NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Middelkerke van haar mooiste kant op VRT! Heeft het gegeven wat ervan verwacht werd?
 • Wat de Vlaamse overheid, onder andere, als mogelijkheid ziet om de kust te redden
 • Woedt de afbraakziekte misschien in Middelkerke?? Zoiets kan enkel hier bij ons!
 • Middelkerke aan de Vlaamse kust! Is onze kust wel Vlaams?
 • Is Middelkerke echt onveilig?
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (37)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (11)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (19)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (24)
 • Evenementen (17)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (39)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (17)
 • Immobiliėn (16)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (10)
 • Landbouw (5)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (18)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (23)
 • Politieke partijen (46)
 • Scholen - Onderwijs (9)
 • Sociale woningen (2)
 • Sport (30)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (24)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  20-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke van haar mooiste kant op VRT! Heeft het gegeven wat ervan verwacht werd?

  Facebookgroepen stonden er bol van! Elke dag blikte de VRT vooruit op de reportage 'Pano' van Wim Van den Eynde op 15 november 2017. In 'Humo' van 7 november 2017 stond er al een interview van Raf Liekens met de journalist - reportagemaker. Het programma moest de belangenvermenging bij grote bouwprojecten aan de kust blootleggen. Was dat succesvol? Hebben we een antwoord gekregen op onze vragen voor zover dat nog nodig was? Welke waren de reacties van zowel voor- als tegenstanders?

  Zijn de toekomstige kiezers overtuigd? Zijn de aangevallen politici erin geslaagd het vertrouwen van hun aanhangers te behouden? Of willen de Middelkerkse burgers nu zeker iets anders?
  In het kader van mijn blog, beperk ik mij uiteraard tot Middelkerke.

  Wie is Wim Van den Eynde?
  Hij is co-auteur van het ophefmakend boek 'De keizer van Oostende' alias Johan Vande Lanotte, dat uitgegeven werd in april 2012. Dat handelde over de machtsoverschrijding en belangenvermenging die in Oostende vastgesteld werden en waarin 'almachtige Johan' de hoofdrol speelde.

  Van den Eynde is dus niet aan zijn proefstuk met zijn reportage over een gelijkluidend onderwerp, maar nu in Knokke-Heist, Koksijde en Middelkerke.
  Zijn lijfspreuk is: "Ik probeer tijdens het maken van een reportage op zoek te gaan naar verborgen waarheden, waarheden die ongemakkelijk of pijnlijk zijn voor sommigen maar bevrijdend voor anderen. Journalistiek heeft, ook in onze 'redelijk beschaafde' Westerse samenleving een cruciale controlefunctie. Waar andere controlemechanismen te kort schieten, daar ligt onze taak en onze uitdaging."
  Dat 'op zoek gaan' betekent in dit geval zeker, als het over een politiek geladen onderwerp gaat: lezen van verslagen van de gemeenteraad, van persartikels en praten met zowel minderheid als meerderheid, als deze laatste tenminste willen praten.

  De mening van ons gemeentebestuur
  De kopstukken van het Open VLD - CD&V bestuurscollege werden streng op de korrel genomen. De burgemeester was de woordvoerster. Fris aangezicht voor een zware opdracht. Zoals iemand terecht opmerkte op Facebook, moet een goede schminkster haar daarvoor klaargemaakt hebben.
  Dat heeft er haar echter niet voor behoed enkele steken te laten vallen, op enkele leugens betrapt te worden of een gebrekkige dossierkennis te demonstreren als de ondervrager en/of de oppositie haar het vuur aan de schenen legden.

  Het spreekt dan ook voor zichzelf dat de gemeente niet opgezet is met de reportage. De kritiek is niet mals. Er wordt betreurd dat die 'volstrekt in strijd is met de werkelijkheid en een mank en onbestaand feitenrelaas uitzendt'. Zij zijn vooral ontzet over het feit dat er wordt gesproken over belangenvermenging (!!!).
  "De rechters hebben eerder al geoordeeld dat de 'feiten' die Pano voor waar uitzendt, volstrekt onwaar zijn. Waarom de journalisten verzwijgen dat de gemeente Middelkerke inmiddels al zeven keer van de Raad van State gelijk heeft gekregen is onbegrijpelijk. De reportage wordt gekenmerkt door talrijke manifeste onzorgvuldigheden. Het programma hangt aaneen van halve waarheden en heeft geen enkel oog voor tegenargumenten.
  Pano beweert dat we voor de beoordeling van het architecturale luik geen onafhankelijke, ondersteuning hadden terwijl we op niet minder dan drie bekende technische bureaus beroep hebben gedaan. Dat het programma door dergelijke fouten ontsierd wordt, is alleen maar te verklaren door de ongebruikelijke, aantoonbare compliciteit tussen programmamaker Wim Van den Eynde en gemeenteraadslid Jean-Marie Dedecker",
  beweert de burgemeester. "Dedecker staat duidelijk aan de oorsprong van dit programma. Van den Eynde heeft maanden onderzoek gevoerd maar komt na al die maanden niet verder dan het kritiekloos herkauwen van de stellingen van Jean-Marie Dedecker. Pano is nooit geïnteresseerd geweest in een objectieve weergave van het dossier. Alle aantijgingen hebben wij in het verleden al voldoende weerlegd en we distantiëren ons van alle verdachtmakingen¯".

  De gemeente, of liever de burgemeester, weert zich dus als een duivel in een wijwatervat.
  Met nog een artikel in de krant en via een interview op radio 2, probeerde ze haar gelijk te bewijzen of anders gezegd de smet, die aan haar kleeft, weg te werken.
  Op de website van de gemeente konden wij lezen dat het casinodossier ter inzage lag in de raadzaal van het gemeentehuis. "De gemeente Middelkerke heeft in het dossier rond de nieuwbouw van het casino niets te verbergen. Een reportage in Pano laat uitschijnen dat er mogelijk sprake is van 'gesjoemel'. Alle elementen zijn ondertussen al meerdere keren weerlegd. We nodigen elke burger uit om het dossier te komen inkijken. Alle essentiële documenten van het dossier liggen op vrijdag 17/11 ter inzage in de raadzaal van het gemeentehuis. De dossierbegeleider is aanwezig om vragen te beantwoorden."¯

  Burgemeester toch! Hoe kan een inwoner nu gaan oordelen over 'eerlijkheid' of 'gesjoemel' alleen door even het dossier in te kijken? Wat niet in het dossier staat, is veel belangrijker. Sommige facebookers denken zelfs dat het gaat over een aangepaste (gekuiste) of 'Napoleonversie'. "Alleen wat gezien mag worden!"¯
  Ik vrees dat al uw pogingen op niets zullen uitlopen. Uw optreden in de Panoreportage hebben bij de meeste burgers een verontwaardigende diepe indruk nagelaten. Getuige daarvan zijn de talloze reacties op Facebook.

  De mening van de Vlaamse bouwmeester
  Burgerlijk ingenieur-architect en medeoprichter van het Brusselse architectenbureau Bogdan & Van Broeck, Leo Van Broeck, werd door de Vlaamse regering voor de volgende vier jaar aangesteld als nieuwe bouwmeester, te beginnen vanaf 1 september 2016. De centrale missie van het bouwmeesterschap is het bevorderen van de architecturale kwaliteit van de gebouwde omgeving. De bouwmeester en zijn team begeleiden publieke opdrachtgevers bij het ontwerpen en realiseren van gebouwen, publieke ruimte, landschap en infrastructuur. Zij dragen bij tot visievorming en reflectie, met de klemtoon op interdisciplinaire en intersectorale initiatieven. De bouwmeester treedt op als adviseur van de gehele Vlaamse regering.
  Opvallend was dat ons gemeentebestuur naliet het team te betrekken bij het project, hoewel dat hun kernactiviteit is.

  De bouwmeester: "Dit is geen propere situatie. Het prestigeproject 'Casino Middelkerke' baadt al langer in een sfeer van gesjoemel, vriendjespolitiek en belangenvermenging. Met ons erbij is het veel moeilijker te sjoemelen. Er zaten te weinig onafhankelijken in de jury. De stekker uittrekken en volledig van nul herbeginnen!"

  Het zal jullie wel niet verwonderen zeker dat ons 'ontzet' bestuur onmiddellijk probeerde de uitspraken van de bouwmeester te weerleggen.
  "Er was net een verandering van bouwmeester, en wij hadden maar een korte periode om het project toe te wijzen"¯, aldus de burgemeester.

  Zal Middelkerke klacht neerleggen?
  In het boek 'De keizer van Oostende' staat volgende verklaring van Vande Lanotte: "Als mensen vinden dat ik iets verkeerd doe, moeten ze maar klacht neerleggen bij het gerecht."¯

  De oppositie diende al klacht in tegen de schepenen Michel Landuyt en Liliane Pylyser-Dewulf wegens belangenvermenging. Zij zetelden immers in de jury die de ontwerpen beoordeelde en ook de neef van Dewulf maakte deel uit van het Consortium rond Napoleon Games.
  Daarop reageerde Liliane in de gemeenteraad van 12.1.2017 met de verklaring dat ook zij klacht zou indienen tegen de voltallige oppositie wegens laster en eerroof met vordering van een schadevergoeding ten bedrage van 25.000 euro ten bate van het kinderkankerfonds.
  In de gemeenteraad van 14.9.2017 stelde Tom Dedecker dat hij op 17 juli via Focus - WTV vernomen had dat het schepencollege klacht zou neergelegd hebben. Hij vroeg toen aan de secretaris de notule met de beslissing van het college. Hij kreeg toen als antwoord dat er nog helemaal geen klacht was.
  De schepen had in haar persoonlijke naam gesproken en het college had nog geen standpunt ingenomen. Liliane verklaarde dat zij een ervaren strafpleiter onder de arm genomen had om haar belangen te verdedigen en dat haar raadsman haar geadviseerd had om het debat niet in de gemeenteraad te voeren, maar in de bevoegde rechtbank.
  De klacht is er nog steeds niet. Heeft de oppositie misschien niets verkeerd gedaan?

  De meningen van de oppositiepartijen
  Ik vroeg aan de oppositiepartijen wat zij dachten van de reportage en bijkomend waarom Michel Landuyt niet ter sprake gekomen was of, beter nog, niet aan de tand gevoeld werd.

  LDD - Jean-Marie Dedecker
  "Waarom Michel Landuyt in de reportage buiten schot gebleven is, daar heb ik geen antwoord op. Misschien omdat de twee supergediplomeerde dames Dewulf en Rommel zichzelf al genoeg belachelijk maakten, en de tijd van de uitzending te beperkt was. Er is nog heel veel geschrapt, denk maar aan het gesjoemel rond het voorlopig casino in het sporthotel en garage Omnia (*). Advocaat Barteld Schutyser van Eubelius is ook tweemaal afgezakt naar de VRT in opdracht van het gemeentebestuur, zelfs nog de morgen van de uitzending, wat er gezegd of gedreigd is weet ik niet. De maker van de reportage Wim Van den Eynde is wel een zeer integer persoon. Dergelijk complex dossier samenvatten in een kwartier is geen sinecure, en dat heeft hij volgens mij heel correct gedaan. Naast Michel Landuyt is ook de echte poppenspeler de gemeentesecretaris Pierre Ryckewaert buiten beeld gebleven, maar ...wordt vervolgd.¯

  PK (Geert Verdonck) -van facebook geplukt
  "De Pano reportage over de verwevenheid tussen politiek en immobiliën aan onze kust - met ons Middelkerke in een trieste hoofdrol - is nog maar net afgelopen of het VLD-CD&V bestuur van Middelkerke legt alweer de verantwoordelijkheid bij een ander. Nu is De Vlaamse Bouwmeester de kop van jut. Ze hebben het verdorie blijkbaar nog altijd niet begrepen. Over arrogantie en normvervaging gesproken.

  Ik moet toegeven, het Schepencollege blijft me verrassen. Iedere keer als ik denk alles te hebben gehoord of gezien, komen ze toch opnieuw met een verrassing op de proppen. Eerst de oppositie op alle mogelijke manieren dwarsbomen als we het dossier willen bestuderen en nu, nadat ze op een pijnlijke manier voor gans Vlaanderen door de mand zijn gevallen, gaan ze inzage verlenen aan de bevolking. Faut le faire. Ik kan ze alleen maar aanraden om misschien toch eens ernstig te overwegen om een communicatiespecialist onder de arm te nemen. Voor de kandidaten: indien geen onderscheiding, gelieve zich te onthouden."¯

  N-VA (van Kurt Knockaert)
  "De vermoedens worden nogmaals bevestigd door de Pano reportage dat er minstens deontologische en ethische fouten zijn gemaakt in de gunningsprocedure van het Casinodossier door het gemeentebestuur van Middelkerke. De vraag indien er ook strafrechtelijke misdrijven zijn gebeurd maakt het voorwerp uit van het lopende onderzoek van het parket waarvan wij het resultaat nieuwsgierig afwachten. Die beoordeling en eventuele veroordeling behoort tot de soevereiniteit van de gerechtelijke instanties. Wij hebben de klacht mee ondertekend omdat essentiële vragen tijdens opeenvolgende gemeenteraden onbeantwoord bleven waarbij het college nooit de intentie heeft gehad om inhoudelijke en proceduriële klaarheid te brengen.

  In ieder geval worden er in de uitzending een aantal pertinente onwaarheden geuit ondermeer door de burgemeester die verklaart dat de vergoeding voor het recht van opstal 100.000 euro bedraagt terwijl uit de documenten zwart op wit blijkt dat het slechts om één euro gaat.

  Het is onaanvaardbaar dat beleidsmensen een loopje nemen met de waarheid wat ineens aantoont dat de betrouwbaarheid van het gemeentebestuur in dit dossier volledig zoek is. Met een plotse poging tot transparantie enkele dagen na de reportage waarbij alle(?) documenten consulteerbaar zijn voor de inwoners, maakt het college een bocht van 180° en probeert het tegen beter weten in de meubelen te redden, maar N-VA Middelkerke besluit dat voor zowel de oppositie als voor de inwoners van Middelkerke het spreekwoordelijke kalf van de geloofwaardigheid reeds verdronken is."¯

  Groen (van Robin De Lille')
  "Voor ons is het duidelijk: als er twijfel is over een eerlijk verloop van de procedure bij het aanstellen van de bouwpromotor, begin je best opnieuw. Deze keer transparant. En als er toch tabula rasa gemaakt wordt, dan moet men eens verder durven denken. Waarom moet er bij het nieuwe gebouw een speelzaal zijn? Bouw liever een cultuurtempel, die Middelkerke terug op de culturele kaart zet, zonder sociale drama's in de hand te werken."

  Wouter De Vriendt, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en Gerda Schotte, fractieleidster voor groen in de provincieraad, schijnen de Pano-reportage ook aandachtig gevolgd te hebben.
  "De reportage legt bloot hoe sommige politici omgaan met grote bouwdossiers. Middelkerke is geen alleenstaand geval. Ook in Koksijde, Knokke en Oostende is er een te grote verstrengeling tussen een select clubje van bouwpromotoren en traditionele politieke partijen. Dit ondergraaft het vertrouwen in de politiek. Elke belastingbetaler verdient de garantie dat zijn belastinggeld correct en in functie van het algemeen belang wordt besteed."

  Groen formuleert twee voorstellen om het anders te doen.

  Ten eerste: "Dat de Vlaamse Bouwmeester bij een project van deze omvang niet betrokken werd, is een misser van formaat. Grote vastgoedprojecten aan de kust hebben nood aan meer transparantie en objectiviteit. Naast de Vlaamse Bouwmeester zou voor de kustregio een aparte "Bouwmeester voor de Kust" betrokken moeten worden bij elk groot vastgoedproject, vanaf een bepaalde kostprijs. Deze Bouwmeester kan vanuit een onafhankelijke positie toezicht houden en zijn expertise ter beschikking stellen. Er zijn immers uitdagingen die eigen zijn aan de hele kustregio: een bouwbeleid met respect voor natuurontwikkeling en klimaatadaptatie, een visie op hoogbouw en appartementenbouw die rekening houdt met de noodzakelijke verjonging in onze regio, en architecturale kwaliteit. Als grote steden zoals Antwerpen een eigen bouwmeester hebben, mag de kust niet achterblijven".

  Ten tweede: "Wij roepen alle kustgemeenten op om geen politici meer te laten zetelen in de jury's die over de toewijzing van bouwprojecten moeten beslissen. Het is aan experten en ambtenaren om een voorstel te formuleren, waarover politici dan moeten beslissen. Wij vragen aan onze collega's in de schepencolleges van alle kustgemeenten om elke zweem van belangenvermenging met de grote bouwpromotoren tegen te gaan. Elk particulier belang bij bouwprojecten moet vermeden worden. Een gezonde afstand is nodig. Een Bouwmeester voor de Kust moet vriendjespolitiek uitsluiten en kan helpen om meer objectiviteit in de toewijzingsprocedures binnen te brengen." (MF)


  De meningen van de Middelkerkenaars,
  hier zonder naam maar terug te vinden op FB (afgesloten op 17.10.2017 's avonds)
  1: "Ik was niet enkel boos na Pano maar vooral beschaamd. Liliane Pylyser-Dewulf heeft haar deel echt wel
       gedaan. Janna had dan tenminste het lef om het onverdedigbare te verdedigen maar het werd zielig. Michel
      Landuyt horen en zien we nergens, dit is dan ook in mijn ogen de echte burgemeester die "glad" genoeg was om
      hier niet in mee te gaan. De reportage was echt goed, het maakte bepaalde zaken via hun tekeningen duidelijk,
      dat is veel duidelijker dan een grote opsomming van de feiten. Het zal ons veel geld kosten als dit project er
      komt, het is mijn bedoeling de verantwoordelijken er aan te blijven herinneren tot het eind van de dagen."¯

  2: "Over de Pano uitzending van gisteren is er maar 1 woord van toepassing, namelijk WRAAKROEPEND. Mijn
        haar kwam recht omhoog staan. Dat er af en toe wel eens gemeentegeld op één of andere privérekening terecht
        zal komen, verwondert wellicht niemand, maar dat er zo aan toe gaat, is toch wel zeer verontrustend. Dat de
        bevoegde burgemeester en schepenen daarover blijven liegen en zelfs volhouden dat er niets aan de hand is,
        tart elke verbeelding."¯

  3: "Als ouder breng je je kinderen bepaalde waarden bij. Hopelijk zijn die niet dezelfde als hetgeen men doet
       binnen het mac, want ik zou beschaamd zijn in hun plaats."¯

  4: "Ik denk niet dat hier binnen het jaar een nieuw casino staat. Ik denk dat deze zaak nog een staartje gaat
        krijgen."¯

   5: "Vandaag in het radionieuws er is niets gebeurd, ze zijn zo onschuldig als een lammetje."¯

   6: "Moest ik in hun positie staan ...ik durf niet meer buiten te komen......maar ja in de politiek moet je een
         olifantenvel hebben..."

   7: "Meer dan duidelijk genoeg!“

  8: "Er helemaal over“

  9: "De bevolking serieus in 't zak gezet“

  10: "Tijd dat er verkiezingen zijn“

  11: "Er gaat veel uitkomen"¯

  Tenslotte toch een verdediger van het Middelkerks beleid:

  "De reportage was volgens mij zeer subjectief. Dit is te zien vanaf het begin, het verhaal wordt geschetst maar bij deze schets komt enkel de oppositie aan het woord die beweren dat er zaken mis zijn met het casinodossier (al dan niet correct) zonder dat er bewijzen worden voorgelegd. Bij het verdere verloop van het 'onderzoek' wordt nooit het verhaal van de huidige legislatuur besproken, er worden enkel doelgerichte vragen gesteld die zeer aanvallend zijn zonder dat er bewijzen worden getoond of als deze worden getoond zijn het documenten waar geen handtekeningen op staan. Zelfs al zijn deze documenten correct wordt er geen uitleg gevraagd aan de burgemeester, spijtig want dat zou eventueel duidelijkheid kunnen scheppen. Ik heb de indruk dat de interviewer vooringenomen was. Kunnen we nu na de reportage te zien een duidelijk antwoord geven aan de hand van bewijzen dat er is gesjoemeld?"¯

  Besluit
  Middelkerke heeft zich hier van haar mooiste kant laten zien. Mijn verontwaardiging over deze meerderheid Open VLD - CD&V stijgt nog met de dag.
  Waarom duurt het gerechtelijk onderzoek zo lang? Wacht men op iets dat de huidige situatie onomkeerbaar zal maken?

  *Lees ook mijn artikel van 16.1.2017: "Kopstukken gemeente in obscuur gezelschap? Welk (kans)spel wordt hier eigenlijk
    gespeeld?"
  (map 'Casino')

  Bronnen
  https://www.hln.be/nieuws/binnenland/burgemeester-middelkerke-pano-reportage-hangt-aan-elkaar-met-halve-waarheden~aa5621a2/
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171115_03187462
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van 16.11.2017 door tvb: ‘Vlaams Bouwmeester: “Trek stekker uit casino Middelkerke’
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/15/pano--burgemeester-en-bouwmeester-/
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/14/vlaamse-bouwmeester-over-casino-middelkerke--trek-de-stekker-eru/
  http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/groen-pleit-voor-bouwmeester-voor-de-kust-na-reportage-over-casino-middelkerke/article-normal-287023.html

  20-11-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  13-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat de Vlaamse overheid, onder andere, als mogelijkheid ziet om de kust te redden

  Even kennismaken ... 

  De Vlaamse Bouwmeester is iemand die werkt voor de Vlaamse Gemeenschap. Hij/zij zorgt voor de beleidsvoorbereiding en -evaluatie, en voor de aansturing en de opvolging van de beleidsuitvoering op het vlak van vastgoed (architecturaal kwaliteitsbeleid en patrimoniumbeleid). Hij/zij adviseert en informeert de Vlaamse overheid, de lokale besturen en andere (semi-)publieke opdrachtgevers over het architecturale beleid (architectuur, stedenbouw, landschap en kunst in de publieke ruimte). Zo had hij het Middelkerks college advies kunnen geven over de ingediende voorstellen voor een nieuw casino ... maar ze hebben hem niet geraadpleegd.

  Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) is, onder andere, verantwoordelijk voor de beveiliging van de Vlaamse kust tegen overstromingen en ijvert voor een geïntegreerd en duurzaam beheer van de kustzone.

  De Vlaamse Regering formuleert in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen doelstellingen, ruimtelijke ontwikkelingsprincipes en werven die de basis zullen vormen om samen aan de slag te gaan en de ruimte van Vlaanderen te transformeren.

  Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt de Vlaamse minister actief bij de beleidsvoering, zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur.

  Een team met leden uit al deze agentschappen/organisaties (wie geraakt daar nog wijs uit?) heeft een studie uitgevoerd over de zeewering met de naam 'Metropolitaan Kustlandschap 2100'.

  Het onderzoekstraject heeft als doel om te onderzoeken "voor welke uitdagingen de kust staat en hoe die kunnen leiden tot bouwstenen voor een gedeelde ontwikkelingsvisie voor het gehele kustlandschap, inclusief zee en achterland."¯

  In het ontwerpend onderzoek werden vier uiteenlopende toekomstbeelden uitgewerkt met een tijdsperspectief tot 2100. Ze zijn allemaal ingrijpend met belangrijke uitdagingen. De studie maakt daarin geen keuzes, maar reikt argumenten aan om het gesprek aan te gaan.

  Eén van de vier mogelijkheden, de zogenaamde 'Bipool', is bijzonder merkwaardig en daarom wil ik jullie die niet onthouden.

  Eerst nog even in herinnering brengen...
  Op 5.6.2017 heb ik een blogartikel gepubliceerd met als titel: "Middelkerke en Westende: de dijken moeten verbreed worden omwille van de opwarming van de aarde. Komt die er eigenlijk wel?"

  In mijn artikel heb ik alleen willen aanhalen dat sommige wetenschappers daaraan twijfelen en dat het toch de moeite loont om eens naar hun argumenten te luisteren.

  Moeten onze dijken versterkt worden opdat ze opgewassen zouden zijn tegen de gevreesde stijging met meer dan één meter van de zeespiegel tegen 2100 en tegen de heftigste stormen die zich om de duizend jaar kunnen voordoen?
  Spelen die twijfels een rol? Neen! Niet voor de Vlaamse en gemeentelijke overheden! Zij zijn er heilig van overtuigd dat er drastische maatregelen moeten genomen worden.

  We kennen reeds de zandsuppleties of anders gezegd de golfdempende uitbouw die onze stranden moet verhogen en verbreden met 10 meter. Die wordt (terecht) door de Vlaamse overheid betaald. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de beveiliging van de Vlaamse kust.
  De bouw van een stormmuur kwam ook reeds ter sprake. Naar het schijnt zouden beide oplossingen evenveel bescherming bieden, maar ... ons gemeentebestuur wenst eerder vele miljoenen euro's uit te geven voor het verbreden van de verharde dijk en nieuwe pleintjes aan te leggen en meer groen en beter straatmeubilair te installeren.

  Maar nu komt het ...
  In het meest opmerkelijke scenario stelt het hierboven vermeld team dat de hele kustzone ten westen van Oostende beter aan de natuur wordt overgelaten, om de zeespiegelstijging op te vangen. Alle gemeenten in het westelijk deel zouden moeten opgegeven worden en men zou ze volledig laten overstromen.

  Dat gebied zou grotendeels opgegeven en overgegeven worden aan de natuur - "maximaal losgelaten" zoals het rapport vermeldt. Er zou niet meer actief geïnvesteerd worden in zeewering, stedelijke ontwikkeling en productiviteit. De westkust wordt actief 'ontstedelijkt' en 'vernatuurlijkt'." De bewoners van Middelkerke, Nieuwpoort, Koksijde en De Panne zouden tegen het einde van de eeuw een nieuw verblijf elders in Vlaanderen moeten zoeken want hun huis zou onder water komen te staan.
  Dat zou niet permanent het geval zijn maar het gebied zou vooral de hevige schommelingen van de zeewaterstand moeten opvangen. Het natuurgebied zou dan een nieuwe toeristische trekpleister kunnen worden, waarbij paalwoningen en drijvende hotels voor logies moeten zorgen. Het land dat minder overstroomt, zou dienstdoen als landbouwgrond.

  De cluster rond Oostende, Zeebrugge, Knokke en Brugge zou dan weer versterkt worden tegen de stijgende zeespiegel en zou een soort groot stadsgewest gaan vormen. Die versterking zou gebeuren met een uitbreiding van de haven van Oostende, verhoogde zandbanken tussen Oostende en Zeebrugge en nieuwe eilandjes voor de kust van Knokke-Heist.
  De zandbanken zouden plaats bieden voor agricultuur terwijl de nieuwe eilanden voor de kust van Knokke een vaargeul zouden toelaten voor binnenvaartschepen tussen Zeebrugge en de Schelde. Op de eilanden zouden ook recreatieve en residentiële mogelijkheden geschapen worden.
  Niet alleen zullen de havens van Zeebrugge en Oostende kunnen groeien. Ook woningen en recreatieruimten zullen moeten uitbreiden, in de hoogte en op zee, om aan de demografische groei te kunnen voldoen. Daarvoor zal het treinnetwerk in de regio drastisch moeten uitbreiden en wordt Brugge door een hogesnelheidslijn verbonden met Lille.

  Concreet zou bij stormweer het oprukkende water eerst de duinen wegspoelen en daarna de zeedijken doorbreken. De E40 tussen Oostende en de Franse grens zou dan tijdelijk een nieuwe barrière vormen met de achterliggende polders, zodat de verschillende gemeenten nog beperkt bereikbaar blijven. Op lange termijn is het de bedoeling dat ook de snelweg het bij uitzonderlijk noodweer kan begeven, waarna de volledige IJzervlakte blank komt te staan.

  Wat denken de kustburgemeesters daarvan?
  Het is nogal logisch dat een dergelijk toekomstbeeld niet in de smaak valt van de kustburgemeesters of sterker uitgedrukt ... ze steigeren fors.

  Patrick De Klerck, burgemeester in (het niet-bedreigde) Blankenberge en voorzitter van de kustburgemeesters, zegt dat het op zich niet slecht is dat er nagedacht wordt over de toekomst. "Veiligheid is belangrijk"¯, geeft hij toe: "Alle scenario's zijn welkom om te kijken in welke richting we gaan maar ... we doen nu al veel om te anticiperen op de stijging van het zeeniveau door nieuwe infrastructuurwerken aan te leggen: zandsuppleties, keerdammen en golfbrekers.

  De 'zeer uitgesproken' maatregelen die we (zullen) nemen zijn ook onderschreven door specialisten en wetenschapslui ... en ze kosten nu al miljoenen! Laat ons eerst die werken uitvoeren voor we extreme scenario's overwegen."

  In De Panne klinken boze stemmen. "Dit lijkt op een boycot van de Westkust. Dit absurd idee wordt zomaar gedropt en breed uitgesmeerd, maar er is duidelijk niet gedacht aan de consequenties", zegt een boze burgemeester Ann Vanheste. "Dit kan een economische ramp zijn. Wie gaat nog willen investeren, of een woning kopen, aan de westkust, als zo'n scenario op tafel ligt? Ik acht dit scenario onmogelijk en onbetaalbaar. En wat met de grens met Frankrijk? Het water zal daar niet plots stoppen, hoor.
  De studie werd nooit voorgelegd op een overleg met de kustburgemeesters noch toegelicht aan de betrokken gemeentebesturen."¯

  Voor de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé is de onderwaterzetting van de westkust niet de oplossing, wel het project van de Vlaamse Baaien. Volgens hem is "Grond winnen op zee de boodschap".

  Het project 'Vlaamse Baaien' omvat niet enkel verbeteringen aangaande de beveiliging van de kust maar moet er ook voor zorgen dat de Vlaamse kust economisch, ecologisch en toeristisch aantrekkelijker zal worden.
  Dat wordt samengevat in de vier pijlers van het project, die hand in hand moeten gaan met de verbetering van de veiligheid van de Vlaamse kust:

  • Economisch: economische ontwikkeling in de toekomst
  • Ecologisch: voldoende ruimte bieden voor natuur aan de kust
  • Toerisme: de kust aantrekkelijker maken voor toeristen en bewoners
  • Duurzaamheid: de zee gebruiken als belangrijke bron voor duurzame energievoorziening.

  De kustlijn is meer en meer van een brede zone met eilanden veranderd in een smalle kustlijn die door harde korte dijken wordt verdedigd. Met dit nieuwe project wil men terug naar een bredere en zachtere kustlijn, met grote duingebieden, zandbanken en eilanden die voor een natuurlijke verdediging van de kustlijn moeten zorgen.

  Lees ik hier nu dat hij geen voorstander is van het verbreden van de harde zeedijken?

  Besluit
  Dit is GEEN APRILGRAP!!!
  Maar toch ... maken jullie zich maar beter geen zorgen. Het gaat hier over een toekomstvisie ... een toekomst die wij niet meer zullen beleven!

  Bronnen
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20150409_01623183
  https://www.ruimtevlaanderen.be/BRV
  http://www.depanne.be/nieuwsdetail/357/reactie-op-berichtgeving-rond-studie-metropolitaan-kustlandschap-2100-inzake-stijging-zeespiegel
  https://www.bing.com/images/search?q=opwarming+aarde+afbeelding&qpvt=opwarming+aarde+afbeelding&FORM=IGRE http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/westvlaanderen/1.2299769

  13-11-2017, 10:31 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Dijk en Strand
  06-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Woedt de afbraakziekte misschien in Middelkerke?? Zoiets kan enkel hier bij ons!

  Wil jij iets afbreken? Heb je een sloopvergunning? Doe maar op! Je hoeft niet te wachten op de bouwvergunning!

  Raadslid Geert Verdonck (progressief kartel): "Het schepencollege van Middelkerke (VLD en CD&V) leverde op 26.10.2017 de afbraakvergunning voor het Casino af aan de vrienden van Testerep, de bouwheer van het nieuwe casino. De tactiek van het schepencollege is duidelijk: zo snel mogelijk afbreken is de boodschap en zeker niet wachten op de uitspraak in het dossier van mogelijke belangenvermenging door twee schepenen bij de gunning van dit dossier aan Testerep. Zoals ik al voorspelde werd de afbraakvergunning afgeleverd zonder bouwvergunning. De ene bouwheer is duidelijk de andere niet in Middelkerke."¯

  Met die laatste zin heeft Geert duidelijk gelijk. Een voorbeeld:

  Op  de zitting van 14 januari 2016 stelde gemeenteraadslid Lode Maesen (progressief kartel) een mondelinge vraag . Hij verwees naar de gemeentelijke regeling op het afsluiten van werven en vroeg of er een controle gebeurt op de naleving ervan. Hij verwees naar het centrum van Lombardsijde, naar het braakliggend terrein van de voormalige 'De Schaar'. Een 'kankerplek', noemde hij dat terecht en hij vroeg wat er in de toekomst zal gebeuren om dergelijke zaken te vermijden.

  Lode vond namelijk terecht dat men het terrein had moeten afschermen omdat zoiets in het centrum van Lombardsijde geen fraai zicht was.

  En wat antwoordt de burgemeester daarop? Zij had gedacht dat er zeer vlug zou gebouwd worden. Zij zou zo vlug mogelijk optreden om één en ander in orde te brengen. 

  Geert Verdonck vond dat maar een zwak antwoord. Hij vroeg om de regeling, zoals ingevoerd tijdens de vorige legislatuur, toe te passen, want nu wordt er blijkbaar niet opgetreden.
  De burgemeester antwoordde, geruststellend, dat zij er van overtuigd is dat er niet veel dergelijke plaatsen zijn in de gemeente.
  De bevoegde schepen Liliane Pylyser-Dewulf voegde daaraan toe dat er in de toeristische zone geen slopingsvergunning afgeleverd wordt zonder dat er een bouwvergunning is. Zij zou nagaan of een gelijkaardige regeling ook kan voor het hinterland.

  Ligt het casino misschien niet in de toeristische zone maar in het hinterland?
  Of moet ik daaruit besluiten dat ons gemeentebestuur het niet zo nauw neemt als er consequent moet gehandeld worden?
  Of voelen zij zich trouwe volgelingen van Lodewijk XIV (L'Etat c'est moi), die regeerde als plaatsvervanger van God op aarde. Denken zij misschien zoals Lodewijk dat sociale stabiliteit alleen verwezenlijkt kan worden door bestuurders die boven de gewone wet staan?

  Bronnen
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_XIV_van_Frankrijk
  Verslag gemeenteraad 14.1.2016 vragen raadsleden
  Facebookbericht Geert Verdonck 26.10.2017

   

  En ... van slopen gesproken

  Pleidooi tegen de afbraak van 'onze' gemeenteschool
  Op de erfgoeddag 2017 werd onze gemeenteschool door de gids voorgesteld als een 'zeer mooi gebouw'. Hij had overschot van gelijk en daar twijfelde geen enkele deelnemer aan. Samen met de pastorie is de school, waar velen onder ons hun eerste (korte) broeken versleten, één van de waardevolste onderdelen van ons erfgoed. Persoonlijk wil ik dan ook, zonder omwegen, zeggen dat eerbied voor dat gebouw zeker op zijn plaats is. Natuurlijk is het een oud gebouw! Natuurlijk zijn de tijden veranderd door de stijging van het aantal leerlingen en door de veranderingen aan de onderwijsmethodes! Natuurlijk is een uitbreiding en vernieuwing van het gebouw een absolute noodzaak.

  Onze blauwe en oranje 'onfeilbare' wijzen breken echter liever af dan renoveren!!!

  En een afbraak is nu precies wat ons boven het hoofd hangt, althans volgens de blog van de vriendenkring van de 'Duinpieper', onze gemeenteschool. Zij hebben dat vernomen uit de mond van schepen Bart Vandekerckhove. En zij noemen dat 'leuk nieuws'. Ze sommen ook de voordelen op:
  - geen containerklassen!
  - alle leerjaren krijgen een eigen klaslokaal.
  - turnzaal aanwezig
  - eetzaal aanwezig
  - toiletten aanwezig
  - gescheiden speelplaatsen (kleuter en lager apart)
  - voldoende parkeergelegenheid voor de ouders

  Alles even modern en nieuw. Ik kan er dus volkomen inkomen dat zij dat een mooi vooruitzicht vinden. Natuurlijk moet het onderwijs van onze kleintjes in de best mogelijke omstandigheden gebeuren.

  Wat ik echter beweer en vele andere met mij, is dat door een renovatie aangevuld met een stuk nieuwbouw, in dezelfde stijl als de huidige, hetzelfde resultaat kan bereikt worden.

  In Nieuwpoort breken ze ook het historisch vredegerecht niet af, maar ze renoveren het. Hetzelfde voor 'Hurlebise'!
  Daar respecteren ze hun erfgoed!

  Ik heb nog nooit ook maar enig klein stukje van bewijs gezien dat renoveren evenveel kost als nieuwbouw. Bij dit laatste hebben enkel de studiebureaus en de immobiliënhandelaars voordeel.

  Zelfs als de investering dezelfde is, moet gekozen worden voor eerbied voor ons erfgoed, dus voor renovatie.

  Ik ben dus een hevig tegenstander van die afbraak en ik roep alle gelijkgezinden op om zich daartegen te verzetten, op een geweldloze manier natuurlijk.

  Voor wanneer is dat gepland?
  Welke de plannen ook mogen zijn, de school moet tijdelijk elders onderdak vinden. De Calidris, die al enkele jaren verwaarloosd wordt, zou daarvoor in aanmerking komen, gedurende een tweetal schooljaren. Een effectieve verhuisdatum ligt nog niet vast en het nieuw gebouw zou pas kunnen geopend worden in 2020 (onder voorbehoud).

  Schepen Bart Vandekerckhove zal in de nabije toekomst alle ouders uitnodigen op een uitgebreid infomoment. 

  Lees ook over de gemeenteschool, in de map 'Scholen  - Onderwijs'.
  19-12-2010 "Lang geleden! Toen we nog op de schoolbanken zaten in Westende"
  06-2-2011 "Onderwijs in Westende. Natuurlijk weet ik dat 1943 niet te vergelijken is met 2011"

  Bron
  http://duinpiepervriendenkring.blogspot.be/2017/10/ik-verhuis-jij-verhuist-de-duinpieper.html?m=1
  Facebookbericht van Nicky Coopman

   

  Ook private eigenaars of liever de immobiliënmakelaars (zij zeker!) hanteren de sloophamer

  Kennen jullie 'Delhuzo'? Dat is een tehuis, schuin tegenover de kerk in Middelkerke, in de Westendelaan nummer 24. Daar werden/worden sinds jaar en dag zeeklassen, vakantiekampen, groepsverblijven en jeugdverblijven ingericht op basis van volpension.

  Nogal verrast, las ik in een Facebookbericht van Geert Verdonck van 27 oktober 2017 dat Home Delhuzo "er ook moet aan geloven". Ziehier zijn tekst:

  "Nog iemand die eraan twijfelt wie werkelijk onze gemeente 'bestuurt'? De lucht boven Middelkerke kleurt nog maar eens Immo-blauw... Met Delhuzo verdwijnt dus binnenkort de laatste grote 'home', zoals we dat hier noemen. Dat betekent dus dat het sociaal toerisme voor kinderen voorgoed uit onze gemeente verdwijnt. Vele honderden - nee duizenden - kinderen hebben via Delhuzo (en de andere reeds verdwenen kinderhomes) onze gemeente als vakantieplaats leren kennen. Ongetwijfeld zijn velen van hen later - met hun eigen kinderen - naar Middelkerke teruggekeerd om er hun vakantie door te brengen. Dit hoofdstuk wordt dus afgesloten. Nadat het huidige bestuur besloot om ons eigen gemeentelijk aanbod voor zeeklassen en andere groepen jongeren - de Calidris - naar de verdommenis te helpen (was reeds jaren op voorhand volgeboekt, maar toch besloten VLD en CD&V om de Calidris te sluiten), is dit de zoveelste klap voor het vakantieaanbod voor jongeren in onze gemeente. Gelukkig hebben we nog Bart en Liselotte met de Zeekameel in Lombardsijde en Westende, anders waren groepen jongeren hier helemaal niet meer welkom.

  Wat primeert is blijkbaar de toekomstige kopers van deze appartementen als het ware een gratis park aan te bieden in hun toekomstige achtertuin. Wat mogen we binnenkort nog verwachten? Ik vermoed dat binnenkort de Normandlaan aan de beurt zal zijn om met de sloophamer kennis te maken. Ook daar kun je immers tal van appartementen optrekken - met parkzicht - eens de villa's zijn afgebroken. Trouwens, de plannen liggen al klaar om ook het jeugdhuis en de jeugddienst te verpatsen aan de vrienden van de Immosector. Jeugd is immers storend voor alle toekomstige eigenaars van de nieuwe appartementen..."¯

  Schijnbaar hadden twee vurige verdedigers van de gemeente zijn tekst niet zorgvuldig gelezen. Zij antwoordden dat het de particuliere eigenaars zijn die verkopen en NIET de gemeente.

  Geert herhaalde daarom:

  Voor de eerste:

  "Ik heb dit ook al herhaaldelijk geschreven en uitgelegd in de groepen 'Je bent van Middelkerke als' en 'Je bent van Westende als'. Iedere eigenaar heeft inderdaad het recht van te verkopen aan wie hij wil en wanneer hij wil. Het zou er nog aan mankeren. Waar het mij over gaat is dat het enerzijds geen goede zaak is dat het sociaal toerisme voor kinderen verdwijnt (en dat is helemaal niet de schuld van de eigenaars van del Huzo) wat zeker een invloed heeft op ons toerisme en anderzijds dat het gemeentebestuur onze dorpen systematisch onleefbaar en onbetaalbaar maakt door de BPA's te wijzigen (bijzondere plannen van aanleg) zodat gewone rijwoningen kunnen afgebroken worden en vervangen door appartementsblokken. Kijk gewoon eens met een kritisch oog rond in Middelkerke-centrum en zie wat er aan het gebeuren is. Voor gezinnen met kinderen of minder kapitaalkrachtigen is er minder en minder plaats in onze gemeente. Sommigen vinden dat misschien een goede zaak, maar ik dus niet.¯

  Voor de tweede:

  "Natuurlijk verkopen ze hun gebouw aan een vastgoedmakelaar en daar is ook niets fout mee. Ik heb voor alle duidelijkheid niets tegen de huidige eigenaar/uitbaters, wel integendeel: ze hebben vele jaren - en nog steeds - een grote bijdrage geleverd aan het jongerentoerisme in Middelkerke en ik ben er hen dankbaar voor. Waar het gemeentebestuur wel mee te maken heeft is het veranderen van BPA's, waardoor meer en meer straten in ons dorp 'bouwrijp' worden gemaakt voor appartementsbouw en dat vind ik geen gezonde evolutie."¯

  En niet te vergeten: dat is een fraai gebouw met een opvallende gevel! Het is 'niet beschermd' maar wel opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, vermeldingen die stilaan waardeloos aan het worden zijn. Nu maar afwachten wat er in de plaats komt!!

  Bronnen
  http://www.delhuzo.be/index-nl.aspx

  06-11-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  30-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke aan de Vlaamse kust! Is onze kust wel Vlaams?

  We kunnen niet ontkennen dat Facebook naast al zijn nadelen ook voordelen biedt. Onder andere krijgen blogschrijvers er inspiratie door om een artikel te schrijven over wat op de mensen hun lever ligt en dan, voor mij althans, in het bijzonder op die van de Westendenaar.

  Eén van de voorbije weken ging het over de kennis van onze Vlaamse taal van het personeel van het petanquecomplex op het Middelkerks sportterrein en van sommige syndics van appartementsgebouwen.

  Iemand vindt het gebrekkig Nederlands van de aankondigingen (zie hieronder) en het feit dat de barbedienden er geen woord Nederlands kennen, wraakroepend.

  Hij krijgt daarbij steun van andere, die dat een 'schande', 'verraad' of 'provocatief gedrag' vinden.
  Sommige vergelijken dat met wat zij ervaren tijdens de eigenaarsvergaderingen van appartementsgebouwen waar nochtans zowel Nederlands als Frans gesproken wordt maar waar sommige eigenaars dat niet in dank aanvaarden. Die weigeren zelfs in het Nederlands te praten, hoewel zij reeds lang aan onze kust wonen.

  Iemand suggereert, dubbelzinnig wat zijn mening betreft, dat de klagers misschien 'bij nacht en ontij' in een zwart gewaad en met een pet diep over de oren getrokken, de muren van Westende-bad en Middelkerke vol kunnen kladden met 'de kust Vlaams'. Hij voegt eraan toe dat dit ons zou terugbrengen naar de jaren 70 'waarnaar vaak nostalgisch verwezen wordt'. Daarmee bedoelt hij de acties die destijds ondernomen werden om de verfransing van de kust tegen te gaan.

  Daar wil ik het hier verder over hebben.

  Een kort overzicht van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging
  De Belgische staat werd vanaf de onafhankelijkheid in 1830 eentalig Frans, aangezien de heersende klasse zowel in Vlaanderen als Wallonië deze taal sprak.
  Het Frans ging het openbare leven domineren en werd de taal van het gerecht, de administratie, het leger, de cultuur, de media. Frans was de taal van de politieke en economische elite. De Nederlandstaligen hadden nauwelijks politieke of economische macht. Ze werden bestuurd, onderwezen en berecht in een taal die de meesten niet begrepen.
  Hof, regering en parlement zetel(d)en in Brussel. Rond dat politieke centrum groeide geleidelijk ook een financieel-economische elite. In een razendsnel tempo kreeg Brussel een Franssprekende boven- en middenlaag. Lager en middelbaar onderwijs kon men nagenoeg enkel in het Frans volgen.

  Toch brak de culturele en politieke eigenheid van duizend jaar Vlaamse cultuur stilaan door. Vanaf 1876 werd opnieuw in het Nederlands les gegeven, maar dan gemengd Frans-Nederlands. Volledig Nederlandstalig onderwijs kwam er pas in 1930, toen de Gentse universiteit vernederlandst werd, en in 1932 voor het secundair onderwijs. In 1938 werd Nederlands ook een voertaal binnen het leger.

  Tegen deze jarenlange verregaande achterstelling kwamen steeds meer reacties op gang. De Vlaamse Beweging ijverde voor sociale en politieke gelijkberechtiging van de Vlamingen. Gedurende de twee wereldoorlogen collaboreerde een deel van de Vlaamse Beweging met de Duitse bezetter. Niettemin bereikte ze meer en meer resultaten. Zo werd het Nederlands terug ingevoerd als onderwijstaal en in de administratie in Vlaanderen.

  Maar het liep niet allemaal van een leien dakje. De kustbewoners konden tijdens de seizoenen ervaren dat de kust bijlage nog niet vernederlandst was. De Franstalige invloed kwam van twee kanten: van de kerk en van de handelaars.

  Vanaf 1960 werden daartegen verschillende acties ondernomen. Dit zowel onder invloed van het Davidsfonds als van de Vlaamse VolksBeweging (VVB). De gedeeltelijk of volledig Franstalige missen zoals te De Panne, Oostende, Koksijde, Knokke en Westende werden door de plaatselijke bevolking en de toeristen niet meer klakkeloos aanvaard. Spontane acties begonnen vanaf dan. Oorspronkelijk verliet men demonstratief de kerk toen de priester op het Frans overging, later begon men luid het lied 'Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen' te zingen tijdens deze gewraakte passages. Of men begon luidop te bidden in het Nederlands. Een ander protestmiddel was de boycot van de Franstalige preken door tijdens de omhaling kartonnen nep-penningen in de schaal te gooien en zo expliciet het doel van de Franse preken in vraag te stellen onder het motto 'Geen Vlaams, geen centen'. Deze penningen werden in groten getale aangemaakt en buiten de kerk verkocht aan de gelovigen. De opbrengst diende als steun voor de acties.
  Na de mis, buiten de kerk, klonken heftiger tonen. Daar werden andere liederen gezongen. De kreten lieten niets aan duidelijkheid over. En de acties en incidenten in en buiten de kerk bleven aanhouden, zondag na zondag. En er verschenen steeds meer nationalisten, van alle leeftijden.

  Een verharding van de acties kwam er vanaf de organisatie van een autokaravaan na de IJzerbedevaart op 18 augustus 1963. Deze werd georganiseerd om de aandacht te vestigen op de problemen betreffende het taalgebruik aan de kust. Tot 1963 waren de acties vooral gericht tegen de gemeentebesturen en privéfirma's, van zodra er onregelmatigheden werden vastgesteld.

  Wat de handelaars betreft, riep het Vlaams Aktie Komitee de Vlamingen op om

        -een aanwezigheids- en geen afwezigheidspolitiek te voeren aan de kust;
        -bewust en kordaat op te treden waar dit nodig bleek;
        -beschaafde taal en beschaafde omgangsvormen in acht te nemen.

  Ook vroeg het Komitee om het Nederlands aan de kust de plaats te geven die het toekomt en de gemeentebesturen en handelaars te dwingen rekening te houden met de Vlamingen. Vervolgens stond de voorlichting van toeristen op het verlanglijstje.

  Zo werden bijvoorbeeld in Knokke oproepen aan de handelaars verspreid met de vraag de juiste taalverhouding in acht te nemen. In dit document werd erop gewezen dat 4-talige folders (met het Nederlands vooraan) getuigen van een veel grotere handelsgeest en zin voor internationaal toerisme. In april 1964 riep Vlaamse Volksbeweging (VVB)-Oostkust de andere VVB-kaderleden ter hulp om tot een versnelde vernederlandsing van de kust te komen. De oproep aan de Vlamingen gold: 'Spreek Nederlands, blijf er niet weg!'

  En die besturen reageerden ... of reageerden niet.

  Het gemeentebestuur van Middelkerke stuurde een brief aan alle eetgelegenheden.
  Ziehier één paragraaf uit de brief: 'We geloven dat in alle Horecabedrijven mits een kleine inspanning, de Nederlandstalige toeristen in het Nederlands kunnen bediend worden. Het zou naar onze mening ondenkbaar zijn dat er in hotels en restaurants te Namen, Dinant, La Roche e.a. geen spijskaart in de streektaal, uiteraard het Frans, zou voorhanden zijn of dat het personeel aldaar fransonkundig zou zijn'.

  Volgende instellingen zegden hun medewerking toe:
      Zeedijk: Casino, pension-restaurant Derby, hotel Terminus, hotel La Siesta;
      Leopoldlaan: restaurant du Centre;
     
  de Smet de Naeyerstraat: Regent, pension-restaurant Were Di;

  De burgemeester van Westende reageerde als volgt: 'De inhoud treden we volledig bij, doch het is ons momenteel materieel onmogelijk een rondschrijven te sturen aan alle Horeca-exploitanten'.

  Wat kunnen wij vandaag nog doen?
  Heden ten dage worden de missen aan de kust in het Vlaams gelezen en preken doen de pastoors helemaal niet meer, althans niet vanaf de preekstoel. Op het gebied van menu's en bediening in de restaurants en bars, lijken er mij, op enkele eerder zeldzame uitzonderingen na, geen problemen te zijn.

  Middelkerke telt onder de talrijke tweede verblijvers en onder de zomertoeristen uiteraard heel wat Franstaligen. De gemeentelijke financies varen er wel bij en het gemeentebestuur, de horeca-uitbaters en de kleinhandelaars zien ze dus graag komen.

  Als men toch nog te doen krijgt met een Vlaamsonwillige tweede verblijver of bewoner van de gemeente of een tewerkgestelde in de horeca, groot warenhuis of kleinhandel of als men ergens een ééntalige of in gebrekkig Vlaams opgestelde Franse affiche of menukaart in handen krijgt, dan wordt een autochtone Vlaming kwaad of misschien nog één of meerdere graden hoger. Dan vraagt die zich af hoe men daartegen kan reageren en waarom de gemeente daar niets tegen doet.
  En men eist dat Franstaligen die aan de kust komen wonen, hoe oud ze ook mogen zijn, Nederlands leren. Iemand suggereert zelfs op FB dat een inburgeringscursus voor Franstaligen moet ingericht worden. Tussen haakjes, wie dat vrijwillig wil volgen, kan terecht in het Buurthuis in de Meeuwenlaan.

  Men is dus rap geneigd om zijn gal te spuwen op Facebook of nog andere middelen aan te wenden om uiting te geven aan zijn wrevel.

  Maar, maar ... niet te snel de 'Brugse Metten' nabootsen of leuzen schreeuwen zoals in de 'Leeuw van Vlaanderen' van Hendrik Conscience want ... wat lees ik in de Vlaamse taalwetgeving?

  Privé heeft iemand de vrijheid om de taal te gebruiken die hij/zij verkiest. Zo kunnen privépersonen onderling, bedrijven naar hun klanten en verenigingen naar hun leden, de taal gebruiken die ze willen.
  Bijvoorbeeld:
               Een bedrijf verspreidt reclameaffiches of reclamebrochures via de post in Vlaanderen: het bedrijf mag zelf
                        kiezen in welke taal de reclame voor hun klanten wordt opgesteld.
               Een culturele vereniging in Vlaanderen met veel Spaanse leden mag zijn leden nieuwsbrieven sturen in het
                          Spaans.

  Op een aantal terreinen kan die taalvrijheid worden ingeperkt, en moet rekening gehouden worden met de bestuurstaal van de gemeente of de regio:

  • contacten van overheidsdiensten met burgers en ondernemingen
  • het gerecht (het taalgebruik in gerechtszaken)
  • het taalgebruik in het onderwijs
  • contacten in bedrijven tussen werkgevers en personeel.

  Oppassen dus  ... niet te snel met jullie reacties!!!

  Bronnen
  http://www.ethesis.net/vlaamse_volksbeweging/vlaamse_volksbeweging.htm
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Vlaanderen
  https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/organisatie-van-de-vlaamse-overheid/de-taalwetgeving-vlaanderen

   

  0:00

   

  30-10-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Godsdienst - Kerken
  23-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is Middelkerke echt onveilig?

  In 'Het Nieuwsblad' van zaterdag 7 oktober 2017 stonden de resultaten van een doorlichting die het dagblad uitvoerde in 308 Vlaamse gemeenten. Ze wilden namelijk weten of de Vlaming zich veilig voelt in zijn gemeente. 

  Ze gingen op de volgende manier te werk 
  Uit de criminaliteitscijfers van de lokale politiediensten (meest recente jaarcijfers van 2016) werden een aantal feiten geselecteerd zoals het aantal woninginbraken, diefstallen en afpersing, vandalisme, vecht- en schietpartijen, en moord. Die cijfers werden afgewogen tegen het aantal woningen of het aantal inwoners. Daarnaast werd door onderzoeksbureau iVOX een enquête gehouden bij 65.000 Vlamingen met een aantal vragen die peilen naar het onveiligheidsgevoel in hun gemeente. Dit werd gebundeld in een score op tien. Hoe hoger de score, hoe lager de criminaliteit en het onveiligheidsgevoel in uw gemeente.

  Wat kunnen we eigenlijk verstaan onder onveiligheidsgevoel?
  Wanneer heeft men een veilig gevoel?
  Veiligheid zou gedefinieerd kunnen worden als een gerust gevoel in huis, op straat en op weg, zonder dat je je door iets of iemand bedreigd voelt. Hoe veilig mensen zich voelen verschilt per individu en is sterk afhankelijk van heel wat factoren. Laten we ze eens overlopen.


  Leeftijd
  Ouderen voelen zich vlugger ongerust of onveilig, niet enkel door hun verminderde weerbaarheid, maar ook uit angst dat hun kinderen iets overkomt.

  Bepaalde fysieke of sociale veranderingen kunnen de verhoging van het onveiligheidsgevoel bij senioren verklaren. Zo kunnen fysieke problemen (beperkte mobiliteit), een zwakker economisch statuut (door inkomensverlies of hoge gezondheidskosten) en sociaal isolement (pensioen, verlies van de partner) de senioren niet enkel kwetsbaarder maken, maar tevens de negatieve gevolgen van eventueel slachtofferschap aanzienlijk versterken.

  Geslacht
  Vrouwen zien zichzelf als fysiek kwetsbaarder en voelen zich daardoor onveiliger. Het is algemeen bekend dat men zeker een vrouw alleen afraadt te wandelen of te fietsen langs verlaten wegen en zeker bij duisternis om niet het gevaar te lopen van verkracht en/of vermoord te worden.


  Leefomstandigheden en of woonplek
  In onverzorgde wijken met veel leegstaande huizen, slordige gevels, graffiti op de muren, vuilniszakken op balkons, dekens als gordijnen voor de ramen, kortom die een slordig en/of lelijk straatbeeld vertonen, komt minder volk wat het onveiligheidsgevoel vergroot. Daar worden misschien meer fietsen gestolen of meer ramen ingeslagen.
  Het feit dat een plaats niet goed onderhouden is, kan een sterke symbolische betekenis krijgen: men ziet hierin een verontrustend teken van verwaarlozing door het lokaal bestuur, een gebrek aan inzet vanwege het maatschappelijk collectief waardoor men het gevoel heeft dat men in de steek wordt gelaten.

  Opleiding
  Een andere opmerkelijke vaststelling is dat het veiligheidsgevoel significant samenhangt met opleidingsniveau. Hoger opgeleiden voelen zich vaak veilig in hun eigen buurt.

  Is de veiligheidsbeleving subjectief of objectief?
  Heel wat burgers (vrouwen, senioren, werklozen, gepensioneerden, weduwnaars) die zich onveilig voelen, koesteren angstgevoelens, ook al maken zij weinig kans om slachtofffer te worden van een misdrijf.

  De pers speelt hierin een rol van betekenis. Aanslagen, overvallen en moorden vullen vaak de kranten en de TV - uitzendingen. Hoe meer een oudere TV kijkt, hoe onveiliger die zich voelt. Sommige beweren dat al dat getoond geweld niet noodzakelijk overeenstemt met de dagelijkse werkelijkheid, maar erg overtuigend is dat niet.

  Mogen we de 308 Vlaamse gemeenten zomaar met elkaar vergelijken?
  Ik vind het onlogisch dat men gemeenten die totaal van elkaar verschillen toch met elkaar vergelijkt op het gebied van veiligheid. De landelijke gemeente heeft er minder onder te lijden dan de verstedelijkte. Dat Oostende slechter scoort dan Lo-Reninge is dus volkomen logisch. De badplaatsen kunnen en mogen volgens mij wel met elkaar vergeleken worden. In het seizoen kennen ze allemaal een grote toeloop van allerlei toeristen, waarvan sommige eerder met slechte bedoelingen naar hier komen. Buiten het seizoen zijn de meeste appartementen, vakantiewoningen en campings onbezet en dus gemakkelijke doelwitten voor inbrekers.
  Het is dus niet te verwonderen dat alle kustgemeenten aan het staartje van de rangschikking hangen.
  Onder die badplaatsen is Middelkerke er enkel in geslaagd De Panne achter zich te laten. En die gemeente heeft dan nog af te rekenen met de nabijheid van de Franse grens.
  Ik zie niet in waarom Knokke-Heist en De Haan niet in de lijst van de krant voorkomen. Die vond ik wel op een website. Was voor beide de score van 6,4 op 10 misschien te slecht? En mochten de inwoners dat niet weten?

  De cijfers van Middelkerke

  Inbraken per 100 woningen                                                                      1/1
  Diefstal en afpersing per 100 inwoners                                                    0/1
  Misdaden tegen lichamelijke integriteit                                                   0/1
  Beschadigingen per 100 inwoners                                                           0/1
  Als het donker is probeer ik zo weinig mogelijk buiten te komen          0,8/1
  Als ik op stap ga ben ik op mijn hoede voor een aanslag                        1/1

  Er zijn heel wat plekken in mijn gemeente waar je best niet komt         0,9/1
  Het is niet veilig om de kinderen alleen naar de bakker te sturen           0,9/1
  Veiligheidsgevoel                                                                                    1,5/2

  TOTAAL                                                                                                 6,1/10

  Wordt er wel altijd aangifte gedaan?
  De cijfers kunnen gevoelig verschillen als ze uitgaan van de ervaringen van burgers, en niet van meldingen bij de politie of processen-verbaal. Immers, van veel voorvallen wordt geen aangifte gedaan, waardoor deze buiten het gezichtsveld van de politieregistraties vallen. Het gebruik van politieregistraties houdt dus in dat de omvang van de criminaliteit systematisch wordt onderschat. Motieven om geen aangifte te doen zijn onder meer: geringe schade, weinig belang hechten aan het voorval, het voorval niet als strafbaar feit herkennen, weinig vertrouwen hebben in politie en justitie en bescherming van de dader wanneer deze een bekende is.

  Wat doe je eraan?
  Niemand zal beweren dat de Middelkerkse politie minder actief of minder bekwaam is dan die van andere gemeenten. Als ik de bedragen die aan onze lokale politie besteed worden onder ogen neem, dan vermoed ik dat het daaraan niet kan liggen. Personeel ontbreekt er niet.
  Moeten er meer initiatieven genomen worden? Worden er voldoende patrouilles uitgevoerd? En met de nodige aandacht en voldoende motivatie om criminele feiten op het spoor te komen?
  De gemeente kent natuurlijk ook wel het belang van verzorgde straten en wijken en weet dat ze er dus best aan doet om de nodige aandacht te besteden aan de aanpak van vervuiling, verval en vandalisme. Ze weet ook zeer goed dat de nacht en de duisternis onveiligheidsfactoren zijn en dat de openbare verlichting overal voldoende moet zijn, maar zeker in de wijken en de parken.

  Een alarminstallatie is natuurlijk een goede investering maar niet iedereen kan zich dat veroorloven. Een tijd geleden gaf de preventiedienst van de gemeente de inwoners de kans hun deursloten te laten inspecteren door een specialist. Daarna werd een groene of een rode kaart uitgereikt naargelang de deur al dan niet inbraakveilig was. Aan diegene die advies wensten voor de rest van de woning, werd dit gratis en vrijblijvend aangeboden. Wie dit advies opvolgde kon een premie krijgen van 25% van de aankoop en/of installatiekosten met een maximum van 250 euro. Bovendien kon een belastingvermindering van maximum 730 euro bekomen worden. Op het uitgereikt 'diploma' stonden ook nog 10 tips die de inbraakveiligheid kunnen verhogen.
  Naar aanleiding van de nationale dag tegen woninginbraken geeft de gemeentelijke preventiedienst op donderdag 26 oktober 2017 van 9 - 12 u, in het MAC,  tips om jouw woning beter te beveiligen.
  Voorwaar een lovenswaardig initiatief dat de criminaliteit kan verminderen maar de noodzaak ervan zou bij sommige wel eens het onveiligheidsgevoel kunnen verhogen. Dat geldt trouwens voor alle misdaadpreventiemaatregelen.

  Besluit
  Waarom Middelkerke op het nippertje geen rode lantaarn geworden is bij de Nieuwsblad-enquête is op het eerste gezicht  dus moeilijk te verklaren. Je zou het eventueel kunnen wijten aan het groter aantal deelgemeenten wat het politietoezicht bemoeilijkt of aan het groot aantal campings en de talloze vakantiewoningen die buiten het seizoen leegstaan, een gebied waarin wij een koppositie bekleden.
  Daarmee zouden de 0/1 scores voor diefstal en beschadigingen kunnen verklaard worden, maar verder ...?Middelkerke spendeerde in 2015 minder aan veiligheidszorg dan gelijkaardige gemeenten: 280 euro tegenover een gemiddelde onder gelijken van 350 euro per inwoner. Dat blijkt uit de studie van Stijn Debrouwere en Bart Haeck die op 6 oktober 2017 verscheen in 'De Tijd' met als titel 'De geldstromen van Middelkerke'.

  Bron
  https://multimedia.tijd.be/2017/gemeenten/middelkerke/

  23-10-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Veiligheid - Politie
  16-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Nog één jaar te gaan en dan wordt het spannend

  Eergisteren 14 oktober 2017 stonden we op één jaar van de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Voor sommige kan die dag er niet vlug genoeg aankomen, maar voor ouderen gaat de tijd zo al rap genoeg voorbij. Maar dat ongeduld kan gemakkelijk verklaard worden. Worden de Open VLD en de CD&V in Middelkerke dan toch nog in hun machtspositie bevestigd of slagen de oppositiepartijen er dan toch in om een einde te stellen aan drie blauwe legislaturen (twee met een oranje en één met een gemengd rode partner)?
  Het belooft een spannende, bitse strijd te worden.

  Het jaar dat ons nog van die verkiezingen scheidt, zal zeker mijn volle aandacht krijgen. Bij leven en welzijn zal ik vanaf nu elke propagandaverklaring, stunt, belofte of wens noteren en verwerken in een artikelenreeks waardoor ik de lezers van mijn blog op een kritische maar toch zo objectief mogelijke manier zal kunnen informeren.
  Als een lezer bijkomende informatie heeft, dan is die altijd welkom.

  Anders dan in 2012 zullen de commentaren, verwachtingen en wensen eveneens veelvuldig te lezen zijn op de sociale media, wat mij hopelijk wat bijkomende inspiratie zal bezorgen.

  Hoe is de toestand nu?

  Gemeenteraad

  Open VLD               8 zetels     Janna Rommel-Opstaele, Michel Landuyt (2de schepen), Johnny Devey (schepen), Bart
                                                   Vandekerckhove (schepen), Carine De Jonghe, Franky Annys, Mario Declerck, Linda Feys-Peelman

  LDD                        7              Jean-Marie en Tom Dedecker, Bianca Ryckewaert, Chris Niville, Diego Demarcke, Dirk De Poortere,
                                                        Sandra Van den Bossche

  CD&V                      5              Liliane Pylyser-Dewulf (1ste schepen), Francine Ampe-Duron (schepen), Kristof Devos, Katrien
                                                       Claeys-Goemaere, Gerard Soete, 

  Progressief Kartel     2              Geert Verdonck, Lode Maesen

  N-VA                       1             Anthony Goethaels

  Onafhankelijk           2             Natacha Lejaeghere (van Open VLD), Dany Van Den Broucke (van N-VA)
           
                 De coalitie Open VLD - CD&V heeft een meerderheid met 13 zetels/25

   OCMW-raad

  Open VLD                4              Geert Galle, Liliane Viaene, Lisette Jonckheere, Frederick Spaey
  LDD                        3              Henk Dierendonck, Eddy Van Muysewinckel, Jan Vandamme
  CD&V                      2              Dirk Gilliaert (Voorzitter), Ronny Devriendt
  Progressief kartel     1              Ringo Vandermeeren
  N-VA                       1              Sandra Plaetevoet

                 De coalitie Open VLD - CD&V heeft een meerderheid met 6 zetels/11

  Het aanduiden van de lijsttrekkers: toestand op 12.10.2017

  Open VLD: op mijn vraag deelt de voorzitter Frederick Spaey mij mee dat zij 'ten gepaste tijde hun lijsttrekker en
             andere kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 kenbaar zullen maken.' 
            
  Claimt Michel Landuyt opnieuw de plaats van lijsttrekker? Ik heb tot vandaag nooit begrepen, hoewel ik
             wel één en
  ander vermoed en links en rechts één en ander gehoord heb, waarom hij zijn burgemeesterssjerp
             afstond aan Janna
  Opstaele, hoewel hij de meeste stemmen (kop + lijst) haalde.

  CD&V: OCMW - voorzitter Dirk Gilliaert gevolgd door schepen Francine Ampe-Duron.
  Lijst Dedecker: Jean-Marie natuurlijk! Zal Natacha Lejaeghere de overstap maken?
  N-VA: Anthony Goethaels, huidig gemeenteraadslid, 45 jaar en woonachtig in Leffinge 
  Progressief Kartel, zonder de groenen deze keer: Geert Verdonck en Lode Maesen met een vrouw die Erica
             Blomme moet vervangen als tweede

  Groenen: Erica Blomme???
  Vlaams Belang: komt niet op

  Campagnes al gestart

  Open Vld presenteert haar campagne voor de verkiezingen van 2018 onder het motto: 'Positief Vooruit'.
         De
  partij heeft al een brochure verspreid met daarin wat zij hoogtepunten noemen uit de huidige legislatuur en
         met de op til zijnde projecten. Lees hierover meer in mijn artikel van 27.2.2017 'Open VLD wil
         respectvol campagne voeren' (map 'Politieke partijen') 

         Volgens Janna stonden in het politiek akkoord van 2012 39 hefboomprojecten waarvan er volgens haar vele
         echt gerealiseerd zouden zijn, maar volgens de oppositie is daarvan niets te zien.

         "De titel 'Positief Vooruit' alludeert niet op droombeelden of het weerleggen van doemdenkerij van de  
         oppositie. We verwijzen naar concrete slagkracht",
  zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele.
        
  "We willen ons blijvend kenbaar maken aan de burger en de tweede verblijvers. (!) We nodigen hen uit om
         mee te denken over het beleid. Wat kan beter? Wat moet anders? We hebben ondertussen al veel mooie dingen
         gerealiseerd, maar we moeten ons blijven verbeteren. Bovendien willen wij op een respectvolle manier
         campagne voeren, waar de deur wagenwijd openstaat voor iedereen om hun mening te geven, ongeacht zijn of
         haar achtergrond."

         Moeten wij dat nu echt geloven?

  LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker gaf reeds op de nieuwjaarsreceptie van 2017 de aftrap van de campagne van
       zijn partij. Lees hierover in de map 'Politieke partijen' mijn artikel  van 6.2.2017 'Jean-Marie Dedecker
      boegbeeld, getalenteerd schrijver en spreker, kortom een politiek fenomeen en toekomstig burgemeester van
      Middelkerke?

       De voornaamste bezwaren die zijn partij heeft tegen de huidige meerderheid kwamen er toen al aan
       bod. Ik neem aan dat al die punten plus de recente en de nog komende (misschien in verband met het casino)
       ook in zijn campagne zullen voorkomen. Het grootste verwijt, een totaal gebrek aan visie, zal de LDD er zeker
       toe verplichten ook hun eigen visie uiteen te zetten.

  "De CD&V werkt aan een verkiezingslijst waarop ruimte is voor ervaring en verjonging"¯, zegt partijvoorzitter
       Ronny Devriendt. "Naast heel wat vaste waarden zullen nieuwe kandidaten Dirk Gilliaert en Francine Ampe-
       Duron ondersteunen."
  ¯ De rol die huidig eerste schepen Liliane Pylyser-Dewulf bij deze verkiezingen nog zal of
       kan spelen, is nog verre van duidelijk hoewel men dat bij CD&V niet met zoveel woorden wil gezegd hebben.
       In 2012 haalde zij op de tweede plaats nog 1.036 voorkeurstemmen. "Liliane Pylyser-Dewulf zal met al haar
       ervaring tijdens de verkiezingen een ondersteunende rol opnemen"¯,
  zegt Devriendt daarover. "Zij focust zich op
       de verschillende openbare werken die het komende jaar afgerond worden. Ook nieuwe projecten die vanaf 2019
       uitvoerbaar zijn, worden het komende jaar volop voorbereid. De nadruk ligt hier op efficiënt en veilig verkeer
       in leefbare deelgemeenten."¯

       Liliane zelf beweert ook een 'ondersteunende rol' op zich te zullen nemen. Zij wordt op de dag van de
      verkiezingen 71 jaar: "Ik wil plaats maken voor de jeugd, en ik ben de huidige, negatieve politieke sfeer ook
       beu."

     Dirk Gilliaert wil volgend jaar zijn tweede legislatuur als OCMW-voorzitter afwerken. Hij beweert de
     welzijnsdiensten aan een ware transformatie onderworpen te hebben. "Zo werd woonzorgcentrum De Ril met
     dagcentrum en kortverblijf in 2013 officieel geopend. De oude gebouwen van de Ril kregen onder zijn impuls een
     nieuwe bestemming als welzijnscampus. Ook vinden talloze verenigingen, het vernieuwde lokaal dienstencentrum
     De Stille Meers en het centrum voor tijdelijke opvang er een onderkomen...¯"

    Dirk zal zijn droom wel moeten opbergen aangezien de OCMW's op 1 januari 2019 opgaan in de
    gemeentebesturen. Misschien komt er dan wel een schepen van sociale zaken? Een raad zal deze niet meer
    voorzitten wat ook betekent dat er 11 'plaatsjes' minder te begeven zullen zijn en dat wie verkozen wordt, wel
    degelijk in de gemeenteraad zal mo
  eten zetelen.

  N-VA
     Met een financieel verantwoordelijke als kopman wil de partij onder andere diens beroepservaring en
     mogelijkheden op tal van punten inzetten voor Middelkerke en zijn inwoners.
    
  Zij willen realistische en haalbare standpunten verdedigen en uitvoeren. Een standpunt durven innemen en daar
     ook over communiceren vindt de N-VA ploeg immers belangrijk.

  Progressief kartel
    Wetende dat de partij van Geert en Lode, die in deze legislatuur verdienstelijk oppositiewerk leverde, veel
    zwakheden en onregelmatigheden vaststelde bij de Open VLD en de CD&V, neem ik aan dat ze die ook in de
    campagne nogmaals aan de kaak zal stellen. Zoals ook LDD zullen ze er wel moeten op letten dat ze zich daar
    niet toe beperken maar ook hun eigen visie en plannen ontplooien.
   
  Nu Groen opstapt uit het Kartel, is het begrijpelijk dat er nog heel wat werk aan de winkel is voor de partij en dat
    het nog te vroeg is om nu reeds uitspraken te doen over de nieuwe lijst en over een programma.

  Groen
    De partij wil een groen verhaal brengen.
    "Middelkerke heeft een nieuw elan nodig, vooral als je ziet hoe het er vandaag in de gemeenteraad aan toegaat.
    Wij willen investeren in mensen in plaats van in prestigeprojecten en dat is hier meer dan nodig. Sommige cijfers
    zijn trouwens ronduit hallucinant. Zo staan met de Sluiswijk en de wijk Middelkerke-Bad Casino twee wijken op
    West-Vlaamse kansarmoedelijst. Als je weet dat in die laatste buurt ruim tweehonderd huishoudens in
    onaangepaste woningen verblijven en er 280 gescheiden zestig plussers wonen, dan zit je met een probleem dat
   
  opgelost moet worden.

    We zien met lede ogen aan dat Middelkerke tot de slechtste leerlingen van de klas behoort als het gaat om de
    inzet van strandredders",
  communiceerde de lokale afdeling onlangs. "Als er mooi weer voorspeld wordt - via het
    kustweerbericht weet men zoiets toch snel vier dagen op voorhand - dan moet de gemeente beslissen om minstens
    de strandreddingsposten Middelkerke Casino Oost en Westende Meeuwenlaan van redders te voorzien. Dat is het
    minste dat de bevolking mag verwachten van een gemeentebestuur dat wil inzetten op duurzaam toerisme."

   Bronnen

  250302015 'Antwoord aan een positieve Westendenaar' (map 'Mijn blog')

  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171006_03116842

  http://middelkerke.n-va.be/nieuws/lijsttrekker-bij-n-va-middelkerke-voor-verkiezingen-in-2018-is-bekend

  http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/groen-middelkerke-wil-in-oktober-2018-opkomen-met-eigen-lijst/article-normal-271689.html

  http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/cd-v-middelkerke-pakt-uit-met-duo-als-lijsttrekker-voor-lokale-verkiezingen/article-normal-278087.html

   

   

  16-10-2017, 11:14 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Politieke partijen
  09-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lombardsijde: Megalomanie ten top gedreven door de firma Debaillie

  Lezen jullie regelmatig de verslagen van de Middelkerkse gemeenteraad? Ja? Dan hebben jullie ongetwijfeld ook grote ogen getrokken bij het lezen van dat van de zitting van 12 november 2015, in het bijzonder agendapunt 29? Daarin wordt het antwoord opgenomen van de gemeenteraad op de vraag van NV Debaillie en NV Prospérité met datum 31/07/2015 om het gebied voor dagrecreatie ter hoogte van Zeelaan/Koninklijke Baan om te vormen tot gebied voor verblijfsrecreatie. Dat moet opdat de vraagsteller in die zone allerlei activiteiten, waaronder vooral een hotel, zou kunnen uitoefenen. De gemeenteraad stemt daarmee in met het opzet van een RUP 41 Recreatie Zeelaan Lombardsijde, ten gunste van de firma Debaillie en Prospérité (dat is ook Debaillie). Die firma neemt de kosten voor de voorstudie voor een bedrag van 20.000 euro voor zijn rekening. 


  Over welk terrein gaat het juist?
  Jullie zullen zeker wel het oud, nu vervallen, boerderijtje kennen van de familie Vandenbussche in de Schorrestraat?

  Ziehier waar het gelegen is:

  Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 53.100 m² en omvat in hoofdzaak akkerlanden.

  Het wordt doorsneden door een oost-west georiënteerde lokale weg, zijnde de Schorrestraat. Deze rijweg is ongeveer 4 m breed en omvat een totale oppervlakte van ongeveer 440m². Langs de zuidzijde van deze weg vinden we een begeleidende bomenrij.

  Door de aanwezigheid van deze lokale weg wordt het plangebied opgesplitst in een noordelijk en in een zuidelijk deel. Dat is vervelend natuurlijk!
  Het College van Burgemeester en Schepenen wil de Schorrestraat daarom 'desaffecteren' of met eenvoudige woorden 'onttrekken aan het openbaar domein'. Wat men al niet doet voor zijn vrienden! Wie daar bezwaar tegen heeft, kan dat nog tot 17.10.17 meedelen aan het college. 

  Noordwaarts van deze weg bevindt zich een akkerland van ongeveer 6.080 m². Op 8.8.2017 was het begroeid met maïs. Op het projectgebied worden vandaag ook nog groenten gekweekt. Is dat wel te verzoenen met de bestemming 'dagrecreatie'?

  Zuidwaarts van deze weg vinden we eveneens hoofdzakelijk akkerland terug. Verder is langsheen - en zuidwaarts van- de Schorrestraat een hoeve gelegen, die samen met de buitenaanleg ervan ongeveer een ruimte van 2.105m² in beslag neemt. De overige ruimte in het zuidelijk bestaat uit akkerland met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 44.475 m². Te midden van dit akkerland loopt er van noordwest naar zuidoost een bomenrij.

   

  Wat wenst de firma Debaillie daar juist neer te zetten?

   

  De firma koestert hallucinante plannen. Hun project overstijgt alles wat men zich in een relatief klein dorp als Lombardsijde kan voorstellen: een waterrecreatieterrein, meer bepaald een wave-pool, horecafaciliteiten in de vorm van verschillende strandbars en beachresto's, hotelaccomodatie met 300 bedden, vier overdekte tennisterreinen, skatepiste.
  Zo zou het er uitzien.

  Hoe luidt daarvoor de motivatie van de gemeente?
  Schepen L. Pylyser-Dewulf stelt dat het gebied aan ontwikkeling toe is. Er is thans sprake van de bundeling van de eigendomsrechten in één hand. (Debaillie - Prospérité)

  In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Middelkerke, goedgekeurd door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/10/2008, wordt voor de bestaande recreatieve zone, ten westen van Lombardsijde, de wens opgenomen dat deze zone verder zou uitgebreid worden opdat het gebied in de toekomst een zinvolle invulling zou krijgen.  

  De volgende doelstellingen werden in het plan opgenomen:
        - verdere differentiatie en kwalitatieve opwaardering van het aanbod onder andere door het aantrekken van
              hotelaccommodatie al dan niet in combinatie met complementaire voorzieningen
   
      - combinaties van hotelaccommodatie en sport- en fitnessfaciliteiten, vergaderruimten etc.

  Het gebied heeft momenteel geen potenties naar de landbouw toe aangezien het geïsoleerd is gelegen.

  Wat denken de oppositiepartijen daarvan? 

  Kan men dat 'Degelijke ruimtelijke ordening' noemen?
  LDDJ.M. Dedecker vindt het project een typisch voorbeeld van het wanbeleid (corruptie) en het totaal gebrek aan visie van het gemeentebestuur.
  In tegenstelling tot het wave-of golfbad en enkele tennisterreinen, zoals onze echte burgemeester-secretaris¯ het wil en zijn wil is wet, had een uitbreiding van Westgolf daar voor een groene long kunnen zorgen naast de nieuwe verkaveling.
  JMD vroeg op de gemeenteraad aan sportschepen Devey waarom er op deze plaats nog extra tennisterreinen moeten komen, naast het sportpark, de site Vandebroucke en het kasteel van Middelkerke.  Die antwoordde dat hij met een uitgebreid plan zou komen maar wat Dedecker een 'inflatieplan' noemt, is er nog steeds niet.
  Dedecker vindt dat de sportaccommodatie in Lombardsijde moet gecentraliseerd worden rond het voetbalveld in de Bamburgstraat.

  PK: Lode Maesen zegt dat zijn partij al langer gekant is tegen grootschalige gebouwen in de Zeelaan. Dat is geen voorbeeld van goeie ruimtelijke ordening. Zij stemden al tegen toen ze deel uitmaakten van de coalitie en ze konden één en ander tegenhouden maar helaas het getal van de sterkte... Ook nu in de oppositie houden ze dezelfde mening. Geen hoogbouw aldaar.
  'Debaillie zou beter de oude site Brusselle hiervoor voorbehouden of heeft het stadsbestuur van Nieuwpoort een andere visie. Ik dacht dat deze site deels Nieuwpoort en deels Middelkerke is. Ik heb ten andere ook grote vragen bij een extra hotel met 300 kamers. Er zijn momenteel al enkele hotels in aanbouw, IBIS in Sint Joris en Middelkerke, eventueel het 'hotel' in het nieuwe casino in Middelkerke en nog eens 300 kamers erbij? Misschien moeten studies eens gaan uitwijzen waar er nood aan is. En deze neutrale studie zou dan moeten vertaald worden in een visie en in beleid. Maar nu doet men maar...'
  Geert Verdonck: 'Met ruimtelijke ordening heeft dit project inderdaad niets te maken. Zoals we van de projecten van deze promotor gewoon zijn, gaat winstbejag voor alles. (zie bijv. de fameuze 'vissershuisjes' ter hoogte van de Colruyt). Zijn banden met het bestuur zijn genoegzaam gekend, alsook zijn methoden om wat krom is recht te trekken. Zoals Lode terecht aanhaalt is er geen bewijs, laat staan een studie die aantoont dat er nood zou zijn aan zoveel extra hotelkamers. Wel is het zo dat schepen Landuyt een groot promotor is van extra hotelkamers (zie alle inspanningen die hij deed om het Ibis hotel te laten neerpoten bij het vliegveld). Waarom is mij niet volledig duidelijk, maar misschien levert dit gegeven wel stof voor een ander artikel? Ik herinner me wel dat Michel droomt van een heus Congrescentrum in Middelkerke. Misschien dat we het nieuwe casino ook in dat licht moeten zien? Misschien groeit er wel iets moois tussen Michel , Debaillie en de nieuwe Casinobaas? (en laten we ook Gryson niet vergeten!)

  Zo'n project kan voor ons niet, met of zonder MER. Het bestuur blonk weer uit in 'geen visie' en 'geheimdoenerij'

  N-VA: neemt een zeer afwachtende houding aan: 'Het bestek voor de RUP 41 is reeds goedgekeurd maar het ontwerpplan moet nog aan de gemeenteraad voorgelegd worden(!)  Er moet wel rekening mee gehouden worden dat alles in één project kan gegoten worden. Voor de rest is het afwachten tot we inzage krijgen in de plannen.'

  Ontsluiting via de Zeelaan (naast die voor de nieuwe verkaveling)
  LDD: is van mening dat die ontsluiting moet gebeuren in functie van het verdwijnen van de tramlijn.
  PK: Lode Maesen vindt dat er dringend werk zal moeten gemaakt worden van een globaal plan: 'Verschillende doorsteken op de kustbaan worden afgesloten door de aanleg van de trambedding op de kustbaan. De Zeelaan zal dus sowieso al meer verkeer moeten slikken, tel daarbij de nieuwe verkaveling en je begrijpt dat er dus heel veel zal veranderen in de Zeelaan. Als daar nog projecten bijkomen, vrees ik, wanneer er geen globaal plan komt, problemen. Reken daarbij nog dat de dorpskern zal vernieuwd worden in de nabije (hoop ik toch) toekomst waardoor de Zeelaan ook nog een omleidingsbaan zal moeten worden.'
  NV-A: vindt dat het niet anders kan: 'Als in de nabije toekomst de tramlijn daar zal verdwijnen, moet ervoor gezorgd worden dat er een vlotte toegang is door voldoende parkeerplaatsen te voorzien.'¯

  Mag promotor eigen MER schrijven?
  Alle partijen vinden het totaal onverantwoord dat een projectontwikkelaar zijn eigen MER mag schrijven, zoals dat het geval was voor de hoogbouw in de Bassevillestraat en nu ook voor dit project:

  LDD: ''Het is alsof je aan een stroper zou vragen om zijn eigen jachtwetten te schrijven.'¯
  PK: 'Uiterst bedenkelijk! Een MER gaat over het algemeen belang en dat is dus de taak van een bestuur, al twijfel ik enorm aan hun zorg voor het algemeen belang. Een MER moet volledig neutraal zijn. Geert Verdonck bond de kat al de bel aan in verband met de hoogbouw in de Basseville. Wij hadden verwacht dat het bestuur al bij aanvang aan de bouwpromotor een visie had gegeven. Het liefst een 'NJET'. Maar helaas deden ze dat niet, is er opnieuw sprake van verwevenheid? Eigenbelang?'
  N-VA: 'Een MER is een informatief document en geen beslissingsinstrument. De beslissing van de bevoegde overheid over het al dan niet toelaten of vergunnen van het project, houdt niet alleen rekening met het leefmilieu, maar ook met andere sectoren (sociale, economische en technische belangen) en met openbare inspraak.'¯

  Vertrouwen in de promotor
  LDD: J.M kent John Debaillie uit de judowereld en hij was er zelfs mee bevriend in zijn jeugd. Hij beweert dat Debaillie de boezemvriend is van de gemeentesecretaris.
  PK: Geert Verdonck heeft uiteraard geen vertrouwen in de betrokken promotor. Hij verwijst daarvoor naar oneerbare financiële voorstellen van betrokkene aan het raadslid (schepen tijdens de vorige legislatuur) waarbij financiële steun werd beloofd voor zijn politieke fractie in ruil voor zijn stem als schepen voor sommige beslissingen.
  Lode Maesen: 'Het bestuur is vrij om te werken met gelijk welke ondernemer. Mijn collega en ikzelf zijn niet te verleiden voor welke vorm van omkoping dan ook. Het algemeen belang is onze grote drijfveer. En als een ondernemer projecten voorstelt die dit algemeen belang dienen of het alleszins niet schaden is elk project bespreekbaar en elke ondernemer welkom maar blijft omkoping uit den boze, het algemeen belang alleen kan ons overtuigen.'

  N-VA: de gemeente is niet betrokken bij de omkooppoging van Dhr John Debaillie bij Geert Verdonck. 'Dit is een zaak tussen Dhr. Verdonck en de betrokkene. Elke vorm van omkoperij is voor ons onaanvaardbaar.'¯

  Ik wil de lezers ook niet de mening onthouden van een ingewijd Lombardsijdenaar
  'Een totaal gebrek aan inzicht in ruimtelijke ordening, alleen de immowereld telt en niet het welzijn van de burger. Het plan is zo absurd dat er verder geen woorden voor zijn. Een golfslagbad voor surfers is in Westende op zee al aanwezig en kost niets. Hotelaccomodatie met 300 bedden is absurd voor Lombardsijde. De heer Debaillie wil alleen af van dagrecreatie voor dat gebied. De golf wilde hierop uitbreiden maar dat is dus nu niet meer opportuun met een golf in Koksijde.
  Ziedaar mijn grootste bezwaar... een schepencollege en meerderheid die maar wat doet zonder inzicht in wat de burger wil...'¯

  Besluit
  Wanneer worden die kwalijke geuren in Middelkerke toch verdreven? Ik hoop dat ik het nog mag meemaken!

  Bronnen
  https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg5131.pdf

   

  09-10-2017, 11:21 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Immobiliėn
  02-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zou jij ook eens het groot lot willen winnen? Natuurlijk!

  Eerlijk, wie durft er beweren dat hij/zij daar nooit aan gedacht, ja zelfs op gehoopt heeft?
  Wie durft er zeggen dat hij/zij nog nooit deelgenomen heeft aan één van de talloze loterijen?
  En misschien zelfs een kleine winst mocht boeken?

  Maar het groot lot winnen, dat moet toch iets geweldig zijn. 'Schandalig rijk worden!!!'
  Meer geld ontvangen dan je ooit kunt opmaken, dat is toch iets magisch, of niet? De dromen die je al je leven lang koestert, kunnen plots in vervulling gaan: niet meer dagelijks naar het werk, op reis gaan naar een exotische plek naar keuze, je droomhuis en je droomauto kopen, onbeperkt winkelen, eten in sterrenrestaurants, de kinderen mee laten genieten of een liefdadigheidsproject steunen.
  Samengevat, als de winst hoog genoeg is, win je er je vrijheid en je zekerheid mee.
  Natuurlijk komt het eropaan verstandig met dat geluk/geld om te gaan, door zich eventueel te laten adviseren. Jezelf blijven en je vrienden behouden! De echte dan!

  Ik wil het hier verder niet hebben over al diegenen die dat niet konden en er ongelukkig door werden, noch over de winnaars die er niet in slaagden anoniem te blijven en daarna geen ogenblik rust meer hadden.

  De mogelijkheden om te spelen zijn er genoeg! Aan de meeste spelen kan je twee keer per week deelnemen. Door een formulier in te vullen of door online te spelen.
  Hieronder een overzicht. En misschien vergeet ik er nog!

  >
  >
  >

  De winstkansen zijn minder talrijk!
  Er wordt algemeen aangenomen dat de winstkansen bij de Nationale Loterij microscopisch klein zijn.
  De kans om de Belgische lotto te winnen (6 juiste nummers) met 45 balletjes is namelijk 1 op 8.145.060.

  En toch! Herinneren de ouderen onder jullie zich dat nog?
  Op zaterdag 16 februari 1985, was de vreugde groot bij het personeel van de technische diensten van Westende. Vijftien gemeentewerklieden en zes ophalers van het restafval die wekelijks 'met de Lotto speelden' werden namelijk miljonair ... in Belgische francs in die tijd nog. De 21 deelnemers kregen elk 1.788.952 frank van de totale winst van 37 miljoen op hun rekening. Ik wil hun namen hier niet vermelden omdat ik vermoed dat sommige dat liever niet hebben, zelfs al is het al zo lang geleden.

  Ze vulden al drie jaar hun cijfers in op een combiné-formulier.

   Elke deelnemer betaalde wekelijks honderd frank. Iedere maand werd onder die deelnemers een eigen lottrekking georganiseerd om de lottocijfers aan te duiden. '5-11-32-33-38-40' werden tenslotte hun gelukcijfers.

  Zoals dat vaak het geval is, hadden ze tot dan geen noemenswaardige bedragen gewonnen. Februari 1985 moet hun gelukmaand geweest zijn, want ook de week vóór de grote dag hadden ze vier cijfers juist en ook twee weken ervoor wonnen ze een kleine som.

  Het gebeurt vaak dat deelnemers aan het spel in groep afhaken ... omdat ze toch nooit iets winnen.
  Ook deze groep had al eens de moed laten zakken. Op het einde van 1984 beslisten ze namelijk om het eens te proberen op de paardenwedrennen ... helaas ook zonder succes. Ze vulden dus maar opnieuw het Lottoformulier in.

  Omdat ze er niet meer in geloofden hadden vijf vroegere deelnemers, enkele weken vóór het geluk de groep dan toch te beurt viel, afgehaakt. Grote pech dus!

  Een wonder? Zeker! Euforie? Vreugde wel, maar geen euforie. Een winnaar: 'het overdondert je een beetje want het is toch een hele som'¯. De mensen: 'Het is toch niet niks voor mensen die jarenlang hard hebben moeten werken om hun brood te verdienen'¯. Bleven ze nog werken? Misschien was het bedrag niet groot genoeg om dan al te rentenieren. Iedereen bleef dus op post in zoverre dat de 'Zeewacht' op 22 februari 1985 kopte 'In Westende halen miljonairs het huisvuil op!'

  De maandag na 22.2.1985 heerste wel een gespannen sfeer in de werkhuizen van de technische dienst: voor de ene spijt dat hij ook zijn kans niet gewaagd had, voor de gelukkigen zenuwachtigheid omdat nog moest gewacht worden op de mededeling van het gewonnen bedrag uit Brussel.

  De week daarna kwam de Lotto naar Westende om enige uitleg te verstrekken.

  Besluit
  Vaak heb ik al gehoord 'Ik heb nog nooit iets gewonnen met de loterij'. Maar ze hebben ook nog nooit deelgenomen. Wie niet waagt, wie niet wint!

  Bronnen
  Artikels uit 'De Zeewacht'¯
  22.2.1985 'In Westende halen miljonairs het huisvuil op'¯
  22.2.1985 '37 miljoen voor de reinigingsdienst'¯
  15.3.1985 'De 21 Westendse Lottowinnaars'
  https://www.newstart.nl/blog/ik-heb-de-loterij-gewonnen-en-ben-miljonair-wat-nu/

  02-10-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  25-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verleggen van de trambedding in Lombardsijde! Verbetering of verarming?

  Op 6.9.2017 werden de plannen voor het verleggen van de tramlijn in Lombardsijde bekendgemaakt in aanwezigheid van Vlaams minister voor mobiliteit Weyts.

  Iedereen kon daarover in 'Focus' beelden zien (http://www.focus-wtv.be/.../kusttram-volgt-nieuw-traject-lomb...) of daarover een artikel lezen in zijn krant. Dat heeft heel wat reacties losgemaakt op Facebook, in de verschillende groepen (Bruisend Middelkerke, Je bent van Lombardsijde/Westende/Middelkerke).

  De argumenten tegen handelen vooral over
         - het feit dat geen rekening gehouden werd met de mening van de inwoners
       
    - de afstand naar de nieuwe tramhalten langs de Koninklijke baan vooral voor ouderen, mindervaliden en heel
            jeugdige kinderen en vooral vanaf het Prinsenveld en uitbreiding, vanaf de Zuidstraat met zijn zijwijken plus
           de mensen met kinderen van klein Westende 

         - het afsluiten van de doorsteken voor het autoverkeer ter hoogte van de Schorrestraat, Schoolstraat,
               Havenstraat, Idyllelaan en Schorrebloemstraat

         - vrees voor doodbloeden van de dorpskern die hierdoor de doodsteek zou krijgen
         - sommige blijven twijfelen of de plannen wel ooit uitgevoerd zullen worden, gezien de beloften uit het
           
  verleden
         - aantal bussen en interval tussen twee bussen
         - de bewering van de burgemeester op Focus dat er met het verdwijnen van de tram uit de dorpskern meer
            handelszaken en terrasjes zullen bij komen

         -
  ontgoocheling omdat geen enkele politieke partij de tegenstanders van het verleggen van de trambedding
          steunt en dat ze dus niet luisteren naar de stem van het volk; zie o.a.        

         http://www.jmdedecker.com/2013/04/tramlijn-weg-uit-dorpskern-lombardsijde.html?fref=gc&dti=701585846552865

  Er zijn ook wel een paar voorstanders van het project, met de volgende argumenten. De meeste reacties zijn enkel bedoeld om de tegenargumenten te counteren. De voordelen worden eigenlijk nauwelijks besproken.

         - Eindelijk... 😅 licht aan de tunnel. 👍 trots! Dat wordt een mooie verbetering voor Lombardsijde (BL)
         - Oostende is een stad en Lombardsijde een dorp, en een tram door een dorpskern is achterhaald en de
            kustbaan ligt niet ver
  van de huidige tramhaltes. (BL)
         - Wij wonen met onze kids in de dorpskern van Lombardsijde. En mag ik even zeggen dat het een verademing
            gaat zijn dat dit
  alles uitgevoerd zal worden.
         - Lombardsijde dorp is een gevaar, vergelijk dit niet met een stadscentrum van Gent of Antwerpen aub. (HL)
         - In Middelkerke is er ook maar om het uur een bus naar Oostende en er wonen hier ook veel ouderen ver van
                de tramhaltes!!!

                Wat moeten de ouderen dan doen in de afgelegen dorpen!!! De belbus!!! Voor alles is er een oplossing!!!
         - In Westende dorp moet je toch ook naar St Laureins. (E.D)
         - Niet iedereen kan dicht tegen het openbaar vervoer wonen
         - Zal dikke 5 minuten minder tram zijn naar Oostende
         - Da is toch een verbetering als de tram uit het dorpsplein weggaat??? Mooi dorpsplein, avondmarkt terug op
          de platse, kermis, rommelmarkt.... De cafe's gaan weer draaien met de evenementen.... En eind de schoolstraat
           een halte van de tram.... Zover is da nie ze.

  Van al die facetten van het probleem heb ik een uitgebreide studie gemaakt, waar ik zeer veel tijd ingestoken heb, waarschijnlijk meer dan wie ook van het bestuur in Middelkerke. Hoewel ik het zelf zeg, die studie is het lezen waard. Ze bevindt zich in de map 'Verkeer' op datum van 6.5.2013 met als titel 'Zou de tramlijn dan toch nog uit de dorpskern van Lombardsijde verdwijnen?'

  Ik moet eerlijk bekennen dat ik er altijd aan getwijfeld heb dat die tram ooit zou verlegd worden.
  Zelfs nu heb ik nog een lichte twijfel.
  Nu blijkt echter toch dat het verleggen van de tram zou van start gaan in het voorjaar van 2018. Afwachten dus!!!

  In verband met wat daarover verspreid werd door 'De Lijn' en door de gemeentelijke overheid wil ik toch nog het volgende zeggen:
  1. Het traject zou korter worden! Inderdaad, vier minuten! Ik hoop dat die 'grote' tijdwinst nuttig gebruikt wordt.
  2. Het verkeer zou veiliger verlopen. Ik lees echter ook dat zich deze zomer geen ongevallen hebben voorgedaan
      door het tramverkeer in Lombardsijde. 'De Lijn' heeft de laatste jaren zeer veel geïnvesteerd in 'Veiligheid'.
      Als de trambestuurders alert blijven en als de autobestuurders, fietsers en voetgangers de wegcoderegels volgen,
      dan lopen ze geen gevaar. Niemand kan trouwens verzekeren dat er nooit een ongeval zal gebeuren op het nieuw
      traject.
  3. Het verkeer zou er vlotter door verlopen. Met de beste wil van de wereld, ik zie niet in hoe die grotere vlotheid
      zal verwezenlijkt worden.
  4. Door de Vlaamse investering van 13 miljoen euro garandeert men betere dienstverlening, meer flexibiliteit, meer
      natuur en nieuwe ontwikkelingskansen voor Lombardsijde.
    
  Die 'betere dienstverlening' en die 'flexibiliteit', dat lijken mij alleen maar woorden te zijn. Wat wordt met die
     'meer natuur' bedoeld? Zicht op landerijen van de hoveniers en verzicht op de jachthaven, in plaats van een kerk
     en huizen?
    
  Die 'nieuwe ontwikkelingskansen voor Lombardsijde' lijken mij het enige valabele argument. Zal Lombardsijde
     er echt door heropleven? Zal een vernieuwd dorpspleintje met enkele bomen en zitbanken de redding betekenen
     voor een langzaam uitstervend dorp? Zal het geen parking worden? Zal de boulevard waarin men de Zeelaan wil
     herscheppen een echt paradepaardje worden? Of moest die tram er juist weg om er het verkeer in de toekomst
     mogelijk te houden? Dat zou anders moeilijk worden aangezien de laan de enige ontsluiting wordt voor de
     nieuwe verkaveling en voor het project van de firma Debaillie met een hotel met 300 kamers, zwembad en
     tennisaccomodatie ...
    
  Hebben de immobiliënhandelaars de beslissing soms beïnvloed?

  5. Er werd rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen rond de jachthaven van Nieuwpoort.Wat die
      juist inhouden weet ik niet maar dit argument bevestigt enkel maar mijn vermoeden dat een herinrichting van de
     dorpskern niet zwaar gewogen heeft bij de beslissing.

  6. De Lijn zal de inname van deze middenberm compenseren door een exotenbestrijding (*) op een andere locatie.
     Concreet wordt er 13 ha exotenbestrijding uitgevoerd in het gebied tussen De Haan en Wenduine, ter
     compensatie van de 1,5 ha middenberm die verdwijnt in Lombardsijde.
       
  * De provincie volgt de bestrijding op van ongewenste planten in onze waterlopen. Sommige uitheemse oever- en waterplanten (exoten) zoals grote waternavel,
             parelvederkruid, waterteunisbloem en watercrassula kunnen explosief groeien en bijgevolg de waterafvoer hinderen. Er kan ook massale vissterfte optreden als de
            drijvende planten zuurstof onttrekken aan het onderliggende water.  De meest effectieve bestrijding is het (manueel) verwijderen van de volledige plant, inclusief de
            wortel. De verwijderde planten worden best onmiddellijk afgevoerd en gecomposteerd.
    
  Moet dat een voordeel voorstellen  voor Lombardsijde? Volgens mij betekent het verdwijnen van die middenberm
    enkel maar 'minder natuur' in plaats van 'meer natuur' aangezien heel wat bomen daarvoor moeten sneuvelen.

  7. De bewoners worden betrokken bij de dorpsvernieuwing. Iemand die daaraan twijfelt, kan men het bezwaarlijk
      kwalijk nemen. Men hield destijds al geen rekening met de uitslag van het referendum over het verleggen van de
     tramroute en ons bestuur informeert de inwoners meestal 'als alles al beslist is' en 'als de werken reeds begonnen
     zijn.'

  Besluit
  Bovenstaande tekst toont aan dat ik een 'koele minnaar' ben van dit verleggen van de trambedding. Ik woon echter niet in Lombardsijde en voor mij verandert er niets. Als de Lombardsijdenaars zich daarmee kunnen verzoenen en daaraan kunnen wennen ...
  Ik heb enkel geprobeerd een aantal meningen weer te geven.

  25-09-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  18-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open Monumentendag in Westende

  Open Monumentendag, dat is het grootste culturele evenement voor één dag in Vlaanderen. Op zondag 10 september 2017 was het al aan zijn 29ste editie toe!
  Ik was zeer aangenaam verrast toen ik het programma onder ogen kreeg. Ziehier hoe het eruit zag:

  11 u.: jeugdherinneringen van Westendenaar door Prof. Em. Raf Verstegen

  14 u.: wandeling met twee gidsen: één voor de wederopbouw van Westende na de eerste wereldoorlog en een tweede voor de natuur in Westende. 

  Wie is Prof Em Raf Verstegen?
  Raphaël Verstegen werd in 1939 geboren in Westende als zoon van Achiel en Alice Rodts, landbouwers die de hoeve 'De Vlaming' in de Ooststraat 103 uitbaatten.
  Na het doorlopen van de gemeenteschool in Westende, trok hij naar het college. Hij woonde tot 1970 in Westende en werd tenslotte professor Romaans recht en Onderwijsrecht aan de Leuvense universiteit en dit tot 15 oktober 2004. De jeugdherinneringen van Prof Em Raf Verstegen, één jaar jonger dan ik, moeten ongeveer parallel verlopen zijn met de mijne. Ik kende hem wel natuurlijk, niet goed weliswaar want schoolgangers kennen gewoonlijk wel die uit een hogere klas maar minder goed die uit een lagere.


  Prof Verstegen stond aan de universiteit bekend als 'de man van de karaktervolle consensus' of 'de grote vriendelijke reus'. Toen hij met emeritaat ging, werd hij éminence grise*, een eretitel die naar het schijnt te pas en te onpas wordt uitgedeeld, maar die hem op het lijf geschreven zou zijn.
     
    * iemand die advies geeft met een grote invloed op de besluitvorming, maar zonder dat hij zelf naar voren treedt.

  Hij noemt zichzelf gereserveerd en terughoudend en beweert daar geen last mee te hebben en zich daar goed bij te voelen: "Er is zoveel te beluisteren. Attent opletten wat er gebeurt, ligt mij beter dan extravagant uit de hoek komen."¯

  Hij heeft 'zijn ding gedaan' en is daar blij mee. Hij herinnert zich dat hij eens bij zacht weer over het hogeschoolplein liep. Hij bleef efkes stilstaan om naar een fluitende merel te luisteren. Hij zou het nu opnieuw doen maar dan net iets langer.
  Ik haal die eigenschappen van de professor aan omdat ik er toch iets van meende terug te vinden toen hij zijn Westendse herinneringen ophaalde. Dat vond plaats in De Kilt, Essex Scottishlaan 3, een zaaltje dat uitstekend geschikt bleek te zijn voor de ca 25 aanwezigen.  

  Hij had het vooreerst over gebeurtenissen waarover ik weinig afwist: de ontruiming van Westende op 8 oktober 1914, de daaropvolgende vlucht naar Frankrijk en nog een ontruiming wegens onderwaterzetting van de grond rond hun hoeve.

  Op de hoeve bij hem thuis hadden ze een paardenkoets. Het moet iets bijzonder geweest zijn toen de kinderen bij slecht weer naar school gebracht werden.
  Spreker had het ook even over de bunker die speciaal gebouwd werd op de schoolkoer voor de bescherming van de leerlingen bij luchtaanvallen tijdens WO II.

  Ik schreef het ook al vaak maar de jonge Verstegen kon ervaren dat Westende-bad en -dorp twee verschillende werelden waren, verbonden door een schier onbewoonde Henri Jasparlaan. De boeren voelden dat nog beter aan dan de dorpsbewoners omdat ze er verder van af stonden, Hij herinnert zich ook de stoomtram die vooral een goederentreintje was en schetste een beeld van de bagage die afgeladen werd aan 'Fluppe Koejes' aan de Badenlaan (nu Pajottenland) en die met paard en kar naar de badplaats gebracht werd.

  Hij drukte zijn waardering uit voor de Westendse pastoors Vandeweghe en Wannyn (kanunnik) die hij elkanders tegenpolen noemde, de eerste rustig, de tweede vooruitstrevend en hyperactief.

  Hij overliep systematisch de huizen van de Dorpplaats aan de hand van oude postkaarten die duidelijk toonden wie daar destijds woonde. Hij bleef even langer stilstaan bij het winkeltje van Martha Verslype. Zij zou eerst de vroegmis bijgewoond hebben om 06u30 om klaar te zijn tegen 8 uur om de boerenvrouwen een koffie te kunnen inschenken vooraleer die op hun beurt naar de kerk gingen.
  Bij Roger, zoon van August Levecque, haalde hij een detail aan dat ik mij niet meer herinnerde, namelijk dat die naast koster ook nog fotograaf was.

  Professor Verstegen heeft zijn verhaal op een goeie aangename manier gebracht, nauwkeurig de tijd in de gaten houdend, want uw jeugdherinneringen aanhalen in anderhalf uur is natuurlijk niet eenvoudig.

   

  Natuur naast Wederopbouw

  Voor het tweede deel van deze interessante dag werd om 14 uur verzameling geblazen aan de Sint-Laurentiuskerk. Het was de onvolprezen Marc Constandt die de 30 à 35 aanwezigen welkom heette.
  Jullie konden onlangs mijn artikel lezen over de wederopbouw van Lombardsijde. Ook Westende was na de eerste wereldoorlog één grote ruïne. De wederopbouw verliep traag en chaotisch maar centen waren er genoeg beschikbaar. Hoe de dorpen moesten herrijzen lag niet meer in de handen van de gemeentebesturen maar de overheid stelde daarvoor een gespecialiseerd architect aan. Zoals Alfred Ronse en Theo Raison dat waren voor Lombardsijde, waren de architecten Charles Pil, geboren en begraven in Lo en Henri Carbon dat voor Westende.

  De gids verwees hier naar Lo dat gezien de origine van Pil, veel gelijkenissen vertoont met Westende.
  Zij ontwierpen ook de kerk van Lombardsijde.

  De nog niet zo lang geleden gerenoveerde kerk van Westende, anders georiënteerd dan die vóór 1914, waarschijnlijk in het vooruitzicht van het aanleggen van de Henri Jasparlaan, is een (te) grote kerk. Heeft men ooit gedacht dat meer toeristen naar het dorp zouden afzakken, wie zal het zeggen? De gids vindt de kerk vanbinnen niet zo mooi maar loofde wel de doopkapel, achteraan de kerk, symboliserend dat men moet gedoopt zijn om de kerk binnen te komen.
  Een uitwendig bezoekje aan de zopas verkochte pastorie, die iedereen een mooi maar veel te groot gebouw vindt, mocht natuurlijk niet ontbreken. Op het binnenplein vallen de overblijfsels op van het kerkhof, dat na de oorlog verplaatst werd naar de Hofstraat. De gids legde uit dat het meest opvallende en beschadigde zerk dat is van de ouders van Godgaf Depoorter, burgemeester van Westende van 1903-1917.
  Na even de aandacht gevestigd te hebben op het gebouw van 'De Lanteirne', een mooie aanblik, was het volgende punt op de uitgestippelde wandeling, de gemeenteschool, nog een gebouw dat door iedereen mooi gevonden wordt.

  Werd de schoollocatie gekozen omdat die zowel voor het dorp als voor het bad geschikt was, qua afstand? Voor de eerste wereldoorlog was de school gelegen in de dorpskern, op de hoek van huidige Langestraat, vroeger Schoolstraat. Die verandering van naam was nodig na de fusie met Lombardsijde in 1971 omdat daar een gelijknamige straat was waar meer mensen woonden en aangezien dat het criterium was ...

  De schoolingang bevindt zich in de Duinenlaan en de gids noemde die 'in de tijd een belangrijke weg' omdat de tuinbouwers die over de hele afstand doorheen Middelkerke konden gebruiken om hun producten met ezel en karretje naar Oostende te brengen. Rechtover de school bevindt zich de Oude Molenstraat. Waarom die deze naam kreeg, is een raadsel want een molen is er nooit geweest. Marc Constandt vermoedt dat deze kasseiweg, een unicum in de gemeente, de privéweg moet geweest zijn van de daar destijds gevestigde werkhuizen Coulier, die een grote rol gespeeld hebben in de wederopbouw van Westende.

   Het huis waar secretaris Coulier destijds woonde, 'Het Rozenhof', werd zojuist afgebroken.

  De volgende merkwaardige stopplaats waren de hoven van de tuinbouwer Cyriel Van Overberghe. In Westende werd vroeger heel wat grond aan tuinbouw besteed. Nu schiet daar niets meer van over. We draaiden de hoek om naar rechts en zien het vroegere gemeentehuis voor ons en de lege ruimte waar vroeger het hotel-restaurant 'Au Relais' stond, uitgebaat door Arsènene Van Biervliet. Arsène was één van de bezielende figuren van het toerisme in Westende, eerst was hij dat zelf in het dorp, daarna zijn zoon Robert in Westende-bad. Via de vrije meisjesschool, ooit overbuur van de jongensschool, en het daarbij horend klooster komen we aan de Essex Scottishlaan, zo genoemd naar het  Canadees regiment dat ook Westende bevrijdde in de tweede wereldoorlog. We wandelden verder tot aan de vroegere villa van aannemer-burgemeester Raphaël Van Huffel, die ook de 'Relais du Lac/Vacarsa' bouwde. Zo zag het er vroeger uit en nu is het mooi gerenoveerd.

  Een honderdtal meter verder staan we voor 'Yseland', gebouwd door de familie Corteel, zo genoemd om te verwijzen naar de reizen naar IJsland door de gebroeders Paul en Pette, 'de man met de grote (bevroren) neus'.


  Hier heeft de gemeente een mooi initiatief genomen. Een verhaalpaal laat toe in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en in het Westends een mooi verhaal over het huis en de IJslandreizen te beluisteren. De dialecttekst werd op een sappige manier ingesproken door specialist-verteller Bart Verdonck.


  Via de Hovenierstraat en de Joseph Matthieulaan komen we aan de hoek met de Essex Scottishlaan, waar we een ander soort paal zien, zonder verhaal maar met enkele foto's.

  Hier gaf Marc Constandt het woord aan de natuurgids voor de verdere begeleiding in de Westendse duinen. Niet vooraleer eerst nog de aandacht gevestigd te hebben op vier woningen in de Essex Scottishlaan, naast de chiro. Dat waren noodwoningen die bij de wederopbouw gebouwd werden naast de barakken en waarvoor de bouwer materialen kon afhalen in de werkplaats van de gemeente. Hieronder de foto ervan.

  Om familiale redenen kon ik helaas niet verder meer deelnemen, alhoewel ik nochtans een groot natuurliefhebber ben.

  Besluit
  Het was een geslaagde dag, zoals altijd goed georganiseerd, leerrijk en aangenaam. Ik wens de initiatiefnemer, de organisator en de uitvoerders dan ook te feliciteren.


  Bronnen
  Interview Prof Verstegen met Veto, Onafhankelijk, kritisch weekblad. Over het studentenleven te Leuven. http://www.veto.be/jg31/veto3106/intverstegen.html
  M. Constandt, Het grote aandeel van de architecten Pil en Carbon in de wederopbouw van Westende en Lombardsijde, in : Graningate, jg. 34, nr. 136, oktober-december 2014, blz. 131 ev.

  18-09-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Erfgoed
  Archief per week
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!