NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Westende: Waarom moet de burger toch zoveel moeite doen om te krijgen waar hij/zij recht op heeft?
 • Middelkerke Brandweerhervorming: zwaardere factuur voor dezelfde kwaliteit? Of toch niet?
 • Middelkerke en Westende: een beetje van alles
 • Statistieken over de bevolking van Middelkerke
 • Middelkerke/Westende: Waar gaan jullie kerst- en oudejaarsavond vieren? Waar gaan jullie lekker eten op 25.12.14 en 1.1.2015?
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (26)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (2)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (6)
 • Die goeie oude tijd (7)
 • Dijk en Strand (8)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (18)
 • Evenementen (9)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (23)
 • Gemeentediensten (7)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (9)
 • Horeca (14)
 • Immobiliën (9)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (3)
 • Kunst (6)
 • Landbouw (3)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (14)
 • Milieu (12)
 • Natuur (8)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (17)
 • Politieke partijen (31)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (1)
 • Sport (21)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (5)
 • Veiligheid - Politie (9)
 • Verkeer (17)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (10)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  15-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende: Waarom moet de burger toch zoveel moeite doen om te krijgen waar hij/zij recht op heeft?

  Als een winkelruimte plots een brasserie wordt!
  ‘Ter Gunst’, dat is zoals jullie natuurlijk wel weten, de brasserie in de Westendelaan op de hoek aan de kerk, in een splinternieuw gebouw, ontworpen door het architectenbureau R.Van Troostenberghe, gerealiseerd door R&R Promoties uit Leffinge en beheerd door de syndic en bouwheer/eigenaar immo ERA La Plage.
  Het vastgoedkantoor stelde op een gedetailleerde website de kandidaat-kopers op de hoogte van alle kenmerken van het gebouw. Een stukje van hun tekst luidde als volgt:
  “Op het gelijkvloers komt een 120 m² grote winkelruimte. Daarnaast en palend aan de tuin van de pastorij komt een twee slaapkamer appartement, dat moet dienen als woonst bij de winkelruimte.
  De eerste en tweede verdieping bevatten elk 4 appartementen: twee met 2 slaapkamers en twee met 1 slaapkamer.
  De derde en vierde verdieping bevatten 4 duplex-appartementen : één met 3 slaapkamers, twee met 2 slaapkamers en één met 1 slaapkamer.”

  Het gebouw is uitstekend gelegen, naast de kerk en schuin tegenover het ‘evenementenplein’ van het dorp. Voor wie zo’n appartement kan betalen en in een dorp zoals Westende wil wonen, is dat een buitenkansje.
  Het kan de droom zijn van bejaarden die er van een rustige oude dag willen genieten met een mooi uitzicht en die verstrooiing vinden in het bekijken van alles wat zich rond de kerk afspeelt.
  De appartementen zijn goed geschikt en goed geïsoleerd en bieden elk mogelijk comfort.
  Maar … plots (begin oktober 2007) wordt de ‘winkelruimte’ aangekocht door drankenhandel David Debal uit Nieuwpoort, natuurlijk om er een … café te vestigen.
  De eerste kopers worden min of meer daarover in het ongewisse gelaten.Ze hadden nochtans wel op de hoogte moeten zijn, want de vergadering van mede-eigenaars moet zijn toestemming geven als men van een winkel een café wil maken. Maar … die vergadering heeft nooit plaatsgehad!!! Die had de syndic moeten bijeenroepen. Maar … dat was tevens de bouwheer en die besliste dat liever zelf!!
  Zelfs als dat nergens zou geschreven staan, dan zou dat toch fair zijn tegenover de kopers van een appartement!
  Bovendien kan een functiewijziging van een winkel naar een geurveroorzakende kleinhandelszaak zoals horeca evenmin zonder de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen na voorlegging van een uitvoeringsplan waar alle luchtaan- en afvoerkanalen worden op aangeduid.
  Dat schrijft de gemeente zelf voor! Er schijnt echter geen spoor van die goedkeuring te bestaan!

  Omdat de kelderruimte wat klein uitviel voor een café, werd die dan maar vergroot. Hoe speelt iemand het klaar om dat zo maar te doen, lang vóór het schepencollege daarover gunstig besliste op 19.10.2012? Vergeten we niet dat de gemeente de bouwvergunning verleende op 20 maart 2007 en dat de werken begonnen in september 2007. 

  Is dat dan een probleem, appartementen boven een café ?
  Er zijn vaak drank- en eetgelegenheden op het gelijkvloers van een meergezinswoning en eigenlijk mag dat dus geen probleem zijn … als alle voorschriften maar gevolgd worden en als de bewoners van de bovenliggende appartementen geen last krijgen van het lawaai dat meestal uit een café opstijgt.
  Maar … daar neep het schoentje.

  De brasserie wordt druk bezocht en er werd muziek gedraaid of gespeeld, tot laat in de avond, soms tot laat in de nacht, soms tot 5 uur ’s morgens. Het café moet immers geen sluitingsuur eerbiedigen.
  Bij mooi weer is het aangenaam op het terras waar men bij een lekker pintje en een sigaretje, een goed gesprek kan voeren. Maar die gesprekken waren wat al te levendig en het liep uit de hand.
  Op de foto hierboven zien jullie dat van een rustige avond op de terrassen er juist boven, geen sprake meer kan zijn. De eigenaars daarvan moesten het maar ondergaan en ze voelden zich terecht belogen en bedrogen.
  Je zou natuurlijk kunnen denken, dan moeten ze maar niet boven een café gaan wonen! Wat doet een mens allemaal niet ter goede trouw, waar men later spijt van krijgt? En als de bouwheer je dan nog meermaals gerust stelt, door het geen café te noemen, maar een ‘brasserie’ of een ‘tearoom’…
  Aangezien ‘Ter Gunst’ inderdaad een brasserie is, kan men er niet alleen iets drinken maar ook iets eten. Bekijk hieronder maar eens de menukaart.

  Een restaurant is het nu wel niet, want wie daar naartoe gaat, doet dit altijd om te eten.
  Vooraleer het rookverbod er kwam, was het een zuiver café, waar het lawaai de spuigaten uitliep.
  Zes maanden na de opening had daarover een speciale algemene vergadering plaats van de eigenaars met de uitbaters. Daar werd overeengekomen dat de muziek vanaf 22 uur op stil zou gezet worden en dat het café om 24 uur zou gesloten worden.
  Maar … de uitbaters hielden zich niet aan hun woord !!!
  Daarvan maakte de syndic (La Plage) in het verslag van die vergadering “vanaf 22u00 muziek op stil en om 24u00 de gordijnen dicht”. De eigenaars beweren echter dat de muziek nooit stil is geweest en dat de gordijnen inderdaad dicht getrokken werden maar dat het café toch openbleef tot in de late uurtjes !!!!!!!!!
  Na het invoeren van het rookverbod werd er wel eten opgediend en werd het een brasserie, maar daarom nog geen ‘rustige’.

  Vinden jullie ook niet dat dit moest uitmonden in een klacht bij de vrederechter?
  Moeten de getroffen bewoners dan misschien lijdzaam toezien? Natuurlijk niet! Voor wie niet goed thuis is in de wereld van klachten die naar de vrederechter moeten leiden, wordt dat in eerste instantie luisteren naar diegene die wel van wanten weten. Een advocaat onder de arm nemen! Maar wie?
  Als de bouwheer dan toch zo vriendelijk en behulpzaam is om je er één ‘op te solferen’, lijkt dat mooi meegenomen! Blijkt dat toch wel de confrater te zijn, zeker, in één en hetzelfde advocatenbureau, van de raadsman van de brouwer-eigenaar van het café! Niet te verwonderen dus, dat er maar geen schot in kwam!
  Burenhinder wordt behandeld door een vrederechter maar de advocaat bracht de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg in Brugge. Tijdverlies dus! Dan maar een andere advocaat proberen en die zette de zaak verder in Oostende, maar er ging dus een vol jaar verloren!
  Om gelijk te krijgen bij een rechter moeten er uiteraard bewijzen kunnen voorgelegd worden. Was er wel geluidsoverlast? Een geluidsexpert, aangesteld door het gerecht moest dat vaststellen.
  De eigenaars kregen na een tijdje de indruk, al dan niet gerechtvaardigd, dat de uitbater en zijn beste vrienden en klanten er op uit waren de klagers weg te pesten door nog luider te keer te gaan. Dat leverde echter nog betekenisvoller metingen van de expert op en dat speelde dus in de kaart van de klagers.
  Het is niet te geloven maar burenhinder kan soms ongehoorde proporties aannemen; De expert moest soms ’s nachts opgeroepen worden als de geluidslast weer eens hoge toppen scheerde omdat beneden een ‘volksbal’ van start ging.
  Wanneer kunnen we spreken van ‘strafbare’ geluidhinder?
  De sterkte van het geluid wordt uitgedrukt in decibel (dB). De decibelschaal is een logaritmische schaal. Dit wil zeggen dat een toename met 3 dB gelijk is aan een verdubbeling van het geluid en dat een toename met 10 dB tien keer zo veel geluid betekent. Het is dus geen lineaire schaal, zoals bv. afstand in meters, waarbij 20 meter het dubbele is van 10 meter. De geluidsmeter meet een maximale en een minimale waarde. Het verschil tussen beide mag slechts 5 dB zijn. De luidste waarde in ‘ter Gunst’ bedroeg 33 dB, de stilste 15,4 dB. Een verschil dus van 17,6 dB, dus ver boven de norm.

  De rechter beslist
  De rechter besliste niet dat het café dicht moest maar wel dat er na 22 uur geen muziek meer mocht gespeeld of gedraaid worden, dat het café om middernacht dicht moest en dat er vóór 7 uur ’s morgens
  niet meer mocht gepoetst worden, d.w.z. de basisakte moest gerespecteerd worden. Deze legt aan alle bewoners stilte op tussen 22u00 en 7u00.
  Aan elke vaststelling van een overtreding werd een boete van 1.250 euro verbonden. Drie vastgestelde overtredingen betekenden dus een gezamenlijke boete van 3.750 euro.

  Maar er komt nog meer miserie!
  Sinds 1 september 2005 moet men bij het bouwen van een meergezinswoning rekening houden met de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.
  Jullie kunnen die nalezen op
  http://www.middelkerke.be/resources/1/reglementen/reglementen.html
  ‘Ter Gunst’ had dus zeker moeten voldoen aan de verordeningen.
  En … dat was geenszins het geval! En … het waren geen kleinigheden!
  1. Er ontbreekt een ventilatiesysteem voor natte cellen (WC – keuken – vuilnisruimte en kelder)
      in de handelszaak. Er wordt gebruik gemaakt van de koker van de appartementen om de vuile
      lucht van de kelder, inbegrepen de WC’s, te evacueren. 
     Doordat de zaak zogezegd volledig apart staat van de rest van het gebouw, moeten de uitbaters
      niet meebetalen in de algemene kosten, elektriciteit, onderhoud enz.
  2. Er is geen betonnen of gemetselde koker vertrekkend vanaf het gelijkvloers om de ventilatie
      van de zaak te verzekeren en er de afvalgassen van af te voeren.
  3. Er is geen afvoerkanaal voorzien dat minstens 1 meter boven de kroonlijst uitkomt.
  4. De verluchting van de dampkappen van vier appartementen gebeurt door rechtstreekse
     doorsteken daar waar in ieder appartement een met een motor aangedreven ventilatiesysteem
     voorzien is.
  5. De handelszaak heeft geen eigen luchtaanvoer- en afvalgaskanaal in een daarvoor voorziene
      koker.
     De verwarmingsketel van de zaak is aangesloten op de CLV – schouw van de appartementen.
  6. Er is geen vetafscheider geplaatst voor de zaak

  De firma Vinçotte, een organisme erkend door de diverse federale overheidsdiensten om controles uit te voeren voor het verkrijgen van de officiële attesten voor uw installaties, voerde toen een expertise uit. En die was negatief … want de diameter van het rookafvoer- en luchtaanvoersysteem, voorzien voor 4 à 5 toestellen, werd onvoldoende bevonden voor 7 aangesloten toestellen.

  Uiteraard lieten de eigenaars in die periode ook weten aan de syndic ‘La Plage’ dat ze op de hoogte waren van al de bouwovertredingen met inbegrip van het vergroten van de bierkelder van de zaak zonder vergunning. De syndic heeft toen in april 2012, zelf zijn ontslag ingediend en … er kwam uiteraard een nieuwe.

  Klacht bij de gemeente!
  Begin februari 2013, bijna twee jaar geleden dus, ontvingen de technische dienst van de gemeente en de burgemeester welgeteld vijf bewonersklachten omwille van het niet naleven van de stedenbouwkundige verordeningen.
  De klachten werden gericht tegen ‘R&R Promoties’ uit Leffinge, zijnde Yvan De Ruytter en Frank Rouseré, zaakvoerder van ERA La Plage uit Westende-bad maar ook tegen David Debal eigenaar van het café.
  De politie heeft toen een verslag opgemaakt dat opgestuurd werd naar het parket van Kortrijk. Maar … de klachten werden geseponeerd, na overleg met de gemeente. Je moet het maar begrijpen! Die motivatie zou ik graag eens horen!

  Middelkerke is sinds 1 mei 2013 een ‘ontvoogde’ gemeente!
  Dat betekent dat Middelkerke zelfstandig mag beslissen over het verlenen of weigeren van de meeste stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen. De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar (GSA) speelt daarbij een sleutelrol: hij of zij adviseert het college van burgemeester en schepenen bij het nemen van beslissingen over vergunningsaanvragen en draagt zorg voor een aantal procedurele aspecten. De GSA oefent zijn taak neutraal en onafhankelijk uit. Het advies van de GSA maakt deel uit van het dossier. De eigenlijke beslissingsbevoegdheid inzake vergunningen binnen de reguliere procedure ligt uiteraard bij het college van burgemeester en schepenen. 

  Wie is verantwoordelijk voor stedenbouwkundige overtredingen?
  De gemeente moet controleren of de stedenbouwkundige voorschriften wel gevolgd worden, maar zowel de architect als de bouwheer als de diverse bouwfirma’s kunnen aansprakelijk zijn, afhangende van de overtreding. De architect maakt het lastenboek op en moet dus controleren of dat ook uitgevoerd wordt. 
  De vraag die iedereen zich nu stelt is ‘Werd’ er ondertussen verholpen aan de vastgestelde tekortkomingen?
  Je zou op de lange duur wanhopig worden en alle vertrouwen in de overheid verliezen als je met een dergelijke resem aan overtredingen geconfronteerd wordt. Als er dan tenminste opgetreden werd tegen overtreders van stedenbouwkundige verordeningen, maar dat is nog steeds niet gebeurd!

  Werd ook daarvoor klacht ingediend bij het gerecht?
  Je zou het doen voor veel minder! Sinds dit voorjaar loopt er bij de vrederechter in Oostende inderdaad een klacht.

  De grootste zorg van de ‘klagers’ is dat de brouwer het café zou verkopen in zijn huidige staat. Als hij dat zou doen, dan zal het niet zijn omdat de zaak al genoeg opgebracht heeft, maar om te vermijden dat hij zelf nog moet opdraaien voor de kosten. Daarom moest hij dus gedagvaard worden.
  De huidige uitbaters zijn geen kandidaat-kopers en hebben al gekozen voor een andere oplossing (zie hierna). Zij kennen immers de klachten en de problemen. Zou er echt nog een onwetende nieuwe eigenaar kunnen gevonden worden? Of iemand die denkt dat er toch niets in huis komt van al die klachten?
  Dan herbegint al die miserie weer voor de eigenaars. De rechter zal dus de oplossing moeten brengen.

  Wat nu met ‘Ter Gunst’
  Het café verhuist nu naar de Essex Scottishlaan in het gebouw waar vroeger ooit het restaurant ‘de IJzer’ gevestigd was. Dat gebouw werd eerst gerestaureerd. Het heeft drie (?) jaar leeggestaan! Waarom?
  Lag het duinendecreet misschien in de weg of waren daar ook enkele tekortkomingen waardoor stedenbouw geen uitbatingsvergunning kon afleveren?
  Maar, aangezien het de bedoeling is binnenkort over te gaan tot de opening (‘coming soon’) moeten de problemen nu toch van de baan zijn. Zo snel?
  Wat is er gebeurd?

  Gezien de vaststellingen in het gebouw van ‘Ter Gunst’ en de geluidsoverlast, vind ik de beslissing van de rechter steekhoudend. Ook de beslissing van de uitbater om te verhuizen, vind ik terecht.
  Gedaan dus met ‘Ter Gunst’ in de dorpskern! Weer een café minder en er zijn er al zo weinig. De wederopbloei van Westende-dorp is dus nog niet voor vandaag noch morgen!

  Bronnen
  Wikipedia

  http://www.laplage.be/agence/Mod_proj/HofTerGunst/HofTerGunst-nl.htm
  http://www.middelkerke.be/resources/1/reglementen/reglementen.html
  http://brasserietergunst.weebly.com/ (2 foto’s)
  http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Ontvoogding

   

  15-12-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Horeca
  08-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke Brandweerhervorming: zwaardere factuur voor dezelfde kwaliteit? Of toch niet?

  Op 17 juli 2014 is het koninklijk besluit dat de opdrachten verdeelt tussen de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming, in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het treedt in werking op 1 januari 2015, al zullen sommige zones misschien gebruikmaken van de geboden mogelijkheid om (maximaal) een jaar uitstel te vragen.
  Als de federale brandweerhervorming ingaat, maakt Middelkerke verplicht deel uit van één grote brandweerzone met 17 gemeenten, samen met Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostende, Oostkamp, Oudenburg, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. Daarbij zijn dus ook de grote steden Brugge en Oostende, die net als Knokke-Heist heel wat beroepskrachten tellen. Het nabijgelegen Nieuwpoort behoort dus niet tot die zone. De negen geel gekleurde plaatsnamen hebben nu een eigen brandweerkorps.
  Er zijn vier West-Vlaamse zones. Middelkerke ligt dicht bij de Z-W grens van West-Vlaanderen 1. (plaatsnaam wit onderstreept op rechtse afbeelding)

  De zonecoördinator wordt kapitein Filiep Dekiere, korpsbevelhebber in Knokke-Heist.

  Hoe ziet onze huidige brandweer er uit?
  Het brandweerkorps in Middelkerke bestaat louter uit vrijwilligers, maar ingevolge de toekomstige opname in een zone, vreest onze burgemeester dat haar gemeente straks mee de grote groep beroepskrachten zal moeten financieren.
  Ik heb al eens een artikel gewijd aan onze brandweer, met name in mijn bijdrage van 23 april 2012 naar aanleiding van een opendeur op Erfgoeddag 2012. 

  Hoe zal die nieuwe zone er uitzien?
  De brandweer wordt opgedeeld in 34 aparte hulpverleningszones die een eigen rechtspersoonlijkheid hebben en bevoegd zijn in verschillende gemeenten. Het zijn dus intercommunales met aan het hoofd een raad van bestuur waarvan de leden worden gekozen door de betrokken gemeenten. Die zones werven het personeel aan, kopen of huren de gebouwen en het materiaal en staan zelf in voor het beheer ervan. Hun beslissingen moeten wel goedgekeurd worden door de gemeenten die een financiële bijdrage en afgevaardigden leveren aan de zoneraad.
  In totaal zijn er 311 beroepsbrandweerlui in de zone en 429 vrijwilligers. De totale bevolking binnen de zone is 432.922 personen of 454 personen/km² en de totale brandweer zal iets meer dan 30 miljoen euro per jaar kosten.
  Elke zone heeft haar eigen directie (de zonechef), administratie en personeel. Met de hervorming worden ook de statuten van de beroepsbrandweerlieden en de vrijwilligers gelijkgestemd. Dit is één van de belangrijkste onderdelen van de hervorming en heeft een grote invloed op de carrièremogelijkheden en op het personeelsmanagement in de kazernes.
  De beroepsbrandweerlieden zullen nu in heel het land hetzelfde verdienen, met de garantie dat niemand er financieel op achteruit gaat. Alle verworven rechten blijven behouden. Wie bijvoorbeeld extra verlofdagen of vergoedingen geniet, heeft daar ook in de toekomst recht op.
  Ook voor vrijwilligers is er vooruitgang, met een vergoeding die voortaan stijgt met de anciënniteit en de veralgemening van een premie voor onregelmatige prestaties.

  Hoe is men tot die hervorming gekomen? Wat is de bedoeling ervan?
  Aan de start ging ruim tien jaar werk vooraf. De ramp in Gellingen in 2004 met 24 doden was de aanleiding om het functioneren van de brandweer onder de loep te nemen.

  Bart Somers, burgemeester van Mechelen, was namens de Vereniging van Steden en Gemeenten( (VVSG) nauw bij de hervorming betrokken. Er zijn volgens hem twee redenen waarom het zolang geduurd heeft. In tegenstelling tot de politiehervorming, waar je drie professionele korpsen moest integreren, is er bij de brandweer een veel groter verschil tussen de korpsen, zuiver professionele, gemengde, vrijwillige, ieder met hun eigen geschiedenis. De tweede reden zou zijn dat de brandweerhervorming moet gerealiseerd worden in tijden van budgettaire krapte, terwijl niemand erop achteruit wil gaan.
  Het ministerie van Binnenlandse Zaken, toen nog onder Joëlle Milquet, stelde zich bij de hervorming drie belangrijke doelstellingen.
  Ten eerste wilde men de hulp aan de bevolking op optimale wijze georganiseerd zien.
  Verder moet de veiligheid van burgers en hulpverleners beter worden en tenslotte wenste men het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, inzake opleiding, materieel, standaard operationele procedures, uniform statuut van beroeps en vrijwilligers van brandweer… te professionaliseren.
  Moest men daarom echt de brandweer hervormen?
  Natuurlijk wel als men oordeelt dat het huidige functioneren van de brandweer niet altijd beantwoordt aan de standaarden die moeten gehanteerd worden voor de veiligheid van de burgers. Men wenste voor de brandweer hetzelfde te doen als wat men vijftien jaar geleden deed voor de politie waarvan iedereen zegt dat die nu veel beter werkt dan vroeger. De brandweer zou dus in de toekomst professioneler, rationeler, uniformer moeten werken zodat de veiligheid van de burgers erop vooruitgaat. We zullen zien!

  Er wordt gestreefd naar de snelst mogelijke adequate hulp
  Dat betekent dat de brandweerdienst die het snelst op de plaats van een schadegeval aankomt of kan aankomen, zal tussenkomen zodat de burgers zo snel mogelijk geholpen worden. Zo wil men ook de veiligheid verhogen. De samenwerking tussen operationele diensten zal versterkt worden, wat betekent dat de dichtstbijzijnde posten ter versterking kunnen worden opgeroepen op de plaats van een schadegeval.

  De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (zie B.S. 31.07.2007 + erratum B.S. 01.10.2007),schrijft voor dat administratieve grenzen geen criterium zijn voor de hulpverlening. Veel hulpdiensten passen dit principe al een tijdje toe, maar nu wordt het dus ook wettelijk opgelegd. Voor de burger betekent dit dat hij of zij wettelijk recht heeft op de noodzakelijke hulp (adequate hulpmiddelen) en dit zo snel mogelijk (qua tijd, dit is niet altijd de kortste afstand). Dit principe is een resolute verandering in de organisatie van de Belgische hulpdiensten. Het is ook een echte vooruitgang voor de bevolking wat de efficiëntie van de hulpverlening betreft.

  Waar ging men nog van uit om die wet op te stellen?
  1. Elke burger heeft recht op eenzelfde basisbescherming tegen een gelijke bijdrageplicht.
      Er moet gestreefd naar een gelijkwaardige bijdrage in de kosten door de gemeenten op basis
      van heldere criteria: het stedelijk of landelijk karakter, het bevolkingsaantal, de risico's en de
      inhoud van de veiligheidsplannen.

  2. Een schaalvergroting is noodzakelijk.
     Daardoor kunnen de middelen rationeler en efficiënter worden aangewend en kan de
     dienstverlening worden verbeterd. Vele van onze huidige brandweerdiensten beschikken over
     te weinig potentieel om naast de gewone brandweerinterventies ook nog alle andere taken,
     gaande van preventie tot rampenbestrijding, eigenhandig aan te kunnen.
  3. Structuur van de brandweerdiensten met drie niveaus
  a. Uitvoerend niveau
      De basisbrandweerzorg wordt verzekerd vanuit een netwerk van brandweerposten die
      dienen te beschikken over het nodige personeel en materieel volgens opgelegde 
      minimumnormen.

  b. Organiserend niveau
      De hulpverleningszone met rechtspersoonlijkheid neemt het personeel in dienst en koopt het
      materieel en uitrustingen aan. Ze bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en coördineert
      de werking tussen de posten van haar zone. De zone wordt bestuurd door een beleidsorgaan
      samengesteld uit mandatarissen van de aangesloten gemeenten.

  3. Regelgevend niveau
     Het federale niveau met aan het hoofd de minister van Binnenlandse Zaken staat in voor de
     reglementering. De minister wordt bijgestaan door zijn administratie van de civiele veiligheid
     en door een op te richten autonoom Centrum voor Kennis en Expertise om technisch
     ruggensteun te verlenen in brandweeraangelegenheden.

  De federale hulpdienst van de Civiele Bescherming staat als federale steundienst ter beschikking van de zones en van de gouverneurs.

  De wet van 15 mei 2007 hervormt niet alleen de geografische bevoegdheden en de missies van de brandweer, maar ook die van de Civiele Bescherming.

  Wat zal er veranderen?
  Deze hervorming is zeker heel belangrijk voor het personeel en de betrokken eenheden, maar wat betekent ze nu eigenlijk voor de bevolking?

  Er verandert eigenlijk niets fundamenteels: het telefoonnummer en het hulpverlenend personeel blijven dezelfde. De hulpverlening wordt echter efficiënter dankzij het principe van de snelste en meest adequate hulpverlening. Voor niet-dringende hulp zal er één team van twee brandweerlieden van een al dan niet verder gelegen kazerne ter plaatse komen. Voor brand in een woning zullen echter enkele tientallen brandweerlieden worden gemobiliseerd van de dichtstbijzijnde korpsen. Ook voor technische interventie, zoals chemische ongevallen of moeilijke situaties waarvoor speciaal materiaal nodig is, zal er een (eventueel verder gelegen) eenheid worden ingezet, die over de juiste middelen beschikt.
  De belastingen die de burger betaalt aan de gemeente voor de brandweer worden opnieuw geïnvesteerd in de zone waarvan de gemeente lid is. De federale overheid stelt nog extra financiële middelen ter beschikking zodat de bevolking overal dezelfde hulpverlening kan krijgen.

  Er wordt gevreesd voor de toekomst van de brandweervrijwilliger
  Het zou tegenwoordig moeilijk zijn om nog voldoende vrijwilligers te vinden en in de toekomst zou er weinig beterschap te verwachten zijn. Het zou minder vanzelfsprekend zijn om een langdurig en veeleisend maatschappelijk engagement bij de brandweer aan te gaan. Door de professionalisering van de opleidingen en van de manier van werken, door de steeds hogere eisen op inhoudelijk en fysiek vlak, zou er steeds meer gedacht worden vanuit de logica van de beroepskrachten. De lat om vrijwilliger te worden zou dus steeds hoger liggen.

  Middelkerks brandweerduiker ongerust over hervorming
  Vrijwillige brandweerduiker Dominique Boudt maakte zich op 13 november, in een open brief, ongerust over de nakende hervorming: "Zo zouden er binnenkort geen vrijwillige duikers meer opgeleid worden voor ons korps. Hoe de hulpverlening erna zal gebeuren, is onzeker. Het kan gerust zijn dat de vrijwillige duiker bij ons korps uitsterft. In de toekomst vertrekken duikploegen vanuit de nieuwe hoofdposten Oostende of Brugge, maar dat duurt natuurlijk langer. Dat zal de hulpverlening volgens mij niet ten goede komen."
  De voorzitter van de technische commissie 'zone 1' Filiep Dekiere beweert echter dat de denkpistes nog niet definitief zijn: "We zijn inderdaad bezig met veranderingen, maar het is voorbarig om te stellen dat die al definitief zijn. We kijken momenteel wat de opties zijn en durven het aan om kritische denkoefeningen te maken. Nu zijn we nog bezig om de knopen te bestuderen, maar die zullen pas op 1 januari 2015 doorgehakt worden".

  Volgens Janna zal die hervorming een pak meer kosten dan voorheen
  Onze burgemeester vindt de brandweerhervorming een noodzakelijk kwaad. 'De hele operatie zal de gemeentekas immers handenvol geld kosten voor al bij al dezelfde dienstverlening, en we hebben helaas geen andere keuze.Waar Middelkerke nu zowat 35 euro per inwoner voor de brandweer uitgeeft, verdubbelt dat bedrag jaar na jaar tot 70 euro in 2025. De brandweerkosten voor Middelkerke bedroegen in 2013, inclusief investeringen, ruim 650.000 euro. De dotatie van Middelkerke aan de zone komt op ruim 1 miljoen euro in 2015 en in 2025 loopt dit op tot meer dan 1.300.000 euro.'

  De dotaties van de gemeenten van de zone zullen elk jaar worden bepaald op basis van een akkoord tussen de betrokken gemeenteraden. Bij gebrek aan een akkoord bepaalt de wet dat de dotatie van elke gemeente een nog vast te stellen verdeelsleutel moet volgen.

  Janna vindt dat men geen oor heeft naar haar verzuchtingen en die van haar collega’s- burgemeesters
  ‘Samen met collega-burgemeesters uit gemeenten die in hetzelfde schuitje zaten, heb ik in Brussel aan de alarmbel getrokken, maar men had helaas nauwelijks oor naar onze verzuchtingen.  Jammer, want de burgemeesters staan nochtans dagelijks met beide voeten in de realiteit. Nochtans is het uitgangspunt van de schaalvergroting, namelijk dat elke burger recht heeft op éénzelfde dienstverlening tegen een gelijke bijdrage goed.  Helaas is dat in de praktijk niet het geval. Ook is het maar de vraag of alles nu veel efficiënter zal verlopen.  Vroeger was Middelkerke op alle vlakken immers verantwoordelijk voor haar eigen korps, wat  duidelijk was, nu ligt het management bij de zone, waarvan 17 gemeenten deel uitmaken, die allen een verschillende invalshoek hebben, wat de bestuurbaarheid  en de efficiëntie niet altijd vergroot.  We kijken wat de toekomst brengt, maar alleszins is voor Middelkerke de brandweerhervorming een duidelijk voorbeeld dat schaalvergroting niet  automatisch goedkoper is, wel integendeel', betreurt Janna Rommel-Opstaele.

  Vrezen de burgemeesters misschien aan macht te zullen inboeten?
  In de praktijk zal er voor sommige gemeenten niet heel veel veranderen, voor andere zal de kwaliteit fel verbeteren. Cruciaal is dat de brandweer een zonaal, regionaal korps wordt, terwijl ze vroeger echt aan het lokale bestuur toehoorde. Dat is bij veel burgemeesters nog niet doorgedrongen. De burgemeester zal de brandweer niet meer lokaal kunnen aansturen. De werking zal vergelijkbaar zijn met een intercommunale, met het gevaar dat de afstand tot het lokale bestuur groot wordt.

  De hogere overheid gaat er echter van uit dat een burgemeester die interesse toont en betrokken wil zijn, mee aan het stuur kan zitten. In een zone zou er na verloop van tijd een soort van fractievorming plaatsvinden. Binnen de zoneraad zou een soort kernbestuur van enkele burgemeesters ontstaan, dat beleidsvoorbereidend en sturend werk zal doen.

  Janna ziet ook een paar lichtpuntjes
  Toch is het niet allemaal kommer en kwel en ziet de burgemeester zeker ook een paar lichtpuntjes. 'Het feit dat onze inwoners een beroep kunnen blijven doen op ons geëngageerde vrijwilligerskorps en dat de kazerne in Middelkerke blijft, is ongetwijfeld een goede zaak.  De veiligheid van onze inwoners blijft gegarandeerd.  We blijven ook eigenaar van de kazerne en ontvangen hiervoor huur van de zone.  Wanneer de kinderziekten van de nieuwe zonevorming voorbij zijn en er een goed financieel beleid gevoerd wordt, hoop ik bovendien dat de kosten op termijn ook gedrukt kunnen worden', besluit Janna Rommel-Opstaele met een positieve noot. 


  Besluit
  Zelf ben ik niet in staat om te oordelen over de geplande hervorming. De toekomst zal het dan maar moeten leren. Ik zie het wel met een goed oog. Ik heb daarover de mening gevraagd van een specialist die al 27 jaar korpschef is van de Middelkerkse brandweer, Marc De Jonghe. Ik mocht helaas geen antwoord ontvangen.* Of hij dat zelf niet wenste te doen of dat hij dat niet gedurfd heeft, daar heb ik het raden naar. Spijtig!!

  Bronnen
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van Dany Van Loo op zaterdag 25 oktober 2014
  Artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van MVHB op 14.11.2014 ‘Brandweerduiker ongerust over hervorming’
  Artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ door Paul Bruneel op 21.10.2014

  * Aanpassing
  Op maandag 8 december mocht ik dan toch een antwoordje verwachten, waarvoor dank.
  Veelzeggend is het wel niet! Oordelen jullie zelf maar:

  "Heel veel nieuws is er op dit moment niet. Het betreft een beslissing van de Federale overheid.
  Alle gemeentebesturen uit onze zone hebben het licht nu op groen gezet door officieel toe te treden en akkoord te gaan met de betaalverdeling. Op 01.01.2015 gaat de feitelijke zone nu van start.
  Voor onze post zal er in de feitelijkheid en naar uitrukken weinig of niets veranderen.
  Wij blijven alle interventies, met dezelfde manschappen en hetzelfde materieel, nauwgezet opvolgen vanuit onze post aan de Klein Kasteelstraat.
  De burgers in nood kunnen ons steeds bereiken via het nationaal nummer 112 ( geen voornummer enkel 112)"

  08-12-2014, 17:47 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Brandweer
  01-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke en Westende: een beetje van alles

  Was de Calidris in Westende in rouw gedompeld?

  Vlaggen halfstok aan Calidris
  Een vlag die halfstok wordt gehangen is een vlag die niet aan de top van de vlaggenmast, maar slechts tot ongeveer de helft of 2/3 van de hoogte wordt gehesen en daar uitgehangen. Dit is een teken van rouw. Symbolisch hangt de onzichtbare vlag des doods boven de vlag die halfstok is gehangen.
  Wel, drie vlaggen aan de Calidris, hangen al enkele maanden halfstok tot en met zondag 30 november 2014.

  Natuurlijk weet iedereen ondertussen wat er met de Calidris gebeurd is of zal gebeuren. Zogezegd omdat het huidig gebruik te duur uitvalt voor de gemeente, werd één en ander ‘gereorganiseerd’.
  De kustreddingsdienst mag de gebouwen achteraan innemen voor een habbekrats vanaf 30 november 2014. In het gebouw zullen schoolklassen en groepen vormingen rond veiligheid aan zee kunnen bijwonen.
  De verenigingen die er tot heden een comfortabel onderkomen gevonden hadden, werden eruit verdreven. De Open VLD heeft een hele tijd het gebouw met rook omhuld (vandaar talrijke reacties op hun werkwijze) maar nu beweren ze met grote fierheid een ‘goede oplossing’ gevonden te hebben (zie partijblad ‘Open vld blik’ jaargang 5 nr 2 september 2014).
  De creaverenigingen (o.a. vzw Littera, vzw Pollet) verhuizen naar het voormalige rusthuis ‘de Ril’ om er na, renovatie van het gebouw, een volledige ‘creavleugel’ te bezetten.
  Voor de andere verenigingen wordt een nieuwe gemeenschapszaal voorzien met twee ruime lokalen in de Essex Scottishlaan (huis van Gruwier naast de beenhouwerij, waar vroeger de videotheek was). Hoeveel zal dat dan wel kosten?

  Tegen het einde van 2014 wordt er een concessie uitgeschreven met de bedoeling van de Calidris een jeugd- sport- en natuurcentrum te maken.‘Concreet zien we mogelijkheden voor een natuureducatief bezoekerscentrum voor strand, zee en duinen’, zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele. ‘Ook bedrijfs- en teambuilding events, zeeklassen voor scholen, watersportklassen, schoolreizen, workshops, familiedagen en verenigingsweekends kunnen geschikte activiteiten zijn, net als aan watersport verbonden en openluchtinitiatieven. Bij dit alles is ook ondersteunende verblijfsaccommodatie mogelijk.’
  Ik ben benieuwd of Gerard Soete, gemeenteraadslid van de CD&V, een concurrent krijgt.

  Ten laatste op 16 december 2014 worden de kandidaturen verwacht.

  Na 47 jaar onderdak in West Hint heeft de chiro van Westende dit jaar zijn intrek genomen in de Calidris. Dat zou een veiliger omgeving moeten zijn voor de chirojeugd, onmiddellijk bij de duinen en het strand. Vroeger moest er ook steeds rekening worden gehouden met de eventuele verhuur aan andere verenigingen. Wat gebeurt er nu met de garage van wijlen Jan Ureel?

  Ik zou de politicus van de oppositie die eens de vergelijking wil maken tussen de vroegere kostprijs voor het gebouw en de nieuwe plus al de bovenstaande initiatieven, van harte toejuichen.
  De Open VLD is in elk geval van mening dat hun reorganisatie het imago van Westende als veilige en actieve badplaats voor watersporters versterkt en dat nieuwe groepen jongeren zullen aangetrokken worden. Een wijze zei ooit dat een optimist het even vaak mis heeft als een pessimist, maar dat hij wel een stuk gelukkiger is.

  Bronnen
  Gemeente gaat op zoek naar uitbater Calidris’ in ‘Het Nieuwsblad’ van 18.10.2014 door Danny Van Loo
  Wie alles wil weten over de Calidris, moet maar eens mijn artikel ‘Middelkerke/Westende: Over vriendjespolitiek en verspilling van belastingsgeld’ lezen (zie map ‘Gemeentebestuur’ op datum van 14.7.2014)

   

  Vijfde editie van Beaufort

  Beaufort is een driejaarlijks project van hedendaagse kunst, dat aan de kustbewoners en toeristen aangeboden wordt.
  In 2015 zal dat de vijfde editie zijn die zal lopen van 21 juni tot 21 september. Er stonden lange tijd grote vraagtekens achter de organisatie, gezien de verlaging van de subsidiëringsbijdragen voor de cultuursector. Maar Beaufort gaat dus nu dus toch opnieuw door.
  Trouwe lezers van deze blog weten dat ik aan elke editie een artikel wijd. Dat zal nu niet anders zijn vooral omdat het wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat we er kunnen van genieten.
  Vanaf 2017 valt cultuur immers niet meer onder de bevoegdheid van de provincie maar wel onder die van de Vlaamse overheid.
  Maar de soep wordt nooit zo heet gegeten als ze opgediend wordt . Het zou best kunnen dat de Vlaamse overheid er gewoon mee doorgaat samen met de tien kustgemeenten (ook Knokke-Heist, dus dat de vorige keer niet meedeed) die er elk 40.000 euro in investeren. De 1 miljoen of 1,5 miljoen euro (al naargelang de bron) die de provincie er tot op heden oplegde, zullen in de toekomst ook wel gevonden worden, zeker? Dat hoopt men tenminste en daar pleit iedereen ook voor. Dat is alvast ook de mening van de gedeputeerde voor cultuur Myriam Vanlerberghe.

  Hoe wordt de editie van 2015 opgevat?
  De vijfde uitgave van Beaufort vernieuwt zich qua aanpak en benadering. De combinatie strand, zee, duinen en kunst blijft evenwel een uniek concept. Kunst en cultuur werken meer dan ooit als katalysator en economische motor om duurzaam cultuurtoerisme in de kustregio te promoten en zowel binnen- als buitenlandse kunstliefhebbers aan te trekken", klinkt het.
  Er wordt voor de openluchttentoonstelling gewerkt met één kunstenaar die tien werken zal maken. Wie die kunstenaar is, blijft nog een geheim en ook de locaties liggen nog niet vast. Wat wel zeker is, is dat er groepexpo's gepland zijn in de provinciale natuurdomeinen ''t Zwin' in Knokke, 'Raversyde' in Oostende en 'De Nachtegaal' in De Panne waar op 6 november 2014 het evenement werd voorgesteld..

  Het thema is ‘Buiten de grenzen’.Er zijn drie grote hoofdlijnen, namelijk dialoog, natuur en architectuur en duurzaamheid

  Bron
  Artikel van Belga op 6.11.2014 “Kunsttriënnale krijgt vijfde editie’

  Artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van GUS: ‘Vijfde editie van Beaufort voorgesteld’

  Het nieuw administratief centrum (vervolg)

  Ik schreef het reeds op 10 november 2014 in mijn artikel ‘Nieuw administratief centrum in Middelkerke geopend’ dat ik nog enkele bijkomende vragen gesteld had aan de gemeente en dat het antwoord daarop mij beloofd werd. Ik kondigde ook aan dat ik jullie op de hoogte zou houden.
  Ziehier mijn vragen en de antwoorden die ik daarop kreeg:

  1. Waarom werd de optie 'nieuw gemeentehuis' verlaten. Omwille van de kostprijs?
                   Op hoeveel werd zo'n nieuw gebouw geraamd? 
   
   A: De kostprijs was het belangrijkste element. Er waren diverse ramingen, gaande van 5 tot 50
                      miljoen euro, maar geen officiële.
                         Commentaar: dat is duidelijk! 
                                 Zou het kunnen dat die ramingen misschien niet ernstig uitgevoerd werden?
                                 En dat de antwoorden nog minder ernstig kunnen genoemd worden?

  2. Hoeveel heeft de ombouw van de loods tot MAC in het totaal gekost?
      A: De huidige ombouw kost om en bij het miljoen euro. De definitieve bedragen zijn nog niet

         gekend.
          Commentaar: in juli 2013 werden de kosten geraamd op 1 miljoen euro. Nu wordt al
               herhaaldelijk 
  beweerd dat de uiteindelijke prijs overeenkomt met de raming. 
               Laten we maar liever wachten op die ‘definitieve bedragen’.

               Het zou me niet verwonderen dat die een stuk hoger liggen dan de ‘voorlopige’.

  3. Hoeveel heeft het werk van het eigen personeel bij de ombouw van de loods tot MAC
      gekost?
    
  A: De werken die we met eigen diensten hebben uitgevoerd is de buitenaanleg voor een
          bedrag van € 49.768,- ( incl. BTW )
          Commentaar:
               Dat bedrag vertegenwoordigt dus ongeveer 1/20 van de totale ‘voorlopige’ kostprijs.
               En zeggen dat burgemeester Janna overal verkondigde dat de werken voor de bouw van
               het MAC ‘hoofdzakelijk door gemeentepersoneel’ uitgevoerd werden.
              Ik kan maar niet begrijpen waarom ze zoiets zegt, als de 'waarheid' daarna toch
               bovenkomt!

  4. Vragen over de constructie van het gebouw
  a. Geeft het MAC rechtstreeks  toegang tot het oud gemeentehuis en tot het gebouw waar
     totnogtoe de burgerlijke stand gevestigd was?
             A: De twee doorgangen zijn er maar kunnen niet gebruikt worden door de
                 bevolking.
  b. . Zijn er in het MAC op het gelijkvloers toiletten voor het groot publiek?
             A: Ja. Ter hoogte van de personeelsingang
  c. Wordt gans het MAC verwarmd door de zonneboiler?
             A: De zonneboiler is enkel voor het opwarmen van het water voor het sanitair.

  5. Zijn er ook nog werken voorzien in het oud gemeentehuis? (Bvb uitbreiden van de
      raadzaal)
      A: Fase 1 : vervangen buitenschrijnwerk en dakruiter.
           Fase 2 : renovatie buitengevel en verbeteringswerken plafondroostering van raadzaal. 
           Fase 3 : renovatie inrichting binnen.
                 Commentaar: laten wij ons dus maar vasthouden aan de takken van de bomen!
                         Dat alles zal toch niet meer kosten dan een nieuw gemeentehuis, hé?

  01-12-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  24-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Statistieken over de bevolking van Middelkerke

  Een volkstelling voor de eenentwintigste eeuw
  De Algemene Directie Statistiek van de Federale Regering heeft een volkstelling georganiseerd. Met een geleerd woord noemt men dat een ‘census’. Daarmee wordt een momentopname weergegeven van alle inwoners van het Belgische grondgebied ongeacht hun nationaliteit, in dit geval op 1.1.2011.

  Je zou nu kunnen denken dat daar niets bijzonders aan is, maar … dan sla je de bal mis. Voor deze census werd namelijk een nieuwe methodologie ontwikkeld. België organiseerde tot nu toe (en dat sedert 1845) om de tien jaar een volkstelling: de bevolking werd rechtstreeks ondervraagd en elke inwoner moest een vragenlijst invullen. Jullie herinneren zich nog wel hoe omslachtig dat was. Tegenwoordig is een groot deel van die informatie te vinden in de administratieve databanken, met het rijksregister als ruggengraat. Er werd dus beslist om deze informatiebronnen in 2011 de enige basis van de volkstelling te laten vormen.

  Voordelen van dit soort telling
  De telling heeft meerdere voordelen. Ze is vooreerst goedkoper! Terwijl de socio-economische enquête in 2001 meer dan 1 miljard Belgische frank kostte, zal de kost van de census 2011 slecht een fractie van dat bedrag vormen.
  Het is de eerste volkstelling die geen enkele last bij de burgers veroorzaakte.
  Aangezien het ook de eerste was die het voorwerp vormde van een Europese verordening, werden in de 27 lidstaten van de Europese Unie dezelfde definities gebruikt, waardoor internationale vergelijkingen veel gemakkelijker worden.
  Door deze nieuwe methodologie kunnen de resultaten in de toekomst regelmatig bijgewerkt worden.
  Op middellange termijn zal de methode het mogelijk maken de frequentie van de volkstellingen op te drijven en de publicatietermijnen te verkorten.
  Strikte vertrouwelijkheidsregels waarborgen de anonimiteit en het respect voor de privacy van de burger.

  Behandelde thema’s
  De census 2011 behandelt vier grote thema's: demografie (geslacht, leeftijd, wettelijke burgerlijke staat, verblijfplaats, geboorteland, nationaliteit, jaar van migratie naar België,...), opleidingsniveau, werk en woningen (eigendomstypes, bewoonde/niet-bewoonde woningen, bouwperiode, aantal kamers in de woning,...)
  Daardoor is een brede waaier aan cijfers over de demografie, de socio-economische aspecten, het onderwijs en de woningen beschikbaar waardoor voldaan wordt aan de specifieke behoeften van verschillende gebruikers. Nauwkeurige informatie over de kenmerken van de bevolking en haar woonomstandigheden is absoluut noodzakelijk voor de overheid om een gepast economisch en sociaal beleid te voeren. Internationale organisaties en de wetenschappelijke wereld vragen ook naar deze zeldzame volledige gegevens.
  Ziehier een overzichtelijke tabel:

   

  Middelkerke

  Vlaanderen

  België

  Gemiddelde leeftijd

       48 *

   

     41

  % vreemde nationaliteit

         2,19

         7

     10,49

   Aantal mensen/huishouden

         2,01

   

       2,3

           Eénoudergezinnen

   

       1/3

     1/10

  % hoger diploma

       18,22

   

     28

  % loontrekkende

       77,58

   

     84

  % gehuwd

       53,93

   

     51,01

  % vrouwen op 100 mannen

     104,57

   

  103,65

  % zelfstandigen

   

   

     14

  41 jaar oud
  Begin 2011 was de Belg gemiddeld 41 jaar oud. De gemeenten met gemiddeld de oudste bevolking vinden we terug aan de kust: Koksijde (50,2 jaar), Knokke-Heist (49,6 jaar) en Middelkerke (48 jaar).

  Dat zal wel niemand verwonderen aangezien veel gepensioneerden uit het binnenland de weg naar de kust gezocht en gevonden hebben.
  De vergrijzingsgraad bedraagt 26 %.

  2,3 mensen per huishouden
  Een huishouden in België telt gemiddeld 2,3 personen. Een derde van de huishoudens in Vlaanderen bestaat uit één persoon. Op gemeentelijk niveau zijn er vooral in de kustgemeenten (meer dan 1 op drie!) en grote steden veel eenpersoonshuishoudens.

  Koppels met minstens één kind vertegenwoordigen 28 procent van het totale aantal huishoudens in België. Een kwart van de koppels heeft geen kinderen. Eén op tien van de Belgische huishoudens is een eenoudergezin.

  Woningen
  Van de woningen worden 66% bewoond door hun eigenaar. 17% van de woningen bevinden zich in gebouwen die na 1991 werden gebouwd.
  Deze cijfers zullen wel niet van toepassing zijn voor de kustgemeenten, gezien de heersende bouwwoede en de vele verhuurde appartementen.
  Men kan zich afvragen of de tweede verblijfwoningen als bewoond door hun eigenaar mogen beschouwd worden.

  1 op 10 is geen Belg
  Meer dan 10 procent van de inwoners van België heeft een andere nationaliteit dan de Belgische. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is dat 1 op 3 (32,3%) , in Vlaanderen is dat 7 procent. Het percentage voor Antwerpen (18 procent) is veel hoger dan het Vlaamse gemiddelde maar het Limburgse Lanaken, op de grens met Nederland, ligt daar nog ruim boven (30 procent).
  Dat zou de indruk kunnen wekken dat de vreemdelingen in Vlaanderen vooral uit Nederland afkomstig zijn. Jullie weten ook wel dat dit geenszins het geval is.

  28 procent heeft een hoger diploma
  Iets meer dan een kwart (28 procent) van de Belgische bevolking van 20 jaar of ouder heeft een diploma van het hoger onderwijs. De opleidingsniveaus zijn vooral hoog in de gemeenten rond Brussel en het centrum van Vlaams-Brabant. Ook de gemeenten rond Gent vertonen hoge percentages.

  Dat heeft te maken met de werkplaats en met de diensten en bedrijven die er gevestigd zijn. 

  84 procent is loontrekkend
  Het aandeel zelfstandigen is de verhouding van het aantal zelfstandigen (met of zonder werknemers) tot de totale werkende bevolking.
  Een "zelfstandige" is een persoon die voor eigen rekening werkt, met of zonder werknemers en met of zonder geassocieerde partners.
  De "werkende bevolking" omvat alle personen met een betrekking.
  Binnen België is 84 procent van alle werkenden loontrekkend. In Vlaanderen is het aandeel loontrekkenden beduidend groter in de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Omgekeerd zijn er 14 procent zelfstandigen in België, en dat is ook het geval in West-Vlaanderen waar 16 procent van de werkende bevolking zelfstandig is.De cijfers stijgen in de regio's die wat verder verwijderd liggen van het centrum van het land, namelijk in West-Vlaanderen en in het oosten van de provincie Antwerpen.
  Merk op dat de optelling van de percentages voor het aandeel zelfstandigen en loontrekkenden niet 100 als resultaat geeft. Dat komt doordat personen met het statuut van 'helper' als een afzonderlijke categorie beschouwd worden.

  Welk verschil is er met de gemeentelijke profielschetsen, afgekort GPS+?
  De Algemene Directie van de Statistiek is niet de enige die statistieken opmaakt. De studiedienst van de Vlaamse regering doet dat ook. Ze worden ‘gemeentelijke profielschetsen’ genoemd. Waarom twee keer tellen? Hoewel zowel de Census 2011 en als de Gemeentelijke Profielschetsen heel wat administratieve informatie ontsluiten, zijn er toch belangrijke verschillen.

  De ‘Vlaamse’ datareeksen zijn opgebouwd op basis van cijfergegevens die op 1 februari 2014 beschikbaar waren en handelen meestal over een periode van 10 jaar of over de evolutie sinds de start van vorige legislatuur (2005). Deze set biedt tevens de gelegenheid de eigen gemeente te vergelijken met een groep gelijkaardige gemeenten (op basis van de Belfius-indeling) en met het Vlaamse Gewest. De evoluties in de tijd en de positionering van de gemeente in een bredere context zijn een goed vertrekpunt voor het stellen van prioriteiten.
  De volkstellingen van de AD Statistiek dienen om de volledige bevolking in kaart te brengen, met een heleboel socio-economische kenmerken, alsook met gegevens over de gebouwen waarin deze bevolking woont. Bovendien legt Europa dit soort tellingen over de totale bevolking verplicht op. Als bepaalde gegevens niet bestaan, moet de verzameling ervan "verplicht" opgestart worden.
  De Gemeentelijke Profielschets is een publicatie van administratieve gegevens. Ze geeft geen volledig beeld, er worden immers enkel gegevens gepubliceerd die als ondersteuning voor het gemeentelijk beleid kunnen gebruikt worden. Hierbij wordt uitgegaan van beschikbaarheid. Als gegevens niet bestaan, wordt naar alternatieven gezocht, maar "zonder wettelijke verplichtende" basis die de Census wel heeft.
  De huidige profielschetsen bevatten recentere demografische gegevens

  Bronnen
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20141023_01337773

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20141023_01337773
  http://census2011.fgov.be/doc/PERSBERICHT%20Census%202011.pdf
  http://census2011.fgov.be/info/news2_nl.html
  Antwoorden op mijn vragen door Dirk Moons / Studiedienst van de Vlaamse Regering

  Werkloosheidcijfers in 2014
  De cijfers die hierna volgen maken uiteraard geen deel uit van bovenstaande volkstelling, aangezien ze dateren van dit jaar.
  Ik wilde ze jullie toch niet onthouden omdat ze ook een belangrijk aspect van de Middelkerkse bevolking betreffen.
  Het aantal werklozen steeg in onze gemeente van 575 (in 2010) naar 655 (in 2014). Dat is een stijging met 13,9 %.
  Zijn we daarmee een uitzondering onder de kustgemeenten?
  In De Haan was er een daling! Middelkerke kent na Bredene (17,4%) en Oostende (16,6%) de grootste stijging. De Panne (13,4%%%))) en Koksijde (13,2%) doen het ook niet veel beter maar Nieuwpoort haalt een ruim lager percent. (4,9%).
  Hoe kan men die verschillen verklaren? Die uitleg is iets voor specialisten, dacht ik, en daarom stelde ik de vraag aan de ‘Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding’ (vdab), die ik bedank voor hun snel en duidelijk antwoord.

  Hier is het: “Ik zou mij daar niet teveel op vastpinnen, want het gaat hier over maandcijfers die jaar op jaar vergeleken worden. En een toevallige gebeurtenis binnen 1 maand kan die cijfers beïnvloeden, bijvoorbeeld een faillissement waarbij enkele ontslagen vielen of omgekeerd een bedrijf dat een uitbreiding deed en enkele mensen tegelijk heeft aangeworven.  Beter is te kijken naar de cijfers die het jaargemiddelde weergeven.
  Zo zie je op Arvastat (zie hieronder) dat gemiddeld in 2013 de werkloosheid in De Haan steeg met 5,9% en in Bredene met 9%. (Middelkerke: + 6,7%) De Haan doet het dus wel iets beter dan Bredene, maar het verschil is niet zo opvallend. Hoe komt dit ? Daar zijn meerdere factoren voor verantwoordelijk. Het is mogelijk dat het te maken heeft met de graad van kansarmoede die in Bredene bijvoorbeeld al jaren hoger ligt dan in De Haan. Ook Blankenberge heeft veel kansarme mensen onder zijn bevolking voor wie het moeilijker is om werk te vinden.* Eenduidige analyses zijn er meestal niet. Bemerk ook dat de absolute cijfers waarover het hier gaat (werkzoekendenaantallen van 400 à 500) relatief klein zijn wat bij de minste wijziging in positieve of negatieve zin nogal snel hoge percentages geeft.“
  *
  Voor Middelkerke (16,9 procent) liggen de cijfers wat lager maar ze zijn wel verdubbeld in amper twee jaar tijd.

  Wie alle cijfers eens wil bekijken, kan die vinden op de website van de vdab, http://arvastat.vdab.be
  Je gaat daarvoor als volgt te werk: onder de werkloosheidsstatistieken kies je voor "kengetallen" en dan krijg je het overzicht voor heel Vlaanderen. Via de knop "wijziging zoekopdracht" kan je de gegevens opvragen van elke gemeente die je wil en ook voor het gewenste jaar. Kies daarvoor als regio ‘Gemeente’ en selecteer ‘Middelkerke’ uit de lijst. Klik daarna op "Toon"
  Ik wil jullie in dit blogartikel niet vervelen met te veel definities of technische gegevens. Ik denk toch dat het interessant is uit bovenstaande informatie enkele kenmerken van de 655 Middelkerkse werklozen weer te geven.

   Geslacht
        Mannen                     361
        Vrouwen                   294
  Leeftijd
       < 25                           118
     25 - 50                         301
       > 50                           236
  Scholingsgraad
       Laag                           348
      Midden                       233
       Hoog                           74
  Allochtonen                      46
  Niet-EU                            26
  Arbeidsgehandicapten    124

  Bronnen
  http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2014/Middelkerke.pdf
  http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/3561.htm
  http://www.npdata.be/Data/Werkloosheid/SWV/Gemeenten-2011/Vlaams/Middelkerke.htm
  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/werkloosheid-stijgt-in-hele-regio-a2114129/
  http://arvastat.vdab.be/arvastat/index.html
  Antwoorden op mijn vragen door Carine Daene, regiomanager arbeidsmarktbeheer, VDAB Oostende/Westhoek

  24-11-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  17-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke/Westende: Waar gaan jullie kerst- en oudejaarsavond vieren? Waar gaan jullie lekker eten op 25.12.14 en 1.1.2015?

  De betekenis van de kerst- en nieuwjaarsviering
  Men ziet de periode van Kerst tot Driekoningen (de heidense twaalf nachten) tegenwoordig nog steeds als feestelijke periode. In deze periode vallen snipperdagen en schoolvakanties en veel bedrijven zijn gesloten. Veel mensen laten de kerstboom tot na Driekoningen staan. De tradities van onze heidense voorouders hebben dus nog steeds invloed.
  Ook moesten de geesten van de overledenen en de demonen worden verjaagd, die juist rond deze tijd konden opspelen. Dit verjagen gebeurde met veel lawaai, wat nog terug te vinden is in het gebruik om rond de jaarwisseling vuurwerk af te steken en klokken te luiden.
  Deze geesten moesten echter ook gunstig gestemd worden. Zij konden namelijk de mensen en het vee vruchtbaar maken en het gewas doen groeien. Men bracht ze daarom ook offers, die men na het ritueel zelf opat en -dronk. Dit vinden we terug in onze eigentijdse kerst en oud-en-nieuwgerechten, zoals kerststollen, vollaards, wafels, pannenkoeken, lukken, oliebollen en de traditie om uitgebreide maaltijden aan te richten met veel alcoholische drank.

  Over dat laatste wil ik het in mijn hiernavolgend artikel hebben.

  Waarom deze rondvraag?
  Met die feestdagen in het vooruitzicht, dacht ik dat het goed zou zijn eens de inventaris op te maken van de mogelijkheden die op dat gebied door onze gemeentelijke restaurants geboden worden.
  Ik heb het een paar jaar geleden ook meegemaakt: je bezoekt op internet de websites van verschillende etablissementen die daarvoor in aanmerking komen. Maar daarmee ken je niet altijd het menu en de prijs die je daarvoor moet betalen.
  Ik zocht dus de e-mailadressen op van alle Middelkerkse eetgelegenheden. Ze hebben er echter niet allemaal één en sommige wensen niet op die manier gecontacteerd te worden en verkiezen dat dit zou gebeuren per contactformulier of zelfs telefonisch.
  Geen eenvoudige opgave dus!

  De enquêtevragen
  Ziehier de vragen die ik stelde:

  1. Organiseert u op de avond van 24 december 2014 een kerstviering?           Ja         Neen
   Zo ja, voorziet u daarbij muziek met mogelijkheid om te dansen?                Ja         Neen
  2. Serveert u op 25 december ’s middags een kerstmaaltijd?                           Ja         Neen
  3. Organiseert u op de avond van 31 december 2014 een oudejaarsviering?   Ja         Neen
   Zo ja, voorziet u daarbij muziek met mogelijkheid om te dansen?                Ja         Neen
  4. Serveert u op 1 januari 2015 ’s middags een nieuwjaarsmaaltijd?               Ja         Neen
  5. Indien u van plan bent maaltijden te serveren bij de gelegenheden in punten 1 – 4, kunnen de geïnteresseerden dan via uw website het menu en de prijs vernemen?     Ja           Neen
  6. Indien men bij u terecht kan voor één of meerdere feesten, zijn er dan nu nog beschikbare plaatsen?  
                            voor de avond van 24 december 2014                      ja           neen
                            voor 25 december 2014 ‘s middags                          ja           neen
                            voor de avond van 31 december 2014                      ja           neen
                            voor 1 januari 2015 ‘s middags                                ja           neen

             Als er op 15.11.2014 geen meer zijn, wil u dat dan vermelden op uw website?

  1. Wenst u nog iets te vermelden? Schrijf het hieronder!

  Daaraan voegde ik toe “Ik zou u zeer dankbaar zijn, mocht ik van u een reactie ontvangen, zodat mijn artikel als vertegenwoordigend voor Middelkerke zou kunnen beschouwd worden.”

  Niet iedereen wenst aan zo’n enquête deel te nemen!
  Eén van de restaurants waarvan ik geen juist e-mailadres kon vinden, was ‘Sint-Laureins’ in de Strandlaan van Westende-dorp. Er staat er wel één op hun website, maar ik kreeg mijn bericht onbesteld terug.
  Op één van mijn fietstochtjes stapte ik dan maar eens af om de vraag op de man/vrouw af te stellen. Ik trof er de bazin aan. Was ze met het verkeerde been uit bed gestapt of heb ik ooit eens iets geschreven waarmee ze niet erg opgezet was, ik heb er het raden naar.
  Toen ik haar, op wat ik denk een beleefde en vriendelijke toon te zijn, vertelde wat de bedoeling was, nam ze een norse houding aan, schudde daarbij heftig ‘neen’ met het hoofd maar antwoordde niet.
  Toen ik haar wilde geruststellen met ‘ik vraag enkel of u met Kerstmis en Nieuwjaar open bent’ werd het schudden nog heftiger. Toen vroeg ik haar of dat betekende dat ze niet aan mijn rondvraag wilde deelnemen of dat ze niet geopend waren. Geen antwoord tot ik uiteindelijk vroeg ‘Mag ik dan schrijven dat u niet open bent?’ zei ze me op dreigende toon ‘Ge gaat gij juust niks schrijven’.
  Waar is de tijd dat het hotel-restaurant nog ‘De Welkom’ heette?
  Maar ja, vanzelfsprekend kan ik niet verwachten dat iedereen mijn vragerij gunstig gezind is. Ikzelf heb er wel geen voor- of nadeel bij.
  Van volgende restaurants mocht ik geen antwoord ontvangen, na mijn e-mail en twee herinneringen: Renty, Delissimo, Bistro-Gerard,
  Voor ‘Kapelle’ en ‘La Sauteuse’, die ook niet antwoordden, kon ik de nodige info geheel of gedeeltelijk op hun website vinden.

  De antwoorden die ik wel mocht ontvangen
  In tegenstelling met mijn Sint-Laureinservaring, was er wel een restaurantuitbater die het een prima initiatief vond om mij in te zetten voor mijn gemeente. Een andere bedankte mij om aan hen te denken.
  Nog een andere vond het een ‘tof initiatief’.

  Ik bedank zeer hartelijk alle restaurantuitbaters die hun medewerking hebben willen verlenen aan mijn rondvraag. Ik verontschuldig mij bij voorbaat bij diegene die hun restaurant niet terugvinden in mijn lijst. De webpagina’s die de lijst van de Middelkerkse restaurants vermelden, zijn vaak onvolledig of niet bijgehouden. Een paar voorbeelden: ‘’t Oud Klooster’ in Mannekensvere bestaat niet meer, de ‘Mange-tout’ is verhuisd naar Oostende. Is 4 Seasons nu gelegen op de Zeedijk 72 of in de Oostendelaan 304b? De antwoorden die ik op mijn mail kreeg waren ook niet altijd volledig.

                             24 Av  25   Mi 31 Av 1 Mi   Menu
  Prijs (a)
                              Website
  Middelkerke
  Belle Epoque     N     J  J (ZM)    N       J http://www.belle-epoque.eu/oudejaarsavond.html 

  Bistrant Villa Nova

      N     N     N    N       J

  Afhaalfolder   http://www.bistrantvillanova.
  be/Blog%20Posts/new-post-2.html

  Casino Baccara
  + Il Circo

      N     N   J (M)    N       J http://www.casinomiddelkerke.be/NL/
  welkom/restaurant/menu-oudejaar
    
  Chaplin     N     N     J  J (2)       J

  http://www.restaurantchaplin.be

  Colombus bistro

      N     N   J (M)    N       J

  http://www.columbus-middelkerke.be/

  De Lekpot Tot 15.2.2015 verbouwingswerken              
  De Sirene     N     J     N    J       J http://www.restaurantsirene.be/
  De Vlaschaard     J
  volzet
      J     N    N       J

  http://www.de-vlaschaard.be/restaurant-
  middelkerke-nl/info.php

  De Zeebries     J    N   J (M)
  volzet
    N      J

  http://www.dezeebries.net/page.asp?
  langue=NL&DocID=102072
   

  Deauville     N    J     N   N      J

  http://www.deauville-middelkerke.be/ 

  Eat and Sea     N    J   J (ZM)   N      ?

  http://www.eatandsea.be

  Honfleur   J (2)  J (2)   J (2)  J (2)      -

  http://www.hotel-honfleur.be/ 

  Kristoffel-Mimosa     N    J  J (ZM)    J      J

  http://www.hotelkristoffel.be 

  La Tempête     J    J     J  J (2)      J

  http://www.latempete.be/ 

  La Tulipe     J    J   J (M)   N      J

  http://www.latulipe.be/ 

  Omer  J (2)  J (2)   J (2)  J (2)      -

  http://resto-omer.be/keuzemenu 

  Papillon

            Jaarlijks verlof                                       http://www.restaurant-papillon.be/

  Ramblas  J (2)  J (2)     J  J (2)      J

  http://www.boerderijtje.be/ 

  Terrazza

               Gesloten                                             http://restaurantterrazza.webs.com/

  't Kelderke    J (ZM)     J     J (ZM)    J alles (2)

  http://www.pocketresto.be/
  middelkerke/bistro-kelderken

   The Lord     N     J   J (M)    J     J

  http://www.thelord.be/ 

   

  Lombardsijde

   

  't Fermetje     N   J    N    J    J

  http://www.t-fermetje.be/ 

   

  Westende-bad

   

  Marquize     J J vol   J vol J vol     J

  http://www.marquize.be/ 

  Westhinder    J (2)  J (2)     N     N     -

  http://www.restaurantwesthinder.be/ 

   

  Westende-dorp

   

  De Lanteirne     N   N   J vol    N     J

  http://www.delanteirne.be/ 

  De Lochting     N  J (2)     N  J (2)        -

  http://www.pocketresto.be/westende/
  de-lochting
   

  De Sauteuse     ?    J     J   ?     ?

  http://www.pocketresto.be/middelkerke/de-
  sauteuse
   

  't Hoeveke (1)     N    J   J (M)    N     ?

  http://www.t-hoeveke.be/index.cfm?langue=nl 

   

  Spermalie

   

  Kapelle     J    J    J    J     J

  http://www.restaurantkapelle.be/Events 

  Schoorbakkehoeve   J (ZM)    J    J (M)   N     J

  http://schoorbakkehoeve.be/ 

             

   

  Leffinge          

   

  De Kromme Elleboog

                                            Gesloten 

  (1)    uitgebreid met nieuw terras     (2) à la carte   M = dansgelegenheid     ZM: geen dansgelegenheid    (a) al dan niet op website

  Het lag niet in mijn bedoeling één of ander restaurant aan te prijzen of de restaurants met elkaar te vergelijken. Bekijk dus maar hun websites waarvan hierboven de URL’s om een beter idee te krijgen.

  Besluit
  Ik hoop dat jullie een goede keuze doen en ik wens jullie alvast leuke feesten en smakelijk eten!

  Bronnen
  Wikipedia bewerkt voor Vlaanderen
  http://www.pocketresto.be/middelkerke/restaurants

  Lees ook mijn artikel ‘Hoe lekker kan men in Middelkerke eten?’ (in de map Horeca op datum van 18.12.2011)

  Aanpassing

  De uitbater  van Eat & Sea op de Zeedijk 72, laat mij weten dat het pand voorheen 'The 4 seasons' heette en twee jaar leeg stond alvorens Eat & Sea in 2008 van start ging. Er bestaat ook een restaurant aan het shopping center dat 4 Seasons heet. Hartelijk dank voor deze verduidelijking.

  17-11-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Horeca
  10-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw administratief centrum in Middelkerke geopend

  Het nieuw administratief centrum, dat werd gerealiseerd in de vroegere brandweerkazerne van Middelkerke, is klaar. Op 24 oktober 2014 werden de deuren officieel geopend voor de lokale politieke mandatarissen, voor hun genodigden  en voor de pers.
  Meteen werd ook al een naam gekozen: het ‘Mac’, wat staat voor ‘Middelkerks Administratief Centrum.’

  Waarom een nieuw centrum?
  Het gemeentehuis barstte uit zijn voegen en daarom moest één en ander gereorganiseerd en herlokaliseerd worden. Sinds de brandweer zijn intrek genomen heeft in het modern gebouw in de Kleine Kasteelstraat, was hun oude vestiging vrijgekomen (zie ook verder).

  Voor de Middelkerkse bevolking is het nu veel eenvoudiger om wegwijs te geraken in de verschillende gemeentelijke diensten. Alles wat rechtstreeks met de bevolking te maken heeft, werd in het Mac gecentraliseerd. Die diensten zijn allemaal veel toegankelijker omdat ze elk hun loket hebben op het gelijkvloers: de burgerlijke stand, stedenbouw, milieu, huisvesting, ontvangerij, de dienst bevolking, de parkeershop en de preventiedienst.
  In het nieuw gebouw komt ook de onthaalfunctie veel beter tot haar recht.
  De informatiedienst zal ook beter toegankelijk zijn door de verhuis van de eerste verdieping in het huidige gemeentehuis naar de locatie waar vanaf 1 oktober 2001 tot voor enkele dagen nog de dienst burgerzaken gehuisvest was. Nog vroeger zaten daar de politiediensten tot ze hun eigen gebouw kregen, ook in de Spermaliestraat maar een paar honderd meter naar Wilskerke toe.
  Uiteraard is er een rechtstreekse verbinding gemeentehuis – Mac en Mac – informatiedienst, comfortabel voor het college en voor het personeel, maar niet nodig voor het publiek dat buiten het Mac niets meer te zoeken heeft.

  De woonwinkel uit de Oostendelaan, daar geplaatst omwille van de zichtbaarheid in het straatbeeld, werd toch verhuisd naar het Mac. Dat zou een besparing kunnen zijn tenzij het huis lang leeg blijft staan terwijl het huurcontract verder loopt. Ik stel mij in elk geval de vraag of de geïnteresseerden nu plots niet meer duidelijk moeten zien waar ze met hun vragen terecht kunnen.

  Samengevat, het gemeentebestuur wilde met het nieuwe administratieve centrum een flinke stap voorwaarts zetten op het vlak van toegankelijkheid, klantvriendelijkheid en duurzaamheid.  Dat blijkt mij gelukt te zijn en dat is natuurlijk zeer lovenswaardig!

  De werken moesten in het najaar van 2013 starten en afgewerkt zijn tegen het voorjaar 2014, een half jaar vroeger dus dan nu het geval is. Maar ja, zo dringend was dat nu ook weer niet!

  Wat blijft in het ‘oude’ gemeentehuis?
  Een aantal diensten blijven in het huidige gemeentehuis gehuisvest en verder zal het gebouw vooral een ceremoniële functie krijgen. De schepenen blijven hun kantoren behouden en in de vrijgekomen ruimten (of -s) kan vergaderd worden.


  Welke werken werden/worden er nog uitgevoerd?
  Het dak en de gevel werden volledig gerenoveerd maar er komt nog een zonneboiler, mogelijk worden er ook nog zonnepanelen geplaatst. Voor het gebouw is men bezig een pleintje met groene accenten aan te leggen en de ingang bestaat uit een grote glaspartij. De voorbehouden plaatsen voor de wagens van de collegeleden moesten dus verdwijnen.
  De aanduidingsborden om beter de weg te vinden in het Mac (naar de toiletten bijvoorbeeld) komen pas later. Waarom wordt toch niet gewacht tot alles klaar is om over te gaan tot de officiële opening?

  Had men niet beter een volledig nieuw administratief centrum gebouwd op een andere locatie?
  Alhoewel min of meer centraal, kan men bezwaarlijk beweren dat het gemeentehuis van Middelkerke ideaal gelegen is: op een druk kruispunt van vier wegen en met weinig of geen vrije parkeerplaatsen in de onmiddellijke nabijheid.

  Ziehier een kaartje waarop blijkt dat alle straten rond het gemeentehuis gelegen zijn in de blauwe zone, waar men maximaal 2 uur mag parkeren mits het leggen van de parkeerschijf.

  Tijdens de openingsuren van het Mac is het Oudstrijdersplein meestal volzet. Er zijn nu weliswaar enkele parkeerplaatsen aan de overkant van de straat waar men 30 minuten mag staan, ruim voldoende voor het afhandelen van een administratief probleem.

  Het gemeentepersoneel moet of kan parkeren in de ondergrondse parking op een honderdtal meter voor een gunstprijs van 50 eurocent per dag.

  Ik heb al eens een artikel geschreven over de raadzaal. Ik moest toen toegeven dat een degelijke installatie van multimediamateriaal, die het publiek moet toelaten om de vergaderingen met succes bij te wonen of thuis te volgen, niet mogelijk is wegens plaatsgebrek. De zaal is immers maar 11 meter op 8,5 meter groot. Zal de raadzaal misschien nu uitgebreid worden? Op die vraag kon niemand van de door mij bevraagden antwoorden.
  Het gemeentebestuur is een hele tijd van mening geweest dat er een nieuw gemeentehuis moest komen, maar uiteindelijk werd dan toch maar gekozen voor de uitbreidingsoplossing.
  Was de (veel) hogere kostprijs daarvan de reden of de wil om alles gegroepeerd te houden en/of in het centrum te blijven? Misschien hield men ook aan het beschermd gebouw? Er werd mij beloofd later de ramingsprijs voor een totaal nieuw centrum op een andere plaats mee te delen. Ik houd jullie op de hoogte.

  Jullie gaan mij natuurlijk nooit horen zeggen dat er nog meer geld had moeten uitgegeven worden. Op dat vlak moet ik dat dus wel een goede keuze noemen, maar er wordt zoveel geld verspild in onze gemeente en een nieuw gebouw voor een administratief centrum had model kunnen staan voor de toekomstvisie van onze bestuurders. Helaas moet ik denken dat dit woord niet in hun woordenboek voorkomt.

  En … hoeveel heeft dat nu toch weer gekost?
  De werken zouden hoofdzakelijk uitgevoerd zijn door eigen personeel van de gemeente.
  Dat geeft de indruk dat het niets of veel minder gekost heeft. Ik neem aan dat er toch wel een gedetailleerde berekening van de kosten gebeurd is en een vergelijking waaruit kan blijken of er echt wel sprake kan zijn van ‘goedkoper’.
  Volgens ‘Het Nieuwsblad’ van 5 juli 2013 werd de kostprijs van de werken geraamd op 1 miljoen euro.
  Volgens Janna in ‘Het Laatste Nieuws’ van 27.10.2014 zou de uiteindelijke kostprijs overeenstemmen met de raming. Proficiat! De zoveelste ‘peulschil’! Ik heb de juiste kostprijs opgevraagd en er werd mij beloofd dat ik die ook zal krijgen.

  Geschiedenis van het gebouw
  Het gemeentehuis van Middelkerke werd na de eerste wereldoorlog gebouwd in 1924/25 en ingehuldigd op 1 juli 1925. Tot dan had een oude pastorie dienst gedaan als zetel van het gemeentebestuur.
  Niettegenstaande het gebouw behoorlijk groot en prestigieus werd opgevat, was het na de fusiebeweging van de jaren 70, vooral die van begin 1977, toch veel te klein geworden. Achteraan en naast het gemeentehuis werden daarom nieuwe administratieve vleugels bijgebouwd. Het oude gebouw bleef daarbij gelukkig grotendeels intact.
  Het werd in 2002 als monument beschermd.

  De brandweerloods kwam op 30 augustus 1997 (17 jaar geleden!!!) vrij omdat de brandweer toen zijn intrek nam in de nieuwe kazerne in de Klein Kasteelstraat. Het oude arsenaal (gemeentehuis) werd na de brandweerverhuis gebruikt als economaat (voorraad kantoorbenodigdheden) voor de gemeentediensten en als garage/lokaal door het Rode Kruis – afdeling Middelkerke. Dat laatste zal straks verhuizen naar de ‘oude werkhuizen’ langs de vaart in Leffinge, maar het heeft voorlopig een onderkomen gevonden in het vroegere bejaardentehuis ‘de Ril’.

  Ik was aanwezig op de officiële opening van het MAC op 24 oktober 2014 om 19u30
  Bij druilerig en koud regenweer verzamelden de opdrachtgevers, het gemeentebestuur (uitgezonderd J.M Dedecker en de beide gemeenteraadsleden van het Progressief kartel) en de uitvoerders (studiebureau, aannemers en de leiding van de gemeentewerklieden) zich in de nieuwste aanwinst van de gemeente.
  De talrijke genodigden deden via de rode loper en tussen twee groenhagen hun plechtige intrede, via de glazen gevel die de vroegere poorten vervangt … en gaven elkaar de traditionele kusjes. Ik ben bij dergelijke gelegenheden, altijd verwonderd over de vriendschappelijke, hartelijke manier waarop politieke ‘tegenstrevers’ schijnbaar blij zijn elkaar terug te zien. Als dat allemaal maar oprecht is!!

  Ik was zeer aangenaam verrast: heldere lokalen op twee verdiepingen (zie hieronder een voorbeeld), vier overzichtelijke loketten, info, ruimte en wonen, burgerzaken en kas (?), een ruime wachtzaal met ‘slangendivan’ voor de wachtende en toiletten voor het grote publiek. Uitstekend werk! ‘Sober (?) en functioneel’ volgens de burgemeester.Voeg daarbij nieuwe meubelen voor iedereen en er mag gezegd worden dat de administratieve diensten nu over alle middelen beschikken om topservice te leveren aan de inwoners van de gemeente. Als de computers ook allemaal nieuw zijn, dan moet de gemeente nu over een enorme rijkdom aan informatica beschikken.

  Ik besefte onmiddellijk dat de zin ‘hoofdzakelijk verwezenlijkt door eigen personeel’, zoals een krant schreef en zoals Janna het zegt, met een korrel zout moest genomen worden.
  Hier moesten een studiebureau en externe aannemers aan te pas gekomen zijn.
  Het bord hieronder bewijst dat die ‘hoofdzakelijk’ eerder gepresteerd werd door diverse instanties. Dat belet echter niet dat het gemeentepersoneel ook zeer verdienstelijk werk kan geleverd hebben.

  De hoogtepunten van de officiële opening, zoals dat heet, waren de toespraak van de burgemeester naast twee muzikale intermezzo’s.
  Janna onderstreepte dat men er in geslaagd was het MAC op zeer korte tijd te realiseren, met name na negen werkmaanden, een ‘huzarenstukje’ volgens haar. Ze feliciteerde ook de gemeentewerklieden die tot de laatste minuut keihard hadden moeten werken.
  Eric Morel en Jurgen Demeyere, twee werknemers van de gemeente die nauw betrokken waren bij de realisatie, werden trouwens door de burgemeester aangesteld als peters van het gebouw.
  Hieronder zien jullie een foto van de werken, genomen in maart 2014.

  Een trio doedelzakspelers baande dan zijn weg tussen de schare aanwezigen die slechts een korte tijd ervan konden genieten. Een kwartet juffrouwen, nochtans een goede groep volgens een kenner (‘van horen zeggen’) had dan de bedoeling de aanwezigen te vermaken. De akoestiek speelde hen echter parten, maar ook het geroezemoes van het (niet-geïnteresseerd?) publiek liet niet toe om van hun optreden en muziek te genieten en voldoende te waarderen.
  Ziehier foto’s van die twee muzikale optredens:

  En … natuurlijk waren er het klassiek ‘hapje’ en drankje’ of zelfs ruim meer.
  Hieronder zien jullie een beeld van de massa aanwezigen, genomen vanaf het eerste verdiep:

  Ook de ‘gewone’ inwoners werden niet vergeten!
  Het centrum deed weliswaar al vanaf 27 oktober 2014 dienst voor het grote publiek, maar op zaterdagvoormiddag 8 november werden alle inwoners uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een rondleiding met een hapje en een drankje.
  Ik heb mij dan ook maar eens laten rondleiden want dat gebeurde niet bij de officiële opening.
  Rond 9u30 waren er een 40-tal geïnteresseerden, zowel inwoners als tweede verblijvers. Een succes, dus!
  Jullie zien hier een foto genomen op 8 november 2014.

  Besluit
  Het nieuwe MAC is zeker een aanwinst, maar dat mag ook wel voor die prijs! Uit mijn tekst hierboven kan ook opgemaakt worden dat na twee nieuwe kazernes (brandweer en politie), een nieuw luxueus OCMW – gebouw, een (nutteloze of minstens overdreven grote en dure) ondergrondse parking, renovaties van het oud gemeentehuis, van een gebouw voor de politie en voor de dienst burgerzaken (zonder te spreken van de kerk van Leffinge) en nu een nieuw MAC.
  Er mag nu toch wel verwacht worden zeker dat het stilaan zal ophouden met dat bouwen, restaureren en verhuizen?
  En zeggen dat de gemeenteraad op 28 augustus 2014 de kleine betoelagingen (steunbeugels, toiletbrilverhoging en zitje voor bad/douche) in het kader van de valpreventie voor bejaarden en mensen met een beperking afgeschaft heeft! Na advies van de seniorenraad!

  Bronnen
  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Gemeente Middelkerke.

  Artikels in ‘Het Laatste Nieuws’ van Paul Bruneel op http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/nieuw-administratief-centrum-heet-het-mac-a2074160/ en http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/nieuw-administratief-centrum-vanaf-vandaag-open-a2100884/
  Uitnodiging door het kabinet van de burgemeester
  Artikel in de Krant van West-Vlaanderen van donderdag 04 juli 2013 ‘Gemeentehuis Middelkerke wordt onder handen genomen’
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van 5 juli 2013 door Dany Van Loo ‘Gemeentehuis krijgt facelift’
  Foto’s van officiële opening door Annick Keters
  http://www.middelkerke.be/page1600437.aspx

  10-11-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentediensten
  03-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerkhof van Westende: Oude graven in ere houden of niet?

  Ook dit jaar zag men op 1 november, een officiële Belgische feestdag maar deze keer op een zaterdag, op onze kerkhoven weer een massa mensen en niet enkel gelovigen, rondlopen.
  Ik heb al eens op 29 oktober 2012 een artikel geschreven met als titel ‘Allerheiligen: welke betekenis heeft dat voor jullie?’. Daarin belichtte ik die betekenis en wat er overgebleven is van deze traditie. Ik beschreef daarin ook de geschiedenis van het Westendse kerkhof en ik haalde ook een aantal weerspreuken aan die te maken hebben met Allerheiligen. (zie verder)

  De voorbereiding van de herdenkingsdag
  Heel wat nabestaanden trekken vóór 1 november al naar de begraafplaats om de grafsteen van hun overleden dierbaren schoon te maken. Dat deed ik dus ook! Het was hard nodig want mijn ouders zijn al meer dan 60 jaar overleden. Toen waren de graven nog in arduin, vele kwamen van ‘Bossaert Diksmuide’. Ook dat van mijn ouders, want onderaan rechts is die naam ingegraveerd.
  Na al die jaren heeft hun graf wel te lijden gehad onder kalkuitslag. Het is bovendien gelegen tegen de haag onder de bomen, rechts als men van op de straat naar het kerkhof kijkt. Omdat de zonnestralen er niet in slagen hun graf te bereiken, zet de groene mosaanslag zich ook gemakkelijk daarop neer.
  Dat een laag gevallen/ vallende bladeren het zerk bedekt, daar erger ik mij al lang niet meer aan, want het is nu eenmaal herfst!

  Toen ik enkele dagen vóór 1 november het kerkhof betrad, vielen mij uiteraard onmiddellijk de bordjes op die vóór heel wat graven opgesteld stonden. Dat is meestal in blokken 2, 3 en 8 want daar staan de oudste graven. Hier zien jullie dat het niet om slechts één graf gaat.

  En wat staat daarop te lezen?

                                                                              BEKENDMAKING

     De burgemeester deelt mee aan de eigenaars,  
     afstammelingen, erfgenamen of belanghebbenden van
     dit  graf dat de onvergunde periode ten einde is.
     
                     blok      grafnummer        overledene
                       2                 21           Pieter Lefevere

     Deze periode kan eventueel met 40 jaar verlengd worden.
     Om deze verlenging te bekomen moet vóór 31.12.2015  
     een aanvraag aan het gemeentebestuur gericht worden.
     Gelieve het nummer van het blok, het grafnummer en de
     op het graf vermelde naam in deze aanvraag te
     vermelden.
     Indien vóór 31.12.2015 geen enkele aanvraag is
     toegekomen, zal dit bestuur eigenaar worden van de
     vergunning en van de materialen en monumenten die er
     op geplaatst werden en zal het zelf de bestemming ervan
     regelen.                                                                    

        Waarvan akte  
           
  Middelkerke     de burgemeester 
                             Janna Rommel-Opstaele

   

  Dat bordje roept bij sommige wel vragen op. Waarom staat dan op veel graven ‘voor eeuwig’? Dat slaat toch op die vergunning? Maar, heeft zo’n eeuwige vergunning nog wel zin in een tijd waarin de as van sommige overledene uitgestrooid wordt op zee of op een speciaal grasveld van het kerkhof? De kans op verwaarlozing is zo nog veel groter en welke nakomelingen leven er nog na 100 jaar?
  Nergens worden nog ‘eeuwige vergunningen’ uitgereikt. Vijftig jaar is de langste termijn. Alle gemeenten zijn verplicht gratis vergunningen uit te reiken voor 10 jaar.

  Een andere vraag is: hoeveel kost die verlenging? Ik heb die vraag gesteld aan onze dienst burgerlijke stand, die ik bedank voor hun antwoord.
  Ik had daarvoor eerst de website ‘Belastingen’ van de gemeente geraadpleegd.
  Daar zijn een aantal tarieven vermeld, maar er is nergens sprake van ‘verlenging’.
  Een vergunning voor 40 jaar kost voor een inwoner van de gemeente 372 euro . De familie van een niet-inwoner betaalt 1.860 euro. Middelkerke is één van de goedkoopste, Oostende is de duurste met 2.250 euro voor 50 jaar.
  Het verlengen van een vergunning kost € 8 /jaar zodat een verlenging met 40 jaar dus 320 €  kost. Wie slechts voor korte tijd, bijvoorbeeld 5 jaar, wenst te verlengen, betaalt 40 €.
  Een eeuwigdurende vergunning kan gratis verlengd worden voor 50 jaar.
  Er zijn ook graven zonder vergunning zoals jullie hierna kunnen lezen. Wie daarvoor nu wel een vergunning wil nemen voor 40 jaar, betaalt 372 €, zoals voor een nieuwe.
  Wie een verlenging wenst aan te vragen, wordt aangeraden contact op te nemen met de dienst burgerlijke stand.  

  Ik mis op de ‘Bekendmaking’ hierboven wel de handtekening van de gemeentesecretaris.
  Is zo'n document dan wel geldig?

   Het graf van Pieter Jacobus Lefevere

   

  Pieter was een nonkel van mijn vader.
  Hoewel hij twee maal huwde, had hij geen kinderen.
  Wie zou er dan eigenaar van zijn graf kunnen zijn?
  Hij stierf in Westende op 16 april 1922.
  Er werd nooit een vergunning aangevraagd, vandaar de tekst ‘onvergunde periode’ want normaal zou daar staan ‘einde vergunning’. Er zijn dus zeker geen afstammelingen en ik zou niet weten wie erfgenaam of belanghebbende zou kunnen zijn.

  Het overlijden heeft dus 92 jaar geleden plaatsgehad en  je kunt je dus afvragen waarom niemand er ooit aanstoot aan genomen heeft, dat er geen vergunning was voor dat graf. Jullie zien rechts welk mooi kleurtje het gekregen heeft  onder de ‘tand des tijds.’

  Er zal dus ook geen verlenging aangevraagd worden.

   

   

   

  Vinden jullie het normaal dat de gemeente de graven waarvoor niemand nog interesse vertoont, wenst te verwijderen?
  Er staan op het kerkhof van Westende nog andere graven die ‘niet meer toonbaar’ zijn.
  Het kerkhof kan niet meer uitbreiden. Er is dus plaatsgebrek.
  Zie hieronder voorbeelden van totaal verwaarloosde graven. Zoiets mag toch weggehaald worden? Mocht iemand hiervoor een verlenging van de vergunning aanvragen, dan zou die moeten verplicht worden eerst de nodige herstellingen uit te voeren.

    

  Er zijn ook heel wat graven met onleesbare namen. Moeten die leesbaar zijn of is het voldoende dat de familieleden het weten? Ik ben toch voorstander van het ‘opschonen’. Een kerkhof mag toch niet op een stort gelijken? 

  Zijn er overledene die op het kerkhof een voorkeurbehandeling verdienen?
  In principe vind ik dat we minstens op een kerkhof allemaal gelijk zijn. Maar ‘helemaal gelijk’ zal het nooit zijn! De ene familie kan een duurder zerk betalen dan de andere of kan de grafomgeving beter onderhouden of laten onderhouden, bijvoorbeeld door mooie bloemen of planten ervoor te kiezen.
  Niet dat ik daar iets op tegen heb, maar er zijn al personen die bij het begraven op een bijzondere manier behandeld worden. Zo liggen de geestelijken rond het kruis aan de kop van het kerkhof. Voor de oudstrijders is er een speciaal perk voorzien. Ik vind niet dat er voor ex-burgemeesters een plaats moet voorbehouden worden. Ik ga wel akkoord met een lezer van deze blog die mij schrijft dat er tegenwoordig (terecht) zoveel aandacht besteed wordt aan ‘100 jaar grote oorlog’ en dus aan de vele monumenten en militaire kerkhoven maar dat er anderzijds op onze kerkhoven graven van ‘onze’ oudstrijders dreigen verwijderd te worden.

  Zijn er graven die als erfgoed kunnen beschouwd worden?
  Daarvoor moeten ze wel speciaal zijn en zo zie ik er niet veel op ons kerkhof. Maar misschien zijn er bij die de geest van een bepaalde tijdsperiode weerspiegelen?
  Misschien kan de gemeentelijke ‘Dienst ‘Erfgoed’ zich eens over die vraag buigen! Voor één van de volgende erfgoeddagen?
  Men zegt immers dat een kerkhof het verhaal vertelt van de cultuur, tradities en geschiedenis van de lokale bevolking.

  Allerheiligen 1 november 2014
  Het zag er al een hele tijd naar uit dat de spreuk "Als het met Allerheiligen sneeuwt, leg dan uw pels gereed." in 2014 niet van toepassing zou zijn. Daaruit volgt dan ook dat we misschien geen zacht voorjaar krijgen in 2015 althans als we de spreuk “Sneeuw met Allerzielen voorspelt een zacht voorjaar.” mogen geloven.
  En wat als de temperatuur op die dag 19 graden bedraagt? Dan luidt een spreuk:"Geeft Allerheiligen zonneschijn, dan zal het spoedig winter zijn."

  Bron
  http://www.middelkerke.be/page140942636.aspx

  03-11-2014, 14:28 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Godsdienst - Kerken
  27-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Waarom werd Danny Van Den Broucke nu pas uit de N-VA gezet?

  De nationale partijraad van de N-VA heeft op zaterdag 11 oktober 2014 beslist om ‘ons’ gemeenteraadslid Danny Van den Broucke met onmiddellijke ingang uit de partij te zetten.

  Motivatie van het ontslag
  Wilfried Vandaele, Vlaams parlementslid:‘Van den Broucke is actief en gedreven, maar volgt graag zijn eigen agenda en niet die van de partij. Hij werd in het verleden al op de vingers getikt. De N-VA is een democratisch functionerende partij: de leden kiezen het afdelingsbestuur en dat bepaalt welke standpunten de verkozene innemen in de gemeenteraad. Hoewel de N-VA in de oppositie zit, gedroeg Danny Van den Broucke zich vaak als een aanhangsel van de meerderheid. Zo raakte hij in eigen rangen langzaam maar zeker alle vertrouwen kwijt. Daarom nu deze zwaarste sanctie. Het is altijd pijnlijk als mensen uit de partij moeten gezet worden. Nu komt het erop aan naar de toekomst te kijken.’

  Volgens de partijraad zorgden de interne conflicten binnen N-VA en het feit dat Van den Broucke te veel zijn eigen koers bleef varen, ervoor dat de verdere uitbouw van de N-VA afdeling in Middelkerke in het gedrang kwam.
  Niet dat ik daar enig voor- of nadeel bij zou gehad hebben, maar waarom is dat dan toch niet vroeger gebeurd?
  Zijn er deze keer misschien ergere feiten gebeurd? Is het ‘niet volgen van de partijlijn’ een propere omschrijving van wat Danny Van Den Broucke verweten wordt? Wie weet het en wie zal het (durven) zeggen?

  Reactie van Van Den Broucke
  Danny Van den Broucke zou emotioneel gereageerd hebben op de beslissing. Hij blijft zetelen, maar dan als onafhankelijk raadslid.‘Ik ben hier echt niet goed van. Ik betreur dit ten zeerste. Ik doe niet aan afbraakpolitiek maar wil opbouwend zijn. Als er vanuit de meerderheid een voorstel komt waarin ik mij kan vinden en die(nota ll: dat) ten gunste is van de bevolking, dan stem ik daar niet tegen. Vijftien jaar lang heb ik mij voor de partij ingezet.’

  Welke is de weerslag voor de Middelkerkse N-VA?
  Het rommelt er dus opnieuw of erger nog … de bom is eindelijk gebarsten.
  De partij, die hier al niet zo veel voorstelde, is onthoofd. Bovendien heeft ook het andere gemeenteraadslid voor N-VA, Martine D‘Hondt, er zelf voor gekozen om als onafhankelijke te zetelen.
  "Het zou Martine sieren als ze haar mandaat zou terug geven aan de partij waaraan ze haar mandaat te danken heeft", zegt Wilfried Vandaele. Dat is D'Hondt niet van plan: "Het is niet mijn bedoeling om mijn mandaten los te laten. Ik wil benadrukken dat ik afgelopen donderdag reeds mijn ontslag heb doorgemaild en dat dit niets te maken heeft met de persoon van Danny Van Den Broucke".

  N-VA heeft dus geen gemeenteraadsleden meer. De afdeling koos wel al een nieuw bestuur. Kurt Knockaert, die de voorbije jaren voorzitter was, wordt ondervoorzitter van N-VA-Middelkerke en laat het voorzitterschap over aan André Clarysse. ‘Kurt Knockaert heeft als voorzitter uitstekend werk geleverd, en als ondervoorzitter blijft hij de afdeling samen met mij leiden. Ik wil hard aan de kar trekken om het pad te effenen voor de jongere generaties die ons de komende maanden moeten komen versterken.’
  Om een politieke rol van betekenis te kunnen spelen in Middelkerke, zal de partij wel een zeer sterk boegbeeld nodig hebben om te kunnen optornen tegen de Open VLD en de LDD.
  N-VA heeft nu met Sandra Plaetevoet nog een mandataris in het OCMW en met Isabel Desoete (echtgenote van Danny Van Den Broucke) een provincieraadslid.

  Even de geschiedenis van de N-VA in Middelkerke er op nalezen
  Bij het uiteenvallen van de ‘Volksunie’ in 2001, moesten/ konden de leden kiezen. Enerzijds waren er Bert Anciaux (nu bij SP-a) en Els Van Weert, die samen met Geert Lambert de links-liberale partij ‘Spirit’ (Sociaal, Progressief, Internationaal, Regionalistisch, Integraal-democratisch en Toekomstgericht)
  oprichtten. Anderzijds was er Geert Bourgeois die een nieuwe partij stichtte, de N-VA of Nieuw-Vlaamse Alliantie.

  Op 8 oktober 2000 nam de Volksunie in Middelkerke nog steeds deel aan de gemeenteraadverkiezingen onder de naam ‘Stem van het Volk’. Waren dat Vlaams-nationalisten of niet? Daarover lopen de meningen uiteen. Sommige wel natuurlijk. Frank Verlinde was de kopman en zoals zijn voorgangers André Inghelram (de echte Vlaams-nationalist en nog iets meer) en Julien Desseyn (later socialist geworden om zijn zoon te steunen) was hij tot dan toe burgemeester. Daarna niet meer, want die verkiezingen betekenden de doorbraak van de Open VLD en de ondergang van de SVHV dat terugviel van 8 naar 4 zetels.
  Danny Van Den Broucke stond ook op die lijst van Verlinde maar werd met 367 stemmen niet verkozen.
  Op de lijst troffen we toen ook Chris Niville (483 stemmen, nu LDD), Lode Maesen (462 stemmen, nu Progressief kartel) en Bianca Ryckewaert (280 stemmen, nu LDD) aan.

  De lijsten voor de verkiezingen van 2006 hadden een gans andere gedaante. Geen sprake meer van de Stem van het Volk, maar sommige partijleden daarvan, hadden hun nieuwe roeping ontdekt.
  Lode Maesen koos, na lang twijfelen tussen N-VA en Progressief kartel, voor dat laatste.

  De inmiddels opgerichte Middelkerkse N-VA, ook in Vlaanderen toen nog een minipartij, ging in kartel met de CD&V. Op die kartellijst kregen de N-VA’ers Henk Dierendonck, Danny Van Den Broucke, Bianca Ryckewaert en Nadège Deramoudt respectievelijk de 4de, 9de, 10de en 11de plaats, de laatste drie dus op een niet-verkiesbare plaats. Niemand werd rechtstreeks verkozen. Danny Van Den Broucke voerde toen nochtans campagne onder het motto “De leeuw laat zijn tanden zien”.
  Omdat verschillende verkozen leden van het kartel CD&V/N-VA verkozen of gedwongen waren om over te stappen naar de OCMW-raad, werd opvolger Henk Dierendonck toch gemeenteraadslid.
  Er ontstond echter een breuk en na eerst als onafhankelijke gezeteld te hebben, stapte hij in april 2007 over naar de lijst Dedecker. Op 20 april 2007 verklaarde Danny Van Den Broucke hierover: “We eisen dan ook zijn gemeenteraadszitje terug. Deze zetel is door het kartel behaald en daar hebben wij dan ook recht op. We rekenen erop dat Henk voldoende politieke eerlijkheid heeft om dit te doen”.
  Zo zie je maar: de reacties bij een overstap zijn steeds dezelfde maar niemand geeft er gevolg aan. Van Den Broucke zal zich die uitspraak 'niet meer herinneren', zeker?

  Waarom haalde de N-VA bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen geen goed resultaat in Middelkerke?
  Bijna overal in de rest van Vlaanderen boekte de N-VA enorme successen. Ze profiteerden van het Bart Dewever – effect dat overal een gunstige wind deed waaien. Middelkerke was één van de weinige gemeenten waar dat niet het geval was. Waarom? Het begon al bij de lijstvorming.
  Op 4 mei 2012 zouden negen van de twaalf in februari 2011 rechtmatig verkozen bestuursleden van de partij ontslag genomen hebben: André Clarysse, Chris Niville, Bianca Ryckewaert, Jan Vandenberghen, Eddy Weerbrouck, Kristof Vandenbroucke, Mike Weerbrouck. Koen Dierendonck en Wendy Denecker deden dit reeds eerder. Volgens hen wilden ze de dictatoriale houding van de voorzitter en zelf benoemde lijsttrekker Dany Van Den Broucke niet langer meer aanvaarden. Ze spraken van ‘opportunisten met een eigen agenda’ en beweerden dat er in de opgestelde partijlijst geen plaats meer was voor enkele verdienstelijke leden met een lange staat van dienst. Omwille van de slogan ‘Kiezen voor verandering’ werden ze vervangen door jongere nieuwkomers.
  Voorzitter Danny Vanden Broucke zou gewoon zijn laars gelapt hebben aan de statuten van de partij.

  De N-VA betwistte één en ander van die beweringen.
  Jan Vandenberghen zou al jaren geen lid meer zijn. Koen Dierendonck en Wendy Denecker zouden al maanden geleden ontslag genomen hebben om privéredenen en zouden niets met de ontslagnemende te maken willen hebben. Bianca Ryckewaert en Eddy Weerbroeck zijn een paar en Mike Weerbroeck is hun zoon. Nogal logisch, vond het NV-A, dat ze samen ontslag namen.

  Een mes snijdt natuurlijk aan twee kanten en de partij kan het best goed bedoeld hebben met de verjonging, maar de verkiezingen hebben uiteindelijk bewezen dat die misschien geleidelijker hadden moeten doorgevoerd worden.

  De N-VA beweerde eveneens dat de dissidenten (zoals ze die noemden) al langer, achter de rug om van het bestuur, een kartel tussen de N-VA en LDD wilden. Hun ‘kiezersbedrog’ zou de aanleiding van de breuk geweest zijn. N-VA (Van Den Broucke?): "Men moet oliedom zijn om zich te laten manipuleren om een boegbeeld van een andere partij te willen helpen aan de burgemeesterszetel en ten koste van de eigen partij niet te beseffen dat men gebruikt wordt als een pion in een schaakspel".

  Enkele van de ontslagnemende leden van de N-VA stapten over naar LDD (Chris Niville, Claude Prinzie, Bianca Ryckewaert, Annick Soete, Pascale Huart) waar ze welkom waren en ook een goed resultaat behaalden, natuurlijk ook omdat hun leider Jean-Marie topscorer werd in het stemmenaantal. Kris Niville en Bianca Ryckewaert werden zelfs verkozen, de tweede weliswaar na ruil met Henk Dierendonck die de OCMW-raad verkoos.

  Na de partijtwist moest de N-VA in extremis nog de nodige kandidaten vinden om een volledige lijst te kunnen indienen. Toen er bovendien nog twee afvielen, die zelfs al op een affiche prijkten, werd dat een acuut probleem. Er moest toen zelfs een beroep gedaan worden op ‘Hervé’, vader van Danny en Eddy Van Den Broucke. We kunnen dus gerust stellen dat de lijst te zwak was en met haken en ogen aan elkaar hing.
  Het feit dat de partij moest optornen tegen de LDD, in een tweestrijd gewikkeld met Open VLD, was nog een ernstiger handicap.

  Dat Danny Van Den Broucke een autoritaire figuur is, die weinig tegenspraak duldt maar steeds eigengereid zijn weg wil gaan, dat is algemeen gekend. De leden vonden dat het Vlaams bestuur hem had moeten terechtwijzen. Hij wekte als lijsttrekker weinig vertrouwen en bleek dus geen bezieler van een ploeg maar hij speelde die eerder uit elkaar. Ik kende hem niet persoonlijk maar zijn optreden op het lijsttrekkersdebat kon mij niet bekoren.

  Besluit
  Dany Van Den Broucke stelt weliswaar regelmatig een mondelinge vraag in de gemeenteraad, maar we kunnen bezwaarlijk beweren dat hij al veel positieve sporen achtergelaten heeft in de Middelkerkse politiek. Hij beweert zich 15 jaar ingezet te hebben voor de partij, maar die duur is lichtjes overdreven als je het onderscheid maakt tussen SVHV en N-VA.
  Hij zegt ook ‘constructief’ te zijn in de raad, “ten gunste van de bevolking”. Boze tongen beweren dat hij er, als uitbater van een tennisschool in de gemeente en organisator van gesubsidieerde tennistornooien, alle belang bij heeft om op een goed blaadje te staan bij de Open VLD – CD&V meerderheid.

  Bronnen
  Artikel uit ‘Het Nieuwsblad’ van 13.10.2014 door Danny Van Loo “N-VA zet raadslid Danny Van den Broucke uit partij’

  Artikel uit ‘Het Laatste Nieuws’ van 13.10.2014 door Paul Bruneel “N-VA zonder mandatarissen in gemeenteraad”
  Mijn blogartikel: Gemeenteraadsverkiezingen Middelkerke (3)

  27-10-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  20-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is de ‘Eurométropole Tour’ nu de ‘Omloop van de Vlaamse kust’ geworden?

  Er werd alweer gefeest in Middelkerke! Er waren namelijk weer wielrenners (geen fietsers) op komst!
  En niet de minste! Ons bestuur gierde het uit: “voor het eerst sinds vele jaren zullen nog eens beroepsrenners aankomen in Middelkerke!” Als dat geen buitenkansje was dat gevierd moest worden!
  Tenminste voor diegene die van wielrennen houden. En voor het gemeentebestuur zelf, dat maar niet genoeg kan krijgen van het subsidiëren van sportmanifestaties, die volgens onze heersers de lokale economie van onze gemeente en de reputatie van onze badplaats telkens een enorme boost geven.
  Tenslotte beginnen ze dat zelf nog te geloven ook. Ik heb vroeger nochtans al eens (tevergeefs) gevraagd om cijfers boven te halen die dat bewijzen.

  Worden die sportevenementen bedoeld als verlenging van het seizoen?
  Tennisgoeroe Danny Van Den Broucke organiseerde van 6 tot 14 september 2014 zijn 15.000 dollar + ‘hospitality’ op het Epernayplein.
  Hij verklaarde toen dat het verlengen van het zomerseizoen één van zijn doelstellingen was.
  Mogen wij dat nu ook beweren over de wielerwedstrijd ‘ Eurométropole Tour’ die gereden werd van 2 tot en met 5 oktober 2014 met aankomst van de derde rit op zaterdag 4 oktober in Middelkerke?
  Laat mij eerder toe te denken dat daar niets van aan is. Is dat niet gewoon een eindeseizoenwedstrijd? De ‘Eurométropole Tour’ is inderdaad de laatste rittenwedstrijd van het seizoen. Nu alle grote wedstrijden (op één na) met als bekroning het wereldkampioenschap, gereden zijn, heeft zo’n wedstrijd toch zeker heel wat aan interesse ingeboet. De concurrentie van de Ronde van Lombardije op zondag 5 oktober 2014 en het ontbreken van veel grote namen zal deze organisatie ook geen goed gedaan hebben.

  Zo is ook de ‘Noordzeecross’, in februari, de laatste van de superprestigewedstrijden in het veldrijden. Meestal zijn op dat moment de prijzen al verdeeld. Ook daar vermindert de spanning, maar eigenaardig genoeg NIET de belangstelling.
  Moeten we daaruit besluiten dat Middelkerke wat achteraan hinkt?
  Mochten al die wielerorganisaties geen enorm stuk uit de gemeentekas snijden, dan zou ik zeggen ‘maar laten we toch liever positief blijven’.

  Wat omvat de wedstrijd?
  Ziehier het rittenschema en de sponsors:

  Op een kaartje ziet dat er dan als volgt uit:

  Jullie zien dus dat de wedstrijd zich vooral op Vlaams grondgebied afspeelt.

  Waarom die verschillende veranderingen van naam?
  Tot in 2010 heette de koers ‘circuit Franco-Belge’. In 2011 werd dat ‘Tour de Wallonie – Picarde’ en met ingang van 2012 is de officiële naam ‘Eurométropole Tour’ geworden. Waarom?
  Ik heb eens het rittenschema nagezien van de koers in 1980, 1990, 2000 en 2005. Toen speelden de ritten zich af in Noord-Frankrijk (departementen Basse-Normandie en Nord-Pas-de-Calais) en in de Belgische provincie Hainaut met een zeldzame keer een aankomst in Kluisbergen (Oost-Vlaanderen)).
  ‘Franco-Belge’ gaf dus juist aan waar het om ging.

  Maar langzamerhand was er nog nauwelijks sprake van Frankrijk, een zeldzame aankomst of een zeldzaam vertrek in Maubeuge of Hazebrouck daargelaten. Dat rechtvaardigde de naam niet langer en daarom werd het maar ‘Tour de Wallonie Picarde’. Picardië is weliswaar een Noord - Frans departement maar het gaat hier over ‘Wallonie picarde’ of ‘Picardisch Wallonië’. Dat is een regio in het uiterste westen van Wallonië die 23 gemeenten overkoepelt: Antoing, Aat, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Komen-Waasten, Ellezelles, Edingen, Estaimpuis, Vloesberg, Frasnes-lez-Anvaing, Lessen, Leuze-en-Hainaut, Kluisbergen (?), Moeskroen, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly en Doornik.
  Die streek wilde zich als toeristisch aantrekkelijk profileren en hoopte dat de wielersport  daarbij zou helpen. Daarom vinden we van 2008 tot 2012 meerdere van die steden als aankomst- of vertrekplaats terug: Mouscron, Tournai, Antoing, Péruwelz, Lessines of Lessen.

  Waarom wilden de Franse gemeenten niet meer meedoen? Werd het hen financieel te veel? Ik heb aan de administratie van de Franse steden Maubeuge en Hazebrouck gevraagd naar de reden van het afhaken, maar ik kreeg helaas geen antwoord.
  Geen nood, dan maar weer een beroep gedaan op Vlaanderen en enkele Vlaamse gemeenten deden maar al te graag mee: Poperinge, Ichtegem en Menen.
  De naam ‘Tour de Wallonie – Picarde’ dekte dus stilaan ook de lading niet meer.

  In 2012 werd het officieel de ‘Eurométropole Tour’. Met die nieuwe naam wilden de organisatoren meer sponsors aantrekken. "We willen onze horizon verruimen. We zoeken nieuwe investeerders en nieuwe start- en aankomstplaatsen in Wallonië – Picarde en in de zone Rijsel-Kortrijk-Doornik", verklaarde wedstrijddirecteur Louis Cousaert. "We zijn ervan overtuigd dat het onze naamsbekendheid alleen maar ten goede zal komen."

  Maar wat betekent ‘Eurométropole’ eigenlijk?
  De Eurometropool, opgericht op 28 januari 2008, is een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking. Ze bestaat uit 147 Franse en Belgische gemeenten. Er zijn drie centrale steden Lille, Kortrijk en Tournai en verder maken Zuid-West-Vlaanderen en Wallonie – Picarde er deel van uit.
  Heeft meneer Cousaert niet gevonden wat hij zocht? Het ziet er naar uit want plots moeten de renners ook de Vlaamse kust aandoen. Het begint in 2013 met Nieuwpoort (in samenwerking met Koksijde), dat tot dan toe de ‘weldaad’ van het subsidiëren van wielerwedstrijden nog niet ontdekt had. Daarmee hadden ze wel de concurrentie warm en wakker (en jaloers?) gemaakt want in 2014 wilden Blankenberge en Middelkerke niet achterblijven. Zijn de (rijke, wielergekke) kustplaatsen misschien de enige die zich, dank zij de inkomsten van de taks op tweede verblijven, zoiets nog kunnen veroorloven?
  Een andere uitleg valt me niet direct te binnen!

  Zijn de organisatoren misschien het Vlaams niet machtig?
  Langs het parcours worden uiteraard borden opgesteld en affiches gekleefd om de renners te informeren over de belangrijkste punten van de omloop. Daarbij wordt wel verondersteld dat alle renners Frans kennen, de Franse taal bedoel ik. Hier bij ons spreken we ook wel van ‘de narrivee’ als we aankomst bedoelen, maar voor ‘dérivation’, ‘début de ravitaillement’, ‘circuit’, ‘accès protocole’, ‘contrôle doping’, ‘organisation’, ‘Province de Hainaut’ en ‘Adeps’ (‘Bloso’ in het Vlaams) is dat niet het geval.
  Ik weet nu ook wel dat de Franstalige organisator ‘Royal Cazeau Pédale’ van Templeuve niet al zijn opschriften in de taal van het bezocht gewest alleen kan opstellen, maar dan toch tweetalig. De commentaar die door de micro’s schalt, is dan wel (onnodig) tweetalig. Op het moment van de eindspurt was 'toevallig' de Franstalige commentator aan het woord.
  Ik kreeg zowaar ook van een veiligheidsagent een Franstalig antwoord toen ik hem iets in het Vlaams vroeg.
  Aan de aankomst waren er geen Vlaamse vlaggen te zien, zoals dat tegenwoordig gebruikelijk is. De organisatoren zullen dat zeker niet toegestaan hebben?

  De reclames tegen de nadar waren van Waalse firma’s, behalve dan die van Middelkerke in Nieuwpoort, maar omgekeerd heb ik daar niets van gezien.

  Ziehier enkele voorbeelden van Franstalige propaganda; er waren er nog meer.

  Mijn bezoek(en) aan de koers
  ‘s Vrijdags ben ik eens gaan kijken naar Nieuwpoort om te kunnen vergelijken.
  Het eerste wat me opviel was het feit dat de naam ‘Circuit Franco-Belge’ nog steeds volop gebruikt wordt. (zie ook affiche)
  Zowel in Nieuwpoort als bij ons vond ik de organisatie en de voorbereiding zeer goed.
  Alle inwoners van de gemeente werden met een schrijven op de hoogte gesteld van het feit dat je op die dag best niet plande om met de auto ergens naartoe te rijden. Verkeersborden wezen er al dagen van tevoren op dat er van parkeren geen sprake zou zijn.
  Nu zou ik toch graag eens van een specialist horen waarom er niet mag geparkeerd worden langs de straten van de omloop. Rijden, dat is vanzelfsprekend, maar parkeren!
  Het verkeer werd op een zeer goede manier omgeleid, wat de aangekondigde hinder tot een minimum beperkte.

  Wat de publieke belangstelling betreft: Lombardsijde en Westende leken wel uitgestorven: geen auto’s en hier en daar een paar mensen die wachtten op de renners, voorwaar nog minder volk dan op een gewone zaterdag. Aan de aankomst in Middelkerke was er wel veel volk. Natuurlijk gaven de geparkeerde bussen en ik weet niet hoeveel personenwagens van de 24 ploegen, de indruk van een invasie. Ik vraag mij telkens bij zo’n wielerwedstrijd af wat er zou overblijven na aftrek van de ploegleiders, verzorgers, mecaniciens, VIP-genodigden en politici, politiebeambten, leden van de organisatie met een gekleurd lint rond de hals en seingevers.

  Wat bracht de koers op voor Middelkerke?
  Even heb ik gezocht naar het 'VIP – dorp waar een hapje en een drankje kon genuttigd worden.' Zo staat het in de tekst die daarover verspreid werd.
  Waren dat de bierstandjes van de organisatie/sponsor brouwerij Vanuxeem uit Ploegsteert (Queue de charrue) die hieronder te zien zijn? Ik neem aan van wel.

  Ziet de horeca van Middelkerke dat niet met lede ogen aan?

  De media leken mij nauwelijks geïnteresseerd? Er was geen rechtstreekse reportage op TV. Op de slotdag werden de ritwinnaar en de einduitslag niet eens vermeld in het journaal van 19 uur. Focus (co-sponsor) besteedde er wel een beetje meer aandacht aan.
  De kranten waren helemaal niet geïnteresseerd. Een minuscuul artikel daargelaten en verder alleen de uitslag en de stand, verloren tussen andere sporten.
  Als Middelkerke daarmee in het nieuws moet komen!!!

  Sommige denken misschien dat de hotels van Middelkerke en deelgemeenten toch een frank verdienden aan de passage van de tour. Dat klopt niet, want de renners en de officiëlen logeerden gedeeltelijk in Frankrijk (Neuville-en-Ferrain, Marcq-en-Baroeul en Lequin), in Vlaanderen (in De Panne 2 ploegen in 3-sterrenhotel ‘Royal’ normale kostprijs 102,5 euro per persoon en per nacht en in Kortrijk 1 ploeg in 3-sterrenhotel ‘Kennedy’ normale kostprijs 57,5 euro per persoon en per nacht) en in Wallonië (Mouscron, Mont Saint-Aubert).
  Deelnemen willen de Fransen niet meer, maar een graantje meepikken, dat nog wel…

  Op de officiële website van de ‘Eurométropole Tour’ worden de positieve punten van de gemeenten van start en aankomst vermeld. Voor Middelkerke is dat:
  “VOOR EEN VAKANTIE OF EEN DAGJE UIT HETEN WE JE NU AL VAN HARTE WELKOM.
  Bij ons is het een plezier om te wandelen, zandkastelen te bouwen, te voetballen, bronzen stripbeelden te bewonderen of een terrasje te doen. Achter de kustlijn strekt zich het authentieke polderlandschap uit. Een oase van rust en een paradijs voor fietsers. Het strand en de polders zijn onze natuurlijke bondgenoten, maar Middelkerke is veel meer dan dat…”

  En… hoeveel heeft dat weer gekost?
  Officieel bedroeg het subsidiebedrag dat Middelkerke, zoals ook Nieuwpoort, zogezegd aan deze wedstrijd spendeerde 30.000 euro. Ik heb daar al lang mijn twijfels over. Niet over de juistheid van dat bedrag, maar daar blijft het niet bij.
  Schepen Devey spreekt in een artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ over ‘Het vele voorbereidende werk en het werk de dag zelf door onze gemeentediensten, politie en de medewerkers.’
  Zijn de prestaties van het gemeentepersoneel en van de 60 à 70 politiemensen (lokale en federale samen) inbegrepen in die 30.000 euro?

  Besluit
  Als het van mij afhing, dan zou ik niet meer stemmen voor een subsidie van 30.000 euro+ voor deze wielerwedstrijd. Ik zou een herhaling afraden, maar dat zal wel tevergeefs zijn. De gemeente krijgt er veel te weinig voor terug. Dat de wedstrijd volgend jaar rechtstreeks zou uitgezonden worden op TV, dat is toch maar een aalmoes. Veel supporters kijken dan liever thuis vanuit hun luie zetel, want dan heb je echt iets aan een wielerwedstrijd. Nu zie je de renners enkel maar een paar keer voorbijflitsen.
  Het is toch niet omdat Middelkerke een ’traditie heeft in de wielersport’ en ‘we bewezen hebben dat we het kunnen en er klaar voor zijn’ (dixit Johnny Devey), dat de ‘Eurométropole Tour’ op de Middelkerkse agenda moet blijven staan!

  Bronnen
  http://www.circuitfrancobelge.com/level.1/sub.207/fr/hebergement-2014.html

  http://www.vlaanderenvakantieland.nl/kies-je-verblijf/logies/logies-zoekresultaten/index.jsp?subtype=hotel&order=asc&sortBy=class&pager=50
  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/eurometropoletour-doet-dromen-van-ronde-a2076499/

   

  20-10-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Sport
  13-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Michel Landuyt, schepen van toerisme, heeft op internet gevonden dat Middelkerke de 3de populairste vakantiebestemming is

  Op 18 augustus 2014 verscheen in ‘Het Nieuwsblad’ een artikel van kvd met als titel ‘Deze bestemmingen zijn het populairst in eigen land’.

  Uit een studie van EuropAssistance zou gebleken zijn dat meer dan de helft van onze landgenoten een vakantiebestemming kiezen dicht bij huis, in plaats van een verafgelegen exotische bestemming.
  Kapaza, een Belgische zoekertjesgids, zou dat afgelopen zomer ook gemerkt hebben. De site zou veel zoektermen voor vakantieverblijven aan de kust geregistreerd hebben en dat zou volgens hen duidelijk maken dat onze Noordzee nog steeds een trekpleister is.
  De acht populairste kustbestemmingen in eigen land zouden volgens hen zijn:

  1. Blankenberge
  2. Nieuwpoort
  3. Middelkerke
  4. Oostende
  5. Duinbergen
  6. Zeebrugge
  7. Wenduine
  8. Westhoek 
                                                                                                                              
   Ik was wel benieuwd op hoeveel zoekertjes Kapaza zich steunde om die rangschikking op te maken. Ik heb tevergeefs geprobeerd daar achter te komen. Dat belet schepen van toerisme Michel Landuyt echter niet van die ‘enquête’ gebruik te maken om er een klein artikel aan te wijden in het partijblad ‘open vld blik’ jaargang 5 nr 2 van september 2014, mijn favoriete blad (tussen haakjes en tussen aanhalingstekens) omdat ik er steeds weer stof in vind voor een blogartikel.
   Michel is daar een meester in: gunstige enquêtes gebruiken om Middelkerke te bejubelen maar ongunstige afbreken omdat ze ofwel met een aantal factoren geen rekening houden ofwel van een verkeerd standpunt vertrekken ofwel … noem maar op.

  Het ligt niet in mijn bedoeling met het hiernavolgend artikel Middelkerke af te breken, maar ik moest reageren op de bewering van de schepen, die volgens mij op valse grondvesten staat.

  Wat denken jullie van de volgende bewering?
  “Tussen Knokke en de Franse grens, over een totale lengte van zo’n 67 km, kom je vele kleine en enkele grote plaatsen tegen. Bekende plaatsen als Knokke, Blankenbergeen Oostende trekken jaarlijks vele vakantiegangers. Maar ook De Panne, Koksijde, De Haan en Nieuwpoort zijn de laatste jaren enorm in populariteit gestegen……. De verschillende plaatsen hebben ieder een eigen karakter en zijn geschikt voor families met kinderen, jongeren en ouderen.”

  Dat staat op de website van ‘Youropi’, die beweert ‘Alles over citytrips in de leukste steden én informatie over wat er dichterbij huis te doen is, aan te bieden aan 1 miljoen bezoekers per maand: de restaurants, de leukste pleinen, de verborgen straatjes, de winkels, de hotels, de bed & breakfasts, de café’s, de bijzondere activiteiten en de evenementen overzichtelijk gerangschikt op één site.’
  Hebben ze Middelkerke misschien vergeten of kennen ze onze badplaats niet?

  De beschrijving van al onze kustplaatsen in één kort zinnetje, ziet er bij hen als volgt uit:
  ‘Blankenberge, dé gezinsbadplaats.
  Bredene, de kleine badplaats die bekend staat om haar prachtige duinen.
  De Haan, de kleine charmante badplaats.
  De Panne, de gezellige badplaats aan de Belgisch-Franse grens.
  Knokke, de mondaine badplaats.
  Koksijde, de veelzijdige en gezellige badplaats.
  Middelkerke, de badplaats bekend vanwege het jaarlijks stripfestival.
  Nieuwpoort, een historische stad met de grootste jachthaven van Europa.
  Oostduinkerke, waar het garnaalvissen nog te paard beoefend wordt.
  Oostende, de grootste plaats van de kust.
  Veurne, de charmante gezellige stad op slechts 6 km van de kust en van Noord-Frankrijk.
  Westende, de kleine rustige badplaats.
  Zeebrugge, de badplaats met de grootste vissershaven van België.’

  Moeten we daar tevreden mee zijn? Westende is inderdaad zeer rustig, te rustig, er gebeurt nauwelijks iets.
  Middelkerke en zijn jaarlijks stripfestival!!! Hoe verdienstelijk dat ook mag zijn!

  In de rubriek ‘Meer Info’ lees ik dan ‘Middelkerke is een typische badplaats met de voor de Belgische kustplaatsen kenmerkende hoogbouw aan de Zeedijk. Men zegt dat men er het meeste zonuren heeft van de gehele kust. Niet gek dus dat het strand hier een zo belangrijke rol speelt.’
  Die hoogbouw verhindert wel dat de zon ’s voormiddags de dijk bereikt!

  We kunnen verder ook nog informatie lezen over allerhande facetten van het kustleven ’s zomers.

  Winkels
  ‘Lekker shoppen tijdens je verblijf aan de Belgische Kust? Knokke en Oostende doen niet onder voor de grote steden. Maar ook in de kleinere kustplaatsen tref je prachtige winkels, exclusieve boetieks en leuke shops. Helemaal leuk zijn de verruimde winkelopeningstijden waardoor vele winkels ook op zondag open zijn.’
  In het daarbij vermeld overzicht met 23 winkels, vind je niet één Middelkerkse.

  Restaurants
  ‘Laat je de toeristische eetschuren links liggen dan is er nog steeds heel veel keuze uit leuke, bijzondere en luxe restaurants. Uiteraard staat hier in de zomer het pannetje mosselen voor je klaar en kun je de overheerlijke garnaalkroket zo’n beetje overal krijgen.‘
  Op 63 vermelde restaurants, de leukste, beste en meest bijzondere vond ik enkel ‘Mange Tout’!

  Evenementen
  "Een weekendje weg of vakantie vieren aan de Belgische Kust wordt extra leuk met de vele evenementen die er worden gehouden: gratis concerten, geweldige vuurwerkfestivals of kleine evenementen voor familie en kinderen, bloemenjaarmarkten en –corso’s."
  Echt waar, volgens hun evenementenlijst schijnen er in Middelkerke geen evenementen plaats te grijpen!!

  Uitgaan
  "Genieten van een lekker pintje of van een glaasje wijn? Of toch liever tot in de kleine uurtjes op stap?
  Van grote disco’s in Knokke, Blankenberge en Oostende tot de gezellige café’s, bars en terrassen in de kleinere kustplaatsen."
  Ook dat schijnt niet te bestaan in Middelkerke!

  Hotels
  "Je kunt kiezen voor een appartement, bed & breakfast of (luxe) hotel. Iedere badplaats heeft haar eigen sfeer en mogelijkheden."
  Op 29 geselecteerde hotels ‘op basis van verschillende criteria’ wordt enkel ‘Harmonie’ in Westende vermeld.

   

  En/Of, wat vinden jullie van de informatie door ‘HotelsSpecials’?
  “Heerlijk met je voeten in het zand uitkijkend over de golvende zee. Wat wil een mens nog meer! Het is prima vertoeven tijdens een last minute aan de kust. Naast het heerlijke zandstrand, wat ideaal is voor het bouwen van zandkastelen, zijn de omringende badplaatsen bijna net zo aantrekkelijk.”

  Activiteiten aan de kust
  “Ben je met kinderen? Dan moet je tijdens een hotel aanbiedingen aan de kust zeker even een bezoekje brengen aan pretpark Plopsaland De Panne. Deze stad heeft hiernaast nog veel meer te bieden zoals prachtige duinen, natuurreservaat De Westhoek en is ook prima gelegen voor een uitstapje naar buurland Frankrijk! Uitgaan is ook goed mogelijk tijdens een hotel arrangement aan de kust in de grotere steden zoals Knokke, Blankenberge en Oostende die bekend staat als “koningin der badsteden”. Geniet tijdens een weekje aan de kust ook van de vele streekproducten zoals de Belgica Mossel, de Vlaamse grijze garnaal en de vele bieren uit de streek. Ook voor de actieliefhebbers is dit een prima bestemming waarbij er vele watersportactiviteiten zijn zoals zeilen, surfen, varen en duiken.”

  Leuke tips
  “Tijdens een vakantie aan de kust zijn er talloze uitstapjes mogelijk. Verken de Vlindertuin in het Zoute of ontdek de onderwaterwereld in Sea Life Blankenberge. Ook een bezoekje aan het Oostends Historisch Museum De Plate of natuurgebied Het Zwin is zeker de moeite waard tijdens een hotelarrangement aan de kust. Tevens behoort een bezoek aan de historische stad Brugge tot de mogelijkheden tijdens je bezoek aan de kust. Bewonder het stadshart met historische gebouwen, prachtige bruggen over de reien en talloze paardenkoetsen en waan je in de middeleeuwen.”

  En de ‘Dronkenput’ dan?
  Op de 95 vermelde hotels is er 1 in Middelkerke (Zeegalm Aparthotel ), 2 in Westende-dorp (Westendia en Zon en Zee), 3 in Westende-bad (Alice, Belcasa en Zeeparel Budgethotel)

  Of ik dat nu allemaal zelf geloof?
  Natuurlijk niet! Vanzelfsprekend heeft Middelkerke iets meer te bieden. Het was alleen mijn bedoeling erop te wijzen dat je op internet een onoverzichtelijke massa aan informatie kunt vinden, over elk onderwerp. Je kunt er uit selecteren wat jou het beste past.

  Ik denk dus dat de schepen van toerisme dat dan ook gedaan heeft. Hij zou beter de toeristische sites over de Belgische kust eens afschuimen of laten afschuimen om na te gaan of Middelkerke eerst en vooral op een billijke manier beoordeeld wordt en zo nodig bijkomende informatie laten plaatsen om zijn kustgemeente beter te promoten. Elk zegge het voort!

  Bronnen
  http://www.youropi.com/nl/belgische-kust/locations/middelkerke-2141

  http://www.hotelspecials.be/regio/kust_belgie.html
  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140818_01221104

  13-10-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Uitzicht gemeente
  Archief per week
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!