NIEUW: Blog reclamevrij maken?
MET SNELTREINVAART DOOR DE DAGEN
Foto

Foto

Inhoud blog
 • 4286
 • 4285
 • 4284
 • 4283
 • 4282


  Foto

  Zoeken in blog


  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   

  Zoeken in blog


  VOOR WIE GRAAG EEN EINDJE MEERIJDT
  14-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4286

   

  https://www.youtube.com/watch?v=LXmAQGxk818&gl=BE

  *

  Ook al opgemerkt dat Digitalia, schrijver dezes, al een heel tijdeke in de war is met de digitale wereld? Is te wijten, denk ik, aan ‘de jaren’; kan niet meer volgen met de kalender. Een situatie lijk die van een oude horloge: k loop achter…. Willen maar niet meer kun nen.

  *

  OP DE IJTKIJK

  *

  Termont over Homans: 'Dit is een minister onwaardig'

  *

   

  Gents burgemeester Daniël Termont is niet te spreken over de vernietiging van 508 ambtenarenbenoemingen door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans.

  Het is de eerste keer dat Termont zich uitspreekt over de nietigverklaring die Homans midden augustus aankondigde toen hij herstelde van een zware hartoperatie. 'Het is niet de eerste keer dat minister Homans van de N-VA ons stadsbestuur aanpakt omdat N-VA in Gent in de oppositie zit. Dit is een minister onwaardig', aldus een strijdbare Termont, die herhaalt dat het Gents stadsbestuur naar de Raad van State trekt.

  'Ik vind het onaanvaardbaar', zegt Termont tijdens de opening van een nieuwe brandweerpost in Melle, 'gedurende mijn afwezigheid heb ik mij niet gemoeid met de hele zaak, maar ik heb de plaatsvervangende burgemeester sterk aangeraden om een procedure te starten bij de Raad van State. Uit juridische rapporten blijkt dat we zeker een poot hebben om op te staan.'

  De beslissing om naar de Raad van State te trekken is ondertussen bekrachtigd door het Gentse schepencollege, maar voor minister Homans is Termont scherp. 'Dit is een vuil politiek spel. Het gaat om mensen die al 20 tot 30 jaar voor de stad Gent werken en examens hebben afgelegd. Dit zijn geen politieke benoemingen en we gaan vechten voor die mensen', aldus Termont.

  Bron http://www.standaard.be/cnt/dmf20170908_03060158

  *

  *

  NADER BEKEKEN

  *

  Vandaag rakelings geen uitdrukkelijk medeleven (met die arme Termont) en morgen nog net geen uitdrukkelijk applaus voor die verbeten koppigaards van Volvo die met alle mogelijke manieren liever zonder werk willen vallen.

  Wie gelooft die mensen nog?

  Maar wat zeggen de feiten? Over die stadsambtenaren dat Termont & C° zich boven de Wet achten. En dan daarenboven op een stuntelige wijze improviseren.

  Over de stakers bij Volvo dat die voor een paar hebberige grilletjes van ’n paar arbeiders-oproerkraaiers riskeren dat hun multinationale CEO’s de desocialisatie ietwat nader zullen willen bekijken. Volvo is zowat de enige autofabriek die ons nog rest…

  Wetewa? Ik denk dat de kansen van iemand als de slagvaardige Theo Francken (NV-A) om Sjarel Premier op te volgen, met de dag stijgen. Geen ‘communautaire’ albities mogelijk? Dan maar de kaart getrokken van wat de burger verwacht van een Regering met daadkracht. Zonder eindeloze compromissen daarbij.

  Zie wel en doe niet dom….

  *

  (Digitalia)

  14-09-2017, 13:24 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  11-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4285

  De West-Vlaamse boeren weten goed dat ze met het feest van Maria’s Geboorte vlijtig winterkoren kunnen zaaien. Ge kent wel de spreuke : “Maria geboren, boer, zaai uw koren.”

  *

  Een datum vandaag, die mij al m’n hele leven achtervolgt. Grote Zus trad op die dag in 1947, ZEVENTIG jaar geleden, in het Klooster binnen. Ze was, toen ze ons maar meteen ook deze wereld voorgoed verliet, pas 18 jaar oud en het leven begon toen pas. …. Maar zij zette vrijwillig een stapje opzij, om voor de rest van haar dagen ‘gerechtskinderen’ te bemoederen

  Het was, zei ons Ma, een hele eer voor de ganse familie. Maar ikzelf was wel in huis als kwajongen in één klap m’n beste beschermster kwijt.

  *

  Ja Ja, die Nonnekes! Die brave ziel         kozen er wel memorabele historische dagen voor uit, om hun getalsterkte aan te dikken…

  *

  OP DE IJTKIJK

   

  *

  In de Golf van Mexico, aan de overkant van de Grote Plas, vergaat de wereld te midden ealle soorten ontketende natuur-elementen. Precies zoals voorspeld in de Apocalyps.

   

  Wonderbaar verschrikkelijk toeval dat onbegrijpelijk toevallig (?) samenvalt met   atoom of waterstof-geweld inde atmosfeer aan de andere kant van de wereld. . De Held va Peenemünde, (Werner von Braun), de vader van de raketwereld, wrijft zich in de handen. Terwijl zijn Staf nauwkeuiuig de afgelegde afstand bijhoudt, vol verlangen wanneer die dingen eindelijk Amerika, zijn jongensdroom, recht in het hart zouden kunnen trefffen.

  *

  Langs de ene kant de onverbiddelijke communisten in Noord-Korea, en langs de andere kant de islam-vijand, reeds binnen de poorten. Ja, de Oude Grieken wisten het ook al: “Wie de Goden op de Olympus wilden vernietigen, verdwaasden ze eerst.

  Wie van onze ‘Bestuurders’ het schoentje past, trekken het aan.

   

  ***** ****

   

  ISIS gaat moslims in Europa inzetten om voedsel supermarkten te vergiftigen

  *

  Blackops Cyber: ‘Klanten supermarkten goed in de gaten houden’ - Europese en Nederlandse politici weigeren nog steeds om sluiten grenzen zelfs maar te overwegen

  Binnenkort dodelijke terreur die je onwetend achter je eigen voordeur meeneemt en in je groentela stop, totdat....? (2)

   

  De private Amerikaanse veiligheidsdienst Blackops Cyber (BOC) heeft naar eigen zeggen communicatie van ISIS weten te onderscheppen met oproepen aan in Europa woonachtige of verblijvende moslims om de levensmiddelen in supermarkten te vergiftigen, en zo zoveel mogelijk Europanen te vermoorden. BOC wist beslag te leggen op een interne handleiding van ISIS waarin staat beschreven hoe moslims ongezien het voedsel in supermarkten als dodelijk terreurmiddel kunnen inzetten. Mochten binnenkort de eerste slachtoffers vallen, dan zullen politiek en media die zoals gebruikelijk óf negeren, óf bagatelliseren als ‘ongelukken’ of ‘door onbekende medische oorzaak gestorven’.

   

  De ISIS oproep verscheen op 3 september op een privé forum van het terreurnetwerk. De volgende dag was deze al 198 keer gelezen, volgens BOC door potentiële daders in Brussel, Parijs, Stockholm, Berlijn, Nice en ook de Amerikaanse staat Florida.

   

  ‘Klanten supermarkten goed in de gaten houden’

   

  BOC acht het daarom noodzakelijk dat de terreurdreiging in Europa met een niveau wordt opgeschaald. Leveranciers en verkopers van groenten en fruit wordt aangeraden om hun klanten goed in de gaten te houden, vooral tijdens de rustige winkeluren. (Wij zouden daar aan toe willen voegen: de klanten ook de werknemers...)

   

  Knights of Lone Jihad’ is de ISIS groep die de oproep met de titel ‘First Method Poison’ (Eerste methode vergiftigen) heeft verspreid. De jihadisten gebruiken een logo met een bebloede hand. Een gebruikte hashtag wijst op banden met ISIS strijders in de Eufraat provincie, in het grensgebied tussen Irak en Syrië.

  *

  In de instructie ‘Dit is jouw methode om de kuffar (scheldwoord waarmee alle niet-moslims door moslims worden aangeduid) te vergiftigen’ staat hoe gif in levensmiddelen moet worden geïnjecteerd. Vooral makkelijk toegankelijk voedsel zoals groente en fruit is daar het meeste geschikt voor, maar ook verpakte levensmiddelen worden genoemd.

   

  Tienduizenden als vluchtelingen vermomde terroristen in Europa

   

  Europa wordt als eerste doelwit genoemd, vermoedelijk omdat hier reeds vele tienduizenden als vluchtelingen vermomde moslimterroristen zijn binnengelaten. Daarnaast wordt opgeroepen gifaanslagen te plegen in heel het Westen en ‘verder overal’ waar het maar kan, en met alle mogelijke middelen. Ook worden de vele terreuraanslagen die Europa al hebben getroffen geprezen, die volgens ISIS voor een ‘alarmtoestand, schrik, angst en het verlies van zekerheid’ hebben geleid.

   

  Naarmate ISIS meer terrein verliest in Syrië en Irak verleggen de jihadisten hun werkterrein naar de nog altijd makkelijk toegankelijke, naïeve en weerloze – en deels zelfs opzettelijk meewerkende - Europese Unie. Enig signaal dat de politiek deze dreiging eindelijk serieus begint te nemen en als eerste maatregel de grenzen sluit, is in nog niet één Europese regeringsstad waargenomen, en al helemaal niet in Den Haag. Vermoedelijk wordt pas begonnen met het overwegen van echte maatregelen als er eerst vele duizenden burgerslachtoffers zijn gevallen, en deze niet langer te ontkennen of weg te

  Xander

  (1) Epoch Times
  (2) Afbeelding: WikiMedia Commons / Tiia Monto  / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

   

  *

  NADER BEKEKEN

  *

  Als ik het goed begrijp zijn criminele gangsters van die speciale soort in staat boodschappen op het Internet te plaatsen, die maar in één enkekle richting werken. Daarbij twee opmerkingen.

  Brieven op de post hebben altijd twee ‘kanten’: de bestemmeling als geadresseerde maar ook de afzender. Geschriften die binnendwarrelen zonder mogelijkheden voor respons, zijn gewoonweg verdacht, niet wettelijk of hebben niet de minste waarde. Woe zich verstopt, heeft duivelse bedoelingen!

  Tweede opmerking. De soort berichten berichten op Tinternet met niet-politiek correcte inhoud worden zò in een haai en een draai uit de ether geplukt en de schuldige wordt voor de Rechter gesleept.

  Waar zit dan het verschil met berichten afkomstig van islam-terroristen? Waarom wordt daar van direct door ‘Landsvverdediging’ geen ‘drone’ op af gestuurd, lijk op Jögh Haider in Ooistenrijk? Er bestaan toch genoeg systemen om het doel te lokaliseren zinder dat het opvalt?!!!

  Of zou dat te erg ‘lik op stik’ zijn? De vraag steellen is deze beantwoorden…

  *

  Knights of Lone Jihad’: dat is dus de ons onbekende authentieke uitdrukking, in onze regionen gebracht als ‘Lone Wolves’. Precies alsof wolven en Jihadisten gewoon synoniem zuijn van elkaar. Daar waar ’n WOLF nog altijd ’n wreedaardig BEEST is, en een Jihadist een wreedaardig menselijke moslimmonster.M of V.

  Anders gezegd:: door deze geforceerde uitdrukking verdoezelt men opzettelijk het feit dat de islam geen godsdienst is zoals alle andere: geen vredebrenger, maar ’n wrede-brenger. De cartoon hieronder (op inspiratie van Paus Franciscus?) wil het os doen geloven

  *

  “met ISIS strijders in de Eufraat provincie, in het grensgebied tussen Irak en Syriëé”: dat is dus Het Tweestromengebed’, waar volgens de Bijbel tussen Tigris en Eufraat, twee voorhistorische rivieren, het Aards Paradijs, de ideale wereld van het Begin deer Tijden lag, lang voor de Mens er was. Een ideaal natuurgebied van platen en dieren Het woongebied van leeuwen en lammetjes, met elkaar sammenlevend in harmonie. Tot de Mens verscheen, die door de hoogmoed ‘om Gode te evenaren’, van reeds het eerste mensenpaar voor de Mens tot no go-zone werd uitgeroepen. Adam en Eva werden daar met schâ en schand’ verjaagd door de Engel Gods met vlammend zwaard, en voortaan zouden wij allemaal, de afstammelingen van de soort ‘moeten werken in het zweet ons aanschijns’, terwijl de nageslachten tot in alle eeuwen der eeuwen zouden gebaard worden in pijn en smerten (voor de vrouw, vanwege die slang en dienen Apple).

  Het ziet er naar uit, dat er van datzelfde scenario blijkbaar een soort ‘remake’ in de maak is. Deze keer zonder happy end, want de mens is dapper onderweg om zichzelf te vernieitgen…

  *

  kuffar (scheldwoord waarmee alle niet-moslims door moslims worden aangeduid

  *

  Naar mijn spontaan taalgevoel, (ik denk aan het woord ‘kafer’ dat zelfs voorkomt in De Dikke Vandaele) moeten onze voorouders ook al kennis gemaakt hebben met de islam. Tijdens de Kruistochten? ‘Kaffer’ is zelfs ’n authentiek Nederlands woord geworden!

  ‘Het zijn kaffers’, ze hebben zich als kaffers gedragen, want ze verloren de match….

  Dat voor wat betreft de zogezegde ’verrijking’ die de islam ons zou aanbrengen. We keen zelfs al het voornaamste woord uit hun scheld-woordenboek . Het staat in ons collectief geheugen gegrift ‘van vroeger….

  De islam? Is oud vuil. Weg ermee. In de box ‘Klein Gevaarlijk Afval’. Afsluiten en de sleutel weggooien.

  *

  (Digitalia)

  11-09-2017, 20:34 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  10-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4284

  *

  Sint-Hildeward in de noteboom

  Houdt ons stil en houdt ons vroom.

  *

  OP DE IJTKIJK

   

  *

  Het Massachusetts Institute of Technologyvoert jonge geleerden uit de hele wereld onder de 35 jaar ten tonele. ’t Is maar dat U dat ook weet voor dat Uw borst van eedle fierheid zwelt…..

  Om geen ‘farden’ lijk die Berta uit Het Manneke met mannelijke of vrouwelijke patatten te moeten beleven, eerst even nagaan wie of wat dat ‘MIT’s geval wel mag zijn, dat zomaar zwaait met onsterfelijke roem.

  Om daarenboven helemaal in de juiste stemming te komen, eerst deze link opzetten AUB

  https://www.youtube.com/watch?v=re0E00k770c

  *

  In ieder geval het geeft DM de kans om zo maar iedereen te bekladden met het scheldwoord ‘Belg’ zonder te letten op de nefaste gevolgen voor onze Vlaamse naambekendheid.. ‘Belg’, dat kan iedereen worden. Zelfs ’n straathond van onbepaald ras met ’n hoed op. Maar Vlaming zijn als telg van een roemrijk gezamenlijk verleden, is men vanaf de geboorte, willen of niet. Al de rest is larie en apekool, tierlantijntjes en arterieel ‘hinein interpretieren….

  De in onderstaand artikel eerst vermelde ‘Belg’ lijkt mij eerder een Marokkaanse te zijn, die naar alle waarschijnlijkheid op de Fransdolle raagllijst staat. Nou Moe, als dat ook al voor ‘Belg’ doorgaat! Feestelijk bedankt. Want eerlijk is anders. Tenzij die vermelding eerder bedoeld is als lofbetuiging voor onze prestigieuze opvang-capaciteiten als OCMW van de halve wereld. Waaruit zou moeten blijken dat wij een Natie zijn van +6.000.000 burgers allemaal authentieke Barmhartige Samaritanen.

  En dan is er nog dat andere.

  Wie Silicon Valley uitspreekt, vermoordt in mijn ogen voor de miljoenste keer Flanders Language Valley van L&H, uit penisnijd laffelijk onderuit gehaald door het Ney Yorkse graai-kapitaal. Mij treft dat hele verhaal dubbel zo hard, omdat ooit mijn wiegje daar stond op dat stukje Heilige Grond van mijn jeugd….

  Dat was een nietig stukje van The Pelkem Ridge aan de achterkant van The Ieper Salient en tussen het front van Langemark, 5Km verder op, waar 100 jaar gelede, de bloem van de West-Europese Jeugd elkaar vier jaar lang naar het leven stond. En waar wij als kind tijdens WO II onachtzaam voor het vele verdriet, ongestoord verstoppertje speelden op de Engelse soldatenkerkhoven.

  In gedachten herbeleef ik, net als toen, ‘Hoe Groen was mijn Dal’ van een zekere Richard Llewelyn, Engels homeland schrijver. Nooit had ik kunnen denken, dat dit, MIJN homeland, ooit terug op het punt zou gestaan hebben om de hele wereld te verbazen. Tot zelfs helemaal in Massachusetts….

  *

  Belgische wetenschap is wereldtop"

  Vier Belgische bollebozen op MIT-ranglijst

  *

  Damya Laoui van de VUB

  is een van de vier Belgische genomineerden van MIT's "Innovators under 35 Europe".

   

  De befaamde technologie-universiteit MIT selecteerde liefst vier Belgen op hun prestigieuze ranglijst van 'innovators' onder de 35. "Dit is geen toeval", zegt ICT-kenner Steven Van Belleghem.

  "Dit is een mooie erkenning voor ons werk", zegt Damya Laoui (32). De wetenschapster doet onderzoek naar nieuwe immuuntherapieën in de bestrijding van kanker. Zij is een van de vier ‘Belgen’ die op de befaamde lijst 'Innovators under 35 Europe' van MIT Technology Review staat.

  Het magazine van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), de prestigieuze technische universiteit uit de Verenigde Staten, bekroont zo 35 talentvolle vernieuwers en ondernemers uit Europa. Helemaal indrukwekkend is het als je weet dat de 35 laureaten werden gekozen uit meer dan 1.100 inzendingen.

   

  Voor België gaat het om Victor Dillard, wiens artificial-intelligenceplatform helpt om veilige en efficiënte gentherapie te ontwikkelen. Vincent Spruyt ontwikkelde een machinaal leerplatform dat via big data menselijk gedrag verklaart en voorspelt. Julien De Wit ontwikkelde nieuwe technieken om mogelijk bewoonbare planeten te identificeren en bestuderen die rond andere sterren dan de zon draaien.

  Golf van enthousiasme

   

  Na drie jaar onderzoek heeft Damya Laoui, die verbonden is aan zowel de VUB als het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), twee soorten cellen ontdekt die, zonder veranderingen van welke aard ook, het immuunsysteem kunnen stimuleren om de groei van de tumor te vertragen.

   

  "De meeste immuuncellen in het menselijk lichaam zijn bedoeld om te vechten tegen ziekte", legt Laoui uit. "Maar er zijn net zo die tumorgroei stimuleren, terwijl we ook hebben ontdekt dat bepaalde cellen in staat zijn om de patiënt te beschermen tegen hun kanker. We hopen dus op een vaccin op basis van het eigen immuunsysteem van de patiënt." Het is deze doorbraak die tot Laoui's erkenning heeft geleid. Ze zegt nog steeds niet te weten wie haar uiteindelijk heeft genomineerd, want je kunt niet zelf kandideren.

   

   

  Het is voor het eerst dat MIT Technology Review in heel Europa op zoek ging naar talent. Het zijn Europese ambassadeurs als Omar Mohout, onder meer professor ondernemerschap aan Antwerp Business School, die talent scouten en doorgeven aan MIT. "Het is heus geen toeval dat er vier Belgen op de lijst staan", zegt Mohout. "Mensen beseffen niet hoeveel talent er hier actief is."

   

  Dat is precies wat Steven Van Belleghem, adjunct-professor aan Vlerick Business School, auteur en digitale ondernemer, ook zegt. "Het voorbije decennium is in België een heuse golf van enthousiasme ontstaan. Op het vlak van biotech of artificiële intelligentie staan we op de wereldkaart. Iedereen staart zich blind op Silicon Valley, maar in onze eigen achtertuin is er van alles aan het broeden." Hoe dat komt? "De puzzelstukjes vallen op hun plaats, er is talent, er is enthousiasme en er zijn middelen."

  'Visibiliteit is onbetaalbaar'

   

  Het zijn die middelen waar Damya Laoui op hoopt. "Er is geen geldprijs aan verbonden, maar de erkenning en de visibiliteit die je krijgt is onbetaalbaar. Ik hoop daardoor connecties te kunnen maken met klinische partners of investeerders. Momenteel bevindt mijn onderzoek zich nog in de pre-klinische fase, het zit nog volop in het laboratorium. Als we een volgende stap willen zetten, dan moeten we naar buiten. Dat kost veel geld, en dergelijke erkenning is zeker een extra hulp."

   

  Uitsluitsel op 14 september. De 35 kandidaten worden onderverdeeld in 5 groepen: uitvinders, ondernemers, visionairen, pioniers en weldoeners. Per categorie wordt één project gekozen.

   

  Er is overigens nog een Belg op de MIT-uitreiking. Koenraad Debackere, afgevaardigd bestuurder van KU Leuven Research & Development, zetelt in de jury. "Neen, ik ben niet verrast dat we zo goed scoren", zegt Debackere. "Er zijn verschillende Belgische initiatieven, met telkens een mooie mix van dynamiek en wetenschappelijke onderbouw. Op dat vlak zijn we de jongste jaren sterk geëvolueerd."

  https://www.demorgen.be/wetenschap/-belgische-wetenschap-is-wereldtop-be8d3327/?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_userid=&utm_source=demorgen&utm_content=ochtend&ctm_ctid=4f30da1e1da77d62459839b653135f7a

  *

  NADER BEKEKEN

  *

  De Nationale Leuze van Massachusetts is (nagezien op Wikipedia)

  “By the sword we seek peace, but peace only under liberty”- mar dan in ’t Latijn.

   

  Waarol verwondert mij dat niet?

  Dit moto komt me zelfs belend voor, want onze eigenste Keizer Karel V (Gent 1530- Cuacos de Yuste, Spanje 1558) wiens adellijk Geslacht gedurende vele jaren gans West Europa regeerde, had als lijfspreuk ‘de oorlog voeren om de vrede te bewaren’. Heb ik nog onthouden uit de Langere Jongensschool in St Jan bij Meester Daniel.

   

  Neen, zo gezien komt Massachusetts mij ineens veel bekender voor. Omdat, denk ik, dat daar, naast het Engels (77%)ook Spaans (8%), Portugees (3%) zelfsn Chinees (2%) wordt gesproken en waar meten blijkbaar goed in vrede met elkaar kan geleefd woreen. Waar vrede heerst, is er ambitie én welvaart. Waarbij ik meteen aan een Onafhankelijk vernieuwd (rebuikt) Vlaanderen denk.

   

  Heeft U er op gelet welke onderwerpen hun belangstelling trekken van dat MIT? Ik las

  De 35 kandidaten worden onderverdeeld in 5 groepen: uitvinders, ondernemers, visionairen, pioniers en weldoeners. Per categorie wordt één project gekozen”.

   

  Ik zou zeggen ‘Jezus-Maria-Jozef, wat ’n ambitie. Da”s wat anders dan ‘Eendracht maakt Macht’.

  (Digitalia)

  10-09-2017, 10:22 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  09-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4283

  OP DE IJTKIJK

   

  *

  Franken Theo blijkt in de dagelijkse praktijk meer en meer ‘the right man on the right spot te zijn. Dat niettegenstaande hij Cruella Onkelinx ooit de stuipen op het lijf joeg, omdat hij toegaf ooit aanwezig te zijn geweest op een vriendenfeestje van ’BERKENKRUIS’, van gewezen Oud Oostfronters.

  Iets wat de man siert wegens zijn doortastendheid en kordaat optreden. Blijkbaar iets nieuws in de politiek.

   

  Zijn ster stijgt, en de hare is zo goed als uitgedoofd.

  *

  Ja Ja, de Kracht van Verandering ten goede!!!. Het is el geen tornado Categorie 5 maar het gooit toch Heilige Huisjes omver.

  Marl my words: we zullen nog veel van die amn horen. Gelukkig maar! De DM laat zelfs na schamper te doen…

   

  Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

  Iemand die ook kan LUISTEREN

  *

  Dan toch opvang voor meest kwetsbare migranten uit Noordwijk

   

  De minderjarigen, families met kinderen en zwangere vrouwen in het Maximiliaanpark krijgen dan toch een opvangplek van de regering. Tegelijk gaat de politie de transitmigranten vaker en op meer plekken in de Brusselse Noordwijk controleren.

   

  Terwijl hij voor de schermen bleef beweren dat hij geen 'illegale migranten' wou opvangen, waren de diensten van Theo Francken (N-VA) achter de schermen wel op zoek naar een – gedeeltelijke – oplossing voor de honderden mensen in het Maximiliaanpark en ‘de Nord’

  Verkeersbord

  Het gaat niet om een grote, algemene opvang voor alle transitmigranten, wel om de meest kwetsbaren. Enkel minderjarigen, families met kinderen en zwangere vrouwen zouden onderdak krijgen. De nachten worden langer, en kouder, en de regering wil geen humanitaire drama's.

   

  Op vraag van zijn kabinet kijken Fedasil en Samusocial hoe ze de opvang zullen organiseren. Fedasil staat in ons land in voor de opvang van asielzoekers, Samusocial verzorgt de daklozenopvang in Brussel. De twee organisaties hebben al een samenwerkingsakkoord en kijken binnen die conventie wat er mogelijk is.

   

  Hoeveel plaatsen er precies voorhanden zullen zijn en wanneer ze zullen opengaan, is nog niet helemaal uitgeklaard door de bevoegde instanties. Francken wil de opvang in ieder geval kleinschalig houden, zodat er niet nog meer transitmigranten naar Brussel-Noord afzakken. "Wij verwachten ook niet dat er veel mensen op dit aanbod zullen ingaan", zegt Katrien Jansseune, Franckens woordvoerder. "De meesten weigeren elke vorm van opvang, omdat ze willen doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk."

  'Niet gezwicht'

  Francken wil het vooral niet doen lijken alsof hij gezwicht is voor de druk van de ngo's die de ergste noden van de migranten proberen te lenigen, of de burgemeesters die om pre-opvang vroegen. Daarom beklemtoont zijn kabinet dat het al lang op zoek was naar een oplossing. Vooral Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt (DéFI) riep de staatssecretaris al op om een tijdelijk opvangcentrum open te stellen voor de dakloze en dolende migranten rond het trein- en busstation in de Noordwijk.

   

  De opvang voor de meest kwetsbare migranten betekent zeker niet dat de regering minder hard uit de hoek komt op het terrein. Gisterenochtend pakten honderd agenten vijftig mensen op in het park en de stations. Negentien van hen zullen worden opgesloten. Hoeveel er naar een gesloten centrum moeten en zullen worden uitgewezen, is nog niet duidelijk.

   

  De komende dagen zal de politie haar acties nog opvoeren. Ze zullen ook niet meer op vaste momenten gebeuren, en in een ruimere omgeving van het Noordstation. "Deze acties moeten elkaar in een hoge frequentie opvolgen," zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). "We mogen niet tot een point of no return komen. Hier mag geen tentenkamp of 'nederzetting' ontstaan. Dan krijgen mensen een thuisgevoel, en komt er een tweede Calais. Deze mensen zijn niet welkom, dat is de boodschap die je moet blijven verkondigen."

   

  Die nadruk op ontraden is er vooral omdat de regering mensensmokkelaars niet in de kaart wil spelen. Daarom is de gerechtelijke politie ook aanwezig bij elke actie. Die probeert de netwerken van mensensmokkelaars in kaart te brengen. Van Raemdonck: "Dat levert permanent resultaat op."

   

  Lees ook het standpunt van Koen Vidal: "Theo Francken heeft misschien wel de moeilijkste job van het land." (+)

  Bron https://www.demorgen.be/binnenland/dan-toch-opvang-voor-meest-kwetsbare-migranten-uit-noordwijk-b33adf79/?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_userid=&utm_source=demorgen&utm_content=ochtend&ctm_ctid=4f30da1e1da77d62459839b653135f7a

  *

  NADER BEKEKEN

  Als besluit een kleine ‘spielrei’ als aye-opener….

   

  Om logisch te zijn, zouden de Rode Broeders als aanstichters van die vervuiling, het boeltje met eigen handen moeten klaren, in plaats dat hun opvolgers dat dienen te doen.

  *

  Ik zie het al gebeuren: het properste werk (zoals hierboven) voor de kopstukken van die partij. In dwangarbeiders-tenue, met aangenaaide ezeloren. En bewaakt door nors kijkende beulen met enorme herdershonden losjes aan de voet.

  Vloeren, trappen hokjes en kantjes, iedere bekakte vierkante centimeter worden met de tandenborstel gekuist ot ze blinken, door de paar honderd verblinden die nog altijd stemmen voor deze partij. Vloeren schuren met dat soort borstels is een geplogendheid uit de vroegere ABL-jaren….Niks oneervaars dus.

  Enfin, zoals U ziet, een her-opvoering van de zeden en gewoonten lijk die aangeleerd werden door hun voorgangers tijdens het Hitler Regime.

  *

  Neen, natuurlijk wordt onmenselijkheid niet bestraft met onmenselijkheid. Jomme Docks wist het al, net als Paus Franciscus dat: vergeveningsgezindheid de schoonste vergelding is. Mij om het even, als de monsters maar het land uitgejaagd worden.

  *

  (Digitalia)

  09-09-2017, 12:34 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (1)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
  08-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4282

   *

  OP DE IJTKIJK

   

  *

  *

  Boodschap van Algemeen Nut.

  Sint Isidoor, de Patroon van Tinternet, (allez toch volgens http://www.mannekeuitdemane.be/) is de ganse week druk bezig geweest met uitzoeken waarom UW Dienaar Digitalia nergens meer te vinden was ergens in The Clouds.

  Tot hij vaststelde (en begrijpend knikte) dat betrokkene geheel in beslag werd genomen door een Zalig Nietsdoen. Als voorschot op de Eeuwige Zaligheid?

  *

  Ik moest de lezers trouwens allemaal zijn beste groeten overbrengen, zo luidde de boodschap via Z. Broeder Isidoor uit Kortrijk (foto hierboven), die meteen vroeg om er kond van te doen, dat men in de Hemel zot content was met Quickie als Burgemeester, die de Tsjeven daar na  vele decennia gesukkel en gegraai, eindelijk voor altijd uit het Stadsbestuur had gebonjourd.

  En zo kom ik via dat buiten bonjouren in de kleine plaatselijke polletiek, tot het buiten bonjouren van de PS-SP-ä uit de Landelijke Grote Polletiek, als voorspaakje voor het buiten bnonjouren van de Tsjeven, die na de ARCO-Affaire eveneens in de coulissen zouden moeten stranden. Waardoor de vele decennia van regeren om te regeren, om zodoende zelf in de vleespotten te kunnen blijven overwinteren. Nu is het aan de DOENDERS. Die volgens het Eerste Artikel van hun statuten, dapper de weg zijn ingeslagen naar een welvarend, vrij en onafhankelijk Vlaanderen.

  En waar er gehakt wordt, vliegen de spaanders in ’t rond.

  ***** *****

  Trein-, tram- en busabonnement voor 60 euro op komst

  *

  Tegen eind dit jaar kunnen pendelaars in Gent en Antwerpen voor 60 euro per maand zowel bus, tram als trein nemen. Met die CityPass willen De Lijn en de NMBS bewoners uit de stedelijke agglomeraties naar het openbaar vervoer lokken.

   

  Dat meldt De Morgen dinsdag. De bedoeling is dat een pendelaar met één kaart zowel trein, bus als tram kan nemen binnen de eigen agglomeratie. Het standaardtarief voor de formule zal 60 euro per maand bedragen, zo bevestigt de NMBS aan de krant. In oktober wordt gecommuniceerd over kortingen voor bepaalde doelgroepen.

   

  Over de Citypass wordt in Vlaanderen al meer dan tien jaar gesproken. In Brussel bestaat al een variant, het MTB-abonnement. Ook Charleroi en Luik hebben al een Citypass. Maar Vlaanderen vreesde vooral voor inkomstenverlies.

   

  De betrokken steden reageren alvast tevreden. Antwerpen wil volgend jaar zelfs nog een stapje verder gaan, met het Mobility-as-a-service-plan (MaaS). De Antwerpenaar kan dan één abonnement nemen om niet alleen alle openbaar vervoer maar ook taxi’s en deelfietsen en -auto’s te gebruiken.

  *

  NADER BEKEKEN

  Efficiëntie is niet alleen kostenbesparend, maar straalt ook vitaliteit uit, twee zaken waar de voorbije generaties van beroepspolitici geen kaas van hadden gegeten. En juist daardoor geen tevreden clientèle meer overhielden.

  Mistevredenheid die neigt nar revolutie. Ook op de dagen dat er uitzonderlijk eens NIET werd gestaakt. Want stiptheid is uitsluitend een verdienste van bekwame mensen. Mensen die verder zien dan hun neus lang is.

  Ondergrondse waterleidingen die in 1914 in Bruxellabad de grond ingingen, werden gewon vergeten. Tot ze na 103 jaren trouwe dienst zonder de minste zorg, uiteen knalden. Met rampzalige gevolgen die (weeral eens) niemand had kunnen voorzien. Idem dito voor ondergrondse tramlijnen, gebouwd in 1981 maar onder voortdurend Socialistisch Bestuur nooit afgewerkt raakten, die 36 jaar onbenut gewoon lagen te vergaan, lijk in A”pen. Waar er fier op de borst geklopt werd voor deze nooit geziene ‘prémetro’:

  Dat zijn twee kleine voorbeelden heet van de naald, spijst dezelfde stad met de stralenkrans rond de glanzende ‘A’ reeds in 2012 zichzelf bejubelde als ‘tramstad’. Omdat die trams nu eenmaal dub bel zoveel zitplaatsjes hadden….Wat ’n pluimpje was/is voor de constructeurs, niet voor de polletiekers!

  Fier als een tot op de draad versleten gieter schreef DM daarover “in 2008 besloot toenmalig minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (sp.a) om de braakliggende tunnels toch in gebruik te nemen”. – “Resultaat is dat deze ‘prémetro’ in één ruk de halve stad doorkruist tot aan het Astridplein, bij het Centraal Station”.

  Weeral volgens DM is “de minder goede werking” veroorzaakt door “In drie jaar tijd daalde het exploitatiebudget van 900 naar 811 miljoen euro. Voilà: dat is de Schots Scheve en Skibnxe manier van zalen beredderen: gooien met geld.

   

  Als er al eens ’n revelatie kon (die slimme borden hoeveel minuten en seconden het nog duurde voor de volgende tram), waren de meesten kort nadien buiten werking. En ze zijn dat nog altijd.

  Succes in zaken met men iedere dag verdienen met eigen handen. Niet dolor met ‘middelen’ te smossen. Het wordt hoog tijd dat de nieuwe generatie politici eindelijk datzelfde pmrincipe leren kennen.

  Na lezing, volhardt en onderteken:t

  (Digitalia)

  08-09-2017, 17:25 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4281

   OP DE IJTKIJK

   

  Dat lange zwart babbelwater uit Hawaï is nooit m’n vriend geweest. Al van de eerste dag, toen bleek dat zijn eedaflegging bij Inauguratie fake zou zijn geweest, want de volgende dag in besloten kring diende te worden herdaan. Anders gezegd: zijn aaabstelling was NEP. Ongeldig. Fake. Ljk alles war die slungel ook deed of verklaarde. Later bleek hij inderdaad vanaf zijn geboorte Moslimbroeder te zijn, wat alles uitlegt. Zijn eerste ‘Staatsbezoek’ en knieval (werkelijk!) aan het Egypte van na de noodlottige maar later terug geschroefde islam-revolutie.

  *

  Neen, heel dar ‘Democratisch’ gedoe hing aaneen van combines en gekonkel om wereldwijd het Rik van Satan op te dringen. Die man kon in mijn ogen niets goeds meer doen. Maar bij Merkel was hij het gedroomde Godsgeschenk….

  Niet te vergeten, dat hij in zijn verkiezingstijdd, The clinton Wife als tegenspeelster had. Die ook toen het onderspit diende te delven…Nadat hij haar voor rotte vis had uitgescholden….Toen was ze onwaardig in zijn ogen, maar om Trump parten te spelen, prees hij haar nadien de hemel in

  En nu komen stilaan de nefaste gevolgen van zijn 8-jarig bewind aan de oppervlakte. Tot en met zijn comedia dell Arte tegenover Iran, dat andere moslimland, dat nu via Noord Korea zijn atoomproeven verder zet.

  Het tegennatuurlijk samenspannen tussen ‘De Waee Moslim Omobama en de linxksende Marxiste Cminton heeft gelukkig niet gewerkt, met Donald Trump als spelbreker. Het zal nog vele tientallen jaren duren voor Amerika die 8 jaren zal re boven komen. Aks er tenminste geen WO 3 de zaken in sneltrein-tempo onderste boven gooit. Iedereen kijkt naar de oorlogsdreiging in Noord Korea, maar de bom kan evengoed barsten in het land van de opdrachtgever, het Mand derf Ayatollahs. Diegene die de penalty trapt, zet toch ook liefst de keeper op het verkeerde been!

  *** ****

   

  Petitie tegen ‘terrorist’ George Soros, partner van de EU, al 100.000 x ondertekend

  *

  FBI en Homeland Security bestempelen geweld extreemlinkse Antifa (financieel gesteund door Soros) officieel als ‘binnenlandse terreur’

   

  In Europa heeft George Soros samen met de EU door middel van ‘open grenzen’ en massale moslimimmigratie de frontale aanval geopend op de oorspronkelijke Europese volken en culturen. (foto: Soros met zijn ‘partner in crime’ in Brussel, Jean-Claude Juncker – Getty Images (3)).

   

  Een Amerikaanse volkspetitie tegen de extreemlinkse globalistische miljardair George Soros is inmiddels meer dan 100.000 x ondertekend. In de petitie wordt aan president Trump gevraagd om Soros officieel tot terrorist te bestempelen, omdat hij ‘opzettelijk en voortdurend probeert de Verenigde Staten en zijn inwoners met opruiende acties te destabiliseren.’ Die beschuldiging geldt in nog ernstigere mate voor Soros’ acties in Europa; als officiële partner van de EU werkt het voormalig jongerenlid van de Waffen-SS openlijk aan de vernietiging van de samenleving en cultuur van de lidstaten en autochtone volken, door het bevorderen van het uitwissen van de grenzen en de immigratie van miljoenen moslims.

   

  In de petitie wordt geëist dat het Amerikaanse ministerie van Justitie George Soros en al zijn organisaties en stafleden onmiddellijk tot binnenlandse terroristen worden bestempeld, en al zijn persoonlijke bezittingen om die reden in beslag worden genomen.

   

  Alinsky-terreurtactieken, steun voor Antifa en Black Lives Matter

   

  ‘(George Soros) heeft tientallen (en waarschijnlijk honderden) afzonderlijke organisaties gecreëerd en gefinancierd, wier enige doel is het toepassen van Alinsky terreurtactieken, om zo het instorten van de systemen en de constitutionele regering van de VS te veroorzaken. Ook heeft hij ongezonde en ongepaste invloed op de hele Democratische Partij en een groot deel van de Amerikaanse federale regering.’

   

  Het ‘Alinsky (terreur)model’ waar naar wordt verwezen is een verwijzing naar Saul Alinsky’s ‘Rules for Radicals’, een letterlijk aan Lucifer (Satan) opgedragen boek* dat zo’n 8 à 9 jaar geleden op het onafhankelijke deel van het nieuwsinternet wereldwijde bekendheid verwierf omdat de vorige president Barack dat als leidraad voor zijn hele carrière zou hebben gebruikt.

   

  In ‘Rules for Radicals’ worden tal van tactieken uiteengezet voor extreemlinkse activisten om de gemeenschap via sociale werkers (‘community organizers’), maatschappelijke instanties en politieke partijen te infiltreren en hun vertrouwen te winnen, precies wat Soros heeft gedaan met behulp van bijvoorbeeld de racistische haatgroep Black Lives Matter en de Antifa terreurorganisatie. Het vele geweld dat Antifa leden al bij tal van rellen hebben gepleegd werd overigens al in april 2016 door de FBI en het ministerie van Homeland Security als ‘binnenlandse terreur’ gekenmerkt (2).

   

  * Citaat uit Alinsky’s boek: 'Laten we niet vergeten erkenning te geven aan de allereerste radicaal uit onze legendes, mythologie en historie... de eerste radicaal die in opstand kwam tegen de gevestigde orde en dit zo effectief deed, dat hij er zijn eigen koninkrijk door kreeg: Lucifer.'

   

  Obama ‘beste student ooit’ van Alinsky’s tactieken

   

  Soros was en is een verklaard tegenstander van Donald Trump, en ondersteunde zowel de campagne van Hillary Clinton als die van Barack Hussein Obama in 2008. Obama was ooit als ‘community organizer’ actief in ACORN, een organisatie die was opgezet door de eveneens in Chicago wonende Marxistische anarchist-satanist Saul Alinsky.

   

  Obama werd door Mike Kruglik, een leraar van Alinsky's extreme visies en radicale methodes, zelfs 'de beste student die ik ooit heb gehad' genoemd. Obama heeft openlijk gezegd dat hij in die tijd 'de beste opleiding van zijn leven' had gekregen, en dat hij in die periode ‘de ware aard van het christendom’ had leren kennen.

   

  Thuisland Hongarije wil Soros’ organisaties verbieden

   

  In Europa is uitgerekend de regering van Soros’ geboorteland Hongarije de enige die actief probeert om de subversieve, maatschappij- en staatsondermijnende activiteiten van zijn misleidende ‘Open Society’ stichtingen –die officiële partners van de Europese Unie zijn- tegen te houden. De Hongaarse regering is zelfs van plan om al zijn organisaties het land uit te zetten.

   

  Omdat de petitie al meer dan 100.000 x is ondertekend, is het Witte Huis wettelijk verplicht om er een officiële reactie op te geven. Mocht de Amerikaanse regering gehoor geven aan de petitie, dan kan de EU in Brussel door Washington worden aangeklaagd wegens steun aan en samenwerking met een terreurorganisatie.

  Xander

  (1) Infowars
  (2) Zero Hedge
  (3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik)

  **

  NADER BEKEKEN

  *

  De Schandaard brengt elders in ’n artikel met wereldschokkend nieuws. Geen NEP-nieuws deze keer!!!

  Ziehier ver op voorhand deze primeur, waarvoor Omobama in hoogsteigen persoon getwitterd heeft als zot.

  ALLAU AKBAR. BELGIUM IS GOING TE BE TRANSFORMED INTO A VERY NICE ISLAM COUNTRY. Alllah save the Foundig Father of thuis newspaper, the former Hitler Junge André Leysen.

  En nu naar de feiten.

  Het mag niemand verwonderen dat DS in naam van de Vrijheid van Onderwijs pleit voor aparte ISAL-SCHOLEN, die uiteraard zoals alle reeds bestaande onderwijsnetten zullen MOETEN gesubsidieerd wirden op kosten van Honoré Gepluimd.

  HOERA!!!

  Juicht, Belgen juicht, in vreugdevolle akkoorden…

  *

  Ha ja, want dan zullen die ‘vluchtelingen’ straks des te beter ons kunnen verjagen uit ons eigen land.

  Want gekwalificeerd als de besten.

   

  Overgenomen c cartoon uit “tSCHELDT

   

  ISLAM, DE LEER VAN DE HELSE VREDE

  (Digitalia)

  08-09-2017, 08:36 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  04-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4280

  Vandaag Feestdag van Fier Margrietje van Leuven?! Moet dat zijn Fier Lowietje van Leuven?

  *

  OP DE IJTKIJK

   

  *

  Velt U ook overal in de lucht hangend De Kracht van de Verandering? De Nieuwe Vlaamse Arreogantie “En Marche’’ lang nog voor Macaroni in Parijs op datzelfde gedacht kwam.

  *

  Een van hen, een zekere Ben Weyts zal in de Coburger Vaderlandsche Geschiedenisboekjes ooit vermeld worden als de NV-Aër die de ‘verantwoordelijke Ambtenaar’ heeft uitgevonden die in laagjes de reizigers van A’ naar B² brengen. I.p.v. van Zoetenaaie via allerlei omwegen naar Mannekensvere

  Voordien echter zullen de reizigers van klein tot groot (betalende) bijscholing moeten ondergaan om hun eigen omgeving volgens de Nieuwe Invulling te leren kennen.

  Of dat goed is om de Staatsschuld als ’n pudding in elkaar te doen zakken? Best mogelijk. Maar het is in ieder geval positief voor de tewerkstelling.

  ‘Alle neetjes helpen’, zei de muis, en ze plaste in zee…

  *

  Wie met openbaar vervoer reist, zal vaker moeten overstappen

  *

  Combinatie transportmiddelen centraal in hervormingsplan

  Ons openbaar vervoer zal er straks helemaal anders uitzien. De Lijn hervormt zichzelf en gaat naar een vervoer ‘in laagjes’, waarbij passagiers via allerlei vervoers-modi op de grote bus- of tramlijnen moeten geraken. En waarbij die passagier ook vaker zal moeten overstappen.

  De Lijn gaat voortaan voor een gelaagd openbaarvervoersnet. Dat blijkt uit het nieuwe hervormingsplan dat De Morgen kon inkijken. De bovenste laag is het treinnet van de NMBS, dat de ruggengraat blijft van ons openbaar vervoer. Daarna komen het kernnet van bussen en trams, het aanvullend net en het zogenaamde ‘vervoer op maat’.

  “Bij het kernnet moet je denken aan snelle corridors tussen belangrijke centra of in de steden”, legt directeur-generaal van De lijn Roger Kesteloot uit aan De Morgen. “Nu kronkelt een bus op weg naar de stad nog al te vaak langs omliggende dorpen en wijken om zoveel mogelijk mensen op te pikken. Wij willen directe lijnen creëren.”

  Aanvullend net

  Met het aanvullend net moeten mensen naar de corridors worden gebracht. Via reguliere buslijnen die vanuit dorpjes en wijken naar de hoofdlijnen lopen. Maar soms is er zo weinig potentieel voor een busverbinding dat een reguliere lijn niet te verantwoorden is, meent Kesteloot. “Dan spreken we van ‘vervoer op maat’. Nu werden hiervoor belbussen ingezet. Maar we merken dat er nog andere initiatieven bestaan die daar evengoed voor kunnen dienen.”

  Denk maar aan gemeenten, OCMW’s of rusthuizen die zelf busjes inleggen. Bussen van leerlingenvervoer die overdag ongebruikt blijven staan. Maar het kan evengoed over deel-systemen voor fietsen of auto’s, taxicheques voor inwoners van bepaalde afgelegen gebieden. Tot zelfs een Tinder voor bedrijfs-carpoolen.

  Bedoeling is dat we met zijn allen, via bussen of andere vervoers-modi, op die snelle corridors geraken. De Lijn wil een soort overkoepelende taxicentrale oprichten om dat in goeie banen te leiden.

  Dat betekent voor de passagier wel dat die vaker zal moeten overstappen, geeft ook Kesteloot toe. In plaats van de kronkelbus naar de stad te nemen, zullen we eerst een bus, taxi of deel-fiets moeten nemen om dan over te stappen op de hoofdlijn naar de stad.

  Verkeersdeskundigen waarschuwen nochtans al langer voor het feit dat moeten overstappen een grote drempel is voor potentiële reizigers, maar bij De Lijn maken ze zich sterk dat als de overstappen gegarandeerd worden er geen probleem hoeft te zijn.

  Om dat te garanderen, wordt de structuur van de vervoersmaatschappij zelf behoorlijk overhoop gehaald. Nu bestaat die uit vijf provinciale afdelingen. Die verdwijnen. Alles wat met aankoop, onderhoud, personeelsbeleid en financiën te maken heeft, wordt gecentraliseerd in de hoofdzetel.

  In de plaats van die provinciale afdelingen wordt Vlaanderen opgedeeld in negentien ‘vervoersregio’s. Daarin zitten vertegenwoordigers van De Lijn, de afdeling Wegen en Verkeer, het departement Mobiliteit en de federale instanties NMBS en Infrabel. Maar vooral ook de burgemeesters van alle steden en gemeenten in die regio. Die vervoersregio’s mogen voortaan beslissen over twee laagjes: het aanvullend net en het vervoer op maat. Ze moeten een mobiliteitsplan opmaken en krijgen voor de uitvoering daarvan budget vanuit de Vlaamse overheid.

  “Wie is er beter geplaatst om te weten wat er ten velde nodig is dan de lokale besturen?” stelt Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). “Ik geef hen als het ware een stukje van mijn portefeuille.”

  Besparingen

  Al benadrukt de minister wel meteen dat die portefeuille gelijk blijft. Alle nieuwe initiatieven zullen dus ten koste gaan van andere, meer geld komt er niet. Bovendien moet De Lijn al sinds 2012 elk jaar besparen op haar exploitatie-budget. Wat de lokale besturen doet vrezen dat ze zelf middelen zullen moeten ophoesten als ze willen dat er iets beweegt. Minister Weyts wuift de kritiek weg. “Het is de bedoeling dat de lokale besturen, die al lang vragen om meer betrokken te worden bij het aanbod van De Lijn, ook hun verantwoordelijkheid nemen en de middelen op de juiste plaatsen inzetten.”

  .*

  Bron https://www.demorgen.be/binnenland/wie-met-openbaar-vervoer-reist-zal-vaker-moeten-overstappen-b69fb8c6/?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_userid=a763f6b0-8f23-4f0a-bde4-b9f07051b763&utm_content=ochtend&ctm_ctid=&utm_source=demorgen    

  *

  NADER BEKEKEN

  *

  Wat mij verwondert, is dat DM zomaar regeringsplannen kan inkijken om ze te commentariëren. De ‘Kabinetten’ zijn dus niet veilig, en waterdicht, want bemand dor klappeien…

  Of moeten we hier op deze blog eerder vermeden, dat de ‘spoorbonden’ iets anders bekokstoven zijn? Zeer efficiënt zou bvb zijn, het Spoor op z’n geheel, rijdend materieel, sporen, IJzeren Weg, overwegen, slagbomen, stations inbegrepen, te stelen om dat elders te verbergen. Tot ‘De Bazen’ die allemaal smeerlappen zijn, toegeven voor de 4-Daagse Werkweek met behoud van loon. Datzelfde doen met De Lijn als met de NMBS is wat moeilijker, want straten en pleinen worden nog altijd teveel geteisterd door andere weggebruikers. Die zich dan zo,der straen en pleinen ofwel door de velden ofwel in de lucht zouden dienen te verplaatsen.

  De Lijn zou bijvoorbeeld van naam kunnen veranderen. Geen rechte lmijn meer, maar ’n compleet ronde cirkel. ‘De Ronde’, wat beter hun egoïsme zou in beeld brengen. Want De Lijn heeft vooral dezelfde pretentie als de Gebarsten Kruik. De reizigers zijn er voor her, en niet zij voor de reizigers.

  Benneke, Benneke!! Gij ook met al die verlangens naar verantwoordelijkheid bij vaster dan Vastbenoemde Ambtenaren!

  **

  (Digitalia)

  04-09-2017, 14:02 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4279

  OP DE IJTKIJK

   

  Vandaag is het de Feestdag van de H. Anna, patrones van de grootmoeders en van de (bijna uitgestorven) huis- tuin en keukenvrouwen.

  Dat soort huismoeders is thans zo goed als uitgestorven. Ze zijn Advocaten, Dokters, Burgerlijke Ingenieurs, zakenvrouwen die de wereld afrotsen en gedreven Wetenschappers of Onderzoekeksters geworden die van uit Vlaanderen de wereld een ander aanschijn geven. Moeders aan de Haard zijn er al lang niet meer. Zelfs die haard is er niet meer want vervangen door de budget-arme digitale domotica, robots en automatisatie. Waarbij niemand nog de eigen schoenen zelf moet aantrekken.

  http://www.dobiss.com/nl/?gclid=CjwKCAjwranNBRBhEiwASu908CSCWZ8cVCYjTLXxMsUMVf4-nw0H-hwSiD_uWW6kynfC12AIGducbRoC_nYQAvD_BwE

  *

  Tot zover voor wat betreft de Rooms Katholieken onder ons die nog weten wat ‘vasten e vlees derven’ ooit betekende. Maar ook bij het publiek van het “Offerfeest’ bij het einde van het Rammen van Madammen. Want stel U voor, de H Anna, moeder van de Moeder Gods, komt, net als St Jan-de-Doper, uit vorig stukje, ook voor in de Koran, het handboek van onze bezetters genre het gespuis van de Turhoutse Ban in Borgorokko.

  *

  Over dat laatste een zeer informatief rapport in De Morgen. Zie hieronder. Een andere bron zegt dan weer ook nog:

  … niet meteen in goede aarde vielen. "Kijk naar de foto's van de daders in Barcelona. Op de Turnhoutsebaan in Borgerhout kom je op een avond gemakkelijk 20 mannen van dat type tegen", zei hij.

  *

  U vindt hieronder dus dat artikel, dat U liefst leest op de toppen van Uw tenen. Want het is ook geschreven op de toppen vaan de tenen. Zels met een één-richtings geblindeerd mondmasker voor.

  *

  Politie Antwerpen opnieuw aangevallen door jongeren

  *

  Tijdens een interventie op de Turnhoutsebaan heeft een groep ‘jongeren’ Antwerpse politieagenten aangevallen. Twee agenten wilden een vrouw aan de kant zetten voor gevaarlijk rijgedrag, maar de bestuurster reed op hen in. Toen de agenten hun wapen trokken, werden ze omsingeld door enkele jongeren die hen klappen uitdeelden. Dat meldde VTM Nieuws gisteravond.

  *

  Het ging om twee inspecteurs van de fietspatrouille. "Iets voor zeven merkten twee inspecteurs van de fietspatrouille de wagen van de vrouw op", vertelde Wouter Bruyns van de Antwerpse politie aan VTM Nieuws. "De bestuurster reed in de richting van de collega's, die gelukkig konden wegspringen. De vrouw reed een zijstraat in en vernielde daarbij wat straat-infrastructuur. De wagen kwam uiteindelijk tot stilstand waarna de patrouille het wapen trok en de vrouw dwong om uit te stappen."

  Meteen verzamelde zich een groep jongeren rond het incident en de agenten zagen zich genoodzaakt om bijstand te vragen. Er vielen rake klappen en een van de fietsen van de agenten werd vernield. Op het ogenblik dat de versterking ter plaatse kwam, waren de jongeren al verdwenen.

  De bestuurster van de vluchtende auto kon worden opgepakt. Ze werd meegenomen door de politie. Het parket moet beslissen of ze voorgeleid wordt bij de onderzoeksrechter wegens gewapende weerspannigheid.

  We tillen heel zwaar aan het incident. Geweld tegen de politie kan niet," aldus Bruyns. De Antwerpse politie wordt wel vaker geconfronteerd met geweld tegen de agenten.

  *

  Bron https://www.demorgen.be/binnenland/politie-antwerpen-opnieuw-aangevallen-door-jongeren-bb24ce74/?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_userid=a763f6b0-8f23-4f0a-bde4-b9f07051b763&utm_content=ochtend&ctm_ctid=&utm_source=demorg

  *

  NADER BEKEKEN

  Wie niet gedoken (verstopt) is, is er aan. Want wat op de Borgerthoutse Ramblass gebeurt, is voor onze Media een soort van verstoppertje spelen. Kleuterspelletjes alsf ‘zaldoek leggen’ en dan verwonderd zijn, dat de meeste volwassenen van Eigen Volk daar echt geen zin meer in hebben.

  *

  De islamisering, d.i. de onderwerping is al lang geen spelletje meer, maar bittere ernst. Waar zij toegelaten werden, ja zelfs met open armen ontvangen, zijn ze in hun ogen, zonder meer de Meesters. En willen zij ons, als schapen en ongelovige varkens gewoon gebruiken voor hun ‘Slachtfeesten’. Die ze dan tot ‘Offefeesten omvormen om die dan mert veel toeters en bellen te beleven als primitieve dorpskermissen. Met aan hun rijkgevulde tafelen zelfs Koningen en Koninginnen….

  Het is daarenboven een illustratie van het vroegere Gentsche Gezegde ‘ge moet miene moat zin, of (‘k sloan up joen muile’..

  *

  (Digitalia)

  04-09-2017, 07:47 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  03-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4278

   OP DE IJTKIJK

   

  Symbolen in het wedgvekeer zijn altijd duidelijk! Een gesloten overweg,   als waarschuwing voor de aanstormende stoomtrein! Het is de gedroomde inleiding tot dit verhaal. Een stoomlocomotief in tijnden waar straks zelfs geen bestuurders meer zullen meereizen in al die gemechaniseerde robots…

   

  U kent waarschijnlijk ook de beeldspraak van de gebroken kruik die daarna… geen kruik meer is. Want totaal nutteloos qua inhoud.

  Vervang in die ronkende volzion het woordje ‘kruik’ door ‘vakbond’ en we begrijpen elkaar volkomen. Volkomen maar o zo pijnlijk. Want niet gebarsten kruiken zijn er voor ‘t gemak van de gebruikers, en niet de gebruikers voor het gemak van de kruiken

  Gebroken en onnutte kruiken zijn voor ’t containerpark. Maar on-nutte vakbonden horen bij het Klein Gevaarlijk Afval.

  Jammer dat de spoorbond geen creatievere alternatieven overweegt om gehoord te worden

  *Stakingen zijn niet prettig. Stakingen in de openbare diensten zijn nog minder prettig, aangezien ze in eerste instantie niet de geviseerde werkgever (de regering) treffen, maar wel de argeloze klant (ons allen, eigenlijk). Die klant wordt daar zelden gelukkig van.

   

  Het is daarom denkbaar dat in regeringskring stilletjes gejuicht is bij de nieuwe stakingsaanzegging van de socialistische spoorbond voor begin oktober. Te oordelen naar de wel zeer enthousiaste verontwaardiging bij sommigen, is dat zelfs zeer goed denkbaar. Ook de niet-rechtse en zeer gemiste socialistische voorman Karel Van Miert wist bij leven al dat bij elke spoorstaking “de mensen staan te verrechtsen op het perron”.

  Eenzijdige perceptieoorlog

  Anderzijds zijn stakingen nooit bedoeld om ‘prettig’ te zijn. Als sociaal overleg op niets uitdraait, is het in onze welvaartsstaat toegestaan aan de zwakkere werknemerspartij om het stakingswapen op te nemen. Met respect voor de spelregels.

  Over de nieuwe stakingsaanzegging bij het spoor wordt een nogal eenzijdige perceptieoorlog gevoerd. Is dit de “zoveelste spoorstaking”, zoals CD&V-voorzitter Wouter Beke kritisch aanvoert? Hangt ervan af waar je begint te tellen. In 2016 was het anders, maar dit jaar was er nog geen enkele stakingsdag op het spoor.

  Bezigt de spoorbond het stakingswapen “steevast het eerst om iedereen te gijzelen”, zoals Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert beweert? Wel, het lijkt er dan toch op dat het voorbije jaar andere wegen bewandeld zijn.

   

  De waarheid is dat zowat al onze buurlanden – ook diegene met een volgens deze regering voorbeeldig spoorbeleid: Groot-Brittannië, Duitsland… – de voorbije paar jaar soms zelfs wekenlange spoorstakingen hebben gekend. Dat relativeert het drama over de aankondiging van één mogelijke stakingsdag.

   

  Blijft de opportuniteitskwestie. De woorden van Karel Van Miert blijven wel waar.

  Slechs een excuus

  Daarom is het jammer dat vakbonden zo weigerachtig blijven om alternatieven te onderzoeken. Een betaalstaking bijvoorbeeld zou juist sympathie en begrip kunnen opleveren in plaats van wrevel. Zo’n actie zou alleszins de staat meer treffen dan de burger.

   

  Dat er geen wettelijke basis is voor een originelere invulling van het stakingsrecht is niet meer dan een excuus. Er zijn goede argumenten dat een betaalstaking als ‘collectieve actie’ wel degelijk juridisch gedekt is. De sociale druk speelt dan plots in het voordeel van het personeel, mocht het bedrijf toch op het onzalige idee komen boetes voor reizigers of sancties voor stakers te bedenken. Het zou de machtsverhoudingen in het conflict alleszins danig beïnvloeden.

  De toekomst van de NMBS zoals we die kennen ziet er niet te best uit. Ook het personeel heeft recht op zijn zeg daarover. Het blijft jammer en contraproductief dat de spoorbond geen creatievere en effectievere alternatieven overweegt om gehoord te worden.

  *

  Bron https://www.demorgen.be/opinie/jammer-dat-de-spoorbond-geen-creatievere-alternatieven-overweegt-om-gehoord-te-worden-b374da0d/?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_userid=a763f6b0-8f23-4f0a-bde4-b9f07051b763&utm_content=ochtend&ctm_ctid=&utm_source=demorgen

  *

  NADER BEKEKEN

  Practige inleiding toch bij De Morgen! Pakbonden zij ineens ‘spoorbonden’ geworden. Zou dat soms willen zeggen, dat Het Spoor er is voor de Bonden, zoals de gebruiker er zou moeten zijn or de kruik?

  Maar wat doe je er aan? Slinxen zien de dingen nu eenmaal allemaal onderste boven en achterste voor. Want zij willen de omgekeerde wereld. Niet de wereld van elk afzonderlijk individu in de samenleving, maar de samenleving als een klomp menselijk vlees. Niet eens begaafd met verstandelijke verùogens en met een vrije wil. Geen evenbeelden van Engelen, zoals in de Liefde (met hoofdletter!) of in het Godsverlangen, wat 2 woorden zijn met dezelfde diepere betekenis. Maar integendeel duivels die er slechts zijn, net als Volgelingen van de Woestijnrover, m hun dierlijke driften te verzadigen in een geglobaliseerde eenheidsworst.

  Eenheidsworst….

  *

  wie wereldschokkend écht innovatief wil scoren kan onsterfelijke roem vergaren, door opnieuw het warm water uit te vinden. Door, lijk in Venetië, in ons waterrijk landje meer gebruik te gaan maken van onze ‘waterwegen’.

  In Venetië ‘rijden’ vlot en ongedwongen dag en nacht 365/365 de stadsbussen over de kanalen. Daar is het een drukte van jewelste, maar alles verloopt opperbest en zonder ongevallen. Want de menselijke natuur, bewust van het gevaar, kijkt anders naar water dan naar beton…. Dat is letterlijk te verstaan, want geen beeldspraak. Is vast te stellen bij iedere vaste halte, waar het ‘bushokje’ dobbert op een vlonder op het water.

  Zich verplaatsen van A naar B is gewoon een kwestie van gewoontes. De ‘bushokjes’ daar staan aan de waterkant, veulig afgesloten met opvallende kettingen. Om de zoveel seconden legt de volgende ‘tram’ of ‘bus’ er aan. Het verkeer werkt er lijk een brief op de post doen… Het geheel draait zelfs beter dan de niet-bemande computer-gestuurde metro-lijnen van de grootsteden…

  En nu even praktisch nadenken. Al onze steden zijn (al van in hun oorsprong) aan waterlopen gelegen. Maak dus van De Lijn gewoon een goed draaiende enorm uitgebreide kanio-ploeg en in de straten en de buurtwegen zelf vindt U dan alleen nog maar voetgangers en muilezels. Maar ook gezonde ‘glüten-vrije’ lucht om in te ademen.….

  Een ietwat ruimer opgevatte kano-ploeg zou ook gebruik kunnen maken van de bestaande stromen en rivieren, en van de vele door menseshanden uitgegraven kanalen. Met   als positief effect, dat de snelwegen weer vlot berijdbaar zouden worden ipv bezet door stilstaand snelverkeer.

  Als U wat meer natuurgerichte uitleg wilt, denk er dan even aan, dat elk voorwerp op de grond honderd keer zwaarder weegt dan op het water…. Want water ‘is sterker’ dan lucht….

   

  Met dergelijk verkeer vallen al onze buschauffeurs en treinbestuurders van de ene dag op de andere onder de noemer van ‘varend personeel’ en zijn er helemaal geen ‘spoorbonden’ meer nodig. Maar wordt het leven weer mooi en zonnig. Want onderweg van Stad Y naar Stad Z hoeft er niet eens ge-GSMd te worde uit verveling, maar kan er van op elk achterbalkon lekker een lijntje uitgezet worden….

  *

  (Digitalia)

  03-09-2017, 07:41 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  02-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4277

  OP DE IJTKIJK

   

  *

  Toegegeven: mijn titel hierboven is niet goed gelukt, want het echte Vierwoudstedenmeer, een uitgestrekt bergmeer in Zwitserland en heeft natuurvriendelijk niet eens ‘n diepzeehaven, in tegenstelling tot Weversville. In Zwitserland is het daarentegen stilstaand ‘zoet’water, en in Antwerpen op- en afgaand vervuild zoutwater uit de Noordzee vermengd met vervuild rioolwater uit de Schelde.

  Hade gelijk êt, hedde gelijk. Wat gij, Bardje?

  ‘Mijn gedacht!!!’ zou ik zeggen.

  *

  De Antwerpse burgemeester heeft dus gelijk. Dat is de fataliteit die zijn hele leven vergalt. Die twee beruchte pakbonds-führers zijn inderdaad gevaarlijke zotten die dringend dienen in de dwangbuis van een rechtspersoon te worden gestopt. Zodat ze tenminste verantwoordelijk zouden zijn voor hun (mis)daden.

  *

  Opkomen voor de rechten van de ‘Kleine Man’ is een slogan uit de   verstandelijke onbekwame tijd van vorige eeuwen. De vele eeuwen waar De Gilden door de snel elkaar opvolgende bezetters waren opgedoekt. Wat meebracht dat onze welstand telkens meteen weggesleept werd. Vooral sedert de tijd van de industrialisatie mechanisatie.

  Aalst en Priester Daens wisten dar alles van. Want de welvaart en de voorspoed van zowel de Patroons als de ‘ondergeschikten’ zijn in het dagelijks leven als 2 handen op één buik. Ze zijn als 2 treinen op hetzelfde spoor naar dezelfde bestemming.

  En nu willen de aan wal staande ‘Heren’ die toekijken van op de perrons, dat hun ‘spoor’ (om aan snelheid te winnen?), naar beneden helt en dat der ‘Bazen’ steil naar omhoog.

   

   

  Wat denken ze hiermee te bereiken? Weten die dan nog altijd niet dat o.a. De Post als gedeeltelijk private ondernemingen, beter ‘draaien’ dan voorheen onder dat Staatstoezicht waar zij een vaste voet tussen de deur hadden staan? Staatsbedrijven zijn allemaal een soort van Middeleeuwse ‘Bergen van Barmhartigheid geworden. Waar er ‘werk’ is vooe iedereen. Op voorwaarde dat die trouw en zonder nadeneken het al maar durder wordend ‘Lidgeld’ bij de Vakbond betalen.

  Verplichte ‘vrijwillige’ bijdrage…

  *

  Bardje mag wel, als ras-polletieker uit De School van Il Terminatore, de hele waarheid niet helemaal onder woorden brengen. Wel ’n beetje enerzijds, maar vooral ook de andere zijnde belichtend. Zo bedoelt hij enerzijds, sprekend als een volleerde Tsjeef, dat die ‘Heren’, zo goed als uitsluitend voor eigen rekening rijden, en anderzijds dat de wielen in feite moten draaien in het belang der reizigers. Wat nog rest in Het Parlement van hun beide partijtes, Die halen steaks misschien niet eens meer de kiesdrempel. Socialisten zijn er bijna niet meer, en de Tsjeven, na afhandeling van het ARCO-schandaal, zullen er nog berooider aan toe zijn

  En weet U nog? ‘Overigens ben ik van mening dat Cartthago moet vernieitgd worden’….

  *

  Ach ja, die ‘Gilden’ van vroeger. Die bestuurden tenminste zelf van uit de basis hun eigen beroepsgenoten. Zonder ‘vrijgestelden’….

  Neem daarbij dat de ‘ondergeschikten’ ondertussen heel wat mondiger zijn geworden, en U kent het droevig einde van dit soort ‘pakbonden’ zo goed als Digitalia.

  *

  De Wever: "Rudy De Leeuw, Marc Leemans, nemen die mannen zichzelf nog serieus?"

  *

  N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft in een interview aan de Gazet van Antwerpen zijn ongenoegen over de Belgische vakbondstop nog eens duidelijk gemaakt. "Alles in dit land lijkt geconstrueerd om veranderingen tegen te houden, zowel institutioneel als in de sociale structuren. Blokkeren is niet moeilijk. Hoe mensen bepaalde stelsels die onhoudbaar zijn blijven verdedigen (...) dat vind ik compleet onverantwoord", zegt de Antwerpse burgemeester.

  "Als ik vakbondsmensen zoals Rudy De Leeuw (ABVV) en Marc Leemans (ACV) bezig hoor, vraag ik mij af of die zichzelf nog wel serieus nemen. Ze zijn maar over sociale bloedbaden bezig, maar beseffen ze wel hoe onvoorstelbaar herverdelend en sociaal België wel niet is? Ze kijken echt alleen maar naar hun eigen navel", trekt De Wever van leer.

  Ook het onderwijs kreeg tijdens het interview nog een kleine veeg uit de pan omdat het volgens De Wever te weinig doet om het duaal leren in de praktijk om te zetten. "Het moet mij ook van het hart dat onderwijs vaak een rigide partner is, die moeilijk te bewegen is om deuren open te zetten. Bijvoorbeeld om het tegelijk leren op school en op de werkplaats uit te rollen."

  *

  Bron http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3247007/2017/08/31/De-Wever-Rudy-De-Leeuw-Marc-Leemans-nemen-die-mannen-zichzelf-nog-serieus.dhtml?show=react

  *

  NADER BEKEKEN

  *

  Niemand vraagt mijn mening, en dus geef ik die maar zonder vragen. De vakbonden zijn er ooit nodig geweest, toen de man en vrouw in de straat ‘nog hakkelden, ongeriefd van woorden’ omdat de meesten maar tot14 jaar naar school waren geweest. Bleef van de opgedane leerstof meestal maan over, de nobele kunst van het vermenigvuldigen. ‘ArmVlaanderen’, bijna kreperend van de honger. Die tijd is allang voorbij, waarbij we moeten vaststellen, dat de ‘vakbonden’ eigenlijk als spelbrekers en nutteloze egoïsten zijn overgebleven.

  Het is zelfs niet meer normaal te noemen Overstandige luyden weten wanner ze overbodig zijn geworden. En trekken daar de exacte besluiten uit…..

  *

  (Digitalia)

  02-09-2017, 08:13 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  01-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4276

  OP DE IJTKIJK

   

  *

  Met onderstaand aangebrand en gepekeld artikel opende vriend en Noorder Buurman Xander de poorten van de snel dichterbij komende hel van een nakende ‘burgeroorlog’. Alle burgers van dit Europa zoals het gaart en staat zullen het geweten hebben. Voorlopig kouden we alleen maar toekijken, maar voelden toch reeds de verzengende hitte van de crematoria. Niemand is nog veilig.

  *

  Voorliggend onderwerp is niet alleen open deuren intrappen, het is ook zware racistisch-populistische praat die straks niet meer door de censuur zal geraken. Wij, op de sociale media, moeten er inderdaad op letten, dat ‘Feind hört mit’ straks beter boven ons klavier zou hangen.

   

  En zo leidt dit onderwerp onvermijdelijk naar Adolfina Merkel, al sinds 2005 de laatste opvolgster van die andere Bondskanzler die zich liever als Führer liet aanspreken.

  Maar wacht eens! Gerekend naar de jaren van die beruchte voorganger A.H. die van 1933 aan de Macht kwam, maar 12 jaar later (1945) van zijn voetstuk tuimelde, kan de dominees dochter en voormalige STASIagente Angelina Dorothea Kasner (haar echte naam) het ook beginnen voor bekeken houden.

  Zo zijn we dus bij de DDR terecht gekomen, een verleden die het mens , (van opleiding natuurkundige), heel haar leven blijft achtervolgen.

  *

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel

  *

  Haar leven leest bij WIKI als een Courhts Mahler roman uit de oude doos, van vòòr de mensen konden kijken naar THUIS: in de DDR in weelde opgegroeid, een rijk gevuld liefdesleven, over vele hoofden heen gesprongen, valse naamdraagster, Russisch sprekend, enz.

  Kortom: een gevaarlijke vrouw en carrière-jaagster die alles uit de weg ruimt wat haar persoonlijk succes zou kunnen afremmen. Hele werelddelen compleet ontvolken en als slaven aar haar land lokken: U noemt het maar. Een kolfje naar haar hand. Met de middenvinger aan de rrekker.

   

  Eva, uit de rib van Adam, was nog minder dan niets in vergelijking met Das Mädchen.

  Op deze afbeelding ontbreekt de slang, want die zit in Amerika….

  *

  Enfin, de gedroomde duivelin voor dat ander serpent van de overkant der Oceaan.

  Hopelijk kiezen de Duitsers straks voor de alternatieve weg, d.i. de topless weg zonder de huidige Führerin aller Germanen, de Oben-Ohne-route. Boven helemaal niets, want in Duitsland groeien Kanzlers meestal uit tot dictators. De feiten bewijzen dat.

   

  Honderden migranten verstoren Duits volksfeest met aanrandingen en geweld – media zwijgen

  *

  Duitse vrouwen en meisjes voelen zich totaal in de steek gelaten en durven niet eens meer naar de politie te gaan, want die doet niets met hun aangiftes

  Een enorme groep van honderden moslimmigranten heeft afgelopen weekend een groot volksfeest in de Duitse stad Chemnitz ‘opgeluisterd’ met het aanranden van vele tientallen vrouwen en meisjes, het uiten van bedreigingen, het plegen van geweld, talloze diefstallen van persoonlijk bezit, en vernielingen. Duitse mannen probeerden de migranten tegen te houden, waardoor er twee groepen tegen over elkaar kwamen te staan en er massale vechtpartijen uitbraken. De Europese media negeerden het vrijwel compleet, en Facebook wiste 7000 berichten van getuigen die videofilmpjes en foto’s van de chaos in Chemnitz hadden geplaatst. Daarmee geven ze moslimmigranten in heel Europa feitelijk een vrijbrief om de volgende keer nog brutaler en gewelddadiger te werk te gaan.

  In Chemnitz brak een nieuwe seks-jihad zoals in Köln uit, schrijft Stefan Schubert, voormalig politieagent, veiligheidsexpert en bestseller auteur (‘No-go zones: Hoe de staat capituleert voor buitenlandercriminaliteit’). Politie een politiek bleven bij hoog en laag ontkennen dat migranten al in de nacht van vrijdag op zaterdag tal van ernstige misdrijven zoals aanrandingen op straat begingen. Het Duitse Bild was feitelijk de enige nationale krant die er aandacht aan besteedde, maar de gebeurtenissen opnieuw verdraaide voor de zoveelste aanval op de AfD, die als enige partij in Duitsland dit soort snel uit de hand lopende wantoestanden wil voorkomen door de massa immigratie en islamisering te stoppen.

  Getuigen, foto’s en video’s liegen echter niet. De 41 jarige Sören Uhle, lid van de economische en maatschappelijke ontwikkelingsorganisatie van de stad die het stadsfeest organiseerde, bevestigde dat het om ‘veel buitenlanders’ ging. De beelden laten er geen twijfel over bestaan dat het vrijwel uitsluitend om getinte mannen met zwarte haar gaat, jonge mannen uit Afrika en het Midden Oosten – kortom, dezelfde dadergroep die verantwoordelijk was voor de aanrandings- en verkrachtingsorgie tijdens oud-en-nieuw 2015/2016 in Köln.

  Massale vechtpartij toen Duitsers de vrouwen en meisjes probeerden te beschermen

   

  Nancy B., inwoner van Chemnitz, schreef op haar Facebook over ‘het onmogelijke gedrag van buitenlandse ‘medeburgers’... Ze hebben oudere vrouwen geschopt, beledigd, etc.. Meerdere Duitsers kwamen ons helpen, maar die (buitenlandse) jongeren waren totaal agressief en hebben op iedereen ingeslagen en ingetrapt. Het kwam zover dat er twee fronten ontstonden, een rij Duitsers en een rij buitenlanders. Het leek wel een film... Deze toestand is onmogelijk. Niemand hoeft mij nog te vertellen dat die buitenlanders ‘verward’ zijn (lett. ‘psychisch ziek’) zijn. Deze mensen horen te worden uitgezet... Ik heb geprobeerd de politie te halen, maar die lieten het helaas afweten.’

  Bedreigd en in elkaar geslagen

  Fabian N. zette op zijn Facebook een foto van zijn bebloede en beschadigde gezicht. Zijn verhaal werd 7000 keer gedeeld, voordat Merkels extreemlinkse ‘Stasi’ censoren besloten al deze berichten te verwijderen en zijn profiel te blokkeren. Immers: niets, maar dan ook niets mag de geplande verkiezingsoverwinning van Merkel, noch haar Umvolkung van Duitsland en Europa, in gevaar brengen.

  De Duitser verhaalt hoe hij een goede vriendin, die door buitenlanders werd bedreigd, wilde beschermen, waarna hij vervolgens zelf werd aangevallen. Toen hij zich verdedigde spoten ze pepperspray in zijn gezicht. Zijn vrienden schoten hem gelukkig te hulp, maar toen hij anderhalf uur later aangifte bij de politie had gedaan en alleen naar zijn auto terugliep, werd hij door dezelfde migranten opnieuw aangevallen en in elkaar geslagen. ‘Toen liepen ze lachend verder en riepen ‘Scheiss Deutschland!’.’

  ‘Dader was vluchteling, maar dat zal wel weer racistisch zijn’

  Een andere inwoner van Chemnitz, Josefine, schreef dat ‘je als jonge vrouw/meisje niet naar het Chemnitzer Stadsfeest kan. Ik ben er helemaal klaar mee. Een vermoedelijke vluchteling heeft mij bijna tot aan mijn huis gevolgd, gestalkt en half aangerand. Ik ben nog nooit zo bang geweest.... Het kon hem niets schelen toen ik zei dat ik dat niet wilde en dat hij weg moest gaan... Dit is het tweede voorval in één week. Ik ben pislink en heel angstig, en wil alleen maar veiligheid, die hier niet volledig gegarandeerd is. Bedankt Merkel, maar het zal wel weer racistisch zijn om dit te zeggen en te delen.’

  Onder haar bericht meldden zich diverse vrouwen die eveneens door ‘vluchtelingen’ waren aangerand. Nicole: ‘Het is zo langzamerhand onmogelijk geworden om alleen, en zelfs met een vriendin, naar zo’n evenement te gaan, zonder dat je op een dergelijke wijze wordt lastig gevallen.’

  Autoriteiten laten Duitse vrouwen in de steek

  Uit alle reacties van de aangerande vrouwen blijkt dat ze door autoriteiten volledig in de steek worden gelaten. De politie doet niets met hun aangiftes, en verwijst ze hooguit door naar slachtofferhulp. De media weigeren erover te berichten.

   

  ‘Bij de opgebouwde pro-vluchtelingen-druk door politiek en media durven jonge vrouwen, zelfs na seksuele aanvallen, niet meer naar de officiële instituten te gaan. De feiten rond het Chemnitzer Stadtfest onderstrepen de totale huichelarij in de omgang met vluchtelingencriminaliteit. Vluchtelingen begaan misdrijven, de massamedia verzwijgen hun achtergrond, en Facebook censureert de getuigenissen van de slachtoffers van het geweld.’ (1)


  Xander

  (1) Anonymous / Journalistenwatch
  (2) Afbeelding: screenshot/ YouTube via Anonymous & Journalistenwatch

   *

  NADER BEKEKEN

  *

  *

  Wat op de keper beschouwd verontrustend is, is dat Hameln, de stad van de Rattenvanger, ook ion Duitsland moet gelegen geweest zijn. Want in dat land zijn het niet alleen de ezels die altijd over dezelfde steen blijven vallen. Zelfs in ons klein dorpje van niemendalle hebbe we zien marcheren. Netjes in de pas…

  Deze morgen bij het ontwaken, schoot mij ineens een oud kinderliedje te binnen…

  Klein soldaatje, groot soldaatje

  Laat mij niet passeren.

  De trommel slaat, de fluite gaat

  en mijn vader is soldaat….

  Kameraad!

  *

   

  Onze Pa toonde toen (zomer 1940) voor hoe soldaatjes in de huskamer marcheerden, tot we allemaal en vooral ons Ma, krom lagen n van het lachen.

  Maar buiten op de steenweg liepen toen de échte sioldaten. Flink in de pas. Terwijl ze iets zongen in de zin dat ze allemaal naar Engeland wilden varen…

  Ziet U, al die dingen komen altijd terug. Nu zit het er weer bovenarms op tussen Duitlsland en Engeland. Voorlopig nog altijd – voor de tijd dat het duurt - rond conferenntie-tafels.

  Maar wat als die dominees dochter herkozen wordt?! Ik mag er niet aan denken.

  (Digitalia)

  01-09-2017, 14:06 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (1)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4275

  OP DE IJTKIJK

   

  Goed om weten is, dat het Amerikaans Staatsbestel niet ‘draait’ zoals de dingen draaien bij ons in dit apen-land. Daar is een ‘Departement’ be-mand (of be-vrouwd) door een vast team van ambtenaren die in principe als ‘onafhankelijken’ hun vaste job verondersteld zijn uit te voeren. Zij ‘besturen’ a.h.w. het Land onder het gezag, de leiding en het toezicht van de Kamer, de Senaat en het Staatshoofd.

  Maar het ‘Staatshoofd’ is en blijft wel altijd verantwoordelijk voor hun ‘daden’.

  ‘Liberfty’ heet dat.

  In Coburgia, zo goed als enig in Europa en misschien wel in heel de wereld (buiten sommige neger-republieken), gaat bij elke nieuwe bewindsploeg, al het oude personeel er vierkant uit, om vervangen te worden door de vriendjes van de nieuwe Meesters.

  U hoeft zich maar de paardjesmolen uit Uw eigen kinderjaren voor de geest te halen, die om de haverklap een nieuwe ‘bezetting’ krijgt.

   

  Niet zo dus in de States. In principe toch niet. Maar wat als alle, zo niet de meeste departementen na 8 jaar Obama deze keer één grote corrupte bede zijn geworden, die de afgedankte Simpsons Clintons letterlijk blijft achterna lopen?!? Hierbij gesteund door de meeste media-kapitalisten die dreigen brodeloos te worden, als de corruptie gestopt zou worden…

  En nu komt daar toch geen klassieke ‘polletieker’ aan de Macht, maar een bedreven zakenman die het klappen van de zweep maar al te goed kent. Om een aap in zijn klompen te bijten!

  Zo zit de nieuwe President dan goed en wel tussen twee vuren die hem ieder de kop kunnen kosten Ofwel vervangt hij dat gespuis en staat het land meteen op stelten, ofwel wordt hij meegesleept in hun dodelijke spelletjes waarvan hij op de koop toe nog de schuld zal krijgen.

  En zeggen dat Shakespeare al drama’s kon voortbrengen over een klein landje als Denemarken met het gezegde ‘there is somthing rotten in Danmark’. Wat zou hij dan gezegd hebben over de rottigheid in Aùerika. Moest dat land tenminste al ontdekt zijn geweest.

  Ja waarlijk: voor de Clintons is het inderdaad nu ‘to be or not to be’. Het gaat deze keer niet tegen een stuje Muzelman die te lang in de zon heeft gelegen, maar tegen een keikiop. Hard tegen onzacht.

  Kijk, ik ben maar ’n arm versleten gepensioneerd boekhoudertje, maar m’n intuïtie doet het nog altijd goed. Al heeft die daarbij soms wel in bepaalde omstandigheden de hulp nodig van beide ellebogen.

  Wat de ‘Democraten’ in Amerika doen, luidt in doordeweeks d West-Vlaams dialect ‘leerke (of schourke) steken’, d.i. anderen de klus laten klaren, om de kooltjes uit het vuur te halen.

  Anders gezegd: dat is wis en waarachtig spelen met vuur. In dit geval: met dodelijk B6-12 vuur.

  Trump zal op zijn manier dat varkentje wel wassen. Op z’n één been zelfs. Enfin, zo hopen we allemaal met zoveel mogelijk grote hopen vertrouwen En veel hopen doen veel leven.

  https://www.youtube.com/watch?v=RkVqV6NPpJ0

  *

  National Defense Magazine

  *

  De Verenigde Staten hebben vandaag een succesvolle test uitgevoerd met een vernieuwde B61-12 zwaartekracht kernbom, alhoewel het projectiel niet met een ‘live’ kernkop was bewapend. Volgens de hoofdredacteur van het National Defense Magazine, onderdeel van de National Defensie Industrial Association, wijst de tweede test binnen korte tijd erop dat de modernisering van de B61 kernbom –die ook in Nederland ligt opgeslagen- in versneld tempo wordt uitgevoerd, en dat ‘Washington en Brussel rekening houden met het scenario van een beperkte kernoorlog in Europa.’ Wie denkt er nu nog steeds dat de door de Westerse elite geplande Derde Wereldoorlog tegen Rusland, met wederom slagveld Europa, niets meer dan een complottheorie’ is?

  Dat vooral de Amerikanen op oorlog uit zijn, bleek twee maanden geleden opnieuw, toen Amerikaanse senatoren, inclusief Tom Cotton, lid van het Comité Bewapende Strijdkrachten, er bij president Trump op aandrongen om snel nieuwe raketten te ontwikkelen, die ‘een eerste stap moeten zijn naar het overboord gooien van het INF verdrag.’

  Het Kremlin noemde dit streven ‘belachelijk’, en zij dat het eenzijdig opzeggen van het INF verdrag zowel de VS als Europa zullen beschadigen. Ook spraken de Russen er hun zorgen over uit dat de B61 wordt gemoderniseerd, omdat hierdoor een nog onstabielere situatie dreigt te ontstaan waarbij het gebruik van deze kernbommen steeds waarschijnlijker wordt, met alle gevolgen van dien. Dit moderniseringsprogramma ging overigens al van start tijdens de regering Obama.

   

  20 vernieuwde B61-12 bommen naar Nederland

  De eerste vernieuwde B61-12 moet in 2020 in gebruik worden genomen, en gaat alle vier bestaande verouderde versies vervangen. De kernbom kan dan veel nauwkeurig naar een doelwit worden gestuurd, en bevat een nucleaire lading wier vernietigingskracht kan worden bijgesteld om bijvoorbeeld zoveel mogelijk bijkomende schade en radioactieve fall-out te voorkomen. Het behoeft geen uitleg dat de drempel om kernwapens te gebruiken hierdoor fors wordt verlaagd.

   

  De VS wil in totaal 180 B61-12 thermonucleaire bommen in Europa opslaan, waarvan 20 in Nederland, 20 in België, 20 in Duitsland, 50 in Turkije, en 70 in Italië. Gezien de sterk verslechterde verhoudingen tussen het Westen en Turkije is het niet uitgesloten dat de 50 voor Turkije bedoelde kernbommen elders worden ondergebracht.

  Xander

  ) Zero Hedge
  (2) Afbeelding: NNSA (government) via Twitter

  *

  NADER BEKEKEN

  Goede vooruitzichten, nietwaar?! Na de tikkende tijdbom van de islam, krijgen we er nu , samen met de begeleidende militaire macht, nog 20 atoombommen bij, ‘Made in USA’.

  Allemaal zeer comfortabelel geruststellend tegen dat er iets gebeurt.

  ’t Is maar te hopen (weer let grote hopen vertrouwen) dat die tijdbom uit het Midden Oosten zich nooit meester kan maken van die tweede tijdbom. Want dan is het ineens en zonder waarschuwings sirenes lijk momenteel in Japan van BOEM-BOEM-BAAF en het is gedaan met ons allemaal.

  Maar net zoals in de twee voorgaande ‘wereldoorlogen’, blijven de States wel degelijk netjes ver van de vuurlijn.

  Met de groeten van The Clinton Wife.

  *

  (Digitalia)  01-09-2017, 10:11 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4274

  OP DE IJTKIJK

   

  *

  Goed om weten is, dat het Amerikaans Staatsbestel niet ‘draait’ zoals de dingen draaien bij ons in dit apen-land. Daar is een ‘Departement’ be-mand (of be-vrouwd) door een vast team van ambtenaren die in principe als ‘onafhankelijken’ hun vaste job verondersteld zijn uit te voeren. Zij ‘besturen’ a.h.w. het Land onder het gezag, de leiding en het toezicht van de Kamer, de Senaat en het Staatshoofd.

  Maar het ‘Staatshoofd’ is en blijft wel altijd verantwoordelijk voor hun ‘daden’.

  ‘Liberfty’ heet dat.

  In Coburgia, zo goed als enig in Europa en misschien wel in heel de wereld (buiten sommige neger-republieken), gaat bij elke nieuwe bewindsploeg, al het oude personeel er vierkant uit, om vervangen te worden door de vriendjes van de nieuwe Meesters.

  U hoeft zich maar de paardjesmolen uit Uw eigen kinderjaren voor de geest te halen, die om de haverklap een nieuwe ‘bezetting’ krijgt.

   

  Niet zo dus in de States. In principe toch niet. Maar wat als alle, zo niet de meeste departementen na 8 jaar Obama deze keer één grote corrupte bede zijn geworden, die de afgedankte Simpsons Clintons letterlijk blijft achterna lopen?!? Hierbij gesteund door de meeste media-kapitalisten die dreigen brodeloos te worden, als de corruptie gestopt zou worden…

  En nu komt daar toch geen klassieke ‘polletieker’ aan de Macht, maar een bedreven zakenman die het klappen van de zweep maar al te goed kent. Om een aap in zijn klompen te bijten!

  Zo zit de nieuwe President dan goed en wel tussen twee vuren die hem ieder de kop kunnen kosten Ofwel vervangt hij dat gespuis en staat het land meteen op stelten, ofwel wordt hij meegesleept in hun dodelijke spelletjes waarvan hij op de koop toe nog de schuld zal krijgen.

  En zeggen dat Shakespeare al drama’s kon voortbrengen over een klein landje als Denemarken met het gezegde ‘there is somthing rotten in Danmark’. Wat zou hij dan gezegd hebben over de rottigheid in Aùerika. Moest dat land tenminste al ontdekt zijn geweest.

  Ja waarlijk: voor de Clintons is het inderdaad nu ‘to be or not to be’. Het gaat deze keer niet tegen een stuje Muzelman die te lang in de zon heeft gelegen, maar tegen een keikiop. Hard tegen onzacht.

  Kijk, ik ben maar ’n arm versleten gepensioneerd boekhoudertje, maar m’n intuïtie doet het nog altijd goed. Al heeft die daarbij soms wel in bepaalde omstandigheden de hulp nodig van beide ellebogen.

  Wat de ‘Democraten’ in Amerika doen, luidt in doordeweeks d West-Vlaams dialect ‘leerke (of schourke) steken’, d.i. anderen de klus laten klaren, om de kooltjes uit het vuur te halen.

  Anders gezegd: dat is wis en waarachtig spelen met vuur. In dit geval: met dodelijk B6-12 vuur.

  Trump zal op zijn manier dat varkentje wel wassen. Op z’n één been zelfs. Enfin, zo hopen we allemaal met zoveel mogelijk grote hopen vertrouwen En veel hopen doen veel leven.

  https://www.youtube.com/watch?v=RkVqV6NPpJ0

  *

  National Defense Magazine

  *

  De Verenigde Staten hebben vandaag een succesvolle test uitgevoerd met een vernieuwde B61-12 zwaartekracht kernbom, alhoewel het projectiel niet met een ‘live’ kernkop was bewapend. Volgens de hoofdredacteur van het National Defense Magazine, onderdeel van de National Defensie Industrial Association, wijst de tweede test binnen korte tijd erop dat de modernisering van de B61 kernbom –die ook in Nederland ligt opgeslagen- in versneld tempo wordt uitgevoerd, en dat ‘Washington en Brussel rekening houden met het scenario van een beperkte kernoorlog in Europa.’ Wie denkt er nu nog steeds dat de door de Westerse elite geplande Derde Wereldoorlog tegen Rusland, met wederom slagveld Europa, niets meer dan een complottheorie’ is?

  Dat vooral de Amerikanen op oorlog uit zijn, bleek twee maanden geleden opnieuw, toen Amerikaanse senatoren, inclusief Tom Cotton, lid van het Comité Bewapende Strijdkrachten, er bij president Trump op aandrongen om snel nieuwe raketten te ontwikkelen, die ‘een eerste stap moeten zijn naar het overboord gooien van het INF verdrag.’

  Het Kremlin noemde dit streven ‘belachelijk’, en zij dat het eenzijdig opzeggen van het INF verdrag zowel de VS als Europa zullen beschadigen. Ook spraken de Russen er hun zorgen over uit dat de B61 wordt gemoderniseerd, omdat hierdoor een nog onstabielere situatie dreigt te ontstaan waarbij het gebruik van deze kernbommen steeds waarschijnlijker wordt, met alle gevolgen van dien. Dit moderniseringsprogramma ging overigens al van start tijdens de regering Obama.

   

  20 vernieuwde B61-12 bommen naar Nederland

  De eerste vernieuwde B61-12 moet in 2020 in gebruik worden genomen, en gaat alle vier bestaande verouderde versies vervangen. De kernbom kan dan veel nauwkeurig naar een doelwit worden gestuurd, en bevat een nucleaire lading wier vernietigingskracht kan worden bijgesteld om bijvoorbeeld zoveel mogelijk bijkomende schade en radioactieve fall-out te voorkomen. Het behoeft geen uitleg dat de drempel om kernwapens te gebruiken hierdoor fors wordt verlaagd.

   

  De VS wil in totaal 180 B61-12 thermonucleaire bommen in Europa opslaan, waarvan 20 in Nederland, 20 in België, 20 in Duitsland, 50 in Turkije, en 70 in Italië. Gezien de sterk verslechterde verhoudingen tussen het Westen en Turkije is het niet uitgesloten dat de 50 voor Turkije bedoelde kernbommen elders worden ondergebracht.

  Xander

  ) Zero Hedge
  (2) Afbeelding: NNSA (government) via Twitter

  *

  NADER BEKEKEN

  *

  Goede vooruitzichten, nietwaar?! Na de tikkende tijdbom van de islam, krijgen we er nu , samen met de begeleidende militaire macht, nog 20 atoombommen bij, ‘Made in USA’.

  Allemaal zeer comfortabelel geruststellend tegen dat er iets gebeurt.

  ’t Is maar te hopen (weer let grote hopen vertrouwen) dat die tijdbom uit het Midden Oosten zich nooit meester kan maken van die tweede tijdbom. Want dan is het ineens en zonder waarschuwings sirenes lijk momenteel in Japan van BOEM-BOEM-BAAF en het is gedaan met ons allemaal.

  Maar net zoals in de twee voorgaande ‘wereldoorlogen’, blijven de States wel degelijk netjes ver van de vuurlijn.

  Met de groeten van The Clinton Wife.

  *

  (Digitalia)

  01-09-2017, 10:01 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4273

  OP DE IJTKIJK

   

  *

  De afbeelding helemaal bovenaan is een snapshot helemaal op de maat van Merkels kiescampagne: das Mädchen, de fuik in de aanslag, doet ze zich zo onschuldig mogelijk voor. In de hoop om daarna des te beter te kunnen toeslaan…

  In ’t Fransoos, naast het Amerikaans, de geliefde taal van de Europese Unie, luidt dat ‘Reculer pur mieux attaquer’…

  Verstehen Sie?

  Eenmaal in haar Ober Kommando der Wehrmacht (OKW) ingetrokken en goed afgeschermd door haar SS (Schitz Staffel) zal er met de zweep op los gegaan worden. Tot iedereen vrijwillig-gedwongen in de pas loopt.

  Kunnen ze nogmaals ‘gegen Engeland fahren’, nu Winston Churchill er niet meer is en de Iran Lady vervangen is door Treeske May.

  *

  “Morele plicht”: Brussel verlangt van EU-landen “vrijwillige” opname van vluchtelingen uit Afrika

  *

  De Europese Commissie verlangt van de EU-lidstaten de “vrijwillige” opname van “vluchtelingen” uit Afrika. Dit zou eraan bijdragen de illegale migratie via de Middellandse Zee in te dammen.

  “We hebben een juridische en morele plicht om diegenen bescherming te bieden die deze echt nodig hebben”, staat er in een brief aan de ministers van Binnenlandse Zaken van de lidstaten, waarover het “Handelsblatt” bericht.

  Volgens de brief zouden de regeringen tot midden september moeten meedelen hoeveel mensen zij komend jaar op zouden willen nemen – en daarbij “zo ambitieus mogelijk” moeten zijn, staat er in de afgelopen vrijdag verstuurde brief.

  Het zou nu zaak zijn om niet meer alleen “vluchtelingen” uit Turkije en het Midden-Oosten naar elders over te brengen, maar in toenemende mate ook uit landen zoals Egypte, Libië, Niger of Soedan.

  Voor Avramopoulos is het openen van legale wegen nar Europa een centraal element om grip te krijgen op de vluchtelingencrisis via de centrale Middellandse Zeeroute. De zogenaamde “Resettlement” was ook onderwerp van gesprek op de migratie-top maandag in Parijs.

  *

  Bron: Bron:
  www.epochtimes.de

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  *

  NADER BEKEKEN

  Niet voor niets ‘des Pudels Kern’ weer een spraakwoord in de Deutsche Sprache…

  Wij Vlamingen (en Nederlanders), één in het dieptst van onze gedachten, zijn daar als hondenliefhebbers iet of wat subtieler in. Geen honden-taal, zoals de Duitsers. Wij spreken duidelijke taal waarin duidelijke waarschuwingen voor de komende gevaren doorklinken. Wij zeggen gewon ‘Wie het gevaar (Merkel) bemint, zal er door vergaan’.

  In Duitsland zou men, na maar liefst twee verloren wereldoorlogen, beter moeten weten. In Berlijn zou men best schoemakertje bij de eigen leest blijven.

  *

  (Digitalia)

  01-09-2017, 08:55 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4273

  **

  OP DE IJTKIJK

  *

  Gezien? Nee? Kijk dan maar ‘ns goed. Vandaag is aan de beurt niet alleen de H.St Jan-de-Doper, zo’n kleine 2.000 jaar geleden, maar ook Waregem Koerse. Iets meer van deze tijd dat ook al 170 jaar bestaat.

  Twee redenen dus om met vrienden en bekenden de bloemekes buiten te zetten, samen met onze zoon Jan. Mijn wiegje stond ooit, een eeuwigheid geleden, in St Jan-Hoge-Zieken, sinds 1967 deelgemeente van Ieper (’t Steedje): dan was er Grote Kermis in ’t Dorp, waarna we de maandag terug naar school mochten. Toeval dat dit juist samenvalt met Waregem Koerse. Waregem, waar ik 60 jaar terug de Leie en de textielstreek leerde kennen, samen met mijn lief. Waregem, toen nog ’n dorp, nu Stad geworden, die nu sedert begin dit jaar wel de coördinaten zal vormen van mijn laatst morzels vaderlandsche grond.

  Komdemee? Ik trakteer bij Mariaatje van Den Arend….Of hebee liever de Pigeon D’Or, ook op de Grote Markt… Maar U zult zich moeten haasten, want geen van die twee bestaat nog…..

  Het hoofd van St Jan, op vraag van het lief van Herodes , op de tafel gezet..

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_de_Doper

  *

  A propos: volgens Wiki zou Sint Jan de Doper, voorloper en tijdgenoot van De Zachtmoedige, zowel in de Bijbel als in de Koran voorkomen. Toch nooit geen slecht voorteken?

  *

  Mysterie van gezonken onderzeeër na ruim 150 jaar opgehelderd

  *

  De opvarenden van een van de eerste gevechtsonderzeeërs hebben zichzelf wellicht gedood met hun eigen wapen, zo blijkt uit een nieuwe studie. De H.L. Hunley bracht op 17 februari 1864 een vijandelijk schip tot zinken tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, maar keerde nooit terug naar de haven.

  De H.L. Hunley

  *,

  Werd gebouwd door de Confederates tijdens de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865), was de eerste gevechtsonderzeeër die een vijandelijk schip tot zinken kon brengen.

  De eerste en meteen ook laatste gevechtsmissie van de onderzeeër vond plaats in de nacht van 17 februari 1864, toen het een oorlogsschip van de Unionisten moest kelderen. De USS Housatonic blokkeerde de ingang tot de haven van Charleston in de Amerikaanse staat South Carolina.

  De Hunley, een sigaarvormig vaartuig van 12 meter lang en amper 1,2 meter breed, had acht bemanningsleden en een krachtige torpedo aan boord. De torpedo boorde zich onder de waterlijn in de achtersteven van de USS Housatonic. De oorlogsbodem was binnen de vijf minuten gezonken. Vijf bemanningsleden kwamen om, de rest kon ontsnappen via de reddingsboten of werden uit het water gevist door hun kameraden.

  Na de succesvolle aanval op de USS Housatonic verdween de H.L. Hunley echter spoorloos.

  In 1995 werd het wrak van de onderzeeër ontdekt, op zo'n 300 meter van de plaats waar de USS Housatonic naar de zeebodem zonk. De Hunley werd in 2000 geborgen.

  Onderzoek van de Hunley maakte het mysterie van zijn verdwijning echter alleen maar groter. De onderzeeër was immers opvallend intact, op een gat in een commandotoren en een gebarsten ruit na. Bovendien zaten de restanten van de acht bemanningsleden gewoon in hun stoel, zonder zichtbare verwondingen. De pompen van de onderzeeër waren niet aangezet en ook het luchtluik zat nog potdicht, wat er op wijst dat de crew op geen enkele manier heeft gereageerd op binnenstromend water of het verlies van zuurstof.

  Het wrak van de Hunley in het Clemson University's Warren Lasch Conservation Center in North Charleston, South Carolina, waar het wordt onderzocht. ©REUTERS

  *

  Onderzoekers hebben nu een mogelijke verklaring gevonden voor de mysterieuze dood van de bemanning. Na het afvuren van de torpedo zou de crew getroffen zijn door een dodelijke schokgolf. "Die verwondingen komen overeen met de restanten die in de boot zijn aangetroffen, aangezien schokgolven geen sporen nalaten op de skeletten en de bemanning geen kans op ontsnappen zouden geven", stelt hoofdonderzoekster en biomedisch ingenieur Rachel Lance van de Duke University in Durham, North Carolina, aan Live Science. "Schokgolven kunnen dodelijke verwondingen toebrengen aan iemand zonder hem fysiek te verplaatsen."

  De onderzoekers bootsten het afvuren van de torpedo gedurende drie jaar zo realistisch mogelijk na. Ze concludeerden dat de crew van de Hunley onmiddellijk werd gedood toen de schokgolf van de afgevuurde torpedo door het zachte weefsel van hun lichaam ging, waar die immense schade aanrichtte aan de longen en de hersenen. Dat heeft te maken met een fenomeen dat Lance omschrijft als het "warme chocolade-effect", waarbij schokgolven zich met een verschillende snelheid verplaatsen in het water en in de lucht. "Wanneer je die verschillende snelheden combineert in een schuimende substantie zoals menselijke longen, of warme chocolade, vertraagt de energie", legt Lance uit.

  Worstcasescenario

  In de lucht zou de schokgolf van de torpedo minder dan 10 milliseconden geduurd hebben, maar binnenin de Hunley kregen de longen van de bemanningsleden 60 milliseconden of meer te verwerken. "Dat leidt tot een worstcasescenario voor de longen." De delicate structuur van de longen werd met andere woorden uiteengereten, waarna ze zich vulden met bloed. Wellicht gebeurde ongeveer hetzelfde met de hersenen, met de onmiddellijke dood tot gevolg.

  Het was overigens niet de eerste keer dat de Hunley zonk. Tijdens de ontwikkeling van de onderzeeër ging de Hunley al twee keer ten onder, met dertien doden tot gevolg. Onder hen ook Horace L. Hunley, de ingenieur naar wie het vaartuig was vernoemd.

  Bron https://www.demorgen.be/wetenschap/mysterie-van-gezonken-onderzeeer-na-ruim-150-jaar-opgehelderd-be8e12a8/?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_userid=a763f6b0-8f23-4f0a-bde4-b9f07051b763&utm_content=ochtend&ctm_ctid=&utm_source=demorgen

  *

  NADER BEKEKEN

  Een normaal mens denkt in gewone omstandigheden, bij de naam Chalrleston, helemaal niet aan gezonken onderzeeërs…

  *

  Waarom de klemtoon op dit Christus-oude verhaal van aan de andere kant van de wereld? Doodeenvoudig (!) om te besluiten dat het leven vol onverwachte wendingen zit. En dat niet alleen omdat in die streek de zwaarste regenval is voorgekomen van de laatste 1.000 jaar. Wordt gezegd. Zo is her in militaire zaken meestal gevaarlijk om ‘n pur te maken voor een ander, om er vervolgens zelf in te duikelen. Waar blijkbaar iedere dag meer en meer het geval wordt voor de vijanden van President Trump.

  En kijk, kijk: die ‘doneert’ nu ineens uit eigen vermogen miljoenen dollars voor de getroffenen van de watersnood. De C.C.C.? Die zwijgt in alle talen.

  *

  (Digitalia)

  01-09-2017, 06:57 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  31-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4272

  OP DE IJTKIJK

   

  *

  Er wordt beweerd dat de medaille der Waarheid altijd twee kanten heeft. In verband met de islam moet dat minstens begrepen worden ‘tot de 10de Macht. En dan begint die ‘medaille’ er uit te zien als een ruw stuk steen waarvan de waarde maar kan geschat worden als die is ‘bijgewerkt’ zoals een edelsteen. Zeg maar gepolijst en geslepen is. Ontdaan van alle ruwheden en aangekoekte smurrie die nu eenmaal altijd in de vrije natuur voorkomen.


  Mohammedaanse geschiedenis

  van de kruisvaarten (2)

  de journalisten die over het Catalaanse drama berichten echt zo dom m of zo lui? Waarschijnlijk beide.

  De moderne journalist is jong, overtuigd van de eigen genialiteit en bezit de historische kennis van een huisjesslak. Met wat geluk begint de geschiedenis voor deze luitjes met de eigen geboorte. We werden vorige week rond de oren geslagen met het onbegrip van de pers voor de moordpartij op ‘La Rambla’. Er is toch geen reden om Spanje te terroriseren, want het land bombardeert niet in Syrië en Irak? Neen, maar het land is en blijft voor mohammedanen Al-Andalus dat hen eeuwig toebehoort en dat moet terugkeren naar ‘Dar-al-islam’; uiteraard vooral dankzij de daden van de ware gelovigen. Het is geen toeval dat de moordenaars bijna allemaal Marokkanen zijn.

  Al-Andalus, onderdeel van een Marokkaans rijk

  Tien jaar voor paus Urbanus II (*) zijn oproep doet om Jeruzalem te heroveren voor het Christendom, gaat in de mohammedaanse wereld de boodschap rond dat de christenhonden niet alleen in Sicilië maar ook in Al-Andalus in het offensief zijn. De christelijke koninkrijkjes maken handig gebruik van de verdeeldheid onder de mohammdaanse vorstendommen en heroveren in 1085 Toledo, de oude hoofdstad van het verdwenen christelijke Gotische Rijk. Tegen heug en meug doen de Iberische mohammedanen een beroep op een nieuwe streng mohammedaanse leider. Die man heeft de macht overgenomen in een groot rijk dat van Marokko (de kern) tot aan het huidige Tunesië reikt. De Iberische mohammedanen zijn er niet gerust in, want misschien wil hij meer dan hun bondgenoot worden. Een Arabisch kroniekschrijver drukt het plastisch uit: “Beter om kamelen te weiden dan zwijnen te hoeden.” Dus verschijnen in Al-Andalus Marokkaanse Berberlegers. Die jagen aanvankelijk de christelijke legers weer in hun hok, heroveren Toledo en staan op zeker ogenblik bijna aan de grenzen van het christelijke Barcelona.

  Maar de grote interesse van de nieuwe heersers (de fanatieke Almohaden) gaat naar de uitschakeling van de Iberische bondgenoten.

  Dat opzet slaagt en voortaan is Al-Andalus de noordelijke provincie van een Marokkaans rijk. Geloof maar dat geen enkele Marokkaan die historische realiteit ooit vergeten is

  (Bin Laden herinnerde er trouwens geregeld aan). Dat nieuwe rijk houdt het vijftig jaar vol, tot de christenen weer in het offensief gaan. In de westerse historiografie wordt de tweede kruistocht altijd als een ramp voorgesteld omdat de Seldjoekse Turken de nieuwe kruisvaarders verslaan, zodat maar een kleine groep in christelijk Jeruzalem arriveert. Maar

  in de Arabische teksten is die kruistocht ook een ramp, want een legertje Vlamingen, Normandiërs en Duitsers vaart naar de Middellandse Zee via de huidige Portugese kust, landt er en verovert met lokale christelijke hulp Lissabon. De kruisvaarders plunderen de stad, vermoorden de bisschop die ze niet kennen en maken van de moskee een kerk (zoals mohammedanen kerken ontwijden en er moskeeën van maken).

  Mohammedanen belonen verdiensten

  Een van de oorzaken van veel christelijke overwinningen is het feit dat de mohammedaanse mentaliteit verdiensten beloont.

  Er zijn wel dynastieën, maar die houden het meestal maar een paar generaties uit en geen honderden jaren zoals de Franse koningen. Een echte hoge en lage mohammedaanse adel bestaat niet, zodat bevorderingen naar verdienste en niet uitsluitend naar

  afkomst gaan. Bevelhebbers komen dikwijls uit de lagere rangen en ze krijgen meestal de opbrengsten van een bepaald domein. Dat is niet erfelijk en de heerser kan het ieder

  moment afnemen, herverdelen, vergroten of aan iemand anders schenken. De loyauteit van de bevelhebbers is altijd onzeker. Ze kijken meer naar hun rivalen met gelijke rang dan naar christelijke tegenstanders, met wie ze geregeld samenspannen om de mohammedaanse concurrent een kopje kleiner te maken. De kruisvaarders intrigeren ook tegen elkaar maar er bestaat wel een aanvaarde hiërarchie en een erfelijkheid die niet voortdurend betwist wordt. De lijst mohammedaanse tegenstanders van de kleine christelijke rijkjes in het Midden-Oosten leest als een ononderbroken palmares van geslaagde moorden op rivalen en eindigt na een moord op de aanvankelijke dader. De Arabische kronieken betreuren dan ook voortdurend dat de energie van de mohammedaanse leiders besteed wordt aan interne moorddadige ruzies en godsdienstige geschillen en bijna nooit aan een gecoördineerde jihad om de ongelovigen in zee te drijven.

  Saladin

  Feitelijk is dit ook het verhaal van de bekendste Arabier, in werkelijkheid een Koerd uit een eenvoudige familie: Salah-al-din Yusuf, of Saladin. De man wordt een getalenteerde bevelhebber, die na een staatsgreep de macht in Egypte overneemt en er vervolgens in slaagt het huidige Syrië en Irak in te lijven met alle bekende plaatsnamen:

  Aleppo, Damascus, Mosul, Bagdad, Homs...

  Bij zijn veroveringen heeft hij geen gewetensproblemen om het geregeld op een akkoordje met de christenen te gooien. Maar ook Saladins gezag wordt betwist door zijn zoons en bevelhebbers. Hij kiest daarom voor de methode die ook voorgangers en opvolgers gebruiken: de jihad uitroepen om zijn bevelhebbers en onderdanen tot wat eenheid aan te porren. Hij heeft het geluk dat de kruisvaarders weer eens verdeeld zijn en dat zijn leger (30.000 soldaten) drie keer sterker is dan dat van de kruisvaarders onder de leiding van een onbekwame koning van Jeruzalem (die feitelijk alleen maar koning-gemaal is).

  Hij wint de veldslag, trekt Jeruzalem binnen en in ruil voor geld laat hij de meeste christenen vertrekken. Vervolgens brengt hij de hele mohammedaanse wereld op de hoogte,

  zodat men de vele jaren dat hij tegen andere mohammedanen vocht wat vergeet. Tot vandaag is hij de grote held van de Arabische wereld. Zijn ruiterstandbeeld (dat hij als gelovige soennitische mohammedaan godslasterlijk zou gevonden hebben) staat nog altijd in Damascus. Saddam Hussein wordt geboren in hetzelfde plaatsje als Saladin, vervalst zijn geboortedatum met twee jaar en vertelt overal dat hij exact 800 jaar na de veroveraar van Jeruzalem geboren is.

  Een derde kruistocht onder de leiding van Richard Leeuwenhart slaagt er niet in de Heilige Stad te heroveren en één voor één verdwijnen de christelijke rijkjes in een mohammedaanse zee. Alleen keizer Frederik II slaagt er na een diplomatiek steekspel in Jeruzalem nog vijftien jaar lang en zonder geweld in christelijke handen te krijgen; zij het met veel faciliteiten voor mohammedanen. Zowel Frederik (die in Jeruzalem zijn interesse in de

  mohammedaanse cultuur uitvoerig toont en de mohammedanen in zijn eigen Sicilië laat uitmoorden) als zijn Arabische tegenhangers worden door de eigen onderdanen als duivels beschouwd omdat ze het niet willen uitvechten. In 1291 valt Saint-Jean-d’Acre - het laatste christelijk bolwerk - en zijn voor het Westen de kruistochten voorbij. Maar niet voor de

  mohammedanen. In hun kronieken eindigen die met de verovering van Constantinopel en van de hele Balkan. Omdat mohammedanen eerst in de 19de eeuw (onder westerse invloed) monografieën schrijven (over om het even welk onderwerp) denkt men in het Westen onterecht dat de mohammedaanse wereld die zogenaamde christelijke agressie eeuwenlang vergat, maar dat klopt niet met de realiteit. Mohammedanen hebben een paardengeheugen en de huidige terreur

  bewijst het.

  Jan Neckers

  *

  NADER BEKEKEN

  We kunnen (moeten?) ons volmondig aansluiten bij de mening van de gedreven journalist Jan Neckers, die dit artikel in ’t Pallieterke kon brengen: Waar anders? Meer nog: we zijn er uit de grond van ons hart, dankbaar voor. Waarom stellen onze grondig verziekte media zich zo achterlijk op, als het over het ‘verleden’ of over de Kruistochten gaat? Denken zij echt dat ze de mensen in hun negatieve toekomst-spiraal zullen blijven meetrekken? Waarbij zij moedwillig het heden negeren, om zich te wentelen in een niet-bestaande droomwereld van een volledig ‘herschapen’ Nieuwe Blauwe Planeet in een Heelal die ze naar hun hand denken te kunnen zetten??!! Een nieuw herdacht ‘Aards Paradijs’ met splinternieuwe zelf ineengeknutselde Adams en Eva’s…

  De wereld IS zoals hij nu eenmaal altijd is geweest en zoals hij altijd zal blijven: de strijd tussen de Drie Hoofdletters ’G’, U weet wel, maar dan gebaseerd op het persoonlijk voornaamwoord dat de we allemaal zo goed kennen: IK, ME, MOI, ICH IKKE en de rest kan stikke.

  Botticelli, , La Primavera (De Lente), de betere voorstelling van de 3 letters.

  *

  Naast de G, G, G zijn er nog altijd , niet te vergeten, de Twee Stenen Tafelen. Om hete even welke ‘religie’ men beweert te belijden.

  *

  Ik heb gezegd.

  ****

  (*) Paus Urbanus II (1042-1099) overleed op 29 Juli, de dag dat Jeruzalem eindelijk werd ingenomen. Maar was overleden toen dit bericht in Rome aankwam…

  Zijn naam was, voor hij monnik werd in Cluny, Odon de Lagery, of Odo van Châtillon (Châtillon-sur-Marne, bij Reims, een naam die toch een belletje doet rinkelen ivm de Brugse Metten…

  In de jaren waar wij in Italië woonden (2002-2017), waren wij regelmatig in Orvieto, de oude Etruskenstad op dat prachtig maar o zo afschuwelijk hoog rotsplateau. Daar was geregeld ons traditioneel gezellig parkeerplekje tegen de zijgeval van een oud Franciscaner kerkje, in de schaduw van de machtige Doumo. Dat is de wereldberoemde basiliek van De Bloedende Hostie, U weet wel. Daar hing, op ooghoogte, ‘n marmeren plakkaat met als opschrift ‘Op deze plaats verkondigde Pass Urbanus II in 1095 de Eerste Kruistocht.

  *

  (Digitalia)

  31-08-2017, 16:52 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4271

  OP DE IJTKIJK

   

  *

  Om eerst de eer te laten aan de Heilige van de Dag (Augustinus) hier nogmaals zijn meest bekende uitspraak over MEST. ’t En is geen heiligheid, maar ‘t is de ziel der landbouw… Zeer goed van toepassing op et begrip POCO. Dat inderdaad het zout is op onze patatjes….

   

  GESCHIEDENISUITWISSER

   

  Mijnheer de poco,

  Ik had nooit durven denken dat ik ooit nog een briefje aan u zou schrijven. Roem en kleurloos waart gij immers na uw Vlaams ministerschap in de luwte verdwenen, ten einde u royaal cumulerend te nestelen in

  een gemakkelijke luie zetel in het Vlaams Parlement en die van de burgemeester van Lanaken, een stille landelijke gemeente in het Limburgse bronsgroen eikenhout. Maar plots kwaamt gij, vorige week, als een duiveltje uit een doosje gesprongen, want geïnspireerd door de beeldenstormerij in de Verenigde Staten, deedt gij de wereld kond dat

  gij de Cyriel Verschaevestraat een andere naam wilt geven. De Vlaams-nationalistische priester-dichter-kunstenaar die een bewogen levensgeschiedenis had - gaande van steunpilaar voor de verdrukte en vernederde Vlaamse frontsoldaten in de Eerste Wereldoorlog, over voorman van de Vlaamse Beweging tussen de oorlogen en verdediger van het Vlaamse bestaansrecht onder Duitse heerschappij en het oproepen van

  Vlaamse jongens voor het Oostfront in de Tweede Wereldoorlog -, wordt nu door u gekapitteld en ongenuanceerd op de hoop van de oorlogsmisdadigers en de kampbeulen gegooid. Heeft Verschaeve foute keuzes gemaakt? Vanuit de werkelijkheid van vandaag bekeken: mogelijk... Maar ik probeer hem in zijn tijdskader te begrijpen, zoals ik dat met veel historische figuren van diverse strekkingen doe, zelfs van velen die ik echt niet leuk vind. En zo stel ik vaak vast dat de heilige van de ene, altijd wel de verdoemde van de andere is. Met de geschiedenis moet voorzichtig omgesprongen worden, al was het maar om te vermijden dat oude wonden steeds weer opengereten worden en de uitvergrote onverdraagzaamheid nieuwe en grotere proporties gaat aannemen. En precies daarin schiet gij een kemel van formaat.

  De poco (politieke correctheid) heeft u in zijn greep en gij gaat dus met het belerende vingertje meer kwaad dan goed doen, want gij wakkert de onverdraagzaamheid bij een nieuwe generatie aan door hen onvolledige verhalen en insinuaties voor te houden. Het kan ook anders. Luister maar eens goed...

  De Boeren in Zuid-Afrika (de Afrikaners) vochten van 1899 tot 1902 een bloedige oorlog uit met de Britse koloniale troepen die hun land afpakten en vooral uit waren op de bodemschatten die zij hadden ontdekt. De Boeren moesten het onderspit delven tegen de overmacht. Hun land kwam in handen van de Britten en zij waren have en goed kwijt. Veel van hun vrouwen en kinderen waren omgekomen in concentratiekampen, een uitvinding van de Britten. Nochtans sloten zij nadien akkoorden om bijvoorbeeld hun taal te laten overleven en schakelden zich in het normale leven onder Britse dominantie in. Toen enkele decennia later, mede door een demografische groei en het mee helpen ontwikkelen van het land op agrarisch en economisch vlak, de Afrikaners de macht weer in handen kregen, hadden zij alle redenen om revanchistisch de Britse afstammelingen een koekje van eigen deeg te geven. Zij deden dat net niet. Zij bouwden samen het land verder uit. Ze beseften dat ze samen verder moesten. De Britse monumenten bleven staan en hun erfenis werd een onderdeel van ’s lands geschiedenis.

  Nog vele jaren later stortte het apartheidsstelsel in elkaar en droegen de blanken (Afrikaans- en Engelstaligen) de macht over aan Nelson Mandela en diens partij, het ANC.

  Mandela begreep dat het land niet zonder hen, hun expertise en hun kapitaal kon en vermeed een burgeroorlog door niet alleen Afrikaans te leren - de taal van zijn vroegere vijand, die hij niet altijd met nette middelen had bestreden -, maar ook respect te hebben voor hun culturele erfenis als standbeelden, tradities en leefgewoonten. En straatnamen.

  Zijn keuze om achter het Springbok-rugbyteam – het symbool bij uitstek van het Afrikanerdom - te gaan staan, was daar wellicht het sterkste voorbeeld van. Ondertussen zijn we een generatie verder en staan

  radicale groepen op die alle blanken willen uitsluiten uit overheidsjobs, blanke boeren in wrede ‘plaasmoorde’ afslachten en die het gemunt hebben op de oude monumenten en herinneringen van Engels- én Afrikaans

  -taligen. Voor hen is Mandela zelf geschiedenis geworden. Door hun gemis aan kennis daarvan steken zij nu het vuur aan de lont en wekken zij dood gewaande demonen weer tot leven. Daardoor komt de ‘regenboognatie’ van Mandela erg onder druk te staan en is de droom van verzoening en een gezamenlijke toekomst verder weg dan ooit...

  Wat ik maar wil zeggen, Marino, is dat ieder zijn geschiedenis heeft en dat het uitwissen daarvan altijd als agressie van anderen wordt aanzien. De geschiedenis van een land is een verzameling van geschiedenissen van verschillende bevolkingsgroepen en strekkingen, elk met hun eigen waarheid (en vergissingen). Zou het niet beter zijn van de geschiedenis goed uit te leggen in plaats van blinde vlekken te creëren? In die zin mogen de standbeelden en straatnamen van de door veel Vlamingen verfoeide koning Leopold II gerust blijven bestaan. Hij is nu eenmaal een deel van de niet zo fraaie geschiedenis van dit land. En ik wil dat iedereen weet wie hij was en hoe het er in zijn tijd

  aan toe ging.

  Maar dat vraagt een intellectuele inspanning en daar hebben veel poco’s het moeilijk mee. Want voor hen is er slechts één waarheid: de hunne. Al de rest is fascistisch, reactionair, extreemrechts en dat soort dingen. Gaat gij echt dat pad op? Ja? Dan ziet

  het er niet goed uit voor ons land en dan zal de polarisatie – met alle gevolgen van dien – alleen maar toenemen. Ik bedank daar alvast voor, want vrijheid kan nooit gebaseerd zijn op poco- eenrichtingsverkeer.

  *

  NADER BEKEKEN

  Als ik hier weeral ‘ns voluitmet paard en kar ’t Pallieterke citeer, is dar vooral om de eetlust aan te scherpen bij wie nog geen lezer is.

  Goed om ook nog even te belichten dat de Britten, inzonderheid de jonge Winston Chrchill de eer toekomt om de concentratiekampen bedacht. Al zullen de slachtoffers van het Nazi Regime (de poco’s van die dagen) daar niets aan hebben. Ook is het zeer kies va ’t Palliterke om er het zwijgen toen te doen voor wat betreft de jonge Nelson Mandela, die nog ’n flink stuk erger waren dan die van Che Guevara, de patroonheilige van de PvdA.

  *

  (Digitalia)

  31-08-2017, 16:00 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4270

  OP DE IJTKIJK

   

  *

  Dit is/was Zondagslectuur voor na de Hoogmis van 10 uur. Rustig de tijd nemen en U vooral niet verslikken in Uw pintje. Of in Uw cava, zoals in de Pastorie van Jette.

  Ook op TV de zondagsmis gevolgd in de Kerk van Jette, een deelgemeente van Bruxellabad s/Zenne? Veel volk. Vooral jonge mensen. Dienst opgeluisterd met koorzang door ’n vreemd-aandoende engelenschare. Met rare hedendaagse kerkmuziek. Als hoogtepunt, in ’t Ftansoos het bedankingswoordje van een moslimmer met potsmuts op, die zijn tevredenheid wilde uitdrukken dat hij als gewaardeerde gast naast de celebrant en in het koor de dienst had mogen bijwonen. We kregen daarbij de Koran opgediend. Dat klonk precies als de muezzin boven op de minaret van Mekka.

   

  Wilt U, net als ondergetekende, de wenkbrauwen fronsen over De Kerk van Jette, wip dan eens binnen bij

  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-brussel/stotteraar-nederlandstalig-en-een-volle-kerk-a2626465/.

   

  Of beter: ga ‘ns den boer op, naar dat dorp in de grootstad… Daar heeft de ‘verrijking’ inderdaad hard toegeslagen. Is samen te vatten in deze woorden van het Evangelie ‘hebt Uw naasten vijanden lief’.

  *

  Jihadisten met nazi's vergelijken, prima, maar dan wel met verstand van zaken

  *Historicus Ewoud Kieft dient wetenschapsfilosoof Maarten Boudry van antwoord

  Zijn jihadisten haatdragender en gevaarlijker dan nazi's, zoals wetenschapsfilosoof Maarten Boudry beweert? De Nederlandse historicus en Mein Kampf-kenner Ewoud Kieft begrijpt niet waar hij het vandaan haalt.

  Er lijkt nog steeds geen ontkomen aan: na elke aanslag, elke dictator die zijn machtsbasis verder uitbreidt, zijn er altijd wel mensen die de vergelijking met het nazisme van stal halen. Daar was vorige week natuurlijk ook werkelijk concrete aanleiding voor. Sterker nog, je hoeft het helemaal niet meer over 'vergelijking' te hebben als het om de nationalistische betogers gaat die in Charlottesville met nazivlaggen liepen, en met fakkels in de hand 'Jews will not replace us' scandeerden. Deze betogers zijn niet vergelijkbaar met nazi's, ze zíjn nazi's, dat geven ze zelf als eerste toe. Dan is het niet meer een kwestie van zinnige terughoudendheid om vergelijkingen met het nazisme te schuwen, dan is het bizar, en onverantwoord, om het niet te doen.

  Trump kreeg terecht een storm van kritiek op zijn pogingen om het geweld van de neonazi's te relativeren. Je kunt niet zeggen dat twee partijen schuld hebben, als één partij openlijk een gewelddadige zuivering van 'rassenvreemde' elementen propageert, in het Joods-kapitalitisch-communistische complot gelooft, en de dood van een van de tegenbetogers, Heather Heyer, als een succesvolle afsluiting van haar manifestatie bestempelt.

  Toen een week later de aanslag in Barcelona volgde, waren er de gebruikelijke vergelijkingen van de gebruikelijke bloggers en twitteraars die de islam en het nazisme gelijkstelden. Maar deze keer viel naast de usual suspects ook een Vlaamse wetenschapsfilosoof op, Maarten Boudry, die op Twitter en daarna in een interview in De Morgen stelde dat het jihadisme 'haatdragender en gevaarlijker' is dan het nazisme. Het veroorzaakte veel ophef in de Vlaamse media.

  Irrationele fanatici

  Ik heb er eigenlijk nooit van gehouden, al die nazivergelijkingen die onze woede en onmacht over terreur en geweld duidelijk moeten maken. En ik ben de enige niet: vergelijkingen met Hitler luiden zelden een vruchtbare gedachtewisseling in, meestal het einde, zoals Mike Godwyn al in 1990 vaststelde. En inderdaad, wat zeg je er eigenlijk mee, als je iemand in het wilde weg met een nazi vergelijkt? Dat je hem of haar tot het absolute kwaad rekent. Het is de meest gemakzuchtige manier om een onderscheid te maken tussen 'wij' en 'zij': 'wij', de weldenkende, rationele mensen, die zich nooit door zoiets als nationalisme, racisme en oorlogsretoriek zouden laten meeslepen. En 'zij': de haters, de irrationele fanatici, wier motieven we niet meer hoeven te begrijpen vanaf het moment dat we ze met nazi's hebben gelijkgesteld.

  In zijn essay Zinvol geweld heeft Boudry het over de neiging die veel mensen hebben om 'het kwaad' als onbegrijpelijk af te schilderen, om de vijand op die manier op afstand te houden. Met de grote lijnen van dat betoog ben ik het volledig eens. In mijn boek over Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme constateer ik zelf ook dat we al decennialang het nazisme op afstand hebben gehouden. En met moslimterroristen doen we hetzelfde.

  Het is zeker zinvol om de motieven van nazi's, terroristen en alles waar we voorts nog van gruwen te proberen te begrijpen. Hoe zou je ze anders kunnen bestrijden? Mijn kritiek op Boudry gaat niet over de grote lijn van zijn essay, maar over de manier waarop hij vervolgens een poging waagt om een concrete vergelijking tussen nazisme en jihadisme te maken. Die vind ik niet overtuigend, en op sommige punten verward en onsamenhangend. Waar Boudry in zijn essay nog de algemene stelling verdedigde dat moslimterroristen vergelijkbaar zijn met nazi's omdat beiden ervan overtuigd zijn dat hun geweld 'zinvol' is, bijt hij zich in het interview met De Morgen vast in de merkwaardige stelling, die in zijn essay slechts een onhandige terzijde was, maar waar hij nu zelf een hoofdzaak van heeft gemaakt, namelijk dat de vijandbeelden van het nazisme minder absoluut zouden zijn dan die van het jihadisme, omdat jihadi's nu eenmaal religieus zijn en de nazi's dat niet waren. "Religieuze ideologieën zoals het jihadisme zijn in regel haatdragender. Dat komt omdat dat soort ideologieën in heel absolute categorieën denkt.'

  Ik zeg het nog maar even expliciet: een eerdere onlineversie van dit artikel leidde tot een reactie van Boudry waarin hij mij verweet dat ik niet op zijn essay over zinvol geweld inging. Maar daar ligt ons meningsverschil niet. Die gaat over de vergelijking tussen nazisme en jihadisme, en daar ging hij juist in het interview met De Morgen veel uitgebreider op in dan in zijn essay.

  Het is me werkelijk een raadsel waar Boudry het idee op baseert dat juist op het vlak van religieus fanatisme het nazisme terughoudender zou zijn. Niet op historisch onderzoek naar het nazisme in elk geval. Historici als Ian Kershaw, Roger Griffin en Emilio Gentile wijzen al decennialang op de religieuze kenmerken van het nazisme en fascisme. De term 'politieke religie' is al jaren ingeburgerd om het nazisme te beschrijven.

  Terugval in beschaving

  Boudry haalde in het interview wel de studie Modernity and the Holocaust aan, van de Amerikaanse socioloog Zygmunt Bauman - een prachtig boek uit de jaren 80 waarin Bauman zich tegen het toen nog vrij gangbare idee onder sociologen verzette, dat het nazisme een soort terugval in de beschaving was, een oprisping van de onderbuik die niets met de westerse beschaving te maken had. Bauman wees op de rationalistische aspecten binnen de nazi-ideologie en -organisaties, maar voor Bauman was dat juist aanleiding om te concluderen dat de sociale wetenschappen zich niet op het rationalisme zouden moeten blindstaren. Ik vraag me af of Boudry ook de laatste hoofdstukken van Baumans boek heeft gelezen, want zijn beweringen impliceren juist het tegenovergestelde, dat er in de geschiedenis een duidelijke scheiding zou bestaan tussen rationaliteit en geloofsovertuiging.

  Ewoud Kieft

  Nog los van Boudry's gammele bronnengebruik, of eigenlijk alleen zijn gebruik van theoretische literatuur, lijkt me die gedachte sowieso nogal naïef. Geloofsovertuiging en rationele deducties gaan hand in hand. Binnen de denkwereld van het katholicisme zijn de onbevlekte ontvangenis en transsubstantiatie volstrekt logisch. Je kunt met een beroep op de evolutietheorie de meest krankzinnige dingen beweren (zie de eugenetica, waarvan de intellectuele aartsvader, Francis Galton, verkondigde dat het de religie van de toekomst moest worden). Je kunt met de Bijbel in de hand kruistochten beginnen, of de civil rights movement. En met de Koran in de hand kun je geweld tegen ongelovigen prediken, of een 'jihad van liefde' - het gebeurt allemaal.

  Maar Boudry blijft er, ondanks alle kritiek die hij over zich heen kreeg, heilig van overtuigd dat het nazisme minder gevaarlijk en haatdragend zou zijn dan het jihadisme, omdat geloof nu eenmaal in absolute termen denkt, en het rationele nazisme zakelijker zou zijn geweest: 'de mentaliteit bij de nazi's was die van een tuinier die naar onkruid kijkt. Dat onkruid moet verdelgd worden maar niet hartgrondig gehaat of gefolterd'. Alsof een koelbloedige moord met voorbedachten rade minder zorgwekkend is dan doodslag uit drift (het strafrecht oordeelt daar anders over).

  Het onverbiddelijke 'gij of ik'

  Ik vermoed dat Boudry zich niet heel grondig heeft verdiept in de nazi-ideologie (de metafoor van de onkruid wiedende nazi komt ook van Zygmunt Bauman), laat staan Mein Kampf grondig heeft gelezen. Want het boek waarin Hitler zijn ideologie met de wereld deelde, staat bol van de absolute vijandbeelden: 'Met den Jood kan men geen enkel compromis sluiten. Tusschen Jood en niet-Jood kan niets anders bestaan dan het onverbiddelijke "gij of ik"!' - ik noem maar even een klein voorbeeld. Want Hitler schilderde Joden consequent als duivels af, en dat bedoelde hij letterlijk. 'Indien de Jood met zijn marxisme de overwinning behaalt op de volkeren dezer wereld, dan zal een krans, gevlochten uit de lijken der geheele menschheid, zijn kroon zijn; dan zal deze aarde wederom, evenals voor millioenen jaren, van ieder menschelijk leven ontdaan, zwijgend haar weg door den aether gaan.'

  Share

  'Ik vermoed dat Boudry zich niet heel grondig heeft verdiept in de nazi-ideologie, laat staan 'Mein Kampf' grondig heeft gelezen'

  Hitler gebruikte in Mein Kampf en in zijn toespraken voortdurend religieuze beelden en redeneringen. De uitroeiingsoorlog tegen de Joden (daar heeft hij het in Mein Kampf al letterlijk over), was er volgens hem een van metafysische proporties, en het uiteindelijke doel van de arische mens (een constructie die uit allerlei occulte bewegingen voortkwam) was om het 'evenbeeld van de Schepper' te worden. En ja, tegelijkertijd was Hitler uiterst koelbloedig en pragmatisch - 'rationeel', zo je wil - in zijn uitleg van zijn politieke tactieken. Net als de propagandisten van IS en voorheen Al Qaida trouwens. Bin Laden verklaarde openlijk dat terrorisme een uiterst pragmatisch doel had, namelijk om de integratie van moslims in het westen tegen te gaan. Wat dat betreft voeren de PVV, Front National, Vlaams Belang keurig de moslimterroristische agenda uit.

  Boudry merkte in zijn interview met De Morgen wel weer op dat Hitler 'een christen' was. Dat is volgens mij een onterechte (en wederom verwarrende) typering van Hitlers religiositeit. In Mein Kampf propageerde Hitler een natuurreligie die de humanistische elementen binnen het christendom uitsloot (wat hij ook letterlijk zo benoemde), wel gebruikte Hitler christelijke termen om zijn nieuwe religie toegankelijk te maken (hij verklaarde openlijk dat het nazisme een nieuwe religie moest worden, die het christendom zou moeten vervangen). Rassenvermenging noemde hij bijvoorbeeld consequent de 'zondeval' en eenmaal bloedzuiver zou de Arische mens weer het 'evenbeeld van de Heer' zijn.

  Het argument dat Boudry aandraagt, dat in de IS-propaganda veel meer ruimte is voor wreedheid en marteling, duidt denk ik niet op een fundamenteel verschil met de nazi-ideologie. In de beginfase van de nazipartij, de 'Kampfzeit', werd terroristisch geweld wel degelijk openlijk verheerlijkt - ook door Hitler zelf. Toen de partij groter werd besloot Hitler dat het geweld een legitieme vorm moest krijgen. In Mein Kampf schrijft hij uitgebreid wat zijn overwegingen daarbij waren: losse terreuraanslagen waren te versnipperd. Geef het geweld een uniform, dan kan het ingezet worden om de politieke macht staatfähig te maken. Veroveren of de macht bestendigen, daar zit het verschil. De wreedheden van IS duiden veeleer op de kansloze positie waarin de terroristen zich bevinden. Het is machtsvertoon van de onmachtigen.

  Oorlogsromantiek

  Dus ja, er zijn wel degelijk zinnige vergelijkingen te maken tussen de ideologie van het moslimterrorisme en het nazisme. Beide zijn kruisbestuivingen tussen (pseudo-)religie en politiek. In mijn boek over Mein Kampf schrijf ik dat de propaganda van IS veel meer overeenkomsten heeft met het nazisme dan de retoriek van de PVV, Front National of Vlaams Belang: oorlogsromantiek, de verheerlijking van martelaarschap, de strijd van de underdog tegen een oppermachtige vijand, dezelfde complottheorieën over de Joodse wereldheerschappij.

  Maar degenen die de hele islam gelijkstellen met moslimterrorisme (ik doel hiermee trouwens niet op Boudry, die dat naar mijn weten nooit beweerd heeft, maar de discussie die op zijn interview volgde belandde al snel in deze hoek) ontkennen dat er binnen een religie van meer dan een miljard aanhangers meerdere stromingen en interpretaties bestaan - alle moslims die afstand nemen van geweld zijn in hun ogen geen echte moslims - wederom: een opmerkelijke overeenkomst met de opvattingen van de terreurplegers zelf. Ik heb na het geweld in Charlottesville nog niemand de haatideologie van de Ku Klux Klan met het hele christendom horen gelijkstellen, en dat het christendom daarom verboden moet worden.

  Boudry's kritiek op de vaak voorkomende neiging, om dat wat we gruwelijk vinden niet te willen begrijpen, om moslimterrorisme en nazisme als een onbegrijpbaar, mythisch kwaad te behandelen, deel ik van harte. Natuurlijk zouden we zinnige vergelijkingen moeten kunnen maken tussen verschillende ideologieën, geloofssystemen en genocides. Maar doe het alsjeblieft wel met wat kennis van zaken.

  Lees ook het antwoord van Maarten Boudry op Ewoud Kieft: "Nazisme en jihadisme zijn geen van beide vormen van 'zinloos geweld'.

  Bron https://www.demorgen.be/opinie/jihadisten-met-nazi-s-vergelijken-prima-maar-dan-wel-met-verstand-van-zaken-b804ee7b/?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_userid=a763f6b0-8f23-4f0a-bde4-b9f07051b763&utm_content=middag&ctm_ctid=&utm_source=demorgen

  **

  NADER BEKEKEN

  Oef! Was me dat ’n hele boterham. Met het ‘probleem’ ongeveer als het probleem met de vraag wat er nu beter is; boordje zonder kaas, of broodje zonder ham.

  De kern van het verhaal is dat wreedheid van alle tijden is, maar met telkens een andere naam. Telkens met een andere uitleg.

  Hitler haatte de Joden, maar eigenlijk viseerde hij Karl Marx, de bedenker van het ‘Goddeloos Communisme’, die een Jood was. Dat socialisme een zachtere vorm ervan is, ontging hem waarschijnlijk zo’n beetje. Resultaat: het ganse Joodse Volk diende ‘vrnichtigt’ te worden.

   

  Feit is wel, dat Hitler niet meer bestaat (buiten hier en daar wat verregende groepjes late volgelingen), en dat het moslim extremisme springlevend is. Vandaar dat klein probleempje, zijn alle moslims geperverteerden, of zijn die geperverteerde extremisten allemaal moslim?

  Kijk, persoonlijk verkies ik broodje-kaas. Want broodje-hesp veronderstelt eens te meer bmederig slachtwerk…

  *

  (Digitalia)

  31-08-2017, 15:30 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.10.001

  *

  10001 ZOVEEL EXCUSES

  En nog veel meer Is het me waard om na een kleine week gesukkel met de leguit op Tinternet weer in de gunst te komen van de lieve lezers en nog veel lievere lezeressen. Ik al het nooit meer doen. Beloofd.

  ‘Waregem Koerse’ zit er ook voor iets tussen, want de computer-technicus is na VIER dagen zwalpen maar tboven water gekomen deze morgen in de kleine uurtjes…

  Ja Ja, zo is men nu eenmaal in Waregem, de Stad van het Paard.


  31-08-2017, 14:12 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4269

  OP DE IJTKIJK

   

  *

  Het is een hele zaak om in onderstaand artikel tussen de bomen door, nog het bos te zien. Het is ook een werk van lange adem als men meteen wil luisteren naar hoe al die vogeltjes die men er hoort fluiten, zingen zoals ze gebekt zijn. Vooral als daar ook kleine kwakkels tussen piepen die zich verbergen tussen het riet …

  Wat er ook van weze, door licht of zelfs zwaarder te overdrijven , blijft de essentie veel beter tussen onze oren hangen.

  Wie niet horen wil, zal wel voelen

  *

  Westen op rand financiële instorting en uitbreken terreuroorlog’

  *

  ‘Russisch leger staat klaar om militair in te grijpen in Europa’

  Wij hopen met u dat dit niet meer dan een wilde complottheorie zal blijven.

  We hebben er lang aan getwijfeld of we er een artikel aan moesten wijden, maar hebben besloten dit alsnog te doen, onder de uitdrukkelijke waarschuwing dat het hier om onbevestigde bronnen en geruchten gaat, en het complottheorie-gehalte daarom hoog is. Desondanks zijn er ook volgens officiële analisten en commentatoren al geruime tijd signalen dat het Westerse financiële systeem op de rand van totale instorting staat. Walter Eichelburg van het veel gelezen Hartgeld.com verwacht dat deze supercrash mogelijk nog binnen een week, maar anders uiterlijk in september of oktober zal plaatsvinden. Deze instorting zal volgens hem gepaard gaan met het uitbreken van de lang gevreesde, door de elite gewilde islamitische terreuroorlog tegen de Europese bevolking.

   

  Eichelburg beroept zich op tal van soms hooggeplaatste bronnen in de financiële wereld, de politiek, het leger en de politie. Naar aanleiding van inside informatie van een ex-bankier, die zou hebben gezegd dat het ‘financiële systeem dood is’ en ‘dat was het dan!’, reageert hij dat de banken mogelijk aanstaande maandag al dicht blijven, en de terreuroorlog van duizenden door de Europese politiek naar onze landen gehaalde, als ‘vluchtelingen’ vermomde moslimterroristen dan zal losbreken. In zijn artikel van 20 augustus werd nog gesproken van eind september / begin oktober.

  Het zal enkele dagen duren voordat het leger kan of mag ingrijpen. In de tussentijd zullen minimaal enkele honderdduizenden Europeanen door de terroristen worden afgeslacht, verwacht Eichelburg. Het aantal slachtoffers zou ook eenvoudig in de miljoenen kunnen gaan lopen, omdat de banken en winkels dicht zullen blijven, en er al heel snel een tekort aan voedsel e.d. zal ontstaan. Volgens een Duitse bron zal het zelfs ‘erger worden dan tijdens de Tweede Wereldoorlog.’

  ‘Russisch leger klaar om in te grijpen’

  Van zijn Russische contacten heeft hij begrepen dat het Russische leger in de hoogste staat van paraatheid is gebracht, en bij de beginnende terreuroorlog en aanverwante totale instorting van Europa zal ingrijpen. Moslims in Europa beweren vaak dat ‘dit straks allemaal van ons zal zijn’, maar ze houden er geen rekening mee dat Rusland nooit een islamitisch, met kernwapens bewapend Europa zullen toestaan, omdat zij dan het volgende doelwit zullen worden.

  Jarenlang heeft het Kremlin geprobeerd om de economische en politieke banden met Europa aan te halen, maar de EU koos juist voor de agressieve Amerikaanse koers gericht tegen Rusland, en pro-islam / immigratie. Die keus voor een alliantie met de islam zal ons continent dermate zwaar gaan opbreken, dat het maar zeer de vraag is of we daar ooit van zullen herstellen.

  ‘Huidige politici naar strafkampen’

  Hoe dan ook, volgens Eichelburg zullen alle politici die de massale immigratie van grote aantallen jihadstrijders mogelijk hebben gemaakt, na afloop wegens volksverraad en hulp aan de vijand worden berecht en in strafkampen worden gestopt. Voor die tijd zullen de terreur zaaiende moslims tot op de laatste man worden uitgeschakeld of permanent naar hun thuislanden worden teruggeslagen.

  ‘Moslimaanval op Israël’

  Eichelburg vermoedt dat de terreuroorlog in Europa gepaard zal gaan met het uitbreken van een moslimoorlog tegen Israël, die wel eens op de Derde Wereldoorlog zou kunnen uitlopen. In de Verenigde Staten zullen de maatschappelijke spanningen kunnen uitbarsten in een nieuwe burgeroorlog.

  Complottheorie

  Tot slot benadrukken we nogmaals dat het om onbevestigde geruchten gaat, en dat Walter Eichelburg deze systeemcrisis de afgelopen jaren al meerdere malen vergeefs heeft voorspeld. Onder zijn artikel heeft hij op aanraden van zijn advocaat een disclaimer gezet waarin hij zegt dat zijn teksten ‘pure fictie zijn, die echter een morele waarschuwing zijn, en geen aanleiding voor ‘zieners’ zijn.’ Desondanks laten alle zorgwekkende ontwikkelingen in Europa zien dat een supercrash vrijwel niet meer te vermijden is, en bij ongewijzigd beleid vroeg of laat onherroepelijk zal komen.

  Xander

  (1) Hartgeld (Afbeelding: Hartgeld)
  (2) Hartgeld (PDF artikel)

  *

  NADER BEKEKEN

  Dat de verantwoordlijken van ak deze toestanden pas achteraf na een soort van Nürenberg II naar ‘strafkampen’ gaan, is geen goede zaak. Want het is altijd beter te voorkomen, dan te genezen. Ze gaan dus best voordien gezgde ‘kampen’ in. Of erger.

  (Digitalia)  31-08-2017, 13:38 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Archief per week
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 28/11-04/12 -0001

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!