven een café gaan wonen! Wat doet een mens allemaal niet ter goede trouw, waar men later spijt van krijgt? En als de bouwheer je dan nog meermaals gerust stelt, door het geen café te noemen, maar een ‘brasserie’ of een ‘tearoom’…
  Aangezien ‘Ter Gunst’ inderdaad een brasserie is, kan men er niet alleen iets drinken maar ook iets eten. Bekijk hieronder maar eens de menukaart.

  Een restaurant is het nu wel niet, want wie daar naartoe gaat, doet dit altijd om te eten.
  Vooraleer het rookverbod er kwam, was het een zuiver café, waar het lawaai de spuigaten uitliep.
  Zes maanden na de opening had daarover een speciale algemene vergadering plaats van de eigenaars met de uitbaters. Daar werd overeengekomen dat de muziek vanaf 22 uur op stil zou gezet worden en dat het café om 24 uur zou gesloten worden.
  Maar … de uitbaters hielden zich niet aan hun woord !!!
  Daarvan maakte de syndic (La Plage) in het verslag van die vergadering “vanaf 22u00 muziek op stil en om 24u00 de gordijnen dicht”. De eigenaars beweren echter dat de muziek nooit stil is geweest en dat de gordijnen inderdaad dicht getrokken werden maar dat het café toch openbleef tot in de late uurtjes !!!!!!!!!
  Na het invoeren van het rookverbod werd er wel eten opgediend en werd het een brasserie, maar daarom nog geen ‘rustige’.

  Vinden jullie ook niet dat dit moest uitmonden in een klacht bij de vrederechter?
  Moeten de getroffen bewoners dan misschien lijdzaam toezien? Natuurlijk niet! Voor wie niet goed thuis is in de wereld van klachten die naar de vrederechter moeten leiden, wordt dat in eerste instantie luisteren naar diegene die wel van wanten weten. Een advocaat onder de arm nemen! Maar wie?
  Als de bouwheer dan toch zo vriendelijk en behulpzaam is om je er één ‘op te solferen’, lijkt dat mooi meegenomen! Blijkt dat toch wel de confrater te zijn, zeker, in één en hetzelfde advocatenbureau, van de raadsman van de brouwer-eigenaar van het café! Niet te verwonderen dus, dat er maar geen schot in kwam!
  Burenhinder wordt behandeld door een vrederechter maar de advocaat bracht de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg in Brugge. Tijdverlies dus! Dan maar een andere advocaat proberen en die zette de zaak verder in Oostende, maar er ging dus een vol jaar verloren!
  Om gelijk te krijgen bij een rechter moeten er uiteraard bewijzen kunnen voorgelegd worden. Was er wel geluidsoverlast? Een geluidsexpert, aangesteld door het gerecht moest dat vaststellen.
  De eigenaars kregen na een tijdje de indruk, al dan niet gerechtvaardigd, dat de uitbater en zijn beste vrienden en klanten er op uit waren de klagers weg te pesten door nog luider te keer te gaan. Dat leverde echter nog betekenisvoller metingen van de expert op en dat speelde dus in de kaart van de klagers.
  Het is niet te geloven maar burenhinder kan soms ongehoorde proporties aannemen; De expert moest soms ’s nachts opgeroepen worden als de geluidslast weer eens hoge toppen scheerde omdat beneden een ‘volksbal’ van start ging.
  Wanneer kunnen we spreken van ‘strafbare’ geluidhinder?
  De sterkte van het geluid wordt uitgedrukt in decibel (dB). De decibelschaal is een logaritmische schaal. Dit wil zeggen dat een toename met 3 dB gelijk is aan een verdubbeling van het geluid en dat een toename met 10 dB tien keer zo veel geluid betekent. Het is dus geen lineaire schaal, zoals bv. afstand in meters, waarbij 20 meter het dubbele is van 10 meter. De geluidsmeter meet een maximale en een minimale waarde. Het verschil tussen beide mag slechts 5 dB zijn. De luidste waarde in ‘ter Gunst’ bedroeg 33 dB, de stilste 15,4 dB. Een verschil dus van 17,6 dB, dus ver boven de norm.

  De rechter beslist
  De rechter besliste niet dat het café dicht moest maar wel dat er na 22 uur geen muziek meer mocht gespeeld of gedraaid worden, dat het café om middernacht dicht moest en dat er vóór 7 uur ’s morgens
  niet meer mocht gepoetst worden, d.w.z. de basisakte moest gerespecteerd worden. Deze legt aan alle bewoners stilte op tussen 22u00 en 7u00.
  Aan elke vaststelling van een overtreding werd een boete van 1.250 euro verbonden. Drie vastgestelde overtredingen betekenden dus een gezamenlijke boete van 3.750 euro.

  Maar er komt nog meer miserie!
  Sinds 1 september 2005 moet men bij het bouwen van een meergezinswoning rekening houden met de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.
  Jullie kunnen die nalezen op
  http://www.middelkerke.be/resources/1/reglementen/reglementen.html
  ‘Ter Gunst’ had dus zeker moeten voldoen aan de verordeningen.
  En … dat was geenszins het geval! En … het waren geen kleinigheden!
  1. Er ontbreekt een ventilatiesysteem voor natte cellen (WC – keuken – vuilnisruimte en kelder)
      in de handelszaak. Er wordt gebruik gemaakt van de koker van de appartementen om de vuile
      lucht van de kelder, inbegrepen de WC’s, te evacueren. 
     Doordat de zaak zogezegd volledig apart staat van de rest van het gebouw, moeten de uitbaters
      niet meebetalen in de algemene kosten, elektriciteit, onderhoud enz.
  2. Er is geen betonnen of gemetselde koker vertrekkend vanaf het gelijkvloers om de ventilatie
      van de zaak te verzekeren en er de afvalgassen van af te voeren.
  3. Er is geen afvoerkanaal voorzien dat minstens 1 meter boven de kroonlijst uitkomt.
  4. De verluchting van de dampkappen van vier appartementen gebeurt door rechtstreekse
     doorsteken daar waar in ieder appartement een met een motor aangedreven ventilatiesysteem
     voorzien is.
  5. De handelszaak heeft geen eigen luchtaanvoer- en afvalgaskanaal in een daarvoor voorziene
      koker.
     De verwarmingsketel van de zaak is aangesloten op de CLV – schouw van de appartementen.
  6. Er is geen vetafscheider geplaatst voor de zaak

  De firma Vinçotte, een organisme erkend door de diverse federale overheidsdiensten om controles uit te voeren voor het verkrijgen van de officiële attesten voor uw installaties, voerde toen een expertise uit. En die was negatief … want de diameter van het rookafvoer- en luchtaanvoersysteem, voorzien voor 4 à 5 toestellen, werd onvoldoende bevonden voor 7 aangesloten toestellen.

  Uiteraard lieten de eigenaars in die periode ook weten aan de syndic ‘La Plage’ dat ze op de hoogte waren van al de bouwovertredingen met inbegrip van het vergroten van de bierkelder van de zaak zonder vergunning. De syndic heeft toen in april 2012, zelf zijn ontslag ingediend en … er kwam uiteraard een nieuwe.

  Klacht bij de gemeente!
  Begin februari 2013, bijna twee jaar geleden dus, ontvingen de technische dienst van de gemeente en de burgemeester welgeteld vijf bewonersklachten omwille van het niet naleven van de stedenbouwkundige verordeningen.
  De klachten werden gericht tegen ‘R&R Promoties’ uit Leffinge, zijnde Yvan De Ruytter en Frank Rouseré, zaakvoerder van ERA La Plage uit Westende-bad maar ook tegen David Debal eigenaar van het café.
  De politie heeft toen een verslag opgemaakt dat opgestuurd werd naar het parket van Kortrijk. Maar … de klachten werden geseponeerd, na overleg met de gemeente. Je moet het maar begrijpen! Die motivatie zou ik graag eens horen!

  Middelkerke is sinds 1 mei 2013 een ‘ontvoogde’ gemeente!
  Dat betekent dat Middelkerke zelfstandig mag beslissen over het verlenen of weigeren van de meeste stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen. De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar (GSA) speelt daarbij een sleutelrol: hij of zij adviseert het college van burgemeester en schepenen bij het nemen van beslissingen over vergunningsaanvragen en draagt zorg voor een aantal procedurele aspecten. De GSA oefent zijn taak neutraal en onafhankelijk uit. Het advies van de GSA maakt deel uit van het dossier. De eigenlijke beslissingsbevoegdheid inzake vergunningen binnen de reguliere procedure ligt uiteraard bij het college van burgemeester en schepenen. 

  Wie is verantwoordelijk voor stedenbouwkundige overtredingen?
  De gemeente moet controleren of de stedenbouwkundige voorschriften wel gevolgd worden, maar zowel de architect als de bouwheer als de diverse bouwfirma’s kunnen aansprakelijk zijn, afhangende van de overtreding. De architect maakt het lastenboek op en moet dus controleren of dat ook uitgevoerd wordt. 
  De vraag die iedereen zich nu stelt is ‘Werd’ er ondertussen verholpen aan de vastgestelde tekortkomingen?
  Je zou op de lange duur wanhopig worden en alle vertrouwen in de overheid verliezen als je met een dergelijke resem aan overtredingen geconfronteerd wordt. Als er dan tenminste opgetreden werd tegen overtreders van stedenbouwkundige verordeningen, maar dat is nog steeds niet gebeurd!

  Werd ook daarvoor klacht ingediend bij het gerecht?
  Je zou het doen voor veel minder! Sinds dit voorjaar loopt er bij de vrederechter in Oostende inderdaad een klacht.

  De grootste zorg van de ‘klagers’ is dat de brouwer het café zou verkopen in zijn huidige staat. Als hij dat zou doen, dan zal het niet zijn omdat de zaak al genoeg opgebracht heeft, maar om te vermijden dat hij zelf nog moet opdraaien voor de kosten. Daarom moest hij dus gedagvaard worden.
  De huidige uitbaters zijn geen kandidaat-kopers en hebben al gekozen voor een andere oplossing (zie hierna). Zij kennen immers de klachten en de problemen. Zou er echt nog een onwetende nieuwe eigenaar kunnen gevonden worden? Of iemand die denkt dat er toch niets in huis komt van al die klachten?
  Dan herbegint al die miserie weer voor de eigenaars. De rechter zal dus de oplossing moeten brengen.

  Wat nu met ‘Ter Gunst’
  Het café verhuist nu naar de Essex Scottishlaan in het gebouw waar vroeger ooit het restaurant ‘de IJzer’ gevestigd was. Dat gebouw werd eerst gerestaureerd. Het heeft drie (?) jaar leeggestaan! Waarom?
  Lag het duinendecreet misschien in de weg of waren daar ook enkele tekortkomingen waardoor stedenbouw geen uitbatingsvergunning kon afleveren?
  Maar, aangezien het de bedoeling is binnenkort over te gaan tot de opening (‘coming soon’) moeten de problemen nu toch van de baan zijn. Zo snel?
  Wat is er gebeurd?

  Gezien de vaststellingen in het gebouw van ‘Ter Gunst’ en de geluidsoverlast, vind ik de beslissing van de rechter steekhoudend. Ook de beslissing van de uitbater om te verhuizen, vind ik terecht.
  Gedaan dus met ‘Ter Gunst’ in de dorpskern! Weer een café minder en er zijn er al zo weinig. De wederopbloei van Westende-dorp is dus nog niet voor vandaag noch morgen!

  Bronnen
  Wikipedia

  http://www.laplage.be/agence/Mod_proj/HofTerGunst/HofTerGunst-nl.htm
  http://www.middelkerke.be/resources/1/reglementen/reglementen.html
  http://brasserietergunst.weebly.com/ (2 foto’s)
  http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Ontvoogding

   

  15-12-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Horeca
  08-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke Brandweerhervorming: zwaardere factuur voor dezelfde kwaliteit? Of toch niet?

  Op 17 juli 2014 is het koninklijk besluit dat de opdrachten verdeelt tussen de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming, in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het treedt in werking op 1 januari 2015, al zullen sommige zones misschien gebruikmaken van de geboden mogelijkheid om (maximaal) een jaar uitstel te vragen.
  Als de federale brandweerhervorming ingaat, maakt Middelkerke verplicht deel uit van één grote brandweerzone met 17 gemeenten, samen met Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostende, Oostkamp, Oudenburg, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. Daarbij zijn dus ook de grote steden Brugge en Oostende, die net als Knokke-Heist heel wat beroepskrachten tellen. Het nabijgelegen Nieuwpoort behoort dus niet tot die zone. De negen geel gekleurde plaatsnamen hebben nu een eigen brandweerkorps.
  Er zijn vier West-Vlaamse zones. Middelkerke ligt dicht bij de Z-W grens van West-Vlaanderen 1. (plaatsnaam wit onderstreept op rechtse afbeelding)

  De zonecoördinator wordt kapitein Filiep Dekiere, korpsbevelhebber in Knokke-Heist.

  Hoe ziet onze huidige brandweer er uit?
  Het brandweerkorps in Middelkerke bestaat louter uit vrijwilligers, maar ingevolge de toekomstige opname in een zone, vreest onze burgemeester dat haar gemeente straks mee de grote groep beroepskrachten zal moeten financieren.
  Ik heb al eens een artikel gewijd aan onze brandweer, met name in mijn bijdrage van 23 april 2012 naar aanleiding van een opendeur op Erfgoeddag 2012. 

  Hoe zal die nieuwe zone er uitzien?
  De brandweer wordt opgedeeld in 34 aparte hulpverleningszones die een eigen rechtspersoonlijkheid hebben en bevoegd zijn in verschillende gemeenten. Het zijn dus intercommunales met aan het hoofd een raad van bestuur waarvan de leden worden gekozen door de betrokken gemeenten. Die zones werven het personeel aan, kopen of huren de gebouwen en het materiaal en staan zelf in voor het beheer ervan. Hun beslissingen moeten wel goedgekeurd worden door de gemeenten die een financiële bijdrage en afgevaardigden leveren aan de zoneraad.
  In totaal zijn er 311 beroepsbrandweerlui in de zone en 429 vrijwilligers. De totale bevolking binnen de zone is 432.922 personen of 454 personen/km² en de totale brandweer zal iets meer dan 30 miljoen euro per jaar kosten.
  Elke zone heeft haar eigen directie (de zonechef), administratie en personeel. Met de hervorming worden ook de statuten van de beroepsbrandweerlieden en de vrijwilligers gelijkgestemd. Dit is één van de belangrijkste onderdelen van de hervorming en heeft een grote invloed op de carrièremogelijkheden en op het personeelsmanagement in de kazernes.
  De beroepsbrandweerlieden zullen nu in heel het land hetzelfde verdienen, met de garantie dat niemand er financieel op achteruit gaat. Alle verworven rechten blijven behouden. Wie bijvoorbeeld extra verlofdagen of vergoedingen geniet, heeft daar ook in de toekomst recht op.
  Ook voor vrijwilligers is er vooruitgang, met een vergoeding die voortaan stijgt met de anciënniteit en de veralgemening van een premie voor onregelmatige prestaties.

  Hoe is men tot die hervorming gekomen? Wat is de bedoeling ervan?
  Aan de start ging ruim tien jaar werk vooraf. De ramp in Gellingen in 2004 met 24 doden was de aanleiding om het functioneren van de brandweer onder de loep te nemen.

  Bart Somers, burgemeester van Mechelen, was namens de Vereniging van Steden en Gemeenten( (VVSG) nauw bij de hervorming betrokken. Er zijn volgens hem twee redenen waarom het zolang geduurd heeft. In tegenstelling tot de politiehervorming, waar je drie professionele korpsen moest integreren, is er bij de brandweer een veel groter verschil tussen de korpsen, zuiver professionele, gemengde, vrijwillige, ieder met hun eigen geschiedenis. De tweede reden zou zijn dat de brandweerhervorming moet gerealiseerd worden in tijden van budgettaire krapte, terwijl niemand erop achteruit wil gaan.
  Het ministerie van Binnenlandse Zaken, toen nog onder Joëlle Milquet, stelde zich bij de hervorming drie belangrijke doelstellingen.
  Ten eerste wilde men de hulp aan de bevolking op optimale wijze georganiseerd zien.
  Verder moet de veiligheid van burgers en hulpverleners beter worden en tenslotte wenste men het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, inzake opleiding, materieel, standaard operationele procedures, uniform statuut van beroeps en vrijwilligers van brandweer… te professionaliseren.
  Moest men daarom echt de brandweer hervormen?
  Natuurlijk wel als men oordeelt dat het huidige functioneren van de brandweer niet altijd beantwoordt aan de standaarden die moeten gehanteerd worden voor de veiligheid van de burgers. Men wenste voor de brandweer hetzelfde te doen als wat men vijftien jaar geleden deed voor de politie waarvan iedereen zegt dat die nu veel beter werkt dan vroeger. De brandweer zou dus in de toekomst professioneler, rationeler, uniformer moeten werken zodat de veiligheid van de burgers erop vooruitgaat. We zullen zien!

  Er wordt gestreefd naar de snelst mogelijke adequate hulp
  Dat betekent dat de brandweerdienst die het snelst op de plaats van een schadegeval aankomt of kan aankomen, zal tussenkomen zodat de burgers zo snel mogelijk geholpen worden. Zo wil men ook de veiligheid verhogen. De samenwerking tussen operationele diensten zal versterkt worden, wat betekent dat de dichtstbijzijnde posten ter versterking kunnen worden opgeroepen op de plaats van een schadegeval.

  De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (zie B.S. 31.07.2007 + erratum B.S. 01.10.2007),schrijft voor dat administratieve grenzen geen criterium zijn voor de hulpverlening. Veel hulpdiensten passen dit principe al een tijdje toe, maar nu wordt het dus ook wettelijk opgelegd. Voor de burger betekent dit dat hij of zij wettelijk recht heeft op de noodzakelijke hulp (adequate hulpmiddelen) en dit zo snel mogelijk (qua tijd, dit is niet altijd de kortste afstand). Dit principe is een resolute verandering in de organisatie van de Belgische hulpdiensten. Het is ook een echte vooruitgang voor de bevolking wat de efficiëntie van de hulpverlening betreft.

  Waar ging men nog van uit om die wet op te stellen?
  1. Elke burger heeft recht op eenzelfde basisbescherming tegen een gelijke bijdrageplicht.
      Er moet gestreefd naar een gelijkwaardige bijdrage in de kosten door de gemeenten op basis
      van heldere criteria: het stedelijk of landelijk karakter, het bevolkingsaantal, de risico's en de
      inhoud van de veiligheidsplannen.

  2. Een schaalvergroting is noodzakelijk.
     Daardoor kunnen de middelen rationeler en efficiënter worden aangewend en kan de
     dienstverlening worden verbeterd. Vele van onze huidige brandweerdiensten beschikken over
     te weinig potentieel om naast de gewone brandweerinterventies ook nog alle andere taken,
     gaande van preventie tot rampenbestrijding, eigenhandig aan te kunnen.
  3. Structuur van de brandweerdiensten met drie niveaus
  a. Uitvoerend niveau
      De basisbrandweerzorg wordt verzekerd vanuit een netwerk van brandweerposten die
      dienen te beschikken over het nodige personeel en materieel volgens opgelegde 
      minimumnormen.

  b. Organiserend niveau
      De hulpverleningszone met rechtspersoonlijkheid neemt het personeel in dienst en koopt het
      materieel en uitrustingen aan. Ze bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en coördineert
      de werking tussen de posten van haar zone. De zone wordt bestuurd door een beleidsorgaan
      samengesteld uit mandatarissen van de aangesloten gemeenten.

  3. Regelgevend niveau
     Het federale niveau met aan het hoofd de minister van Binnenlandse Zaken staat in voor de
     reglementering. De minister wordt bijgestaan door zijn administratie van de civiele veiligheid
     en door een op te richten autonoom Centrum voor Kennis en Expertise om technisch
     ruggensteun te verlenen in brandweeraangelegenheden.

  De federale hulpdienst van de Civiele Bescherming staat als federale steundienst ter beschikking van de zones en van de gouverneurs.

  De wet van 15 mei 2007 hervormt niet alleen de geografische bevoegdheden en de missies van de brandweer, maar ook die van de Civiele Bescherming.

  Wat zal er veranderen?
  Deze hervorming is zeker heel belangrijk voor het personeel en de betrokken eenheden, maar wat betekent ze nu eigenlijk voor de bevolking?

  Er verandert eigenlijk niets fundamenteels: het telefoonnummer en het hulpverlenend personeel blijven dezelfde. De hulpverlening wordt echter efficiënter dankzij het principe van de snelste en meest adequate hulpverlening. Voor niet-dringende hulp zal er één team van twee brandweerlieden van een al dan niet verder gelegen kazerne ter plaatse komen. Voor brand in een woning zullen echter enkele tientallen brandweerlieden worden gemobiliseerd van de dichtstbijzijnde korpsen. Ook voor technische interventie, zoals chemische ongevallen of moeilijke situaties waarvoor speciaal materiaal nodig is, zal er een (eventueel verder gelegen) eenheid worden ingezet, die over de juiste middelen beschikt.
  De belastingen die de burger betaalt aan de gemeente voor de brandweer worden opnieuw geïnvesteerd in de zone waarvan de gemeente lid is. De federale overheid stelt nog extra financiële middelen ter beschikking zodat de bevolking overal dezelfde hulpverlening kan krijgen.

  Er wordt gevreesd voor de toekomst van de brandweervrijwilliger
  Het zou tegenwoordig moeilijk zijn om nog voldoende vrijwilligers te vinden en in de toekomst zou er weinig beterschap te verwachten zijn. Het zou minder vanzelfsprekend zijn om een langdurig en veeleisend maatschappelijk engagement bij de brandweer aan te gaan. Door de professionalisering van de opleidingen en van de manier van werken, door de steeds hogere eisen op inhoudelijk en fysiek vlak, zou er steeds meer gedacht worden vanuit de logica van de beroepskrachten. De lat om vrijwilliger te worden zou dus steeds hoger liggen.

  Middelkerks brandweerduiker ongerust over hervorming
  Vrijwillige brandweerduiker Dominique Boudt maakte zich op 13 november, in een open brief, ongerust over de nakende hervorming: "Zo zouden er binnenkort geen vrijwillige duikers meer opgeleid worden voor ons korps. Hoe de hulpverlening erna zal gebeuren, is onzeker. Het kan gerust zijn dat de vrijwillige duiker bij ons korps uitsterft. In de toekomst vertrekken duikploegen vanuit de nieuwe hoofdposten Oostende of Brugge, maar dat duurt natuurlijk langer. Dat zal de hulpverlening volgens mij niet ten goede komen."
  De voorzitter van de technische commissie 'zone 1' Filiep Dekiere beweert echter dat de denkpistes nog niet definitief zijn: "We zijn inderdaad bezig met veranderingen, maar het is voorbarig om te stellen dat die al definitief zijn. We kijken momenteel wat de opties zijn en durven het aan om kritische denkoefeningen te maken. Nu zijn we nog bezig om de knopen te bestuderen, maar die zullen pas op 1 januari 2015 doorgehakt worden".

  Volgens Janna zal die hervorming een pak meer kosten dan voorheen
  Onze burgemeester vindt de brandweerhervorming een noodzakelijk kwaad. 'De hele operatie zal de gemeentekas immers handenvol geld kosten voor al bij al dezelfde dienstverlening, en we hebben helaas geen andere keuze.Waar Middelkerke nu zowat 35 euro per inwoner voor de brandweer uitgeeft, verdubbelt dat bedrag jaar na jaar tot 70 euro in 2025. De brandweerkosten voor Middelkerke bedroegen in 2013, inclusief investeringen, ruim 650.000 euro. De dotatie van Middelkerke aan de zone komt op ruim 1 miljoen euro in 2015 en in 2025 loopt dit op tot meer dan 1.300.000 euro.'

  De dotaties van de gemeenten van de zone zullen elk jaar worden bepaald op basis van een akkoord tussen de betrokken gemeenteraden. Bij gebrek aan een akkoord bepaalt de wet dat de dotatie van elke gemeente een nog vast te stellen verdeelsleutel moet volgen.

  Janna vindt dat men geen oor heeft naar haar verzuchtingen en die van haar collega’s- burgemeesters
  ‘Samen met collega-burgemeesters uit gemeenten die in hetzelfde schuitje zaten, heb ik in Brussel aan de alarmbel getrokken, maar men had helaas nauwelijks oor naar onze verzuchtingen.  Jammer, want de burgemeesters staan nochtans dagelijks met beide voeten in de realiteit. Nochtans is het uitgangspunt van de schaalvergroting, namelijk dat elke burger recht heeft op éénzelfde dienstverlening tegen een gelijke bijdrage goed.  Helaas is dat in de praktijk niet het geval. Ook is het maar de vraag of alles nu veel efficiënter zal verlopen.  Vroeger was Middelkerke op alle vlakken immers verantwoordelijk voor haar eigen korps, wat  duidelijk was, nu ligt het management bij de zone, waarvan 17 gemeenten deel uitmaken, die allen een verschillende invalshoek hebben, wat de bestuurbaarheid  en de efficiëntie niet altijd vergroot.  We kijken wat de toekomst brengt, maar alleszins is voor Middelkerke de brandweerhervorming een duidelijk voorbeeld dat schaalvergroting niet  automatisch goedkoper is, wel integendeel', betreurt Janna Rommel-Opstaele.

  Vrezen de burgemeesters misschien aan macht te zullen inboeten?
  In de praktijk zal er voor sommige gemeenten niet heel veel veranderen, voor andere zal de kwaliteit fel verbeteren. Cruciaal is dat de brandweer een zonaal, regionaal korps wordt, terwijl ze vroeger echt aan het lokale bestuur toehoorde. Dat is bij veel burgemeesters nog niet doorgedrongen. De burgemeester zal de brandweer niet meer lokaal kunnen aansturen. De werking zal vergelijkbaar zijn met een intercommunale, met het gevaar dat de afstand tot het lokale bestuur groot wordt.

  De hogere overheid gaat er echter van uit dat een burgemeester die interesse toont en betrokken wil zijn, mee aan het stuur kan zitten. In een zone zou er na verloop van tijd een soort van fractievorming plaatsvinden. Binnen de zoneraad zou een soort kernbestuur van enkele burgemeesters ontstaan, dat beleidsvoorbereidend en sturend werk zal doen.

  Janna ziet ook een paar lichtpuntjes
  Toch is het niet allemaal kommer en kwel en ziet de burgemeester zeker ook een paar lichtpuntjes. 'Het feit dat onze inwoners een beroep kunnen blijven doen op ons geëngageerde vrijwilligerskorps en dat de kazerne in Middelkerke blijft, is ongetwijfeld een goede zaak.  De veiligheid van onze inwoners blijft gegarandeerd.  We blijven ook eigenaar van de kazerne en ontvangen hiervoor huur van de zone.  Wanneer de kinderziekten van de nieuwe zonevorming voorbij zijn en er een goed financieel beleid gevoerd wordt, hoop ik bovendien dat de kosten op termijn ook gedrukt kunnen worden', besluit Janna Rommel-Opstaele met een positieve noot. 


  Besluit
  Zelf ben ik niet in staat om te oordelen over de geplande hervorming. De toekomst zal het dan maar moeten leren. Ik zie het wel met een goed oog. Ik heb daarover de mening gevraagd van een specialist die al 27 jaar korpschef is van de Middelkerkse brandweer, Marc De Jonghe. Ik mocht helaas geen antwoord ontvangen.* Of hij dat zelf niet wenste te doen of dat hij dat niet gedurfd heeft, daar heb ik het raden naar. Spijtig!!

  Bronnen
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van Dany Van Loo op zaterdag 25 oktober 2014
  Artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van MVHB op 14.11.2014 ‘Brandweerduiker ongerust over hervorming’
  Artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ door Paul Bruneel op 21.10.2014

  * Aanpassing
  Op maandag 8 december mocht ik dan toch een antwoordje verwachten, waarvoor dank.
  Veelzeggend is het wel niet! Oordelen jullie zelf maar:

  "Heel veel nieuws is er op dit moment niet. Het betreft een beslissing van de Federale overheid.
  Alle gemeentebesturen uit onze zone hebben het licht nu op groen gezet door officieel toe te treden en akkoord te gaan met de betaalverdeling. Op 01.01.2015 gaat de feitelijke zone nu van start.
  Voor onze post zal er in de feitelijkheid en naar uitrukken weinig of niets veranderen.
  Wij blijven alle interventies, met dezelfde manschappen en hetzelfde materieel, nauwgezet opvolgen vanuit onze post aan de Klein Kasteelstraat.
  De burgers in nood kunnen ons steeds bereiken via het nationaal nummer 112 ( geen voornummer enkel 112)"

  08-12-2014, 17:47 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Brandweer
  01-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke en Westende: een beetje van alles

  Was de Calidris in Westende in rouw gedompeld?

  Vlaggen halfstok aan Calidris
  Een vlag die halfstok wordt gehangen is een vlag die niet aan de top van de vlaggenmast, maar slechts tot ongeveer de helft of 2/3 van de hoogte wordt gehesen en daar uitgehangen. Dit is een teken van rouw. Symbolisch hangt de onzichtbare vlag des doods boven de vlag die halfstok is gehangen.
  Wel, drie vlaggen aan de Calidris, hangen al enkele maanden halfstok tot en met zondag 30 november 2014.

  Natuurlijk weet iedereen ondertussen wat er met de Calidris gebeurd is of zal gebeuren. Zogezegd omdat het huidig gebruik te duur uitvalt voor de gemeente, werd één en ander ‘gereorganiseerd’.
  De kustreddingsdienst mag de gebouwen achteraan innemen voor een habbekrats vanaf 30 november 2014. In het gebouw zullen schoolklassen en groepen vormingen rond veiligheid aan zee kunnen bijwonen.
  De verenigingen die er tot heden een comfortabel onderkomen gevonden hadden, werden eruit verdreven. De Open VLD heeft een hele tijd het gebouw met rook omhuld (vandaar talrijke reacties op hun werkwijze) maar nu beweren ze met grote fierheid een ‘goede oplossing’ gevonden te hebben (zie partijblad ‘Open vld blik’ jaargang 5 nr 2 september 2014).
  De creaverenigingen (o.a. vzw Littera, vzw Pollet) verhuizen naar het voormalige rusthuis ‘de Ril’ om er na, renovatie van het gebouw, een volledige ‘creavleugel’ te bezetten.
  Voor de andere verenigingen wordt een nieuwe gemeenschapszaal voorzien met twee ruime lokalen in de Essex Scottishlaan (huis van Gruwier naast de beenhouwerij, waar vroeger de videotheek was). Hoeveel zal dat dan wel kosten?

  Tegen het einde van 2014 wordt er een concessie uitgeschreven met de bedoeling van de Calidris een jeugd- sport- en natuurcentrum te maken.‘Concreet zien we mogelijkheden voor een natuureducatief bezoekerscentrum voor strand, zee en duinen’, zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele. ‘Ook bedrijfs- en teambuilding events, zeeklassen voor scholen, watersportklassen, schoolreizen, workshops, familiedagen en verenigingsweekends kunnen geschikte activiteiten zijn, net als aan watersport verbonden en openluchtinitiatieven. Bij dit alles is ook ondersteunende verblijfsaccommodatie mogelijk.’
  Ik ben benieuwd of Gerard Soete, gemeenteraadslid van de CD&V, een concurrent krijgt.

  Ten laatste op 16 december 2014 worden de kandidaturen verwacht.

  Na 47 jaar onderdak in West Hint heeft de chiro van Westende dit jaar zijn intrek genomen in de Calidris. Dat zou een veiliger omgeving moeten zijn voor de chirojeugd, onmiddellijk bij de duinen en het strand. Vroeger moest er ook steeds rekening worden gehouden met de eventuele verhuur aan andere verenigingen. Wat gebeurt er nu met de garage van wijlen Jan Ureel?

  Ik zou de politicus van de oppositie die eens de vergelijking wil maken tussen de vroegere kostprijs voor het gebouw en de nieuwe plus al de bovenstaande initiatieven, van harte toejuichen.
  De Open VLD is in elk geval van mening dat hun reorganisatie het imago van Westende als veilige en actieve badplaats voor watersporters versterkt en dat nieuwe groepen jongeren zullen aangetrokken worden. Een wijze zei ooit dat een optimist het even vaak mis heeft als een pessimist, maar dat hij wel een stuk gelukkiger is.

  Bronnen
  Gemeente gaat op zoek naar uitbater Calidris’ in ‘Het Nieuwsblad’ van 18.10.2014 door Danny Van Loo
  Wie alles wil weten over de Calidris, moet maar eens mijn artikel ‘Middelkerke/Westende: Over vriendjespolitiek en verspilling van belastingsgeld’ lezen (zie map ‘Gemeentebestuur’ op datum van 14.7.2014)

   

  Vijfde editie van Beaufort

  Beaufort is een driejaarlijks project van hedendaagse kunst, dat aan de kustbewoners en toeristen aangeboden wordt.
  In 2015 zal dat de vijfde editie zijn die zal lopen van 21 juni tot 21 september. Er stonden lange tijd grote vraagtekens achter de organisatie, gezien de verlaging van de subsidiëringsbijdragen voor de cultuursector. Maar Beaufort gaat dus nu dus toch opnieuw door.
  Trouwe lezers van deze blog weten dat ik aan elke editie een artikel wijd. Dat zal nu niet anders zijn vooral omdat het wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat we er kunnen van genieten.
  Vanaf 2017 valt cultuur immers niet meer onder de bevoegdheid van de provincie maar wel onder die van de Vlaamse overheid.
  Maar de soep wordt nooit zo heet gegeten als ze opgediend wordt . Het zou best kunnen dat de Vlaamse overheid er gewoon mee doorgaat samen met de tien kustgemeenten (ook Knokke-Heist, dus dat de vorige keer niet meedeed) die er elk 40.000 euro in investeren. De 1 miljoen of 1,5 miljoen euro (al naargelang de bron) die de provincie er tot op heden oplegde, zullen in de toekomst ook wel gevonden worden, zeker? Dat hoopt men tenminste en daar pleit iedereen ook voor. Dat is alvast ook de mening van de gedeputeerde voor cultuur Myriam Vanlerberghe.

  Hoe wordt de editie van 2015 opgevat?
  De vijfde uitgave van Beaufort vernieuwt zich qua aanpak en benadering. De combinatie strand, zee, duinen en kunst blijft evenwel een uniek concept. Kunst en cultuur werken meer dan ooit als katalysator en economische motor om duurzaam cultuurtoerisme in de kustregio te promoten en zowel binnen- als buitenlandse kunstliefhebbers aan te trekken", klinkt het.
  Er wordt voor de openluchttentoonstelling gewerkt met één kunstenaar die tien werken zal maken. Wie die kunstenaar is, blijft nog een geheim en ook de locaties liggen nog niet vast. Wat wel zeker is, is dat er groepexpo's gepland zijn in de provinciale natuurdomeinen ''t Zwin' in Knokke, 'Raversyde' in Oostende en 'De Nachtegaal' in De Panne waar op 6 november 2014 het evenement werd voorgesteld..

  Het thema is ‘Buiten de grenzen’.Er zijn drie grote hoofdlijnen, namelijk dialoog, natuur en architectuur en duurzaamheid

  Bron
  Artikel van Belga op 6.11.2014 “Kunsttriënnale krijgt vijfde editie’

  Artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van GUS: ‘Vijfde editie van Beaufort voorgesteld’

  Het nieuw administratief centrum (vervolg)

  Ik schreef het reeds op 10 november 2014 in mijn artikel ‘Nieuw administratief centrum in Middelkerke geopend’ dat ik nog enkele bijkomende vragen gesteld had aan de gemeente en dat het antwoord daarop mij beloofd werd. Ik kondigde ook aan dat ik jullie op de hoogte zou houden.
  Ziehier mijn vragen en de antwoorden die ik daarop kreeg:

  1. Waarom werd de optie 'nieuw gemeentehuis' verlaten. Omwille van de kostprijs?
                   Op hoeveel werd zo'n nieuw gebouw geraamd? 
   
   A: De kostprijs was het belangrijkste element. Er waren diverse ramingen, gaande van 5 tot 50
                      miljoen euro, maar geen officiële.
                         Commentaar: dat is duidelijk! 
                                 Zou het kunnen dat die ramingen misschien niet ernstig uitgevoerd werden?
                                 En dat de antwoorden nog minder ernstig kunnen genoemd worden?

  2. Hoeveel heeft de ombouw van de loods tot MAC in het totaal gekost?
      A: De huidige ombouw kost om en bij het miljoen euro. De definitieve bedragen zijn nog niet

         gekend.
          Commentaar: in juli 2013 werden de kosten geraamd op 1 miljoen euro. Nu wordt al
               herhaaldelijk 
  beweerd dat de uiteindelijke prijs overeenkomt met de raming. 
               Laten we maar liever wachten op die ‘definitieve bedragen’.

               Het zou me niet verwonderen dat die een stuk hoger liggen dan de ‘voorlopige’.

  3. Hoeveel heeft het werk van het eigen personeel bij de ombouw van de loods tot MAC
      gekost?
    
  A: De werken die we met eigen diensten hebben uitgevoerd is de buitenaanleg voor een
          bedrag van € 49.768,- ( incl. BTW )
          Commentaar:
               Dat bedrag vertegenwoordigt dus ongeveer 1/20 van de totale ‘voorlopige’ kostprijs.
               En zeggen dat burgemeester Janna overal verkondigde dat de werken voor de bouw van
               het MAC ‘hoofdzakelijk door gemeentepersoneel’ uitgevoerd werden.
              Ik kan maar niet begrijpen waarom ze zoiets zegt, als de 'waarheid' daarna toch
               bovenkomt!

  4. Vragen over de constructie van het gebouw
  a. Geeft het MAC rechtstreeks  toegang tot het oud gemeentehuis en tot het gebouw waar
     totnogtoe de burgerlijke stand gevestigd was?
             A: De twee doorgangen zijn er maar kunnen niet gebruikt worden door de
                 bevolking.
  b. . Zijn er in het MAC op het gelijkvloers toiletten voor het groot publiek?
             A: Ja. Ter hoogte van de personeelsingang
  c. Wordt gans het MAC verwarmd door de zonneboiler?
             A: De zonneboiler is enkel voor het opwarmen van het water voor het sanitair.

  5. Zijn er ook nog werken voorzien in het oud gemeentehuis? (Bvb uitbreiden van de
      raadzaal)
      A: Fase 1 : vervangen buitenschrijnwerk en dakruiter.
           Fase 2 : renovatie buitengevel en verbeteringswerken plafondroostering van raadzaal. 
           Fase 3 : renovatie inrichting binnen.
                 Commentaar: laten wij ons dus maar vasthouden aan de takken van de bomen!
                         Dat alles zal toch niet meer kosten dan een nieuw gemeentehuis, hé?

  01-12-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  24-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Statistieken over de bevolking van Middelkerke

  Een volkstelling voor de eenentwintigste eeuw
  De Algemene Directie Statistiek van de Federale Regering heeft een volkstelling georganiseerd. Met een geleerd woord noemt men dat een ‘census’. Daarmee wordt een momentopname weergegeven van alle inwoners van het Belgische grondgebied ongeacht hun nationaliteit, in dit geval op 1.1.2011.

  Je zou nu kunnen denken dat daar niets bijzonders aan is, maar … dan sla je de bal mis. Voor deze census werd namelijk een nieuwe methodologie ontwikkeld. België organiseerde tot nu toe (en dat sedert 1845) om de tien jaar een volkstelling: de bevolking werd rechtstreeks ondervraagd en elke inwoner moest een vragenlijst invullen. Jullie herinneren zich nog wel hoe omslachtig dat was. Tegenwoordig is een groot deel van die informatie te vinden in de administratieve databanken, met het rijksregister als ruggengraat. Er werd dus beslist om deze informatiebronnen in 2011 de enige basis van de volkstelling te laten vormen.

  Voordelen van dit soort telling
  De telling heeft meerdere voordelen. Ze is vooreerst goedkoper! Terwijl de socio-economische enquête in 2001 meer dan 1 miljard Belgische frank kostte, zal de kost van de census 2011 slecht een fractie van dat bedrag vormen.
  Het is de eerste volkstelling die geen enkele last bij de burgers veroorzaakte.
  Aangezien het ook de eerste was die het voorwerp vormde van een Europese verordening, werden in de 27 lidstaten van de Europese Unie dezelfde definities gebruikt, waardoor internationale vergelijkingen veel gemakkelijker worden.
  Door deze nieuwe methodologie kunnen de resultaten in de toekomst regelmatig bijgewerkt worden.
  Op middellange termijn zal de methode het mogelijk maken de frequentie van de volkstellingen op te drijven en de publicatietermijnen te verkorten.
  Strikte vertrouwelijkheidsregels waarborgen de anonimiteit en het respect voor de privacy van de burger.

  Behandelde thema’s
  De census 2011 behandelt vier grote thema's: demografie (geslacht, leeftijd, wettelijke burgerlijke staat, verblijfplaats, geboorteland, nationaliteit, jaar van migratie naar België,...), opleidingsniveau, werk en woningen (eigendomstypes, bewoonde/niet-bewoonde woningen, bouwperiode, aantal kamers in de woning,...)
  Daardoor is een brede waaier aan cijfers over de demografie, de socio-economische aspecten, het onderwijs en de woningen beschikbaar waardoor voldaan wordt aan de specifieke behoeften van verschillende gebruikers. Nauwkeurige informatie over de kenmerken van de bevolking en haar woonomstandigheden is absoluut noodzakelijk voor de overheid om een gepast economisch en sociaal beleid te voeren. Internationale organisaties en de wetenschappelijke wereld vragen ook naar deze zeldzame volledige gegevens.
  Ziehier een overzichtelijke tabel:

   

  Middelkerke

  Vlaanderen

  België

  Gemiddelde leeftijd

       48 *

   

     41

  % vreemde nationaliteit

         2,19

         7

     10,49

   Aantal mensen/huishouden

         2,01

   

       2,3

           Eénoudergezinnen

   

       1/3

     1/10

  % hoger diploma

       18,22

   

     28

  % loontrekkende

       77,58

   

     84

  % gehuwd

       53,93

   

     51,01

  % vrouwen op 100 mannen

     104,57

   

  103,65

  % zelfstandigen

   

   

     14

  41 jaar oud
  Begin 2011 was de Belg gemiddeld 41 jaar oud. De gemeenten met gemiddeld de oudste bevolking vinden we terug aan de kust: Koksijde (50,2 jaar), Knokke-Heist (49,6 jaar) en Middelkerke (48 jaar).

  Dat zal wel niemand verwonderen aangezien veel gepensioneerden uit het binnenland de weg naar de kust gezocht en gevonden hebben.
  De vergrijzingsgraad bedraagt 26 %.

  2,3 mensen per huishouden
  Een huishouden in België telt gemiddeld 2,3 personen. Een derde van de huishoudens in Vlaanderen bestaat uit één persoon. Op gemeentelijk niveau zijn er vooral in de kustgemeenten (meer dan 1 op drie!) en grote steden veel eenpersoonshuishoudens.

  Koppels met minstens één kind vertegenwoordigen 28 procent van het totale aantal huishoudens in België. Een kwart van de koppels heeft geen kinderen. Eén op tien van de Belgische huishoudens is een eenoudergezin.

  Woningen
  Van de woningen worden 66% bewoond door hun eigenaar. 17% van de woningen bevinden zich in gebouwen die na 1991 werden gebouwd.
  Deze cijfers zullen wel niet van toepassing zijn voor de kustgemeenten, gezien de heersende bouwwoede en de vele verhuurde appartementen.
  Men kan zich afvragen of de tweede verblijfwoningen als bewoond door hun eigenaar mogen beschouwd worden.

  1 op 10 is geen Belg
  Meer dan 10 procent van de inwoners van België heeft een andere nationaliteit dan de Belgische. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is dat 1 op 3 (32,3%) , in Vlaanderen is dat 7 procent. Het percentage voor Antwerpen (18 procent) is veel hoger dan het Vlaamse gemiddelde maar het Limburgse Lanaken, op de grens met Nederland, ligt daar nog ruim boven (30 procent).
  Dat zou de indruk kunnen wekken dat de vreemdelingen in Vlaanderen vooral uit Nederland afkomstig zijn. Jullie weten ook wel dat dit geenszins het geval is.

  28 procent heeft een hoger diploma
  Iets meer dan een kwart (28 procent) van de Belgische bevolking van 20 jaar of ouder heeft een diploma van het hoger onderwijs. De opleidingsniveaus zijn vooral hoog in de gemeenten rond Brussel en het centrum van Vlaams-Brabant. Ook de gemeenten rond Gent vertonen hoge percentages.

  Dat heeft te maken met de werkplaats en met de diensten en bedrijven die er gevestigd zijn. 

  84 procent is loontrekkend
  Het aandeel zelfstandigen is de verhouding van het aantal zelfstandigen (met of zonder werknemers) tot de totale werkende bevolking.
  Een "zelfstandige" is een persoon die voor eigen rekening werkt, met of zonder werknemers en met of zonder geassocieerde partners.
  De "werkende bevolking" omvat alle personen met een betrekking.
  Binnen België is 84 procent van alle werkenden loontrekkend. In Vlaanderen is het aandeel loontrekkenden beduidend groter in de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Omgekeerd zijn er 14 procent zelfstandigen in België, en dat is ook het geval in West-Vlaanderen waar 16 procent van de werkende bevolking zelfstandig is.De cijfers stijgen in de regio's die wat verder verwijderd liggen van het centrum van het land, namelijk in West-Vlaanderen en in het oosten van de provincie Antwerpen.
  Merk op dat de optelling van de percentages voor het aandeel zelfstandigen en loontrekkenden niet 100 als resultaat geeft. Dat komt doordat personen met het statuut van 'helper' als een afzonderlijke categorie beschouwd worden.

  Welk verschil is er met de gemeentelijke profielschetsen, afgekort GPS+?
  De Algemene Directie van de Statistiek is niet de enige die statistieken opmaakt. De studiedienst van de Vlaamse regering doet dat ook. Ze worden ‘gemeentelijke profielschetsen’ genoemd. Waarom twee keer tellen? Hoewel zowel de Census 2011 en als de Gemeentelijke Profielschetsen heel wat administratieve informatie ontsluiten, zijn er toch belangrijke verschillen.

  De ‘Vlaamse’ datareeksen zijn opgebouwd op basis van cijfergegevens die op 1 februari 2014 beschikbaar waren en handelen meestal over een periode van 10 jaar of over de evolutie sinds de start van vorige legislatuur (2005). Deze set biedt tevens de gelegenheid de eigen gemeente te vergelijken met een groep gelijkaardige gemeenten (op basis van de Belfius-indeling) en met het Vlaamse Gewest. De evoluties in de tijd en de positionering van de gemeente in een bredere context zijn een goed vertrekpunt voor het stellen van prioriteiten.
  De volkstellingen van de AD Statistiek dienen om de volledige bevolking in kaart te brengen, met een heleboel socio-economische kenmerken, alsook met gegevens over de gebouwen waarin deze bevolking woont. Bovendien legt Europa dit soort tellingen over de totale bevolking verplicht op. Als bepaalde gegevens niet bestaan, moet de verzameling ervan "verplicht" opgestart worden.
  De Gemeentelijke Profielschets is een publicatie van administratieve gegevens. Ze geeft geen volledig beeld, er worden immers enkel gegevens gepubliceerd die als ondersteuning voor het gemeentelijk beleid kunnen gebruikt worden. Hierbij wordt uitgegaan van beschikbaarheid. Als gegevens niet bestaan, wordt naar alternatieven gezocht, maar "zonder wettelijke verplichtende" basis die de Census wel heeft.
  De huidige profielschetsen bevatten recentere demografische gegevens

  Bronnen
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20141023_01337773

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20141023_01337773
  http://census2011.fgov.be/doc/PERSBERICHT%20Census%202011.pdf
  http://census2011.fgov.be/info/news2_nl.html
  Antwoorden op mijn vragen door Dirk Moons / Studiedienst van de Vlaamse Regering

  Werkloosheidcijfers in 2014
  De cijfers die hierna volgen maken uiteraard geen deel uit van bovenstaande volkstelling, aangezien ze dateren van dit jaar.
  Ik wilde ze jullie toch niet onthouden omdat ze ook een belangrijk aspect van de Middelkerkse bevolking betreffen.
  Het aantal werklozen steeg in onze gemeente van 575 (in 2010) naar 655 (in 2014). Dat is een stijging met 13,9 %.
  Zijn we daarmee een uitzondering onder de kustgemeenten?
  In De Haan was er een daling! Middelkerke kent na Bredene (17,4%) en Oostende (16,6%) de grootste stijging. De Panne (13,4%%%))) en Koksijde (13,2%) doen het ook niet veel beter maar Nieuwpoort haalt een ruim lager percent. (4,9%).
  Hoe kan men die verschillen verklaren? Die uitleg is iets voor specialisten, dacht ik, en daarom stelde ik de vraag aan de ‘Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding’ (vdab), die ik bedank voor hun snel en duidelijk antwoord.

  Hier is het: “Ik zou mij daar niet teveel op vastpinnen, want het gaat hier over maandcijfers die jaar op jaar vergeleken worden. En een toevallige gebeurtenis binnen 1 maand kan die cijfers beïnvloeden, bijvoorbeeld een faillissement waarbij enkele ontslagen vielen of omgekeerd een bedrijf dat een uitbreiding deed en enkele mensen tegelijk heeft aangeworven.  Beter is te kijken naar de cijfers die het jaargemiddelde weergeven.
  Zo zie je op Arvastat (zie hieronder) dat gemiddeld in 2013 de werkloosheid in De Haan steeg met 5,9% en in Bredene met 9%. (Middelkerke: + 6,7%) De Haan doet het dus wel iets beter dan Bredene, maar het verschil is niet zo opvallend. Hoe komt dit ? Daar zijn meerdere factoren voor verantwoordelijk. Het is mogelijk dat het te maken heeft met de graad van kansarmoede die in Bredene bijvoorbeeld al jaren hoger ligt dan in De Haan. Ook Blankenberge heeft veel kansarme mensen onder zijn bevolking voor wie het moeilijker is om werk te vinden.* Eenduidige analyses zijn er meestal niet. Bemerk ook dat de absolute cijfers waarover het hier gaat (werkzoekendenaantallen van 400 à 500) relatief klein zijn wat bij de minste wijziging in positieve of negatieve zin nogal snel hoge percentages geeft.“
  *
  Voor Middelkerke (16,9 procent) liggen de cijfers wat lager maar ze zijn wel verdubbeld in amper twee jaar tijd.

  Wie alle cijfers eens wil bekijken, kan die vinden op de website van de vdab, http://arvastat.vdab.be
  Je gaat daarvoor als volgt te werk: onder de werkloosheidsstatistieken kies je voor "kengetallen" en dan krijg je het overzicht voor heel Vlaanderen. Via de knop "wijziging zoekopdracht" kan je de gegevens opvragen van elke gemeente die je wil en ook voor het gewenste jaar. Kies daarvoor als regio ‘Gemeente’ en selecteer ‘Middelkerke’ uit de lijst. Klik daarna op "Toon"
  Ik wil jullie in dit blogartikel niet vervelen met te veel definities of technische gegevens. Ik denk toch dat het interessant is uit bovenstaande informatie enkele kenmerken van de 655 Middelkerkse werklozen weer te geven.

   Geslacht
        Mannen                     361
        Vrouwen                   294
  Leeftijd
       < 25                           118
     25 - 50                         301
       > 50                           236
  Scholingsgraad
       Laag                           348
      Midden                       233
       Hoog                           74
  Allochtonen                      46
  Niet-EU                            26
  Arbeidsgehandicapten    124

  Bronnen
  http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2014/Middelkerke.pdf
  http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/3561.htm
  http://www.npdata.be/Data/Werkloosheid/SWV/Gemeenten-2011/Vlaams/Middelkerke.htm
  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/werkloosheid-stijgt-in-hele-regio-a2114129/
  http://arvastat.vdab.be/arvastat/index.html
  Antwoorden op mijn vragen door Carine Daene, regiomanager arbeidsmarktbeheer, VDAB Oostende/Westhoek

  24-11-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  Archief per week
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!