NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Lombardsijde, ooit dorp van hoveniers
 • Bij voetbalclub DAVO Westende vliegen er nog zeldzame vogels
 • Middelkerke/Westende: Vriendjespolitiek? Verspilling van belastingsgeld?
 • Westende: hoe zag het landschapspark er uit … in de maand mei?
 • Heeft een nieuw (sociaal?) vakantiecentrum in Westende dan toch nog een toekomst?
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (25)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (1)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (6)
 • Die goeie oude tijd (7)
 • Dijk en Strand (8)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (16)
 • Evenementen (9)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (21)
 • Gemeentediensten (6)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (8)
 • Horeca (11)
 • Immobiliën (8)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (3)
 • Kunst (6)
 • Landbouw (3)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (13)
 • Milieu (11)
 • Natuur (8)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (17)
 • Politieke partijen (30)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (1)
 • Sport (18)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (4)
 • Veiligheid - Politie (9)
 • Verkeer (17)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (10)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  28-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lombardsijde, ooit dorp van hoveniers

  Lombardsijde werd ooit ‘de moestuin van Oostende’ genoemd. De hoveniersbedrijven zijn (op één na) gelegen in de Hemmepolder (zie verder) en die behoort sinds de fusie van 1977 tot de stad Nieuwpoort.
  Ze hebben echter zo’n lange geschiedenis verbonden met Lombardsijde, dat ik daarvoor wel eens een uitzondering mag/kan maken en eens buiten de grenzen van onze gemeente kan/mag gaan.
  Ik kan me trouwens niet voorstellen dat de tuinbouwers die er gevestigd zijn, zich Nieuwpoortenaar zouden voelen. Toen ik hen de vraag stelde, gaven ze mij gelijk.

  Ik wil hiermee geenszins de volledige geschiedenis van Lombardsijde hernemen. Zoals de bronnen onderaan aangeven, hebben enkelen/velen mij dat reeds voorgedaan. Ik wil enkel een paar facetten ervan enigszins uitdiepen.

  De Hemmepolder
  De polder werd aangelegd in het begin van de 14de eeuw door het indijken van een actief systeem van kreken in het IJzer estuarium.

  Het is een gebied van 9 hectare groot tussen de kustweg, het militair kamp en de IJzermonding.

  Daarin zijn, ook vandaag nog, enkele tuinbouwbedrijven gevestigd: Frank Dewulf (in de Schorrestraat 2) en J. Deconinck (in de Lage Duinenstraat 3 en 3a) en de landbouwer Joseph Veramme (in de Alexisstraat 1) . Over die hoveniers/tuinbouwers wil ik het in dit artikel hebben.

  Wie waren de Crombez' ?
  De familie Crombez heeft altijd voor een stuk het leven in Lombardsijde beheerst. Benjamin Crombez, grootgrondbezitter en stichter van Nieuwpoort-Bad, nam eind 19de eeuw het initiatief tot de ontwikkeling van een badplaats in Lombardsijde met onder meer de aanleg van de Zeelaan tussen het dorp en het zogenoemde "Lombartzyde-Bains" De Crombez’ waren er eigenaar van alle terreinen. en dus huurden de tuinbouwers hun grond van die familie. Elf jaar geleden kregen zij echter de kans om die tegen een ‘schappelijke prijs’ aan te kopen, via deurwaarder Brys.
  Zelfs toen kregen ze nog steeds geen Crombez te zien.


  Tuinbouw of natuur?
  De polder maakt reeds enkele jaren het onderwerp uit van commotie. Verscheidene natuurorganisaties en ook de sp-a ijveren ervoor om er een deel van het natuurreservaat ‘De IJzermonding’ van te maken.
  Volgens de burgemeester van Nieuwpoort, Roland Crabbe (CD&V), zouden de landbouwers (*) in het gebied actief moeten kunnen blijven.

  “In 1999 werd dit landbouwgebied via een gewestplanwijziging omgevormd tot een gebied met extra ecologische waarde. Voor de verdere bestemming ervan ontwikkelde de universiteit van Gent een studie waarin voorgesteld wordt de kreken te herstellen en het gebied te vernatten, al dan niet met verzilting. Een derde mogelijkheid die de studie opperde, was het gebied zo inrichten dat eb en vloed kunnen heersen. Maar wij staan achter geen enkele van die voorstellen omdat ze absoluut niet verenigbaar zijn met eventuele verdere landbouwactiviteiten in dit gebied. Wanneer zout water over deze zone zou stromen, is de grond voor de boeren onbruikbaar. Gelet op de stedenbouwkundige bestemming van de Hemmepolder - landbouwgebied met ecologische waarde - moet via een beheerscontract een consensus worden gezocht tussen de landbouwactiviteiten en het milieu".
  * Tuinbouw valt, samen met akkerbouw en veeteelt, onder het begrip landbouw.

  Wat hij daarmee juist bedoeld heeft, is niet zo duidelijk. Zou het hem niet eerder te doen geweest zijn om de uitbreiding van de jachthaven?
  Zelfs een aanvraag om een serre bij te bouwen zou al op tegenstand van de burgemeester stuiten!

  Lombardsijde, een ezeldorp, in de letterlijke betekenis van het woord, natuurlijk.
  Vele tientallen jaren geleden was de ezel het trek- en lastdier van garnaalkruiers en van hoveniers. Deze laatste voerden met hun ezeltjes hun groenten naar de markten van Oostende, Nieuwpoort, Veurne en Diksmuide.

  De groenten van Lombardsijde waren ‘verre en naar’ bekend, en de vroege duinaardappels zijn tegenwoordig nog geprezen.
  Zo ontstond de spreuk ‘Geen markten zonder ezels!’ Daaraan werden twee betekenissen gekoppeld.
  De eerste verbond daarmee de dommigheden die bij elke vergadering 'uitgemeten' en uitgekraamd werden.
  De tweede: op alle markten zijn er stijfhoofdigen, die ‘in een koopmanschap niets willen lossen en, in den tijd, op een half frankske per beest bleven steken.’
  Taai en koppig als een ezel! Dat deze spreuk voornamelijk te Lombardsijde in gebruik was, maar ook wel elders in de Westhoek, moet niemand verwonderen. Lombardsijde was immers een zeventigtal jaren geleden een echt ...ezeldorp. En de driehoek tussen Lombartsijde-Nieupoort-Oostduinkerke was een echt kweekoord van ezels. De mensen aldaar wisten toen wat een ezel waard was en wat een ezel kon.

  Vandaag wordt aan die ‘goeie oude ezeltijd’ herinnerd via de jaarlijkse ezelcavalcade, door de ‘orde van de Ezel’ en door roestige ‘Bebert’ in de Oude Nieuwpoortlaan.

  Vóór de eerste wereldoorlog
  Tot in het laatste kwart van de 19de eeuw vormde Lombardsijde een bescheiden kustdorp met visserij en marginale landbouw. Het dorp stond vooral bekend als bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw van Lombardsijde, patrones van de IJslandvaarders.

  In de zomer van 1914 voelde men de oorlog aankomen. De lokale groenteboeren, waarvan hieronder een paar huisjes afgebeeld zijn, die hun producten naar de markt in Oostende brachten, geraakten hun groenten niet meer kwijt.

  Tijdens de eerste wereldoorlog
  Veel hoveniers vluchtten naar Frankrijk. Zij werden daar met hun gezin op een boerderij geplaatst. Aangezien ook de Franse boeren gemobiliseerd waren, werden zij er onder de leiding van de boerin aan het werk gesteld.

  De meeste inwoners van Lombardsijdse bleven in het bezette land, in omliggende gemeenten bij collega’s, bij familie of bij kennissen. Er wordt gezegd dat 2/3 van hen een onderkomen vond in Oostende, waaronder verschillende hoveniers. De toenmalige burgemeester en groentekweker August Liebaert was één van hen.
  In het voorjaar van 1915 werd in de stad een hoveniersbond opgericht waarbij de Lombardsijdse hoveniers zich aansloten. Zij leverden door hun aangelegde tuinen niet enkel een belangrijke bijdrage aan de voeding van vluchtelingen en autochtone inwoners, maar ook aan de tewerkstelling, ook van de vrouwen. Dat laatste bracht ook mee dat de mannen daardoor vrijgesteld werden van opeising door de Duitsers.

  Na de eerste wereldoorlog
  De teruggekeerde vluchtelingen vonden in Lombardsijde na hun terugkeer enkel een wildernis en … een met de grond gelijk gemaakt dorp. Door hun noeste arbeid en met de nodige hulp (premie, ….) slaagden de hoveniers erin uit die puinen te verrijzen.

  De hedendaagse bedrijven
  Zoals hierboven reeds gezegd zijn er nog maar twee echte tuinbouwbedrijven in de Hemmepolder. Een derde bedrijf is een landbouwbedrijf met daarnaast als toemaatje een commercieel bedrijfje waar aardbeien en enkele groentesoorten kunnen gekocht worden.

  De tuinbouwers kweken vooral prei, selder, gekleurde salade, rode kool, andijvie, … geen bloemkool. Daarvoor bestaan er gespecialiseerde bedrijven. Ze brengen hun producten naar de Coöperatieve Veiling in Roeselare. De zomer is voor hen natuurlijk de drukste periode..
  De producenten van openluchtgroenten hebben de voorbije jaren geïnvesteerd in snel voortschrijdende mechanisatie van hun teelt. Dit laat onder andere toe dat de producten kwalitatief beter worden door de juiste plant- en teelttechnieken en dat de diverse openluchtteelten quasi permanent beschikbaar zijn, ook bij minder gunstige weersomstandigheden.
  In het voorjaar betrekken ze hun preiplantgoed ook uit Marokko.

  Het tuinbouwbedrijf van Frank Dewulf (zoon van Georges en achterkleinzoon en Seraphinus, ex-burgemeester van Westende na WO1 en uitbater van de molen in de Essex Scottishlaan tot 1926) en Marianne Huyghe, heeft zich ontwikkeld tot het tuin- en vijvercentrum "Duinflora" . Elke generatie van de familie Dewulf (3de generaties) voegde er nieuwe elementen aan toe en breidde uit. Gepassioneerd door kwaliteit en groen leven, bloemen en planten, sierteelt,... en sinds enkele jaren ook door tuinornamenten en visvijvers. Daarbovenop kwam er ook een dierengamma bij.
  Ziehier een foto van het tuincentrum.

  Het huis van Michel Deschacht, nu 92 jaar oud, staat er nog steeds maar zijn tuinbouwgrond werd verkocht aan andere tuinbouwers.

  Het uitgebreid bedrijf van J. Deconinck heeft percelen langs weerszijden van de Lage Duinenstraat.
  Zij hebben ook een ‘goed draaiend’ groentestalletje geïnstalleerd langs de kustweg.
  Ziehier een foto daarvan:

  Konijnenplaag
  In de kazerne en in de vroegere marinebasis, nu omgedoopt tot natuurgebied, wemelt het van de wilde konijnen, geen hazen. Die verhuizen dan wel soms, via de kazerne, naar de tuinbouwgronden waar ze alles kaal vreten en dus een ravage aanrichtten. De tuinbouwers haten dus konijnen… tenzij ze er één in handen krijgen. Dat is tegenwoordig een echte plaag geworden, waartegen weinig aan te vangen is. Omdat er vroeger van vossen geen sprake was in de polder, denken de tuinbouwers dat ‘iemand’ vossen uitgezet heeft tegen de konijnen. Deze slaan dan ook op de vlucht. Waar naartoe? Naar het groenteparadijs van de tuinbouwers, natuurlijk!

  Men zou ook klachten over meeuwen verwachten, maar neen, het zijn de wilde duiven die zich maar al te graag te goed doen aan de lekkere groenten.

  Komen er dan geen jagers meer, zoals vroeger tijdens de weekends in de kazerne? (meestal 'hoge' heren!) Het agentschap Natuur en Bos afdeling West-Vlaanderen was zo vriendelijk mij volgend antwoord op die vraag te geven: “Van het jachtrecht wordt gebruik door jachtrechthouders aangesloten bij de plaatselijke wildbeheereenheid Westhoek”. 
  U  vindt er alles over op de website http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Themas/Wildbeheer/Openingstijden/nieuw_20130628%20Jachtopeningstijden%202013-2018.pdf .
  Het natuurgebied ‘De IJzermonding’ bezit het statuut van Vlaams natuurreservaat en dus mag daar niet gejaagd worden.
  Ook in de kazerne van Lombardsijde is het verboden te jagen. Tussen de kazerne en het centrum van Lombardsijde is er wel jacht mogelijk." 

  Bronnen

  Lombardsijde graag gezien, verzameling postkaarten van Jules en Bertha Callenaere-Dehouck en Siegfried Debaeke uitgegeven door uitgeverij ‘De Klaproos’
  Biekorf Jaargang 48 A. Van Poelvoorde Brugge 1947
  http://www.dbnl.org/tekst/_bie001194701_01/_bie001194701_01_0026.php
  http://www.ordevandeezel.be/index.php/nl-NL/fotoalbums/2013/carnavalstoeten/54ste-ezelcavalcade-ezelstoet-2013
  http://www.duinflora.be/

  28-07-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Landbouw
  21-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bij voetbalclub DAVO Westende vliegen er nog zeldzame vogels

  Middelkerke telt drie voetbalploegen: twee in derde provinciaal, SK Middelkerke-Spermalie, zopas gezakt uit tweede, en Davo Westende en één in vierde SC Lombardsijde.
  Ik heb over het onderwerp voetbal al twee artikels geschreven. één op 13 december 2009 met als titel ‘Voetbal in Middelkerke en zijn deelgemeenten’ en één op 13 juni 2013 met als titel ‘Middelkerke: over voetbal, geld, fusies en toekomstperspectieven.’ Jullie kunnen ze beide vinden in de map ‘Sport’.

  De terreinen
  Ik heb het al veelvuldig gehad over het stadion in Lombardsijde en ik had eigenlijk beloofd daar niet meer op terug te komen. In het kader van mijn huidig artikel moet ik toch nog even zeggen dat van het uitermate buitensporig bedrag (1.860.570,85 euro) dat de gemeente eraan besteedde, er 1.115.952,31 euro gingen naar het voetbalgedeelte.
  Hoeveel het stadion van Middelkerke-Spermalie gekost heeft, dat weet ik niet. Eén ding weet ik wel: men heeft ook daarvoor op geen 1.000 euro gekeken. Hieronder vinden jullie foto’s van beide stadions, links Lombardsijde en rechts Spermalie:

  Ik hoor jullie al vragen “En het stadion van Goldstar? Wat is daarmee gebeurd?
  Goeie vraag! Daar zijn inderdaad twee terreinen, een mooie tribune en een mooie kantine. Maar er speelt geen ploeg meer sinds de fusie met Spermalie!. Het wordt tijdens de zomerse verlofmaanden als speelplein gebruikt. Het tweede terrein zal gebruikt worden als trainingsveld en bijvoorbeeld als vervangterrein voor een club waarvan het terrein tijdelijk niet beschikbaar is, zoals straks het geval zal zijn bij DAVO.
  Ziehier ook daarvan afbeeldingen:

  Al de bovengenoemde terreinen zijn eigendom van de gemeente.
  Dat is niet het geval met dat van DAVO Westende. Dat behoort toe aan de kerkfabriek van Westende. Die hebben uiteraard geen enkele verplichting, noch behoefte om de installaties op te waarderen.
  Het gemeentebestuur heeft zopas de onderhandelingen afgesloten met de kerkfabriek en zal het terrein voor een nieuwe periode van 30 jaar huren.

  Enkele palen die het dak van het tribunetje ondersteunen belemmeren het goed zicht op het veld. De bestaande kleedkamers zijn klein en vier douchekranen per kleedkamer lijken mij onvoldoende.
  Vooral bij trainingen van meerdere ploegen tegelijk kan dat een probleem stellen.
  Westende is dus op het gebied van infrastructuur het zwart schaap van de Middelkerkse voetbalverenigingen. Ziehier hoe hun kleedkamers er nu van buiten uitzien.

  Maar... toen klaarde de hemel op!
  Dan ontving ik volgende uitnodiging: Voetbalploeg Davo-Westende bouwde, samen met het gemeentebestuur van Middelkerke, nieuwe kleedkamers. Deze worden plechtig geopend op vrijdag 18 juli om 20.00 u. in aanwezigheid van burgemeester en schepenen.”

  Ik wist natuurlijk al dat er iets roerde aan de Zandstraat 26.
  Op 27 januari 2014 las ik namelijk volgende oproep op Facebook:

  ENKEL SERIEUS GEINTERESSEERDEN GELIEVE ZICH DRINGEND TE MELDEN BIJ PETRA (Coussaert), SVEN (Legein), BART (Bouton) OF RONY (Reynaert):
  Zoals iedereen ondertussen weet, hebben we nood aan 2 extra kleedkamers, en gezien niets mogelijk is om te krijgen via de gemeente, buiten het materiaal, zijn we op zoek naar vrijwilligers die tijdens het bouwverlof bereid zijn die kleedkamers te plaatsen op Davo! Twee kleedkamers met douches en een aparte kleedkamer voor de scheids.
  Wat hebben we nodig: eerst en vooral iemand die een plan kan tekenen, en dan het uitvoeren: bouwvakkers, elektriciens, loodgieters...
  Aan alle spelers, ouders, vrienden, sympathisanten, supporters...wie ook maar met iets van dienst kan en wil zijn...laat het ons weten, we zouden dan half februari met alle medewerkers graag eens rond de tafel zitten voor concrete afspraken.
  Dank bij voorbaat voor jullie bereidwilligheid.”

  Als dat geen pure discriminatie is! Moest de Westendse ploeg dan zelf het initiatief daartoe nemen? Waarom krijgen de andere ploegen zo’n comfortabel prachtig stadion met alles erop en eraan en waarom moet DAVO zijn plan maar trekken ::: plannen tekenen, bouwen en dat allemaal door vrijwilligers?
  Niets te krijgen van de gemeente ‘buiten het materiaal’!!!! Daarvoor heeft de gemeente een investeringstoelage van 25.000 euro ‘vrijgemaakt’, aangevuld met een extra van 6.000 euro ingevolge noodzakelijke aanpassingen aan het plan. DAVO is daar blij mee, maar iedereen ziet dus wel dat dit maar een ‘peulschil’ is in vergelijking met de kostprijs van het stadion in Lombardsijde. Ik herhaal nog maar eens dat ik de geel- blauwen hun infrastructuur gun. Zij kunnen er maar goed bij varen, maar …
  Is het onderstaand bord op de parking dan maar een verkiezingsbord?

  Let op dat is geen pleidooi opdat DAVO een even luxueus en duur stadion zou krijgen als de andere, maar toch degelijke kleedkamers en WC’s en douches … voor 11 Westendse en even veel bezoekersploegen en voor de scheidsrechter. Het totaal aantal spelers van DAVO bedraagt 150.
  De vroegere concentratie van jeugdploegen in Middelkerke bestaat namelijk niet meer.
  Als zoveel mensen zich ontfermen over zoveel jeugdige spelers, dan verdienen ze toch zeker wel daarvoor beloond te worden door de gemeente?
  Op ‘Twitter’ kon ik dan op 7 mei 2014 lezen “Hoi hoi, het is zover...na de voetbalperiode kunnen de werken worden gestart voor onze extra kleedkamers!

  Op 1 juli 2014 pas leverde het schepencollege uiteindelijk de stedenbouwkundige vergunning af.

  Een bezoekje vooraf
  Omdat men nooit weet welk weer er op komst is en ik absoluut wat foto’s wilde nemen van de nieuwe installaties, bracht ik reeds op 16 juli een voorbereidend bezoek aan DAVO. Ik kon natuurlijk onmiddellijk vaststellen dat er geen sprake kon zijn van een ‘plechtige opening van de kleedkamers’ omdat de bouwwerken nog niet halfweg gevorderd zijn. Hieronder zien jullie daarvan een afbeelding.

  Ik versta dus eigenlijk niet zo goed de bedoeling. Het is geen inhuldiging, geen inwijding maar de persartikels hadden het initiatief onder de aandacht moeten brengen en misschien hulpvaardige supporters aanwakkeren. Dat kan dus moeilijk een succes genoemd worden, want de pers liet verstek gaan!

  In een vorig artikel schreef ik dat voetbal meer en meer draait om geld en steeds minder om clubliefde en vriendschap. Het eerste deel van mijn bewering blijft juist, natuurlijk, maar DAVO bewijst hier dat er nog wel degelijk clubliefde bestaat. Het bouwen van die kleedkamers gebeurt namelijk, bij gebrek aan gemeentelijke hulp, door bestuursleden, trainers en spelers van de club op zaterdagen en tijdens het bouwverlof. Bij mijn bezoek kon ik vaststellen dat drie jonge mensen hard aan het werk waren. Op andere dagen zouden er dat nog meer zijn.

  Davo is altijd al een voorbeeld op dat gebied geweest: de broers Etienne (nu gestopt) en Gilbert Renty en echtgenote Jeanine hebben jaren de club rechtgehouden. Onbezoldigd! Je moet het maar doen!

  De plechtige opening
  Als ik ergens uitgenodigd word, dan ben ik steeds op tijd. Mijn hele leven al! Dan kan ik zien wie er allemaal te laat komt.
  Op het voorziene aanvangsuur was er geen spoor van leden van de lokale pers, noch van schepenen (behalve Dirk Gilliaert, voorzitter OCMW-raad), noch van gemeenteraadsleden, die zelfs niet uitgenodigd waren.
  Dat gaf mij wel de gelegenheid, samen met enkele collega’s – ouders die 25 jaar geleden ook een zoon hadden die bij DAVO voetbalde, de goeie oude tijd op te rakelen.
  Ik bedank voorzitter Rony Reynaert en zijn mensen trouwens voor de hartelijke ontvangst. Rony beantwoordde ook welwillend al mijn vragen.
  Ik heb nu reeds één en ander meegemaakt wat de stiptheid van politici betreft. Een academisch kwartiertje is heel gewoontjes, maar drie academische kwartiertjes!!
  Burgemeester Janna Opstaele, in een roze zomers partypakje, kwam inderdaad toe om 20u45, juist op het moment dat ik weg wilde gaan. Maar ja, ze moest eerst nog naar de ‘Beach Party’ aan de Kwinte en daar was Balthazar Boma (!). Ik zal het nooit gewoon worden dat die mensen zich permitteren om een gezelschap zo lang op hen te laten wachten. Maar goed, zij was er tenminste nog!
  De voorzitter had een mooie speech voorbereid maar kwam er schijnbaar niet toe om die ook uit te spreken.
  En toen legde Janna symbolisch de eerste (!) steen!!!! Zij feliciteerde terecht al die vrijwilligers en noemde DAVO ‘een voorbeeld’ voor de andere gemeentelijke verenigingen.
  Dan volgde een rondleiding om de diverse nieuwe lokalen te tonen aan de aanwezigen: een stooklokaal, twee kleedkamers voor de ploegen en 1 voor de scheidsrechter, sanitair, een vergaderlokaal voor afgevaardigden en scheidsrechters teneinde te vermijden dat dit nog langer in de kantine moet gebeuren.
  Het plan werd getekend door architect Ronny Van Troostenberghe die de relatief beperkte beschikbare ruimte optimaal gebruikte.

  Besluit
  Ik stelde vast dat de club blij is met de toekomstige verbeteringen. Het is een vriendschappelijke club van vriendelijke mensen.
  ‘DAVO is magic!’ Dat is hun leuze. Ik kan dat alleen maar beamen.

  21-07-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Sport
  14-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke/Westende: Vriendjespolitiek? Verspilling van belastingsgeld?

  Toen ik de agenda voor de gemeenteraad van 27 juni 2014 toegestuurd kreeg, was ik heel verbaasd daarop slechts 1 agendapunt te vinden.
  Om daarvoor te vergaderen en al die zitpenningen van gemeenteraadsleden te moeten betalen (aan 175 euro per raadslid), moest het wel over een punt van uitzonderlijk belang gaan.
  Maar neen, het ging ‘maar’ over “Erfpachtovereenkomst vleugel Calidrisgebouw aan I.K.W.V. – goedkeuring”. De gemeente wil namelijk een gedeelte van het gebouw in erfpacht geven aan IKWV.
  Voor diegene onder jullie die niet zo vertrouwd zijn met deze materie, wil ik vooraf enige informatie verschaffen.

  Waarvoor staat I.K.W.V?
  De ‘intercommunale kustreddingsdienst van West-Vlaanderen’ is een opdrachthoudende vereniging die moet instaan voor de veiligheid van baders, zwemmers en watersportbeoefenaars. Ze is de enige die aanwezig is aan de Belgische kust en stelt op haar zetel twee personen tewerk

  Tijdens de maanden juni-juli-augustus-september heeft ze ongeveer 1.400 strandredders in dienstverband, verdeeld over 82 reddersposten.
  Hieronder vinden jullie de lijst van de posten voor Middelkerke.

  NAAM

  SITUERING

  AANTAL METER

  Carlton

  Middelkerke Oost

  400

  Excelsior

  Middelkerke Oost

  400

  Casino Oost

  Casino Oost

  400

  Casino West

  Casino West

  400

  Pouletstraat

  Middelkerke West

  400

  Theresiastraat

  Middelkerke West

  400

  Houyouxstraat

  Middelkerke West

  400

  Kwintestraat

  Middelkerke West

  230

  Rotonde

  Rotonde Westende

  500

  Mezenlaan

  Mezenlaan Westende

  500

  Priorijlaan

  Priorijlaan Westende

  500

  Meeuwenlaan

  Meeuwenlaan Westende

  500

  Flandrialaan

  Flandrialaan Westende

  400

  St-Laureins

  St-Laureinsstrand Westende      

  400

  Cristal Palace          

  Cristal Palace Westende

  400

  Van 28.6 tot 30.6 en van 6.9 tot 7.9 zijn er slechts twee posten: Casino West en Meeuwenlaan.

  De IKWV is een intercommunale en bijgevolg worden in de raad van bestuur en in het directiecomité leden van het gemeentebestuur opgenomen. Middelkerke stuurt ook een afgevaardigde naar de algemene vergaderingen.   

     Algemene vergadering (NB)

         1 vertegenwoordiger
         1 plaatsvervanger

     1 lid raad van bestuur (B)
     1 lid raad van bestuur (B)
       met raadgevende stem

   Natacha Lejaeghere
  Franky Annys

  Johnny Devey

   

   

   

   

    Martine D’Hondt

                                                                                      NB = niet bezoldigd       B = bezoldigd

  De organisatie is zeer goed ( te goed?) voorzien van bestuursorganen.
  Ziehier welke bevoegdheden de gemeentelijke vertegenwoordigers hebben:

  Algemene vergadering:
  Goedkeuren van statutenwijzigingen, begrotingen en jaarrekeningen, aanvaarden nieuwe leden, ontslag en uitsluiting van deelnemers. Iedere deelnemer heeft 1 vertegenwoordiger: (aan te stellen door hetzij provincieraad hetzij gemeenteraad).
  De algemene vergadering bestaat uit 11 leden.

  De Raad van Bestuur:
  Heeft de meest uitgebreide bevoegdheid. Kan in feite over alles een beslissing nemen met uitzondering van datgene dat onder de bevoegdheid valt van de ”Algemene Vergadering”. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de provincieraad/ gemeenteraad.
  De Raad van Bestuur bestaat uit 12 personen.
  De wetgeving voorziet de mogelijkheid om bestuurders met raadgevende stem te benoemen.
  In de Raad van Bestuur van de I.K.W.V zetelen 4 bestuurders met raadgevende stem.
  Schepen van Middelkerke Johnny Devey is voorzitter.
  De raad komt jaarlijks 8 keer bijeen. De zitpenning bedraagt 75 e, dus 600 euro per jaar. Op mijn vraag naar het bedrag van die zitpenning reageerde een trouwe medewerkster van IKWV met de volgende woorden: “ik wil evenwel toch opmerken dat onze voorzitter, doorheen het jaar heel wat tijd vrijmaakt om alle reddersposten te bezoeken en ook op andere activiteiten aanwezig is, dit geheel onbezoldigd.
  Het IKWV-voorzitterschap is dan ook veeleer een belangeloos engagement gesterkt vanuit de persoonlijke interesses van de voorzitter.”

  Het directiecomité:
  De Raad van Bestuur kan zekere bevoegdheden naar het Directiecomité delegeren. Meestal gaat het om beslissingen van zeer dringende aard (soort dagelijks bestuur).
  Het aantal leden is beperkt tot 1/3 van dat van de Raad van Bestuur.

  Adviescomités
  Onder bepaalde voorwaarden kunnen adviescomités ingesteld worden bv. wanneer de geografische spreiding dat verantwoordt.

  Waar is de IKWV nu gelokaliseerd?
  De dienst is nu gevestigd aan de Zuidwinderhelling in Oostduinkerke. De huurprijs bedraagt 800 euro per maand voor een oppervlakte van 25 m². Als reden voor de verhuis wordt ‘plaatsgebrek’ opgegeven. Er zou onvoldoende ruimte zijn om al hun materiaal te stockeren. In de winter zou de vergaderzaal ook niet altijd voldoen. Omdat de Koksijdse burgemeester Vanden Bussche de IKWV niet graag ziet vertrekken, zou hij bijkomende stockageruimte ter beschikking willen stellen in twee ondergrondse garageboxen onder de Groenendijk. Voorzitter Devey vindt de Calidris echter een ideale toekomstige locatie: voldoende ruimte, in het midden van de kust en dicht bij strand en zee (en bij Middelkerke).

  Voordat de kustreddingsdienst zich in Oostduinkerke vestigde, bevonden de kantoren zich aan de visveiling in Nieuwpoort.

  Het Calidrisgebouw
  In één van mijn bronnen las ik dat op het einde van de vorige eeuw voor de aankoop en de restauratie door de Middelkerkse belastingbetaler nog 15 miljoen euro betaald werd. Zou dat echt wel kloppen? Zo'n astronomisch hoog bedrag? Het is haast niet te geloven! 
  Naast een hotel met 7 kamers en 56 slaapplaatsen, een ruime cafetaria, een tv-zaal en een inkomsecretariaat doet de Calidris ook dienst als tentoonstellingsruimte tevens verkiezingsbureaus, lokalen voor lokale verenigingen en als locatie voor de buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking voor onze kinderen.
  Er worden ook zeeklassen georganiseerd.
  Het is een prachtig gebouw, gelegen in de duinen en vlakbij het Sint-Laurentiusstrand.
  Mat 4.000 overnachtingen per jaar is/was het een toeristische troef voor Westende.
  Er werden ooit ook lessen gegeven voor het realiseren van jobs binnen het werkervaringsproject art.60 in het kader van een keukenproject OCMW.
  Dat project werd naar Middelkerke overgebracht.

  Volgende verenigingen hadden een vaste werking in centrum Calidris:
  - Okra Trefpunt Westende-Lombardsijde
  - Kreativa: vriendenkring van kunstenaars die schilderen, tekenen, pastel of aquarel beoefenen
  - Littera vzw: naast de afdelingen keramiek en klei volgt de vereniging ook al 20 jaar een literair
        parcours
  - Palet: verzorgt een aanbod aquarelschilderen en keramiek
  - Coloriet
  - Middelkerkse Modelbouwvereniging: club van vrienden met een passie voor bouwen en schilderen
  - Turnclub Westendia
  - Country & Westernclub The Nacogdoches: wekelijkse danslessen
  - Bizart vzw: atelier tekenen, schilderen, beeldhouwen en boetseren voor kinderen van 6 tot 13 jaar
  - Karateclub Middelkerke-Westende
  - Vriendenkring Senioren Calidris: één van de vele clubs van lokale senioren maar dan een apolitieke
      (?)
  - Iselandiakoor
  - Anonieme alcoholverslaafden
  Een kaartersvereniging, die niet in de Verenigingengids van de gemeente opgenomen is, zou er ook zijn bijeenkomsten houden.

  Mocht het de bedoeling geweest zijn de verenigingen van Middelkerke te groeperen en te komen tot fusies en/of samenwerking, dan zou ik daar, al naargelang de resultaten, nog akkoord mee kunnen gaan. Maar het gaat hier om andere motieven! Nu zeg ik: "Ze pakken nog maar eens iets af van Westende!!"

  Wat is het gemeentebestuur van plan met het gebouw?
  De blauw-oranje meerderheid wil het gebouw één of meerdere andere bestemmingen geven… omdat het op vandaag teveel kost aan de gemeente.
  Alle hierbovengenoemde verenigingen moeten ophoepelen. Waarom juist moet bespaard worden op een gebouw waar sociale activiteiten plaatsgrijpen, is mij een groot raadsel; Als je dan weet hoeveel de gemeente jaarlijks uitgeeft aan wielerwedstrijden, die zogezegd opbrengen voor de bekendheid van Middelkerke en voor de lokale economie, dan kan je enkel het hoofd schudden uit onbegrip.
  Op 10.1.2010 heb ik hier (in de map ‘Evenementen’) een artikel gepubliceerd met als titel ‘Hebben jullie al eens het buurthuis in Westende-bad bezocht’. Daaraan wordt jaarlijks een klein fortuin besteed aan huur, verzekeringen, personeel, energie, documentatie, … uiteindelijk voor een relatief klein aantal bezoekers. Waarom wordt daar niet eerst op bespaard?

  Een eerste stap is dus reeds gezet na de goedkeuring van de erfpacht door IKWV op de gemeenteraad van 27 juni 2014. Het onderstaand gedeelte van het (achter)gebouw zal voortaan bezet worden door de IKWV voor de veel te lage prijs van 1.000 euro per maand. Het gaat hier immers over 7 lokalen en niet over 25 m²!!

  Wat denkt de oppositie daarvan?
  De 'Lijst Dedecker' wil deze toeristische troef, deze culturele en historische accommodatie, in eer houden en zijn bestemming niet wijzigen. Zij willen dat onze kinderen ook in de toekomst van deze parel aan de Vlaamse Kust kunnen blijven genieten.
  Ze zijn ook niet te spreken over de intentie van de Open VLD-CD&V- meerderheid om een gedeelte van het centrum Calidris voortaan te verhuren (voor een habbekrats, zijnde 1.000 euro per maand, beweren ze) aan de Intercommunale Kustreddingsdienst (IKWV) en dat voor hun administratieve diensten.
  De Calidris is volgens hen een toeristische troef voor Westende die men moet koesteren en dit zeker in tijden van economische crisis. Bovendien is er een groot tekort aan jeugdverblijfcentra voor groepen aan onze Vlaamse kust. Het is tevens een vitaminekuur aan het strand voor onze kinderen en onmisbaar voor het cultureel leven in Westende.
  Op 28 mei 2014 kwam het punt al ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad, zonder raadpleging van de cultuurraad of enig ander beheersorgaan van de gemeente en zonder dat daarvoor een aanbesteding uitgeschreven werd, voor zover die een ander resultaat zou opgebracht hebben. Het punt werd dan maar verdaagd, op vraag van Jean-Marie Dedecker. Ik had graag de financiële balans van vandaag eens vergeleken met de toekomstige!
  Ik hoop dat de leden van de oppositie dat wel gedaan hebben  Ikzelf kan immers niet beschikken over de nodige gegevens.

  De gemeenteraadsleden van het Progressief Kartel antwoordden spijtig genoeg niet op mijn vragen.
  Ik hoop dat dit niet gebeurde uit onwil maar om verlofredenen.

  Is hier geen belangenvermenging in het spel?
  De Lijst Dedecker is van mening dat schepen Devey, tevens voorzitter van IKWV, niet had mogen meestemmen toen beslist werd een gedeelte van de Calidris aan zijn vereniging te verhuren. LDD vindt dat hier belangenvermenging in het spel is.

  Belangenverstrengeling of belangenvermenging duidt op een situatie waarbij iemand meerdere belangen, die een zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat zijn integriteit ten aanzien van het ene of het andere belang in het geding komt.
  Als Devey werkelijk meegestemd heeft, dan heeft hij zich inderdaad aan belangenvermenging schuldig gemaakt. Het was bovendien niet slim van zijnentwege, want ook zonder zijn stem zou de Open VLD met 3 overblijvende stemmen het gehaald hebben van de twee stemmen van CD&V, als die partij zou tegengesparteld hebben.
  Maar dat hebben ze niet gedaan volgens de LDD. Zij hadden er inderdaad omwille van hun partijgenoot Gerard Soete, belang bij het bivakhotel op te doeken omdat het een rechtstreekse concurrent was van de Zeekameel in Lombardsijde, een instelling die gerund wordt door de zoon van het CD&V-gemeenteraadslid Soete. De logementen op de verdieping van de Calidris zouden nu gehuurd worden door diezelfde Gerard Soete! Zo zou er voor elk wat wils zijn.
  Boze tongen beweren zelfs dat dit al ter sprake zou gekomen zijn bij de coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2014.

  Officieel is er echter daarover nog niet beslist! Komt er dan weer geen aanbesteding? Ik ken alvast één andere geïnteresseerde uit de horecasector.

  En wat gebeurt er met de daar nu gehuisveste verenigingen?
  De helft van de verenigingen zou verhuizen naar ‘De Rille’

  De kaarters moeten plaats ruimen voor de redders? Niet getreurd echter! Naar het schijnt zou de gemeente voor hen het lokaal huren in het gebouw van Gruwier in de Essex Scottishlaan, waar vroeger de videotheek was. Als dat klopt, dan vraag ik mij af hoeveel ze daarvoor per maand zouden moeten betalen aan huur, verzekeringen, onderhoud, …?

  Hoe luidt het verweer van het gemeentebestuur, met name van Michel Landuyt
  Schepen van toerisme Michel Landuyt (Open VLD) weerlegt de aantijgingen. ‘We onderhandelen slechts over de herbestemming van een beperkt gedeelte. Dat gebeurde nadat de gemeente een interessant aanbod kreeg van de Kustreddingsdienst. De Calidris blijft het huis van de verenigingen met cafetaria en exporuimtes. Ook de speelpleinwerking blijft er doorgaan.'

  Wat je ‘interessant’ noemt!!! Zou Michel toen nog niet geweten hebben dat de verenigingen allemaal elders een onderkomen moesten vinden! Ik denk dat niet, want hij heeft dat nog niet zo lang geleden herhaald.

  Als 'tegenprestatie' zou de IKWV les geven over de zee aan de kinderen die in de 'Calidris' verblijven. Moeten we nu ernstig blijven?

  Bronnen
  website lijst Dedecker

  Artikel ‘Het Nieuwsblad’ van 19 maart 2013 ‘Dedecker beschuldigt schepen van belangenvermenging ‘ door vln
  Artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ ‘Verhuist kustreddingsdienst van Oostduinkerke naar Westende?’ door Paul Bruneel

  14-07-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  07-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende: hoe zag het landschapspark er uit … in de maand mei?

  Mei is genoemd naar Maja, de godin van wat bloeit en groeit in het voorjaar en van de vruchtbaarheid van de vrouw. De maand wordt daarom ook wel bloei-, bloemen- of vrouwenmaand genoemd.
  Het leek me dus voor de hand liggend en interessant om mijn tweede bezoek te brengen aan het landschapspark in de Hofstraat van Westende.
  Op 9 december 2013 verscheen hier inderdaad mijn artikel ‘Westende heeft ook een park… of … het gelijkt er toch op…
  Ik ben een fan van de natuur en ik vind het park een origineel idee ... als het goed onderhouden en bijgewerkt wordt! De aanleg werd voor 100% door eigen technische diensten (wegen- en groendienst) uitgevoerd.
  Omdat het in de maand december niet in bloei staat of stond, heb ik toen beloofd dat ik later zou terugkeren, als dat wel het geval is.
  Dat deed ik dus op 9 mei 2014.

  Dit waren mijn waarnemingen/vaststellingen
  Bij het betreden van het park liep ik een ontgoocheling op.
  Burgemeester Janna sprak bij de aanleg over “Slingerend tussen onder meer appels, peren, maar ook mispels en kweeperen loopt een blote voetenparcours voor wie van een uitdaging houdt: zonder schoenen of sokken de verschillende soorten ondergrond letterlijk aanvoelen”.
  Om te vermijden dat het onkruid zich ook hier kan doorzetten, werd een doek aangebracht met daarop grint. De foto's hieronder maken duidelijk dat het doek schijnbaar de rol niet vervult, die ervan verwacht wordt.

  In december zag het middenplein, door Janna in haar typische megalomane woordenschat het ‘evenementenplein’ genoemd, eruit zoals links hieronder. Nu is dat een grasplein zoals jullie op de rechtse foto’s zien.
  De natuur is inderdaad op weerstand gestoten van de omwonenden, die niet akkoord gingen met het vooropgezet plan van de gemeente om de natuur zijn gang te laten gaan om aldus een wandelnatuurpark te creëren door hier en daar wandelcorridors te maken. Ze vreesden waarschijnlijk al dat onkruidzaad in hun eigen tuin binnen te krijgen of hadden ze nog andere bezwaren?

  Er werden nog geen evenementen op gepland, maar het zou perfect mogelijk zijn.
  Bemoedigend is wel dat op een paar plaatsen bloemen kleur beginnen te geven aan het park. Die werden niet gezaaid maar ze zijn het werk van de natuur. Op termijn zullen de hellingen met bloemenmengsels ingezaaid worden.
  Het is vooral de boterbloem die weelderig groeit. De tweede meihelft is er inderdaad de periode voor. Een tweede soort is de papaver.

   

  Wie er nog zou aan twijfelen dat er heel mooie onkruidbloemen bestaan, moet maar eens op http://www.wildebloemen.info/   kijken.

  Het amfitheater dat in december 2013 nog geïntegreerd bleek in de onkruidperken was bij mijn eerste bezoek maagdelijk vrij.
  Ik heb er wel half juni nogmaals een foto van genomen en maagdelijk is dat dus niet meer.
  De groendienst van de gemeente beweert dat er op termijn muurbloemen zullen op groeien,

  De vele palen die op de bermen staan zullen later nog met touwen met elkaar verbonden worden om zo speelgangen te creëren.

  De fruitbomen
  De fruitbomen (geboortebos of nieuwe aanplanting met bomen) zijn een mengsel van appels, peren, kersen en pruimen. De bloeitijden kunnen erg verschillen per jaar, de volgorde waarin de fruitbomen bloeien zal ongeveer gelijk blijven. Mensen die aan de kust wonen hebben vaak een zachtere winter, daardoor zal de bloesemtijd aan het begin van de aangegeven periode staan. Bloesems van fruitbomen kunnen prachtig zijn, maar vaak bloeit een fruitboom niet langer dan twee weken.
  Ziehier de bloeitijd van de meest voorkomende fruitbomen in onze streken.

  Appelbomen                               15 april - 15 mei
  Kersenbomen                             15 april - 15 mei
  Perenbomen                               15 april - 15 mei
  Pruimenbomen                    1 –   30 april

  Was ik dus te laat om de bloei mee te maken? Ja dus, of bloeiden ze dit jaar nog niet?
  Voor het dragen van vruchten en het plukken is het alleszins nog veel te vroeg. Hiervoor dient voor de meeste soorten tot enkele jaren na het aanplanten gewacht te worden (voorbeeld voor peren 5 jaar).
  Naar het schijnt moesten er al enkele boompjes vervangen worden, na vandalenstreken.

  Bronnen
  http://www.wildebloemen.info/
  http://www.fruitbomen.net/informatie/bloesem/

  07-07-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Natuur
  30-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heeft een nieuw (sociaal?) vakantiecentrum in Westende dan toch nog een toekomst?

  Alhoewel ik niet meer zo rap verrast ben als het gaat over ‘Duinenzicht’, keek ik toch met enige verbazing naar het nieuws dat bouwpromotor ‘Twin Properties’ uit Oostduinkerke van plan is het verloederd gebouw nieuw leven in te blazen door er een vakantiepark met 109 verblijven van te maken. ‘Verloederd’ is weliswaar nog iets te zacht uitgedrukt, want het gebouw was stilaan een echte ruïne aan het worden.
  In een dagbladartikel staat dat ‘Duinenzicht’ daarmee een tweede leven begint. Het aantal levens is wel wat groter. Laten we ze even overlopen.
  Wie er alles wil over weten, kan in de map ‘Zon en Zee‘ mijn vorige artikels daarover lezen.
  Hoogheidwaanzin, slecht beheer en verspilling doen een mooi project ineenstuiken.’ van 12.6.2011
  ‘Help! Na ‘Zon en Zee’ wordt nu ook ‘Duinenzicht’ verkocht’ van 23.11.2007.
  In het tweede artikel doe ik de ganse geschiedenis van het centrum uit de doeken. Even een korte samenvatting.

  Hoe het allemaal begon – Het Rustoord
  Op 8 november 1932 vond de Christelijke Mutualiteit dat iedereen de kans moest krijgen om op een betaalbare manier vakantie te nemen, Zowel volwassenen als kinderen moesten van een luchtkuur kunnen genieten. Met dat doel werd ‘Ons Rustoord’ opgericht.
  Het centrum kende veel bloeiende jaren maar op het einde van de jaren ‘70 kwamen steeds minder kinderen naar het home en in 1980 werd het opgenomen in het gezinsvakantiecomplex van het Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW): ‘Zon en Zee’.
  Toen brak de glorietijd aan voor het centrum maar ook voor Westende-dorp.

  Duinenzicht’ en ‘Formatio’
  Einde 2000 werd ‘Zon en Zee’ echter weer gesplitst. Er werd een omheining geplaatst op de grens met het vroegere ‘Ons Rustoord’ dat nu eigendom werd van de grootste politievakbond van het land, de NSVP (Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel) en de militaire vakbond ACMP, Algemene Centrale van het Militair Personeel. De bouwheer NV Formatio had volle vertrouwen in een nieuwe en bloeiende toekomst. Daarom werd op geen miljoen euro gekeken.
  Enerzijds bestond het nu uit een vakantiecentrum met een capaciteit van 48 kamers met 200 bedden en appartementen voor 2 tot 8 personen en anderzijds uit een internationaal congres- en vormingscentrum voor seminaries, congressen, productvoorstellingen, feesten,... met alle denkbare voorzieningen (auditorium voor 200 personen, cabines voor simultaanvertaling en 11 vergaderzalen voor 15 tot 200 personen.
  Alle bestaande gebouwen werden vernieuwd, met nieuwe ramen en de graspleinen werden heraangelegd. Er kwam een restaurant voor 180 personen.

  Waarom leidde het dan toch niet tot de ‘wedergeboorte van Westende-dorp’?
  (zoals zo ‘wijs’ voorspeld door toenmalig burgemeester Michel Landuyt)

  Ja, eigenlijk had het een succes moeten worden, maar …
  Kort na het opstarten kocht de Staat ‘Zon en Zee’ en in het centrum werd een asielcentrum gevestigd. Minister voor Maatschappelijke Integratie Johan Vande Lanotte beweerde toen dat er geen toekomst meer was voor sociaal toerisme en dat dergelijke vakantiecentra gedoemd waren tot verdwijnen. Duinenzicht had zich wel een betere buur kunnen dromen. Daardoor werden namelijk heel wat potentiële klanten afgeschrikt. We zagen de ene beheerder na de andere defileren. Zonder succes!
  ‘Nooit opgeven’ moet één van hen gedacht hebben en prompt werd er nog een nieuw clubhuis bijgebouwd. Maar het wilde maar niet vlotten …
  Duinenzicht en alles er rond is gewoon één reusachtige geldverspilling geweest.
  Een echte schande! Waarom worden toch nooit de schuldigen voor zo iets opgespoord en gestraft?

  De NV Formatio zag het uiteindelijk ook niet meer zitten en zocht een koper voor het centrum. Er was toen even sprake van het Rode Kruis van Luxemburg dat er appartementsblokken van 3 lagen hoog wilde bouwen om ze aan hun leden te verkopen, maar de gemeente wilde maar 2 lagen toestaan.
  Even was ook de provincie West-Vlaanderen geïnteresseerd om er een jeugdvormingscentrum te vestigen, maar ook daar kwam tenslotte niets van in huis...

  En toen kwam weer de firma ‘Twin Properties’ uit Oostduinkerke, ook al medekoper/-eigenaar van ‘Zon en Zee”, op de proppen. Die dachten zeker dat het gemeentebestuur uiteindelijk wel zou toegeven en toch drie bouwlagen zou toelaten. Maar neen! Dat gebeurde niet!
  Ze besloten dan maar het centrum Duinenzicht om te bouwen tot een hotelcomplex met twee verdiepingen, goed voor 119 logies.
  Maar voor de zoveelste keer kwam er maar geen schot in een project omtrent het centrum en beetje bij beetje namen vandalen bezit van het gebouw dat eigenlijk nog maar pas gerenoveerd was: ruiten werden verbrijzeld, deuren werden uitgerukt, de omgeving en de vakantiestraat werden herschapen in een woestenij, kortom ‘echte propaganda voor een badplaats’.
  Zonder reactie vanwege de gemeente!!!

  Maar nu komt ‘Twin Properties’ opnieuw met een vers plan. Ze willen het domein nog maar eens nieuw leven inblazen. Het doel is opnieuw betaalbaar vakantiegenot te bezorgen aan jonge gezinnen.
  Mag men dit dan ‘sociale vakantie’ noemen? Geloven ze dan niet wat de ‘keizer van Oostende’ beweerde bij de sluiting van ‘Zon en Zee’? Maar ja, vroeger ging het over goedkope verblijfsrecreatie en nu over (zogezegd goedkoop) kopen door jonge gezinnen. Het zijn gewoon vakantieverblijven/-woningen.
  De bouwpromotor zal het hoofdgebouw laten verbouwen en uitbreiden - met respect voor de oorspronkelijke, karakteristieke architectuur - tot moderne, betaalbare vakantielogies. Met andere woorden heet dat ‘ze willen het gebouw zijn oude glorie teruggeven’

  Het vijf hectaren groot domein zal ook een speelplein hebben en er komt voldoende parkeergelegenheid.
  Het onthaal ondergaat een complete 'make-over' en er wordt rekening gehouden met de nieuwe eisen inzake akoestiek en isolatie. Daar gaat een investering van 10 miljoen euro mee gepaard.
  Verwacht wordt dat de eerste logies klaar zullen zijn in 2016-2017.
  Een vakantieverblijf koop je vanaf 110.000 euro.
  De 109 verblijven worden via dochteronderneming Holiday Suites aan de man gebracht. De reclame ziet er als volgt uit:

  Uniek:
  Wij bouwen vakantieverblijven waarvoor ze bedoeld zijn, aan prijzen van 10 jaar geleden
  *
  Slimme vastgoedbelegging = veel hogere opbrengst dan uw spaarboekje

  * Professionele verhuurdienst = hogere bezetting en volledig zonder zorgen
  * Uw eigen vakantieverblijf, incl. volledige inrichting  = onmiddellijk en direct genieten
  * Locatie Westende = vlakbij zee en duinen
  * Laagste prijzen van de kust = goedkoper is strafbaar
  * Zowel voor eigen plezier als voor de belegger of beter nog, waarom niet beiden?
  * Wij ondernemen maatschappelijk verantwoord. 
  * Per verkocht vakantieverblijf schenken wij een bedrag aan onderstaande organisatie.  

                                          

  Make-A-Wish® vervult de hartenwens van kinderen die vechten tegen een levensbedreigende ziekte om hoop, sterkte en vreugde te brengen.  Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen wil de kinderen een hart onder de riem steken, hen moed geven voor de onzekere toekomst waar ze voor staan.
  De wensen worden alleen begrensd door de fantasie van het kind. Make-A-Wish neemt niet alleen de organisatie van de wensvervulling op zich, maar betaalt ook alle kosten die aan de wens verbonden zijn.


  Mijn commentaar/aanvulling
  Volgens een artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ gaat het over 250 euro per verkocht verblijf. Bedrijven die een bedrag storten voor een goed doel, doen dit niet zo maar. Het kan best zijn dat 'Twin Properties' een hart heeft voor zieke kinderen en dat juich ik natuurlijk toe.
  Maar … aan dergelijke schenkingen is ook een belastingsvoordeel verbonden. Op het bedrag van de storting geldt een forfaitaire belastingsvermindering van 45%.

  Wie of Wat is ‘Twin Properties’?
  NV Twin Properties maakt samen met Chateau Residenties deel uit van NV Gromabel (Grondmaatschappij van België), een holdinggroep actief in projectontwikkeling met jarenlange ervaring in nieuwbouwprojecten en vakantieparken aan de Westkust, Limburg en Noord-Frankrijk (Côte d’Opal). Het wordt ook wel ‘NV Twin Invest’ genoemd en heeft zijn zetel in Oostduinkerke, Albert I – laan 104. Men noemt het soms ‘een groep rond de gebroeders Jonathan en Jochen Debucquoy’.
  De NV «TWIN INVEST» was ook al (mede)koper voor 50% van ‘Zon en Zee’ dat door de Staat verkocht werd met groot verlies voor de prijs van 9.005.000 EUR aan een groep vastgoedmakelaars. Partners waren de NV "leperse Bouwmaatschappij", afgekort "IEBO"(25 %)*, de NV "Immogroup JOYE" (12,5%), de NV Immo KAMAR» (6,25%) en de NV «SISSAU Immobiliën» (6,25%).

  * In IEBO vonden we, behoudens latere wijzigingen:
  BVBA IMMAD, met zetel in de Albert I – laan 234 in Nieuwpoort, met als vaste vertegenwoordiger Luc Wille,
  NV FABIOLA, met zetel in de Lagaenestraat 5 in Diksmuide, vast vertegenwoordigd door Guido Declercq,            
  NV NOORDZEEPARKEN, met zetel in Duinenweg 493 in Middelkerke, met als vaste vertegenwoordiger Louis Dobbelaere,
  NV ZEEPARKEN met zetel in Generaal Notermanlaan 22 in Oostduinkerke, vast vertegenwoordigd door Guido Declercq
  De NV Immogroup Joye (“IMMO JOYE”) met zetel in de Normandielaan 13 in De Haan
  De NV FABIOLA werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, de andere werden benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

  ‘Twin Invest’ investeerde eveneens verschillende miljoenen in ‘Hengelhoef’, een vakantiecentrum in Houthalen-Helchteren dat hetzelfde lot onderging als ‘Zon en Zee’ (asielcentrum en daarna verkocht met groot verlies door de Belgische Staat, zeg maar door Johan Vande Lanotte).

  Waarom een holding?
  De NV Gromabel is een holding, ‘Holiday Suites’ een dochtermaatschappij van ‘Twin Invest’ …
  Wat houdt dat allemaal in? Waarom doen ze dat?
  Een holding is in beginsel niets anders dan een vennootschap (“moeder”) die aandelen houdt in een andere vennootschap (“dochter”). Een voordeel van een dergelijke constructie is dat in de moeder de activa kunnen blijven, die men wil afscheiden van het risicovolle ondernemingsvermogen dat wordt geplaatst in de dochter. Denk bij de activa bijvoorbeeld aan het vastgoed en pensioenrechten, maar ook aan vergunningen en intellectuele eigendomsrechten. Een holding kan daarnaast extra bescherming bieden omdat bijvoorbeeld eventuele schadeclaims gericht aan de dochter doorgaans niet kunnen worden verhaald op de moeder.
  Naast bovengenoemde voordelen zijn er tevens fiscale voordelen, die de onderneming in haar geheel meer flexibiliteit bieden.

  De deelnemingsvrijstelling:
  De deelnemingsvrijstelling laat voordelen uit een deelneming buiten beschouwing bij het bepalen van de winst. Een voorbeeld: een dochtervennootschap maakt een winst van 100 en betaalt daar maximaal 25% vennootschapsbelasting voor. Blijft 75. Vervolgens keert zij dat uit aan haar moedervennootschap. Zonder de deelnemingsvrijstelling moet er hierover weer 25 % vennootschapsbelasting worden ingehouden waardoor er per saldo 75 -/- (25% van 75) 19 = 56 bij de moedermaatschappij aan winst overblijft. Met toepassing van de deelnemingsvrijstelling is de uitkering van de dochtervennootschap aan de moedervennootschap vrijgesteld van vennootschapsbelasting zodat er een winst van 75 overblijft.

  De fiscale eenheid:
  De moedervennootschap die een fiscale eenheid aan wil gaan met één of meerdere dochtervennootschap(pen) bezit de juridische en economische eigendom van ten minste 95% van de aandelen in het nominaal gestorte aandelenkapitaal van de dochtervennootschap(pen). De belasting wordt dan geheven alsof er één belastingplichtige is, in die zin dat de werkzaamheden en het vermogen van de dochtervennootschap deel uitmaken van de werkzaamheden en het vermogen van de moedervennootschap. De belasting wordt geheven bij de moedervennootschap. Transacties tussen vennootschappen binnen de fiscale eenheid worden dan niet meer belast.

  Goed nieuws: er beweegt iets …
  Op het einde van mei 2014 kwam er beweging in ‘Duinenzicht’: het puin werd opgeruimd, de deuren en ramen werden met houten platen afgesloten, er werd een omheining rond geplaatst, kortom men ziet dat er iets aan gedaan wordt. Nu nog de Vakantiestraat een beetje fatsoeneren voor het hoogseizoen want , die begint stilaan op de jungle te gelijken.

  De burgemeester is toch zo blij!!
  Burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld) is tevreden met de gang van zaken. "Een kustgemeente heeft nooit genoeg vakantiewoningen en dit project betekent zeker een meerwaarde voor Westende. Het aantrekken van jonge gezinnen als tweede verblijvers is heel belangrijk voor ons".
  Daarom liet ze zich maar, zonder enige schroom, fotograferen met de initiatiefnemers voor de ingang van het verkrot gebouw. Sinds de Open VLD begin 2001 aan de macht kwam, hebben ze nooit ook maar één vinger uitgestoken om het verlies aan vakantiewoningen in ‘Zon en Zee’ en in ‘Duinenzicht’ tegen te gaan of te compenseren.
  Een politieker, die bijna 14 jaar aan de macht is, kan zich zeker niet meer schamen?


  Bronnen
  http://www.makeawish.be/wie

  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van 10 april 2014 ’Verloederd Duinenzicht wordt vakantiedomein’ door mma
  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/nieuwe-toekomst-voor-duinenzicht-a1849600/ door Paul Bruneel
  http://www.nouwen-notarissen.nl/wat-een-holding-en-wat-zijn-de-voordelen-van-een-dergelijke-constructie/

  30-06-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Zon en Zee
  23-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heeft de voetbalgekte ook in Westende toegeslagen?

  Laat mij voorop plechtig verklaren dat ik zeer graag een voetbalmatch bekijk, zowel als toeschouwer in een stadion of achter een TV –scherm. Ik juich ook toe dat België voor het ogenblik een zeer getalenteerd elftal heeft, dat beloften inhoudt voor de naaste toekomst, op het wereldkampioenschap in Brazilië en ook voor de latere wedstrijden op het internationaal plan.
  Ik heb dus altijd met enthousiasme, met liefde zelfs, gereageerd op alles wat met voetbal te maken heeft. Daarin is weliswaar met de jaren een zekere afkoeling opgetreden om diverse redenen: wegdeemsteren van de clubliefde die vervangen werd door een spel van miljoenen euro’s, de overdaad aan wedstrijden op tv waardoor een mens kritischer wordt, het eindeloze gepalaver over voetbal in de media, de dominantie van het voetbal in de reclame, kortom het overvloedig aanbod dat ook bij grote voetballiefhebbers het verlangen kan oproepen naar een leven zonder voetbal.…

  Op 12 juni is de wereldbekercompetitie van start gegaan met de match Brazilië – Kroatië. Ook in mijn krant werd dat begroet met een ‘Eindelijk’!
  Matchen zoals Spanje-Nederland (1-5) kunnen nog eens mijn geestdrift opwekken, maar goed, het gaat hier niet over mij. Elke dag wordt ons voorgehouden  dat er voor het ogenblik in Vlaanderen een ‘voetbalgekte’ heerst. Laat mij toe dat verschijnsel, dat nieuw is voor ons gewest, even te ontleden.

  Kan men de Vlaming gemakkelijk in vuur en vlam zetten?
  In een land dat normaal een hekel heeft aan vlagvertoon is de nationale driekleur of moet ik schrijven ‘Jupilervlag’ of 'Coca-Colavlag'  op veel plaatsen te zien en worden zwart, geel en rood op wangen gesmeerd en in pruiken geverfd.

  Er wordt nochtans vaak gegrapt dat Belgen alleen in het buitenland een gezamenlijk nationaal gevoel hebben, als ambassadeurs van hun nationale tradities (meer bepaald bier en chocolade, die tot de beste van de wereld behoren).
  Je met een shirt, sjaal of petje van de Rode Duivels in het straatbeeld vertonen! Tot voor kort moest je er een masochist voor zijn. 

  Voetbalgekte: waarom plots?
  In 1986 bereikten de ‘Rode Duivels’ de halve finale van het WK in Mexico en werden zo vierde.
  Het beste resultaat ooit.
  Bij hun terugkeer werden ze onthaald als volkshelden, met uitzinnige - en intussen historische - vreugdetaferelen op de Grote Markt van Brussel.
  Sindsdien bleven de resultaten uit en er werd dan ook regelmatig gesproken van een crisis in het Belgische voetbal. Als schuldigen werd zowel verwezen naar de voetbalbond KBVB, de bondscoaches als de spelers zelf. Van deze laatste werd gezegd dat zij onvoldoende inzet toonden, sterrengedrag vertoonden, en geen echt team vormden. In reactie op deze crisis nam ook de interesse bij het publiek voor het elftal af.
  Dat waren de miseriejaren waar de Rode Duivels vegeteerden op de zeventigste plaats van het FIFA-klassement, waar stadions leegliepen voor de match gedaan was en waar de zeldzame sponsors verdwaasd achterbleven.
  Het enthousiasme dat het Belgische team nu opwekt, is indrukwekkend. Op enkele jaren tijd is het gezicht van onze nationale ploeg ingrijpend veranderd. Zelfs de kleinste vriendschappelijke wedstrijd kan rekenen op een buitengewone belangstelling en de kansen op een wereldbekerticket wakkerden de strijdlust bij alle supporters aan. Dat heeft alles te zien met een zogenoemde ‘gouden generatie’.
  België heeft inderdaad een aantal getalenteerde spelers, die in staat geacht worden hun mannetje te staan in de zwaarste kampioenschappen. Hazard, Lukaku, De Bruyne! Een jeugdige ploeg! Een gemiddelde leeftijd van 25 jaar maar een uitzonderlijke maturiteit… ervaring gecombineerd met fysieke kwaliteiten. Ze hebben zonder twijfel de mogelijkheden om met de allerbeste mee te kunnen. Ze moeten het nu nog wel waarmaken.
  Een ploeg die wint, lokt publiek. Succes lokt succes uit, zo gaat het in het leven. Het volk staat gretig te juichen.

  De rol van de media
  Maar ook en vooral de communicatie- en nieuwswereld werkt mee aan de Braziliaanse voetbalgekte. De jacht op de kijkcijfers woedt nog meer dan anders in alle hevigheid.

  Reclamebureaus organiseerden Brasil-campagnes en net als vele andere communicatiebureaus staat het WK als opportuniteit ingepland in het communicatie-actieplan van zowat al hun klanten. “Zetten we een speciale klanten- of personeelsactie op tijdens het WK? Op welke manier heeft het bedrijf banden met Brazilië en/of met de tegenstanders van de Belgen?”
  Wie als communicatiespecialist het WK niet in zijn agenda heeft aangestipt, leeft op een andere planeet.

  In de vroegere tijd van de tegenvallende campagnes verloren ook de TV – zenders hun interesse. De rechten werden vaak match per match verkocht. Niet zelden bleef het wachten tot het laatste moment vóór iemand de rechten voor een prikje alsnog binnenhaalde. Nu had elke zender er een pak geld voor over. Canvas haalde een piek van 1,4 miljoen kijkers voor België-Schotland, VIER piekte met 1,2 miljoen kijkers bij Servië-België. De VRT betaalde samen met RTL ongeveer vier miljoen euro per jaar voor de thuiswedstrijden van de Duivels. Ook het huidig WK is te zien bij de VRT.
  VIER kocht de rechten voor alle uitmatchen in de WK-campagne. Voor de nieuwe zender was het huidige succes een godsgeschenk. Ze hebben de rechten gekocht in april, nog voor de huidige nieuwe hype ontstond. Als ze nu zouden moeten onderhandelen, zouden de prijzen ongetwijfeld al gestegen zijn.

  De media overstelpen de kijker of luisteraar of lezer elke dag met nieuws over de Belgische ‘sterren’.
  Alle TV-programma’s worden ermee volgestopt. De geschreven pers puilt ervan uit.
  De supporter moet toch weten dat Hazard even gezucht heeft. Hij/Zij moet toch weten welke kleur van schoenen zijn/haar idool draagt. Dat is toch belangrijk nieuws, of niet? Dat er een groen tapijt in het vliegtuig lag om de spelers te gewennen aan de grasmat in Brazilië, dat is toch wel wereldnieuws zeker?
  De harde kern neemt mij dat misschien niet in dank af, maar ik vind dat allemaal fel overdreven. Ik geraak eigenlijk oververzadigd en ik hoop dat die euforie niet moet omslaan in ontgoocheling. Daarom kijk ik enkel nog naar wedstrijden en niet meer naar nevenuitzendingen/praatprogramma’s over voetbal.

  Supporters naar Brazilië: 4.000 euro is toch een peulschil!
  De Braziliaanse nieuwszender Globo meldt dat er 8.795 Belgen naar het WK in Brazilië zullen afreizen. We staan daarmee op de 22ste plaats van alle landen.
  De kosten beslaan de vlucht, het logement, de tickets en het eten. Even detailleren:

  Vlucht: de goedkoopste vlucht (heen/terug) naar São Paulo kost al gauw om en bij de 850 euro. Daarnaast moeten nog eens (spotgoedkope) binnenlandse vluchten gerekend worden. Aangezien elk land de drie groepswedstrijden wellicht in een andere stad zal spelen, moeten nog eens minstens drie extra vluchten geboekt worden. Een Duivelse passage in Salvador, Porto Alegre en Fortaleza behoort in de eerste ronde tot de mogelijkheden. En daarna een achtste finale in thuishaven São Paulo, en daarna...? Doe er dus nog maar minstens 700 euro bij.
  De Belgische Voetbalbond legt een luchtbrug in die 3 à 4.000 fans naar Brazilië kan brengen. Zo kan de prijs gedrukt worden. (zie verder)
  Logement: mik op 100 euro per dag voor een tweepersoonskamer, en dat drie weken. Maakt 2.100 euro ongeveer of 1.050 euro per persoon.
  Tickets: de exacte prijzen zijn moeilijk te achterhalen, maar voor drie groepswedstrijden en een eventuele achtste finale wordt gewag gemaakt van iets meer dan 300 euro.
  Eten: je moet natuurlijk ook de dag doorkomen. Eten en drinken zijn dus een must. Thuis moet je dat ook, maar de plaatselijke horeca zal daarvan willen profiteren en hoge prijzen opleggen. Een vijftigtal euro per dag is een redelijke streefprijs, al mag je daarmee niet te gek doen. Komt op iets meer dan 1.000 euro voor drie weken.
  Alles samen iets meer dan 4.000 euro voor een trip van 21 dagen, met vertrek rond 10 juni en met terugkeer begin juli. Het WK begon overigens op 12 juni en eindigt op 13 juli.

  De Belgische voetbalbond KBVB biedt aan zijn supporters enkele pakketten aan in een fandorp 'Devillage'. Dat heeft een capaciteit van 2.500 mensen en was geopend vanaf 12 juni, vijf dagen voor de eerste WK-wedstrijd van de Belgen tegen Algerije. De camping sluit twee dagen na de laatste groepswedstrijd, op 28 juni.
  De KBVB maakt onderscheid tussen een 'all-in' formule en een 'camping only' formule. Het grootste verschil zit hem in de verplaatsingen (vliegreizen en binnenlandse busreizen) die bij de 'all-in' inbegrepen zitten.
  De goedkoopste formule is de ‘camping only’ die 3.639 euro kost, 95 euro per nacht. Die prijs betaal je als je met een eigen tent en matras in het fandorp slaapt, en de verplaatsing naar twee van de drie groepswedstrijden maakt. Als je alle groepsmatchen wil zien is de goedkoopste formule 3.899 euro.
  De duurste formule biedt verplaatsingen aan naar alle groepswedstrijden en een verblijf in een luxetent met echte bedden. Daar tel je wel 4.799 euro voor neer.
  Alle pakketten zijn exclusief de aankoop van de toegangstickets voor de wedstrijden.
  In het kamp zal overal gratis wifi aanwezig zijn, alsook een helpdesk. Er is uitgebreid ontbijt, alsook BBQ, Braziliaanse en Belgische keuken voor de 'all-in' formule. Alle 'inwoners' van 'Devillage' hebben ook toegang tot een privéstrand. Daarnaast zullen er gedurende het tornooi meermaals Belgische artiesten optreden.

  Zo luidden de beloften, maar de media meldden echter op 19 juni dat ‘Devillage’, zacht uitgedrukt, geen groot succes is: onveilige overdekking, gebrekkig sanitair, geen wi-fi, soms geen eten, kortom verschillende kampeerders zijn naar een hotel getrokken. De KVBV moet nu de boel zelf in handen nemen, zogezegd omdat de lokale partner zijn verplichtingen niet nagekomen is.

  Wat is er zo allemaal gepland voor de thuisblijvende supporter?
  Eén ding staat vast, als de Rode Duivels hun WK-wedstrijden spelen staat het land zo goed als stil en wordt er overal massaal naar de match gekeken, thuis in de sofa of voor één van de talloze grote schermen. Op onderstaande kaart staan meer dan 400 locaties waar de matchen op groot scherm worden uitgezonden, verspreid over Vlaanderen. Uiteraard zijn er de grote evenementen zoals ‘Dance with the Devils’ in het Antwerpse Sportpaleis of ‘Love The Samba’ in de Gentse Ghelamco Arena. Maar ook tal van lokale cafés of dorpspleinen plaatsen een groot scherm waar supporters samenkomen.

                              

  De enige badplaats die ik niet op de kaart of in de bijgaande tekst terugvond, was … Middelkerke. Ze denken er wel aan tijdens het bierfestival op 20, 21 en 22 juni (in Middelkerke kern!!!) een groot scherm te plaatsen.

  Het belang van of voor de bedrijven
  Niet eens zo lang geleden kampte de bond nog met afhakende hoofdsponsors. Die waren het beu om opdoffer na teleurstelling te moeten verwerken. Nu stonden de bedrijven te dringen aan het bondsgebouw. De bond kreeg echt aanvragen voor van alles. Iedereen wilde zich verbinden aan een succesproduct, maar de KVBV moest telkens de toestemming geven en ging selectief te werk. Ze wilden rustig opbouwen en wilden enkel kwaliteitsproducten.

  De bond heeft tien grote sponsors en een aantal kleinere. Samen jaarlijks goed voor zo’n vijf miljoen euro.
  De Panini-stickers zijn weer hyperpopulair als vanouds en dat draagt bij tot de tijdelijke status van halfgod van sommigen. Het verzamelalbum Belgian Red Devils is exclusief verkrijgbaar in alle Carrefour-winkels: 180 stickers en 8 tatoeages te verzamelen! (1 sticker per aankoop van 25 euro)
  Coca-Cola schonk elke dag 500 ballen weg aan zijn consumenten, in totaal 23.000 ballen en deelde tevens driekleurige vlaggen uit met daarop hun merknaam.
  Voor elke bal die naar een supporter ging, schonk Coca-Cola er ook eentje aan de Football+ Foundation, de sociale pijler van het Belgisch voetbal, kwestie van één en ander van de belastingen te kunnen aftrekken.
  Vanaf 10 april kreeg je bij aankoop van 3 Unilever-producten bij Delhaize een bal met daarin een figuurtje van een Rode Duivel en een vurige supporter. In elke bal vond je een unieke code waarmee je een reis voor twee naar Brazilië kon winnen waar de wedstrijd België-Algerije kon bijgewoond worden.
  Jupiler schonk aan de kopers van hun producten een gratis-vlag met tekst en hun merknaam op zodat de bevlagging in steden en dorpen eigenlijk gratis reclame is. Ze boden ook een collectie van 24 glazen te koop aan met daarop een foto van een rode duivel. Er is ook nog een reeks speciale blikjes.
  Het is eigenlijk wel een beetje merkwaardig dat de voetbalbond beweert de sponsors zorgvuldig uit te kiezen en dat leveranciers van alcoholische dranken een sportwedstrijd mogen sponsoren.
  Maar ja, Jupiler is natuurlijk niet zo maar een sponsor!! Het zal wel om een hoop geld gaan!

  Rodania biedt een ‘ Rode Duivels collectie’ aan, horloges aan prijzen vanaf 49,00 €.
  Mac Donald lanceert voor de gelegenheid een WK Snackbox bestaande uit 8 bitterballen, 8 Chicken McNuggets, mosterd en saus naar keuze.
  Ziehier hun aanbiedingen:

  Van chips, over shirts, over sleutelhangers, tot prullaria en zelfs waterijsjes, iedereen wil zijn graantje meepikken van de hype.

  Het Rode Kruis is wel geen bedrijf, maar ook zij zagen in het WK een ideale kans voor een campagne om bloedgevers te werven. Donoren die zich tussen 1 april en de finale van de Wereldbeker op 13 juli aanbieden, maken kans op één van de 11 gesigneerde shirts van de Rode Duivels.

  Ook de FIFA heeft talloze sponsors: 15 officiële maar ook niet-officiële.
  Hyundai is al sinds 2002 de officiële partner van de FIFA en tekent dan ook present voor het wereldkampioenschap 2014.
  De logistieke aspecten, en in het bijzonder het wegvervoer van de 32 teams, de officiële delegaties, de scheidsrechters en andere vip-partners vergen aanzienlijke middelen. Daarom stelde Hyundai bij de jongste Wereldbeker in Zuid-Afrika niet alleen 727 personenwagens en minibusjes, maar ook een hele armada bussen ter beschikking.
  VISA heeft met de FIFA een overeenkomst tot 2022.
  Speciaal voor het WK in Brazilië fabriceerde Adidas een nieuwe bal: de Brazuca.
  Andere officiële partners: Continental banden, Budweiser bier, lenzen Johnson & Johnson, KIA motoren, sportdranken Powerade, vliegtuigmaatschappij Fly Emirates, motorolie Castrol, chicken 'Moy park', zonnepanelen yingli en oi telecommunicaties.

  Puma is een niet-officiële sponsor maar betaalt dubbel zoveel aan sponsoring. Ook NIKE is er zo één, net zoals Bavaria. en nog enkele andere.

  De doelstellingen van de overheid
  Het kan best zijn dat Koning Filip echt een fervent supporter is van de Rode Duivels. Misschien geeft dit hem de kans zijn kinderen een groot plezier te bezorgen, maar zijn aanwezigheid op veel matchen, ja zelfs op een training (!), geeft de indruk dat hij daarvan gebruik maakt om de Vlamingen te overtuigen dat de eenheid van België belangrijk is en helemaal niet in gevaar is. Ook premier di Rupo was alom aanwezig in de omgeving van de nationale voetbalploeg, wat het bovenstaande onderstreept.

  Je ziet dat ook op het voetbalveld, met spelers als de Congolees-Belgische Vincent Kompany. Hij spreekt even vloeiend Nederlands als Frans, is aanvoerder van het nationale elftal en volgens sommige journalisten is hij een figuur die de gemeenschappen samenbrengt.

  Men mag gerust zeggen dat het enthousiasme van de Vlaming opgeklopt of georchestreerd werd  via de media maar ook door acties van schoolhoofden die hun kinderen ertoe aanzetten in het rood en beschilderd naar school te komen.
  Ik had liever wat meer spontaneïteit gezien!!

  Hugo Camps, een journalist die altijd al een uitgesproken mening gehad heeft, hoopt dat de prestaties van de Rode Duivels, ook mee de toekomst van België zullen helpen bepalen. “Maar ik vrees daar een beetje voor.”
  Camps denkt niet dat de Duivelsgekte een invloed zal hebben op de geschiedenis van het land. “Ik zou het hopen, maar ik vrees van niet”, luidt het bij Camps in Sport/Voetbalmagazine.

  “Als ik zie hoe onverschillig Bart De Wever en zijn N-VA reageert op de Rode Duivels, bijna afkerig van sport, denk ik niet dat het resultaat van de Rode Duivels een invloed zal hebben op de geschiedenis van het land. Kennelijk vinden mensen dat ook goed, want ze stemmen voor N-VA en De Wever. Voetbal, dat is een steekvlam. Steekvlammen van nationalisme, steekvlammen van geluk, maar wanneer het fout gaat ook steekvlammen van verraad en van haat.

  De voetbalbond in volle glorie
  Men kan gewoon zeggen dat er een kleine revolutie plaatsgreep in de Belgische voetbalbond. Ze schijnen daar plots professioneel geworden te zijn, nadat ze jaren oubollig en verstard waren.

  De bond werd een bedrijf, een efficiënte onderneming. Ze namen een reclamebureau in de arm en dat leidde tot successen. Met het gebruik van de dingen van deze tijd (sociale media, websites, fanclubs) werd een aparte sfeer geschapen waar plots iedereen bij wou horen. Het is inderdaad ook opvallend dat steeds meer vrouwen zich voor voetbal interesseren.
  Of het nu over transport naar Brazilië, sponsoring of ticketverkoop gaat, de voetbalbond houdt de touwtjes stevig in handen. Het is zo dat "de KBVB" en "de Rode Duivels" merknamen zijn geworden die auteursrechtelijk beschermd zijn en die je niet zomaar mag gebruiken. Dat is bijna de vorming van schaarste om het volk hongerig te houden. Maar dat is vooral ook vooruitgang. Merchandising. Marketing. Ver weg van het goed bedoelde amateurisme van vroegere tijden. De Duivels zijn "hot" en een label van hen doet verkopen als zoete broodjes. Mensen willen er nu eenmaal bij horen. En als dat voor een product is zonder kwade bedoelingen, kun je 't hen niet eens kwalijk nemen. Er wordt zelfs beweerd dat tijdens het WK onze economie er net iets meer op vooruit gaat en dat het goed is voor het consumentenvertrouwen.

  Een geslaagd initiatief waren, naar het schijnt, de enorm populaire ‘Duiveluitdagingen’ van reclamebureau Boondoggle. De rode duivels schotelden hun supporters zogezegd zeven uitdagingen voor en beloofden daarvoor telkens een tegenprestatie te leveren. De bedoeling was de band tussen spelers en supporters te verstevigen.
  De Belgen op zeer luidruchtige manier naar de overwinning schreeuwen (op een moment dat men overal de geluidsoverlast probeert te beperken!), van je huis een stadion maken, een vak vullen met vrouwelijke supporters, het Boudewijnstadion vullen met kindertekeningen en de rode duivels uitwuiven op het tarmac van Brussels Airport, ziedaar voorbeelden van die uitdagingen.
  Een rondleiding geven in het Boudewijnstadion is één voorbeeld van een tegenprestatie.

  Op mijn leeftijd vind ik dat allemaal nogal gek, zelfs naar het belachelijke toe, maar voor sommige supporters kan het blijkbaar niet gek genoeg zijn.

  En in Westende?
  Als ik via de media verneem dat Vlaanderen zwart-geel-rood kleurt heden ten dage, dan ben ik wel wat verwonderd. Misschien doen de steden wel mee aan de hype, maar is dat hier ook zo?

  Ik heb eens een rondrit gemaakt in Westende-bad en –dorp en in Lombardsijde en eigenlijk stemt het enthousiasme van de inwoners alhier niet echt overeen met dat wat de media ons voorspiegelen.

  Eén straat, de Badenlaan, is een uitzondering. Een paar huizen zijn zelfs niet zomaar bevlagd maar getooid met allerlei zwart-geel-rood attributen. Bovendien werden ook de boompjes in de laan opgesmukt met afwisselend een nationaal vlaggetje en een Middelkerks (blauw-wit). Het café op de hoek met de Graaf Janstraat, ‘The Champs’, geeft de toon aan. Heeft daar het Badenlaancomité, dat ook jaarlijks in september een rommelmarkt inricht, misschien een rol in gespeeld?
  Ook de Meeuwenlaan (eigenlijk moet ik schrijven de horeca) kleurt wat meer zwart-geel-rood dan de rest.
  In Westende-bad hebben toch wel enkele inwoners aan hun appartement of huis een vlag opgehangen. Dat varieert van 1 tot 4 vlaggen per straat in de Arendlaan, Distellaan, Portiekenlaan, Oorlogsinvalidenlaan, Flandrialaan, Zonnelaan, Zeedijk, Koning Ridderdijk, Priorijlaan, Zwaluwenlaan en Pelikaanlaan. (toestand tot en met 19.6.2014)
  Is dat misschien te verklaren door het feit dat op de badplaats Franstaligen wonen of verblijven?
  Eén van hen kwam zelfs met een Belgische en met een Franse vlag naar buiten.
  Ziehier een paar foto’s.

  In de dorpen is het aantal vlaggen toch relatief beperkt. In een aantal straten ziet men er één à vier wapperen, meestal één en uitzonderlijk eens vier. In Westende zag ik er in de Essex Scottishlaan, de Duinenlaan, de Dorpplaats, de Lombardsijdelaan, de Dahlialaan, de Heidestraat, de Leliënstraat, de Begonialaan, de Noordstraat, de Hofstraat, de Steenstraat en de Langestraat.
  In Lombardsijde waren er op het Dorpsplein, in de Zeelaan, Kleitendijkstraat, Merdaenspolder, Tuinwijkstraat, 9de Liniestraat, Prinsenvelddreef en Nieuwpoortlaan.

  Al bij al mag men zeggen dat ook hier toch een aantal voetbalgekke mensen wonen. Ik ben zelfs verbaasd dat het er toch nog zoveel zijn. Maar ja, de vlaggen bedrukt met reclame, werden gratis uitgedeeld. Zullen we evenveel 'echte' vlaggen te zien krijgen op de nationale feestdag op 21 juli?
  Overal doet zich hetzelfde verschijnsel voor: vooral de horecazaken hebben een Jupilervlag of Coca-Colavlag uitgehangen, zelfs al wijzen hun lichtreclames op ‘Cristal’ of op ‘Maes’. Ze willen daarmee natuurlijk de supporters aantrekken, of zouden ze misschien zelf zulke hevige supporters zijn?
  Voor de rest zijn er eigenlijk weinig private huizen bevlagd. Ik vond wel een vlag die halfstok hing (grapje, dat moet een gemeentelijk defect zijn!)
  Zijn wij dan ‘koele kikkers’? Of gewoon redelijke mensen?

  Ik wil me alvast bij voorbaat excuseren mocht ik in een bepaalde straat een vlag te weinig geteld of zelfs helemaal niet opgemerkt hebben.

  De Belgen zijn dus gestart met een weliswaar verdiende maar ‘bescheiden’ overwinning tegen een ‘bescheiden’ zij het stugge tegenstander. De wedstrijd tegen Rusland was één van de zwakste totnogtoe, vooral van de Belgen, op de laatste vijf minuten na: geen organisatie, geen snelheid, een onestrafte strafschop, kortom een onverdiende zege. De Russen waren stukken beter maar ook nog onvoldoende. Aangezien enkel de doelpunten tellen, gaan de Rode Duivels dus naar de achtste finale. 
  In deze 'zwakke' groep, bijna een vanzelfsprekendheid.
  Daags na de overwinning op Algerije heb ik alvast een lichte verhoging van het aantal vlaggen vastgesteld. Zal dat nu weer het geval zijn?

  Hier en daar ziet men ook hoesjes rond de rug van de achteruitkijkspiegels van de auto’s. Er werd wel voor gewaarschuwd dat ze goed rond de spiegel moeten zitten of dat men anders gevaar loopt op een boete van 55 euro. Sommige plaatsen ook een vlaggetje op hun wagen.

  Kan men nog ontsnappen aan die voetbalgekte?
  De voetbalgekte verstoort de komende dagen het openbaar leven.

  Is het voor veel voetballiefhebbers een reden om thuis te blijven, voor diegenen die niets met voetbal hebben, kan het juist een ideale periode zijn om er op uit te trekken. Voor wie zich niet uit het veld wil laten slaan door de voetbalhysterie, zijn er veel mogelijkheden. Ze kunnen kiezen uit talrijke tripjes tussen medio juni en medio juli.
  Ik vernam via het TV-nieuws dat 36% van de Belgen niet naar de voetbalwedstrijden kijken, dus...

  Besluit
  Nu beweer ik toch wel de hele tijd dat er veel te veel geschreven wordt over het wereldkampioenschap voetbal en toch heb ik er zelf ook nog een epistel aan gewijd.

  Ik vond dat ik het verschijnsel ‘voetbalgekte’ toch niet onbesproken mocht laten. Vergeef het mij!

  Bronnen
  De Rode Duivels, de hype ontleed - Peter Decroubele 10.3.2014
  http://www.nieuwsblad.be/sportwereld/cnt/dmf20121018_00340011
  “Duivels moeten sponsors weigeren” Het Nieuwsblad van 19 oktober 2012 door Gunther De Vos
  “Net geen 9.000 Belgen naar Brazilië” Het Nieuwsblad van 14 mei 2014 door brc
  “Deze genaturaliseerde Belg betreurt de trage ontbinding van België” in De Morgen van 21.5.2014

  Over voetbalgekte, bloemschikken en communicatie door Leen Van Parys
  ‘Op zoek naar duivelse gekte? Hier kan u heen’’ http://www.hln.be/hln/nl/16076/De-Rode-Duivels/article/detail/1885520/2014/05/14/Op-zoek-naar-Duivelse-gekte-Hier-kan-u-heen.dhtml
  http://sporza.be/cm/sporza/voetbal/Rode_Duivels/1.1043863
  http://www.my-hyundai.be/blue/magazine/nl/hyundai-en-wk-voetbal.html

  23-06-2014, 10:09 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Sport
  16-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe toeristische infofolder van Middelkerke-Westende voorgesteld: een pareltje of juist niet?

  De toeristische dienst van Middelkerke lanceerde op donderdag 15 mei de traditionele toeristische infobrochure in het museum van Kusthistories.
  De dienst beschrijft de uitgave als volgt: “De editie telt 40 pagina’s met leuke weetjes, praktische informatie, activiteiten, bezienswaardigheden en uittips in Middelkerke. Voor deze editie kreeg de brochure een nieuw elan aangemeten. De meest opvallende vernieuwing is de wijziging van formaat. Er werd afgestapt van het kleine zakformaat en geopteerd voor een brochure in A4-formaat, wat het geheel frisser en moderner maakt. Het gemeentebestuur verlegde ook het accent van het boekje. Waar het vroeger een handleiding van Middelkerke in zakformaat was, wil men nu de toerist prikkelen om zijn vakantie of verblijf in Middelkerke te houden. Zo is er naast logies en bezienswaardigheden ook ruime aandacht voor kunst-, sport- en natuurbeleving in de gemeente. Het geheel werd ontsloten met grote, wervende foto’s en de baseline ‘thuis aan zee’.”

  De brochure werd opgemaakt door het Brugs ontwerpbureau Liquid Society en gedrukt door drukkerij Grafidruk Middelkerke. Ze is opgesteld in de 3 landstalen plus het Engels en is te bekomen in alle toeristische bureaus aan de Vlaamse kust. 

  Fred Vandenbussche ontleedt kritisch de brochure
  Fred Vandenbussche is een gepensioneerd journalist. Hij heeft altijd een scherpe pen gehad en het verheugt mij dat ik op hem kan rekenen om zijn licht te laten schijnen over de zo geroemde brochure en over enkele andere onderwerpen.

  Omdat de brochure, zacht uitgedrukt, niet erg in zijn smaak valt, schreef hij daarover een open brief aan het gemeentebestuur.
  Ziehier zijn onverbloemde mening.

  Op 7 mei arriveerden de eerste brochures van 2014 in de dienst voor toerisme – ruim na de Krokus- en de Paasvakantie dus, maar toch nog voor het midden van het jaar. De meer gedetailleerde editie 2014 van “Thuis aan Zee” wordt verwacht medio juni. Waarom ze niet wachten tot december, is een mysterie. Ze willen in elk geval vroege boekingen voorkomen, zo lijkt het, want de eerste brochure was nog niet droog toen het gastronomisch weekend Tastoe al van stapel liep.

  Bepaald tenenkrullend is het familiaire toontje van de tekst; alles gejij en gejou wat de klok slaat. Een totaal gebrek aan stijl! Hoffelijkheidshalve richt men zich met “u” en “uw” tot mensen die men niet persoonlijk kent, maar niet zo onze toeristische dienst. (Wél de adverteerders, die terecht consequent de beleefdheidsvorm hanteren) Bladzijden lang wordt de ene gemeenplaats bovenop het andere cliché gestapeld, dat alles gelardeerd met foto’s van zeer ongelijke kwaliteit, en bijvoorbeeld een beeld van Slijpe dat dateert uit de jaren stillekens.

  Over het casino: “Het casino in Normandische stijl is de blikvanger van de Zeedijk. Het werd in 1954 door architect August Vereecke ontworpen. De Baccarazaal heeft een uniek decor. Heel wat evenementen van de dienst toerisme Middelkerke-Westende vinden hier dan ook plaats“. Dàt is nog eens relevante informatie voor toeristen! Over de Motor Van Het Toerisme (als we onze gemeentebestuurders mogen geloven tenminste) valt blijkbaar niets méér te zeggen. De vertalingen Frans, Duits en Engels reppen zelfs met geen woord over de Baccarazaal en de evenementen.

  Even verder belanden we bij “onze buren”. Onder het kopje “De vissershaven van Nieuwpoort” lezen we: “Aan de Belgische kust zijn er nog drie vissershavens: Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort. De Nieuwpoortse haven ligt aan de monding van de IJzer waar vele kanalen en beekjes samenvloeien. Vlakbij de vissershaven (met vismijn) zijn er talrijke viswinkels en –restaurants. Bezoek er ook de tentoonstelling over het vissersleven.” Waarlijk, zo staat het er! Over het beroemde sluizencomplex en de herdenking van WOI in 2014 (en volgende jaren): geen woord, hoewel de Franstalige, Engelstalige en wellicht ook Duitse toeristen daar wel interesse voor zouden kunnen hebben… en net zo goed in Middelkerke een viswinkel of een visrestaurant kunnen vinden.

  En zo zou ik nog uren kunnen doorgaan.

  Met andere woorden: het kijken naar en lezen van deze glossy, wellicht peperdure brochure doet pijn aan brein en ogen, nog het meest op pagina 38, waar de daders van dit onding poseren voor de fotograaf, glimmend als hadden ze zelf het toerisme uitgevonden. Gaan ze straks persoonlijk aan de gemeentegrenzen de instromende toeristen onthalen? De blauwe Drievuldigheid, of zoals het in de brochure staat: Janna Rommel-Opstaele, Burgemeester, Maire, Bürgermeister, Mayor; Michel Landuyt, Schepen Toerisme, Echevin du Tourisme,, Schöffe für Tourismus, Alderman for Tourism en Carine De Jonghe, Voorzitter, Président, Vorsitzende, Chairman. Wat of wie zit De Jonghe voor? Een kaartersclub? De blauwemaandagclub? We hebben er, net als de toeristen, het raden naar.

  Dat politici in verkiezingstijd overal hun beeld achterlaten is niet onrustwekkend, zegt een vriend die in dat soort dingen verder geleerd heeft; dat gaat vanzelf over. Maar als ze ook buiten de electorale periode met hun beeltenis morsen, dan heeft de geneeskunde daar een woord voor, dat afgeleid is van de jongeman uit de Griekse mythologie die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld. Er bestaan wellicht pillen tegen.
  De wervende kracht van die drie foto’s is natuurlijk verschrikkelijk, wie dat gezien heeft boekt onmiddellijk minstens een maand Middelkerke. De foto die dan weer jammerlijk ontbreekt is deze van de parkeerwachter, de enige “officieel” van Middelkerke waar de toerist bijna onvermijdelijk mee te maken krijgt.
  Fred Vandenbussche

  Het gebruik van je en jouw
  Niet dat ik twijfelde aan de woorden van Fred, ik heb het trouwens zo geleerd op school, maar ik wou toch eens nagaan of de regels in deze (soms te) moderne tijd niet veranderd waren.

  Ziehier wat je daarover vindt op de website ‘Taaltelefoon’ van de Vlaamse overheid. Ik heb de tekst wat ingekort door wat ons niet rechtstreeks aanbelangt weg te laten.

  Voor de tweede persoon zijn er verschillende persoonlijke voornaamwoorden: de vertrouwelijke vormen je en jullie, en de beleefdheidsvorm u, die we zowel voor het enkelvoud als voor het meervoud gebruiken. Bij je en jullie horen de bezittelijke voornaamwoorden je/jouw en jullie; bij de beleefdheidsvorm u hoort het bezittelijk voornaamwoord uw.

  Met de beleefdheidsvormen u en uw drukken we tegenover de toehoorder, gesprekspartner of lezer afstand of afstandelijkheid uit. Hoewel de vertrouwelijke vormen in steeds meer situaties worden gebruikt, blijft het raadzaam om de beleefdheidsvorm te gebruiken als de situatie of de context dat vereist. Veel mensen vinden de u-vorm te afstandelijk, maar onbekende volwassenen met je of jullie aanspreken kan onbeleefd of te direct overkomen.

  Het is aan te bevelen om in de volgende situaties de beleefdheidsvorm te gebruiken:

  • bij mensen met wie u geen vertrouwelijke band hebt, bijvoorbeeld bij het eerste contact met iemand die u niet kent;
  • informele geschreven boodschappen, bijvoorbeeld in de zakelijke correspondentie tussen de overheid en burgers;

  Zodra u een meer vertrouwelijke band met de toehoorder, gesprekspartner of lezer hebt, kunt u naar de vertrouwelijke vormen overschakelen. Wanneer dat kan, is een kwestie van aanvoelen. Vermijd in elk geval dat u in een bepaalde situatie of context vertrouwelijke vormen en beleefdheidsvormen vermengt.

  Ontbrekende of foutieve informatie
  De ‘Warandeduinen’ worden uitvoerig besproken. Waarom niet ook de ‘Sint-Laureinsduinen’ en de ‘Calidrisduinen’ en de ‘Cosmosduinen’? Deze laatste zijn meer het bezoeken waard dan de Warandeduinen omwille van het natuurgebied met broedplaats voor de vogels en omwille van de Seydtlitz-batterij, een uniek gerestaureerd overblijfsel van de Atlantikwall.

  Er wordt ook met geen woord gepiept over de markten. Noch over de wekelijkse markt in Middelkerke, noch over de woensdagavondmarkten in Lombardsijde, noch over de talloze avondmarkten in de straten of op de dijken, noch over de inmiddels gerenommeerde ruilmarkten in Westende-dorp, …
  Gaan de toeristen misschien nooit zwemmen in het zwembad? Of wandelen in het Normandpark? Het wordt inderdaad ook niet vermeld in de brochure. Zou het niet nuttig zijn voor de toerist of tweedeverblijver dat de locaties van post, containerpark, kerken, dokters en tandartsen, speelpleintjes, enz… vermeld worden?
  De lijst van de vastgoedmakelaars draagt als opschrift ‘Hotels’!
  Ik vind eveneens dat de foto’s van Janna, Michel en Carine niet thuishoren in deze brochure. Wij weten er al alles over via ‘De Sirene’ en de toeristen hebben er geen behoefte/boodschap aan. Wij ook niet trouwens, maar goed…

  Hotels en immo’s
  Waarom worden de hotels ‘Splendid’, ‘Excelsior’, ‘Belcasa Suitehotel’, ‘Hofleur’, ‘Schoorbakkehoeve’, ‘Zeester vakanties’ uitvoerig voorgesteld, terwijl de rest zich moet tevredenstellen met een opname in een ‘overzichtlogies’?
  Hetzelfde geldt voor de verhuurkantoren waar enkel ‘Immo Beach’, ‘Agence Becue’, ‘Agence Info Immo’, Immo ERA La Plage’, ‘Nouvelle Agence’ het voorrecht van uitvoerige bespreking genieten.
  Dat is ook het geval voor de kampeerterreinen en –verblijfparken en de jeugdverblijven: ‘Zomerzon’, ‘De Lombarde’, ‘Poldervallei’, ‘Marinapark’ en ‘Marvapark’ krijgen een voorkeurbehandeling.
  Dat is toch geen betaalde publiciteit zeker? Of (politieke) vriendjespolitiek? Beide zou ik anders ten strengste afkeuren omdat het hier om een officiële brochure gaat waarin iedereen dezelfde behandeling moet krijgen. Ofwel iedereen, ofwel niemand!

  Vertalingen
  De vertalingen naar Frans, Engels en Duits zijn over het algemeen degelijk
  Sommige vertalingen zijn ‘nogal vrij’ waardoor niet in alle talen hetzelfde verteld wordt.
  Voorbeeld: ‘Bruisende fijnproeverijen’ worden ‘une dégustation festive’ (feestelijke) en ‘leckere Feinschmecker-Events’ (lekkere).
  Je wordt misschien wel gelukkig als je wandelt, maar ik zou ‘een plezier om te wandelen’ toch vertalen door ‘Un plaisir de se promener’ i.p.v. un bonheur
  Een ‘fietser’ zou ik in het Duits eerder ‘ein Radfahrer’ heten dan ‘ein Radler’
  Waarom wordt het herdenkingsprogramma van de eerste wereldoorlog niet vertaald?

  Reclame voor Nieuwpoort en Raversyde
  ‘De IJzermonding’ met vuurtoren en ‘slikke en schorre’ ligt op het grondgebied van Nieuwpoort en hoort dus thuis in het hoofdstuk ‘Onze buren’. Men moet zich niet tooien met de pluimen van iemand anders.
  Men kan zich daarbij inderdaad nog de vraag stellen of de ene badplaats wel reclame moet maken voor een andere. Alle plaatsen stellen zo’n toeristische brochure op, die overal te verkrijgen is in de toerismebureaus. 

  Even vergelijken met Nieuwpoort
  Ik heb eens wat documentatie afgehaald bij de toeristische dienst van de IJzerstad. En wat stel ik vast?

  Er zijn drie brochures. De eerste heet “Passie, Emotie, Verleiding, Genieten’ en omvat alle vaste gegevens over de stad: bezienswaardigheden, geschiedenis, jacht- en vissershaven, strand en duinen, wandel- en fietsmogelijkheden, kinderboerderij, stoeten en kunst.
  De tweede bevat de informatie/simpele vermelding met adres over logies, restaurants en evenementen dus de gegevens die jaarlijks kunnen veranderen. Daarom staat het jaartal ook op de kaft. Men vindt er ook alle gegevens over diensten (post, containerpark, ….)
  De derde heeft tot doel de vis te promoten, maar ze bevat ook reclame over de Nieuwpoortse bedrijven.
  Hoewel er wel een voorwoord van de burgemeester in staat, schijnt de toeristische dienst deze brochure niet als een officiële te beschouwen.

  Nergens is een spoor van Middelkerke te bekennen. Elk voor zich, schijnen ze daar te denken.

  Besluit
  De toerist moet zich natuurlijk niet laten afschrikken door de kwaliteit van de brochure. Middelkerke beschikt natuurlijk over enkele belangrijke troeven. Ze moeten enkel aan de man gebracht worden in een betere toeristische brochure. De toerist zal door de huidige zeker niet ‘geprikkeld’ worden.

  16-06-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  09-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gezien in Westende op een zonnige fietsdag in de maand mei 2014

  Proficiat
  Ik wil dit artikel openen met gelukwensen. Ik heb al zo vaak geklaagd omdat de Strandjuttersdreef in een erbarmelijke toestand verkeerde. Dat was geen zicht voor al wie zich naar de golf of naar één van de campings begaf. Het is nu een mooie asfaltweg en we kunnen nu ook verwachten dat het kruispunt van de dreef met de Pieteweg niet meer onder water zal staan bij hevige regen.

  Opgepast voor jongeren
  Natuurlijk weet ik dat het onderstaand verkeersbord er geplaatst is om de autorijders tot voorzichtigheid aan te zetten omdat enkele tientallen meters verder een voetbalplein gelegen is met daarnaast een speelplein. Toch doet het wat raar aan omdat het mooie woord ‘jongeren’ tegenwoordig zo vaak gebruikt wordt om iets minder mooi te camoufleren.

  Opgepast voor de ‘Mouttes’
  Met meeuwenlast hebben alle kustplaatsen te kampen. Ik heb het daar al vaak over gehad.
  De provincie West-Vlaanderen, in het bijzonder het ‘Coördinatiepunt voor Duurzaam Kustbeheer’, heeft daarom ook een folder uitgegeven in het Vlaams en in het Frans met enkele mogelijke maatregelen.
  De Franstalige ziet er zo uit:

  Zouden ze die folder niet beter inhouden? Verloren geld, natuurlijk, maar straks denken de Walen nog dat wij geen Frans kennen!

  Mooie kerk, maar …
  De kerk van Westende is prachtig gerenoveerd en ziet er als nieuw uit. Daarom vind ik het bijzonder spijtig dat de graspleintjes aan de zijingang er zo onverzorgd bijliggen.
  Het lijkt wel een aanhangsel van het Westendse landschapspark met allerlei soorten onkruiden en onkruidbloemen. Of is dat de bedoeling?
  Ziehier twee foto’s.

  Waar is de herdenkingssteen naartoe?
  Vroeger stond of lag er op de hoek van de Matthieulaan en de Essex Scottishlaan een gedenksteen voor onze bevrijders van het Canadees Essex Scottishregiment. Ik vond mijn foto daarvan niet terug. Ik mocht echter rekenen op Annick Keters van de grafische cel van de informatiedienst van de gemeente, die mij onderstaande foto bezorgde, waarvoor mijn dank.

  Ik stel nu namelijk vast dat die steen vervangen is door onderstaand bord als rustpunt van een wandelroute. Ik vind het een uitstekende idee om bij elke bezienswaardigheid (Rotonde, Calidris, kerk, …) zo’n bord te plaatsen … als ze maar deftig onderhouden worden.( door de zon verbleekte foto’s vervangen, houtwerk regelmatig herschilderen …)

  Maar waarom mocht de vroegere herdenkingssteen er ook niet blijven staan?

  Als dat maar geen overlast geeft…
  Jullie hebben natuurlijk ook al gezien (of anders hebben jullie misschien al mijn artikel daarover gelezen) dat men bezig is de vroegere terreinen van de firma Soetaert in de Heidestraat, om te vormen tot een uitbreiding van de camping ‘Westende’. Mij niet gelaten! Als het terrein nauwelijks nog zichtbaar zal zijn van de straat dank zij een (nu nog kleine) haag, dan zal het in elk geval properder zijn. Maar… vandaag 23 mei 2014 zag ik dat er aan de overzijde van de straat nu een bordje staat ‘Bekendmaking Aanvraag tot Stedenbouwkundige Vergunning’. Daar komt namelijk een kampeerautopark voor 30 kampeerauto’s. Dat zou misschien kunnen betekenen dat het stukje Heidestraat tot aan de Lombardsijdelaan, dat nu al eng is en vaak gevaarlijk berijdbaar omdat er constant auto’s geparkeerd staan, fel zou kunnen te lijden krijgen van het constant aan- en afrijden van campers. Hieronder zien jullie twee foto's, de linkse om te wijzen op de onoverzichtelijke bocht en de rechtse bij de doorrit van een camion.

  De datum op het onooglijk klein aanplakbordje is 15.4.2014. Dat zou de datum moeten zijn waarop het openbaar onderzoek gestart is.
  Volgens 1ste schepen Liliane Dewulf, ook bevoegd voor de ruimtelijke ordening, die slechts een weekend wachtte om op mijn vragen te antwoorden, waarvoor dank, werd het bord er geplaatst vóór de aanvang van het openbaar onderzoek, dus vóór 15 april. Ik kom daar elke dag met de fiets voorbij en ik heb het slechts een paar dagen geleden ontdekt. Om het te kunnen fotograferen heb ik een beetje het onkruid ervoor moeten opzijleggen. Had men het daar echt verstopt om ons niet ongerust te maken?

  De dienst ‘Ruimtelijke Ordening’ van de gemeente beweert het bord niet geplaatst te hebben.
  De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moesten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, vóór het einde van het openbaar onderzoek, dat dertig dagen duurt en dat dus afgesloten werd op 14 mei 2014. Ik was dus te laat om eventueel bezwaar in te dienen.
  Het dossier zal nu nog voorgelegd worden aan het schepencollege voor afsluiting van het openbaar onderzoek. 
  Eerste Schepen Liliane heeft mij beloofd dat de mobiliteitsproblematiek samen met de lokale politie zal onderzocht worden.
  Er mag natuurlijk geen sprake zijn van een parkeerverbod tussen het kampeerautopark en de Lombardsijdelaan. De bewoners moeten zeker het slachtoffer niet worden van de vestiging van een kampeerautopark in zo’n smalle straat.
  Gelukkig werd er geen uitrit voorzien uit de camping aan de overzijde van de straat. Alle auto’s moet via de Westendelaan de camping verlaten. 

  Open VLD vraagt nog steeds onze stem
  Het verdict over het lot van de kandidaten om Vlaanderen, ons land en Europa te besturen, is nu al 14 dagen gevallen. Toch zien we overal verspreid in de gemeente nog borden staan met vooral Janna (ook dat met de snor nog!), dit volgens het principe 'de aanhouder wint'.
  Misschien vallen de regels voor het verwijderen van de kiespropaganda wel onder de gemeentelijke autonomie, maar volgens de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) zou dat binnen de 14 dagen na de verkiezingsdag moeten gebeurd zijn. Als de burgemeester op die borden figureert, dan mag dat natuurlijk wel wat langer. Foei! Geef toch het voorbeeld!

  Follow-up bij vorige artikels
  Map ‘Sport’ 30 december 2013: “Wordt Middelkerke ooit nog de start- of aankomstplaats van een tourrit? Is die hoop wel gewettigd en redelijk?”   In 2015 start de Tour op 6 juli in Antwerpen. Komt er dan misschien nog een aankomstplaats in Middelkerke? Die wordt namelijk pas in oktober gekozen.

  Map ‘Allerlei’ 10 maart 2014: : “Westende: Nog maar eens een signaal(eer)kaart!!
  Kwestie van benen en voeten warm te houden”
  Ons meisje in het kunstwerk aan de Rotonde zit weer op een bank met de voeten en benen vrij van zand! Goed zo!

  09-06-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Allerlei
  02-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende: Heeft de ‘moeder van alle verkiezingen’ aan jullie verwachtingen beantwoord?

  De dag vooraf
  Het was opvallend rustig in Westende op 24 mei. Vrije parkeerplaatsen in overvloed, weinig wandelaars en fietsers. Het was duidelijk te zien dat er iets op til was. De tweedeverbljvers en de gewone weekendbezoekers van de kust vinden het waarschijnlijk wat van het goede te veel om toch het weekend hier door te brengen terwijl ze op zondag hun kiesplicht moeten vervullen in hun officiële woonplaats. Waar verkiezingen allemaal goed of slecht voor zijn!!

  De voorbereiding door de gemeente van de lokalen in het cultureel centrum ‘Calidris’ waar de Westendenaar de toekomst van het land moet helpen bepalen, is al beëindigd: zes goed aangeduide stembureaus (van 115 – 120) elk met ondoorschijnende gordijnen afgeschermde stemhokjes en met drie koffers om de witte, roze en blauwe waardevolle stembiljetten te ontvangen, staan opgesteld. De richtlijnen voor het kiezen en de affiches met de kandidatenlijsten zijn zorgvuldig opgehangen. De gescherpte rode potloden hangen aan een kettinkje, kortom Westende is er klaar voor.
  Enkel de enthousiaste voorzitters en bijzitters en de geplooide stembiljetten ontbreken nog.

  Het is een goeie zaak dat de klassen van onze gemeentescholen niet meer ontruimd moeten worden om plaats te maken voor kiesbureaus. Ook in Lombardsijde gebeurt de stemming nu in de sporthal ‘De Bamburg’.

  Op 24 april 2014 werd het politiereglement in verband met verkiezingen in de gemeenteraad bekrachtigd. Daarin wordt gestipuleerd hoe en wat mag aangeplakt worden door de partijen. In laatste instantie werd de burgemeester nog gedwongen haar eigen besluit van 1 april 2014 in verband met de regeling van de verkiezingspropaganda, te doen eerbiedigen.
  Twee partijen die het reglement mee goedkeurden stoorden zich namelijk niet aan een bepaald verbod. Nu wordt namelijk verboden driimensionale voorwerpen op de borden aan te brengen. 
  Ziehier wat bedoeld wordt:

  De grote dag
  Eindelijk is dan de grote dag aangebroken. Ook nu nog een rustig Westende, behalve op de wegen die leiden naar de stembureaus en in de omgeving daarvan. Omdat hier nog niet met stemcomputers gewerkt wordt, zoals in 151 andere Vlaamse gemeenten, krijgen de Middelkerkenaars tussen 8 uur en 14 uur de tijd om over het lot van de kandidaten die in de voorbije weken ons straatbeeld ontsierden, te beslissen.

  Aan de ingang staat een ‘vriendelijk’ (wat anders?) maar miniem ontvangstcomité, Geert Galle van Open VLD en Chris Niville van LDD, dus veel minder volk dan bij gemeenteraadsverkiezingen.
  De rij is niet extra lang, slechts een tiental meter, zodat niet lang moet aangeschoven worden. Op de kiesbrief staat dat wie helemaal niet wil aanschuiven, zijn stem moet komen uitbrengen tussen 12 en 13 uur. Maar ja, zoiets valt bij de meeste mensen in dovemansoren, ook in de mijne, dus…
  Waar is de tijd dat de stembureaus in de dorpskern waren (gemeentehuis, jongensschool,…) en dat de grote toeloop van kiezers (te voet) plaatshad na de hoogmis. Nu gaat iedereen kiezen met de wagen zodat er aan de ‘Calidris’ een echte verkeerschaos geschapen wordt. Politie is er in de verste verte niet te zien, wel aan de ingang om de kiezersfile onder controle te houden.

  De uitslagen

  Voor de federale kamer – Het Rijk

        Partij

         2010

        2014

      Verschil

   

     %

  Zetels

     %

  Zetels

     %

  Zetels

  N-VA

  17,40

    27

  20,33

    33

  +2,93

    +6

  CD&V

  10,85

    17

  11,65

    18

  +0,8

    +1

  PS

  13,70

    26

  11,64

    23

   -2,06

     -2

  Open VLD

    8,64

    13

    9,81

    14

  +1,17

    +1

  MR

    9,55

    18

    9,58

    20

  +0,3

    +1

  SP-a

    9,24

    13

    8,86

    13

   -0,38

      0

  Groen

    4,38

     5

    5,34

     6

  +0,96

    +1

  CDH

    4,98

     9

    4,92

     9

   -0,6

      0

  Vlaams Belang

    7,76

    12

    3,69

     3

   -4,07

     -9

  PVDA+

     -

     -

    1,76

     0

  +0,95

      0

  Lijst Dedecker

    2,31

     1

    0,42

     0

   -1,89

     -1

  Rossem

     -

     -

    0,17

     0

  +0,17

      0

  Commentaar
  Voor een zetel voor de Walen, zijn minder stemmen nodig dan in Vlaanderen: in juni 2010 gemiddeld 47.581 stemmen voor een Vlaamse en slechts 35.299 stemmen voor een Franstalige.

  Kijk maar eens op de website http://newsmonkey.be/article/12278 om te zien hoe dat berekend wordt.
  In mijn tabel hierboven kunnen jullie bijvoorbeeld zien dat de PS met 10,85 % 26 zetels behaalt tegenover de 17,40 % van de N-VA die daarmee slechts 1 zetel meer in de wacht sleept.
  Betekent dat nu dat de kieswet in het nadeel is van de Vlamingen?
  Op de website http://forum.politics.be/showthread.php?t=202795 wordt beweerd dat zoiets ‘dikke zever’ is en dat het Belgisch kiessysteem niet per definitie anti-Vlaams is: “ De politieke keuze die gemaakt wordt, namelijk. moeten de zetels over de kieskringen verdeeld worden op basis van de bevolking of op basis van de stemgerechtigden, is een keuze die in veel landen die kieskringen kennen gemaakt wordt. Een verandering van die politieke keuze zou 5 extra Vlaamse zetels opleveren. Dat is substantieel, maar niet van de grootteorde die sommigen pretenderen. Bepleit men dat vanwege het democratische 'one man, one vote'-principe, of wil men de Vlamingen nog meer zetels toekennen in de Kamer, dan moet men voor een unitaire of federale kieskring pleiten.”
  Ontwaar ik daar nu een tegenstrijdigheid in?

  De PS en SP-a samen zijn de grootste familie in zetels (23 + 13 = 36) maar niet in aantal stemmen

  Federale Kamer
  Ziehier de uitslagen, voor West-Vlaanderen en voor het kanton Oostende waarvan Middelkerke deel uitmaakt.

   

  Kieskring West-Vlaanderen

  Kanton Oostende

       Middelkerke

  Partij

         2014

  Verschil/2010

  2014

  Verschil

  2014

     2014

  2012

   

     %

  Zetels

     %

  Zetels

      %

       %

    %

     Stemmen

  Groen

    7,88

   

  +1,57

   

    9,08

     +1,14

   5,33

     726

   

  Vlaams Belang

    4,73

     0

   -4,34

     - 1

    5,17

      -4,45

   3,90

     532

     437

  Open VLD

  13,79

   

  +0,26

   

  14,37

     +1,74

  18,83

  2.566

  4.270

  Lijst Dedecker

    3,52

     0

   -4,15

     -1

    7,42

      -5,47

  18,12

  2.470

  3.445

  SP-a

  17,63

     3

  +2,50

      0

  23,30

     +3,32

  13,78

  1.878

   

  N-VA

  28,50

   

  +4,52

   

  27,02

     +3,66

  24,60

  3.353

  1.686

  CD&V

  21,74

     4

   -1,27

      0

  11,21

      -0,76

  13,91

  1.895

  2.604

  PVDA+

    1,66

     -

  +0,83

   

    1,78

     +0,95

    1,07

     146

   

  We zouden hier nu voor Middelkerke kunnen vergelijken met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Groen en SP-a vormden toen een kartel. De N-VA lijst stelde niet veel voor. Nu ook niet, maar de algemene N-VA golf heeft ook hier delen van Open VLD en van LDD weggespoeld.

  Vlaams Parlement

   

               Vlaanderen

           West-Vlaanderen

  Kanton Oostende

  Partij

       2014

  Verschil/2009

        2014

  Verschil/2009

    2014

  Verschil

   

     %

  Zetels

     %

  Zetels

    %

  Zetels

     %

  Zetels

     %

      %

  Groen

    8,70

     10

     +1,9

     +3

    7 ,2

     1

   +1,3

     0

     8,47

    +1,8

  Vlaams Belang

    5,92

       6

     -8,4

    -15

    5,1

     1

    -6,8

    -2

     6,12

     -7,2

  Open VLD

  14,15

     19

     -0,9

      -2

  13,1

     3

   +0,2

     0

   14,87

    +0,6

  Lijst Dedecker

     -

     -

        -

      -

     -

     -

  -13,21

    -3

       -

       -

  SP-a

  13,99

     18

     -1,3

     -1

  16,3

     4

   +2,2

   +1

   22,66

    +2,0

  N-VA

  31,88

     43

  +18,8

   +27

  29,8

     7

  +19,0

   +5

   30,01

  +20,4

  CD&V

  20,48

     27

     -2,4

    - 4

  25,3

     6

     -3,0

    -1

   14,04

    +0,2

  PVDA+

    2,53

      0

    +1,5

      0

    1,6

     -

    +0,9

     -

     1,83

   

  Rossem

    0,24

      0

   

      0

    0,3

     -

    +0,3

     -

     0,34

   

  ROEL

    0,12

      0

   

      0

    0,2

     -

    +0,2

     -

     0,18

   

  GENOEG

    0,3

      0

    +0,3

      0

    0,3

     -

    +0,3

     -

     0,31

   

  VCP

    0,12

      0

   

      0

    0,12

     -

    +0,12

     -

     0,11

   

  Piraten

    0,62

      0

    +0,62

      0

    0,7

     -

    +0,7

     -

     0,89

   

  V.I.T.A.L.

   

      0

   

      0

    0,1

     -

    +0,1

     -

     0,17

   

     UF

    0,83

      1

    -0,4

  0

   

   

   

   

   

   

     Aantal uitgebrachte stemmen: Vlaanderen 4.202.462, West-Vlaanderen 799.733
  (bepaalt de 
  penetratiegraad: zie hieronder)

  En hoe hebben de Middelkerkse kandidaten het er van afgebracht?
  Ziehier het aantal voorkeurstemmen behaald door de Middelkerkse kandidaten:

   

   2014

  Penetra-
  tiegraad

   2010

  2009

  Dedecker Jean-Marie

  17.774

    2,22

  32.514

   

  Desoete Isabelle

  11.399

    1,425

   

   

  Rommel-Opstaele Janna

  10.492

    1,31

   

  7.096

  Goemaere Katrien

   6.835

    0,85

      

     -

  Ampe-Duron Francine

   5.808

    0,73

      -

   

  Laenens Stefanie

   5.642

    0,705

      -

   

  Galle Geert

   4.795

    0,60

      -

   

  Vandekerckhove Bart

   4.118

    0,51

    

     -

  Ameele An

   1.497

    0,19

      -

   

  Houthoofdt-Meeuws Anita

   1.381

    0,17

    

     -

  Christiaens-Desender Rosa

   1.166

    0,145

      -

   

  Bianca Ryckewaert

   1.036

    0,13

      -

   

  Henk Dierendonck

   1.023

    0,13

      -

   

   Niemand werd verkozen!
  De hierbovenvermelde absolute aantallen kunnen wel met elkaar vergeleken worden, omdat het allemaal kandidaat waren in hetzelfde kanton, maar de waarde van een uitslag wordt eigenlijk uitgedrukt in ‘penetratiegraad’. De penegratiegraad is gelijk aan het aantal behaalde voorkeurstemmen gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen in de kieskring x 100, om het in procent uit te drukken.
  Gemiste kans voor Janna Rommel-Opstaele.
  In tegenstelling met wat ik verwachtte behaalde ze als vierde op de lijst 135 voorkeurstemmen meer dan de derde Patrick Declerck, burgemeester van Blankenberge. Maar … de Open VLD behaalde maar 2 zetels.

  De Middelkerkse burgemeester werd in laatste instantie van de Vlaamse lijst overgeheveld naar deze voor de federale Kamer. Op de Vlaamse lijst stond ze op de vijfde plaats. Afgaande op de naakte cijfers, zou ze ook daar niet verkozen geweest zijn.
  Ik wil haar echter wel feliciteren met het behaald resultaat.
  Isabel Desoete haalt ook een prachtig resultaat want ze profiteert mee van de N-VA vloedgolf.

  En dan is er het drama Jean-Marie Dedecker. Zijn partij haalt dan toch de kiesdrempel niet: geen ‘waakhond’, geen ‘brulboei’meer in de kamer, verlies aan fondsen voor de partij, afgedankte medewerkers.
  Jean-Marie zegt wel in ‘Het Laatste Nieuws’ van 27.5.14 ‘Ik kan omgaan met een nederlaag’ maar de Jean-Marie die op TV geinterviewd werd zondag 25.5 in Westende-bad was een heel andere dan diegene die ik ’s morgens lachend de sporthal in Lombardsijde zag verlaten na het uitbrengen van zijn stem.
  Dat is weliswaar zeer begrijpelijk.
  We noteren toch weer enkele van zijn typische uitspraken.

  “We zijn zelfs niet uit de loopgraven geraakt. Wij werden in de loopgraven vertrappeld door de N-VA.” (allusie op terugtrekking van zijn partij achter de Ijzer?)
  “De Wetstraat heeft nochtans een brulboei nodig”
  “Plezier in de politiek? Het enige vermaak dat ik in de Wetstraat opmerk, is leedvermaak”
  “Maar wie zegt dat ik stop met het publiceren van boeken en opiniestukken over Vande Lanotte’s onaanvaardbare praktijken bij onder andere Elektrawinds?”
  “Het was zondag heel snel duidelijk dat onze LDD-vlieger deze keer niet zou opgaan.”
  “Weet je wat het kenmerk is van een tsunami?Dat die zich vrij snel terugtrekt. En dat zal ook zo zijn bij deze N-VA vloedgolf.”
  “Nu gaan we herbronnen en ons richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Middelkerke. We willen hierbij beter doen dan de vorige keer. De partijkas is groot genoeg om de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te halen. Ik kan daarmee een drietal mensen in dienst houden, want er zit 1,3 miljoen euro in.”
  De volgende federale verkiezingen? Dat is nog veraf, die zijn pas voor 2019 en dan ben ik al 67 jaar en op prostaatleeftijd."

  Vlak voor de afgelopen verkiezingen zou er vanuit N-VA weer een toenadering geweest zijn, maar die zou opnieuw afgesprongen zijn. ‘Het was opnieuw de hand uitsteken en dan terugtrekken.’

  Besluit
  Jullie zullen er nu stilaan wel genoeg van gekregen hebben en nu (bij leven en welzijn) op naar 2018 voor nieuwe gemeente- en provincieverkiezingen (als de provincies dan nog bestaan) tenzij… de politieke wereld in de volgende dagen en weken (en maanden?) op zijn kop gezet wordt.

  Bronnen
  http://www.vlaanderenkiest.be/verkiezingen2014/index.html#/parlement/R02000/uitslagen
  http://verkiezingen2014.belgium.be/nl/

  02-06-2014, 19:51 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkiezingen
  26-05-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waaraan denken jullie als het woord ‘Westende’ valt?

  Het gebeurt vaak dat iemand mij vraagt waar ik woon.
  Als ze dan ‘Westende’ horen, dan gaat er soms een lichtje branden.

  De redenen waarom zijn zeer uiteenlopend. Ik haal hier even de meest voorkomende aan, niet in volgorde van frequentie, noch in volgorde van voorkeur. 
  Ja, daar ben ik geboren of daar zijn mijn ouders geboren of één van beide.
  Daar wonen mijn ouders of daar liggen mijn ouders begraven.
  Daar heb ik de lagere school doorlopen.
  Daar heb ik een tweede verblijf, een villa, appartement of chalet of ‘daar huren wij elk jaar een vakantieverblijf'’.
  Daar nam ik ooit deel aan een tennistornooi of aan een petanquetornooi of daar speelde ik minigolf.
  Daar kan een golfliefhebber zijn hartje ophalen.
  Daar heb ik leren paardrijden.
  Daar heeft mijn kampeerwagen jaren op een camping gestaan of daar zijn wij elk jaar op camping.
  Daar bevindt zich mijn lievelingsrestaurant.
  Daar kan je rustig wandelen of fietsen, vooral in het achterland.
  Daar heb ik eens een auto-ongeval gehad.
  Ik heb daar heel wat postkaarten over.

  Bovenstaande zinnetjes zijn natuurlijk ook toepasselijk op veel andere plaatsen of dorpen of gemeenten. 

  Daarom nu even de zeer specifieke herinneringen.
  Ik ben daar lid van de surfclub.
  Daar heb ik gevoetbald bij Davo.
  Daar heb ik leren zwemmen in de ‘Lac aux Dames’.
  Daar ben ik soldaat geweest, nu ja, in Lombardsijde dan.
  Daar heb ik ooit een vakantie in groep doorgebracht in ‘Zon en Zee’, in ‘Ons Rustoord’, in de ‘Marçunvins of Calidris of in Home Crombez’ of in de Vacarsa.
  Is dat niet daar waar dat prachtig ‘rond gebouw’ Belle Vue of ‘Rotonde’ te bewonderen is? Spijtig dat er geen restaurant meer is!
  Is het niet daar waar dat ooit zo bloeiend vakantiecentrum vervangen werd door puinhopen en verloederde gebouwen?
  Is het niet daar waar de bunkers van de Bamburg-batterij uit de tweede wereldoorlog, midden in het natuurgebied ‘Schuddebeurze’ staan?
  Daar is toch die typische villa ‘Les Zéphyrs’?
  Is het niet in de duinen van W. dat je nog overblijfselen terugvindt van de Atlantikwal? En waar nu een mooi natuurgebied aangelegd werd met wandelpaadjes?
  Daar gaan wij vaak stappen met onze wandelclub.
  Daar heb ik nog deelgenomen aan het visweekend.
  Mijn partner is afkomstig van Westende of daar heb ik hem/haar leren kennen. 

  En voor de ouderen
  Was dat niet ooit ‘de parel van de kust’?
  Ik heb daar nog ooit in het ‘Westend Hotel’ gewerkt of ‘Mijn moeder heeft ….’
  Ik denk aan lang vervlogen tijden: aan de mondaine badplaats.
  Is dat daar waar je nog enkele typische cottages te zien krijgt?.

  Ik waar denk ik zelf aan als ik ‘Westende’ hoor?
  Ja, daar woon ik. Daar hou ik van!

   

   

  26-05-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Uitzicht gemeente
  Archief per week
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!