NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
Zoeken in blog
Categorieën
E-mail mij
Beoordeel dit blog
Inhoud blog
Wie Weet
bloggen om te leren
12-06-2011
nieuwsgierig h�Boerenwormkruid

B    o e
B     b    B     b    15  e (29)
Boerenwormkruid

Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare, synoniem: Chrysanthemum vulgare) lijkt op Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris), maar heeft in tegenstelling tot deze plant geen gele stralenkrans van straalbloempjes.
In het grootste deel van Europa en het noordelijke deel van Azië komt boerenwormkruid van nature voor.

Engels : Tansy, Tanacetum vulgare, Common Tansy, Bitter Buttons, Cow Bitter, Mugwort, Golden Buttons
Duits : Rainfarn
Frans : La tanaisie commune, barbotine


Boerenwormkruid
auteur : Lienhard Schulz    CC 3.0

De botanische naam Tanacetum is vermoedelijk afgeleid van het Oudgriekse woord 'athanasia' dat 'onsterfelijk' betekent.
Het heeft deze naam waarschijnlijk te danken aan het feit dat de bloemen niet makkelijk verwelken en lang hun gele kleur behouden, maar het kan ook duiden op een soort levensdrank die ervan gemaakt werd.
Ook werd boerenwormkruid gebruikt voor het conserveren van lichamen.
'Vulgare' betekent 'algemeen voorkomend'.

Volksnamen zijn Reinvaren, Wormkruid en Wormzaad.Boerenwormkruid plant
auteur : Rasbak    CC 3.0

Het is een vaste plant.
De plant heeft een kantige donkerbruin gekleurde stengel en kan 60-120 cm lang worden en bloeit met platte schermen, die uit tientallen individuele bloemhoofdjes bestaan.
De buisbloempjes staan in schijnschermen zeer dicht opeen en geven het scherm de stevigheid als van een kussentje.
De hoofdbloei valt in de periode juni tot en met augustus en de nabloei kan tot aan de herfst aanhouden.
De bladeren zijn afgebroken geveerd met naar de top van het blad veerdelig en de blaadjes veerspletig en bezet met klierharen.
Deze klierharen zijn verantwoordelijk voor de wat onaangename kamferachtige geur, die bij aanraking verspreid wordt.

Omdat de olie die uit de plant kan worden gewonnen in principe giftig is, is het in de Verenigde Staten verboden om de plant te verkopen.
Boerenwormkruid wordt tot de kompasplanten gerekend, omdat de bladeren in het volle zonlicht zich precies plat op het zuiden richten.boerenwormkruid blad
auteur : Kristian Peters    CC 3.0

De plant komt veel voor op droge zandige grond en langs wegen.

Op boerenwormkruid komen spanrupsen (bijvoorbeeld Smaragdspanner) en rupsen van uiltjes voor.
Ook voor de microvlinders Coleophora tanaceti, Coleophora trochilella, Depressaria emeritella, Dichrorampha flavidorsana, Dichrorampha petiverella, Gillmeria ochrodactyla en Isophrictis striatella.

Mieren houden niet van boerenwormkruid.
Daarom werd het kruid vroeger wel bij keukendeuren geplant.

De solitaire bijen Colletes daviesanus, grasbij, halictus quadricinus, koolzwarte zandbij, pluimvoetbij en tronkenbij vliegen op deze plant.

Medisch


Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Uitwendig kan het gebruikt worden als lotion bij schurft.
Wat boerenwormkruid in de schoenen geplaatst zou helpen tegen chronische koorts.
In de fytotherapie wordt het gebruikt tegen onder andere artritis en verkoudheid.

In de plant komt het giftige thujon voor dat wormafdrijvend, vooral van spoel- en lintwormen, is.
Was het kruid veelvuldig in gebruik om een abortus op te wekken.
Hoge doses veroorzaken duizeligheid, krampen, buikpijn en kunnen dodelijk zijn.Boerenwormkruid bloemen
auteur : Walter J. Pilsak    CC 3.0

Verdelgingsmiddel

De etherische oliën uit de plant, zoals triticine, irisine en graminine, worden gebruikt in de receptuur voor insectenverdrijvende middelen.
Om het huis vlo- en motvrij te houden werd het veel in huis gestrooid.

Keuken

In kleine hoeveelheden wordt boerenwormkruid vermengd in groenkoeken of ovenkoeken en gebruikt om de smaak van eieren te verbeteren.

Mythe

Volgens de Griekse mythe werd het kruid gebruikt om Ganymedes onsterfelijk te maken, nadat Zeus een oogje op hem had laten vallen.
Op de berg Olympus werd hij vervolgens de waterdrager voor de goden (Aquarius) en de minnaar van Zeus.


De plant wordt gerekend tot de zogenaamde afweerkruiden.
Het zou afweer bieden tegen hekserij, spoken en onweer.

Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - tinternet

12-06-2011 om 13:43 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:flora
(1)
nieuwsgierig h�Boerenstand

B    o e
B     b    B     b    15  e (28)
Boerenstand

De boerenstand bestaat uit een aantal sociale lagen in de agrarische wereld die voortkomen uit de economische waarde van het bedrijf.

De boer of agrariër is ontstaan tijdens de neolithische revolutie toen de mens in plaats van te jagen sedentair werd.
Een aantal jagers ging met hun gezin over tot het vangen en verzorgen van dieren in een nederzetting.
De eerste sociale stratificatie ontstond op deze wijze.
In de Romeinse periode is de Europese Boerenstand in twee categorieën te plaatsen.

De Romeinse boerenstand

Deze bestond uit een klein aantal rijke tot zeer rijke grootgrondbezitters die een groot aantal slaven op hun landgoederen te werk stelden.
Deze landgoederen voorzagen in de rijkdom van de grootgrondbezitter die vaak een bestuurlijke post in het leger of in Rome (of een andere stad) had.

De veterani van het Romeinse leger hadden na een diensttijd van 25 jaar recht op een klein stukje landbouwgrond (veroverd in een veldtocht). Deze veteranen waren door gebrek aan expertise (en mankracht) vaak keuterboeren.

De Germaanse boerenstand

De germaanse boerenstand bestond uit twee lagen.
De boeren-krijgers (wehrbauer of miles).
De afhankelijke boeren (mannen die te oud of te jong waren om te vechten).

Na het uiteenvallen van het Romeinse Rijk (5e eeuw n.C.) verliezen veel boeren hun vrijheid door het feodale stelsel.
Door de algehele onveiligheid en wetteloosheid in Europa kiezen veel boeren voor de bescherming van krijgsheren (leenheer) in ruil voor het opgeven van hun vrijheid.
Hierdoor ontstaat de horigheid (leenman).
Een klein deel van de boeren weet zichzelf te handhaven en behouden hun vrijheid en hun erf.
Deze worden weerboeren (wehrbauer) genoemd.
Per contract (liber feodorum) wordt vastgelegd wie vrij, half-vrij of onvrij is.
Een klein aantal van de wehrbauer is rijk genoeg om een paard en uitrusting te bekostigen.
Dit is de latere ridder (miles) stand.

In de late middeleeuwen gaan de vrije boeren over tot het pachten van grond van adellijke grondbezitters.
De onvrije boeren volgen later.
Hierdoor ontstaat in Noord-Nederland en Noord-Duitsland een groot verschil in aanzien en invloed tussen Hereboeren, keuterboeren en landarbeiders.
Door de grote diversiteit in vrijheid en afhankelijkheid alsmede het grondbezit en het sociale aanzien is vanaf de 13e eeuw de Noord-Europese boerenstand in de volgende lagen opgedeeld:

 • Huisman, Huesmann, Husman, Hausmann: officiële aanduiding van een boer die zijn eigen erf bezit en daarnaast een bestuurlijk / rechterlijke functie in zijn dorp bekleed als schout. De hoeve is vrij overerfbaar door de oudste (soms de jongste) zoon, de naam van de hoeve gaat (ook bij koop) over op de bezitter. De hoeve is groter dan 20 ha.
 • Erfpachter: officiële aanduiding van een boer met een erfpacht verdrag. Bij zijn dood wordt het verdrag door zijn oudste zoon gecontinueerd. De hoeve is tussen de 5 en 20 ha. groot.
 • Boer: 'moderne' aanduiding van een boer die in zijn eigen onderhoud kon voozien. De hoeve is niet meer dan 500 are groot.
 • Keuterboer: Een boer die niet geheel in zijn eigen onderhoud kan voozien en daarom bij een boer, erfpachter of Huesmann als landarbeider werkt.
 • Landarbeider, dagloner, Huur(heuer)man: Een arbeider die voor het gezinsinkomen volledig afhankelijk is van de boer waar hij werkt.

In Denemarken, Noord-Nederland en het Noorden van Duitsland is deze indeling tot aan het midden van de twintigste eeuw de dagelijkse realiteit op het platteland.

Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - tinternet

12-06-2011 om 07:37 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:geschiedenis
(0)
nieuwsgierig h�verjaardag 12 juni 2011
163    Verjaardag    VANDAAG     12 juni 2011
voor (volledige) biografie klik op de foto
    202
David Rockefeller, Sr., Amerikaanse bankier
    96 jaar (°1915)
George Bush, 41ste president van de Verenigde Staten
    87 jaar (°1924)
Eelco Gelling, Nederlands gitarist
    65 jaar (°1946)
Officiële website van de Eelco Gelling Band
Tineke Schouten, Nederlands cabaretière
    57 jaar (°1954)
Officiële website van Tineke Schouten
Brian Lynch, Amerikaans basketballer
    33 jaar (°1978)

12-06-2011 om 00:11 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
Categorie:verjaardagen
(0)
11-06-2011
nieuwsgierig h�Boerenschroom

B    o e
B     b    B     b    15  e (27)
Boerenschroom
Boerenschroom is een gezelschapsspel dat gebaseerd is op het nieuwe belastingstelsel van Appelius
(Appelius was een Zeeuwse patriot, uit de Bataafs-Franse Tijd) uit 1821.
Het spel is tot de jaren zestig van de twintigste eeuw gemaakt.
Het spel wordt gespeeld met twee bijzondere dobbelstenen (op elke dobbelsteen bevindt zich één letter (een B en een S) en fiches.
De verliezer moet aan de rijksontvanger betalen.

Boerenschroom of Boernschroom is een oud Nederlands spel voor 2 tot 8 personen.
Het geheel bestaat uit een paar kaarten, twee dobbelstenen, een handleiding en een houten doosje waar alles in past.


Boerenschroom kaarten
De porseleinen dobbelstenen van het spel hebben geen ogen van 1 t/m 6, maar de ene dobbelsteen heeft op een vlak de letter 'B' en vlakken met 1, 2, en 3 ogen, de twee overige vlakken zijn blanco (in het spel een 'niet' genoemd), en de andere dobbelsteen heeft de letter 'S' en vlakken met 4, 5 en 6 ogen en ook twee lege vlakken.


Boerenschroom dobbelstenen
De kaarten zijn van bepaalde personen, zoals:
 • no 1. Advocaat
 • no 2. Klerk
 • no 3. Burgemeester
 • no 4. Secretaris
 • no 5. Veldwachter
 • no 6. Rijks-Ontvanger
 • no 7. Boer Bartel
 • no 8. Boer Sijmen
Op de kaarten is afgedrukt wat er moet gebeuren als een bepaalde worp is gedaan.
Dat staat ook in de spelregels, maar dus ook op de kaarten.

Zo staat bij de kaart van boer Sijmen een 'S' en een 'niet', met daarachter de tekst: "Sijmen, betaal".
Dus als dat gegooid wordt, moet boer Sijmen betalen.
Er onder staat nog de aanvulling:

"Ik arme Sijmen moet betalen! Mogt ik hem met mijn vork onthalen!".

De uitdrukking "Sijmen betaal!" of "Sijmen moet betalen" wordt soms als gezegde gebruikt.

Bij de kaart van boer Bartel staat een 'B' en een 'niet', met de tekst: "Bartel, betaal".
En eronder de aanvulling:

"Men laat mij dorschen, laat mij zweeten, En't wordt door andren opgegeten".

Bij de kaart van de burgemeester staat de tekst:

"Al is een ieder niet content, Ik trek gerust mijn traktement. Geen Burgemeester is zoo goed, Dat hij aan iedereen voldoet".

Die teksten dragen bij tot de humor van het spel.
Het is ook een vorm van kritiek op de belastingontvanger omdat de 'arme' boeren moeten betalen.


Paeonia officinalis
 • Art. 1. Alvorens te spelen zet jeder 15 à 20 speelpenningen in den pot.
 • Art. 2. Zes kaartjes worden volgens het nommer aan den meestbiedende verpacht en de opbrengst daarvan in den pot gelegd; terwijl het zevende en achtste kaartje aan den minst eischende overgelaten en uit den pot betaaldt wordt.

              NB. Die den ontvanger heeft, mag geenen Boer nemen overigens mag ieder zoo veel kartjes pachten of aannemen als hij verkiest.
 • Art. 3. Na de verpachting werpt de houder van den Burgemeester met de dobbelsteenen het eerst, vervolgens met de zon om.
 • Art. 4. Zo veel ogen als iemand werpt, zonder den letters B. of S. op de dobbelsteenen, zoo veel penningen trekt hij uit den pot, doch is er eene B. bij, dan is de trek uit den pot voor den Burgemeester; staat eene S. boven op den dobbelsteen, dan trekt de Secretaris de bijzijnde oogen uit den pot,
 • Art. 5. De Ontvanger trekt, zoo menigmaal er een 'Niet' geworpen wordt, eenen penning. - Is het eene Niet zonder letter, dan noemt men het Personeel en moet betaald worden door dengene, die geworpen heeft. Is heet eene Niet mit een letter, dan noemt man het Verponding, Geslacht of Gemaal, en moet door een der beide Boeren betaald worden, als : de B. door Bartel en de S. door Sijmen.

              NB. Deze belastingen, zoowel Personeel als Verponding, enz. worden telkens met eenen penning verhoogd, zoo dikwijls als er B. S. dat is Boeren-Schroom geworpen wordt. Deze verhooging wordt iederen keer door den Veldwachter aangekondigt, voor welke aanzegging ieder medespeler eenen penning betaald.
 • Art. 6. Wanneer eindelijk meer oogen geworpen worden, dan er speelpenningen in den pot zijn, begint het proces over de laatste penningen. Alsdan komen de zes laatste kartjes noch de letters meer in aanmerking; slechts de Aodvokaat en Klerk oefenen hunne praktijk uit. De Advokaat trekt zoo veel penningen van den werper, als deze meer oogen geworpen heeft, dan het getal speelpennigen bedraagt. De Klerk echter ontvangt voor elke Niet, die er geworpen wordt, eenen penning van den werper. Dit duurt zoo lang, totdat iemand eenen worp doet, waarvan de oogen met de overgeblevene penningen overeenstemmen. Werpt iemand in den tusschentijd minder oogen, dan er nog in den pot staan, dan trekt hij van dezelve nog zoo veel, als er oogen geworpen zijn.
Dit spel werd vervaardigd tot omstreeks 1965.

Schroom staat in het oudhollands in verband met plagen.

Er is ook een oude jenever die 'Boerenschroom' heet, past lekker bij dit spel.
Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - tinternet

11-06-2011 om 16:01 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:varia
(0)
nieuwsgierig h�verjaardag 11 juni 2011
162    Verjaardag    VANDAAG     11 juni 2011
voor (volledige) biografie klik op de foto
    203
Fabiola, Koningin van België
    83 jaar (°1928)
Gene Wilder, Amerikaans acteur
    78 jaar (°1933)
Jackie Stewart, drievoudig wereldkampioen en Schots Formule-1 coureur
    72 jaar (°1939)
Lynsey de Paul, Britse singer-songwriter
Haar echte naam is Lynsey Monckton Rubin
    61 jaar (°1950)
Leon Schots, Belgisch atleet
    59 jaar (°1952)
Hugh Laurie, Brits acteur
    52 jaar (°1959)
Shia LaBeouf, Amerikaans acteur en komiek
    25 jaar (°1986)

11-06-2011 om 00:16 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:verjaardagen
(1)
10-06-2011
nieuwsgierig h�Boerenpioen

B    o e
B     b    B     b    15  e (26)
Boerenpioen
De boerenpioen (Paeonia officinalis) is een plant die hoort tot de kruidachtige pioenrozen.
Stengel en blad sterven in het najaar af en in het voorjaar komen rode punten van de weer opkomende vaste plant uit de grond.

De oorsprong ervan is te vinden in Zuid- en Midden-Europa.


Engels : European peony, Common peony
Duits : Gemeine Pfingstrose, Benediktinerrose, Echte Pfingstrose, Bauern-Pfingstrose, Garten-Pfingstrose, Knopfrose, Kirchenrose, Bauernrose, Kirchenblume, Buerrose, Pumpelrose, Gichtrose, Ballerose, Antonirose
Frans : La pivoine officinale


Boerenpioen
auteur : Kurt Stüber    CC 3.0
In de maanden mei / juni geeft de plant tere zijdeachtige bloemen.
De plant wordt 60-100 cm hoog en prefereert kalkhoudende grond.

De plant heeft veel zonlicht nodig en heeft een hekel aan natte voetjes.

Flink wat bemesten in het voor- en najaar, NPK 9-12-15 is ideaal.


Paeonia officinalis
auteur : Franz Xaver    CC 3.0
In de middeleeuwen was de "pioen" bekend uit de kruidboeken als medicinale plant.

De bloemen werden een krampstillende en verdovende werking toegeschreven.

De boerenpioen bevat paenol welke bekend staat voor zijn pijnstillende, krampstillende en anti-inflammatoire werking.
Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - tinternet

10-06-2011 om 06:02 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:flora
(0)
nieuwsgierig h�verjaardag 10 juni 2011
161    Verjaardag    VANDAAG     10 juni 2011
voor (volledige) biografie klik op de foto
    204
Harry Muskee, Nederlandse zanger
    70 jaar (°1941)
Jürgen Prochnow, Duits acteur
    70 jaar (°1941)
Mensje van Keulen, Nederlandse schrijfster
schrijversnaam van Mensje Francina van der Steen
    65 jaar (°1946)
Website van Mensje van Keulen
Faith Evans, Amerikaanse zangeres
    38 jaar (°1973)
Andy Schleck, Luxemburgs wielrenner
    26 jaar (°1985)
Officiële website van Andy Schleck

10-06-2011 om 00:30 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
Categorie:verjaardagen
(0)
09-06-2011
nieuwsgierig h�Boerenmeisjes

B    o e
B     b    B     b    15  e (25)
Boerenmeisjes
Boerenmeisjes is de benaming voor een ouderwets alcoholisch “drankje”.
Het werd gemaakt door abrikozen in te leggen en te bewaren in brandewijn.
Dit was vroeger, zo rond 1950, dé manier om vruchten te conserveren.
Het wordt vooral in Groningen geconsumeerd.


Boerenmeisjes
Met de toevoeging van kandijsuiker, karamel en kaneel werd het geheel op smaak gebracht.

Na minimaal zes weken rusten waren de boerenmeisjes klaar voor consumptie.


Boerenmeisjes van Aridjis ± anno 1940
♠   Boerenmeisjes worden geserveerd in een lage brede likeurcoupe en kunnen zo opgelepeld
      worden.
♠   De “mannelijke” tegenhanger heet boerenjongens, deze worden gemaakt met rozijnen.
♠   Boerenjongens en boerenmeisjes smaakt ook lekker bij pannenkoeken, vlees, in sauzen,
      (schepijs of bij het dessert.
♠   De boerenjongens en boerenmeisjes zijn een jaar houdbaar.
Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - tinternet

09-06-2011 om 09:23 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:eten & drinken
(1)
nieuwsgierig h�verjaardag 9 juni 2011
160    Verjaardag    VANDAAG     9 juni 2011
voor (volledige) biografie klik op de foto
    205
Willy Roggeman, Vlaams schrijver
    77 jaar (°1934)
Jon Douglas Lord, Engels muzikant (Deep Purple)
    70 jaar (°1941)
Officiële website van Jon Lord
Herbert Flack, Vlaams acteur
    62 jaar (°1949)
Officiële website van Herbert Flack
Michael J. Fox, Canadees-Amerikaans acteur
    50 jaar (°1961)
Johnny Depp, Amerikaans acteur
    48 jaar (°1963)
Tatjana Šimic, Kroatisch-Nederlands fotomodel en actrice
    48 jaar (°1963)
Bart Moeyaert, Vlaams jeugdboekenschrijver
    47 jaar (°1964)
Officiële website van Bart Moeyaert
Natalie Portman, Israëlisch-Amerikaanse actrice
    30 jaar (°1981)

09-06-2011 om 00:09 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:verjaardagen
(3)
08-06-2011
nieuwsgierig h�Boerenkrokus

B    o e
B     b    B     b    15  e (24)
Boerenkrokus
De boerenkrokus (Crocus tommasinianus) is een plant uit de lissenfamilie (Iridaceae).
Het is een soort die regelmatig in tuinen wordt aangeplant maar zelden echt verwilderd.
Het is een typische stinsenplant die voornamelijk te vinden is op buitenplaatsen en stinsen.

Hij kan gemakkelijk verward worden met andere krokus-soorten zoals de bonte krokus (Crocus vernus), waarmee hij ook kan hybridiseren.


Engels : Woodland crocus, Tomasini's crocus, Tommies
Duits : Elfen-Krokus, Dalmatiner Krokus
Frans : Crocus de Tommasini


boerenkrokus
auteur : Martyx    CC 3.0
Een opvallend kenmerk van de boerenkrokus zijn de wijd opengesperde bloemen als de zon schijnt.
Daarnaast zijn de bladeren zeer smal (2-4 mm).
In de handel zijn ook verschillende cultivars en hybriden met andere krokus-soorten verkrijgbaar.


boerenkrokus
De boerenkrokus is een 10 tot 20cm grote overblijvende plant, die bloeit in februari en maart.

De wortels zijn een knol die elk jaar extra knolletjes vormt.

De boerenkrokus vind je meestal op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vrij vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, liefst kalkhoudende grond.
Op Buitenplaatsen, in parkbossen, weilanden en veenweiden.
Oorspronkelijk in bossen en op beschaduwde hellingen, vooral op kalksteen, op een hoogte tussen 1000 en 1500 meter.


Crocus tommasinianus
auteur : Ulf Eliasson    CC 3.0
De plant komt oorspronkelijk uit de Balkan (in Servië, Montenegro, Hongarije en het noordwesten van Bulgarije).
Ingeburgerd in enkele West-Europese landen en in Noord-Amerika.

Boerenkrokus behoort tot de stinzenplanten.
In Zuidwest-Friesland staan ze hier en daar in weilanden, waar ze terecht zijn gekomen met aarde van afgegraven terpen, die voor verhoging en bemesting van veenweiden werd gebruikt.

De Boerenkrokus is genoemd naar de botanicus Tommasini (1794-1879) die zich verdiept heeft in de Dalmatische flora.
De soort werd in 1847 in Engeland geïntroduceerd en kort daarna ook in Nederland.
De plant is nauw verwant aan de Bonte krokus (Crocus vernus).
Beide soorten kunnen met elkaar kruisen.
Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - tinternet

08-06-2011 om 15:09 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:flora
(0)
nieuwsgierig h�verjaardag 8 juni 2011
159    Verjaardag    VANDAAG     8 juni 2011
voor (volledige) biografie klik op de foto
    206
Jerry Stiller, Amerikaanse acteur
    84 jaar (°1927)
Nancy Sinatra, Amerikaanse zangeres
    71 jaar (°1940)
Officiële website van Nancy Sinatra
Bonnie Tyler, Welshe zangeres en gitariste
artiestennaam van Gaynor Hopkins
    60 jaar (°1951)
Lindsay Davenport, Amerikaanse tennisster
    35 jaar (°1976)
Kim Clijsters, Belgische tennisster
    28 jaar (°1983)
Officiële website van Kim Clijsters
Néo, waaroemnieke
kleinzoon van auteur dezer
    7 jaar (°2004)

08-06-2011 om 00:08 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:verjaardagen
(1)
07-06-2011
nieuwsgierig h�Boerenkrijg

B    o e
B     b    B     b    15  e (23)
Boerenkrijg
De Boerenkrijg is, ondanks het feit dat het een zeer belangrijke gebeurtenis is uit ons verleden, dat reeds meer 200 jaar achter ons ligt, tot op heden nog steeds een vaag en onvoldoende omschreven en niet algemeen wetenschappelijk onderkend begrip.

Op 12 oktober 1798 kwam de Vlaamse en Brabantse boerenbevolking (de brigands) in opstand tegen de Franse bezetter (Sansculotten) met als leuze Voor outer en heerd ("voor altaar en haard", dit betekent: "voor Kerk en gezin").
De Fransen hadden de Zuidelijke Nederlanden slechts 3 jaar voordien (1795) in handen gekregen, na een overwinning op de Oostenrijkers, die tot dan toe de Zuidelijke Nederlanden in handen hadden.


Engels : Peasants' War
Duits : Klöppelkrieg, Klëppelkrich
Frans : Guerre des paysans


afbeelding van de Boerenkrijg
De redenen tot dit gewapend verzet waren dan ook de hoge belastingen, de antigodsdienstige politiek van sluiting van de kerken gepaard gaande met de vervolging van de niet beëdigde priesters (die de door de Paus afgekeurde eed van trouw aan de Franse grondwet en "haat aan het koningschap" niet wilden afleggen) en de invoering van de conscriptie door de nieuwe bezetter (Wet op de algemene dienstplicht van 5 september 1798, ook gekend als de wet Jourdan-Delbrel).

Het verzet kreeg beperkte steun onder de vorm van Engelse wapens.
Ook Nederland en Oostenrijk beloofden hulp.
De opstand begon met een incident te Overmere naar aanleiding van een inbeslagname bij een boer-belastingweigeraar.


Memorial in Bornem
Dienstweigeraars bij de gedwongen rekrutering waren ondergedoken en hadden zich verenigd tot een verzetslegertje.
In de gemeenten die de beweging onder controle kreeg, velden zij de "Vrijheidsbomen", vernielden zij de registers van de burgerlijke stand en de conscriptielijsten, werden niet-beëdigde priesters opnieuw aangesteld en werden vrijwilligers gerekruteerd in afwachting van de komst van de geallieerde troepen.

De steden bleven afzijdig, ook omdat ze beter gecontroleerd werden.
Sommige groepen trokken naar de kust, de Engelsen tegemoet, anderen sloten zich aan bij het groeiende Kempense leger, dat in de rug bestookt werd door Franse afdelingen uit de Bataafse Republiek.
Maar ook in andere landelijke streken zoals in Herne in het Pajottenland ontstonden verzetshaarden van de brigands.

De ruggengraat van de opstand brak op 5 december 1798 toen het Brabantse katholieke leger na een achtervolging over Herentals, Geel en Diest op Ter Hilst bij Hasselt na een verraad werd verslagen.
Men schat het aantal doden op 5 tot 10.000.

Er volgde een strenge repressie waarbij de meeste leiders werden terechtgesteld (190 gefusilleerden), maar ook de verdachten onder de bevolking, jong en oud, het met de dood moesten ontgelden.


Beeld van de Boerenkrijg in Overmere
Leiders van de opstand waren onder meer Pieter Corbeels uit Turnhout (geboren in Leuven) (1755-1799), Emmanuel Benedict Rollier uit Sint-Amands (1769-1851), Michiel Van Rompay uit Bonheiden en Jozef Van Gansen uit Westerlo (1766-1842).

In het zuiden van het land was de legendarische brigand Charles-François Jacqmin actief, die al in 1795 in Loupoigne (Waals-Brabant) een verzetsgroep vormde om tegen de Fransen revolutionairen te strijden en het land terug onder Oostenrijks gezag te brengen.
Daarbij gebruikte hij de naam Charles de Loupoigne; die naam is later in de volksmond verbasterd tot "Charlepoeng".
Hij werd in juli 1799 eveneens verraden en door de sansculotten gedood tijdens een gevecht in Margijsbos te Loonbeek, bij Huldenberg.


monument in Meerhout
In Luxemburg werd een gelijkaardige strijd gevoerd die is gekend onder de naam Klöppelkrieg of Klëppelkrieg.

Op 29 oktober 1798 trok een legertje van 2000 man op naar de stad Luxemburg, maar ze hebben zich wijselijk teruggetrokken.
Bij Arzfeld is er een schermutseling geweest met enkele tientallen doden.


detail van het Boerenkrijgstandbeeld in Hasselt
Kleinere heropflakkeringen waren er nog in 1799-1800 toen de kansen van de Fransen op de internationale slagvelden even leken te keren, maar na 1800 waren er geen vermeldenswaardige feiten meer.

Na de bevrijding door de geallieerde legers voerde het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden geen repressie tegen de Fransgezinden en de verzetsstrijders van de Boerenkrijg werden niet in ere hersteld.
De traditionele Belgische geschiedschrijving plaatst dit verzet helemaal in het antirevolutionaire kamp.

Hendrik Conscience schreef in een geromantiseerd epos over deze opstand het volgende:

"Vandaag durft niemand van de nog levende patriotten beweren dat hij aan deze heroïsche strijd heeft meegedaan" (De Boerenkrijg, 1853).


de leuze van de Boerenkrijg
♣  In Hasselt (Oude Truierbaan, aan de kapel van Hilst waar de slag plaatshad) wordt deze gebeurtenis jaarlijks door het Boerenkrijgcomité herdacht met een optocht en een eucharistieviering.
♣  In 1853 schreef Hendrik Conscience een roman over de Boerenkrijg.
♣  Deze gebeurtenis vormt de achtergrond voor het Suske en Wiskealbum De gladde glipper
♣  Op het kerkplein van Overmere, waar de opstand uitbrak, bevindt zich het boerenkrijgmonument.
♣  In Haasdonk wordt deze gebeurtenis jaarlijks herdacht op 13/10 door het branden van kaarsjes op de vensterbanken en boven de deuren.
Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - tinternet

07-06-2011 om 12:50 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:geschiedenis
(2)
nieuwsgierig h�verjaardag 7 juni 2011
158    Verjaardag    VANDAAG     7 juni 2011
voor (volledige) biografie klik op de foto
    207
Tom Jones, Brits zanger
geboren als Thomas Woodward
    71 jaar (°1940)
Website van Tom Jones
Anneke Grönloh, Nederlandse zangeres
    69 jaar (°1942)
Officiële website van Anneke Grönloh
Urbanus, Vlaams komiek
artiestennaam van Urbain Servranckx
    62 jaar (°1949)
Officiële website van Urbanus
Liam Neeson, Brits acteur
    59 jaar (°1952)
Jan Theuninck, Vlaams dichter en kunstschilder
    57 jaar (°1954)
Prince, Amerikaans gitarist, zanger en artiest
artiestennaam van Prince Rogers Nelson
    53 jaar (°1958)
Sven Ornelis, Vlaams radiopresentator
    38 jaar (°1973)
Officiële website van Sven Ornelis
Anna Koernikova, Russisch tennisster en fotomodel
    30 jaar (°1981)
Officiële website van Anna Koernikova

07-06-2011 om 01:36 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
Categorie:verjaardagen
(1)
06-06-2011
nieuwsgierig h�Boerenkool

B    o e
B     b    B     b    15  e (22)
Boerenkool
Boerenkool (Brassica oleracea convar. acephala var. laciniata) is een makkelijk bladgewas dat op alle grondsoorten geteeld kan worden en een typische wintergroente is.
Er is een herfst- en een winterteelt.
In Vlaanderen noemt men dit soms ook krulkool of krolkool.
Bij boerenkool kan onderscheid gemaakt worden in twee typen:

♠ struikboerenkool
♠ maai- of dwergboerenkool


Engels : Kale, borecole, curled kitchen kale, curlies, curly kale, flowering cabbage, flowering kale, Scotch kale, Scotttish kale
Duits : Grünkohl, Braunkohl, Hochkohl, Winterkohl, Strunkkohl, Krauskohl
Frans : chou frisé, chou frangé, chou d'aigrette


Brassica oleracea 'Melissa'
Struikboerenkool vormt een vrij lange stengel en wordt van begin september tot februari geoogst voor de verse consumptie.
In maart gaan de planten doorschieten en ze komen daarna in bloei.
Voor de herfstteelt wordt er begin mei tot begin juni gezaaid en van half juni tot half juli uitgeplant.
Voor de winterteelt wordt er begin juni tot begin juli gezaaid en van half juli tot begin augustus uitgeplant op 65 x 50 cm.


boerenkool
Dwergboerenkool wordt voor de industrie geteeld en geoogst van half september tot begin november, omdat deze boerenkool niet tegen vorst kan.
Dwergboerenkool mag geen lange stengel maken, omdat de boerenkool afgemaaid wordt.
Ook moeten de bladeren dunne stelen en een dunne middennerf hebben.
Daarom worden hier rassen gebruikt die min of meer een rozet vormen.
Bij dwergboerenkool is er alleen een herfstteelt.
Er wordt ter plaatse van half juni tot eind juli gezaaid met een rijafstand van 25 cm.


boerenkool stampot met worst
Van oudsher zijn er de struikboerenkoolrassen: Westlandse herfst, Westlandse winter en Westlandse Halfhoge Fijngekrulde.
Westlandse herfst heeft fijner gekruld blad dan Westlandse Winter, maar kan niet tegen vorst.
Daarnaast zijn er hybriderassen beschikbaar gekomen.

Het is een groente die in Nederland voornamelijk in stamppotten wordt gebruikt.
Deze stamppot boerenkool wordt dan metonymisch ook wel aangeduid met alleen het woord boerenkool.

Tevens is het mogelijk om de boerenkool als gestoofde groente te serveren (eventueel met wat gort er door).

Boerenkool is rijk aan vitaminen, mineralen en sporenelementen.

Boerenkool wapent je ook tegen de winter met zijn overvloed aan calcium en ijzer voor sterke botten en de aanmaak van rode bloedcellen.
Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - tinternet

06-06-2011 om 08:21 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:flora
(0)
nieuwsgierig h�verjaardag 6 juni 2011
157    Verjaardag    VANDAAG     6 juni 2011
voor (volledige) biografie klik op de foto
    208
Koning Albert II, Belgische koning
    77 jaar (°1934)
Conny Vink, Nederlandse zangeres
    66 jaar (°1945)
Officiële website van Conny Vink
Tony Levin, Amerikaanse bassist
geboren als Holly Michelle Gilliam
    65 jaar (°1946)
Website van Tony Levin
Ada Kok, Nederlandse zwemster
    64 jaar (°1947)
Björn Borg, Zweeds tennisser
    55 jaar (°1956)
Eliud Kiptanui, Keniaans atleet
    22 jaar (°1989)

06-06-2011 om 00:35 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:verjaardagen
(1)
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 

voor volledig scherm
...klik hier
kerst 2014


Laatste commentaren
 • Hallo, lieve zondaggroetjes ... (gita)
      op Kerstgroet
 • Hoikes (steffie)
      op Luchtballonvaart
 • Hoikes (steffie)
      op Kerstgroet
 • Zondagse groeten (rudi)
      op Vredespaleis
 • Goedemorgen, een fijne dag gewenst. (Jasmijn2)
      op Vredespaleis
 • Hoofdpunten blog saagje
 • Het oude moedertje
 • De legende van de maïs
 • Mans van de Maone
 • De boer en de duivel
 • De twee advocaten(slot)

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto  Kribbelboek
 • buy viagra united states
 • acquistre cialis 1
 • acquistre cialis 1
 • age limit to take cialis
 • for reviews viagra

  waaroemni
  E-mail mij


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Gratis aanmelden bij searchengines.

  Foto

  Archief per week
 • 23/12-29/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Welkom bij De Vrolijke Bloggers
  Laatste commentaren
 • Hallo, lieve zondaggroetjes ... (gita)
      op Kerstgroet
 • Hoikes (steffie)
      op Luchtballonvaart
 • Hoikes (steffie)
      op Kerstgroet
 • Zondagse groeten (rudi)
      op Vredespaleis
 • Goedemorgen, een fijne dag gewenst. (Jasmijn2)
      op Vredespaleis
 • DE MAT (Maarten)
      op Kerstgroet
 • Zonnige groetjes uit Hasselt. (Jasmijn2)
      op Oklahoma
 • Kom jou een fijne Valentijn wensen ... (gita)
      op Kerstgroet
 • Fijne zaterdag, maatje(s)... (gita)
      op Kerstgroet
 • woensdaggroetjes (Frankie)
      op Kerstgroet
 • zomermissende zonloze zaterdagse zendingen (Frankie)
      op Oklahoma
 • GROETJES VAN UIT VILVOORDE (ESTER EN LEON)
      op Kerstgroet
 • Het is inderdaad veel te lang geleden dat ik hier was (marylou)
      op Kerstgroet
 • Zaterdaggroetjes maatje(s)... (gita)
      op Kerstgroet
 • Lieve groetjes en fijne dinsdag... (gita)
      op Kerstgroet
 • gelukkig nieuwjaar! (lipske)
      op Kerstgroet
 • Bijna weekend blogmaatje(s)... (gita)
      op Kerstgroet
 • Fijne start van de nieuwe week maatje ... (gita)
      op Luchtballonvaart
 • Hoi maatje (steffie)
      op Luchtballonvaart
 • Fijn weekend & Fijne feestdagen (Bernward - DF6JL)
      op Luchtballonvaart
 • hallo (lipske)
      op Luchtballonvaart
 • Lieve groetjes aus Oberhausen (Bernward - DF6JL)
      op Luchtballonvaart
 • Fijn weekend ... (gita)
      op Luchtballonvaart
 • Fijne dag maatje ... (gita)
      op Luchtballonvaart
 • Vrijdag groetjes maatje ... (gita)
      op Luchtballonvaart
 • hallo (lipske)
      op Luchtballonvaart
 • Fijne midweek blog maatje... (gita)
      op Paulus Potter
 • Fijne start van de nieuwe week ... (gita)
      op Willem Tell
 • Weekendgroetjes ... (gita)
      op Oklahoma
 • Fijne dag maatje ... (gita)
      op Apollo 12
 • hallo (lipske)
      op Apollo 12
 • Nen goeie mergent (Jeske)
      op Apollo 12
 • Fijne dinsdag ... (gita)
      op Tirpitz
 • Zondaggroetjes ... (gita)
      op US Marine Corps
 • Vrijdag groetjes maatje ... (gita)
      op Wilhelm Röntgen
 • hallo (lipske)
      op Sabena
 • Fijne midweek blog maatje... (gita)
      op Hawker Hurricane
 • Fijne start van de nieuwe week ... (gita)
      op Spaanse furie
 • Hoi Maatje (steffie)
      op Chevrolet
 • dat waren tenminste nog auto's ! (meeuw)
      op Chevrolet
 • Weekendgroetjes ... (gita)
      op Ivy Mike
 • hallo (lipske)
      op Bohemian Rhapsody
 • Donderdaggroetjes blog maatje... (gita)
      op Bohemian Rhapsody
 • Fijne dinsdag ... (gita)
      op Burger King
 • Zondaggroetjes ... (gita)
      op Metro van New York
 • Fijne dag maatje ... (gita)
      op Bunzing 2
 • Ben er weer... (gita)
      op Juan Luna
 • Hoi maatje (steffie)
      op Buntgras
 • Hallo Waaroemni,fijne avondgroetjes uit Terneuzen met veel liefs van Lilian en Paolo. (paolo)
      op Bungeejumpen
 • hallo (lipske)
      op The Walt Disney Company
 • Dinicreatief (Dini)
      op Bulwers fazant
 • MAANDAG!!! MAAK ER EEN FIJNE DAG VAN. (Rachel Belmans)
      op Bell X-1
 • hallo (lipske)
      op Bultkrokodil
 • Dag blogmaatje (Beverse Weetjes)
      op Great Chicago Fire
 • Dinicreatief (Dini)
      op Bulthaarmos
 • EERSTE GROETJES VAN UIT TURKYE! (Rachel Belmans)
      op Bullterriër
 • Dag Waaroemni,we wensen je een heel fijne zondag toe,groetjes uit Terneuzen met veel liefs van Lilian en Paolo. (paolo)
      op Bullterriër
 • Zondaggroetjes ... (gita)
      op Bullterriër
 • Hoi maatje (steffie)
      op Bullshitbingo
 • Dag Waaroemnie.Na onze 5-3 overwinning tegen K.FC.Izegem kom ik Je graag nog een fijne en gezellige zaterdagnamiddag toewensen. (Jos Vande Ghinste)
      op Bullshitbingo
 • Lieve weekendgroetjes! (Cates)
      op Bullshitbingo
 • Weekendgroeten blogmaatje(s) (Rudi)
      op Werelddierendag
 • Een fijn weekend gewenst (Benthe)
      op Werelddierendag
 • Fijne dag maatje ... (gita)
      op Werelddierendag
 • hallo (lipske)
      op Werelddierendag
 • Fijne midweek blog maatje... (gita)
      op Bullers albatros
 • Dag Waaroemni,prachtige fotoreportage,fijne midweekse groetjes uit Terneuzen met veel liefs van Lilian en Paolo. (paolo)
      op Bullers albatros
 • MAAK ER EEN MOOIE DAG VAN!! (Rachel Belmans)
      op Bullers albatros
 • Hoi maatje (steffie)
      op Bullers albatros
 • fijne avond ! (meeuw)
      op Bullers albatros
 • Prachtige foto's met een mooie beschrijving (José)
      op Bullers albatros
 • Dag Waaroemnie.Ik wens Je een heerlijke zonnige dinsdag toe. (Jos Vande Ghinste)
      op Bullers albatros
 • Een tof weekske wens ik je ! (Jeske)
      op The Flintstones
 • Goede morgen. (Jos Neys)
      op The Flintstones
 • Fijne maandag maatje... (gita)
      op The Flintstones
 • Het is maar hoe je het bekijkt. Ik wens je een heel mooie zondag. (Loek)
      op De Fabeltjeskrant
 • Dag Waaroemni,fijne zondag met groetjes uit Terneuzen van Lilian en Paolo. (paolo)
      op De Fabeltjeskrant
 • Lieve zondaggroetjes ... (gita)
      op De Fabeltjeskrant
 • Hallo (Athea)
      op Dag van de klant
 • die mennekes hebben allebei gelijk.. (Alda Bosmans)
      op Dag van de klant
 • een lieve groet ... (meeuw)
      op Dag van de klant
 • fijn weekend.... (Martine)
      op Dag van de klant
 • Veel kleine winkels zijn er niet meer, warenhuizen daarentegen wel (Annie & Rogier)
      op Dag van de klant
 • Fijn weekend gewenst ...uit Retie :lol: (Jeske)
      op Dag van de klant
 • Weekendgroetjes ... (gita)
      op Dag van de klant
 • hallo (lipske)
      op Biosfeer 2
 • Lieve dinsdaggroetjes blog maatje... (gita)
      op Honda
 • De herfst is begonnen (Wilfried)
      op Das Rheingold
 • Lieve zondaggroetjes ... (gita)
      op Das Rheingold
 • Vrijdag groetjes maatje ... (gita)
      op Armada de Moluccas
 • hallo (lipske)
      op Armada de Moluccas
 • Midweekgroetjes ... (gita)
      op Bullenpees
 • Fijne start van de nieuwe week blogmaatje ... (gita)
      op General Motors
 • Weekendgroetjes ... (gita)
      op Windows ME
 • hallo (lipske)
      op Newport Transporter Bridge
 • Lieve donderdaggroetjes ... (gita)
      op Newport Transporter Bridge
 • Fijne dag maatje ... (gita)
      op Californië
 • Goedemorgen Waaroemnie.Na 3 maand ben ik er gelukkig weer bij. (Jos Vande Ghinste)
      op Californië
 • HI (Myette)
      op Californië
 • Lieve zondaggroetjes ... (gita)
      op Star Trek

 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!