NIEUW: Blog reclamevrij maken?
MET SNELTREINVAART DOOR DE DAGEN
Foto

Foto

Inhoud blog
 • 5127
 • 5126 DE VLAAMSE ERFZONDE
 • 5125 VERBETERD
 • 5124
 • 5023


  Foto

  Zoeken in blog


  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   

  Zoeken in blog


  VOOR WIE GRAAG EEN EINDJE MEERIJDT
  25-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5127

  ****

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Aan de UGent is de wind gekeerd. Echt? Is de wind gekeerd? Zodanig dat zelfs de muren daar omver zijn geblazen?

  Ja, zeker, de wind is gekeerd. Hiij waait in ieder geval niet meer zo hard van de hoge toren. Dat, alhoewel ‘Het Onderzoek’ nog loopt.

  En waarom loopt dat onderzoek nog altijd?

  Kijk, mensen, elk onderzoek is ‘gejeim’, en dus ook dit onderzoek. Daarover kan er niets ‘gecommuniceerd’ worden.

  Dat ziet er dus goed uit, zowel voor de Vrienden als voor de Schilden?

  *

  Ja, voortgaande op het tanden-geknars van tussen de lijnen in het Déesse artikel hieronder, zullen de boeken toegaan nadat de haan driemaal zal hebben gekraaid op Verkiezingsdag van 14 Oktober a.s. Als de ‘Diepe Staat’, net als in The States, geen tijd meer heeft, door teveel zijn eigen wonden te moeten likken.

  *

  *

  Van Langenhove mag thesis afwerken aan UGent, maar moet nog promotor vinden

  *

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20180924_03780641

  *

  Zijn thesis afwerken? Ja. Maar de gebouwen van de Universiteit Gent mag Dries Van Langenhove voorlopig niet in.

  Schild & Vrienden-bezieler Dries Van Langenhove mag zijn masterscriptie finaliseren aan de UGent. Dat heeft de universiteit gisteren gecommuniceerd. Na een reportage van het VRT-magazine Pano kwam hij in opspraak omdat er binnen een besloten Facebookgroep van Schild & Vrienden onder meer racistische, antisemitische een seksistische afbeeldingen verspreid werden, zogenoemde memes. Daarop besloot de Gentse rector Rik Van de Walle om een tuchtprocedure te starten tegen Van Langenhove, die aan zijn instelling studeert. Ook kondigde hij een ordemaatregel af. Die hield in dat Van Langenhove werd geschorst als student en de gebouwen niet meer mocht betreden.

  Van Langenhove nam advocaten Johan Platteau en Joost Bosquet in de arm. Juridische stappen werden gezet. Maandagochtend zaten onder meer Van Langenhove en rector Van de Walle rond de tafel om de schorsing te bespreken. Het recht op onderwijs was tijdens die discussie een belangrijk argument dat voor Van Langenhove pleitte.

  Maandagavond kwam dan het nieuws dat Van Langenhove alsnog zijn thesis mag afwerken aan de UGent. Dat moest hij nog doen om zijn diploma te behalen. Andere lessen hoefde hij niet meer te volgen. De universiteit koppelde er wel een eis aan: hij moet zijn thesis afwerken zonder de gebouwen of de terreinen van de UGent te betreden en hij moet een promotor vinden om zijn scriptie te begeleiden.

  Dinsdag betoging

  De ordemaatregel is tijdelijk, in afwachting van het verloop van de verdere interne tuchtprocedure. Die moet uitsluitsel geven over de toekomst van Van Langenhove aan de UGent en eventuele sancties.

  Of dit aanbod van de UGent om zijn masterscriptie af te werken volstaat voor Van Langenhove, is nog maar de vraag. Maandagavond had Van Langenhove daarover nog een beraad met zijn advocaten. De Schild & Vrienden-bezieler heeft ook al laten weten zijn mandaat in de raad van bestuur terug te willen bekleden.

  Dinsdag staat er ook een betoging op het programma, georganiseerd door Gentse studenten die eisen dat twee andere leden van Schild & Vrienden zich terugtrekken uit de Sociale Raad. De studenten vragen ook aan de raad van bestuur om bij de volgende zitting een ‘Ethische code voor een universiteit zonder fascisme en extreemrechts aan te nemen.’

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Rechtsstaat of geen Rechtsstaat, de Maagd van Vlaanderen zal wat meemaken. Daarvoor alleen wordt er vandaag tegen-betoogd. Toegelaten of niet. Maakt geen zier verschil uit.

  En als Links zegt ‘betogen’ dan let de boer maar beter goed op zijn ganzen…Want er volgt ’n spoor van vernieling daar waar die betogers zijn langs gekomen. Genteneirs met het hart op de juiste plaats blijven dus best binnen.

  Oost, West, Thuis best.

  Rolluiken neer en de deur goed op slot. Anders vangt U bot.

  *

  PS

  Vindt U het normaal dat het ‘Personeel’ van de UGent vroegtijdig het werk neerlegt, om de LINKSE studenten en hun raddraaiers, waaronder Prof. Carl Devos, goed op tijd zouden kunnen beginnen aan hun overtuigende betoging tegen RECHTS te beginnen? Met daar rond de gealarmeerde Internationale Media?

   

  ONLY IN BELGIUM.

  Het is de leuze van weer eens ‘n andere Genteneir die nu op zijn lauweren rust in het Eruro Parlement…

  Dat de ‘Beschuldigde’ ondertussen uit eigen beweging een kortgeding aanspant tegen de UGent, zal de Rechtbank wel niet in dank aanvaarden.

  Er zal daar door de Rode Kolderbrigade nogal wat op de mullen geklopt worden! Allemaal de schild van die S & Vërs die zich permitteren er een andere mening op na te houden. En daar nog voor uitkomen ook!!!!

  *

  Hemelrijker







  25-09-2018, 17:19 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5126 DE VLAAMSE ERFZONDE

  *

  Luckas Vander Taelen

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Luckas_Vander_Taelen

  ****

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Rechtzetting.

  Per vergissing sprak ik in de inleiding van voorgaand stukje 5124 over de Europese informele ‘Top’ in Straatsburg, daar waar zeer duidelijk Salzburg werd bedoeld, zoals bleek uit de verdere tekst.

  Wil dat misschien zeggen, dat naast de (na een klein infarct de groter geworden) dislectie, nu ook al de ouderdoms-dementie heeft toegeslagen?

  Amaai mijnen frak! Gaat daarmee naar den oorlog!

  Naast deze grove fout, werden er mij ook door trouwe lezers nog altijd veel tikfouten gesignaleerd.

  Ja, inderdaad. Ondergetekende is kreupel, half doof en bijna helemaal blind, maar verder mankeert die niets en is hij in perfecte en blakende gezondheid.

  Inderdaad, Einstein heeft weeral gelijk: alles in het leven is relatief.

  *

  En nu de ‘Goedendag’ van 1302 in beide vuisten geklemd, om Hoernalist Luckas Vander Taelen van antwoord te gerieven. Want tijd uittrekken om rond de tafel te gaan zitten met veel bla-bla-bla doen de Vlamingen nu al bijna 200 jaar. Met alleen maar argumenten die – echt ‘biechtewaar’ - voor de meeste lezers van deze blog al ruim voldoende tot op het bot zijn bloot gelegd. En van ‘bloot’ wist de Koning-Soldaat alles van.

  Mijn argumenten als stalen pinnen op de goedendag, zijn trouwens op Wikipedia voor iedereen traceerbaar.. Wie de Goedendag hanteert, heeft ook zijn twee duimen hard nodig, zodat er tussen neus en lippen niets meer kan uitgezogen worden.

  Geef toe, dit is een totaal andere benadering van wat Luckakske de Vlaamse Erfzonde noemt….

  De Vlaamse Erfzonde dus. Dat stukje verschenen wis en waarachtig in

  *

  %aar zonder het te beseffen, is de uitdrukking goed gevonden, want zowel ‘wij’ als ‘zij’ zijn er allemaal mee geboren. Nog vòòr we Belg waren. Ook die ‘anderen’ die dat fenomeen alleen bij ‘de anderen’ vaststellen slaan altijd die eerste eigenschap af.… Meestal om er zelf beter van te worden door ‘mandaten’ op te nemen. Of voor de tegenoeters te gaan werken.

  Over dat levens-reddende Vlaams Bewustzijn argumenteren is als het opnemen van de zuivere zuurstof uit de zuiverste berglucht in ket Hooggebergte…

  De atmosfeer in ons land is inderdaad, door teveel kleine ongezonde roetdeeltjes in de valwinden uit de Lichtstad, voor niet lang meer, vergiftigd.

  De oorsprong daarvan in het hart der Vlamingen ligt op de dag van

  Ulanen te paard

  4 Augustus 1914

  bij de Inval der Duitse Legers in ons land, onderweg om Parijs in te nemen. ‘Ons ‘ Land, waar de overgrote meerderheid, de Vlamingen dus van het spreekwoordelijke ‘Arm Vlaanderen, al sedert 1830 niets anders dan schrijnende armoede en Francofone achteruitstelling hadden gekend.

  Had nu ‘der Belgien König’, de Ridder-Soldaat waar aan het Hof in Brussel de omgangstaal het Duits was. want voor een koningskoppel met het Duits als moedertaal, was dat toen immers normaal. Dit, gezien de banden met die andere Sissi (Elisabeth), Keizerin van Oostenrijk, wier in Serajewo vermoorde zoon en Oostenrijks troonopvolger, vermoord werd. Waardoor als wraak WO I kon van start gaan…

  Het koninklijk tweetal was afkomstig, hij uit het (verlopen) Geslacht der Sachsen Coburg- Gotha’s, en zij was de Beierse Hertogin Elisabeth von Possenhoven.

  Had de latere rots-duiker Koning Albert I die Plechtige koninklijke Belofte aan zijn Vlaamse frontsoldaten niet verbroken, dan was er nooit een ‘Vlaamse Beweging’ (2x hoofdletter!!!) geweest.

  *

  Dat Koninklijk Engagement was, dat als de Vlamingen, die de zwijgende meerderheid vormden in zijn leger, onder akkelaak Franstalige officieren, als ze goed voor hem en zijn Troon hadden willen vechten (en liggen sneuvelen) dat zij, de Vlamingen, na de oorlog dan gelijk zouden gesteld worden in rechte en in de feiten. M.a.w. dat hij de ongelijkheid zou wegwerken. De Vlamingen moesten maar denken aan 1302…

  Na de oorlog was hij die belofte toch wel ‘glad vergeten’, zeker!!! Integendeel, wie als een Vlaming tijdens de bezetting uitkwam voor zijn eigen land, werd die meteen vogelvrij verklaard. Daarvan is de dichter René Declercq uit Deerlijk werkelijk een goed voorbeeld. Die leefde daarna in Nederland. Stijn Streuvels werd ook opgepakt, maar spoedig na een paar weken weer vrijgelaten, maar mocht Het Lijsternest niet verlaen….

   

  De Kong-Soldaat verloochende dus zijn Plechtige Belofte, niettegenstaande er hem ondertussen in de loopgraven wel regelmatig aan herinnerd werd door dezelfde jongens die achteraf ‘De Fronters’ zouden vormen, de overlevende harde voorlopers van de Vlaamse Beweging.

  ‘Hier ons bloed, wanneer ons recht’? Terug gevonden in de kapot geschoten kerk van Merkem.

  *

  Dezelfde ‘Fronters’, waaronder een paar overlevende maar zwaar verminkte ooms van ondergetekende, die o.a. tekenden voor de eerste (later door de Belgische Staat gedynamiteerde) IJzertoren en dus voor de eerste ‘IJzerbedevaarten’ waar o.a. tijdens het ‘Interbellum’, Priester-Dichter Cyriel Verschaeve de bezieler van was.

  *

  Hier past het te verwijzen naar E.H. Jules Vaneste, Pastoor te Boezinge, met 4 jaar loopgraven-frontervaring als aalmoezenier . De lectuur die Google in deze context biedt, is effenaf hallucinant

  http://www.wo1.be/nl/geschiedenis/gastbijdragen/personen/boezinges-pastoor-jules-vanneste-zijn-almoezenierskoffer-en-zijn-torpedo

  *

  Na deze ‘Groten Oorlog’ bleef het land overwegend Francofoon. Dit is het tot op de huidige dag gebleven. Bewijs: in het Lager Onderwijs is in Vlaanderen de verplichte tweede taal, het Frans, en in Wallo/Brux juist niet als tegengewicht voor de alleen zaligmakende ‘unité sacrée’… het Nederlands.

  Zijn zaken zoals ‘Schuld en Vrienden’ dan zo uitzonderlijk? Ik verhoop eerder dat zij slechts het tipje van de ijsberg zijn. Want er is al lang genoeg gezwegen…

  Tot voor kort was het overal in Vlaanderen een wijze raad van ouders en grootouders, om aan iedereen aan te raden om goed te slagen in het leven, dat zij dan maar goed hun Frans ‘leerden’. Want om te slagen in het leven, was de eerste vereiste ‘Goed zijn Frans te kennen’. Daar waar iedereen ondertussen weet, dat de Francofonie al jaren letterlijk aan de tutter ligt voor Vlaamse centen.

  Maar daar zwijgt Lukakske Vander Taelen in alle talen over.

  Waar die ook met veel woorden over zwijgt, en zelfs in nog meer talen, is dat er in het overwegend Marxistisch Wallo/Brux nooit collaboratie met de Nazi Nationaal socialisten is geweest. Want er bestaan daarover niet één (straf-)dossier meer. Officieel zijn die ‘weggeraakt’ wegens behorend tot een liefst zo snel mogelijk te vergeten verleden. Ook de Waalse Obersurmbann-führer Léon Degrelle, zoveel als de ‘fils adopté’ van Nonkel Dolf, heeft nooit bestaan. Noch hij, noch zjn strijdend Waals SS-Elite Legioen in Rusland. Zie afbeelding. Let op de tricolore vlag op de mouw van deze ‘oorlogsheld’.

  *

  ‘Gurmensch’ Vander Taelen weet officieel ook niets over de – in 1917 achter de rug van zijn geallieerden – gevoerde diplomatieke besprekingen voor veranderen van kant, tussen Koning Albert Premier en zijn eigen neef, Keizer Wilhelm II, Opperbevelhebber van de Detsche Armee.

  En neen, ook Koning Leopold III is bij het begin van WO II nooit in Hitlers privé ‘Berghof’ in Berchtesgaden op de Obersalzberg in goed gezelschap op de koffie geweest. En moest hij er geweest zijn, was hij daar om een voorkeur-behandeling te bepleiten voor de Waalse krijgsgevangenen (versie officiële historici), daar waar de notulen van die bespreking duidelijk stellen, dat de Polle daar was om van Hitler onverwijld het Koningschap te verkrijgen over de ganse ‘Lage of Neder-Landen’ zoals die in Brussel onder het gezag stonden van de Militërverwaltung die – vooruitziende voor na de oorlog, besliste over Nederland, België en Frans- Vlaanderen…. Dat was inderdaad de soort ‘Staatshervorming’ die Herr Hitler voorstond, met bvb ook Elzas en Lotharingen terug bij Das Reich…

   

  Operatie Brevier

   

  Waar Lukakske ook met en elegante zwaai aan voorbij gaat, is aan de ‘opgraving’ van ‘het stoffelijk overschot’ van de in België ter dood veroordeelde Cyriel Verschave, overleden in Solbad Hall (Oostenrijk), in 1949 en na 24 jaar op 10 mei 1973 niet opgegraven, maar zonder braak ‘gelicht’ werd van uit de crypte van de kerk aldaar waar de man begraven lag.

  En pas, na een heksenjacht vanwege de Regering, op 3 augustus 1973, dit is na 3 maanden rondzwerven om uit de klauwen van de Staatsvuiligheid te blijven, onder een grote volks-toeloop herbegraven werd tegen de kerkmuur in Alveringem. Waar de kist werd ‘gezonken’ onder een dikke laag gewapend beton.

  Ja Ja, de man ligt begraven met de Vlaamse Erfzonde en al. Geen sprake van mirakel-genezingen of opwekken uit de Dood. Neen, zelfs geen relikwie…

  Verschaeve was tijdens WO I, achter de frontlijn, de wijze ‘Paster van te lande’, die regelmatig de in verlof zijnde frontsoldaten bij hem thuis ontving als Geestelijk Leider.

  Ook Léon Degrelle werd na zijn overlijden in Spaanse ballingschap, door zijn vrienden (!) in het diepste geheim overgebracht naar Wallonia, waar zijn asse werd uitgestrooid op ‘Le Tombeau du Géant’ in Bouillon in een bocht van de Maas.   

  *

  De erfzonde van de Vlaamse Beweging

  21 september 2018

  VMO-vlag op de IJzerwake van 2008.

  foto: ©Reporters

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Militanten_Orde

  (van 1950 tot 1967) &

  (van 1971 tot 1983)

  *

  Ik heb de heisa over Schild & vrienden vanop grote afstand gevolgd. Ik was nog met vakantie en had ook mijn smartphone enige verdiende rust gegund.

  Ik haalde mijn achterstand bij mijn terugkeer snel in. Ik had het voordeel de hele wervelwind van verontwaardigde reacties met enige reculte (???????) kunnen overschouwen, wat in onze zenuwachtige twitter-tijden een luxe is geworden die niemand zich nog lijkt te kunnen permitteren.

   

  dat belangwekkende onderzoeks-journalistiek enkel mogelijk is als men er de tijd en de middelen voor krijgt

   

  Het belang van de reportage ligt er vooral in dat zij het bewijs levert dat belangwekkende onderzoeks-journalistiek enkel mogelijk is als men er de tijd en de middelen voor krijgt. En de hoofdredactie achter de journalisten blijft staan, ook als er kritiek komt op de gebruikte methodes.

  Dat was een paar jaar geleden wel enigszins anders, toen de makers van een Pano-portret van Johan Vande Lanotte door hun eigen bazen naar de kelderverdieping werden verbannen omdat hun werk de Keizer van Oostende niet beviel .

   

  Afgezien daarvan verbaas ik me erover dat dit soort reportage nog niet eerder is gemaakt. Het zou heilzaam geweest zijn voor de gehele Vlaamse Beweging om al eerder geconfronteerd te worden met een ranzig kantje dat ze zo lang stilzwijgend heeft getolereerd.

  Filip Dewinter

  Eind jaren 80 van de vorige eeuw maakte ik twee reportages voor Franstalige zenders over het Vlaams Blok. Ik volgde Filip De Winter eerst tijdens een Antwerpse verkiezingscampagne. Wat ik toen te horen kreeg van zijn aanhangers was minstens even erg als wat de maatjes van Dries Van Langenhove nu uitkramen op de sociale media. Het meest schokkende moment was de vergelijking die een enthousiaste partijmilitant maakte tussen de overwinning van het Vlaams Blok en die van Hitler in 1933. Het toenmalige Panorama bekeek mijn reportage, maar vond het niet opportuun ze aan Vlaanderen te tonen…

  Roets 2019

  Een discussie met hen leek me niet aangewezen

   

  Een tweede keer ging ik met De Winter naar een congres van extreem-rechts in Parijs. Ook daar stonden aanhangers van zijn partij aandachtig te luisteren naar de ronduit racistische toespraak van Jean-Marie Le Pen of extreem-rechtse literatuur te bekijken die overal te koop werd aangeboden. Een paar maand later maakte ik voor VTM een verslag van het Vlaams-nationaal Zangfeest in het Antwerpse Sportpaleis waar met veel vuur de solidariteit met het apartheidsregime van Zuid-Afrika werd verdedigd. Ik werd er met mijn cameraploeg scherp in het oog gehouden door een militie in korte broek die me op een bepaald moment in het nauw dreef en me intimideerde. Wat hun politieke standpunten waren, was me meteen duidelijk. Een discussie met hen leek me niet aangewezen.

   

  Dat soort radicale bendes kwam men te pas en vooral te onpas tegen op Vlaams-nationalistische activiteiten. Men liep ze tegen het lijf in Diksmuide, bij IJzerbedevaarten. Ze leken net als de paramilitaire trommel-korpsen tot de folklore van de Vlaamse Beweging te horen en werden al die jaren geduld. Net als de Vlaamse Militanten Orde, waarvan één van de oprichters ooit in een interview zei dat de enige fout van Hitler was dat hij de oorlog verloren had. Toch bleef die VMO opduiken bij heel veel Vlaamse acties, in de Rand bijvoorbeeld.

   

  Filip De Winter ging ooit bloemen leggen op het graf van Vlaamse SS’ers. Dat zegt natuurlijk veel over hem en zijn sympathieën, maar het blijft ook onbegrijpelijk dat in 2014 bij de verjaardag van Bob Maes, die andere steunpilaar van de VMO en overtuigd collaborateur, N-VA coryfeeën opdoken. Wie in die radicale kringen rondhangt, is nu weinig geloofwaardig in zijn verbazing en verontwaardiging over Schild & Vrienden.

  Onwelriekende fauna

  Want dat zijn de erfgenamen van het ‘zwarte’ Vlaanderen. Ze behoren tot dezelfde onwelriekende fauna, de erfzonde van de Vlaamse beweging. Het is vreemd dat er een Pano-reportage nodig is geweest om dit fenomeen bloot te leggen dat al veel decennia alles wat Vlaamsdenkend is besmet. In Alveringem wordt het graf van de fascistische priester-dichter Cyriel Verschaeve tot vandaag nog altijd in de bloemen gezet. En tijdens de jongste 11 juliviering in Kortrijk werd minister-president Bourgeois onderbroken door jonge militanten in korte broek met studentenklak die een aantal keer ‘België Barst’ riepen. Niemand op de weide protesteerde. Ik ben er zeker van dat de opvattingen van deze knapen heel erg dicht liggen bij die van de bende van Dries Van Langenhove.

   

  zonder enige dubbelzinnigheid afstand te nemen van dit soort nestbevuilers

   

  Dat is dan misschien de grote verdienste van de Pano-reportage: dat het de democraten in de Vlaamse beweging verplicht zonder enige dubbelzinnigheid afstand te nemen van dit soort nestbevuilers en hen voorgoed buiten te gooien.

  Voortaan schrijft Luckas Vander Taelen met een vaste regelmaat columns voor Doorbraak. Lees hier zijn entrée-interview.

  Luckas Vander Taelen

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  Ere wie ere toekomt: Baet De Wever is de eerste ‘Leider’ die in bijna 1.000 jaar de wereld weer doet spreken over Vlaanderen. De laatste die dat deed, was de Aanvoerder van de Eerste Kruistocht en (voor korte tiojd) Koning van Jeruzalem. Het enige verwijt dat hem kan gemaakt worden, is dat hij geen toenadering wil met zijn bloedbroeders van Het Vlaams Belang. Een samengaan zou hem niet alleen de gezellige meerderheid geven in de Vlaamse Regering, maar het de Vlaamse meerderheid in gans het land wel eens totaal ‘incontournabel’ maken.. Zodat de Belgen’ van onder de taal- en armoegrens, uit hun lethargie kunnen wakker geschud worden.

   

  Ik heb gesproken zonder haat noch vrees, de Waarheid, geheel de Waarheid en niets anders dan de Waarheid. Zo helpe mij God Almachtig…

  *

  PS

  Het zou de onderzoeks-hoernalist die Luckalskse toch is, sieren eens een onderzoek te doen in en rond St Petersburg, Leningrad geweest. Op die plaats heeft Herr Hitler namelijk de oorlog verloren. Het Duitse leger verloor er meer dan 600.000 man, waaronder ook veel manschappen van de Vlaamse SS*Divisie die daar mee hielp vechten tegen ‘het Goddeloos Communisme’. In 1995-96 waren wij daar samen met een groepsreis over heel de gewezen Sovjet Unie. Heel toevallig konden wij daar de her-bijzetting in de Keizerlijke Crypte bijwonen in de hoofdkerk van de laatste Tsaar Nicolaas II. Huiveringwekkend.

  Deze indrukwekkend hoge toren van deze hoofdkerk bevat nu een stevige beiaard, bijeen gespaard als teken van verzoening door de overlevende Vlaamse Oostfront-Vrijwilligers. Die daar toen jaarlijks regelmatig samenkwamen met hun gewezen Russische erfvijanden.

  Er bestaat een prachtig gedenkteken aan de oevers van het Ladoga-meer, waar weeral de gewezen Oostfronters hun steentje toe bijgedragen.

  Of is dat voor Vander Taelen een te zware taak? Misschien kan er daar een soort van comedie over gemaakt worden, copyright de RTBF…

  En o Ja, Luckakske mag vooral niet vergeten eens te Googelen naar de gewezen Socialistische Voorman Hendrik de Man. Huh zak er lezen over een 'autoritaire democratie' en over (tijdens de Bezetting!!!!) volgens hem bood "de ineenstorting van een vermolmde wereld" nieuwe opportuniteiten en lag de weg open naar "Europese Vrede en sociale rechtvaardigheid".

  U houdt het niet voor mogelijk, maar bij de Man op Google komt men uit bij de Europese Unie die we nu herbeleven…

  Zo weet U hoe hoog de sneeuw wel lag…

  *

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_de_Man

   

  Digitaliaanse Hemelrijker





  25-09-2018, 14:06 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  21-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5125 VERBETERD

  **

  Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  https://ejbron.wordpress.com/

  *

  Opmerking vooraf

  Bennen jullie in de eigen straat er al aan uit, aan de nieuwe wijzerplaat-combinatie op jullie uurwerken? Hier bij de buren in mijn eigen vertrouwde omgeving laait de discussie al wekenlang hoog op. De mensen slapen er niet meer van. De rechterkant van onze straat kiest voor het Winteruur, en de linkerkant voor het Zomeruur. Wij hadden allemaal samen solidair gedacht dat de Informele Top in Merkel’s achtertuin, der Europeër Groten der Aarde, de knoop wel op een formele manier zouden doorhakken. Maar niets is minder waar. Het enige woord dat we gehoord hebben, is dat we solidair moeten zijn met de mensen die het momenteel wat minder breed hebben dan wij en die het dus, net als wij allemaal, zo breed mogelijk willen kunnen laten hangen….

  Solidair zijn. Iets wat dictator Orban en zeker diene Salvini niet willen van horen en daarom slechterikken zijn. Allez, toch volgens onze Federale Eerste Sjarel bij zijn terugkeer uit het sprookjesachtige Sissi-land.

  Het ziet er dus naar uit, dat het Presidentieel Paleis van de Verenigde Europese Staten in Broeksèl-OKW, zoals naar gewoonte, ex cathedra zal moeten beslissen. De ‘Verordnung’ ligt trouwens al sinds maanden geleden klaar in Berlijn, in de onderste schuif van de commode bij Frau Merkel in haar privé-slaapkamer. Waar Russische spionnen anders dan de CIA van Clown Obama, zekerlijk geen vlotte toegang toe hebben.

  Derhalve is gans mijn straat, in afwachting, de ene kant in hongerstaking gegaan, en de andere kant in dorst-staking. Ikzelf heb me als ervarings-deskundige neutraal opgesteld. Omdat ik vertrouwen heb in ook dezen Donald (Tusk), omdat die, zonder met de ogen te knipperen, zo mooi kan staan liegen… Inderdaad, een waardige opvolger van ons CVP Vogelkoppeke German.

  Deze lange haast nutteloze inleiding om te vermijden dat de lezer vroegtijdig afhaakt. Want het bijzonderste moet nog komen. Namelijk dat wat er informeel geldt als de toekomst van ons Avondland. Chaos en Syrische toestanden. Met al die Syrië-striders in het land kan dat bijna niet anders. En dan zijn we voor vele jaren lang vertrokken. Assad weet er alles van.

  Maar meest U eerst hieronder de kapstok waaraan mijn hoogst persoonlijke bedenkingen zijn opgehangen, lezen..

  Als U deze ontboezemingen naast de resultaten van Salzburg legt, begrijpt U meteen waarom de informele EP-Leiders nood hadden aan een vlucht vooruit, recht in de armen van de vele knappe Sissi’s aldaar. De boog namelijk kan niet altijd gespannen zijn. Af en toe een ontlading nastreven kan wonderen doen….

  Bewijs: de ontspannen speech van onze Premier op TV.

  *

  *

  Duitse politicus zegt tegen bekende Britse journalist dat er burgeroorlog in Europa komt

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/09/Duitse-politicus-zegt-tegen-bekende-Britse-journalist-dat-er-burgeroorlog-in-Europa-komt

  *

  ‘AfD gaat Duitsland en Europa niet redden, omdat geen enkele andere partij met hen wil samenwerken’ – ‘Zaken zullen in Europa eerst nog veel slechter worden, voordat het beter gaat’. Gewone burgers die protesteren tegen de massa immigratie, islamisering en het vele migrantengeweld worden door de media steevast ‘extreemrechtse’ of ‘neonazi’ activisten genoemd.

  (Afbeelding: Getty Images (2)).

   

  Een Duitse politicus heeft tegen de bekende conservatieve Britse journalist James Delingpole gezegd dat er burgeroorlog komt in Europa. Zijn opmerkingen waren strikt off-the-record en dus moet hij anoniem blijven, anders wachten hem onmiddellijk ontslag en strenge sancties door de regering in Berlijn. ‘Maar hij herhaalt wat heel veel andere mensen in privé gesprekken zeiden toen ik daar de laatste paar weken was om in het kader van Angela Merkels open uitnodiging aan wellicht zo’n 3 miljoen immigranten – de meesten van hen strijdbare mannen uit moslimlanden - de atmosfeer te proeven, mensen te bekijken, en de stemming van het publiek te peilen,’ aldus Delingpole.

  Drie miljoen is veel hoger dan de officiële 1,5 miljoen, dat volgens tal van bronnen opzettelijk veel lager wordt gehouden dan het werkelijke aantal moslimmigranten dat naar Duitsland werd gehaald. Ettelijke honderdduizenden illegale moslims zijn de afgelopen jaren compleet van de radar verdwenen. Het is zo goed als zeker dat zij zich hebben aangesloten bij de vele criminele bendes die de Duitse steden almaar onveiliger maken, en vermoedelijk ook bij terroristische groepen.

   

  Grootste probleem in steden zoals Frankfurt, waar Delingpole verbleef, is dat moslims er weigeren te integreren, zich vijandig opstellen tegenover de autochtone bevolking, en hun eigen discriminerende en onderdrukkende islamitische wetten erdoor proberen te drukken. Veel jonge migranten hangen al rokend rond in winkelcentra, parken, op pleinen en in Shisha lounges en kebab bars, waar er snel steeds meer van komen. ‘De instinctief beleefde Duitsers doen alsof ze het niet zien.... ze steken hun kop liever in het zand en doen alsof er niets aan de hand is.’

   

  ‘AfD gaat ons niet redden’

  De opkomst van de door de manipulatieve media ‘extreemrechts’ genoemde AfD blijft vooralsnog hangen op zo’n 16%, alhoewel de anti-immigratiepartij volgens recente peilingen in de voormalige DDR bondsstaten met 25% inmiddels de grootste zou worden, net een half procent boven het CDU/CSU van Angela Merkel. De andere partijen hebben echter een antidemocratisch ‘cordon sanitaire’ tegen de AfD gesloten, net als in Nederland is gebeurd met de PVV en in Zweden met de Zweden Democraten.

  ‘Dus mocht u hopen dat de AfD Duitsland (en Europa) gaat redden van de gevolgen van Merkels zelf toegebrachte ramp – niet doen. De zaken zullen nog veel erger worden voordat het weer beter gaat. Vandaar de burgeroorlog die door deze Duitse politicus werd genoemd. En laat me benadrukken dat hij daar niet enthousiast van werd... Het was meer een gelaten zucht over het onvermijdelijke.’

   

  Waarom doet Duitsland dit zichzelf en Europa aan?

   

  Waarom Duitsland dit zichzelf en Europa aandoet, behalve het bekende en ‘uitgewoonde’ argument van collectief schuldgevoel over de Holocaust?

   

  Sommige economen zeggen dat er gezien de lage geboortecijfers ‘vers bloed’ van buiten nodig is om de verouderende bevolking te vervangen, maar dit soort kulargumenten zijn door onder meer Douglas Murray in zijn recente boek ‘The Strange Death of Europe’ compleet ontkracht. Zo blijken 9 van de 10 moslimmigranten in West Europa jarenlang, een vaak permanent, aan het uitkeringsinfuus te hangen, omdat ze niet willen en/of niet kunnen werken.

   

  Links wil blanken doen verdwijnen en ‘multiculti’ ras creëren

   

  Dan is er nog het aan een religieuze ideologie grenzende absurde wereldbeeld van links, met kopstukken zoals ‘Nieuwe Wereld Orde’ miljardair-globalist George Soros, die serieus van mening zijn dat het importeren van miljoenen mensen uit een totaal andere en op de meeste vlakken vijandige cultuur Europa ten goede zal komen, en een einde zal maken aan het overigens amper nog bestaande ‘privilege’ van de door hen zo gehate autochtone blanke bevolking. Grenzen en nationale identiteiten worden door deze linkse cultuur-nihilisten verafschuwd. Ze hopen dan ook op een vermenging van de nieuwkomers met de bestaande volken, zodat er een soort ‘multiculti’ ras in een multiculti EU-‘superstaat’ ontstaat.

  Delingpole wijst erop dat het denken en streven van deze extreemlinkse globalistische elite is overgenomen door alle Westerse regeringen, op zowel hoog als lager niveau, en tevens door de meeste maatschappelijke instellingen, bedrijven, rechtbanken, et cetera. ‘Ze slikken allemaal het idee dat massa immigratie en de vorming van parallelle samenlevingen van niet geïntegreerde moslims onvermijdelijk is, en daarom niet te hard moet worden tegengegaan.’

   

  Er is weliswaar een tegenbeweging op gang gekomen - kijk naar Donald Trump, het Brexit, Matteo Salvini in Italië en Viktor Orban in Hongarije-, maar vooralsnog zijn het de globalisten die in de rest van Europa de koers bepalen. En die koers lijdt ons uiteindelijk naar een burgeroorlog.

   

  Huidige elite in politiek en media staan aan kant islam, tegen het volk

   

  Dat de islam ons wil veroveren en onderwerpen is al jaren geen geheim meer, en wordt niet alleen door ISIS en andere islamitische terreurgroepen, maar ook openlijk door ‘bevriende’ dictators zoals de Turkse president Erdogan nagestreefd. Delingpole waarschuwt dat de huidige heersende politieke (en media) elite niet noodzakelijk aan de kant van het volk staan. Integendeel, alles en iedereen die openlijk kritiek heeft op de massa immigratie en islamisering wordt meteen in ‘extreemrechtse’ of ‘neonazi’ hoek geplaatst en verketterd.

  Kijk bijvoorbeeld hoe de autoriteiten en media reageerden op de moorden op twee Duitsers door migranten in Chemnitz. Niet de moord werd veroordeeld, maar de boze reactie van de bevolking hierop. TV-teams zetten zelfs complete ‘jachten op buitenlanders’ in scene. Duitse nieuwszenders en kranten weigeren te berichten over de exploderende migrantencriminaliteit, en bestoken de bevolking met officieel Berlijns nepnieuws over een zogenaamd ‘steeds veiliger wordend’ Duitsland.

  ‘In plaats van hun koers aanpassen en deze zaken aanpakken, keren de elites zich tegen de boodschappers. Ze drukken mensen die openlijk de verkrachtingsbendes, de moorden, de zuur-aanvallen en het anti-sociale gedrag aan de kaak stellen de kop in en bestraffen hèn, en niet de daders.’

   

  Geen happy ending voor Europa

   

  Delingpole schrijft dat het establishment de waarschuwingen over een komende burgeroorlog in Europa wel weer belachelijk zal maken als een ‘paranoïde rechtse complottheorie’. Ze proberen daarmee iedere oppositie tegen het immigratie/islamisering beleid monddood te maken, zodat de verandering van Europa in Eurabia/Eurafrika al binnen enkele jaren onomkeerbaar is, en onze (klein)kinderen een zeer onzekere en vooral onveilige en armere toekomst tegemoet gaan.

   

  De journalist besluit: ‘Nu er zo’n enorme en groeiende kloof is tussen hoe onze heersende globalistische elites over islam en immigratie denken, en wat de gewone man van islam en immigratie vindt, hoe kan er dan ooit nog een ‘happy ending’ mogelijk zijn?’

  Xander

  (1) Breitbart

  (1) Breitbart
  (2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Jan juist. Apcalypsen zijn van alle tijden. Ze maken, zo te zeggen, integraal deel uit van het MENSDOM. Daar kan geen enkele intelligentie tegenop. Tenzij misschien recentelijk de artificiële intelligentie. Maar ook dat valt te bezien, afhankelijk van de programmatie en de tijdsdruk.

  Kon daar maar tenminste openlijk over gepraat worden door al die anonimiteit af te leggen. Want wat U gelezen heeft bij Xander, is noch min noch meer ineen geflanst als met melk en kiendjespap. Dat is iets zeggen, zonder iets te zeggen. Wie is die Duitse Allesweter? Waarom komt die niet, in het belang van ons allemaal, naar voor recht voor de raap? Met naam en toenaam. Dan zou tenminste zowel de Poet als den Donald uit de States de eer krijgen die hen toekomst als Vredes-Engelen.. Of moet er begonnen worden met het begin?

  *

  Maar terzake. Het Hoge Woord is er uit:

  FINITO LA DEMOCRATIA!

   

  Als eenmaal op heel ons Continent, het in Coburgia uitgevonden, aanstekelijk-besmettelijk

  ‘cordon sanitaire’ ‘

  wordt toegepast door de aan de Macht geraakte Partijen, dan is Europa eindelijk rijp voor Het Absolutisme en de Dictatuur. Slinx-Riberale maar vooral Anti-Christelijke ‘kameraden-commissarissen’ ondereen kunnen dan samenzweerderig, de niet-gewendste oppositie monddood maken. Eerst gewoon mond-dood, later dan echt en gemeend effectief dood. Te koelen gelegd. Om verstookt te worden in de vele crematoria die er nu ook al ’t allenkante bestaan voor privaat-burgerlijk gebruik.

  De voorbeelden hoe die dingen allemaal werken, zijn als hoogwaardige relikwieën bewaard in de voormalige Nazi-kampen dat maar niet vergeten geraken. En waar de Eurocraten gevaarlijke natte dromen van krijgen.

  *

  O ja, en dan, in verband met de vermaledijde islammerij-scholen die er nu eenmaal kunnen komen dank zij der Heilige Coburger Grondwet, waar nu eenmaal in illo tempore de vrijheid van Godsdienst staat geboekstaafd. Die Grondwet dateert uit de sprookjestijd, toen de dieren nog konden spreken en de IJslammerij een verhaal was van Duizend en Één Nacht of de tijd van Ali Baba en de Veertig Rovers.

  In 1830 werd voornamelijk toegegeven, door de Vaders des Vaderlands, dat de Staat, naast de eigen scholen, ook de Christelijke Overtuiging de vrijheid wilde garanderen.

  De Joodse Eredienst kon daarbij ook gerekend worden, want noch toen noch hedendaags zijn Joodse mensen bij ons oorlog komen voeren om ons te annexeren. Idem dito met het Boeddhisme, het Sanskriet of hoe heten die dingen verder nog allemaal. Slagersmessen, kromzwaarden, Allah noch de pedofiele woestijnrover zijn daar ooit bij gerekend… Weeral een voorbeeld hoe onze verdraagzame Beschaving tegen onszelf wordt misbruikt.

   

  Maar wat trekt een zelfmood-continent zich daar nu eenmaal van aan! Ik ga meer zeggen, Walter. De NGO zelfmoord-hulplijn 1813 kan ook niet helpen, want daar loopt de wachtlijst al op tot 2 à 3 maanden….

   

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker

   

  21-09-2018, 00:00 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (7 Stemmen)
  20-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5124

  ****

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  ‘La Blegique d’abord’, laat het duidelijk zijn. En naarmate dat hachelijker wordt, gaat de Overheid driester drastischer tewerk.

  Maar bij mij komt het over, als vindt men nog altijd niets strafbaars – omdat er niets strafbaars is – maar als men de zaak warm wil houden tot na 14/10, moet er wel verder gekoterd worden. Niet het vinden is belangrijk, wel het koteren,!

  ou het ‘cordon sanitaire’ van de gewezen Agalevver Joske Ghysels dan al uitgewerkt zijn? U houdt het niet voor mogelijk, maar het is alle hens aan dek, met Pano van de Onderduimse Ondermaatse Openbare Omroep, de 4-dubbele zéro’s, in de hoofddrol…

  *

  Daar moet in de Reyerslaan dringend, bij voorrang,, na de eerstvolgende Verkiezingen, schoon schip gemaakt worden. Onder de leuze ‘Wie niet voor ons is, is tegen ons’. Dat is nog een gezegde van ‘de anderen’ uit progressieve betere tijden, toen Slinx door de mensen nog niet zo grondig doorzien was.

  Ha ja, ook hier op deze blog moet ik uit mijn doppen kijken, of de ene huiszoeking zal volgen op de andere. Mijn GSM, kostprijs € 16.- mogen ze houden, mijn PC is tot op den draad versleten, en als ze me meenemen zullen ze me eten moeten geven. Dan vraag ik een van die vele honderden werkloze Advocaten, om Pro Deo en dus op kosten van de Overheid, mijn verdediging eindeloos te rekken.

  Gelukkig heb ik vanmorgen op de radio gehoord van de NV-A halfronde voorman wiens naam ik maar niet kan onthouden, dat alle ‘illegalen’ volgens hem in den bak thuishoren. Eindelijk, zou ik zeggen, iemand die onze Wetten wil doen respecteren. Iets wat volgens Geens niet kan. Maar Geens is ’n ACWër en dus bij definitie onbetrouwbaar.

  Persoonlijk denk ik echter dat het beterkoop zou uitvallen, van direct tralies te zetten aan onze landsgrenzen, zodanig dat ons land één grote gevangenis wordt. Met ‘Iederean is gelijk voor de Wet’…..

  Merde! Ook al niet goed, want dan kunnen er geen ‘Verrijkers’ meer binnen en zal ons Land dezelfde hoon vangen als Hongarije, Italia en Polen, die ook werken met gesloten toegangen en dus de kop van Jut zijn voor de EU-Poteentaten…

  *

  **

  Vijftien huiszoekingen in onderzoek naar Schild & Vrienden

  *

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20180919_03765367

  Gisteren 19/10/2018 om 22:37 door myde, rrln | Bron: Het Nieuwsblad

  *

  In het onderzoek naar de extreemrechtse jongerenorganisatie Schild & Vrienden (S&V) zijn woensdag circa vijftien huiszoekingen uitgevoerd. Oprichter Dries Van Langenhove haalt ondertussen in een filmpje uit naar de VRT.

  Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt de huiszoekingen aan Het Nieuwsblad. Er werden onder meer gsm’s en computers in beslag genomen. ‘Naar verluidt’ vond een deel van de huiszoekingen plaats bij studenten.

  De huiszoekingen komen er twee weken nadat een Pano-reportage aan het licht bracht hoe S&V in besloten groepen racistische beelden verspreidde en becommentarieerde. Sindsdien hebben ‘vele politici’ afstand genomen van de organisatie. Jongeren die lid waren van S&V stonden verplicht of gedwongen hun plaats af op lokale kieslijsten.

   

  Het parket opende daags na de reportage een onderzoek naar de jongerenorganisatie, waarna er een huiszoeking plaatsvond bij oprichter Van Langenhove.

  ‘Leugens en manipulatie’

  Ondertussen heeft Van Langenhove woensdag in een filmpje op Facebook en Twitter uitgehaald naar de VRT. Volgens hem heeft de Vlaamse openbare omroep ‘een trial by media’ gevoerd tegen zijn organisatie. Daarbij zou de VRT ‘leugens en manipulatie’ gebruikt hebben. De openbare omroep zou volgens hem ‘bovenal een politieke agenda hebben’.

  ‘De VRT is steeds op zoek naar bewijs om aan te kunnen tonen dat de Vlamingen racisten zijn. En als ze dat bewijs niet vinden, dan zullen ze wel liegen en manipuleren om toch die conclusie te kunnen forceren’, klinkt het.

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Uit de beginjaren van dit artificiële apenland (uitdrukking over apen, overgenomen van den Cleynen Eyskens) de Francofone uitdrukking ‘Que la Blegique sera Latine ou ne sera pas’. Volgens Google, voor zover we die nog kunnen betrouwen, is deze uitspraak van de uitvinder van het Brusselse Rogierplein, een zekere Charles Latour Rogier (1800-1885), Fransman van origine, want geboren in Saint-Quentin. Zowel de woorden als de man zelf zijn ruim ouderwets, als U het mij vraagt.

  *

  En kijk, deze voorspelling is aan het uitkomen. Wat zeker NIET de bedoeling was van deze uitspraak…

  En deze wijziging ten goede danken wij niet de koekoek, maar aan realisten zoals de jeugd van Schild en Vrienden.

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker








  20-09-2018, 15:44 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (1)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  19-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5023

  **

  Een Antwerpenaar komt als 'wielertoerist' naar de Vlaamse Ardennen. Hij stopt met zijn fiets aan een benzinestation in Oudenaarde en vraagt om ’n glas water. Daarbij vraagt hij aan de pompbediende: "Wilde gaai ne keer baaitanken?". De bediende laat zich niet uit zijn lood slaan en doet glimlachend alsof of de fiets voltankt. "En wilde gaai ne keer maan oole controleren?" De pompbediende knikt glimlachend en speelt het spel mee.

  De Antwerpenaar, krom van het lachen, springt op z'n fiets en maakt aanstalten om te vertrekken. Op dat moment geeft de pompbediende hem een daverende klap tegen zijn oren.

  "Wa doede gaa naa?" panikeert de Antwerpenaar.

  De bediende antwoordt al lachend héél beleefd: "Uw deur was ni goe dicht!"

  *

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Zo, meteen bent U mee in de welles-niets opbiedingen van de binnenlandse Verkiezings-strijd van straks, 14 Oktober. Er is geen minuut tijd, en vooral geen geld, om in de slippendrager-meia aandacht te besteden aan de zware dreigende buitenlandse situaties aan onze achterdeur. Die binnenlandse machtsstrijd wordt, zo hoop ik met vele Himalaya-hoge hopen, dat het de lang verwachte aardverschuiving wordt die liefst heel veel aarde aan den dijk brengt. Wij staan namelijk op het punt te verzuipen in de vele nevenkwesties die de politiekers zichzelf aandoen. Dit Europa is zich hopeloos aan het vastrijden tussen de open grenzen, en onze binnenlandse Verlichte Grote Verstanden zitten – tenzij zij doen als Orban en Salvini, met de gebakken peren.

  En meer zeg ik niet. U hoeft niet aan te dringen want dan zult U van mij weer denken dat ik ’n extremist-populist’ ben. Iets dat ik maar al te graag volmondig toegeef dat te zijn. Recht voor de vuist met open blikken naar het klaar gehouden opgeheven slagersmes van de IJslammerij.

  *

  Ik ga zelfs meer zeggen: net zoals ‘onze jongens’ tijdens de Boerenkrijg het scheldwoord ‘Brigand’ als een ere-ttiel omdraaiden, ben ik fier op die Vlaamse Overtuiging, en ook om de Nieuwe Tijden mee in te mogen luiden.

  ‘Voor Outer en Heerd’: het klinkt geweldig ouderwets, maar die leuze uit 1798 is nog nooit zo brandend actueel geweest. De ‘Outers’ staan meestal in totaal leeg gelopen kerken, hier en daar als verstopt tussen de vele onkruid en mos-keeën die als met belastinggeld betaalde paddenstoelen uit ede grond rijzen. Het is daar in die besloten kringen waar de samenzweringen tegen onze Cultuur iedere dag geniepig ten hemel stijgen bij het ‘bidden’.

  Aan het vuur in onze ‘Haarden’ warmen in hoofdzaak de vele miljoenen ‘illegalen’, transmigranten en gewone ‘migranten’, allemaal uitgestuurde ‘vluchtelingen’, die op onze kap komen leven. Zonder natuurlijk tegen-natuurlijk de handen uit de mouwen te steken.

  Dit oude Avondland is dus dringend aan een ‘Reveil’ toe, want wat er op ons afkomt, is de totale mislukking, ja zelfs de totale ineenstorting van deze gloriol ‘Verenigde Staten van Europa’. Waar de meeste Lidstaten geen uitweg meer zien en zich te pletter lopen tegen allerlei tegensttrijdige ‘Dictaten’ van de tweeling-hoofdzetel Berlijn-Broeksèl..

  De bevoegde Staats -Secretatis Theo Francken moet criminele veroordeelde illegalen (die in de gevangenissen thuishoren) vrijlaten, omdat hij verplicht zou zijn honderden illegale transmigranten te huisvesten. In afwachting van, ja van wat? Van hun vrijlating. Want hij heeft geen poot om op te staan. Hen uitwijzen kan niet, omdat hun Advocaten maar altijd voort de procedures rekken… Zie maar eens hoe verbolgen die zijn, omdat ze ondertussen geen inreis-visum meer krijgen voor de USA….

  Dit als illustratie hoe wij hier in het Westen reeds ge-islamiseerd zijn zonder dat te beseffen.

  En zeggen dat de ‘Reconquista’ nog niet voor morgen is…

  Ondertussen sluiten de dappere CVP-Burgemeesters op een tergende manier de snelweg-parkings af, omdat er geen geld is voor de veiligheid van de truckers tegenover de mensensmokkelaars die hun illegale clientèle illegaal naar Overzee willen versassen. De totale illegaliteit als oorlogswapen tegen ons eigen Land der Vaderen.…. Het is de ‘kleine politiek’ die de ‘grote politiek’ van Broeksèl via chantage wil ov overheersen. Niet Het Eigen Volk Eerst primeert, maar gewoon het eigenbelang van die omhoog gevallen nietwits.. Want de Regering met die harde Vlaams Nationalisten (met op kop de Waalse Sjarel de Eerste), komt daardoor in de problemen. En die problemen komen in de aan de gang zijnde kiesstrijd, de Tsjeven best ten goede. Want der Tsjeven Kopstukken kijken met knikkende knieën naar die komende fatale verkiezingsdag van 14 Oktober 2018. Want die dag is ook voor hen de Guilllotine-dag, ten gevolge van het ARCO-schandaal. Met daar bovenop, de stoelgang-afgang van Meneerke Peeters in de Koekestad… Krisje Peeters kan dan als wielertoerist langs komen in de Vlaamse Ardennen om bij te tanken….

  *

  Goed. Als U Uw kalmte intussen hebt hervonden, kunnen we nu overgaan naar serieuze zaken. Zijnde de na-weeën in Centraal Europa van de Regering van clown Obama helemaal in Amerika.. De puinhopen van het Midden-Oosten laten we daarom even voor wat ze zijn. Trump zal deze ter gelegener tijd wel oplossen.

  Clown Obama en het onderhand machteloos geworden Clinton Clan Clubje hebben in de tegen Rusland opkomende West-Oekraïnërs het welkome excuus gevonden om – hand in hand met de Amerikaanse wapen-hobby – het vuur aan de schenen te leggen van de machtige Poetin. In de hoop dat die op zijn gewone manier zou terugslaan zoals zij dat willen.. Dat ze daarbij over het hoofd hebben gezien, dat dezelfde Poetin sedertdien bekend gemaakt heeft dat hij beschikt over het machtigste atoom-raketwapen ter wereld, stelt voor hen niets voor. De 3de en laatste wereld-oorlog, die er volgens hen zit aan te komen – zo hopen ze met hòpen hoop - zal immers toch worden uitgevochten op de klassieke Europese slagvelden… Of op de oceanen, maar in ieder geval ver weg van de eigen bodem.

  En als Europa nogmaals voor de derde keer op rij volkomen plat ligt, kunnen ze meteen als reddende engelen, hun gedroomde dictaten – globalisatie en islammerij – opdringen. Met daarbij, vergeet het niet, de morele, militaire en daadwerkelijke hulp van de Noord Atlantisch Verdrags Organisatie, de NAVO van wijlen Willy Claesken.

  Ja Ja, de Groen-Slinxe wereldverbeteraars verspreid over de ganse Planeet, hebben altijd sedert 1957 en het Verdrag van Rome, op onze gedwongen (geldelijke) hulp en misdadige bijstand kunnen rekenen.

  En daar zijn dan den Trump samen met de Poet, om orde op zaken te stellen. ‘America First’ is niet alleen zowat hetzelfde als ‘Eigen volk Eerst’, maar ook als ‘Voor Outer en Heerd’.

  *

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Oekraïne stevent in Zee van Azov af op oorlog met Rusland’

  Xander 17-09-2018 13:25

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/09/Oekrane-stevent-in-Zee-van-Azov-af-op-oorlog-met-Rusland

  *

  ‘Verenigde Staten lijken maar op één ding uit te zijn: een gewa

  Een Oekraïens patrouilleschip in de Zee van Azov. Amerika overweegt serieus om het regime in Kiev moderne raketten te leveren om Russische schepen aan te vallen. (Afbeelding: Getty Images (2)).

  *

  Het enkele jaren geleden door een illegale, door de EU gesteunde CIA-staatsgreep aan de macht gekomen Oekraïense neonazi-marionettenregime probeert voor de zoveelste keer oorlog met Rusland uit te lokken. Westerse media staan er amper bij stil dat de spanningen in en rond

  de Zee van Azov,

  die grenst aan Rusland en het oosten van Oekraïne, gevaarlijk is opgelopen, en de VS serieus nadenkt over het leveren van raketten, marineschepen en andere wapens aan het regime in Kiev, dat zelf al enkele artillerie-schepen naar de regio heeft gestuurd en Russische visserboten en vrachtschepen heeft geënterd.

  In 2003 sloten Rusland en Oekraïne een verdrag over de Zee van Azov en de straat van Kerch die naar de Zwarte Zee leidt. Beide landen mogen deze wateren sindsdien vrijelijk gebruiken, omdat ze tot zowel Rusland als Oekraïne behoren.

  Provocaties van regime in Kiev

   

  Probleem is dat het nieuwe regime in Kiev de Russische rechten niet meer erkent. De aanleiding hiervoor was de democratische aansluiting van De Krim bij Rusland, die door de Westerse media en politici steevast valselijk een ‘annexatie’ wordt genoemd. Oekraïne eist bovendien het recht op om ieder schip dat zonder toestemming naar of van De Krim vaart vast te houden. Ook pleit Kiev voor internationale sancties tegen de Russische havens aan de Zwarte Zee, als vergelding voor een zogenaamde Russische ‘blokkade’ van de Zee van Azov.

  Op 24 maart enterde de Oekraïense kustwacht een Russische vissersboot. De bemanning werd vastgezet, ondervraagd en mishandeld. Uiteindelijk werden de zeelieden zonder paspoorten naar De Krim teruggestuurd. Hiermee schond Oekraïne tal van internationale verdragen. Het was tevens de start van een nieuwe serie provocaties. Zo werd vorige maand een Russisch tanker in de Oekraïense haven Kherson aan de ketting gelegd. Moskou vergeleek deze actie met de piraten die de wateren bij Somalië onveilig maken.

   

  Mogelijk moderne raketten voor Oekraïne

   

  Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moedigt Kiev aan in het opzoeken van confrontaties met Rusland, dat in de Westerse media automatisch van zo ongeveer alles de schuld krijgt. De VS wil dat de NAVO de Zee van Azov gaat ‘beschermen’ en er mogelijk zelfs mijnen gaat leggen. Ook wordt gesuggereerd dat de Oekraïense marine kleine snelle aanvalsboten kan gaan gebruiken om grote Russische schepen te omcirkelen.

  Officials van de American Foreign Policy Council, de Atlantische Raad en het Institute for World Policy pleiten voor het leveren van diverse moderne raketten, radarsystemen en kustwachtschepen aan Oekraïne, bedoeld om de Russische marine te kunnen aanvallen.

  Oekraïense bevolking lijdt, maar VS lijkt maar één ding te willen: oorlog

   

  Ondertussen is het leven voor de Oekraïense bevolking er bepaald niet beter op geworden. De economie en financiële huishouding liggen in puin, en de corruptie loopt de spuigaten uit. In maart 2019 zijn er nieuwe presidentsverkiezingen, en dan is het voor de huidige machthebbers heel handig om de schuld van alle ellende gewoon weer aan ‘boeman’ Vladimir Putin te kunnen geven.

  Analist Peter Korzun van The Strategic Culture Foundation hoopt dat Oekraïne de Amerikaanse druk negeert en weer om de tafel gaat zitten met Rusland om een vreedzame oplossing te vinden, zoals ook het 2003 gesloten verdrag bepaalt in het geval van meningsverschillen. Helaas lijkt Amerika echter maar één ding voor ogen te hebben, en dat is een gewapend conflict tussen beide landen veroorzaken, dat even makkelijk als snel in een veel grotere oorlog tussen West en Oost kan ontaarden.

  ‘Het is jammer dat de VS zo’n destructieve rol speelt,’ besluit Korzun. ‘Het is tijd dat Russische en Oekraïense experts en officials hun verschillen opzij zetten en beginnen met het vinden van een vreedzame oplossing voor dit urgente probleem.’

  Xander

  (1) The Strategic Culture Foundation via Zero Hedge
  (2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Laten we vooral niet vergeten, dat in KIEV, tijdens de on-overwinnelijke SS-opmars in Polen (1 September 1939) en verder onderweg richting Moskou, in Oekraïne (winter 1941), dat de Duitse Legers van ‘Festung Europa’ (toen al) door de Bevolking met karrevrachten kussen en bloemen werden omhangen. In de straten werd zelfs voor de’ ‘Bevrijders’ accordeon-muziek ten dans gespeeld.

  Wat ik bij Google raar vind, is dat de afbeeldingen van wuivend vrouwvolk in tossen bijeen getast op de SS-Pantsers in de straten van Kiev, vandaag niet meer te vinden zijn. Zo’n 10 jaar geleden stonden die nog vooraan.

  Is volgens mij een veelbetekenend signaal van bepaalde oorlogszuchtige zielen, over wat wij, Europeanen, maar meer over de Oekrainiërs beginnen te denken.

  Het is namelijk zò, dat ondergetekende in Italia, via zijn Oekraïnse tuinman (een bovenste beste kerel), tamelijk goed kan inschatten wat er daar in het Westen in ‘Die Joekreen’ leeft. Oostelijk Oekraïne, grotendeels bewoond door import-russen uit vroeger tijden, is Russisch georiënteerd en steekt dat niet onder stoelen of banken. In het Noord-Oosten is De Krim zelfs vrijwillig en democratisch gaan kiezen voor de algehele aansluiting met Rusland. Dat feit wordt in onze Westerse Media bedrieglijk voorgesteld als een agressieve annexatie door Rusland. Iets wat pertinent in tegenspraak is met de feiten. Namelijk één groot verlangen van West-Oekraïne om aan te sluiten bij het ‘rijke’ Westen. Want het keiharde maar verpauperend Sovjet Systeem is bijlange nog niet vergeten of verteerd…

  Heb hem uitgelegd in ons gezamenlijk kolderr-Italiaans, dat ze dus kiezen, weg van de pest, recht in de armen van de Nazi-cholera. De man, een legale ‘vluchteling’ en serieuze intellectueel, zit inderdaad nog altijd met een serieus Siberië-syndroom in zijn maag. Als Orthodox Katholiek, is hij er namelijk van overtuigd, dat Coburgia voor hem en voor zijn gezin, het gedroomde Aards Paradijs is. Hij vond het alleen zeer jammer, dat hier reeds zoveel van die pas uitgevonden ‘Nieuwe’ Coburgers wonen.

  De Nieuwe Belgen zijn juist lijk de Oude Belgen…

  Ze leven van de krijg

  en ze drinken met ons gewoon mede…

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker





  19-09-2018, 14:23 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  17-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5122

  ****

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  De prestigieuze ‘Regeringswijk’ in Broeksèl en die in Berlijn zijn als twee drupppels water gekijk aan ekaar. Het zijn een Siamese Tweeling die in hun spiegelbeeld kijken. Het EP in ons eigen Coburgia dat daarmee naast zijn schoenen loopt, is echter maar façade. Net als onder het Nazisme is Berlijn, naast het ware brein, ook de armen en de benen van de lemen Nieuwe ‘Superstaar’: de Verenigde Staten van Europa. Het is in wezen de tijd van ‘Gross Deutschland, met grenzen zoals de Nazis in de jaren ’33-’45 dat zouden hebben gewild. ‘Festung Europa’…

  Komt, volgens ons aller ervaring, de hoogmoed nu juist vòòr de val, of pas daarna? ‘Rien ne va plus’ – ‘Les jeux de pietrolle sont faits’….

  En wat U hieronder over Maagdenburg te lezen krijgt is daar alleen maar de bevestiging van. Meer zeg ik niet.

  *

  **

  Met het wapen van de Globalisering of dat van de ijslammerij…

  ALTIJD PRIJS !!!!!!!!!

  *

  Waarom wil het Mensdom altijd de oorspronkelijke Schepping overdoen? Het begon al in het Aards Paradijs, met Adam en Eva, die van de Verboden Vrucht, de Boom van Kennis van Goed en Kwaad, niet konden afblijven. Ja, ik weet het: dat zijn weer de dwaas bevonden woorden van de Joods –Christelijke Bijbel. Die worden, net als de vaderlijke vermaningen voor de jeugd, slechts met een misprijzend schouderophalen beloond.

  Of moet ik eerder zeggen, dat op dergelijke wijsheden en menselijke ervaringen doorheen de eeuwen, met kinderlijke eenvoud vervat in deze Bijbel, slechts de uitdrukking past van ‘ce n’est que la vérité qui blesse’…

  Maar al-met-al was toen toch op staande voet het Aards Paradijs voor altijd door onze neus geboord…

  *

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Chemnitz en Köthen: repetities voor de burgeroorlog?

  Geplaatst op 16 september 2018  door E.J. Bron

  https://ejbron.wordpress.com/2018/09/16/chemnitz-en-kothen-repetities-voor-de-burgeroorlog/#more-197287

  *

  Chemnitz en Köthen zijn de actuele bewijzen voor de explosieve situatie in Duitsland. Duitsers worden door asielzoekers vermoord of, zoals nu in de mainstream media wordt verbreid, net zo lang geslagen tot een hartaanval optreedt. De regering in Berlijn stuurde daarop een martiaal bewapende politiemacht naar de steden, die echter niet tegen de moordenaars werd ingezet, maar tegen de protesterende bevolking.

  Terwijl de bevolking via alle kanalen wordt gebombardeerd met een enorme mediacampagne dat “Duitsland veiliger geworden zou zijn”, zoals minister van Binnenlandse Zaken

  Horst Seehofer

  durfde te verkondigen, bleven de burgers in het werkelijke leven het staatsverval van hun land.

  Exact deze scenario´s heeft de veiligheidsdeskundige Stefan Schubert in zijn actuele “Spiegel”-bestseller “De destabilisering van Duitsland – het verlies van de binnenlandse en buitenlandse veiligheid” voorspeld.

   

  Duitsland ver weg van de sprookjeswereld van de Berlijnse regeringswijk

  Het boek documenteert een Duitsland, ver weg van de leugenachtige wereld van de Berlijnse regeringswijk. Het zijn trefwoorden zoals: de capitulatie van de rechtstaat, controleverlies, falen van de machtenscheiding, twee-klassen justitie, No-Go-Areas, criminele Arabische clans, door de staat gesubsidieerd links-extremisme, verzwegen delicten en manipulatie van statistieken, die door de politiek op bijna elk terrein gebruikt worden om de soeverein van dit land met opzet te misleiden en in slaap te wiegen. De manipulaties van de statistiek bij de criminaliteit, de vluchtelingenkosten en immigratiecijfers zijn slechts een deel van de onthullingen in het boek.

  https://nageltjes.be/wp/?p=30256

  *

  Een zeer gefundeerde boekbespreking in het kritische beleggerstijdschrift “Smart Investor” resumeert de inhoud van de publicatie als volgt:

  “Deze trefwoorden maken duidelijk dat het bij dit boek gaat om zware kost, temeer daar ze niet emotioneel, maar nuchter gepresenteerd worden. Zodoende wordt het de lezer heel moeilijk gemaakt om in zijn goed beschermde comfortzone te blijven.”

  “Ook de conclusie van de recensie is een treffende weerspiegeling van het boek: ”Een zonder twijfel somber boek, dat je beklemd, zelfs ontsteld achterlaat. Vol monsterachtige zaken en absurditeiten, die in ieder geval verklaren waarom de kloof tussen de politiek en het volk nauwelijks meer te dichten is.”

   

  De Duitse regering bestrijdt niet het staatsverval, maar diegenen die dit bekritiseren

  En het is ook helemaal niet meer de bedoeling om deze kloof tussen de Merkel-regering, hààr media en een groot deel van de bevolking te dichten. Dit hebben de gebeurtenissen van Chemnitz en Köthen op schrikbarende wijze duidelijk gemaakt. De Duitse regering bestrijdt niet meer het voortschrijdende staatsverval en de geweldepidemie door vluchtelingen, maar de vrijheid van meningsuiting en de critici van deze toestanden.

   

  Zo volstaan een handjevol provocateurs met opgeheven arm om het protest van tienduizenden in diskrediet te brengen. Over de brute moord door asielzoekers, over hun islamitische en geweldverheerlijkende socialisatie in d landen van herkomst berichten de “kwaliteitsmedia” daarentegen niet. De “journalisten” zijn veel te veel bezig met hun eigen klopjacht om individuele mensen aan de schandpaal te nagelen om zodoende de terechte woede en verontwaardiging in de bevolking in de kiem te smoren.

  *

  Vertrouwensmannen, die de Hitlergroet laten zien en daartoe door de staat gestimuleerd worden

   

  Overigens, voor vertrouwensmannen is het niet alleen niet strafbaar om de Hitlergroet te tonen, dit “scene-typisch gedrag” wordt door de staat zelfs gestimuleerd. De reputatie van de vertrouwensmannen in het milieu zou zodoende vergroot worden, motiveert de staat dit perfide gedrag. Hier dient herinnerd te worden aan het krakend mislukte verbod op de NPD.

   

  Destijds was een groot deel van de ophitsende toespraken en citaten, die de staat in het proces aanvoerde, van de staatsdienaren zelf – van betaalde vertrouwensmannen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst – afkomstig. Eén beslissende vraag hebben de mainstream media om deze reden helemaal niet gesteld. Hoeveel betaalde vertrouwensmannen werden er in Chemnitz en Köthen ingezet? Hadden ze van hun meerderen de opdracht gekregen om het terechte burgerprotest door provocatief gedrag in diskrediet te brengen?

  Eén ding klopt echter op dit moment zeer bedenkelijk: noch in de politiek, noch in de massamedia heeft er sinds de seksmeute van Keulen een omslag in het denken plaatsgevonden. En dat, ondanks openbare blijken van het tegendeel. In Oudejaarsnacht naar 2016 vond er een echte klopjacht in Duitsland plaats.

   

  Een horde van 1500 voornamelijk Noord-Afrikaanse mannen joeg vrouwen door Keulen en pleegden op meer dan 660 jonge vrouwen seksueel geweld. De beschamende balans van deze nacht: 1222 aangiftes, waarvan 513 met een seksuele achtergrond. 1310 slachtoffers, waarvan 662 seksueel gerelateerd en 28 gepoogde of gepleegde verkrachtingen.

  Media- de strategie van de minder belangrijke oorlogstonelen

   

  Gemeten naar het grote aantal daders vonden er zo goed als geen veroordelingen, arrestaties of uitzettingen wegens deze delicten plaats. Integendeel. De oude partijen en hun media probeerden deze duizendvoudige klopjacht op jonge vrouwen dagenlang in de doofpot te stoppen en te verzwijgen. Pas de druk uit de sociale en vrije media doorbrak dit sinds decennia gepraktiseerde zwijgkartel.

  De Maagdenburgse bedrogen jonge dochter met het duivelskind der zonde..

  *

  In plaats van begrip en spijt te tonen, startte de mainstream echter onmiddellijk een afleidend debat over het interne politiebegrip “Nafri” – de Noord-Afrikaanse veelpleger. Linkse ideologen uit de politiek, de vakbonden, de kerken en de NGO´s van de asielindustrie ondersteunden direct de belasteringscampagne tegen critici van deze toestanden en brandmerkten de politie-afkorting als racistisch.

  Dit optreden van de linkse mainstream heeft zich ook in Chemnitz en Köthen voor de zoveelste keer herhaald. Slechts één ding is er nu veranderd. Miljoenen mensen hebben intussen dit leugenachtige systeem de rug toegekeerd en bieden verzet. Of het alleen maar is door desbetreffende artikelen en meningen te plaatsen op de sociale netwerken of door hun stem te geven aan de AfD of door demonstraties op straat.

   

  Het verzet neemt toe en zal met iedere brute misdaad door een “bij de politie bekende, al eerder veroordeelde en uit te zetten ´vluchteling´” verder toenemen. Een escalatie op straat en het uit elkaar breken van de samenleving vanwege deze koppige Merkel-politiek schijnt onvermijdelijk.

   

  Voorbereidingen op de burgeroorlog door de “elites”

   

  Een van de meest zorgwekkende hoofdstukken in het boek van Stefan Schubert gaat erover hoe concreet en hoever de voorbereidingen voor een burgeroorlog door de elites al gevorderd zijn. Voor de poorten van

  Magdeburg

  heeft het Duitse leger de modernste gevechtsstad van Europa laten bouwen. Regeringsdocumenten laten zien dat de kosten daarvoor in plaats van de officieel geraamde € 140 miljoen in totaal € 1 miljard belastinggeld bedroegen.

   

  In de stad trainen het leger en de politie huis aan huis gevechten, nadrukkelijk ook om op burgeroorlog gelijkende toestanden in het land zelf neer te slaan. Nu stelt de schrijver de beslissende vraag. “Welke plannen volgt de regering? Welke scenario´s worden er achter gesloten deuren doorgespeeld?”

   

  De desbetreffende antwoorden daarop levert de schrijver in de daaropvolgende hoofdstukken.

   

  Wie op de scenario´s van de toekomst voorbereid wil zijn, is het boek “De destabilisering van Duitsland” dringend aan te bevelen.

  Je kunt alleen maar hopen dat de schrijver geen gelijk krijgt met alle voorspelde ontwikkelingen. Maar precies hiervoor ben ik bang.

  Bron:
  https://philosophia-perennis.com

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Volgens mij moet er dus geen zand meer zijn. Zand is er al ruimschoots genoeg. Gevallen van de voetzoen en uit de lange gewaden der binnen gehaalde woestijn-bewoners. Zand heeft nalelijk de slechte eigenschap om overal door te dringen, zelfs tot tussen de toespijs van Uw boterham.

  Wat in Maagdenburg zich voordoet, is de proef op de som: Europa staat op het punt zelfmoord te plegen, genre Irak of Syrië.

  Vrede en IJslammerij gaan namelijk nooit samen. En het eerste wat de Berlijnse zelf verklaarde Super ’Elite’ doet, is in hun onmiddellijke omgeving zorgen voor een indrukwekkende legermacht, om zichzelf te beschermen als straks het vuur aan de lont gaat.

  *

  Ondertussen zijn onze bloedeigen Verlichte Grote Verstanden in Coburgia, samen met hun slippendragers van de Pers, zichzelf en vooral de Tsjeven-kiezers en ARCO-Spaarders aan het overtuigen dat er intussen in ieder geval kans is, dat ze hun spaarentjes (gedeeltelijk) van ons allemaal zullen terugkrijgen. Via belastinggeld. Want zò is overeengekomen in ‘Het Zomerakkoord’ dat nodig was om in de kaas te kunnen kruipen..

  Dat moet lukken, als temminste tussen nu en dan, niet alle mussen in volle vlucht dood zouden zijn. Zodat die goedgelovigen zelfs niet eens meer blij zullen kunnen zijn, elk met een dode mus…

  Kijk, beste lezer, het spijt mij onzeggelijk op deze mooie zomerdag voor ongeluksbode te moeten spelen. Terwijl de officiële ‘Media’ zich onledig houden (en er nog dik voor betaald worden ook) met beuzelarijen.

  Als de bom dan gevallen zal zijn, kunnen die Deutschen weeral zeggen, dat ze ‘das nicht gewusst haben’.

  Gelukkig is 25 Mei 2019 niet meer zo heel ver af. Al wordt het wel, met alles wat dagelijks voorvalt en verdrongen wordt, zoals politie-mensen aanvallen uit op voorhand geweten niet-terroristische motieven, een koers tegen het uurwerk is.

  Moge de Hemel ons genadig zijn. Of wat had U gedacht?!

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker




  17-09-2018, 16:59 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5121


  Maar toegegeven, een hersenoperatie is inderdaad meestal zeer risici-vol. Voor de patiënt, niet voor de chirurgen…

  ****

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Gisteren voerde ik hier op deze blog nog De Dodendans van Saint Saëns op als vergelijking met de dodentocht van deze vreemde Meesters in het land die we niet gevraagd hebben, maar die toch bij ons de wetten zjn komen stellen.

  Terecht kunnen we stellen QUO VADIS, o zo jeugdige Godin, dochter van Zeus, de Oppergod… Die blijkt nu een gewone straatmadelief te zijn geworden, die voortdurend zichzelf maar vooral ons allemaal verkoopt voor de klassieke 30 Zilverlingen.

  Van diene boer dus geen eieren!

   

  Ik vraag me vooral af, wie of wat die NGO’s zijn. En vooral: wie financiert die? Hebben die, zoals de ongevaarlijke ‘Vlaamse Nationalisrten’ ook een dossier bij de Staatsvuiligheid? Hebben die mensen een fiscaal dossier dat 100% OK is? Wat is hun rechtspersoon? Het zijn tocj nooit geen VZW’s, Winstgevende Verenigingen zonder Doel? Wat is hun échte bedoeling?

  Is daar nog nooit ‘n ‘onderzoekshoernalist’ achteraan gegaan? Is Pano niet dringend door Onafhankelijke Experts aan een ontmaskerende reportage toe? Durven die van VTM & van VRT de boeken beerputten open doen?

  Allemaal vragen, en zo zoveel meer, die iedereen voo zichzelf het antwoord moet proberen te achterhalen vóór 25 Mei 2019, De Dag van Het Laatste Oordeel, voor hen, of voor ons allemaal.

  *

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Volken willen hun landen terug: EU versnelt met aanval op Hongarije eigen ondergang

  Xander 15-09-2018 14:37

  *

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/09/Volken-willen-hun-landen-terug-EU-versnelt-met-aanval-op-Hongarije-eigen-ondergang

  *

  Oost Europese landen weigeren mee te werken met Merkel/Soros immigratieplan om islam, chaos en onrust in alle uithoeken van de EU te importeren.

  De ‘Opperste Sovjet’ van de EU heeft zonder het te beseffen een grote stap gezet naar zijn eigen uiteindelijke ontmanteling.

  *

  Met de politieke aanval op Hongarije, dat weigert zijn grenzen te openen voor massa immigratie en islam, heeft de EU een grote stap gezet naar zijn eigen ondergang, schrijft journalist-analist Tom Luongo. Hij vergelijkt het Europese Parlement met een ouder die de bekende cruciale fout maakt door volledig door het lint te gaan tegen een ongehoorzaam en opstandig kind. De schade die zo’n woede uitbarsting veroorzaakt – door Luongo de ‘nucleaire optie’ genoemd- is vaak permanent en veroorzaakt littekens die achteraf niet met ‘sorry’s’ kunnen worden gerepareerd. En dat moet je al helemaal niet doen met een volk dat nog maar kort geleden decennialang onder een ander totalitair regime heeft gezucht en gekreund.

  ‘De EU heeft nu tegen Hongarije zijn eigen versie van de nucleaire optie in gang gezet, omdat het land weigert migranten te accepteren als onderdeel van het

  Soros/Merkel

  plan om chaos en onrust in alle uithoeken van de Europese Unie te importeren,’ schrijft Luongo. De Hongaarse premier Viktor Orban ‘is politiek direct achter George Soros aangegaan door een krachtige anti-NGO wet aan te nemen die vergelijkbaar is met president Putins in Rusland aangenomen wet.’

   

  ‘EU is fundamenteel anti-democratisch’

   

  Orbans weigering om migranten op te nemen is ‘waar het rubber van nationale soevereiniteit de weg van het globalisme tegenkomt,’ vervolgt de analist. Orban weet precies wat hij doet en waarom. De reactie van Brussel is dan ook ‘een symptoom van een veel dieper en hardnekkig probleem dat wordt veroorzaakt door de fundamenteel anti-democratische structuur van de EU. Met een vernisje van democratie werd besloten over een tendentieus rapport (van een extreemlinkse Nederlandse GL politica, die letterlijk op de beruchte ‘loon’lijst van miljardair-globalist George Soros staat), en stemden 487 parlementariërs voor het afpakken van het stemrecht van Hongarije, het uiteindelijke gevolg van een artikel-7 procedure.’

  Dit is allemaal het gevolg van een anti-democratisch besluit van de Duitse kanselier Angela Merkel, die het Duitse parlement oversloeg en de wil van Brussel uitvoerde door de grenzen van haar land en Europa wagenwijd open te zetten voor miljoenen moslimmigranten.

  ‘Met andere woorden: deze nucleaire optie zat er altijd al aan te komen. Vanaf het moment dat Orban ‘nee’ zei en er tegen in verzet kwam werd artikel-7 in de pers genoemd. Dus vergis u niet, dit was altijd al het plan.

  Het probleem van de EU technocraten is alleen dat de volken hun landen terug willen, zoals met het Brexit en met de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging is gebleken.’

   

  Europese burgers hebben nergens een stem in gehad, en dat wreekt zich

   

  De Europeanen hebben nooit een stem gehad in het opzetten van het monstrueuze bureaucratische systeem in Brussel, dat zich bemoeit met zelfs de kleinste en futielste nationale wetten en gebruiken. De Europese burgers werd eveneens niets gevraagd toen hun nationale munten werden ingeruild voor de euro, noch over de honderden miljarden euro’s kostende welvaartsverplaatsing van Noord naar Zuid. Viktor Orban en zijn Italiaanse collega Matteo Salvini doorzien dat Duitsland de voor hen veel te zwakke euro misbruikt om nog rijker te worden, en tegelijkertijd de zuidelijke schuldenlanden onder druk zet om zich vanwege de transferbetalingen aan de strenge begrotingsregels te houden.

   

  Daarom willen Salvini en Orban een ‘Liga van liga’s’ van populistische (dus volks-)partijen die weer gaat uitvoeren wat de burgers willen, en niet zoals het Europese (schijn)parlement enkel de belangen van een machtig clubje globalisten en financiers en hun politieke spreekpoppen zoals Angela Merkel, Emanuel Macron en Jean-Claude Juncker behartigt.

   

  In de media wordt het beeld geschetst alsof Hongarije, Polen en Italië ‘wel de lusten maar niet de lasten’ willen, en veel mensen trappen daar in. ‘Maar dat is exact het beoogde effect: mensen verdelen over geld dat onder dwang wordt afgepakt (de welvaartsverplaatsingen van Noord naar Zuid), en vervolgens wordt gebruikt als politiek wapen.’ Volgens Luongo zijn beide systemen fout, zowel de transferbetalingen als de unilaterale bevelen van een Duitse kanselier die inmiddels van amper 30% van haar eigen volk de goedkeuring kan wegdragen, maar de facto wel de scepter zwaait in heel de EU.

   

  Een kleine 80 jaar geleden probeerde een beruchte voorganger van haar met militaire middelen te doen wat Merkel met financiële en politieke chantage nu wel gelukt is, namelijk dictator worden van bijna heel Europa.

   

  ‘Dit wordt een nachtmerrie voor Merkel en al die huichelachtige EP’ers’

   

  De nucleaire Artikel-7 optie gaat echter een nachtmerrie voor haar en haar kompanen Macron, Juncker en ‘de rest van alle 226 huichelachtige, zelfingenomen onderkruipers op Soros’ loonlijst in het Europese Parlement’ worden, zo stelt de journalist. En op die lijst staat namens GroenLinks ook Judith Sargentini, die het genoemde leugenachtige rapport over Hongarije opstelde.

  ‘Want niet de Franse poedel Emmanuel Macron of Angela Merkel, wier ‘dierlijke kracht’ een kakkerlak is, maar Orban en Salvini zijn de toekomst van Europa,’ vervolgt Luongo. ‘Zij weten wie hun vijanden zijn, en noemen hen bij hun naam. Beide mannen weten dat ze ‘nee!’ moeten blijven zeggen en iedereen die hun nationale soevereiniteit wil afbreken op een afstand moeten houden.’

  Het Europese Parlement heeft de leiders van Hongarije, Polen en Italië juist nieuwe munitie gegeven. Ze kunnen nu tegen hun kiezers zeggen: zie je wel dat we gelijk hadden? Artikel-7 maatregelen zullen Orban en Salvini in eigen land vermoedelijk alleen maar populairder en krachtiger maken.

  Ondertussen wordt Merkel in eigen land door steeds meer mensen, ook bekende en hoog geplaatste, zelfs van haar eigen partij, letterlijk een verrader genoemd, en is de anti-immigratie partij AfD aan een opmars bezig die, indien deze in hetzelfde tempo doorgaat, Merkels CDU al in 2021 kan achterhalen.

   

  EP heeft onwetend grote stap gezet naar einde EU

   

  Het zwaar door links gedomineerde EP (immers, de christendemocraten en ook veel liberalen zijn er nauwelijks meer te onderscheiden van de linksgroenen, en zeker niet van de sociaaldemocraten) heeft zichzelf daarom in de voet geschoten met de aanval op Hongarije, ook al wordt het in Brussel nu gevierd als een overwinning. Je kunt leiders die door hun eigen volk zijn gekozen namelijk niet zo vernederen en schandalig behandelen als nu wordt gedaan, zonder dat dit ernstige en blijvende schade veroorzaakt.

  Wat wordt de volgende stap? Hongarije, Polen en misschien wel Italië uit de EU zetten? Dat zal nooit worden gedaan, want dat zal de ‘populisten’ nog meer voer geven, waarop zal de hele Unie uit elkaar spatten. En misschien is dat ook wel de minst slechte optie, gelet op het feit dat het EP en de EU anno 2018 als twee druppels water lijken op de voormalige Opperste Sovjet en het dictatoriale Politbureau, en de maatregelen die alle lidstaten in één grote grenzen-loze en geïslamiseerde dwangbuis moeten persen, almaar harder en dwingender worden.

   

  ‘Deze berisping is als een ouder die zegt: ‘Niet zolang jij onder mijn dak woont!’ Waarop het kind op zijn 18e verjaardag wegloopt en daarna zelden nog iets van zich laat horen,’ besluit Luongo.

  Xander

  (1) Zero Hedge

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Een slimme zet van The Märkelina Wife is geweest, de hoofdzetel van de EU deze ker van meet af aan niet in Berlijn te vestigen. Deed Pilatus ook, toen hij zijn handen in onschuld waste.

  En onze hooghartige Coburg-bendeleiders, die de kans schoon zagen hun zakken goed te vullen, hapten gretig toe. Brussel sedertdien veranderde totaal van aanschijn, tot groot genoegen van de immob-lobby.

  Stel U even voor, dat waar ook U kritiek op de EU leest of hoort, er daaraan zou moten toegevoegd worden ‘Het EU-Parlemetn in Berlijn’..

  De link met de voorgaande wereld-drama’s zou onmiddellijk duidelijk zijn geweest.

  Vandaar dat ondergetekenden de term OKW gebruikt. Het Oberkomando der Wehrmacht. Allen de swasika mankeert er aan, maar die zit verborgen onder de Wassende Halve Maan die rijst aan de horizon…

  Ja, die Swastika. Zou dat de reden kunnen zijn, waarom Slinx altijd hub antipoden voor Nazi uitmaken? Om verkeerdelijk de schijn te wekken, dat ZIJ zelf dat zeker NIET zijn…

  En zeggen dat de Partij van het Vogelkoppeke zowel enerzijds als anderzijds in de wolken was met de keuze van Het Hellegat als OKW van hun gammele constructie met het opschrift ‘Grenzeloze Vrije Toegng’. U betaalt en wij voeren het commando.

  *

  PS

  (om bij Pano te vermijden dat ze mij dezelfde poets bakken als Schild & Vrienden)…

  Versta dus dit schipperke hieronder AUB niet verkeerd. Hij toont allen met gestrekte rechter arm hoe hoog de sneeuw ligt, daar waar ze naartoe varen…

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker






  17-09-2018, 00:00 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (1)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  16-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5130

   **

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  Het Eu-OKW in Broeksèl lijkt iedere dag meer en meer op een reusachtige mislukte opvoering uit 1874 van de ‘Danse Macabre’ van Saint Saëns.

  *

  Rammelende geraamten, tegen elkaar tikkende scheenbeenderen, die op het Middernachtelijk uur op de dodenakker tussen de zerken, danspasjes proberen uit te voeren.

  Een nachtmerrie voor elke weldenkende mens. Des te meer vanwege de belichting.

  Deze keer onder de versluierde schijn , van de opkomende Halve Maan.

  Tussen 1874 en 2018 hebben we reeds al een paar hoogmoeds-wereldoorlogen over ons heen gekregen. Maar wat nu in het Broeksèls jellegat voorbereid wordt, is erger dan alle doden sedert de voorbije eeuwen uit hun laatste rustplaats weer tot leven te wekken. Niet om samen te dansen op de maat van één-twee-drie, maar om elkaar voor de zoveelste keer op rij wederzijds naar het leven te staan.

  Deze keer is het Pietje de Dood in hoogsteigen persoon die ten dans noodt. Als die relevatie van een Slinxe EU-trezebees Judith Sargentini; de mekkerende groene grasgeit uit Nederland, nu ook maar niet al te gretig toehapt, zoals die deed in het E.P…. Dan is niet alleen Hongarije veroordeeld, maar eenieder die niet denkt zoals zij en jaar kompanen.

  Al kan het natuurlijk best zò uitdraaien, dat die ‘Dame’ met haar gelukt Wetsvoorstel tegen Viktor Orban, de prélude heeft ingeleid van een fataal ‘Requiem’ voor DIT Nazi-Europa.

  Of er nog voldoende tijd rest, om ons op een democratische manier van dat soort gespuis af te helpen, is mij niet zeer duidelijk. Zie het aantal JA-stemmers hieronder: 448 van de 751 kraaiden victorie, de rest (303) keek de andere kant op. Aangezien het EP maar liefst 375 miljoen kiezers (2009)vertegenwoordigt, spreekt dat boekdelen over wat en hoe er aan de gevolgen moet ‘gecurierd’ worden. Daar waar het altijd beter is, de oorzaken aan te pakken. Iets wat voor beroeps-polletiekers even te moeilijk schijnt te zijn….

  Op 25 Mei volgend jaar bij de Euro-Verkiezingen, moet het dus gaan gebeuren: alle vrijheidslievende Burgers van gans het Europese Vasteland moeten de kant van Hongarije, Polen, Italië, Oostenrijk, enz, enz, kiezen. En dan worden er EU-Parlementariers gekozen die orde op zalen moeten stellen. En die de rotte vruchten gewoon uit de mand wippen.

  Moesten de ‘Groenen’, die nu hun kuren hebben getoond, alsdan kunnen ontmaskerd worden, dan was het een kleine stap om de stemming andersom te doen keren. Dan krijgen we niet het Europa van de dictators, ùaar het Europa van de Vrije Burgers.

  Ja, inderdaad, over de EVP en over ‘Hongarije’ hebben we veel te lezen gekregen, meer dan genoeg, maar over de Nazi-censuur die er – gelijktijdig - zit aan te komen? Noppes. Niente. Rien de knots. Geen woord.

  Als dat geen voorbeeld is van de perfecte ‘Geleide Democratie’….

  *

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  EP neemt twee catastrofale besluiten: Aanval op Hongaarse democratie en invoering upload-filter

  Xander 13-09-2018 14:24

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/09/EP-neemt-twee-catastrofale-besluiten-Aanval-op-Hongaarse-democratie-en-invoering-uploadfilter

  De upload filtter van de Nieuwe Geheime Staats Politie.

  *

  Brexit kampioen Nigel Farage: ‘Tenminste één Europese leider die voor zijn principes, land en volk opkomt’

  Computer-wetenschappers en internet pioniers: het delen van foto’s, video’s en muziek door gewone inter-netter wordt straks onmogelijk gemaakt’

  Europese Commissie komt eind deze maand met voorstel om alle kritiek op EU beleid, zoals immigratie en islamisering, als ‘haatspraak’ van het internet te halen

  Pools protest tegen EU censuur artikel 13, dat de facto een einde kan maken aan door Brussel niet gewenste kritische stemmen op het internet. (Afbeelding: Getty Images (3))

  *

  Het Europese Parlement heeft deze week twee catastrofale totalitaire besluiten genomen. Het eerste behelst een rechtstreekse aanval op de Hongaarse democratie, gebaseerd op een extreem tendentieus en zelfs leugenachtig rapport van Groen

  Judith Sargentini; trezebees en Groene grasgeit met de overtrokken, hersenspinsels..

  Het tweede besluit is de invoering van een internet uploadfilter-linktax waarmee censuur van door Brussel niet gewenste kritische stemmen mogelijk wordt gemaakt.

   

  Hongarije wordt gestraft omdat het zich niet wil laten islamiseren

   

  De democratische gekozen regering van Hongarije maakt al jaren duidelijk de eigen cultuur en waarden van het land te willen bewaren, en heeft daarom geweigerd mee te doen met de door Brussel geëiste open grenzen en islamisering door massa immigratie uit de moslimwereld.

  Ook heeft Hongarije de nauw met Brussel samenwerkende extreemlinkse anti-maatschappelijke NGO’s zoals die van de in Hongarije geboren globalist George Soros het land uitgewerkt. Het Europese Parlement heeft gisteren ‘wraak’ genomen op Hongarije door een artikel-7 procedure in werking te stellen, een politieke ‘atoombom’ die de Hongaren hun stem in Europa officieel kan ontnemen. De lont van het uiteindelijk uit elkaar spatten van de zich almaar dictatorialer gedragende EU lijkt hiermee aangestoken, ook al moeten de regeringsleiders nog unaniem met deze draconische maatregel instemmen, en is de kans daarop niet groot.

  448 parlementariërs stemden voor het voorstel van GroenLinks afgevaardigde Judith Sargentini. In haar rapport had ze – geheel voorspelbaar, gezien de radicale ideologie van haar partij - het Hongaarse anti-immigratiebeleid met de grond gelijk gemaakt. Ook beweerde ze dat de Hongaarse overheid de vrije pers en academische onafhankelijkheid in gevaar heeft gebracht.

  ‘Tenminste één Europese leider die voor zijn principes, land en volk opkomt’

   

  De Hongaarse premier Viktor Orban heeft juist het tegendeel gedaan, namelijk door linkse EU- en immigratiegezinde rechters en organisaties hun buitensporige macht en invloed te ontnemen, en onafhankelijke rechters aan te stellen die niet langer de Europese, maar Hongaarse wetten bovenaan zetten. Dat dit zeer tegen de zin van ‘superstaat’ Brussel is, dat juist stap voor de stap bezig is de nationale democratie en soevereiniteit van alle lidstaten te vernietigen, behoeft geen uitleg.

  Voormalige UKIP leider Nigel Farage, die jarenlang met succes campagne voerde voor het Brexit, verketterde deze frontale aanval op de Hongaarse democratie, en verklaarde dat ‘er Goddank tenminste één Europese leider is die ondanks bereid is voor zijn principes, zijn cultuur, zijn land en zijn volk op te staan tegen deze extreme tirannie.’

  Premier Orban zelf sprak van een ‘belediging van de eer van het Hongaarse volk’, een ‘slag in het gezicht’ en een poging tot ‘chantage’ om Hongarije te doen buigen voor de EU immigratie eisen. (1)

  Nog een catastrofe: invoering uploadfilter en linktax

   

  Het tweede catastrofale besluit van het Europese Parlement is de invoering van een uploadfilter en potentiële linktax. Internetplatforms worden nu verplicht om al het geüploade materieel te controleren op eventuele copyright schendingen. Dat zullen kleinere concurrerende platforms niet trekken waardoor deze dreigen te verdwijnen. Hierdoor krijgen slechts enkele zeer grote giganten een nog groter monopolie, dat door de Brusselse machthebbers zeer eenvoudig te manipuleren valt.

  Een andere Nederlandse parlementariër kwam ook hier in beeld, maar - in schril contrast met de linksgroene Sargentini - positief. ‘Dit is een desastreus resultaat voor de bescherming van onze fundamentele rechten, voor gewone internetgebruikers, en voor Europa’ verklaarde D66’er Marietje Schaake. ‘We hebben een stap terug gezet, in plaats van het creëren van een echte copyright hervorming voor de 21e eeuw.’

   

  De wereldwijd vermaarde computerwetenschapper Tim Berners en internet pionier Vint Cerf stelden in een verklaring dat de EU-maatregelen rampzalig zijn voor de doorsnee gebruiker van het internet, omdat het delen van zaken zoals foto’s, muziek en video’s straks zo goed als onmogelijk wordt gemaakt.

   

  Europese Commissie gaat linksextreme censuur verplicht stellen

   

  De ervaring leert dat de EU dit mechanisme gaat misbruiken voor extreme censuur, waardoor alle conservatieve, rechtse en de zo gehate populistische stemmen van het internet zullen worden geweerd. Eind deze maand komt er een wetsvoorstel van de Europese Commissie waarmee de huidige vrijwillige gedragsregels verplicht worden gemaakt. Daarna zal er snel een einde worden gemaakt aan onafhankelijke websites waar kritisch wordt geschreven over zaken zoals de EU, de islam en de massa immigratie. (2)

   

  Dat zal de volgende reuzenstap zijn in de in vorming van een totalitaire Europese linksdictatuur, waarin – helaas met behulp en instemming van ook de Nederland - er geen enkele vrijheid van meningsuiting meer is, met uitzondering van de politiek correcte. De EU is hiermee definitief geen vrije democratie meer, voor zover daar überhaupt nog wat van over was.

   

  Hoe lang deze Europese kopie van de Sovjet Unie overeind zal blijven voordat deze door het steeds harder onderdrukte volk omver wordt gehaald valt niet te zeggen, maar dat het geen tientallen jaren zal zijn lijkt gezien de snelle opkomst van vrijheidspartijen in heel Europa wel duidelijk.

  Xander

  1) Zero Hedge
  (2) Planet Free Will via Zero Hedge
  (3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

  *

  *AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  We weten onderhand allemaal dat de 774 EU-Parlemantariërs, netjes op hun voorbehouden genummerde zitjes, die op een normale werkdag van 10 tot 12 en van 15 tot 17 uur,  elk op aanvraag een paar minuten spreektijd krijgen (waar geen kat naar luistert), er maar bij zitten voor de show. Of voor spek en bonen, als U wilt. Die show, dat ‘parlement’ dient alleen maar om de beslissingen van de EU-Commissarissen een officiëel tintje te geven. Zodat de schijn van democratische beslissingen wordt in stand gehouden. Laurel en Hardy zouden het beter gedaan gekregen hebben in hun tijd!

  *

  Dat duurt zo al jàren. Vandaar de houding van de overgrote meerderheid der Kiezers, dat heel dat Europees gedoe geheel bijkomstig is. Een uitloop-piste voor gebuisde politiekers. Te meer daar in de Media en op TV alleen ‘de anderen’ mogen in beeld komen. Nooit ‘de onzen’, tenzij er iets belachelijks te verzinnen valt.

  Namen noemen? Ivo Belet, Marianne Thyssen, het Gentse Liegebeest van ‘dea anderen’ en Nigal Farage van ‘de onzen’. Nooit gezien bvb Gerolf Annemans. Niemand weet door de band zelfs niet eens de namen van de andere ‘gekozenen’.

  Of zeg ik liever, de andere ‘geparachuteerden’? Die er trouwens niets toe doen, want de beslissingen worden ‘van hogerhand’ – door die paar orkest-meesters - genomen… Die blijven meestal op de achtergrond of worden vertegenwoordigd door de Zaan Cloot, die dan maar wat uit zijn nek kletst. Dat zattemans-gebrabbel krijgt dan de naam van ‘State of the Union’. Sorros en cinton kijken grinnikend toe aan de iverkant der Grfote Plas. Hun afgezanten leveren gied werk!

  Wat ik gisteren scheef naar een goede vriend in het buitenland, kan mij de kop kosten. Want het is gewoon de haat en het geweld van antwoord dienen. Slinx en IJslamerij houden van geweld. Moeten wij dan blijven het hoofd buigen? Ziehier – op een eeuwig zwijgen - een kort uittreksel van due brief…

  *

  Beste Dries,

  Gisteren-avond blijven kijken naar ‘De Afspraak’, waar Gerolf Annemans zich echt eens mocht uitspreken zonder voortdurend te worden onderbroken. Heb gewoon van alle panel-leden de bevestiging gehoord van wat al jaren op deze blog wordt verdedigd. Europa moet een ‘Staat’ worden op basis van vrijwillige akkoorden die alleen maar betrekking kunnen hebben op de economie. Met alleen bindende verplichtingen op een paar gebieden: Sociale Wetgeving – met de Euri verolicht voor alle deelnemende landen - Wegen en Verkeer – slechts één overkoepelende vreemde taal (Engels) – misdaad-bestrijding & illegaliteit, zo streng mogelijk – de Islam schrappen als ‘Religie’ omdat de ‘Leer’ slechts een dekmantel is gebleken voor overheersing – gesloten en beveiligde buitengrenzen – het zonder meer wettelijk verwijderen van alle ongewenste elementen zoals drughandelaars, en fanatieke islam-aanhangers.

  Dit komt vooral neer op het confisceren van alle moskeeën ten einde deze te kunnen slopen. Wat meebrengt dat er meteen geen haat-predikers meer zijn, die in hun eigen vreemde talen en onder het oog van de Staatsvuiligjheid, onze Beschaving verkopen waar we bijstaan.

  De schooljeugd van Antwerpen is nu al voor 51% van vreemde origine. En dat is een cijfer die zelfs de Nazi-beztting nooit heeft gehaald.

  Die twee zijn qua opzet wel niet te vergeelijken, maar – des te erger – zijn de resultanten. Die zijn wat ze zijn. Na Amsterdam, zal ook Antwerpen binnenkort een (Groene?) islammer als Burgemeester hebben…

  ‘In Mei leggen alle vogelen een ei’. Bij de Grootste verkiezings-kring ter wereld, op 25 Mei 2019 d.i. in minder dan één jaar moet het raak zijn. Een schot in de roos. Als de ‘Traditionele Partijen’ die ons naar het graf begeleiden, zouden mogen blijven van de kiezers, kiezen we beter voor de korte pijn, om per direct de Begrafenis-Ondernemer van onze keuze aan te duiden…

  ***

  Digitaliaanse Hemelrijker





  16-09-2018, 14:34 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  14-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5119

  *

  vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Aan de negatieve kanten van het verhaal over ‘Schild & Vrienden’ komt maar geen einde. Zeker niet tot het zaakje op een lachwekkende sisser uitloopt. Laat ondertussen de Slinxe, Schotse en Scheve ‘Media’ maar hun ding doen. Ieder diertje zijn pleziertje! Als ze maar niet overdrijven!

  Wie laatst lacht, best lacht. Een spreekwoord dat vooral breedsmoel-kikkers treft.

  *

  Hieronder volgt – in standaard-termen - een medeplichtige ‘inkijk’ in het Gentse (zeer hoogstaand) hoogstudenten-beleid. Maar de exacte denkwereld die daar continu in de lucht hangt, wordt wel niet bloot gegeven. De argeloze lezer immers moet overtuigd blijven, dat die Pano nep-nieuws reportage de wereld gered heeft.

  Ik zal die denkwereld dan maar zelf – met een beetje fantasie - uit de doeken doen.. Maar opgelet, luiers verversen brengt meestal rare luchtjes voort…

  *

  Ten gronde is de zaak van de uitsluiting zeer eenvoudig. U zult lezen dat het de bedoeling van de vier de ‘Ver-rechtsing’ van de Jeugdraad was. Het is dus zo klaar als een klontje dat de Jeugdraad hoofdzakelijk SLINX is. Zo ongeveer van het niveau van die gevallen godin Freya. Dat is bijlange geen normaal doen en overeenkomen met de tegenvoeters. Nee hoor, voor Slinxen telt alleen hun eigen mening. Meer zit daar niet in. Wat er nooit heeft ingezeten zal er dan bijgevollg ook noioit inzitten. Referentie: het Gentse Liegebeest.

  In Gent ‘sloan ze liever up joen muile’…. Is al meer dan 150 jaar zo. Maar nu komt daar de IJslammerij nog bij..

  En dat noemen ze dan een nie kap...

  *

  Het is dan ook een kleine stap voor de mensheid, om bij die uitsluiting er direct de bloedrode VRT bij te betrekken, met misschien wel met de Unief een voordien geheime deal, een afgesproken bedoeling van die muizenval in een bijeen geflanste ‘nep-reportage’ te gieten.

  Maar leest U liever eerst wat De Schandaard de wereld in stuurt. Te beginnen met een afbeelding van de ‘tegen-betoging, gericht tegen, ja tegen wie of tegen wat. Er wordt betoogd achter het opschrift (Hier zijn) de … ‘Schandknapen’.

  Zijn de betogers van dergelijk miniem intellectueeel laag niveau dan, echt de crème de la crème van wat de schoolbanken van de Gentse Rijks Universiteit in staat zijn voort te brengen?

  Wedden dat er inderdaad in die Jeugdraad of wat ervan overblijft alleen ‘schandknapen’ overblijven, die plassen tegen hun eigen gevel… en dat heel normaal vinden

  *

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Jeugdraad sluit leden van Schild & Vrienden uit

   

  Gisteren 12/9 om 21:01 door bbd

  *

  Betoging in Gent, vorige week, tegen Schild & Vrienden. Foto: belga

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20180912_03739068

  *

  De Jeugdraad heeft vier van zijn rechtstreeks verkozen raadsleden uitgesloten. Het gaat om de vier die banden hebben met 'Schild en Vrienden', zoals vorige week ‘bleek’ uit een reportage op Pano.

  Volgens de Pano-reportage was het de bedoeling van de vier om te infiltreren in de Vlaamse Jeugdraad en het beleid te verrechtsen. De Vlaamse Jeugdraad is het officiële adviesorgaan van de Vlaamse regering over jeugdzaken.

  *

  Vorige week besliste de Jeugdraad daarom om, zoals de reglementen voorschrijven, een procedure op te zetten met deze vier betrokken adviseurs. Vanavond besliste de adviesraad om de vier uit de adviesraad en uit de organisatie te zetten. De betrokkenen hebben hun ontslag aanvaard, zo zegt de Vlaamse Jeugdraad.

  De Jeugdraad beklemtoont dat er intern gesprekken hebben plaatsgehad met elk van de vier adviseurs. 'Op basis van vastgestelde feiten en deze gesprekken kwam de adviesraad - bestaande uit 16 stemgerechtigde leden - tot het besluit om alle vier te ontslaan'.

  Voorts zegt de Jeugdraad: 'Niet alleen hebben ze onze organisatie ernstige schade berokkend, er is ook een grote vertrouwensbeuk tussen hen en onze organisatie. In welke mate elk van deze vier betrokken waren bij Schild & Vrienden en of zich al dan niet schuldig hebben gemaakt aan racistische en discriminerende uitspraken, daarvoor plaatsen wij ons vertrouwen in het gerecht.'

  De Vlaamse Jeugdraad zegt nog dat er voor alle jongeren een plek is in de organisatie, 'maar er zijn duidelijke grenzen'. 'Voor de racistische en discriminerende uitspraken die we vorige week in de Pano-reportage zagen is binnen onze organisatie geen plaats: gisteren niet, vandaag niet, morgen niet.'

   

  *

  Nota van de Hoofdredacteur van deze eenmansblog

  *

  Het Internet kan in sommige gevallen zeer leerzaam zijn. Zo staat er ’n artikel

  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180912_03739073

  *

  “Infiltranten” uit Vlaamse Jeugdraad gegooid, wel nog welkom bij N-VA

  *

  Ze vliegen per direct uit de Vlaamse Jeugdraad, het viertal

  Jeroen Bergers, Niklas Arents, Thomas Decat en Inne Volkaerts.

  Drie van de vier Jong N-VA’ers die te veel flirtten met Schild & Vrienden. Uitgelekte chatconversaties waarin ze aankondigden “dat linkse sossenhol te gaan verrechtsen”, doen hen nu de das om. Al blijven ze wel de steun genieten vZan N-VA zelf.

  ******

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Gezegde ’Vlaamse Jeugdraad’ zou beter er recht voor uitkomen wat de bedoeling is. Voortgaande op de kleur van hun logo, zijn het niet de Vlaamse, maar eerder de Rode Jeugd.

  En dat moet dan de Vlaamse ‘Regering’ adviseren…

  Allemaal kosten op het sterfhuis.

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker





  14-09-2018, 13:10 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  13-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5118

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  gans Europa is het zò, dat de democratische Rechtstaat dreigt onderworpen te worden aan de barbaarse achterlijke IJslammerij omdat Georges Sorros, de Hongaar die in de USA schatrijk is geworden, zoiets afgesproken heeft met de Clinton Clan Club en de moslim-broederschap van Houssein Barack Obama.. Die staan momenteel allemaal als afgedankt speelgoed ergens in de hoek bij,de borstels van de samenleving, maar hun Eiropese trawanten houden de vuren brfandende.

  Vooral in Märkelland gaat het van kwaad naar erger. Vandaar deze samenvattende bijdrage om alles ees op ’n rijtje te zetten. Want de ‘moord-incidenten’ staan ook als op ’n rijtje, van Noord naar Zuid en van West naar Oost. Ze maken er, liojk over één groot massa-graf, een kruisteken over. Een kruisteken over onze voorvaderlijke Vrijjheden, die dus moeten vervangen en ‘her-volkt’ worden met de meest primitieve wilde volkeren ter wereld, de Gesluierde IJslammerij.

  De tragedie is o.a. ook duidelijk in eigen land, waar illegale passanten nu al elkaar beginnen te vermoorden. Straks is dat ook het lot van onze Politie die de boel maar niet onder controle MAG krijgen, want het asielrecht is, althans volgens de Slinxsigheid, een leef-recht voor die soort. Het komt zelfs boven het bestaans-recht van alles en iedereen die hen niet aanstaat.

  Het is dus de 4de keer dat onze Oosterburen de wereld op overtuigende wijze willen domineren. Drie oorlogen (1870, ’14-’18, ’40-’45) en nu via de messentrekkerij van de schaamteloze kontheffers.

  Wat die Sooros wil, dat zijn Iraaks en Syrissche toestanden, een onderduims gemanipuleerde burgerpprmpg. Om dan op het punt van een kromzwaard de vrede aan te dragen via de gesluierde ‘Ondewerping’.

  Al wat U wil, als de Slinxe Neo-Elite maar aan de knoppen mag blijven zitten die ze met list en bedrog in handen hebben gekregen. Toen ze de mensen nog van alles konden wijsmaken.

  U vraagt zich misschien af, hoe het komt dat de USA, het land der cowboys, bij monde van de

  het voortouw neemt in deze Neo Nazi Nieuwe Wereld Orde? Denk dan maar even terug aan de betoonde gastvrijheid aan de duizenden ondergedoken Nazi-figuren die na hun verkoren oorlog daar een nieuw leven konden beginnen. En, vanzelfsprekend, dievelinkx de Macht hebben overgenomen. Zodat de Hitlerihanen onder de bescherming van de Stars and Stripes, dan toch weer vicotorie (denken te) kunnen kraaien.

  En dan is daar plotsklaps Hongarije en Poolland, die samen met de vroegere Oostblok-landen, stokken in de wielen komen steken…

  *

  Het is een oud gezegde, dat de wereld wil bedrogen worden. Ook onze Verlichte Grote Verstanden vragen niet liever. Want dan hebben zij en de nuttige idioten van wereldverbeteraars hun bezighouding en doen ze geen ander kwaad.

  Tenminste dat was zo tot en lang geleden verzet kwam met de Uitvinding van de boekdruk-kunst in de late Middeleeuwen. Toen werden de mensen meteen wijzer en vooral veel arlerter. Maar ze werden nog slimmer, ja zelfs het slimst, vooral sinds de recente digitalisering van de samenleving. Waar de waarheid in veel gevallen via ‘the clouds’ nog tien keer sneller vliegt dan het Geluid…

  Plaatselijke krantjes komen wereldwijd overeen over wat ze de mensen dagdagelijks zullen wijsmaken, maar dat is gerekend buiten de waard.

  En daarom willen ze die waard het spreken beletten. Zie de studentenvereniging ‘Schild & Vrienden’. Al vliefgt de gefingeerde Panos-leugen nog zo snel, de Vlaming achterhaalt hem wel.

  Alles in Mutti-land moet perfect voorgesteld worden en wie iets anders zegt, dat zijn vuile populisten, rechts-extremisten, Vlaams Belangers en/of Schild en Vrienden-vrienjes. Hun plaats is dus vroeg of laat ergens in her- opvoedingskampen die dringend moeten worden opgericht.

  Geen erg. Want ergens in de socialistische archieven in Duitsland liggen nog altijd de plannen van vroeger.

  Hen ‘kort zetten’ is dan ook altijd voor hun eigen bestwil, want als de Ijslammerij dat zal doen, zal het er wel eventjes anders aan toegaan.

  Ook de Hitler-clubleden pakten hun vijanden op om die te kunnen beschermen tegen de volkswoede. Dat gelooft U toch ook nog altijd

  *

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Islamisering: Migranten veroorzaken ook na Chemnitz gewel-dorgie in Duitsland

   

  Frankfurt (Oder): Grote groep moslim-migranten bestormen ‘Allahu Akbar’ roepend een 90’s party en schreeuwen dat ze iedereen gaan vermoorden, en worden daarna beschermd door de Duitse Vluchtelingenraad, die stelt dat ‘asiel een grondrecht is dat je ook na een misdaad niet kan verliezen’ – Regering bevestigt: 97% migranten illegaal, maar mogen gewoon blijven

   

  Twee weken na de moord in Chemnitz door drie moslim-migranten stierf afgelopen zaterdag een 22 jarige Duitser aan zijn verwondingen nadat hij in Köthen bij een ruzie op een speelplaats tussenbeide was gekomen om een Duits meisje te beschermen, en door Afghanen helemaal in elkaar werd getrapt (1). Gisterenavond werden in Cottbus twee bejaarde broers van 65 en 69 jaar zonder aanleiding het ziekenhuis in geslagen door een groep migranten (2). In Duisburg werd een 17 jarig zwanger meisje door haar Turkse vriend en drie van zijn migrantenvrienden met onder andere een mes aangevallen, maar ze wist te ontsnappen (3). Zomaar wat voorvallen die de islamitische immigratie bij onze Oosterburen inmiddels dagelijks veroorzaakt.

  Dagelijkse ‘incidenten’

  Chemnitz en Köthen zijn volgens de media nog steeds ‘incidenten’ die zo snel mogelijk weer moeten worden vergeten, ook al vinden ze dagelijks plaats. De nabestaanden van de slachtoffers strijden vervolgens vergeefs om gerechtigheid, want de daders zijn immers door de overheid en media beschermde moslimmigranten.

  Zo werd bijvoorbeeld een jaar geleden in Wittenberg de 30 jarige Marcus Hempel door een Syrische migrant doodgeslagen. Zijn vader probeert sindsdien vergeefs de dader voor het gerecht te krijgen, maar tegen hem is zelfs nog geen aanklacht ingediend. (4)

  In Bad Orb, een dorp tussen Frankfurt am Main en Fulda, viel een groep migranten in een uitgaansgelegenheid diverse vrouwen lastig. Nadat ze door de beveiliging waren verwijderd, gingen ze daar op straat mee door. Een Duitser die voor een vrouw in de bres sprong kreeg een afgebroken bierfles in zijn hals gestoken. Na drie dagen op de IC heeft hij het maar net overleefd (5).

  Arabische migranten vallen club binnen, worden niet uitgezet

  In het andere Frankfurt (Oder) aan de grens met Polen vielen op 26 augustus zo’n 20 Arabische migranten een club binnen, waar een 90’s party werd gehouden. Ze schreeuwden massaal ‘Allahu Akbar’ en dreigden alle aanwezigen te vermoorden. De gasten in de club werden gemolesteerd en geslagen, en vluchtten vervolgens in paniek weg.

  Slechts twee van de 20 daders werden aangehouden. De AfD eist dat de migranten meteen worden uitgezet, maar de Duitse Vluchtelingenraad stelt zich achter hen op met het argument dat ‘asiel een grondrecht is dat iemand ook na een misdrijf niet kan verliezen’. (6)

  Dat geldt zeker voor de piepjonge migranten uit Syrië en Afghanistan die tijdens een schoolreisje een 10 jarig klasgenootje verkrachtten. Justitie onderneemt vanwege hun (veronderstelde) leeftijd helemaal niets tegen hen. Het slachtoffer zit inmiddels op een andere school. De daders overigens ook... (10).

  Een wat oudere Afghaan gaf afgelopen zondag in Parijs het visitekaartje van zijn religieuze ideologie af door op straat met een 25 tot 30 centimeter lang mes en een ijzeren stang willekeurig voorbijgangers aan te vallen, waaronder twee Britse toeristen. Daarbij raakten zeven mensen gewond, waarvan vier levensgevaarlijk. (13)

  ‘Culturele verrijking’ anno 2018

  In Berlijn vindt iedere week wel ergens een veldslag tussen rivaliserende criminele migrantenbendes plaats. Afgelopen zondag werd daarbij iemand neergestoken, waarna de politie zelfs het ziekenhuis waarin het slachtoffer werd opgenomen moest beschermen, omdat dat ook belaagd werd (7).

  In Essen raakte een agente zwaargewond nadat ze bij een controle in een Shisha bar door een jonge ‘Zuidlander’ in elkaar werd geslagen. Ook haar collega raakte gewond. De vader en broer van de dader dreigden vervolgens de hele familie tegen de politie te mobiliseren als hij niet ogenblikkelijk zou worden vrijgelaten. (8)

  Een andere Shisha-bar, in Schönebeck, was vorige week het tafereel van een verkrachting van een 20 jarige Duitse vrouw door een 40 jarige Turk. ‘Wie in 2018 als vrouw alleen een schemerig lokaaltje zoals een Shisha bar binnengaat, loop onvermijdelijk het gevolg (cultureel) verrijkt te worden,’ is het cynische commentaar van verslaggever Ernst Fleischmann (11).

   

  Valse berichten over veiligheid

   

  Net als in Nederland zijn er dagelijks tal van andere ‘incidenten’ waarbij mensen worden aangevallen, neergestoken, overvallen of aangerand/verkracht, maar slagen de autoriteiten en media er met succes in om de afkomst van de dader(s) verborgen te houden.

  Ondanks valse berichten in de media dat de Duitsers zich eigenlijk steeds veiliger zouden voelen, is de stemming onder het volk flink aan het omslaan. Een duidelijk signaal is dat bij een openbaar protest-concert tegen ‘rechts’ in Chemnitz – onder het motto ‘Chemnitz is grijs noch bruin - slechts 120 bezoekers kwamen opdagen, voornamelijk vrienden van de bandleden (9).

   

  Bijna alle migranten illegaal in Duitsland

   

  De Duitse regering Merkel heeft na vragen van de AfD toegegeven dat 97,2% van de bijna 900.000 migranten die alleen al in 2015 tot het land werden toegelaten, illegaal zijn. Dat betekent dus dat slechts zo’n 25.000 personen asiel hadden moeten krijgen. De rest had moeten worden uitgezet, maar dat wordt op een handjevol gevallen na met niemand gedaan. Opmerkelijk: tussen 1 januari 2014 en 31 juli 2018 beweerden 539.000 asielzoekers hun paspoort en andere ID-bewijzen te zijn kwijtgeraakt. Dat was echter niet gebeurd met hun smartphones, want die hadden ze bijna allemaal nog wel bij ze. (12)

  Xander

  1) Epoch Times
  (2) Journalistenwatch
  (3) Journalistenwatch
  (4) Journalistenwatch
  (5) GNZ via Hartgeld
  (6) SKB News(7) Journalistenwatch
  (8) Journalistenwatch
  (9) Tag 24
  (10) Anonymous
  (11) Anonymous
  (12) Anonymous
  (13) Anonymous
  (14) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

   

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  Wilt U een paar voorbeelden van Overheidsbedrog? Die liggen voor het rapen. Zekfs voor iemand die geen (Vlaams) belang stelt in de polletiek…

  Neem de diesel-motoren en de fijne roetdeeltjes in de licht. Zes maanden geleden werd de diesel gebannen wegens de luchtvervuiling. En nu ineens is die lucht veel te proper. Is weer niet goed. Die moet, om goed te zijkn voor de mens, heel wat meer fijn stof bevatten. Anders verandert het klimaat veel te rap…

  Tweede voorbeeld. De op onze snelweg-parkings opgepakte transit-bandieten, onderweg naar de UK. Doen oppakken om die even later weer los te laten om ze de volgende dag weer te kunnen oppakken… Want niet alleen blijven ze komen, ze geraken ook niet weg…. Kost handen vol geld, die we niet hebben…

  Jonge idealisten worden aan de schandaaal gehangen, op basis van geforceerde manipulaties van media-geile nep-hoernalisten. Niks aan de hand, zegt men in het Parlement, alles wat niet denkt zoals wij, wordt door de Staatsvuiligheid doorheen de tijden dag-en-nacht nauwlettend in de gaten gehouden. Om hen eventueel te betrappen op een mis-spreking. Maar ondertussen kruipt het crapuul wel boven van tussen de kassei-stenen waar het leeft van de paardenvijgen.

  *

  Gelukkig kan de brave Onderdaan nog eenmaal in de 5-6 jaar zijn stem uitbrengen. Liefst per computer, want daar kan de uitslag altijd ongezien in de gewenste richting bijgestuurd worden.

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker




  13-09-2018, 11:36 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  12-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5117

   

   

  vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Arco is de stam (de boom?) van de galg, en de strop daarvan dat is diene drugsdealer en Kosovaar (in die volgorde), beëdigd Tolk in Overheidsdienst en trouw Tsjeven-lid op de kiezerslijsten. Hij die tot aan zijn nek in de strop zit, is dat arme Krisje Peetersson wiens carrière nu wel voorgoed naar de knoppen is.…

  Hoe een dubbeltje rollen kan! Van de goed betaalde Grote Baas van het veilige Unizo tot voetmat der Tsjeven-graaigrijpende vingerklauwen. Geslacjtofferd op het altaar der roem van Marianne Thyssen…

  En neen, Kawouter Beke zullen we deze keer niet rap horen… Hoogstens de zak voor Peeters…

  Antwerpen kan dus weer gerust ademen. De werker in de stads-weverij kan zijn weefstuk dat op ’t getouw ligt, gewoon de volgende vijf jaren verder afmaken…

  Toekomstbeeld…

  *

  Moest ik in Peeters zijn plaats zijn, ik zou niet meer gerust slapen. Zowel de IJslammerij als de drugswereld tegenin de haren strijken, kan lelijke gevolgen hebben. Heet begint met een granaat in de straat als losse flodder, en het eindigt met mitrailleurvuur erger dan tussen teruggekeerde IS-strijders en trans-mogranten…

  *

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Kandidaat CD&V opgepakt met drie kilo heroïne

  Vandaag Maandag 10/9 om 06:59 door (yb, sare, fem)

  Rediart Cankja en Kris Peeters Foto: r

  *

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20180909_03726056

  r

  Net nu Kris Peeters zijn StroomOpwaarts Plan tegen internationale drugsleveranciers lanceert, raakt bekend dat een kandidaat op zijn lijst is opgepakt voor drugshandel.

   

  De timing kon moeilijk slechter. Zo’n maand voor de gemeenteraadsverkiezingen en minder dan een week nadat Bart De Wever (N-VA) had gesuggereerd dat er nauwe connecties zouden zijn tussen leden van de Antwerpse gemeenteraad en de drugsmaffia is Rediart Cankja (41) opgepakt. Cankja staat op de 46ste plaats van de CD&V-lijst in Antwerpen en op de 10de plaats van de CD&V-districtslijst in Ekeren. Maar die campagne kan hij allicht op zijn buik schrijven.

  Cankja (41) en de Kosovaarse Shpresa S. werden door de Franse politie tegengehouden in het Franse Vitry, een stadje op de grens van Frankrijk en Zwitserland op enkele kilometers van Genève. Dat gebeurde begin vorige week, maar raakte nu pas bekend. In de auto met Belgische nummerplaat, die op naam stond van de Kosovaarse vrouw, zat drie kilogram heroïne verstopt ‘in een speciaal daarvoor ontworpen plek’, bevestigen politiebronnen.

  Zwitserse markt

  Volgens de speurders waren de drugs waarschijnlijk bedoeld voor de Zwitserse markt, een van de weinige in Europa waar heroïne nog niet heeft moeten wijken voor cocaïne.

  Dat Cankja’s medereizigster bij de drugstrafiek betrokken zou zijn, verbaast de speurders niet. Zij kennen wel meer mensen uit haar omgeving die zich met drugszaken hebben ingelaten. Maar hoe de CD&V’er Cankja in dit verhaal verzeild is geraakt, welke banden hij met Shpresa S. heeft en in welke mate hij weet had van de drugs in de auto zijn op dit ogenblik open vragen.

  Tolk bij politie

  Rediart Cankja’s profiel stemt alvast niet overeen met wat men zich bij een drugstrafikant voorstelt. Hij was nog een tiener toen hij besloot om zijn geboorteland Albanië te ontvluchten. ‘Albanië was het Noord-Korea van Europa’, zei hij. Bij zijn zesde poging bereikte hij ons land via Duitsland, met een vervalst treinticket en zonder papieren. Hij leefde een tijdje op straat en verdiende de kost met allerlei baantjes. ‘Tot de stad Gent een Albanese tolk zocht en ik als eerste uit de examens kwam’, vertelde hij in een interview. De weg naar een legaal bestaan in België stond plots wagenwijd open.

  Cankja is zijn moeilijk verleden nooit vergeten. Hij geeft al jaren inburgeringscursussen voor Albanese nieuwkomers in verscheidene agentschappen voor integratie en inburgering. Ondertussen is hij nog steeds tolk Albanees-Nederlands, niet alleen in sociale centra en ziekenhuizen, maar ook bij de politie van Leuven, de federale gerechtelijke politie en verscheidene lokale politiezones van Antwerpen. Daar is men uiteraard niet blij met zijn arrestatie. Woordvoerder Wouter Bruyns liet meteen weten dat de Antwerpse politie geen beroep meer zal doen op zijn diensten. En ook bij de federale gerechtelijke moet hij niet meer aankloppen.

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Banditisme tot in de binnenste cirkel va de Politie-Diensten. Als toppunt van ‘Verijking’ kan dat tellen… We zagen het reeds in het Gemeentehuis van Molenbeek, met het broertje van Salah Abdeslam, de Parijse Supergangster uit Saint Jean le Ruisseau du Moulin. Die niet alleen in zijn bloedrode werkomgeving de boel verlinkte waar iedereen bij stond, maar in zijn vrije tijd nog overvallen ging gaan plegen. Of die met vrienden zijn collega de Gemeente-bankloper op straat overviel.

  De Tsjeven zijn dus niet meer de moslimmerds-partij, maar evengoed de drugdealer-partij.

  Nu nog de 800.000 ARCO-coöerantern definitief in ’t zak zetten en de partij bestaat niet meer.

  En dat net nu de Beweging punt Net zo goed als definitief opgeschoven is naar Rood-Groen. En zie, we gaan ne gang, recht in de tang….

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker



  12-09-2018, 15:05 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5116

  ****

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Deze kwal-krant schermt met het woord ‘Blok’ als ze Slinx en Extreem Slinx met de steun van och arme 4.7% van de Groenen bedoelt. Alles bijeen geteld bijna tegen de 40% om een land via een ‘minderheidsregering’ te besturen. Het andere en veel grotere Europees ‘Blok’ dat ook in Zweden boven de oppervlakte komt, ze niet eens op. Die van de DS zijn zelfs vergeten dat er ooit een Vlaams Blok, waar ze zò tegen waren, is geweest…

  Dat ‘Blok’ is de voorloper geweest van Het Vlaams Belang, een democratisch verkozen politieke partij die in 2004 door het Gentse Hof van Beroep met verkochte Rechters, wegens ’n verkeerd uit te leggen verkiezings-slogan, buiten de Wet werd gesteld.

  Na Italië in het warme Zuiden, zet nu voor het eerst het Hoge Noorden de blok-toon. Met Marine La Plume van het Front National in de coulissen. Weer een land dat radicaal klein maar dapper kiest voor Rechts.

  Pas op ! De (kostenvrije) bron-tekst van vandaag hieronder in De Schandaard is dus doorspekt met vooroordelen jegens de opkomede Partij der ‘Zweden Democraten’. Die staan echter wel op het punt om uit de ijzeren staven van hun ‘cordon sanitaire’ te glijden, en dat mag niet. Mohammed wil dat niet. Hun resultaten zijn schitterend, maar minder dan algemeen verwacht. De favorieten van die kwal-krant houden wel stand, niettegenstaande de abdominale achteruitgang van de Slinxen. Di behaalden hun slechtste uitslag in 100 jaar….

  En zo gaat dat maar door. Al schermen ze nog zo zwaar voor hun vetbetaalde postjes, ze gaan er onderdoor… Zowel in Zweden als overal elders.

  *

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  Woensdag 12 September 2018

  5116 - IN ZWEDEN ZULLEN E ZWETEN, DE SLINXE LAND- EN VOLKSVERRADERS

  IN: Zweden - islamisering

   

  ****

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Deze kwal-krant schermt met het woord ‘Blok’ als ze Slinx en Extreem Slinx met de steun van och arme 4.7% van de Groenen bedoelt. Alles bijeen geteld bijna tegen de 40% om een land via een ‘minderheidsregering’ te besturen. Het andere en veel grotere Europees ‘Blok’ dat ook in Zweden boven de oppervlakte komt, ze niet eens op. Die van de DS zijn zelfs vergeten dat er ooit een Vlaams Blok, waar ze zò tegen waren, is geweest…

  Dat ‘Blok’ is de voorloper geweest van Het Vlaams Belang, een democratisch verkozen politieke partij die in 2004 door het Gentse Hof van Beroep met verkochte Rechters, wegens ’n verkeerd uit te leggen verkiezings-slogan, buiten de Wet werd gesteld.

  **

  *

  Na Italië in het warme Zuiden, zet nu voor het eerst het Hoge Noorden de blok-toon. Met Marine La Plume van het Front National in de coulissen. Weer een land dat radicaal klein maar dapper kiest voor Rechts.

  Pas op ! De (kostenvrije) bron-tekst van vandaag hieronder in De Schandaard is dus doorspekt met vooroordelen jegens de opkomede Partij der ‘Zweden Democraten’. Die staan echter wel op het punt om uit de ijzeren staven van hun ‘cordon sanitaire’ te glijden, en dat mag niet. Mohammed wil dat niet. Hun resultaten zijn schitterend, maar minder dan algemeen verwacht. De favorieten van die kwal-krant houden wel stand, niettegenstaande de abdominale achteruitgang van de Slinxen. Di behaalden hun slechtste uitslag in 100 jaar….

  En zo gaat dat maar door. Al schermen ze nog zo zwaar voor hun vetbetaalde postjes, ze gaan er onderdoor… Zowel in Zweden als overal elders.

  *

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Zweedse verkiezingen zijn nek-aan-nek, populisten groeien fors

  Zondag 9 September om 23:12 door Peter De Lobel

  *

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20180909_03725416

  Jimmie Åkesson, de leider van Zweden Democraten.

  *

  Bij de parlementsverkiezingen in Zweden zet de anti-migratiepartij ‘Zweden Democraten’ zoals verwacht een stevige stap vooruit, al is die kleiner dan voorspeld. Het regerende linkse blok en de centrum-rechtse uitdagers houden mekaar in evenwicht.

  De Slinxe Zweedse Elite is buiten zichzelf… Wegens vooral het risico van zwaar postjes-verlies

  *

  De rechts-populistische partij Zweden Democraten hebben, met 90 procent van de stemmen geteld, 17,7 procent behaald in de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse blok van de zittende regeringscoalitie van Sociaaldemocraten en groenen, samen met hun radicaal-linkse bondgenoten van de Vänsterpartiet is goed voor 40,7 procent van de stemmen. De Sociaaldemocraten, die nu met Stefan Löfven de premier leveren, stranden daarbij op 28,3%, de groenen op 4,4% en Vänsterpartiet op 8%. Voor de groenen was het een spannende avond. De kiesdrempel ligt in Zweden op 4 procent. In de laatste peilingen kregen zij een hogere score. Mochten zij de kiesdrempel niet gehaald hebben, zou er geen links 'blok' meer zijn.

  Moderaterna, de grootste partij van het centrum-rechtse blok, behaalt volgens deze gedeeltelijke resultaten 19,7 procent van de stemmen. Zij zijn daarmee de tweede grootste partij. Hun centrumrechtse blok komt aan een totaal van 40,2 procent.

  'Fantastisch succes'

  Het thema migratie beheerste de verkiezingscampagne. Zweden Democraten staan voor een hard anti-migratiebeleid en dat slaat blijkbaar aan. Want de strijd om de derde plaats woedt nog wel, maar voor Zweden Democraten is dit een sprong van bijna 5 procent vooruit.

  Julia Kronlid,

  de ondervoorzitster van de partij, sprak al van 'een fantastisch succes'. Ze had het toen wel over de resultaten van de exitpolls, die Zweden Democraten nog iets meer op winst zetten. Een echte landslide is het evenwel niet geworden voor radicaal-rechts.

  Omdat alle andere partijen samenwerking met Zweden Democraten uitsluiten, dreigt de regeringsvorming niet eenvoudig te worden. Tenzij Ulf Kristersson, de leider van Moderaterna, het aandurft het cordon te doorbreken. Met zowel een links als een rechts blok dat zo'n veertig procent van de stemmen binnenhaalt, is de kans anders groot dat Zweden opnieuw op een minderheidsregering afstevent.

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Wat in Europa overal gebeurt, is dat de ‘Geleide Democratie’ waarover Wilfried Martens het altijd had, langzaam maar zeker is geëvolueerd naar geleide dictatuur, waar het begrip ‘Democratie’ alleen nog voor de vorm voorkomt op de verkiezinfgs-affiches. Wie niet denkt zoals zij, de Euroopese Elite, als slechte kopie van de Clinton Wife Club, heeft geen reden van bestaan. Zij spreken graag zo vernietigend mogelijk over Hitler, maar ze doen hem tot in de details, gewoon na.

  Al nagedacht wat Broeksèl wik met Hongarije? Mooier voorbeeld kan ik niet bedenken. Dat land krijgt de vrijheid om te doen wat Broeksèl wilt…

  *

  De zweep voor Zweden, zodat ze daar goed zweten…

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker







  12-09-2018, 14:03 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  11-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5115

  ****

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Straks kan de hele wereld het Zilveren Jubileum gedenken van de vernietigende raid door alweer fanatieke IJslammerds op de twee Nieuw Yorksje tweeling-wolkenkrabbers. Nog maar 8 jaar te gaan, waarin inderdaad van de kant der ‘Verrijkers’ nog zowat van alles kan gebeuren. Maar niets dat goed is.

  Memento homo…. dat ge van stof en as zijt, en   als eenmaal binnenkort de ‘Verrijkers’ de baas zijn, tot stof en as zult terugkeren.

  Want het is ’n waarheid als ’n koe. De gevolgen van de wilde immigratie worden steeds bloediger. En steeds gerichter. Stillaan worden onze landen niet alleen islamitischer, ze glijden af naar de totale wetteloosheid. En daarna naar de absolute en totale ‘Onderwerping’.

  Neen! Niet waar zeggen onze Verlichte Grote Verstanden. Het is omdat jullie te dom zijn om deze ‘Verrijking’ die op het punt staat om wereldbreed de Sharia te omhelzen, niet te begrijpen. Vroeger waren er bij ons in Vlaanderen de Baronnen die ons     arm hielden, en e Pastoors die ons dom hielden. Nu leven we op de maat van een twee drie, en huppe met de blote beentjes (voor de vrouwen). Want de mannen ondertussen zijn “onmachtig’ in de hoek gedrumd net als enuchen in de islam-harems die als mosketen ’t allenkante geluidloos uit de grond zijn gerezen. Per moslim – bij leven en welzijn - vijf vrouwen voor de lagere klassen, met in het vooruitzicht voor het eeuwig leven, de man 72 dagverse maagden. Voor de betere klassen zijn er geen normen, nu niet en later voor de Eeuwigheid ook niet. Want Allah, die nu al 1400 jaar meegaat, heeft volgens zijn Profeet, de pedofiele woestijnrover, de grootste, de dikste en de langste… tong.

  Wij, West-Vlamingen, noemen dat iemand met ’n muile van lintjes….

  *

  Verlà. Nu is de lezer in de juiste stemming om kennis te verwerven over de feiten die mij doen zeggen wat ik zojuist zei…

  *

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Vrees voor nieuwe spanningen in Duitsland na dood 22-jarige man

  *

  “Slachtoffer overleed aan hartaanval, niet door geweld”

  https://www.hln.be/nieuws/buitenland/vrees-voor-nieuwe-spanningen-in-duitsland-na-dood-22-jarige-man~a51bb233/

  *

  09 september 2018 12u03 Bron: Bild, Die Welt, ANP, Mitteldeutsche Zeitung

  *

  Bij een gevecht in de stad Köthen in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt is gisteravond een Duitser van 22 jaar oud overleden. Minstens twee mannen, allebei Afghanen, zijn afgelopen nacht opgepakt. Volgens Duitse media vanavond overleed het slachtoffer, dat al hartpatiënt was, echter niet door geweld maar door een hartaanval. Op sociale netwerken roepen rechtse groepen desondanks toch op tot deelname aan een zogeheten treurmars. De politie heeft extra versterking uit Berlijn gestuurd en bereidt zich voor op betogingen.

  Drie Afghanen zouden in een speeltuin ruzie hebben gemaakt over een Duitse vrouw en de vraag welke van de drie de vader zou zijn van het kind waar ze zwanger van is. Twee jonge Duitsers zouden bij de ruzie zijn tussengekomen, maar de situatie escaleerde daarop nog meer. Een van de twee Duitsers raakte volgens eerste berichten gewond bij het gevecht dat daarop uitbrak en overleed later in het ziekenhuis.

  Volgens Duitse media stierf de man als gevolg van een hersenbloeding, maar een autopsie zou daarover meer duidelijkheid moeten geven. Vanavond berichtten verschillende kranten dan dat de autopsie heeft uitgewezen dat het slachtoffer niet aan geweldplegingen is overleden, maar aan een hartaanval. De jongeman was hartpatiënt.

  Twee mannen opgepakt

  Volgens de kranten Die Welt en Bild kreeg het slachtoffer in het ziekenhuis nog bezoek van zijn broer. Die zou een rechts-extremist zijn die al veroordeeld was voor geweldplegingen. De politie is een onderzoek gestart. Twee verdachten van 18 en 20 jaar oud werden opgepakt, de derde Afghaan zou niet betrokken geweest zijn bij het gevecht. Een van de twee verdachten zou erkend zijn als vluchteling, een andere zou naar Afghanistan uitgewezen moeten worden.

  Politieversterking

  Afgelopen weken braken grote spanningen en rellen uit in de stad Chemnitz in dezelfde Duitse deelstaat, nadat een 35-jarige Duitser door twee migranten werd doodgestoken. De politie kreeg kritiek dat ze te weinig voorbereid was op de rellen.

  Uit vrees voor mogelijke rellen bij nieuwe protesten heeft de Duitse politie daarom vanmorgen al een honderdtal extra agenten naar Köthen gestuurd, weet Bild. Ook het waterkanon zou klaar staan. De linkse politica Henriette Quade kondigde een betoging tegen de rechtse demonstratie aan die om 18 uur aan het station zou beginnen. De burgemeester van Köthen, Bernd Hauschild (SPD), raadde deelname aan de rechtse mars af op zijn Facebookpagina, want “er ligt informatie voor dat ook groepen van buiten Köthens die tot geweld bereid zijn, in groten getale” zouden afzakken naar de stad.

  Pro Chemnitz

  De Duitse rechtse groep Pro Chemnitz heeft op haar Facebookpagina dan weer tot een mars in Köthen opgeroepen. Die zou om 19 uur in het Friedenspark beginnen. Pro Chemnitz, dat bijna 25.000 volgers op Facebook heeft, is een van de rechtse groepen die de voorbije weken betogingen organiseerden in Chemnitz als reactie op een gelijkaardig incident in deze stad.

  Ook de minister van Binnenlandse Zaken, Holger Stahlknecht, van de deelstaat Saksen-Anhalt, waar het drama zich afspeelde, vreest dat er weer rellen zullen ontstaan. Stahlknecht (CDU) vroeg de plaatselijke bevolking bedachtzaam te blijven en hij beloofde dat de rechtsstaat alles in het werk zou stellen om deze zaak op te helderen. Ook de verantwoordelijke van integratiekwesties in Saksen-Anhalt, Susi Möbbeck, riep de inwoners tot kalmte op.

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Eigenlijk komt, beetje bij beetje, de ware betekenis door, van wat Mrkel wilde zeggen met ‘Das schaffen wir’. Ze sprak deze woorden aks voortrekkers vrouw van de IJslalisering. Namelijk niet ZIJ, de Deitschen, maar de anti-populisten samen met de IJslammerij die het ‘schaffen’.

  De voetbal-helden huldigen in Broeksèl na de Wereld Kampioenschappen. Moet een moslim-feestje geworden zijn met; om den boel op te vrolijken,, tientallen doden met her en der weggeslingerde lillende lichaamsdelen. Met bloedspatten tot op et balkon van het Brussels Hellegat. Maar dat feestje ging niet door, wegens door ’n attentievolle agent, bij toeval ontdekte samenzwering. Die persoon staat nu bijna helemaal bovenaan op hun dodenlijstje… Moslims tegenwerken kan inderdaad Uw gezondheid schaden!

  In Duitsland zendt Berlijn zware politie-versterling. Niet om de gewelddadige Slinxe Antifa in toom te houden, maar om de zwijgende prptest-betogingen van de brave Burger te voorkomen. De indruk moet er inderdaad komen, dat er niets gebeurd is. Bah, neen toch, niet de messteken waren dodelijk, maar het zwakke hart van diene hartlijder…

  In het Fransoos zegt men, dat ‘les excuses sont faites pour s’en servir’…

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker







  11-09-2018, 10:22 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  10-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5114

  *

   

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Ja, dat alles is ‘gone with the wind’: de welvaart, de blauwe ogen en de blonde haren. ‘Gone wit the desert-wind from the Semitic Countries…… Zelfs de eigen taal is ver-geblobaliseerd.

  Akkoord, het is stil waar het nooit waait, maar dart is nog geen reden waarom het Land der Vikings zo goed als kapot moest worden gemaakt. Ooit voeren ze wel met hun snelle snekken onze stromen en rivieren landinwaarts binnen, om rovend en plunderend hele landstreken te teisteren. Maar dat is meer dan 1.000 jaar geleden en ondertussen is het land dermate gepacificeerd dat het zelfs Koninginnen zoals Astrid, Super Geliefde Reine des Belges, heeft voortgebracht. Tot ze in Kussnacht van de kant in de wal werd gereden door weeral een Coburger die liever amourkes verkocht met het kindermeussie.

  Zweden, dat buien WO II was kunnen blijven, kende veel voorspoedige jaren tot de Rode Kameraden er het roer in handen kregen en de totale islamisering zo goed als een volgedongen feit was…

  Maar na vandaag is het gevaar bezworen, dat die oude snekken en ander varend tuig van de Vikings terug van stal worden gehaald, en onder de vlag van de Halve Maan opnieuw onze streken met de grove borstel teisteren.

  Mijn oude Grootmoeder deed mij in de jaren ’44-’45 iedere avond een stukje voorlezen uit haar beduimeld ‘Gebeden-Boekje’ met daarin de Litanie van alle Heiligen. Waar er o.a. gebeden werd tot Ons Heerken, om ‘ons te verlossen van de woede der Noormannen’. Nihil Obstat, Impimatur. Via ons Ma is dat kerkboekje bij mij terecht gekomen en maakt deel uit van mijn persoonlijke souvenir-schatkamer.

  Ik zou eens bij gelegenheid aan Mgr De Kesel moeten vragen om de tekst te actualiseren. Door ‘de woede der Noormannen’ te vervangen door het niet politiek-correcte ‘woede der ‘Ijslammerds’…

  *

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Verkiezingen Zweden: Gezin leider anti-immigratie partij met onthoofding bedreigd

  *

  Xander 08-09-2018 15:13

  Gemeenteraadslid v/d Groenen belooft liberalen de stemmen van duizenden moslims als hij toestemming krijgt voor bouw nieuwe moskee – Sociaaldemocratische kandidaat van lijst gehaald nadat hij schreef dat de islamitische wet boven de Zweedse wet moet worden gesteld.

  Moslim Rechtspraak in de thuislanden der IS-lammetjes

  *

  Jimmie Akesson, leider van de rechtse vrijheidspartij ‘Zweden Democraten’.

  Als de peilingen kloppen zullen de verkiezingen in Zweden een ware slachting opleveren voor de traditionele partijen, die door het openzetten van de grenzen het ooit zo vreedzame Scandinavische land in een ‘islamitisch hellegat’ hebben veranderd. Met behulp van de ook daar door links gecontroleerde media probeert de gevestigde orde er alles aan te doen om de anti-immigratie partij die fors lijkt te gaan winnen, de Zweden Democraten, zwart te maken. Gisteren drukte een Zweedse krant een brief af met het logo van ISIS, waarin gedreigd wordt dat de leider van deze partij en diens 4 jarige zoontje zal worden onthoofd als hij zich niet voor de Verkiezingenn terugtrekt.

  De dreigbrief aan Jimmie Akesson en zijn zoontje was geschreven in het Arabisch en het Zweeds, en bevatte ook regels die afkomstig zijn van een ISIS strijdlied. De politie onderzoekt momenteel of de doodsbedreiging echt afkomstig is van een ISIS cel in Zweden.

  Eerder werd een kandidaat van de sociaaldemocraten betrapt op het verspreiden van in het Arabisch geschreven leugens over de Zweden Democraten op social media. Zo beweerde hij dat de partij grote aantallen migranten wil deporteren, en halal vlees wil verbieden. (1)

   

  Een andere sociaaldemocraat werd van de lijst afgevoerd omdat hij tijdens de campagne had gezegd dat de islamitische wetten boven de Zweedse moeten worden gesteld, dat vrouwen van Arabische afkomst allemaal een sluier moeten dragen, en dat zieke moslimkinderen niet in door niet-islamitische artsen zouden moeten worden behandeld.

  Moslim gemeenteraadslid Groenen biedt stemmen aan in ruil voor bouw moskee

  Voor de meest-biedende….

  *

  Nog een ander schandaal: een gemeenteraadslid van de Groene Partij, Ali Khalil, bood in Botkyra een lid van de liberale partij Moderaterna de stemmen van 3000 moslims aan in ruil voor een bouwvergunning voor een nieuwe, veel grotere moskee. Toen geheime geluidsopnames van zijn voorstel uitlekten, werd Khalil van de kieslijst gehaald. En pas op dat moment toonden de liberalen zich ‘geschokt’, want eerder beloofden ze de moslimleider serieus over diens voorstel na te denken.

  Staatsdeskundige Bo Rothstein gaf als commentaar dat het op deze manier proberen te kopen van stemmen een teken is van een zwakke democratie, iets dat normaal gesproken alleen in Derde Wereldlanden voorkomt. ‘Het is een variant van politieke corruptie.’ Nog ongewoner is het volgens hem dat een politieke tegenstander (de liberalen) aanvankelijk nog leek te willen onderhandelen ook over dit anti-democratische voorstel. (2)

  De sociaaldemocraten dreigen net als eerder in Nederland en Duitsland hun grootste nederlaag ooit te gaan lijden. De ‘Zweden Democraten’ liggen op koers om bijna net zo groot te worden, en volgens sommige opiniepeilers zelfs groter. De enorme geweld- en criminaliteit explosie als gevolg van het binnenlaten van honderdduizenden moslimmigranten is samen met het lidmaatschap van de EU het belangrijkste onderwerp waar de verkiezingen om draaien. (3)

   

  Wilders al veel vaker met de dood bedreigd door moslims

   

  In eigen land werd onlangs PVV-leider Geert Wilders voor de zoveelste keer met de dood bedreigd toen hij een cartoonwedstrijd over de islamitische profeet (annex pedofiele massamoordenaar) Mohammed wilde organiseren. Wilders besloot die wedstrijd te schrappen omdat ook andere Nederlanders het gevaar liepen het slachtoffer te worden van radicale moslims.

  Kort daarna stak een Afghaanse moslimmigrant op Amsterdam CS twee Amerikaanse toeristen met een mes neer, die daarbij zwaar gewond raakten. Zijn motief: Nederland heeft niet genoeg respect voor de islam.

  Xander

  (1)  Breitbart
  (2) Breitbart
  (3) Breitbart
  (4) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik) 

  (2)    

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Zweedse premier: 'Uitslag verkiezingen betekent einde van blokdenken'

  Kevin Van der Auwera

  Redacteur Knack.be en Sportmagazine.be

  *

  10/09/18 om 08:55 - Bijgewerkt om 08:55

  https://www.knack.be/nieuws/wereld/zweedse-premier-uitslag-verkiezingen-betekent-einde-van-blokdenken/article-normal-1195145.html

  *

  De Zweedse sociaaldemocratische premier Stefan Löfven reikt het centrumrechtse oppositieblok de hand, om de rechtspopulisten van Zweden Democraten uit te sluiten.

  Zweedse premier: 'Uitslag verkiezingen betekent einde van blokdenken'

   

  De sociaaldemocraten behaalden bij de parlementsverkiezingen zondag hun slechtste resultaat in meer dan 100 jaar, maar blijven met 28,4 procent van de stemmen wel de grootste partij.

  De centrumlinkse alliantie van de sociaaldemocraten, de groenen en de socialistische Linkse Partij en de centrumrechtse alliantie onder leiding van de Gematigde Uniepartij, liggen echter nek-aan-nek: 144 zetels tegenover 143 volgens de Zweedse media. Met een verschil van slechts 30.000 stemmen zou dat nog kunnen kantelen als alle stemmen geteld zijn. Voor een parlementaire meerderheid zijn er 175 nodig.

  Volgens premier Stefan Löfven betekent een en ander het einde van het traditionele blokdenken in Zweden. Volgens hem moeten de partijen uit het roodgroene kamp en het liberaal-conservatieve kamp nadenken over samenwerking om de rechtspopulisten van Zweden Democraten geen macht te geven, zo zei hij in de verkiezingsnacht. De anti-immigratiepartij boekte de grootste winst en gaat van 12.9 percent in 2014 naar 17.6 percent.

  'Dit is geen machtsspel, het is een nederig inzicht dat geen partij Zweden alleen kan leiden', aldus Löfven. Hij zei ook dat alle ernstige politici een verantwoordelijkheid hebben voor het land. Wie Zweden wil verbeteren, moet de krachten bundelen, klonk het.

  Löfven beklemtoonde dat hij niet zal aftreden, ondanks het slechte verkiezingsresultaat van zijn partij. Wel is hij ontgoocheld.

  De centrumrechtse alliantie heeft de uitnodiging van Löfven al afgewezen, meldt thelocal.se, en roept Löfven op om af te treden.

  ** ** **

  Tot daar de Media.

  Samengevat: niemand, buiten de ‘populisten met bijna 20%, wil dat er iets verandert in Zweden. De rush naar de vernietiging van volk en land moet doorgaan.

  (Wordt vervolgd).

  *

  igitaliaanse Hemelrijker



  10-09-2018, 16:57 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5113

   

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Die Roland Feisler leefde, werkte en verdween in de gloriedagen van het Duitse oorlogs-socialisme van e toenmalige Nieuwe Orde.. Hij zat in Berlijn, dicht bij het OKW, de Hoogste Krrijgsraad voor, waar bij elke zitting, zijn bulderende stem tot ver in de omtrek was te horen. Zijn vonnissen waren altijd dezelfde. Ofwel dood door veranging, ofwel N.N., de twee letters die van Overheidswege in de rechter bovenhoek van het strafdossier stonden. N.N. stond voor Nacht und Nebel en wilde gewoon zeggen, ‘werkkamp’ tot de anonieme dood erop volgt. Dat alles heerlijk naar de tand van die ene Führer aller Germanen…

  Mar pas op! Ik zeg niet dat alle Gentse Rechters kleine Feislertjes zijn. Verre van. Ik en zou niet daarve. Wat ik zeg, is dat ze zich gedragen alsof… Nu weer met die ene huiszoeking waar ze zwaar hun boekje zijn te buiten gegaan.

  Tot ze vroeg of laat op hun bek gaan. Door doe ene heimelijke, achterbakse en onwettige huiszoeking uit te voeren in het huis van de ouders van de ‘verdachte’ doe ze verdenken, die helemaal niets met de zaak te zien hebben.

  Ik hoop maar dat daar het laatste woord nog niet over gezegd is, als het ooit tot een ‘Rechtszitting’ moest komen.

  Er kleeft trouwens ook nog ander bloed an de handen van het Gentse Krijgshof, namelijk dat van Leo Vindevogel, de oorlogs burgemeester van Ronse. Die, bewijzen van zijn onschuld onder de tafel gemoffeldd, op 30 April 1945 ter dood veroordeeld en geëxecuteerd werd. Gewoon omdat de Rechter de dag voordien persoonlijk zware tegenslag had gehad.

  Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Leo_Vindevogel#Proces

  *

  Dus Dies Van Langehove, pas maar beter goed op. De Gentse gemakkelijk ‘zittende’ magistratuur zowel van toen als van nu, zijn écht goede Vaderladers onder het gezag van Vreemde Heersers in het land, die niets liever doen, dan hun medeburgers, wegens het even welke voorwendsel, offeren op het altaar van hun Belgicisme. Is na te vragen aan Fluppe DeWinter en aan Gerolf Annemans van het Vlaams Belang.

  De tijden veranderen misschien wel, ook in Gent, maar de Vlamingen-haat is sterker an ooit. De soort gaat zelfs terug tot Jacob Van Artevelde (1290-1345), door het Gentse gepeupel gelyncht op verdenking van …. medeheulen met de vijand. Hypocrieter kan men niet zijn, dan achteraf voor de arme man op de Vrijdagmarkt vlak naast de rode Tempel van de Vooruit, een standbeeld op te richten. Een standbeeld die beschuldigend met uitgestrekte arm wijst naar… de Vooruit.

  *

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  **

  *

  Parket opent onderzoek naar Schild & Vrienden na onthutsende ‘Pano’-reportage, voorzitter Dries Van Langenhove mogelijk verhoord

  https://www.hln.be/nieuws/binnenland/parket-opent-onderzoek-naar-schild-vrienden-na-onthutsende-pano-reportage-voorzitter-dries-van-langenhove-mogelijk-verhoord~a3a00f85/


  *

  06 september 2018 09u55 Bron: Belga, eigen berichtgeving

  *

  Het parket van Oost-Vlaanderen afdeling Gent opent een onderzoek in de zaak rond Schild & Vrienden. Dat zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op Twitter. Aanleiding is de Pano-reportage van gisteren, die aantoonde dat geheime chatgroepen van de conservatieve beweging vol seksisme, antisemitisme en wapens staan. Vermoedelijk worden de betrokkenen in de reportage, onder meer oprichter Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden, snel verhoord. Ook gelijkekansencentrum Unia neemt gerechtelijke stappen.

  Geens zei in De Ochtend op Radio 1 dat aanzetten tot racisme of xenofobie door de parketten vervolgd kan worden zonder dat er klacht wordt ingediend. “Deze mensen hebben perfect recht op een vrije mening, maar vanaf het ogenblik dat dat omslaat in xenofobie, racisme of negationisme, dan zijn we verkeerd bezig.”

  Hij kon niet zeggen of het federaal parket al een onderzoek had ingesteld en of de Staatsveiligheid Schild & Vrienden in de gaten houdt. “Ons straffenarsenaal volstaat om correct op te treden”, klonk het.

  Ook reportagemaker

  Tim Verheyden

  *

  zei vanmorgen op Studio Brussel dat de uitlatingen van de leden van Schild & Vrienden strafbaar kunnen zijn, ook al zijn ze gedaan in een gesloten Facebookgroep. “Racistische uitspraken daarin doen of anderen daartoe aanzetten, dat is strafbaar. Maar het is aan het parket om te beslissen of er een onderzoek komt”, aldus Verheyden.

  Nu komt er dus effectief een onderzoek door het parket van Oost-Vlaanderen. Het heeft “kennis genomen van de inhoud van de reportage van Pano gisterenavond en heeft dit ondertussen verregaand geanalyseerd. Er is een onderzoek gestart om te bepalen of en door wie strafbare feiten zijn gepleegd.”

   

  Later op de dag meldde het parket dat een Gentse onderzoeksrechter de leiding heeft genomen over het onderzoek. Het gaat nu om een gerechtelijk onderzoek, zegt woordvoerder An Schoonjans.

   

  “Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd, die de leiding van het onderzoek neemt. De onderzoeksrechter kan een aantal bijzondere onderzoeksmaatregelen nemen”, aldus Schoonjans. Tot die maatregelen behoren onder andere een bevelschrift tot overmaking van de informatie die de reportagemakers verzamelden over de groepering.

  Foto van Dries Van Langenhove die getoond werd in de reportage.

  RV Foto van Dries Van Langenhove die getoond werd in de reportage.

  Unia verbolgen

   

  Ook het gelijkekansencentrum Unia onderneemt juridische stappen tegen Schild & Vrienden en contacteert het parket en de Pano-ploeg.

   

  Unia reageert verbolgen op de berichten van Schild & Vrienden die de reportage aan het licht bracht. Het gelijkekansencentrum wijst erop dat de rechtse beweging al langer op haar radar lag. In het verleden kreeg de organisatie er al een tiental meldingen over.

   

  “We bundelen alle onze verschillende dossiers over Schild & Vrienden want we hadden ze al langer in het vizier. Dit puik staaltje onderzoeksjournalistiek is extra bezwarend materiaal waarmee we stappen richting justitie zullen zetten. We contacteren dan ook de referentiemagistraat”, aldus directeur Els Keytsman in een persbericht.

   

     Wanneer racisme, homofobie, antisemitisme of seksisme tastbaar worden, dan blijven de reacties niet uit.

   

  De Pano-reportage ontmaskert een beweging die volgens Unia al langer met een dubbele tong spreekt. “De nieuwe berichten hebben alle kenmerken van hatespeech die aanzet tot haat, discriminatie, geweld. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen, gaan we er ons nu met een juridisch oog over buigen. In het kader daarvan zal Unia de ploeg van Pano zelf contacteren en vragen of ze de screenshots van de berichten die zij vonden in de gesloten chatgroepen kunnen bezorgen.”

   

  Unia noemt de publieke verontwaardiging hoopgevend. “Wanneer racisme, homofobie, antisemitisme of seksisme tastbaar worden, dan blijven de reacties niet uit.”

  “Zullen informatie overmaken bij bevelschrift van onderzoeksrechter”

   

  De informatie die VRT-journalisten verzamelden over de conservatieve beweging zal aan het gerecht worden overgemaakt “als daar met een bevelschrift om gevraagd wordt”. Dat heeft de openbare omroep laten weten.

   

  “Als we een bevelschrift van de onderzoeksrechter krijgen, dan zijn we verplicht de informatie over te maken”, zegt Steven Samyn, hoofdredacteur Duiding bij de openbare omroep. “Het is aan de onderzoeksrechter om te bekijken of dat nodig is.” Samyn benadrukt ook dat de VRT daarbij wel haar bronnen zal beschermen.

   

  Het is niet duidelijk of er al een bevelschrift bij de VRT is toegekomen.

  “Dit is niet mijn Vlaanderen”

   

  Tal van politici, van links tot rechts, veroordeelden wat ze gisteren onder ogen kregen in de Pano-reportage. Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vroeg vanmorgen al een onderzoek naar de activiteiten van de beweging op sociale media. “Onderzoek moet aantonen wie juist wat gepost/geliket heeft”, tweette hij. “Dit is niet mijn Vlaanderen en zijn niet mijn waarden. De Vlaamse jeugd mag best weerbaarder zijn maar dat betekent net samen vechten voor onze grondwaarden en dus tegen racisme, antisemitisme en seksisme.”

   

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Het onderzoek ‘is gejeim’. Benieuwd wanneer de eerste lekkages er zullen zijn. Maar curieus, het bijft toch al enkele dagen verdacht wind-stil. Het is niet waar dat het hele verhaal uitloopt op een stille sisser? En dat niet ‘Scjild en Vrienden’ op het potje werd gezet, maar de Panos-mensen zelf?

  Dat zou ze anders leren, met al hun Slinxe, Schotse en Scheve insinuaties…

  Voor wie goed toekijkt, zijn de eerste onthullingen er trouwens al ’n klein betje. Hoe goed de sloddervossen ook hu best doen om op een zacht vuurtje het verhaal levendig te houden.   Jonge mensen die her en der van de kieslijsten worden gezwierd. Omdat ze ooit gezien zijn geworden in het gezelschap van.

  Persoonlijk zou het mij niet verwonderen, dat bij ons de afzetting wordt geëist van Viktor Orban, de Hongaarse Premier, omdat die ooit op een foto heft gestaan met de ‘verdachte’.

  Want Slinx moet, net als het Monster uit een of ander sprookje, m voortdurend met mensenbloed gevoed worden.

  Kortom, alles is goed om een heksenjacht te openen op al wat roert en die de Vaderlandsche Elite niet aanstaat. Lid zijn van Het Davdsfonds overigens is al genoeg, net zoals in de jaren ’44-’45. Ook in het Internet zal eer gesnoeid worden. Wie Vlaams denkt, en daar voor uitkomt, zal afgesneden worden. E, de woestijn ingejaagd.

  Want onze Nationale Sjarel zei het met deze woorden ‘De angst moet van kamp veranderen’….

  Of dat zal lukken, is hoogst twijfelachtig. Want stilaan zijn de mensen hun ogen open gegaan. Al is het maar, omdat zij zich eindelijk realiseren dat de welstand waarvoor zij hun hele leven gewerkt hebben, aan de halve wereld wordt uitgedeeld. Omdat die halve wereld ‘vluchtelingen’ zouden zijn, en geen gelukzoekende avonturiers…

   

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker





  10-09-2018, 16:35 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  09-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4112

   ****

  Ieder vogel zingt zoals hegebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  **

  Veel grote hoge woorden door de Hoogste Piet van het land, voor een hoogst select publiek in ‘The Concert Noble’ in Brorksèl. Wereldnieuws ub het wereldje der Blauwe Geschelpten na een verre fond-vlucht!!

  ’t Is hij zal doen ditte e hij zal doen datte, il va faire ceci et faire cela qui coûtera cher au Flamands, want de angst moet van kamp veranderen. Zijn eigen woorden, trillend van emotie. En met de hand op het kart. La Blegique sera Latine ou ne sera pas…

  Dit zijn de letterlijke woorden uit de speech van onze Nationale Sjarel aangepast aan een select Joods publiek dat met veel pretentie beweert te spreken nameens alle Joodse mensen van het Land. De Heer Freylich van ‘Joods Actueel’ was namelijk niet de beste vriend van ‘tSCHEDT waarover op deze blog ooit zoveel werd uit de doeken gedaan dat verband hield met roofbouw-hoernalistiek. Sjareltje weet dus de vrienden op zijn niveau goed e kiezen.

  Anders gezegd: die twee stonden tegen mekaar op te bieden, dat zij en zij alleen de dikste hadden. Benieuwd hoe de moslim-broeders en zusters dat zullen aanvaarden… Als daar mar geen vodden van komen!

  *

  Maar al-met-al blijkt de gemanipuleerde en vervalste Panos-Repoitage van de VRT over een groep bevlogen jongeren voor de Vlaamse Zaak een schot in de roos te zijn geweest. Allez, ik wil zeggen, voortgaande op het tumult dat daarop gevolgd is. Een bewijs voor die jongeren dat ze, buiten hun onervarenheid met de Grote Polletiek, het bij het rechte eind hebben gehad!

  Die moeten nu gewoon wat dieper spitten, en Kuegen-Panos zelf gaat er aan.

  Een kinder-moordenares als Michèle Martin, Madame Marc Dutroux mag in de gevangenis verder haar hogere stidues   fmaken, maar de koploper van Schild & Vrienden wordt, op jonge leeftijd, voorgoed gebroodroofd. Typisch Coburgiaans gedrag tegen betrapte overtuigde Vlamingen! Weten wij nog mar al te goed uit de onzalige repressie-dagen…

  ‘Plaats delict’ is dus niet een of ander studentenkot, maar Studio Elfendertig in de Reyerslaan… We zullen al die Sjarels gedenken in onze gebeden bij de eerstvolgende Verkiezigen!

  **

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Michel vraagt Nationale Veiligheidsraad strijd tegen antisemitisme en racisme op te voeren

  07 september 2018 04u00

  https://www.hln.be/nieuws/binnenland/michel-vraagt-nationale-veiligheidsraad-strijd-tegen-antisemitisme-en-racisme-op-te-voeren~a854146e/?referer=

  *

  Eerste minister Charles Michel (foto) geeft de Nationale Veiligheidsraad opdracht om de operationele middelen in de strijd tegen antisemitisme, racisme en xenofobie te versterken. Dat zei de premier tijdens het gala van het Coördinatie comité van Joodse Organisaties in België gisterenavond.

  Eerste minister Charles Michel geeft de Nationale Veiligheidsraad opdracht om de operationele middelen in de strijd tegen antisemitisme, racisme en xenofobie te versterken. Dat zei hij donderdagavond tijdens het gala van het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB) in

  Concert Noble in Brussel.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Concert_Noble

  *

  Hij drukte er zijn afschuw uit over de activiteiten van de extreemrechtse groep Schild & Vrienden, maar ook over de recente racistische beledigingen aan het adres van een Franstalige tv-presentatrice en over antisemitisch geweld in het algemeen.

  Nummer twee VB gelinkt aan Schild & Vrienden

   

  “We kunnen niet aanvaarden dat een presentatrice beledigende en haatdragende berichten krijgt vanwege haar huidskleur. We kunnen evenmin de onthullingen aanvaarden van de tv-reportage gisteren, waarin het verwerpelijke gedrag van een groep individuen wordt aangeklaagd. Ik weet ook dat Joden beledigd worden, soms zelfs ruw behandeld. Omdat ze Joden zijn. Dat kinderen in scholen lastiggevallen worden omdat ze Jood zijn. Dit gedrag tolereren we niet, noch dat het gebagatelliseerd wordt. Ik heb het al gezegd en ik blijf het herhalen: een België zonder Joden is geen België”, zei Michel in de toespraak.

  Daarna ging de premier dieper in op de reportage over Schild & Vrienden. “Dit soort rassenhaat, seksisme en zelfs Hitler-adoratie is ontoelaatbaar en verwerpelijk. Maar spijtig genoeg is het geen uitzondering. In heel Europa zie je radicalisering, in verschillende vormen, opduiken. Op het internet maar ook op straat of in het publieke debat”, zei Michel. Hij verwees naar de betogingen in het Oost-Duitse Chemnitz, waarbij neonazi’s migranten zouden hebben aangevallen.

  “Geen straffeloosheid”

  “We kunnen verontwaardigd zijn en geschokt. Maar dit volstaat niet. Zonder uitzondering moet er hard worden opgetreden. Het enige antwoord is géén straffeloosheid. Onze democratie tolereert geen racisme en uitsluiting. Iedereen heeft rechten en plichten. Maar in een rechtsstaat kan niet alles worden gezegd of gedaan. Onze veiligheidsdiensten zijn en moéten alert blijven. Ik ga trouwens de Nationale Veiligheidsraad opdracht geven om de operationele middelen tegen antisemitisme, racisme en xenofobie te versterken. De angst moet van kamp wisselen.”

  Michel zei ook dat hij de nodige middelen blijft inzetten om de veiligheid te garanderen van Joodse instellingen en andere strategische plaatsen.

  ***

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Even herhalen: al dat tumult rond Schild & Vrienden bewijst dat ons aller Vlaamsvoelend gedachtengoed wel veeharder is aangekomen dan iedereen verwachtte. Het heeft de mensen wakker geschud. Vooral de connecties met Viktor Orban zijn een harde dobber voor onze politieke ‘Elite’. Hoekandanaa!Zo tegen DIT Europa zijn, waarvan zij rijkelijk leven!

  *

  Maar het is en blijft een feit. De seksuele abnormaliteit wordt voor de oorspronkelijke blanke medeburgers de norm. De ‘Verrrijkers’ ondertussen kweken als konijnen en het kindjesgeld maakt hen stuk voor stuk rijk.

  Dat zijn vanwege de Schild-jongeren twee zware on-vaderlandse uitwassen: tegen de Holebi zijn is meteen ook op termijn tegen de integratie zijn..

  Trouwens het ‘anti-semitisme van deze jongeren dat hen kwalijk wordt genomen, en hen bijna als misdadigers van Gemeen Recht inkleurt; geldt niet alleen de Joden, maar allee Modden-Oostenaars, dus ook de islammerds, die ook semieten zijn. En precies dààr wringt het schoentje..

  Het anti-semitisme is een verwarrend begrip, vooral als het met opzet dubbelzinnig wordt gebruikt. Wikipedia, dat over het algemeen zoveel mogelijk neutraal is, geeft de perfecte omschrijng, die de sluwe Slinxe NWO-aanbidders en islam-lovers in hun blootje zet. Volklsverlakkerij in de hoogste graad, want er wordt van de Burgers verwacht, dat Joden-haat gelijk staat met Nazisme en Fascisme, twee uitvloeisels van het door hen aanbeden ‘communisme’. Tot de Elite behoren in dit Ccburgia van ons wil inderdaad zeggen zich alles te kunnen permitteren, ook het Volk te mogen voorliegen. Vandaar dat er sterk wordt aangedrongen, dat de lezer hier en nu deze link opent, om vast te stellen, dat ‘Het Parket’ zich, ten einde raad en met de rug tegen de muur, in de igen voet aan het schieten is.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Semieten

  Neemt niet weg, dat ook wijlen Het Vlaams Blok door het Gentse Hof van Beroep in 2004 op een totaal oneerlijke manier van tafel werd geveegd en sindsdien als Vlaams Belang compleet uit zijn as is verrezen…

  In Gent heerst er dus, naast de vervuilde lucht om in te ademen, een vergiftigd klimaat voor alles wat de pure eigenheid betreft. Blauw, Rood en Franskiljon: men leeft er sinds onheugelijke tijden van het landverraad.

  *

  Nog één ding ter attentie van die bevlogen jongeren van Schild & Vrienden. Houden jullie zich ver van elke soort partij-politieke kleur. Zwart-Geel zijn in dit apenland, de enige échte was-bestendige kleuren.

  ‘Doe wel en ziet niet om’. Ofwel:

  Zie wel en doe niet dom’.

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker





  09-09-2018, 10:10 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  07-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5111

   Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  ‘Aanzetten tot xenofobie en racisme is strafrechtelijk verboden’.

  Is ook strafrechtelijk verboden: haat tegen Blanken, fraude plegen om de sociale voorzieningen in zijn of haar frak te slagen, de loverboy uit te hangen, aan vrouwenhandel of mensensmokkelarij te doen enz, enz. Maar wie ziet daar nu nog naar om? Als het al te gortig wordt, wordt de code verhoogd van geel naar oranje en van oranje naar rood. Politiek gezien, is dat het maximum. Meer zou de islammerij trouwens niet dulden. Die zijn immers o zo rap op hun tenen getrapt, wat niet bevorderlijk is voor onze integratie.

  De tijd komt, rapper dan we denken, dat we allemaal een stalen corset tegen slagersmessen zullen moeten dragen, willen we de wekelijkse shopping-tourné overleven. Met, voor onze ongesluierde vrouwen, een aangepaste door de mutualiteit gratis verstrekte kuisheidsgordel met ingebouwd verklikkerslampje op de boezem voor de dagen dat de maandelijkse toeslag is aangekomen Kwestie van de van de goesting wegsmeltende ‘Verrijker’ geen onaangename verrassingen te doen beleven, moest die zich op gevaarlijk ijs begeven.

  De parketten overal te lande zijn verzopen in het vele werk, en hebben dus geen tijd om aangespoelde criminaliteit in het snotje te houden. Hun budgetten zijn nauwelijks voldoende om de Vlaams Bewegers 24/24 en 7/7 te schaduwen. En om zodoende het Vaderland van de politieke Hovaardigheidsbekleders in stand e houden.

  *

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Parket opent onderzoek in de zaak Schild & Vrienden

  Gisteren, 6/9 om 09:52 door bbd, mg

  *

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20180906_03709852

  Het parket van Gent opent een onderzoek naar de rechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden, om te bepalen of en door wie strafbare feiten zijn gepleegd. Dat meldt het parket. Ook het gelijkekansencentrum Unia onderneemt juridische stappen.

  ‘Aanzetten tot xenofobie en racisme is strafrechtelijk verboden en kan door het parket vervolgd worden zonder dat er een klacht is neergelegd', zei minister Geens in De Ochtend op Radio 1. Het parket is nu ook een onderzoek gestart naar de groep Schild & Vriend, maar het is niet geweten of de inlichtingendiensten Schild & Vrienden al volgden. Geens zei wel dat de dienst extreme groeperingen, zowel links als rechts, volgt.

  **

  De ‘Dame’ van Unia

  reageert verbolgen op de berichten van Schild & Vrienden die de reportage (gefingeerd) aan het licht bracht. Unia wijst erop dat de rechtse beweging al langer op haar radar lag. In het verleden kreeg de organisatie er al een tiental meldingen over.

  'We bundelen alle onze verschillende dossiers over Schild & Vrienden want we hadden ze al langer in het vizier. Dit puik staaltje onderzoeksjournalistiek is extra bezwarend materiaal waarmee we stappen richting justitie zullen zetten. We contacteren ook de referentie-magistraat, staat in een persbericht, aldus Unia-directeur

  *

  Els Keytsman (°1972) van Groen, Ex Agakefster en (gewezen) Oxfammster…

  Thans dikbetaalde CEO van het

  Interfederaal Gelijkekansencentrum

  *

  'De nieuwe berichten hebben alle kenmerken van hatespeech die aanzet tot haat, discriminatie, geweld. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen, gaan we er ons nu met

  een juridisch oog

  over buigen. In het kader daarvan zal Unia de ploeg van Pano zelf contacteren en vragen of ze de screenshots van de berichten die zij vonden in de gesloten chatgroepen kunnen bezorgen.'

   

  Op Twitter vroegen verschillende politici zoals Theo Francken, Zuhal Demir en Geert Bourgeois van N-VA en Yasmine Kherbache (SP.A) of Meyrem Almaci (Groen) dat het parket zou optreden tegen de jongerenbeweging Schild & Vrienden.

   

  Opspraak na reportage

  De Vlaams-nationalistische jongerenbeweging kwam woensdagavond 5 September in opspraak na een reportage van het VRT-magazine Pano. Daarin wordt getoond hoe achter de schermen, op online-discussiegroepen, racistische, antisemitische en seksistische cartoons en opmerkingen gedeeld worden. Ook verheerlijkingen van het nazisme en islamofobe cartoons passeren de revue.

  ‘Wat ik gisteren in Pano gezien heb, was niet opbeurend. Ik vond het niet leuk om naar te kijken. Dit soort taal heeft de wind in de zeilen sinds de terroristische aanslagen, ook in ons land,’ aldus nog Geens. ‘Er hebben altijd extreemrechtse groeperingen bestaan, maar de geest van de voorbije jaren is van die aard geweest om de polarisatie teweeg te brengen.’

  Geens heeft ook veel vragen bij het feit dat sociale media zo gemakkelijk anonieme berichten doorlaten. ‘Dit dreigt te ontsporen.

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Het is onderhand algemeen geweten, dat bij ons racisme slechts in één bepaalde richting werkt, meer bepaald nooit van ‘Zwart’ naar ‘Blank’. Of van ‘allahtoon’ naar niet-allahtoon.

  Ons mooie belastinggeld zou veel beter aangewend kunnen worden, dan miljarden te vergooien aan de opgedrongen ‘wilde immigratie’ die alleen de Nieuwe Wereld Orde en de ‘Globalisatie’ ten goede komt. In één woord: de wereldwijde

  Ondertussen zou de Staatsvuiligheid, in plaats van zich bezig te houden met Het Eigen Volk Eerst, zich onledig kunnen houden, met nauwkeurig in beeld te brengen wat er zoal gebeurt in alle mogelijke talen, in de overtalrijke mosketen bij het ‘Vrijdag Gebed’. Uit hun doppen gaan kijken ter plaatse in de Havens, o.a. vooral in Antwerpen, de draaischijf van de wereldhandel in drigs. Onderzoeken wat ervan is, met de vele miljoenen kindjesgeld en pensioenen die maandelijks willekeurig zonder maat of getal in de verre buitenlanden uitbetaald worden aan ‘rechthebbenden die misschien niet eens bestaan. Onderzoeken en speciaal de boekhouding controleren van de vele NGO’s die als paddenstoelen uit de grond ijn gerezen en leven bij de gratie van de tutterfles der subsidies. Wat er deze winter bij Oxfam is voorgevallen, is geen uitzondering, maar eerder algemene reel. Idem dito voor Het Rode Kruis. Voor ‘Dokters zonder (zedelijke) Grenzen’.

  Eris nood aan een nieuwe politieke klasse, die eerder – niet partij gebonden - op de golflengte van die Salvini en die Orban functioneren.

  Of wacht men liever met de put te dempen, tot het kalf (helemaal) verdronken is?

  Wij willen af van deze Minister van Just-is-Just

  *

  Zou de Slinxe, Schots en Scheve ‘Elite’ dan echt niet weten, dat er in Brugge, alsdan vergeven van de Leliaerts, even vòòr de Guldensporen Slag, daar de Brugse Metten zijn voorgevallen, waar het wachtwood voor de ‘opstandelingen’ de uitdrukking was Schild of Vriend’. Iedere ‘Historicus’ kan die dingen toch gemakkelijk tussen zijn boterhammen leggen?

  Of willen die dat eerst proefondervindelijk vaststellen?

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker

  07-09-2018, 18:21 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5110

  *

  *

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Ach, ze zijn jong en ze willen wat. Dat kennen we maar al te geod. Maar het is niet allemaal goud, dat blinkt. De ‘Jodenhaat’ bijvoorbeeld moet hen, de vrienden van ‘Schild en Vrienden’, eens goed tot op de bodem uitgelegd worden. Want zij mogen dezzelfde fout niet maken als de Slinxe wereldverbeteraars van de NWOn de Nieuwe Wereld Orde.

  En eerlijk gezegd, Joodse mensen zijn ook niet mijn grote vrienden. Maar ze doen al honderden jaren ver niemand kwaad. Ja, het is waar, meestal zijn die super-intelligent. Waarop we niet naijverig hoeven te zijn, maar met die ideeën dapper moeten meewerken. Zij leiden naar de sterren en naar het heelal. Wij nemen wAar, om er zelf beter van te worden. Wie begot kan daar nu tegen zijn?

  Per astrum ad astra….

  *

  Vooral niet te vergeten, dat zij aan de fundamenten liggen van onze Joods-Christelijk-Humanistiscghe Beschaving. Maar vooral aan de oorsprong liggen van het Cristendom…

  Dus moeten wij eerder enthousiast zijn, dat het Joodse Volk eindelijk na eeuwen ongenode en vernederede ‘diaspora’, in 1957 eindelijk weer een klein stuljke van wat eens hun eigen ‘van melk en hning overlopend’ Vaderland was, na Hitler en de Socialistische rage van WO II, hebben teruggekregen vanwege de overwinnaars der Grote Mogendheden. Als een soort compensatie voor de Nazi-Holocaust. Iets xdat voor de Socialistische denkwereld inderdaad een echte marteling moet zijn..

  Want inderdaad, de oorlogvoerende Duitse Nationaal Socialisten zuikn er niet in geslaagd hen ‘auszurotten’. Wel integendeel, dank zij dit verdriet, zijn ze terug in het spel mogen komen. En hoe!

  Raar om zeggen, of om dit onder woorden te brengen, maar in wat er tegenwoordig met de ‘Rechtse’ jeugd in Europa gebeurt, is veel terug te vinden in de heroverde leider-posities van het Godsvolk. De Slinxe onderdrukking komt inderdaad als een boemerang terug in hun eigen gezicht. En daarom juist zijn ze zo gebeten op ons.

  Hoog tijd dat de pedofiele en hoererende varkensstal van de TV eens grondig wordt uitgekuist! De kans zit er aan te komen, na de volgende ‘Federale’ en Europese Verkiezingen van Zondag 26 Mei 2019. Of vroeger, als het enigszins meezit en onze Nationale Sjarel de rit niet uitdoet..

  Elk zegge het voort!

  *

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Rechtse club 'Schild en Vrienden' onder vuur

  05 september 201822:00

  Dries Van Langenhove (l) ging deze zomer op bezoek bij de Hongaarse premier Viktor Orbán, die een harde migratielijn voorstaat.

  ©twitter/Dries Van Langenhove

  *

  https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/rechtse-club-schild-en-vrienden-onder-vuur/10046603.html

   

  De studentikoze rechtse club Schild en Vrienden van Dries Van Langenhove toont in interne kring een ander gelaat. Het wemelt in besloten chatgroepen van racisme en Jodenhaat.

  67.000 berichten die bol staan van de rassen-, homo-, vrouwen- en Jodenhaat, antivluchtelingenretoriek, swastika’s, Hitler-adoratie en wapengekletter.


  Die postten de leden van besloten chatgroepen van de rechtse jongerenbeweging Schild en Vrienden het voorbije anderhalf jaar op Facebook en het beter beveiligde Discord. Het VRT-progamma ‘Pano’ slaagde erin toegang te krijgen tot de gesloten groepen, terwijl het S&V-voorman Dries Van Langenhove (25) de voorbije zes maand volgde.

  De conclusie is dat Van Langenhove en zijn club twee gezichten tonen. Dat van de bevlogen speecher die de stem van radicaal-rechts vertolkt in media en serviceclubs in de Vlaamse Beweging. Van Langenhove stelt met zijn beweging te willen bijdragen aan een mentaliteitswijziging bij de jeugd om de Vlaamse identiteit en de Europese cultuur uit te dragen.

  In besloten kring gaan alle extreemrechtse registers open. Het hogere doel is volgens ‘Pano’ zich voor te bereiden op de gewapende strijd om de blanke bevolking in Europa te redden van alle bedreigingen van buitenaf. De vijand zijn Joden, moslims, holebi’s en te vrouwelijke mannen. De groep doet aan bokstraining en kickt op wapens. Een van de leden post een foto waarbij hij op een Vlaamse vlag ligt met automatische geweren en handwapens. Van Langenhove drukt daarbij zijn volgelingen op het hart nooit screenshots van de S&V-groep extern te gebruiken.

   

  Reporter Tim Verheyden geeft twee redenen op waarom hij Van Langenhove besloot te volgen. S&V doet in België steeds vaker van zich spreken. De filmpjes van zijn acties - het verstoren van linkse betogingen en vakbondsprotest - worden in binnen- en buitenland flink gedeeld via sociale media. Het leverde Van Langenhove, student rechten, politicoloog, loodgieter en bestuurder bij de UGent, interviews op in de klassieke media.

   

  Schild en Vrienden is meer dan een marginaal fenomeen. Het telt 14.000 volgers op Facebook en 900 leden in een afgesloten chatgroep. De groep wordt gerekend tot Europees nieuw-rechts en alt-right in de VS, die beide aan een opmars bezig zijn. Het is een verzamelnaam voor een bonte mix groepen die staan voor een radicaal-rechts reveil.

  De ‘identitaire beweging’ vormt netwerken en mobiliseert via sociale media, die ingezet worden om een breed publiek te bereiken. De nieuwe fluïde gedaante van radicaal-rechts wordt belichaamd door Van Langenhove. Hij is goed bevriend met de Oostenrijker

  https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Sellner

  Martin Sellner (1989),

  een grote naam in Europees radicaal-rechts, en kent het Franse Génération Identitaire. Van Langenhove gaf onlangs ook een interview aan het YouTube-kanaal ‘Red Ice TV’. Dat geldt als de spreekbuis voor blanke racisten uit de VS, zoals Richard Spencer.

   

  Hij is een van de boegbeelden van Amerikaans extreemrechts, die zich na jaren in de marge opnieuw salonfähig probeert te maken. Altright vergaarde momentum door openlijk de presidents-campagne van Donald Trump te steunen. Opvallend is dat de ex-campagnestrateeg van Trump, Steve Bannon, er geen geheim van maakt dat hij radicaal-rechts in Europa wil helpen uitbouwen tot een massabeweging. In Roemenië ontmoetten Van Langenhove en enkele S&V-medestanders de Hongaarse premier Viktor Orbán. Die zit weliswaar in de Europese Volkspartij, waar CD&V deel van uitmaakt, maar vaart in eigen land een autoritaire koers met een furieuze antimigratie-retoriek. Ook ging hij op bezoek bij de rechtse Nederlandse politicus Thierry Baudet.

   

  Van Langenhove schetst goed de nieuwe werkmethode van radicaal-rechts. Die toont weinig interesse in partijpolitiek. ‘We willen niet de leiders van morgen worden. We willen een ander bestuur door de gedachten van mensen te wijzigen’, luidt het. In besloten kring is er sprake van de lange mars door de instellingen, met eigen CEO’s en mannelijke leiders die het zwakke Europa opnieuw weerbaar moeten maken. Er wordt ook gemikt op de infiltratie van de politiek. ‘We moeten de N-VA van binnenuit verrechtsen’, klinkt het op Facebook.

  Op bescheiden schaal past S&V die strategie vandaag al toe. Vier van de acht verkozen leden van de Vlaamse Jeugdraad behoren tot S&V. De VRT ontdekte dat de groep valse Facebook-profielen kocht om ‘te linkse’ tegenstanders zwart te maken, hun geloofwaardigheid onderuit te halen en negatieve commentaren te posten over de Jeugdraad.

  Nog volgens ‘Pano’ stuurt leider Van Langenhove een ‘trollenleger’ aan om tegenstanders aan te vallen, uit te lachen en bezwarend materiaal boven te spitten dat tegen hen gebruikt kan worden. Het overkwam een zwart meisje dat op sociale media klaagde op Pukkelpop racistisch bejegend te zijn door festivalgangers. Daarbij is een populair wapen de ‘meme’, grappig bedoelde maar vaak kwetsende screenshots of videootjes die gemaakt zijn om snel viraal te gaan.

  De Europese politiediensten maken zich toenemend zorgen over de opmars van rechts-identitaire groepen. Je kan er vanuit gaan dat een organisatie als Schild en Vrienden gevolgd wordt door de Staatsveiligheid. Van Langenhove noemt de reportage framing. ‘Ik zie weinig racisme, wel veel edgy humor.’ Hij ontkent wel dat de meest schokkende posts het werk van S&V zijn. ‘Iedereen kan een profiel met mijn foto maken en onder mijn naam posten. Ik heb veel van deze memes nog nooit in mijn leven gezien’, luidt het.

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Na lezing, volhard ook ik, en tekent…. Er aan toevoegende, dat mijn al maar erger wordende dislexie mij deze keer best meevalt, als ik de Jeugd zo bezig zie en hoor. Dan voel ik mij inderdaad weer 28, en geen 82….

  *

  Wie zei daar ook weer in de (Joodse) Bijbel,

  (denk hierbij aan de her-uitgave van de welbekende Slinxe Bijbel, geschreven door het Grootste Genie aller tijden, ‘Mein Kampf’, deze keer gemakshalve van direct in de Vloms

  – wat goed is voor de verspreiding –

  en die zo uitvoering ls toelaatbaar in d   e Media is gekomen.

  voor ondergetekende, na een leven van werken en sparen, ‘dat hij nu in vrede kon gaan’, wijl de jeugd blijkbaar de fakkel heeft overgenomen…

  Van op de zijlijn, en niet tussen de lijnen op het veld zoals bij de voetbal, staan toekijken, ligt niet in het karakter van ondergetekende. Ik denk nog veel ammunitie te kunnen aandragen om eindelijk, van op mijn bescheiden positie, zoveel mogelijk mensen te kunnen doen nadenken.

  Socialisme heden ten dage is goed met zeggende woorden, met altijd maar dat woordje ‘zullen’ daar tussen. Ooit was dat wel even anders, in het voordeel van De Kleine Man. Net als de resultaten van al de overige partijen die het ooit voor het zeggen hebben gehad, omdat ze tot meer niet meer in staat zijn dan bla-bla-bla..

  Harop! De trompe steekt!

  De boeien los, de banden breekt!

  Het Vlaamse Heie staat immer pal,

  Daar winnen of daar sneven ’t zal

  *

  Dat zijn niet mijn woorden, maar die van Grootmeester Guido Gezelle van meer dan 100 jaar geleden. Waarmee meteen bewezen is, dat de Vlamingen – spijtig genoeg - een verduldig volkje zijn..

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker



  07-09-2018, 10:34 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5109

  ****

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Het woord ‘Reformatie’ dat U hieronder veelvuldig zult aantreffen, is volgens mij een luiaaards-woord die, in het verleden, bij Maarten Luther in het Duitse Regensburg en zo, zowel de geit als de kool heeft willen sparen. De Katholieke Kerk werd toen niet gereformeerd, maar in diverse onderdelen in stukken en brokken gesplitst, die het voorzetsel ‘Christelijk’ nooit hebben verloochend. Meer niet. De grote lijnen van het ‘Rome’ van Petrus, de Steenrots, werden behouden, maar de Paus van Rome was wel zijn gezag grotendeels kwijt. Details veranderden wel, al naar gelang de vele persoonlijke smaken van telkens weer andere ‘voorgangers’…

  Het voorbeeld van Hendrik VIII van Engeland met door de Anglikaanse Kerk, de afsplitsing van het Gezag van Rome, had navolging gevonden. Ik noem dat de wraak van Anna Boleyn.

  Die godsdienst-problemen ten tijde van en nà Keizer Karel V hebben ondertussen onze Lage Landen wel degelijk zeer ver uit elkaar gedreven. Het rije Norden werd ‘Protestant’ en welvarend en het arme verweesde Zuiden bleef Rooms. Arm maar proper.  Om nog maar te zwijgen van de vele persoonlijke en familiale drama’s tussen al-dan-niet de trouw aan Rome.

  Uit mijn jeugd (bij de bond van Het H. Hart, zoals iedereen toen???) hangt mij nog een flard van een Paus-lied in het geheugen, namelijk, ‘Neen, de Pausen sterven niet’. En dat komt in mijn persoonlijk geval, grotendeels voor rekening van

  Paus Pius XII, Eugenio Pacelli

  (1876-1958)

  https://www.youtube.com/watch?v=ysoexUc0I1A

  *

  En weer moet ik, vooraleer van wal te steken met de commentaar op de huidige Paus Franciscus, de Lagere Jongensschool en wijlen Meester Daniël erbij betrekken. Ach ja, die sentimentele jeugdherinneringen! Die verlevendigen, naarmate men ouder wordt iedere dag ’n beetje meer.… Want ja, vroeger, dat is algemeen geweten dan was alles altijd beter!

  *

  Ter gelegenheid van een of andere parochiale feestelijkheid, in het centrum, moesten wij, de Jongensschool, leren marcheren op maat, en daarbij zo luid mogelijk, zingen en aldoor blijven herhalen, van

      Eviva Pio, duodecimo

      Padre nostro il Papa

  Amire di ….

  Lo conserv’ in celò

  *

  Dat klonk zo ’n beetje als echt Latijn, maar wat wisten wij toen echtig en techtig wat Italiaans was en wat niet! Dat waren de jaren ’45-’46 en toen hingen er ook nog allerlei andere flarden in de lucht. Waarschijnlijk meegebracht door vreemde militairen of krijgsgevangenen.

  Zo ook ’n soort zeemansliedje dat zelfs een ode vrijster zou doen verzuchten. Het ging als volgt

  Sul mare lucida, l’astro d’argento,

  placide è l’ondo

  Presto il vento….

  *

  Deze song bleek later het wereldbekende Santa Lucia van Placide Domingo te zijn. Het waren ook de hoogdagen van ‘De Visses van Cap die met snelle boten voeren en hun netten in zee zwierden… Hierna komt nu de moment waarop U bij deze meteen gratis en voor niets vergast wordt op....

  https://www.youtube.com/watch?v=mVJJd0NNkYE

  *

  En dan gaan we weer over tot de orde van de dag, het als roofzuchtige dieren afslachten en verscheuren door Slinx van het Geloof onzer Voorvaderen. En om wat in de plaats te krijgen? Niets anders dan miserie!

  Die man was toen in de streek in de eerste na-oorlogse dagen, zowat een Heilige uit de Hemel, omdat het kort voordien algemeen was bekend geworden, dat Hij, die vòòr hij tot Paus werd verkozen, Pauselijk Gezant (Nuntius) was in Berlijn en veel te dikwijls gezien werd in de directe omgeving van Hitler en zijn bende, dat Hij enorme aantallen Joodse kinderen heel de oorlog binnen de muren van het Vaticaan een veilig onderkomen had gegeven. En dit onder de neus maar met het medeweten van Mussolini, naar later is gebleken…

  Nog later zaten de Mediia, toen al met de bedoeling de Kerk te bezwadderen, op zijn kap, om hem af te schilderen as De Stellvertreter’, de plaatsvervangende Hitler.

  Paus Pius XII werd van de ene dag op de andere de Hiter-Paus.

  Einde verhaal.

  We slaan een paar Pausen over,

  Waaronder Woytilla, de Pool, die als Kardinaal in Warschau mede aan de basis heeft gelegen van de vernietiging van het Communisme ----

  want ondertussen was ondergetekende, met dank aan de boeken van Felix Timmermans, o.a. ‘De Harp van Sint Franciscus’, een harde fan geworden van de amoedige weldoener Sint Franciscus (1182-1226) zelf. Assisi is dan ook zo wat een der hoofdredenen geweest waarom wij in 2002 precies dààr in Italië (Umbrië) zijn terecht gekomen. Wij waren inderdaad toevallig terecht gekomen aan het Lago di Bolsena, op zowat 100 Km van zowel Rome, Pisa als Assisi Het is 1450 Km van hier, waarvan 1425 Km autosnelweg. Ons bergdorpje daar in ‘Lazio’ in het Centrum van Etruskenland, lag geklemd tussen Umbrië en Toscane, aan de viet van de Monte Amiata (2.800 m), een bekend ski-oord.

  De winterse top van de Monte Amiata….

  *

  En zo kom ik eindelijk tot de huidige Paus Franciscus. De eerste Paus in 800 jaar die zich vernedert tot het niveau van een dromer, die toen hij met zijn eerste mede-broeders in Rome diende te verschijnen, toen nog in het Pauselijk Paleis van Laterano, ontboden om verantwoording af te leggen over hun wel zeer speciaal gedrag in de armenzorg en de verzorging van melaatsen. De aanwezige Kardinalen en andere Hovaardigheidsbekleders waren met toegeknepen neus weg gevlucht van de stank. Het ganse gezelschap van die blootvoetse bedel-monikken echter, kwam dan toch in beeld bij de toenmalige Paus die hen voor Zijn kar wilde spannen.

  Logisch, die stank, want zij hadden de vorige nacht met zijn allen doorgebracht in een varkensstal….

  *

  Enfin, leest U nu eindelijk het verhaal dat U hieronder krijgt voorgeschoteld. Ikzelf, ik weet wanneer ik beter de mond houd.

  Er moet mij alleen nog van het hart, dat het mij voor de ogen schemerde, toen, nadat Benedicturs op 28 februari 2013 was ‘teruggetreden’ inens twee bijna geheel identieke Pausen naast elkaar geknield zag zitten bidden. Zaken die ongeveer 1000 jaar geleden ook al eens waren voorgevallen.

  Aan dat ‘terugtreden’ van Benedictus hangt er trouwens ook ’n aardig reukje omtrent. Wat kwam die Georges Sorros de avond voordien daar doen? Want Benedictus verdween reeds als bij toverslag de volgende dag van het toneel…

  Wie wil zoeken in m’n eigen blog-archief, naar wat ik indertijd daarover een aardig stukje proza heb laten laten verschijnen…

  ***

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  ‘Nieuwe Reformatie? Dreigende scheuring Katholieke kerk door misbruik schandaal’

  Xander 04-09-2018 21:46

  *

  Paus Franciscus blijkt heimelijk sancties van zijn voorgangers tegen pedo-priesters te hebben verlicht.Paus Franciscus zal hoe dan ook niet ongeschonden uit het huidige schandaal komen, en vermoedelijk veel van zijn macht kwijtraken.

  Philip Lawler, de redacteur van het doorgaans goed geïnformeerde Catholic World News, schrijft dat de Katholieke Kerk door het almaar groter wordende misbruik-schandaal rond paus Franciscus dreigt te scheuren, een breuk die volgens hem te vergelijken zal zijn met de Reformatie

  (de afsplitsing van het huidige protestantse christendom in de 16e eeuw).

  Lawler bevestigde eerder in zijn boek ‘Verdwaalde Herder:

  Hoe paus Franciscus zijn kudde misleidt’ de waarheid van oudere complot-theorieën dat het Vaticaan heimelijk is overgenomen door een extreemlinkse pedo- en homoseksuele ‘kabaal’, die met de gedwongen vervanging van paus Benedictus door de Jezuïet Franciscus sinds 2013 ook de absolute top van de kerk in handen heeft gekregen.

   

  Ruim een week geleden schreven we dat aartsbisschop kardinaal Theodore McCarrick, de spil van het meest recente misbruikschandaal in de VS, een cruciale rol heeft gespeeld bij de verkiezing van Franciscus. Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, de voormalige pauselijke ambassadeur in de VS, publiceerde hierover een 11 pagina’s tellende aanklacht, waarin hij de paus ervan beschuldigde McCarrick te hebben aangesteld terwijl hij toen al volledig op de hoogte was van diens massale misbruik van priesters, studenten en andere gelovigen. Franciscus weigerde hier vervolgens op te reageren.

  Paus verlichte sancties pedo-priesters

  Associated Press berichtte vorig jaar dat Franciscus de sancties die door zijn voorgangers Benedictus XVI en Johannes Paulus II aan diverse ‘pedo-priesters’ waren opgelegd, heimelijk had verlicht.

  Lawler: ‘Dit volgt een patroon. Paus Franciscus heeft kardinalen gepromoveerd die zoals McCarrick werden beschuldigd van seksueel wangedrag, of dit hadden verdoezeld, zoals in het geval van kardinaal Danneels, die hij tot de Senaat benoemde, en kardinaal Maradiaga, die de voorzitter is van zijn raad van adviseurs (zijn ‘kabinet’).’ Dan is er ook nog het beruchte geval van kardinaal Errázuriz in Chili, die Franciscus ondanks de talloze bewijzen is blijven steunen, waarop alle andere bisschoppen in Chili ontslag namen.

  ‘Nauwelijks reden te twijfelen aan bestaan homoseksueel netwerk Vaticaan’

  Lawler verklaarde wat veel anderen ook al hebben geconstateerd, namelijk dat paus Franciscus bomvol vredelievende en berouwvolle woorden zit, en al diverse keren zijn grote spijt betuigde voor alle misbruikschandalen, maar dat uit zijn acties exact het tegenovergestelde blijkt. In realiteit blijft hij de pedo-kabaal in de kerk juist volop steunen, en geeft hen zelfs nog machtigere posities.

  ‘Er is nauwelijks reden te twijfelen aan het bestaan van zo’n soort kabaal,’ aldus Lawler. ‘Feitelijk is er een homoseksueel netwerk in het Vaticaan, en ook onder de geestelijken en leiders in dit land. Anders is het niet te verklaren dat McCarrick tientallen jaren lang hogerop kon blijven klimmen.’ En dat terwijl zijn misbruikschandalen al vele jaren een publiek geheim waren.

   

  Enorme corruptie, maar hij is favoriet van de media’

   

  ‘Het lijdt geen twijfel dat er enorm veel corruptie is, wat moet worden blootgelegd.... Daar is genoeg aanleiding voor, want veel mensen zijn erg boos en agressief.’ Hij pleit daarom voor een onafhankelijk onderzoek naar de aanklacht van kardinaal Viganò, waarin de bisschoppen verplicht moeten worden alle gevraagde documenten en informatie te overleggen. Daarbij gaat het beslist niet alleen om ‘pedo’ priesters, maar ook om massaal misbruik van volwassenen.

  Dat de massamedia nog maar weinig aandacht aan dit schandaal hebben gegeven komt volgens Lawler omdat paus Franciscus ‘een van hun favorieten is, vooral bij links.’ Een van de redenen hiervoor is dat de paus hooggeplaatste geestelijken verdedigt en beschermt die openlijk homoseksueel zijn, wat rechtstreeks tegen de katholieke leerstellingen indruist. Zo weigerde Franciscus de Vaticaanse diplomaat msr. Battista Ricca te veroordelen nadat deze in Uruguay in een lift betrapt werd met een 15 jarige schandknaap.

   

  Franciscus zal ‘sowieso veel minder macht hebben’

   

  Inmiddels is er volgens Lawler ‘een complete generatie geestelijken die getraind zijn om de andere kant op te kijken’ als collega’s of hun meerderen weer eens werden beschuldigd van seksueel misbruik. ‘Dit moet worden gestopt.’ Probleem is dat bijna alle bisschoppen aan een enorm geloofwaardigheidsprobleem lijden, en feitelijk allemaal zouden moeten worden vervangen, iets wat de paus hoogstwaarschijnlijk niet zal willen doen.

  Om over zelf aftreden, zoals kardinaal Viganò heeft geëist, maar niet te spreken, want gaat niet gebeuren, stelt Lawler. ‘En volgens de canonieke wetten kan niemand hem dwingen. Hij is immuun als hij dat wil. Ik denk echter wel dat zijn leiderschap ernstig aangetast zal zijn, net als zijn geloofwaardigheid. Hij zal dus sowieso veel minder macht hebben.’

  ‘Na soort reformatie zal kerk er sterker dan ooit uitkomen’

   

  ‘Waar dit gaat eindigen weet ik niet. Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt, zeker niet in de 40 jaar dat ik journalist ben. Maar er bestaat absoluut de mogelijkheid dat de verdeeldheid zo groot is dat de kerk zal scheuren,’ vervolgt de redacteur. ‘Dat zou natuurlijk een groot drama zijn... Op dit moment praten Franciscus’ meest fervente supporters liever over seksueel kindermisbruik dan over zijn leiderschap. Dat laat zien hoe wanhopig men is.’

  Hij verwacht dan ook dat er iets groots gebeurt ‘in de orde van de Reformatie’, waarin kerkleiders die echt willen hervormen zullen breken met de schandalige praktijken van deze pedo/homo-kabaal, en een groot aantal ontgoochelde katholieken achter zich zullen krijgen. ‘Ik moet echter wel blijven geloven dat er een groot aantal kardinalen zijn die op het laatste conclaaf paus Franciscus hebben gekozen, die nu iets van wroeging hebben. Want geen zinnig mens wil dit... Ik denk dat we zeer roerige tijden tegemoet gaan, maar dat de kerk er op de langere termijn hervormd en sterker dan ooit uitkomt.’

  Xander

  1) Breitbart
  (2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik

  **

   

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  herkent MEN DEN BOOM

  *

  Wat er ook van zij, de 2.000 jaar oude Leer van de Zachtmoedige, doorheen de eeuwen overlopend van universele menselijke waarden, hangt niet af van één bepaalde persoon of één bepaald tijdstip in de Geschiedenis.

  Het is de Kerk van + 20 eeuwen, die vast staat op de rots. War zowel de Franse Revolutie als alle ‘ismen van deze moderne tijden, haar wel kunnen beschadigen, maar niet vernietigen. De Christelijk Leer is geen ‘Religie’ als zovele andere, maar voor alle Geslachten van nu tot het einde der Tijden, een houding tegenover het Leven zelf. Amen.

  En in dit Geloof wil leven en sterven.

  Aartsengel Michaël, hoog boen de Engelenburcht, steekt (na de Gesel Gods, de pest epidemie) het zwaard weer in de schede. Dit hoge bronzen beeld van de Aartsengel Michaël uit 1752, is een werk van Pietro il Fiamingho, de Vlaming Pieter Antoon Verschaffelt uit Gent.

  https://romenieuws.wordpress.com/2018/01/15/de-vlaamse-engel-met-het-zwaard/

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker



  07-09-2018, 07:50 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  05-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5108

  Ieder vogel zingt zoals het gebekt is.

  (Deze is zekerlijk ’n Flamingant: zwart pakje, gele bek, en overtuigd naar Rechts blikkend)

  *

  Het werd op deze blog al tot in den treure besproken maar ook aangetoond in de feiten: Slinx-Griene Supermensen en islammerds-messentrekkers zijn verlekkerd op stromen bloed. Ooit was dat ‘Blut und Boden’,

  om hun leven (en vooral dat van anderen) aan te geven, maar daar zijn de opvolgers voorlopig nog niet aan toe. Omdat die ‘Boden’ van de jaren ’33 tot ’45 de dag van vandaag de hele geglobaliseerde aardbol is.

  ‘Ein Volk, Ein Reich, ein Führer’,

  wat komt dt hen opnieuw goed uit. Als die ‘Führer’ maar uit Amerika stamt, van de soort anti-Trump is, en een persoon is lijk diene kraaiende Turkey Erdogan.

  Maar ze zijn er rap bij geweest. Om zelf geen Nazi’s te worden genoemd, betichten ze maar meteen de anderen, namelijk iedereen die niet denkt zoals zij. En om de aandacht af te leiden, zijn al die anderen dan ‘Fascisten’

  – fascisten, geen Neo Nazi’s, want het socialisme is veel te dichte familie van de Duitse Nationaal Socialisten van Hitler -

  Maar ‘Fascisten’, naar het voorbeeld van nen vriend van Hitler, de Italiaanse Socialistische vooramn die van zijn internationaal socialisme het ‘fascisme’ heeft gemaakt. Een nog afgezwakter versie van het Duitse socialisme, dat al een aftreksel was/is van het Marxisme uit het begin van de 19de Eeuw.… En totaal voorbij gestreefd, natuurlijk….

  Vladimir Lenin(1870-1924)

  *

  Weten die Antifan dan niet, dat het grondleggende Italiaanse ex-schoolmeestertje en bede-leider Hitler op het oorlogspad slechts met grote tegenzin is gevolgd?

  Benito Mussolini heft geen Joden is gaskamers uitgeroeid, hij heeft zijn tegenstrevers niet uitgeroeid in concentratiekampen, of zoals Stalin, hen in ‘goelags’ gestopt. Mar a-al-bij-al blijft het door mee te werken met Hitler, een niet te vergeven oorlogsmisdadiger.

  Mussolini sloot, na meer dan 70 jaar, namens de Italiaanse Staat die zich de Kerkelijke goederen in 1870 zo maar had toegeëigend, een eeuwige vrede met Het Vaticaan met Het Verdrag va    n Lateranen op 11 Februari 1929.

  In Mei ‘40 was Italië bijlange nog niet economisch klaar om een internationale rol te spelen. Mussolini eiste 5 jaar bedenktijd van de oorlogszuchtige Hitler, maar werd gedwongen om; na een paar dagen, na de inval in Polen, de Führer te volgen. Hem werd in het vooruitzicht gesteld, na de Overwinning, grote delen cvan Zuid-Frankrijk te kunnen terugstelen…. Om zodoende, in het zuiden van Europa, rond de Mare Nostrim, het Grote Romeinse Wereldrijk een nieuwe gestalte te kunnen geven.

  Mussolini had, bij De Conferentie van München (September 1938, München, Nazi Hoofdkwartier in de Brenner Strasse) ,

   

  Mussolini, Hitler, Daladier (Fr) en Chamberlain (€)

  http://www.geschiedenisbeleven.nl/het-verhaal-achter-het-verdrag-van-munchen/

  *

  de Fransen, de Engelsen, rond Hitler bijeen gekregen, om de vrede te bestendigen. Overeenkomst die Hitler reeds op 1 Septembt1939 verbrak door, omwille van het Sudetenland, eenzijdig Polen binnen te vallen.

  Hieronder krigt U nogmaals een sterk staaltje, namelijk dat de Antifa van over heel Duitlsnd, met bussen angevoerd, komt staan springen en dansen op de straat-plaveien waar kort daarvoor door een der hunnen een burger koelbloedig werd afgemaakt met maar liefst 26 messteken0 Omdat die in de vroege nacht een paar loslopende kippetjes die dreigden verkracht te worden, wilde beschermen. Met gevaar voor zijn eigen leven…

  Plaats delict? Plaats van het gebeuren? Chemnitz, natuurlijk. Vlak voor de muren van het Stadstheater. Maar over deze feiten is er van Overheidswege een alles verhullende ‘omertà ingesteld. De Omertà is de Heilige Zwijgplicht van de Italiaanse onderwereld-maffia. Mond dicht of ge gaat er aan.

  Dat die slimmekes van Antifa daarenboven het fascisme verwarren met het Nazisme, getuigt niet van enige intelligenite, hoe pover ook.

  Fascisme en Nazislme

  (zie Hakenkruis in hier bovenaan staande inleiding, als symbool voor de uitgestalde stupiditeit van Antifa).

  Zijzelf bekronen ietwat voorbarig, hun embleem met lauweren. Naar dit voorbeeld….

  Ach, die Gotische letters zijn e teveel aan..

  *

  Over die Conferentie van München nog het volgende. De Cinema Pathé-beelden van Chamberlain, die achteraf in Londen terug uit het vliegtuig stapt, zwaaiend met de tekst van de overeenkomst me Hitler, luidkeels victorie kraaiend met de slagzin ‘Peace in our Days’, zijn hallucinant.

  *

  Tweede opmerking.

  De schoolgaande (straat)jeugd zong in die dagen, vooral na Mei ’40, het sympathieke zattemans café-liedje van

  ‘Hitler had ne kletsekop, Mussolini blaas’d em op, en Daladier, die speelde d’er voetbal mee’…

  *

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Duivels cynisme in Chemnitz: Concert-deelnemers schenden de plek waar Daniel Hillig werd vermoord

  Geplaatst op 4 september 2018door E.J. Bron

  https://ejbron.wordpress.com/2018/09/04/duivels-cynisme-in-chemnitz-concertdeelnemers-schenden-de-plek-waar-daniel-hillig-werd-vermoord/#more-196408

  *

  (Door: David Berger – Vertaling: E.J. Bron)

  *

  Het concert in Chemnitz gisteren was weliswaar voor de uit heel Duitsland met bussen aangevoerde bezoekers gratis, juist daarvoor heeft echter de vermoorde Daniel Hillig met zijn leven betaald. De links-radicale concert-deelnemers bedankten zich gisteren bij hem in hun geheel eigen wijze.

  Beelden die je doen gruwen: tot diep in de nacht bezetten gisteravond links-radicalen de plek waar Daniel Hillig werd doodgestoken. Rouwende mensen werden niet doorgelaten en door linksen getreiterd.

  De politie verzocht meermaals om de plek te ontruimen. De meute scandeerde “Wij zijn met meer!” en “Hou je bek!”.

  Rouwende mensen getreiterd

  Overdag al waren “Antifa”- aanhangers opgemarcheerd naar de plaats delict waar Daniel Hillig door twee bescherming-zoekers werd doodgestoken en treiterden de rouwende mensen. Die moesten door de politie beschermd worden.

  “Refugee Welcome”-vlag boven de plaats delict opgehangen

  Om het slachtoffer definitief te bespotten, hingen de bezoekers van het concert “Wij zijn met meer” de door links-extremen uit het milieu van de “Antifa” gebruikte “Refugee Welcome”-vlag op de plaats delict op (foto).

  De bekende schrijver Akif Pirinçci zei hierover:

  “Exact op deze plek werd Daniel in Chemnitz afgeslacht. De foto is van gisteren en kan niet meer duivels cynisme uitstralen. Het is net alsof een vrouw werd dood verkracht en men hangt op de plaats delict een poster van een orgie op.”

  Bron:
  https://philosophia-perennis.com
  Door: David Berger

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  **

  Dit Antifa-optreden van Slinxen voor deze vertoning opgetrommeld van over heel Duitsland, doet mij denken aan het welbekende optreden van de SS-kampbeulen in de Nazi-vernietigingskampen.

  De beelden zijn voldoende bekend, hoe gezellige, goedmoedie vriendelijk lachende Duitsers de totaal ontklede en bibberende mensen, mannen, vrouwen en kinderen all dooreen, overhaalden om zich te laten opsluiten in de gaskamers, zogezegd voor een verfrissende douche voor ze aan het werk zouden kunnen.

  Na enkele minuten werd de trillende hoop op elkaar gekropen lijken langs een tweede deur een voor een weggesleept, op handkarren geladen door mede-gevangenen en weggevoerd naar de crematoria op korte afstand. Waar de lompe schouwen dag en nacht rook uitbraakten. Terwijl aan de voorkant, nadat de vloer was proper gespoten onder hoge druk, werd de wolgende laging binnengeloodst. E, dat ging zo dag en nacht voort.

  Het waren lastige en lange werkdagen, want op het perron wachtten reeds de volgdende wagonladingen uit heel Europa.

  Ja, inderdaad, voor de Antiofa, net als voor de islammerij, is een mensenleven van geen enkel belang. Eerst vernietigen zij hun vijanden, en daarna zuiveren ze zichzelf voortdurend uit. Net als elke revolutie zijn eigen kinderen verslindt….

  Zie maar wat Erdogan gepesteerd heeft met Turkije…. Zie maar wat de IS in Syrië (en elders) heeft gedaan… Kijk naar Hamas, naar Hezebollah, naar ‘de opstandelingen’ in Afghanistan, Tjsetjenië, enz, enz.

  In de Middeleeuwen waren dat de Moren de Ottomanen of wie weet ik veel, die kwamen huishouden in Spanje (Andalousië), in Poitiers, in Lepanto, voor de poorten van Wenen. Nu zijn Miolenbeek, ‘le out Paris, Londen, Brussel, Berlijn, enz… Zelfs onze provinciesteden zoals bvb Hasselt, Gent en Antwerpen, bulken van de ‘Verijkers’.

  Verrijkers, zegt U? Het zijn stuk voor stuk islammerds die op ieder ogenblik bereid zijn hun leven te geven voor diene (ingebeelde) Allah hu Albar.

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker

  05-09-2018, 13:12 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  Archief per week
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 28/11-04/12 -0001

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !



  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!