NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • In Lombardsiedde en in Westende, wuffer dialekt spreekn ze doa?
 • Hoogbouw: Dit artikel is niet bedoeld als aprilgrap maar het lijkt er wel een beetje op
 • Middelkerke: het is weer tijd om de paradepaardjes van stal te halen!
 • Politieke partijen in Middelkerke: Van nieuwjaarsreceptie naar nieuwjaarsreceptie
 • Middelkerke: ‘Zitten’ jullie nog steeds op Facebook?
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (29)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (2)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (7)
 • Die goeie oude tijd (7)
 • Dijk en Strand (8)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (18)
 • Evenementen (10)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (24)
 • Gemeentediensten (7)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (10)
 • Horeca (14)
 • ImmobiliŽn (10)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (3)
 • Kunst (6)
 • Landbouw (3)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (14)
 • Milieu (12)
 • Natuur (8)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (18)
 • Politieke partijen (34)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (1)
 • Sport (21)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (5)
 • Veiligheid - Politie (9)
 • Verkeer (17)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (10)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  02-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In Lombardsiedde en in Westende, wuffer dialekt spreekn ze doa?

  Trouwe lezers weten natuurlijk dat ik elk jaar rond deze tijd een artikel in het Westends en/of Lombardsijds op mijn blog zet.
  Dit gebeurde ondertussen al vijf keer (zie map ‘Dialekt’).
  Ik wil deze gewoonte trouw blijven om aldus een kleine bijdrage te leveren tot het in ere houden van onze streektaal. Bovendien had ik het geluk aanwezig te mogen zijn bij een gesprek aan de toog tussen twee ‘echte’. Hier volgt dat ‘echt gebeurd’ verhaal.

                                                                                      *            *
                                                                                             *

  Juul is u vaste kallant in tkaffee ‘In de puuperokerscluub’ in de Grote Duststroate van Lombardsiedde. Ne komt doar al joarn of beter gezeid ne zit doar al joarn an de toog.
  Gastong drienkt ook geëren pientn en on die tweeë tegoare voln, meug je zeker zien daän ze voe de zoveelste ki de weëreld goan verandern.
  Gastong zitter persies triestig bie.

  Juul: Ewe, wa schilter te moat?
  G: Ruuje get me Julia é!
  J: Trek je daduzo nie an. Oe da je took keirt of droait, tis stille woa dat nooit u ki woait.
  G: Ja mo, e me dochter Maria ook é … zis nu nog altied nie van de stroate.
  J: gin paniek, vint, doavoorn ist nooit te loate, je wit gie toch zeker ook we datter op ieder potje u nulletje past? Allégouw, lat er uus nog eeën pakn. En … voer uuzze zinn te verzetn, wa peis je van de Middelkerkse polletiek?
  G: zwieg me doa van! Tis gemaklik é van tgeld langs deurn en viïnsters buutn te smietn ot tjoene nie is. Mo zen beloofd van under leevn te betern. Ze goan minder kestluchtjes aansteekn. Da gotdirekt u poar miljoenn schiln, é!
  J: wiene daje gie nu zegt! Mo ze goan we de mieljoenn subsidies voe de vielokoersn bluuvn geevn! Ze kriegn doa mo nie genoeg van!
  Mo ja, me kunn wieder doa nieëten teegnen dat de vieps goeëd gesoigneert wordn, é! Ze zien rieke of ze doeën alsof en ze kunt betaaln, é, … ot da moet nateurlik. En, as belonienge voer al under goe werk voe de gemeinte, verdieën de polletiekers van doopn liberaaln en van de kalootn toch ook van u ki under voetn oender tafel te schuuvn, op uuzze kostn. Tis ook goeëd voe de kommersje, é. Dooreka voart er wel bie en Middelkerke wordt der deure bekend in de weërelt,
  Zieder zegn da toch assan zeëve! Da ta mo woa woare!! Zelpn ook die oarme dutsn van tennisspelers omdaan ze zoen kunn meedoeën an de tornooin in Aziëe en in Ostralië, woa dan der stikn van meënschen te verdieën zien.
  G: je gliek nateurlik, vrieënd, mo wa wil je dran doeën, é. Ze luustern no nieëmand! En ze zien allemalle famielje van mekoar!
  Me goan mo probeern van tuus nie an te trekkn en me gon under zeekre uus umeur nie loatn bedervn. E je die mop van Jerom, je wit wel é, dendieën me ze grote kegge en me ze noorn lik talloorn, in toeddemanuus al goart?
  J: nink!
  G: E we de mens is vuuventachentig en ne lag op ze bedde. Ineineki beguntn te roepn
  KOKSIEDE !! …         OSTENDE !! …         OSDUUNKERKE !! ..       BREININGE !! …   DENOANE !! … MIDDELKERKE !! …
  De verpleegster kwaam oastjezeire geloopn mo twas te loate … Jerom at al ze groate kommisje gedoan.
  Mo Jerom toch, zeit de verpleegster, aje nu toch eki rachter de panne geroopn!
  Tju, zei Jerom, kwistn dat an de zeeë was, mo kekostn der nie op komn!
  J: das u goejn! Woar aaln zut toch allemalle uut? De polletiek? Je mag zegn wat daje wilt mo Dekker probeert toch wel u bitje te fringn en ne probeert under teegn toedn oan ze dommegeedn wiln doeën.
  Mo ze doeën der agliek, é. Ze goan u nieuwe casino bouwn voer u vrieëndepriezetje en met tgeld van dachterstallige taksn van tcasino en van tzwembad en van dopbriengste van de verkoop van de pasterieë in Lombardsiedde. En je go nu u stik in je voetn kunnn drienkn op tstrange in eeën van de strangebaars: ‘In t’wulvenest’ of ‘bie Broucksjes’ of ‘bie ons Mario’.
  G: Joan, Jean-Marie is toch u kastaar, é? Ne go soms noga te keire, é? Kzieën em eeën van die daagn de burgemeistre u ki vloern met u nieppon of met u nari-waza of oe eet da doar allemalle in tchinees? Ne go wel moetn opletn dasze nie op eur rik voalt, want de meënschen zoennog slichte gedachtn kriegn!
  J: Tprogressief kartil doe took nie slicht. Ze doeën ook regelmoatig under moend oopn. En de inveeaa, da bestoa nie mi in uuzze gemeinteroad, é?
  G: Da zien diengn die gebeurn, é! Tis spietug van Dany é, die joeng, dat is toch u simpatiekn, é. En zo kollegiaal! Ne makt pertangs nie rap misbruuk van u twadde. En ne werkte zo goed mee met de blauwe, é! En ne meugt er nu aal an vraagn datn wilt en ne krieg ut! Mo, ne vertegenwoordigt mo juste mi ze neign… en de tennis!
  Mo je mag zeggn wiene daje wilt, Juul, mo tis toch van alles te doeën, é in Middelkerke.
  J: Wadde? Ziej nu de zot an toedn memmu?
  G: Be nink, diesglieboane was toch uniek, é en ken van de zomer wis goan kiekn hoeverre daan zunder gee-is-ims kostn smietn op tstrange.
  J: Wiene? Je gee-is-im wegsmietn? Zaander zeker genoeg van van altied lastig gevolln te wordn?
  G: Nu daje van tsiezoën klapt: men toch geluk damme de twidde verbluuvers en, é!
  J: Daangespoelde? Jaam, ze betaaln zieder uuzze schuldn, é! Nu daje tzegt: ken ook u mop over under goort.
  G: A ja? Vertelt u ki, gouw!
  J: U Nantwerpenoare en u Gentenoare stoendn op de diek no de lucht boovn de zeeë te kiekn. Twas eeën van die daagn da je de zunne en de moane overdag tegoare ku zieën.
  Zegt de Nantwerpenoare : " liengs stoa de moan en rechs stoa de zon".

  "Moar nieë gij”, zegt de Gentenoare, " de moöne stoa rechts en de zonne lings.
  "Witte wa" zegt de Nantwerpenoare, "we vrage da oan da koppel doar". Dus ne vraagt "meniêr en medam, kunt u ons misschien elpe? Woar stoa volgens u de zon, liengs of rechs ?" En die vint, met u duudelik Limburgs aksent, u bitje al ziengn en geil trage, " ‘k zou het nie weten, heren, wij zijn tweedeverblijvers".

  G: Das goeëd, tmoe nie assan met de West-Vlamiengn zien daan ze lachn!
  Aja, kwaamn vandeweke Oscar teegn, je kent hem wel, é, van Westende. En mo klaagn datndei! Da Westende en Lombardsiedde an tuutstervn zien. Dattaal voe Middelkerke is! Datter ier nieks mi te doeën is! Middelkerke e pertangs nie meir gin inweuners dan toed Westende. Mo ja, temdetje is noader dan troksje, é?
  En uuzze nieuwe scheepn van toerisme en evenementn wilt em absoluut woarmaakn. Met groate woordn en ne wilt ut nog assan allemalle voe tzegn en. En nie minder verdieën, é. Mo de sikretoaris moet eist akkoord zien, wi!
  Oevele groate projectn da Miesjil en Janna nog uut under duumn goan zuugn, kweetnt nie, mo ja ot mo nie uut under neigen beuze komt.
  J: Tschient daanzunder gon beperkn toet u nieuwe kasino van roend de tachentig miljoen euro en u nieuw zwembad wodaan ze loater de weëreldkampioenschappn kunn inrichtn, de diek verbreeën en nog u poar andre kleënigheedn, allestegoare utwa van nog u ki 10 mieljoeën euro. Ze viengn zieder dadde u twa van nietn!!! 

  Goan ze weere u naantal paroadeperretjes van tstal aaln, joans?

  En nog u latste moptje?
  Twas lange geleen mo Jezus was nog u ki op deërde gekommn. Ne logeerde in Middelkerke. Achter stief lange zoekn aadn toch u sjiek otil gevoeng.
  Je wit gieder ook datter oendertusschn vele veranderd is op eërde, é? Jezus is nie mi mee me ze tiet.
  Ne zieët doar u noed vintje in een karretje en ne kuddut nie loatn.
  Ne goat er regelrechte noartoe e ne zegt: 'Sta op en loop!'
  Die vint bekiekt Jezus u ki e ne riet verder want je zieët dikwils u ki u roarn an de kust.
  Jezus gif ut nie up en ne lopt achter die vint e ne zegt: 'Echt waar, mijn vriend, sta op en u zult weer lopen!'
  In ze gat gebeetn kiekt die vint no Jezus e ne zegt: 'Ort e ki rier hé vrieënd, ken ik voer u neure die gokart betaald en kgoan ik doa nu u neure mee roendrieën!'

   Toet tnoaste joare?

   Bronnen
  http://www.ex-gm.be/mop_v_d_week.htm       lichtjes bewerkt

  http://www.lachjekrom.com/moppen/moppen-1872-Sport.php     lichtjes bewerkt
  http://www.lachjekrom.com/moppen/groep.php?groep=82       bewerkt

  02-03-2015, 10:14 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Dialect
  23-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoogbouw: Dit artikel is niet bedoeld als aprilgrap maar het lijkt er wel een beetje op

  Misschien herinneren jullie zich nog dat ik op 1 april 2014 een artikel schreef met als titel “Middelkerke wil het hoogste gebouw van België op zijn grondgebied” (zie map ‘Casino’)
  Ik probeerde jullie daarin wijs te maken dat ons bestuur van plan was een nieuwe casino te bouwen met 56 bovengrondse en 4 ondergrondse verdiepingen.
  In een aprilgrap wordt er natuurlijk altijd schromelijk overdreven maar soms let een verstrooide lezer, die de datum uit het oog verliest, daar niet op en wordt hij/zij wel eens beetgenomen.
  In het hiernavolgend artikel gaat het weer over extreem hoge gebouwen maar deze keer vertel ik de zuivere waarheid.
  Op 14 februari 2015 las ik een artikel uit ‘Het Laatste Nieuws’ met als titel "Geen vraag naar 20 verdiepingen".
  Naar aanleiding van het initiatief van Marc Coucke en Bart Versluys om meer in de hoogte bouwen (zie verder), deden de auteurs een rondvraag bij de burgemeesters van de verschillende kustgemeenten om van hen te vernemen wat zij dachten over ‘hoogbouw’. Hebben zij geen antwoord gekregen op hun vragen vanwege Knokke-Heist en Blankenberge, dat weet ik niet, maar daarover schrijven ze niets! Op mijn vragen kreeg ik ook geen antwoord!
  Paul Bruneel en Bart Huysentruyt schreven een gelijkaardig artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van 14 december 2007.
  Ook toen schreef ik daarover op 4 januari 2008 een artikel ‘De Vlaamse kust … Dubai achterna?’. Het ging toen wel over een gebouw met 50 verdiepingen.

  Vergelijking van de burgemeestersmeningen

  Gemeente

  Aantal
  lagen
  nu

  JA, voor hoogbouw

  Neen

  Blankenberge

  7 of 4

   

   

  Bredene

     -

   

  Geen dijk - Voorkeur voor ééngezinswoningen

  De Haan

  8 + 1

   

  Geen behoefte
  Beschouwd als buitengebied met accent op erfgoed, natuur en open ruimte

  De Panne

  9+1
  ***

   

  Geen plaats
  Nemen te veel zon af

  Knokke-Heist
  ****

   

   

   

  Koksijde

     7

   

  Te lelijk => blokkendozen
  Wel aantrekkelijk voor bouwheren maar er staat nu reeds zo veel leeg – er is geen vraag naar

  Middelkerke

  10+1

  Zou grote verbetering zijn voor Westende maar Erfgoed doet moeilijk. Meer groen mogelijk

   

  Nieuwpoort

  9 + 1 **

  Locatie per locatie bekijken
  Ja, als het een meerwaarde kan zijn en geen impact heeft op de buurt

   

  Oostende*

  35

  Ja, alleen in clustervorm
  Geen impact op buurt

   

  *De Groenen noemen Oostende de ‘Koningin van de hoogbouw’ (Europacenter, De Mast en drie nieuwe gebouwen
    met  22 bouwlagen op de terreinen van het vroegere Mediacenter.

  ** er is een zone, kant Oostduinkerke, waar 14 bouwlagen + 1 (= technisch verdiep, d.w.z. 4 meter achteruit t.o.v voorgevel, 3 meter
      achteruit t.o.v achtergevel) toegelaten zijn

  *** gelijkvloers + 8 verdiepingen + technische verdieping
  **** Ooit zei de burgemeester Lippens dat hij tegen hoogbouw was; "We willen toch Oostende niet achterna!". Dat meende hij zeker
         niet! Ik hoor nu dat men van plan zou zijn 17 lagen te zetten op het te vernieuwen restaurant 'Carlton'.

  De ommekeer van de burgemeester van Koksijde
  Marc Vanden Bussche, notaris en burgemeester van Koksijde vond einde 2007 na een reis naar Dubai dat torengebouwen aan onze Belgische kust een oplossing konden betekenen voor het gebrek (of tekort?) aan bouwgrond. Hij wilde de hoogte meer benutten omdat er in de breedte geen of nog slechts weinig plaats over is. Hij droomde toen luidop van een wolkenkrabber met 50 verdiepingen of in ieder geval van meer dan 100 meter hoog om toch tenminste Knokke-Heist te overtroeven. “Stel je voor wat voor een uitzicht je op de polders en de zee zou hebben. De mensen willen investeren in iets moois. We moeten ruim denken en baanbrekend zijn. In de toren zie ik mogelijkheden voor commerciële voorzieningen zoals winkels en hotels op de benedenverdiepingen en voor kantoren, appartementen, een theater. Op die manier moet het gebouw zichzelf terug betalen.”
  Twee jaar later, op 16 januari 2010, was hij nog steeds die mening toegedaan in een interview aan ‘De Standaard’
  Naar aanleiding van een reactie tegen hoogbouw in Bredene, verklaarde hij: ‘De reactie vind ik wat populistisch. In Koksijde krijg ik daar geen opmerkingen over. Hoogbouw is nu eenmaal niet weg te denken aan onze kust. Er komen hier zo veel mensen op vakantie. We mogen hen toch niet in de kou laten staan? Het is wel zo dat de meeste plaatsen voor hoogbouw in Koksijde nu ingevuld zijn. We zullen dus moeten nagaan of er nog mogelijkheden zijn via het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Naar mijn mening heeft onze kust vooral nood aan mooie, baanbrekende realisaties zoals het Casinoproject in Knokke.(*) Je merkt dat de mensen daar achter staan. Anderzijds beschikt Koksijde over veel villawijken en natuurgebieden. De vrees dat daar hoogbouw komt, is onterecht want die plaatsen zijn beschermd.” 
               * torengebouwproject afgevoerd wegens financieel niet haalbaar einde 2013
                    Wie dat wenst kan daarover alles lezen op http://www.knockout.be/bouwdossier_ck.php

  Nu is hij dus tegen om diverse redenen (zie tabel hierboven). Hij vindt dat er in de jaren 60, 70 en 80 veel minder aandacht was voor de architectuur.
  Zo zie je maar hoe politici onbeschaamd hun kazak kunnen en durven draaien!!!

  De mening van ons eigen schepencollege wat uitgebreider
  Schepen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V):“We hebben twee projecten waar er plannen zijn om hoger te bouwen. Als schepencollege staan we hier positief tegenover. Door hoger te bouwen, kan je op de grond meer groen aanleggen. Onder meer in Westende bad ziet het gemeentebestuur graag de oude gebouwen verdwijnen voor nieuwbouw. Er zijn hier nog veel kleine appartementen die niet aan de hedendaagse normen voldoen en door huisjesmelkers opgekocht worden. Hier kan nieuwbouw zeker. Ook het project voor Lac-Aux-Dames is voor ons een mooi voorbeeld. Een projectontwikkelaar wil hier 300 * appartementen bouwen die het oude gebouw Lac-Aux-Dames (zie hieronder) moeten vervangen. Eerst waren sommige eigenaars tegen en nu doet Erfgoed moeilijk. Het zou nochtans een grote verbetering zijn voor de badplaats."   * nu 30
  Ik treed de schepen/het college bij als ze woningen die niet aan de normen voldoen, wil(len) vervangen door nieuwbouw, maar dat hoeft daarom toch nog geen hoogbouw te zijn?

  Als het een waardevol gebouw betreft en het nog de moeite waard is, kan renovatie dan misschien ook niet in aanmerking genomen worden?


  Wat is het tandem Marc Coucke – Bart Versluys juist van plan?
  Marc Coucke verkocht zijn bedrijf “Omega Pharma” voor 3,6 miljard Euro aan een Amerikaans bedrijf. Hij realiseerde daarmee een meerwaarde van 1,45 miljard, waarop geen eurocent belastingen moet betaald worden. Waarom niet? Dat kunnen jullie lezen op http://trends.knack.be/economie/beleid/waarom-marc-coucke-geen-meerwaardebelasting-hoeft-te-betalen/article-opinion-510311.html

  Coucke wil tegenover zijn (volstrekt wettelijke) belastingvrije operatie een goedmakend gebaar stellen Hij zou dat geld investeren in de Belgische economie en daarmee voor nieuwe jobs zorgen. Er kwamen een massa investeringsvoorstellen binnen. Uiteindelijk viel zijn keuze op de Oostendse projectontwikkelaar Bart Versluys die zinnens is om nog eens een hele rist appartementsblokken aan de kustlijn neer te zetten. 75 miljoen euro wordt er in de bouwgroep Versluys gepompt, die nu haar oog heeft laten vallen op de Oostendse jachthaven. Ze zijn hevig voorstander van hoogbouw en ze willen daar gebouwen van 22 verdiepingen neerpoten.
  Coucke wil dus nog rijker worden!
  Hopelijk zakken ze daarna niet af naar Middelkerke, maar ja hier hebben we anders ook wel genoeg van die ‘Versluysen’

  De vastgoedmakelaars zijn natuurlijk razend enthousiast
  Het is vanzelfsprekend dat de immobiliënhandelaars razend enthousiast zijn over die samenwerking Coucke – Versluys en over hun initiatief.
  Hun argumenten, buiten extreem geldgewin?
  Ze willen de betonnen muur, zonder uitschieters, aan de Vlaamse kust, waarmee ze ons notabene zelf opgezadeld hebben, doorbreken. Kan dat niet met waardevolle gebouwen die tot ons erfgoed behoren?
  Neen, zeggen zij, want zij vinden een hoog gebouw een ‘esthetische meerwaarde’ en bovendien kan je in dergelijke gebouwen veel faciliteiten onderbrengen.
  De makelaars betreuren alleen dat er nog maar weinig plaats is om hoge gebouwen neer te poten, zeker op de zeedijk, wat wel duur is maar toch nog fel in trek. Er zijn ook bijna geen lage gebouwen (of anders gezegd waardevolle en mooie) meer om af te breken.
  Bart Versluys vindt dan ook dat onze kust te klein is voor ons land. Of zou de immobiliënmarkt misschien te groot kunnen zijn voor onze kust? Dan maar van de dijk weg en daar mastodonten neerzetten. De groenen in Oostende spreken al van een 'tweede Atlantikwal'.

  Esthetisch, hé?
  Maar hierna zien jullie hoe onze kust er binnen enkele jaren wel eens zou kunnen uitzien. Prachtig toch!

  Kritische mening van een kenner
  Johan Sanctorum (Oostende, 1954) is een Vlaams cultuurfilosoof, publicist en criticus. Hij schreef in 2004, samen met een Italiaanse collega het boek “Passione Urbana”, over stedelijke cultuur en stadsvernieuwing. We mogen dus aannemen dat hij weet waarover hij schrijft. Zijn mening over Marc Coucke en Bart Versluys is dan ook niet mals: Jullie kunnen die volledig lezen op https://www.facebook.com/johan.sanctorum.7/posts/10206209924715943

  Samengevat, Sanctorum vindt de investering van Coucke een “zeer slechte keuze en een bizar sociaal signaal: De Vlaamse kust is een architecturaal-stedenbouwkundig rampgebied. Een gruwelijke Atlantik Wal van appartementsblokken beheerst de 80 km lange kustlijn die wereldfaam geniet als lelijkheidszone. Af en toe vind je aan de dijk, helemaal geprangd tussen de appartementsblokken, één 'normale' woning, wachtend op sloop, wat een haast surrealistisch zicht oplevert.

  Deze verloedering is in de jaren ’60 begonnen dankzij de onkosjere cohabitatie van semi-corrupte gemeentebesturen met betonboeren en bouwpromotoren zoals ook Bart Versluys er een is. Al honderd jaar poot zijn familie het ene gedrocht na het andere neer tegen de dijk”

  Mijn commentaar
  Op de ‘Zeedijk Westende-bad’ zitten nog vijf gebouwtjes geprangd tussen 2 grote. Hieronder zien jullie er één van, namelijk ‘Les Clochettes’, sinds 2002 een beschermd gebouw met Anglo-Normandische inslag, heropgebouwd in de jaren 20. De andere zijn 'L'Elite', Rés. Albert I', Mon Repos en Grand Large.

  Op de Koning Ridderdijk in Westende-bad zijn er ook bijna geen gaten meer in de muur. Van wat nog kan gesloopt worden (d.w.z. niet-beschermd maar wel getuigend van een tijdperk) blijven nog enkel de nummers 4 (Mushi), 59, 60 en 62 over. Jullie zien de laatste drie hieronder. Volledig links staat ‘Les Fleurettes’.

   

  Waar werken aan de gang zijn, verrijst de 'Mercator' met 9 verdiepingen!!
  Ook de ‘Lakodam’ is nog laag bij de grond, vandaar dat een projectontwikkelaar daar ook al zijn oog heeft laten op vallen.
  In Middelkerke is er vooreerst de villa ‘Cogels’. Beschermd sinds 1978, maar zie hieronder maar wat ze er dan van maken. Is dat niet mooi? Ze vinden er altijd wel iets op! De hoogbouw bedreigt wel degelijk ook onze beschermde panden!
  Twee andere beschermde gebouwen zijn de villa Doris, rechts hieronder, beschermd sinds 1980 en ‘Continental’ beschermd in 2001. (linkse foto rechts).
  Villa 'La Pimpernelle', uit de jaren dertig, is niet beschermd. Het is ook zo'n smal geprangd gebouwtje.

    

  Nog enkele argumenten tegen hoogbouw
  Men wil altijd maar meer toeristen naar de zee lokken, door mega-projecten en nu weer door meer appartementen ter beschikking te stellen, maar waar gaat dat toch eindigen?
  Oud-burgemeester Julien Desseyn vond destijds al dat de kust oververzadigd geraakte: overvolle stranden en terrassen, zeer druk verkeer op autostrades en aan de kust zelf, …
  Nu is dat allemaal nog veel erger.
  Maar de generaties burgemeesters van nu doen maar voort. Ze willen zich profileren … en de beste zijn … ten koste van hun inwoners want ze zijn geil op nog meer tweedeverblijvers die zaad in het bakje brengen.

  De mening van de gewone mensen
  Waarom trekken er toch steeds meer mensen naar de Franse Opaalkust, juist over de grens?
  Zeventig procent van de buitenlandse toeristen in het Noord-Franse Nord-Pas-de-Calais zijn Belgen. Dit stukje kust heeft dan ook grote troeven: prachtige natuur met witte krijtrotsen, gezellige dorpspleintjes, gezellige winkelstraten, kleine karaktervolle huizen en oude gerestaureerde villa’s in Anglo-Normandische stijl. In gezellige restaurants kan je lekker en goedkoop eten … en je hebt er vooral meer rust dan aan onze drukke overbevolkte kust. Dat zie je ook aan de dijken: hoogbouw is er uit den boze en mensenmassa’s zie je er niet.

  Groene petitie
  In Oostende hebben de Groenen al in 2012 een petitie gestart tegen de bouw van hoge gebouwen op de site van het Media Center. ‘Verminking van onze badstad’, noemen zij dat. ‘Hoogbouw van 22 verdiepingen kan niet en het stadsbestuur moet praten met de bouwpromotor. De wijkbewoners steunen massaal ons protest’.
  Zie
  http://groenoostende.be/petitie_geen_22_bouwlagen_op_site_media_center

  Besluit
  Onze burgemeester en schepenen willen de geschiedenis van Middelkerke ingaan en bekend/beroemd worden voor hun megaprojecten. Waarom durven ze het niet aan eerder de weg in te slaan van De Haan, van de Opaalkust en van nog enkele andere besturen? Die hebben tenminste ingezien dat vakantie een periode van rust moet zijn, eerder dan een verder zetten op onze overvolle stranden, terrassen en parkeerplaatsen van de dagelijkse stress op het werk?
  Hoogbouw om nog meer toeristen aan te trekken vind ik alvast een stap in de verkeerde richting.

  Bronnen
  Het Laatste Nieuws van 14.2.2015 "Geen vraag naar 20 verdiepingen" van Gudrun Steen en Leen Belpaeme.

  Wikipedia Profiel Johan Sanctorum
  http://trends.knack.be/economie/beleid/waarom-marc-coucke-geen-meerwaardebelasting-hoeft-te-betalen/article-opinion-510311.html
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20150211_01523452 ‘Coucke investeert 75 miljoen in bouwbedrijf Versluys’
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20130812_00690557 Steeds meer Belgen naar Franse Opaalkust
  http://www.standaard.be/cnt/nb2kuh1n
  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21823     Middelkerke
  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21830     Westende

  23-02-2015, 11:50 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:ImmobiliŽn
  16-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: het is weer tijd om de paradepaardjes van stal te halen!

  Wat is het gemeentebestuur nu weer allemaal van plan?
  Het Middelkerkse gemeentebestuur kan maar niet ophouden met het lanceren van megalomane projecten.

  Dat zal een ongeneeslijke ziekte zijn, zeker?
  Niettegenstaande de gemeentelijke schuld één van de grootste is van Vlaanderen, investeert het in 2015 maar liefst 10 miljoen euro. ‘Prestigieuze investeringen’ wordt dat in Middelkerke genoemd. ‘Investeringen voor ons eigen prestige en dat van onze vrienden’ wordt daarmee bedoeld.
  Er staan heel wat projecten in de steigers, maar de uitbreiding van het sportpark, kostenplaatje 1,1 miljoen euro, wordt één van de ‘paradepaardjes’ voor de komende jaren genoemd.
  We kennen stilaan de grote woorden van de Open VLD maar ik heb daaromtrent ook eens de mening gevraagd van de oppositiepartijen en van een paar Middelkerkenaars. Hierna vinden jullie de confrontatie van alle meningen.

  Een nieuw zwembad
  Burgemeester Janna Rommel-Opstaele: "We willen volgend jaar de nodige gronden aankopen om daarna de plannen, die al heel concreet zijn, te realiseren. Het sportpark moet een belevingssite worden. Het wordt eerst en vooral uitgebreid met een nieuw aantrekkelijk zwembad met alles erop en eraan, van een wellness tot baby- en kleuterbaden.”

  Het huidige Duinenbad op het Marktplein, dat dateert van in het begin van de jaren 70 zou verdwijnen. Het zal plaatsmaken voor een site, die in functie zal staan van wonen, cultuur en jeugd. Een precieze invulling zou niet meer lang op zich laten wachten. Er waren grote renovatiewerken nodig, maar dat zou veel te veel kosten. We kozen daarom voor een nieuw zwembad op een betere locatie".

  Lijst Dedecker
  “Dat is de witte olifant van onze “echte” burgemeester Pierre Ryckewaert. Het paradepaardje dat af moet zijn tegen de volgende verkiezingen. Als gewezen sportman kan ik niet gekant zijn tegen dat project, maar ik heb heel veel bedenkingen.

  1.Het huidige zwembad is verlieslatend. Op de dag dat in de gemeenteraad het nieuw project
     voorgesteld werd, werd een opslag van de ingangsprijs goedgekeurd om de onkosten te
    dekken. Er moeten ook twee redders helpen aan de kassa om personeel te sparen enz.
    De uitbater van de cafetaria (zoon van VLDer Ronny Reynaert) heeft nog maar amper zijn
    huurachterstand van 27.000 euro betaald, en werd zelfs de betaling van BTW op zijn
     concessie kwijtgescholden. Politiek cliëntelisme is hier schering en inslag.
  2.De huidige uitbater is de intercommunale TMVW. Voor de nieuwe zet Ryckewaert een PPS
     structuur op met private partners. Alles daar rond is duister.
  3.Elk zwembad is verlieslatend. In Oostende is er een 50 meter bad en in Oostduinkerke is er
    een tropisch zwembad. Ik heb voor het nieuwe project nog geen enkele kosten- batenanalyse
    gezien.”

  Progressief Kartel (Geert Verdonck)
  “Een nieuw zwembad dan maar? Het huidige zwembad (uit de jaren ’70) is inderdaad aan een update toe. Als ik echter de zotte plannen hoor voor een 50 meter bad met alles er op en er aan, dan hou ik  mijn hart vast. De vooropgestelde bezoekersaantallen zijn gewoon lachwekkend: als je durft te beweren veel meer bezoekers te zullen aantrekken dan het zwembad van Oostende, dan heb je een probleem. (is wel behandelbaar, naar het schijnt). Dit is gewoon te zot voor woorden. Beweren dat het huidige zwembad verlieslatend is, is ook een goeie. Ik denk dat er geen enkel publiek zwembad winstgevend is, en dat is ook niet de bedoeling. Het betreft hier immers dienstverlening, en dat kost geld. Private zwempaleizen zijn in se ook verlieslatend en halen hun winst uit de ‘nevenactiviteiten’, zoals vakantieparken met winkels en restaurants. Wat ik dus denk – in beide dossiers – is dat het bestuur zich maar al te graag heeft laten inpakken door de mooie praatjes van gehaaide projectontwikkelaars, die in hun entourage de dienst uitmaken.”

  Fred Vandenbussche
  “Het zwembad zal best noodzakelijk zijn, maar moet dat noodzakelijk weer in een (voor de meeste deelgemeenten) verre uithoek van Groot-Middelkerke komen, bovendien daar waar de ruimte sowieso al schaars is? Is een meer centrale locatie voor de eigen bevolking niet wenselijker? En als men dan toch de toeristische kaart wil spelen, waarom gaat men niet eerst na of een zwembad(encomplex) niet beter op zijn plaats zou zijn op de casinosite, die binnen afzienbare tijd vrijkomt? (zie verder) Er is kennelijk niet bijster veel nagedacht. De gemeenteraad staat traditiegetrouw buitenspel: alles lijkt alweer beklonken en bekonkeld door het almachtige en eigengereide schepencollege.”

  Een inwoner uit Lombardsijde
  “Mijn commentaar wil ik vooral richten op het zwembad. Het is inderdaad zo dat er dringend behoefte is aan een nieuwe sportaccommodatie die het niveau van een toeristisch centrum als Middelkerke recht doet. Op dit moment is er aan de gehele kust onvoldoende mogelijkheid om toeristen op te vangen bij minder goed of slecht weer. De zogenoemde all-weather faciliteiten ontbreken. Er zijn er een aantal zoals Sealife, Plopsaland, Earth Explorer, en een aantal natuurparken als de Nachtegaal in de Panne….etc…Dat is ruim onvoldoende om de kwaliteit van het toerisme en de toerist op een goed niveau te brengen.
  Een ideale all-weather faciliteit is een sportcentrum met speelplein, zwembad, fitness centrum wellness centrum, skatebaan, tennisvelden, petanque velden…etc. Deze moeten dan wel voorzien zijn van de nodige kantine faciliteiten, parkeerruimte, restauratie…etc. In principe alles wat aantrekkelijk is voor de plaatselijke bevolking en de toeristen, tweede verblijvers en dagjes bezoekers. Wil Middelkerke in die wereld meedraaien en een toonaangevende gemeente worden, dan zijn er drastische investeringen nodig.
  De keuze van de locatie lijkt mij ook goed. Alleen, daarnaast zit dan het beruchte Sporthotel dat nu reeds een 15-tal jaar in aanbouw is, recentelijk nog uitgebreid met een ruwbouw waar vermoedelijk ooit hotelkamers in gebouwd gaan worden. Wat is er in hemelsnaam toch aan de hand met dit project???? Na de ruwbouw van de hotelkamers lijkt het erop dat er niet meer verder gewerkt wordt aan de afwerking. Ook daar zou een fitnes en wellness centrum met zwembad gebouwd worden. Wel erg veel concurrentie op een korte afstand van elkaar terwijl lagere scholen van deelgemeenten nog steeds busvervoer nodig hebben voor de zwemles. Overigens heeft Middelkerke op dit moment niet veel te bieden op gebied van fitnes en wellness. Als je wil meedoen aan de hype op gebied van wellness, dan moet je er snel bij zijn.

  Het casino
  Lijst Dedecker
  “De huidige uitbating stopt tegen 2016 en Rank krijgt geen nieuwe concessie omdat Janna Opstaele in ruzie is met de uitbater. In het verleden werden er heel wat afspraakjes gemaakt met Michel Landuyt, waardoor de gemeente 750.000 euro concessiegelden misliep en de VZW “De vrienden van de burgemeester” er beter van werd. Vorige zomer werden er in juli en augustus amper 5 manifestaties georganiseerd.
  Het gebouw moet opgefrist worden, bijvoorbeeld met een hoteluitbating, maar het zit vol met asbest, zodat renovatie evenveel kost als nieuwbouw.
  Een nieuwbouw met een architectuurwedstrijd zou een nieuw elan geven aan onze badplaats, maar er zijn nog heel wat problemen: hoogbouw mag niet en appartementen evenmin. Bovendien zou de uitstulping op de zeedijk moeten verdwijnen als het oude casino afgebroken wordt om de zeedijk recht te trekken tegen de duizendjarige storm. Vooraleer een nieuw financieel avontuur aan te gaan moet er nog wat uitgeklaard worden.”

  Progressief kartel (Geert Verdonck)
  “ Is het huidige casino in staat van verval? Zeker weten. Ik heb in het verleden ook steeds aangedrongen op een grondige renovatie met aandacht voor duurzaamheidsaspecten. Men heeft de zaken echter moedwillig op hun beloop gelaten waardoor de kosten bij eventuele renovatie nu al een pak hoger liggen dan enkele jaren geleden. Is de huidige concessionaris misschien vragende partij? Ik wou het ook wel eens weten, dus heb ik de vraag gesteld aan de directeur van het casino. Volgens hem komt de vraag zeker niet van hen (de rank groep), hij noemde de plannen ronduit megalomaan en te hoog gegrepen voor een gemeente als Middelkerke. Voor hen is het huidige casino voldoende, mits er uiteraard stevig gerenoveerd wordt. Het huidige casino is immers nu al een landmark dat bij heel veel toeristen onmiddellijk de link met Middelkerke oproept. Waarom dan toch plannen maken voor een nieuw casino? Ik denk dat we het eerder moeten zoeken bij de geldingsdrang van de burgemeester en de schepen van toerisme. Blijkbaar is het hun innigste wens om in de toekomst herinnerd te worden als ‘ de founding fathers’ van een nieuw Middelkerke. Tja. Om BDW even te parafraseren ‘o vanitas vanitatis’. Het is natuurlijk niet verboden om luidop te dromen van een congrescentrum annex hotel, maar dat betekent nog niet dat het net dat is wat de gemeente nodig heeft om er terug bovenop te komen. De link van het huidige bestuur met de immobiliënsector is echter zo uitgesproken dat ze nog steeds denken dat het probleem van Middelkerke met bakstenen en beton op te lossen is.”

  Fred Vandenbussche
  “Verbazend is dat niemand, van welke kleur ook, zich principiële vragen stelt over het casino. Nochtans zou het nuttig zijn na te gaan welke mogelijkheden het einde van de concessie biedt voor Middelkerke. De vragen die onze bestuurders niet stellen zal ik daarom maar zelf formuleren.

  1. Heeft Middelkerke wel een casino nodig? Met andere woorden: wat haalt Middelkerke uit zo’n etablissement? Een simpele kosten-batenanalyse zou al veel verduidelijken, maar daar houdt het schepencollege zich verre van, want ja die spelers betalen zelfs geen parkeergeld – ze staan gratis op de mooiste plaats van de kust. En de exploitant betaalt alleen wat hij graag wil betalen.
  2. Gesteld dat we toch nog “ja” zeggen op de eerste vraag, komt meteen het vervolg. Moet dat casino noodzakelijk liggen waar het nu ligt, met name op de beste locatie van niet alleen heel Middelkerke, maar zelfs van de hele kust? Om met geld te spelen moet men echt niet op de dijk zitten, met zicht op zee – de hele activiteit speelt zich trouwens in het halfduister af.
  3. Kunnen we echt niets beters verzinnen voor die locatie? Het is de enige plaats van de anders zo sombere en kille Zeedijk waar de zon altijd toegang heeft – net omdat er geen hoogbouw is om alles in de schaduw te zetten. Wat een prachtige plaats voor recreatie die met water, zon en zand te maken heeft! Deveys zwembad zou er beter gelokaliseerd zijn dan in de polder achter de duinen.“

   Een inwoner uit Lombardsijde
  “Waar blijft het CASINO-verhaal???? Het wondermiddel om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de toerist te verbeteren die naar Middelkerke komt, ontbreekt in dit verhaal. Overigens is het mijn idee dat de gemeente hier financieel geen enkele bijdrage moet leveren en alleen maar geld moet verdienen aan de concessies.”

  De uitbreiding van het sportpark
  Janna Rommel-Opstaele
  “Naast het zwembad zou er een skatepark, een fitnesscentrum en een buitenspeelplein komen.
  Ook een nieuwe sporthal behoort tot de mogelijkheden.
  Dat alles zou meer sportverenigingen naar de site moeten lokken. Zo is er nu al beslist dat de Parkschutters
  (handboogschutters) verhuizen naar de terreinen van het sportpark. Ook de speelpleinwerking wordt er verder uitgebreid.”

  Westende krijgt ook iets!
  Janna
  “Ook in Westende-bad komt een nieuwe ontspanningssite in de Parklaan.
  Op de terreinen van een vroegere minigolf in de Parklaan zullen we een volledig nieuwe ontspanningssite aanleggen. Daarvoor voorziet het gemeentebestuur bijna 400.000 euro.
  Het is ook de bedoeling om de bestaande tennissite op het Rauschenbergplein aan te pakken.
  De gemeente trekt ook 39.000 euro uit om fitnesstoestellen te plaatsen op de Zeedijk.”

  Lijst Dedecker
  “Westende, de borinage van de kust, is aan een opwaardering toe. Wij stellen voor om op het Sint-Laureinsstrand een getijdenzwembad te bouwen (een betonnen kuip die overspoeld wordt bij hoog water) met Speelduinen en berging voor kleine zeilbootjes. (zie partijkrantje van LDD in een vorige aflevering).
  We wachten af om te zien wat men doet met het "familiebedrijf Calidris.”

  Lombardsijde
  Janna
  Ook de kajakvaart op het Geleed wordt steeds concreter.”

  Nota Stammer:
  Het is mij een raadsel wat men daarmee van plan is!!!!
  Het Geleed is een onbevaarbare waterloop, op vele plaatsen gewoon een erg smalle beek, die ontspringt op het grondgebied van Lombardsijde, in de Kompascamping en die uitmondt in de IJzer. Dat betekent dat een gedeelte (het meest bevaarbare met kayak) op het grondgebied van Nieuwpoort ligt (waterloop tweede categorie met beheer en onderhoud door de provincie) en een gedeelte op het grondgebied van Lombardsijde (derde categorie, op poldergrond en dus onderhouden en beheerd door het polderbestuur.

  Lijst Dedecker
  “De tramlijn buiten het dorp had er al moeten liggen. Nieuwpoort ligt dwars en wil haar jachthaven uitbouwen met een openluchtberging op de terreinen van het failliete Brusselle en met een hotelaccomodatie. Een prachtig idee want zo zou Lombardsijde ontsloten worden met een woonwijk tot aan het Albert-monument. Middelkerke geeft echter een nieuwe uitbatingsvergunning aan Norré zodat de NIeuwpoortse plannen niet kunnen doorgaan. Een gemiste kans voor Lombardsijde. Door Norré te delokaliseren naar de industriezone in Middelkerke was Lombardsijde ontsloten tot aan de haven.
  We hebben een globale visie nodig voor de toekomst en geen witte olifanten.”

  En Leffinge natuurlijk ook!
  Janna
  “Bouwen jeugdinfrastructuur Leffinge (chiro en KLJ): 400.000 euro
  Nieuwe speelpleinen (o.a. Leffnge en Sint Pieterskapelle): 364.000 euro
  Renovatie school Leffinge: 130.000 euro”

  Een inwoner uit Lombardsijde
  “Het lijkt erop dat het cliëntelisme hier ook weer de kop op steekt. De burgemeester (Open VLD) is afkomstig uit Leffinge, en wonder boven wonder, een groot deel van de investeringen gaat naar deze deelgemeente! Het spook dat altijd ronddwaalt in de Open VLD slaat hier ook weer toe. De rest van de deelgemeenten….ook Lombardsijde….grijpen naast de lotto-pot en staan achteraan bij de verdeling van de middelen. De financiële noden van een deelgemeente in verval (in deze …Lombardsijde) zijn in een kort bestek niet te beschrijven. De noden van de deelgemeenten moeten in de financiële planning ook de nodige aandacht krijgen.
  Wordt het dan toch wachten op het verleggen van de tram naar de Kustweg om Lombardsijde op te knappen?
  Het cliëntelisme moet als politiek middel ophouden, en daar moet de gemeenteraad op toezien!”

  Er wordt her en der ook nog wat geld rondgestrooid
  Janna
  “Aankoop digitale schoolborden: 23.000 euro
  Heraanleg diverse straten: 1,3 miljoen euro
  Fietspad Spermaliestraat: 193.000 euro
  Ondergrondse containers-afvaleilanden op het strand: 100.000 euro
  Beveiligingscamera's op het Epernayplein en in de Meeuwenlaan: 15.000 euro
  Voor de ontwikkeling en promotie van fiets-, wandel- en kajakroutes is zo'n 6.000 euro voorzien.“

  De gemeentediensten worden evenmin vergeten
  Janna:
  “Bouwen extra loods voor de groendienst: 473.000 euro.”

  Wie gaat dat allemaal betalen?
  Burgemeester Janna Rommel-Opstaele (open VLD). "Heel wat gemeenten gaan gebukt onder financiële druk, maar wij zijn een financieel gezonde gemeente. We kunnen dan ook op een duurzame en slimme manier investeren zonder de belastingen te verhogen. Ook de volgende jaren willen we het investeringsritme verder opdrijven.
  De realisatie zou gaan om een publiek-private samenwerking. (zie verder)

  Progressief Kartel
  ‘Dat is niets nieuws natuurlijk, alleen wordt er tegenwoordig het hippe ‘PPS’ sausje overgegoten om de zaak wat te verbloemen. Publiek-private samenwerking is het nieuwe toverwoord. Ik vrees dat de baten voor de privé zijn voorbehouden, en de kosten voor de gemeente (of andere overheden) zullen zijn.
  Het verhaal van de burgemeester dat de gemeente de riem moet aanhalen, is vrij doorzichtig: Middelkerke heeft dankzij het verblijfstoerisme immers voldoende inkomsten om de dagdagelijkse werking te bekostigen. Veel gemeenten benijden ons hierom. Nu bouwen we echter onze dienstverlening af om het ego van enkelen te strelen, en dat zou wel eens een stommiteit kunnen zijn die ons in de toekomst zuur kan opbreken. Het laatste wat we nodig hebben, is een paar ‘witte olifanten’ die de gemeente financieel de das kunnen om doen.

  Fred Vandenbussche
  “Ik stel vast dat de burgemeester het weer heeft over de pps, de publiek-private samenwerking dus. Deze formule betekent dat de publieke partner, de gemeente dus, de onkosten betaalt en dat de private partner de vruchten plukt. Ze zou beter moeten weten na haar avontuur met de minigolf in Middelkerke een paar jaar geleden…”

  Een inwoner uit Lombardsijde
  “Is Middelkerke een financieel (on)gezonde gemeente?
  De schuldenlast per inwoner van de gemeente Middelkerke bedraagt Euro 2.568 (bijna 49 miljoen euro in totaal). Dat is hoog, en de vraag is dan altijd: is dit beheersbaar??? Hierop kan ik het antwoord niet geven. Als je in de tabellen kijkt naar wat de andere gemeenten als schuld hebben opgebouwd, moeten we vaststellen dat het tot de hogere categorieën behoort. Maar volgens de burgemeester is Middelkerke een financieel gezonde gemeente. Zoals altijd….het is een kwestie van PERCEPTIE!!!
  Dergelijke investeringen kunnen zeker gedaan worden via de Privaat-Publieke Samenwerking (PPS).Deze financieringsvorm maakt de laatste tijd duidelijk opgang. Maar, zoals aan alles zitten hier naast voordelen ook nadelen aan verbonden.

  Voordelen van een PPS

  • Sportinfrastructuur heeft een grote investeringsomvang en een relatief grote exploitatiecomponent en leent zich uitstekend voor een dergelijke samenwerking. Een groot deel van de exploitatie kan worden overgedragen aan de private partij.
  • Complexe processen zoals ontwerp, bouw en exploitatie zijn over te dragen aan de private partij.
  • Een heldere taak- en risicoverdeling is mogelijk. (juridisch af te dekken met contracten)
  • Kennis en kunde worden door alle partijen ingebracht.
  • Partijen behouden hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid. Meer kwaliteit voor minder geld!
  • Veel ruimte voor innovatieve oplossingen.

  Nadelen van een PPS

  • Een haalbaarheidsonderzoek is noodzakelijk.( ontwikkel een goed business plan met controle door de gemeenteraad))
  • Er is relatief veel voorbereiding nodig voordat een PPS kan worden aangegaan.
  • Kwaliteit is lastig te omschrijven en te borgen. PPS is relatief nieuw en onbekend in Vlaanderen
  • PPS is alleen mogelijk bij voldoende participatie van private partijen. Dit mag in principe geen probleem zijn want de banken zitten op dit moment op een berg spaarcenten die niet bijdragen tot de economie en wachten op investeringen….tenminste dat wordt gezegd)

  Kortom: een strakke juridische benadering is hier cruciaal. Het kan niet zo zijn dat alle verliezen op de publieke partner worden afgewenteld en de volle winst naar de private partner gaat. Ervaringen met bouwpromotoren zij niet altijd even positief…..en investeringsfondsen maken ook niet altijd de juiste keuzes.”

  Algemene overwegingen
  Geert Verdonck (Progressief kartel)
  Op mijn vraag wat hij dacht/denkt over het ‘prestigieus’ programma van het gemeentebestuur, antwoordt hij:
  “Prestigieus is eerder een eufemisme, als je het mij vraagt. Megalomaan, ondoordacht en onverantwoord lijkt mij dichter bij de realiteit aan te sluiten. Los van de in de pers genoemde bedragen heb ik vooral mijn bedenkingen bij het waarom van de grote plannen betreffende casino, sportpark en nieuw zwembad. Waarom precies deze zaken moeten gerealiseerd worden? Ik zou het niet weten. Ik heb geen weet van een studie waaruit zou blijken dat Middelkerke alleen kan gered worden door de bouw van een nieuw casino en een nieuw zwembad. (wel zijn er cijfers over verblijfstoerisme  van Toerisme Vlaanderen die voor de ganse kust, en Middelkerke in het bijzonder zorgwekkend zijn. )
  Over de plannen voor de heraanleg van de zeedijk ben ik  milder. Een mooiere en bredere zeedijk komt immers iedereen ten goede, het is gratis voor de gebruikers en vrij toegankelijk ongeacht het saldo op je bankrekening. Indien mooi aangelegd kan een nieuwe zeedijk zeker een meerwaarde bieden voor de gemeente, op voorwaarde natuurlijk dat de terrassen en de go-carts de zaak niet zullen inpalmen.
  Wat mij eigenlijk het meeste stoort aan de op tafel liggende investeringsplannen is niet zozeer het feit dat men gaat investeren, want dat is zeker nodig, maar wel dus de gemaakte keuzes. Weer eens kiest men voor stenen in plaats van voor mensen. Men kiest ervoor te besparen op allerlei publieksdiensten (tot in het absurde toe), om dat geld te gaan pompen in ondoordachte prestigeprojecten.
  Een goede vriend (en al een flinke poos nieuwe inwoner van Middelkerke) stelt het zo: ‘De toekomst van Middelkerke ligt inderdaad niet in nog meer stenen en nog meer beton, maar in het zorgen voor een leefbare omgeving. Wanneer men zo verder doet blijft in Middelkerke- bad alleen de zee nog over, maar die is er ook in de andere badplaatsen.
  Het is dringend tijd om te zorgen voor een leefbare omgeving en daarvoor zijn vele kleinschalige projecten dringend nodig, niet de nu geplande mega investeringen’. 
  Ik moet dikwijls denken aan een kennis die na jaren terug eens naar Middelkerke kwam (iemand uit Mariakerke-Gent) en die zich afvroeg wat er nu anders was dan in zijn omgeving, hij vond niets behalve de zee en de dijk. Zijn conclusie, ‘volgende keer toch naar een andere badplaats op zoek naar een aangenamere en vooral groenere omgeving.’

  N-VA na een bestuursvergadering op 12 januari
  De lokale afdeling heeft, na een vernieuwingsactie, op 28.9.2014 een nieuwe start genomen. Ze zijn voor het ogenblik niet meer vertegenwoordigd in de gemeenteraad en dat is voor hen een handicap om aan alle nodige gegevens te geraken.

  Ze beweren echter ‘van goede wil te zijn’ en hun voorzitter André Clarysse bezorgde mij volgende reactie op de investeringsintentie van ons bestuur.
  “Het schepencollege is bezig met allerlei plannen, waarvan zij alleen op de hoogte zijn. Nu en dan komt er iets naar buiten, als het niet anders meer kan en nadat de beslissingen reeds genomen werden.
  Alles wat nog moet uitgevoerd worden, staat in de toelichting bij het meerjarenplan, een lijvig werkstuk weliswaar, maar bij de projecten wordt geen kostprijs vermeld. Die zijn immers ook niet te ramen.
  Veel dossiers zijn trouwens nog niet volledig afgehandeld en uiteraard kan nog niet gezegd worden wat de kostprijs ervan zal zijn. Voorbeelden daarvan? Het nieuwe casino! Zal de gemeente het tegoed van 700.000 euro wegens achterstallige taksen, toch nog mogen innen of niet?
  En wat juist met het nieuw sportpark ‘Krokodiel’ met zwembad? Verdwijnt de tennis? Welke afkoopsom moet de gemeente ervoor betalen?
  De ontsluiting van het centrum van Middelkerke? De rotonde ligt er toch al!

  En dat allemaal terwijl nog heel wat andere problemen de aandacht vragen.
  Iedereen herinnert zich de plannen van het gemeentebestuur om in de Leopoldlaan een ondergrondse parking te bouwen. Niemand was geïnteresseerd maar de zeer hoge erelonen aan de ontwerper moesten desondanks betaald worden. Nu staat daar een leeg complex tennis – minigolf – petanque.
  Wanneer komt er eindelijk een oplossing voor de verzakte gebouwen naast de visput in de Ijzerlaan en dan wel zonder de bouwpromotoren?
  De Kerkstraat, notabene de hoofdstraat van de gemeente, is een krotwoningenstraat.

  Wij zijn van mening dat ons zwak schepencollege slechts spuw- en plakwerk levert.”

  Besluit: Veel woorden, maar eerst zien en dan geloven!
  Het zal wel eigen zijn aan veel politici aan de macht, dat ze vooral zichzelf in de schijnwerpers willen plaatsen. Middelkerke overdrijft echter en nog geen klein beetje. Spreken van ‘prestigieuze’ projecten maar als het op wat nadere informatie aankomt, woorden gebruiken zoals ‘wellicht’, ‘mogelijk’, ‘gepland’, ‘precieze invulling later’, ‘we zullen’, ‘het project wordt steeds concreter’ (zonder uitleg), ‘er komt een uitbreiding aan … (?)’, ‘dat zal niet lang meer op zich laten wachten, ‘het is de bedoeling…’
  Ik hoop dat de diverse meningen, jullie toch een beter inzicht hebben gegeven in de geplande investeringen. Reageer maar als jullie een andere mening toegedaan zijn!!!

  Bronnen
  Artikel van Paul Bruneel van 12.12.2014 in “Het Laatste Nieuws”: “Middelkerke krijgt nieuw zwembad

   

  16-02-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  09-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politieke partijen in Middelkerke: Van nieuwjaarsreceptie naar nieuwjaarsreceptie

  Een nieuwjaarsreceptie wordt georganiseerd bij veel bedrijven, gemeenten en verenigingen bij het begin van een nieuw kalenderjaar met de bedoeling elkaar een 'Gelukkig Nieuwjaar' te wensen. Op deze bijeenkomst wordt vaak een toespraak gehouden door de directeur, de voorzitter of de burgemeester. Men kijkt terug op het afgelopen jaar en kijkt al vooruit naar de gebeurtenissen in het nieuwe jaar.
  Op de receptie van de gemeente kon ik spijtig genoeg niet aanwezig zijn, maar ik heb dat al eens meegemaakt en ik heb er toen ook een artikel over geschreven.
  Omdat er drie opeenvolgende recepties waren in de week van 25.1 – 1.2.2015, van drie politieke partijen, nam ik mij voor overal de sfeer eens te gaan opsnuiven.
  Zelf ben ik gekomen op een leeftijd dat ik mag zeggen dat ik nogal wat recepties meegemaakt heb. Niet dat ik er trots op ben, maar misschien ben ik nu wel een ervaringsdeskundige op dat gebied.
  Ik las deze week toevallig een artikel, schijnbaar van een collega- deskundige, met name Dirk De Corte, Managing Partner ImproveMenT met als titel ‘Nieuwjaarsrecepties en waarom u er maar beter wegblijft…’ Ik heb daarin enkele van mijn meningen over recepties teruggevonden en ik wil jullie die niet onthouden.

  Kenmerken van recepties
  Recepties door politieke partijen verschillen wel enigszins van ‘gewone’ of 'neutrale' recepties. Mandatarissen en kandidaten voor een mandaat zien het namelijk als hun plicht bij het binnenkomen de ronde te doen van de zaal om te laten zien dat ze er zijn maar ook om de andere aanwezigen de indruk te geven dat ze zich voor hen interesseren en openstaan voor hun problemen.

  Niet abnormaal eigenlijk want zo steekt de politiek nu éénmaal ineen en dat wordt van een politicus ook verwacht. Dat kan zelfs gemeend zijn!
  Diegene die er uiteraard moesten zijn, waren er ook: gemeenteraadsleden, leden OCMW – raad en bestuursleden.
  Op de drie recepties voelde ik mij welgekomen. Het waren ook voor mij gelegenheden om op bepaalde namen een gezicht te plakken. De bestuursleden van de N-VA droegen bovendien naamkaartjes wat de kennismaking aanzienlijk vergemakkelijkte.
  Ik mocht ook tevreden vaststellen dat mijn blog nogal wat lezers telt uit de drie bezochte partijen.
  Vooraf had ik mij al afgevraagd of ik op die recepties vertegenwoordigers van de andere partijen mocht verwachten. Dat was niet het geval bij de CD&V. Zelfs niemand van de coalitiepartner Open VLD te bespeuren! Zowel bij LDD als bij N-VA waren er enkele wederzijdse vertegenwoordigers en ik had het gevoel dat er een goede verstandhouding heerst tussen beide partijen. Misschien was dat wel omdat Danny Van Den Broucke er niet meer bij is en hoort.  In beide partijen vindt men immers leden die zich 'Vlaming en republikein' noemen.

  Welk verschil is er dan wel tussen neutrale recepties en politieke?
  Bij de eerste soort zijn er meer mensen die elkaar noch van haar noch van pluimen kennen maar die toch proberen een gesprek met elkaar te beginnen. Er loopt ook een categorie aanwezigen rond die wel een gesprek beginnen met iemand waarvan ze niets te verwachten hebben, maar al een andere kant uitkijken om te zien of er niemand beters is om mee te spreken. De ‘truuk’ “ik-zie-daar-iemand-die-me-roept-en-die-ik-al-lang-niet-meer-heb-gezien”, wordt dan uit de doos gehaald.
  Receptiedatums laat in januari of zelfs al in februari, beïnvloeden ook de sfeer. Misschien zijn er te veel recepties en is het moeilijk nog een vrije datum of vrije zaal te vinden, maar met Nieuwjaar hebben ze nog maar weinig te zien. Van elkaar spontaan 'een gelukkig en gezond 2015' wensen, komt niet veel meer in huis.
  Dat betekent natuurlijk niet dat er geen gezelligheid kan heersen onder de aanwezigen, dat ze samen toch een fijn moment kunnen beleven en dat ze elkaar beter kunnen leren kennen, dat alles met het welzijn van de partij op het oog.

  Op het nieuwe jaar moet natuurlijk gedronken worden. En gegeten. Dat heet dan een ‘natje en een droogje’ of een ‘hapje en een drankje’. Ja, wat wordt daar dan wel gedronken? Een glaasje cava of een fruitsap, dat lijkt wel overal de keuze te zijn. Maar niet iedereen lijkt daar echt verlekkerd op te zijn en een fris pintje, van om het even welk merk, lijkt sommige heel wat beter te smaken.

  CD&V
  Op 25 januari 2015 om 11u30 was de CD&V als eerste aan de buurt. Ik hoorde een mandataris zelf de vrees uitdrukken dat het uur misschien wel slecht gekozen werd. Had men gewacht tot na de hoogmis? (grapje!). Met een spandoek aan de ingang heette de partij zo goed als iedereen welkom: alle functies en beroepen werden daarbij opgesomd.
  De foyer van ‘De Branding’ is een grote zaal met verspreide tafeltjes, waaraan de grote meerderheid van de aanwezigen plaats nam. Schijnbaar vindt dus niet iedereen, zoals ik, dat rechtstaande recepties gezelliger zijn. Iemand liet mij dan fijntjes opmerken dat ‘oudjes’ (op mij bedoeld) niet meer zo lang kunnen rechtstaan.
  Om 12u10 deed Joke Schauvliege, Vlaams minister bevoegd voor landbouw en visserij, leefmilieu en natuur, met inbegrip van de natuurlijke rijkdommen en het plattelandsbeleid en voor ruimtelijke ordening, haar intrede. Een hele mond vol, dus!
  Niets plechtigs noch arrogants maar ze ging ook van tafel tot tafel en drukte alle aanwezigen op sympathieke wijze de hand, mezelf inbegrepen.
  Om 12u15 telde ik met mijn ogen 75 aanwezigen. Alle schepenen en gemeenteraadsleden en bestuursleden tekenden natuurlijk voor present. De meeste andere waren mij onbekend maar dat zal wel aan mij liggen. Zo’n receptie dient immers ook om mensen te leren kennen en zo maakte ik kennis met Kristof Devos, nieuwbakken gemeenteraadslid. Een vriendelijke en dynamische kracht, me dunkt, met al heel wat ervaring in het leidinggeven door zijn functie als directeur van de vrije Sint-Lutgardisschool in Westende-dorp.

  Om 12u45 moest ik de receptie verlaten wegens famiiale verplichtingen. Toen had nog niemand een toespraak gehouden, maar na navraag bij Jürgen Vergauwe kon ik vernemen hoe het verder verliep. Waarvoor dank!
  Nadat voorzitter Ronny Devriendt het werk van de mandatarissen in 2014 had geloofd, spoorde minister Schauvliege de lokale afdeling aan om nu al de aandacht te richten op de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Zij verschafte ook een korte toelichting over de historische graslandpolitiek waarbij ze beloofde werk te maken van de uitzonderingsbepalingen.
  Sorry, ik wou jullie uitleggen wat dat juist inhoudt maar in het maartnummer van ‘CD&V Direct’ zal dat uitgebreid aan bod komen en natuurlijk wil ik die primeur niet doorbreken.

  LDD 31.1.2015 vanaf 19 uur
  Alhoewel ik er slechts één kilometer vandaan woon, kende ik de ‘Paradou’ slechts van naam.
  En daar was het te doen. Een goede gelegenheid om er eindelijk eens kennis mee te maken.
  Eerst even een verklaring: Paradou is een gemeente in het Franse departement Bouches-du-Rhône (regio Provence-Alpes-Côte d`Azur).
  Kenden jullie die ‘feestzaal’ en ‘restaurant’ in de Lombardsijdelaan al, in een klassieke cottagevilla?
  Volgens hun website http://nl.wikipedia.org/wiki/Paradou was het gebouw ‘rond de tweede wereldoorlog al een restaurant, nadien private woning en later verbouwd tot feestzaal’.
  Nu heeft die een capaciteit voor diners tot 70 personen en voor recepties tot 100 personen.
  Er waren er echter 120, waaronder naar het schijnt zelfs een Limburger en een Kortrijkzaan. Dat was misschien wel een beetje veel in een zaal die wel een goede indruk geeft als restaurant maar me als receptiezaal minder geschikt lijkt, met zijn vele hoeken en kanten. Na een tijdje was het er stikheet.
  De LDD- receptie ’s avonds en als enige niet in de foyer van ‘De Branding’ was dus wel van een speciale aard.
  De partij, bezield door Jean-Marie, heeft geen gastspreker nodig. Dat doet hij wel zelf. Zelfs een gehoorgestoorde zoals ik, kon via een goede geluidsinstallatie, elk woord verstaan van zijn toespraak, tweeledig en gepast van lengte. Ik vermeld dat graag als pluspunt.
  Eerst kwam de lokale politiek aan de beurt. volgens JMD hebben de blauwe politici allemaal dezelfde DNA maar een gebrek aan visie. Antwoorden op de vraag naar de prijs van een nieuw casino met ‘tussen 2 en 65 miljoen’ vindt hij niet ernstig meer. Ik ook niet!

  Hoewel hij voor het ogenblik geen officiële rol meer speelt in de federale politiek, ziet JM op termijn wel nog een rol weggelegd voor zijn partij, zelfs al vindt hij zelf dat dit vandaag nogal moeilijk ligt. Hij deed echter een oproep om geduldig een team te blijven vormen en erin te blijven geloven.


  Na JM stapte een humorist op het podium: Hans Solo, schuilnaam voor Han Coucke. Ik kende hem niet maar volgens Wikipedia is dit zijn curriculum vitae:

  Geboren in Waregem op 30 maart 1975, Vlaams acteur en komiek. Hij is vooral bekend als Stef uit de VTM-reeks ‘De Kotmadam’.
  Coucke groeide op in Zulte en is van opleiding industrieel ingenieur. Later volgde hij een opleiding aan het conservatiorium in Gent. Daar leerde hij Frank Van Erum kennen, waarmee hij sindsdien het cabaretduo "Gino Sancti’ vormt. Zij wonnen al verschillende cabaretfestivals in België en in Nederland, bijvoorbeeld de ‘Wim Sonneveltprijs’ in 2002.
  Coucke is ook actief als regisseur en coach van verschillende cabaretiers. Hij werd in 2008 wat bekender dankzij zijn theatershow "Racist", waar hij het typetje "Han Solo" speelde , een extreemrechtse, conservatieve, racistische, discriminerende man.

  Hij kon schijnbaar nogal wat vrouwen aan het lachen brengen. Smaken kunnen uiteraard verschillen, maar ik vond hem wat vulgair.

   N-VA 1.2.2015 10 – 13 uur

  Het kwam moeilijk op gang. Tien uur als aanvangsuur was misschien wat vroeg. Om 10u30 telde ik 53 aanwezigen, maar dat aantal groeide gestadig om uiteindelijk toch circa 75 te bereiken.
  Daaronder in eerste instantie Isabel Desoete, provincieraadslid en echtgenote van Danny Van Den Broucke. Ik ben niet zo thuis in de geplogenheden van een politieke partij, maar haar aanwezigheid verraste mij. Haar man uit de partij gezet en zij blijft. (*) Is dat maar schijn of zit daar meer achter?
  Ook Wilfried Vandaele, volksvertegenwoordiger voor N-VA en ondervoorzitter in de Vlaamse raad uit De Haan was tegenwoordig..
  Tenslotte was er de gastspreker Siegfried Bracke, de man met een ‘blitz-carrière’, eerste burger van ons land.
  Heel wat voornaam volk, dus! De aanwezigheid van deze beide heren zal waarschijnlijk ook bedoeld geweest zijn als ruggensteun voor de lokale N-VA die opnieuw van nul begonnen is. Dat moet niet eenvoudig zijn maar met een grote en rijke Vlaamse partij achter zich moet dat wel lukken.

  Als iemand gaat spreken, dan is het eerste waar ik altijd bezorgd over ben “zal ik kunnen horen wat er gezegd wordt?”
  Dat viel hier erg tegen want de geluidsinstallatie werkte niet optimaal.
  Inhoudelijk zal er wel met de toespraak van Bracke niets mis geweest zijn, maar … zo lang en zo stil…!
  Ik meen toch begrepen of gehoord te hebben dat hij aan de aanwezigen de huidige door de N-VA gevolgde politiek probeerde te verduidelijken.

  Ik vond deze receptie de gezelligste, voor mij persoonlijk. Ik heb de bestuursleden van de partij wat beter leren kennen en ik kon er ook een gesprek mee voeren.

  En de andere partijen?
  De SP-A en zijn kartelpartners kwamen in 2015 niet bijeen voor een nieuwjaarsreceptie maar ze zijn vast van plan dat volgend jaar opnieuw te doen.

  De Open VLD houdt geen nieuwjaarsreceptie. Zij verkiezen een gezinsvriendelijke formule en organiseren telkens in februari een ontbijt. Iedereen is er welkom en hun leden krijgen het ontbijt aangeboden.

  Bronnen
  Wikipedia

  Aanpassing
  * Zelf heb ik haar niet zien vertrekken, maar na een kwartier was ze al weg, naar het schijnt!

  09-02-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  02-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: ‘Zitten’ jullie nog steeds op Facebook?

  Ik heb al eens een artikel over dit onderwerp geschreven en wel op 17 maart 2014 met als titel ‘Zitten jullie ook op Facebook’?
  Waarom dan nu weer.? Omdat dit sociaal medium ondertussen nog een hogere vlucht heeft genomen. Er zouden reeds 1,32 miljard gebruikers zijn (cijfer juni 2014). Dat zijn er dagelijks 802 miljoen.
  Er zijn nochtans ook meer nadelen doorgedrongen bij de facebookers. We overlopen ze even!

  Zijn Facebookvrienden wel echte vrienden?
  De term ‘vriend’ is soms wel eens bij het haar gegrepen.  Er zouden mensen zijn die geen vrienden hebben in het echte leven en zich optrekken aan deze zogezegde vriendschap, Vrienden maken met een simpele muisklik, is natuurlijk niet echt. Misschien is die ‘vriend’ gewoon iemand die meedoet aan een recordrace ‘voor om ter meest vrienden’. Zo wordt het begrip vriendschap natuurlijk wel uitgehold.. Wie heeft er nu duizenden vrienden?
  De Engelse antropoloog  Dunbar heeft daar een wetenschappelijk boek over geschreven, waarbij groepen mensen bestudeerd werden, onder andere door het bezoeken van recepties en bijeenkomsten.
  Dunbar beweert dat een levend wezen eigenlijk maar 148  échte vrienden, of serieuze relaties kan hebben.

  Zijn dat dan allemaal interessante berichten die op Facebook gezet worden?
  Bij de waarde of kwaliteit van de geplaatste informatie kan men zich vragen stellen.
  Veel berichten zijn eerder banaal of oninteressant.
  Ik kan best begrijpen dat wel eens iemand het spijtig vindt dat er geen knop 'Vind ik NIET leuk' opstaat.
  Wat heeft iemand eraan als zijn/haar dolverliefde vriend(in) elke dag foto's en statusupdates laat zien? Of als ‘vrienden’ opscheppen over hun job of hun vakanties?
  Zijn de lachende personen op foto’s dan nooit eens verdrietig?
  Ben je niet kwaad als iemand een foto van je plaatst waar je niet mooi of voordelig op staat?
  Maak je geen ruzie met je vriend(in)  als hij of zij een bericht van zijn of haar ex leuk vindt?
  Heb je er echt wat aan te weten wat je vrienden op het moment zelf aan het doen zijn, welke film ze die avond gaan zien of wat ze die ochtend hebben gegeten?
  Niet iedereen is die mening toegedaan!

  Is Facebook een gevaar voor onze privacy?
  De berichten die geplaatst worden kunnen enerzijds  leuk zijn en interessante informatie bevatten,  maar anderzijds kunnen ze door iedereen gelezen worden, tenzij je ze beperkt tot een welbepaalde groep. Ook dieven en inbrekers kunnen dus meelezen als je reizen en/of uitstappen vooraf aankondigt. Zo weten ze wanneer je je huis verlaat. Een gulden regel is dus dat men best voorzichtig omspringt met dergelijke informatie. Plaats ook geen berichten die tot de privacysfeer behoren.
  De geplaatste informatie komt in het bezit van marketingbureau's en multinationals die daar zeker gebruik of zelfs misbruik van maken.
  De privacycommissie is trouwens van mening dat Facebook de Belgische wetgeving schendt.
  Vanaf zondag 1 februari 2015 heeft Facebook namelijk nieuwe voorwaarden ingevoerd. Alle foto’s die op het net gezet worden, kunnen voortaan gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
  Facebook kan via onze smartphone ook volgen waar we ons bevinden en die gegevens commercieel gebruiken.
  Via apps zoals Whatsapp of Instagram of Spotify kan ook de hand gelegd worden op de contacten uit ons adresboekje.
  Zoals dat al het geval is in Duitsland wil ook België een strenge(re) regelgeving.

  Er zijn wel een aantal privacyinstellingen mogelijk. Jullie vinden ze op
  http://www.pepermunt.net/sociale-netwerken/facebook-privacy.html

  En dan is er nog het laatste snufje
  Volgens een Amerikaans onderzoek kan een computer iemands persoonlijkheid gemiddeld beter inschatten dan de beste vrienden en de naaste familie van de bewuste persoon.
  De onderzoekers lieten 86.220 vrijwillige proefpersonen een persoonlijkheidstest invullen met een honderdtal vragen via een computerapplicatie ‘My Personality’. De applicatie bood ook de mogelijkheid om vrienden en kennissen van de vrijwilligers uit te nodigen om met een tiental vragen de persoonlijkheid van de vrijwilliger te beschrijven. De computer deed dezelfde test maar dan aan de hand van de Facebook-likes (‘Vind ik leuk’) van de proefpersonen.
  De resultaten van de test waren verbluffend. De computer scoorde gemiddeld 56 procent bij het inschatten van de persoonlijkheid van de vrijwilligers. Enkel de echtgenoten van de proefpersonen deden beter met 58 procent.
  Na een analyse van amper tien Facebook-likes scoorde de computer al beter dan de werkcollega’s van de proefpersonen. De computer had zeventig likes nodig om beter te scoren dan de dichte vrienden van de vrijwilligers. Om naaste familie sneller af te zijn, had de computer gemiddeld 150 Facebook-likes nodig en voor de echtgenoten ruim 300.
  De gemiddelde vrijwilliger die aan dit onderzoek mee deed, heeft min of meer 227 likes gedaan op het sociale netwerk.
  Via de test die de computer deed op basis van de Facebook-likes probeerde deze te achterhalen hoe introvert, extravert, neurotisch, voorspellend, trouw, plichtsgetrouw, enz.. de betroffen proefpersoon is. Volgens de Amerikaanse onderzoekers blijkt uit de testen dat een computer objectief een accuraat beeld kan vormen van de persoonlijkheid van mensen.
  Volgens de onderzoekers zouden computers in de toekomst in staat zijn om de psychologische toestand van mensen in te schatten en er op in te spelen. Op die manier kunnen computers en machines een bepaalde artificiële intelligentie verwerven.
  Een ander voordeel (?) van deze nieuwe evolutie op lange termijn is dat bedrijven hun producten beter zouden kunnen afstemmen op de consumenten. Daarnaast biedt het werkgevers ook de mogelijkheid om hun nieuwe werknemers beter psychologisch te testen en een meer waarheidsgetrouw beeld te vormen van de sollicitant.

  Zijn er dan geen voordelen?
  Natuurlijk wel! Sommige van de hierboven aangehaalde nadelen over de kwaliteit, kunnen voor sommige mensen een voordeel zijn.
  Het omgekeerde is ook waar: een zogezegd voordeel voor de ene kan een nadeel zijn voor de andere.
  Zo gebruiken sommige ondernemingen of bedrijven het medium om hun producten of diensten aan te bieden. Dat kan ergerlijk zijn, zoals bij reclame op televisie.
  Veel mensen sturen verjaardagwensen aan hun ‘vrienden’: eenvoudiger dan een kaartje of zelfs dan een e-mail!
  Als je bij iemand iets leuk vindt, dan kan je de foto, het prentje of een tekst doorsturen naar jouw vrienden met ‘Delen’.
  Via een zoekmachine biedt Facebook de mogelijkheid oude vrienden terug te vinden. Foto’s van personen of gebouwen laten toe herinneringen/beelden van vroeger boven te halen.
  Wil je mensen contacteren met dezelfde interesses (muziek, hobbies)? Het kan allemaal!

  Is het aantal gebruikers in Middelkerke ook toegenomen?
  Ziehier enkele URL’s van facebookpagina’s waarop Middelkerkse personen en/of verenigingen zich manifesteren. Er zijn er heel zeker nog veel meer.

  De officiële website van de gemeente Middelkerke, 'Maatschappij en Overheid' op https://www.facebook.com/gemeentemiddelkerke
  Maar er is ook nog een website 'Middelkerke Community' op https://www.facebook.com/Middelkerke
  ‘Westende en Lombardsijde’ op https://www.facebook.com/pages/Westende-en-lombardsijde/126396147495009?hc_location=timeline
  ‘Welkom op Bruisend Middelkerke’ voor alle inwoners van Groot-Middelkerke op https://www.facebook.com/BruisendMiddelkerke
  ‘Weg met de tram in Lombardsijde Dorp!’ op https://www.facebook.com/pages/Weg-met-de-tram-in-Lombardsijde-Dorp/301294339451 maar geen bericht meer sinds 11 april 2013.
   ‘De Stoete Middelkerkenoare’ op             https://www.facebook.com/pages/De-Stoete-Middelkerkenoare/65420730981

  Verder kan men pagina’s vinden van scholen (Duinpieper, Sint-Lutgardis, ’t Lombardje, Sint-Jozef), sportploegen (DAVO, MIBAC, turnclub Sirene), campings (Westende),  bedrijven, verenigingen (Chiro Westende), gemeentediensten (cultuurraad, jeugddienst), horecazaken (Zon en Zee Appartementenhotel), … te veel om allemaal op te noemen.
  Ik weet zeker dat ik daarmee iemand onrecht aandoe. Sorry!

  De politici doen nu ook volop mee met op kop burgemeester Janna. (https://www.facebook.com/janna.opstaele) We leren dat ze studeerde aan de universiteit (zonder faculteit), dat ze getrouwd is (maar niet met wie), dat ze geboren is op 31 maart (maar niet in welk jaar), dat ze uit Oostende komt (zij woont toch in Leffinge?) en dat ze 2.344 ‘vrienden’ heeft (ja burgemeesters hebben meer ‘vrienden’ dan andere mensen, hé!);
  Ook Michel Landuyt doet mee: hij heeft slechts 1.455 ‘vrienden’, hij werkte vroeger in bierspeciaalzaak Den Toogoloog en hij woont in Middelkerke-bad.
  Liliane Dewulf tenslotte, om het te houden bij de topmandatarissen van de gemeente, heeft gewerkt als docente bedrijfsmanagement aan de Katholieke Industriële Hogeschool West-Vlaanderen (nu VIVES) . Ze studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven en studeerde er af in 1970. En we mogen allemaal weten dat ze sinds 12 mei 67 jaar oud is.

  Een groep maken
  Het aantal groepen groeit ook gestadig.
  Men kan een groep maken door zijn ‘vrienden’ uit te nodigen om er deel van uit te maken.

  Chris Niville is de oprichter van de openbare groep “Je bent van ‘Westende’ als ….”. Pas gestart op 12 februari 2014, telde de groep op 20.1.2015 al 671 leden, de ene al actiever dan de andere. https://www.facebook.com/groups/159872130868484/ref=bookmarks#!/groups/594820270597428/
   ‘Je bent van Lombardsijde als …’ telt ook reeds 361 leden.(op 20.1.2015). Verschillende ‘Westendenaars’ zijn ook lid van deze groep. https://www.facebook.com/groups/159872130868484/?ref=bookmarks#!/groups/701585846552865/
  ‘Je bent van Middelkerke als …’ schiet echter de hoofdvogel af met 1471 leden. (op 13.3.2014)
  De lijst Dedecker telde 541 leden op 20.1.2015  https://www.facebook.com/#!/groups/324702900940927/
  De groep ‘Soldaat in de Grote Oorlog’ (214 leden), van Eddy Van Muysewinkel brengt sinds  4 augustus 2014 elke dag een herinnering aan de "soldaat in de Groote Oorlog". Dat is een zeer interessante groep, vooral voor diegene die op zoek zijn naar familieleden in de grote oorlog.
  ‘Fotografie tegen de stroom in’ is een andere groep. Zowel leden-beginners als gevorderden  mogen foto’s plaatsen. Deze mogen gerust afwijken van “de regels van de fotografie”, vandaar de naam "tegen de stroom in". Men kan er foto’s bespreken, vragen stellen of ideeën lanceren. Dat het soms prachtige foto’s zijn en dat er veel interesse is voor de groep getuigt het aantal leden: 922.

  Wil iemand starten met Facebook of zijn/haar kennis verbeteren?
  In de bibliotheek van Middelkerke vindt op 10 en 12 februari van 13 tot 16 uur een facebook-workshop plaats met volgende onderwerpen: aanmaken eigen profiel, mogelijkheden, risico's en privacyinstellingen. De kostprijs bedraagt 10 euro.
  Een aanrader!

  Bronnen
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150113_01471409
  http://pc-en-internet.infonu.nl/communicatie/94548-facebook-wat-zijn-de-voordelen-en-nadelen-van-facebook.html
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van Farid El Mabrouk op 29.1.2015: “België zoekt steun om Facebook aan te klagen”

  02-02-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  26-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: even nakaarten …

  Hoeveel kost een bezoekje aan het openbaar toilet in Schore?

  Middelkerke neemt deel aan ‘Dorp in zicht’, een leefbaarheidsonderzoek in plattelandskernen, zijnde in dit geval Sint-Pieterskapelle, Slijpe en Schore, Mannekensvere en … jawel … Leffinge..
  Het ligt niet in mijn gewoonte, noch belangstellingsveld om artikels te wijden aan alle deelgemeenten van Middelkerke.
  Toch wil ik het deze ene keer hebben over Schore.
  Het initiatief voor deze deelgemeente, dat ik overigens zeer lovenswaardig vind, startte in maart 2009, onder schepen voor samenlevingsopbouw Geert Verdonck en onder de dagelijkse leiding van opbouwwerkster Karen Viaene.
  Er werd een dorpsbijeenkomst gehouden en op basis daarvan werd een merkwaardige vragenlijst opgesteld die werkelijk alle facetten van het dorpsleven omvatte.

  Ik heb het al vaak gezegd, maar ik blijf het herhalen, het is zoals bij verkiezingen. Spijtig genoeg weten de meeste kiezers (“die zogezegd altijd gelijk hebben”) niet wat hun stem betekent. Ook bij het invullen van vragenlijsten bij enquêtes, zijn er heel wat mensen die ‘geen mening’ hebben, die ‘niet-geïnteresseerd’ zijn, die iets ‘noch goed, noch slecht’ vinden, omdat ze gewoon geen benul hebben van het behandelde onderwerp. En toch noemt men ze ‘ervaringsdeskundigen’.

  Er werden 199 vragenlijsten uitgedeeld en 178 kwamen ingevuld terug, dus 89,5%. Een succes, dus!
  En er werd vooruitgang geboekt. Schore is ondertussen haast niet meer te vergelijken met vroeger.
  De ingrijpende werken startten, na inspraak van de bewoners, in het voorjaar van 2012.
  De dorpskern werd volledig vernieuwd (wegdek en riolering, rijrichting, voetpad) en op 30 augustus 2013
  feestelijk geopend.
  Halverwege 2013 werd het Büchenbeurenplein verfraaid met een volledig automatisch openbaar toilet en kreeg het speelplein een intensieve opfrisbeurt.

  Ik heb niet de bedoeling alle vragen en antwoorden te bespreken. Jullie kunnen de resultaten bekijken op één van de bron-URL’s.
  Ik wil het hier enkel hebben over twee punten.

  Op de vraag ‘Aan welke van de volgende voorzieningen in open lucht heeft Schore (meer) behoefte?’ antwoordden 16% (27 personen op 166); ‘openbaar toilet’!

  Mijn eerste vraag is dan ook: ‘Is dat wel nodig in zo’n klein dorp, dan nog het kleinste van alle deelgemeenten?
  Op een kinderspeelplein? Hoe ver woont de verste dorpeling daar vandaan? Zijn er misschien nog huizen in Schore zonder toilet? Of is dat voor voorbijrijdende niet-inwoners? Of waren er teveel wildplassers? Of werd het café overbelast door mensen die vroegen om te plassen?
  Als het enkel maar nodig is bij feesten, dan kan er beter één gehuurd worden!
  Maar goed, ik zou me daar geen zorgen over gemaakt hebben, ware het niet dat op de gemeenteraad van 14 oktober 2014, een mondelinge vraag gesteld werd door Diego Demarcke (LDD) over de kostprijs van zo’n installatie. En val nu niet om, want dat toilet heeft meer dan 80.000 euro gekost en de jaarlijkse onderhoudskosten bedragen 2.500 euro. Sedert de plaatsing (met openstelling voor publiek in september 2013) werd er welgeteld € 40,50 opgehaald, wat overeenkomt met 81 betalende gebruikers à 50 eurocent.
  Het klopt wat raadslid Lode Maesen opmerkte, dat dit een dienstverlening is en dat daarop geen winst hoeft gemaakte worden, maar … er moeten toch ergens grenzen gesteld worden!
  Voorlopig heeft elke plasbeurt 1.028 euro gekost aan de gemeente.
  En als een toilet dan absoluut onontbeerlijk is in Schore, er waren toch wel goedkopere exemplaren te koop zeker, bij de firma waarbij Middelkerke cliënt is?

  De burgemeester verwees naar een verslag van een bijeenkomst van 12 april 2012 van ‘dorp in zicht Schore’, waarop het raadslid aanwezig was en waar zo’n toilet bepleit werd. Volstaat het hier dan om op een vergadering te pleiten voor iets dat meer dan 80.000 euro kost om zijn gedacht te krijgen? Wat als alle andere deelgemeenten ook zo’n toilet willen?
  Dat noem ik ‘onzorgvuldig omgaan met ons geld’, niet het werk van ‘een goede huisvader’.
  Ziehier het kunstbouwwerk en daarmee bedoel ik niet de kerk.

  In Middelkerke staan voor het ogenblik nog een paar gelijkaardige exemplaren, zij het allemaal verschillende. Hier zijn ze:

                    Westende-bad- Eduard Otletplein                         hoek zeedijk – Louis Logierlaan Krokodille

  Aanpassing op 11 februari 2015
  Via de gemeentelijke informatiedienst en de dienst ‘preventie en samenleven’, werd ik op mijn vraag, ingelicht over de kostprijs van de openbare toiletten in de gemeente:

  Otlet

  Sanictronics
  Aankoop: € 45.234 (BTW incl.), inclusief waterontharder
  Onderhoud: € 3.000 (BTW incl.) per jaar

  Schore

  Camflex/Verhofsté
  Aankoop: € 81.307,35 (BTW incl.)
  Onderhoud: € 2.387 BTW incl.) per jaar

  Markt

  Camflex/Verhofsté
  Aankoop: € 68.239,46 (BTW incl.)
  Onderhoud: € 2.516,07 (BTW incl.) per jaar

  Zeedijk

  Urilift
  Aankoop: € 64.977,50 (BTW incl.)
  Onderhoud: € 4.760 (BTW incl.) per jaar

  Lombardsijde

  Urilift
  Aankoop: € 79.700 (BTW incl.)
  Onderhoud: € 4.760 (BTW incl.) per jaar

  Oordelen jullie zelf maar of jullie het verantwoord vinden dat een fortuin uitgegeven  werd voor de aankoop en voor het onderhoud van de openbare toiletten.

  En dan werd op die gemeenteraad nog een tweede probleem besproken: ‘de boom van Schore’.
  Het Büchenbeurenplein ligt de Schorenaars nauw aan het hart en ze vonden het dan ook belangrijk dat de boom op het plein goed werd onderhouden.
  Maar … nu blijkt die de geest te hebben gegeven, na twee jaar. Het leveren en plaatsen in het plantgat kostte € 3.500. De stam werd geplant in een open put en moest gedeeltelijk bloot blijven maar werd toch bedolven met aarde.
  Ziehier de neergevelde en verpakte boom

  Maar geen probleem: de burgemeester stelde de raadsleden gerust: de werken zijn nog niet definitief opgeleverd en de verantwoordelijkheid in verband met de boom wordt verder opgevolgd.

  Bronnen
  Verslag GR 14.10.2014 Mondelinge vragen aan het einde van de vergadering door Diego Demarcke
  http://www.dorpinzicht.be/rapporten/Uitgebreid%20rapport%20Schore.pdf
  http://www.dorpinzicht.be/nieuws.html toestand Nov 2010
  http://www.dorpinzicht.be/rapporten/Presentatie%20resultaten%20Schore.pdf   voorstelling resultaten

   

  Eindejaarsevenement: vervolg

  Mag ik jullie vragen mij op mijn woord te willen geloven als ik hier schrijf dat ik niet liever had gewild dan dat het eindejaarsevenement een succes zou geworden zijn? De organisatie slokte namelijk een serieuze brok van ons belastingsgeld op en dan kan dat beter iets opbrengen. Ik leef ook mee met de uitbaters die hun nek uitgestoken hebben en niet het verwachte succes mochten boeken, in eerste instantie door het slecht weer.
  In een vorig artikel heb ik de vijf bezoeken beschreven die ik aan de kerstmarkt gebracht heb en ik heb het ook gehad over bepaalde tekortkomingen en over gebrek aan middelen en organisatie om een echte kerstsfeer te creëren. Het project was nog maar eens een (mislukt) initiatief van ons in de wolken levend gemeentebestuur.
  Dat ik nu achteraf bepaalde uitlatingen van Michel Landuyt moet lezen, waarin hij de loftrompet bovenhaalt, dat vind ik een brug te ver. Ik weet het, hij doet het altijd weer, maar toch …
  Ziehier een paar voorbeelden van wat die man allemaal, soms ‘glunderend’, durft uitkramen.

  Het voorstel van Daisy van The Corner sprong er mijlenver uit.” Als je dan weet dat Daisy de enige was om een voorstel in te dienen!!!
  "Het concept valt in de smaak. Buiten kinderen wagen er zich ook heel wat volwassenen op de ijsglijbaan. We zien ook dat er niet enkel mensen van Middelkerke of toeristen die in de gemeenten met verlof zijn gebruik maken van de ijsglijbaan, er komen ook mensen van de buurgemeenten om de ijsglijbaan uit te testen, omdat het iets is dat ze nooit eerder zagen."
  Weet Michel dan niet dat er een paar jaar geleden in Nieuwpoort, ook een glijbaan stond, veel groter, vooral breder? Ze zijn daar van afgestapt en werken nu weer met een ijsschaatsbaan.

  Of werd die ene ‘unieke’ Belgische ijsglijbaan dan speciaal gemaakt voor Middelkerke? Hoe kwam het dan dat drie Belgische firma’s een offerte indienden? Denkt Michel nu echt dat wij allemaal zo veel dommer zijn dan hij?
  Ik zou echt eens graag horen hoeveel toegangskaarten à 5 euro ze verkocht hebben!

  Ik heb ondertussen nog wat meer info over de kostprijs. Ik geef jullie tevens mee hoe het eindejaarsevenement tot stand kwam.
  Op 10.6.2014 keurde het schepencollege de bepaling van de mededingers en het bestek goed voor de ijsglijbaan.
  Tegen de voorziene datum van 10.7.2014 dienden drie mededingers een offerte in: Action Events, Idee (Snow) productions en Satelite Ice Benelux.
  Op 7.8.2014 werd principiële toelating verleend voor de gunning van de ijsbaan aan ‘Satelite Ice Benelux’ uit Oostende voor een bedrag van 28.912,95 euro (Incl). Hebben jullie ook al opgemerkt dat het altijd cijfers achter de komma zijn?
  Op 15.9.2014 werd die goedkeuring definitief verleend door de RVB Toerisme vzw.
  De inschrijvingen voor de organisatie en voor de uitbating werden geopend op 21.9.2014. Er was slechts één mededinger, Daisy Sturtewagen.
  Op 30.9.2014 keurde het schepencollege de aankoop goed van 70 grote en 330 kleine kerstbomen bij de laagste offerte van 7.526 euro (Incl), de firma Versluys uit Maldegem.
  Op 6.10.2014 vergaderde de raad van bestuur van ‘Toerisme vzw’ om de gunning aan Mevr Sturtewagen goed te keuren.

              Sturtewagen vraagt om de verzekering van de ijsglijbaan te laten bekostigen door Toerisme
                        vzw waarmee ingestemd wordt.
              Toerisme vzw zal het geraamd bedrag van 280 euro voor het promotioneel drukwerk bij de
                      centraal gegunde leverancier Debeuckelaere betalen.
              Toerisme vzw zal een toileteenheid voorzien op het Epernayplein, prijs 877,25 euro

  Op 24.11.2014 besliste de raad van bestuur Toerisme de huur van een stille stroomgroep voor het Ice-Fest van 19.12.2014 – 04.01.2015 (200 draaiuren en een belasting van 75% toe te kennen aan de firma Intermetal-motor uit Ooigem voor een bedrag van 5.035 euro (inclusief voldoende brandstof). 

  Omdat het voorziene budget van 32.500 euro voor het evenement daarmee overschreden werd, moest het tekort van 2.500 euro aangevuld worden met middelen uit de post ‘nieuwe initiatieven’.
  Dat maakt dat de totale kostprijs van ‘Ice-fest’ voor de gemeente 35.000 euro bedroeg.

  De prijs van het omkaderend vuurwerk op 31 december behoort tot de normale festiviteiten voor de tijd van het jaar en daarom geef ik daarbij geen commentaar.

  Bronnen
  Magazine ‘Gastronomie en Toerisme en ‘ door Georges Keters
  Artikel door Paul Bruneel (natuurlijk hij!) van 31.12.2014 ‘IJsglijbaan draait op volle toeren”

   

  26-01-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Allerlei
  19-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moet die pastorij van Lombardsijde nu echt verkocht worden?

  In 'Het Nieuwszblad' van 9.1.2015 draagt een artikel van Dany Van Loo als titel ‘Lombardsijde wil pastorie verkopen’. Eigenlijk is het niet Lombardsijde maar de Middelkerkse meerderheid, VLD – CD&V die dat wil.

  Is die pastorie dan niet meer nodig?
  De pastoor Lionel Pollet ging onlangs met pensioen en de vervanger zou een in eer herstelde priester geworden zijn die in 2008 ontslagen werd nadat hij een minderjarige had aangerand. Maar dat kon niet, vond burgemeester Janna Opstaele, gesteund door het schepencollege, in naam van een aantal verontwaardigde ouders, die vonden dat zo iemand geen omgang meer mag hebben met minderjarige kinderen.

  De bewuste priester besliste toen maar zelf de benoeming niet te aanvaarden en de bisschop verontschuldigde zich.
  De raadsman van de priester blijft toch met een wrang gevoel zitten: “Eigenlijk heeft het volk mijn cliënt een beroepsverbod opgelegd. Op juridisch vlak was de toestand glashelder en hij verdiende zeker deze tweede kans, vooral omdat hij na al die jaren daarvoor meer dan klaar was. Zeker de manier waarop de burgemeester tewerk is gegaan, stemt mij tot nadenken. Na haar uitspraken was er voor Tom geen enkele mogelijkheid meer. In onze grondwet staat duidelijk dat de staat het recht niet heeft zich te bemoeien met de benoeming of de installatie der bedienaren van enige eredienst. Zij handelde in strijd met de scheiding der machten.”

   Geen vervanger dus en pastorij overbodig! Eigenaardig toch!

  Middelkerke vormt namelijk een kerkfederatie. Daartoe behoren Sint-Willibrordus Middelkerke (en de Sint-Theresiakapel Middelkerke), Sint-Laurentius in Westende (met de Sint-Theresiakapel in Westende en de Cenakelkerk) en Onze-Lieve-Vrouwbezoeking in Lombardsijde. Twee priesters maken er deel van uit.
  Natuurlijk zijn er steeds minder gelovigen, minder huwelijken en minder begrafenisplechtigheden in onze kerken, maar voor zover ik dat als leek kan beoordelen, moeten de federatiepriesters het niet onder de markt hebben. En ze zijn ook al niet meer van de jongste!
  Misschien komt er toch nog ooit een priester bij, maar daar gaat het hier niet over: er wordt een koper gezocht voor de pastorij!

  Waarom?
  Geert VERDONCK (progressief kartel): “De pastorie is geen beschermd gebouw en is niet beschermd tegen afbraak. Nochtans is het college bevoegd om het dorpsgezicht te beschermen. Ook de Belle-Vue kent geen bescherming in die zin. Nu, we weten allemaal dat de burgemeester en haar gevolg geen oog hebben voor ons onroerend erfgoed omdat zij liever de belangen van de immobiliënsector verdedigen.
  Waarom de pastorie van Lombardsijde nu te koop wordt gesteld laat zich gemakkelijk raden: de huidige meerderheid is natuurlijk op zoek naar middelen om hun megalomane projecten te financieren, zoals een nieuw casino en een tropisch zwembad in Middelkerke. Wat het nieuwe casino betreft, mogen we er van uitgaan dat dit minstens €80.000.000 zal gaan kosten. Om deze prestigeprojecten te realiseren is men bereid om de ziel van onze dorpen op het spel te zetten. Dit is, samen met de sluiting van de Calidris, de zoveelste gemiste kans om onze lokale verenigingen te ondersteunen en zo mee te werken aan een samenleving op mensenmaat.”

  Waarom kan en mag dat niet?
  Gemeenteraadslid Lode MAESEN (progressief kartel) en inwoner van Lombardsijde: ”Men dreigt hiermee de ziel van het dorp te verkopen. Een 1ste keer toen men bij de fusie met Westende het gemeentehuis liet afbreken. Bij de fusies in de jaren 70 besliste de burgemeester van Westende om het gemeentehuis met de grond gelijk te maken om de doorgang van de tram te vergemakkelijken.

  In de jaren ‘90 werd al de kans gemist om een mooi gemeenschapscentrum te voorzien bij de verkoop van café-feestzaal ‘Oud Lombardsijde’, nu de Evangelische Kerk. Het gemeentebestuur had toen de kans om dit gebouw aan te kopen en uit te bouwen tot ontmoetingscentrum voor de Lombardsijdse verenigingen. Men kan tenminste in overleg gaan met de verenigingen en de inwoners” . 

  En Lode gaat verder: “En Lombardsijde kan nog veel meer. Denk maar aan de rijke geschiedenis van het dorp. Een bezoekerscentrum dat de geschiedenis vertelt van de visserij, van de periode waarin Lombardsijde stad was, van de haven, van de folklore rond de ezelcavalcade, de hoveniers, onze sportheld Freddy Maertens... Zeker nu de eventuele oude trambedding een directe link zou bieden met de site rond het Albertmonument en de jachthaven. dit zijn toch extra troeven. Maar ook in het dossier van de tram en de dorpskernvernieuwing blokkeert de onkunde van het Middelkerks gemeentebestuur elke vooruitgang. Jammer voor de gemeente en vooral voor ons dorp Lombardsijde”

  Het gebouw
  Aangezien er geen steen meer op de andere stond in Lombardsijde, na de eerste wereldoorlog, was ook de pastorie met de grond gelijkgemaakt. Ze werd heropgebouwd in 1920 naar een ontwerp van de architecten C. Pil & H. Carbon (Oostende).
  Bevoegd schepen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V) stelde wel al eerder dat een eventuele koper de pittoreske gevel van de pastorie zal moeten bewaren.

  Bronnen
  Persbericht van Lode Maesen op 12.1.2015
  Artikel van Dany Van Loo in HNB van 13.1.2015 ‘Oppositie is verbolgen over verkoop van pastorie’
  Artikel van Dany Van Loo van 3.11.2014 ‘Omstreden priester ziet af van benoeming’

  19-01-2015, 09:59 Geschreven door stammer
  Reageren (2)


  Categorie:Godsdienst - Kerken
  12-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Zijn partijblaadjes, in het internettijdperk nog nuttig?

  De lijst Dedecker

  Vandaag kreeg ik ‘Uze gazette’, de laatste en vernieuwde versie van het lijfblad van de lijst Dedecker in de bus. Het werd wel niet toevallig uitgegeven bij de start van het nieuwe jaar. Zo kunnen ze al hun sympathisanten een gelukkig Nieuwjaar wensen.
  Maar aan het jaareinde of –begin kan je als oppositie ook eens de balans opmaken van wat de meerderheid al gepresteerd heeft of niet gepresteerd heeft maar had moeten presteren in het voorbije jaar of in de huidige en in de vorige legislatuur.

  Eerste deel: voorstellen LDD
  In een eerste deel komen de voorstellen van de partij om de jarenlange verwaarlozing’ van Westende voor een stuk te compenseren, met andere woorden ‘Westende heeft een facelift nodig’.
  In een artikel van Jean-Marie himself wordt de meerderheid verweten dat de toeristische en economische subsidies en investeringen vaak maar de helft van de andere budgetten bedroegen.

  Met een eerste voorstel wil de partij een watersportparadijs creëren ‘aansluitend op de prachtige duinengordel die zich uitstrekt van het Nieuwpoorts staketsel, over het strand van Lombardsijde tot aan Sint-Laureinsstrand, dus op het Sint-Laurentiusstrand’. Daar zou een getijdenzwembad moeten aangelegd worden, volgens JM ‘uniek in België en te realiseren met een minimum aan investeringen’.
  Dat is dus een zwembad dat bij vloed volloopt en bij eb gevuld blijft. De temperatuur ligt er hoger dan in zee, na elke vloed heb je vers water en bij eb hoef je niet zo ver te stappen om te zwemmen. De redders hebben het ook gemakkelijker om er de veiligheid van de zwemmers te verzekeren.

  Dat is zeker een voorstel dat het bestuderen waard is. Zoiets zou het strand van Sint-Laurentius eindelijk wat meer waarde kunnen geven, het is uniek, veiliger en niet duur in tegenstelling met de megaprojecten van de Middelkerkse meerderheid. Of het ooit zal verwezenlijkt worden? Het voorstel komt natuurlijk niet van de meerderheid, hé?

  Speelduinen is het tweede wat LDD op het oog heeft. Zij vinden dat de kinderen weer in de duinen moeten kunnen spelen, zoals wij in onze kindertijd. Ze willen de kinderen een band laten scheppen met de duinen om zo de samenhang tussen natuur, milieu en menselijk handelen, spelend te ontdekken. Zelf ben ik een fervent voorstander van bescherming van onze duinen. Ik erger mij trouwens al enkele jaren aan het feit dat niemand optreedt tegen de mountainbikers die de duinen doorkruisen zonder de opgelegde paden te volgen en zonder respect voor struiken en gewassen. Omdat er in het LDD - plan enkel sprake is van een hindernissenparcours en verder niets, sta ik nogal argwanend tegenover dergelijke projecten, maar misschien kan er wel op een welbepaalde plaats een compromis gesloten worden tussen recreatie en natuur.

  Een derde voorstel behelst het creëren van een zeilclub voor Catamarans (links)  en zwaardzeilbootjes (rechts).

  Het verharde terrein naast de Calidris (toch niet de parking?) zou moeten verbonden worden met een bootramp tot aan de waterlijn. Dat voorstel is nogal vaag en dus moeilijk beoordeelbaar, zeker door een leek als ik.

   

  Tweede deel: Middelkerks blunderboek

  Blunder 1: de jackpot van de casino
  Deze blunder werd reeds in 2010 aangekaart door Tom Dedecker. In mijn artikel ‘Burgemeester Landuyt gelinkt aan onwettige praktijken’ van 7.10.2010 (zie map ‘Casino’) kunnen jullie ook lezen dat ‘ons’ casino 5 jaar ontsnapte aan het betalen van gemeentetaksen, wat een ‘kater’ van 750.000 euro betekende voor de gemeentekas.

  Dat ‘treurig verhaal’ loopt nog steeds.

  Blunder 2: minigolf Leopoldlaan
  Ook daar schreef ik op 6.8.2012 een artikel over: ‘Zijn ondergrondse megaparkings en de plannen voor het aanleggen ervan vervloekt? Of ligt het aan het gemeentebestuur?’ (zie map ‘Verkeer’)
  Door het feit dat de gemeente een ontwerper aanstelde die 846.629,79 euro kostte, terwijl het project voor geen enkel bedrijf interessant genoeg bleek, ging dat bedrag verloren voor de gemeentekas. LDD had nochtans gewaarschuwd voor gebrek aan economische realiteitszin.

  Blunder 3: Graaicultuur VZW Toerisme
  Dat is een aanval op voorzitter Carine De Jonghe. Zij zou haar verlies van haar schepenzetel willen compenseren door een (onnodig) directiecomité in het leven te roepen en daarmee overvloedig te vergaderen aan 350 euro per vergadering (175 euro voor een gewoon lid), soms 2 vergaderingen per dag.(!!!!!). Mooie verdienste, hé?
  LDD komt aan 54.000 euro aan zitpenningen voor de politici in het bestuur van de VZW.
  Dat verwondert mij niet. Er wordt verteld dat schepen Michel Landuyt, die zijn burgemeesterssjerp verloor, net hetzelfde doet door allerlei voorzittersposten in intercommunales te bekleden?

  Moeten wij dan nog vertrouwen hebben in zulke mensen?

  Dat had een veel dikker boek kunnen worden. Denkt maar aan de ondergrondse parking op de markt van Middelkerke inclusief de fameuze bloembakken, aan de nachtkastlampjes in onze straten en op onze pleinen, de jaarlijkse mislukking van de kerstmarkt, overdreven subsidies voor wielerevenementen waarvan het belang voor de lokale economie zeer twijfelachtig is om niet te zeggen onbestaande, de onderschatting van de kostprijzen van grote projecten, verspillingen, het beheer van de Calidris, de luxueuze uitgaven van boekjes en folders (en dan nog in een schabouwelijke taal!), het bevoordelen van Middelkerke (en Leffinge) en de dictatoriale houding van de kopstukken van de Open VLD ...

   

  Derde deel: de fabeltjeskrant van burgemeester Janna Opstaele

  Schuldenkampioen
  Janna Opstaele in de rol van ‘Meneer de Uil’ en van ‘Madame Soleil’
  LDD noemt de met tromgeroffel aangehaalde positieve cijfers over de financiële toestand van onze gemeente een ‘fabel’, een verzonnen vertelling dus. De met goud beklede fabel zou volgens LDD een ‘koperen leugen’ zijn.
  Janna zet steeds maar een hoge borst op over de zeer goede financiële mogelijkheden van haar gemeente.
  Zij beroemt zich vooral op een financieel overschot van 197 euro per persoon voor 2014. De beste van de kust genoemd worden, de tweede beste van West-Vlaanderen en de vierde beste van Vlaanderen, dat maakt iemand als Janna inderdaad apetrots. Ze besluit daaruit dat wij een financieel gezonde gemeente zijn en dat we daarmee ‘een stevig appeltje voor de dorst’ hebben, maar …
  Ze zegt zelf dat we tegelijk ‘voorzichtig en waakzaam’ moeten blijven omdat de cijfers maar een ‘momentopname’ zijn en ‘gebaseerd zijn op de meerjarenbegrotingen van de gemeente’.
  Op het gebied van schulden bekleedt Middelkerke met 2.568 euro per inwoner een weinig benijdenswaardige vijfde plaats. Koksijde (5.531 e) en Nieuwpoort (3.062 e) doen het als kustgemeenten nog slechter.
  LDD voegt daaraan toe dat de Middelkerkse schuld 185 euro meer bedraagt dan het gemiddelde van de kustgemeenten en dat onze schuld met 583 euro per persoon gestegen is terwijl er in de andere kustgemeenten een daling merkbaar is. Vergelijken met Vlaanderen heeft volgens mij geen zin.
  LDD deelt ons eveneens mee dat 44 miljoen euro schulden ondergebracht werden in het gemeentebedrijf.Waarom? Dat zeggen ze niet!
  Wat de schuld per inwoner betreft: die had 2.846 euro kunnen bedragen, ware het niet dat het aantal inwoners steeg met 1.866.
  Ik vind het onderdeel ‘Schuldenkampioen’ niet erg geslaagd. Begrijpen de inwoners dat nu? Hebben ze nu een klein beetje beter inzicht in de gemeentefinanciën? Ze blijven nog steeds zitten met vragen, maar daar is meer tekst en uitleg voor nodig. Hoe kan de burgemeester zeggen dat het haar gemeente financieel voor de wind gaat, als er zo’n hoge schuld openstaat? Wat is een meerjarenbudget? Een antwoord op al die vragen had de lezer hier moeten vinden.
  Ik zal er in één van mijn volgende artikels dieper op ingaan.

  De belastingbetaler betaalt schuldenbeleid
  Ik weet niet of men dat op die manier kan en mag stellen. Over welke belastingen gaat het? Waarom geen woord over de taks op tweede verblijven?
  Ik schrijf regelmatig over dat onderwerp. Kijk maar eens naar

  Tot over hun oren in de schulden, maar maken jullie zich vooral niet ongerust!’ (28.2.2014) 
                         (map gemeentebestuur)
  ‘Is Middelkerke financieel gezond. (27.8.2012) (map gemeentefinancies)
  'Middelkerke: belastingen verminderen en/ of opvrijactie in het vooruitzicht van gemeenteraadsverkiezingen in 2012?' (27.2.2011 (map gemeentebestuur)

  Vierde deel: raadsleden LDD manifesteren zich

  Sociale achterstand wegwerken door Henk Dierendonck
  Het OCMW – raadslid heeft het over de stijging van het aantal werklozen van 471 (in 2008) tot 655 (in 2014), over de verdubbeling in 5 jaar van het aantal kinderen geboren in armoede en over de stijging van het aantal leefloners met de helft.
  Hij wijst er dan ook terecht op dat dit geen cijfers van een zogezegde ‘welvarende’ gemeente zouden mogen zijn.

  Parkeerbeleid tijdens doortochten sportwedstrijden door Diego Demarcke
  Toen het gemeenteraadslid op 13.2.2014 een vraag stelde aan de bevoegde schepen om het parkeerverbod bij allerlei doortochten te beperken tot de noodzakelijke duur, dan is dat toch een redelijke en gerechtvaardigde opmerking. De datum alleen volstaat inderdaad niet want dan mag men 24 uur niet op die plaats parkeren. Als de doortocht dan slechts een half uur in beslag neemt, dan blijven de klanten van de zelfstandigen ook 24 uur achterwege.

  Hij wacht nog steeds op een gunstige maatregel!!!

  En de andere partijen?

  De N-VA

  Zoals de Middelkerkse partij zelf heeft het partijkrantje van de N-VA ook een nieuwe start genomen. Ik kreeg zojuist in december 2014 voor de tweede keer ‘Jaargang 1 Nr 1’ in de bus.
  Op de vier bladzijden wordt er één gebruikt om de nationale kopstukken in de verf te zetten. Dat is ook wel nodig en verstandig want door de wrijvingen en de kwalijke affaire met Van Den Broucke, wordt de lokale partij niet direct geassocieerd met de succesrijke Vlaamse partij.

  Het huidig nummer staat vooral in het teken van de aankondiging van het nieuw lokaal N-VA bestuur, in het weergeven van de voornemens en de samenstelling ervan en een oproep om lid te worden van de partij. Inhoudelijk vind ik het een 'mager beestje'!
  OCMW –raadslid Sandra Plaetevoet krijgt de kans zichzelf voor te stellen en om de lezer haar ‘speerpunten’ mee te delen: welzijnszorg en kinderarmoede tegengaan.
  We zijn natuurlijk dankbaar dat er zich zoveel mensen uit alle partijen proberen in te zetten om een oplossing te vinden voor die problematiek want ik heb zojuist nog kunnen ondervinden dat een familielid nog maanden geduld zal moeten hebben om opgenomen te worden in een woon-en zorgcentrum (in Nieuwpoort).

   De CD&V

  Op de acht bladzijden zijn er maar twee aan Middelkerke gewijd, de foto op de voorkaft niet meegerekend. De titel op de voorkaft, onder de foto’s van kopstuk Liliane Dewulf, Linda Cobbaaert en Wim Desender, luidt: ‘CD&V Middelkerke kiest voluit voor toerisme’. Beide dames zetelen in het directiecomité, dat instaat voor de uitvoering van de raadsbeslissingen.
  Die titel wordt op pagina 4 ontwikkeld.
  Ik ontleen daaruit volgende zinsneden: ‘toerisme als motor voor economie en welvaart’.
  ‘Middelkerke als kwaliteitsvolle toeristische bestemming’, ‘ons profileren als familiebadplaats’, ‘aanbod voor de jeugd’, ‘uitbouw van extra hotel- en appartementfaciliteiten’, ‘uitbouw van de Calidris’, ‘ontwikkeling van een nieuw casino’, ‘verbreding van de zeedijk’, ‘meer jobs in toeristische sector’, ‘hinterland betrekken bij toerisme via fietspadennetwerk en wandelpaden’, …
  Voorwaar een (te?) prestigieus programma! Ik neem aan dat al die ideeën niet alleen uit de CD&V hoofden komen.

  Maar… dat valt nu toch wel ongelukkig, want wat lees ik op de agenda van de gemeenteraad voor 15 januari 2015?
  Punt 1: Linda Cobbaert geeft haar ontslag als gemeenteraadslid.
              Het kan natuurlijk dat ze dat doet voor een zeer aanvaardbare reden, die mij niet 
               aangaat. Ze blijft ook als lid 
  van het directiecomité toerisme fungeren, maar haar invloed op
               toerisme en haar waarde (geloofwaardigheid, inzet) nemen 
  daardoor toch af.
               Ze is daarmee niet aan haar proefstuk want ook op 11 januari 2007 diende ze al eens
               haar 
  ontslag in.
               Wat de reden ook mag geweest zijn, maar Mevrouw Cobbaert moet misschien de

               volgende keer niet meer op de kieslijst gezet worden.

  Punt 14: Liliane Pylyser-Dewulf neemt ontslag als lid van Toerisme (als lid algemene vergadering, als
              lid 
  van de raad van bestuur en als lid directiecomité) .
              Ze blijft natuurlijk eerste schepen en ze zal dus 
  wel een zekere invloed bewaren, maar
               toch…

  Zojuist prestigieuze ideeën geopperd hebben in verband met toerisme en dan aan de zijkant gaan staan!!!

   CD&V bespreekt verder nog een paar initiatieven.

  Schepen Francine Ampe-Duron, bevoegd voor energie en milieu, wil het gebruik van warmteboilers aanmoedigen. De gemeente biedt bij de aankoop van een zonnecollector een aankooppremie van 400 euro aan, bovenop de subsidie van Infrax (500 euro per vierkante meter zonnecollectoroppervlakte)

  Het OCMW Middelkerke is, dank zij een subsidie van 75.000 euro vanwege partijgenoot en voormalig minister voor financiën Koen Geens van start gegaan met de inrichting van 3 kamers en 2 studio’s als doorgangswoningen in het oude rusthuis ‘De Ril’ om tijdelijk een onderkomen te bieden aan mensen die plots hun woning verliezen. Geeft een federaal minister van Financiën zomaar geld om sociale woningen in een oud-rusthuis te bouwen? Is dat geen Vlaamse aangelegenheid?
  De woningen op zich zijn een g
  oed initiatief, natuurlijk, maar waarom nu pas?
  Ik schreef al bij de officiële opening van het nieuw OCMW – gebouw op 25 mei 2013, dat men toen nog niet wist wat men met het oud gebouw met een capaciteit van 60 bedden zou aanvangen. Ik vroeg me toen af waarom men dat gebouw niet bleef gebruiken (of was dat een kwestie van vergunningen?) . Dat men nu pas een initiatief genomen heeft om bijkomend onderdak voor mensen in nood te creëren, vind ik rijkelijk laat. Vooraleer men een nieuw gebouw opricht zou men toch al moeten vastleggen wat men met het oud gebouw gaat doen?

  CD&V beweert een ‘netoverschrijdend’ initiatief genomen te hebben of gewoon te steunen, dat is niet duidelijk, dat een oplossing moet bieden voor de zwembadproblematiek in de Middelkerkse scholen.
  Er worden extra zwembeurten gecreëerd en er wordt financieel tussengekomen in de schoolkosten zowel voor de zwembeurten als voor het vervoer naar het zwembad.

   

  Wie eens tussen pot en pint een onderhoud wil hebben met politici, krijgt daartoe alvast drie kansen op drie nieuwjaarsrecepties:

  CD&V: zondag 25 januari 2015 vanaf 11u30 in ‘De Branding’(Joke Schauvliege zal er ook zijn)

  LDD: zaterdag 31 januari 2015 vanaf 19 u in de ‘Paradou’, Lombardsijdelaan 163 (BOB – dienst verzekerd op aanvraag) (met Jean-Marie natuurlijk)

  N-VA: zondag 1 februari 2015 vanaf 10 uur in ‘De Branding’ (Siegfried Bracke zal aanwezig zijn)   

  12-01-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  05-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke spreekt nog maar eens in superlatieven!!

  “De langste staat in Middelkerke!” Ik kan het ook niet helpen, maar zo heb ik het gevonden in een persbericht verspreid door de gemeente.
  Half 2014 riep de gemeentelijke toeristische dienst de handelaars met een uitbating in Middelkerke en de erkende handelaarsbonden van en te Middelkerke op om deel te nemen aan een wedstrijd om een ‘stijlvol eindejaarsevenement met drank- en andere verkoopstanden waarbij kwaliteitsvolle animatie voor volwassenen en voor kinderen centraal moest staan’ te mogen organiseren.

  Waaraan moest die kerstmarkt dan wel voldoen?
  Op de gemeentelijke website staat een ‘Bestek voor het eindejaarsevenement’ gedateerd op 19 augustus 2014. Laten we dat even doorlopen en beoordelen.
  Het mocht geen klassieke kerstmarkt zijn. Het moesten ‘speciale’ standen zijn met drank en met andere waren. Het moest ’speciale’ animatie zijn, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Iets wat dus paste bij het ‘trendy’ of modieuze en stijlvolle Middelkerke, zou men kunnen zeggen … of denken (hm!). De happening moest opgebouwd zijn rond een centrale attractie, een ijsglijbaan van 4 meter breed en 35 meter lang, opgesteld op het Epernayplein (dus niet op het ‘Evenementenplein’) van 19 december 2014 tot 4 januari 2015.

  Wat deed de gemeente/ dienst voor toerisme?
  De exploitant moest een gedetailleerd plan voorleggen van het benodigde vermogen aan elektriciteit en van de aftakpunten waar water nodig was. De gemeente betaalt daarna de water- en energierekening.
  Dat geldt eveneens voor de huur van de ijsglijbaan, ter waarde van ongeveer 30.000 euro (Incl?).
  Er werd ook een grote toileteenheid voorzien op het Epernayplein op kosten van de gemeente.
  Er kon materiaal geleend worden bij de gemeente of bij de brandweer (brandblusapparaten).
  De promotie voor het evenement via de reguliere promotiekanalen (Weekblad Tips, De Streekkrant, gemeentelijke website, affiches, flyers, en het gemeentelijk informatieblad De Sirene), werd gevoerd door de dienst toerisme.
  Als omkadering werd een vuurwerk afgeschoten op het strand ter hoogte van het casino om middernacht op oudejaarsavond.

  Wat moest de uitbater zelf doen?
  De organisatoren dienden zich te houden aan de wettelijke bepalingen i.v.m. de Vlarem milieuwetgeving. Na 22 uur moest de muziek buiten stil gezet worden met uitzondering van de oudejaarsfuif tot 3 uur.
  De exploitant moest zorgen voor een aantrekkelijk en gevarieerd animatieprogramma met een centrale rol voor het buitengebeuren en bijzondere aandacht voor kinder- en jeugdanimatie.
  Het Epernayplein moest in ‘eindejaarssfeer’ aangekleed worden, op zijn Middelkerks, klassevol dus. De klank- en lichtinstallatie moesten een gezellige sfeer creëren. Achtergrondmuziek was namelijk toegelaten. Livemuziek en andere live - optredens zoals straattheater waren toegestaan mits het respecteren van de wettelijke bepalingen en het bekomen van de nodige vergunningen. De livemuziek moest passend zijn in het concept van het eindejaar, waarbij verschillende muziekgenres aan bod moesten komen.
  De exploitant moest ook de ‘traditionele eindejaarsfuif’ organiseren.
  Alle initiatieven moesten ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd worden. Het concept en het animatieprogramma van het evenement dienden gedetailleerd te worden uitgewerkt. Daarbij moest ook een realistische schatting gevoegd worden van het budget dat door de exploitant zou worden besteed.
  De indieners konden worden gevraagd hun voorstellen toe te lichten op de Raad van Bestuur van Toerisme Middelkerke vzw, waarvan de schepen voor toerisme Michel Landuyt voorzitter is en waarvan iedereen weet dat hij daar verstand van heeft. Dat zou althans zo moeten zijn!
  Voor ‘realistische schattingen’ is de gemeente immers beter geplaatst dan wie ook. Dat is namelijk hun handelsmerk en dat hebben ze al meermaals bewezen! Denkt maar aan de ondergrondse parking en zoveel andere megalomane projecten, waarvan de kostprijs fel onderschat werd.
  Waarom ze de exploitatie niet meteen zelf in handen namen, zal voor mij altijd een raadsel blijven.
  De risico-en exploitatieverzekering is ten laste van de exploitant.
  De uitbatingen dienden vrij voor het publiek toegankelijk te zijn. Het organiseren van privéfeesten was verboden evenals het vragen van inkomgelden.
  De exploitant moest ook de ijsglijbaan voor zijn rekening nemen. Hierbij was ook onderhuur of uitbesteding mogelijk.
  Volgende maximumtarieven moesten van toepassing zijn: dagpas voor max. 5 euro of max. 1 euro/beurt.
  De exploitant of zijn onderhuurder werd contractueel verplicht om voldoende personeel te voorzien voor de toegang en de begeleiding op en rond de ijsglijbaan tijdens de openingsuren. (steeds minimum 2 personen aanwezig)
  De ijsglijbaan moest open zijn van 11 tot 21 uur.
  In ruil krijgt de exploitant of zijn onderhuurder de inkomsten van de glijbaan. Zij mochten zelf sponsors werven en de samenwerking met handelaars opzetten om zo hun kosten voor een deel te recupereren.
  Het nodige diende te worden gedaan om de reinheid van het Epernayplein te verzekeren. De uitbaters dienden zelf in te staan voor het opruimen van gebroken glas en ander vuil tijdens en na het ‘event’.

  Hoe gebeurde de evaluatie van de ingediende kandidaturen?

  Criterium

  Pt

  Totale concept

  40

  Programma en kwaliteit animatie
  Bijzondere aandacht voor buitenanimatie

  30

  Originaliteit en aankleding van het plein

  20

  Bestedingsbedrag voor exploitatie en animatie

  10

  Bij elk criterium kreeg het voorstel dat best scoorde het maximum van de punten. Het volgende kreeg het maximum min 10 procent, de derde het maximum min 20 procent enz. bv: bij het eerste criterium kreeg de beste 40/40, de tweede 36/40, de derde 32/40, enz.
  Bij gelijkheid van punten zou voorrang worden gegeven aan de handelaars/handelaarsbonden die in het verleden al hebben deelgenomen en die een positieve evaluatie kregen. Indien na toepassing van het dit criterium, nog geen uitsluitsel kon worden gegeven, zou de loting beslissen. Indien geen enkele van de ingediende voorstellen zou voldoen aan de gestelde verwachtingen, behield Toerisme Middelkerke vzw. het recht om de indieners van de beste 3 voorstellen opnieuw te horen en toe te wijzen op basis van een aangepast voorstel dat rekening zou houden met de gemaakte opmerkingen.
  Zodra ik kennis genomen had van de gemeentelijke eisen, wilde ik natuurlijk weten hoeveel kandidaturen er ingediend werden! Wel, dat was er welgeteld 1 !!!!
  Het zou natuurlijk ook interessant zijn de beoordelingsfiche te lezen.

  Wat is het uiteindelijk geworden?
  Daisy Sturtewagen van de taverne ‘The Corner’ op de zeedijk kwam dus glansrijk als primus uit de gemeentelijke beoordeling. Zij kreeg een contract voor drie jaar. Zij bokste volgens de gemeente een ‘indrukwekkend programma’ in elkaar met de ijsglijbaan, (tussen haakjes reeds besteld en betaald door de gemeente), als grote blikvanger. Het evenement kreeg de naam ‘Icefest’. Aan de organisatie werkten ook Dirk Bauters en zijn echtgenote Vanessa Chinitor en de Middelkerkse traiteur ‘Mi Gusta’ mee.
  Zij (of liever de gemeente) gaven volgende (blauwe) folder uit.

                               

  Op de gemeentelijke website http://www.middelkerke.be/page58482227.aspx stond te lezen dat het ‘Icefest’ geopend werd door de burgemeester, het schepencollege, de gemeenteraadsleden en organisatoren Ze begaven zich op vrijdagavond 19.12 naar het schijnt (voor de foto) op glad ijs, maar ze zouden er heelhuids van af gekomen zijn..

  Bij het beoordelen van bepaalde aspecten van een evenement, moet vanzelfsprekend altijd rekening gehouden worden met het weer. Ik heb op zondag 21.12 om 15 uur een eerste bezoek gebracht. In een hondenweer: regen en zeer felle wind.De ijsglijbaan was wel open, in tegenstelling met wat op 23.12 in ‘Het Laatste Nieuws’ verscheen ‘Attractie bleef dicht tijdens openingsweekend’. Een vijftal kinderen schenen er toch plezier aan te beleven.
  De baan begon wel niet op de zeedijk om te eindigen op het Epernayplein, zoals ik ergens las en volgens mij was die geen 35 meter lang. In het relaas over de plechtige opening wordt trouwens 30 meter als lengte vermeld. Dus toch niet de ‘langste van Vlaanderen’?
  De verantwoordelijke zei mij dat de dagprijs inderdaad 5 euro was en dat de baan gesloten werd om 20 uur (i.p.v. de opgelegde 21 uur).

  Maar goed, dat blijft allemaal nog binnen de lijnen van de klassieke ‘Middelkerkse overdrijving’.

  Wat zag ik verder? De ‘stijlvolle, klassevolle’ kerstmarkt omvatte een carrousel als kinderanimatie en een schietkraam voor de volwassenen. Volgens de criteria ‘mocht’ er een ‘stijlvolle mobiele snack-en restauratiewagen’ staan (mits voorleggen van de foto!!!). Het werd echter een doodgewoon frietkraam zonder frieten. Dat werd als te democratisch beschouwd. Je kon er wel ‘aristocratische’ worsten en oliebollen kopen wat toch beter paste bij de ‘plechtige’ sfeer die de markt uitstraalde/zou moeten uitstralen.

  Volgens de criteria moesten er minstens acht kerststalletjes staan voor verkoop van drank en etenswaren, kledij, juwelen fantasieartikelen of als uitbating van kinderanimatie zoals visspel met eendjes, e.a., waarvan minstens 2 drankstanden voor de buitenbediening (raamverkoop) .
  Ik telde er echter maar zes. Je zou denken dat Middelkerkse sportverenigingen of de brandweer van de gelegenheid zouden profiteren om wat extra’s te verdienen, zoals op de kerstmarkt in Nieuwpoort, maar neen! Dat was wel de verantwoordelijkheid van de exploitant en misschien werden ze niet gevraagd of gewenst?

  Hoe kon je nu met het bestaande de ideale kerstsfeer creëren!?

  De volgende ‘attractie’ was de dôme, een ‘gezellige plaats waar vooral kinderanimatie onder leiding van een professionele animator plaats zou moeten vinden.’
  De dôme kon bij slecht weer volledig worden dichtgemaakt en er was verwarming voorzien.
  Hierboven kunnen jullie zien dat het bij het hondenweer op zondag 21.12 nog steeds open stond.

  En dan was er de ‘Festihut. De tekst van de gemeente daarover luidde als volgt: ’waar tal van optredens zullen plaats vinden, omgeven door een gezellig chaletdorp (!) waar je naar hartelust* iets kunt eten, drinken of snuisteren in leuke winkeltjes. brengen Middelkerke in een warme kerstsfeer.’   *moet ‘hartenlust’ zijn!!
  En dat is niet zo omdat die tent van 25 meter op 10 meter, met houten vloer, zelf verwarmd was!
  In die Festihut waren er namelijk elke avond vanaf 20 uur optredens voorzien, gevolgd door een ‘afterparty’ met diskjockey. Dat ‘café’ moest er waarschijnlijk voor zorgen dat de organisatoren uit hun kosten geraken. Is dat dan geen concurrentie voor de omliggende cafés? Zijn die er nog wel? Of zijn er enkel nog restaurants?

  Daar zat dus wel stof in om er goeie avonden van te maken. En zonder reservering (behalve voor het kerstavondiner) en zonder inkomgeld te betalen!
  Ik ken Dirk Bauters als muzikant, zanger en moppentapper en zijn echtgenote zangeres Vanessa Chinitor van hun jaarlijkse optredens op het Veerlepleintje op de Gentse feesten. Bij een goeie pint hebben wij ons daar altijd geamuseerd.
  Voor wie van het genre houdt, moesten ook gevestigde waarden van vroeger en nu kunnen bekoren: Wendy Van Wanten (‘romantische avond’ of liet ze ook haar kerstlingerie zien?), Margriet Hermans (‘Terug aan zee’ na 25 jaar), de 62-jarige Connie Neefs, ‘ambiancemaker’ Yves Seghers, crooner Garry Hagger en Wim Soutaer (‘Swingpop’). David Vandyck, Wim Leys (‘Rock around the clock’), Ginbar (‘Black and white party’) , Steve Ryckier (‘One man many voices’) en Marjan Berger ken ik niet. Het volledig programma konden jullie vinden in de eindejaarsbrochure en op de website www.toerismemiddelkerke.be

  Elke dag stond er om 11 uur live-aperitiefmuziek op het programma. Op bepaalde dagen waren dat aperitiefconcerten met ‘Dixieland band’ (23.12), ‘The Great Pretenders’ (met Marc Meersman)(25.12), Peter en Corina (27.12), Connie Neefs en Dirk Bauters (29.12), Pino Baresi (3.1.2015) en John Dennis (4.1).

  Op 4 januari 2015 was er nog de verkiezing voorzien van de origineelste ‘Driekoningen’. De echte zullen er wel niet bij geweest zijn, want die komen pas op 6 januari naar Bethleem. De ster die hen naar hier moest leiden, zal zich zeker vergist hebben?
  Die speciale dag zomaar twee dagen vervroegen, dat hoort volgens mij niet.

  Verder waren er de Kindershows voorzien (24.12 en 31.12 met Theater Top, alsook het bezoek van de kerstman, de verkiezing van het origineelste kerstkind (25.12) en een dansnamiddag (met Gilbert op 26.12 en 2.1) Back to the sixties met liveband ‘The Rolling Bullets.

  Dat is weliswaar een zeer verdienstelijke programmering, maar is dat nog wel een kerstmarkt? Of is dat eerder een wijkkermis met weinig kramen maar met een feestzaal met een goede programmatie? Waarom moest Middelkerke met zoiets voor de dag komen? Waarom willen zij steeds de hoofdschotel afschieten?
  Als dat dan niet lukt, is dat dubbel erg.

  Waarom plaatst Nieuwpoort geen ijsglijbaan meer? Waarom zetten Koksijde, Nieuwpoort, Oostende en Veurne een schaatsbaan? Weet Middelkerke het dan altijd beter? Misschien moeten ze wat nederiger zijn en eens rond zich kijken en hun oor te luisteren leggen?

  Evaluatie
  Na afloop van het evenement zou Toerisme Middelkerke vzw. het geheel evalueren samen met een afgevaardigde van de dienst evenementen. De exploitant zou dan op het rooster gelegd worden. Beantwoordde het evenement wel degelijk aan het ingediende concept en aan de eisen van een kwalitatief evenement? De evaluatie zou ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Toerisme Middelkerke vzw. Mocht de evaluatie negatief zijn, dan kan de exploitant uitgesloten worden voor deelname aan toekomstige edities van dit evenement en gelijkaardige evenementen.

  Wat een pretentie!!!!!!!

  De kerstmarkt met ijsglijbaan in Middelkerke moest niet de enige attractie zijn tijdens de eindejaarsperiode
  Die startte in het weekend van 13-14 december met een ‘Shopping Weekend’ in Middelkerke, Westende en Lombardsijde waar handelaars (naar het schijnt) mooie acties aanboden. De Tuk-Tuks reden gratis door de Middelkerkse winkelstraten. In Westende en in Lombardsijde reed een gratis kersttreintje.
  In Westende-dorp was er de kerstmarkt op het marktplein met op zaterdag om 16u30 ‘Westende Zingt’ en op zondag om 11u een aperitiefconcert. Omdat ik niet vrij was, kan ik daarover geen verslag uitbrengen.
  Qua datumplanning kan men dat weekend bezwaarlijk als een onderdeel van de kerst- en oudejaarsviering beschouwen. Hoewel, tegenwoordig kan men er schijnbaar niet vroeg genoeg aan beginnen. Ik zal wel weer ‘ouderwets denken’!

  Op 21 december bracht ik een tweede bezoek, deze keer aan een speciale editie van het chirokaffee in en rond de nieuwe lokalen van de chiro Westende in de Calidris. Zij zorgden namelijk vanaf 16u30 voor lekkere oliebollen, glühwein, jenever, warme chocomelk en verse soep, dat alles in een gezellige warme kerstsfeer, daarbij geholpen door vuurkorfjes en overkoepelende tentdakjes bij de start vlug opgesteld want het regende. Ik vroeg me aanvankelijk af waarom ze daarvoor niet de cafetaria van de Calidris mochten gebruiken maar de sfeer had nooit dezelfde kunnen zijn.Voor de kids was er ook nog een heuse winterzoektocht voorzien!
  De chiro wilde daarmee de vzw ‘De Katrol’ * steunen en dat blijkt aardig gelukt te zijn, want op Facebook lees ik dat de actie 562,68 euro opgebracht heeft.
  *De Katrol wil via studie– en opvoed­ing­son­der­s­te­un­ing aan huis de onderwijs-kansen van kinderen uit kwets­bare gezin­nen verhogen.
  Ik had daar wel niets over gelezen in de gemeentelijke programma’s. Tijdens mijn aanwezigheid heb ik ook niemand van de gemeentelijke mandatarissen gezien, behalve Lode Maesen natuurlijk die daarbij niet weg te denken is.

  Hieronder vind je een overzicht van de andere eindejaarsactiviteiten. Meer info kunnen jullie vinden op de website www.toerismemiddelkerke.be
  Spijtig genoeg kon ik ze niet allemaal bezoeken, laat staan ze volledig bijwonen.
  Waar ik wel had willen bij zijn, was de feeërieke animatie in het Normandpark op 26 december, een organisatie van de groendienst en de dienst ‘Evenementen’. Gemeentelijk propagandist-verslaggever Paul Bruneel schreef er een klein artikel over. “ in zijn krant ‘Het Laatste Nieuws’. Volgens hem werden er 5.000 toeschouwers verwacht, tegenover 3.000 vorig jaar.
  Naar het schijnt zou er eerst een wervelende show zijn waarbij een vuurvogel neerdaalde en licht en vuur verspreidde op zijn weg. Dan zou de ‘Vuurspuwer’ komen, een act met vijf artiesten, twee vuurspuwers en drie livemuzikanten (een doedelzakspeler, een pianist en een Schotse drummer). Zou het kunnen dat ik die al eens bezig zag bij de inhuldiging van het 'Evenementenplein'? En die vond ik goed!
  Het licht- en vuurspektakel zou tenslotte gevolgd worden door een tocht met 800 fakkels door de centrumstraten tot op de zeedijk. Daar zou de apotheose volgen, een spectaculair vuurwerk.
  Dat was slim gezien want zo zou men volk naar het Epernayplein kunnen lokken. 

  Op 27 december was er een kerstmarkt in Mannekensvere, die vooraf al ‘gezellig’ genoemd werd, hoewel je dat eigenlijk pas achteraf kunt beweren. Ik heb die niet gezien.

  Die dag wilde ik om 11 uur een derde bezoek brengen, namelijk deze keer aan één van de aangekondigde aperitiefconcerten.
  Ik koos voor die van 27 december met ‘Peter en Corina’ Ik schreef het hierboven al: om feest te vieren heb je mooi weer nodig. Je weet natuurlijk dat er aan de kust altijd wel een wind staat, dat het kan regenen, sneeuwen of vriezen, maar het weer op die zaterdag was erger dan een hondenweer. Je kon haast niet recht blijven staan op het Epernayplein.
  De ijsglijbaan en de kerstkraampjes en de kermiskramen bleven natuurlijk dicht, de dôme had moeite om niet omver te waaien, maar ook de ‘Festihut’ kon nauwelijks weerstaan aan de storm. Het leek er me zelfs niet veilig want het dak bewoog onrustwekkend en de plafondlampen zwaaiden vervaarlijk mee.
  Spijtig toch voor de organisatoren maar ook voor ons belastingsgeld dat nu nutteloos uitgegeven was.

  Op zondag 28 december begaf ik mij om 10u45 naar de winterbraderie in Westende-bad (vierde bezoek). Het begin daarvan was voorzien om 10 uur. Het was ijzig koud maar de zon maakte dat deels goed. Er was nog maar weinig volk te zien, behalve de klanten van Delhaize en van de winkels in de Distellaan. Een tweetal kraampjes boden jenever te koop aan. Een vijftal andere waren zich nog aan het voorbereiden.
  Misschien zal alles beter geweest zijn in de namiddag, maar voor mij was het dus een verloren verplaatsing.

  ’s Namiddags was er ook nog de winterwandeling. Ik vind dat altijd wel interessant en aangenaam, maar echte kerstsfeer creëer je daarmee eigenlijk niet.

  Op maandag 29 december om 11 u 15 was het alweer geen weer om een hand door te jagen: regen en felle wind. Toch wilde ik absoluut en als vijfde bezoek, een nieuwe poging doen om een aperitiefconcert bij te wonen. Toen ik op het plein aankwam was alles dicht behalve de festihut waar zich zo’n 80 à 100 mensen verzameld hadden met dezelfde bedoeling als ik, maar … Dirk Bauters diende wel op maar trad niet op. Van Connie Neefs geen spoor. Na een half uur wachten heb ik het om 11u45 opgegeven. Toen werd wel een poging gedaan om op de markt twee kraampjes te openen, dat met de hotdogs en de popcorn en dat waar jenever verkocht werd.

  Heb ik (opzettelijk) de slechte momenten uitgekozen? Natuurlijk niet!
  Misschien is het bij mooi weer op 25 december en 30 december en bij mooi maar zeer koud weer op 28 december beter gelukt, maar op basis van wat ik zelf gezien heb, kan ik enkel zeggen: EEN GROTE ONTGOOCHELING

  Op 4 januari was er de klassieke nieuwjaarsdrink. Dat valt meestal goed in de smaak van de inwoners van de kerngemeente en van de tweede verblijvers. Ik heb daaraan al eens een artikel gewijd op 9 januari 2012 met als titel ‘Waren er ook inwoners van Westende op de nieuwjaarsdrink in Middelkerke?(zie map ‘Evenementen’)
  Zouden daar nu weer (gratis) frieten uitgedeeld zijn? Of mocht het deze keer ook niet, wegens ‘niet stijlvol genoeg’ voor Middelkerke?
  Ik kon daar spijtig genoeg niet aanwezig zijn. Ik bracht wel 's namiddags om 15u30 nog een zesde bezoek aan het Epernayplein. Het weer was zeer goed voor de tijd van het jaar. Het was nu wel de laatste dag van het evenement maar tot mijn verrassing waren er reeds twee attracties verdwenen, de carrousel en het 'restaurant' met oliebollen en worsten. Geen klanten voor het schietkraam, de dôme in absolute rust en slechts drie standjes geopend, waaronder dat met jenever en één dat winterkledij verkocht. Ik stel me dus ernstige vragen over de verdiensten van al die mensen.
  Hieronder nog een paar foto's van de toestand op 4 januari 2015 om 16 uur.

  De ijsglijbaan kende een normale bezetting van een twaalftal kinderen.

  De zitplaatsen van de Festihut waren volzet en ik kon voor de eerste keer een optreden meemaken, maar met mijn beperkte kennis van de Vlaamse showwereld en door het feit dat het optredend paar niet geprogrammeerd stond, kon ik niet opmaken wie de artiesten waren.

  Besluit
  Het gemeentebestuur heeft er dus alles aan gedaan om het ‘beste van de kust’ aan te bieden. Buiten de vraag of dat allemaal wel nodig is, heb ik ook bezwaren tegen de hoge kostprijs van de evenementen en spektakels. Is een ijsglijbaan voor in hoofdzaak kinderen dan zoveel beter dan een ijspiste/schaatsbaan voor kinderen EN volwassenen?
  Wat is er nodig voor een echte kerstsfeer? Een kerstboom plaatsen en jenever verkopen volstaat volgens mij niet!!
  Over die vragen moeten zich misschien eens bevoegde en verstandige mensen buigen.

  Wie aandachtig het programma overliep, heeft natuurlijk ook gezien dat de kerngemeente Middelkerke het leeuwenaandeel naar zich toe heeft getrokken. Ik bedoel daarmee vooral de belangrijkste en duurste attracties. Al te vaak wordt vergeten dat Westende - dorp en –bad, samen met Lombardsijde nagenoeg evenveel inwoners tellen als Middelkerke en Wilskerke samen.
  Ik zou zeggen ‘probeer het volgend jaar eens anders (en beter?) te doen!’

  PS Ik hoop eerstdaags nog wat bijkomende informatie over het evenement te ontvangen en ik zal jullie zeker daarvan in kennis stellen.

   

  05-01-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Evenementen
  29-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende krijgt langzamerhand een modern wegennet

  Op 29 oktober 2014 kreeg ik een e-mail van onze eerste schepen Liliane Pylyser-Dewulf, tevens schepen van openbare werken, met ‘een beetje info’ over ons toekomstig wegennet. Om het met een eigenaardig modern (in mijn ogen belachelijk) woord te zeggen ‘ik vind dat keigoed’. Anderzijds is het wel logisch dat de bevolking, en dan in eerste instantie de inwoners van een her aan te leggen weg, geïnformeerd worden over wat men zo allemaal van plan is met hun laan of hun straat.
  Als het niet bij beloften blijft, zoals wel eens meer gebeurt om de één of andere financiële of duistere reden, dan ziet het er wel goed uit.

  Verduidelijking van enkele begrippen
  Onderscheid Gewestweg – Gemeenteweg

  Een gewestweg is een weg die wordt aangelegd, onderhouden en beheerd in opdracht van het Vlaams gewest. Voor onze provincie is ‘Wegen en Verkeer West-Vlaanderen’ daarvoor verantwoordelijk. Het is onderverdeeld in 7 districten. Wij vallen onder het district 315 Oostende.
  Hun werk bestaat uit het ontwerp, de aanleg en de verbetering van gewestwegen, autosnelwegen en bruggen over deze wegen en van de fietspaden. Zij zorgen ook voor de aanleg van bepaalde elektromechanische uitrustingen: wegverlichting, verkeerslichten, elektriciteitsinstallaties, borden voor dynamisch verkeersbeheer, .... Tenslotte voeren zij het mobiliteitsbeleid uit en organiseren zij het verkeer.
  In Vlaanderen werden op 1 januari 2009 alle resterende primaire en secundaire provinciewegen overgedragen naar het Vlaams Gewest.

  Een gemeenteweg is uiteraard een weg die beheerd wordt door de gemeente. Een gemeentebestuur heeft geen mandaat om aanpassingen uit te voeren aan gewestwegen. Bij de heraanleg van een gewestweg kan enkel overleg gepleegd worden over de optimalisatie van verkeersstromen en het gebruikscomfort.

  Al de hieronder besproken wegen zijn gemeentewegen, behalve de tramweg.

  Nutsvoorzieningen
  Met nutsvoorzieningen wordt bedoeld: alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings- e.a. putten …) dienstig voor: (gekopieerde tekst)

  • het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, drink-, hemel- en afvalwater, warm 
   
    water, brandstof,
  • telecommunicatie,
  • radiodistributie en kabeltelevisie,
  • de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privégebruiker al dan niet op die installaties
     kan 
  aangesloten worden.

  Ziehier enkele foto’s die een idee moeten geven van wat zo allemaal onder de grond gestopt wordt.

  Gescheiden rioleringsstelsel
  Op dit moment zijn er in Vlaanderen nog veel ‘gemengde’ rioolstelsels. Dat betekent dat het hemelwater of regenwater samen met het afvalwater afgevoerd wordt. Dat heeft echter heel wat nadelen. Bij droog weer bezinkt het vervuilde slib van de huishoudens in de riolen. Als het hevig begint te regenen, kunnen de riolen de grote hoeveelheid water niet meer aan. Dat loopt dan via overstorten in beken en rivieren.

  Het afvalwater wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation. Het wordt sterk verdund door het regenwater wat het zuiveren van het water moeilijker maakt, zodat de waterkwaliteit er fel onder lijdt.
  Hemelwater dat meteen via de rioleringen wordt afgevoerd, komt ook niet in de bodem terecht. Nochtans is dat nodig om de grondwatervoorraden aan te vullen.
  In een gescheiden rioleringsstelsel wordt het afvalwater en het regenwater (vanaf daken en straten) door twee aparte stelsels afgevoerd.
  Het gemeentebestuur is op grond van de VLAREM-wetgeving verplicht om in een gescheiden rioleringsstelsel te voorzien.
  Het regenwater wordt rechtstreeks of via een beperkte zuivering op het oppervlaktewater afgevoerd. Dat heeft als nadeel dat er vervuiling mee kan komen. Met name aan het begin van een bui wordt vuil van de straten het regenwatersysteem (en daarmee uiteindelijk het oppervlaktewater) ingespoeld. Om dit te voorkomen wordt op sommige plaatsen de regenwaterafvoer aangesloten op de droogweerafvoer. Met behulp van een terugslagklep wordt zo het regenwater dat aan het begin van een bui het systeem instroomt, toch naar de zuivering gevoerd, waardoor de meeste vervuiling weggezuiverd wordt en er alleen nog relatief schoon regenwater direct op het oppervlaktewater wordt geloosd.
  Een dergelijk stelsel heet een verbeterd gescheiden stelsel. Met dit stelsel wordt nog steeds veel neerslag naar de zuivering afgevoerd (ruwweg 60 tot 70% van de jaarlijkse neerslag). Voordeel van dit systeem is dat bij grote buien de piek van de afvoer niet in het droogweersysteem terecht komt waardoor de piekbelasting van de rioolwaterzuivering aanzienlijk lager wordt.

  Een gescheiden rioleringsstelsel betekent ook dat het hemelwater en het afvalwater aan de private woningen gescheiden moet worden door een afkoppeling van de afwatering aan de woning. De kosten voor deze afkoppeling kunnen soms hoog oplopen, afhankelijk van het type woning. Tot op heden wordt die afkoppeling bekostigd door het gemeentebestuur. Wat uitzonderlijk is, want veel Vlaamse gemeenten geven slechts een beperkte toelage of laten de kosten volledig over aan de private eigenaar.

  Het verloop van de renovatie of heraanleg van een weg
  Onze schepen van openbare werken benadrukt dat elk dossier/elke weg zijn eigen accenten heeft, zowel bij de planning als bij de uitvoering.

  Alles begint met de budgettering van de werken. Tijdens het eerste jaar van een legislatuur duidt de politieke meerderheid, in overleg met de betrokken gemeentediensten, de wegen aan die vernieuwd zullen worden. Dit gebeurt door een aftoetsing van verschillende parameters zoals slijtage, vernieuwing van de riolering, verkeersdruk, dorpskernvernieuwing,… Vernieuwingsmogelijkheden zijn er vaak in overvloed, maar er moet steeds een selectie gemaakt worden, op basis van de beschikbare financiële middelen. In de loop van de legislatuur kan het voorvallen dat er wijzigingen moeten gebeuren aan de planning omwille van opportuniteiten die zich voordoen (denk maar aan subsidiëring door een hogere overheid) of door hoogdringendheid van bepaalde werken.
  De geselecteerde werken worden opgenomen in het meerjarenplan en de ervoor voorziene kredieten worden vastgelegd. 

  Per project stelt het gemeentebestuur een studiebureau aan om een voorontwerp te maken van de heraanleg. Op basis daarvan formuleren de nutsmaatschappijen zoals Infrax, Elia, Fluxys, Proximus, Telenet,… voorstellen om eventuele nutsleidingen aan te passen.
  De nutsmaatschappijen krijgen een vergunning van het gemeentebestuur om hun werken uit te voeren, meestal voorafgaand aan de volledige opbraak van het wegdek. Zij volgen zelf de werken op, op basis van hun vergunning. Het gemeentebestuur heeft verder geen inspraak in het verloop ervan.

  Farys, een intercommunale van de watermaatschappij TMVW bekostigt de uitvoering van de rioleringswerken. Dat mag niet de indruk wekken dat de gemeente dat zo maar gratis in de schoot geworpen krijgt. Neen, wij betalen dat natuurlijk.
  TMVW stelt haar ledengemeenten het AquaRio-project voor als oplossing voor de hoge kosten voor rioleringswerken. Middelkerke heeft zich in de gemeenteraad van 11 mei 2006 daarbij aangesloten. Deelnemende gemeenten betalen jaarlijks een werkingsbijdrage aan de TMVW. De gemeente kan ervoor opteren een deel van deze bijdrage via de waterfactuur, als een extra belasting, aan de burger door te rekenen. Zo vinden wij onderaan onze waterfactuur, in kleine letters, dat in de te betalen waterprijs een ‘saneringsbijdrage’ inbegrepen is, die elk jaar verhoogt. Sinds 1 januari 2014 bedraagt de bovengemeentelijke bijdrage 0,96 euro/m³ en de gemeentelijke 1,3344 euro/m³.

  Bij het bepalen van de bovenbouw ligt de nadruk steeds op de verkeersveiligheid. Samen met het studiebureau zoekt de gemeente naar een indeling waarbij het verkeer voor zowel auto’s als zwakke weggebruikers geoptimaliseerd wordt, binnen de beschikbare ruimte.
  Als het ontwerpplan definitief goedgekeurd wordt, start het gemeentebestuur de aanbestedingsprocedure op. De gunning van de werken aan een aannemer moet steeds conform de wetgeving betreffende overheidsopdrachten gebeuren.

  De weerhouden aannemer plant het feitelijke verloop van de werken en krijgt hiertoe een vergunning van het gemeentebestuur. Een diagram wordt opgemaakt om de uitvoering van de werken in de tijd te plannen. De aannemer streeft ernaar de werken binnen de vooropgestelde termijn op te leveren. Uiteraard kan deze termijn wijzigen, afhankelijk van onvoorzienbare omstandigheden.

  Vóór de werken van start gaan, worden de bewoners van de straat geïnformeerd met een bewonersbrief. Deze bevat informatie over het verloop van de werken, de toegankelijkheid van de straat en de impact op de openbare dienstverlening. De definitieve plannen van het studiebureau worden ook op de gemeentelijke website geplaatst. (zie ‘Bronnen’)


  De Essex Scottishlaan
  Voor de eerste keer in mijn leven zie ik iets bewegen in wat de trots van ons dorp zou moeten zijn, maar waar sinds de aanleg in 1937 nooit iets gebeurd is.

  De voorbereidende werkzaamheden(vernieuwen van nutsleidingen - water, gas, electriciteit) zijn uitgevoerd.
  Op 16 oktober werd een bewonersvergadering gehouden in de Calidris waarop de werken uiteengezet werden in aanwezigheid van de aannemer en het studiebureau.
  Aannemer Penninck nv uit Roeselare is op 17 november gestart met de werken.
  In een eerste fase ondergaat het gedeelte Westendelaan – Doornstraat een gedaanteverwisseling.
  De renovatie van de straat en het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel startten op 17 november 2014 en zullen vermoedelijk duren tot einde juni 2015.
  Deze fase wordt onderverdeeld in drie kleinere fasen:

         1 – van Westendelaan tot Matthieulaan
         2 - van Matthieulaan tot en met kruispunt Duinenlaan
         3 - van Duinenlaan tot aan Doornstraat.

  In een tweede fase wordt het gedeelte Doornstraat (inbegrepen) - Koninklijke Baan en verder de Strandlaan tot aan de Koning Ridderdijk aangepakt. Deze fase start vanaf september 2015.
  Jullie kunnen het grondplan van de nieuwe laan bekijken op de gemeentelijke website (zie ‘Bronnen’).
  De inwoners van de Essex Scottischlaan krijgen parkeermogelijkheid op de grond van Zon en Zee (inrit via de Matthieulaan) vanaf 17 november tot aan het einde van de werken.
  Toegankelijkheid.
  Gedurende de wegenis- en rioleringswerken wordt de volledige laan afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft, afhankelijk van de vordering van de werken, mogelijk. De aannemer zal er voor zorgen dat de woningen steeds te voet bereikbaar zijn. Ook zal er op toegezien worden dat een vlotte toegang naar de aanwezige handelszaken gegarandeerd blijft.

  Ziehier ook enkele foto’s van de rioleringswerken:

  De Henri Jasparlaan tweede fase
  Op 26 november 2010 werd de eerste fase van de laan, vanaf de Westendelaan tot aan de Doornstraat, zijnde een afstand van 370 meter ingehuldigd. De kostprijs daarvan bedroeg exact 1.248.084,18 plus wat er nadien nog bijgekomen is. (3.373 euro of 134.928 BFr per lopende meter). Daarvoor werden toen 100 werkdagen uitgetrokken maar het werden er een heel pak meer.

  Ik heb daarover op 28.11.2010 een artikel geschreven met als titel ‘Kennen jullie Henri Jaspar’ (zie map Pleinen en Straten).
  Nu volgt dus het tweede gedeelte, vanaf het kruispunt met de Doornstraat tot aan de Koninklijke Baan, zijnde een afstand van 435meter
  De werken van de nutmaatschappijen zijn reeds uitgevoerd.
  De rioleringswerken en de renovatie zullen vermoedelijk starten op 5 januari 2015 en zouden einde juni 2015 moeten klaar zijn. De aannemer is Penninck nv uit Roeselare.

  Jullie kunnen het grondplan van de nieuwe laan bekijken op de gemeentelijke website (zie ‘Bronnen’)

  De doortocht Westende – Lombardsijde
  De werken zullen gebeuren in drie fasen:

  Fase 1:  vanaf het pompgemaal (vroegere West Flora) tot bijna aan de Logierlaan.
     Het gaat hier om het leggen van bijkomende rioleringen in de grasberm.
     Nu en dan zal de N318 (Westendelaan) een tijdje afgesloten worden of zal slechts in enkele
      richting kunnen gereden worden.

  Fase 2: vanaf West Flora tot en met de Baronstraat.
      Vermoedelijke start: na de zomer 2015 tot einde juni 2017.
      Ook hier wordt in onderfasen gewerkt.
  Fase 3: van de Baronstraat tot aan de grens met Nieuwpoort (aan het begin van Brusselle).
      Vermoedelijke start: september 2018.

  De trambaan (N34) (= gewestbaan)
  Het gewest (AWV) plant de renovatie van het wegdek en vernieuwen van voet- en fietspaden vanaf september 2017 tot juni 2018.

  De Zeelaan
  Het schepencollege heeft de bedoeling de Zeelaan te renoveren zodra de tram verlegd is.
  Het dossier 'verleggen van de tram' heeft vertraging opgelopen.. Niemand kan op vandaag juist zeggen wanneer de werken zullen starten en klaar zijn.
  De werken aan de Essex Scottishlaan en aan de Henri Jasparlaan moeten beëindigd zijn vooraleer met de tweede fase van de Westendelaan kan begonnen worden. Beide lanen zullen immers als omleidingswegen gebruikt worden.

  Besluit
  We kunnen dus vaststellen dat er heel wat op stapel staat dat het uitzicht van Westende kan verbeteren. Als alles verloopt volgens de plannen, dan zullen we mogen zeggen 'Eindelijk!!'.
  Er blijft natuurlijk nog heel wat te doen om de economie en het toerisme in Westende-dorp aan te zwengelen. Denken we maar aan 'Zon en Zee'.
  De werken zullen ook heel wat hinder veroorzaken. Mits een goede organisatie kan dat echter tot een minimum herleid worden.
  En bovendien ... men kan geen omelet bakken zonder eieren te breken!

  Bronnen
  Antwoord op mijn vragen door 1ste schepen tevens schepen voor openbare werken Liliane Pylyser – Dewulf

  http://www.middelkerke.be/page8692015/renovatie-essex-scottishlaan.aspx
  http://www.middelkerke.be/page8692015/renovatie-henri-jasparlaan.aspx

   

  29-12-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  Archief per week
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!