NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Statistieken over de bevolking van Middelkerke
 • Middelkerke/Westende: Waar gaan jullie kerst- en oudejaarsavond vieren? Waar gaan jullie lekker eten op 25.12.14 en 1.1.2015?
 • Nieuw administratief centrum in Middelkerke geopend
 • Kerkhof van Westende: Oude graven in ere houden of niet?
 • Middelkerke: Waarom werd Danny Van Den Broucke nu pas uit de N-VA gezet?
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (25)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (1)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (6)
 • Die goeie oude tijd (7)
 • Dijk en Strand (8)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (18)
 • Evenementen (9)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (23)
 • Gemeentediensten (7)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (9)
 • Horeca (13)
 • ImmobiliŽn (9)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (3)
 • Kunst (6)
 • Landbouw (3)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (14)
 • Milieu (12)
 • Natuur (8)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (17)
 • Politieke partijen (31)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (1)
 • Sport (21)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (5)
 • Veiligheid - Politie (9)
 • Verkeer (17)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (10)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  24-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Statistieken over de bevolking van Middelkerke

  Een volkstelling voor de eenentwintigste eeuw
  De Algemene Directie Statistiek van de Federale Regering heeft een volkstelling georganiseerd. Met een geleerd woord noemt men dat een ‘census’. Daarmee wordt een momentopname weergegeven van alle inwoners van het Belgische grondgebied ongeacht hun nationaliteit, in dit geval op 1.1.2011.

  Je zou nu kunnen denken dat daar niets bijzonders aan is, maar … dan sla je de bal mis. Voor deze census werd namelijk een nieuwe methodologie ontwikkeld. België organiseerde tot nu toe (en dat sedert 1845) om de tien jaar een volkstelling: de bevolking werd rechtstreeks ondervraagd en elke inwoner moest een vragenlijst invullen. Jullie herinneren zich nog wel hoe omslachtig dat was. Tegenwoordig is een groot deel van die informatie te vinden in de administratieve databanken, met het rijksregister als ruggengraat. Er werd dus beslist om deze informatiebronnen in 2011 de enige basis van de volkstelling te laten vormen.

  Voordelen van dit soort telling
  De telling heeft meerdere voordelen. Ze is vooreerst goedkoper! Terwijl de socio-economische enquête in 2001 meer dan 1 miljard Belgische frank kostte, zal de kost van de census 2011 slecht een fractie van dat bedrag vormen.
  Het is de eerste volkstelling die geen enkele last bij de burgers veroorzaakte.
  Aangezien het ook de eerste was die het voorwerp vormde van een Europese verordening, werden in de 27 lidstaten van de Europese Unie dezelfde definities gebruikt, waardoor internationale vergelijkingen veel gemakkelijker worden.
  Door deze nieuwe methodologie kunnen de resultaten in de toekomst regelmatig bijgewerkt worden.
  Op middellange termijn zal de methode het mogelijk maken de frequentie van de volkstellingen op te drijven en de publicatietermijnen te verkorten.
  Strikte vertrouwelijkheidsregels waarborgen de anonimiteit en het respect voor de privacy van de burger.

  Behandelde thema’s
  De census 2011 behandelt vier grote thema's: demografie (geslacht, leeftijd, wettelijke burgerlijke staat, verblijfplaats, geboorteland, nationaliteit, jaar van migratie naar België,...), opleidingsniveau, werk en woningen (eigendomstypes, bewoonde/niet-bewoonde woningen, bouwperiode, aantal kamers in de woning,...)
  Daardoor is een brede waaier aan cijfers over de demografie, de socio-economische aspecten, het onderwijs en de woningen beschikbaar waardoor voldaan wordt aan de specifieke behoeften van verschillende gebruikers. Nauwkeurige informatie over de kenmerken van de bevolking en haar woonomstandigheden is absoluut noodzakelijk voor de overheid om een gepast economisch en sociaal beleid te voeren. Internationale organisaties en de wetenschappelijke wereld vragen ook naar deze zeldzame volledige gegevens.
  Ziehier een overzichtelijke tabel:

   

  Middelkerke

  Vlaanderen

  België

  Gemiddelde leeftijd

       48 *

   

     41

  % vreemde nationaliteit

         2,19

         7

     10,49

   Aantal mensen/huishouden

         2,01

   

       2,3

           Eénoudergezinnen

   

       1/3

     1/10

  % hoger diploma

       18,22

   

     28

  % loontrekkende

       77,58

   

     84

  % gehuwd

       53,93

   

     51,01

  % vrouwen op 100 mannen

     104,57

   

  103,65

  % zelfstandigen

   

   

     14

  41 jaar oud
  Begin 2011 was de Belg gemiddeld 41 jaar oud. De gemeenten met gemiddeld de oudste bevolking vinden we terug aan de kust: Koksijde (50,2 jaar), Knokke-Heist (49,6 jaar) en Middelkerke (48 jaar).

  Dat zal wel niemand verwonderen aangezien veel gepensioneerden uit het binnenland de weg naar de kust gezocht en gevonden hebben.
  De vergrijzingsgraad bedraagt 26 %.

  2,3 mensen per huishouden
  Een huishouden in België telt gemiddeld 2,3 personen. Een derde van de huishoudens in Vlaanderen bestaat uit één persoon. Op gemeentelijk niveau zijn er vooral in de kustgemeenten (meer dan 1 op drie!) en grote steden veel eenpersoonshuishoudens.

  Koppels met minstens één kind vertegenwoordigen 28 procent van het totale aantal huishoudens in België. Een kwart van de koppels heeft geen kinderen. Eén op tien van de Belgische huishoudens is een eenoudergezin.

  Woningen
  Van de woningen worden 66% bewoond door hun eigenaar. 17% van de woningen bevinden zich in gebouwen die na 1991 werden gebouwd.
  Deze cijfers zullen wel niet van toepassing zijn voor de kustgemeenten, gezien de heersende bouwwoede en de vele verhuurde appartementen.
  Men kan zich afvragen of de tweede verblijfwoningen als bewoond door hun eigenaar mogen beschouwd worden.

  1 op 10 is geen Belg
  Meer dan 10 procent van de inwoners van België heeft een andere nationaliteit dan de Belgische. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is dat 1 op 3 (32,3%) , in Vlaanderen is dat 7 procent. Het percentage voor Antwerpen (18 procent) is veel hoger dan het Vlaamse gemiddelde maar het Limburgse Lanaken, op de grens met Nederland, ligt daar nog ruim boven (30 procent).
  Dat zou de indruk kunnen wekken dat de vreemdelingen in Vlaanderen vooral uit Nederland afkomstig zijn. Jullie weten ook wel dat dit geenszins het geval is.

  28 procent heeft een hoger diploma
  Iets meer dan een kwart (28 procent) van de Belgische bevolking van 20 jaar of ouder heeft een diploma van het hoger onderwijs. De opleidingsniveaus zijn vooral hoog in de gemeenten rond Brussel en het centrum van Vlaams-Brabant. Ook de gemeenten rond Gent vertonen hoge percentages.

  Dat heeft te maken met de werkplaats en met de diensten en bedrijven die er gevestigd zijn. 

  84 procent is loontrekkend
  Het aandeel zelfstandigen is de verhouding van het aantal zelfstandigen (met of zonder werknemers) tot de totale werkende bevolking.
  Een "zelfstandige" is een persoon die voor eigen rekening werkt, met of zonder werknemers en met of zonder geassocieerde partners.
  De "werkende bevolking" omvat alle personen met een betrekking.
  Binnen België is 84 procent van alle werkenden loontrekkend. In Vlaanderen is het aandeel loontrekkenden beduidend groter in de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Omgekeerd zijn er 14 procent zelfstandigen in België, en dat is ook het geval in West-Vlaanderen waar 16 procent van de werkende bevolking zelfstandig is.De cijfers stijgen in de regio's die wat verder verwijderd liggen van het centrum van het land, namelijk in West-Vlaanderen en in het oosten van de provincie Antwerpen.
  Merk op dat de optelling van de percentages voor het aandeel zelfstandigen en loontrekkenden niet 100 als resultaat geeft. Dat komt doordat personen met het statuut van 'helper' als een afzonderlijke categorie beschouwd worden.

  Welk verschil is er met de gemeentelijke profielschetsen, afgekort GPS+?
  De Algemene Directie van de Statistiek is niet de enige die statistieken opmaakt. De studiedienst van de Vlaamse regering doet dat ook. Ze worden ‘gemeentelijke profielschetsen’ genoemd. Waarom twee keer tellen? Hoewel zowel de Census 2011 en als de Gemeentelijke Profielschetsen heel wat administratieve informatie ontsluiten, zijn er toch belangrijke verschillen.

  De ‘Vlaamse’ datareeksen zijn opgebouwd op basis van cijfergegevens die op 1 februari 2014 beschikbaar waren en handelen meestal over een periode van 10 jaar of over de evolutie sinds de start van vorige legislatuur (2005). Deze set biedt tevens de gelegenheid de eigen gemeente te vergelijken met een groep gelijkaardige gemeenten (op basis van de Belfius-indeling) en met het Vlaamse Gewest. De evoluties in de tijd en de positionering van de gemeente in een bredere context zijn een goed vertrekpunt voor het stellen van prioriteiten.
  De volkstellingen van de AD Statistiek dienen om de volledige bevolking in kaart te brengen, met een heleboel socio-economische kenmerken, alsook met gegevens over de gebouwen waarin deze bevolking woont. Bovendien legt Europa dit soort tellingen over de totale bevolking verplicht op. Als bepaalde gegevens niet bestaan, moet de verzameling ervan "verplicht" opgestart worden.
  De Gemeentelijke Profielschets is een publicatie van administratieve gegevens. Ze geeft geen volledig beeld, er worden immers enkel gegevens gepubliceerd die als ondersteuning voor het gemeentelijk beleid kunnen gebruikt worden. Hierbij wordt uitgegaan van beschikbaarheid. Als gegevens niet bestaan, wordt naar alternatieven gezocht, maar "zonder wettelijke verplichtende" basis die de Census wel heeft.
  De huidige profielschetsen bevatten recentere demografische gegevens

  Bronnen
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20141023_01337773

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20141023_01337773
  http://census2011.fgov.be/doc/PERSBERICHT%20Census%202011.pdf
  http://census2011.fgov.be/info/news2_nl.html
  Antwoorden op mijn vragen door Dirk Moons / Studiedienst van de Vlaamse Regering

  Werkloosheidcijfers in 2014
  De cijfers die hierna volgen maken uiteraard geen deel uit van bovenstaande volkstelling, aangezien ze dateren van dit jaar.
  Ik wilde ze jullie toch niet onthouden omdat ze ook een belangrijk aspect van de Middelkerkse bevolking betreffen.
  Het aantal werklozen steeg in onze gemeente van 575 (in 2010) naar 655 (in 2014). Dat is een stijging met 13,9 %.
  Zijn we daarmee een uitzondering onder de kustgemeenten?
  In De Haan was er een daling! Middelkerke kent na Bredene (17,4%) en Oostende (16,6%) de grootste stijging. De Panne (13,4%%%))) en Koksijde (13,2%) doen het ook niet veel beter maar Nieuwpoort haalt een ruim lager percent. (4,9%).
  Hoe kan men die verschillen verklaren? Die uitleg is iets voor specialisten, dacht ik, en daarom stelde ik de vraag aan de ‘Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding’ (vdab), die ik bedank voor hun snel en duidelijk antwoord.

  Hier is het: “Ik zou mij daar niet teveel op vastpinnen, want het gaat hier over maandcijfers die jaar op jaar vergeleken worden. En een toevallige gebeurtenis binnen 1 maand kan die cijfers beïnvloeden, bijvoorbeeld een faillissement waarbij enkele ontslagen vielen of omgekeerd een bedrijf dat een uitbreiding deed en enkele mensen tegelijk heeft aangeworven.  Beter is te kijken naar de cijfers die het jaargemiddelde weergeven.
  Zo zie je op Arvastat (zie hieronder) dat gemiddeld in 2013 de werkloosheid in De Haan steeg met 5,9% en in Bredene met 9%. (Middelkerke: + 6,7%) De Haan doet het dus wel iets beter dan Bredene, maar het verschil is niet zo opvallend. Hoe komt dit ? Daar zijn meerdere factoren voor verantwoordelijk. Het is mogelijk dat het te maken heeft met de graad van kansarmoede die in Bredene bijvoorbeeld al jaren hoger ligt dan in De Haan. Ook Blankenberge heeft veel kansarme mensen onder zijn bevolking voor wie het moeilijker is om werk te vinden.* Eenduidige analyses zijn er meestal niet. Bemerk ook dat de absolute cijfers waarover het hier gaat (werkzoekendenaantallen van 400 à 500) relatief klein zijn wat bij de minste wijziging in positieve of negatieve zin nogal snel hoge percentages geeft.“
  *
  Voor Middelkerke (16,9 procent) liggen de cijfers wat lager maar ze zijn wel verdubbeld in amper twee jaar tijd.

  Wie alle cijfers eens wil bekijken, kan die vinden op de website van de vdab, http://arvastat.vdab.be
  Je gaat daarvoor als volgt te werk: onder de werkloosheidsstatistieken kies je voor "kengetallen" en dan krijg je het overzicht voor heel Vlaanderen. Via de knop "wijziging zoekopdracht" kan je de gegevens opvragen van elke gemeente die je wil en ook voor het gewenste jaar. Kies daarvoor als regio ‘Gemeente’ en selecteer ‘Middelkerke’ uit de lijst. Klik daarna op "Toon"
  Ik wil jullie in dit blogartikel niet vervelen met te veel definities of technische gegevens. Ik denk toch dat het interessant is uit bovenstaande informatie enkele kenmerken van de 655 Middelkerkse werklozen weer te geven.

   Geslacht
        Mannen                     361
        Vrouwen                   294
  Leeftijd
       < 25                           118
     25 - 50                         301
       > 50                           236
  Scholingsgraad
       Laag                           348
      Midden                       233
       Hoog                           74
  Allochtonen                      46
  Niet-EU                            26
  Arbeidsgehandicapten    124

  Bronnen
  http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2014/Middelkerke.pdf
  http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/3561.htm
  http://www.npdata.be/Data/Werkloosheid/SWV/Gemeenten-2011/Vlaams/Middelkerke.htm
  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/werkloosheid-stijgt-in-hele-regio-a2114129/
  http://arvastat.vdab.be/arvastat/index.html
  Antwoorden op mijn vragen door Carine Daene, regiomanager arbeidsmarktbeheer, VDAB Oostende/Westhoek

  24-11-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  17-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke/Westende: Waar gaan jullie kerst- en oudejaarsavond vieren? Waar gaan jullie lekker eten op 25.12.14 en 1.1.2015?

  De betekenis van de kerst- en nieuwjaarsviering
  Men ziet de periode van Kerst tot Driekoningen (de heidense twaalf nachten) tegenwoordig nog steeds als feestelijke periode. In deze periode vallen snipperdagen en schoolvakanties en veel bedrijven zijn gesloten. Veel mensen laten de kerstboom tot na Driekoningen staan. De tradities van onze heidense voorouders hebben dus nog steeds invloed.
  Ook moesten de geesten van de overledenen en de demonen worden verjaagd, die juist rond deze tijd konden opspelen. Dit verjagen gebeurde met veel lawaai, wat nog terug te vinden is in het gebruik om rond de jaarwisseling vuurwerk af te steken en klokken te luiden.
  Deze geesten moesten echter ook gunstig gestemd worden. Zij konden namelijk de mensen en het vee vruchtbaar maken en het gewas doen groeien. Men bracht ze daarom ook offers, die men na het ritueel zelf opat en -dronk. Dit vinden we terug in onze eigentijdse kerst en oud-en-nieuwgerechten, zoals kerststollen, vollaards, wafels, pannenkoeken, lukken, oliebollen en de traditie om uitgebreide maaltijden aan te richten met veel alcoholische drank.

  Over dat laatste wil ik het in mijn hiernavolgend artikel hebben.

  Waarom deze rondvraag?
  Met die feestdagen in het vooruitzicht, dacht ik dat het goed zou zijn eens de inventaris op te maken van de mogelijkheden die op dat gebied door onze gemeentelijke restaurants geboden worden.
  Ik heb het een paar jaar geleden ook meegemaakt: je bezoekt op internet de websites van verschillende etablissementen die daarvoor in aanmerking komen. Maar daarmee ken je niet altijd het menu en de prijs die je daarvoor moet betalen.
  Ik zocht dus de e-mailadressen op van alle Middelkerkse eetgelegenheden. Ze hebben er echter niet allemaal één en sommige wensen niet op die manier gecontacteerd te worden en verkiezen dat dit zou gebeuren per contactformulier of zelfs telefonisch.
  Geen eenvoudige opgave dus!

  De enquêtevragen
  Ziehier de vragen die ik stelde:

  1. Organiseert u op de avond van 24 december 2014 een kerstviering?           Ja         Neen
   Zo ja, voorziet u daarbij muziek met mogelijkheid om te dansen?                Ja         Neen
  2. Serveert u op 25 december ’s middags een kerstmaaltijd?                           Ja         Neen
  3. Organiseert u op de avond van 31 december 2014 een oudejaarsviering?   Ja         Neen
   Zo ja, voorziet u daarbij muziek met mogelijkheid om te dansen?                Ja         Neen
  4. Serveert u op 1 januari 2015 ’s middags een nieuwjaarsmaaltijd?               Ja         Neen
  5. Indien u van plan bent maaltijden te serveren bij de gelegenheden in punten 1 – 4, kunnen de geïnteresseerden dan via uw website het menu en de prijs vernemen?     Ja           Neen
  6. Indien men bij u terecht kan voor één of meerdere feesten, zijn er dan nu nog beschikbare plaatsen?  
                            voor de avond van 24 december 2014                      ja           neen
                            voor 25 december 2014 ‘s middags                          ja           neen
                            voor de avond van 31 december 2014                      ja           neen
                            voor 1 januari 2015 ‘s middags                                ja           neen

             Als er op 15.11.2014 geen meer zijn, wil u dat dan vermelden op uw website?

  1. Wenst u nog iets te vermelden? Schrijf het hieronder!

  Daaraan voegde ik toe “Ik zou u zeer dankbaar zijn, mocht ik van u een reactie ontvangen, zodat mijn artikel als vertegenwoordigend voor Middelkerke zou kunnen beschouwd worden.”

  Niet iedereen wenst aan zo’n enquête deel te nemen!
  Eén van de restaurants waarvan ik geen juist e-mailadres kon vinden, was ‘Sint-Laureins’ in de Strandlaan van Westende-dorp. Er staat er wel één op hun website, maar ik kreeg mijn bericht onbesteld terug.
  Op één van mijn fietstochtjes stapte ik dan maar eens af om de vraag op de man/vrouw af te stellen. Ik trof er de bazin aan. Was ze met het verkeerde been uit bed gestapt of heb ik ooit eens iets geschreven waarmee ze niet erg opgezet was, ik heb er het raden naar.
  Toen ik haar, op wat ik denk een beleefde en vriendelijke toon te zijn, vertelde wat de bedoeling was, nam ze een norse houding aan, schudde daarbij heftig ‘neen’ met het hoofd maar antwoordde niet.
  Toen ik haar wilde geruststellen met ‘ik vraag enkel of u met Kerstmis en Nieuwjaar open bent’ werd het schudden nog heftiger. Toen vroeg ik haar of dat betekende dat ze niet aan mijn rondvraag wilde deelnemen of dat ze niet geopend waren. Geen antwoord tot ik uiteindelijk vroeg ‘Mag ik dan schrijven dat u niet open bent?’ zei ze me op dreigende toon ‘Ge gaat gij juust niks schrijven’.
  Waar is de tijd dat het hotel-restaurant nog ‘De Welkom’ heette?
  Maar ja, vanzelfsprekend kan ik niet verwachten dat iedereen mijn vragerij gunstig gezind is. Ikzelf heb er wel geen voor- of nadeel bij.
  Van volgende restaurants mocht ik geen antwoord ontvangen, na mijn e-mail en twee herinneringen: Renty, Delissimo, Bistro-Gerard,
  Voor ‘Kapelle’ en ‘La Sauteuse’, die ook niet antwoordden, kon ik de nodige info geheel of gedeeltelijk op hun website vinden.

  De antwoorden die ik wel mocht ontvangen
  In tegenstelling met mijn Sint-Laureinservaring, was er wel een restaurantuitbater die het een prima initiatief vond om mij in te zetten voor mijn gemeente. Een andere bedankte mij om aan hen te denken.
  Nog een andere vond het een ‘tof initiatief’.

  Ik bedank zeer hartelijk alle restaurantuitbaters die hun medewerking hebben willen verlenen aan mijn rondvraag. Ik verontschuldig mij bij voorbaat bij diegene die hun restaurant niet terugvinden in mijn lijst. De webpagina’s die de lijst van de Middelkerkse restaurants vermelden, zijn vaak onvolledig of niet bijgehouden. Een paar voorbeelden: ‘’t Oud Klooster’ in Mannekensvere bestaat niet meer, de ‘Mange-tout’ is verhuisd naar Oostende. Is 4 Seasons nu gelegen op de Zeedijk 72 of in de Oostendelaan 304b? De antwoorden die ik op mijn mail kreeg waren ook niet altijd volledig.

                             24 Av  25   Mi 31 Av 1 Mi   Menu
  Prijs (a)
                              Website
  Middelkerke
  Belle Epoque     N     J  J (ZM)    N       J http://www.belle-epoque.eu/oudejaarsavond.html 

  Bistrant Villa Nova

      N     N     N    N       J

  Afhaalfolder   http://www.bistrantvillanova.
  be/Blog%20Posts/new-post-2.html

  Casino Baccara
  + Il Circo

      N     N   J (M)    N       J http://www.casinomiddelkerke.be/NL/
  welkom/restaurant/menu-oudejaar
    
  Chaplin     N     N     J  J (2)       J

  http://www.restaurantchaplin.be

  Colombus bistro

      N     N   J (M)    N       J

  http://www.columbus-middelkerke.be/

  De Lekpot Tot 15.2.2015 verbouwingswerken              
  De Sirene     N     J     N    J       J http://www.restaurantsirene.be/
  De Vlaschaard     J
  volzet
      J     N    N       J

  http://www.de-vlaschaard.be/restaurant-
  middelkerke-nl/info.php

  De Zeebries     J    N   J (M)
  volzet
    N      J

  http://www.dezeebries.net/page.asp?
  langue=NL&DocID=102072
   

  Deauville     N    J     N   N      J

  http://www.deauville-middelkerke.be/ 

  Eat and Sea     N    J   J (ZM)   N      ?

  http://www.eatandsea.be

  Honfleur   J (2)  J (2)   J (2)  J (2)      -

  http://www.hotel-honfleur.be/ 

  Kristoffel-Mimosa     N    J  J (ZM)    J      J

  http://www.hotelkristoffel.be 

  La Tempête     J    J     J  J (2)      J

  http://www.latempete.be/ 

  La Tulipe     J    J   J (M)   N      J

  http://www.latulipe.be/ 

  Omer  J (2)  J (2)   J (2)  J (2)      -

  http://resto-omer.be/keuzemenu 

  Papillon

            Jaarlijks verlof                                       http://www.restaurant-papillon.be/

  Ramblas  J (2)  J (2)     J  J (2)      J

  http://www.boerderijtje.be/ 

  Terrazza

               Gesloten                                             http://restaurantterrazza.webs.com/

  't Kelderke    J (ZM)     J     J (ZM)    J alles (2)

  http://www.pocketresto.be/
  middelkerke/bistro-kelderken

   The Lord     N     J   J (M)    J     J

  http://www.thelord.be/ 

   

  Lombardsijde

   

  't Fermetje     N   J    N    J    J

  http://www.t-fermetje.be/ 

   

  Westende-bad

   

  Marquize     J J vol   J vol J vol     J

  http://www.marquize.be/ 

  Westhinder    J (2)  J (2)     N     N     -

  http://www.restaurantwesthinder.be/ 

   

  Westende-dorp

   

  De Lanteirne     N   N   J vol    N     J

  http://www.delanteirne.be/ 

  De Lochting     N  J (2)     N  J (2)        -

  http://www.pocketresto.be/westende/
  de-lochting
   

  De Sauteuse     ?    J     J   ?     ?

  http://www.pocketresto.be/middelkerke/de-
  sauteuse
   

  't Hoeveke (1)     N    J   J (M)    N     ?

  http://www.t-hoeveke.be/index.cfm?langue=nl 

   

  Spermalie

   

  Kapelle     J    J    J    J     J

  http://www.restaurantkapelle.be/Events 

  Schoorbakkehoeve   J (ZM)    J    J (M)   N     J

  http://schoorbakkehoeve.be/ 

             

   

  Leffinge          

   

  De Kromme Elleboog

                                            Gesloten 

  (1)    uitgebreid met nieuw terras     (2) à la carte   M = dansgelegenheid     ZM: geen dansgelegenheid    (a) al dan niet op website

  Het lag niet in mijn bedoeling één of ander restaurant aan te prijzen of de restaurants met elkaar te vergelijken. Bekijk dus maar hun websites waarvan hierboven de URL’s om een beter idee te krijgen.

  Besluit
  Ik hoop dat jullie een goede keuze doen en ik wens jullie alvast leuke feesten en smakelijk eten!

  Bronnen
  Wikipedia bewerkt voor Vlaanderen
  http://www.pocketresto.be/middelkerke/restaurants

  Lees ook mijn artikel ‘Hoe lekker kan men in Middelkerke eten?’ (in de map Horeca op datum van 18.12.2011)

  Aanpassing

  De uitbater  van Eat & Sea op de Zeedijk 72, laat mij weten dat het pand voorheen 'The 4 seasons' heette en twee jaar leeg stond alvorens Eat & Sea in 2008 van start ging. Er bestaat ook een restaurant aan het shopping center dat 4 Seasons heet. Hartelijk dank voor deze verduidelijking.

  17-11-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Horeca
  10-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw administratief centrum in Middelkerke geopend

  Het nieuw administratief centrum, dat werd gerealiseerd in de vroegere brandweerkazerne van Middelkerke, is klaar. Op 24 oktober 2014 werden de deuren officieel geopend voor de lokale politieke mandatarissen, voor hun genodigden  en voor de pers.
  Meteen werd ook al een naam gekozen: het ‘Mac’, wat staat voor ‘Middelkerks Administratief Centrum.’

  Waarom een nieuw centrum?
  Het gemeentehuis barstte uit zijn voegen en daarom moest één en ander gereorganiseerd en herlokaliseerd worden. Sinds de brandweer zijn intrek genomen heeft in het modern gebouw in de Kleine Kasteelstraat, was hun oude vestiging vrijgekomen (zie ook verder).

  Voor de Middelkerkse bevolking is het nu veel eenvoudiger om wegwijs te geraken in de verschillende gemeentelijke diensten. Alles wat rechtstreeks met de bevolking te maken heeft, werd in het Mac gecentraliseerd. Die diensten zijn allemaal veel toegankelijker omdat ze elk hun loket hebben op het gelijkvloers: de burgerlijke stand, stedenbouw, milieu, huisvesting, ontvangerij, de dienst bevolking, de parkeershop en de preventiedienst.
  In het nieuw gebouw komt ook de onthaalfunctie veel beter tot haar recht.
  De informatiedienst zal ook beter toegankelijk zijn door de verhuis van de eerste verdieping in het huidige gemeentehuis naar de locatie waar vanaf 1 oktober 2001 tot voor enkele dagen nog de dienst burgerzaken gehuisvest was. Nog vroeger zaten daar de politiediensten tot ze hun eigen gebouw kregen, ook in de Spermaliestraat maar een paar honderd meter naar Wilskerke toe.
  Uiteraard is er een rechtstreekse verbinding gemeentehuis – Mac en Mac – informatiedienst, comfortabel voor het college en voor het personeel, maar niet nodig voor het publiek dat buiten het Mac niets meer te zoeken heeft.

  De woonwinkel uit de Oostendelaan, daar geplaatst omwille van de zichtbaarheid in het straatbeeld, werd toch verhuisd naar het Mac. Dat zou een besparing kunnen zijn tenzij het huis lang leeg blijft staan terwijl het huurcontract verder loopt. Ik stel mij in elk geval de vraag of de geïnteresseerden nu plots niet meer duidelijk moeten zien waar ze met hun vragen terecht kunnen.

  Samengevat, het gemeentebestuur wilde met het nieuwe administratieve centrum een flinke stap voorwaarts zetten op het vlak van toegankelijkheid, klantvriendelijkheid en duurzaamheid.  Dat blijkt mij gelukt te zijn en dat is natuurlijk zeer lovenswaardig!

  De werken moesten in het najaar van 2013 starten en afgewerkt zijn tegen het voorjaar 2014, een half jaar vroeger dus dan nu het geval is. Maar ja, zo dringend was dat nu ook weer niet!

  Wat blijft in het ‘oude’ gemeentehuis?
  Een aantal diensten blijven in het huidige gemeentehuis gehuisvest en verder zal het gebouw vooral een ceremoniële functie krijgen. De schepenen blijven hun kantoren behouden en in de vrijgekomen ruimten (of -s) kan vergaderd worden.


  Welke werken werden/worden er nog uitgevoerd?
  Het dak en de gevel werden volledig gerenoveerd maar er komt nog een zonneboiler, mogelijk worden er ook nog zonnepanelen geplaatst. Voor het gebouw is men bezig een pleintje met groene accenten aan te leggen en de ingang bestaat uit een grote glaspartij. De voorbehouden plaatsen voor de wagens van de collegeleden moesten dus verdwijnen.
  De aanduidingsborden om beter de weg te vinden in het Mac (naar de toiletten bijvoorbeeld) komen pas later. Waarom wordt toch niet gewacht tot alles klaar is om over te gaan tot de officiële opening?

  Had men niet beter een volledig nieuw administratief centrum gebouwd op een andere locatie?
  Alhoewel min of meer centraal, kan men bezwaarlijk beweren dat het gemeentehuis van Middelkerke ideaal gelegen is: op een druk kruispunt van vier wegen en met weinig of geen vrije parkeerplaatsen in de onmiddellijke nabijheid.

  Ziehier een kaartje waarop blijkt dat alle straten rond het gemeentehuis gelegen zijn in de blauwe zone, waar men maximaal 2 uur mag parkeren mits het leggen van de parkeerschijf.

  Tijdens de openingsuren van het Mac is het Oudstrijdersplein meestal volzet. Er zijn nu weliswaar enkele parkeerplaatsen aan de overkant van de straat waar men 30 minuten mag staan, ruim voldoende voor het afhandelen van een administratief probleem.

  Het gemeentepersoneel moet of kan parkeren in de ondergrondse parking op een honderdtal meter voor een gunstprijs van 50 eurocent per dag.

  Ik heb al eens een artikel geschreven over de raadzaal. Ik moest toen toegeven dat een degelijke installatie van multimediamateriaal, die het publiek moet toelaten om de vergaderingen met succes bij te wonen of thuis te volgen, niet mogelijk is wegens plaatsgebrek. De zaal is immers maar 11 meter op 8,5 meter groot. Zal de raadzaal misschien nu uitgebreid worden? Op die vraag kon niemand van de door mij bevraagden antwoorden.
  Het gemeentebestuur is een hele tijd van mening geweest dat er een nieuw gemeentehuis moest komen, maar uiteindelijk werd dan toch maar gekozen voor de uitbreidingsoplossing.
  Was de (veel) hogere kostprijs daarvan de reden of de wil om alles gegroepeerd te houden en/of in het centrum te blijven? Misschien hield men ook aan het beschermd gebouw? Er werd mij beloofd later de ramingsprijs voor een totaal nieuw centrum op een andere plaats mee te delen. Ik houd jullie op de hoogte.

  Jullie gaan mij natuurlijk nooit horen zeggen dat er nog meer geld had moeten uitgegeven worden. Op dat vlak moet ik dat dus wel een goede keuze noemen, maar er wordt zoveel geld verspild in onze gemeente en een nieuw gebouw voor een administratief centrum had model kunnen staan voor de toekomstvisie van onze bestuurders. Helaas moet ik denken dat dit woord niet in hun woordenboek voorkomt.

  En … hoeveel heeft dat nu toch weer gekost?
  De werken zouden hoofdzakelijk uitgevoerd zijn door eigen personeel van de gemeente.
  Dat geeft de indruk dat het niets of veel minder gekost heeft. Ik neem aan dat er toch wel een gedetailleerde berekening van de kosten gebeurd is en een vergelijking waaruit kan blijken of er echt wel sprake kan zijn van ‘goedkoper’.
  Volgens ‘Het Nieuwsblad’ van 5 juli 2013 werd de kostprijs van de werken geraamd op 1 miljoen euro.
  Volgens Janna in ‘Het Laatste Nieuws’ van 27.10.2014 zou de uiteindelijke kostprijs overeenstemmen met de raming. Proficiat! De zoveelste ‘peulschil’! Ik heb de juiste kostprijs opgevraagd en er werd mij beloofd dat ik die ook zal krijgen.

  Geschiedenis van het gebouw
  Het gemeentehuis van Middelkerke werd na de eerste wereldoorlog gebouwd in 1924/25 en ingehuldigd op 1 juli 1925. Tot dan had een oude pastorie dienst gedaan als zetel van het gemeentebestuur.
  Niettegenstaande het gebouw behoorlijk groot en prestigieus werd opgevat, was het na de fusiebeweging van de jaren 70, vooral die van begin 1977, toch veel te klein geworden. Achteraan en naast het gemeentehuis werden daarom nieuwe administratieve vleugels bijgebouwd. Het oude gebouw bleef daarbij gelukkig grotendeels intact.
  Het werd in 2002 als monument beschermd.

  De brandweerloods kwam op 30 augustus 1997 (17 jaar geleden!!!) vrij omdat de brandweer toen zijn intrek nam in de nieuwe kazerne in de Klein Kasteelstraat. Het oude arsenaal (gemeentehuis) werd na de brandweerverhuis gebruikt als economaat (voorraad kantoorbenodigdheden) voor de gemeentediensten en als garage/lokaal door het Rode Kruis – afdeling Middelkerke. Dat laatste zal straks verhuizen naar de ‘oude werkhuizen’ langs de vaart in Leffinge, maar het heeft voorlopig een onderkomen gevonden in het vroegere bejaardentehuis ‘de Ril’.

  Ik was aanwezig op de officiële opening van het MAC op 24 oktober 2014 om 19u30
  Bij druilerig en koud regenweer verzamelden de opdrachtgevers, het gemeentebestuur (uitgezonderd J.M Dedecker en de beide gemeenteraadsleden van het Progressief kartel) en de uitvoerders (studiebureau, aannemers en de leiding van de gemeentewerklieden) zich in de nieuwste aanwinst van de gemeente.
  De talrijke genodigden deden via de rode loper en tussen twee groenhagen hun plechtige intrede, via de glazen gevel die de vroegere poorten vervangt … en gaven elkaar de traditionele kusjes. Ik ben bij dergelijke gelegenheden, altijd verwonderd over de vriendschappelijke, hartelijke manier waarop politieke ‘tegenstrevers’ schijnbaar blij zijn elkaar terug te zien. Als dat allemaal maar oprecht is!!

  Ik was zeer aangenaam verrast: heldere lokalen op twee verdiepingen (zie hieronder een voorbeeld), vier overzichtelijke loketten, info, ruimte en wonen, burgerzaken en kas (?), een ruime wachtzaal met ‘slangendivan’ voor de wachtende en toiletten voor het grote publiek. Uitstekend werk! ‘Sober (?) en functioneel’ volgens de burgemeester.Voeg daarbij nieuwe meubelen voor iedereen en er mag gezegd worden dat de administratieve diensten nu over alle middelen beschikken om topservice te leveren aan de inwoners van de gemeente. Als de computers ook allemaal nieuw zijn, dan moet de gemeente nu over een enorme rijkdom aan informatica beschikken.

  Ik besefte onmiddellijk dat de zin ‘hoofdzakelijk verwezenlijkt door eigen personeel’, zoals een krant schreef en zoals Janna het zegt, met een korrel zout moest genomen worden.
  Hier moesten een studiebureau en externe aannemers aan te pas gekomen zijn.
  Het bord hieronder bewijst dat die ‘hoofdzakelijk’ eerder gepresteerd werd door diverse instanties. Dat belet echter niet dat het gemeentepersoneel ook zeer verdienstelijk werk kan geleverd hebben.

  De hoogtepunten van de officiële opening, zoals dat heet, waren de toespraak van de burgemeester naast twee muzikale intermezzo’s.
  Janna onderstreepte dat men er in geslaagd was het MAC op zeer korte tijd te realiseren, met name na negen werkmaanden, een ‘huzarenstukje’ volgens haar. Ze feliciteerde ook de gemeentewerklieden die tot de laatste minuut keihard hadden moeten werken.
  Eric Morel en Jurgen Demeyere, twee werknemers van de gemeente die nauw betrokken waren bij de realisatie, werden trouwens door de burgemeester aangesteld als peters van het gebouw.
  Hieronder zien jullie een foto van de werken, genomen in maart 2014.

  Een trio doedelzakspelers baande dan zijn weg tussen de schare aanwezigen die slechts een korte tijd ervan konden genieten. Een kwartet juffrouwen, nochtans een goede groep volgens een kenner (‘van horen zeggen’) had dan de bedoeling de aanwezigen te vermaken. De akoestiek speelde hen echter parten, maar ook het geroezemoes van het (niet-geïnteresseerd?) publiek liet niet toe om van hun optreden en muziek te genieten en voldoende te waarderen.
  Ziehier foto’s van die twee muzikale optredens:

  En … natuurlijk waren er het klassiek ‘hapje’ en drankje’ of zelfs ruim meer.
  Hieronder zien jullie een beeld van de massa aanwezigen, genomen vanaf het eerste verdiep:

  Ook de ‘gewone’ inwoners werden niet vergeten!
  Het centrum deed weliswaar al vanaf 27 oktober 2014 dienst voor het grote publiek, maar op zaterdagvoormiddag 8 november werden alle inwoners uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een rondleiding met een hapje en een drankje.
  Ik heb mij dan ook maar eens laten rondleiden want dat gebeurde niet bij de officiële opening.
  Rond 9u30 waren er een 40-tal geïnteresseerden, zowel inwoners als tweede verblijvers. Een succes, dus!
  Jullie zien hier een foto genomen op 8 november 2014.

  Besluit
  Het nieuwe MAC is zeker een aanwinst, maar dat mag ook wel voor die prijs! Uit mijn tekst hierboven kan ook opgemaakt worden dat na twee nieuwe kazernes (brandweer en politie), een nieuw luxueus OCMW – gebouw, een (nutteloze of minstens overdreven grote en dure) ondergrondse parking, renovaties van het oud gemeentehuis, van een gebouw voor de politie en voor de dienst burgerzaken (zonder te spreken van de kerk van Leffinge) en nu een nieuw MAC.
  Er mag nu toch wel verwacht worden zeker dat het stilaan zal ophouden met dat bouwen, restaureren en verhuizen?
  En zeggen dat de gemeenteraad op 28 augustus 2014 de kleine betoelagingen (steunbeugels, toiletbrilverhoging en zitje voor bad/douche) in het kader van de valpreventie voor bejaarden en mensen met een beperking afgeschaft heeft! Na advies van de seniorenraad!

  Bronnen
  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Gemeente Middelkerke.

  Artikels in ‘Het Laatste Nieuws’ van Paul Bruneel op http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/nieuw-administratief-centrum-heet-het-mac-a2074160/ en http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/nieuw-administratief-centrum-vanaf-vandaag-open-a2100884/
  Uitnodiging door het kabinet van de burgemeester
  Artikel in de Krant van West-Vlaanderen van donderdag 04 juli 2013 ‘Gemeentehuis Middelkerke wordt onder handen genomen’
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van 5 juli 2013 door Dany Van Loo ‘Gemeentehuis krijgt facelift’
  Foto’s van officiële opening door Annick Keters
  http://www.middelkerke.be/page1600437.aspx

  10-11-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentediensten
  03-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerkhof van Westende: Oude graven in ere houden of niet?

  Ook dit jaar zag men op 1 november, een officiële Belgische feestdag maar deze keer op een zaterdag, op onze kerkhoven weer een massa mensen en niet enkel gelovigen, rondlopen.
  Ik heb al eens op 29 oktober 2012 een artikel geschreven met als titel ‘Allerheiligen: welke betekenis heeft dat voor jullie?’. Daarin belichtte ik die betekenis en wat er overgebleven is van deze traditie. Ik beschreef daarin ook de geschiedenis van het Westendse kerkhof en ik haalde ook een aantal weerspreuken aan die te maken hebben met Allerheiligen. (zie verder)

  De voorbereiding van de herdenkingsdag
  Heel wat nabestaanden trekken vóór 1 november al naar de begraafplaats om de grafsteen van hun overleden dierbaren schoon te maken. Dat deed ik dus ook! Het was hard nodig want mijn ouders zijn al meer dan 60 jaar overleden. Toen waren de graven nog in arduin, vele kwamen van ‘Bossaert Diksmuide’. Ook dat van mijn ouders, want onderaan rechts is die naam ingegraveerd.
  Na al die jaren heeft hun graf wel te lijden gehad onder kalkuitslag. Het is bovendien gelegen tegen de haag onder de bomen, rechts als men van op de straat naar het kerkhof kijkt. Omdat de zonnestralen er niet in slagen hun graf te bereiken, zet de groene mosaanslag zich ook gemakkelijk daarop neer.
  Dat een laag gevallen/ vallende bladeren het zerk bedekt, daar erger ik mij al lang niet meer aan, want het is nu eenmaal herfst!

  Toen ik enkele dagen vóór 1 november het kerkhof betrad, vielen mij uiteraard onmiddellijk de bordjes op die vóór heel wat graven opgesteld stonden. Dat is meestal in blokken 2, 3 en 8 want daar staan de oudste graven. Hier zien jullie dat het niet om slechts één graf gaat.

  En wat staat daarop te lezen?

                                                                              BEKENDMAKING

     De burgemeester deelt mee aan de eigenaars,  
     afstammelingen, erfgenamen of belanghebbenden van
     dit  graf dat de onvergunde periode ten einde is.
     
                     blok      grafnummer        overledene
                       2                 21           Pieter Lefevere

     Deze periode kan eventueel met 40 jaar verlengd worden.
     Om deze verlenging te bekomen moet vóór 31.12.2015  
     een aanvraag aan het gemeentebestuur gericht worden.
     Gelieve het nummer van het blok, het grafnummer en de
     op het graf vermelde naam in deze aanvraag te
     vermelden.
     Indien vóór 31.12.2015 geen enkele aanvraag is
     toegekomen, zal dit bestuur eigenaar worden van de
     vergunning en van de materialen en monumenten die er
     op geplaatst werden en zal het zelf de bestemming ervan
     regelen.                                                                    

        Waarvan akte  
           
  Middelkerke     de burgemeester 
                             Janna Rommel-Opstaele

   

  Dat bordje roept bij sommige wel vragen op. Waarom staat dan op veel graven ‘voor eeuwig’? Dat slaat toch op die vergunning? Maar, heeft zo’n eeuwige vergunning nog wel zin in een tijd waarin de as van sommige overledene uitgestrooid wordt op zee of op een speciaal grasveld van het kerkhof? De kans op verwaarlozing is zo nog veel groter en welke nakomelingen leven er nog na 100 jaar?
  Nergens worden nog ‘eeuwige vergunningen’ uitgereikt. Vijftig jaar is de langste termijn. Alle gemeenten zijn verplicht gratis vergunningen uit te reiken voor 10 jaar.

  Een andere vraag is: hoeveel kost die verlenging? Ik heb die vraag gesteld aan onze dienst burgerlijke stand, die ik bedank voor hun antwoord.
  Ik had daarvoor eerst de website ‘Belastingen’ van de gemeente geraadpleegd.
  Daar zijn een aantal tarieven vermeld, maar er is nergens sprake van ‘verlenging’.
  Een vergunning voor 40 jaar kost voor een inwoner van de gemeente 372 euro . De familie van een niet-inwoner betaalt 1.860 euro. Middelkerke is één van de goedkoopste, Oostende is de duurste met 2.250 euro voor 50 jaar.
  Het verlengen van een vergunning kost € 8 /jaar zodat een verlenging met 40 jaar dus 320 €  kost. Wie slechts voor korte tijd, bijvoorbeeld 5 jaar, wenst te verlengen, betaalt 40 €.
  Een eeuwigdurende vergunning kan gratis verlengd worden voor 50 jaar.
  Er zijn ook graven zonder vergunning zoals jullie hierna kunnen lezen. Wie daarvoor nu wel een vergunning wil nemen voor 40 jaar, betaalt 372 €, zoals voor een nieuwe.
  Wie een verlenging wenst aan te vragen, wordt aangeraden contact op te nemen met de dienst burgerlijke stand.  

  Ik mis op de ‘Bekendmaking’ hierboven wel de handtekening van de gemeentesecretaris.
  Is zo'n document dan wel geldig?

   Het graf van Pieter Jacobus Lefevere

   

  Pieter was een nonkel van mijn vader.
  Hoewel hij twee maal huwde, had hij geen kinderen.
  Wie zou er dan eigenaar van zijn graf kunnen zijn?
  Hij stierf in Westende op 16 april 1922.
  Er werd nooit een vergunning aangevraagd, vandaar de tekst ‘onvergunde periode’ want normaal zou daar staan ‘einde vergunning’. Er zijn dus zeker geen afstammelingen en ik zou niet weten wie erfgenaam of belanghebbende zou kunnen zijn.

  Het overlijden heeft dus 92 jaar geleden plaatsgehad en  je kunt je dus afvragen waarom niemand er ooit aanstoot aan genomen heeft, dat er geen vergunning was voor dat graf. Jullie zien rechts welk mooi kleurtje het gekregen heeft  onder de ‘tand des tijds.’

  Er zal dus ook geen verlenging aangevraagd worden.

   

   

   

  Vinden jullie het normaal dat de gemeente de graven waarvoor niemand nog interesse vertoont, wenst te verwijderen?
  Er staan op het kerkhof van Westende nog andere graven die ‘niet meer toonbaar’ zijn.
  Het kerkhof kan niet meer uitbreiden. Er is dus plaatsgebrek.
  Zie hieronder voorbeelden van totaal verwaarloosde graven. Zoiets mag toch weggehaald worden? Mocht iemand hiervoor een verlenging van de vergunning aanvragen, dan zou die moeten verplicht worden eerst de nodige herstellingen uit te voeren.

    

  Er zijn ook heel wat graven met onleesbare namen. Moeten die leesbaar zijn of is het voldoende dat de familieleden het weten? Ik ben toch voorstander van het ‘opschonen’. Een kerkhof mag toch niet op een stort gelijken? 

  Zijn er overledene die op het kerkhof een voorkeurbehandeling verdienen?
  In principe vind ik dat we minstens op een kerkhof allemaal gelijk zijn. Maar ‘helemaal gelijk’ zal het nooit zijn! De ene familie kan een duurder zerk betalen dan de andere of kan de grafomgeving beter onderhouden of laten onderhouden, bijvoorbeeld door mooie bloemen of planten ervoor te kiezen.
  Niet dat ik daar iets op tegen heb, maar er zijn al personen die bij het begraven op een bijzondere manier behandeld worden. Zo liggen de geestelijken rond het kruis aan de kop van het kerkhof. Voor de oudstrijders is er een speciaal perk voorzien. Ik vind niet dat er voor ex-burgemeesters een plaats moet voorbehouden worden. Ik ga wel akkoord met een lezer van deze blog die mij schrijft dat er tegenwoordig (terecht) zoveel aandacht besteed wordt aan ‘100 jaar grote oorlog’ en dus aan de vele monumenten en militaire kerkhoven maar dat er anderzijds op onze kerkhoven graven van ‘onze’ oudstrijders dreigen verwijderd te worden.

  Zijn er graven die als erfgoed kunnen beschouwd worden?
  Daarvoor moeten ze wel speciaal zijn en zo zie ik er niet veel op ons kerkhof. Maar misschien zijn er bij die de geest van een bepaalde tijdsperiode weerspiegelen?
  Misschien kan de gemeentelijke ‘Dienst ‘Erfgoed’ zich eens over die vraag buigen! Voor één van de volgende erfgoeddagen?
  Men zegt immers dat een kerkhof het verhaal vertelt van de cultuur, tradities en geschiedenis van de lokale bevolking.

  Allerheiligen 1 november 2014
  Het zag er al een hele tijd naar uit dat de spreuk "Als het met Allerheiligen sneeuwt, leg dan uw pels gereed." in 2014 niet van toepassing zou zijn. Daaruit volgt dan ook dat we misschien geen zacht voorjaar krijgen in 2015 althans als we de spreuk “Sneeuw met Allerzielen voorspelt een zacht voorjaar.” mogen geloven.
  En wat als de temperatuur op die dag 19 graden bedraagt? Dan luidt een spreuk:"Geeft Allerheiligen zonneschijn, dan zal het spoedig winter zijn."

  Bron
  http://www.middelkerke.be/page140942636.aspx

  03-11-2014, 14:28 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Godsdienst - Kerken
  27-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Waarom werd Danny Van Den Broucke nu pas uit de N-VA gezet?

  De nationale partijraad van de N-VA heeft op zaterdag 11 oktober 2014 beslist om ‘ons’ gemeenteraadslid Danny Van den Broucke met onmiddellijke ingang uit de partij te zetten.

  Motivatie van het ontslag
  Wilfried Vandaele, Vlaams parlementslid:‘Van den Broucke is actief en gedreven, maar volgt graag zijn eigen agenda en niet die van de partij. Hij werd in het verleden al op de vingers getikt. De N-VA is een democratisch functionerende partij: de leden kiezen het afdelingsbestuur en dat bepaalt welke standpunten de verkozene innemen in de gemeenteraad. Hoewel de N-VA in de oppositie zit, gedroeg Danny Van den Broucke zich vaak als een aanhangsel van de meerderheid. Zo raakte hij in eigen rangen langzaam maar zeker alle vertrouwen kwijt. Daarom nu deze zwaarste sanctie. Het is altijd pijnlijk als mensen uit de partij moeten gezet worden. Nu komt het erop aan naar de toekomst te kijken.’

  Volgens de partijraad zorgden de interne conflicten binnen N-VA en het feit dat Van den Broucke te veel zijn eigen koers bleef varen, ervoor dat de verdere uitbouw van de N-VA afdeling in Middelkerke in het gedrang kwam.
  Niet dat ik daar enig voor- of nadeel bij zou gehad hebben, maar waarom is dat dan toch niet vroeger gebeurd?
  Zijn er deze keer misschien ergere feiten gebeurd? Is het ‘niet volgen van de partijlijn’ een propere omschrijving van wat Danny Van Den Broucke verweten wordt? Wie weet het en wie zal het (durven) zeggen?

  Reactie van Van Den Broucke
  Danny Van den Broucke zou emotioneel gereageerd hebben op de beslissing. Hij blijft zetelen, maar dan als onafhankelijk raadslid.‘Ik ben hier echt niet goed van. Ik betreur dit ten zeerste. Ik doe niet aan afbraakpolitiek maar wil opbouwend zijn. Als er vanuit de meerderheid een voorstel komt waarin ik mij kan vinden en die(nota ll: dat) ten gunste is van de bevolking, dan stem ik daar niet tegen. Vijftien jaar lang heb ik mij voor de partij ingezet.’

  Welke is de weerslag voor de Middelkerkse N-VA?
  Het rommelt er dus opnieuw of erger nog … de bom is eindelijk gebarsten.
  De partij, die hier al niet zo veel voorstelde, is onthoofd. Bovendien heeft ook het andere gemeenteraadslid voor N-VA, Martine D‘Hondt, er zelf voor gekozen om als onafhankelijke te zetelen.
  "Het zou Martine sieren als ze haar mandaat zou terug geven aan de partij waaraan ze haar mandaat te danken heeft", zegt Wilfried Vandaele. Dat is D'Hondt niet van plan: "Het is niet mijn bedoeling om mijn mandaten los te laten. Ik wil benadrukken dat ik afgelopen donderdag reeds mijn ontslag heb doorgemaild en dat dit niets te maken heeft met de persoon van Danny Van Den Broucke".

  N-VA heeft dus geen gemeenteraadsleden meer. De afdeling koos wel al een nieuw bestuur. Kurt Knockaert, die de voorbije jaren voorzitter was, wordt ondervoorzitter van N-VA-Middelkerke en laat het voorzitterschap over aan André Clarysse. ‘Kurt Knockaert heeft als voorzitter uitstekend werk geleverd, en als ondervoorzitter blijft hij de afdeling samen met mij leiden. Ik wil hard aan de kar trekken om het pad te effenen voor de jongere generaties die ons de komende maanden moeten komen versterken.’
  Om een politieke rol van betekenis te kunnen spelen in Middelkerke, zal de partij wel een zeer sterk boegbeeld nodig hebben om te kunnen optornen tegen de Open VLD en de LDD.
  N-VA heeft nu met Sandra Plaetevoet nog een mandataris in het OCMW en met Isabel Desoete (echtgenote van Danny Van Den Broucke) een provincieraadslid.

  Even de geschiedenis van de N-VA in Middelkerke er op nalezen
  Bij het uiteenvallen van de ‘Volksunie’ in 2001, moesten/ konden de leden kiezen. Enerzijds waren er Bert Anciaux (nu bij SP-a) en Els Van Weert, die samen met Geert Lambert de links-liberale partij ‘Spirit’ (Sociaal, Progressief, Internationaal, Regionalistisch, Integraal-democratisch en Toekomstgericht)
  oprichtten. Anderzijds was er Geert Bourgeois die een nieuwe partij stichtte, de N-VA of Nieuw-Vlaamse Alliantie.

  Op 8 oktober 2000 nam de Volksunie in Middelkerke nog steeds deel aan de gemeenteraadverkiezingen onder de naam ‘Stem van het Volk’. Waren dat Vlaams-nationalisten of niet? Daarover lopen de meningen uiteen. Sommige wel natuurlijk. Frank Verlinde was de kopman en zoals zijn voorgangers André Inghelram (de echte Vlaams-nationalist en nog iets meer) en Julien Desseyn (later socialist geworden om zijn zoon te steunen) was hij tot dan toe burgemeester. Daarna niet meer, want die verkiezingen betekenden de doorbraak van de Open VLD en de ondergang van de SVHV dat terugviel van 8 naar 4 zetels.
  Danny Van Den Broucke stond ook op die lijst van Verlinde maar werd met 367 stemmen niet verkozen.
  Op de lijst troffen we toen ook Chris Niville (483 stemmen, nu LDD), Lode Maesen (462 stemmen, nu Progressief kartel) en Bianca Ryckewaert (280 stemmen, nu LDD) aan.

  De lijsten voor de verkiezingen van 2006 hadden een gans andere gedaante. Geen sprake meer van de Stem van het Volk, maar sommige partijleden daarvan, hadden hun nieuwe roeping ontdekt.
  Lode Maesen koos, na lang twijfelen tussen N-VA en Progressief kartel, voor dat laatste.

  De inmiddels opgerichte Middelkerkse N-VA, ook in Vlaanderen toen nog een minipartij, ging in kartel met de CD&V. Op die kartellijst kregen de N-VA’ers Henk Dierendonck, Danny Van Den Broucke, Bianca Ryckewaert en Nadège Deramoudt respectievelijk de 4de, 9de, 10de en 11de plaats, de laatste drie dus op een niet-verkiesbare plaats. Niemand werd rechtstreeks verkozen. Danny Van Den Broucke voerde toen nochtans campagne onder het motto “De leeuw laat zijn tanden zien”.
  Omdat verschillende verkozen leden van het kartel CD&V/N-VA verkozen of gedwongen waren om over te stappen naar de OCMW-raad, werd opvolger Henk Dierendonck toch gemeenteraadslid.
  Er ontstond echter een breuk en na eerst als onafhankelijke gezeteld te hebben, stapte hij in april 2007 over naar de lijst Dedecker. Op 20 april 2007 verklaarde Danny Van Den Broucke hierover: “We eisen dan ook zijn gemeenteraadszitje terug. Deze zetel is door het kartel behaald en daar hebben wij dan ook recht op. We rekenen erop dat Henk voldoende politieke eerlijkheid heeft om dit te doen”.
  Zo zie je maar: de reacties bij een overstap zijn steeds dezelfde maar niemand geeft er gevolg aan. Van Den Broucke zal zich die uitspraak 'niet meer herinneren', zeker?

  Waarom haalde de N-VA bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen geen goed resultaat in Middelkerke?
  Bijna overal in de rest van Vlaanderen boekte de N-VA enorme successen. Ze profiteerden van het Bart Dewever – effect dat overal een gunstige wind deed waaien. Middelkerke was één van de weinige gemeenten waar dat niet het geval was. Waarom? Het begon al bij de lijstvorming.
  Op 4 mei 2012 zouden negen van de twaalf in februari 2011 rechtmatig verkozen bestuursleden van de partij ontslag genomen hebben: André Clarysse, Chris Niville, Bianca Ryckewaert, Jan Vandenberghen, Eddy Weerbrouck, Kristof Vandenbroucke, Mike Weerbrouck. Koen Dierendonck en Wendy Denecker deden dit reeds eerder. Volgens hen wilden ze de dictatoriale houding van de voorzitter en zelf benoemde lijsttrekker Dany Van Den Broucke niet langer meer aanvaarden. Ze spraken van ‘opportunisten met een eigen agenda’ en beweerden dat er in de opgestelde partijlijst geen plaats meer was voor enkele verdienstelijke leden met een lange staat van dienst. Omwille van de slogan ‘Kiezen voor verandering’ werden ze vervangen door jongere nieuwkomers.
  Voorzitter Danny Vanden Broucke zou gewoon zijn laars gelapt hebben aan de statuten van de partij.

  De N-VA betwistte één en ander van die beweringen.
  Jan Vandenberghen zou al jaren geen lid meer zijn. Koen Dierendonck en Wendy Denecker zouden al maanden geleden ontslag genomen hebben om privéredenen en zouden niets met de ontslagnemende te maken willen hebben. Bianca Ryckewaert en Eddy Weerbroeck zijn een paar en Mike Weerbroeck is hun zoon. Nogal logisch, vond het NV-A, dat ze samen ontslag namen.

  Een mes snijdt natuurlijk aan twee kanten en de partij kan het best goed bedoeld hebben met de verjonging, maar de verkiezingen hebben uiteindelijk bewezen dat die misschien geleidelijker hadden moeten doorgevoerd worden.

  De N-VA beweerde eveneens dat de dissidenten (zoals ze die noemden) al langer, achter de rug om van het bestuur, een kartel tussen de N-VA en LDD wilden. Hun ‘kiezersbedrog’ zou de aanleiding van de breuk geweest zijn. N-VA (Van Den Broucke?): "Men moet oliedom zijn om zich te laten manipuleren om een boegbeeld van een andere partij te willen helpen aan de burgemeesterszetel en ten koste van de eigen partij niet te beseffen dat men gebruikt wordt als een pion in een schaakspel".

  Enkele van de ontslagnemende leden van de N-VA stapten over naar LDD (Chris Niville, Claude Prinzie, Bianca Ryckewaert, Annick Soete, Pascale Huart) waar ze welkom waren en ook een goed resultaat behaalden, natuurlijk ook omdat hun leider Jean-Marie topscorer werd in het stemmenaantal. Kris Niville en Bianca Ryckewaert werden zelfs verkozen, de tweede weliswaar na ruil met Henk Dierendonck die de OCMW-raad verkoos.

  Na de partijtwist moest de N-VA in extremis nog de nodige kandidaten vinden om een volledige lijst te kunnen indienen. Toen er bovendien nog twee afvielen, die zelfs al op een affiche prijkten, werd dat een acuut probleem. Er moest toen zelfs een beroep gedaan worden op ‘Hervé’, vader van Danny en Eddy Van Den Broucke. We kunnen dus gerust stellen dat de lijst te zwak was en met haken en ogen aan elkaar hing.
  Het feit dat de partij moest optornen tegen de LDD, in een tweestrijd gewikkeld met Open VLD, was nog een ernstiger handicap.

  Dat Danny Van Den Broucke een autoritaire figuur is, die weinig tegenspraak duldt maar steeds eigengereid zijn weg wil gaan, dat is algemeen gekend. De leden vonden dat het Vlaams bestuur hem had moeten terechtwijzen. Hij wekte als lijsttrekker weinig vertrouwen en bleek dus geen bezieler van een ploeg maar hij speelde die eerder uit elkaar. Ik kende hem niet persoonlijk maar zijn optreden op het lijsttrekkersdebat kon mij niet bekoren.

  Besluit
  Dany Van Den Broucke stelt weliswaar regelmatig een mondelinge vraag in de gemeenteraad, maar we kunnen bezwaarlijk beweren dat hij al veel positieve sporen achtergelaten heeft in de Middelkerkse politiek. Hij beweert zich 15 jaar ingezet te hebben voor de partij, maar die duur is lichtjes overdreven als je het onderscheid maakt tussen SVHV en N-VA.
  Hij zegt ook ‘constructief’ te zijn in de raad, “ten gunste van de bevolking”. Boze tongen beweren dat hij er, als uitbater van een tennisschool in de gemeente en organisator van gesubsidieerde tennistornooien, alle belang bij heeft om op een goed blaadje te staan bij de Open VLD – CD&V meerderheid.

  Bronnen
  Artikel uit ‘Het Nieuwsblad’ van 13.10.2014 door Danny Van Loo “N-VA zet raadslid Danny Van den Broucke uit partij’

  Artikel uit ‘Het Laatste Nieuws’ van 13.10.2014 door Paul Bruneel “N-VA zonder mandatarissen in gemeenteraad”
  Mijn blogartikel: Gemeenteraadsverkiezingen Middelkerke (3)

  27-10-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  20-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is de ‘Euromťtropole Tour’ nu de ‘Omloop van de Vlaamse kust’ geworden?

  Er werd alweer gefeest in Middelkerke! Er waren namelijk weer wielrenners (geen fietsers) op komst!
  En niet de minste! Ons bestuur gierde het uit: “voor het eerst sinds vele jaren zullen nog eens beroepsrenners aankomen in Middelkerke!” Als dat geen buitenkansje was dat gevierd moest worden!
  Tenminste voor diegene die van wielrennen houden. En voor het gemeentebestuur zelf, dat maar niet genoeg kan krijgen van het subsidiëren van sportmanifestaties, die volgens onze heersers de lokale economie van onze gemeente en de reputatie van onze badplaats telkens een enorme boost geven.
  Tenslotte beginnen ze dat zelf nog te geloven ook. Ik heb vroeger nochtans al eens (tevergeefs) gevraagd om cijfers boven te halen die dat bewijzen.

  Worden die sportevenementen bedoeld als verlenging van het seizoen?
  Tennisgoeroe Danny Van Den Broucke organiseerde van 6 tot 14 september 2014 zijn 15.000 dollar + ‘hospitality’ op het Epernayplein.
  Hij verklaarde toen dat het verlengen van het zomerseizoen één van zijn doelstellingen was.
  Mogen wij dat nu ook beweren over de wielerwedstrijd ‘ Eurométropole Tour’ die gereden werd van 2 tot en met 5 oktober 2014 met aankomst van de derde rit op zaterdag 4 oktober in Middelkerke?
  Laat mij eerder toe te denken dat daar niets van aan is. Is dat niet gewoon een eindeseizoenwedstrijd? De ‘Eurométropole Tour’ is inderdaad de laatste rittenwedstrijd van het seizoen. Nu alle grote wedstrijden (op één na) met als bekroning het wereldkampioenschap, gereden zijn, heeft zo’n wedstrijd toch zeker heel wat aan interesse ingeboet. De concurrentie van de Ronde van Lombardije op zondag 5 oktober 2014 en het ontbreken van veel grote namen zal deze organisatie ook geen goed gedaan hebben.

  Zo is ook de ‘Noordzeecross’, in februari, de laatste van de superprestigewedstrijden in het veldrijden. Meestal zijn op dat moment de prijzen al verdeeld. Ook daar vermindert de spanning, maar eigenaardig genoeg NIET de belangstelling.
  Moeten we daaruit besluiten dat Middelkerke wat achteraan hinkt?
  Mochten al die wielerorganisaties geen enorm stuk uit de gemeentekas snijden, dan zou ik zeggen ‘maar laten we toch liever positief blijven’.

  Wat omvat de wedstrijd?
  Ziehier het rittenschema en de sponsors:

  Op een kaartje ziet dat er dan als volgt uit:

  Jullie zien dus dat de wedstrijd zich vooral op Vlaams grondgebied afspeelt.

  Waarom die verschillende veranderingen van naam?
  Tot in 2010 heette de koers ‘circuit Franco-Belge’. In 2011 werd dat ‘Tour de Wallonie – Picarde’ en met ingang van 2012 is de officiële naam ‘Eurométropole Tour’ geworden. Waarom?
  Ik heb eens het rittenschema nagezien van de koers in 1980, 1990, 2000 en 2005. Toen speelden de ritten zich af in Noord-Frankrijk (departementen Basse-Normandie en Nord-Pas-de-Calais) en in de Belgische provincie Hainaut met een zeldzame keer een aankomst in Kluisbergen (Oost-Vlaanderen)).
  ‘Franco-Belge’ gaf dus juist aan waar het om ging.

  Maar langzamerhand was er nog nauwelijks sprake van Frankrijk, een zeldzame aankomst of een zeldzaam vertrek in Maubeuge of Hazebrouck daargelaten. Dat rechtvaardigde de naam niet langer en daarom werd het maar ‘Tour de Wallonie Picarde’. Picardië is weliswaar een Noord - Frans departement maar het gaat hier over ‘Wallonie picarde’ of ‘Picardisch Wallonië’. Dat is een regio in het uiterste westen van Wallonië die 23 gemeenten overkoepelt: Antoing, Aat, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Komen-Waasten, Ellezelles, Edingen, Estaimpuis, Vloesberg, Frasnes-lez-Anvaing, Lessen, Leuze-en-Hainaut, Kluisbergen (?), Moeskroen, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly en Doornik.
  Die streek wilde zich als toeristisch aantrekkelijk profileren en hoopte dat de wielersport  daarbij zou helpen. Daarom vinden we van 2008 tot 2012 meerdere van die steden als aankomst- of vertrekplaats terug: Mouscron, Tournai, Antoing, Péruwelz, Lessines of Lessen.

  Waarom wilden de Franse gemeenten niet meer meedoen? Werd het hen financieel te veel? Ik heb aan de administratie van de Franse steden Maubeuge en Hazebrouck gevraagd naar de reden van het afhaken, maar ik kreeg helaas geen antwoord.
  Geen nood, dan maar weer een beroep gedaan op Vlaanderen en enkele Vlaamse gemeenten deden maar al te graag mee: Poperinge, Ichtegem en Menen.
  De naam ‘Tour de Wallonie – Picarde’ dekte dus stilaan ook de lading niet meer.

  In 2012 werd het officieel de ‘Eurométropole Tour’. Met die nieuwe naam wilden de organisatoren meer sponsors aantrekken. "We willen onze horizon verruimen. We zoeken nieuwe investeerders en nieuwe start- en aankomstplaatsen in Wallonië – Picarde en in de zone Rijsel-Kortrijk-Doornik", verklaarde wedstrijddirecteur Louis Cousaert. "We zijn ervan overtuigd dat het onze naamsbekendheid alleen maar ten goede zal komen."

  Maar wat betekent ‘Eurométropole’ eigenlijk?
  De Eurometropool, opgericht op 28 januari 2008, is een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking. Ze bestaat uit 147 Franse en Belgische gemeenten. Er zijn drie centrale steden Lille, Kortrijk en Tournai en verder maken Zuid-West-Vlaanderen en Wallonie – Picarde er deel van uit.
  Heeft meneer Cousaert niet gevonden wat hij zocht? Het ziet er naar uit want plots moeten de renners ook de Vlaamse kust aandoen. Het begint in 2013 met Nieuwpoort (in samenwerking met Koksijde), dat tot dan toe de ‘weldaad’ van het subsidiëren van wielerwedstrijden nog niet ontdekt had. Daarmee hadden ze wel de concurrentie warm en wakker (en jaloers?) gemaakt want in 2014 wilden Blankenberge en Middelkerke niet achterblijven. Zijn de (rijke, wielergekke) kustplaatsen misschien de enige die zich, dank zij de inkomsten van de taks op tweede verblijven, zoiets nog kunnen veroorloven?
  Een andere uitleg valt me niet direct te binnen!

  Zijn de organisatoren misschien het Vlaams niet machtig?
  Langs het parcours worden uiteraard borden opgesteld en affiches gekleefd om de renners te informeren over de belangrijkste punten van de omloop. Daarbij wordt wel verondersteld dat alle renners Frans kennen, de Franse taal bedoel ik. Hier bij ons spreken we ook wel van ‘de narrivee’ als we aankomst bedoelen, maar voor ‘dérivation’, ‘début de ravitaillement’, ‘circuit’, ‘accès protocole’, ‘contrôle doping’, ‘organisation’, ‘Province de Hainaut’ en ‘Adeps’ (‘Bloso’ in het Vlaams) is dat niet het geval.
  Ik weet nu ook wel dat de Franstalige organisator ‘Royal Cazeau Pédale’ van Templeuve niet al zijn opschriften in de taal van het bezocht gewest alleen kan opstellen, maar dan toch tweetalig. De commentaar die door de micro’s schalt, is dan wel (onnodig) tweetalig. Op het moment van de eindspurt was 'toevallig' de Franstalige commentator aan het woord.
  Ik kreeg zowaar ook van een veiligheidsagent een Franstalig antwoord toen ik hem iets in het Vlaams vroeg.
  Aan de aankomst waren er geen Vlaamse vlaggen te zien, zoals dat tegenwoordig gebruikelijk is. De organisatoren zullen dat zeker niet toegestaan hebben?

  De reclames tegen de nadar waren van Waalse firma’s, behalve dan die van Middelkerke in Nieuwpoort, maar omgekeerd heb ik daar niets van gezien.

  Ziehier enkele voorbeelden van Franstalige propaganda; er waren er nog meer.

  Mijn bezoek(en) aan de koers
  ‘s Vrijdags ben ik eens gaan kijken naar Nieuwpoort om te kunnen vergelijken.
  Het eerste wat me opviel was het feit dat de naam ‘Circuit Franco-Belge’ nog steeds volop gebruikt wordt. (zie ook affiche)
  Zowel in Nieuwpoort als bij ons vond ik de organisatie en de voorbereiding zeer goed.
  Alle inwoners van de gemeente werden met een schrijven op de hoogte gesteld van het feit dat je op die dag best niet plande om met de auto ergens naartoe te rijden. Verkeersborden wezen er al dagen van tevoren op dat er van parkeren geen sprake zou zijn.
  Nu zou ik toch graag eens van een specialist horen waarom er niet mag geparkeerd worden langs de straten van de omloop. Rijden, dat is vanzelfsprekend, maar parkeren!
  Het verkeer werd op een zeer goede manier omgeleid, wat de aangekondigde hinder tot een minimum beperkte.

  Wat de publieke belangstelling betreft: Lombardsijde en Westende leken wel uitgestorven: geen auto’s en hier en daar een paar mensen die wachtten op de renners, voorwaar nog minder volk dan op een gewone zaterdag. Aan de aankomst in Middelkerke was er wel veel volk. Natuurlijk gaven de geparkeerde bussen en ik weet niet hoeveel personenwagens van de 24 ploegen, de indruk van een invasie. Ik vraag mij telkens bij zo’n wielerwedstrijd af wat er zou overblijven na aftrek van de ploegleiders, verzorgers, mecaniciens, VIP-genodigden en politici, politiebeambten, leden van de organisatie met een gekleurd lint rond de hals en seingevers.

  Wat bracht de koers op voor Middelkerke?
  Even heb ik gezocht naar het 'VIP – dorp waar een hapje en een drankje kon genuttigd worden.' Zo staat het in de tekst die daarover verspreid werd.
  Waren dat de bierstandjes van de organisatie/sponsor brouwerij Vanuxeem uit Ploegsteert (Queue de charrue) die hieronder te zien zijn? Ik neem aan van wel.

  Ziet de horeca van Middelkerke dat niet met lede ogen aan?

  De media leken mij nauwelijks geïnteresseerd? Er was geen rechtstreekse reportage op TV. Op de slotdag werden de ritwinnaar en de einduitslag niet eens vermeld in het journaal van 19 uur. Focus (co-sponsor) besteedde er wel een beetje meer aandacht aan.
  De kranten waren helemaal niet geïnteresseerd. Een minuscuul artikel daargelaten en verder alleen de uitslag en de stand, verloren tussen andere sporten.
  Als Middelkerke daarmee in het nieuws moet komen!!!

  Sommige denken misschien dat de hotels van Middelkerke en deelgemeenten toch een frank verdienden aan de passage van de tour. Dat klopt niet, want de renners en de officiëlen logeerden gedeeltelijk in Frankrijk (Neuville-en-Ferrain, Marcq-en-Baroeul en Lequin), in Vlaanderen (in De Panne 2 ploegen in 3-sterrenhotel ‘Royal’ normale kostprijs 102,5 euro per persoon en per nacht en in Kortrijk 1 ploeg in 3-sterrenhotel ‘Kennedy’ normale kostprijs 57,5 euro per persoon en per nacht) en in Wallonië (Mouscron, Mont Saint-Aubert).
  Deelnemen willen de Fransen niet meer, maar een graantje meepikken, dat nog wel…

  Op de officiële website van de ‘Eurométropole Tour’ worden de positieve punten van de gemeenten van start en aankomst vermeld. Voor Middelkerke is dat:
  “VOOR EEN VAKANTIE OF EEN DAGJE UIT HETEN WE JE NU AL VAN HARTE WELKOM.
  Bij ons is het een plezier om te wandelen, zandkastelen te bouwen, te voetballen, bronzen stripbeelden te bewonderen of een terrasje te doen. Achter de kustlijn strekt zich het authentieke polderlandschap uit. Een oase van rust en een paradijs voor fietsers. Het strand en de polders zijn onze natuurlijke bondgenoten, maar Middelkerke is veel meer dan dat…”

  En… hoeveel heeft dat weer gekost?
  Officieel bedroeg het subsidiebedrag dat Middelkerke, zoals ook Nieuwpoort, zogezegd aan deze wedstrijd spendeerde 30.000 euro. Ik heb daar al lang mijn twijfels over. Niet over de juistheid van dat bedrag, maar daar blijft het niet bij.
  Schepen Devey spreekt in een artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ over ‘Het vele voorbereidende werk en het werk de dag zelf door onze gemeentediensten, politie en de medewerkers.’
  Zijn de prestaties van het gemeentepersoneel en van de 60 à 70 politiemensen (lokale en federale samen) inbegrepen in die 30.000 euro?

  Besluit
  Als het van mij afhing, dan zou ik niet meer stemmen voor een subsidie van 30.000 euro+ voor deze wielerwedstrijd. Ik zou een herhaling afraden, maar dat zal wel tevergeefs zijn. De gemeente krijgt er veel te weinig voor terug. Dat de wedstrijd volgend jaar rechtstreeks zou uitgezonden worden op TV, dat is toch maar een aalmoes. Veel supporters kijken dan liever thuis vanuit hun luie zetel, want dan heb je echt iets aan een wielerwedstrijd. Nu zie je de renners enkel maar een paar keer voorbijflitsen.
  Het is toch niet omdat Middelkerke een ’traditie heeft in de wielersport’ en ‘we bewezen hebben dat we het kunnen en er klaar voor zijn’ (dixit Johnny Devey), dat de ‘Eurométropole Tour’ op de Middelkerkse agenda moet blijven staan!

  Bronnen
  http://www.circuitfrancobelge.com/level.1/sub.207/fr/hebergement-2014.html

  http://www.vlaanderenvakantieland.nl/kies-je-verblijf/logies/logies-zoekresultaten/index.jsp?subtype=hotel&order=asc&sortBy=class&pager=50
  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/eurometropoletour-doet-dromen-van-ronde-a2076499/

   

  20-10-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Sport
  13-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Michel Landuyt, schepen van toerisme, heeft op internet gevonden dat Middelkerke de 3de populairste vakantiebestemming is

  Op 18 augustus 2014 verscheen in ‘Het Nieuwsblad’ een artikel van kvd met als titel ‘Deze bestemmingen zijn het populairst in eigen land’.

  Uit een studie van EuropAssistance zou gebleken zijn dat meer dan de helft van onze landgenoten een vakantiebestemming kiezen dicht bij huis, in plaats van een verafgelegen exotische bestemming.
  Kapaza, een Belgische zoekertjesgids, zou dat afgelopen zomer ook gemerkt hebben. De site zou veel zoektermen voor vakantieverblijven aan de kust geregistreerd hebben en dat zou volgens hen duidelijk maken dat onze Noordzee nog steeds een trekpleister is.
  De acht populairste kustbestemmingen in eigen land zouden volgens hen zijn:

  1. Blankenberge
  2. Nieuwpoort
  3. Middelkerke
  4. Oostende
  5. Duinbergen
  6. Zeebrugge
  7. Wenduine
  8. Westhoek 
                                                                                                                              
   Ik was wel benieuwd op hoeveel zoekertjes Kapaza zich steunde om die rangschikking op te maken. Ik heb tevergeefs geprobeerd daar achter te komen. Dat belet schepen van toerisme Michel Landuyt echter niet van die ‘enquête’ gebruik te maken om er een klein artikel aan te wijden in het partijblad ‘open vld blik’ jaargang 5 nr 2 van september 2014, mijn favoriete blad (tussen haakjes en tussen aanhalingstekens) omdat ik er steeds weer stof in vind voor een blogartikel.
   Michel is daar een meester in: gunstige enquêtes gebruiken om Middelkerke te bejubelen maar ongunstige afbreken omdat ze ofwel met een aantal factoren geen rekening houden ofwel van een verkeerd standpunt vertrekken ofwel … noem maar op.

  Het ligt niet in mijn bedoeling met het hiernavolgend artikel Middelkerke af te breken, maar ik moest reageren op de bewering van de schepen, die volgens mij op valse grondvesten staat.

  Wat denken jullie van de volgende bewering?
  “Tussen Knokke en de Franse grens, over een totale lengte van zo’n 67 km, kom je vele kleine en enkele grote plaatsen tegen. Bekende plaatsen als Knokke, Blankenbergeen Oostende trekken jaarlijks vele vakantiegangers. Maar ook De Panne, Koksijde, De Haan en Nieuwpoort zijn de laatste jaren enorm in populariteit gestegen……. De verschillende plaatsen hebben ieder een eigen karakter en zijn geschikt voor families met kinderen, jongeren en ouderen.”

  Dat staat op de website van ‘Youropi’, die beweert ‘Alles over citytrips in de leukste steden én informatie over wat er dichterbij huis te doen is, aan te bieden aan 1 miljoen bezoekers per maand: de restaurants, de leukste pleinen, de verborgen straatjes, de winkels, de hotels, de bed & breakfasts, de café’s, de bijzondere activiteiten en de evenementen overzichtelijk gerangschikt op één site.’
  Hebben ze Middelkerke misschien vergeten of kennen ze onze badplaats niet?

  De beschrijving van al onze kustplaatsen in één kort zinnetje, ziet er bij hen als volgt uit:
  ‘Blankenberge, dé gezinsbadplaats.
  Bredene, de kleine badplaats die bekend staat om haar prachtige duinen.
  De Haan, de kleine charmante badplaats.
  De Panne, de gezellige badplaats aan de Belgisch-Franse grens.
  Knokke, de mondaine badplaats.
  Koksijde, de veelzijdige en gezellige badplaats.
  Middelkerke, de badplaats bekend vanwege het jaarlijks stripfestival.
  Nieuwpoort, een historische stad met de grootste jachthaven van Europa.
  Oostduinkerke, waar het garnaalvissen nog te paard beoefend wordt.
  Oostende, de grootste plaats van de kust.
  Veurne, de charmante gezellige stad op slechts 6 km van de kust en van Noord-Frankrijk.
  Westende, de kleine rustige badplaats.
  Zeebrugge, de badplaats met de grootste vissershaven van België.’

  Moeten we daar tevreden mee zijn? Westende is inderdaad zeer rustig, te rustig, er gebeurt nauwelijks iets.
  Middelkerke en zijn jaarlijks stripfestival!!! Hoe verdienstelijk dat ook mag zijn!

  In de rubriek ‘Meer Info’ lees ik dan ‘Middelkerke is een typische badplaats met de voor de Belgische kustplaatsen kenmerkende hoogbouw aan de Zeedijk. Men zegt dat men er het meeste zonuren heeft van de gehele kust. Niet gek dus dat het strand hier een zo belangrijke rol speelt.’
  Die hoogbouw verhindert wel dat de zon ’s voormiddags de dijk bereikt!

  We kunnen verder ook nog informatie lezen over allerhande facetten van het kustleven ’s zomers.

  Winkels
  ‘Lekker shoppen tijdens je verblijf aan de Belgische Kust? Knokke en Oostende doen niet onder voor de grote steden. Maar ook in de kleinere kustplaatsen tref je prachtige winkels, exclusieve boetieks en leuke shops. Helemaal leuk zijn de verruimde winkelopeningstijden waardoor vele winkels ook op zondag open zijn.’
  In het daarbij vermeld overzicht met 23 winkels, vind je niet één Middelkerkse.

  Restaurants
  ‘Laat je de toeristische eetschuren links liggen dan is er nog steeds heel veel keuze uit leuke, bijzondere en luxe restaurants. Uiteraard staat hier in de zomer het pannetje mosselen voor je klaar en kun je de overheerlijke garnaalkroket zo’n beetje overal krijgen.‘
  Op 63 vermelde restaurants, de leukste, beste en meest bijzondere vond ik enkel ‘Mange Tout’!

  Evenementen
  "Een weekendje weg of vakantie vieren aan de Belgische Kust wordt extra leuk met de vele evenementen die er worden gehouden: gratis concerten, geweldige vuurwerkfestivals of kleine evenementen voor familie en kinderen, bloemenjaarmarkten en –corso’s."
  Echt waar, volgens hun evenementenlijst schijnen er in Middelkerke geen evenementen plaats te grijpen!!

  Uitgaan
  "Genieten van een lekker pintje of van een glaasje wijn? Of toch liever tot in de kleine uurtjes op stap?
  Van grote disco’s in Knokke, Blankenberge en Oostende tot de gezellige café’s, bars en terrassen in de kleinere kustplaatsen."
  Ook dat schijnt niet te bestaan in Middelkerke!

  Hotels
  "Je kunt kiezen voor een appartement, bed & breakfast of (luxe) hotel. Iedere badplaats heeft haar eigen sfeer en mogelijkheden."
  Op 29 geselecteerde hotels ‘op basis van verschillende criteria’ wordt enkel ‘Harmonie’ in Westende vermeld.

   

  En/Of, wat vinden jullie van de informatie door ‘HotelsSpecials’?
  “Heerlijk met je voeten in het zand uitkijkend over de golvende zee. Wat wil een mens nog meer! Het is prima vertoeven tijdens een last minute aan de kust. Naast het heerlijke zandstrand, wat ideaal is voor het bouwen van zandkastelen, zijn de omringende badplaatsen bijna net zo aantrekkelijk.”

  Activiteiten aan de kust
  “Ben je met kinderen? Dan moet je tijdens een hotel aanbiedingen aan de kust zeker even een bezoekje brengen aan pretpark Plopsaland De Panne. Deze stad heeft hiernaast nog veel meer te bieden zoals prachtige duinen, natuurreservaat De Westhoek en is ook prima gelegen voor een uitstapje naar buurland Frankrijk! Uitgaan is ook goed mogelijk tijdens een hotel arrangement aan de kust in de grotere steden zoals Knokke, Blankenberge en Oostende die bekend staat als “koningin der badsteden”. Geniet tijdens een weekje aan de kust ook van de vele streekproducten zoals de Belgica Mossel, de Vlaamse grijze garnaal en de vele bieren uit de streek. Ook voor de actieliefhebbers is dit een prima bestemming waarbij er vele watersportactiviteiten zijn zoals zeilen, surfen, varen en duiken.”

  Leuke tips
  “Tijdens een vakantie aan de kust zijn er talloze uitstapjes mogelijk. Verken de Vlindertuin in het Zoute of ontdek de onderwaterwereld in Sea Life Blankenberge. Ook een bezoekje aan het Oostends Historisch Museum De Plate of natuurgebied Het Zwin is zeker de moeite waard tijdens een hotelarrangement aan de kust. Tevens behoort een bezoek aan de historische stad Brugge tot de mogelijkheden tijdens je bezoek aan de kust. Bewonder het stadshart met historische gebouwen, prachtige bruggen over de reien en talloze paardenkoetsen en waan je in de middeleeuwen.”

  En de ‘Dronkenput’ dan?
  Op de 95 vermelde hotels is er 1 in Middelkerke (Zeegalm Aparthotel ), 2 in Westende-dorp (Westendia en Zon en Zee), 3 in Westende-bad (Alice, Belcasa en Zeeparel Budgethotel)

  Of ik dat nu allemaal zelf geloof?
  Natuurlijk niet! Vanzelfsprekend heeft Middelkerke iets meer te bieden. Het was alleen mijn bedoeling erop te wijzen dat je op internet een onoverzichtelijke massa aan informatie kunt vinden, over elk onderwerp. Je kunt er uit selecteren wat jou het beste past.

  Ik denk dus dat de schepen van toerisme dat dan ook gedaan heeft. Hij zou beter de toeristische sites over de Belgische kust eens afschuimen of laten afschuimen om na te gaan of Middelkerke eerst en vooral op een billijke manier beoordeeld wordt en zo nodig bijkomende informatie laten plaatsen om zijn kustgemeente beter te promoten. Elk zegge het voort!

  Bronnen
  http://www.youropi.com/nl/belgische-kust/locations/middelkerke-2141

  http://www.hotelspecials.be/regio/kust_belgie.html
  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140818_01221104

  13-10-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Uitzicht gemeente
  06-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een specialist werpt zijn licht op het voetbalgebeuren in Middelkerke

  Waarom wil ik het nu alweer over voetbal hebben?
  Tijdens de voorbije zomer stelde ik vast dat het hoofdterrein van Goldstar Middelkerke gebruikt werd als speelplein voor de kinderen. Ik verneem dat in het seizoen 2014-15 geen enkele ploeg er zijn thuismatchen zal spelen.
  De samenwerking Middelkerke – Spermalie wordt dit seizoen verdergezet.
  Ik zag op het veld van Davo Westende dat er nieuwe kleedkamers opgetrokken werden door eigen clubpersoneel, terwijl Lombardsijde verder kan genieten van een luxestadion.
  Ik wilde dus wel eens weten hoe de toekomst er voor de Middelkerkse ploegen zal uitzien.
  Ik ging daarvoor te rade bij Dirk De Poortere en geef dus hieronder zijn mening weer. Ik stelde hem een aantal vragen, waarop hij bereidwillig antwoordde, waarvoor mijn hartelijke dank.

  Wie is Dirk De Poortere?
  Hij is een ex-hoofdinspecteur van de Middelkerkse politie.
  Sedert 20 jaar is hij bestuurder van SK Spermalie en sedert 1979 bijna onafgebroken lid van deze vereniging. Hij is gemeenteraadslid voor de Lijst Dedecker.
  Hij geeft onderstaande mening ‘vrank en vrij’ want zo zegt hij ‘wat ik schrijf is realiteit’

  Hoe ziet de geschiedenis van onze voetbalverenigingen er uit?
  “Ongeveer gedurende meer dan 40 jaar waren er vijf voetbalverenigingen in "Groot-Middelkerke". Na de fusie tussen VV Leffinge en KGS Middelkerke waren er dat nog slechts vier om tenslotte na de opslorping in 2013 van KGS Middelkerke door SK Spermalie (geen fusie in de wettelijke zin) op drie te komen, elk met hun eigen visie en fanatisme. Gedurende ongeveer 25 à 30 jaar was er onder impuls van Ronny Devriendt ( SK Spermalie) en Aimé Baert (SC Lombardsijde) een goede en degelijke jeugdsamenwerking.”

  Zal er nog ooit gevoetbald worden op de terreinen aan de Duinenweg?
  “Op die vraag kan ik enkel antwoorden dat er op de terreinen aan de Duinenweg tijdens het seizoen 2014-2015 niet meer zal gevoetbald worden door een ploeg uit Middelkerke in competitieverband!”

  Zijn daar besprekingen over gevoerd?
  “Eigenlijk niet, dat is wat men noemt een ‘visie’ van het gemeentebestuur in casu van sportschepen Devey, dus...” 

  Wat houdt die visie in?
  “Sedert het aantreden van sportschepen Devey Johnny is het steeds zijn bedoeling geweest naar één grote club te streven, wat ik een nobel doel vind, doch eigenlijk niet te realiseren wanneer de clubs van zichzelf vinden dat ze het zelf kunnen redden.”

  Die visie moest dan toch aangepast worden?
  “Inderdaad, aangezien ook de schepen wist dat dit niet van een leien dakje zou lopen werd de visie bijgestuurd naar twee ploegen, namelijk west (fusie Lombardsijde & Westende) en oost (KGS Middelkerke/ Leffinge en SK Spermalie). In die optie veronderstel ik dat de infrastructuur te Lombardsijde werd vernieuwd.”

  Was het ontbreken van een tweede veld niet het hoofdbezwaar? Zo ja, waarom werd dan niet gepoogd om een stuk grond te kopen van de daarnaastliggende opgedoekte camping?
  Ik weet niet of men ooit een poging ondernomen heeft om daar het RUP te wijzigen zodat men eventueel een stuk van de camping kon kopen voor een tweede veld. Nu is het zo dat  gezien de situatie tussen de clubs SC Lombardsijde en Davo Westende, die een fusie niet zagen en zien zitten, er zeker geen draagvlak was voor die optie. Er is niemand bij de beide clubs die staat te springen om met de andere in zee te gaan. De verbouwingen in Westende  zijn daar het mooiste voorbeeld van.
   

  Ondertussen werd wel gewerkt aan de jeugdsamenwerking…
  “Ja, een beetje onder druk, al is dat niet te bewijzen. Er werd samengewerkt door alle ploegen van Groot-Middelkerke met een afzonderlijk jeugdbestuur en afzonderlijke financiën.”

  Wat kwam daar van terecht?
  “Dit project is helaas op de klippen gelopen op het einde van het seizoen 2011- 2012. Wie daar verantwoordelijk voor is laat ik in het midden, waar ook wel ergens de ware toedracht zal liggen, gezien ik geen deel uitmaakte van het jeugdbestuur en er enkel bij geroepen werd als officieel afgevaardigde van SK Spermalie toen de problemen begonnen.
  Maar ondertussen was de herinrichting van de campus Leffinge in volle aanbesteding en werd aldaar een nieuwe infrastructuur opgericht met het doel dit te gebruiken als jeugdcentrum en thuishaven voor damesvoetbal Leffinge. Er was dus wel een nieuwe infrastructuur maar geen jeugdsamenwerking meer!!!
  Zo was de kans groot dat deze enkel dienst zou doen voor de damesvoetbal en een liefhebbersploeg maar dan was nog de vraag wie de uitbating op zich zou nemen gezien de kosten die eraan verbonden zijn.
  Dus voor het seizoen 2012 - 2013 moesten de clubs zich dan maar zelf behelpen en zelf jeugdploegen vormen.”

  Hoe kwam SK Spermalie-Middelkerke dan tot stand?
  “Tijdens de maand april 2013 besliste de raad van bestuur om verkennende gesprekken te voeren met KGS Middelkerke-Leffinge welke financieel aan de grond zat teneinde een " fusie" te realiseren zonder overname van hun vzw. Tegen alle verwachtingen in verliep dit uitermate snel en was er reeds een akkoord vanwege KGS Middelkerke-Leffinge om hun voetbalactiviteiten te laten opgaan in de vzw SK Spermalie om als club SK Spermalie-Middelkerke in competitie te komen.
  Hierop werd onmiddellijk de burgemeester ingelicht van het samengaan van beide clubs die dus vrijwillig instapten in de visie van het gemeentebestuur om de ploeg kant ‘oost’ te vormen. Uiteraard moeten we eerlijk zijn en zeggen dat de financiële toestand van KGS Middelkerke-Leffinge de zaak zeer eenvoudig gemaakt heeft.
  Bijgevolg zou deze fusie moeten bijdragen tot het besparen op de kosten verbonden aan het onderhoud van de installaties. Maar deze fusie was tevens de oplossing voor de nieuwe accommodatie te Leffinge. De nieuwe club moest met zijn jeugd en trainingen verhuizen naar Leffinge en bijgevolg was er ook een uitbater.”

  In Leffinge zijn er wel twee velden. Hoe worden die uiteindelijk gebruikt?
  “Deze velden worden dagelijks gebruikt. Onze ploeg SK Spermalie-Middelkerke is hoofdgebruiker van de campus wat wil zeggen dat wij ook in staan voor uitbating, alle verzekeringen, onderhoud, telefoon, internetverbinding, belijningen en noem maar op. Wij gebruiken de pleinen voor onze jeugdwerking en trainingen alsook voor een veteranenploeg die door ons wordt ondersteund.
  Het gebruik wordt als volgt gecoördineerd: 

  maandag

  Bal-bal, U7, U8, 2 ploegen U9, U11, U17, beloften (training)

  dinsdag

  Seniorentraining

  woensdag

  Bal-bal, U7, U8, 2 ploegen U9, U11, U17, beloften
  Meisjes U13, U15 en eerste ploeg van damesvoetbal Leffinge (training)
  Thuiswedstrijd veteranenploeg SK Spermalie-Middelkerke (volgens kalender)

  donderdag

  Beloften SK Spermalie-Middelkerke (training)

  vrijdag

  Eerste ploeg dames Leffinge (training), eventueel thuiswedstrijd veteranen SK S-M (volgens kalender)

  zaterdag

  Afwisselend voor zover de kalender het toelaat: wedstrijden jeugdploegen SK S-M en damesjeugdploegen *
  Thuiswedstrijd U8 op terrein in Slijpe.

  zondag

  Voormiddag wedstrijd liefhebbersploeg X-treme-de Kegel/De Sluzenoare
  Namiddag: wedstrijd eerste elftal dames Leffinge
  Beloften en eerste elftal SK S-M spelen volgens kalender in Slijpe.**

  *Indien gelijktijdig wedstrijden thuis van Dames Leffinge en Sk Spermalie-Middelkerke wijken wij uit (in onderling overleg met de dames) naar Slijpe met de ploegen U9 en U11.Voor de wedstrijden U17 trachten wij de uren aan te passen in overleg met de tegenstander.  namiddag door de Damesvoetbal Leffinge(eerste elftal)
  **Onze jeugdwerking begint uit te breiden en wij zullen vermoedelijk na nieuwjaar met nog een jeugdploeg voor hun matchen uitwijken naar Slijpe.

  En dus bleef de site in Middelkerke dan maar ongebruikt?
  “Na de beslissing om ons naar Leffinge te sturen was er geen enkel overleg meer met betrekking tot de site in Middelkerke waar men grootse plannen mee heeft, maar waar vooral veel rook rondhangt. Er werd een ambtenaar aangeduid die zou moeten werken aan dit plan, dat, volgens mijn persoonlijke mening althans, nogal wordt aangezwengeld door de gemeentesecretaris.

  Ondertussen is de infrastructuur reeds volledig gewijzigd en verbouwd om de jeugdopvang  te realiseren. Voorts hoor ik geruchten, gezien niets officieel is, dat op het eerste veld een olympisch zwembad zou komen en dat het tweede terrein zou uitgerust worden met kunstgras om ploegen uit hogere reeksen stages aan te bieden. Geen gemeentelijk voetbal meer, dus, maar een luxeproduct.”  

  Er doen ook nog andere geruchten de omloop, naar het schijnt?
  “Ja, ik hoor ook dat men plannen zou hebben met de tennis en met de manège’. Beide zouden opgenomen worden in het "sportpark crocodile". Gezien men laat uitschijnen dat men dit alles wil verwezenlijken met inbreng van de privé, dan moet en mag men zeker de rol van het plots in volle opbouw zijnde hotel (of zijn eigenaar) niet onderschatten!”

  Besluit
  Er heersen dus nogal eigenaardige en ingewikkelde toestanden in het Middelkerks voetbal. SK Spermalie moet telkens weer puzzelen om elke ploeg een speelveld te bezorgen. Het stadion van Middelkerke wordt echter niet gebruikt!! Zelf ben ik geen voorstander van fusies. Elk dorp moet volgens mij een ploeg hebben, die financieel gezond is, wat waarschijnlijk niet eenvoudig is, maar zo alleen kan de verbondenheid van de supporters met hun ploeg optimaal zijn. Andere meningen zijn natuurlijk steeds welkom.

  06-10-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Sport
  29-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonder de taks op de tweede verblijven zou Middelkerke de broeksriem strakker moeten aanspannen

  Erop uit kunnen trekken wanneer men maar wil naar een tweede verblijf aan de kust, ontsnappen aan de dagelijkse sleur of aan het drukke stadsleven... Het klinkt aanlokkelijk, niet? En toegegeven, dat ís het ook! Maar ‘bezint eer ge begint’, zou men kunnen zeggen, want een vakantieverblijf kost veel geld, vaak meer dan men verwacht!

  Wat wordt verstaan onder ‘tweede verblijf’?
  Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden gebruikt.

  Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, villa’s, appartementen, studio’s, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.
  Worden niet als tweede verblijf beschouwd:

  • lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
  • woonaanhangwagens, verplaatsbare caravans en stacaravans

  Waarom die taks nodig is volgens de burgemeesters
  Vanzelfsprekend is het politiek interessanter om de belastingen te verhogen voor tweedeverblijvers dan voor de eigen inwoners. Roland Crabbe, burgemeester van Nieuwpoort: “De echte reden is echter dat de situatie totaal veranderd is. Vroeger kwamen de tweedeverblijvers enkel tijdens de vakanties, nu zijn ze er bijna elk weekend, het hele jaar door. Daardoor lopen onze kosten op voor infrastructuur, onderhoud, politie, brandweer, afvalophaling, zelfs voor ons sport- en cultuuraanbod. Ik spreek dan ook liever van ‘servicetaks’ dan van ‘tweedeverblijftaks’. Het geld vloeit terug naar stadsvernieuwing en –verfraaiing.”
  'Onze' Michel Landuyt verklaarde ooit dat de eigenaars best zo’n hoge taks kunnen dragen. ‘Eén week een gemiddeld appartement verhuren’, zei hij, ‘en de taks is teruggewonnen’.

  Hoe is die taks geëvolueerd?
  De Belgische kustgemeenten samen hebben tussen 2007 en 2012 meer dan 12 miljoen extra geïncasseerd door een verhoging van de taks op een tweede verblijf. Dat hebben de Vlaamse Confederatie van Immoberoepen en de studiedienst van de Vlaamse Confederatie van Immoberoepen (CIB) berekend. Ze stelden vast dat de inkomsten uit de belastingen op tweede verblijven aan de kust sinds 2007 met 29,72 procent toenamen terwijl de opbrengsten van de aanvullende personenbelasting slechts met 1,4 procent stegen (plus 1 miljoen euro). Zonder het atypische Brugge – meer stad dan kustgemeente – bracht die aanvullende personenbelasting zelfs bijna 6 procent minder op voor de gemeentekas. 

  In Bredene en Middelkerke (600), De Haan (650) en De Panne (575) werd besloten om de tarieven voor een tweede verblijf onder 650 euro te houden. Koksijde (913), Nieuwpoort (918), Oostende (1.000) en Knokke-Heist (746) hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de belasting recent te verhogen.
  ‘Geen wonder dat tweedeverblijvers zich stilaan een melkkoe voelen’, klinkt het bij de vastgoedmakelaars.
  De onderstaande cijfers voor Middelkerke (in euro) duiden goed aan hoe de belastingdruk sinds 2007 is verschoven naar de tweede verblijver. (Bron : Agentschap Binnenlands Bestuur).

   

      2007

      2012

  Belasting op tweede verblijven

    8.010.075

    8.407.793

  Aanvullende personenbelasting

    3.426.065

    3.243.286

  Totale belastingen

  27.862.484

  30.780.287

  'Stadsvernieuwing is positief', vindt Dajo Hermans, CIB-driecteur. ‘Dat neemt niet weg dat het evenwicht totaal zoek is. Ik vrees dat de overheid onvoldoende beseft dat tweedeverblijvers de motor zijn van de kusteconomie. Zij doen niet alleen de lokale horeca en boetieks draaien, maar ook de bakker, de slager, de superette, zelfs de elektricien en de schilder. Vandaar onze oproep: herstel het evenwicht in plaats van, zoals nu, het gouden kalf te slachten. Zeker in de wetenschap dat tal van gemeenten ook de komende jaren nog verdere stapsgewijze verhogingen plannen.’

  En de provincie wil ook een stuk van de koek
  De provincie West-Vlaanderen heeft de belasting in 2013 forfaitair vastgesteld op 113 euro per tweede verblijf.

  Wat vinden de eigenaars ervan?
  ‘Eigenaars van een tweede verblijf aan de kust kunnen ook rekenen. Loop hier gewoon even rond en tel het aantal appartementen dat te koop staat’, zegt Dirk Coelus van Immo Woestyn uit Koksijde, ook voorzitter van CIB Kust. ‘Ik ben de eerste om toe te geven dat de crisis, stijgende kosten voor onderhoud of renovatie en dalende huuropbrengsten er ook voor iets tussenzitten, maar elke nieuwe taksverhoging is voor veel eigenaars de druppel die de emmer doet overlopen en die hen doet besluiten hun appartement te verkopen. Met alle gevolgen van dien: een groter aanbod, panden die langer te koop staan, dalende verkoopprijzen, meer leegstand, enzovoort.’

  Wat voegen de vastgoedmakelaars daar nog aan toe?
  Het zijn niet allemaal steenrijken die het zich probleemloos kunnen veroorloven. 85.000 tweede verblijven, dit zijn geen 85.000 rijken. Dit is een sociale mix van eigenaars. Er zijn eigenaars die zich een mooi tweede verblijf met alle jaarlijkse kosten kunnen veroorloven zonder zich pijn te doen. Maar veel eigenaars van een tweede verblijf zijn gewone gezinnen voor wie de jaarlijkse kosten wel beginnen door te wegen.” Ook dat zegt Dirk Coelus.. Hij schat het aantal gegoeden dat de hoge taks niet aan het hart laat komen, op slechts 20%. Volgens hem zijn de eigenaars van een tweede verblijf aan de kust voor 62 procent doorsneegezinnen, hardwerkende tweeverdieners die rond hun 45-50 jaar hun droom van een appartement aan de kust realiseren. Voor die groep zou elke verhoging meteen een impact hebben.

  Vastgoedmakelaars luiden dan ook de alarmbel over de aanhoudende stijging van de tweedeverblijftaks
  CIB Vlaanderen begrijpt dat de (kust)gemeenten, gezien de moeilijke economische context, op zoek gaan naar extra inkomsten en dat de bedragen na 7 jaar geïndexeerd werden.
  ‘Maar het wordt wel problematisch wanneer diezelfde gemeenten voor hun inkomsten vooral of soms uitsluitend inzetten op tweedeverblijvers. Sommigen hebben de taks op een tweede verblijf met maar liefst 54 procent verhoogd. Dat is buitensporig!, klinkt het.

  Hoeveel kost een tweede verblijf aan de kust jaarlijks?
  Het kopen van een vakantiehuis als tweede verblijf lijkt voor veel ‘binnenlanders’ zeer aantrekkelijk, maar vele van hen houden te weinig rekening met de financiële kant. Ik wil het hier enkel hebben over de jaarlijkse kosten en niet over de kosten bij aankoop van een onroerend goed in nieuwbouw, die schommelen tussen de 19 en 23%.( notariskosten Incl registratierechten, btw-kosten, enz…)
  De voorzitter van CIB Kust, verklaarde in ‘Het Nieuwsblad’ van 3 mei 2014 dat zo’n tweede verblijf alles bijeen al gauw jaarlijks zo’n 3.000 euro kan kosten.
  Mevrouw Sonia Dierkens uit Melle schrijft op 5 mei in dezelfde krant dat ze dat een veel te lage schatting vindt en zij heeft berekend dat 6.000 euro per jaar een realistischer bedrag is.
  Laat ons zelf eens de kosten opsommen en optellen. De vermelde bedragen gelden enkel voor Middelkerke.
  Ik som ze eerst even op om ze daarna in detail te bespreken.
  1. Onroerende voorheffing
  2.  Personenbelasting  
  3.
  Taks op tweede verblijf    
  4.
  Milieubelasting
  5.
  Abonnement elektriciteit, gas en water
  6. Verzekeringen (brand, glasschade, …)
  7.
  Gemeenschappelijke kosten: syndickosten

  Onroerende voorheffing
  Ben je eigenaar van een onroerend goed, dan wordt daarop jaarlijks een belasting of onroerende voorheffing geïnd. Dat geldt ook voor een tweede verblijf. De grootte daarvan hangt af van het kadastraal inkomen (KI) van dat eigendom. Het KI is een fictief inkomen dat voor elk onroerend goed vastgelegd wordt door de hogere overheid. Het is het gemiddelde netto-inkomen dat dit onroerend goed (woning, appartement, perceel, …) jaarlijks zou opbrengen. Omdat men zich nog steeds baseert op de gegevens met als referentietijdstip 1 januari 1975, wordt het KI sinds 1991 geïndexeerd.
  Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van een appartement met 1 slaapkamer schommelt tussen de EUR 800 en EUR 900. Voor een appartement met 2 slaapkamers schommelt het kadastraal inkomen ongeveer tussen de EUR 1.000 en EUR 1.100.Voor een studio zal dat gevoelig minder zijn, voor een villa gevoelig meer.
  De indexatiecoëfficient voor het aanslagjaar 2014 (indexcijfer op de kleinhandelsprijzen) is gelijk aan 1.7000. Stel dat jouw kadastraal inkomen 1.000 euro bedraagt, dan wordt dat, geïndexeerd, 1.700 euro.
  De onroerende voorheffing is voor een gedeelte bestemd voor het Vlaams Gewest (basisheffing). Het andere gedeelte, opcentiemen genoemd, is bestemd voor de provincie en de gemeente. Gemeenten en provincies bepalen zelf volledig vrij de hoogte van de opcentiemen. Voor Middelkerke zijn er dat 1750, voor de provincie West-Vlaanderen 355.
  De onroerende voorheffing is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van provincies en gemeenten. 
  Het Vlaams Gewest krijgt het basistarief, zijnde 2,5 %, dus 42,5 euro.
  De bedragen voor gemeente en provincie in euro worden bekomen door het basistarief te vermenigvuldigen met de grootte van de opcentiemen en daarna te delen door 100.
  Dat geeft dus: 
                 Aan de provincie                      42,5 euro x 355/100      =   150,875 euro
                 Aan de gemeente                      42,5 euro x 1750/100    =   743,75 euro
  Hier heb je geen recht op kortingen zoals bij een gezinswoning wanneer je kinderen ten laste hebt.

  Personenbelasting
  Een eerste woning is vrijgesteld van personenbelasting, een tweede verblijf is dat niet. Daartoe moet je het kadastraal inkomen van de woning vermelden op het jaarlijks aangifteformulier.
  De eigenaar van een tweede verblijf betaalt echter geen aanvulling op de personenbelasting
  Je mag wel kiezen welke van je twee woningen je laat vrijstellen als ‘eigen woning’.  Uiteraard vul je als tweede eigendom best de woning in met het laagste kadastraal inkomen in, want dan moet je de minste belastingen betalen..
  In Middelkerke bedraagt die aanvullende perszonenbelasting 5% en de vrijstelling daarvan is dus een soort compensatie voor de belasting op het tweede verblijf.
  Aangezien de personenbelasting zelf functie is van het kadastraal inkomen, moet de eigenaar dit invullen op het jaarlijks belastingformulier als hij/zij de woning verhuurt.
  Het belastbare bedrag is gelijk aan het geïndexeerde kadastraal inkomen verhoogd met 40%.
  In mijn voorbeeld: 1.700 euro (geïndexeerd KI) + 40% = 2.380 euro
  Van het onroerend inkomen van een tweede verblijf worden ten slotte ook nog de intresten afgetrokken van 'een' woonlening zodat je er mogelijk toch niet op belast wordt. Het is dus onmogelijk er een juist bedrag op te plakken.

  Taks op tweede verblijf
  In de periode 1.1.2014 – 31.12.2019 betaalt men in Middelkerke voor een studio kleiner dan 40 m² 525 euro per jaar, voor een appartement 600 euro per jaar.
  Daarnaast is er ook nog de tweede verblijfsbelasting voor de provincie West-Vlaanderen. Die werd in 2013 forfaitair vastgesteld op 113 euro.

  Milieubelasting gemeente: 50 euro per jaar.

  Energiekosten - abonnementen
  Water: jaarlijkse bijdrage per woongelegenheid in de kosten van het drinkwaternet en een
             vergoeding voor het administratief verwerken van de klantgegevens.
            
  Bij TMVW bedraagt die 54,37 + 6% BTW = 57,63 euro, gebruik van teller met diameter
                15 of 20 mm is 
  inbegrepen
  Gas: 41,322314 + 21% BTW = 50 euro
  Electricteit: 75 euro + 21% BTW = 90,75 euro

  Telefoon, Internet, TV
  Een mobiele telefoon is overal bruikbaar. Een vaste telefoonverbinding in het tweede verblijf is dus niet nodig. Mobiel internet via smartphone vraagt geen meerkost.
  Verbruikskosten tel ik hier niet mee. Het maakt geen verschil of je nu in je eerste of in je tweede woning verblijft.

  Gemeenschappelijke kosten
  In een appartementsgebouw woon je niet alleen en zijn er naast jouw privaat eigendom ook gemeenschappelijke delen waarvoor een verplichte onverdeeldheid bestaat. Dat zijn onder meer de grond waarop het gebouw staat, de buitenmuren, het dak, de gangen, de inkomhal, de trappen, de lift en de hoofdleidingen.
  De kosten die hiermee gepaard gaan, zoals het reinigen van die delen, het onderhoud en de herstellingen ervan, de vergoeding voor de syndicus en de gemeenschappelijke verzekeringen en belastingen, vallen ten laste van alle eigenaars van het gebouw en worden als dusdanig over hen verdeeld. Dat hoeft trouwens niet altijd voor iedereen gelijk te zijn: zo kan het perfect dat de eigenaar van een appartement op het gelijkvloers niet moet tussenkomen in de kosten van de lift. Die syndickosten variëren van gebouw tot gebouw. Meestal zijn volgende kosten gemeenschappelijk: brandverzekering gebouw, onderhoud gemeenschappelijke inkomhall en andere gemene delen, elektriciteit gemene delen, lift (onderhoud, controle en elektriciteit), onderhoud tuin, ander onderhoud (bv. brandblussers), vergoeding syndicus. Kortom: voor een appartement met 1 slaapkamer schommelen die kosten tussen de EUR 40 en EUR 65 per maand. Voor een appartement met 2 slaapkamers schommelen die kosten tussen de EUR 65 en EUR 90 per maand.

  Brandverzekering
  Naast de gemeenschappelijke verzekering voor het gebouw, moet ook nog de inboedel van het appartement verzekerd worden. Dat kost 75 – 100 euro.

  Huren autostandplaats
  Per jaar kost dat 750 à 800 euro voor een staanplaats en 1.000 à 1.200 euro voor een afgesloten garagebox.

  De wagen op straat laten staan, is natuurlijk ook een oplossing, maar waar geraak je die nog kwijt?

  Totale jaarlijkse kosten (voor een appartement met twee slaapkamers)(afgerond tot op 1 euro) 

   

       In euro

   

  Min

  Max

  Onroerende voorheffing

    895

   

  Taks tweede verblijf gemeente
                                provincie

    600
    113

   

  Milieubelasting gemeente

      50

   

  Abonnementen energie (gas, water, elektriciteit)

    198

   

  Syndickosten per jaar

    780

  1.080

  Brandverzekering inboedel

     75

     100

  Huren autostandplaats

    800

  1.200

     TOTAAL

  3.511

  4.236

                         Personenbelasting

     ?

     ?

  Besluit
  Een tweede verblijf aan de kust is dus niet goedkoop. De mening daarover hangt natuurlijk af van de belangen van de beoordelaar. De gemeenten vinden de opgelegde bedragen normaal, de eigenaars en vastgoedmakelaars zijn er niet over te spreken. De argumenten van beide kampen bevatten punten waarmee rekening moet gehouden worden. De taks op tweede verblijven is natuurlijk een geschenk voor de (kust)gemeenten, maar bestaat er geen gevaar dat de lokale economie er te fel onder lijdt? Dat is de vraag!

  Bronnen
  3.5.2014 Kustgemeenten verdienen miljoenen aan taks op tweede verblijf Auteur: Christine van Tichel
  3.5.2014 ‘Kust doet toerist rekening betalen’ door Kristof Simons in ‘Het Nieuwsblad’ http://www.westlittoral.be/nl/verkoop-info http://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=339
  http://help.tijd.be/?op=detail&articleId=8916071&nodeId=3474  Wie bijkomende rechten wil kopen voor collectief of commercieel gebruik, kan terecht bij Reprocopy.  http://www.reprocopy.be/ 
  Hierbij vindt u de link die u makkelijk met anderen kan delen:  http://www.tijd.be/r/t/1/id/9305883. http://www.cibweb.be/dossier/dossier-gemeentelijke-belastingen-op-tweede-verblijven
  Antwoord op mijn vragen door Peter Bonhomme van West-Littoral nv

  29-09-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:ImmobiliŽn
  22-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open Monumentendag 2014, dit jaar in Lombardsijde

  Als er sprake is van ons onroerend erfgoed of van onze monumenten, dan kijk ik toe of luister ik met veel aandacht. Dat is altijd al zo geweest, vooral dan als het Westende en Lombardsijde betreft.
  Het is dus niet verwonderlijk dat ik er elk jaar bij ben als ‘Open Monumentendag’ georganiseerd wordt op de tweede zondag van september. Elke keer wordt een bepaald thema gekozen en deze keer is dat ‘Erfgoed, vroeger, nu en in de toekomst’.
  De ervaring heeft mij ook geleerd dat ik zelden of nooit ontgoocheld word en dat je inderdaad nooit te oud bent om te leren.

  Wie neemt daartoe het initiatief?
  Open Monumentendag is een Europees initiatief dat in niet minder dan 50 landen wordt georganiseerd. Het evenement startte in 1984 in Frankrijk. Het was van meet af aan een groot succes en het idee werd al snel opgepikt door andere Europese landen. Eigenaars werden aangespoord om hun gebouwen open te stellen voor het publiek en openbare besturen, partners uit de privésectoren en het verenigingsleven werden gestimuleerd om gezamenlijk actie te ondernemen.
  In 1989 sprong België als vijfde lidstaat eveneens mee op de kar. België behoort dan ook tot de pioniers van dit evenement.
  Op zondag 14 september 2014 waren we al aan de 26ste editie toe. Bij ons ligt het initiatief bij de Vlaamse overheid, de provincies, steden en gemeenten. Ze worden gesteund door meerdere commerciële partners.
  Ziehier alle diensten en organisaties die meewerken aan het welslagen van het jaarlijks evenement.

  Voor deze editie plaatsten 165 steden en gemeenten hun monumenten, landschappen en archeologische sites in de schijnwerpers.
  De coördinatie en dagelijkse werking van Open Monumentendag Vlaanderen werden verzorgd door Herita vzw, een organisatie die iedereen met een hart voor erfgoed samenbrengt en ondersteunt. Ze willen jong en oud fan maken van erfgoed.
  Op 23 juli 2014 publiceerden de coalitiepartners N-VA, CD&V en Open VLD een regeerakkoord voor de nieuwe Vlaamse Regering (2014-2019). Voor het eerst krijgt onroerend erfgoed een apart hoofdstuk. Er is aandacht voor onder meer een resultaatgericht onroerend erfgoeddecreet, een klantgerichte Vlaamse administratie onroerend erfgoed, een grotere rol voor lokale besturen en herbestemming van monumenten.
  Ook Herita wordt expliciet vernoemd in het regeerakkoord. De nieuwe regering wil bekijken ‘welke initiatieven nodig zijn om Herita te doen uitgroeien tot dé onroerend erfgoedorganisatie in Vlaanderen en spreekt over de ‘uitbouw van Herita’. De rol van Herita voor de ontsluiting van erfgoed, voor het verbreden van het maatschappelijk draagvlak, het stimuleren en ondersteunen van het vrijwilligerswerk in de sector en de samenwerking in binnen- en buitenland krijgt bijzondere aandacht.
  Ook Open Monumentendag blijft een belangrijk instrument, met meer betrokkenheid van roerend, varend en immaterieel erfgoed.

  Met welke bedoeling doen ze dat? (overgenomen officiële tekst)
  Open Monumentendag sensibiliseert de bevolking en de overheid in Vlaanderen om collectief zorg te dragen voor het onroerend erfgoed en het roerend en immaterieel erfgoed dat er deel van uitmaakt. Zowel het bouwkundig, landschappelijk als archeologisch patrimonium maar ook varend, rijdend, rollend en vliegend erfgoed – kortweg mobiel erfgoed – maken deel uit van het programma”.

  Hoe beantwoordde Middelkerke aan het thema?
  Honderd jaar na het begin van de eerste wereldoorlog, organiseren alle gemeenten bijzondere activiteiten die ons daaraan herinneren. Van de Middelkerkse deelgemeente Lombardsijde, net zoals van Westende trouwens, stond geen steen meer op de andere. De moeizame wederopbouw, waarvan vandaag toch nog veel sporen overblijven, loont dan ook de moeite om op de open monumentendag de volle aandacht te krijgen. Het thema luidde dus: ‘De Wederopbouw van Lombardsijde’.
  Het programma van de dag voorzag in een fototentoonstelling, een geleide wandeling langsheen merkwaardige in verschillende bouwstijlen wederopgebouwde gebouwen van de deelgemeente en een muzikaal optreden..

  Fototentoonstelling
  In de eetzaal van de gemeenteschool van Lombardsijde werd ons vanaf 10u30 door de dienst ‘Erfgoed’ van de gemeente een tentoonstelling aangeboden die bestond uit een slideshow van een dertigtal mooie postkaarten en een drieluik met uitvergrote foto’s. Deze herinnerden aan de beloftevolle toeristische ontwikkeling van het dorp en vooral van een eventuele badplaats waaraan helaas door WO 1 een einde gesteld werd. Ook de ruines en de wederopbouw kregen de volle aandacht.
  Hoe verdienstelijk ook, maar het had wel wat meer mogen zijn.

  Gegidste wandeling
  Omdat te grote groepen het nadeel hebben dat het aansluiten van de toehoorders te lang duurt, had men twee groepen voorzien. Om 14u30 nam Marc Constandt, de gids bij uitstek voor deze opdracht, de eerste groep, bestaande uit 50 personen, wat te veel is volgens mij, op sleeptouw. Een tweede groep onder de leiding van Wim Boydens, vertrok om 15 uur. Wim is een aangename gids met een grote kennis van erfgoed maar vooral van de natuur. Spijtig vond ik dus dat zijn groep maar uit acht personen bestond. Of vooraf inschrijven daaraan iets had kunnen veranderen, is me niet echt duidelijk!
  Maar goed, waarover kregen we uitleg?
  We startten op het verzamelpunt, de gemeenteschool zelf. De straat, nu de Schoolstraat, heette vroeger de Hoogstraat, omdat die leidde naar de hoogste punten van de gemeente.
  De gids startte zijn uitleg met een korte inleiding over de geschiedenis van Lombardsijde, de enige deelgemeente van Middelkerke, die ooit stadsrechten bezat en die ooit een haven had maar die constant overhoop lag met Nieuwpoort.
  Hij stelde zich terecht ook de vraag wat er van Lombardsijde zou geworden zijn, mocht de eerste wereldoorlog niet bruusk een einde gesteld hebben aan de plannen van de familie Crombez die van Lombardsijde-bad en Nieuwpoort-bad samen één grote badplaats wilde maken.

  De gemeenteschool, een bakstenen gebouw in neo-Vlaamse renaissancestijl uit het begin van de jaren 1920 en ontworpen door architect A. De Vreese, bestaat uit de school zelf, waarvan de gevel links op de foto hieronder, uit de directeurswoning rechts en uit een haaks ingeplante klassenvleugel met daarlangs de speelkoer.

  De bonte groep begaf zich daarna naar de Hoogstraat. Hier werd onze aandacht gevestigd op drie merkwaardige aan elkaar gebouwde bakstenen woningen uit 1920. Een dergelijke bouwwijze noemt men ‘eenheidsbebouwing in repeterend schema’. De stijl is ‘eclectisch’ omdat de architect ervoor gekozen heeft om diverse vormen, technieken, constructieprincipes, architectuurregels, verhoudingen, symbolen en sferen te laten samensmelten. Let op de voortuintjes, de gecementeerde plint, de banden en de borstweringen, de rechthoekige vensters met verzorgd houtwerk en de rondbogige deur.

  We begaven ons daarna naar de Zeelaan, die oorspronkelijk tot aan de zee liep, de centrale as van Lombardsijde, aangelegd door de familie Crombez, die achtereenvolgende namen kreeg: Avenue de la Reine, Avenue Benoit en Zeelaan.

  Hier maken we nader kennis, want we rijden er anders zomaar voorbij, met de villa ‘Rosette’, een alleenstaand modernistisch getint enkelhuis in gele baksteen uit 1935. Merkwaardig is de naam van de architect, op het gebouw af te lezen, namelijk ir Ph.Van Marcke, zowaar een Lombardsijdenaar, die nog andere huizen op zijn naam heeft staan o.a. in de Hovenierstraat nr 20 in Westende, in de Oude Nieuwpoortstraat nr 1 in Lombardsijde, in de Bamburgstraat nr 4 in Lombardsijde.
  Van Marcke zou later naar De Panne getrokken zijn waar hij verschillende ‘art deco’ gebouwen op zijn actief heeft.

   

  En toen trok onze groep naar de Bassevillestraat, waar twee alleenstaande bakstenen gebouwen, de nummers 5 en 7, konden/kunnen bewonderd worden.
  Het linkse, heropgebouwd in 1920 valt speciaal op door de voorgevel met witte siertegels waarin blauwe banden op groene plint aangebracht zijn.
  Wie van een bouwstijl met Anglo-Normandische inslag houdt, zoals onze gids, vindt zijn gading in de rechtse villa, die in 1921 heropgebouwd werd.

  Vóór WO1 telde Lombardsijde-dorp drie hotels, alle drie in de Lombardsijdelaan. Het eerste was ‘Hotel de l’Avenue’, zo genoemd omdat het uitzag op de ‘Avenue’. Dat werd na de wederopbouw in 1924 ‘Hotel de l’Yser’, gebouwd door de familie Hendrik Dewulf-Ramoudt.

  Hieronder zien jullie twee paren foto’s: het eerste toont, links, hoe het hotel er uitzag na de wederopbouw en rechts na de uitbreiding in 1931. Op de postkaart staat dat Philibert Ramoudt de eigenaar was. Hij was gehuwd met Alida De Boodt.

  In de officiële inventaris van het erfgoed staat bij het hotel ‘nadien Patisserie – L’Yser – Bakkerij'.
  Daarmee wordt de bakkerij ‘Kemel’ bedoeld. Ik heb natuurlijk herinneringen daaraan, ook aan de kleermaker Kemel, maar ik heb nergens een foto daarvan kunnen vinden.

  Het tweede paar toont hoe het gebouw er vandaag uitziet. Het heet nu ‘Zeekameel’, een Verblijfscentrum, toegankelijk voor iedereen maar in het bijzonder voor scholen (zeeklassen, bezinningsdagen, vriendschapsdagen...), groepen (jeugdverenigingen, sportclubs, wielertoeristen en motoren, andersvaliden...).

  Jullie zien dus dat het rechtse gedeelte van het gebouw door de jaren onveranderd gebleven is. Enkel de ingangsdeur van het hotel is er niet meer. 

  Verder naar Westende toe staat nog een mooi gebouw, vroeger een brouwerij, ‘L’Avenir’ genaamd, wat nog steeds af te lezen is op de gevel.

  De brouwer, die de ouderen onder ons zeker gekend hebben, is Albert Vandekerckhove. Het gebouw is opgetrokken in baksteen in neogotische wederopbouwstijl, een ontwerp van architect Jules Gunst (Koksijde) uit 1922.

  Het hotel ‘L’Yser’ en de brouwerij, beide in de Lombardsijdelaan, bevinden zich eigenlijk op het grondgebied van Westende. De gids verwonderde er zich over dat niemand uit het publiek daarover een opmerking maakte. Het is inderdaad zo dat dit stuk van de Lombardsijdelaan, tot aan de kerkhofmuur, ‘Klein Westende’ genoemd werd. Het is juist dat het leven van de bewoners daar wel bijna volledig afgestemd was op Lombardsijde, maar… Albert Vandekerckhove (° Alveringem 17.10.1899 + Oostende 15.11.1977) is meer dan 40 jaar (9.10.1932 tot aan de fusie met Middelkerke in 1977) gemeenteraadslid of schepen, zelfs 1e schepen geweest van … Westende en daarna van de fusiegemeente Westende-Lombardsijde, dus… 

  En dan trokken we naar het tweede van de nog bestaande gebouwen, ooit hotel, namelijk ‘A la Belle Vue’. Vóór 1914 was dat het hotel voor het ‘betere’ publiek.

  Het gebouw bepaalt het beeld op de Dorpsplaats. Het werd in 1922 in eclectische stijl heropgebouwd naar een ontwerp van architect E. Van Massenhove.

  Het eindpunt van de wandeling, het pronkstuk eigenlijk, was de kerk. De gids wees eerst even op de grote troeven van het gebouw, dat hij ‘mooi’ noemde, ‘mooier dan de kerk van Westende’. Binnen zijn er in eerste instantie het beeld van Onze-Lieve-Vrouw maar ook de glasramen naar een ontwerp van de Oostendse kunstenaar Cor Westerduin. Ze stellen de hoofddeugden en de mirakelen voor die aan Onze-Lieve-Vrouw van Lombardsijde toegeschreven worden.

  Op het kerkhof, op de rand naar Westende toe, staat een steen met de beeltenis van Joe English en vier Keltische zerkjes, door hem ontworpen. Hij was een tekenaar en kunstschilder, weliswaar geboren in Brugge, maar van Ierse afkomst. De kunst van Joe English als frontsoldaat tijdens WO I is het best bekend wegens de symboolfunctie die hij kreeg in de Vlaamse Beweging. Hij stelde zijn kunstenaarstalenten enerzijds ten dienste van de intellectuelen achter de frontlinie, en anderzijds van de gewone frontsoldaten. Hij was toen een betwist figuur maar wordt nu alom als kunstenaar geëerd.  
  Rond de kerk is er de rondgang met zeven geschilderde taferelen van 'O-L-V van de zeven smarten', samen ontworpen met de kerk. Vóór iedere afreis gingen de vissers de omgang.

  Toen gaf Marc Constandt, het woord aan meester ‘Eddy‘ (Viaene). Dat is een kenner van Lombardsijde, die er een boek over schreef met als titel 'Lombardsijde: zeven eeuwen historiek'.
  Vooraleer binnen te gaan wees spreker op onderstaand bordje.
  Heet die kerk nu ‘O.L.V. Bezoeking’ of ‘Onze-Lieve-Vrouw Bezoek’?
  Natuurlijk het eerste, vind ik. In Vlaanderen zijn er namelijk 12 kerken met die naam. Waarom? Omdat‘bezoeking’ betekent: beproeving, kwelling, nood, onheil, ongeluk. Onze-Lieve-Vrouw van Lombardsijde was namelijk de toevlucht van de vissers die op IJsland vaarden die haar aanriepen om gespaard te blijven van rampen en gevaren op zee. De kerk was dus niet zo maar het onderwerp van een bezoek.

  Ziehier de foto’s van al het mooie dat de kerk van Lombardsijde te bieden heeft.

  Omdat ik ook nog wilde weten hoe de finale van het tennistornooi in Middelkerke verliep (voor mijn artikel van verleden week), heb ik de uitleg van meester ‘Eddy’ niet meegemaakt. De kerk en omgeving ken ik trouwens voldoende, want ik heb er ook een nog niet gepubliceerd artikel over geschreven.

  Muzikaal optreden
  Van 15 tot 17 uur was er op de speelkoer van de gemeenteschool ook nog een optreden voorzien van de Joe Mullen band uit Oostende. Ook daar moest ik dus verstek geven.

  Ik weet echter dat het een goed ensemble is, want ik hoorde en zag ze aan het werk op de ‘Open Monumentendag 2012’ op 9 september 2012 in Middelkerke in de Sint-Theresiakapel,
  Jullie zien ze alvast hieronder de voorbereidingen treffen voor hun optreden.

   

  Bronnen
  Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21825

  22-09-2014, 10:10 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Erfgoed
  Archief per week
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!