NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Open Vld Middelkerke wil respectvol campagne voeren
 • Herinneringen aan onze prille schooltijd in Westende
 • Kinderspelletjes: herinneringen aan mijn jeugdjaren in Westende
 • Jean-Marie Dedecker boegbeeld, getalenteerd schrijver en spreker, kortom een politiek fenomeen … toekomstig burgemeester van Middelkerke?
 • Even lachen: hebben jullie deze al gehoord?
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (35)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (13)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (10)
 • Die goeie oude tijd (12)
 • Dijk en Strand (15)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (22)
 • Evenementen (16)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (35)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (12)
 • Horeca (17)
 • ImmobiliŽn (12)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (10)
 • Landbouw (4)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (17)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (10)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (22)
 • Politieke partijen (42)
 • Scholen - Onderwijs (9)
 • Sociale woningen (2)
 • Sport (28)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (8)
 • Veiligheid - Politie (10)
 • Verkeer (20)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  27-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open Vld Middelkerke wil respectvol campagne voeren

  De lijst Dedecker gaf reeds op haar nieuwjaarsreceptie de aftrap van haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Met heel wat rake voorbeelden van al het negatieve dat de huidige meerderheid totnogtoe presteerde, toonde de lijsttrekker Jean-Marie Dedecker aan wat zijn partij niet en wel wil als hij en de zijnen het voor het zeggen krijgen.
  De Open VLD, aan de macht gekomen op 1 januari 2001, wil nog een vervolg breien aan de drie  voorbije legislaturen en heeft daarom gemeend ruim op tijd te moeten starten met het overtuigen/inpalmen van het Middelkerks kiespubliek. Ze doet dat onder het motto ‘Positief vooruit’. De partij verspreidt daarom sinds kort een brochure met die naam.

  Werd die enkel uitgedeeld aan vermoedelijke kiezers? Het boekje zou te zwaar geweest zijn om te laten versturen door de post, daarom is het persoonlijk bedeeld geweest en dus is het niet bij iedereen terechtgekomen. Ik was dus niet bij de ‘gelukkigen’ die er één mochten ontvangen. Ik nam dan maar de vrijheid om er één aan te vragen aan het partijbestuur, met gunstig gevolg, waarvoor dank.

  Hoe ziet de brochure eruit?
  De brochure oogt mooi met ontwerp en foto’s van Mario Declerck en schetst de voorlopige balans: ‘wat werd er allemaal gerealiseerd sinds 2012 (sinds Janna burgemeester is; daarvoor zal er niets gebeurd zijn, zeker?) en wat zit er nog in de pijplijn voor de resterende tijd van deze legislatuur.’
  De toekomstmuziek die ze voorspiegelen houdt o.a. in dat de (lage!) belastingen zouden stabiel gehouden worden, door een efficiëntER beheer van de financiële middelen. Dat is waarempel een eerlijke bekentenis!
  Een andere belofte (?) is dat ze van Middelkerke de stripgemeente van de kust willen maken. Is dat dan zo nog niet? Wat kan er nog meer gedaan worden? De striphelden hier de macht laten overnemen?
  De plannen om van de ‘Krokodiel’ een nieuw sport- en vrijetijdspark met een nieuw recreatief zwembad te maken, zouden klaarliggen. Ze zijn dus nog lang niet van plan om op te houden met de miljoenenverslindende projecten. Ze schijnen het ook ernstig te menen met het verbreden van de zeedijk. Ik wil dat alles eerst nog wel zien en het geloven zal ik pas daarna.
  Misschien kan er nog een wielerbaan en een modern GHELAMCO voetbalstadion met atletiekpiste bijkomen. Terwijl ze toch bezig zijn. En de relaties bestaan al!

  In de brochure gaat men er al van uit dat het door hen goedgekeurd project voor het casino inderdaad zal gebouwd worden. En GRATIS, nietwaar?
  Dat er ook een nieuw ‘Woon- en Zorgcentrum’ komt, dat zal wel een lapsus zijn zeker? Wat is ‘De Ril’ dan? Bedoelen ze misschien een nieuw project van assistentiewoningen of een nieuw dienstencentrum? Als ze daarmee de kwaliteit van de ouderenzorg kunnen verbeteren tegen een betaalbare prijs (voor de gemeente maar zeker voor de bejaarden), dan kan ik dat alleen maar toejuichen.

  De gemeenteschool van Westende zou verbouwd worden en er zou extra ruimte gecreëerd worden voor de gemeenteschool in Leffinge. Dat vind ik natuurlijk zeer goed!

  En dan zijn er nog de klassieke vage beloften:
  - verder investeren in onze jeugd
  - de dienstverlening op een kwalitatief hoog niveau houden
  - de kleine en grote verenigingen blijvend ondersteunen
  - nog beter aanpakken van de strijd tegen de criminaliteit
  - het op punt zetten van een eigen ambulancedienst
  - het steunen en samenbrengen van de bewoners op een laagdrempelige manier
  - blijven investeren in netheid (om eindelijk na 17 jaar de strijd tegen de hondenpoep, de
        paardendrollen en het onkruid in hun voordeel te beslechten?)
  - Middelkerke aantrekkelijker maken door investeringen.

  Door vaag te blijven kan je de indruk geven dat geen enkel domein aan je aandacht en zorg ontsnapt, maar de vraag is wat er allemaal van zal terecht komen. Zijn ze misschien nu al zeker dat er voor hen een vierde legislatuur komt?

  Is de brochure een reactie op het optreden van oppositiepartij LDD?
  Daar heeft het natuurlijk alle schijn naar omdat Jean-Marie Dedecker zich in de voorbije maanden telkens fors uitliet over de projecten van de meerderheid, onder meer over het casinodossier. Het Progressief Kartel en nu ook de NV-A bleven evenmin zwijgend toekijken.
  Janna Rommel-Opstaele beweert nochtans van niet: “De titel 'Positief Vooruit' alludeert niet op droombeelden of het weerleggen van doemdenkerij van de oppositie. We verwijzen naar concrete slagkracht".

  Wat verstaat de Open VLD eigenlijk met ‘Positief’?
  "We willen ons blijvend kenbaar maken aan de burger en de tweede verblijvers. We nodigen hen uit om mee te denken over het beleid. Wat kan beter? Wat moet anders? We hebben ondertussen al veel mooie dingen gerealiseerd, maar we moeten ons blijven verbeteren. Bovendien willen wij op een respectvolle manier campagne voeren, waar de deur wagenwijd openstaat voor iedereen om hun mening te geven, ongeacht zijn of haar achtergrond."

  Laten wij die tekst even ontrafelen en ontleden!

  Blijvend kenbaar maken aan de burger en de tweede verblijvers
  Natuurlijk wil de Open VLD de Middelkerkse geschiedenis ingaan als de partij die door haar ‘mooie, nuttige’ projecten de gemeente voor eeuwig op de toeristische kaart gezet heeft. Zelfs al werd daarbij helaas niet op een miljoen euro meer of minder gekeken.
  Ze zijn toch nu al meesters in het ‘kenbaar maken’ zelfs al is dat niet steeds in de gunstige zin.
  Maar wat hebben de tweede verblijvers te zien met hun verkiezingscampagne?
  Als tweede verblijver geniet je wel mee van wat toeristen en bewoners allemaal kunnen beleven. Je bent één van de hoofdsponsors van de gemeente. Je bent dus meer dan een gewone toerist maar je woont hier niet. Je verblijft hier alleen maar, bij goed en bij slecht weer. Stemmen ze misschien ook voor de Open VLD? In de gemeente waar ze wonen, dan!

  Meedenken met het beleid?
  Als ze na oktober 2018 die mogelijkheid zouden bieden, als ze daar nog de kans toe krijgen, dan zou dat inderdaad positief zijn.

  Luisteren naar de oppositie in de gemeenteraad en naar de burger, is nu éénmaal niet hun sterkste punt. Ze vragen nu en dan wel eens de mening van de bewoners over de werken in hun straat … als alle plannen de studiebureaus verlaten hebben en de kranen en bulldozers al de straat inrijden.
  Hoe zou de bevolking zijn mening kunnen geven over een project enkel en alleen op basis van een foto? 

  Herinneren jullie zich de uitspraak van toenmalig burgemeester Michel Landuyt dat vergaderingen waar de burger zijn mening kan uitdrukken ‘praatbarakken’ zijn, waar hij niet van houdt. Iedereen heeft het recht om eens van gedacht te veranderen maar ik kan maar niet geloven dat hij er nu anders over denkt. Hebben ze ons gevraagd of we dat evenementenplein met drie ondergrondse parkeerverdiepingen in Middelkerke wilden? Of de uitkijktoren? Of dure beelden voor het beeldenpark? Of een nieuw casino? Of een verbrede zeedijk? Of wat we vonden van het (mislukt) project ‘minigolf’? Of van het onbegrijpelijk aanleggen van tijdelijke tenniscourts. Of van het overvloedig sponsoren van wielerwedstrijden?
  En tenslotte … zal de secretaris daar wel mee akkoord gaan?

  Hebben ze al mooie dingen gerealiseerd?
  Natuurlijk wel! Ik heb het al vaak geschreven.
  Ze hebben zeker al positief werk geleverd dat in bepaalde domeinen nuttig en vooruitstrevend was. Dat kon ook niet anders ... gedurende drie legislaturen, met het budget dat ze ter beschikking hadden en met een (te?) grote groep beschikbare ambtenaren, waaronder zeer veel bekwame.
  De toegeving ‘we moeten ons blijven verbeteren’, betekent dit dat niet enkel hun ‘mooie realisaties’ zullen aangehaald worden, maar ook hun fouten? En dat ze na (gewonnen?) verkiezingen zullen besturen zoals een goede huisvader, met meer oog voor het welzijn van de gemeente en minder voor hun eigen prestige?

  De titel van hun brochure alludeert niet op droombeelden
  Droombeelden hebben ze in de voorbije jaren inderdaad al genoeg gehad: een watersportcentrum naast 'Zon en Zee', het naaktstrand, een pier tegenover het casino, het organiseren van het vertrek of de aankomst van een tourrit. Of de unieke ijspistes op de kerstmarkt! Of het verleggen van de tram in Lombardsijde! Of de reeds jaren aanslepende bouw van sociale woningen in de Badenlaan, met parkeertoren, telkens gecounterd omdat het terrein soms meer gelijkt op het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’.

  Wat betekent ‘doemdenkerij’ van de oppositie?
  Een doemdenker is iemand die somber is over de toekomst, een zwartkijker, een pessimist.
  Per definitie bestaat de oppositie uit partijen die kritisch meekijken met besluiten, die afspraken controleren en voorstellen doen in de gemeenteraad. Het is niet omdat zij ook liever de meerderheid zouden vormen maar nu tijdelijk opposanten zijn van de Open VLD- CD&V, dat zij niet het beste zouden wensen voor de gemeente. Zijn dat allemaal zwartkijkers of pessimisten? Natuurlijk niet, maar de Open VLD vindt dat wel, al beweert ze dat ze zich in hun campagne niet zullen bezighouden met het weerleggen van die doemdenkerij. Geloven jullie dat? Ik niet!
  Betekent het dat ze de oppositie en de burgers van Middelkerke ertoe willen aanzetten om alles goed te vinden wat zij doen?
  Betekent dit nu officieel dat ze voortaan niet meer wensen dat de burger vragen stelt, die de meerderheid in moeilijkheden (kunnen) brengen? Dat wie toch kritiek uitoefent, toch nog een positieve reactie mag verwachten en geen poging om hem of haar uit te sluiten van informatie? Dat de deur ‘wagenwijd’ zal openstaan voor iedereen, ongeacht zijn/haar achtergrond? Dat de oppositie uitgenodigd wordt om mee te werken aan het beleid? Dat kan toch niet anders dan vroege verkiezingspraat zijn, want ze hebben nauwelijks oor gehad voor de voorstellen van de oppositie, integendeel zelfs.

  Besluit
  We worden dus allemaal uitgenodigd om positief te denken. Als er een negatieve gedachte in je opkomt over het door de Open VLD gevoerd beleid, dan moet je die verbannen en blijven glimlachen.
  Positief denken maakt niet alleen je leven leuker, het helpt je zelfs langer te leven.
  Ik ben blij dat de OpenVLD nu ook positief gaat denken!
  Ziehier nog een paar tips:

  Vroegere artikels over het onderwerp
  16.5.16 'Middelkerke: Mogen wij onze mening nog uiten? Is democratisch handelen nog
                  wel aan de 
  orde? Krijgt de burger inspraak? (zie map ‘Gemeentebestuur’)
  25.3.15: ‘Antwoord aan een positieve Westendenaar' (zie map ‘Mijn blog‘)

  Bronnen
  " Het Laatste Nieuws* - 11 Feb. 2017 Pagina 41 * " (TVA)

  27-02-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  20-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herinneringen aan onze prille schooltijd in Westende

  Ik heb het al enkele keren gehad over het schoolleven in Westende, dat ik beleefde van begin september 1943 tot einde juni 1949. Ziehier de gegevens over mijn vroegere artikels, die jullie kunnen vinden in de map ‘Scholen-Onderwijs’.
  05.9.2016 College of RMS, een keuze voor jongens en meisjes uit Westende,
             Lombardsijde en Middelkerke halfweg de 20ste eeuw.

  06.2.2011 Onderwijs in Westende: Natuurlijk weet ik dat 1943 niet te vergelijken is met
             2011!

  19.12.2010 Lang geleden! Toen we nog op de schoolbanken zaten in Westende

  Toch heb ik er nog niet alles over verteld en het huidig artikel is daarom bedoeld als aanvulling.

  Vooreerst nog iets over de afhankelijkheid van de Westendse scholen.
  In Vlaanderen was, op de meeste plaatsen, tot in de twintigste eeuw het onderwijs op het platteland als volgt georganiseerd: de jongensschool was een door de gemeente georganiseerde school en de meisjesschool was in handen van een religieuze orde. In Westende waren dat de zusters van de congregatie Vincentius à Paulo in Kortemark. Samen met de meisjes zaten daar ook de kleuters.
  De gemeentelijke jongensschool was eigenlijk ook een katholieke school. Ouders die geen katholiek onderwijs wensten, konden/moesten hun kinderen naar het rijksonderwijs in Nieuwpoort sturen.
  Het gemengd onderwijs met jongens en meisjes in éénzelfde school, werd op het einde van de twintigste eeuw ingevoerd.
  Bij het begin van de 21e eeuw gaan er echter stemmen op om het gescheiden onderwijs weer in te voeren. Onderzoek schijnt immers te suggereren dat zowel jongens als meisjes beter presteren in een homogene leeromgeving, vooral op de leeftijd 13-15 jaar, waar de ontwikkeling van jongens en meisjes grotendeels in verschillend tempo verloopt.
  Dat zal wel nog niet voor morgen zijn, zeker?

  De inrichting van de klassen en de schoolbenodigdheden die nu niet meer gebruikt worden.
  Ziehier een foto van een klas met twee studiejaren (links het derde leerjaar en rechts het vierde) onder de leiding van meester August Dewulf, met vooraan rechts Fred Diet (die mij deze foto opstuurde uit Canada) en rechts van hem Oscar Roose (+1959) en achter hem Willy Coene. Misschien maakten sommige onder de bloglezers ook deel uit van die klas of herkennen ze nog meer leerlingen.

  Op onderstaande foto (geschonken door Gery Osaer) die we vooraan rechts herkennen, komen meer bekenden voor: Robert Morel, Carlos Osaer, Gilbert Janssens, René Vermet, Walter Thyvelen, Désiré Verslype, Christian Desaever, Roger Terwe, …
  Albert Bloes is de meester en links zien jullie het vijfde studiejaar en rechts de helft van het zesde studiejaar waartoe ik toen ook behoorde. De andere helft van het zesde leerjaar staat er niet op omdat de fotograaf nog niet over een toestel beschikte met een voldoende brede hoek. De tweede foto heb ik helaas niet gevonden.

  Soms was er ook nog een zevende en achtste studiejaar met één of twee leerlingen, die niet wensten verder te studeren maar die door de opgelegde leerplicht tot hun 14de school moesten lopen. Ook die staan dus niet op de foto.

  Ik voeg die beide foto’s (nogmaals) bij mijn tekst om een beeld te geven van de klasinrichting. Zoals jullie uiteraard zien, zitten twee leerlingen naast elkaar op een schuin afhellende lessenaar. Dat moest rugklachten vermijden. Men vond namelijk dat je aan een platte lessenaar niet met een rechte rug kon lezen en schrijven. Volgende afbeeldingen geven daarvan een beter idee.

  Vooraan in het midden van de bank was een ligplaats voorzien voor een glazen inktpot. De griffels en pennen konden vooraan in gleuven terecht. Het bovenblad was opklapbaar en daaronder was ruim plaats voor schriften en ander materiaal, zoals de persoonlijke lei en de griffels, al dan niet in een griffeldoos en een sponsje.

  Dit belette kwajongens niet om op de lei te spugen als ze die wilden schoonmaken. Later hadden de kinderen een ruitjesschrift en een lijntjesschrift. In dat laatste leerden de kinderen schoonschrijven.

  In tegenstelling tot nu konden de meeste kinderen nog niet lezen of schrijven op het moment dat ze naar het eerste leerjaar gingen. Dat werd dus aangeleerd in het eerste en vervolgd in het tweede leerjaar. Boven het bord hingen platen met korte zinnetjes van eenvoudige woordjes. Wie herinnert zich nog?
                 ‘een man met een aap’
                 'de bijl van oom’
                 ‘zus met een neus op’
                 ‘het is vier uur’
                 ‘de pet van rik’
                 ‘jan en mie’
                 ‘de school is uit’
                 'het schip vaart op zee’
                 'een geit in de wei’
                ‘de vos bijt de haan’
                 'poes en de duif’
  Naast elk zinnetje stond een figuur om het te illustreren.
  Natuurlijk stond ook rekenen op het programma. Voorop stond het opdreunen van de tafels van vermenigvuldiging.

  Bovenop de kast stonden meetkundige ruimtefiguren: de kubus, de balk, de cilinder, de bol, de piramide, het prisma. Aan de muur hingen kaarten van België en van de wereld.

  In het midden van de klas stond een kolenkachel met een buis. Wie dichtbij zat, kreeg het in de winter lekker warm; wie aan de andere kant van de klas zat, had het koud. Soms mochten de kinderen dan van plaats wisselen.

  Van turn- of zwemlessen, muzieklessen, uitstapjes, op school eten of naschoolse opvang, was geen sprake.
  Wij hadden daar ook geen behoefte aan. Spelen op straat en zwemmen in zee of in de Lac-aux-Dames na de schooluren hielden ons voldoende fit. Weinig moeders gingen uit werken en dus hadden ze meer tijd om zich om hun kinderen te bekommeren.
  De dorpspastoor kwam de godsdienstlessen geven en om ons voor te bereiden op onze plechtige communie trokken we naar de ‘lering’ in de kerk.

  Bijzondere gebeurtenissen tijdens onze schooltijd
  Op het einde van de tweede wereldoorlog heerste een groot tekort aan voedzame levensmiddelen.
  Omdat de bessen, die in het najaar welig groeien aan de takken van de duindoorn, rijk zijn aan vitamine C, moesten alle schoolkinderen onder de leiding van hun meester, de bessen plukken om aldus een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het voedseltekort.

  In 1946 werd een nieuwe spelling ingevoerd. Voor heel wat leerlingen was het niet vanzelfsprekend om die overschakeling zonder problemen te verteren.
  Ziehier enkele voorbeelden van de vroegere en de nieuwe schrijfwijze.

       Antwerpsch-Antwerps, valsch-vals, gansche-ganse, wasschen-wassen
                 maar: komisch-komisch      
  (uitgang -isch blijft)
       koopen-kopen, oogen-ogen, stooten-stoten
       leenen-lenen, zweeten-zweten, heeten-heten

  Colorado-keverplaag
  De coloradokever is sinds 1930 in Europa een belangrijke plaag voor de aardappelplant, met name de larven ervan zijn erg vraatzuchtig en kunnen aardappelvelden geheel ontbladeren. De voedselbevoorrading kan erdoor in het gedrang komen. Daarom worden alle mogelijke middelen ingezet voor de bestrijding van de ‘staatsvijand Nr1’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden aardappelen gerantsoeneerd. Bovendien liet de Duitse bezetter zich inspireren door het Oostenrijkse voorbeeld om kinderen en werklozen in te schakelen. Aan dit wanhopig gevecht tegen een schijnbaar onoverwinnelijke tegenstrever, moesten wij dus ook deelnemen … en beestjes van de planten plukken … weliswaar zonder succes.
  Na de oorlog werden opnieuw intensieve voorlichtingscampagnes opgezet. Ook het leger werd ingezet. De aardappeltelers haalden uiteindelijk de overhand door de inzet van bedenkelijke pesticiden zoals DDT.

  Schorsing van meesters wegens collaboratie.
  De samenstelling van het onderwijzend kader heeft tijdens onze lagereschooltijd heel wat wijzigingen ondergaan. Veel leerkrachten geloofden tijdens de tweede wereldoorlog in een nieuwe orde. Na de oorlog werden ze dan ook tijdelijk geschorst. Dat was het geval met August Dewulf en Albert Bloes. Zij zouden ‘een onvaderlandsche houding aangenomen hebben, antinationale doelen nagestreefd hebben en propaganda gevoerd hebben ten gunste van de vijand’.
  Er werden toen enkele tijdelijke leerkrachten aangeworven om beide te vervangen. Een hele aanpassing weer voor de leerlingen.

  Sluiting en verhuis in 1944
  Op 4 maart 1944 werden de scholen van Westende gesloten. Het onderwijzend personeel werd gebruikt voor het opmaken van de ontruimingsfiches, bestemd voor het Hoog Commissariaat van de Ontruiming.
  Op 8 september 1944 werd de school voor de tweede keer beschadigd door beschietingen. Dat bracht mee dat wij tijdelijk les kregen in villa ‘La Dune’ in de Duinenlaan, het huidig schoonheidssalon van Fabienne Coucke,

  Besluit
  Vroeger was het dus anders …. Maar was het ook beter? Moeilijk te beantwoorden!

  Bronnen
  http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/89315-de-belevingswereld-van-het-kind-in-de-achttiende-eeuw.html
  http://www.nostalgiekrant.nl/spelletjes_van_vroeger.htm
  http://www.west-vlaanderen.be/overdegrens/gebiedenbeleid/externe_relaties/samenwerkingsakkoorden/leader/
  kinderenvantoen/Documents/De%20lagere%20school%20van%20toen.pdf

  20-02-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Scholen - Onderwijs
  13-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderspelletjes: herinneringen aan mijn jeugdjaren in Westende

  Waarmee wij ons ‘onledig’ hielden
  Er was eens een tijd waarin wij bijlange nog niet naar de meisjes keken, toen er nog geen cinema’s, geen televisies, geen computers (en computerspelletjes), geen internet, geen smartphones of andere GSM’s bestonden. Bij ons thuis stond er geen volgestouwde speelgoedkist of -kast, zoals dat vandaag in veel gezinnen het geval is. De mooiste stukken speelgoed kregen kinderen enkel en alleen van Sinterklaas, niet bij verjaardagen of andere feestelijkheden. Dat ging dan om poppen, speelgoedpaardjes op wieltjes, autootjes, een meccano of een trein, al naargelang de portemonnee van papa en mamma.
  De jongens hadden knikkers, bikkels, een tol of een voetbal. De meisjes hadden een springtouw of een kaatsbal. Kinderen maakten een deel van hun speelgoed zelf: een 'klakkebusse', een schietlap, een boog, een vlieger.
  Balspelen bestonden toen ook al natuurlijk, vooral voetbal. Je had genoeg aan een bal. Ik heb ook nog matchen gespeeld met een gedroogde varkensblaas. Met truien of jassen duidden wij de goals aan.
  Kinderen moesten zich dus met veel minder tevredenstellen dan vandaag. Wij wisten natuurlijk niet beter! Omdat er veel minder verkeer was dan vandaag, konden wij nog op straat spelen... een groot voordeel.
  Jullie zullen mij natuurlijk niet horen verkondigen dat het toen beter, plezanter, …. was dan nu.
  Elke tijd heeft zijn charmes. En zoals Godfried Bomans ooit zei “Ooit zal de huidige tijd ook de goeie oude tijd genoemd worden’ .
  Mensen uit de huidige generaties zullen mij misschien niet geloven, maar wij verveelden ons niet, integendeel, wij amuseerden ons kostelijk, vaak met heel simpele spelletjes.
  Ik wil het hier hebben over deze die wij op de schoolkoer of op straat speelden.
  Vooraf kan ik al zeggen dat veel daarvan neerkwamen op een wedstrijd waarbij de medespeler(s) moest(en) uitgeschakeld worden.

  Op de speelkoer (1943-1949)

  Knikkeren (met de 'ketten' spelen, marbelen)
  Teken op de grond een cirkel waar elke speler een knikker inzet. De eerste speler probeert één of meer knikkers uit de cirkel weg te schieten en ze zo in de wacht te slepen. Elke keer als hij raak schiet, mag hij nog eens proberen van op de plaats waar zijn schietknikker (wij noemden die onze ‘stekker’ waarmee we de beste resultaten behaalden) bleef liggen. Blijft zijn knikker in de cirkel liggen, dan is zijn beurt voorbij en wordt deze knikker een deeltje van de inzet. Het spel is voorbij wanneer alle knikkers uit de cirkel geschoten zijn.
  Er werd, onder andere, geknikkerd voor prentjes van wielrenners.

  Bikkelen (‘pekkeln’)
  Het spel vereist voornamelijk handvaardigheid. De 5 bikkels worden in de hand genomen, opgegooid en weer opgevangen op de rug van dezelfde hand. Daarbij moet een bepaalde volgorde in het aantal bikkels dat opgegooid wordt, worden aangehouden. Wie van de ouderen kent de bewegingen ‘zaaien’, ‘maaien’ of ‘kappen’ niet meer? Dat zijn de bewegingen die moesten uitgevoerd worden bij het opvangen van de bikkels.

  Alle regels van het spel vinden jullie op http://www.didak.com/sites/default/files/files/kite/manual/spelregels%20ndl%20BIKKELEN.pdf
  OF
  http://www.zwinstreek.eu/202-geschiedenis/heemkundige-kringen/publicaties-heemkunde/12519-bikkelen-2004-01

  Omkijkertje
  Eén kind staat met het gezicht tegen de muur, de anderen staan een eind verderop achter een lijn of een ander afgesproken beginpunt. De kinderen moeten proberen het kind dat tegen de muur staat aan te tikken. Dat kind zegt langzaam “1, 2, 3…” gevolgd door “Piano!”. Dan kijkt hij/zij om. Iedereen moet dan helemaal stokstijf stil staan. Als er toch iemand beweegt, moet die terug naar de startlijn.
  Hoe wij dat spelletje noemden, weet ik niet zeker meer. Ik denk ‘1,2,3 … piano’

  Tollen
  Je had een tol (‘top’ voor West-Vlamingen) die je zelf mooi kleurde of je deed onderin de tol een schroef of spijker of je versierde die met punaises of met krijtjes. Je draaide een touw rond de tol, niet helemaal want je moest een stukje in je hand kunnen houden om te 'kappen', dat is je arm naar omhoog zwieren en terug en dan het uiteinde van het touw vasthouden zodat de rest van de tol afrolde. Hoe harder je zwierde hoe harder de tol draaide.

  Touwtje springen (meer voor de meisjes)
  Je nam gewoon een stuk touw en het ene uiteinde nam je in rechterhand en het andere uiteinde in je linkerhand. Je zorgde dat je voor het touw stond zodat je met de armen kon gaan draaien en over het touw kon springen als het voor je voeten kwam. En zo draaide en sprong je maar door. Je kon het ook met meerdere doen, je had dan een groter touw nodig. Twee kinderen deden het touw tegelijkertijd dezelfde kant op draaien en de derde sprong er dan overheen. Tijdens het draaien kon er ook nog een vierde bijspringen.

  Zakdoek leggen
  De spelers zitten in een kring, behalve één. Deze laatste loopt rond de kring terwijl de overige zingen: 'Zakdoekje leggen, niemand zeggen 'k heb de hele dag gewerkt 2 paar schoenen heb ik afgewerkt 1 van stof en 1 van leer hier leg ik mijn zakdoekje neer. . .' . . De loper laat de zakdoek vallen achter één van de zittende kinderen. Deze moet dan die eerste proberen te tikken voor die nog eens volledig rond de kring kan lopen. Lukt dat, dan is hij/zij de volgende zakdoeklegger. Lukt dat niet, dan moet hij/zij in het midden van de kring gaan zitten, waar hij/zij pas uit mag als de volgende mislukte hem/haar komt aflossen.

  Voetballen
  Natuurlijk werd er ook gevoetbald op de koer. Vaak vloog de bal over een 2-meter hoog muurtje dat de koer scheidde van de landerijen van hovenier Cyriel Van Overberghe, die daarmee niet erg opgezet was.

  Handstand tegen de muur
  De vrije handstand, dat konden slechts enkele, maar tegen de muur dat konden wij allemaal.

  Haasje-over
  Spel waarbij men over elkaars rug springt. Soms vormden meerdere kinderen een rij hindernissen. De springer moest dan over alle ruggen springen en zich daarna zelf opstellen als hindernis.

  ‘Boare’ werd veel gespeeld. De deelnemers moesten van de ene kant van de koer naar de andere lopen. In het midden stonden een paar leerlingen die één of meerdere overlopers moesten 'vangen'.

  Gendarme en dief
  Lopen langs diagonalen (geultjes voor de waterafloop) en boorden van de koer. Een leerling, die in het midden van de koer stond, moest naar een hoek lopen om te proberen iemand te 'vangen'.

  In de winter werd er op de speelkoer al eens een glijbaan gemaakt die bleef liggen zolang het vroor.

  Op straat

  Hinkelen/Hinken
  Teken met krijt tien genummerde vakken op de grond. Beginnen met één, daarboven een hok (perk) met het cijfer twee erin, daarboven twee hokken genummerd drie en vier, daarboven vijf, daarboven zes, daarboven twee hokken met zeven en acht, daarboven negen en een halve cirkel met een tien erin geschreven!
  Om de beurt mogen de kinderen een steen(tje) gooien. De eerste keer in het eerste vak; dat vak moeten ze dan overspringen. Ze hinkelen alle vakken, mogen bij de dubbele vakken met twee voeten op de grond en in het laatste vak draaien. Op de terugweg moeten ze het steentje weer oppakken. De tweede ronde, moeten ze in het tweede vak gooien en zo verder voor alle vakken. Als ze per ongeluk met twee voeten in een vak komen, moeten ze weer achteraan sluiten! Als je bij tien gekomen bent heb je gewonnen!
  Wij vonden toen wel dat dit meer een spel was voor de meisjes, die niet bij ons op de gemeenteschool zaten, maar bij de nonnetjes. Zij speelden dat ook wel op de speelkoer.

  Steltlopen
  Een stelt is een lange lat met daaraan een driehoek geschroefd. Daar moesten je voeten op staan. De latten klemde je onder je armen en dan moest je zo proberen te lopen. Er waren ook stelten met "twee verdiepingen". Dan kon je wat hoger van de grond komen, maar dat was moeilijker omdat de steltlatten dan niet altijd meer onder je armen geklemd konden worden en ze dus met alleen je handen in evenwicht gehouden moesten worden. Er werden onderling hardloopwedstrijden mee gehouden.

  Hoepelen
  Een hoepel was een oud fietswiel zonder spaken en zonder banden, het kale wiel dus. Je had een stokje en dat deed je in het verdiepte gedeelte van het wiel en zo kon je het wiel voortduwen.

  Rolschaatsen

  Verstoppertje (‘katje duuk”)
  Eén persoon is de zoeker en telt met de ogen dicht tot een afgesproken getal, terwijl de anderen zich verstoppen, liefst op een terrein met veel verstopplaatsen. Na het tellen roept de zoeker "Wie niet weg is, is gezien, ik kom!" en probeert iedereen te vinden die zich heeft verstopt of de zoeker moet na het tellen wachten tot hij "Kom maar" hoort roepen waarna hij mag beginnen met zoeken. Het spel is beëindigd als iedereen gevonden is.

  Autopetten (in onze taal een trontienittu): ziehier een exemplaar, maar zo luxueus waren de onze niet.

  Klakkubussu: (klakkebuis, proppenschieter) uitgeholde cylindervorm in hout van de vlierstruik waarmee men papierproppen kon wegblazen.

  Schietlap (katapult):

  Een “schietlap” werd gemaakt van een houten spriet, zorgvuldig uitgekozen uit de takken van een boom, twee rekkers van een oude binnenband en een stukje soepel leder. We schoten daarmee stenen naar alle voorwerpen die we wilden vernielen. Meermaals schoten we de stenen potjes die op de telefoon- en elektriciteitspalen stonden, aan flarden. Vogels op de elektrische kabels waren evenmin veilig. Ruiten moesten er ook soms aan geloven. (per ongeluk, natuurlijk!) Wat waren wij (toen) toch stout, hé!

  Een kamp maken
  De (toen nog weinig geschonden) overblijfsels van de Atlantikwal waren een geliefd speelterrein. Van Westende-bad tot aan het militair kamp, konden wij ons ongezien verplaatsen via onderaardse gangen.

  En dat was nog niet alles…
  Zowel jongens als meisjes gingen vissen in de beken met zelfgemaakte hengels; of ze klommen in de bomen. Andere streken die vooral jongens uithaalden, waren: vogeleieren roven en dan uitblazen en aan elkaar rijgen, kikkers vangen en opblazen,  meikevers aan een draadje hangen zodat je ze kon horen zoemen of ze in een luciferdoosje stoppen om er mee uit te pakken als je een zeldzame soort in je bezit had.
  Een pakje leggen om een fietser te doen stoppen om het daarna, verdoken in een gracht, weg te trekken, was nog zo’n deugnieterij.
  Boerderijen waren met hun binnenhof en schuren ideale pretparken. Als de dorsmachine een boerderij aandeed, dan was dat iets extra.

  Je had ook de jaarlijkse kermis. Veel zakgeld kregen wij niet. Kinderen raapten kogels en stukjes shrapnel op en brachten ze naar ‘Stanten’, de Westendse ijzerhandelaar om wat beter ‘bij kas’ te zijn.
  Vooral de 'boksotto’s', de 'sjhuutn', 'de rupsu', de 'vielootjus' en de 'sliengurs' waren bij ons in trek.

  Zomerspelen
  Tijdens de tweede wereldoorlog en enkele jaren daarna konden wij gelukkig gebruikmaken van het openluchtzwembad 'Lac-aux-Dames'. Daar leerde ik ook zwemmen dank zij Briek Boone, toen zwemkampioen en redder.
  Het strand was er natuurlijk ook, waar we niet enkel zwommen, maar ook forten bouwden, in onze ogen om de zee te trotseren, waarin we uiteraard niet slaagden.

  Winterspelen
  Destijds waren de winters strenger dan nu en viel er ook meer sneeuw. Die van 1947 was zelfs een heel strenge.
  Wie ijsschaatsen bezat, kon zich uitleven op beken of ondergelopen weiden. Je kon er ook op uit trekken met de slede.
  Bij sneeuwval maakten we natuurlijk een sneeuwman en kleedden we die aan.

  … en natuurlijk gooiden we met sneeuwballen, liefst naar de meisjes.

  Jullie vinden hieronder twee adressen van filmpjes die op uitstekende manier delen van mijn tekst hierboven illustreren.
  https://www.youtube.com/watch?v=uMryAdR2gmI
  https://www.youtube.com/watch?v=RiXE2I1EQdk

  Kinderspelen van Pieter Brueghel
  Het olieverfschilderij op paneel getiteld “Kinderspelen” gemaakt in 1560 door Pieter Brueghel de Oude (ca. 1525-1569), een Vlaamse kunstschilder, biedt een schat aan informatie over kinderspelen in de zestiende eeuw. Op het 118 x 161 cm grote doek staan meer dan zeventig verschillende spelen afgebeeld. Op het eerste gezicht lijkt het een idyllisch tafereel. Maar schijn bedriegt. De afgebeelde figuurtjes zijn namelijk geen kinderen. Het lijken meer kleine volwassenen. Het schilderij symboliseert daarmee de denkbeelden van Johannes Calvijn, namelijk, dat het spelen van spelletjes maar een nutteloze en dwaze bezigheid is, een verspilling van tijd. Dat leidde op sommige plaatsen zelfs tot een verbod op bepaalde spelen. Calvijn was een belangrijke Frans-Zwitserse christelijke theoloog tijdens de reformatie, naar wie een protestants-christelijke stroming, het calvinisme is genoemd.
  Enkele spelletjes hebben de tijd naar nu doorstaan.

  Bronnen
  http://vriendenkringwatou1950.skynetblogs.be/spelletjes/
  https://www.west-vlaanderen.be/overdegrens/gebiedenbeleid/externe_relaties/samenwerkingsakkoorden/leader/kinderenvantoen/PublishingImages/Paginas/meerinfo/Kinderspelen%20van%20toen%20Spelbrochure.pdf

  13-02-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Die goeie oude tijd
  06-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jean-Marie Dedecker boegbeeld, getalenteerd schrijver en spreker, kortom een politiek fenomeen … toekomstig burgemeester van Middelkerke?

  Tien jaar LDD
  Jean-Marie Dedecker werd bij de VLD (door Verhofstadt) als wit konijn binnengehaald voor de federale verkiezingen van 13 juni 1999. Hij haalde 52.492 voorkeurstemmen en werd rechtstreeks verkozen. Hij zetelde als senator van 1999 tot 2004, daarna was hij lid van het Vlaams Parlement en tegelijk gemeenschapssenator.
  Na zijn ontslag door Open VLD richtte hij op 17 november 2006 mede de denktank Cassandra op. Dedecker besliste in dezelfde maand om lid te worden van N-VA, maar dit bleef bij een zeer korte passage vermits CD&V haar veto tegen zijn lidmaatschap stelde. Cassandra besliste hierop dat er voldoende basis was voor een nieuwe liberale partij in Vlaanderen. De nieuwe politieke partij werd dan ook op 19 januari 2007 officieel voorgesteld aan de pers als Lijst Dedecker, Partij van het Gezond Verstand. (LDD)
  In 2011 werd de naam gewijzigd in Libertair, Direct, Democratisch. Zo kon de afkorting LDD behouden blijven.
  Bij de verkiezingen van 10 juni 2007 werd JMD verkozen als lid van de Kamer voor Volksvertegenwoordigers.
  Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 werd de naam van de partij alweer gewijzigd, en kwam ze (in slechts een aantal gemeenten) op onder de naam Lijst Dedecker.
  Sinds de verkiezingen van 25 mei 2014 is de partij niet meer vertegenwoordigd in een parlement.
  De LDD vierde dus onlangs zijn tienjarig bestaan en dat gebeurde samen met welgeteld 370 aanwezigen waaronder verschillende Middelkerkse N-VA bestuursleden, wat de indruk zou kunnen wekken dat er voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen iets moois aan het groeien is tussen beide partijen. Volgens Jean-Marie zou er wel geen sprake zijn van een fusie maar eventueel wel van een kartel tussen beide partijen.
  Afwachten dus! In ongeveer 21 maanden kan nog veel gebeuren.

  De toespraak van Jean-Marie
  In het oog van een camera van Focus TV en van verschillende, ik neem aan persfotografen, hield Jean-Marie een vurige toespraak die een uur duurde en die drie grote delen omvatte: de Vlaamse en federale politiek, de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en een aanklacht tegen de meerderheid Open VLD-CD&V in Middelkerke.
  Ik zal mij hier uiteraard beperken tot een bespreking van het tweede en derde deel omdat het eerste niet binnen de doelstellingen van mijn blog valt.
  Toch wil ik hier aanstippen dat het nog niet duidelijk is wat LDD in 2019 zal doen, wanneer de volgende Vlaamse en federale verkiezingen plaatsvinden. Zij willen eerst, na de gemeenteraadsverkiezingen, het draagvlak inschatten, de temperatuur opmeten. Zal er op dat ogenblik voldoende ruimte zijn op rechts? LDD zou dan klaarstaan om het gat op te vullen.
  In tegenstelling met wat sommige misschien denken (en misschien liever zouden hebben?) is LDD geen partij die uit zijn graf moet opstaan. De partijstructuur is overeind gebleven en Jean-Marie zelf is opnieuw populair en wordt weer overal gevraagd als spreker en als columnschrijver. Zijn partij zou (opnieuw) “de wind in de zeilen hebben”, oudgedienden zouden een terugkeer overwegen en afvalligen van de N-VA zouden er interesse voor betonen.

  Jean-Marie leek heel enthousiast in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018: "LDD is alive and kicking. In Brasschaat, Glabbeek, Oud-Turnhout, Antwerpen, Kortrijk, Gent, Brugge, Middelkerke én Oostende wordt een lijst opgericht. Dat zal niet noodzakelijk onder de naam 'Dedecker' zijn, maar eerder als ‘Dorpspartij’ of ‘Gemeentebelang’. Er is namelijk een groot verschil tussen nationale en lokale politiek. In alle steden waar een lijst wordt opgericht, ga ik spreken en breng ik een bezoek. Zo ben ik de hefboom tot oprichting en geef ik mijn volle steun aan het lokale bestuur.
  We gaan op zoek naar beslissende figuren, die bekwaam zijn de aandacht te trekken. Het is aan hen om hun kandidatuur bekend te maken. In Oostende is er zeker een mogelijkheid om een doorbraak te forceren."
  Natuurlijk zal Jean-Marie in 2018 in Middelkerke de lijst van de LDD trekken. Natuurlijk wil hij dat zijn tweede poging deze keer wel uitmondt op het burgemeesterschap. Kan een partij een betere kopman wensen? Hij was hier in 2012 al de grootste stemmentrekker en een boegbeeld, wat hij ongetwijfeld is, spreekt de kiezers aan. De mensen houden van iemand die zegt wat zij denken.
  Naar het voorbeeld van Elio di Rupo, die ooit verklaarde ‘J’en ai marre des parvenus’ richtte JM in zijn voordracht vooral zijn pijlen op de kopstukken van de huidige meerderheid ‘waarvan hij genoeg heeft’. Ik citeer:

  Wij willen geen Schepen van Cultuur

       • Die een beeld koopt van Nick Ervinck voor 80.000 euro dat door de gemeente
          Bredene op de schroothoop werd gezet.

       • Die filmpjes van WOII voor 18.000 euro koopt van zijn vrienden terwijl je ze op
         Youtube gratis kan bekijken en zelfs downloaden.

      • Die 80.000 euro spendeert om 2 striptekeningen op een buitenmuur te laten
         schilderen terwijl onze buren in Oostende er 19 lieten schilderen aan 10.000 euro
         het stuk. Er komt nu zelfs een striptekening van 40.000 euro op de muur van het
         politiekantoor. Of het een aangepaste afbeelding van de vier Daltons zal zijn of een
         Napoleon achter tralies is nog niet beslist. We kijken ernaar uit.

  Wij willen geen Schepen van Toerisme

       • Die een toren van 526.000 euro op de Krokodiel laat bouwen om te kijken hoe ze
         Westende-Bad hebben laten verloederen.

       • Die 60.000 euro spendeerde om twee jaar na mekaar een schaatspiste aan te
         leggen waar je niet op kon schaatsen.

       • Die dit jaar 44.000 euro spendeerde om een spiegelchalet te plaatsen op de
         kerstmarkt en het nog te laten uitbaten door mensen uit Mechelen die concurreren
         met onze eigen handelaars.

       • Die 23.000 euro betaalt voor een sinterklaasstoet van amper 1 km lang en waarbij
         het enige kind dat op de schoot van sinterklaas mocht zitten de burgemeester zelf
         was. Gelukkig viel ze er niet af.

       • Die met 62.000 euro meer zitpenningen betaalt voor politici in de raden van bestuur
         en het directiecomité van de VZW Toerisme, dan voor het duurste toeristisch
         evenement in de gemeente.

       • Die al 4 jaar lang de Calidris laat verloederen en leegplunderen om geen
         concurrentie te bieden aan een familiebedrijf van één van de gemeenteraadsleden
         van de meerderheid.

  Wij willen geen gemeentesecretaris

      • Die biercontracten afsluit waarvan alle verenigingen het slachtoffer zijn behalve zijn
         eigen wielerclubje dat elk jaar voor 100.000 euro aan de subsidiepot passeert.

      • Die aan zijn vriend en zakenpartner, nu onafhankelijk (nadat men hem niet meer
         wilde bij de N-VA) gemeenteraadslid Danny Vandenbroucke ieder jaar meer dan
         50.000 euro subsidies toestopt. Sinds Dhr. Vandenbroucke in proces ligt met de
         dienst toerisme wegens gesjoemel met subsidies, dat door ons aan het licht werd
         gebracht, ontvangt hij zijn subsidies van de gemeente. Voor dergelijke schizofrenie
         wordt elk mens die denkt dat hij Napoleon is onmiddellijk naar Beernem afgevoerd.

      • Die een schrikbewind voert onder het gemeentepersoneel en de werksfeer
        verloedert.

  Wij willen geen schepen van openbare werken

      • Die verkavelingen goedkeurt in functie van familiale belangen in plaats van het
        algemeen belang.

      • Die een gedrocht van een parkeertoren aan de Badenlaan van 5,3 miljoen euro wil 
        aan de Badenlaan. Westende - bad heeft nood aan een facelift, niet aan een zoveelste
        litteken. Er werd al 850.000 euro verkwanseld om een ondergrondse parking aan te
        leggen op de oude tennissite in Middelkerke die er nooit gekomen is. We kunnen
        misschien deze expertise nu gebruiken om een ondergrondse parking aan te leggen
        in Westende - Bad. Het is tijd dat ruimtelijke uitvoeringsplannen niet meer gebruikt
        worden voor de verkavelingen van de immovrienden van de huidige bestuurders
        maar voor de verbetering van de leefruimte voor al onze inwoners.

  Wij willen geen burgemeester

       * Die niet op de tafel klopt in Brussel, maar onder de tafel rolt.
       * 
  Die onder de knoet ligt van een gemeentesecretaris die als Napoleon de gemeente
          naar zijn
  hand zet.
       Terloops, jullie weten toch waarom Napoleon zijn hand in zijn jas stopte?
              Niet om zijn hand op te warmen want hij had handschoenen.
              Niet om zijn hart te voelen kloppen want hij had er geen.
          Het was om te voelen of zijn portefeuille nog dik genoeg was.

  Het casinodossier
  Omdat het uiteraard een zeer belangrijk maar helaas ook duister dossier is, sprak JMD daarover harde woorden. Ik citeer:

  Waarom wil LDD niet weten van het door de gemeente gekozen project?
  Zij willen een statige kursaal, een landmark, geen trekgat aan de Noordzee, geen glazen
  saunacomplex.
  De hoed van Napoleon is geen iconisch gebouw, het is een kopie van een hoefijzergebouw in Rotterdam, er staat er nog eentje in Lyon en eentje in de nabijheid van Venetië.
  Ziehier de ‘Markthal’ in Rotterdam (links) en het gebouw bij Venetië (rechts):

  De bevolking staat er niet achter
        In onze eerste bevraging stemde zo’n 73.6 % van de bevolking voor het project van
        Versluys en 26.4 % voor Napoleon Games.
       
  Bij de tweede bevraging over de nieuwe offertes is nauwelijks 8% nog voorstander
        van de 
  Hoed of de serre van Napoleon, 21% opteert voor de Rolling Stone van
        Infiniti en 71 
  procent voor de schelp van Versluys.
  Deze coalitie van CD&V en Open VLD heeft echter lak aan de mening van haar inwoners.

  Wij willen geen speelzaal ter grootte van de openbare toiletten op de zeedijk. 
         De speelzaal van Napoleon Games is amper 600 m² groot, niet eens de oppervlakte
         van 
  een lunapark en de helft van de huidige speelzaal in het oude casinogebouw.
         Als alle 85 personeelsleden aanwezig zijn krijg je er de klanten enkel nog met een
         schoentrekker binnen. Het is dus bedrog dat men de werkgelegenheid wil
         handhaven. 
  Integendeel. Betekent die kleinere speelzaal misschien dat nog slechts
         de helft van het 
  personeel nodig zal zijn? Het zal de lui van Napoleon Games er wel
         om te doen zijn alle 
  spelen te kunnen inrichten online.
         Dit speelholletje kan hen geen barst schelen.

         De speelzaal in het gebouw van Versluys is tweemaal zo groot en die van
         Infiniti zelfs viermaal.

  Wij willen geen feestzaal die amper 400 m² groot zal zijn. 
       Dat is nauwelijks genoeg om een kaartavond van de boerinnenbond te organiseren en
       zelfs 
  te klein om onze nieuwjaarreceptie te houden.
       Bij Infiniti is de zaal 3.500 m² groot.

  Wij willen geen immobiliënproject, maar een casinoproject.
       De 72 kamertjes met een grootte van 15 tot 25 m² zijn eerder konijnenhokjes van een
       afwerkhotelletje. Het project is gemaakt voor een hoteluitbating en een
       immobiliënproject 
  ten voordele van de familie en de zakenpartners van de huidige
       schepenen die zelfs niet te 
  beschaamd waren om in de jury zetelen.
       Eigen volk eerst!!


  Waarom aanvaardt LDD de keuze voor Napoleon Games niet?
  Omdat
       - het voor de gemeente een verlies betekent van 46,2 miljoen euro over de ganse duur
         van het 
  project, maar ja…
         De toekenning van het project aan de toenmalige eigenaar bingokoning Willy
         Michiels, al 
  veroordeeld voor omkopen van een ambtenaar, werd al twee jaar
         geleden bedisseld met onze 
  burgemeester en gemeentesecretaris in een Brugs
         restaurant.
         Het was en het moest Napoleon Games zijn en het is ook zo geworden.
              46 miljoen stemt ongeveer overeen is de volledige jaarbegroting van onze
              gemeente waarmee 
  er een gans jaar lang zelfs 400 personeelsleden betaald
              kunnen worden en evenals alle 
  onkosten om de gemeente draaiend te houden.

     - wij vaststellen dat er al meer dan 464.000 euro ereloon betaald werd aan
        advocatenkantoor 
  Eubelius om andere kandidaten uit te sluiten en het project in de
        handen van Napoleon Games te 
  drijven.
             Met dit bedrag zou de gemeente een gans jaar 10 werknemers in dienst kunnen
              nemen.

      - zij 600.000 euro huur per jaar minder boden dan de hoogste bieder.
        Voor dat bedrag kunnen er ieder jaar 3 sociale woningen gebouwd worden.
        Wij aanvaarden niet dat men het geld met tientallen miljoenen door ramen en
        vensters gooit (of ‘in zee’ om het lokaal te houden) om de jackpot aan Napoleon
        games cadeau te doen.

           Ondertussen wordt bespaard op de dienstverlening en op het personeel.
           Bij het OCMW werden steunbarema’s aangepast en er werden een aantal vormen
           van 
  financiële tussenkomsten afgeschaft.
        Dit is een project van zelfbediening met normvervaging waarvan zelfs de Waalse
        socialistische PS 
  rood zou aanlopen.

  We begrijpen tot op vandaag nog altijd niet waarom er plots één miljoen extra schadevergoeding zou moeten betaald worden als Napoleon Games het project niet kreeg.

  LDD heeft dan toch wel alternatieven?
  Wie kritiek uit, moet natuurlijk alternatieven kunnen voorleggen. Als LDD aan de macht komt, dan willen zij aantonen dat zij 'een fantastische ploeg hebben, nieuwe mensen dus, met een visie'.
  Aangezien Middelkerke geplet zit tussen Nieuwpoort en Oostende, valt vooral de tegenstelling tussen Nieuwpoort en Middelkerke geweldig op: “Nieuwpoort, dat vroeger het lelijk eendje was aan de kust, is in twintig jaar tijd uitgegroeid tot het tweede Knokke. Middelkerke daarentegen, is blijven stilstaan op basis van een immobiliënbeleid dat alleen maar de ‘vriendjes van’ bevoordeelt.”

  LDD beweert dat onze gemeente nochtans alle troeven in handen heeft.
  Zo kan Westende tot iets prachtigs uitgebouwd worden.
  Er kan, bijvoorbeeld, een getijdenzwembad aangelegd worden. Dat is een zwembad, dat speelt met de getijden. Bij vloed loopt het bad vol, zodat er bij eb kan in gezwommen worden. Ziehier een voorbeeld:

  Er kan een doorsteek van de zeedijk gebeuren met bijvoorbeeld een houten wandelpad over de betonnen restanten van de Atlantikwall en rond de Calidris kan een yachtaccomodatie aangelegd worden.
  Er zou gestreefd worden naar een degelijke architectuur van de gebouwen en
  bouwvergunningen voor studio-appartementen zouden niet meer toegestaan worden.

  Ook Lombardsijde kan erg verfraaid worden. Daar wordt gedacht aan een gedeeltelijke glazen overdekking van het vergrote plein tegenover de Zusterschool, na het verdwijnen van de tram.
  Dat laatste zou dan wel geactiveerd moeten worden, want er is nog altijd geen rail verlegd.
  Aansluiten op de jachthaven en het Albert I-monument, via een mooie promenade, zouden andere streefdoelen zijn.

  De doorsteek van de Spermaliestraat naar het rond punt in de Westendelaan moet volgens hen geactiveerd worden om aldus het centrum van de kerngemeente te ontlasten i.p.v. een 400 jaar oud jaagpad te betonneren dat dwars door een natuurreservaat loopt.

  Besluit
  Zelf heb ik in mijn blog al vaak aangeklaagd dat ons gemeentebestuur onze zuurverdiende centen niet beheert zoals een goede huisvader. Als LDD daaraan paal en perk stelt, of minstens met het geld iets nuttiger aanvangt, dan zou ik dat vanzelfsprekend toejuichen.
  Als JMD burgemeester wordt, dan zou hij zeker zorgen voor de verandering, die we in Middelkerke hard nodig hebben. Als LDD aan de macht mocht komen, zullen ze uiteraard ervaren dat meerderheidscoalitie en oppositie twee verschillende dingen zijn. Ook dan zou ik waakzaam toezien en als het moet, mijn kritiek niet sparen.


  Bronnen
  https://nl.wikipedia.org/wiki/jean-marie_dedecker
  Artikel van Dieter Bauwens in ‘De Morgen’ van 240102017 “LDD maakt zich op voor comeback’
  Tekst speach JMD

  06-02-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  30-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Even lachen: hebben jullie deze al gehoord?

  Moeju kriek en?
  Als iemand uit mijn omgeving zich al te fel opwindt over iets dat zijn beloop nog moet krijgen, zich dus voorbarig en volgens mij dus nutteloos ongerust maakt, dan zeg ik ‘Moeju kriek en’.
  De krik of autoheffer is soms onontbeerlijk.

  Dat ondervond ook Jan 'uut' Westende. 
  Nu reet me zu notto lanks u lantweg en ineënuki … u plattu bant! Nu goat in zu koffru en … gotvurmielu djuu: gin kriek!!
  Wa nuu? Nu belt an teistu tbestu uus e nu vraagt an du vint die oopndoet otnu ki zien kriek mag gubruukn.
  ‘Ken ik gin otto’ zegt die vint ‘mo ojier u kielomeetr verdurgoat weunt ur eën die wel u kriek et, mo tis nogal u roarn en kweetn nie ot nem go wiln geevn.’

  ‘Budankt’ zeg Jan e nu bugint tu stapn. Oendurtusjhn peistn:
  ‘Zoendr egt mensjhun zien die zoen weigrn vanundur kriek tu geevn?’
  En nu stapt nog oendurt meetrs verdur e nu grakt nog u bitju meir upguwoen. Nu peist weeru:
  Da zoe tog straf, wa zegn kik oenmeënsjhuluk, zien va ju krik nie tu wiln geevn an utwieën die in noöt is!'
  Tieëntaln meetrs verdur istn nog veelu duldur.
  “Kzoen daddu ki wiln zieën dat die keërl zu kriek nie zoe wiln geevn!”
  Oendurtusjhn an dadduus gukomn, beltn en ot du deuru oopngoat roeptn:
  “Oet gotvurd… ju kriek, kmoeëtn em nie mir en!


  Müller en Janssens in de loopgraven tijdens WO I
  Dit verhaal speelt zich af tijdens de eerste wereldoorlog. Aan de ene kant van de IJzer lagen de Belgen in loopgraven, geweer in de aanslag, aan de andere kant de Duitsers, op korte afstand van elkaar.
  Zoals jullie wel zullen weten, is ‘Müller’ een veel voorkomende Duitse naam, terwijl er in Vlaanderen veel rondlopen die ‘Janssens’ heten.
  Natuurlijk werd vaak over en weer geschoten in onmenselijke omstandigheden maar er waren ook perioden waarin het muisstil bleef. Als die te lang duurden en onze soldaten niets om handen hadden, dan haalden ze weleens rare toeren uit. Dat was ook het geval voor Albert en Fons.
  Ziehier welk duivels spelletje ze op zekere dag speelden met de naïeve Duitsers. Destijds vertelde een oudstrijder uit Westende mij volgend (natuurlijk fictief) verhaal.

  Albeir was u negtu sjherpsjhutru. Foeëns addu kloaru stemmu e nu rieëp, goeët luudu dat du Duutsjhu an du noovurkant van twoatur em goeët kostn oorn “Müller!”
  Iedrein wit dat du Duuts stief gudiessieplieneert is/was en Georg Müller dij wienu dattur van em vurwagt wieërt. Nu sproenk regtu, fieks in u stievu mielieteiru oediengu, klakkunt me zu nieln teegn mukoar e nantwoordu “Jawohl”. Da daatn nie moeëtn doeën want dodeuru kreeg Albeir em duudulluk in zu vizieër e nu mistu nie.
  U tiedutju loatr rieëp Foeëns u twiddu ki “Müller” en vandeezuki wast Kurt Müller die ‘Jawohl’ antwoordu en reageerdu op duzeëfstu tugtvullu mannieëru vaan zu kolleega e naamgunoot. Ook nu sjhoot Albeir weeru juustu.
  Eindulluk vieël toen tog du mark van du Duutsjhu. 'Da moeëtn mu wiedur tog ook kun, ee, peisdun zu' (int duuts natteurlik!). Ein vannundur riëep ‘Janssens!’. En Foeëns antwoordu zo rap of du wiend ‘Sind Sie es Müller?”. En Fritz Müller teikundu me zu “Jawohl” ook zu doödvonnissu.

  Zo verloren drie jonge telgen van een bekende Duitse naamfamilie kort naeen het leven, langs de IJzer. Jullie zien hierna een beeld uit de (op dat ogenblik rustige) Belgische loopgracht en één van de Duitse loopgracht.

  Otto zoendur plak
  Kstoen gisturn an du lugtun in Lombartsieddu agtur zo u nottootju zoendur plak en zoendur riebuwies, ju wit wel ee, u Naksieam of zontwa. Twieërt groeënu en kzaagn datn du neigiengu at voe tu vurtrekn, mo nu bleef agliek stoan. Kzein i mu neign, alli vint, subiet ist weeru roöd. Ja, lap, twas zo loatu!
  Twiërt weeru groeënu e nu bleef tog we weeru stoan, zeekr.
  Kwierdn da beu e klopn up zu ruutu en kvroegn ‘Moatju, stoa ju nantfring musjhieën up?’ Nein, zeitn, mo kstoan vurzeekurs up u sjieklittu.

  30-01-2017, 11:49 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Dialect
  23-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lombardsijde in de beginfase van de eerste wereldoorlog: ongelijke (en nutteloze?) strijd om de hoeve ‘Grote Bamburg’

  Op 26 april 2014 heb ik, op vraag van de lokale Davidsfondsafdeling, in de gemeenteschool van Lombardsijde een langdurige voordracht met slideshow gegeven over wat tijdens de eerste wereldoorlog gebeurde in Westende en Lombardsijde, af en toe verwijzend naar het algemeen kader waarin dat alles zich afspeelde.
  Eén van de behandelde onderwerpen was ‘De gevechten voor de Grote Bamburg’.
  De documentatie in verband met ‘De Grote Oorlog’ is schier onuitputtelijk maar de nog niet gepubliceerde en/of niet-bekende documenten of boeken zijn zeer schaars geworden.
  Ik heb in de ‘Bulletin belge des sciences militaires’ toch nog een uittreksel gevonden dat me interessant genoeg leek om er één en ander uit te ontlenen, vooral omdat het juist handelt over die gevechten in Lombardsijde ter verovering van de hoeve ‘Grote Bamburg’. Het dateert van april 1933 en is het werk van Majoor Stafbrevethouder Duez en Kapitein Stafbrevethouder Defraiteur.
  Duez nam als luitenant-compagniecommandant deel aan de gevechten.

  Een oorlog is altijd iets vreselijk natuurlijk, maar ik heb nooit een geheim gemaakt van mijn mening dat wat zich in 14-18 afspeelde extra onmenselijk en onverantwoord was Ik hoop dus dat de beslissingen die toen genomen werden en de fouten die toen begaan werden nooit meer voorkomen ... en nog beter ... dat het nooit meer oorlog wordt, natuurlijk.
  De schrijvers sommen ze allemaal op in hun ‘werkje’ van 20 bladzijden en ik vind dat ze overschot van gelijk hebben.
  Ik kan me trouwens niet voorstellen dat dergelijke gevechten heden ten dage nog zouden kunnen gevoerd worden. Grondtroepen worden trouwens nog nauwelijks ingezet … enkel als het niet anders kan zoals we dagelijks zien in Azië.

  Waarom was de ‘Grote Bamburg’ dan zo belangrijk voor beide partijen?
  Omdat van daaruit het hele sluizencomplex en een stuk van de IJzer konden bestreken worden. Daartussen strekt zich een vlak open veld uit (nu Elektrawinds-vlakte genoemd) zonder enige dekking waarvan de aanvallers gebruik konden maken.

  20 – 23 oktober 1914 Gevechten om de Bamburghoeve
  Het is het 9 Linieregiment dat van Belgische zijde de gevechten voerde ter verovering van de hoeve. Op zeker ogenblik werden ze versterkt door het 5 Linieregiment.
  In open veld werden ze beschoten door de Duitsers en leverden ze verschrikkelijke man-tot-man gevechten met de bajonet. Ze moesten weliswaar zwichten voor de vijandelijke overmacht, konden de hoeve niet heroveren, maar ondanks een grote 'slachting' in hun rangen, slaagden ze er toch drie keer in Lombardsijde uit de handen van de Duitsers te bevrijden. Ook bij nacht vielen de Belgen aan. Maar de meeste manschappen sneuvelden of moesten in wanorde vluchten.
  Op zeker ogenblik deed zich iets merkwaardig voor.
  De Duitsers hadden ook zware verliezen geleden en in de nabijheid van de eerste brug in Nieuwpoort, staakten zij onverwacht alle verdere strijd. Nochtans lagen de sluizen en de weg naar Duinkerke voor het grijpen want noch rond de sluizen noch in Nieuwpoort zelf, was een Belgisch regiment beschikbaar.
  Volgens ooggetuigenverslagen, bevonden de nieuwe Duitse troepen, die de gehavende Duitsers moesten vervangen in Westende-bad, zich in een feestroes. Zij vierden hun opeenvolgende overwinningen met een overmaat aan wijnen en likeuren die ze in de villa’s gestolen hadden. Velen lagen stomdronken in de duinen zodat ze niet meer inzetbaar waren.

  Ik wil jullie hier geen beschrijving geven van de opstellingen van de troepen en van de maneuvers die uitgevoerd werden. Van die laatste was trouwens nauwelijks sprake, infiltraties waren er niet. ‘Rechtdoor naar de hoeve, ook onder het aanhoudend vuur van Duitse machinegeweren’, luidde de opdracht voor onze Belgische militairen. In plaats van gevechten, zou men het 'slachtpartijen' kunnen noemen.

  Het 9 Linieregiment
  Op het embleem van het 9 Linieregiment, dat hier op het Prinsenveld gedecimeerd werd, staat de vermelding ‘Lombartzijde’.
  In Lombardsijde werd ook een straat genoemd naar het regiment.

  Een monument, opgericht om de gesneuvelden te eren, stond vroeger aan deze zijde van het oud-gemeentehuis en staat nu op de Oude Nieuwpoortlaan.

  Op de website http://www.negendelinie.be/historiek.php kunnen jullie er meer over lezen. Jullie kunnen er ook, zo gewenst, de mars van het regiment beluisteren.
  Men moet natuurlijk alles zien in de tijd van toen en natuurlijk kunnen de inspanningen van officieren, onderofficieren en manschappen niet anders dan heldhaftig genoemd worden.

  Lessen getrokken uit de gevechten om de Bamburghoeve
  Men kan zich de vraag stellen of het 9 Li qua tactische waarde en opleiding, wel opgewassen was tegen de offensieve taken die het opgelegd kreeg. Natuurlijk zijn in een defensieve operatie soms ook lokale aanvallen noodzakelijk. De aanval van het 9 Li op 20 oktober verliep zonder steun van de artillerie. Die was ook niet echt doeltreffend. Het volstaat dat enkele geweren ontsnappen aan de vuren van de artillerie om een aanval te doen mislukken.
  De beste tactiek van de infanterie is aanvallen per infiltratie. Gedurende de driedaagse operaties heeft het bataljon zich beperkt tot recht op de vijand af te gaan. Er werd geen enkel maneuver uitgeprobeerd, zoals een infiltratie langs het kanaal. De bataljonscommandant kreeg nooit de kans om verkenningen uit te voeren teneinde het dispositief en het maneuver van de vijand te bepalen.
  Geen samenwerking met de artillerie die voorbereidingsvuren voor de aanval afgaf terwijl de troepen pas verschillende uren later ter plaatse waren. De infanterie van 1914 was trouwens ook niet gewoon om te profiteren van de vuren van zijn artillerie.
  Om aanvallen bij nacht uit te voeren moet men over daarvoor getrainde troepen beschikken. Het kader moet de manschappen goed in de hand hebben om de aanval ordelijk te doen verlopen. De troepen moeten er goed op voorbereid zijn en maximaal van de duisternis gebruik maken om zich tegen de acties van de vijand te verdedigen.

  De Belgen stonden onrechtstreeks onder het bevel van de Franse generaals, die alleen aan ‘aanvallen’ dachten.
  Maarschalk Foch had officieel alleen het bevel over de noordelijke Franse troepen, maar doordat er Franse troepen in de Belgische sector opereerden, diende het Belgische opperbevel zich willens nillens naar de Franse aanvalsplannen te schikken.
  Voor zijn passieve steun aan de Franse aanvalsdoctrine heeft het Belgische leger tijdens de Slag aan de IJzer mee de prijs betaald voor deze fouten, in de vorm van 18.000 doden, gewonden en vermisten.

  In 1919 legde een parlementaire onderzoekscommissie het Franse leger vijf, waarvan drie hier lokaal van toepassing zijn, zware fouten ten laste waardoor de zaken in 1914 niet waren verlopen zoals verwacht.
  Ik citeer gedeeltelijk uit een samenvatting die luitenant-generaal de Selliers de Moranville, stafchef van het Belgische leger in augustus 1914, maar al vlug opzijgeschoven wegens meningsverschillen met Koning Albert I, liet verschijnen in 1922.
  (1) Een doctrine die de aanval tot het uiterste huldigde, is in strijd met de regels van
        de 
  kunst van het oorlogvoeren.
  (2) De miskenning van de belangrijke rol van de mitrailleurs, van de zware artillerie en
       
  bijgevolg het opvallende tekort van dat materieel in de bewapening van de troepen.
  (3) De miskenning van het weerstandsvermogen van goed georganiseerde defensieve
        stellingen, volgens de regels van de veldversterking en miskenning van de
        moeilijkheid om
  er de vijand uit te verdrijven.

  Er wachten nog steeds twee andere vragen op een antwoord.
  (1) Waarom hadden de latere stafchefs Galet en Nuyten er moeite mee om te
        erkennen
   dat de inundatie er zo laat kwam, precies om de Franse aanvalsplannen
         niet te dwarsbomen?

  (2) Waarom hadden ze er moeite mee om toe te geven dat ze er al vroeg door burgers
        van
  op de hoogte waren gebracht dat een inundatie op de linker IJzeroever mogelijk
        was?

  Besluit
  Achteraf, zo zegt men toch steeds weer, is het gemakkelijk kritiek uit te oefenen. Door de gemaakte fouten is de door de Belgen (Fransen?) gewenste verovering van de Grote Bamburg, een pijnlijke episode geworden in de geschiedenis van het Belgisch Leger.
  Als ik daaraan terugdenk, denk ik ook telkens weer aan de talloze gezinnen die door die onmenselijke oorlog uiteengerukt werden. Ik denk dan ook aan wat Willem Vermandere daarover gezongen heeft (en nog zingt?) Diegene die dat niet kennen of diegene die het ook nog eens willen horen, kunnen het beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=KyKEbumYmfc

  23-01-2017, 09:42 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Oorlogen
  16-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kopstukken gemeente in obscuur gezelschap? Welk (kans)spel wordt hier eigenlijk gespeeld?

  Obscuur = donker, duister, dubieus, geheimzinnig, louche, minder of niet gunstig bekend, je weet niet meer wat je ervan moet denken

  Kennen jullie Napoleon Games, Fico en … Willy Michiels?
  Willy Michiels, geboren in Kerksken, nu deelgemeente van Haaltert, startte zijn carrière als kersenplukker in het landbouwbedrijf van zijn vader. Na de Tweede Wereldoorlog speelden vader en zoon op de lokale markt het spel “anker en zon”. Omwille van de talloze corrupte praktijken, was dat een verboden spel.
  Enkele jaren later begon Willy Michiels voorzichtig te ondernemen. Als jongeman was hij gefascineerd door Amerikaanse juxeboxen. Al snel importeerde hij de toestellen en plaatste ze in cafés. De basis was gelegd. Michiels ruilde daarna de muziekkasten voor de meer lucratieve jackpots en bingo-toestellen.

  In 1958 richtte hij ‘Wimi Games’ op, een toonaangevend Belgisch bedrijf gespecialiseerd in het verdelen van elektronische speelautomaten en bingo’s. Hij werd daarmee een belangrijke speler, zelfs marktleider, in de Vlaamse markt van caféspelen, vooral toen hij ook nog ‘Napoleon Games’ oprichtte.
  Maar Michiels deed nog meer. Hij bouwde niet alleen enkele lucratieve bedrijfjes uit. Hij maakte handig gebruik van zijn introductie in de caféwereld om een eigen vastgoedimperium op te bouwen. Hij stampte zijn eigen kredietmaatschappij uit de grond, financierde volop startende cafébazen en wanneer die het niet haalden, nam hij het vastgoed over tegen zeer voordelige prijzen. Het succes bleef niet uit en in Kerksken deden al snel geruchten de ronde dat “den chipper”, zijn bijnaam naar een oud caféspel uit de buurt, zijn eerste miljard Belgische frank had gevierd. Willy Michiels bezat onder méér toplocaties in Brugge en andere steden, gebouwen waarvan de waarde in de miljoenen ligt.

  Michiels verankerde zijn succes ook politiek. In 1970 werd hij burgemeester voor de CVP in Kerksken om na de fusie van de gemeenten over te stappen naar de Open VLD in de fusiegemeente Haaltert. Iedere verkiezing opnieuw veegde de multimiljonair de vloer aan met zijn tegenstanders, door alles te sponsoren wat er maar te sponseren viel. Een ‘Willy Michiels Stadion’, een ‘Willy Michiels Orkest’,… noem maar op. Als het bestond, dan sponsorde hij het.


  Michiels schatrijk, maar ook corrupt?
  Schijnbaar kleurde Michiels, zacht uitgedrukt, ook regelmatig buiten de lijntjes.
  De gerechtsdiensten werden het op zeker ogenblik beu dat, telkens ze een café of restaurant binnenvielen ter controle van bingo-automaten of illegale/verboden gokmachines, het erop leek dat de uitbater getipt was en alle apparatuur verborgen werd. Uiteindelijk werd een inspecteur van de Brusselse politie ontmaskerd als tipgever voor Willy Michiels. Hij vloog in de cel. De zaak? Die verjaarde…
  Maar bij éénmalige corruptie bleef het niet.
  In de late jaren negentig waren politici en ambtenaren druk bezig met het schrijven van  een nieuwe wet over de casino's en de kansspelen. Die wet werd door insiders de strengste van Europa genoemd.
  De gokwet of kansspelwet van 7 mei 1999 bepaalde onder meer dat de slotmachines, een soort jackpots, alleen in de casino's mochten staan en niet meer in de cafés. Michiels had er daarvan toen maar liefst 20.000 staan. Bovendien werd het aantal bingo's dat in cafés mocht staan teruggebracht van drie naar twee.
  Die wet zinde Michiels natuurlijk niet.
  Een tiental (!) jaar later, enkele weken voor de kansspelwet zou worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, werd Willy ‘Chipper’ Michiels opnieuw gearresteerd. Het onderzoek ging eigenlijk al van start in december 1998 na een klacht van de toenmalige uitbaters van het casino van Dinant, vader en zoon Mantia.
  De Mantia's vermoedden dat enkele casino-uitbaters en bingokoning Michiels de wet in hun voordeel probeerden te draaien door met geld en cadeaus te zwaaien naar de betrokken politici en ambtenaren. De namen vielen van de toenmalige CVP-senator Johan Weyts en Willy Verdonck, uitbater van het casino van Oostende. Maar het gerechtelijke onderzoek naar de betrokkenheid van de casino-uitbaters en de politici raakte niet van de grond bij gebrek aan bewijzen.
  Maar toch hadden de Mantia's geen ongelijk. Bij Willy Michiels was het wel raak. Topambtenaar Jean-Pierre W. was in die periode bij financiën verantwoordelijk voor de controle en de inning van taksen op gokautomaten. Hij was ook belast met het opmaken van een wetsontwerp voor de regeling van kansspelen, waaronder ook bingo's en goktoestellen. Willy Michiels was al jaren de belangrijkste verdeler in Vlaanderen van dergelijke toestellen. Via zijn ‘tussenkomst’ wou hij in het wetsontwerp een aantal ‘bingovriendelijke’ bepalingen laten opnemen.

  Toen de Brusselse onderzoeksrechter Jean-Claude Van Espen dertig huiszoekingen liet uitvoeren in het milieu van de gokspelen en casino’s, werd bij Jean-Pierre W. een bedrag gevonden van circa 12.500 euro, verborgen in sigarettenpakjes. W. zei dat geld gekregen te hebben van Willy Michiels. Ook deze laatste bekende de feiten. Maar Michiels beweerde dat het enkel een betaling voor gepresteerde diensten gold. Volgens hem kwam daar geen corruptie bij kijken. Toch bleef hij enkele weken in de cel. Michiels werd door de correctionele rechtbank veroordeeld tot achttien maanden met uitstel, maar op 18 oktober 2010 veroordeelde het Brusselse hof van beroep hem daarvoor tot een ‘zwaardere’ voorwaardelijke celstraf van drie jaar wegens omkoping. Het hof achtte het namelijk bewezen dat Michiels, midden jaren negentig, een ambtenaar omkocht. Volgens het hof betaalde Michiels de toenmalige gokexpert bij Financiën om zijn spelautomaten in casino's en speelhallen als behendigheidsspelen te registreren. Die zijn niet verboden, kansspelen wel. Uit het onderzoek bleek dat de hoge ambtenaar naast de geldsom ook beloond werd met 21 peperdure flessen ‘Chateau Petrus’ en ook logeerde in de villa van Michiels aan de Azurenkust.
  Michiels ontkende niet eens. “Tijdens die periode was het de gewoonte om je vrienden nu en dan eens een cadeautje te geven” verdedigde hij zich. “Ik heb indertijd méér dan 400 personen beladen met geschenken. Ook de gouverneur, belastingcontroleur en andere ambtenaren.” En toen hij enkele weken later de eerste Kansspelwet onder de loep nam, was Michiels niet mild met commentaar: “Het lijkt erop dat de casino-exploitanten méér hebben betaald dan ik.”

  Op zeker ogenblik vloog Michiels ook voor enkele maanden in de nor op verdenking van verduistering van gestolen cheques met behulp van een netwerk zwendelaars. Hij werd zelfs vervolgd voor een eventuele betrokkenheid bij drugstrafiek, maar hiervoor werd hij echter nooit veroordeeld.

  Michiels politiek geschorst
  Net als bij zijn veroordeling in eerste aanleg, stapte Michiels niet zelf op uit zijn politieke functies. Eind december 2010 nog werd een motie van wantrouwen verworpen, ingediend door de CD&V/N-VA-fractie in de gemeenteraad.

  Op basis van een tuchtverslag van Oost-Vlaams gouverneur André Denys, startte Vlaams voogdijminister Geert Bourgeois een tuchtprocedure op. Nadat Michiels’ veroordeling wegens corruptie door het hof van beroep werd bevestigd, schorste Bourgeois hem op 11 april 2011 met onmiddellijke ingang en tot 31 december 2012. Michiels vond de schorsing onterecht, omdat zijn veroordeling niets te maken had met het gemeentebeleid. De minister kon de schepen schorsen of afzetten, maar koos niet voor de zwaarste tuchtmaatregel. “In het zeer uitvoerig gemotiveerd besluit hield de minister rekening met het arrest van het hof van beroep en het tuchtverslag na onderzoek door de gouverneur", aldus kabinetschef Mark Andries. "De feiten die aan het licht kwamen zijn niet verenigbaar met de waardigheid van het ambt van een gemeentelijk mandataris. Zijn argumenten om niet tot een tuchtsanctie over te gaan, werden weerlegd."

  Het was de eerste keer in tien jaar, sinds Vlaanderen daarvoor bevoegd is, dat een Vlaams minister voor Bestuurszaken een mandataris een tuchtstraf oplegde. Ofwel leidden de procedures niet tot een sanctie, ofwel stapten de mandatarissen zelf op.


  Maar … Michiels had zijn les nog niet geleerd
  Michiels slaagde er ook wonderwel in zijn gokgroep in te schakelen in de nieuwe online gokindustrie en ook daar in stilte de belangrijkste speler te worden op de markt. De website napoleongames.be werd bekend voor haar plezierige reclamefilmpjes op televisie “Napoleon Games: Play when feeling lucky”. Vandaag de dag is het nog steeds één van de meest populaire goksites in België.
  De groep is sponsor van de voetbalclub AA Gent en van de wielerploeg Marlux-Napoleon Games. De laatste jaren legde de groep een indrukwekkend groeiparcours af.

  Ondertussen was Willy Michiels ook verder actief in de lokale politiek. In Haaltert was hij gemeenteraadsvoorzitter en schepen voor de Open VLD (eerste schepen of schepen van Financiën en Personeelszaken, al naar gelang de bron) onder zijn vriend en partijgenoot Roger Coppens, die hem als burgemeester verving omdat hij zelf de hoogste functie niet wilde opnemen.

  De garage ‘Omnia’ in Middelkerke
  De 'Garage Omnia Automobile' werd gebouwd in 1924 langs de Leopoldlaan, toen al één van de belangrijkste verkeersassen in de badplaats, op de hoek met de Denis Verhaeghe-Baelestraat.
  Het gebouw, 1.155 m² groot, waarvan de gevel bekleed is met opvallend gele en bruine geglazuurde tegeltjes, werd ontworpen door de plaatselijke architect Eugène Deleye (1877-1941). Oorspronkelijk had het verschillende functies, zoals benzinestation, garagebedrijf voor onderhoud en herstelling van auto's en parkeergarage. In 1928 werd het uitgebreid met een reeks afzonderlijke parkeerboxen die verhuurd werden aan toeristen die niet over een privé-garage beschikten.

  Vanaf 1986 werd de garage enkel nog gebruikt als parkeergarage en werd er gezocht naar een nieuwe bestemming.Vandaag staat enkel nog de voorgevel recht.

  Eindelijk krijgt het gebouw een andere bestemming! Maar wat voor één?
  Ik ontleen hiervoor gegevens uit de partijkrant 'Uze Gazette' van de Lijst Dedecker en uit de website van LDD http://www.lddmiddelkerke.be/
  "Op 11 april 2014 contacteerde Peter Germonprez, directeur Toerisme Middelkerke, Willy Michiels om in opdracht van de gemeentesecretaris Pierre Ryckewaert en in naam van de burgemeester Janna Rommel-Opstaele, een onderhoud met hem te beleggen.
  Willy Michiels was toen eigenaar en zaakvoerder van NAPOLEON GAMES NV en FICO NV (Flanders Investment Company NV). Deze ontmoeting tussen bovenvermelde personen greep nadien plaats in restaurant “ De Weinebrugge” te Brugge. Burgemeester Janna Rommel-Opstaele bood op deze ontmoeting merkwaardig genoeg zelf aan Michiels de uitbating en de bouw van het nieuwe casinoproject aan, en in functie daarvan de aankoop van het geklasseerde gebouw “Garage Omnia” om later, tijdens de bouw van het nieuwe casino, als tijdelijk casino te fungeren.
  Burgemeester Janna Rommel-Opstaele heeft op een onbewaakt moment tijdens een gemeenteraadszitting het onderhoud met Willy Michiels formeel toegegeven.
  Het verscheen echter nooit in het verslag van de gemeenteraad.

  Willy Michiels ging in op het voorstel en de akte van de aankoop werd op 2 april 2015 door FICO NV verleden voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. Het gebouw is nochtans een definitief beschermd monument sedert 10.10.2002 wegens zijn industrieel-archeologische waarde. Het was ook opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister, waaruit het op 02.09.2014 (na het koopaanbod) geschrapt werd zodat geen leegstandtaks meer moest betaald worden."
  Op de gemeenteraadszitting van 11 december 2014 kreeg de firma ‘fun2play rumes bvba’ een convenant klasse II * voor garage Omnia. Toen was Michiels' dochter Mieke daar nog de zaakvoerder van. 
  *Klasse = soort kansspelinrichting: I = casino, II = speelhalle
    Convenant = bewijs dat moet voorgelegd worden door de gemeente waar een nieuwe 
     
     inrichting gevestigd wordt die verplaatst wordt vanuit een andere gemeente (hier vanuit La Glanerie
         in Wallonië); is nodig om een vergunning aan te vragen aan de kansspelcommissie


  Verzaakte Willy Michiels of werd hij buitengewerkt?
  De NV Napoleon Games Sports verhoogde in oktober 2015 zijn kapitaal met 32,5 miljoen euro. Die verhoging werd via een tussenstap onderschreven door de Nederlandse holding Betco, een onderdeel van het investeringsfonds Waterland dat op die manier de controle overnam van de groep Napoleon met daarbij onder meer de exploitatie van het Knokse casino. De operatie betekende meteen de exit van Willy Michiels.
  Sinds eind 2015 is deze enkel nog houder van 20% aandelen.
  Die overname was geen evidentie. Willy Michiels bouwde een weinig transparante groep uit die bestond uit een groot aantal van vennootschappen, waarvan sommigen zeer klein waren, en bijvoorbeeld één café bevatten, en andere dan weer zeer groot. De belangrijkste is wel die rond Napoleon Games.
  De verkoop van Napoleon Games heeft de familie Michiels overigens geen windeieren gelegd.
  Daar zouden 35 miljoen euro mee gemoeid geweest zijn. Hun vermogen werd door de website “De Rijkste Belg” geschat op een honderddertigtal miljoenen euro’s. Naast kastelen, huizen en een compleet centrum voor paarden, bezit/bezat Willy Michiels ook een collectie oldtimers en sportwagens zoals Ferrari, Lamborghini en Mercedes.

  Dochter Mieke neemt het roer over
  In de weinige perscontacten benadrukte Mieke Michiels steeds weer dat haar vader niet langer actief was in de groep. Willy Michiels heeft ondertussen inderdaad aan de meeste van zijn bestuurdersmandaten verzaakt. Mieke schijnt minder gedreven te zijn dan haar vader in de gokindustrie, een sector die lang werd overheerst door brutaal geldgewin en nu met het online gokken een iets meer geciviliseerd kleedje lijkt aan te trekken.
  Mieke was wel nog zaakvoerder van Fun2Play tot 3 september 2015.
  Fun2Play maakt nu voor 100% deel uit van Napoleon Games dat nu gerund wordt door de in 2015 opgerichte moederfirma NGG, met maatschappelijke zetel in Erembodegem, waar alle dochterfirma’s hun zetel hebben.
  Ooit gehuwd met en gescheiden van vastgoedondernemer Marnix Galle, kan ze zich nu toeleggen op het verder beheer en de uitbouw van het vastgoedimperium dat haar vader heeft opgebouwd. Centraal staat daarbij de holding Fico (Flanders Investment Company NV), die recent nog een kapitaalverhoging doorvoerde van 3,5 miljoen euro om te komen op 50 miljoen euro.
  Op 24 november 2016 heeft het schepencollege voor het pand een bouwvergunning afgeleverd. Fico mag van de ex-garage Omnia een klasse II instelling maken "voor uitbating van horeca en kansspelen".
  Welk spelletje wordt hier nu eigenlijk gespeeld? Fico is dus eigenaar van het gebouw waarin het een klasse II uitbating mag onder brengen, maar ... Napoleon Games heeft daarvoor het convenant in handen!

  Besluit
  Zeer zacht uitgedrukt, kan zeker gezegd worden dat Michiels verre van onbesproken is en dat eerlijkheid en integriteit niet tot zijn kwaliteiten kunnen gerekend worden.
  Het feit dat de Middelkerkse burgemeester en haar secretaris zouden bemiddeld hebben bij de verkoop van een onroerend goed aan wat men een obscure firma zou kunnen noemen en dat zij dat in het geheim zouden gedaan hebben in een restaurant in Brugge, kan bezwaarlijk veel vertrouwen inboezemen. Je kan toch haast niet anders dan zoiets verdacht vinden?
  Iedereen weet ondertussen ook dat Napoleon Games, ambitieuze speler in de gokindustrie, zijn oog heeft laten vallen op het casino van Middelkerke en dat ons schepencollege het project van de groep BCS Investissement nv (bouwheer Willemen, architectenbureau BURO II & ARCHI+I en speelzaaluitbater Napoleon Games) in een eerste ronde en ook in een tweede ronde uitverkoren heeft.
  Meer daarover in een volgend artikel!!
  In theorie zou de familie Michiels met het casino niets meer te zien moeten hebben, maar je weet maar nooit!


  Bronnen
  http://derijkstebelgen.be/vermogende/familie-michiels-2/
  Tip van winterse wandelaar Fred Vandenbussche
  http://derijkstebelgen.be/nieuws/napoleon-games-willy-michiels-uitgespeeld/
  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/54988
  http://fotografielieven.weebly.com/garage-omnia.html
  http://nl.vegasmaster.com/wie-bingokoning-willy-michiels-de-voormalig-eigenaar-van-napoleon-games/
  Http://www.hln.be/hln/nl/957/binnenland/article/detail/1249153/2011/04/11/bingoschepen-willy-michiels-geschorst-in-haaltert.dhtml
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/mc1hkvte

  16-01-2017, 10:19 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Casino
  09-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke zoals elk jaar de mooiste, de gezelligste kortom de beste kerstmarkt?

  Ons gemeentebestuur heeft elk jaar bij het naderen van de kerstperiode de ambitie om de andere kustplaatsen te overtreffen bij het inrichten van de kerstmarkt. Ze hanteert daarvoor uitdrukkingen zoals ‘de langste ijsglijbaan’, ‘stijlvol eindejaarevenement’, ‘kwaliteitsvolle animatie’, ‘feeërieke verlichting’, ‘mysterieuze gloed’…

  Toen ik deze keer las ‘Magisch Middelkerke’ voor de komende kerst- en eindejaarevenementen, wilde ik wel eens weten of ze dat adjectief wel verdienden.

  Beschrijving van de markt
  De spiegeltent moest het ‘paradepaardje’ van de kerstmarkt worden. Toegegeven, het was er gezellig, warm, niet te duur en deze tent leent zich veel beter dan die van de voorbije jaren, tot eender welk optreden of dansparty.
  Men kan zich wel de vraag stellen: levert ze een bijdrage tot het creëren van een aangename kerstsfeer? Of hoort ze meer thuis op een kermis?
  Van het podium kan min of meer hetzelfde gezegd worden: mooi, maar past zoiets wel op een kerstmarkt?

  De twee maal vier ‘Kraampjes’ plus twee voor de kinderen, die ook meer op een kermis thuishoorden en nogal afgezonderd stonden van de rest, moesten het dan maar doen. Niets aan te merken op het uitzicht maar eentje was gesloten, drie onbemand en hooguit 5 klanten.
  Ook de kerstbomen en de verlichting droegen natuurlijk bij tot de sfeer, alleen hadden het er wel wat meer mogen zijn.

  Na twee opeenvolgende mislukkingen: een (onbruikbare) synthetische schaatspiste in 2015 en een ijsglijbaan van 35 meter lang en 4 meter breed in 2014, die weinig succes kende, ook al omdat het stormweer voor een rot kerstweertje zorgde, had Middelkerke dit jaar gekozen voor ‘geen ijspiste’. Zij die er altijd naar streven om ‘uniek’ te zijn, waren daar bijna in geslaagd. Van alle kustplaatsen, voor één keer Veurne daarbij gerekend, werd er ook in Bredene niet geschaatst.
  Het opvallendste aan de kerstmarkt was … te weinig bezoekers. Dit oordeel berust op slechts één bezoek, maar een ingewijde die er elke dag aanwezig was, sprak mij tegen toen ik dacht dat mijn ogenblik slecht gekozen was. Neen, het was nooit veel beter!!!


  Programma van de eindejaarevenementen

  Ik heb helaas geen enkel optreden of voorstelling kunnen bijwonen. Ik had ook niet de bedoeling een afzonderlijke activiteit te beoordelen. ‘Over smaak valt trouwens niet te twisten’. Het succes van de bijeenkomst interesseert me wel, maar ik moet dus afgaan op wat ik op ‘Facebook’ lees.
  Een fakkeltocht met slechts 50 fakkels is natuurlijk al te mager. Een boze tong gaat nog verder: “is dat alles wat nog aan VLD’ers overblijft?” Anderzijds geeft de video https://www.facebook.com/vanhee.mario/videos/10211140154643612/ wel een leuk beeld van de overstap van 2016 naar 2017 bij een vuurwerk.


  Vergelijking met Nieuwpoort
  Beide kunnen moeilijk vergeleken worden … omdat Nieuwpoort te hoog boven Middelkerke uitstak. Volgens hun burgemeester “een lust voor het oog”. Hij beweerde ook een ‘magisch’ kerstlandschap aan te bieden. Is dat enkel omdat het zijn eerste jaar met de sjerp is en hij zich absoluut wil profileren? In elk geval, proficiat! Wie de echte kerstsfeer opzocht, vond in Nieuwpoort alvast zijn gading.

  De organisatie was wel in handen van de shoppinghandelaars, de Handelaarsbond Verenigd Nieuwpoort-Bad, het bedrijventerrein de Noordvaart en natuurlijk ook van de stad Nieuwpoort.
  Zij mochten zich in 2015 verheugen in 70.000 deelnemers voor hun eindejaaracties waarbij prachtige prijzen te winnen waren. Dit jaar hadden die een waarde van 16.000 euro.
  Een toeristentreintje reed over en weer naar de badplaats.
  Ziehier wat zich namelijk allemaal op ’t Bad afspeelde ... en in de stad.

  Het evenement 'Vrolijk Nieuwpoort' was gecentraliseerd rond het Nieuwpoorts marktplein.
  Ziehier het programma:
  vrijdag 16 december 2016 vanaf 14 u. — Dixieland Duo Pack & Roll laat Vrolijk Nieuwpoort
           swingen met hun dixiemuziek.
  zaterdag 17 december 2016 vanaf 14 u. — Het wandelende poppentheater in Dickensiaanse stijl
           geeft korte voorstellingen waarin zij een verhaal vertellen onder muzikale begeleiding.
  zondag 18 december 2016 vanaf 14 u. Zing mee met de bekendste en meest betoverende
           kerstliederen, gebracht door de Christmas Carol Singers, vier professionele zangers uitgedost
           in authenthieke Engelse kostuums. Deze vierstemmige muziekgroep zingt bovendien volledig a
           capella.
  vrijdag 23 december 2016 vanaf 14 u. — 'The X-mas DixieMates' brengen kerstnummers geheel in
          dixieland-stijl. Uiteraard vullen ze hun kerstrepertoire aan met enkele klassieke Dixieland-
          songs.
  zaterdag 24 december 2016 vanaf 14 u. — Het verhaal van Stuffy de schoorsteenveger zal ieders
          hart vervullen met warmte. Het verhaal over het ontstaan van de sneeuwpop is visueel,
          kleurrijk, op rijm en zal iedereen weten te boeien.
  zondag 25 december 2016 vanaf 17 u. — 'Poppie Power' speelt vrolijke deuntjes op haar viool. Wie
          haar tegenkomt mag een melodie grijpen uit haar prachtige kostuum.
  maandag 26 december 2016 vanaf 14 u. —Deze pinguïns zijn zeldzame en unieke dieren die
         verrassend genoeg ook muzikaal aangelegd zijn. Zij brengen lichtvoetige dixielandmuziek met
         een kwinkslag op het juiste moment.
  dinsdag 27 december 2016 vanaf 14 u. — Deze sneeuwmannen leuken het Nieuwpoortse
         marktplein op met sfeervolle jazzmuziek.
  woensdag 28 december 2016 vanaf 14 u. — IJsberen zie je normaal alleen in de dierentuin of op
         tv, maar deze kerst komt daar verandering in. Wil je graag eens met de ijsbeer op de foto of
         geef jij hem liever een knuffel? Bibber kijkt er al naar uit!
  donderdag 29 december 2016 vanaf 14 u. — De 'Dixieland Streetband' neemt je mee naar New
        Orleans in het begin van de 20ste eeuw. Veel nummers zullen je zeker bekend in de oren klinken.
        Denk maar aan 'When the Saints Go Marching in', 'Basin Street Blues', of 'Black and blue'.
  vrijdag 30 december 2016 vanaf 14 u. — Verkleed als sneeuwmannen weten deze muzikanten als
       geen ander om de juiste kerstsfeer naar het marktplein te brengen. Zij brengen meeslepende
       muziek in afwisseling met gezellige kerstdeuntjes.
  zaterdag 31 december 2016 vanaf 17 u. — De pinguïns brengen een betoverend mooie
       muziekshow.

  Tijdens de overgang van oud naar nieuw kan je genieten van een prachtig vuurwerk met muzikale omlijsting.

  zondag 1 januari 2017 vanaf 17 u. — Ritm Stix brengt jullie favoriete songs live op het marktplein.
       Aansluitend om 19 u. drinken we een glas aangeboden door het Stadsbestuur Nieuwpoort, met
     een hapje aangeboden door Promovis. Tijdens de speech wordt ook de winnaar van de
       kerstkransenwedstrijd bekend gemaakt.


  Ik bezocht ook nog een andere kerstmarkt
  In Oostende zag ik een bijna volledig overdekt Wapenplein, zeer veel volk, veel schaatsers, veel kraampjes en dus uiteraard een goede sfeer.
  Op het Vissersplein stond er nog een tweede kerstmarkt, niet overdekt, met veel kraampjes en een tamelijk goede sfeer.

  Een facebooker vond de kerstmarkt op de Korenmarkt in Gent zeer mooi. ‘Je kon er op de koppen lopen’ en ‘daar was er tenminste kerstsfeer’. Een andere bevestigt dat met ‘het was super’.
  Gent is een grote stad en organiseerde ‘Winterse feesten’ met kerstgedoe verspreid over heel de stad. Daarmee moet je Middelkerke natuurlijk niet vergelijken.


  Aantal +, aantal – op Facebook over de Middelkerkse kerstmarkt

                            +                                      -
  Het was wel de moeite, een uniek gegeven met de spiegeltent Het was de moeite niet!
  Die klagers zijn nooit content Magisch Middelkerke is zijn naam niet waard, geen ambiance, niet meer gezellig zoals in de beginjaren
  Het was super Als jeugd kan je er niets doen! Vergelijk dat maar eens met Nieuwpoort!
  Heel mooi! Toeristen die jaarlijks terugkomen, zeggen dat de kerstmarkt echt niet meer gezellig is.

  Is leuk, beter dan de ijspiste van vorig jaar...(2x)
  Triestig gesteld! ‘k Heb daar juist een kerstman zien lopen… de sfeer is zoek.
  Ik geniet van de kleine dingen in het leven Niet veel raars, trekt op niets!
  Jammer da je ’t niet positief ziet!
  Een spiegeltent heeft niets met kerstsfeer te maken of ben ik verkeerd?
  Ik vind de spiegeltent supergezellig!
  Ik dacht eerst dat het kermis was.
  Ik ook, samen genoten van de warmte rond kerst.
  Vond Brugge en Gent toch heel stuk gezelliger. Inderdaad, spiegeltent is niets voor kerst maar circus of kermis
  De spiegeltent is wel prachtig, maar daar konden ze bijna niet volgen met de gluhwein al was het daar ook geen overrompeling De sfeer is ver te zoeken
  Er was sprake van een magisch bos, maar dat heb ik niet gezien!
  Spiegeltent niet toegankelijk voor scootmobiele personen om maar te zwijgen van de planken hier en daar, gevaarlijk om te vallen
  Kvient toch mo e triestig martje wi
  Martje heel triest
  Middelkerke is op zich al triestig
  Dat trekt op niets, de moeite niet
  E spiegeltente???? heel design!!!! en da wilt tonne e super-modern design-casino zetten, mo op de kerstmarkt .....allee marktJE ....zetten ze tonne e tente van vo den oarlog!!!!!
  Weinig kerstsfeer, weinig volk, weinig kraampjes, kortom wij rijden achteruit en dat al vijf jaar lang

  Zijn die meningen voldoende om een definitief oordeel te vellen? Ik heb er ook mijn mening aan toegevoegd en verder laat ik de lezer oordelen.

  Besparingen
  Heeft het gemeentebestuur willen besparen? Laat ons daar maar geen illusies over maken. Dat hebben ze niet in zich. Of besteden ze dat spaargeld liever aan nog meer prestigeprojecten?

  De Middelkerkse handicap
  Elders wordt een kerstmarkt gebouwd door en voor de inwoners, minder voor de toeristen.
  Het Epernayplein heeft weinig weg van een marktplein en de lokale horecazaken en de omringende straten sluiten wat kerstsfeer en verlichting betreft, helemaal niet aan bij de kerstmarkt. Je kunt zelfs beweren dat de omgeving van het plein in een doodse sfeer gehuld is. Er is ook geen enkele andere plaats in de gemeente, op de nogal schaarse kleinere pogingen na (in het park??) met een bezienswaardige verlichting, noch op het openbaar domein, noch op de gevel van een handelszaak. Vergelijk dat maar eens met de ‘Moulin Rouge’ en 'de Beer' op de kaai van Nieuwpoort!

  Waaraan moet een kerstmarkt eigenlijk voldoen?
  Het antwoord op die vraag is niet zo eenvoudig. In elk geval mag de markt niet ontworpen worden door een onervaren schepen maar door mensen die de moeite nemen om eens navraag te doen bij de inwoners, de potentiële bezoekers van de markt. Eens ‘gluren bij de buren’ kan zeker ook nooit kwaad. De diverse onderdelen moeten bijdragen tot een heuse kerstsfeer en in geen geval tot een zuivere kermissfeer. Ook aangepaste muziek behoort daarbij, zonder daarom standvastig ‘Jingle Bells’ of ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ of ‘Oh dennenboom’ of ‘De herdertjes lagen bij nacht’ of ‘I am dreaming of a white Christmas’ te laten horen.
  Om de jeugd naar de markt te lokken, volstaat een viskraampje niet!
  Om slechts enkele mogelijke attracties te vermelden: een Kerstcarroussel (zie hieronder), een geanimeerde kerststal, een huis van de kerstman, een kerstmannenlooporkest, een arrenslee met rendieren, een kersttrein, een kerstpoppenkast, een poffertjeskraam en dat alles omgeven door felverlichte blokhutten en kerstbomen. 

  Elk artiestenbureau kan daarvoor raad geven en sommige ingrediënten leveren.
  Moet er echt een ijspiste staan? Dat betekent natuurlijk een grote uitgave! Wij konden vroeger bijna elke winter schaatsen op de kanalen, kreken, beken en vijvers. Daar is tegenwoordig veel  minder kans toe. Een ijspiste kan die leemte natuurlijk gedeeltelijk opvullen.
  Rijm en/of sneeuw creëren sowieso een kerstsfeer. Twee ‘Facebookers’ schrijven dat de vrieskou de planten en bomen in het Normandpark plus de lichtjes mooi deed uitkomen. Spijtig genoeg hebben organisatoren dat niet in de hand.


  Besluit
  Ik stelde op 30 december 2016 om 14 uur vast dat de Middelkerkse kerstmarkt nauwelijks bezocht werd. Zoals hierboven reeds gezegd zou het op de andere dagen of tijdstippen nauwelijks drukker geweest zijn.
  Na de ervaringen van de voorbije jaren, kom ik tot het besluit dat onze gemeente niet in staat is een sfeervolle kerstmarkt aan te bieden. Het is dus hoog tijd dat eens een specialist onder de arm genomen wordt die de behoeften van de bevolking (autochtone en toeristen) op dat gebied kent of peilt en daarop inspeelt, zonder daarom de allerbeste te willen zijn.

  09-01-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Evenementen
  02-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werken in Westende: oef, rust tussen twee fases

  De Dorpplaats (Westendelaan) in Westende heeft, met een beetje vertraging, een enig mooi kerstgeschenk gekregen. Na zoveel maanden (ik zou het ook in jaren kunnen omzetten) heeft de automobilist (en de fietser), weliswaar nog steeds enkel maar het lokaal verkeer, weer toegang tot de lokale handelszaken.
  Het zal maar van korte duur geweest zijn, maar de regelmatige gebruiker van de Lombardsijdelaan voelde zich de koning te rijk (en dat zegt toch heel wat!) toen hij/zij weer kon genieten van een brede macadambaan, zonder opgehouden te worden door een drietal verkeerslichten en/of een kraan of een camion van de aannemer of door iemand die zich van die lichten niets aantrok (!).

  Wat een verademing!

  Via http://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-doortocht-westende van het ‘Agentschap Wegen en Verkeer’ en overgenomen op Facebook, worden we op de hoogte gehouden van de juiste toestand en van wat ons in de komende maanden nog allemaal te wachten staat. Laat ons dat maar eens overlopen.
  We kunnen er maar liefst de moed inhouden. Klagen en zuchten helpt trouwens niet.
  Behalve eventuele persoonlijke klachten, waar ik niet van op de hoogte ben, moeten we eerlijkheidshalve erkennen dat we goed geïnformeerd worden en dat we kunnen vaststellen dat er inspanningen geleverd worden om het leven zo draaglijk mogelijk te maken, met andere woorden om de hinder zo licht mogelijk te houden.
  Zelfs al doet men er alles aan om de lokale handelaars zoveel mogelijk te sparen, toch veroorzaakt de moeilijke bereikbaarheid van hun winkel, voor hen belangrijke verliezen. (zie verder) Veel klanten zoeken immers hun heil bij beter bereikbare handelszaken.
  En we troosten ons allemaal nog maar eens met ‘en het zal nadien zoveel mooier zijn’!


  De geplande Fasering
  Rond 15 maart 2010 werd gestart met de eerste fase van de Henri Jasparlaan. Die duurde tot aan het majestueus inhuldigingsfeest op 26.10.2010. Toen volgde een rustpauze tot aan de start van de werken aan de Essex Scottishlaan op 17.11.2004, daarna gevolgd vanaf 5.1.2015 door de tweede fase van de Henri Jasparlaan. Ik behoor niet tot de grote slachtoffers, maar Westende zal zeker een blijvende herinnering bewaren aan die bouwwerven die de gemeente ‘geteisterd’ hebben en nog een hele tijd de inwoners tot wanhoop zullen drijven.
  Wat nu de doortocht van Westende betreft: om de hinder te spreiden en de bereikbaarheid tijdens de werken te verbeteren, werkt de aannemer in verschillende fases. We hebben ondertussen gezien en dus geleerd dat elke fase bestaat uit twee onderfases: enerzijds, het uitgraven van de grachten langs de huizen en het installeren van de nutswerken en anderzijds de renovatie van de bovenbouw.

  De eerste fase startte ter hoogte van het pompstation van Aquafin aan het begin van de bebouwde kom (kant Middelkerke) en liep tot aan de Essex Scottishlaan.
  De nutswerken voor deze fase begonnen in 2015 en werden afgerond eind januari 2016. Op 1 februari 2016 startte dan de renovatie van de bovenbouw, (*) van dit traject. Hiervoor waren maximaal 160 werkdagen vastgelegd. Dat was dus tot 7 oktober 2016. Het is dus wel wat later geworden. Bovendien mag de dorpsdoortocht alleen gebruikt worden door ‘plaatselijk verkeer’ omdat enkel de onderlaag asfalt aangebracht werd.

  Asfalt bestaat uit mineraalaggregaat (zand en grind) en een bindmiddel, de bitumen. Voor verschillende toepassingen zijn verschillende mengsels mogelijk. Een asfaltweg bestaat uit meerdere lagen. Er wordt bij wegtoepassingen onderscheid gemaakt tussen onder-, tussen- en toplagen. De onderlaag (BASE) is de eerste laag. Ze ligt op de onderbaan en verzorgt de krachtoverdracht op de ondergrond. De tussenlaag (BIND) is uiteraard de laag tussen de onderlaag en de bovenlaag. De toplaag of bovenlaag (SURF) is deze waar je met de auto of fiets overheen rijdt. Ze heeft als belangrijkste functie het leveren van de juiste rijeigenschappen, zoals vlakheid, stroefheid, zichtbaarheid en waterafvoer. Een duurzame waterdichtheid is een belangrijke eigenschap van asfalt voor dergelijke toepassingen. Dergelijk asfalt kenmerkt zich door een hoog percentage bindmiddel (mastiek).


  De automobilist(e) wordt dus aangeraden zijn/haar snelheid aan te passen. De toplaag wordt aangelegd na de winterperiode, zodat een optimale kwaliteit kan verzekerd worden.

  De tweede fase betreft de Lombardsijdelaan vanaf de Essex Scottishlaan en loopt tot en met de Baronstraat. Hierin is ook het opnieuw aanleggen van de Baronstraat en van de Beukenweg inbegrepen.
  De nutswerken voor deze fase zijn gestart op 1 februari 2016 en zullen beëindigd zijn tegen het begin van de renovatie van de bovenbouw. Er was gepland dat het stuk tussen de Essex Scottishlaan en de Steenstraat tegen 1 januari 2017 zou worden vrijgegeven en dat is ook gebeurd. Na nieuwjaar werkt men verder in het deel tussen de Steenstraat en de Baronstraat. Na het beëindigen van de nutswerken in de Lombardsijdelaan verplaatsen de werken zich naar de Baronstraat.

  De renovatie van de bovenbouw begint op 23 januari 2017.
  De totale duur van fase 2 is vastgelegd op 270 werkdagen. Dat betekent 430 dagen tot het einde van de werken tot aan de Baronstraat, met andere woorden tot 1 februari 2018.
  De weg wordt over de volledige breedte vanaf de fundering opnieuw opgebouwd. Zowel de rijweg, fietspaden als voetpaden zullen dus volledig vernieuwd worden. Gespreid over de volledige zone die heraangelegd wordt komen er groenvoorzieningen en nieuw straatmeubilair om het geheel een aangenaam karakter te geven. In eerste instantie zal de aannemer enkele voorbereidingen treffen, om dan vervolgens de soilmix in te schakelen. Net als in de eerste fase zal deze indrukwekkende machine een ondergrondse waterdichte wand creëren. Deze wand van enkele meters diep houdt het grondwater tegen. De soilmix start aan de Scottishlaan en gaat stilaan verder richting Lombardsijde.
  Ondertussen start de aannemer met het opbreken van de weg, niet het volledig traject ineens maar in kortere delen. Vervolgens wordt de oude riolering verwijderd en komt een nieuw, gescheiden stelsel in de plaats. Het regenwater en vuilwater zullen in dit gescheiden stelsel afzonderlijk worden afgevoerd.

  Omleidingen
  Vanaf 23 januari 2017 zullen de volgende omleidingen moeten gevolgd worden
  Doorgaand verkeer (beide richtingen) en verkeer met bestemming Westende-Dorp vanuit Nieuwpoort:
       Zeelaan
       Kustweg - Koninklijke Baan – Paul Grossettilaan
       Henri Jasparlaan
  Het vak Baronstraat-Essex Scottishlaan zal dan enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer. De kruispunten met de Heidestraat en de Steenstraat blijven dus open. Het kruispunt met de Essex Scottishlaan zal volledig afgesloten worden.

  Werken Hofstraat
  De aannemer zal ook werken in de Hofstraat. Hij zal er een overstort plaatsen zodat het overtollig regenwater gemakkelijker kan afgevoerd worden. De straat is tijdens deze werken afgesloten. Het verkeer kan via de Langestraat haar bestemming bereiken. Er zal later een startdatum bepaald en gecommuniceerd worden via de gekende kanalen. De datum zal bepaald worden in functie van een zo goed mogelijke bereikbaarheid.

  Mijn vraag aan de gemeente
  De bermen van de omleidingsweg Steenstraat – Bamburgstraat naar Nieuwpoort werden al eens wat bijgevuld omdat de kans op bandenpech zeer groot is, wegens schade aan de randen van de weg. Ondertussen zijn er weer heel wat plaatsen waar een opvulling welkom zou zijn. (zie mijn artikel op 7.3.2016)


  Vragen aan het agentschap Wegen en Verkeer?
  Jullie kunnen er steeds mee terecht op doortochtwestende@wegenenverkeer.be

  Recht op vergoeding?
  Kennen jullie ‘de wet Dedecker’? Ja-Ja, van Jean-Marie!!
  Dat is een wet uit 2005 die handelaars, die inkomensverlies lijden door werken op het openbaar domein, te beschermen.
  Zo’n handelaar, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een eventuele vergoeding via de rentetoelage of de inkomenscompensatievergoeding.
  Om een tijdelijk cashflow-probleem op te vangen kan de handelaar een krediet afsluiten, maar overbruggingkrediet is meestal duur. Met een rechtstreekse tussenkomst in de rentelast maakt de Vlaamse overheid het afsluiten van een dergelijk krediet goedkoper.
  http://www.vlaio.be/artikel/wat-de-rentetoelage-hinder-openbare-werken
  http://www.vlaio.be/themas/hinder-bij-openbare-werken-rentetoelage

  De compensatieregeling voorziet in een vergoeding van 77,69 €/dag (cijfer 2016), maar dat kan alleen als de zaak minstens 8 dagen naeen sluit. Op 1 januari 2017 zal die vergoeding geïndexeerd worden.
  De vergoeding wordt voor ten hoogste 30 dagen toegekend. Voor langere sluitingsperiodes kan een aanvraag tot verlenging ingediend worden.
  Bij het begin van de werkzaamheden heeft Jean-Marie Dedecker de Westendse handelaars persoonlijk bezocht en hen een aanvraagbundel overhandigd.
  De wet ‘Dedecker’ onderging al enkele aanpassingen en werd door de 6e staatshervorming op 1 juli 2014 een Vlaamse bevoegdheid.
  Op 1 juli 2017 volgt een grondige en voor de handelaars gunstige wijziging.

  De sluitverplichting wordt afgeschaft
  De Vlaamse hinderpremie zal bestaan uit twee delen. Enerzijds zal er een vast bedrag van 2.000 euro zijn. Die wordt gegeven aan de detailhandelaars met een zaak in de werfzone. Daarnaast is er een bijkomende vergoeding van 80 euro per dag voorzien vanaf de 22e sluitingsdag. Zelfstandigen met een zaak buiten de werfzone of zelfstandigen die het minder moeten hebben van toevallige passanten, hebben geen recht op de vaste vergoeding.


  Mijn vorige artikels over dit onderwerp
  In de map ‘Pleinen en Straten’ kunnen jullie mijn opeenvolgende artikels over de werken lezen:
  07.04.2014 ‘Westende/Middelkerke Belangrijke verbindingswegen in het nieuw’
                           
   (over Essex Scottishlaan en Henri Jasparlaan)

  29.12.2015 ‘Westende krijgt langzamerhand een modern wegennet’
   
          (over verschil gewestweg-gemeenteweg, nutsvoorzieningen, gescheiden
              rioleringsstelsel, fasering)

  04.05.2015 ‘Westende, één grote bouwwerf! Plezant is anders, maar de toekomst lacht
                      ons toe’
  (over fasering)

  07.03.2016 ‘Het grootste bouwproject ooit in Westende-dorp’
        (aantal werkdagen, fasering, slechte bermen op omleidingen)

  02-01-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  26-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke Krokodil: Een uitkijktoren van zeer hoge waarde in euro’s

  De idee van de watermaatschappij Farys, krachtig gesteund door ons gemeentebestuur, om de watertoren in de Logierlaan van de wijk Krokodiel af te breken en te vervangen door een kleinere broer onder de vorm van een uitkijktoren, is bij veel Middelkerkenaars niet in de allerbeste aarde gevallen. Maar Michel Landuyt, die niets liever doet dan onmiddellijk op een nieuw ‘paradepaardje’ te springen, zag al direct een ‘unieke’ attractie waarmee Middelkerke zich nog eens kon proberen te profileren.
  Heel wat mensen hebben inderdaad op Facebook hun spijt uitgedrukt over het verdwijnen van de watertoren van 51 meter hoogte. De graad van ontgoocheling ging van ‘Het zal even wennen zijn’’, 'Zal raar doen', ‘Jammer’, ‘Zeer jammer’, over ‘Heel spijtig’ of ‘Erg’ naar ‘Een monument gaat neer’ en ‘Onze verrekijker is weg want je kon je de lichtjes al vanop grote afstand zien!' Dan dachten we ‘We zijn bijna thuis!’
  Sommige troosten zich met het alternatief, een uitkijktoren met een hoogte van in totaal 20 meter en vragen zich af of het kunstwerk met de lichtjes ook op de uitkijktoren zal geplaatst worden.
  We kunnen gerust zeggen dat het niet zo vaak gebeurt dat een gebouw/watertoren zoveel aandacht krijgt en dat er zoveel foto’s van genomen worden, in alle fasen van de afbraak.
  Zou daarmee soms heimwee gemoeid zijn?

  Was die afbraak noodzakelijk? Betonrot was de oorzaak
  De toren was 45 jaar oud en zou zwaar aangetast geweest zijn door corrosie (= scheikundige aantasting van materialen) en door betonrot. Dat is de schade die ontstaat doordat de in het beton aanwezige wapening begint te roesten, waardoor het beton begint te barsten, wat dus de veiligheid in het gedrang kan brengen.
  De gewone inwoner van deze gemeente, zoals ikzelf, kent daar natuurlijk weinig van maar ik heb ook daarover een paar reacties genoteerd.
  Zoals deze: “Betonrot… laat me lachen ... de watertoren van De Haan is ouder en staat er nog fier te pronken.” Of “Naar gelang dat de werkers er al aan gewerkt hebben was de watertoren zo ROT nog niet he !!!!!!!”
  Ik moet bekennen dat ik me ook vragen stelde toen ik sommige foto’s van de werken bekeek. Er kwamen toen ook wel wat twijfels in me op, omdat de toren me zo stevig gebouwd leek en niet fel onder de indruk bleek van die zwaaiende breekhamer maar eerder nogal wat weerstand bleek te bieden.

  Het verloop van de afbraak
  Op 27 oktober 2016 werd met de afbraak begonnen.
  Een eerste werfleider van het bouwbedrijf Aclagro: “De werken moeten met de nodige omzichtigheid aangepakt worden want het is niet evident om een dergelijk hoge constructie af te breken. De sloop van het bovenste gedeelte, gebeurt manueel om veiligheidsredenen. Eenmaal we een hoogte bereikt hebben die veilig genoeg is, wordt een kraan met lange arm gebruikt.”
  Een tweede werfleider: “Het ziet er inderdaad vrij spectaculair uit. We zetten een werfkraan met pneumatische breekhamer in een container en die hijsen we met een kraan in de lucht.

  Op die manier hebben we al verschillende gevels gesloopt. Alles is gekeurd door een externe firma. Als het te veel waait, moeten we de werken wel staken. Gelukkig is dat nog niet het geval. Eens het dak afgebroken is, kunnen we de kraan in de toren laten zakken om zo stelselmatig dalend af te breken".
  Ziehier een voorbeeld van een kraan met pneumatische breekhamer. Misschien is het wel een zwaarder type?

  De watertoren mag dan wel verdwijnen, de waterreservoirs en pompen in de bodem blijven. Daarom voorziet de aannemer aan de basis van de toren in een dik zandbed.

  Wat wordt het en wanneer zal het klaar zijn?
  Het gemeentebestuur zal boven op een overblijvende romp van zeven meter hoogte een uitkijktoren van nog eens dertien meter bouwen. Er zullen 72 treden moeten beklommen worden.

  De afbraakfirma dacht binnen een dikke maand klaar te zijn. Het schijnt dus wel wat langer te duren.
  Let wel, ik erken dat dit een bijzonder en moeilijk werk is, maar misschien ligt het ook aan de betonrot die nog niet voldoende toegeslagen heeft.
  De toren moest afgebroken worden tot op enkele meters boven de grond, namelijk tot waar de gevel op dit moment bekleed is met hout. Hieronder zien jullie een foto van 15 december 2016.

  Op het reeds gegoten betonnen platform binnenin komt dan de uitkijktoren. Het hele project zou pas na de zomer van 2017 klaar zijn.

  Even vergelijken?

  En mijn klassieke vraag: Hoeveel zal het gekost hebben?
  De provincie West-Vlaanderen en Westtoer investeren in landschapsbeleving in de toeristische regio’s van de provincie. Het programma/project kreeg de naam ‘Horizon 2025’. Het beoogt de realisatie van een netwerk van landschapsobservatie-punten, verspreid over de provincie, om
         • de regio’s of hun stadjes en dorpen aantrekkelijker te maken
         • de beleving van de recreatieve routes en netwerken te verhogen.
  De voorkeur gaat naar het bouwen van nieuwe uitkijktorens en belevingsplatformen, bijvoorbeeld op een natuurlijke heuvel in het landschap of op een kunstmatige hoogte (bijvoorbeeld een oud stort, …).
  In tweede instantie komt ook het verbouwen/toegankelijk maken van bestaande torens in aanmerking voor ondersteuning, indien de werken een toegevoegde waarde betekenen ten opzichte van de huidige toestand.
  De totale kost voor het bouwen van ‘onze’ uitkijktoren op de restanten van de watertoren (wordt dat als oud stort gerekend?) bedraagt 651.445,95 euro, onderverdeeld in:
          architect studiekosten (ereloon 11,5%):                  60.529,03
          studiekosten stabiliteit dakplaat (via Farys):             3.327,50
          kosten waterdichting dakplaat (250 m²):                 21.250,00
          bouwkosten:                                                           526.339,42
          omgevingsaanleg:                                                    30.000,00
          duiding/ infoborden:                                                10.000,00
  De provincie draagt 75% van de totale bouwkost bij, maar met een maximum van 225.000 euro.
  Aangezien de uitkijktoren schijnbaar voldoet aan al de opgelegde voorwaarden, waaronder 'Middelkerke aantrekkelijker maken', kan de gemeente daarvan dus genieten.
  Telkens de provincie of een andere instantie bijdraagt, probeert ons bestuur ons ervan te overtuigen dat de werken voor een ‘zacht prijsje’ zullen uitgevoerd worden. Onze bestuurders weten nochtans maar al te goed dat wij ook provinciale belastingen betalen en dat de provinciale bijdrage dus ook door ons betaald wordt.
  Als ze in Middelkerke nog maar het woord ‘subsidie’ horen, dan gaan ze ervan uit dat ze nog slechts een habbekrats moeten bijleggen. Ze worden dan een ‘onweerstaanbare drang’ gewaar. In de krant kon ik lezen dat die ‘habbekrats’ 250.000 euro zou bedragen.
  Maar … tenzij er nog een andere subsidie mag verwacht worden levert mijn kleine berekening 651.445,95 – 225.000 euro dus een gemeentelijke uitgave op van 426.445,95.
  Of neemt Farys misschien ook een deel voor zijn rekening? Zij zijn het immers die de watertoren wilden afbreken uit veiligheidsoverwegingen, weliswaar na samenspraak met de gemeente, maar zij zijn toch de eigenaar van de toren.

  Besluit
  Het lijkt erop dat de provincie en de gemeente teveel geld hebben.
  Dat het misschien een mooie toren wordt en dus een bijkomende attractie voor de gemeente, dat moeten we nog zien. Als dat zo zou zijn, zoveel te beter!
  Maar … ik viel bijna van mijn stoel toen ik het bedrag van de totale kost onder ogen kreeg.
  Ik was wel gelukkig dat ik mocht vernemen dat de prijs uitgerekend werd tot op twee cijfers na de komma!
  In oude Belgische francs klinkt dat nog erger: 26.057.838 francs of 26 miljoen zevenenvijftig duizend achthonderd achtendertig francs.
  Het zou eens interessant zijn de totale som te vernemen van de studiekosten die de gemeente jaarlijks betaalt. Aan mij zullen ze dat wel niet verklappen!
  Welk gemeenteraadslid voelt zich aangesproken?

  Ik stort regelmatig een bijdrage aan een goed doel. Hoeveel goede doelen zouden met de meer dan 650 duizend euro’s niet kunnen gesteund worden? Hoeveel minderbegoeden uit de gemeente zouden daarmee niet uit de nood geholpen kunnen worden?
  Hoeveel zou er niet kunnen bespaard worden op onze belastingsuitgaven?

  Ik vind een dergelijke uitgave voor een prestigeproject ongehoord en onaanvaardbaar en ik vraag me af wanneer die blinde bouw- en uitgavewoede van de huidige meerderheid zal ophouden.
  Wie roept ze een halt toe?

  Bronnen
  Uit http://www.newslocker.com/nl-be/regio/middelkerke/sloopwerken-watertoren-gestart-het-nieuwsblad/
  Foto’s van Willy Vankeirsbilck, André Buys

  26-12-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Uitzicht gemeente
  Archief per week
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!