NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Middelkerke en Westende: Veilig op de fiets?
 • Middelkerke – Westende: acht jaar bloggen
 • Lombardsijde: wat gebeurt er met de pastorie van bijna 100 jaar oud?
 • Middelkerke, Westende, Lombardsijde …. en de kusttram
 • Had Middelkerke nu echt behoefte aan een nieuw logo?
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (32)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (7)
 • Die goeie oude tijd (9)
 • Dijk en Strand (9)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (19)
 • Evenementen (11)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (26)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (10)
 • Horeca (16)
 • ImmobiliŽn (11)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (7)
 • Landbouw (3)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (16)
 • Milieu (12)
 • Natuur (10)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (20)
 • Politieke partijen (37)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (1)
 • Sport (25)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (5)
 • Veiligheid - Politie (9)
 • Verkeer (19)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (10)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  05-10-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke en Westende: Veilig op de fiets?

  Omdat ik bijna dagelijks zag dat er heel wat scheelt aan de fietsinfrastructuur van onze gemeente, heb ik dat reeds verschillende keren in een artikel aangeklaagd.
  Jullie kunnen die aanklachten herlezen in de map ‘Verkeer’.
  Ik had het daarin natuurlijk steeds weer over het feit dat er veel te weinig of onaangepaste fietspaden zijn en over het niet naleven van de verkeersregels bij het fietsen.
  Omdat ons bestuur maar geen werk maakte of wilde maken van betere fietspaden, heb ik het zelfs gehad over achterlijke toestanden en schreef ik zelfs een paar keren dat ze gewoon geen hart hebben voor fietsers.
  Laten we even de huidige toestand overlopen.
  De gewestelijke N034 (Parklaan - Paul Grossettilaan - Koninklijke Baan) werd reeds enige tijd geleden voorzien van een fietspad. Dat geldt eveneens voor de Strandlaan;
  Wat Westende-dorp betreft, hebben de uitgevoerde werken aan de Henri Jasparlaan en aan de Essex Scottishlaan voor de fietsers eindelijk voldoende brede en veilige rijpaden opgeleverd.
  Proficiat daarvoor!
  De gewestwegen N318 (Westendelaan – Lombardsijdelaan – Nieuwpoortlaan) zullen op kortere, langere of veel langere termijn ook aan de beurt zijn.
  De beide scholen van Westende-dorp zijn omgeven door wegen met goede fietsvoorzieningen. Voor de gemeenteschool zijn dat, langs de ene zijde door de Duinenlaan en langs de andere door de Henri Jasparlaan. De vrije school in de Westendelaan komt zoals gezegd straks aan de beurt.
  Daaruit mag echter nog niet afgeleid worden dat het fietsnetwerk nu af is. De Langestraat, bijvoorbeeld, is er nog een slecht onderdeel van. Ook in veel kleinere straten loert het gevaar om de hoek voor fietsers.
  In Westende-bad zelf zijn er omzeggens geen fietspaden behalve op de langslopende N34. In de Badenlaan,, de belangrijke toegang tot de badplaats, is de veiligheid ver te zoeken.

  In Lombardsijde, is het buiten de geplande Zeelaan en Nieuwpoortlaan en de vernoemde Koninklijke baan (met op enkele plaatsen, naar Nieuwpoort toe, een slecht wegdek), ook armoe troef.
  De ingangen van de gemeentelijke school en van de vrije school Sint-Jozef kunnen niet op een veilige manier met de fiets bereikt worden.
  Zoals jullie op de foto hieronder kunnen zien is dat alvast niet het geval in de Schoolstraat.

  Ook in de Kleitendijkstraat (linkse foto) en in de Santhovenstraat (rechts) moeten fietsende scholieren het stellen zonder fietspad.

  Besluit
  Alles bijeen maken de huidige toestand en de bestaande plannen dat de toekomst er voor de Westendse fietser goed uitziet.
  Ik geef toe dat de breedte van sommige straten niet overal de aanleg van een fietspad toelaat. Het lijkt mij logisch dat dan in zo’n straat gedacht wordt aan het invoeren van een enkele richting.

  Mijn vorige artikels
  12.5.2014: “Is Middelkerke een fietsgekke gemeente’
  16.1.2011 “De meest onlogische, minst toegepaste maar zeer gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers”
  “Beste fietsliefhebbers, Westende heeft een nieuwe fietsroute”

  En wat gezegd van de ‘hoofdplaats’ van de gemeente?
  Fred Vandenbussche schreef ooit: “Als schepen Devey beweert dat Middelkerke “een wielergemeente” is, dan bedoelt hij alleen dat hij graag diep in de gemeentekas (met andere woorden: uw en mijn zakken) graait om met tienduizenden euro’s te gooien naar organisatoren van cyclocross e.a. manifestaties van de wielersport. Hij bedoelt dus niet dat Middelkerke er alles aan doet om haar bevolking en haar toeristen veilig en comfortabel te laten fietsen.”

  Hij kroop zopas nog eens in zijn pen en dat gaf volgend artikel als resultaat.

  Veilig op de fiets?
  “Met het nieuwe schooljaar neemt ook het verkeer gevoelig toe in de omgeving van de scholen. Af- en aanrijdende auto’s, kinderen die te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school komen, kunnen potentieel gevaar lopen” (…) “Veilig fietsen begint met een veilige fiets”. (…) “Er zal dan ook blijvende aandacht uitgaan naar fietsverlichting door regelmatige fietscontroles”. “Later op het jaar volgen controles door de lokale politie op de openbare weg”.
  Ik citeer de burgemeester in haar gebruikelijk, met de onvermijdelijke foto geïllustreerd sermoen op pagina drie van het gemeentelijk informatieblad Sirene, editie september-oktober. Ze heeft het dus in de haar eigen onnavolgbare stijl en in haar eigen koetervlaams over de veiligheid van de schooljeugd en concludeert enkele regels verder: “Een verkeersveilige schoolomgeving is een zaak van ons allen: scholen, (groot)ouders, leerlingen, automobilisten…”
  “Een verkeersveilige schoolomgeving blijft dan ook een prioriteit van ons bestuur,” verzekert Janna Rommel-Opstaele.
  Dat zou je nochtans niet zeggen als je rondkijkt in de dorpscentra van de kustdorpen… In Middelkerke-City (Westendelaan, Oostendelaan, Spermaliestraat, Kerkstraat) bijvoorbeeld zijn fietspaden ten enenmale onzichtbaar en onvindbaar. Die straten behoren niet alleen tot de onmiddellijke schoolomgeving, maar zijn ook voor volwassen fietsers belangrijk: ze leiden naar en van het zwembad, de bib, de scholen, de kerk, de handelszaken, en zelfs naar het gemeentehuis en het administratief centrum.
  Janna Rommel-Opstaele is een eeuwigheidje lang schepen geweest van Openbare Werken. Uit dat tijdvak dateren de bordeellichtjes bij de kerk van Westende, de kitscherige nepbomen midden de trottoirs van de Leopoldlaan, de roze betonnen reuzenklompen op het onbruikbare marktplein en de overbodige parking er onder. Maar fietspaden? Dat niet, nee, op een paar schaamlapjes van “suggestiefietspaden” na. Na haar passage op Openbare Werken bestaat het hele centrum van Middelkerke uit regelrechte verkeersriolen, waardoor o.a. elke dag tientallen kinderen zich een weg moeten banen naar school… De opperverantwoordelijke stelt in de Sirene dan gemakshalve dat de veiligheid afhangt van een veilige fiets… En dat ze onze kinderen haar politie op het dak gaat sturen!
  Maar van fietsstraten (zoals de Visserskaai in Oostende) en schoolstraten heeft ze blijkbaar, evenmin de schepen van mobiliteit, ooit gehoord!
  Fred Vandenbussche

  05-10-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  28-09-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke – Westende: acht jaar bloggen

  Het toeristisch seizoen, met veel hoogten en nogal weinig laagten, liep weer eens ten einde. De schoolpoorten gingen op 1 september open nadat voor de ene veel te snel een einde kwam aan de vakantie, terwijl de andere nauwelijks nog kon wachten om vriendjes en vriendinnetjes terug te zien.
  Al wie nog niet in het leger van gepensioneerden opgenomen is, heeft zijn dagtaak weer opgenomen, sommige al knarsetandend, andere met volle moed om er weer tegenaan te gaan.
  Voor mij persoonlijk betekent dit tijdstip elk jaar dat ik eens terugblik op het voorbije blogjaar, het achtste nu al.


  Was het een succes?
  Dat vind ik toch! De bezoekerscijfers kunnen de ene keer wel lager zijn dan de andere keer, maar daar is het mij nu precies niet om te doen. In het totaal zijn dat er nu reeds meer dan een kwart miljoen!
  En om dan maar verder te stoefen: als ik vaststel via Facebook dat mijn artikels aanbevolen worden en enkele zelfs beweren dat mijn blog bezoeken op maandag hun eerste werk is, dan mag ik daaruit, meen ik, toch wel besluiten dat de tijd om ermee op te houden, nog niet aangebroken is.
  Het zal steeds mijn bedoeling blijven onze overheid te waarschuwen of te berispen als ze gekke toeren uithalen, in het bijzonder te veel van ons belastinggeld op een onnuttige manier besteden en te zeer gebrand zijn op het verwezenlijken van prestigeprojecten die te hoogdravend en niet echt nodig zijn.

  Welke waren de behandelde onderwerpen? (tot 1 september 2015)
  Op politiek gebied (zes artikels) had ik het over de slechte informatie door de Open VLD, over het digitaal informatie – offensief van de CD&V, over het nut van partijblaadjes, over de nieuwjaarsrecepties van alle partijen (- Open VLD), over de verwijdering van Danny Vandenbroucke uit de N-VA en over het afsterven van twee personen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de lokale politiek te maken hadden.
  Het gemeentebestuur kwam vier keer aan bod: met statistieken van de bevolking, met taks op de tweede bedrijven, met de mogelijke verzadiging van de badplaatsen en met de 'uiterst belangrijke' bewering van Michel Landuyt dat Middelkerke de 3de populairste kustbestemming is.
  Als Westende-dorp een bouwwerf zou worden en dat ook maanden naeen was, door werken aan gemeente- en gewestwegen, dan vond ik dat ik daar best twee artikels kon aan wijden. Daarnaast schreeuwde Janna moord en brand omdat de Spermaliestraat niet ‘mooi’ hersteld was, terwijl er veel en dringender herstellingen nodig zijn aan andere straten. Dus daarover ook één artikel.
  Over de gemeentediensten+ bestuur had ik het vier keer: over de hervorming van de brandweer en over de bevelsoverdracht, over het nieuw administratief centrum (MAC), over de verwijdering van graven op het kerkhof,
  Omdat ik enerzijds met lede ogen zag hoe schandalig veel belastinggeld besteed of verspild werd aan steeds weer dezelfde sportdisciplines, schreef ik daar bij elke gelegenheid over: drie keer over tennis met Daviscup en Rising Stars, één keer over de tennisgekte, één keer over ‘Eurometropole’. Omdat ik anderzijds vond dat voetbal bij ons nogal stiefmoederlijk behandeld wordt, dacht ik dat ik daar ook maar eens de aandacht moest op vestigen met één artikel, opgesteld met de hulp van LDD-gemeenteraadslid Dirk Depoorter.
  Ik schreef drie keer over amusementsmogelijkheden, namelijk over X-Treme De Kegel met ‘Real Life Escape Tour’, over het illegaal Maïsdoolhof en over het door zeer slecht weer geteisterd eindejaarsevenement op het Epernayplein, waar de ijspiste vooraf door ons bestuur als een wereldattractie aangekondigd werd.
  Je kunt het geen ‘sport’ noemen maar wel ontspanning maar ik kon niet nalaten daarover te schrijven (één artikel) wegens een alweer megalomane aankondiging, deze keer van het Belgisch Kampioenschap (!) drinkbuswerpen.
  Kunst behandelde ik twee keer: over de zeer povere en onder deze vorm niet voor herhaling vatbare Beaufort en over de interessante Open Monumentendag in Lombardsijde .
  De natuur, schijnbaar niet zo interessant voor veel lezers, was toch drie keer het onderwerp: het landschapspark of onkruidpark van Westende-dorp, grazende ezels met hun bijzondere gewoonten, de ophemeling van de nieuwe mogelijkheid om te kayakken terwijl niet de minste aandacht/zorg gaat naar een goede organisatie van het mountainbiken.
  Over mijn blog zelf had ik het ook twee keer: het huidig artikel en mijn antwoord aan Frankie Westri die vindt dat ik te negatief schrijf.
  Drie keer liet ik een ‘gastschrijver’ aan het woord: twee keer Fred Vandenbussche over kromme taal van de overheid en over hoogbouw en één keer de Nederlandse kinderboekenschrijfster Anneriek van Heugten omdat ze van Westende houdt.
  Verder waren toerisme 1 x (nieuw kampeerwagenpark), horeca 3 x (beoordeling 2015 door sterrenchefs, geopende restaurants met kerstdag en nieuwjaar en de onwettige uitbating van ‘Ter Gunst’), 2 x Facebook, één (jaarlijks) artikel in het Westends dialekt, 1 artikel over hoogbouw,
  1 artikel over de verkoop van de pastorij in Lombardsijde.
  Tenslotte waren er de 8 artikels die ik als ‘Allerlei’ betitel omdat de teksten te kort zijn om een volledig artikel te verdienen en die volgende onderwerpen behandelden: het kasteel van Middelkerke, strandbars (2x), onkruid dat niet meer verwijderd wordt, markt van Westende, gewijzigde bevoegdheden van schepencollege, nieuw zwembad en sportpark, nieuw wegdek voor Distellaan, nieuwe toeristenvlag, Beaufort, MAC, Calidris, openbaar toilet in Schore, hoogbouw, eindejaarevenement, waaraan denken als je ‘Middelkerke’ of ‘Westende’ hoort. In veel gevallen gaat het dan over wat er geworden is van een toestand die reeds behandeld werd in een vroeger artikel.

  De almachtige gemeentesecretaris
  Een tijd geleden was ik aanwezig in de raadzaal op de sessie waar de biedingen konden afgegeven worden voor de strandbars. Op het ogenblik dat als uiterste limiet gesteld was, opende de financiële beheerder van de gemeente de omslagen. Het resultaat werd nadien afgelezen. Omdat ik enkele namen van bieders niet verstaan had, vroeg ik of ik daarover op het einde van de bijeenkomst enkele vragen ter aanvulling mocht stellen.
  Schijnbaar geen probleem … tot de gemeentesecretaris de zaal betrad. Hij stelde dat alle vragen bestemd voor de gemeentelijke ambtenaren, via hem moesten passeren.
  Toen herinnerde ik hem eraan dat hij in het verleden mijn vragen over de Noordzeecross, via e-mail, ongelezen verwijderde. Aangezien Ryckewaert op sommige vragen maar niet wilde antwoorden, moest ik toen zelfs een beroep doen op het Vlaams decreet over ‘Openbaarheid van bestuur’… en omdat hij zijn been stijf bleef houden, moest ik zelfs in beroep gaan bij de daarvoor bestemde commissie.
  Hij bleef echter maar beweren dat dit decreet enkel handelt over het opvragen van een kopie van een document. Volgens hem bestond er geen document over de aan de cross bestede werkuren van het gemeentepersoneel en dus vond hij dat hij op mijn vraag daarover niet hoefde te antwoorden.
  Hij vond bovendien ook dat ik overdreef met het stellen van vragen en dat het opzoeken van de antwoorden heel wat of zelfs te veel tijdverlies meebracht voor zijn personeel.
  Ik zal hier maar niet de (sport)evenementen opnoemen waaraan het gemeentepersoneel uren, dagen of weken besteedt ten voordele van banken, organisaties of verenigingen die er het meeste voordeel uithalen … en aan de gevolgen van de onnodige logoverandering.
  Over hemzelf tenslotte: als hij bij al de sportevenementen verantwoordelijk is voor de VIP’s en als hij over elke vraag, ook van gemeenteraadsleden, moet oordelen of die wel mag doorgestuurd worden naar de bevoegde dienst, heeft hij dan nog wel tijd voor zijn eigen werk?
  Ik denk dat het e-mailadres van alle gemeentediensten, dat nu voor elke dienst verschillend is, best gewijzigd wordt in secretariaat@middelkerke.be


  Heeft de gemeente misschien beslist mij te boycotten?
  Enkele jaren geleden vroeg ik eens aan de dienst ‘communicatie’ of ik misschien ook bestemmeling mocht zijn van de persberichten en de nieuwsbrieven. Dat scheen geen enkel probleem te vormen. Ik ben een paar keren ingegaan op zo’n persuitnodiging, zonder mij echter uiteraard ooit als lid van de pers voor te doen. En plots … niets meer!
  In de mening dat het over een vergetelheid ging, stuurde ik op 24 juni 2015 een bericht naar de informatiedienst om te vragen of dat inderdaad het geval was. Spijtig genoeg mocht ik geen antwoord ontvangen. Op 29 juni en op 8 juli drong ik nog even aan, maar ook die twee mailtjes bleven onbeantwoord, wat toch vreemd is voor een informatiedienst. Was dat misschien opgelegd?
  Tenslotte kreeg ik toch volgend antwoord van het diensthoofd Barbara De Jonckheere: “Voor het ogenblik krijgen enkel beroepsjournalisten de gemeentelijke persberichten. Na de zomer herwerken we onze volledige perslijst en leggen we criteria vast voor wie al dan niet nog persberichten zal ontvangen”.
  Het klopt niet dat enkel de beroepsjournalisten de persberichten ontvangen. Het is duidelijk dat deze maatregel enkel tegen mij gericht is. Waarschijnlijk zal ik ook niet aan de nieuwe criteria voldoen!
  Wat de ‘nieuwsbrieven’ betreft, elke inwoner van Middelkerke kan die aanvragen. Hoe moet ik nu verklaren dat ook die mij niet meer opgestuurd worden?


  Besluit
  Ik wilde jullie die ‘maatregelen’ die tegen mij genomen worden in een poging om mij informatie te onthouden, niet verzwijgen maar ik wilde er eigenlijk ook niet over zeuren. Als de burgemeester of de secretaris denken dat ze me daarmee de mond kunnen snoeren, dan slaan ze de bal goed mis.
  Er zijn genoeg andere wegen en middelen om aan de nodige informatie te geraken. Als de feiten belangrijk genoeg zijn, zal ik dan maar weer een beroep doen op het decreet voor openbaarheid van bestuur.

  28-09-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Mijn blog
  21-09-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lombardsijde: wat gebeurt er met de pastorie van bijna 100 jaar oud?

  Op 15 januari van dit jaar vernam ik dat ons bestuur van plan was de pastorie van Lombardsijde te verkopen. Ik schreef daar toen een artikel over met de titel ‘Moet die pastorij nu echt verkocht worden?’ Vooral het progressief kartel, met Geert Verdonck en Lode Maesen, liet zijn afkeuring blijken, maar schijnbaar werd daar, naar goede gewoonte, niet naar geluisterd.
  Ik neem wel aan dat ze de mening van veel Lombardsijdenaars verkondigen.

  Waarom moet die 'pastorij' of 'pastorie' blijven … volgens het kartel?
  Het is een dorpsgezicht dat door het college kan en moet beschermd worden.
  De ziel van het dorp zal er anders mee verdwijnen.
  Men zou er de lokale verenigingen mee kunnen ondersteunen door er een ontmoetingscentrum van te maken en aldus mee te werken aan een samenleving op mensenmaat.
  Men zou er een bezoekerscentrum kunnen inrichten dat de geschiedenis vertelt van de visserij, van de periode waarin Lombardsijde stad was, van de haven, van de folklore rond de ezelcavalcade, de hoveniers, ‘onze’ Freddy Maertens...


  Waarom wordt ze dan toch verkocht … volgens het kartel?
  'Omdat de burgemeester en haar gevolg geen oog hebben voor onroerend erfgoed want zij verdedigen liever de belangen van de immobiliënsector.
  Omdat zij op zoek zijn naar middelen om hun megalomane projecten te financieren, zoals een nieuw casino en een tropisch zwembad in Middelkerke.'


  De openbare 'verkoop' of 'verkoping'
  Dit was de eerste openbare verkoop die ik in mijn leven meemaakte. Deze gelegenheid mocht ik dus niet laten voorbijgaan. Hieronder zien jullie de affiche met de nodige info.


  Op het vooropgesteld tijdstip (17 september om 18 uur) waren in de cafetaria van de sporthal ‘De Bamburg’ 19 mensen verzameld: de ‘officiële’ (de notaris Isabelle Verhaeghe met assistente, de burgemeester, de schepen voor economie Michel Landuyt, de secretaris met assistente) en … 12 aanwezigen of kandidaat-kopers (?) en ikzelf.
  Nadat de notaris een duidelijke uitleg gaf over de staat van het pand en de verkoopvoorwaarden, werden de aanwezigen uitgenodigd om op papier een bod uit te brengen. En wat bleek? Niemand was bereid daarop in te gaan, niettegenstaande een inzetpremie van 1%. De notaris probeerde nog tevergeefs voorstellen/wensen los te weken.
  Toen ook na enig aandringen niemand kon overtuigd worden, werd de openbare verkoop dan maar afgesloten.

  Is dat pand wel ‘verkoopbaar’?
  Onafgezien van de prijs (ingezet op 235.000 euro, te verhogen met 15,5 % kosten met daar bovenop nog uit te voeren renovatiewerken) kan men zich afvragen wie daar wel in geïnteresseerd zou kunnen zijn. Immobiliënhandelaars? De eventuele koper moet de pittoreske gevel bewaren. Elke wijziging daaraan (zelfs vervanging van de ramen) moet eerst door een commissie goedgekeurd worden. Ze mogen het pand niet afbreken en een appartementsgebouw in de plaats zetten, dus…
  De gemeente moet zich nu opnieuw over het dossier buigen. Buiten het gebouw voerde de secretaris alvast reeds een lang gesprek.
  Zal de wil/wens van de Lombardsijdenaar dan toch moeten gerespecteerd worden? Een mening herzien past wel niet bij ons bestuur!
  Ziehier de pastorij en de erbijhorende garage in de Bamburgstraat.

  Bronnen
  Persbericht van Lode Maesen op 12.1.2015
  Artikel van Dany Van Loo in HNB van 13.1.2015 ‘Oppositie is verbolgen over verkoop van pastorie’
  Artikel van Dany Van Loo van 3.11.2014 ‘Omstreden priester ziet af van benoeming’

  Fred Vandenbussche, met scherpe pen, maakte mij ook zijn mening over, omdat het … van zijn hart moest! Dat gevoel heb ik ook vaak.

  1 Pastorie voor 3 dagen flut-tennis
  “Ze” gaan dus de pastorie van Lombardsijde verkopen. De beslissing is gevallen, tegen de zin van veel Lombardsijdenaars, die in het charmante, heel pittoreske gebouwtje een gedroomd dorpscentrum hadden gezien. Over de esthetische en historische kwaliteiten van de pastorie kunnen we lang discussiëren, maar iedereen zal toegeven dat de pastorie het uitzicht van het dorpscentrum bepaalt. Wat de nieuwe eigenaar straks met de pastorie gaat aanvangen, weet nu nog niemand.
  Wel is duidelijk dat het schepencollege alle aanbiedingen vanaf 235.000 euro wil onderzoeken. Laat dat nu net, op een ietsje na, de prijs zijn die Middelkerke midden juli met graagte betaalde voor de organisatie van de kwartfinale van de Daviscup tennis. “Ze” geven dus de pastorie van Lombardsijde weg voor drie heel korte dagen tennis van een zeer belabberde kwaliteit, waar de gemeenschap van Middelkerke alleen maar haar broek aan kon scheuren…
  Het evenement zou, zo werd ons vooraf in de hoogste kringen van het gemeentehuis verzekerd, Middelkerke “op de kaart zetten” en drie dagen lang door middel van rechtstreekse tv-uitzendingen onbetaalbare reclame vormen voor onze gemeente. Enfin, dé manier om Middelkerke op te stuwen in de vaart der volkeren zeg maar!
  Wel wel! Om te beginnen werd de derde en laatste dag van het de Daviscup niet uitgezonden omdat na de eerste twee dagen alle spanning al weg was.
  Mensen die er meer over weten dan ik zeggen dat Middelkerke de Daviscup “kreeg”, terwijl andere gemeenten en/of clubs feestelijk bedankten voor de eer, omdat de deelnemers van tweede of derde garnituur waren. Kenners zeggen trouwens onomwonden dat wat op wijlen het voetbalveld te zien was vanuit sportief oogpunt minder dan niets voorstelde: flut-tennis als het ware.
  En over reclame gesproken: de matches werden natuurlijk in Middelkerke gespeeld, maar Middelkerke als dusdanig kwam nooit echt in beeld. Integendeel: de interviews met coaches en spelers werden onveranderlijk opgenomen en/of uitgezonden vanuit een locatie die voor heel het land direct herkenbaar was als bepaald niet in Middelkerke gelegen: het Thermenhotel en de zuilengang van de Thermen in Oostende.
  Middelkerke heeft m.a.w. een modderfiguur geslagen: de badplaats waar je eigenlijk niet kan logeren – en “we” hebben aan de Westendelaan dan nog wel een reusachtig sporthotel. Of is dat na zestien jaar bouwen nog niet af misschien? Of kopen we met de opbrengst van de Lombardsijdse pastorie meteen dat sporthotel, of wat is of wordt het nu eigenlijk?
  Fred Vandenbussche

  21-09-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Erfgoed
  14-09-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke, Westende, Lombardsijde …. en de kusttram

  Hoewel ‘onze’ kusttram een rijke geschiedenis heeft, wil ik het daar deze keer niet over hebben.
  Wel … over het heden … maar ook over de toekomst. En vooral over de veiligheid!

  Met de bewering dat de ‘De Lijn’ steeds meer geld nodig heeft, sla ik een open deur in. De gepensioneerden vonden zopas een brief in de bus om hen mee te delen dat het na de dood van Steve Stevaert, nu ook zou gedaan zijn met ‘Alles gratis’. Per 65+ moet er vanaf 1 september 50 euro per jaar betaald worden.
  Mij persoonlijk deert dat niet echt want ik neem zelden de tram en als dat voortaan zal gebeuren, dan koop ik maar een ticket.

  Tussen haakjes, een belevenis van 23 augustus 2015. We begaven ons met drie, waaronder een 65- van Lombardsijde naar Nieuwpoort-bad. Dat kostte de betalende reiziger 3 euro.
  Dezelfde persoon reisde ’s anderendaags langsheen de kust tussen Westende en Knokke-Heist met enkele keren afstappen en dat met een dagkaart die 5 euro kostte. Je kunt ermee van de Franse tot aan de Nederlandse grens ‘trammen’, dus over een afstand van 67 kilometer, notabene de langste trambaan in de wereld.
  Nu ik het toch over het tramtarief heb. Misschien wisten de lezers, die maar een zeldzame keer de tram nemen, nog niet dat er vanaf 1 februari 2015 een vereenvoudigd tarief geldt. Men hoeft niet langer het aantal zones te kennen waarbinnen men reist. Het biljet enkele rit volgt een tijdstarief van 60 minuten, waarbinnen u onbeperkt mag overstappen. Na 60 minuten mag u uw rit uitrijden, maar overstappen kan niet meer.

  Maar… ik wilde het eigenlijk hebben over veiligheid!
  De tram zal nu echt Lombardsijde - dorp niet meer aandoen. Onder andere langs de Zeelaan kan men volgend bord zien.

  Een verrassing, voor mij althans! De Vlaamse Vervoermaatschappij wil dus toch de kusttramlijn doortrekken via de N34.
  Eerlijk gezegd ben ik daaraan blijven twijfelen. Ik heb steeds gedacht dat er toch nog wel een kink in de kabel zou komen, besparingen bijvoorbeeld.

  ‘De Lijn’ diende dus op 23 juli 2015 een vergunningsaanvraag in bij de gemeente die 30 dagen tijd heeft om het dossier te beoordelen op ontvankelijkheid.
  Daarna maakte de gemeente de aanvraag openbaar met bovenstaande affiche en daarmee startte een periode van openbaar onderzoek, die eveneens 30 dagen duurt.
  Tijdens deze laatste periode kan diegene die bezwaar wil aantekenen of opmerkingen heeft, de aanvraag inkijken bij het gemeentebestuur en/of bezwaar tegen het project indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
  Aangezien de aanvraag ingediend werd op 23 juli en de bevolking op 20 augustus geïnformeerd werd ( = start van het openbaar onderzoek), is voor dat alles dus tijd tot 19 september.
  De Lombardsijdenaars die zich ooit zo hard verzetten tegen het project en er nog niet in geloven hebben dus nog enkele dagen de tijd om met hun argumenten boven water te komen.

  De veiligheid kan natuurlijk altijd nog verbeterd worden
  ‘De Lijn’ beweert in de voorbije jaren miljoenen geïnvesteerd te hebben in de veiligheid van de tram.
  Zij willen nog verder gaan: verkeerslichten of knipperlichten aan alle kruispunten (maar die zijn er hier), fietsers en voetgangers moeten zigzaggend de trambedding overschrijden (zoals aan de camping ‘Albatros’) zodat ze de tram zien afkomen, de streepmarkeringen aan de oversteekplaatsen moeten reflecterend zijn en er moeten nog meer signalisatieborden geplaatst worden.
  De meeste verkeerslichten werken met verkeerslichtenbeïnvloeding. Staat het licht op groen voor de tram, dan zijn alle andere lichten daar op dat moment rood, zodat conflicten uitgesloten zijn.

  Er moet overal een veilige wachtzone bestaan tussen de tramsporen en de rijweg.

  In het jaar 2002 werden alle kusttrams uitgerust met een soft-front en opschep. Bij een botsing geraakt de zwakke weggebruiker hierdoor niet langer onder de kusttram en zijn de letsels minder ernstig,
  Er bestaan eigenlijk maar weinig verkeersborden in verband met de tram. Hierna volgen ze: het zijn drie gevaarborden, van links naar rechts   A45 (overweg voor enkel spoor), A47 (Overweg voor twee of meer sporen) en A49 (kruising van een openbare weg door een of meer in de rijbaan aangelegde sporen) en 1 voorrangsbord A51.

  Op bepaalde plaatsen werd deze installatie aangevuld met een belsignaal wat vooral ten aanzien van fietsers en voetgangers een meerwaarde biedt. Voor elke halte laat de chauffeur het typische trambelletje horen.

  Dat is volgens mij allemaal geen overbodige luxe want de moderne tram rijdt geruisloos over de sporen. Aangezien nogal wat ouderen fietsuitstapjes ondernemen voor hun gezondheid maar helaas ook minder goed horen, ook met hoorapparaat, horen ze de tram niet altijd afkomen. En die trams rijden veel sneller dan vroeger!! Soms te snel, vind ik!
  Uitkijken blijft dus de boodschap … en daar nijpt een ander schoentje.

  De kleur van de kusttram
  Talloze onderzoeken werden reeds uitgevoerd om vast te stellen welke de beste kleur is voor een rijtuig in het verkeer. Jullie herinneren zich natuurlijk ook dat de kusttram vanaf zijn geboorte geel geschilderd was en dat dit talloze jaren zo gebleven is. Minister Sauwens liet ooit de verkeerspalen herschilderen van wit-rood naar zwart-geel zogezegd omwille van de veiligheid alhoewel sommige hem verweten dat hij dat eerder deed als flamingant en VU’er.

  Natuurlijk hebben jullie ook al lang gezien dat veel kusttrams tegenwoordig reclame maken voor allerlei bedrijven … en dat in allerlei kleuren.
  Men kan zich dus afvragen of die reclameboodschappen het niet moeilijker maken om een tram te zien afkomen.

  De voorzijde blijft wel zijn witte kleur met gele streep behouden. Jullie kunnen op http://www.lijncom.be/ons_aanbod het aanbod van ‘De Lijn’ zien.
  Op http://www.lijncom.be/downloads/brochure_2015.pdf vinden jullie hun tarieven.

  Om het probleem ook aan jullie oordeel te onderwerpen, ziehier enkele kleuren die volgens mij de herkenbaarheid ongunstig beïnvloeden.

  Ik vond op internet ook een filmpje over een vliegende kusttram. Jullie kunnen het bekijken op volgend adres: http://www.mink.be/referenties-tv-spots/merk-communicatie/kusttram.html
  Was dat maar mogelijk! Dat zou zeker een veiliger tram zijn!

   

   

  14-09-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  07-09-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Had Middelkerke nu echt behoefte aan een nieuw logo?

  We weten allemaal dat onze gemeente ‘bulkt van het geld’, in kusttermen uitgedrukt, ze ‘zwemt in het geld’ of nog … ‘ze is zo rijk als de zee diep is’ … afgezien van de enorme schulden, natuurlijk!
  Aangezien iedereen ook het gezegde ‘geld moet rollen’ kent, zullen jullie zeker wel begrijpen dat ‘het geld brandt in hun zak’. Ze willen het zo rap mogelijk ‘over de balk gooien’ en ze doen dat dan ook. ‘Het geld glijdt door hun vingers’ want … ze vinden het toch zo leuk ‘om mooi weer te spelen met andermans geld’.
  Laten wij hopen dat iemand er ooit eens in slaagt hen te overtuigen dat … het kopen gedaan is … als het geld op is, maar dat ze zolang niet moeten wachten.
  Wees gerust, beste lezer, ik wil het niet opnieuw hebben over hun van grootheidswaanzin getuigende projecten noch over de zinloze en onbegrijpelijke subsidies die ze steeds weer rondstrooien om anderen (bank, sportorganisaties) met de reclame of de opbrengsten te laten weglopen.

  Neen, deze keer gaat het over iets lager bij de grond: het nieuw logo van de gemeente. Ik vind namelijk dat daar geen behoefte aan was en vooral dat het een onbegrijpelijke, niet onbelangrijke uitgave betekent vooral door wat men er daarna allemaal mee van plan is.

  Is het wel verstandig of aangewezen om van logo te veranderen?
  Een logo of beeldmerk is iets waarmee een bedrijf of gemeente geassocieerd wordt. Eens dat het burgerrecht verworven heeft, is het misschien niet zo verstandig om er een nieuw te kiezen.

  Mensen houden immers van het bekende.
  Kijk maar naar de reeds langer bestaande logo’s van Mercedes, Osram, Oxfam, Daf, Imperial, Bayer, VAB en vele andere.
  Eigenlijk zou men een grondig onderzoek moeten doen om te weten welk het impact is/was van een logo.
  Men zou dus eens iemands mening moeten vragen vooraleer van logo te veranderen, maar ja, ‘mening vragen’ is hier bij ons niet echt ingeburgerd.

  Volgens mij voldeed het vorige bovendien volkomen aan de behoefte om de troeven van de gemeente uit te dragen.

  Het oude logo

  De oranje en blauwe kleuren staan voor de zee en het strand. Negen blokjes zouden de negen deelgemeenten voorstellen, drie blauwe voor de badplaatsen Middelkerke, Westende en Lombardsijde en zes gele voor de deelgemeenten in het hinterland. De golvende lijn stelt de duinen, de kust, het strand en de zee voor en moet een dynamische input aan het logo geven. Samen met de blokjes vormt ze een vlieger, een ‘speels element’, wat het kindvriendelijk karakter van de gemeente zou beklemtonen. Onder de gemeentenaam ’Middelkerke’ staat het woord ‘gemeente’. Dat zou duiden op ‘het gezellige, het vriendelijke, het sociale en het mensvriendelijke karakter (naast de grootsteden(??) in de buurt).’
  Dat ‘logo’ is dus niet het wapenschild van de gemeente maar gewoon een figuurtje op een toeristen- of huisstijlvlag.
  Die vlag werd ontworpen door ‘Creations Vanden Broele’ en zou volgens onze ‘meesters’ het resultaat geweest zijn van een ‘ intensieve studieperiode’ (!) waarbij rekening gehouden werd met de eigenheden van onze gemeente.

  Het nieuwe logo

  Het nieuwe logo wil inspelen op de drie belangrijke elementen die Middelkerke kenmerken: zee - strand - hinterland. De gemeente beschrijft het zelf als volgt: ‘een stijlvolle M met een speels karakter dankzij de drie sprankelende, kleurrijke bollen. Een herkenbaar beeld dat opvalt in het straatbeeld.’
  Er zou in dezelfde stijl ook een toeristisch logo en een logo voor het AGB ontworpen zijn.
  Dit is toch een toeristisch logo!!!

  Jullie kennen natuurlijk ook wel het gezegde ‘des goûts et des couleurs on ne discute pas’? Iedereen mag vrij zijn mening hebben over ‘smaken en kleuren’ maar er wordt niet over geredetwist.
  Mijn mening?
  ‘Sprankelende’ bollen? Ziehier enkele synoniemen van ‘sprankelen’: fonkelen, schitteren, erg levendig zijn, flikkeren, felle lichtjes uitstralen die bewegen, glanzen, knetteren, parelen, stralen, tintelen.
  Spijtig genoeg vind ik dat geen enkel van die werkwoorden toepasselijk is op die bollen.
  Zijn ze dan toch tenminste kleurrijk? Het zijn wel drie verschillende, maar echt doffe kleuren! Waarom toch?
  Is dat een merkwaardig mooie ‘m’? Een stijlvolle? Dat is toch doodgewoon een kleine m zoals je die intypt op je toetsenbord? Boze tongen beweren dat dit niet de eerste letter is van de gemeente maar wel die van Michel.

  Het voornaamste verschil met het oude logo is echter dat het nieuwe veel minder eigenheden van Middelkerke uitbeeldt. Dus zeker: waarom veranderen?

  Welke zijn de bedoelingen van deze logovernieuwing?
  Om de schepen van toerisme te profileren als initiatiefnemer en als de man die ooit voor de geschiedenis van zijn gemeente de meest vooruitstrevende van Vlaanderen was?

  Natuurlijk niet! Men wil hiermee ‘gewoon’ Middelkerke profileren als een eigentijdse en dynamische gemeente met een nieuwe moderne identiteit.
  Was onze gemeente sinds 2001 dan misschien een achterlijke, logge, oubollige entiteit?
  Middelkerke mag zich wel niet voordoen als baanbreker op digitaal gebied. Het is gewoon, zoals wij persoonlijk allemaal, verplicht mee te gaan met zijn tijd. De gemeente is actief op Facebook en zal begin 2016 een nieuwe website hebben. De huidige vind ik anders niet slecht, als die maar bijgehouden wordt!
  Vanaf 1 september zou het digitaal loket moeten gestart zijn, zoals in zoveel andere gemeenten reeds het geval is (in Antwerpen al 4 jaar!).
  Er bestaat trouwens een ‘Digitaal Loket Binnenland’ waaraan elke gemeente op digitale wijze verplicht stukken moet bezorgen in het kader van bestuurlijk toezicht, zoals besluiten en alle bijhorende informatie (incl. de beleidsrapporten) van budget, budgetwijziging, meerjarenplan, meerjarenplanaanpassing en jaarrekening. Tevens is digitale rapportering in het kader van de beleids- en beheerscyclus (BBC) aan de Vlaamse Regering verplicht.
  De Middelkerkse burger zal dus voortaan ook een aantal dienstverleningen volledig elektronisch kunnen afhandelen. 

  Hoe werd dat nieuwe logo aan de buitenstaanders voorgesteld?
  Het zou Middelkerke niet zijn mocht dat niet gebeurd zijn met een feestelijke receptie op 27 augustus 2015. Daarop waren alle gemeenteraadsleden uitgenodigd zonder dat de oppositie vooraf in kennis gesteld werd van de invoering van dat nieuw logo.
  Maar er was veel meer. Samen met het schepencollege en een honderdtal leden van het gemeentepersoneel werd er een promotiefilmpje gemaakt op de tonen van het liedje ‘Happy Together’ waarvan iedereen de Engelse tekst ‘meelipt’. Origineel is het wel, maar is het ook leuk en goed? En vooral: is dat echt nodig????
  Jullie kunnen het hier bekijken … en zelf oordelen!
  https://www.youtube.com/watch?v=VO2-cLJg0jQ

  En hier vinden jullie de tekst van het liedje:
  http://songteksten.net/lyric/2401/34374/the-turtles/happy-together.html

  Ondertussen komen de belangrijkste troeven van de gemeente in beeld: de zee, het strand en het hinterland. Op het einde vormt iedereen het nieuwe logo, de letter ‘m’ met de drie gekleurde bollen.

  En wat gaat daar allemaal mee gepaard?
  De toepassing van het nieuwe logo start vanaf september. De komende weken zal het zijn intrede maken in het dagelijkse leven in Middelkerke. Heel wat dragers zouden klaarstaan om ingevoerd te worden. (?) Vlaggen worden vervangen, de kledij wordt aangepast en ook het wagenpark krijgt een facelift. De komende weken wordt hier verder door de eigen diensten nog hard aan gewerkt.

  Kunnen jullie zich voorstellen wat dat betekent aan kosten en werk?

  Janna is nochtans apetrots dat het nieuwe logo is ontworpen door haar eigen grafische dienst: "We hebben er bewust voor gekozen om niet in zee te gaan met dure bureaus.”
  Zoals voor het oude logo wel het geval was!!
  Dat betekent echter niet dat dit een gratis operatie is. Vlaggen maken doen de eigen diensten niet. En wordt eigen personeel misschien niet betaald? Ze hadden misschien ondertussen ander en nuttiger werk kunnen verrichten?

  Ziehier de drie soorten vlaggen die de Open VLD+ reeds liet vervaardigen tijdens hun twee en één zesde legislaturen.

  Nu komt er nog een vierde bij!

  Vinden jullie niet dat dit een beetje van het goede te veel is?
  Ik wel!!

  Bron
  https://www.facebook.com/gemeentemiddelkerke

   

  07-09-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  31-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke en Westende: restaurants beoordeeld door experts in zomer 2015

  Een woordje uitleg over het initiatief
  Tijdens het ganse zomerseizoen heb ik, zoals in 2013 en 2014, zowel in ‘Het Nieuwsblad’ (tot en met 29.8) als in ‘Het Laatste Nieuws’ (gedeeltelijk) de rubrieken gevolgd waarin bekende koks of andere culinaire specialisten elke week in de verschillende kustplaatsen hun oordeel gaven over één welbepaald zelfde gerecht in verschillende restaurants/tearooms/handelszaken.

  Er was geen enkel top- of veelgeroemd restaurant bij en het waren ook geen gastronomische menu’s die de revue passeerden.
  ‘Het Nieuwsblad’ kondigde zijn initiatief ‘De Grote test’ opnieuw als volgt aan ‘Met een expert en veel honger’ trekken ze van kustgemeente naar kustgemeente 'om er de culinaire klassiekers te proeven en te beoordelen.
  Volgens ‘Het Laatste Nieuws’ heette het dat redacteur Stefan Vanderstraeten en tweesterrenchef Luc Bellings de eetzaken aan een onverwachte smaaktest onderworpen, ‘vaak streng en scherp en beargumenteerd’. Zeven zaterdagen lang proefden zij van Knokke tot De Panne een mix van nieuwe én heropgeviste kustklassiekers’.
   

  De beoordelingen

  Beoordeeld

  Op 10

       Prijs

  Wachttijd (‘)

  Samenvatting beoordeling

  ‘De Mosselpot’ Zeedijk 108
    Kabeljauw in witte wijnsaus (1)

      1                    

     17

       15

  Jammer dat hier een vis moest   voor sterven

  Delissimo, Zeedijk 111
    Pizza Quattro Stagioni (2)              

     4

    16,1

      11              

  Dit vind ik echt niet kunnen voor   die prijs

  Bouillabaisse (3)

     -

           -

       -

  GEEN test in Middelkerke

  Champagne (4)
    Tavern on the beach (Casino)
    Champagne (4) - ’t Pleintje
    Portiekenlaan     Westende  

     9

     5

      8

      8,5  

       -

       -

  Ideaal om thuis brokken mee te   lijmen

  Ideaal om af te kicken van   alcoholverslaving

  Bananasplit (5)

     -

         -

       -

  GEEN test in Middelkerke

  Stoofvlees (6)
    Bistro Galaxy, Zeedijk 231

     6

    15,9

       9

  Veel tijm, te weinig bier en   dat is jammer

  Zeetong (7)

     -

         -

       -

  GEEN test in Middelkerke

  Côte à l’Os (7)
    De Rattevallebrug Vaartdijk-N

     7

    47

     37

  Dat wordt nogal een afwas!

  Kinderschotel: kipfilet met   appelmoes en aardappelkroketten
    Papillon Leopoldlaan 53   (7)

     7

     9,5

     29

  Duidelijk à la minute gebakken

  Portie kaas (8)
    Yolo, Portiekenlaan 4, Westende

     5

     4,5

       3              

  Hoge verwachtingen niet   ingevuld

  Caipiranha (9)

  -

           -

       -

  GEEN test in Middelkerke

  Vegetarisch gerecht (7)

  -

           -

       -

  GEEN test in Middelkerke

  Vol-au-vent (10)

  -

           -

       -

  GEEN test in Middelkerke

  Wafel met slagroom (5)

  -                  

           -

       -

  GEEN test in Middelkerke

   

  Beoordeeld door
  (1) Stephane en Baptiste Buyens, ‘Le Fox’ De Panne 2 sterrenchef (Het Nieuwsblad 27.6 )
  (2) Matthieu Beudaert, Kortrijkse sterrenchef van ‘Table d’Amis’    (Het Nieuwsblad   4.7.2015)
  (3) Bart De Pooter, de enige chef met twee restaurants in de Michelingids: ‘De Pastorale’ (**) en WY (*)
  (4) Wijntester Alain Bloeykens   (Het Nieuwsblad 18.7.2015)
  (5) Dominique Persoone, Brugse topchocolatier (Het Nieuwsblad 25.7.2015, 29.8.2015)

  (6) Sterrenchef Axel Colonna-Cesari van restaurant Centpourcent
  (7) Luc Bellings, tweesterrenchef van ‘Aan tafel bij Luc’ in Hasselt, in ‘Het Laatste Nieuws’ van 11.7, 18.7,
           25.7, 8.8.2015          

  (8)  Kaasmeester Frederic Van Tricht (Het Nieuwsblad 8.8.2015)
  (9) Jürgen Lycops, de man achter sterrenzaak ‘The Glorious en Forest Gin'
  (10) Danny Horseele van ‘Royale’ sterrenrestaurant in Ghelamco Arena (Het Nieuwsblad van 22.8.2015)

  Waarom zo weinig testen in Middelkerke?
  Voor de eerste keer stel ik vast dat Middelkerke zo weinig aan bod komt bij de testen. In meer dan de helft van de bezoeken werd onze badplaats niet aangedaan. Moeten we daar iets achter zoeken? Weten ze dat ze hier minder welkom zijn? Dat kan toch nooit een algemene regel zijn! Ik heb er geen verklaring voor en ik heb de vraag niet willen stellen aan de redacteurs van beide kranten omdat ik denk dat ze een eventuele reden toch liever niet zouden bekendmaken.

  Is dat een eerlijke en juiste beoordelingsmanier?
  Ik twijfel er geen ogenblik aan dat de sterrenchefs steeds rechtvaardig en zeker onbevooroordeeld hun mening neerschrijven. Gezien hun sterrenstatuut zijn ze daarvoor beter geschikt en bekwamer dan wie ook, zelfs als ze in hun eentje optreden. Ik weet het, men kan ze niet tot de nederigste bevolkingsgroep rekenen. Maar, wie zijn klanten goed bedient, krijgt lof en wie er met zijn klak naar gooit uit onbekwaamheid of uit winstbejag, wordt bij manier van spreken de grond ingeboord.

  Er valt toch niets te verdedigen als uw zaak met één van volgende uitspraken beoordeeld wordt!:
  ‘ik vind het jammer dat hier een vis moest voor sterven’        of
  ‘de bananasplit gelijkt op een ijsblok met scheerschuim op’ ‘als er haar op de banaan staat’ of
  ‘je kunt beter naar een frietkot gaan’         of
  ‘het onderste van de zeetong gelijkt op zwartgeblakerd karton’      of
  ‘als je dit opeet, dan word je een groene hond’  (in gelijknamig restaurant)     of
  ‘als je dit geeft in een frietkot, dan krijg je slaag’       of
  ‘laat de meeuwen de rest van de wafel maar opeten’
  Ik kan best wel begrijpen dat deze kleurrijke en strenge taal niet in al te beste aarde kan vallen, maar het kan alleen maar een stimulans zijn om beter te doen. Worden ze ongenadig met de grond gelijk gemaakt? Is dat negativisme of sensatie? Is dat maar een momentopname? Gaat het om kritische oneliners? Moet er meer genuanceerd worden?

  Zo luidt namelijk de taal van de verdediging.

  Ziehier nogmaals de woorden van topchef Stéphane Buyens van tweesterrenrestaurant ‘Le Fox’ in De Panne, waarmee hij de afbrekers van de testen in 2014 van antwoord diende: “Ik kan mensen toch niet ergens naartoe sturen als het op niets trekt. Er zijn nu éénmaal veel nestbevuilers aan de kust: horecazaken die met een minimum aan investeringen een maximum aan geld uit de zakken willen kloppen. Die ga ik nooit verdedigen.”
  Natuurlijk kan ik hem enkel maar gelijk geven!!!

  Ziehier hoe de beoordelingen van de chefs in de kranten verschenen:

  >
  >
  >

  Besluit
  Ik blijf dat testen van onze ‘kustklassiekers’ een heel goed initiatief vinden. De’ chefs moeten volgens mij niet nuanceren. Daarnaast zijn er drie kampen. Het eerste is dat van de ‘zeer goede’ restaurants die een hoog cijfer kregen en daarmee reclame maken. Het tweede is dat van de uitbaters met een onvoldoende of die zelfs met de grond gelijkgemaakt worden (= met cijfer NUL). Die vinden dat natuurlijk onterecht en vinden dat de kranten hun initiatief stante pede moeten beëindigen. Het derde kamp is dat van de tolerante klanten of met de uitbaters verwante of bevriende klanten. Die sluiten zich min of meer aan bij het tweede kamp en vinden dat dit geen goed doet aan de beoordeelde eetgelegenheid en dat de testers te streng of zelfs oneerlijk geweest zijn. Ik heb zelfs iemand gehoord die beweerde dat de sterrenchefs in de ‘goede’ restaurants wel wat onder tafel toegestopt kregen. Laten we eerlijk blijven en hopen dat alle kustrestaurants door die test een positieve injectie krijgen.

  Bronnen
  Het Nieuwsblad elke zomerzaterdag van 27 juni tot 29 augustus 2015, verzameld door Chris Snick, foto’s door Kurt Desplenter
  Het Laatste Nieuws redacteur Stefan Vanderstraeten en tweesterrenchef Luc Bellings, zeven zomerzaterdagen vanaf 11 juli (spijtig genoeg sechts 4/7 in mijn bezit gekregen)

  31-08-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Horeca
  24-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anneriek van Heugten, schrijfster van kinderboeken, houdt (ook) van Westende

  In 2008 schreef Anneriek van Heugten, haar elfde boek voor kinderen van een jaar of tien. Ze koos toen als titel ‘De villa in de duinen’. Een gedeelte van haar inspiratie vond ze toen na een bezoek aan onze villa ‘Les Zéphyrs’. Ze houdt er immers van in haar boeken terug te grijpen naar het verleden en een oud zomerhuis van een rijke familie uit de grootstad die hier met personeel haar vakantie doorbracht, leende zich daartoe opperbest. Jullie kunnen verder lezen wat ze daar zelf over schrijft.

  Misschien herinneren sommige onder jullie zich nog dat ik al twee keer vroeg om haar een ruggensteuntje te willen geven in een wedstrijd van een Nederlands dagblad dat zich richt op West-Brabant en Zeeland. Ze werd immers in 2010 en 2012 genomineerd voor de publieksprijs voor het Zeeuwse boek met haar boeken ‘Drijven op een dak’ en ‘Twee gouden ringen’. Met succes trouwens! In 2010 won ze en in 2012 werd ze vierde.

  Stemmen voor een dergelijke publieksprijs gaat natuurlijk niet over de inhoud noch over het talent van de auteur, maar haar naam kreeg er wel een betere weerklank door.

  Haar loopbaan (bekendheid) gaat er immers nog steeds op vooruit. Anneriek is een zeer productieve auteur en zo komt het dat vandaag reeds meer dan 30 boeken op haar naam staan.

  Haar laatste boek heet ‘Aan de rand van de stilte’. Dat is een regel uit een tekst van Hector Berlioz, een klassieke componist en een vriend van Adolphe Sax, waarmee hij het geluid beschreef van de saxofoon. Jullie weten natuurlijk ook wel dat Sax de Belgische uitvinder is van dat muziekinstrument.
  Het is een meeslepend verhaal over de passie voor muziek, waarin feiten en fictie moeiteloos samengaan.

  'Aan de rand van de stilte' staat op de longlist van twaalf boeken voor de Thea Beckman prijs, een jaarlijkse prijs voor het beste historische jeugdboek die op 19 september 2015 uitgereikt wordt.

  Het is ook één van de 25 leestips, die vijf jongeren van ‘Jonge Jury Boekgenootschap’, samen met professionals uit het boekenvak, gaven om het publiek wegwijs te maken in het overweldigende aanbod van boeken.

  Ik ben dus echt trots op mijn schoondochter! Dat mag toch ook eens, nietwaar?

  Opdat jullie haar ook wat beter zouden leren kennen, heb ik haar gevraagd eens een stukje over Westende te schrijven. Ze deed dit met veel plezier.
  Op haar persoonlijke blog en haar boekenblog kunnen jullie heel wat meer lezen over haar leven en haar werk.

  Bronnen
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Anneriek_van_Heugten

  http://www.anneriekvanheugten.com
  http://annerieksboeken.blogspot.com

  Westende en ik 

  Als ik in Westende kom, overvalt me tegenwoordig vaak een dubbel gevoel. Aan de ene kant is er een ervaring van thuiskomen, aan de andere kant een gevoel van heimwee. Van beide kun je, rationeel gezien, zeggen dat ze misplaatst zijn. Westende is nooit mijn ‘thuis’ geweest, dus thuiskomen kan ik er in principe niet, en heimwee heb je meestal naar een plek waar je op dat moment juist niét bent. Maar ratio is niet wat hier de overhand heeft. Mijn band met Westende is er een vol emotie.

  Bijna dertig jaar geleden kwam ik er voor het eerst. Nerveus, onzeker, want ik werd voorgesteld aan de ouders van mijn lief. Hoe zouden zij als echte West-Vlamingen reageren op het ‘Hollandse’ lief van hun zoon? Een pluspunt, denk ik, was dat ik al wel bekend was met West-Vlaanderen en een beetje West-Vlaams verstond, dankzij de drie jaren die ik in Brugge had gewoond.

  Of ik die eerste keer veel van Westende heb gezien, herinner ik me niet. Ik was waarschijnlijk te veel gefocust op hoe ik op mijn toekomstige schoonouders zou overkomen. Maar daarna heb ik dat gemis ruimschoots goedgemaakt. Want ik was een blijvertje. Ik promoveerde van lief tot schoondochter tot moeder van de kleinkinderen. En telkens als we met het gezin in Westende waren, wilde ik, afkomstig uit het diepe Nederlandse binnenland, opgegroeid in een bosrijke omgeving waar zee en strand gelijk stonden aan onbekende, exotische oorden, naar de dijk. Even uitwaaien, even de zee zien, even een vakantiegevoel krijgen, en als het weer het toeliet, even met de voeten in het water. Het werd allengs zo vertrouwd, dat ik me in Westende een beetje ‘thuis’ begon te voelen. En ik niet alleen. Op den duur wisten ook de kinderen het perfect: als we na bijna anderhalf uur rijden ‘de koning op zijn paard’ in Nieuwpoort en ‘de mooie oude auto’s’ in Westende waren gepasseerd, waren we bijna thuis bij opa en oma.

  We flaneerden over de dijk, dronken koffie of iets sterkers op een van de vele terrassen, terwijl de kinderen zich uitleefden in een go-cart of trapauto. We zaten middagen op het strand, plonsden in de zee, zochten schelpjes en bouwden zandkastelen. Op weg naar zee kochten we in de Essex Scottishlaan nog gauw een tijdschrift of een strandschepje bij Monique, en op de terugweg liepen we binnen bij Rozilda om te kijken of er nog koeken waren. ’s Avonds schudden we het zand uit onze haren, kleren en handdoeken in de tuin bij opa en oma. In de herfst en winter, als de toeristen verdwenen waren, de terrassen afgebroken en de Brusselse eigenaren van de winkeltjes op de dijk weer vertrokken, waaiden we uit langs de branding en zagen daar zelfs eens ijsschotsen drijven. De Calidris en hotel St.-Laureins, uittorenend boven de duinen, de strandcabientjes, de trappen naar het strand, de blauw-witte bankjes op de dijk … ze blijven een gevoel van vertrouwdheid oproepen.

  Westende, en bij uitbreiding de hele Vlaamse kust, vormde de inspiratiebron voor mijn boek ‘De villa in de duinen’. Dikwijls als we over de dijk of door de straten wandelden, in Westende maar ook in Nieuwpoort, keek ik geïntrigeerd naar de pareltjes van vooroorlogse bouwkunst die je zomaar tegenkwam tussen de strakke nieuwbouwappartementen. Voormalige villa’s van welgestelde families uit het binnenland, die de zomers doorbrachten in hun buitenhuizen aan de kust. Dat gegeven activeerde mijn schrijversbrein: die oude villa’s moesten toch fascinerende verhalen herbergen! Uiteindelijk resulteerde mijn gefantaseer met behulp van wat aanvullende research in ‘De villa in de duinen’. Het boek werd in aanwezigheid van enkele Westendse schoolklassen gepresenteerd in Villa Les Zéphyrs, heel toepasselijk vanwege het onderwerp, en met een extra dimensie dankzij mijn band met Westende.

  Allemaal warme, mooie herinneringen, die ik mijn leven lang zal koesteren. En het zijn juist die herinneringen die dat gevoel van heimwee met zich meebrengen. Sinds mijn lief vier jaar geleden overleed, kan een bezoek aan Westende soms een weemoedig verlangen doen opspelen naar de tijd dat we een gewoon, gelukkig gezin waren, hand in hand over de dijk wandelend en volop genietend van het typisch Westendse vakantie-thuisgevoel.

  Ik kom nog steeds graag in Westende. En ik wandel nog steeds graag over de dijk. Alleen, met de kinderen of met opa en oma. Het blijft tenslotte een plek waar elk gebouw, elke straat, elk stukje strand en elk metertje dijk onlosmakelijk verbonden is met mijn lief. En al zal het nooit meer zo onbezorgd hetzelfde zijn, het vakantie-thuisgevoel is gelukkig gebleven.

   

   

   

  24-08-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Die goeie oude tijd
  17-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Hangende problemen of hete hangijzers … en enkele vraagtekens

  Een heet hangijzer is per definitie een netelige zaak, een hachelijke kwestie.
  Natuurlijk hebben de politici altijd wel een uitleg klaar: het is zeker hun schuld niet dat een zaak blijft aanslepen. Zij hebben het nodige gedaan, maar al die andere!!!
  Als de oplossing voor een zaak, meestal in het domein ‘openbare werken’, te veel tijd vraagt, ja, zelfs meer dan 10 jaar, dan zie ik dat met lede ogen aan en vind ik het nuttig de problemen nog eens of zelfs steeds opnieuw aan te kaarten.

  De verzakte woning in de IJzerlaan

  In april 2005, dus eventjes meer dan 10 jaar geleden, beleefden Ronny en Carine Bamelis – Deboyser een zeer onaangename verrassing., nadat ze nog maar pas hun eigen woning in de IJzerlaan betrokken hadden.
  Naast hun huis werden toen namelijk de funderingen gegraven voor een appartementsgebouw met 14 flats en daaronder 114 garages. En plots begon de muur van hun huis te barsten, het huis verzakte en dreigde in te storten. Er zat niets anders op dan … verhuizen! Een ramp! Maar de ellende begon pas, een lange lijdensweg!
  De gemeente werd ingeschakeld, er werd vergaderd en geprocedeerd, deskundigen werden aangesteld en gaven hun adviezen, de rechters deden uitspraken en legden dwangsommen op. Maar de uiteindelijke (en enige) vraag was: wie is eigenlijk de verantwoordelijke?
  Is het de paalklopper, de uitgraver, de bouwfirma, … ?
  En dat wil de verzekeringsmaatschappij nu juist weten vooraleer ze 1 euro schadevergoeding betalen.
  Het project werd wel onmiddellijk stilgelegd (wat anders?) en niet lang daarna ging de bouwheer failliet. Achteraf bleek bovendien dat hij onvoldoende verzekerd was.
  Een reuzegroot probleem!! 
  Schijnbaar onoverkomelijk ook!

  Hieronder zien jullie foto’s, genomen op 20 januari 2010, van het huis en de put die met water gevuld werd om als tegengewicht te dienen en het verder inzakken van de putwanden te beletten.

  Ik wil jullie de beschrijving besparen van alles wat daarna nog gebeurde … maar vooral niet gebeurde. Na 8 jaar, in 2013, was er financieel nog steeds niets geregeld! De bouwput bleef al die jaren een ‘schandvlek’, een doorn in het oog van iedereen maar vooral van de omwonenden.

  Een oplossing in de maak?
  Dat lazen we tenminste in de kranten van 8 (HLN) en 10 mei 2013 (HNB).
  De gemeenteraad zou het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) ‘Normandlaan’ gedeeltelijk herzien en de stedenbouwkundige voorschriften aanpassen.
  Schepen voor ruimtelijke ordening Liliane Pylyser – Dewulf: ‘We hadden de keuze: de boel nog jaren laten verloederen ofwel samen met de hogere overheid er iets aan doen.’ De herziening van het BPA houdt in dat er voortaan ook meergezinswoningen op de site mogen komen. De bouwhoogte wordt aangepast tot maximum vier bouwlagen. Zo hopen we bouwpromotoren aan te trekken die de bouwput willen saneren. De opmaak van de plannen zal zo'n twee jaar in beslag nemen’.
  Fred Vandenbussche reageerde op 11 mei 2013 met:’ Na acht (8) jaar! Wat een godsgloeiende schande en een affront voor het vroegere gemeentebestuur dat koppig deed alsof er niets aan de hand was - het ging dus over blauwe belangen hé! Maar nu zien ze kans om de bevriende immosjacheraars nog een leuk dienstje te bewijzen. Vier verdiepingen, op dié plaats!

  We zijn nu in 2015 en zo ziet de ‘site’ er vandaag uit, het verzakte huis links:

   ‘Geen commentaar’!!!

   

  Het kasteel van Middelkerke

  Telkens ik van Westende naar Middelkerke rijd, via de Westendelaan, kijk ik eens naar links, ter hoogte van ‘X-treme De Kegel’. Ik wil namelijk zien of de afwerking van twee majestueuze gebouwen in wit en zwart, kortweg ‘ons kasteel’ een beetje vordert. Vorderen? Er wordt gewoon NIETS gedaan. Dat staat model voor de onmacht enerzijds maar anderzijds ook voor de onwil om iets te forceren van ons gemeentebestuur.

  Ik schreef daarover reeds twee artikels:

  Op 27 april 2008: “Middelkerke heeft nu ook zijn kasteel” (in map ‘Monumenten’)
  Op 19 november 2012: Middelkerke: “Hoezo, dat mag niet volgens het geldend ruimtelijk uitvoeringsplan? Dan veranderen we dat plan toch! Geen probleem!” (map ‘Immobiliën)

  Even (zo kort mogelijk) recapituleren

  Op 18 mei 1999 leverde het college van burgemeester en schepenen, onder de leiding van Frank Verlinde een bouwvergunning af aan Eddy Gryson, een bouwpromotor uit Aartrijke voor het oprichten van een fitness- en sportcentrum.
  Toevallig een week vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, leverde het college een vergunning af voor de afwerking en de uitbreiding van ‘het kasteel’ tot sporthotel.
  Toenmalig burgemeester Michel Landuyt: “in Middelkerke is er immers een absolute noodzaak aan een groter hotel om grotere groepen te laten overnachten. Gelet op het beperkte aantal hotels in Middelkerke is dit project bijzonder waardevol.”

  Hoe waardevol blijkt uit het feit dat het gebouw nu nog steeds leeg staat. Er moet zelfs geen leegstandtaks voor betaald worden omdat de wet dat op dat ogenblik niet voorzag voor bedrijfsruimten.

  Promotor Gryson liet ondertussen het complex gevoelig uitbreiden. Naast het bestaande hoofdgebouw met onder meer een wellnessruimte, zwembad, feestzaal, restaurant en zestien kamers, kwamen er nu ook nog twee zijgebouwen met respectievelijk 112 en 80 kamers. De uitbreidingswerken startten in 2012 en het was de bedoeling dat het hoofdgebouw en een eerste zijvleugel tegen eind 2013 afgewerkt zouden zijn. Dat gebeurde echter niet en nu stonden daar twee gebouwen troosteloos leeg te staan in plaats van één!
  Een tijdje geleden vroeg ik aan Liliane Pylyser-Dewulf of ze misschien eens klaarheid wilde scheppen in dat onverklaarbaar dossier. Er is inderdaad niemand die dit kan begrijpen.

  In haar antwoord, waarvoor dank, maakt ze een duidelijk verschil tussen beide gebouwen.
  De afgeleverde bouwvergunning voor "het kasteeltje"  is een vergunning voor het bouwen van SPORTLOCATIE (geen hotelfunctie);

  Op deze vergunning is geen VERVALREGELING van toepassing gezien het decreet er pas is gekomen op 9 mei 2000 en de afgeleverde bouwvergunning van vóór die datum is. 
  De bouwvergunning voor het zwarte skelet is wel verleend voor een HOTEL. Het betreft een terreinzone binnen de grenzen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan '34 Sportpark' goedgekeurd bij besluit van de Deputatie van 19 januari 2012.
  Het hotel werd vergund in 2 fasen op 2 oktober 2012. De eerste fase betreft de 80, de tweede fase de 112 hotelkamers. De eerste moest uitgevoerd worden vanaf het in werking treden van de vergunning, de tweede vanaf 1 januari 2015. Maar, wat betekent ‘uitgevoerd’? Is dat ‘begonnen’ of ‘afgewerkt. Het zal wel het eerste zijn!!
  Liliane zou contact opgenomen hebben met de heer Gryson. Hij zou haar verzekerd hebben dat de 112 hotelkamers in het gebouw ten zuidwesten van het centraal gebouw nog vóór de zomer 2015 zouden ‘afgewerkt’ worden. Dat is dus weer niet gebeurd!!!

  Is dat dan zo'n machtig man?
  Het betreffende decreet over die materie geeft het schepencollege drie ‘wapens’ in de hand door te bepalen dat de vergunning kan vervallen als niet aan de volgende voorwaarden voldaan is:
  1. de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen de twee jaar na afgifte gestart. Daaraan werd dus voldaan!
  2. de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken. Zo’n sluwe aannemer weet daar wel raad mee, door af en toe een kleinigheid uit te voeren!
  3. de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen de drie jaar na aanvang van de werken.
  Daaraan werd dus niet voldaan! Is het college al in actie geschoten? Ik vrees van niet!

   

   

  Strandbars

  Wees gerust, beste lezer, ik wil het hier niet nogmaals hebben over de voor- of nadelen van de strandbars.
  Daarover heb ik het al uitvoerig gehad. Diegene onder jullie die hun geheugen wat willen opfrissen, kunnen in de map ‘Dijk en Strand’ volgende artikels terugvinden
  Op 20 februari 2012: “Bredere dijken in Middelkerke en Westende. Het is niet allemaal zoals het lijkt. Handelaars weest op jullie hoede .”
  Op 16 maart 2015: “Provincie keurt plannen goed voor ‘hippe’ bars op onze stranden.


  Maar om mijn huidig artikel wat duidelijker te maken moet ik toch eens terugkomen op de biedingen die uitgebracht werden om de uitbating van een strandbar in de wacht te slepen.
  Er was een minimum-biedprijs vastgelegd voor elk lot.
  Ik wil het hier echter slechts hebben over lot 7 (op de zeedijk, op de kruising Reigerslaan – Wulpenlaan) minimum biedprijs 2.800 euro/jaar en lot 8 (ter hoogte van de Flandrialaan), minimum biedprijs 3.800 euro per jaar.
  Aan de hand van de uitgebrachte biedingen, werden de vergunningen afgeleverd aan het bedrijf ‘Cocktailcrab’ uit Wondelgem, of anders gezegd aan Piet Dobbels.
  Zie http://cocktailcab.com/over-cocktailcab/

  Het bedrag van de biedingen bedroegen 7.500 euro voor lot 7 en 8.000 euro voor lot 8. Dat lag een heel stuk boven deze voor de andere loten. Ik heb me toen al de vraag gesteld of de heer Dobbels dan zo’n mooie toekomst zag voor zijn twee bars of waarom hij absoluut die twee vergunningen wilde binnenhalen. Kende hij misschien de dijk in Westende niet? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat hij niet gezien had dat ze beide nogal weg van het centrum lagen en dat de andere twee, ter hoogte van de Meeuwenlaan en de Arendlaan, meer kans tot slagen hadden? Maar daar waren ook strandstoelen en windschermen bij!! Maar, die moesten sowieso afgegeven worden aan de vroegere uitbaters!

  Wat is er tenslotte terechtgekomen van de loten 7 en 8? Op lot 8, ter hoogte van de Flandrialaan, werd er totnogtoe geen strandbar geïnstalleerd. Op 4 augustus 2015 zag ik dat de site van lot 7 ontruimd werd.


  Ik vroeg de heer Dobbels naar de reden.
  Hij beweert voor de Flandrialaan nog niet de tijd gevonden te hebben om er een strandbar in te richten. Voor de andere, ‘Cocktailcrab’ genoemd zoals zijn bedrijf, zou het financieel niet haalbaar zijn om die nog verder uit te baten en tevens was de schade na de storm van zaterdag 1 augustus te groot om te herstellen.

  In een onderdeel van mijn artikel van 29 juni 2015, ‘Hebben jullie al eens een strandbar bezocht’ vreesde ik ook al dat die bar het moeilijk zou hebben om te overleven. Ik schreef toen: “Ze ligt afgelegen en met schamele plooistoelen als meubilair is ze weinig aantrekkelijk”.

  De andere hebben er inderdaad veel meer geld tegen aangegooid.

  Westende heeft dus maar twee in plaats van vier 'hippe' strandbars! Spijtig? Of gelukkig maar? Ik laat de lezer de vrije keuze.

   

  Nog wat over tennis bij ons!!!

  Na de kwartfinale van de Daviscup op de 'Krokodiel', wordt de halve finale België-Argentinië gespeeld in Vorst Nationaal in Brussel … op hardcourt. Dat zal gebeuren op 18, 19 en 20 september.
  Ook de twee vorige Daviscup-ontmoetingen dit seizoen mocht België in eigen land afwerken. Als ik het commentaar daarover lees, dan kan ik niet anders dan de wenkbrauwen fronsen. Zwitserland zou in maart ‘voor de bijl gegaan zijn’ in Luik (hardcourt) en Canada was in juli ‘een maat te klein’ in Middelkerke (gravel).
  Jullie herinneren zich toch ook nog wel dat ons land toen aantrad tegen B- of zelfs C-teams?

  Oef … Janna is er dan toch niet in geslaagd om ook die halve finale naar Middelkerke te halen. Ze kan en mag dus niet nogmaals meerdere honderdduizenden euro’s aan tennis uitgeven.
  Maar dat ze maar niet treurt! Er blijft haar inderdaad nog het tornooi ‘Rising Stars’ van 5 – 13 september 2015. Dat zal, na Westende, voor het tweede jaar naeen ook voor een week te gast zijn, in haar tennisdeelgemeente Middelkerke.

  Toen ik enkele dagen geleden eens voorbij het ‘voetbalplein’ of moet ik schrijven ‘tennisstadion’, reed, zag ik dat er twee van de vier tribunes afgebroken waren. De werklieden wisten zogezegd niet of de andere twee bleven staan. Dat deed mij een ogenblik vermoeden dat daar misschien ook de ‘Rising Stars’ zouden gespeeld worden. Daarom vroeg ik het dan maar aan één van de organisatoren van de 'Tour' en die verzekerde mij dat wel degelijk ‘gezien het groot succes in 2014’ opnieuw zal gespeeld worden op het Epernayplein. Daar moet dus opnieuw een terrein aangelegd worden en moeten opnieuw tribunes opgebouwd worden.
  Een regelrechte schande! Onverantwoord omspringen met ons geld! Gekkenwerk!

   

  17-08-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  10-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: recreatie in landbouwzone

  De idee voor een doolhof in onze gemeente is niet echt nieuw. Er bestond inderdaad al sinds 1998, in dezelfde Abdisweg, rechtover de vakantiehoeve ‘Abdeshoeve’, een ‘Stripdoolhof’. Gezien vanaf de Westendelaan leek me het nieuwe maïsdoolhof wel indrukwekkend en daarom dacht ik er goed aan te doen om er eens op bezoek te gaan.

  Het recreatiepark biedt nogal wat mogelijkheden

                                   

  Het doolhof zelf
  Zoals de naam van het park het aangeeft, is er in eerste instantie het doolhof. Ook uit de naam op te maken, is het feit dat de bezoeker van het doolhof zijn weg moet zoeken … en eventueel verliezen doorheen een 2,2 hectare groot maïsveld. Hieronder zien jullie de ingang en enkele paden.

                             

  Touwenparcours
  Wie echt van een uitdaging houdt, kan hier tonen dat hij/zij van geen kleintje vervaard is. Er moet een parcours afgelegd worden met 30 bruggen en 2 ‘ziplines’, nogal hoog van de grond.  
  Een ‘zipline’ is een tokkelbaan waarmee je hangend aan een katrol, langs een kabel naar beneden zoeft. Beveiligd met klimharnas, helm en leeflijn begeef je je van brug naar brug. Je wordt wel begeleid door ervaren instructeurs.. Ziehier enkele onderdelen van dat parcours:

                   

  De speleobox
  Zelf had ik nog nooit van een speleobox gehoord. Jullie wel? Dat wordt ook wel 3D doolhof genoemd.

  Deze namaak-grot bestaat uit een wirwar van kronkelgangen en kruipgaten waardoor men zich moet wringen om de uitgang te bereiken en het daglicht weer te zien.
  In deze donkere doos kunnen de kleinsten ervaren wat het is om een speleoloog te zijn.
  Er zijn wel minimumvoorwaarden voor lengte en leeftijd opgelegd.

                            

  Andere mogelijkheden
  Het park telt ook nog andere voorzieningen: twee springkastelen, een speeltuin, een zandbak, een voetbalveldje. Dus, voor elk wat wils.

  Bar en terras
  Er is ook een zelfbedieningsbar waar drankjes, wafels , hotdog, pizza…. aan niet overdreven hoge prijzen kunnen gekocht worden.

                          

  Het terras is zeer ruim en gevarieerd en verscheiden van samenstelling, met overdekte en niet-overdekte zitplaatsen, met stoelen, banken of zetels.

  Bijkomende detailinformatie over het recreatiepark (openingsuren, prijzen, …)
  Zie website gemeente
  http://www.toerismemiddelkerke.be/toerisme/middelkerke-stripgemeente/maisdoolhof.aspx

  Lees ook de website http://intense.be/intense-middelkerke-maisdoolhof/
  Kijk ook op FACEBOOK – pagina https://www.facebook.com/intensemiddelkerke?fref=ts

  Het openingsseizzoen van zo’n park is natuurlijk gebonden aan de bloeitijd van maïs. De hoogte van het gewas moet voldoende zijn, anders verdwaalt er niemand. De maïs wordt normaal begin mei gezaaid. Als het weer daarna lang koud of nat blijft, dan wordt de groei vertraagd.
  Eind september wordt de maïs geoogst. Als de groei traag in gang schiet, dan moet de oogst eventueel uitgesteld worden.

  Ligging en Bereikbaarheid
  Er is een grote parking. Er zijn drie toegangswegen, via de Westendelaan, via de Heirweg-Abdisweg uit Middelkerke en Slijpe en via de Loviestraat-Abdisweg uit Westende-dorp.

  <

   

  Wie bouwde het hoogteparcours?
  Het park werd gebouwd door Van Riswick BVBA uit Hoboken.

  Die firma beroemt er zich op, als enige op de markt, dealer te zijn van het exclusieve, unieke ‘Expoglider’ veiligheidssysteem dat CE-gecertificeerd is.
  De CE-markering (Conformité Européenne).die op veel producten te vinden is, geeft aan zoals blijkt uit de naam, dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte, dus in de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland.
  Hoe werkt dat?

  Het ExpoGlider systeem is een veiligheidssysteem waarbij de lifeline al vanaf het eerste punt, waar men omhoog gaat, aangekoppeld wordt. Pas aan het einde van het parcours kan deze weer afgekoppeld worden zodat men gedurende de volledige klimactiviteit veilig vasthangt. Men moet alleen de ExpoGlider door de bochten manoeuvreren.

  Voor meer uitleg, zie: http://www.klimbosgarderen.nl/nieuws/10-anwb-kiest-beste-veiligheidssysteem-voor-klimbossen

   Er wordt FSC - en PEFC – hout gebruikt, afkomstig dus uit bossen die op een verantwoorde wijze beheerd worden door rekening te houden met ecologische, economische en sociale vragen van het heden en de toekomst.

  FSC® staat voor Forest Stewardschip Council of Raad voor Duurzaam Bosbeheer.
  PEFC staat voor 'Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes', in het Nederlands te vertalen als 'Programma voor de Erkenning van Bos Certificeringssystemen'.

  Wie keurde het parcours goed?
  Het spreekt vanzelf dat zo’n hoogteparcours moet voldoen aan heel wat veiligheidsregels.
  Het ‘outdoor-activiteitenpark Intense Activities – Middelkerke’, zo heet dat officieel, werd goedgekeurd door TÜV-Benelux! Dat staat voor “Technischer Überwachungs Verein“. Het is een onafhankelijk bureau, met als belangrijkste doel het valideren van allerlei producten en diensten voor veilig gebruik.

  Wensen jullie te zien hoe het activiteitenpark opgebouwd werd?
  Klikt dan op https://lnkd.in/dTqQZND

  En hoe werd de rest van het park opgebouwd?
  Dat gebeurde op een ongewone manier met voornamelijk recyclagematerialen: tweedehandse zeecontainers voor bar en zitplaatsen en (gebruikte) steenschotten voor het terras.  Ook tafels, stoelen en inrichting werden gemaakt met reeds gebruikte materialen. Zelfs het parcours wordt voor 80% opgetrokken uit herbruikbare elementen. Zonder daarbij  aan veiligheid in te boeten uiteraard, zo wordt beweerd.

  Alles werd mobiel opgebouwd, geen blijvende structuren, ‘pop-up ‘recreatie’ bij wijze van spreken.

  ‘Pop-up’ is toch wel fel in trek in Middelkerke, nietwaar?

  Het ziet er dus allemaal toch zo goed uit, maar …
  Ik heb vruchteloos gezocht naar een BPA of RUP om te weten of zo’n recreatiepark, temidden van landbouwgrond, eigenlijk wel toegelaten is. Het bestaat gewoon niet!
  We kunnen dus aannemen dat daarvoor het gewestplan van toepassing is. Dat plan legt de bestemming van de verschillende delen van het gemeentelijk grondgebied vast, bijvoorbeeld waar er kan gewoond worden, waar er ruimte is voor landbouw, waar bedrijven zich kunnen vestigen,…
  Voor Middelkerke is het gewestplan Oostende-Middenkust van toepassing. En …. dat geeft aan dat de gebruikte percelen gelegen zijn in agrarisch gebied ‘met landschappelijke waarde’.

                     


  Had de gemeente misschien toch een vergunning afgeleverd?. Maar neen, want aan de ingang van het doolhof hangt de klassieke gele modelaffiche’ Aanvraag stedenbouwkundige vergunning’ gedateerd op 10 juli 2015 … terwijl het park al geopend werd op 1 juli.
  Normaal heeft de gemeente dan nog 30 dagen om te onderzoeken of de aanvraag ontvankelijk en volledig is

  Ik noteerde ook enkele reacties op Facebook. Er zijn er een paar die vinden dat dit wel mag … als het maar voor ‘onze’ kinderen is. Een paar mensen beklagen er zich over dat je anders voor het minste (een fietsrek, bijvoorbeeld) een vergunning moet aanvragen.
  Iemand vindt dat je geen vergunning nodig hebt als het gaat over een wegneembaar project dat maximaal drie maanden blijft staan … op je eigendom.
  Zie je al de eigenaars dat hoogteparcours elk jaar afbreken op het einde van september en weer opbouwen tegen begin juli? En waarom zouden ze anders op 10 juli toch een vergunning aangevraagd hebben?

  Natuurlijk zijn nieuwe initiatieven op recreatief gebied voor kinderen altijd welkom maar het is spijtig dat daarvoor de stedenbouwkundige voorschriften genegeerd worden. Iedereen gelijk voor de wet!!!
  Dat is exact ook de mening van gemeenteraadslid Chris Niville (LDD), die daarbij beweert dat het schepencollege wel degelijk op de hoogte was maar niet gereageerd heeft.
  Het zou wraakroepend zijn, mochten ze die situatie niet op een legale manier rechtzetten.
  Spijtig voor de uitbaters, maar wie begint nu aan zoiets zonder zich eerst grondig te informeren? Hebben ze de verkeerde raad gekregen, hebben ze gedacht dat het (bevriend?) bestuur HEN toch geen stro in de weg zou leggen? Dat alles wel in orde zou komen? Dat er niemand een klacht daartegen zou indienen?
  En, wat nu?

  Bronnen
  Artikel in ‘Het Laatste Nieuws van 9 juli 2015 ‘Verdwalen in doolhof van maïs’ door BPM

   

   

  10-08-2015, 10:10 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  03-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bekende dorpsgenoten uit Westende en Lombardsijde overleden in Nieuwpoort

  Het ligt niet in mijn gewoonte een blogartikel te wijden aan het overlijden van bekende personen uit onze regio. Deze keer wil ik een uitzondering maken omdat het gaat over twee mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks een rol gespeeld hebben in de geschiedenis en in de politiek van Westende en Middelkerke.

                                                                                     ***

   Je bent (zeker) van Westende als je al gehoord hebt van Raymond Servais.
  Hij was gehuwd met Rosine De Riddere, dochter van Emile, ooit beheerder van de verhuur- en verkoopagence ‘La Fourmi’ in de Portiekenlaan van Westende-bad. Samen met zijn echtgenote volgde Raymond zijn schoonvader op na diens dood.

  Emile De Riddere deed heel wat opzoekingswerk over de geschiedenis van Westende maar overleed helaas vooraleer hij het werk kon voltooien.

  Raymond Servais stond bij de gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1964 als enige kandidaat op een lijst met socialistische stempel. Hij moest optornen tegen alle gevestigde politiekers van Westende maar werd niettemin verkozen als raadslid.
  Bij de verkiezingen van 11 oktober 1970 gooide hij het dan schijnbaar op een akkoordje met zijn vroegere tegenstrevers want hij stond toen op de lijst ‘Gemeentebelangen’ van Julien Soetaert, samen met Lon Dewulf, Albert Vandenkerckhove, enz… Deze lijst nam toen de strijd op tegen de ‘Fusiebelangen’ van Raoul Bouve, Valère Germonpré, Raphaël Van Huffel (jawel!), Jef Muyle, Gilbert Maertens, ........ zeg maar de liberale lijst.
  Ook deze keer werd Servais verkozen als raadslid.

  Hij stelde zich niet meer verkiesbaar in 1976 (fusieverkiezingen Middelkerke)

  Op 13 mei 1960 werd hij lid van het in 1953 opgericht ‘Bureel van Toerisme’, in 1959 omgevormd tot ‘Vereniging voor Vreemdelingenverkeer’ (VVV) of ‘Syndicat d’Initiative’, in opvolging van zijn overleden schoonvader Emile De Riddere. Hij werd meteen ook voorzitter en bleef dat vele jaren.

  Raymond Servais was ere - reserve - officier bij de Zeemacht.

  Hij overleed in het woon- en verzorgingscentrum ‘Ten Anker’ in Nieuwpoort op 10 juni 2015, op 92-jarige leeftijd. Hij laat een echtgenote en een dochter na.

    

                                                                                 ***

  Natuurlijk durf en zal ik niet vragen, zeker niet aan de Lombardsijdenaars, of ze soms Maria De Reuwe gekend hebben. Met haar meisjesnaam zijn vele waarschijnlijk niet zo vertrouwd, maar als ik zeg ‘Mevrouw Robert Dedecker’, dan weet iedereen natuurlijk over wie het gaat.
  De naam ‘De Reuwe’ is nochtans ook een begrip in Lombardsijde.

  Maria werd geboren in Westende op 13 november 1929. Zij zette zeven kinderen op de wereld, vijf zonen Ivan, Jean-Marie, Luc, Frank en Dirk en twee dochters Claire en Katrien.

  Een Vlaams - liberale familie van republikeinen
  Jean-Marie is de bekendste telg. Hij werd volksvertegenwoordiger en senator voor de partij die zijn naam droeg (LDD) maar die van het nationaal en Vlaams toneel verdween na de verkiezingen van 25 mei 2014. Hij is nu leider van een fractie LDD, bestaande uit 7 leden, in de oppositie van de Middelkerkse gemeenteraad.

  Ook Luc Dedecker was politiek actief. Hij nam een eerste maal deel aan de lokale gemeenteraadsverkiezingen op 10 oktober 1982 voor de partij ‘SVHV’, een partij met Volksunie-inslag. Hij werd echter niet verkozen. Dat was wel het geval in 1988 toen zijn partij als VU opkwam. Hij werd toen schepen van Financiën, Landbouw en Sport. In 1991 werd hij zelfs aangezocht om kandidaat te zijn voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers als opvolger van Julien Desseyn maar daarvoor ontbrak hem de ambitie. Luc bleef 12 jaar schepen en verliet in 2000 de gemeentelijke politiek.

  Zijn zoon Tom nam op 7 oktober 2006 voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadverkiezingen op de Open VLD – lijst. Hij werd ook verkozen. Op 18 november 2011 stapte hij uit die partij en zetelde 1 jaar als onafhankelijke. Iedereen vermoedde toen dat hij zou overstappen naar de inmiddels opgerichte partij van zijn oom, wat ook gebeurde en op die lijst werd hij op 14 oktober 2012 dan ook opnieuw verkozen als gemeenteraadslid.

  Het leven van Maria
  Maria werd geboren in een polderhuisje in de Bamburgstraat, naast het voetbalstadion van Lombardsijde. Zij was de dochter van Isidoor De Reuwe en Lucie Dewulf. Ze bleef er ook wonen na haar huwelijk met Robert Dedecker en ‘kocht’ er ook haar kinderen. Na de dood van haar man in 2003 verbleef zij er nog een tijdje.

  Het huis werd ondertussen afgebroken worden en de ruimte werd geïntegreerd in de naastliggende sportinstallaties.

  Maria werd tenslotte gedurende 10 jaar opgenomen in het rust- en verzorgingstehuis ‘Ten Anker’ in Nieuwpoort..

  In zijn boek ‘Eén tegen allen - Memoires’ wijdt Jean-Marie een hoofdstuk aan zijn jeugd met als titel ‘Met elf aan de tafel’.

  In zijn ‘rechtuitstijl’ beschrijft hij de problemen van een elfkoppig gezin in een ‘bescheiden huisje’. Hij noemt daarin zijn moeder "een brave, lieve katholieke vrouw, maar zeker geen pilarenbijter die voortdurend in de kerk ging zitten. Met haar zeven kinderen – ieder jaar een worp – had ze daarvoor zelfs geen tijd en kon ze de zondagsmis slechts sporadisch bijwonen. Voor ons konijnengezin moest er gewerkt worden en het werd onderhouden door mijn moeder en mijn grootmoeder, de twee grote steunpilaren bij ons thuis”.

  Jean-Marie Dedecker spreekt in zijn boek over zichzelf ‘als van een afstammeling van bescheiden volk, mensen van hard labeur en weinig bestaansmiddelen. Mensen die moesten wroeten om te overleven.’

  Maria De Reuwe mocht dan ook fier zijn over haar kroost en over die van haar kinderen, die ze de nodige levenslessen meegaf om uit eigen kracht, door hard te werken, een mooi bestaan op te bouwen.
  Op 2 oktober 2014, nauwelijks tien maanden geleden, werd zij zwaar getroffen door het noodlot door het overlijden van haar 56 – jarige zoon Dirk. Ik weet wat dat betekent!

  Zij overleed zelf op 24 juli 2015 in het woon- en verzorgingscentrum ‘Ten Anker’ in Nieuwpoort. De begrafenisplechtigheid had op 31 juli om 10u30 plaats in de kerk van Lombardsijde.

  Bronnen
  Rouwbrief in WZC Ten Anker

  http://users.telenet.be/gilbert.brion/stamboom/louise.html
  ‘Moeder politicus Jean-Marie Dedecker overleden’ in ‘Het Laatste Nieuws’ door BPM op 30.7.2015

  03-08-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  Archief per week
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!