NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
Zoeken in blog
Categorieën
E-mail mij
Beoordeel dit blog
Inhoud blog
Wie Weet
bloggen om te leren
09-04-2012
nieuwsgierig h�bel20-aex 9/4/2012
beurs 9 april 2012

Europese beurzen op Paasmaandag gesloten

09-04-2012 om 17:38 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:beurs
(0)
nieuwsgierig h�Brassband
Brassband
bra
B     b    B     b    18  a 66
Brassband

Een brassband is een orkestvorm met koperen blaasinstrumenten en een percussiesectie.
De brassband komt oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk en wordt gekenmerkt door een strikte bezetting.

Engels : Brass band
Duits : Brass Band
Frans : Brass band


Hoornse Brassband
auteur : Peter Steur / Erik Baas    CC 3.0

Samen met harmonie en fanfare vormt het het trio "harmonie, fanfare en brassband", ook wel genoemd hafabra.
Dit zijn alle bands met een verschillende bezetting, maar zonder strijkers (uitgezonderd de harmonieën, waar vaak een contrabas aanwezig is).
Een brassband bestaat echter enkel uit koperblazers en slagwerk.
Anders dan de twee andere gebruikt de brassband geen trompetten maar kornetten.

De kornet is ontwikkeld uit de posthoorn en ziet eruit als een kortere versie van de trompet, maar heeft een rondere, zachtere klank.
Het traditionele model van de kornet wordt ook wel Shepherd's Crook genoemd.

In een harmonie worden doorgaans Franse hoorns gebruikt, maar in een brassband is de althoorn in gebruik.
De flügelhorn, althoorn, bariton(hoorn), eufonium en bastuba's zijn ontwikkeld door Adolphe Sax en deze familie wordt de saxhoorns genoemd.

Een Caribische brassband is een drumband, geen brassband.
Koperen blaasinstrumenten kunnen deel uit maken van een dergelijke bezetting, maar het slagwerk vervult de hoofdrol.Brassband En Seine
auteur : maarc    CC 3.0

De bezetting van de brassband is zeer strikt, en is als volgt:

• E♭ sopraankornet
• B♭ principal kornet
• B♭ solokornet (3x)
• B♭ repianokornet
• B♭ 2de kornet (2x)
• B♭ 3de kornet (2x)

Vervolgens komen we bij de althoorns. In tegenstelling tot fanfare en harmonie worden er geen waldhoorns gebruikt, maar de althoorn.
Men heeft:

• B♭ flügelhorn (buiten brassbands bugel genoemd)
• E♭ soloalthoorn
• E♭ 1ste althoorn
• E♭ 2de althoornBrass Band Heist(België) winnaar van prestigieuze wedstrijd in Dover (11/2/2012)

Samen met de flügel zetelen de althoorns in het middenblok van de brassband.
Achter hen zitten de bassen.
Merk op dat de flügelhorn geen 'echte' hoorn is, maar in de brassband wel veelal gebruikt wordt als verlengde van de soloalthoorn.
Tevens vervult de flügel de rol van solist in de brassband.

Vervolgens zijn er de eufoniums en baritons:

• B♭ solo eufonium
• B♭ 2de eufonium
• B♭ 1ste bariton
• B♭ 2de bariton
Gevolgd door de trombones:
• B♭ solotrombone
• B♭ 2de trombone
• B♭ bastrombone
En als laatste de bassen:
• B♭-bas (2x)
• E♭-bas (2x)

De eufoniums, baritons en trombones zetelen in het rechtergedeelte van het orkest (vanuit het oogpunt van de dirigent).
Alle partijen worden traditioneel getransponeerd genoteerd.
UItzonderingen hierop vormen de bastrombone en het slagwerk.

Vervolgens zijn er ook nog slagwerkers aanwezig, meestal éán drummer, éán paukenist en éán voor xylofoon/bassdrum/klokkenspel.

Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - tinternet

09-04-2012 om 09:09 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:muziek
(0)
08-04-2012
nieuwsgierig h�Brasem
Brasem
bra
B     b    B     b    18  a 65
Brasem

De brasem (Abramis brama) is een vis die behoort tot de familie van de Cyprinidae.
Het is een van de talrijkste vissen van Nederland en door zijn gewicht vaak de belangrijkste vis qua biomassa.

De maximale lengte is 90 cm.
Normale lengten zitten in het bereik van 40 tot 60 cm en brasems boven de 70 cm komen alleen in specifieke omstandigheden met een lage stand aan brasem voor.

Het officiële record (International Game Fish Association) is 6,01kg voor een brasem, gevangen in Zweden in 1984.

Er bestaan natuurlijk meerdere genoteerde records, al dan niet geverifieerd, maar deze worden meestal niet publiek gemaakt om een overrompeling van goede visstekken te vermijden.

Engels : common bream, freshwater bream, bream, bronze bream, carp bream
Duits : Brachse, Brachsen, Brachsme(n), Brasse, Bresen, Blei
Frans : La Brème commune


Deze brasem (gevangen in België - 2009) woog 7,3 kg
auteur :     CC 3.0

De volwassen brasem heeft een typische ruitvorm, is afgeplat en heeft een lange anaalvin en een korte puntige rugvin.
Zo kunnen ze 's zomers wel herkend worden als het zuurstofgebrek ze naar de oppervlakte dwingt.
De vinnen zijn grij zig of zwart en nooit gekleurd.
In de paaitijd kunnen mannetjes herkend worden aan de paaiuitslag, keiharde wratjes op de kop en kieuwdeksel.
De kleur is variabel en hangt sterk samen met de helderheid en begroeiing van het water.
Bij helder begroeid water krijgt de brasem een bronzen kleur, in rivieren en troebele plasjes is hij meer zilverachtig met een wat gelige gloed.

Zeer jonge brasems worden meestal niet als zodanig herkend omdat de visjes dan nog heel slank zijn.
Ze zijn zilverachtig, sterk afgeplat en hebben een lange anaalvin.
Ze kunnen worden onderscheiden van voorns door het afgeplatte lichaam en de lange anaalvin.
Van kolblei kan men ze alleen onderscheiden door de schubben te tellen (m.b.v. foto of loep).Brasem

De brasem wordt vaak verward met de kolblei, maar eigenlijk is het vrij simpel de soorten uit elkaar te houden.
De kolblei heeft aan het begin van zijn gepaarde vinnen een rode vlek, de brasem heeft borstvinnen die tot voorbij de aanhechting van de buikvin komen.
Een andere manier om ze te onderscheiden is de geur, brasem heeft een heel sterke geur (en veel slijm), kolblei ruik je niet zo snel.
Bovendien is bij de kolblei de diameter van het oog gelijk aan de afstand van de bek tot het oog.
Bij brasem is dit niet zo.
De kolblei heeft dus in verhouding een groter oog.

Ook kruisingen van brasem en kolblei komen voor en recentelijk worden ook Donaubrasems (Ballerus sapa) gevangen, die aan de enorm lange anaalvin en het iets slankere postuur te herkennen zijn.Brasem

In elk water dat groot genoeg is komt in Nederland brasem voor.
Ze komen veel voor in kleine en grote rivieren, maar ook in sierwater, polderwater, zandafgravingen, tichelgaten en kanalen.

De brasem is een scholenvis, zelfs de heel grote exemplaren komen nog in kleine groepjes voor.
Op gunstige plaatsen graven de brasems gezamenlijk in de modder of het zand, waar ze eetbare bodemdiertjes uitfilteren.
Modder en plantendelen worden weer uitgespuugd.
Soms schakelen brasems over op watervlooien of andere diertjes in de middelste waterlagen.
Ze prefereren de diepere gedeeltes van het water.
's Avonds en 's nachts azen ze wel vaak op ondiep water.Een brasem op het bord

Met het verdwijnen van de waterplanten is de snoekstand hard achteruitgegaan, omdat jonge snoeken zich niet meer kunnen verschuilen en ten prooi vallen aan grotere soortgenoten (kannibalisme).

Hierdoor treedt een enorm geboorte-overschot van voornamelijk jonge brasems op ('verbraseming').
Deze jonge brasems eten bovendien het dierlijk plankton op, dat zich met plantaardig plankton pleegt te voeden.
Tot een grootte van ca 42 cm zijn de kieuwaanhangsels van de brasem fijn genoeg om Daphnia uit te filteren.
Op 'verbrasemd' water lijkt dat ook een magische groottegrens te zijn.
Grotere brasems moeten overschakelen op bodemvoedsel (muggelarven), dat niet in voldoende hoeveelheid aanwezig is om de brasem nog verder te laten groeien.
Ook andere karperachtigen (voorns) groeien slecht in deze wateren doordat de enorme aantallen vissen niet voldoende voedsel kunnen bemachtigen.
Deze brasems worden wel schierbliek genoemd.

Hierdoor neemt de vertroebeling van onze binnenwateren nog meer toe.
Grote brasems woelen bovendien - bij het zoeken naar voedsel - de bodem om, zodat naar de bodem gezakte fosfaten opnieuw in circulatie komen.
In sommige binnenwateren heeft deze 'verbraseming' tot gevolg gehad, dat vissoorten als snoek, baars en ruisvoorn verdwenen of zeer slecht groeien.

Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - www.igfa.org
            - tinternet

08-04-2012 om 10:50 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:vissen
(0)
07-04-2012
nieuwsgierig h�Braque Français type Pyrénées
Braque Français type Pyrénées
bra
B     b    B     b    18  a 64
Braque Français type Pyrénées

De Braque Français kent twee types, de grote of type Gascogne en de kleine of type Pyrénées.
Ze hebben dezelfde oorsprong en geschiedenis.

De honden komen uit de streek van de Pyrénéeën en uit de streek Gascogne, waar ze al vele jaren bekend zijn als jachthond.

De Pyrénée is nauw verwant aan de Spaanse pointer of Perdiguero de Burgos.
Het is een uitstekende jachthond die met de neus hoog in de lucht jaagt.
Hij is wat verfijnder van bouw dan zijn grote broer de Gascogne.

Engels : Braque français type Pyrénées Dogs
Duits : Braque français typ Pyrénées
Frans : Braque Français type Pyrénées(petite taille)


Braque Français type Pyrénées
Classificatie FCI: Groep 7 Sectie 1.1 #134

Een volwassen Pyrénée wordt ongeveer 47 tot 58 centimeter hoog.

De vacht is effen bruin, wit met bruine vlekken, bruinschimmel, al dan niet met tanaftekening boven de ogen, aan de lippen en op de benen.Braque Français type Pyrénées - bruinschimmel

De Braque Français is een intelligente hond, makkelijk trainbaar mits hij voelt dat hij de waardering krijgt die hem toekomt.
Het is een gevoelige hond die zeer op zijn baas gesteld is en veel voor hem zal willen doen.

De Braque Français is een jachthond en gezelschapshond.

De Braque Français type Pyrénées zijn zachtmoedig, zijn erg gehoorzaam en hebben een rustige aard.
De honden kunnen goed met kinderen en zijn gehoorzaam aan de mensen.
Ze leren veel.Braque Français type Pyrénées - met buit

De Braque Français type Pyrénées is een uitstekende jachthond met een opvallend goede neus.
Hij is waardig en vriendelijk en een bevlogen jager, maar ook in huis is hij uiterst aangenaam gezelschap: rustig en aanhankelijk.

Braque Français type Pyrénées heeft voldoende ruimte en lichaamsbeweging nodig, maar ze kunnen zich ook goed aanpassen binnen in huis.

Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - www.hondencentrum.com
            - www.hondenrassen.nl
            - tinternet

07-04-2012 om 16:32 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:honden
(0)
nieuwsgierig h�Braque Français type Gascogne
Braque Français type Gascogne
bra
B     b    B     b    18  a 63
Braque Français type Gascogne

De Braque Français kent twee types, de grote of type Gascogne en de kleine of type Pyrénées.
Ze hebben dezelfde oorsprong en geschiedenis.

De honden komen uit de streek van de Pyrénéeën en uit de streek Gascogne, waar ze al vele jaren bekend zijn als jachthond.
De Gascogne is nauw verwant aan de Spaanse pointer of Perdiguero de Burgos maar ook invloeden van de Italiaanse pointer of Bracco Italiano worden gesuggereerd.
Het is een uitstekende jachthond die met de neus hoog in de lucht jaagt.
Hij is wat grover van bouw dan zijn kleinere broer de Pyrénée.

Engels : Braque français type Gascogne Dogs
Duits : Braque français typ Gascogne
Frans : Braque Français type Gascogne(grande taille)


Braque Français type Gascogne
Classificatie FCI: Groep 7 Sectie 1.1 #133

Een volwassen reu wordt ongeveer 56 tot 65 centimeter hoog.

De vacht is effen bruin, wit met bruine vlekken, bruinschimmel, al dan niet met tanaftekening boven de ogen, aan de lippen en op de benen.Braque Français type Gascogne - bruinschimmel

De Braque Français is een intelligente hond, makkelijk trainbaar mits hij voelt dat hij de waardering krijgt die hem toekomt.
Het is een gevoelige hond die zeer op zijn baas gesteld is en veel voor hem zal willen doen.

De Braque Français is een jachthond en gezelschapshond.

De Braque Français type Gascogne kan goed overweg met kinderen, zeker als zij er mee opgroeien.Braque Français type Gascogne - pup

De Braque Français is een uitstekende jachthond met een opvallend goede neus.
Hij is waardig en vriendelijk en een bevlogen jager, maar ook in huis is hij uiterst aangenaam gezelschap: rustig en aanhankelijk.

Braque Français type Gascogne heeft voldoende ruimte en lichaamsbeweging nodig.
Het jagen zit echt in het ras en deze energie moeten zij kwijt.

Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - www.hondencentrum.com
            - tinternet

07-04-2012 om 09:55 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
Categorie:honden
(0)
06-04-2012
nieuwsgierig h�Braque du Bourbonnais
Braque du Bourbonnais
bra
B     b    B     b    18  a 62
Braque du Bourbonnais

De Braque du Bourbonnais is een hondenras dat afkomstig is uit Frankrijk.
Het is een jachthond, die vooral wordt gebruikt in het water en voor de jacht op vogels.
Het is een oud ras, dat al in de 16e eeuw bekend was.

In 1925 is de eerste Braque du Bourbonnais Club opgericht door een aantal toegewijde fokkers.
In 1930 kwamen zij met de eerste rasstandaard.
Door de tweede wereldoorlog werd al het werk van de club tenietgedaan en door de Franse kennelclub (FCI) van de lijst geschrapt.

Engels : Bourbonnais Pointing Dog, Bourbonnais Pointer, Braque du Bourbonnais
Duits : Braque du Bourbonnais
Frans : Braque du Bourbonnais


Braque du Bourbonnais
Classificatie FCI: Groep 7 Sectie 1 #179

Een volwassen reu wordt ongeveer 51 tot 57 centimeter hoog.
De teef blijft iets kleiner met een hoogte van 48 tot 55 centimeter.
Het gewicht van een volwassen reu ligt tussen de 18 en 25 kilogram, die van de teef tussen de 16 en 22 kilogram.

De vacht is lichtbruin en wit of enigszins reekleurig.
Grote aftekeningen zijn er bijna niet, maar over het hele lichaam zijn wel kleine vlekken te zien.
De hond heeft verder een korte en dichte beharing.
Hoewel de vacht vet dient te zijn, mag deze niet glanzen volgens fokkers.Braque du Bourbonnais

De Braque du Bourbonnais is een zeer ontspannen ras.
Hij is intelligent en de meest evenwichtige van de Franse Brakken.
Hij heeft veel uithoudingsvermogen en apporteert graag.
Van vroeger uit is het dan ook een echte jachthond.
Tegenwoordig gebruikt men hem hier nog steeds voor.

Wat veel mensen echter niet weten, is dat dit dier ook een uitstekende gezinshond is.
De omgang met kinderen en soortgenoten verloopt meestal prima bij deze Brakken.
Als het ras al op jonge leeftijd in aanraking komt met katten en andere huisdieren verloopt het contact hiermee vrijwel altijd goed.Braque du Bourbonnais

Tussen 1963 en 1973 is er niet één Braque du Bourbonnais geregistreerd door de strikte regels die het staartloze ras moet hebben.
Door deze strikte regels verloren de fokkers ook hun interesse.

In 1970 Heeft Michel Comte en een aantal fokkers de koppen bij elkaar gestoken om het ras te redden.
Dit leidde in 1982 tot de tweede oprichting van de Braque du Bourbonnais Club.

Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - www.hondenencyclopedie.be
            - tinternet

06-04-2012 om 19:42 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:honden
(0)
nieuwsgierig h�bel20-aex 6/4/2012
beurs 6 april 2012

Beurzen op Goede Vrijdag
in West-Europa en de Verenigde Staten gesloten

06-04-2012 om 17:37 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:beurs
(0)
nieuwsgierig h�Braque de l'Ariège
Braque de l'Ariège
bra
B     b    B     b    18  a 61
Braque de l'Ariège

In tegenstelling tot de meeste andere Franse Pointers die naar hun omgeving werden vernoemd, stamt deze Braque d' Ariège niet af van de inheemse Hounds van zijn omgeving.
Dit weten we zeker, omdat de Hound van Ariège een zuivere ontwikkeling is uit de 20ste eeuw.

De meest aannemelijke theorie aangaande hun creatie is dat zij een oude kruising vertegenwoordigen tussen de Spaanse Pointer en de Bracco Italiano.
De Ariège ontving nieuw bloed tijdens de 20ste eeuw, voornamelijk van de Braque Saint-Germain, maar ook van de Braque Français.

De kruisingen resulteerden in een gladdere en snellere hond.
De Braque de Toulouse et de l' Ariège, die groot en levendig is, was eens een langzame en rustige jager, maar is nu lichtvoetiger en eleganter.
Hij blijft echter één van de grootste en krachtigste van de Franse Pointers.
Het is een grote, zeer waardige hond van edel ras en toch elegant ondanks zijn groot formaat en stoerheid.

Engels : Ariege Pointing Dog, Ariege Pointer, Braque de l'Ariège
Duits : Braque de l'Ariège
Frans : Braque de l'Ariège


Braque de l'Ariège
Classificatie FCI: Groep 7 Sectie 1 #177

Hoogte van de Braque de l'Ariège is 60-70 cm.
Het gewicht van de Braque de l'Ariège is 40-45 kg.

De kleur van de Braque de l'Ariège is overwegend wit met oranje of bruine platen.
Spikkels zijn toegestaan.Braque de l'Ariège

De Braque de l'Ariège is buitengewoon breed inzetbaar in de jacht.
Dit ras leert snel en is gemakkelijk in de omgang en zeer vriendelijk.
Ze zijn gehecht aan hun baas en zacht van aard.
Het zijn uitstekende honden op veerwild, en ook voor haarwild worden ze gebruikt.
Ze zijn zeer gedreven in hun werk.Braque de l'Ariège

Ze hebben veel beweging nodig, het zijn schatten van honden, maar ze moeten hun energie kwijt kunnen, ze zijn ook erg groot dus om ze de hele dag binnen te hebben is geen optie want ze hebben vrijheid nodig om zich te kunnen bewegen.
De beweging is daarom bij hen van groot belang in de zin van een grote tuin waar zij lekker de hele dag kunnen spelen.

De honden hebben niet veel verzorging nodig, ze hebben een korte vacht en deze is erg fijn waardoor de verzorging maar minimaal is.
Het gaat om een fijne beharing en deze zorgt voor een goede bescherming tegen de kou.

Ze kunnen met kinderen overweg maar ze zijn erg groot, laat ze daarom van jongs af aan aan de kinderen wennen zodat zij er ook rustig naar toe kunnen lopen.

Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - www.hondencentrum.com
            - www.hondenrassen.nl
            - tinternet

06-04-2012 om 07:02 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:honden
(0)
05-04-2012
nieuwsgierig h�bel20-aex 5/4/2012
beurs 5 april 2012

Slotkoers    Bel20     5 april 2012Bron : De Telegraaf - DFT

Slotkoers    AEX     5 april 2012Bron : De Telegraaf - DFT

05-04-2012 om 17:48 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:beurs
(0)
nieuwsgierig h�Braque d'Auvergne
Braque d'Auvergne
bra
B     b    B     b    18  a 60
Braque d'Auvergne

De Braque d' Auvergne (of Bleu d' Auvergne, Auvergne Pointer) behoort tot de rassengroep van de Staande Honden van het Brak-type.
Al jaren bestaat het idee dat de Braque Français veranderd is onder invloed van zijn omgeving of door behendige selectie.

Een andere, eveneens interessante suggestie is, dat hij van Malta kwam.
Dit volgens een hypothese die gebaseerd is op het eenvoudige idee dat leden van de Orde der Maltezers, waar ook Franse ridders eens deel van uitmaakten, deze honden terug meenamen naar Frankrijk, toen de Orde in 1798 werd opgeheven.

Helaas ontbreekt voor beide mogelijkheden van oorsprong overtuigend bewijsmateriaal.
Maar de Braque d' Auvergne laat deze onwetendheid niet aan zijn hart komen, het is en blijft een verfijnd ras met uitstekende mogelijkheden.

Engels : Braque d'Auvergne
Duits : Braque d'Auvergne
Frans : Braque d'Auvergne


Braque d'Auvergne
Classificatie FCI: Groep 7 Sectie 1 #180

Deze 'Bleu' heeft een relatief mager uiterlijk, hoewel het een middelgrote en zeer krachtige hond is.
Het is een taaie hond met behoorlijk lange benen.
Een gelijkenis met de Pointer valt niet te ontkennen.
Het is een sterke en actieve hond, met een fantastisch reukvermogen.

Deze Braque d' Auvergne is een echte jachthond : met zijn neus in de lucht zoekt hij systematisch het veld af.
Hij blijft dicht bij de jager, dringt door in het kreupelhout en gaat te water.
De eerste rasstandaard van deze hond werd gepubliceerd in 1965.Braque d'Auvergne

De Braque d'Auvergne reu is 57-63 cm en de teef 55-60 cm.
Het gewicht van de Braque d'Auvergne is 25-35 kg.

De kleur van de Braque d'Auvergne wordt omschreven als blauw gespikkeld.
Dit wil zeggen een hond met een witte ondergrond die opvallend veel schimmeltekening heeft, kleine spikkels dus.
De kleurvariant zwartschimmel komt ook voor.
Soms heeft de Braque d'Auvergne kleine zwarte platen, zwarte aftekening aan het hoofd is gewenst en heeft de voorkeur.Braque d'Auvergne

Het is een sterke en actieve hond met een uitstekende neus.
De Braque d'Auvergne is een jachthond in alle opzichten.
Hij is baasgericht en gaat niet ver weg, is hard voor zichzelf en zwemt graag.
Hij is temperamentvol en heeft een groot uithoudingsvermogen.

De Braque d'Auvergne is een intelligente hond, wat de opvoeding vergemakkelijkt.
Een strenge en harde aanpak doet dit dier geen goed.
Een consequente en vriendelijke opvoeding is hier het alternatief.

De Braque Bleu d'Auvergne moet veel rennen en apporteren.
Een baas die niet van plan is te gaan jagen met deze hond, moet er voor zorgen dat dit dier voldoende beweging krijgt.
Op die manier is de hond rustig wanneer hij in huis is.

Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - www.hondencentrum.com
            - www.hondenplaza.nl
            - tinternet

05-04-2012 om 13:28 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:honden
(0)
nieuwsgierig h�Braque Saint-Germain
Braque Saint-Germain
bra
B     b    B     b    18  a 59
Braque Saint-Germain

De Braque Saint-Germain behoort tot de hondenrassengroep van de Continentale Staande Honden van het Brak-type.

Net als de Engelse Pointers, stammen de Franse Pointers af van de Spaanse Pointer.
De geschiedenis van de Braque Saint-Germain kan worden teruggevoerd naar de donkere dagen van Louis XV, of zelfs vroeger.
Schilderijen die vandaag de dag in het Louvre hangen, geven een indruk van de oudheid en zuiverheid van het ras.
In de 18de eeuw werden deze eerste Brakken beschouwd als één ras.

Engels : St. Germain Pointing Dog, Saint Germain Pointer, Compiège Pointer
Duits : Braque Saint-Germain
Frans : Braque Saint-Germain


Braque Saint-Germain
Classificatie FCI: Groep 7 Sectie 1 #115

De Saint-Germain, erkend als apart ras, verscheen voor het eerst tijdens het bewind van Charles X.
Reeds in de eerste helft van de 19de eeuw werd hij zeer gewaardeerd, hoewel hij toen minder 'verfijnd' was dan tegenwoordig.
Hun elegantie viel erg in de smaak bij de toenmalige jagers uit Parijs.

Hij is waarschijnlijk de mooiste onder de bruikbare Franse Pointers.

Deze Braque Saint-Germain is elegant en goed geproportioneerd.
Het is een soepel gebouwde hond, met niet minder zware botten dan zijn collega Pointers.Braque Saint-Germain

De Braque St. Germain reu is 50-62 cm, de teef 54-59 cm.
Het gewicht van de Braque St. Germain is 25-30 kg.

Kleur: Wit met oranje spikkels.
Enkele kleine vlekken zijn toegestaan.

De Braque St. Germain is een energieke hond die veel beweging nodig heeft.
Het is een hond die graag en veel wil werken.Braque Saint-Germain honden

Hij is kalm en rustig van aard, leert vlot en is onvermoeibaar.
Hij is een zeer enthousiast jager en kan zijn eigenzinnigheid behoorlijk tentoonspreiden als hij zijn energie niet kwijt kan.
Het is een vriendelijke, zachtaardige en gewillige hond die zeer op zijn baas gesteld is.

Hij verdraagt warmte uitstekend, kou wat minder.

De Braque St. Germain heeft behoefte aan voldoende ruimte en lichaamsbeweging.

Door zijn korte vacht heeft deze hond maar weinig verzorging nodig.
Hij hoeft maar een aantal keren per seizoen geborsteld te worden.
Verder is het belangrijk dat zijn oren vaak worden nagekeken.
Houdt de gehoorgangen goed schoon om infecties te voorkomen.

Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - tinternet

05-04-2012 om 05:40 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
Categorie:honden
(1)
04-04-2012
nieuwsgierig h�bel20-aex 4/4/2012
beurs 4 april 2012

Slotkoers    Bel20     4 april 2012Bron : De Telegraaf - DFT

Slotkoers    AEX     4 april 2012Bron : De Telegraaf - DFT

04-04-2012 om 17:50 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:beurs
(0)
nieuwsgierig h�Braque Dupuy
Braque Dupuy
bra
B     b    B     b    18  a 58
Braque Dupuy

De Braque Dupuy behoort tot de rassengroep van de Continentale Staande Honden van het Brak-type.
Hij is de grootste van de Franse Brakken en staat hoog op zijn poten.

Zijn exacte oorsprong is onbekend, maar men veronderstelt dat hij in het begin van de 19de eeuw reeds aanwezig was in Poitou.
Hij is ook één van de oudste Brakken en heeft zodoende een meer 'hound-achtig' uiterlijk dan zijn verwanten, de Braque d'Auvergne, de Braque d'Ariege, de Braque du Bourbonnais en de Braque Saint-Germain.

De Dupuy is niet alleen groot, maar ook elegant en relatief snel.
Sommigen geloven zelfs in een inmenging van de Greyhound of de Sloughi.
Deze Braque Dupuy is een uitstekende jachthond op grote terreinen of in open veld.

Engels : Dupuy Pointer, Pointing Dog
Duits : Dupuy-Vorstehhund
Frans : Braque Dupuy


Braque Dupuy
Classificatie FCI: Groep 7 Sectie 1 #178

De Franse Revolutie liet echter ook bij dit ras zijn sporen na en halveerde de Dupuy populatie.
Slechts enkele exemplaren konden gered worden in de abdij van Argensols.

Hoewel deze Brak wel in het water wil werken, doet hij dit eigenlijk liever niet.

De officiële rasstandaard van deze hond werd in 1963 door de FCI gepubliceerd.Braque Dupuy

De schofthoogte gaat voor reuen tot 68 cm en voor teven tot 66 cm.
Het gewicht bedraagt 22 tot 28 kg.
De Braque Dupuy is een combinatie van soepelheid, lichtheid en sterkte.
Hij bezit een schitterende kastanjebruin met witte vacht.
Het hoofd is lang, verfijnd en droog.
De oren zijn hoog op de schedel geplaatst.
De snuit lijkt op die van een ram, en heeft een geringe stop.
De borst is groot en de buik licht opgetrokken.
De staart zit laag.Braque Dupuy

De Braque Dupuy heeft een 'gehaast' karakter.
Hij is intelligent en altijd actief tijdens de jacht.
In open terrein heeft de Dupuy een benijdenswaardige snelheid.

Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - tinternet

04-04-2012 om 02:47 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:honden
(0)
03-04-2012
nieuwsgierig h�bel20-aex 3/4/2012
beurs 3 april 2012

Slotkoers    Bel20     3 april 2012Bron : De Telegraaf - DFT

Slotkoers    AEX     3 april 2012Bron : De Telegraaf - DFT

03-04-2012 om 17:50 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:beurs
(0)
nieuwsgierig h�Brangus
Brangus
bra
B     b    B     b    18  a 57
Brangus

Brangus is een oorspronkelijk Amerikaans runderras, dat een kruising is tussen een Zebu koe (Bos indicus) meestal Brahman of Nelore en de Europese koe (Bos taurus) van het oorspronkelijke Engelse ras Aberdeen Angus.
De dieren zijn met name geschikt voor vleesproductie waar slechte voedings- en klimatologische omstandigheden heersen.
Een officiële Brangus is voor 3/8 tot 5/8e deel Angus en 5/8 tot 3/8e deel Zebu.
Het ras was oorspronkelijk zwart, maar er is ook een rode variant.Brangus stier

De verspreiding is met name in de sub-tropisch en tropische delen van de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en in Australië.
In Argentinië is Brangus het meest gebruikte vleesras in gebieden met periodieke voedselschaarste en/of hogere temperaturen naast het Angus ras voor de gematigde gebieden waar altijd voldoende voedsel is.

De eerste succesvolle kruising vond plaats in 1912 in de Amerikaanse staat Louisiana.
Men wilde door middel van een kruising de hardheid en het aanpassingsvermogen van de Zebu combineren met het lekkere, malse, gemarmerde vlees van de verbeterde Amerikaanse Aberdeen Angus.Brangus koe met kalf

In 1949 verenigden de fokkers zich in het IBBA (International Brangus Breeders Association).
Brangus wordt als merknaam gevoerd door het IBBA.
Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden ook fokkersorganisaties in met name Argentinië (www.brangus.org.ar) en Australië (www.brangus.com.au) en later ook in vrijwel alle andere Zuid-Amerikaanse landen.Brangus kalf
auteur : Beck Shook

Sinds 1963 is het ras ook ingevoerd in Zuid-Afrika.

Mr. Raymond Green in Ladysmith, Natal begon in 1963 met een fokprogramma voor het Brangus ras.
De eerste Brangus Club werd er opgericht in 1976 om erkenning te krijgen voor het ras.

In 1986 besloot het South African Stud Book Association de methodes van de Brangus breeders society of South Africa te erkennen.

Momenteel zijn er meer dan 110 fokkers met ongeveer 18000 geregistreerde stuks vee in Zuid-Afrika.

' The Brangus Cattle Breeders' Society of South Africa '

Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - tinternet

03-04-2012 om 09:53 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:dieren
(0)
02-04-2012
nieuwsgierig h�Brandvlerkvlinder
Brandvlerkvlinder
bra
B     b    B     b    18  a 56
Brandvlerkvlinder

De Brandvlerkvlinder (Pheosia tremula) is een vlinder uit de familie van de tandvlinders (Notodontidae), die verspreid over Europa voorkomt, tot aan de poolcirkel.

De brandvlerkvlinder is in Nederland en België een gewone soort die verspreid over het hele gebied voorkomt.

Engels : Swallow Prominent
Duits : Pappel-Zahnspinner, Espen-Porzellanspinner
Frans : la Porcelaine
Oude Nederlandse naam : brandvlerk-beervlinder, peppelbrandvlerkvlinder, populierenbrandvlerkvlinder, porseleinvlinder


Brandvlerkvlinder
auteur : Fvlamoen    CC 3.0

Hij heeft een voorvleugellengte van 22 tot 28 mm.

Het imago kan vrij gemakkelijk verward worden met de berkenbrandvlerkvlinder.
Deze laatste is echter kleiner, en de witte wigvormige figuur aan achterrand aan de binnenkant van de voorvleugel is breder en korter.Rups van het brandvlerkvlinder
auteur : Gyorgy Csoka    CC 3.0

De waardplanten van de brandvlerkvlinder zijn de populier, met name ratelpopulier, wilg en berk.

De vlinder overwintert als pop onder de grond.Pheosia tremula
auteur : Kurt Kulac    CC 3.0

Pheosia: pheos = een stekelige plant, een doorn; naar de tapse witte vlek aan de achterrand van de vleugel.
Deze vlekken zijn kenmerkend voor de enige twee soorten die Hübner in de genus onderbracht.

tremula: tremula = bibberen, beven: waarschijnlijk naar de bevende bewegingen van rups en vlinder en wellicht met een woordspeling ook verwijzend naar Populus tremula, ratelpopulier; de voedselplant volgens Linnaeus.
Als de naam uitsluitend was gebaseerd op deze voedselplant zou Clerck 'tremulae' hebben geschreven.

Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - tinternet

02-04-2012 om 22:31 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:insecten
(0)
nieuwsgierig h�bel20-aex 2/4/2012
beurs 2 april 2012

Slotkoers    Bel20     2 april 2012Bron : De Telegraaf - DFT

Slotkoers    AEX     2 april 2012Bron : De Telegraaf - DFT

02-04-2012 om 17:47 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:beurs
(0)
nieuwsgierig h�Brandts vleermuis
Brandts vleermuis
bra
B     b    B     b    18  a 55
Brandts vleermuis

De Brandts vleermuis (Myotis brandtii) is een vleermuis uit de familie der gladneuzen.
Deze soort lijkt veel op de baardvleermuis, en wordt meestal gezien als een nauwe verwant daarvan, maar genetisch onderzoek wijst uit dat Brandts vleermuis verwant is aan een grote groep Amerikaanse Myotis-soorten.

De Brandts vleermuis komt in praktisch heel Europa voor, en in Azië van Rusland tot Mongolië.
Hij ontbreekt in Scandinavië, IJsland en Noord-Rusland.

Engels : Brandt's Bat
Duits : Große Bartfledermaus
Frans : le Murin de Brandt, Vespertilion de Brandt


Brandts vleermuis
auteur : A.V.Borissenko (Борисенко)    CC 3.0

Het dier lijkt erg veel op de baardvleermuis en de watervleermuis.
Brandts vleermuizen zijn van baardvleermuizen te onderscheiden aan de hand van de penisvorm en het gebit, en van watervleermuizen door de kleinere voetjes.
De baardvleermuis wordt ook wel de "gewone baardvleermuis" of kleine baardvleermuis genoemd.
De Brandts vleermuis wordt dan de grote baardvleermuis genoemd.

Volwassen exemplaren worden tussen de 4,3 en 9,5 gram en hebben een spanwijdte van 21 tot 25,5 cm.
De kop-romplengte is 37 tot 51 mm, en de staartlengte is 32 tot 44 mm.
Hij heeft een lichtbruine vacht, soms met een gouden glans.
De onderzijde is lichtgrijs met een gelige glans.
De snuit, oren en vleugels zijn donkerbruin.
Anders dan de baardvleermuis heeft de Brandts vleermuis een lichter binnenoor, en is de oor korter.

Het geluid dat ze maken heeft een frequentie van 30 à 75 kHz, waardoor het buiten het menselijk gehoorbereik ligt en slechts met zogenaamde batdetectoren waar te nemen is.
Ook dan is het vrijwel niet te onderscheiden van de water- en baardvleermuis.Myotis brandtii
auteur : ©Rollin Verlinde op www.natuurbeleving.be

De Brandts vleermuis houdt een winterslaap van oktober tot maart/april.
De winterslaap houden ze in koele, ondergrondse verblijven, als grotten, mijnen, tunnels en kelders, tot 1730 meter hoogte in Zwitserland.

De soort houdt van parkachtig landschap, vlakbij water, tot 1270 meter hoogte.
In Nederland komt het dier in vrijwel het gehele land voor.
De vleermuis jaagt voornamelijk boven open bosland of boven het water op kleine insecten als vliegen.
Een kwartier na zonsondergang vliegt hij meestal uit, maar hij kan ook voor zonsondergang worden waargenomen.
Zijn jachtgebied ligt 1 à 3 kilometer van zijn dagverblijf.
's Zomers leven de vrouwtjes met hun jongen in kraamkolonies die meestal 20 tot 60, maar soms wel 70 vrouwtjes kunnen omvatten.

Soms wordt deze kraamkolonie gedeeld met andere vleermuizen, als ruige dwergvleermuis, baardvleermuis, watervleermuis.
De mannetjes leven dan alleen.
De Brandts vleermuis krijgt slechts één jong per worp.
Vrouwtjes worden waarschijnlijk in het tweede jaar geslachtsrijp.
Zowel 's zomers als 's winters kunnen ze gebruikmaken van door de mens gemaakte voorzieningen als gebouwen, maar ook kunnen ze leven in grotten en bomen.
Waarnemingen in de stad zijn goed mogelijk, maar hij komt daar minder vaak voor dan de baardvleermuis.
De oudst bekende Brandts vleermuis was 19 jaar en 8 maanden oud.Brandts vleermuis
auteur : Eric Walravens op www.afblum.be

De Brandts vleermuis staat op de Nederlandse rode lijst met de status uitgestorven in het wild.

Door gericht onderzoek naar winterslapende Brandts vleermuizen, en inzet van onderzoek met mistnetten zijn er de afgelopen jaren nieuwe waarnemigen van Brandts vleermuizen in het rivierengebied en Zuid-Limburg.
In de zomer van 2007 is de eerste Nederlandse zomerverblijfplaats van deze soort gevonden, in het oosten van het land.
Het is echter niet waarschijnlijk dat deze soort in Nederland algemeen voorkomt.

In België wordt de Brandts vleermuis sporadisch en zeer verspreid waargenomen

Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - tinternet

02-04-2012 om 10:03 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:fauna
(0)
01-04-2012
nieuwsgierig h�Brandstempel
Brandstempel
bra
B     b    B     b    18  a 54
Brandstempel (post)

In 1901 werden in het postkantoor van Den Haag proeven genomen met een brandstempel.
Het stempel werd boven een petroleumvlam verhit waarna de poststukken werden gestempeld.
Het resultaat was dat de stempelafdruk in het papier werd geschroeid.

De machine werd met de voet bediend en men kon 240 brieven per minuut "stempelen".brandstempel

Bij briefkaarten voldeed dit redelijk, bij brieven gebeurde het regelmatig dat behalve de postzegel ook de envelop en de inhoud verschroeide.
Ook is het meermalen gebeurd dat het poststuk vlam vatte.
Na een paar maanden werd de proefneming gestaakt.
Het brandstempel is echter zo vaak gebruikt, dat je regelmatig postzegels of poststukken met een brandstempel in een verzameling kunt aantreffen.de brandstempelmachine
Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - tinternet

01-04-2012 om 17:18 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Techniek
(0)
nieuwsgierig h�Brandstapel
Brandstapel
bra
B     b    B     b    18  a 53
Brandstapel

De brandstapel heeft een lange historie als methode tot het voltrekken van de doodstraf voor misdaden als hoogverraad, ketterij en hekserij.
Vooral tijdens de Inquisitie zijn veel mensen tot de brandstapel veroordeeld.

Tegenwoordig doet deze straf wreed aan, maar in de Middeleeuwen geloofde men dat de veroordeelde zijn ziel van het vagevuur zou kunnen redden door de reinigende werking van de vlammen.
Terechtstellingen op deze wijze vonden plaats in het openbaar, deels als (leed)vermaak maar vooral als waarschuwing voor de toeschouwers dat zij niet dezelfde misdrijven zouden begaan.

Engels : Death by burning, burning alive, burning to death
Duits : Scheiterhaufen
Frans : Le bûcher


William Tyndale op de brandstapel in Vilvoorde.
Uit: Foxe's Book of Martyrs.

De veroordeelde werd vastgebonden aan een rechtop staande paal met daar omheen een (meestal) nauwkeurig aangelegde verzameling brandhout.
Afhankelijk van de omstandigheden (en kennissenkring) van de veroordeelde werd soms aan naaste verwanten toegestaan om makkelijk brandbare stukken hout en papier tussen de kleding van het slachtoffer te stoppen om het proces zoveel mogelijk te bespoedigen.

In sommige gevallen werd als een soort van genade nat hout gebruikt of werd het hout zodanig neergelegd dat het vuur een grote rookontwikkeling tot gevolg zou hebben.
De veroordeelde stierf dan met enig geluk door verstikking voordat de vlammen vat op hem/haar zouden krijgen.Een slachtoffer van de inquisitie aan de brandstapel

De voornaamste reden van de Spaanse Inquisitie voor deze wijze van terechtstelling was om geen (zichtbaar) bloed te hoeven vergieten.
De Rooms-katholieke Kerk deed alles om zich te houden aan het dogma Ecclesia non novit sanguinem (de kerk is onbesmeurd door bloed).

De schattingen van het aantal mensen dat door de Spaanse Inquisitie ter dood veroordeeld is tijdens haar bestaan (van 1478 tot 1834) lopen uiteen.
Wel is uit het bestuderen van archieven gebleken dat ongeveer 2% van de door de inquisitie gevoerde processen de doodstraf als resultaat had.

De executie werd uitgevoerd door de burgerlijke overheid.
Als de verdachte berouw toonde werd hij door wurging om het leven gebracht waarna zijn lijk op de brandstapel verbrand werd.
Had de verdachte geen berouw, dan werd hij levend verbrand.Lijkverbrandingen langs de oevers van de heilige rivier, de Bagmati, India
auteur : wesselrene01 op National Geographic

• Brandstapels zijn ook gebruikt tijdens verschillende pogingen om kunst en gedachtegoed te vernietigen.
Berucht zijn onder andere de beeldenstorm en de boekverbrandingen tijdens de Kristallnacht in 1938.

• Met Pasen worden in een groot deel van Europa grote brandstapels, zogenaamde "paasvuren", aangestoken.
Ook in Nederland komt dit gebruik voor, vooral in Twente, de Achterhoek en sommige plaatsen in Drenthe en Groningen.
Het meest westelijke paasvuur wordt ontstoken in Driebergen (provincie Utrecht).

• In sommige landen, zoals India en Thailand, werden en worden brandstapels gebruikt om een dode te cremeren.

Bron :  - Wikipedia    CC 3.0
            - tinternet

01-04-2012 om 07:36 geschreven door waaroemni

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:geschiedenis
(0)
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 

voor volledig scherm
...klik hier
kerst 2014


Laatste commentaren
 • DE MAT (Maarten)
      op Kerstgroet
 • Zonnige groetjes uit Hasselt. (Jasmijn2)
      op Oklahoma
 • Kom jou een fijne Valentijn wensen ... (gita)
      op Kerstgroet
 • Fijne zaterdag, maatje(s)... (gita)
      op Kerstgroet
 • woensdaggroetjes (Frankie)
      op Kerstgroet
 • Hoofdpunten blog saagje
 • Het oude moedertje
 • De legende van de maïs
 • Mans van de Maone
 • De boer en de duivel
 • De twee advocaten(slot)

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto  Kribbelboek
 • Fijne zondag
 • Op weg naar Pasen
 • Groeten uit Knokke-Heist
 • Straks begint weer een nieuwe week
 • Alaaf, Alaaf

  waaroemni
  E-mail mij


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Gratis aanmelden bij searchengines.

  Foto

  Archief per week
 • 23/12-29/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Welkom bij De Vrolijke Bloggers
  Laatste commentaren
 • DE MAT (Maarten)
      op Kerstgroet
 • Zonnige groetjes uit Hasselt. (Jasmijn2)
      op Oklahoma
 • Kom jou een fijne Valentijn wensen ... (gita)
      op Kerstgroet
 • Fijne zaterdag, maatje(s)... (gita)
      op Kerstgroet
 • woensdaggroetjes (Frankie)
      op Kerstgroet
 • zomermissende zonloze zaterdagse zendingen (Frankie)
      op Oklahoma
 • GROETJES VAN UIT VILVOORDE (ESTER EN LEON)
      op Kerstgroet
 • Het is inderdaad veel te lang geleden dat ik hier was (marylou)
      op Kerstgroet
 • Zaterdaggroetjes maatje(s)... (gita)
      op Kerstgroet
 • Lieve groetjes en fijne dinsdag... (gita)
      op Kerstgroet
 • gelukkig nieuwjaar! (lipske)
      op Kerstgroet
 • Bijna weekend blogmaatje(s)... (gita)
      op Kerstgroet
 • Fijne start van de nieuwe week maatje ... (gita)
      op Luchtballonvaart
 • Hoi maatje (steffie)
      op Luchtballonvaart
 • Fijn weekend & Fijne feestdagen (Bernward - DF6JL)
      op Luchtballonvaart
 • hallo (lipske)
      op Luchtballonvaart
 • Lieve groetjes aus Oberhausen (Bernward - DF6JL)
      op Luchtballonvaart
 • Fijn weekend ... (gita)
      op Luchtballonvaart
 • Fijne dag maatje ... (gita)
      op Luchtballonvaart
 • Vrijdag groetjes maatje ... (gita)
      op Luchtballonvaart
 • hallo (lipske)
      op Luchtballonvaart
 • Fijne midweek blog maatje... (gita)
      op Paulus Potter
 • Fijne start van de nieuwe week ... (gita)
      op Willem Tell
 • Weekendgroetjes ... (gita)
      op Oklahoma
 • Fijne dag maatje ... (gita)
      op Apollo 12
 • hallo (lipske)
      op Apollo 12
 • Nen goeie mergent (Jeske)
      op Apollo 12
 • Fijne dinsdag ... (gita)
      op Tirpitz
 • Zondaggroetjes ... (gita)
      op US Marine Corps
 • Vrijdag groetjes maatje ... (gita)
      op Wilhelm Röntgen
 • hallo (lipske)
      op Sabena
 • Fijne midweek blog maatje... (gita)
      op Hawker Hurricane
 • Fijne start van de nieuwe week ... (gita)
      op Spaanse furie
 • Hoi Maatje (steffie)
      op Chevrolet
 • dat waren tenminste nog auto's ! (meeuw)
      op Chevrolet
 • Weekendgroetjes ... (gita)
      op Ivy Mike
 • hallo (lipske)
      op Bohemian Rhapsody
 • Donderdaggroetjes blog maatje... (gita)
      op Bohemian Rhapsody
 • Fijne dinsdag ... (gita)
      op Burger King
 • Zondaggroetjes ... (gita)
      op Metro van New York
 • Fijne dag maatje ... (gita)
      op Bunzing 2
 • Ben er weer... (gita)
      op Juan Luna
 • Hoi maatje (steffie)
      op Buntgras
 • Hallo Waaroemni,fijne avondgroetjes uit Terneuzen met veel liefs van Lilian en Paolo. (paolo)
      op Bungeejumpen
 • hallo (lipske)
      op The Walt Disney Company
 • Dinicreatief (Dini)
      op Bulwers fazant
 • MAANDAG!!! MAAK ER EEN FIJNE DAG VAN. (Rachel Belmans)
      op Bell X-1
 • hallo (lipske)
      op Bultkrokodil
 • Dag blogmaatje (Beverse Weetjes)
      op Great Chicago Fire
 • Dinicreatief (Dini)
      op Bulthaarmos
 • EERSTE GROETJES VAN UIT TURKYE! (Rachel Belmans)
      op Bullterriër
 • Dag Waaroemni,we wensen je een heel fijne zondag toe,groetjes uit Terneuzen met veel liefs van Lilian en Paolo. (paolo)
      op Bullterriër
 • Zondaggroetjes ... (gita)
      op Bullterriër
 • Hoi maatje (steffie)
      op Bullshitbingo
 • Dag Waaroemnie.Na onze 5-3 overwinning tegen K.FC.Izegem kom ik Je graag nog een fijne en gezellige zaterdagnamiddag toewensen. (Jos Vande Ghinste)
      op Bullshitbingo
 • Lieve weekendgroetjes! (Cates)
      op Bullshitbingo
 • Weekendgroeten blogmaatje(s) (Rudi)
      op Werelddierendag
 • Een fijn weekend gewenst (Benthe)
      op Werelddierendag
 • Fijne dag maatje ... (gita)
      op Werelddierendag
 • hallo (lipske)
      op Werelddierendag
 • Fijne midweek blog maatje... (gita)
      op Bullers albatros
 • Dag Waaroemni,prachtige fotoreportage,fijne midweekse groetjes uit Terneuzen met veel liefs van Lilian en Paolo. (paolo)
      op Bullers albatros
 • MAAK ER EEN MOOIE DAG VAN!! (Rachel Belmans)
      op Bullers albatros
 • Hoi maatje (steffie)
      op Bullers albatros
 • fijne avond ! (meeuw)
      op Bullers albatros
 • Prachtige foto's met een mooie beschrijving (José)
      op Bullers albatros
 • Dag Waaroemnie.Ik wens Je een heerlijke zonnige dinsdag toe. (Jos Vande Ghinste)
      op Bullers albatros
 • Een tof weekske wens ik je ! (Jeske)
      op The Flintstones
 • Goede morgen. (Jos Neys)
      op The Flintstones
 • Fijne maandag maatje... (gita)
      op The Flintstones
 • Het is maar hoe je het bekijkt. Ik wens je een heel mooie zondag. (Loek)
      op De Fabeltjeskrant
 • Dag Waaroemni,fijne zondag met groetjes uit Terneuzen van Lilian en Paolo. (paolo)
      op De Fabeltjeskrant
 • Lieve zondaggroetjes ... (gita)
      op De Fabeltjeskrant
 • Hallo (Athea)
      op Dag van de klant
 • die mennekes hebben allebei gelijk.. (Alda Bosmans)
      op Dag van de klant
 • een lieve groet ... (meeuw)
      op Dag van de klant
 • fijn weekend.... (Martine)
      op Dag van de klant
 • Veel kleine winkels zijn er niet meer, warenhuizen daarentegen wel (Annie & Rogier)
      op Dag van de klant
 • Fijn weekend gewenst ...uit Retie :lol: (Jeske)
      op Dag van de klant
 • Weekendgroetjes ... (gita)
      op Dag van de klant
 • hallo (lipske)
      op Biosfeer 2
 • Lieve dinsdaggroetjes blog maatje... (gita)
      op Honda
 • De herfst is begonnen (Wilfried)
      op Das Rheingold
 • Lieve zondaggroetjes ... (gita)
      op Das Rheingold
 • Vrijdag groetjes maatje ... (gita)
      op Armada de Moluccas
 • hallo (lipske)
      op Armada de Moluccas
 • Midweekgroetjes ... (gita)
      op Bullenpees
 • Fijne start van de nieuwe week blogmaatje ... (gita)
      op General Motors
 • Weekendgroetjes ... (gita)
      op Windows ME
 • hallo (lipske)
      op Newport Transporter Bridge
 • Lieve donderdaggroetjes ... (gita)
      op Newport Transporter Bridge
 • Fijne dag maatje ... (gita)
      op Californië
 • Goedemorgen Waaroemnie.Na 3 maand ben ik er gelukkig weer bij. (Jos Vande Ghinste)
      op Californië
 • HI (Myette)
      op Californië
 • Lieve zondaggroetjes ... (gita)
      op Star Trek
 • Vrijdag groetjes maatje ... (gita)
      op ATP World Tour Finals
 • Midweekgroetjes ... (gita)
      op George Eastman - Kodak
 • Fijne start van de nieuwe week maatje... (gita)
      op Paleis Huis ten Bosch
 • Hallo, alweer weekend maatje ... (gita)
      op Vrij Nederland
 • Veel liefs op donderdag .... (gita)
      op Vredespaleis

 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!