NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Middelkerke, Westende en Leffinge: Beaufort is Beaufort niet meer
 • Westende (en Middelkerke) aan de vooravond van een nieuw seizoen…
 • Natuurbescherming op een laag pitje in Middelkerke?
 • Daviscup Middelkerke: prijskaartje wordt … onwaarschijnlijke prijskaart
 • Zijn er nog ezels in Westende?
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (31)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (7)
 • Die goeie oude tijd (8)
 • Dijk en Strand (9)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (18)
 • Evenementen (11)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (24)
 • Gemeentediensten (7)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (10)
 • Horeca (14)
 • Immobiliën (11)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (3)
 • Kunst (7)
 • Landbouw (3)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (15)
 • Milieu (12)
 • Natuur (10)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (20)
 • Politieke partijen (36)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (1)
 • Sport (24)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (5)
 • Veiligheid - Politie (9)
 • Verkeer (17)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (10)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  06-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke, Westende en Leffinge: Beaufort is Beaufort niet meer

  Sinds Beaufort in 2000 voor het eerst georganiseerd werd, heb ik mij ervoor geïnteresseerd en heb ik de tentoongestelde objecten in onze gemeente bezocht. Nu de vijfde editie startte op 21 juni 2015 (en drie maanden duurt tot 21 september 2015), wilde ik die gewoonte in eer houden.

  Er stonden lange tijd grote vraagtekens achter de organisatie, gezien de verlaging van de subsidiëringsbijdragen voor de cultuursector. Maar Beaufort gaat dus nu toch opnieuw door.
  Trouwe lezers van deze blog weten dat ik aan elke editie een artikel wijd. Vooral dus deze keer omdat het misschien toch de laatste zou kunnen zijn.
  Vanaf 2017 valt cultuur immers niet meer onder de bevoegdheid van de provincie maar wel onder die van de Vlaamse overheid.
  Maar de soep wordt nooit zo heet gegeten als ze opgediend wordt. Het zou best kunnen dat de Vlaamse overheid er gewoon mee doorgaat samen met de tien kustgemeenten (ook Knokke-Heist dus, dat de vorige keer niet meedeed). De 1 miljoen of 1,5 miljoen euro (al naargelang de bron) die de provincie er tot op heden oplegde, zullen in de toekomst ook wel gevonden worden, zeker? Dat hoopt men tenminste en er zijn er ook die daar zelfs voor pleiten. Dat is alvast ook de mening van de gedeputeerde voor cultuur Myriam Vanlerberghe.

  Even herinneren…
  Beaufort was totnogtoe kunst in de open ruimte. In elke kustplaats werden driejaarlijks enkele kunstwerken tentoongesteld, met andere woorden de vorige vier Beauforts hebben (moderne) kunst naar de kust gebracht. Telkens werden dertig, vaak monumentale kunstwerken van evenveel hedendaagse kunstenaars - Jan Fabre, Daniel Buren, Antony Gormley, Philippe Aguirre en vele anderen - in de openbare ruimte van De Panne tot Knokke geplaatst.  Middelkerke kocht ook telkens een werk: de roestige bulldozer in cortenstaal van Wim Delvoye op de zeedijk juist voorbij de ‘Rotonde’ (eigendom van het Vlaams Gewest), de lichtinstallatie op de watertoren in de Krokodil en verleden keer ‘I can hear it’, de hoornen van Ivars Drulle, vlak vóór de ‘Rotonde’.
  Deze keer werd het roer omgegooid.

  Wat wordt of is het deze keer?
  De titel is deze keer ‘Buiten de Grenzen’. Er zijn drie grote hoofdlijnen, namelijk dialoog, natuur en architectuur en duurzaamheid. 'Er werd resoluut gekozen werd voor verandering en vernieuwing.
  De combinatie strand, zee, duinen en kunst blijft evenwel een uniek concept. Kunst en cultuur werken meer dan ooit als katalysator en economische motor om duurzaam cultuurtoerisme in de kustregio te promoten en zowel binnen- als buitenlandse kunstliefhebbers aan te trekken".
  Nu wordt gekozen voor een totaalproject langs de kust. Het omvat vooreerst een groepstentoonstelling op drie provinciale locaties (Het Zwin Natuurcentrum aan de oostkust, Domein Raversyde in het midden en het bezoekerscentrum De Nachtegaal in De Panne.
  Vertrekkend vanuit deze drie ankerpunten langs de kust deint Beaufort uit tot in de gemeenten met heel wat kleinere, tastbare projecten.
  Het is een solotentoonstelling van het collectief van gelijkgestemde kunstenaars ‘A Dog Republic’ genoemd, gesticht in 2011, onder de leiding van de 91-jarige architect, urbanist en ontwerper Yona Friedman, die samenwerkt met de Franse fotograaf en filmmaker Jean-Baptiste Decavèle, Vlaamse kunstenaar Nico Dockx en nog vele anderen om dit project zichtbaar te maken in de straten, winkels, panden, stranden, havens en dijken van de 10 kustgemeentes. Friedman zal overal te vinden zijn. Zijn aanwezigheid zal te bewonderen zijn in verschillende vormen: tekeningen, teksten, installaties, paviljoenen.

  Hun boodschap wordt ‘lekker naïef’ genoemd: “vrede brengen door kunst met een brede waaier aan gevarieerde ingrepen op heel uiteenlopende locaties onder de noemer ‘Musée Promenade’ “. Dat vind ik inderdaad ook naïef en ik betwijfel ten zeerste of die boodschap wel zal aankomen!

  Aangezien Middelkerke bij elke editie, en zoals we dat van hen gewoon zijn, redelijk diep in de subsidiekas tastte, wil ik natuurlijk extra de rol die onze gemeente nu speelt, benadrukken.
  Gezien de ‘mindere’ aard van de kunstwerken, zou de gemeentelijke subsidie verminderd zijn. Middelkerke moet dus ook minder betalen, mede door het feit dat deze keer geen kunstwerk moet aangekocht worden. Het ‘prijskaartje’ bedroeg vroeger meer dan 85.000 euro.
  Dat het gemeentepersoneel er anderzijds weer talloze werkuren zal aan besteed hebben, dat lijdt geen twijfel.

  Sommige onderdelen van mijn tekst, werden integraal overgenomen van de teksten, verspreid door de organisatoren.

  Wat wordt er in Middelkerke tentoongesteld?
  Er worden een aantal mobiele plexikiosken voorzien in de gemeenten die ze van een functie kunnen voorzien. In Middelkerke, ter gelegenheid van Leffingeleuren op 19 en 20 september, zal daarin een keuken of bar ingericht worden.

  In een strandbioscoop, ter hoogte van de Paul de Smet de Naeyerstraat, toont Middelkerke dit jaar elke dag in juli en augustus, doorlopend van 10 tot 18 uur, kortfilms waarin het strand “het decor is van o.a. onmogelijke liefdes, zotte dromen, fantastische hallucinaties en kinderachtige wedijver”. De strandbioscoop vormt zo de voorpost van het museum ‘Kusthistories’ dat iedereen verwelkomt “om zich onder te dompelen in de rijke geschiedenis van het kusttoerisme”. Op beide plaatsen is A Dog Republic aanwezig met de animatiefilm ‘Les Vacances de Mam’zelle Balkis’ en tekeningen over het kustleven door de ogen van de hond.

  Voor ‘Kusthistories’ zie http://www.kusthistories.be/kusthistories/page202525219.aspx

  Aangezien de bioscoop elke dag vanaf 10 uur geopend zou zijn, begaf ik mij op 1 juli om 11u10 naar het strand. Ontgoocheling! De gemeentewerklieden waren nog de kabels aan het leggen! In de loop van de namiddag zou de cinema pas opengaan.
  Hierboven rechts, zien jullie de lijst van de verschillende kortfilms die vertoond worden. De totale duur bedraagt 70 minuten.

  De onlangs aan de buitenkant gerestaureerde Onze-Lieve-Vrouwekerk van Leffinge is voorzien van gekleurde glasramen, waardoor ‘het interieur terug in een feeëriek en intiem licht baadt’. Dat is nog te bezichtigen tot 21 september 2015.

  Op 22 juni bezocht ik dat kunstwerk. Wat een ontgoocheling! Eerst en vooral dat kunstwerk zelf! Feeëriek en intiem licht? Dat heb ik alleszins zo niet ervaren! Je moet al van zeer goede wil zijn om dat schilderkladwerk te waarderen!
  Ziehier nog enkele persoonlijke foto’s:

  Een folder over Beaufort en de betekenis van het kunstwerk en wat de kunstenaar daarin ziet, behalve de felle kleuren, is nergens te bespeuren.

  De renovatie van de buitenkant van de kerk werd inderdaad in 2012 voltooid, na 30 jaar restauratie. Op de inwijding op 15 januari 2012 was ik ook aanwezig en ik schreef daarna dat de kerk aan de binnenkant nog ver van voltooid was: drie en een half jaar later hebben de muren nog steeds geen lek verf gekregen. Kijk maar naar de pilaar op de foto rechts. In zo’n omgeving zou ik nooit een tentoonstelling houden.

  Op het strand tegenover het provinciedomein Raversijde, (is dat wel nog Middelkerke?) bevindt zich sinds 21 juni en tot 21 september 2015 het Museum van de Zee of Iconostase, werk van Yona Friedman. Deze constructie van een zevenhonderdtal metalen ringen op en rond de golfbreker is een architecturaal prototype op ware schaal en vormt dan ook het grootste werk van A Dog Republic tijdens Musée Promenade. “Deze schaal is nodig omdat de Iconostase de dialoog aangaat met de zee, waarvan de omvang elke monumentaliteit aan de kust in het niets laat verdwijnen. De zee beslist zelf wat ze op welk moment tentoonstelt. Na elke vloed zal ze haar sporen nalaten, in de vorm van zeewier, schelpen, verloren visnetten en ander afval, slechts zichtbaar bij eb en verschillend na elke getijdenwisseling.” 
  Het is verboden de Iconostase te betreden. Ik vind de idee wel origineel.

  Wie is Yona Friedman?
  Friedman is van oorsprong een Bulgaarse architect (1923, Budapest), theoreticus en stedenbouwkundige.

  "Friedman is geen traditionele denker. Met zijn vooruitstrevende ideeën en concepten probeert hij sinds het einde van de jaren vijftig onze leefwereld een ander zicht te geven. Hierbij trekt hij zich niets aan van de grenzen tussen disciplines. Ook nu, in een tijd waarin kwesties rond mobiliteit, globalisering, stedelijkheid en migratie steeds een belangrijkere rol spelen, zijn Friedmans concepten nog steeds actueel. Binnen de architectuurgeschiedenis van de 20ste en 21ste eeuw wordt hij als één van de belangrijkste denkers gezien.
  Friedman voorziet dat de toename van vrije tijd de maatschappij behoorlijk zal doen veranderen en een nieuwe architectuur zal eisen."

  A-shovelin south door Pieter-Jan Ginckels

  Volgens de organisatoren is ‘A-shovelin south’ een “veelzijdige, interactieve performance waar alle aspecten van een soort bouwproject in een grijpbaar artistiek jasje worden gestoken.”
  Met dit project wil Ginckels het nulpunt van de kust – een oppervlak verborgen onder de geschiedenis - blootleggen. Dat wil hij samen met ‘werkwillenden’ (vrijwilligers) uitvoeren.

  In 14 dagen wordt langs de 67 kilometer kust tot ’s middags gegraven tot een wetenschappelijk, en telkens vast te stellen nulniveau bereikt wordt: ‘een historisch begraven oppervlak waar het strand ooit haar bovenste korrels droogde. Dat niveau en het niveau van vandaag, variëren van plek tot plek. Misschien wordt de sleuf in Oostduinkerke slechts een voet diep, waar in de schaduw van het Oostendse Kursaal de graafwerken de ploeg tot manshoge diepten brengt. Specialisten ter zake bepalen wanneer dit niveau bereikt is, nemen zandstalen af en geven het terrein vrij.
  Tijdens de middagpauze worden de stalen naar het kabinet gebracht, dat elke dag aangroeit met de getoonde ontdekkingen. Na de lunch wordt de sleuf gezekerd en opengesteld voor het publiek. Op het einde van de namiddag wordt de sleuf gedicht. Er wordt een vlag geplant die het litteken langs de gave kustlijn van een insigne voorziet. Op dat moment worden ook alle spades en schoppen gereinigd.’

  Het was dus een ééndagsactiviteit, in Middelkerke op 30 juni 2015, ter hoogte van het De Greefplein en in Westende op 1 juli 2015 ter hoogte van het ‘Grand Hotel Belle. Vue telkens van 10 tot 17 uur. Deze activiteit was gratis, aan de geïnteresseerden werd gevraagd een eigen schop en zwemgerief mee te brengen.
  Ik begaf mij dus op 1 juli om 10 uur naar de plaats van het gebeuren. En wat stelde ik vast?
  Geen kunstliefhebbers, noch geïnteresseerden zoals ik. Drie vriendelijke jonge gasten verklaarden mij dat de plaats voor het graven nog moest bepaald worden en dat het resultaat om 14 uur gezien zou kunnen worden. Ik kwam dus terug en een kunstwerk is dat niet maar toch iets bijzonder, waar ik voorheen nog nooit van gehoord had.
  Zie hieronder rechts het resultaat:

  Men kan dus duidelijk zien waar het nulniveau zich bevindt. Later moet of kan het verschil tussen de verschillende kustplaatsen misschien uitgebaat worden om betekenisvol te worden.

  Unicorn Beach Drawings
  De organisatoren: “ ‘A Dog Republic’ geeft voorbijgangers op 11 augustus 2015 de kans om fantastische strand- en natuurtekeningen te maken in de duinen en op het strand. Die tekeningen moeten de natuur, water en wind trotseren. Ofwel kunnen ze zich handhaven ofwel verdwijnen ze na een paar uren, dagen, weken of maanden. Op die manier maak je een hoogstpersoonlijk kunstwerk in een prachtige uitvoering en omgeving.”

   

  De strandtekeningen worden gemaakt uit natuurlijke materialen zoals hout, keien, biologisch afbreekbare kalk, schelpen, … en zullen in de loop van Beaufort Buiten de Grenzen her en der langs de kustlijn verschijnen. Een vast team van vrijwilligers zorgt samen met toevallige passanten of vooraf gecontacteerde groepen voor de uitvoering van de feeërieke ontwerpen, waar eenhoorns (unicorns) de hoofdrol zullen in spelen. ‘Op deze manier wordt drie maanden lang een participatief beeldend verhaal verteld op een canvas van 67 kilometer strand.

  Eerbetoon aan ‘Moondog’ door Roland & Co
  De samenwerking tussen Beaufort en ‘A Dog Republic’ gebeurt ook op muzikaal vlak. Er komt tijdens het weekend van Leffingeleuren een project rond het werk van de New Yorkse dichter, componist en muzikant Moondog, wiens werk door diverse artiesten zal geïnterpreteerd worden.

  Onder andere Roland Van Campenhout, Mirko Banovic en Serge Feys werken momenteel aan een selectie uit het repertoire van Moondog dat op zondag  20 september éénmalig zal uitgevoerd worden.

  Moondog werd blind in zijn jeugd maar slaagde er niettemin in diverse instrumenten uit te vinden. Hij was geboren in 1916 en  leefde van eind jaren ’40 tot 1972 in New York waar hij zich vaak op de hoek van 53rd and 6th Av. posteerde, uitgedost in viking-tenue.

                                                                                                                                                         
  Van 1974 tot zijn dood in 1999 leefde hij in Münster, Duitsland. In de jaren 1940 werd zijn muziek uitgevoerd door het New York Philharmonic. Zijn werk was sterk beïnvloed door bvb. geluiden uit de straat zoals de metro. Zijn invloed reikte van Steve Reich en Philippe Glass tot Marc Bolan, Anthony and The Johnsons en Mr Scruff.

  Slideshows 2015
  Op verschillende kusttrams worden slideshows van A Dog Republic getoond. Daarin worden discussies aangegaan over het doel van hedendaagse architectuur en musea en wat de rol van ‘Metropool Europa’ hierin is, maar worden ook sprookjesachtige en historische verhalen verteld en aanbevelingen gegeven aan hond en mens. De tekst is leesbaar aan de buitenkant van de tram, zodat wachtende reizigers en voorbijgangers letterlijk een verhaal aan hen zien voorbij gaan. De tramgebruikers in de tram kunnen door te tekeningen heen naar buiten staren, 'waardoor het landschap een nieuwe identiteit krijgt en ze samen met A Dog Republic nieuwe dagdromen vorm kan geven'.

  De kunstenaar Pieter-Jan Ginckels   www.pieterjanginckels.be
  "Pieter-Jan Ginckels is een veelzijdig kunstenaar die zich niet in een hokje laat duwen. Met zijn achtergrond als architect bouwt hij zijn werken en projecten op vanuit een bewondering voor het alledaagse leven. Zijn werken zijn een bonte kruisbestuiving van grafische beeldvorming, multimediale installaties, artistieke constructies etc.
  Actief in binnen- en buitenland is Pieter-Jan Ginckels bij uitstek een kunstenaar die buiten zijn grenzen treedt en dus past zijn werk uitstekend binnen de filosofie van Beaufort 2015."

  Samengevat

   Datum

  Plaats

  Kunstwerk

  21.6 - 21.9.2015

  Kerk Leffinge

  Glasramen

  Juli + Aug
    Dagelijks
    10-18 uur

  Strandbioscoop

  Ter hoogte Smet de Naeyerlaan

  Kortfilms over strand

  21.6 – 21.9.2015

  Strand ter hoogte van het provinciaal   domein ‘Raversyde’

  Museum van de Zee of Iconostase = 700   metalen ringen rond golfbreker

  30.6.2015
    Voormiddag

  Middelkerke - strand, ter hoogte van De   Greefplein

  Graafwerken ‘ A - Shovelin south’

  1.7.2015
    Voormiddag

  Westende - strand, ter hoogte van ‘Grand   Hotel Belle-Vue’

  Graafwerken ‘A - Shovelin south’

  11.8.2015

  Strand

  Unicorn Beach Drawings

  19 – 21.9.2015

  Leffinge - Leuren

  Muzikaal eerbetoon aan de iconische   New-Yorkse kunstenaar Moondog.

  En … wat denken de kustburgemeesters ervan?
  Burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld) is niet gelukkig met de toebedeling van de werken. "Het gaat vooral om kleine projectjes, zoals in de kerk van Leffinge. Het bedrag dat we moeten betalen om deel te nemen als gemeente is lager dan vroeger, maar wij hadden liever grotere kunstwerken gezien waarvoor de mensen de kustlijn zouden aflopen. Het kunstwerk op de laatste golfbreker van Middelkerke, richting Oostende (Iconostase van kunstenaar Yona Friedman, red.) vind ik wel origineel, maar ik vraag me af wat het publiek ervan zal vinden.”

  De Bredense burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) windt er geen doekjes om. "Wij betalen 26.000 euro voor twee jaar. Maar de organisatie communiceert heel slecht. Op 21 juni zouden er twee kunstwerken geplaatst worden, maar de werken zijn nog niet eens gestart op Grasduinen en op het strand. We weten niet wat er komt, dus we weten ook niet of het kwalitatief in orde zal zijn.  Bredene is nog ontgoocheld dat de communicatie van Beaufort gericht is op de provinciedomeinen. Veel inwoners zijn niet op de hoogte van wat Beaufort zal doen in de kustgemeenten. Ik zou dan ook voorstellen om niet meer mee te doen aan het kunstevenement".

  In Nieuwpoort wordt iets voorzichtiger gereageerd. Schepen Geert Vanden Broucke (CD&V):
  "Wij zijn nog in blijde verwachting van de kunstwerken. Beaufort heeft beloftes gedaan, maar er is nog maar weinig concreet. Wij hebben ook al diverse commentaren gehoord en ik vrees dat deze editie van Beaufort er een zal zijn die enkel gesmaakt zal worden door de echte kunstkenners.”

  Burgemeester Ann Vanheste (DAS) van De Panne: "De ommezwaai komt uiteraard door een kleiner budget. De kunstwerken die er staan zijn niet mijn persoonlijke smaak, maar ik kan ze wel appreciëren. Beaufort biedt de kans om andere kunst te leren kennen. Ik geloof zeker in deze editie. Te meer dat onze gemeente één van de drie domeinen (De Nachtegaal, red.) heeft waar er werken staan."

  Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) van Koksijde: "We zijn best tevreden. Het budget voor Beaufort is zodanig verminderd dat je geen editie kan maken waarbij elke kustgemeente zijn monumentaal werk heeft. Ik vind dat de organisatie met de beperkte middelen die het had er toch iets moois van gemaakt heeft"

  Oostende heeft nog geen klachten opgevangen.

  De provincie West-Vlaanderen, die Beaufort organiseert en er 1,5 miljoen euro aan besteedt, vindt de kritiek voorbarig. Gedeputeerde voor cultuur Myriam Vanlerberghe (sp.a)."Beaufort is niet alleen wat nu te zien is. Er zijn ook tijdelijke zaken. Kunst is ook een individuele zaak. Bovendien hebben we meermaals alles overlopen met hen. Daarnaast hebben de gemeenten nog nooit zo weinig moeten meebetalen. Ik zou liever zien dat ze wat geduld hebben. Maar we zullen met hen samen zitten en dit verder bespreken. Het zou jammer zijn als ze niet meer meedoen. Want over de media-aandacht, ook internationaal, kunnen de kustgemeenten echt niet ontevreden zijn."

  Besluit
  Beaufort heeft dus een heel andere gedaante aangenomen. Volgens mij de zwakste van de vijf edities. Ik ben meer te vinden voor kunstwerken zoals diegene die in 2012 tentoongesteld werden. Te weinig geld? Komaan, zeg! Misschien het aantal werken verminderen? Ik vind het in 2015 allemaal wat gek en bij het haar gegrepen. Of ben ik nu geen ‘echte kunstkenner’? Ik denk dat het een wijze beslissing zou zijn om er mee op te houden.

  PS
  Aangezien bepaalde activiteiten pas later plaatsgrijpen (Unicorn, Moondog) zal ik er op het gepaste ogenblik aandacht aan besteden.
  Ondertussen zal ik ook een bezoek gebracht hebben aan de strandbioscoop en zal er misschien ook een tram met slideshows aan mij voorbij gereden zijn.

  Bronnen
  http://beaufort2015.be/kunstenaars
  Artikel van Belga op 6.11.2014 “Kunsttriënnale krijgt vijfde editie’

  Artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van GUS: ‘Vijfde editie van Beaufort voorgesteld’
  http://www.cultuurstek.be/cultuuragenda/expo/beaufort2015
  http://beaufort2015.be/kustkalender/category/beaufort
  http://dezwerver.be/nieuws/detail/eerbetoon_aan_moondog_door_roland_co
  http://www.demorgen.be/expo/beaufort-kunst-aan-en-ook-in-zee-a2371668/
  Artikel in “Het Laatste Nieuws” van 27.6.2015 Laatste Beaufort in Bredene van LBB, GUS, BPM, JVRB.

  http://www.depanne.be/product/1701/1-kunstenaar-langs-de-hele-kust-yona-friedman

   

  06-07-2015, 10:22 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Kunst
  29-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende (en Middelkerke) aan de vooravond van een nieuw seizoen…

  Af en toe schrijf ik een artikel, dat ik onderbreng in de map ‘Allerlei’ omdat het, zoals de naam het zegt, een beetje over van alles gaat.
  Ja, ik heb soms al wat langer mijn grijze cellen moeten raadplegen omdat de voorraad titels meer en meer uitgeput geraakt. We hadden namelijk reeds:
  ’Even nakaarten’ (als het gaat over iets waar ik het vroeger al eens over had)
  ‘Een beetje van alles’
  ‘Zomerse waarnemingen’
  ‘Gezien in Westende op een zonnige fietsdag’
  ‘Nog maar eens een signaalkaart’
  ‘Interessante weetjes’
  ‘Om in te spelen op de actualiteit’
  ‘Misschien wisten jullie dat nog niet?’
  ‘Hoe zou het in Westende gesteld zijn met?’
  ‘Zomerse sprokkelingen’
  ‘Tussendoortjes’
  ‘Hebben jullie dat ook al opgemerkt?’
  ‘Verscheidene’

  Als er zich dan enkele gebeurtenissen voordoen, die geen apart artikel rechtvaardigen, maar die ik toch zo niet wil laten voorbijgaan, dan moet ik nog maar eens zo’n titel vinden. En dat is dan ook nu gebeurd.
  Mijn keuze vindt vanzelfsprekend een verklaring in de zojuist gestarte zomer en het nakende seizoen..

  Ben je al naar de markt geweest in Westende-dorp?

  Enkele weken geleden reed ik op een maandagvoormiddag langs het August Meynneplein en toen kreeg ik een verrassing te zien: er stonden daar een viertal marktkramen: een fruit- en groentehandelaar, een grill, … De week erna heb ik dan volgende foto’s genomen.

  Zal die nieuwe poging nu meer succes hebben dan de vorige? Ik hoop het natuurlijk wel, maar het gering aantal bezoekers doet mij vrezen dat dit niet het geval zou kunnen zijn.
  Dat was ook de reden waarom de markt destijds een voortijdig einde kende.

  Om de juiste toedracht daarvan te kennen, ging ik te rade bij gemeenteraadslid Lode Maesen, toen schepen voor de markten, die op aanvraag van de toenmalige voorzitster van de handelaarsbond, Natacha Lejaeghere, de nodige stappen zette.
  Lode: ‘Toen ik navraag deed, waren nauwelijks marktkramers te vinden die wilden komen. . Er werd nog een poging gedaan door de prijzen te zakken tot een minimum, er werd ook aan de Middelkerkse marktkramers een lagere prijs voor Middelkerke aangeboden wanneer ze Westende er zouden bij nemen, maar ook geen succes. Het is gewoon niet winstgevend.”
  Lode denkt dan ook dat de nieuwe poging tot mislukken gedoemd is. Heeft huidig gemeenteraadslid Lejaeghere de nieuwe schepen van het tegendeel kunnen overtuigen en heeft deze het dossier niet zo grondig bestudeerd als de vorige? De toekomst zal het moeten uitwijzen.

  Men is alvast gestart onder een ongunstig gesternte, midden in een periode waarin allerlei werken het verkeer en het leven in het dorp grondig verstoren.
  Blijkbaar was ik ook niet de enige verraste Westendenaar. Iemand die nauwelijks op 300 meter van de markt woont, was evenmin op de hoogte van de weer opgeviste marktdag. Hebben wij de informatie daarover gemist of was die er gewoon niet?

   

  Heb je al eens een strandbar bezocht?

  In Westende zijn er namelijk vier vergunningen uitgereikt.

  In de verlenging van de Ooievaarslaan (lot 3) (vergunning op naam van M. Vandendriessche)
  Tegenover de kruising van Zeeravenlaan en Pelikaanlaan (vergunning op naam van Piet Dobbels)
  Ter hoogte van de Meeuwenlaan (lot 4)(vergunning op naam van Dimitri Godfroid)
  Ter hoogte van de Flandrialaan (lot 8): van Piet Dobbels

  Omdat deze laatste bar er nog niet staat, heb ik dan maar de lege terras (op hetzelfde ogenblik) van ’t Bretoentje toegevoegd. Dat ligt namelijk in volle schaduw en net zoals alle andere dijkterrassen blijft die meestal leeg tot ze in de namiddag door de zonnestralen bereikt wordt. Op 26 juni rond de middag waren die terrassen wel goed gevuld.

                                         Terrazza                                                                                 Papagayo

                                        Cocktailcab                                                                            ’t Bretoentje

  De bars kregen allemaal een mooie naam. Ik heb er één bezocht en de andere goed geobserveerd en beoordeeld op basis van toegang op zand of houten loper, nabijheid toilet, meubilair, aanbod aan dranken en de prijs ervan, ligging langs de dijk of strand. Het is nog wat vroeg om nu al hun kwaliteiten en gebreken op te noemen. Ik zal dat eens doen op het einde van het seizoen. Ik maak hier één uitzondering. De ‘CocktailCab’ zal het volgens mij moeilijk hebben om te overleven. Ze ligt afgelegen en met schamele plooistoelen als meubilair is ze weinig aantrekkelijk
  Voor alle bars zal er sowieso moeten afgewacht worden of ze ook rendabel zullen zijn.

  Ook in Middelkerke kan op vier plaatsen op het strand een bar bezocht worden:

  Muchacha: tegenover de Prosper Poulletstraat (boven links op onderstaande foto))
  Tiki Beach: tegenover de Jules Van den Heuvelstraat (boven rechts)
  Blue Beach: tegenover de Smet de Nayerstraat (onder links)
  Pata Pata Beach: tegenover het Arthur de Greefplein (onder rechts)

  Eigenlijk is er nog een vijfde bar op het Sportstrand ongeveer ter hoogte van de Louis Logierlaan, een kleintje dan, namelijk ‘La Cabana’.
  Dat sportstrand moet wel nog ingericht worden, want op 26 juni stond daar nog niets.

  Onkruid vergaat niet

  Jammer toch, want dat zou de gemeente heel wat werk besparen … als men echt de bedoeling zou hebben om het onkruid te verwijderen.
  In de Essex Scottishlaan, halverwege tussen de Doornstraat en de ‘Generaal Grossettilaan’ staat er een zitbank. Toen ik er op 17 juni 2015 voorbijreed, maakte ik een meningsverschil mee tussen twee bejaarde mensen. De man had zich neergezet op een kleine oppervlakte van de bank en nodigde zijn wederhelft uit hetzelfde te doen. “Ben je zot?”, vroeg de vrouw.” Met mijn wit kleedje op zo’n vuile, door onkruid, doornen en distels overwoekerde bank gaan zitten en met mijn mooie wandelschoenen in het slijk?”

  Ongelijk kon haar man haar eigenlijk niet geven. En ik natuurlijk ook niet!. Het is trouwens niet de eerste keer dat ik hier een foto weergeef van deze schandalig verwaarloosde bank, een model van wat je zelfs aan een lokale bewoner niet kunt aanbieden, laat staan aan een verwende toerist. De eerste keer was op 23 augustus 2009.
  Deze keer is de omgeving wel veel ‘groener’.

  Maar dat onkruid tiert ook weelderig op nog meerdere andere plaatsen, bijvoorbeeld op de parking naast het hotel ‘Melrose’. Hieronder zien jullie hoe de toerist er verwelkomd wordt:

  Proper is anders, nietwaar?

  Ik vind trouwens dat de gemeente strenger moet zijn voor niet onderhouden privaatterreinen, zichtbaar van op de openbare weg.
  Maar … dan moet de gemeente wel het goede voorbeeld geven, natuurlijk!

                                                                                 

   

  29-06-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  22-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Natuurbescherming op een laag pitje in Middelkerke?

  Mountainbikers maken duinen proper

  Onder het motto 'De mountainbikers gebruiken de duinen, maar misbruiken ze niet" hebben de leden van twee Middelkerkse mountainbikeclubs op zaterdag 18 april 2015 een grote opkuisactie georganiseerd in onze duinen. Ze wilden namelijk aantonen dat ze wel degelijk respect hebben voor de duinen en dat zij geen afval achterlaten.
  De clubs kregen de medewerking van de sportdienst en van het gemeentebestuur.

  Was dat dan zo erg nodig?
  De vaststelling dat twaalf mensen gedurende een hele voormiddag 80 vuilniszakken met zwerfafval konden/moesten vullen, spreekt voor zich. In vorige artikels heb ik inderdaad ook geschreven dat ik het totaal ongepast vind dat blikjes, lege bierflesjes, papier, hondenpoepzakjes of lege chipszakjes zo maar rondgestrooid worden De mountainbikeclubs hebben dus een zeer lovenswaardig initiatief genomen. Men kan nauwelijks geloven dat ze naast plastiek, papier en glas ook kledij, een kussen, een oud fietskader en een vliegraam vonden.
  Het vuil opruimen van iemand anders, de wandelaars die spijtig genoeg niet of alleen bij toeval betrapt kunnen worden, is nooit aangenaam.
  Zou men die mensen echt niet wat respect voor onze duinen kunnen bijbrengen? Enkele borden, misschien?

  Het kwaad heeft echter nog een tweede gezicht
  Opgeruimd staat dus wel netjes, maar …

  Een natuurliefhebber moet ook met lede ogen zien dat sommige mensen het schijnbaar normaal vinden om takken af te breken om zich NOG een weg te banen doorheen het struikgewas.

  Worden de mountainbikers nu volledig vrijgepleit?
  Als de mountainbikers met de vinger gewezen werden, dan was dat niet omdat zij afval achterlaten, noch omdat zij takken afbreken, maar omdat zij steeds nieuwe baantjes aanmaken en daarmee de begroeiing (vooral helmgras) beschadigen en niet altijd de voor hen voorziene omloop door de duinen volgen. De wandelaars zijn natuurlijk even schuldig maar op sommige (verboden) paadjes zijn duidelijk fietssporen te zien.

  Maar … is er wel een voorziene omloop?
  Volgens MDK (Maritieme Dienst Kust) zou dat het geval zijn, namelijk zoals aangegeven op het plannetje hieronder.

  Die omloop wordt als volgt beschreven: De roodomrande gedeeltes van de duinen (vroegere camping ‘Cosmos’ en het gedeelte tussen de Essex-Scottishlaan, de Doornstraat en de H. Jasparlaan blijven gevrijwaard.
  Het parcours (zwarte lijn) begint ter hoogte van de ‘ surfclub’, gaat daar de St. Laureinsduinen in, een lus vormend via het wandelpad en zo naar de Koninklijke baan, dan verder bijna parallel met de baan in de duinen, voorbij camping Albatros tot aan de ‘trambocht’ in Lombardsijde. Vervolgens gaat het weer de baan over naar de ‘ cristal palace duinen’  en dan via het strand terug naar Westende-bad.”

  Om mij daarvan een goed beeld te kunnen vormen, heb ik de omloop eens gevolgd, deels te voet en deels met de fiets. Ik kan jullie dus met kennis van zaken zeggen dat het plannetje totaal onjuist is. Sommige lijnstukken (onder andere deze op gele achtergrond) kunnen zelfs onmogelijk gevolgd worden (wegens camping, landbouwgrond, ...), sommige paden werden al jaren niet meer met een fiets bereden.
  Het gebied in de Laurentiusduinen is wel doorkruist met talloze andere fietspaadjes.

  Nergens staat een bord dat aangeeft waar wel mag (en moet) gereden worden en dat het verboden is daarvan af te wijken. Ook aan wandelaars wordt niet gevraagd wat respect op te brengen voor de natuur.

  Bloso heeft nochtans, in samenwerking met de Vlaamse provincies en gemeenten, in elke provincie meerdere mountainbikeroutes uitgestippeld. Ze werden zeer herkenbaar bewegwijzerd met behulp van witte bordjes met een gekleurde (groen, blauw, rood of zwart) driehoek.

  Op hun website http://www.bloso.be/sportpromotie/Natuursporten/MountainbikeroutesSite/mountainbikeroutes/Pages/zoeken.aspx worden alle in Vlaanderen bestaande routes vermeld. Men kan er een gemeente kiezen, Middelkerke dus in ons geval, en dan vind je …. NIETS! Hier zijn schijnbaar geen mountainbikeroutes!

  Ook op http://www.mtbroutes.be/index.php is Middelkerke niet te bekennen!

  Besluit
  De gemeente is dan wel niet de eigenaar van die duinen, noch is ze er verantwoordelijk voor.
  Aangezien zij het steeds weer heeft over ‘imago’ en ‘toeristische aantrekkelijkheid’ zouden ze misschien eens de nodige stappen kunnen zetten. Vooraleer nieuwigheden uit te vinden moeten de bestaande disciplines eerst eens op punt gezet worden. Is dat nu het domein van de schepen voor toerisme of voor die voor sport? Dat is hier in Middelkerke niet altijd duidelijk.

  Bronnen

  Van http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/mountainbikers-maken-duinen-proper-a2292453/
  http://nl.scribd.com/doc/106339965/Strategisch-Beleidsplan-Openluchtrecreatie-1#scribd
  Artikel van BPM op 20.4.2015 in HLN
  Strategisch_beleidsplan_KUST_2015-2020.pdf
  http://www.bloso.be/sportpromotie/Natuursporten/MountainbikeroutesSite/mountainbikeroutes/Pages/zoeken.aspx  
  Mijn vorige artikels (in farde ‘Milieu’)
  23.12.2013 Wat is het toch spijtig dat de natuur zo geringschattend bejegend wordt!
  23.3.2013 Duinen van Westende: Natuurgebied of Oefenterrein voor Mountainbikers?

   

   

  Nog een droom van Michel Landuyt

  Toen destijds sprake was van een pier in Middelkerke, zei de toenmalige burgemeester Landuyt dat dit altijd al een jongensdroom van hem geweest was.
  Alhoewel dromen vaak bedrog zijn, droomt Michel schijnbaar vaak, zelfs luidop dus.

  Zijn nieuwste vondst: kayakken van kerkhof (Middelkerke) tot kerkhof (Leffinge) en terug.

  Beschrijving van de route
  Het is een ontspannende tocht van twee uren of 10 kilometer, voor alle leeftijden, voor de ‘luttele’ prijs van 15 euro, via kleine geleedjes, riviertjes en grachtjes, doorheen de 50 km² aan pittoreske polders die Middelkerke rijk is, zijn hoeves en zijn verweerde flora.


  De route werd uitgestippeld in samenwerking met ‘The Outsider Coast’, een organisatie met zetel in Nieuwpoort, die zich gespecialiseerd heeft in buitenactiviteiten. .

  Aan de start- en aankomstplaats zijn er aanlegsteigers. Onderweg moeten de kajakkers twee keer uitstappen: bij de Fleriskothoeve en aan een oud landbouwbruggetje."Het is historisch gezien een heel interessante tocht. Het eerste deel is een overblijfsel van de vroegere Testerepgeul en je komt voorbij de Fleriskothoeve. Het laatste deel van de tocht loopt over het Ieperleed, een Middeleeuws verbindingskanaal tussen Ieper en Brugge. Je komt in Leffinge bij de achterzijde van het Duits Mausoleum."

  Michel speelt al twee jaar met de idee
  Die droom dateert dus al uit september 2013. Ik laat Michel zelf aan het woord: ‘Middelkerke telt heel wat waterlopen en ik koester al lang een droom om daarvan gebruik te maken om de polders vanuit een totaal nader perspectief te tonen en die mogelijkheid hebben we.’

  Samen met Peter Teunissen, de dijkwachter van de Middelkustpolder, nam de schepen de proef op de som. Het tweetal ging met hun kajak te water ter hoogte van de kerkhof van Middelkerke en peddelde tot aan het kerkhof van Leffinge.
  Michel: “We voeren door de Graningatevallei op het Graningategeleed en trokken via de Sluisvaart naar het Ieperleed. Soms is de waterloop bijzonder breed, maar af en toe moet je net als in de tropen door het riet varen. Het water stond tijdens onze tocht vrij hoog, maar we konden probleemloos de Fleriskotstraat bereiken.”

  Na het welslagen van de test zou de gemeente contact opnemen met de verschillende bevoegde overheden en met het autonoom provinciaal toerismebedrijf Westtoer om na te gaan hoe dit project kon gerealiseerd worden. Die contacten schijnen dus wel wat voeten in de aarde gehad te hebben aangezien ze twee jaar duurden.

  Toch nog enkele belangrijke praktische info
  De tochten zijn enkel mogelijk in juli en augustus, elke donderdag vanaf 14 uur.

  Bij de tussenstop in Leffinge is een drankje inbegrepen op een terrasje op de markt.

  En wat vinden de natuurliefhebbers daarvan?
  Zoals gezegd werd de dijkwachter van de Middelkustpolder dus aangesproken.

  Die heeft als taken het beheer en onderhoud van waterlopen, dijken, pompen, irrigatiesystemen, … Door het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 2003, kregen de polders en wateringen bovendien ook een rol in natuurbeheer, vermijden van overstromingen.
  Bescherming van fauna en flora wordt wel niet expliciet vermeld.
  Als ik schepen Landuyt hoor zeggen dat je af en toe, “zoals in de tropen, door het riet moet varen”, dan stel ik mij dus de vraag ‘Zijn deze kayakvaarten niet in strijd met de regels van natuurbescherming?’

  De vaarten zijn wel slechts mogelijk in juli en augustus. Daaruit besluit ik dat men toch rekening gehouden heeft met de broedperiode van de vogels.
  Zijn de wulp (broeden in aprill) , grutto (april tot begin juni) en tureluur (1 maart tot 1 juli) de enige die leven langs de kayakroute?

  Een andere natuurliefhebber vreesde dat het natuurreservaat ‘de Puidebroeken’ hiervan schade zou ondervinden, maar eigenlijk liggen die niet echt langs de route (zie plannetje)

  Maar toch wel vragen waarop ik het antwoord wilde kennen.

  Ik stelde ze dus aan ‘Natuurpunt’ in Mechelen. Na twee doorverwijzingen kwamen ze uiteindelijk terecht bij de leden van ‘Natuurpunt Middenkust’. Ik hoop ooit nog een antwoord te ontvangen.

  Wie durft dat aan?


  Bronnen
  Artikel “Middelkerke ontwikkelt toeristische kajakroute” door Dany Van Loo in HNB van 4.6.15
  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/vanaf-deze-zomer-kajakken-in-polders-a2357335/   BPM 13.6.2015 HLN http://www.toerismemiddelkerke.be/toerisme/sport/kayakken-door-de-polders.aspx   Praktische info en foto’s
  Artikel in HNB op 17.9.2013 door Dany Van Loo: “Gemeente onderzoekt kajakroute op Sluisvaart”
  http://www.vvpw.be/webpagina/Toelichting_artikel_Berckx.html   Dijkbeveiliging

   

  22-06-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Natuur
  15-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Daviscup Middelkerke: prijskaartje wordt … onwaarschijnlijke prijskaart

  Voor diegene die daaraan zouden twijfelen: ik hou van sport!! In mijn jongere jaren was ik een fervent beoefenaar! In mijn opleiding en later beroep werd dat ook (terecht) geëist en opgelegd.
  Gymnastiek en crosslopen waren verplichte disciplines.
  Mijn voorkeur is altijd al uitgegaan naar atletiek, volleybal, voetbal en wielrennen.
  Dat betekent echter niet dat ik de prestaties van basketspelers of ... tennissers niet zou waarderen of bewonderen.
  Van de ruitersport, motorsporten en gevechtssporten ben ik niet zo’n fan, noch van elitaire sporten zoals golf er altijd nog één is. Maar goed, elk zijn keuze. Sporten is gezond en de beoefening ervan moet aan iedereen aangeraden worden.
  Dat wilde ik alleen maar zeggen om duidelijk te maken dat ik de tennissport zeker geen kwaad hart toedraag. Waarom ik dan toch en nu al voor de tweede keer, na mijn artikel ‘Wordt Middelkerke nu ook nog een tennisgekke gemeente? Echt?‘ van 11 mei 2015, afkeurend schrijf over de organisatie van de kwartfinale van de Daviscup, van 17 tot 19 juli 2015 in het ‘Sportpark’ van de ‘Krokodiel’?
  Omdat ik ondertussen beschik ik over meer informatie die me heel wat stof tot nadenken opgeleverd heeft!


  Het ‘prijskaartje’
  De totale kost van het evenement voor de gemeente wordt geraamd op 250.000 euro. Voor diegene die nog steeds goede herinneringen bewaren aan de tijd van de Belgische frank, met andere woorden toen de euro de prijzen nog niet op onwaarschijnlijke manier de hoogte injoeg: dat is 10 miljoen Belgische francs, een bedrag dat de gemiddelde Belg nog niet op een eerlijke manier kan sparen in zijn of haar ganse leven.

  De gemeente zou wel mogen rekenen op een aandeel in de verkoop van tickets en Vip arrangementen. Dat wordt geraamd op 125.000 euro.
  Is dat wel een redelijk aandeel? Laten we eens een grove berekening uitvoeren voor de tickets.
  Het Belgian Davis Cup team rekent telkens op een vol stadion met 6.000 toeschouwers.
  Vrijdag 17 juli: 2 matchen enkelspel 30 euro
  Zaterdag 18 juli: dubbel match € 20
  Zondag 19 juli: 2 matchen enkelspel € 30
  Weekend: 60 euro
  Dat zou dus betekenen:
  6000 x 30 op vrijdag => 180.000 euro
  6000 x 20 op zaterdag => 120.000 euro
  6000 x 30 op zondag   => 180.000 euro
  Totaal 480.000 euro inkomsten.
  Er wordt gerekend op 10% weekendtickets. Als dat ook gebeurt, dan zouden er elke dag 600 gewone tickets minder verkocht worden maar zouden er 600 weekendtickets verkocht worden.
  Dus 1800 minder voor de drie dagen, dus (2 x 600 x 30) + (600 x20) minder ontvangsten = 48.000 euro maar compensatie met 600 x 60 = 36.000 euro.
  Totaal van de inkomsten: 480.000 – 48.000 + 36.000 = 468.000 euro
  De gemeente beroemt er zich op de ‘eigen inwoners’ en ‘tweedeverblijvers’ niet vergeten te hebben. Die krijgen 5 euro korting op de aankoop van hun kaarten indien ze die vooraf, tijdens een vroegboekactie tot 15 juni, kopen aan de toeristische balies of in het MAC.

  Stel dat er 500 inwoners en tweede verblijvers elke dag komen = > 1.500 x 5 euro minder => 7.500 euro. Zijn er dat 1.000 = > 15.000 euro minder. Een gedeelte daarvan kan natuurlijk ook een weekendticket gekocht hebben.
  Dus: minimaal (468.000 – 15.000) = 453.000 euro ontvangsten.

  Dan zullen er nog wel heel wat zijn, die niet hoeven te betalen. Maar ????
  Het aandeel van Middelkerke zou dus iets meer dan 26% bedragen. Te weinig volgens mij voor alle bijdragen (o.a. aan personeel) die de gemeente levert en voor de financiële inbreng.

  Wat de VIP – arrangementen opbrengen, daar heb ik het raden naar.

  Maar … Middelkerke zou veel meer terugkrijgen, op economisch en toeristisch gebied!
  Dat wordt tenminste beweerd! Het is alvast niet eenvoudig om zich daar een duidelijk beeld van te vormen, laat staan om daar een cijfer op te plakken.
  Dat werd wel gedaan in een studie “ Davis Cup – een economisch en commercieel succes”.
  Zie http://m.daviscup.com/en/news/article.aspx?id=29955
  Een wedstrijd van de kwartfinales in de wereldgroep zou 4,5 miljoen dollar opbrengen. In euro is dat 4.075.100 euro!
  Die mensen zijn uitgegaan van het feit, dat de Davis Cup geen grote investeringen in infrastructuur vergt, aangezien gebruik kan gemaakt worden van bestaande installaties. Die studie en dat bedrag is dus alvast niet toepasselijk op Middelkerke.

  Vooraleer de eigen gemeentelijke rooskleurige vooruitzichten aan te halen, past het mijn bewering te herhalen dat het verlengd weekend van 17 tot 19 met de nationale feestdag 21 juli op dinsdag, sowieso in alle badplaatsen voor volle hotels en restaurants, volle terrassen bij mooi weer maar ook voor volle parkings en volle wegen zorgt. Komt daar nu door de Davis Cup nog iets extra bij? Dat lijkt mij onwaarschijnlijk, ja zelfs onmogelijk.
  De gemeente doet er nochtans alles aan om ons dat te laten geloven. Middelkerke, maar ook de buurgemeenten, zouden de bezetting in de hotels nu reeds zien stijgen. Volgens de organisatoren zouden de hotelkamers voor de drie dagen van de Cup al zo goed als volzet zijn. Dus wie van plan was als (vaste) toerist, zonder Davis Cupticket, in dat weekend naar Middelkerke te komen, doe geen moeite, er is geen plaats meer! Of moeten ze in de duinen overnachten?

  Naast alle hotels die zullen volgeboekt zijn, wordt aangenomen dat extra appartementen zouden bezet worden met tennisliefhebbers die voor een weekend zullen komen.
  Is er dan nog wel veel vrij in die periode?
  Er wordt ook verwacht dat de lokale horecazaken extra zullen bezocht worden? Als er nog plaats is!
  Of als ze hun consumpties niet nemen in het tennisdorp!

  Maar … Middelkerke krijgt er wereldwijde bekendheid door!
  Volgens de organisatoren en/of de gemeente zou de komst van de Davis Cup Middelkerke de kans geven om haar profiel en het beeld van de gemeente up te graden en bekend te maken aan potentiële bezoekers en investeerders. Zij hopen dat straks een deel van die 6.000 supporters (inwoners en tweede verblijvers afgetrokken) terugkeert naar de gemeente om ze beter te leren kennen of er zelfs in te investeren? Waarin dan? In welke bedrijven? In horecazaken? In sportverenigingen? In openbare werken? In het casino? Of in wielerwedstrijden?
  Laat ons ernstig blijven!

  De gemeente zou daarmee een duidelijk signaal geven dat het de tennissport wil ondersteunen en ontwikkelen wat een band tussen Middelkerke en de tennisliefhebber kan teweegbrengen, zoals dat voorheen al gebeurd is voor de triatlon (?) en de cyclocross.
  Door het VIP gebeuren zouden bedrijven aangesproken worden om kennis te maken met Middelkerke. En zich daarna hier te vestigen?

  Er kan geen twijfel over bestaan dat Middelkerke zeer veel media-aandacht zal krijgen. Er komen mensen en cameraploegen van over heel de wereld, onder andere natuurlijk uit Canada. Onze eigen VRT/RTBF zal een rechtstreekse uitzending verzorgen. En dat allemaal gratis!

  De gemeente vestigt er dan ook onze aandacht op dat we moeten beseffen dat een 30 secondenspot op nationale tv anders tussen 7500 en 10.000 euro kost. Dit is alleen de zendtijd, niet de productiekost. Tijdens primetime is het bedrag een veelvoud hiervan.
  Maar dat is bijlange niet alles!
  Tientallen zenders over de hele wereld zullen indirecte uitzendingen verzorgen (op te vragen bij ITF International Tennis Federation)
  De radio brengt rechtstreekse uitzendingen.
  Op de website van de IFT is er livestreaming te volgen en kan de score vernomen worden.
  De zender VIER zal beelden opnemen voor het programma ‘The Sky Is The Limit’.
  De lokale zender Focus/WTV zal spots en kalendertips uitzenden.
  Een reportageploeg van het Eén-programma ‘1000 Zonnen’ zal de evolutie volgen van leeg voetbalveld tot tennisdorp. Het verslag ervan zal elke dag van de week van 13 juli in primetime te zien zijn.
  Op 14 juli zullen teaminterviews te zien zijn.
  Op 16 juli om 12u30 krijgen we de kalender van de wedstrijden (‘Official draw’ of wie speelt tegen wie?) te zien.

  Onze gemeente zal dus echt in het zonnetje gezet worden… letterlijk en figuurlijk, moeten wij hopen!

  De geschreven pers, die al uitvoerig geïnformeerd werd, via een persconferentie en via een uitnodiging om de opbouw van de tribunes mee te maken, zal verslag uitbrengen van de wedstrijden in alle dag- en weekbladen. Er zullen publicaties afgedrukt worden in alle kranten en advertenties in ‘Het Nieuwsblad’.
  De gemeente noemt dat ‘een buitenkans’ als men weet dat een nationale advertentie in ‘Het Nieuwsblad’ om en bij de 44.365 euro (excl. Btw) kost voor 1 pagina.
  Er wordt ons dus beloofd dat het allemaal Middelkerke zal zijn wat de klok slaat, tijdens het weekend van 17 – 19 juli 2015.

  Maar wanneer zal ons schepencollege eens antwoorden op de vraag wat zoiets concreet opbrengt voor de gemeente? Zullen er nog hogere appartementsblokken komen? Zal de prijs van de appartementen in de hoogte gejaagd worden omdat ze straks door heel de wereld gegeerd zullen worden. Zal de gemeente in de drukke periodes nog meer uit haar voegen barsten? Zullen de persoonsbelasting en de heffing op onroerend goed verlaagd worden, zodat de lokale bevolking ook eens kan meegenieten van die enorme 'economische impact'?

  Of is het alweer enkel maar te doen voor het prestige van onze bestuurders, die de geschiedenis willen ingaan als de meerderheid 'die de band met de tennissport vernauwd heeft'?
  De Open VLD, de partij van de ‘grote evenementen’ en van de 'evenementenpleinen'.

  Welke zijn de sportieve vooruitzichten?
  Tennis Vlaanderen is trots op het project in Middelkerke: “Het wordt de grootste tijdelijke outdoor tennisinfrastructuur die tot nu gebouwd werd in Vlaanderen.

  Het wordt een grote uitdaging om alles neer te poten, maar Nederland deed het ons in 2012 al voor", klinkt het. "We zijn er zeker van dat alles aanwezig is om de halve finales te bereiken.
  Zo'n 6.000 fans moeten ons daarbij helpen.”

  Centraal in de constructie komt de gravelbaan.
  Davis Cupkapitein Johan Van Herck koos strategisch/tactisch voor gravel op een buitenbaan, omdat de Canadezen sterk zijn op snelle hardcourts.
  Een gravel tennisveld heeft een traditionele waterdoorlatende bevloering met een roodachtige bovenlaag van gravel of gemalen baksteen . De eigenschap van deze grond is dat hij erg traag is. Dat wil zeggen dat wanneer de bal stuit op deze ondergrond, de bal relatief gezien veel tijd nodig heeft voor de volgende stuit. Dit komt met name doordat de bal op gravel hoger opstuit dan bijvoorbeeld op gras of op hardcourt. Gravel vraagt permanent onderhoud, rollen, borstelen en besproeien.
  Een hardcourt is meestal op basis van beton of asfalt gemaakt, met daarop een rubberachtige coating. De beste spelers van de wereld spelen liefst op hardcourt, behalve Nadal.

  Van Herck vervolgt: "We hebben de ambitie om deze kwartfinale te winnen en kijken ernaar uit om in dit imposante stadion te kunnen spelen. We zullen er alles aan doen om in juli een prachtprestatie te leveren." 

  We mogen wel niet vergeten dat Goffin, in de achtste finale, België van een totale afgang redde tegen twee nobele onbekende Zwitserse spelers en dat de beste Canadese speler (Milos Raonic 8ste op de ATP ranglijst op 8 juni 2015), herstellend van een voetoperatie, zich fit verklaard heeft voor de wedstrijd in België.

  Besluit
  Dat ik vind dat Middelkerke te veel van ons belastinggeld, dus ook van de gewone mensen die hoegenaamd geen baat hebben bij zo’n organisatie, integendeel zelfs, dat moet jullie nu reeds lang duidelijk geworden zijn.
  Dat ik grote twijfels heb over de gunstige economische impact van deze organisatie op Middelkerke, daarvoor denk ik nu al mijn argumenten bovengehaald te hebben.
  Dat ik de tennisgekte van Middelkerke absoluut niet begrijp, dat is eveneens één van mijn bezwaren.
  Waarom moeten er daarnaast nog twee (dure) tornooien van de ‘Rising Stars’ van 25 juli tot 2 augustus in Westende en van 5 tot 13 september in Middelkerke (Epernayplein met opnieuw opbouw van tribunes en terrein) ingericht worden?
  Waarom wordt het oud voetbalterrein niet eens ingericht voor een wedstrijd van de Rode Duivels tegen Barcelona? Waarom zou Middelkerke niet eens een 'tartan' piste aanleggen voor  een atletiekwedstrijd, genre ‘Memorial Vandamme’ met wereldvedetten?

  Ik wil er geen karikatuur van maken, maar het gemeentebestuur van Middelkerke moet absoluut eens met beide voeten op de grond teruggezet worden. Het loopt echt de spuigaten uit! Onbegrijpelijk voor een nederige Westendenaar!

  Bronnen
  http://www.middelkerke.be/daviscup/team-belgium/popupstadion-voor-davis-cup-in-middelkerke.aspx
  http://www.hln.be/hln/nl/953/Tennis/article/detail/2264189/2015/03/25/Middelkerke-wil-Davis-Cup-duel-tegen-Canada-organiseren.dhtml
  http://www.hln.be/hln/nl/953/Tennis/article/detail/2244637/2015/03/08/David-Goffin-bespaart-Belgie-van-afgang-van-formaat-en-zorgt-voor-ticket-kwartfinale.dhtml
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20150326_01599596
  http://www.tennisvlaanderen.be/welkom?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tennisvlaanderen.be%2Fdavis-cup
  http://www.sport.be/nl/andere/article.html?Article_ID=723448

  15-06-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Sport
  08-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zijn er nog ezels in Westende?

  De ezel heeft de reputatie één van de schattigste dieren te zijn om in een wei naast je huis te hebben.
  Iedereen zegt dat ezels dom zijn, zeer dom zelfs, maar ze hebben nochtans ook slimme trekjes.
  Ezels hebben ook de reputatie eigenzinnige dieren te zijn. Dat heeft vooral te maken met hun bijzondere intelligentie en voorzichtigheid.
  In tegenstelling tot paarden zijn ezels geen vluchtdieren. Hun herkomst uit bergachtige omgevingen maakt dat zij bij gevaar compleet verstarren. Ze zijn daardoor niet met dwang te porren wanneer men ze wil aandrijven in situaties waar zij gevaar in zien. De stress zal eerder hun halsstarrigheid vergroten. Is eenmaal hun vertrouwen gewonnen, dan tonen zij hun vriendelijke en volgzame aard.
  De ezel is een taai dier dat ook zeer nuttig kan zijn. Vele tientallen jaren geleden was de ezel in onze streek het trek- en lastdier van garnaalkruiers en van hoveniers. Deze laatste voerden met hun ezeltjes hun groenten naar de markten van Oostende, Nieuwpoort, Veurne en Diksmuide.

  Om daaraan te herinneren wordt in Lombardsijde een Ezelcavalcade, waarvan hierboven één foto, ingericht door de ‘Orde van de Ezel’ en uit dankbaarheid kreeg roestige ‘Bébert’ in de Oude Nieuwpoortlaan een heus standbeeld, niet ver van Freddy Maertens’ borstbeeld.

  De mannelijke ezels worden ‘ezelhengsten’ genoemd, terwijl men het bij vrouwelijke exemplaren over ‘ezelinnen’ heeft. Over de ezelin wordt eigenlijk niet zo vaak gesproken hoewel ze even goed haar duit in het zakje doet.
  De gunstige eigenschappen van ezelinnenmelk waren al bekend in de oudheid. Cleopatra, de mooie Egyptische koningin, baadde er dagelijks in om haar huid jong, stralend en gezond te houden. Wie Elisabeth Taylor dat in de film over Cleopatra wil zien uitbeelden, moet maar even een kijkje nemen op http://www.dub.uu.nl/artikel/de-wetenschapskraker/baden-ezelinnenmelk.html

  De heilzame werking bij huidkwalen, de ezelinnenmelk als versterkende voeding voor zwakke kinderen en zuigelingen in weeshuizen, worden algemeen erkend. Deze melk benadert, naar het schijnt, het dichtst de moedermelk en bevat veel minder vet dan koemelk.
  Bovendien zou het goed helpen tegen allergieën, eczeem en darmproblemen en er bestaan ook ecologische cosmeticaproducten op basis van ezelinnenmelk.

  De ezelin wordt dus best met veel respect behandeld en met de grootste zachtheid manueel gemolken..

  We moeten de ezel en de ezelin dus goed verzorgen en op de juiste manier voeden.
  Het ligt geenszins in mijn bedoeling jullie daar alles over te leren. Ik kan het trouwens niet want ik ben geen ezelspecialist. Op de volgende websites vinden jullie duidelijke informatie daarover.

  http://www.levendehave.nl/kennisbank/ezels/verzorging-van-ezels
  http://ezelinformatie.jouwweb.nl/voeding

  Waarom dit artikel?
  Op mijn fietsritten kwam ik enige tijd geleden vaak ezels tegen, geen personen, maar wel dieren in een wei. Dat was op twee plaatsen: in het natuurgebied ‘Schuddebeurze’ op de hoek van de Steenstraat en de ‘Schuddebeurzeweg’ en in de wei van boer Dewitte recht tegenover het huis van mazouthandelaar Coopman in de Heidestraat.

  En plots … geen ezels meer te bespeuren. Ik wilde weten waarom!
  Ik vroeg het aan Wim Boydens uit Lombardsijde, uitstekend natuurgids en erfgoedgids en specialist op dit gebied.
  Ziehier zijn antwoord:
  De ezels in de Schuddebeurze hebben we laten weghalen voor het welzijn van de dieren, ter voorkoming van hoefbevangenheid (ontsteking van de hoeflederhuid) maar ook van kolieken. om reden dat mensen eten gaven, wat nefast is voor alle paardachtigen.  Ezels zijn daarbij nog eens van oorsprong woestijndieren, hun maag- en darmstelsel is dan ook enkel ingesteld op heel arm voedsel.  Daarvoor was/is de Schuddebeurze uitermate geschikt.  De arme zandgrond aldaar geeft welig en voedselrijk gras weinig kans, tenzij het zeer intensief bemest wordt.
  De ezels zorgden niet alleen voor het indijken van het (arme) gras. Tal van plantjes zoals zandblauwtje, heide, hazenpootje, rolklaver enz. kregen daardoor de kans om weer te kiemen.

                   Van links naar rechts: zandblauwtje, heide, hazepootje, rolklaver

   In de herfst- en winterperiode begonnen ze ook jonge opschietende struiken te verorberen en zelfs schors van bestaande bomen aan te knagen.  Op deze laatste manier zorgden zij voor een inperking van het welige opschot aan bomen en struiken in het hoekstukje.  Nu moeten we dit werk allemaal manueel doen.  De ezels aten dus niet de waardevolle planten op, maar zorgden nèt voor kansen voor zeldzame plantjes in plaats van banaal doodgewoon gras en struiken.  
  En in de Schuddebeurze deden ze dat ook nog op een andere verrassende manier!  Ezels wassen zich door zich gewoon op steeds dezelfde plaatsen te wentelen op de grond.  Nà enige tijd verdwijnt het gras en werden dit in de Schuddebeurze open zandige plekken waar heel wat warmteminnende en zeldzame insecten op af kwamen. (kevers en spinnen)  Na verloop van tijd werden deze plekken weer ingenomen door (bovenvermelde) plantjes, maar wat bleek nà enkele jaren ?  Deze plekken waren bij uitstek ook de plaatsen waar spontaan ook brem en gaspeldoorn de kop opstaken.

                      Links brem, rechts gaspeldoorn

   Je kunt nu, zovele jaren later, nog altijd zien waar de ezels zich ooit wasten.  De zaadjes van deze struiken poppen bij warm weer gewoon uit hun peultje.  Sommige kwamen in de vacht van de ezels terecht. En als die zich dan gingen wassen, ja dan.... “  

  Rechtover Coopman, in de weide van boer Dewitte waar altijd twee ezels staan (en geen koeien zoals op het verkeersbord aangegeven!!), staat een bord met een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Omdat ik ze bij een paar passages niet meer zag, dacht ik dat ze er ook niet meer waren, maar ze hebben een kot op hun terrein en daar waren ze waarschijnlijk aan het schuilen toen ik voorbijkwam. Nu het weer toch een beetje beter geworden is, stonden ze er plots opnieuw.

  De ezels schijnen 35 en 28 jaar oud te zijn. Gemiddeld kunnen ezels tussen de 35 en 40 jaar oud worden. Er zijn echter ook gevallen bekend van ezels die de leeftijd van 50 jaar gehaald hebben.
  Hieronder zien jullie één van de ezels die een bad aan het nemen is.

  Besluit
  Ik besef dat niet zo heel veel Vlamingen een grote liefde hebben voor de natuur. Omdat ik er één van ben, weliswaar zonder grote kennis ervan, wil ik met huidig artikel toch een lans daarvoor breken en proberen jullie ervan te overtuigen dat de natuur toch zoveel moois te bieden heeft.
  Geeft het maar toe, jullie wisten, zoals ik, ook niet zoveel over ezels en waarschijnlijk nog veel minder over de mooie planten en bloemen die bloeien in een natuurgebied.
  Zijn de bloempjes hierboven niet mooi?

  Bron
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ezel_%28dier%29

   

  08-06-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Natuur
  01-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Potten en ketels

  Vinden jullie misschien ook dat de Spermaliestraat, na herstelling, de lelijkste straat van Middelkerke geworden is?
  Dat vindt Janna Rommel-Opstaele in elk geval. De straat ziet eruit als een lappendeken”, “Halfslachtig werk”, “Er is hier gewerkt zoals 50 jaar geleden”, “Het imago van Middelkerke wordt erdoor beschadigd.” "Het lijkt alsof we in de middeleeuwen leven.”
  Ook op Facebook wordt het ongenoegen over deze ‘wandaad’ geuit: "Ongelofelijk dat dit betaald moet worden", “Uniek in de wereld", "Zoals in Afrika, putje maken om ander putje te vullen". 

  Betekent dat nu dat er geen slechtere straten meer zijn in Middelkerke? Natuurlijk niet en het is dan ook niet te verwonderen dat Fred Vandenbussche, bewoner van de Miamiwijk, het nodig vond om nog eens de slechte toestand van zijn ‘achterbuurt’ aan te klagen.
  Ziehier zijn brief:


  In Het Laatste Nieuws van zaterdag 16 en zondag 17 mei maakt onze burgemeester zich wel héél dik over de manier waarop het Vlaams Gewest de Spermaliestraat heeft opgelapt. Dat lappen en tappen lijkt volgens haar nergens naar!

  Nu hoor je mij niet zeggen dat die Spermaliestraat niet wat properder en mooier kan, maar evengoed moet mij van het hart dat als er iemand is die daarover best haar mond kan houden, het Janna Rommel – Opstaele is, die een kleine eeuwigheid schepen is geweest van Openbare Werken in Middelkerke.

  Wat ze absoluut moet doen is die van het Vlaams Gewest bij het handje meenemen op een rondleiding door Middelkerke om te tonen hoe dat moet, straten herstellen. Op het programma in elk geval een bezoek aan de Smidsestraat, de Onderwijsstraat, de Camerlinckstraat, de Bremweg, de Golfbrekerslaan, de Viooltjeslaan en de Geraniumweg. In die straten, die vallen onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en de burgemeester, kunnen die van het Vlaams Gewest leren hoe ze straten deftig moeten onderhouden. Wat daar zeker zal opvallen is dat Janna Rommel - Opstaele bijzonder slecht geplaatst is om daar lessen over te geven.

  Mijn vader zaliger kon dat mooi samenvatten: de pot verwijt de ketel dat hij zwart is…

  Toeval of niet maar op 19 mei verscheen in ‘Het Nieuwsblad’ een artikel waarin aangekondigd werd dat de schoolomgeving aan de Onderwijsstraat, Smidsestraat en Camerlinckstraat zal vernieuwd worden. In de zomer zal een aannemer aangeduid worden zodat de werken in het najaar kunnen starten. Vanaf 18 mei 2015 zou al begonnen zijn met de aanleg van de water-, elektriciteit- en gasvoorzieningen. Op een bouwwerf meer of minder komt het immers niet aan.

  Volgens schepen Liliane Pylyser-Dewulf zal de renovatie niet alleen het comfort maar ook de veiligheid rond de school verhogen. Zo zal er in de Onderwijsstraat tussen de Populierenlaan en de Camerlinckstraat geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn. Deze straat ondervindt veel sluipverkeer door de korte verbinding richting Kerkstraat. Alle verkeer vanuit de Populierenlaan wordt zo richting de Oostendelaan gestuurd. Ouders die hun kinderen afzetten aan de school zullen via de Camerlinckstraat de verkeersluwe Onderwijsstraat kunnen bereiken.
  De kosten worden geraamd op 700.000 euro. Het gemeentebestuur betaalt daarvan een derde. De Watermaatschappij Aquario betaalt de rioleringswerken.

  Over plannen om de straten van de Miamiwijk te herstellen en de wijk eindelijk een paradijselijk uitzicht te geven, zoals de naam aangeeft, heb ik nog niets gehoord.
  Hieronder zien jullie de huidige staat ervan.
  Vinden jullie het dan ook niet normaal dat een bewoner in zijn pen kruipt als hij de commentaar van Janna over de Spermaliestraat leest?

  En ... ook in Westende zijn ook nog heel wat wegen in dezelfde slechte staat!!!


  Bronnen
  Artikel in Het Nieuwsblad van Dany Van Loo op 19.5.2015: “Grondige opknapbeurt voor schoolomgeving”

  Artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van Paul Bruneel op 16.5.2015: “Herstellingswerken hebben uitzicht gewestweg verergerd’

  01-06-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (2)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  25-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwoord aan een positieve Westendenaar

  Even een woordje uitleg voor de lezers die geen lid zijn van de faceboekgroep ‘Je bent van Westende als…’
  Omdat ik graag eens de mening wilde kennen van de Westendenaars over de werken die volgens sommige dreigen ons dorp van de bewoonde wereld af te sluiten (hoewel het nu wel niet zó erg is!), plaatste ik mijn artikel ‘Westende, één grote bouwwerf! Plezant is anders, maar de toekomst lacht ons toe’ op facebook voor de lezers van bovenstaande groep.

  Dat artikel is grotendeels gebaseerd op de antwoorden van schepen Liliane Pylyser - Dewulf op de door mij gestelde vragen. Enkel op het einde voegde ik er twee persoonlijke opmerkingen aan toe: de Henri Jasparlaan had later moeten gedaan worden en de Westendelaan vanaf de Badenlaan tot aan de kerk hadden de ingenieurs van het Vlaams Gewest nooit mogen afsluiten. Het artikel is overwegend positief, wat al moest blijken uit de titel. Er is ook een plannetje bij van Westende met de afgesloten wegen en de mogelijke omleidingen.
  Groot was dan ook mijn verbazing dat een Westendenaar, met name Frankie Westri, het nodig vond om mij te beschuldigen van ‘negatief denken’.

  Ik vraag mij af of hij mijn artikel wel gelezen heeft. Hij schrijft namelijk:

  “ 't Is inderdaad "vreed ambetant' al die werken te samen, maar, hoe zou het geweest zijn als ze allemaal direct na elkaar zouden plaats vinden. Dan zou het zijn van:"d' ene werken zijn nog mo gedaon en ze leggen het al were open". Is er iemand, die er al 1 momentje bij stilgestaan heeft over welke periode dan moeilijkheden zouden geweest zijn ... Nu doet het mss wel een beetje meer pijn, maar het is de korte pijn ... .
  - In plaats van steeds (weer over hetzelfde) te klagen. Zou het mss niet positief kunnen zijn om een plannetje van Westende/Lombardsijde te posten met de plaatsen waar er geen of moeilijke doorgang is en de alternatieven aan te duiden ... wss niet, want dan is er tijd te weinig om weer over iets anders te klagen !
  - achteraf zal het zijn van: ''t is wel schoon veranderd en veel beter dan vroeger”.

  Hij vond het ook nodig mij persoonlijk in een slecht daglicht te zetten en wel met volgende tekst:

  “en wat het artikel betreft ... kben al lang gestopt met die te lezen want LL weet steeds het meest positieve om te buigen in negatieviteit, het is geen "Westendse blik op Middelkerke" maar eerder "Negatieve blik op Middelkerke", een klaagzang van een oude verbeten man, die zijn tijd die hij nog rest (en begrijp me niet verkeerd, dat mogen nog vele jaren zijn) beter zou benutten met positief door het leven te gaan, je moet maar eens proberen, je zal veel gelukkiger zijn”

  Ik had mij voorgenomen nooit te antwoorden op reacties op mijn blog, noch op berichten op Facebook, omdat twee mensen met een tegengestelde mening zelden of nooit tot een akkoord kunnen komen. Ik wil echter deze keer wel een uitzondering maken omdat het hier gaat over algemene kritiek op mijn blog  en op mijn persoon en niet over een welbepaald onderwerp. Ziehier mijn reactie:

   

  Geachte Frankie Westri,

  Ik ken u niet maar ik veronderstel dat u een zeer positief ingesteld man bent. Uw reactie op Facebook in ‘Je bent van Westende als …’ heeft een diepe indruk op mij nagelaten. Uw helderziendheid, grote kennis van en inzicht in mijn artikels, die u weliswaar al lang niet meer leest, hebben me overtuigd dat ik totaal verkeerd bezig ben. ‘Kakken’ noemt u dat en ik moet toegeven dat dit woord nog veel te lief en te mooi is om mijn jarenlange ‘negatievitieit’ te beschrijven. Ik wil er tegen vechten. Ja echt want kijk, ik wou alweer beweren dat u waarschijnlijk ‘negativisme’ bedoelt, aangezien ik altijd een houding aanneem van ontkenning van geestelijke, ethische en religieuze waarden, dat ik alles afwijs, me overal tegen verzet en alleen de nadelige kanten benader. Maar … het is niet eenvoudig, geloof me!

  Ik koester het voornemen om voortaan nog steeds alles te ontkennen, maar dan vanaf nu… alleen wat negatief is. Ik wil al het negatieve ombuigen in ‘positiviteit’ of beter in ‘positief denken’.

  Ik heb er oneindig veel spijt van dat ik niet bij elk gerealiseerd project van de meerderheid van Open VLD en CD&V (gedeeltelijk sinds 2012) de loftrompet aangeheven heb.
  Ik zie nu pas in hoe gelukkig wij eigenlijk moeten zijn dat zij ons een ondergrondse bijna steeds volzette en dus renderende parking schonken, dat zij het ‘overdekt marktplein’ zo mooi opsmukten en dat nochtans tegen een zeer schappelijk prijskaartje. Ik kan mijn geestdrift over de prachtige bloembakken, de goedgelegen bushalte en de gekleurde lampenkapjes nauwelijks nog bedwingen.
  Jaren te laat heb ik eindelijk ook ingezien dat wij echt nood hadden aan een ‘evenementenplein’ naar Frans model.
  Veel steden benijden ons de Leopoldlaan met zijn bloeiende handelszaken.
  Wie ben ik geweest om te beweren dat zij de gemeentekas niet beheerden als een goede huisvader? Waarom zouden zij ‘kost wat kost’ moeten bezuinigen? ‘Geld moet rollen’, zegt men, en ze zijn er aldus in geslaagd op een totnogtoe ongeëvenaarde manier de lokale economie nieuw leven in te blazen. Ik koester het vaste voornemen steeds met een glimlach in plaats van een traan te aanvaarden dat altijd maar hogere bedragen besteed worden aan projecten, ook als ik zou kunnen vermoeden dat ze enkel maar dienen voor het prestige van onze bestuurders, wat ik ten zeerste betwijfel. Ik zal het in het vervolg hebben over ‘habbekratsen’ en steeds vaker het adjectief ‘leuk’ gebruiken.

  En van het casino hebben zij toch iets heel mooi gemaakt, nietwaar? Alleen al het zicht op zee! En de gemeentekas wordt er soms door gespijsd!
  Ik juich een nieuwe pier toe en een verbrede dijk omdat ik nu eindelijk ingezien heb hoe nuttig die ooit voor Middelkerke zullen zijn, als bezienswaardigheid en toeristenlokker.

  Ik ben er bovendien voor gekend dat ik er altijd voor te vinden ben om een jongensdroom van Michel Landuyt te helpen verwezenlijken.
  Wie heeft het geluk een gemeentebestuur te hebben dat zo zorgvuldig het erfgoed beschermt, dat rigoureus alle ruimtelijke uitvoeringsplannen eerbiedigt en dat er altijd weer in slaagt de immobiliënhandelaars in te tomen omdat het een gloeiende hekel heeft aan hoogbouw?
  Wij toch!!!

  En dat zonder grote woorden te gebruiken! Bescheiden maar met een duidelijke en eenvoudige visie, met niets anders dan het welzijn van ALLE deelgemeenten voor ogen.

  Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal ik mijn lof niet sparen over hun foldertjes en er de bevolking duidelijk op wijzen dat hun programma geen opsomming van beloften is, maar een lijst met klare en waardevolle vooruitzichten om van Middelkerke de beste en rijkste badplaats te maken.

  Dat ik ooit beweerde dat de dijkrestaurants schade zouden kunnen lijden door de strandbars, daar sloeg ik de bal volledig mis. Mijn excuses, maar ik vond, ten onrechte, dat de uitbaters op de dijk daar geen nadeel mochten van ondervinden.
  Waarom vond ik destijds toch dat een naaktstrand geen goed idee was? Als Michel daar straks opnieuw mee voor de pinnen komt, dan wil ik graag samen met hem de eerste naaktlopers en – liggers gaan bekijken, bewonderen en van harte toejuichen. ”Middelkerke, de naaktvriendelijke gemeente”, dat klinkt toch goed, nietwaar?
  Waarom vond ik toch dat de sportevenementen te veel subsidies kregen? Onze burgervaders hebben er onze gemeente toch wereldwijde bekendheid door gegeven. Ik wilde alleen redelijkheid maar waarom zou ik nog langer proberen de belastingbetaler te beschermen? Ik geef toe dat ik alweer ongelijk had! Bovendien maakt geld een mens toch niet gelukkig!

  Dat ik reeds vaak schreef dat alles geconcentreerd wordt in Middelkerke en dat de deelgemeenten langzaam maar zeker achteruitboeren, was nog zo’n flater van me. In Westende is er toch nog steeds één politieagent die je soms kunt bereiken, in de dagbladwinkel kan je een postzegel kopen en wie struikelt er nu nog over dat er 2 x 6 km moet gereden worden naar het MAC of naar het containerpark? Als je een boek wil ontlenen, dan vind je dat hier toch in het ’Trefpunt’ of je moet het maar bestellen.
  Toch allemaal gewoon perfect, nietwaar?
  Als de fusie nog eens ter sprake komt, zal ik met felle gloed de weldaden voor de deelgemeenten onderstrepen, want wat zou er uiteindelijk geworden zijn van een zelfstandig Westende, zonder de hulp van de ondernemende en bekwame politici van Middelkerke?
  Zijn de deelgemeenten sedertdien soms niet opengebloeid, elk met een pleintje en een bruisend dorpsleven?

  Waar waren mijn gedachten toen ik kritiek uitbracht op de manier waarop ze het dossier ‘Zon en Zee’ destijds aanpakten? Ze hebben zich immers altijd 100% ingezet voor een heropleving van Westende-dorp in het voordeel van de omwonende handelaars. Dat zij daar na dertien jaar nog steeds niet in geslaagd zijn, dat moge we hen niet kwalijk nemen want ze kunnen toch niet toveren! Een asielcentrum, dat jammer genoeg moest sluiten, zou trouwens beter bij ons dorp gepast hebben dan een vakantiecentrum. Zij hebben, met andere woorden, altijd het beste voor gehad met de Westendenaars die hen daarvoor uiterst dankbaar zijn of toch zouden moeten zijn.

  Ik zal vanaf heden resoluut ontkennen dat ons bestuur onvoldoende interesse zou betonen voor de natuur, voor de gewestelijke duinen, voor lokaal voetbal, voor Westende-dorp als badplaats ... of voor wat tegenstanders nog allemaal mogen aanvoeren.
  Als iemand beweert dat zij anderzijds een overdreven liefde koesteren voor wielrennen en tennissen, dan zal ik hem of haar kordaat de mond snoeren.

  Ik wil dus niet langer die oude verbeten man zijn die altijd maar klaagt. Ik denk er zelfs aan de titel van mijn blog te veranderen in ‘Positieve blik op Middelkerke’. Ik zal voortaan echt proberen ultrapositief door het leven te gaan. Ik wil inderdaad, zoals u, veel gelukkiger worden. Ik bedank u trouwens van harte omdat u me ‘nog vele jaren’ wenst. Dat wens ik u ook, want de wereld, Europa en België en vooral Westende hebben hoge nood aan mensen zoals u, die in alles alleen het goede zien.

  Maar … waarom bent u toch zo negatief in uw oordeel over mij? Ik vergeef het u hoor, omdat ik zeer tolerant en oneindig goed ben. Ik neem aan dat u slechts voor deze ene keer uw positieve ingesteldheid hebt laten varen.

   

  25-05-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Mijn blog
  18-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waaraan denken jullie als er sprake is van ‘Westende’ of ‘Lombardsijde’?

  Het is al vaak gebeurd dat iemand mij vraagt waar ik woon.
  Als ze ‘Westende’ horen, dan gaat er een lichtje branden. Dat zal voor Lombardsijde niet anders zijn.
  De redenen waarom zijn zeer uiteenlopend. Ik haal hier even de meest voorkomende aan, niet in volgorde van frequentie, noch in volgorde van voorkeur. 

  Ja, daar ben ik geboren of daar zijn mijn ouders geboren of één van beide.
  Daar heb ik de lagere school doorlopen.
  Daar heb ik gevoetbald bij Davo of bij SCL.
  Daar speelde ik ooit volleybal met de vrouwenploeg ‘Blue white’.
  Daar wonen mijn ouders of daar liggen mijn ouders begraven.
  Daar heb ik een tweede verblijf, een villa, appartement of chalet of ‘daar huren wij elk jaar een vakantieverblijf '.
  Mijn partner is afkomstig van Westende of daar heb ik hem/haar leren kennen.
  Daar nam ik ooit deel aan een tennistornooi of aan een petanquetornooi of speel ik graag minigolf.
  Daar heb ik leren paardrijden, in de Badenlaan.
  Daar zijn we jaren naeen met onze kampeerwagen naartoe gereden of daar zijn wij elk jaar op camping.
  In Lombardsijde kan een golfliefhebber zijn hartje ophalen.
  Daar kan je rustig wandelen of fietsen ... in het achterland dan.
  Daar heb ik eens een auto-ongeval gehad.
  Ik heb daar heel wat postkaarten over.

  Bovenstaande zinnetjes zijn natuurlijk ook toepasselijk op veel andere plaatsen of dorpen of gemeenten, op de namen van de clubs na.

  Daarom nu even de zeer specifieke herinneringen voor Westende en Lombardsijde.
  Ik ben daar lid van de surfclub.
  Daar ben ik soldaat geweest, in Lombardsijde dan.
  Daar heb ik ooit een vakantie in groep doorgebracht in ‘Zon en Zee’, in ‘Ons Rustoord’, in de ‘Marçunvins of Calidris of Home Crombez’ of in de 'Vacarsa'.
  Zon en Zee? Daar was toch ooit een bloeiend vakantiecentrum en daar zijn nu toch die ruines?
  Daar heb ik veel gezwommen of daar was ik een regelmatig bezoeker van de manege.
  Staat daar niet dat prachtig rond gebouw ’Belle Vue' of ‘Rotonde’?
  Daar gaan wij vaak stappen met onze wandelclub.
  Daar werd toch die film gedraaid over die afschuwelijke camping?

  En voor de ouderen
  Was dat niet ooit ‘de parel van de kust’?
  Daar heb ik leren zwemmen in de ‘Lac aux Dames’.
  Ik heb daar nog ooit in het ‘Westend Hotel’ gewerkt of ‘Mijn moeder heeft ….’
  Is het niet in de duinen van W. dat je nog overblijfselen terugvindt van de Atlantikwal? Daar heb ik vaak liggen zonnen op of achter de betonnen muur.
  Ik denk aan lang vervlogen tijden: aan de mondaine badplaats met casino, restaurant onder zwembad, muzikale optredens (jazz), Brussel in het klein, …
  Is dat daar waar je nog enkele typische cottages te zien krijgt, zij het dan veel minder dan vroeger?
  Daar woonden we toneelvoorstellingen of zangcrochets bij in ‘De Tap’.

  Daar gingen we vaak dansen in de ‘Wedergeboorte’ in Lombardsijde of in Westende in ‘De Kroon’ of in ‘De Casino’ met orgelmuziek en recenter in de ‘Lorenzo’ of later de ‘Byblos’. In dat laatste heb ik trouwens ooit nog een ‘lief opgedaan’. Ook in de zaak van de ouders van Herwig Vanhove op de Koning Ridderdijk, hebben we menig dansje gedaan op één vierkante tegel. 

  Ook in de facebookgroepen ‘Je bent van Westende als...’ of ‘Je bent van Lombardsijde als’... worden veelvuldig herinneringen opgehaald. Voor mensen die hier geboren zijn of woonden en daarna wegtrokken om te gaan studeren en niet meer terug te keren of omdat ze elders werk vonden of omdat ze met hun partner samen een andere weg opgingen, gelijkt dat een beetje op weer thuiskomen.
  Daar is dan wel meer sprake van personen ‘Heb je die nog gekend?’ of ‘Wie woonde daar nu ook weer? Vooral dan over merkwaardige figuren zoals ‘Jerome de Niengelsman’, ‘Wiske’, Stanten’ en Miete Kukke’. Ook vaak over een 'pastre' of een ‘meistre’ of ‘zuster of juffrouw’ in de lagere school. Soms komen er ook wel eens vragen naar een verdwenen handelszaak, naar een huis of naar een straat, die ondertussen misschien van naam veranderd is.

  Maar ook de honkvaste Westendenaars of Lombardsijdenaars denken vaak met weemoed terug aan de ‘goeie oude tijd’. Zij zien natuurlijk beter en met groot leedwezen wat er van Westende en Lombardsijde geworden is.
  Van een gemoedelijk, gezellig dorpsleven is daar al lang geen sprake meer. We worden overspoeld door toeristen en inwijkelingen. Westende heeft geen uitstraling noch charme meer en van een vroeger levendig Lombardsijde (vooral door de militairen!) is maar weinig overgebleven. En straks verdwijnt de tram ook nog uit de dorpskern!


  Wat is er dan wel allemaal veranderd?

  Op sportgebied…
  Zwemmen kan enkel ’s zomers nog in zee want van de vroegere zwemkommen (‘Lakodam’ en ‘Zon en Zee’) is er geen één overgebleven!

  Paardrijden kan je hier enkel nog langs de straten waarna bewoners zich moeten ergeren aan wat de paarden op straat achter laten.

  Alleen ‘strandvolley’ is nog mogelijk.

  In de lokale economie…
  In de dorpen vind je nauwelijks nog een café. Amusement voor de vaste bewoners is er slechts zeer sporadisch. De belangrijkste uitbatingen in Westende behoren al een tijdje tot het verleden en zijn enkel nog te zien op postkaarten.

  Kermissen stellen nauwelijks nog iets voor.
  Er is zelfs geen feestzaal meer in Westende. Voor de ‘Nacht van Davo’ moest dit jaar uitgeweken worden naar Leffinge.
  De handelszaken kregen de doodsteek van de grote warenhuizen. Bakkerijen (2 in Westende, 1 in Lombardsijde) en beenhouwerijen (3 in Westende, 1 in Lombardsijde) zijn er nog genoeg, maar zijn ze wel open…?
  Mooie hotels zoals ‘Yser Hotel’ en ‘Belle Vue’ in Lombardsijde kregen een andere bestemming’.
  Het ’Westend Hotel’ werd zelfs afgebroken en de ‘Rotonde’ is gesloten.

  De echte vakantiecentra zoals de ‘Marçunvins’ of ‘Calidris’ en ‘Vacarsa’ en ‘Zon en Zee’ die Westende deden bloeien, werden hetzelfde lot beschoren. De ‘Zeekameel’ in Lombardsijde moet de eer redden in het ‘Yser’-gebouw.
  Zon en Zee heeft eerst plaats moeten maken voor een asielcentrum en daarna voor hopen stenen en zand en voor ruines. Gelukkig werd ook nog een deel als hotel bewaard. Dertien jaar later is er van een heropleving nog steeds geen sprake.
  Sorry, maar ik vind dat zo erg dat ik er maar niet over kan zwijgen.

  Westende en Lombardsijde zijn ingenomen door eindeloze, soms lelijke en saaie campings met eigen winkels en cafetaria’s. Onooglijke kleine vakantiewoningen, waar de ene op de andere zijn neus kijkt, kleuren de dorpen wit. En zijn dus al even saai.
  Een poging om een markt op te starten in Westende, moest stopgezet worden.

  Het erfgoed wordt steeds zeldzamer.

  Op kerkelijk gebied…
  De kerk speelt nog slechts een minimale rol in het dorpsgebeuren. De pastoor moet zich in drie delen om alle omliggende kerken te kunnen bedienen. Begrafenissen worden steeds vaker vervangen door diensten in rouwcentra in Nieuwpoort of Diksmuide. Wie huwt er nu nog, vinden vele koppels.

  De fusie gaf onze beide dorpen een haast dodelijke steek
  Lombardsijde werd het eerste slachtoffer in 1971, na een fusie … met Westende.
  Het gemeentehuis werd overbodig en in 1977 moest Westende dat zelf ook ondervinden.
  En daarrond draaide juist grotendeels het dorpsleven!

  Een druk bezet politiekantoor werd niet meer nodig geacht, zodat men zich kan afvragen of de lokale veiligheid nog wel verzekerd blijft.

  De ‘kazerne van Lombarsijde’ werd ‘Kwartier Nieuwpoort’ omdat onze politici van een vorige generatie die lieten inpalmen bij de fusie van 1977. Ook onze grootste hoveniers werden daardoor inwoners van Nieuwpoort.

  Middelkerke, Middelkerke, Middelkerke!!!!
  Alles wordt gecentraliseerd in Middelkerke: administratie, brandweer, containerpark, markt, politie, sport (vooral GSM- of drinkbuswerpen!), cultuur, post, …

  Een parel is Westende-bad al lang niet meer, weggedrumd door Middelkerke, dat er een ‘aanhangsel’ van gemaakt heeft om zelf een hoogvlieger te worden, wat niet gelukt is.

  Is er dan niets veranderd in de positieve zin?
  Om die vraag te beantwoorden, heb ik nogal lang moeten nadenken.
  Natuurlijk wel, maar vooral voor de toeristen: surfclub, golfterrein, natuurgebied ‘Cosmos’, een heus museum annex van toerismebureau dat zelfs in het voorseizoen de deuren durft sluiten. (!!!)
  Lombardsijde kreeg een mooie sportzaal ‘De Bamburg’ en een bibliotheekannex van Middelkerke, net zoals Westende en deze laatste ook nog een mislukt landschapspark.
  Natuurlijk werden ook heel wat wegen vernieuwd. De nutsleidingen waren namelijk aan vervanging toe. Dat nieuwe uitzicht zal echter ons leefmilieu geen nieuw leven inblazen.

  Waar ik dan zelf aan denk als ik ‘Westende’ hoor?
  Ja, daar ben ik geboren en daar woon ik. Daar hou ik van! Niet dat alles hier zo goed is of dat ik hier alles vind waaraan ik behoefte heb… maar gewoon zo.
  Als bejaarde zijn mijn verwachtingen natuurlijk niet meer zo hoog gespannen, maar ik denk dat er gerust mag gezegd worden dat vooral onze beide dorpen maar ook Westende-bad heel wat van hun pluimen verloren hebben. Spijtig toch!

   

   

   

   

  18-05-2015, 10:07 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Die goeie oude tijd
  11-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wordt Middelkerke nu ook nog een tennisgekke gemeente? Echt?

  Jullie zullen dat zeker al lang weten, want de kranten stonden er vol van. Eerst ‘Middelkerke is kandidaat om de kwartfinale van de Daviscup2015 te organiseren’ en slechts twee dagen later Tennisfederatie geeft groen licht voor Davis Cup’ en Davis Cup komt naar De Krokodiel’.
  Overal kon men eerst lezen dat de Vlaamse tennisfederatie reeds een gunstig advies uitgebracht had, maar dat de Internationale Tennisfederatie ITF dat nog moest bevestigen. Allemaal geen probleem, iedereen vond Middelkerke een goede keuze. Het moest wel in Vlaanderen zijn want er wordt afgewisseld. De 1/8 finale werd gespeeld in Luik en dus moest het dit keer plaatsgrijpen op Vlaamse bodem.

  En dat zal dus hier gebeuren van 17 tot 19 juli 2015.

  Is dat dan zo gemakkelijk binnen te halen?
  Zijn er dan geen talloze andere kandidaten? Zijn er dan geen andere badplaatsen die midden in het zomerseizoen ‘aan de toeristen en tennisliefhebbers een mooi tennisevent willen aanbieden’? Staan ze dan niet allemaal te springen?

  Moet men daarvoor misschien een pak euro’s op tafel leggen? Was het bod van Middelkerke misschien onklopbaar? Hadden ze hier misschien het perfectste dossier? Moet men goede relaties hebben in de Vlaamse en/of internationale tennisfederatie of bij ‘BNP Paribas’, DE tennissponsor?
  Schijnbaar niet, want de keuze zou simpelweg gevallen zijn op onze gemeente wegens ‘het enthousiasme van het gemeentebestuur, hun knowhow en ondersteuning aan het evenement, alsook de nabijheid van een stad zijnde Oostende (een ITF-vereiste)’.
  Zo simpel is dat!
  Die ‘knowhow’ slaat waarschijnlijk vooral op de organisatie van de ‘Noordzeecross’, die gedurende maanden voorbereid en uiteindelijk geïnstalleerd wordt met de hulp van gemeentepersoneel. Met die ‘ondersteuning’ wordt bedoeld dat onze gemeente niet verlegen is om tienduizenden euro’s subsidies te geven.
  De andere kustgemeenten zijn nog niet half zo gek!

  Ik vraag me telkens af of dat eigenlijk wel mag/kan? Is de organisatie van sportevenementen wel de taak van een gemeente? Of moet men dat overlaten aan de federaties, de clubs en de sponsors die er wel baat bij hebben, in tegenstelling tot de gemeente, wat daarover ook mag beweerd worden. Maar ja, dan staan de burgemeester ... en de secretaris minder in de belangstelling!!!!

  Waarom de nabijheid van Oostende een vereiste is van de internationale tennisfederatie, daar heb ik het raden naar. Voor de luchthaven, voor de hotels of omdat er in Middelkerke ’s nachts niets te beleven valt?

  Maar … wij hebben geen terrein dat daarvoor geschikt is!!
  De Belgen spelen graag buiten op gemalen baksteen of gravel.
  In de Priorijlaan in Westende-bad zijn er zes terreinen in open lucht met 2.500 zitplaatsen voor toeschouwers.Dat ging dus niet want de Daviscup zou 5.000 à 6.000 toeschouwers verwachten.
  Ook de terreinen op de ‘Krokodiel’ kwamen daarvoor in hun huidige staat niet in aanmerking.
  Spijtig toch, of toch niet? Problemen zijn er om opgelost te worden en dus zal er gewoon een nieuw terrein aangelegd worden op die ‘Krokodiel’, op het oud voetbalterrein, met een tribune die de massa verwachte toeschouwers kan opvangen! Dat zou de 'grootste tijdelijke tribune ooit in Vlaanderen' worden! Ik had in Middelkerke niet anders verwacht!
  Ernaast komt zelfs een tennisdorp 'met alles erop en eraan'!
  Zo simpel is dat! Om diegene die in september 2014 één of meer wedstrijden van de ‘Rising Stars Tour’ op het Epernayplein meegemaakt hebben een idee te geven van wat dit voorstelt: op die tribunes konden 1.700 toeschouwers plaatsnemen.
  De argumenten voor de keuze van de casino-omgeving zouden toen, volgens de voorzitter van vzw Tennis Middelkerke Danny Van Den Broucke, geweest zijn: "Het gaat niet enkel om sport en educatie, maar ook om toerisme. Door het tornooi hier te organiseren en niet op een bestaande tennislocatie in Middelkerke of Westende, willen we de mensen naar een centrale plek in de badplaats brengen.”
  En nu mag en kan het ineens wel op de ‘Krokodiel’?
  Nu horen we de burgemeester zelfs zeggen: Het sportpark is heel goed gelegen voor de organisatie van de Davis Cup, rustig in de duinen en bovendien makkelijk bereikbaar. De autosnelweg is niet veraf en er zijn makkelijke verbindingen met het openbaar vervoer".

  Maar … wij gaan niet al die supporters kunnen logeren!
  De burgemeester vindt dat niet erg. Ze vindt dat de buurgemeenten (zomaar, zonder iets bij te dragen!!!!) er dan maar wel kunnen bij varen of ervan meeprofiteren. Een beter woord als dat laatste, had ze niet kunnen kiezen!
  Maar ja, aangezien ze toch al vindt dat het ‘een topper wordt voor onze gemeentelijke economie …’
  Ze ziet er geen probleem in dat het weekend van 17 – 19 juli altijd al een absoluut topweekend is en zeker dit jaar met de nationale feestdag 21 juli op dinsdag zodat velen de brug zullen maken voor een verlengd weekend van 17 tot en met 21 juli. Jullie weten natuurlijk allemaal dat je in zo'n weekend, ook zonder de Daviscup, geen parkeerplaats meer vindt in gelijk welke badplaats en dat de hotels altijd allemaal zo goed als volgeboekt zijn.
  En nog een vraagje: vinden de tennisliefhebbers in Middelkerke onze horeca wel van een voldoende hoog niveau … of is het dan toch daarom dat men Middelkerke een goede keuze vond, niet ver van Oostende?

  Zou de tennisschool dan toch niet verdwijnen?
  Jullie hebben toch ook reeds gehoord dat de gemeente een sportpark plant en een zwembad en een sporthal? Maar … dat zou komen op de plaats van de tennisvelden van Dany Van Den Broucke, die hij van de gemeente huurt en die ze zouden willen recupereren!
  Wil Middelkerke dan misschien niet meer dat er tennis gespeeld wordt op dat sportpark?
  Ik kan het mij nauwelijks voorstellen! Als dat zo zou zijn, waarom promoten ze dan zo de tennissport? Gaan ze misschien bij elk tornooi een tennisveld aanleggen met errond de nodige tribunes?
  Janna Rommel-Opstaele vindt in elk geval dat ze met de organisatie van de Daviscup haar gemeente 'definitief op de kaart van de tenniswereld' gezet heeft.

  Is de kwartfinale van de Daviscup een belangrijke wedstrijd?
  De achtste finale in Luik genoot een bijzondere belangstelling. De beste twee spelers van ons land, David Goffin en Steve Darcis zijn Luikenaars. Ze speelden dus voor eigen publiek.
  Een bijzondere troef!
  België versloeg met 3-2 de zogezegde titelverdediger Zwitserland, dat met een B - team aantrad, want hun topspelers Roger Federer (2) en Stan Wawrinka (8) waren er niet bij. Hun best geklasseerde speler die in Luik aantrad stond 238ste in de ATP ranking.
  Zo bereikte ons land voor de vierde keer in de geschiedenis de kwartfinale van de Wereldgroep sinds 1981.
  Gezien de omstandigheden waarin dat gebeurde, kan men zich afvragen of België eigenlijk wel in die wereldgroep van 16 landen thuishoort. Met alle respect, maar als de beste spelers forfait geven, kan men nog moeilijk een zeer hoge waarde aan die wedstrijden en aan die rangschikking toekennen.

  Op de ATP – ranking van maandag 4.5.2015 waren onze beste spelers als volgt gerangschikt:

              David Goffin                                          21
              Steve Darcis                                         76
              Ruben Bemelmans (Genk)                     96
              Kimmer Coppejans (Oostende)             112
              Niels Desein (Gent)                             164      
              Maxime Authom (La Louviere)              176

  België speelt de kwartfinale, niet tegen Kroatië zoals in HNB van 7.5.15 stond, maar tegen Canada. Is dat een topland? Alles hangt zoals gezegd af van de samenstelling van hun ploeg. Ze hebben alvast één topspeler Raonic Milos (6) maar zal die erbij zijn? Voor de rest staan er nog spelers op 61 (Pospisil) en 165 (Dancevic) en de rest boven de 300, dus niet onoverkomelijk voor België.

  Neemt Middelkerke nu ook nog deel aan de ‘Rising Stars Tour’ in 2015?
  Jazeker. Hier zijn de datums van de geplande tornooien in 2015, die mij door een bekend nationaal organisatielid meegedeeld werden. Hun website is wel al een tijdje ‘onder constructie’, maar niet die van Middelkerke TC waarop bevestigd wordt dat in 2015 voor de tweede maal georganiseerd wordt op het Epernayplein.

              Westende  25/7 tot 02/08
              Middelkerke 5/9 tot 13/09

  Ik citeer de website van TC Middelkerke:

  Voor Middelkerke: “De Rising Stars Tennis Tour is dit jaar één van de grootste tennistoernooien voor heren in België.  Mede dankzij de steun van de gemeente Middelkerke-Westende, BNP Paribas Fortis, Babolat, Middelpunt en de provincie West-Vlaanderen kunnen de organisatoren voor een grote metamorfose zorgen in infrastructuur voor dit $10 000 ITF toernooi!”
  Dat was de vorige keer toch 15.000 dollar + Hospitality?

  Voor Westende:” Tour - Westende voor de 5e keer georganiseerd. Dit sportief evenement zal doorgaan op het Rauschenbergplein dat uitgerust is met 2500 zitplaatsen. De Rising Stars Tennis Tour is dit jaar één van de grootste tennistoernooien voor heren in België.  Mede dankzij de steun van de gemeente Middelkerke-Westende, BNP Paribas Fortis, Babolat, Castagnetti, Immo BC en de provincie West-Vlaanderen kunnen de organisatoren voor een grote metamorfose zorgen in infrastructuur voor dit $10. 000 ITF toernooi!”

  De gemeente heeft al het budget ervoor ‘vrijgemaakt’ en beantwoordt daarmee mijn titelvraag!
  Ik vind dat een ‘regelrechte schande’! Volgens mij had men minimum het toernooi op het Epernayplein moeten schrappen. Maar, ze zijn zeker voor enkele jaren gebonden?

  En … hoeveel zal dat Daviscupgeval weer kosten?
  Er is een nieuwe uitdrukking die opgang maakt! Als iets zeer duur zal zijn of zeer veel zal kosten, dan zegt men ‘Natuurlijk hangt daar een prijskaartje aan vast’.
  Maar … “De impact van het evenement is enorm groot. Naar verluidt zullen er zo'n 100 televisiestations aanwezig zijn en dat alleen al is onbetaalbare publiciteit voor Middelkerke. En bovendien zullen we ook kunnen rekenen op een aantal grote sponsors.”
  Klassieke praat, natuurlijk! Jullie weten wat ik van sponsoring denk en zeker van ‘nog meer publiciteit’ die ooit de bekende kruik zal doen barsten omdat ze te lang te water gegaan is.

  Nadien zal heel de wereld naar hier komen, zeker?

  ‘Vol is vol’ wordt onvermijdelijk, zelfs al bouwt men steeds meer en hogere appartementsgebouwen en zelfs al graaft men steeds meer ondergrondse parkings, … De straten en lanen en de autostrades in de eerste plaats, zitten altijd barstensvol.
  Om het bij dezelfde woordenschat te houden: het wordt tijd dat eens uit een ander vaatje getapt wordt.
  Een exact bedrag werd nog niet op het Daviscupevenement geplakt of met andere woorden ‘er hangt nog geen prijskaartje aan’.
  Diegene die eraan twijfelden dat de huidige meerderheid wel een beleidsvisie heeft, moet ik ontgoochelen. De Open VLD heeft altijd alles groot gezien. Dat is  juist hun visie! Jullie herinneren zich zeker enkele van hun topwoorden zoals ‘paradepaardje’ en ‘speerpunt’. Volgens de burgemeester zouden ze in de toekomst minder maar grotere evenementen organiseren. Welke van de huidige evenementen zullen geschrapt worden om geld vrij te maken voor die komende ‘grotere’, dat zegt ze er niet bij.
  De Middelkerkse kas is namelijk een bodemloos wat!

  Besluit
  Terwijl iedereen de mond vol heeft over besparingen, leeft Middelkerke op grote voet verder. Besparingen uitvoeren op de rug van bejaarden is natuurlijk de weg van de minste weerstand. En … ondertussen volop reclame maken voor een bank zoals ‘BNP Paribas’ en voor tennis, die nog steeds zijn label van elitesport niet volledig kwijtgeraakt is.

  Bronnen
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150325_01598680   ‘Middelkerke aast op kwartfinale Daviscup tennis’ door Dany Van Loo
  http://www.sport.be/nl/andere/article.html?Article_ID=723448   Artikel’ Middelkerke wil kwartfinale Davis Cup organiseren’ op 25.3.2015 door Erik Duchateau
  Artikel in ‘het Laatste Nieuws’ op 26.3.2015 ‘Davis Cup komt naar De Krokodiel’
  Artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van 27.3.2015 door BPM Tennisfederatie geeft groen licht voor Davis Cup’
  http://www.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx?d=04.05.2015&r=201&c=
  http://www.tcmiddelkerke.com/#!rising-stars-middelkerke/c1ukw   middelkerke
  http://www.tcmiddelkerke.com/#!rising-stars-tennis-tour/c1d1z     westende
  Artikel van Dominique Jauquet in 'Het Nieuwsblad' van 7 mei 2015

  Aanpassing
  Reactie van een betrouwbare informatiebron: "Twee maanden voor de feiten staat op het krokodillepark (een deel van) de tribune klaar: honderden zeteltjes en de stellingen (van Kontrimo natuurlijk) die daar wachten om opgetimmerd te worden. Als je de huurprijzen van dat soort spullen kent..." 

  X

  11-05-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Sport
  04-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende, één grote bouwwerf! Plezant is anders, maar de toekomst lacht ons toe
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  “Je zou de weg niet meer vinden naar je eigen woning... best van al met de fiets of te paard door Westende rijden…’
  ‘De werken werden hier zomaar gestopt en ze gingen eerst nog wat werken in Nieuwpoort.’
  ‘Ik heb er 20 minuten over gedaan van Westende naar Middelkerke’ of ‘Ik deed er 1u36 over van Westende naar Oostende’ of ‘Ik heb een kwartier voor rode lichten gestaan, langs de Westendelaan!’.
  ‘Waar moet ik mijn auto zetten? In mijn living?’
  ‘Waarom pakken ze al die wegen tegelijk aan? Essex Scottishlaan, Henri Jasparlaan, Westendelaan? En soms nog zijstraten erbij…’
  ‘De platse, ’t is benauwelijk voor ’t moment’.
  ‘Overal waar men komt langs Westendse wegen
        
  komt men wegenwerken, verkeerslichten en ellende tegen’

  Dat zijn maar enkele voorbeelden van reacties van Westendenaars die niet te spreken zijn van de hinder die de grote wegenwerken in ons dorp veroorzaken.
  Zijn de klachten wel terecht?

  Natuurlijk zag ik ook dat één en ander schortte aan de organisatie van het verkeer en aan de wegenwerken en daarom stelde ik enkele vragen aan Liliane Pylyser-Dewulf, schepen van Openbare Werken en zelf bewoner van een woning in de Henri Jasparlaan ‘tweede fase’.

  Hoe pakt de gemeente de volledige renovatie van wegen aan?
  ‘Het past hier vooreerst nogmaals een duidelijk onderscheid te maken tussen gemeentewegen en gewestwegen.
  De Essex Scottishlaan en Jasparlaan zijn gemeentewegen.
  Daarvoor wordt een ontwerper aangesteld en samen met de gemeente worden de plannen opgemaakt. De gemeente is 'bouwheer' en is dus verantwoordelijk.
  De doortocht Westende-Lombardsijde of de Westendelaan of de N318 is een gewestweg. Daarvan is de verantwoordelijke bouwheer de ‘Administratie van Wegen en Verkeer’ ‘AWV). De gemeente krijgt wel inspraak bij de opmaak van de plannen.
  Het is de AWV die contracten maakt met de nutsmaatschappijen bij de noodzakelijke werken zoals aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel, water, gas, elektriciteit...
  De gemeente heeft daar niets aan te zeggen.’

  Welke termijnen werden er voor de verscheidene wegen afgesproken?

  Henri Jasparlaan fase 2
  ‘Zal zeker volledig afgewerkt zijn tegen einde juni maar de gemeente duwt voor vroeger.
   Deze baan wordt de omleidingsweg wanneer de grote werken starten.’

   Essex Scottishlaan
  ‘Deze baan die in zeer slechte staat was, zal ook gebruikt worden als omleidingsweg gezien de doortocht in fasen zal afgewerkt worden.
  De renovatie tot aan de Doornstraat zal klaar zijn tegen einde juni. Door de huidige problemen zullen wij het kruispunt Doornstraat/Bassevillestraat asfalteren (+ 2.500 euro) om het omleidingsverkeer veiliger te laten verlopen.
  De renovatie van de Doornstraat zelf en het stuk Doornstraat tot aan de trambaan zal gebeuren na de zomer.
  Voor de Strandlaan zijn de plannen volop in opmaak.’

  Doortocht Westende-Lombardsijde N318
  ‘De eigenlijke werken aan de doortocht (aanleggen gescheiden rioleringsstelsel en volledig nieuwe bovenbouw) starten normaal NA de zomer 2015. Voorlopig is het nog wachten op de aanbesteding.
  Ze zouden moeten klaar zijn tegen juni 2017 (vanaf het pompgemaal* = vroegere West-Flora tot aan de Baronstraat (inbegrepen). Ook de Beukenstraat wordt vernieuwd.
  De nutsmaatschappijen zijn reeds een paar maanden bezig met voorbereidende werken in de voetpaden en in de parkeerstrook van Westende-dorp.
  De gemeente heeft daar geen enkele inspraak in.’

  *Een gemaal is een inrichting om water van een lager naar een hoger niveau te brengen.
  Het brengt of houdt water in een peilgebied op een bepaald peil. Naast gemalen voor watersystemen onderscheiden we ook rioolgemalen, waar het hier over gaat.

  Alle ingrepen gebeuren gefaseerd en veroorzaken vanzelfsprekend plaatselijke hinder. Ze zorgen voor een grote impact op de mogelijkheid tot parkeren langs de Westendelaan.
  Tijdens de werkuren wordt er gebruik gemaakt van verkeerslichten om veilige werkomstandigheden te creëren. Het doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk afgeleid naar de Zeelaan (richting Oostende) en naar de Badenlaan (richting Nieuwpoort). 

  ‘Op 20 april zijn er ook voorbereidende werkzaamheden gestart vanaf het pompgemaal richting Logierlaan. Er moeten nieuwe leidingen aangelegd worden en er was voorzien door het studiebureau dat dit in de bermen zou kunnen gebeuren en dat de doortocht steeds open zou zijn.
  Bij de aanstelling van de aannemer Van Lerberghe bleek dit niet mogelijk. De bermen zouden onstabiel zijn waardoor het onveilig zou geweest zijn om doorgaand verkeer toe te laten.
  De burgemeester en ikzelf hebben er dan voor gepleit dat de doortocht minimaal de meeste weekends open zou gemaakt worden; dat betekent wel extra niet voorziene kosten maar we willen de hinder zo minimaal mogelijk houden.
   Dus, tot aan het bouwverlof zal enkel in de weekends de doortocht open zijn door een reden waar wij niets kunnen aandoen en ook betreuren.

  Het grote probleem (wat niet voorzien was) is dus ontstaan door de volledige afsluiting van de N318 van 20 april tot einde juni...’
   

  Tijdens verlengde weekends (1 mei, 14 mei, 24 mei) zal de Westendelaan open gesteld worden voor het verkeer komende van Middelkerke naar Westende. De Westendelaan zal onderbroken zijn vanaf huisnummer 237 (ter hoogte van rioolpompstation Aquafin) tot juist voor de Badenlaan en dit gedurende 50 werkdagen, afhankelijk van de werkomstandigheden. Indien alles volgens plan verloopt, zal de Westendelaan weer open gaan op 1 juli.
  Na 1 juli wordt er verder gewerkt, maar niet meer op de Westendelaan. De werken zullen vooral naast de openbare weg plaatsvinden.

  Hoelang mag een aannemer werken en hoe moet hij de werken uitvoeren?
  Volgens de grootte van het aanbestedingsbedrag worden een aantal werkdagen voorzien (wettelijk bepaald); de aannemer moet alleen zorgen dat hij de einddatum haalt.
  Indien hij vroeger klaar is krijgt hij een bonus; indien er vertraging is door zijn schuld moet hij schadevergoeding betalen.
   Zijn ze tussentijds gaan werken in Nieuwpoort? Dat weet ik niet maar hij moet klaar zijn tegen een bepaalde datum...

  Idem in de Henri Jasparlaan: men is bezig met de voetpaden maar soms met een minimale bezetting. Daar hebben we niets aan te zeggen. Als ze maar klaar zijn tegen de vastgelegde einddatum!
  HOE ze de werken uitvoeren: beslissen ze zelf; het afgeleverd werk moet voldoen aan het bestek!

  Wij doen al het mogelijke opdat onze plaatselijke handelaars verder blijven draaien
  ‘Wij beseffen vanzelfsprekend zeer goed dat bepaalde handelaars tijdens de duur van de werken een moeilijke tijd doormaken!
  Wij stellen echter vast dat zij die het meest afzien het minst klagen!
   
   
  Bepaalde mensen klagen omdat ze een P.V. kregen door de Duinenlaan te gebruiken als omleidingsweg, maar … de Duinenlaan is duidelijk een fiets- en wandelstraat en enkel voor plaatselijk verkeer.
  Om veiligheidsredenen kan natuurlijk niet geduld worden dat er te snel gereden wordt (bijvoorbeeld om rap de kinderen naar school te brengen). De bewoners van de Duinenlaan vragen trouwens voortdurend aan het gemeentebestuur om voor meer veiligheid te zorgen.’

  Hoe is de omleiding georganiseerd? 
  De omleidingsweg naar Westende-Dorp: via de Badenlaan naar de trambaan en dan via de Essex Scottishlaan, Doornstraat en Henri Jasparlaan tot aan de Kerk. Bovendien is het laatste stuk Duinenlaan dubbele richting geworden.

  Ziehier de schets:

  rood = onderbroken         groen = omleiding      geel = nog uit te voeren doortocht Westende-Lombardsijde
  geel met rode bolletjes = vanaf 20 april 2015 één rijstrook beschikbaar tijdens de meeste weekends

  Van de Heidestraat tot aan de kerk, wordt het verkeer normaal geregeld met verkeerslichten. In het voorbije weekeinde waren die echter uitgeschakeld. Er kon in twee richtingen vrijuit gereden worden al was er wel wat verwarring omdat de andere verkeersborden (wegversmalling, omleidingen, ...) wel geldig bleven.

  Commentaar
  Dit probleem behandelen op een manier die iedereen tevredenstelt, lijkt mij onmogelijk.
  Maar ja, dat is ook nog nooit mijn bedoeling geweest. 
  Dat de gemeente en het gewest ernaar streven, Westende een veiliger en moderner wegennet te bezorgen, daar kan en zal wel niemand aan twijfelen. Het heeft wel jaren van ontelbare beloften geduurd, maar goed, de werken waren noodzakelijk en ik herhaal voor de zoveelste keer dat men geen omelet kan bakken zonder eieren te breken. Dat daar overlast mee gepaard gaat, dat moet iedereen aanvaarden.
  Dat zij de vertraging ook betreuren, dat lijkt mij oprecht en geloofwaardig.
  Dat zij bereid zijn de nog weinig talrijke handelaars te sparen en op alle mogelijke manieren te helpen met ‘Lokale handelaars bereikbaar’ en zelfs met ‘Kort parkeren aan apotheek’, dat kan men enkel toejuichen …

  Het is weliswaar normaal maar toch positief dat er vergaderingen georganiseerd werden/worden om de bewoners van de betroffen en getroffen straten te informeren.
  Maar … er zijn ook enkele opmerkingen.

  De belangrijkste is natuurlijk dat het tegelijkertijd aanpakken van de drie voornaamste wegen van Westende-dorp een beetje van het goede te veel is. De tweede fase van de Jasparlaan, die trouwens straks de ‘sleutelweg’ wordt, had uitgesteld kunnen worden.
  De ‘onvoorziene’ omstandigheid van het volledig afsluiten van de N318, hadden de ingenieurs van het gewest moeten voorzien.
  Het zijn niet enkel de werken aan de drie grote wegen die overlast bezorgen. Zo zijn er ook (water?)werken bezig aan zijwegen (Langestraat en vanaf 28.4 ook de Steenstraat) die lokaal de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheid in meer of mindere mate belemmeren.
  In de straten die gebruikt worden als omleidingsweg, wordt veel te snel gereden. De bewoners beklagen er zich over dat hun straat een snelweg wordt, waarop wat van de ‘verloren’ tijd kan en moet ingehaald worden (vb Badenlaan).
  Er zijn heel wat ‘cowboys’ onderweg: “mijn naam is Alexander, alles voor mij en niets voor een ander!” Misschien moet de politie ook daar een oogje in het zeil houden, zoals in de Duinenlaan.

  Bronnen
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/bldva_01657471?_section=60130786&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=regio-nb&M_BT=459713443466&adh_i=699bd5ebdf0259635a353924f7278998

  Lees ook in mijn blogmap ‘Pleinen en straten’ het artikel van 29.12.2014 ‘Westende krijgt langzamerhand een modern wegennet’

  04-05-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  Archief per week
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!