NIEUW: Blog reclamevrij maken?
MET SNELTREINVAART DOOR DE DAGEN
Foto

Foto

Inhoud blog
 • 5060
 • 5059
 • 5058
 • 5057
 • 5056


  Foto

  Zoeken in blog


  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   

  Zoeken in blog


  VOOR WIE GRAAG EEN EINDJE MEERIJDT
  22-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5060

  *

  5060 - DE AYA SOFIA IN KOEKELBERG

  De Aya Romana in Koekelberg, het Istanbul aab de Zenne…

  *

  Brusselse regering erkent nieuwe moskeeën maar weigert parlement inzage in erkenningsdossiers

  https://www.vlaamsbelang.org/brusselse-regering-erkent-nieuwe-moskeeen-maar-weigert-parlement-inzage-in-erkenningsdossiers/

  *

  De Brusselse regering heeft eergisteren 20 Juli opnieuw twee islamitische gemeenschappen (moskeeën) erkend. Het gaat om

  de Raahma-moskee in Brussel Stad

  en

  de Annasr-moskee in Koekelberg.

  *

  In totaal telt het Brusselse gewest nu 19 erkende moskeeën.

  Deze erkenningen sluiten aan bij de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie van de Kamer naar de aanslagen van 22 maart. Daarin werd niet de strijd tegen moslimextremisme en islamterreur prioritair gesteld, maar wel de erkenning van zoveel mogelijk moskeeën. Een verslag mee goedgekeurd door onder meer de N-VA.

  Volgens de Brusselse regering heeft de erkenning een positief effect op de integratie en verhoogt de transparantie en de mogelijkheid tot toezicht. Dat dit absolute nonsens is bewijst het geval van de Grote Moskee in Brussel, al decennialang erkend. In de onderzoekscommissie naar de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016 bleek dat van daaruit miljoenen werden gespendeerd aan het uitdragen van een extremistische islamideologie in dit land.

  Blijkbaar beseft de Brusselse regering ook zelf dat er onder de erkende moskeeën in de hoofdstad heel wat extremistische moskeeën zijn. Of is er een andere reden waarom de Brusselse regering pertinent weigert de erkenningsdossiers en de adviezen openbaar te maken? Eerder reeds vroeg Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens deze dossiers op, maar tot op vandaag weigert de Brusselse minister-voorzitter Vervoort in te gaan op deze vraag.

   

  Opnieuw zal het Vlaams Belang de erkenningsdossiers van de 19 erkende Brusselse moskeeën opvragen. Indien de Brusselse regering opnieuw weigert in te gaan op die vraag zal hieraan het nodige juridische gevolg worden gegeven.

  *

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  *

  En daar blijft het dan bij. We babbelden wat. We maakten ’n plas. En alles bleef zoals het was. En neen, het zijn deze keer geen ‘sansculotten’, maar veel erger. De venteb draen lange rokken tot op de grod en de vrouwen zijn onherkenbaar gemaskerd. Een ding is er goed aan. De tussensoorten maken niet veel kans om te overleven.

  Dr toekmst is dus zonneklaar voor iedereen die het wil zien.

  Volgens mij had een of ander Grondwettelijk Hof zich al van in den beginne moeten uitspreken als de islam al dan niet, een ‘godsdienst’ is. Of als dat godsdienstig tintje maar opzetten om een veroveringsoorlog te voeren. Op voorwaarde dat die Rechters niet uitgekocht waren geweest, was het oordeel niet moeilijk te voorspellen. Kop er af, of ons aan hen onderwerpen, heeft niets te zien met geen enkele ‘God’, want het is des duivels.

  Gaat daarmee ‘ns naar den oorlog, om negertjes te bekren!

  Ten tweede, in de Grondwet inschrijven dat er in al die ‘gebedshuizen’ alleen een van de twee nationale talen mag weerklinken. In woord en beeld. De ‘preek’ zou moeten op tape opgenomen worden, en tot op elke letter nagagaan door de Staatsvuiligheid, die dat wel doet door het afluisteren van bijeenkomsten van Vlaams Nationalisten.

  Aangezien de Overheid dat heeft nagelaten in het verleden, en daarbij iedere dag volhardt in de boosheid, is kwaad opzet en medeplichtigheid dus bewezen. Op landverraad staat, in oorlogstijd, de doodstraf. Met wat we beleven is het iedere dag oorlog aanhuis…

  *

  Na WO I en vooral na WO II hebben alle niet-Flaminganten, de Belgicisten er alles aan gedaan om het Vlaams Bewustzijn bij de Burgers te vermoorden of te broodroven. Zowel letterlijk als figuurlijk. Maar telkens is de Vlaming weer rechtgestaan, lijkl de nieuwe IJzertoren in Diksmuide, hoger en sterkder dan ooit. van uit het puin herop gerezen..

  Wat nu aan de gang is, met de totale islamisering van Europa, past de Belgicisten samen met de Anti-Christenen, als gegoten. Ze bedoelen, met de truc van Luie Sjarel, d.i. het laten begaan, zowel de Kerk als het Flaingantisme uit te roeien.

  En onze politiekers, Vlaams Nationalisten, zeggen veel, maar doen niets. Of toch maar zeer weinig.

  Een beetje wakker schudden bij de volgende verkiezingen? Ja, ik ook blijf dit denken. Maar of het ooit al helpen? Verkiezingsbeloften? Is goed voor Amerikanen. Wijn Europeaen, zijn anders. Van leven van den hoop…

  **

  *

  Ik hecht meer geloof aan hetgeen de Pastoor vroeger leerde, ‘dat het Geloof zonder de werken, dood was’.

  Geen woorden maar daden!!!! Zij , de Roden, zongen het ons voor. En wij stonden erbij en keken ernaar.

  Het wordt dringend verzamelen blazen voor een beslissende laatste en Tiende Kruistocht naar ons eigen land!

  Gedaan dus met de andere wang aanbieden. Er moet op geklopt worden. En op de tafel geklopt!!!!!!

   

  22-07-2018, 17:06 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  21-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5059

  *

  5059 - FEESTEN OP HET STERFHUIS IS IMMOREEL

  *

  Aftands, geldverslindend en ondemocratisch

  Uitkijken op 21 juli

  **uli. Omdat het parlementair reces begint en ik dan tijd kan maken om met mijn dochtertjes een uitstapje naar de Efteling te maken. Niet alleen mijn kinderen blijken van sprookjes, prinsjes en prinsesjes te houden, er bestaan ook volwassen liefhebbers. Koningsgezinden die graag koekjesdozen kopen die gesierd worden door de charmante gezichtjes van de Saksen-Coburgs. Ook zij kijken uit naar 21 juli.

  De prinselijke kindjes zijn flink gegroeid


  En dit jaar worden ze extra verwend want het is een jubileumjaar: koning Filip zit vijf jaar op de troon. Royalty-watchers konden reeds hun hartje ophalen bij de uitgebreide bespreking van de nieuwe familiekiekjes in zowat alle reguliere media. De prinselijke kindjes zijn flink gegroeid, de roze blouse van Prinses Elizabeth staat enig bij haar witte broek met bloemenprint én het is dezelfde blouse die de toenmalige prinses Mathilde droeg tijdens de voorstelling van Don Quichotte in De Munt in 2010, …

  Ancien Régime

  Het is moeilijk te begrijpen hoe moderne mensen, die zich niet in de donkere Middeleeuwen wanen of in hun kindertijd zijn blijven hangen reële politieke macht wensen toe te kennen aan zoiets als een koningshuis. Een koningshuis is tenslotte per definitie antidemocratisch. Het is door de geschiedenis achterhaald, net zoals farao’s, vergoddelijkte keizers, harnassen, gladiatoren en de ridders van de Ronde Tafel. Koningshuizen zijn archaïsche resten die slechts in leven blijven door te parasiteren op het verleden. De monarchie is een aftandse, geldverslindende en ondemocratische instelling die niet thuis hoort in het Vlaanderen van de eenentwintigste eeuw.

  Komt daar in België nog eens bij dat onze familie Von Saksen-Coburg amper een band heeft met het land.

  Komt daar in België nog eens bij dat onze familie Von Saksen-Coburg amper een band heeft met het land waarover zij de scepter zwaaien. Koningin Elisabeth was Duits, haar moeder Portugees, Koningin Astrid Zweeds, Fabiola Spaans, Paola Italiaans, om er maar enkelen te noemen. En dan zwijg ik nog over stamvader Leopold I die hier tegen zijn zin terecht kwam omdat hij geen Koning van Griekenland kon worden.

  Royale dotaties

  Albert en Paola hebben geen zin om hun cruise in de wateren rond Corsica te onderbreken om in de feestvreugde van de nationale feestdag te komen delen. En in tegenstelling tot alle andere partijen zal voor het militaire defilé ook het Vlaams Belang, zoals elk jaar, in de koninklijke tribune ontbreken. Daarvoor hebben de Van Saksen Coburgs de voorbije twintig jaar namelijk iets te veel en iets te nadrukkelijk de zijde gekozen van de Franstalige minderheid in dit land, en zich feitelijk opgeworpen als koningshuis der Walen. Onze partij is evenmin de talrijke financiële malversaties in en rond de koninklijke familie vergeten, die een goede illustratie vormen van de instelling.

  De communautaire stilstand is een godsgeschenk voor koning Filip en de hele Belgische monarchie. Een debat over de rol, de toekomst en wat ons betreft het einde van de monarchie, mag niet op gang gebracht worden. Voor de anti-royalisten is brokkenprins Laurent een dankbare bliksemafleider. Maandenlang werd er gepalaverd over het al dan niet afnemen van een habbekrats van zijn dotatie, maar die sanctie is slechts bijzaak. Over de essentie werd door de meerderheidspartijen met geen woord gerept.

  In Vlaanderen is een meerderheid het erover eens – dat is veel fundamenteler – dat de dotaties van Laurent en Astrid persoonlijke gunsten met belastinggeld zijn. Dat is vandaag niet te verantwoorden. Om het met de woorden van Theo Francken te zeggen, uit een persbericht van 2013, van vóór hij regelmatig op de koffie ging op het paleis: ‘Dat met Laurent en Astrid de broer en de zus van de Koning een dotatie krijgen, dat gebeurt nergens anders. In andere monarchieën gaan die gewoon uit werken.’ Terecht, zijn partij beloofde daar iets aan te doen, maar die verandering is er niet gekomen. Integendeel, de koninklijke dotaties zijn er ondertussen alleen maar ‘royaler’ op geworden.

  Wanderlust

  Ook de reislust bij de koninklijke familie nam niet af. En dan heb ik het niet alleen over het luilekkerleven van het bejaarde koningspaar. Zij onderbreken de permanente vakantiepret enkel af en toe om gezondheidsredenen. Ook Filip reist graag en veel met Steven Vandeputs luchtmacht als reisbureau. In 2017 hebben zijn reisjes 116.736 euro gekost aan het leger. In 2015 stond de luchtmacht voor een kostprijs van 143.138 euro nog 26 keer in voor de vluchten van koning Filip. Dat is één vlucht om de twee weken, aan gemiddeld 5.505 euro per reis.

   

  De Van Saksen Coburgs mogen zoveel naar het buitenland gaan als ze willen, definitief voor mijn part, maar het is onaanvaardbaar dat zij vrolijk de wereld rondreizen op kosten van de belastingbetaler.

  Koninklijke splijtzwam

  De koning is niet langer ‘het cement van België’ maar eerder een splijtzwam geworden

  De Belgische monarchie heeft zich sinds de koningskwestie verzekerd van de steun van de Franstaligen door telkens weer hun kant te kiezen. Maar de relatie tussen Walen en de monarchie is niet meer dan een wankel en tijdelijk verstandshuwelijk. Rond de troonwissel bleek uit een peiling dat als België uit elkaar valt, meer dan de helft van de Walen (53%) kiest voor een republiek. Zolang België bestaat en de koning de Franstalige belangen verdedigt, mag hij blijven. De koning is niet langer ‘het cement van België’ maar eerder een splijtzwam geworden. Net door de politieke rol die hij vandaag speelt en de politieke keuzes die hij maakt

  Het is dus de hoogste tijd voor verandering ter zake. Hoog tijd om nu de eerste grondslagen te leggen van een republikeins systeem. Het enige democratische systeem. Dat wil zeggen dat wie door het volk wordt aangesteld op basis van verkiezingen ook door het volk moet kunnen ter verantwoording geroepen worden. Dat is onmogelijk bij een erfelijk koningschap, met koningen zonder enige legitimiteit. Monarchie rijmt immers niet op democratie. Ik hoop dan ook dat deze zevende koning meteen ook de laatste koning der Belgen zal zijn geweest.

  Genereuze transfer

  België is terminaal ziek. Dit land is even moe als de permanent op vakantie zijnde oude koning. Dit land heeft zuurstof nodig, ook al verglijdt het naar een onomkeerbare en kunstmatige coma. Om die reden vragen wij dat de deelstaten van het federale België het heft in eigen handen nemen om als spontaan en natuurlijk gegroeide entiteiten hun rol in Europa en de wereld te kunnen spelen. Het vraagt moed om deze stap te zetten, zeker in een periode waarin opgeklopte supportersgevoelens en sentimenten door het regime aangewakkerd en versterkt worden om de Belgische illusie overeind te houden. Vergis u niet, dat is een hype en hypes zijn zeer tijdelijk. Wie daarentegen nuchter en rustig, weloverwogen en zakelijk, vooruitziend durft denken, bewijst daar de burgers een grote dienst mee. En dat is precies onze politieke opdracht.

  Het Belgische huis is uitgeleefd, hoezeer de regering Michel-De Wever een en ander nog probeert op te lappen

  België heeft zijn tijd gehad. Een wereld- en volksvreemde koning – die ooit heel partijdig en uit zijn rol vallend zei dat het Vlaams Belang hem op zijn weg zal tegenkomen – zal het tij niet meer kunnen doen keren. Het Belgische huis is uitgeleefd, hoezeer de regering Michel-De Wever een en ander nog probeert op te lappen om de indruk te wekken hoe goed we in België wel bezig zijn.

  Het is tijd dat de Vlamingen en de Franstaligen hun eigen weg gaan, en wat ons betreft mag en moet dat zelfs in goede nabuurschap gebeuren. En als de Franstaligen dan zo gehecht zouden zijn aan een koningshuis, dan willen wij als Vlamingen dat alvast als genereuze en ‘royale’ transfer zeer graag naar hen overhevelen, kosten inbegrepen.

  *

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  *

  Vlak als uitgemeten met ’n waterpas, is dit artikel van Barbare Pas, Senator voor Het Vlaams Belang.

  Koel, beredeneerd, vooral met de 7de Editie van het ‘Vaderlands’ Vorstenhuis.Voor Vries, voor slavernij en voor het grootste onrecht ter wereld. Hangt volledig af of je Nederlandstalig of Franstalig bent of denkt het te zijn en, lijk Leterminator, in Voortdurende Aanbidding ligt voor de

  Place Pigalle…

  *

  Hebben die van Wallo/Brux, de verblinde in de weide huppelende konijntjes en ‘Staat’ die ooit de laatste ’Lidstaat’ van het Euro Nazisme zal worden, dan er nog nooit op gelet, dat de Lichtbak Parijs de hoofdstad is van een Republiek, met zonder een of andere halfgare aan de top? Ze nemen dus wel de lusten, maar niet de lasten ervan op.

  Persoonlijk vind ik ‘Heet Loze Vissertje’ met dat mooie molenarinnetje dat in haa deur kwam staan, ja staan, veel mooier dan de striptease van de Moulin Rpige, ‘qui tourne de ses ailes’…

  Daarom wens ik, op deze ietwat frissere zomerdag, aan iedereen toe, zo’n mooi molenarinnetje te mogen ontmoeten, en om dus, zoals Filip de Saksen Coburger, geen slag van de molen te krijgen.

  *

   

  21-07-2018, 12:37 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5058

  *

  5058 - HET IJS KRAAKT ONDER HUN VOETEN

  Nederlandse minister haalt uit naar multiculturele samenleving

  Gisteren19/7 om 14:33

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20180719_03623552

   

  Stef Blok,

  de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, krijgt een stortvloed van kritiek over zich heen nadat enkele filmpjes uitlekten waarin hij grote kritiek uit op de multiculturele samenleving.

  An der schönen blauen Donau

  *

  Blok was vorige week gastspreker op een besloten bijeenkomst in Den Haag voor Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties. Tijdens zijn spreekbeurt deed hij een rist erg ‘controversiële’ uitspraken over migratie, xenofobie en de multiculturele samenleving, zeker gezien zijn functie als hoogste diplomaat van Nederland.

  Zo zei hij dat hij ‘geen enkel multicultureel land ter wereld kent waar mensen vreedzaam met elkaar leven’, zette hij de voormalige Nederlandse kolonie Suriname weg als een ‘failed state, ten onder gegaan aan de etnische opdeling’ en zei hij dat ‘gekleurde mensen in Oost-Europa geen leven hebben’. Hij stelde verder dat het ‘waarschijnlijk genetisch is bepaald dat mensen niet kunnen omgaan met onbekenden’.

  *

  ‘Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont (...) en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken het niet’, daagde Blok het publiek uit.

  Verbolgen reacties

  Een van de aanwezigen filmde de uitspraken van Blok, en die opnames werden woensdag gepubliceerd door het Nederlandse onderzoeksprogramma Zembla.

   

  De oppositie reageerde verbolgen op de uitspraken, en noemde ze ‘onbegrijpelijk’ en ‘lomp’. Maar ook binnen de eigen VVD van Blok vielen harde woorden. ‘Niemand zal beweren dat Suriname een modelstaat is of dat migranten in Oost-Europese landen altijd vriendelijk worden bejegend, maar de minister had deze punten ook kunnen maken met een minder lompe woordkeus’, tweette partijgenoot Han ten Broeke.

  **

  Geen Blauwe Donau, maar een blauw spaarbekken.

  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

  *

  Verontschuldigingen

  Blok zich zag daarop genoodzaakt woensdag het boetekleed aan te trekken. ‘Ik heb mijn woorden niet goed gekozen en dat betreur ik’, zei hij over zijn uitspraken. ‘Ik had ook in besloten verband deze woorden niet moeten gebruiken. Dat gaan we ook niet meer doen.’ Hij voegde daar later nog aan toe dat die mededeling moest worden gezien als een verontschuldiging.

  Of die verontschuldigingen volstaan, moet nog blijken. NRC Handelsblad stelt vast dat de bewindsman geluk heeft dat de Tweede Kamer eerder deze maand met reces is gegaan. ‘Anders was hij ongetwijfeld al naar een verontwaardigd parlement geroepen om zich te verantwoorden’, schrijft de krant.

  Blok is pas sinds maart minister van Buitenlandse Zaken. Hij volgde partijgenoot Halbe Zijlstra op, die was betrapt op een leugen over een bezoek aan de Russische president Vladimir Poetin.

  *

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  *

  Ja, ik weet het. Spreken van ‘door het ijs vallen’ terwijl we buitenshuis al maanden lang door al die zomerhitte zo goed als rondom op droog zaad zitten, zou zelfs ’n dode doen verlangen naar wat friste. Maar dat niet alleen de poten van onder de stoelen van de ‘Euro-‘lovers’ weggezaagd zijn, maar dat de stoelen al tot aan de zitting in het water weggezonken zijn, is een feit. Het minste Brexit-windje zou hen kunnen omver blazen.

  *

  Heb ik dat goed gelezen? Die Minister BuZa gebruikte ‘de verkeerde woorden’ maar de boodschap bleef dezelfde?! Amaai m’n voeten, Gérard, en dat is dan de hoogste gezagdrager van het Binnenste binnenland van Nederland. Wacht eens! Hoe kwal Pim Fortuyn weer aan zijn einde? Was dat met een mes, of met en pistool, zoals Theo Van Gogh? Enfin, om het even. Want bij de Noorderburen verdient iedere lomperik die het anders ziet, op staande voet te worden electrisch terechtgestoeld.

  Maar deze man is als een blok graniet. Zelfs de Geert Wilders is iemand die beter op zijn woorden let. Dat onderhand bijna iedereen denkt zoals die man, is van weinig belang. Als het maar niet uitgesproken wordt, of neer geschreven.

  Hypocrisue, zegt U? Maar dat is nu echt eens LOMP, goede vriend. Bij ons in de Arteveldstede ‘sloat men daarvoor up joen mulle’.

  *

  Verlaten de ratten   dan al zo vroeg het zinkend schip? In ieder geval gaan ze ondertussen stil en in den donkeren bij de Poet op de koffie. Kwestie van tijdig ’n vluchtweg te hebben.

   

  21-07-2018, 10:14 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  20-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5057

  5057 - ZOT ZIJN DOET GEEN PIJN MAAR IS LASTIG VOOR DE MEDEMENSEN

  *

  Evnangelisch Kerk wil samen met Vaticaan nog meer migranten naar Europa halen

  19-07-2018 15:58

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/07/Evangelisch-Kerk-wil-samen-met-Vaticaan-nog-meer-migranten-naar-Europa-halen

  *

  Linksdictatuur in Duitsland: Recht totaal omgedraaid, vier Syriërs zouden één Duitser ‘uit noodweer’ hebben vermoord – Prominente historicus: Algemeen mensenrecht waarmee je naar ieder land van je keuze zou mogen emigreren, bestaat niet.

  *

  De Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) wil gaan samenwerken met het Vaticaan om de ‘noodreddingen’ op de Middellandse Zee te ‘reactiveren’, om zo nog meer migranten uit Afrika naar Europa te halen. Ondertussen worden in Duitsland vier Syriërs die een Duitser aanvielen en doodsloegen door een officier van Justitie niet vervolgd voor moord, omdat ze beweren ‘uit noodweer’ te hebben gehandeld.

  ‘Wij zullen verder overleggen met onze oecumenische partners hoe wij de druk kunnen verhogen, of creatieve oplossingen kunnen vinden,’ verklaarde Manfred Rekowski, de voorzitter van de EKD afdeling voor migratie en integratie. Rekowski was afgelopen week op Malta, waar de autoriteiten het illegale mensensmokkelschip Sea Watch aan de ketting hadden g gelegd.

  Ook heeft het mede door de EKD gefinancierde smokkelvliegtuig Moonbird op Malta een vliegverbod gekregen. Rekowski hoopt met behulp van het Vaticaan dit verbod van tafel te krijgen, zodat er ook per vliegtuig migranten naar Europa kunnen worden gehaald. (1)

  Prominente historicus: Emigratie naar land van keuze is geen mensenrecht

  De gerenommeerde historicus Heinrich August Winkler roept de EU op om onderscheid te maken tussen immigratie en asiel. ‘We moeten namelijk niet de indruk wekken dat er een algemeen mensenrecht bestaat waarmee mensen naar ieder land van hun keuze mogen emigreren,’ aldus Winkler, die erop wijst dat het redden van mensen in nood op zee ons er niet toe verplicht om ze dan ook maar gelijk een verblijfsvergunning te geven. In plaats daarvan moet Europa helpen om de problemen in de thuislanden van de asielzoekers op te lossen. (4)

  *

  Vier Syriërs vermoordden ‘uit noodweer’ een Duitse man?

  Eén van de beroemdste auteurs en historici die ooit heeft geleefd, de Rus Aleksandr Solzhenitsyn, destijds uitgesproken criticus van de Sovjet Unie, schreef dat een klassiek kenmerk van een linkse dictatuur het buigen van het recht is, waardoor daders tot slachtoffers worden gemaakt. Dat is anno 2018 exact de situatie in Merkels Duitsland.

  Vier Syrische migranten die in september vorig jaar een Duitse man aanvielen en vermoordden, worden hiervoor door een officier van Justitie niet voor vervolgd, omdat ze ‘uit noodweer’ zouden hebben gehandeld, ondanks het feit dat op beveiligingscamera’s duidelijk is te zien dat de agressie van de vier Syriërs –wier tijdelijke verblijfsvergunning al op 5 januari was verlopen- uitging.

  Het slachtoffer, Markus Hempel, had nota bene een integratieproject voor migranten opgezet. Hij wilde hen aan het werk helpen, maar de langste tijd dat één van de nieuwkomers wilde werken was welgeteld drie dagen. Immers, waarom werken als je ook alles gratis van de overheid en kerken kunt krijgen? (2)

  Weer een vrouw verkracht door migrant, bevolking raakt afgestompt

  Ondertussen gaan het geweld, de aanrandingen en verkrachtingen door migranten in Duitsland dagelijks door. Zo werd afgelopen zaterdag een 31 jarige vrouw in Landshut, die van het station naar huis liep, aangevallen en verkracht door een ‘atletische man met een zuidelijk uiterlijk’. De bevolking lijkt inmiddels te afgestompt te zijn om zich er nog druk over te maken, precies wat de gevestigde orde wil bereiken. (3)

  De Duitse regering heeft besloten dat –net als in Nederland - ook in de toekomst de herkomst van daders niet in de criminaliteitsstatistieken mogen worden opgenomen, omdat dit maar ‘stigmatiserend’ zou werken. Migranten die inmiddels een Duitse pas hebben gekregen, staan in deze statistieken sowieso als ‘Duitser’ te boek (4). Als de migrantenafkomst van daders wel zou worden vermeld, dan wordt duidelijk dat zij al jaren verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van vrijwel alle criminaliteit in heel West Europa.

  *

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  *

  Als zij die het kunnen weten, meehuilen met de wolven in het bos, wat staat er voor de gewone man en vrouw dan te doen?

  O Juist. Ja, het is een van hun eigen punten van het Geloof, “dat Hij zal wederkeren om te oordelen, de leebnden en de doden’… Geloof me, ik ben er niet gerust in. Want we beleven de solden-tijd van ons voorvaderlijk Geloof. Resêct ligt in de uitverkoop.

  Er worden zelfs, onder het oog van de zedenpolitie, expo’s georganiseerd van ‘kunstwerken’ met alle soorten menselijk afval in hun blootje. Aangeklede bewonderaars zijn niet toegelaten. Maar er komen wel uitgebreide reportages op het scherm…

  Heel inze Beschaving staat in de uitverkoopn want aan ‘verrijking’ toe.

  Om aan die hysterie van de asielzoekers ’n einde te maken, moet het gewoon zwaar strafbaar worden gesteld al die illegale helpen. Net zoals het ook misdadig is de drugmaffia     te helpen, moordenaars te verbergen of de prostitutie te promoten.

  Waarom wordt het ene bestraft en dat andere gepromoot?

  Als antwoord zou iedereen eens moeten nadenken wie daarbij baat heeft. Want ’n dief steelt ook niet om anderen een plezier te doen.

  Ikzelf zal geen enkel antwoord aan het papier toevertrouwen. Maar als er een inbreker tezelfdertijd een moord pleegt, dus twee misdaden op rij, dan is dat niet om volk naar zijn Kerk te lokken!

  Wie zei er ooit weer, dat de schuldige de hel verdiende, hij die zijn eigen kinderen stenen gaf om te eten, toen ze hel om brood vroegen?

  Zo vraag ik mij af, of dat spreekwoord van die molensteen om de hals in het diepste van de zee, of die nog wel telt?

  Ooit was er in West-Vlaanderen een Priester-Dichter die getuigde, dat een zedelijk volk een groot volk was. En hij werd vermoord door zijn eigen ‘Bazen’ die weigerden om hem in bescherming te nemen.

  *

  20-07-2018, 15:47 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5056

  5056 - FALLING INTO PIECES

  *

  Spaanse rechter weigert overlevering Puigdemont wegens ‘verduistering overheidsgeld’

  Vandaag19/7 om 13:46 Tweet

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20180719_03623539

  *

  WOORD HELEMAAL VOORAF

  Waarom de titel hier bovenaan in ’t Engels? Zeer eenvoudig, iedereen spreekt en verstaat die taal en daarenboven is ‘Falling into Pieces’ veel suggestiever. Men ziet, om zo te zeggen, de brokstukken vliegen.

  En natuurlijk bedoel ik de totaal verloederde, misbruikte en bedrogen Prinses, Europa, die we van de Oude Grieken of de Oude Romeinen hebben overgenomen. Het ding is dus al van jaren en is vooral, sedert WO II, in slechte handen gevallen.

  Het is één aanhoudende verkrachting, die, net als alle verkrachtingen door onze ‘Verrijkers’, nergens in de statistieken opgenomen mogen worden.

  Nu nog ’n Rechtvaardige Rechter op de kop tikken, en de Maagd Europa kan ’n zoveelste nieuw leven oprnemen. Niet Keizers, niet Koningen, niet Sultans of Maradjahs, maar de Burger is de Baas elk in eigen land. Soort bij soort elk in het eigen Land. Waatbij Vlaanderen weer van ons is.

  *

  Ik citeer hieronder integraal De Schandaard, maar hebdaarbij het tandengeknars achterwege gelaten. Was te opvallend.

  *

  De VRT*Tanghe zal deze avond het Nieuws brengen met tranen in de ogen en op Canvas/De Afspraak zal men, nagelbijtend, elkaar iedere keer het woord afnemend om hun afschuw uit te drukken voor deze verraderlijke Spaanse Rechter, erger dan de Bloedhond Alva….

  Fasten seatbelts. We are taking off….


  *

  De Spaanse rechter

  ****Pablo Llarena

  trekt het internationaal en Europees aanhoudingsbevel in, maar hij handhaaft het nationale. Dat betekent dat Carles Puigdemont in het buitenland zal blijven omdat hij in eigen land een ‘gezocht man’ is.

  Het is de tweede keer dat de Spaanse rechter Pablo Llarena het internationaal en Europees aanhoudingsbevel tegen Carles Puigdemont intrekt. Llarena wil vermijden dat Puigdemont aan Spanje wordt overgeleverd voor ‘verduistering van overheidsgeld’, dat is een delict dat veel minder zwaar wordt bestraft dan ‘rebellie’. Hij neemt die beslissing nadat het Oberlandesgericht in Sleeswijk-Holstein op 12 juli had besloten dat de afgezette Catalaanse minister-president niet voor rebellie kon worden overgeleverd, alleen voor verduistering van overheidsgeld.

  Op 5 december vorig jaar trok Llarena voor de eerste keer het internationaal aanhoudingsbevel tegen Puigdemont in. De Catalaanse politicus verbleef toen nog in België en de Spaanse rechter vreesde dat het Belgische gerecht de Catalaanse politicus niet zou overleveren wegens rebellie.

  Als gevolg van Llarena’s beslissing kan Puigdemont, als hij uit de handen van de Spaanse justitie wil blijven, niet terugkeren naar zijn land.

  Llarena heft ook de internationale en Europese aanhoudingsbevelen tegen de andere gevluchte politici, Antonio Comin, Luis Puig, Meritxell Serret, die in België verblijven en tegen Clara Ponsatí die in het Verenigd Koninkrijk is en tegen Marta Rovira, die naar Zwitserland is gevlucht.

  *

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  *

  Dus geen ‘verduistering van ‘Overheidsgeld’ dat voorheen door Madrid in Catalonia ontstolen was. Geen ‘rebellie’ meer. Normale democratie! Die Spaanse Rechter is een goed mens. Spijtig dat nergens vermeld wordt dat betrokken ‘opstandeling’ terugkeert naar Vlaanderen. Naar bij ons. Voor jet oog van de gehele wereld! Hij was er weliswaar ook veilig vòòr dat ‘Internationaal Arrestatiebevel’ omdat dit apenland, enig in de EU, niet uitlevert. Maar dat hij naar hier terugkeert is ‘n zegen voor ons eigen onafhankelijkheidsstreven. PVVërs van Geert Wilders, Baken Koerden, Bretoenen, Schotten, enz, enz, zullen met gretige ogen blijven toekijken. Voor zijn Eigen Volk heeft hij al de weg voor getoond door zonder bloedvergieten, de neuzen van alle Catalanen in dezelfde richting te zetten. De Tsjech Vaclav Klaus is hel zelfs voor geweest, met, onder deze man

  Vaclav Klaus

  de Fluwelen Scheiding in Tsjechoslowakije…om het land naar de Onafhankelijkheid te leiden. De vroegere problematiek van de ‘Sudeten Duitsers’ was meteen van de baan. Gewoon de meerderheid hebben. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. BDW moet eindelijk de uitgestoken hand van DeWinter aanvaarden, om dan samen met de nieuwe generatie Christelijken in het Vlaams Parlement eenzijdig de Onafhankelijkheid uit te roepen. Al de rest zal wel zichzelf oplossen!

  Waar we wel zullen moeten voor oppassen, is dat er geen Wallo.brus bevrijdingsleger op ons wordt afgestuurd. Gefinancierd door de de ECB en onder leiding van Mangain of van Di Pipo…. Met de bedoeling ons in zee te drijven…

  De democratische werkwijze is gekend. De toekomstige Nieuwe Leiders ook. Waarop wordt er gewacht?

  Wij, traditionalisten, smacjrn naar de jeropvoering van een Nieuwe Gulden Sporenslag…

  *

  20-07-2018, 11:24 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5055

  5055 - OVER HET ONDERSCHEID TUSSEN TWEE MATEN EN TWEE GEWICHTEN

  *

  Democraten beschuldigen Rusland van oorlogsdaad tegen Amerika

  18-07-2018 18:07

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/07/Democraten-beschuldigen-Rusland-van-oorlogsdaad-tegen-Amerika

  *

  Democratische parlementariër pleit voor cyberaanval op Russische banken en overheid.

  Terwijl de Westerse media zich vooral bezighouden met Donald Trumps veronderstelde ‘verspreking’ over het al dan niet inmengen van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen, zijn de Democraten, de massamedia en verder alles wat ‘links’ is op oorlogspad. De in realiteit volkomen onbewezen Russische inmenging in 2016 wordt zelfs een ‘oorlogsdaad’ genoemd, wat niet alleen extreem overdreven is, maar ook buitengewoon gevaarlijk. Het lijkt er dan ook sterk op dat het Amerikaanse establishment alsnog probeert om de onder beoogd president Hillary Clinton geplande Derde Wereldoorlog tegen Rusland te veroorzaken.

  Frances Townsend, voormalig Homeland Security en Contraterreur adviseur van president Bush en tegenwoordig top analist bij CBS News, twitterde gisteren dat ‘Putins aanval op de VS ons Pearl Harbor is. Het was een oorlogsdaad die we als zodanig moeten erkennen.’

  Na Perm Harbour (1945) volgde dan Hiroshima én Nagasaki….

  *

  Ook Politico sprak van een ‘oorlogsdaad door het Kremlin’.

  Marketwatch analist Rex Nutting sprak van een ‘Russische aanval op onze democratie, wat neerkomt op een oorlogsdaad.’ CNN presentator Chris Cuomo nam eveneens het woord ‘oorlog’ in de mond. De Democratische afgevaardigde Steve Cohen, die de in ongenade gevallen FBI agent Peter Strzok de hoogste onderscheiding wil geven, pleit er zelfs voor om terug te slaan door middel van een cyberaanval op de Russische banken en overheid.

  Officiële pers wil ons wanhopig in een oorlog storten’

  Gelukkig zijn er naast deze hysterische waanzin ook gematigde stemmen, zoals Business Insider redacteur Josh Barro, die vindt dat degenen die het nu over oorlog hebben ‘er niet echt bij nadenken wat dit betekent. Een oorlogsdaad vereist namelijk militaire actie.’

  Auteur Michael Malice herinnert eraan dat de ‘hack’ van Sony Pictures door Noord Korea destijds ook een oorlogsdaad werd genoemd. ‘We moeten niet onderschatten hoe wanhopig de gevestigde pers en de regeringen zijn om ons in een oorlog te storten.’

  Mogen landen nu ook de ‘oorlogsdaden’ van de VS vergelden?

  De meer dan terechte vraag op Zero Hedge luidt dan ook: ‘Is ieder land waar de VS zich inmengde in de verkiezingen nu gerechtvaardigd om terug te slaan vanwege onze ‘oorlogsdaden’?’ (1) Want als er één land is waarvan bewezen is dat het werkelijk overal de verkiezingen probeert te manipuleren, en als het even kan een ‘ongewenste’ regering omver te werpen (ook al is deze democratisch gekozen) en een marionettenregime van Washington te installeren – zoals in Oekraïne is gebeurd - is dat Amerika wel.

  ‘Russische trollen’?

  Gisteren werd er ook op sommige Nederlandse nieuwssites, waaronder NU.nl, weer eens op de inmiddels beruchte Russofobische wijze bericht over ‘Russische trollen’ die zouden hebben geprobeerd ‘de publieke opinie te beïnvloeden’ (2).

  Sinds wanneer is het verboden voor buitenlanders om hun mening te geven over bepaalde zaken in andere landen? Het antwoord: alleen als het om niet politiek correcte, dus conservatieve, rechtse en ‘populistische’ meningen gaat. Dan hebben deze media het ineens over ‘ongeoorloofde beïnvloeding’ door ‘trollen’. Ben je echter anti-Rusland, anti-Trump, pro-EU, pro-immigratie en pro-islam, dan is dat politiek-correct en valt het plotseling wèl onder de vrijheid van meningsuiting.

   

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  *

  Dedju! Is men daar bij de Democ Rats van de USA toch wel even vergeten, dat de Poet korte tijd geleden bewezen heeft dat hij een 7 x snelste atoomwapen bezit van de hele wereld. Maar dat hij dat slechts zal gebruiken om terug te slaan…. Hij heeft er niet een, maar verschillende honderden!

  Het zou goed zijn moesten de Europese Democ Rats even hun eigen (veel te) kort geheugen raadplegen… Meer hoeft er niet te worden gedaan om Trump gelijk te geven met zijn toenaderingspogingen bij datzelfde Rusland.

  In Amerika zijn ze daar ’n beetje dur de comprenuur! ‘Pay back’, voor wie het liever in zijn eigen moedertaal hoort, zodat het goed doordringt…

  De uitvinder van de Nobelprijzen…

  *

  President Vladimir Poetin moet, maar dan als Staatshoofd, zich 100 keer superieur voelen tegenover de uitvinder van het dynamiet, Alfred Nobel. Zonder dat plofpoeder zouden de oorlogen nog altijd uitgevochten worden met pijl en boog…

  *

  Bij ons, in de Lagere School stonden er op een bankje te pronk, een serie tinnen inhoudsmaten, van zéér groot tot zeer minuscuul, en een tweede serie gewichten met dezelfde uitstraling. Als ’n kameraadje dan een verkeerd antwoord had gegeven, wees de stok van de Meester altijd nar een van die uitgestalde pronkstukken, met de vraag uit welk vaatje zo’n stom antwoord wel gekomen was. En dan moest de dommerik alle maten een na een opsommen, om, tot jolijt van de hele klas, altijd uit te komen bij het vat van 5 Liter. Dat was Meester zijn manier om, gewichtig en belangrijk voor het verdere leven, de juiste maten te onthouden. Toen was inderdaad de schoolplicht nog maar tot 14 jaar. In de moderne pedagogie zou dat nu het opdoen van begripservaring heten.

  Over naar de Moderne Hoernalitiek.

  Ik geloof nooit dat er ook maar één van de hoernalisten van onze Staatsmedia zo’n lesbeurt zou overleefd hebben. Want Meester zag al zijn leerlingen even graag en hij spaarde de roede dus niet.

  Voor wat wij dagelijks voorgeschoteld krijgen bestaat er inderdaad geen vergelijkbare inhoudsmaat. Want er wordt altijd helemaal zonder maat noch getal geschreven of gerapporteerd. Zij herkauwen, tot honderd keer toe, wat hen van Overheidswege werd opgedragen.

  Ergens las ik, dat in Amerika ’n Franse Diplomaat zich kwaad had gemaakt op ’n standup comedian, die spotte, dat de bekerwinnaar van het WK Voetbal, niet Frankrijk was geweest, maar Donker Afrika.

  ’n Doordenkertje, ziet U. Maar het brengt U wel naar de uitdrukking ‘2 maten en 2 gewichten. Hoe ZIJN de zaken in werkelijkheid en hoe worden ze ons voorgestel

  Ja Ja, van oorlogsdaden gesproken….Tegenover criminele immigranten moeten wij, zoals Jomme Docks het wist te verwoorden; vergeveningsgezeid zijn. Tegenover het Eigen Volk niet.

  *

  20-07-2018, 06:25 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5054

  5054 - GE MOET HET MAAR KUNNEN UITLEGGEN

  *

  Trump: ‘Ik heb me versproken over Russische inmenging’

  Vandaag 18/7 om 00:53 door rdc, dgs | Bron: BELGA, FOX NEWS

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20180717_03620914

  *

  De Amerikaanse president Donald Trump heeft een bocht van 180 graden gemaakt en de conclusies over Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen dan toch aanvaard.

  Donald Trump heeft dinsdag gezegd dat hij de informatie van de inlichtingendiensten omtrent Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 aanvaardt. Maandag zei hij in Helsinki nog dat hij ‘geen grond’ ziet waarom Moskou zich zou hebben ingelaten met de verkiezingen. Tegelijk noemde hij de ontkenning van zijn Russische collega Vladimir Poetin ‘extreem sterk en krachtig’.

  Daarmee had de bewoner van het Witte Huis zich openlijk gekeerd tegen de inschatting van zijn geheime diensten en onderzoeksautoriteiten dat er wel degelijk een Russische inmenging was geweest. Daarvoor kreeg hij bakken kritiek over zich heen, ook van politieke zwaargewichten binnen zijn Republikeinse partij.

  Trump verduidelijkt nu dat hij tijdens de persconferentie had willen zeggen dat hij geen grond zag waarom de Russen zich niet zouden gemengd hebben met de verkiezingen. Maar door dat woord ‘niet’ te vergeten, kreeg zijn uitspraak ‘een tegengestelde betekenis’.

  ‘Ik aanvaard de conclusie van onze inlichtingendiensten dat Rusland zich in 2016 heeft ingelaten met onze verkiezingen’, klinkt het daags nadien. Maar ‘het zouden ook nog andere mensen kunnen zijn’.

  Tegenover verslaggevers in het Witte Huis herhaalde Trump wel dat de inmenging geen impact op het resultaat, zijn overwinning, heeft gehad. Hij hamerde ook nog op zijn ‘respect’ voor de inlichtingendiensten.

  *

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  *

  Ge werkt als hoernalist voor een kwal-krant als DS, en dan zit ge niet eens in nesten, zelfs niet al moet ge volharden in de boosheid. Een domme lapsus, zoals jullie dat nooit voorhebben, wordt dan ineens ’n haarspeldbocht recht den dieperik in. Lijk in de Tour de Zwans….

  *

  Komt daarbij, jullie grote Voorbeeld van de Amerikaanse fake-nerwszender. Als de fox de passie preekt, boer let dan op Uw ganzen…

  Maar is er soms iets meer aan de hand? Wat mij opvalt, is de gematigdheid vab de kwaadsprekerij waarmee Trump zich ineens behandeld ziet. De Media tonen hun tanden maar ze bijtten niet door. Daar zit meer achter. Want iemand die vandaag zwart zegt, en morgen wit, heeft zich alleen maar versproken… Dat wordt aanvaard, maar toch maken ze er een bocht van 180° van…

  *

  Ik antwoord U dat ik U geloof, maar daarbij het woordje ‘niet’’ ben vergeten te gebruiken…

  Of speelt den Donald opnieuw een spelletje ‘kat en muis’? Het muisje vliegt de kamer door en ziet alle kleuren van de regenboog. In afwachting van die ene scherpe klauw die haar uit haar lijden verlost.

  Een mens zou door het bos van Blauwe Bloempjes dikwijls niet eens de bomen meer zien….

  *

  Wat ik wèl geloof, is dat de President van de Verenigde Staten genen uil is.. In tegenstelling tot zijn slungelige voorganger, de lullende showverkoper van gebakken lucht. Trump zit met een bergketen hoger dan de Himalaya aan bewijzen tegen de C.C.C. (Clinton Clan Club) maar wacht het gepaste moment af om ze één voor één uit te spelen. Om dan genadeloos toe te slaan. Die geheime mails van Kletskous Clinton waren met speciale wensen naar een of andere moslim-entiteit zoals Iran en voor wat betreft het afluisteren en het maken van combines met bepaalde ‘duistere krachten in Russia, daar liggen de bewijzen slechts te wachten op de goede gelegenheid. Eerst het vòòr en tegen zorgvuldig afwegen, zoals elk goed zakenman. Die ‘club’ is nuet alleen één enkele ‘ton’ klinkerts maar ‘staat’ voor duizenden tonnen vergiftigde ‘clints’. Denk daarbij gewoon aan dat zenuwgas novitsjok

  van die ‘dubbelspion’ met die Russische naam in Salisbury, Sergej Skripal

  Ze meten Poetin dus met de eigen maat en denken hem zi stom te vinden als zijzelf zijn…Ge moet het maar kunnen uitleggen. En de Leugenpers aan Uw kant hebben…

  *

  PS

  Bij DS is de nennis van de engekse taal ook maar belabberd. Zij hebben nameijk de vertaling genomen die hen het best paste. Maar het was wel een totaal andere uitleg ‘loud and clear’ dan die van Trump zelf.

   

  20-07-2018, 04:45 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  18-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5053

  5053 - HET NET SLUIT ZICH

  *

  Hoorzitting: Hillary Clinton zond tienduizenden vertrouwelijke emails naar ´buitenlandse entiteit´

  **

  15-07-2018 14:24

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/07/Hoorzitting-Hillary-Clinton-zond-tienduizenden-vertrouwelijke-emails-naar-buitenlandse-entiteit

   

  *

  CIA klokkenluider levert enorme lading bewijs dat regering Obama illegaal Donald Trump en andere prominente personen liet afluisteren en bespioneren, en tevens dat de inlichtingendiensten hebben gerommeld met de verkiezingen in 2008 om Obama te laten winnen

  De vrouw die ondanks haar vele misdaden en bewezen verraad nog steeds door het complete ‘Deep State’ apparaat –inclusief de Westerse massamedia- wordt beschermd. (Afbeelding: Getty Images (2)).

  Uit de hoorzittingen met FBI agent Peter Strzok is gebleken dat Hillary Clinton meer dan 30.000 vertrouwelijke overheidsemails –waarvan minimaal ruim 100 van president Obama- naar een ´buitenlandse entiteit´ - niet Rusland, noch een met Rusland verbonden land – heeft gestuurd. Nog erger is dat toenmalige hooggeplaatste FBI officials, waaronder directeur James Comey zelf, besloten om niets met deze informatie te doen. Het bewijst andermaal hoe de Amerikaanse ‘Deep State’ al jarenlang de misdaden van de Clintons, waaronder het verraden van staatsgeheimen –gezien eerdere onthullingen vermoedelijk aan islamitische staten- , in de doofpot stopt.

  Niemand minder dan de hoogste toezichthouder op de inlichtingendiensten (ICIG), Chuck McCullough, bracht destijds zowel Strzok als Justitie topambtenaar Michael Horrowitz op de hoogte van het enorme, door Hillary Clinton veroorzaakte veiligheidslek. Horrowitz belde McCullough niet eens terug, en uit Strzoks sms’jes bleek vorige maand dat hij Donald Trump intens haatte, en er alles aan zou doen om ervoor te zorgen dat niet hij, maar Hillary president zou worden.

  Dat zal de reden zijn dat Strzok besloot om tijdens zijn onderzoek het sturen van meer dan 30.000 vertrouwelijke staatsemails van Hillary Clintons privé server naar een ‘buitenlandse entiteit’ die niet op de goedgekeurde distributielijst stond, gewoon te negeren. Inmiddels is vastgesteld dat die entiteit niet Rusland is, noch op enige wijze verbonden is aan het Kremlin.

  Topofficials dreigen toezichthouder bewijs tegen Hillary niet openbaar te maken

  Tijdens de hoorzitting beweerde Strzok zich de inhoud van zijn gesprek met ICIG McCullough ‘niet te kunnen herinneren’, maar aan zijn maîtresse Lisa Page (tevens werkzaam bij de FBI) sms’te hij destijds ‘Holy Cow... Als de FBI dit heeft gemist, wat dan nog meer? Help me je te herinneren om de met C gemarkeerde (= confidential, vertrouwelijk) emails die wij (= de ICIG) hebben gevonden te markeren. Het ministerie van Justitie was hier erg bezorgd over.’

  De -door Obama aangestelde- McCullough verklaarde vorig jaar november tegenover Fox News dat hij door de Directeur Nationale Inlichtingen, James Clapper, alsmede zeven senatoren werd gewaarschuwd om het door hem gevonden bewijs tegen Hillary Clinton ‘vanwege de politieke gevolgen’ niet openbaar te maken. Wat hij daarna ook probeerde, hij stuitte in het Congres enkel op kritiek en vijandigheid. ‘Ik had juist verwacht dat ze blij met me zouden zijn, en me hadden beschermd.’

   

  Klokkenluider: Onmogelijk dat Hillary niet wist van geheime documenten

  Eerder was er al een andere klokkenluider die keihard bewijs gaf tegen Hillary. In januari 2016 overhandigde een (voormalige) topambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken (waarvan Hillary minister was geweest) een brief gericht aan directeur James Comey waarin ze beschreef hoe Hillary Clinton welbewust verkeerd omging met overduidelijk vertrouwelijke en geheime overheidsdocumenten. In de brief schreef de ambtenaar onder meer dat ‘het bewijs dat ik u ga geven, samen met wat u al heeft, tot veroordelingen van veel betrokken personen zou moeten leiden.’

  De vrouw verduidelijkte dat het onmogelijk is dat Hillary Clinton niet wist dat de emails met de ‘C’ van ‘confidential’ waren gemerkt. De documenten staan namelijk bol van de ‘C’ classificaties, zelfs aan het begin van iedere aparte paragraaf. Het is om deze reden tevens onmogelijk dat de documenten op het moment dat ze werden geschreven ‘niet geheim’ zouden zijn geweest, zoals Hillary Clinton altijd heeft beweerd.

  Regering Obama liet illegaal prominente Amerikanen bespioneren

  Dan was er ook nog CIA klokkenluider Dennis Montgomery, die in 2015 het kantoor van de FBI in Washington binnenwandelde met 47 harde schijven en 600 miljoen pagina’s met informatie waaruit bleek dat toenmalig zakenman Donald Trump en tal van andere prominente Amerikanen –waaronder de hoofdrechter van het Opperste Gerechtshof- illegaal door de regering Obama en de door hem aangestelde leiders van de federale- en inlichtingendiensten werden afgeluisterd en bespioneerd. Er was sprake van een ware ‘Orwelliaanse Big Brother’ inbreuk op de privacy van Trump en talloze anderen.

  Gerommeld met verkiezingen 2008

  Montgomery zei tevens dat de inlichtingendiensten hebben gerommeld met de uitslag van de presidentiële verkiezingen in 2008 in Florida, om te zorgen dat deze cruciale staat in handen van de Democraten zou vallen, waardoor Obama zou winnen. In maart 2017 vroeg de CIA klokkenluider onder begeleiding van zijn advocaat aan de voorzitter van het parlementaire comité van Justitie wat er met het door hem aangeleverde bewijs was gedaan, maar hij werd simpelweg weggestuurd.

   

  Ook hieruit blijkt wederom de intense, tot de hoogste lagen doorgedrongen corruptie en machtsmisbruik van de Amerikaanse ‘Deep State’ rond de Clintons, Obama’s en Bushes, die –mede met hulp van officieel EU-partner George Soros- behalve de media ook het grootste deel van de gerechtelijke macht, alsmede de FBI en de CIA onder hun controle hebben gekregen. Dat complete apparaat wordt nog steeds ingezet om Hillary te beschermen, en vooral om Donald Trump alsnog ten val te brengen.

  *

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  *

  Het net sluit zich en bij de Democ Rats gaan ze elkaar seffens de kop afbijten om het eigen leven te redden. CIA en FBI onder Obama waren één pot nat; broertjes in crime. Al Capone heeft er niets aan.

  Clinton & Obama, Bonny and Clyde…

  *

  En neen, ik weet ook dat dromen geen werkelijkheid zijn. Maar toch staat de werkelijkheid op het punt als in ‘n droom te veranderen. Clinton, samen met Obama, wegens Land- & Hoogverraad achter tralies in voorlopige hechtenis genomen. In verzekerde bewaring. Zodat ze niet kunnen gaan lopen. En na het vonnis beiden samen en naast elkaar, in hetzelfde beddeke ziek, naar de elektrische stel……

  De gevolgen zijn, eenmaal Trump de bewijzen op tafel heeft gebracht, niet te overzien. Amerika wordt dan, voor het eerst nadat Christoffel Columbu hen heeft ‘ontdekt’, voor de tweede keer De Nieuwe Wereld.

  Niet toevallig voer Christoffel Colombus met de SANTA MARIA, nadat hij in Lissabon de Bazen had overtuigd, neen niet door potten te breken, maar wel, tot ieders verrassing, door dat kippenei rechtop te zetten.

  Twee kleine details die Trump zouden hebben kunnen inspireren…

  *

  De Pittemse ‘Zotte Maandag’ indachtig… Een zotte gedachte natuurlijk, maar als Trump de oorlogsdreiging van Noord Korea heeft kunnen afwenden, waarom zou hij dat dan niet hebben gekund met zijn eigen landgenoot Adolf Hitler? In de veronderstelling natuurlijk dat die toen al geboren zou zijn geweest…

  Ja, inderdaad, er zit een enorme stapel logica in hetgeen wij dagdagelijkls meemaken. Obama sluit een deal met Iran, op voorwaarde dat die stoppen met hun nucleaire proefnemingen. En zie, de dag nadien worden er Iraanse atoomgeleerden gespot in Noord Korea. Trump zegt later die Obama-deal op en zie,, op slag is Noord Korea genezen van die nucleaire koorts…. De ‘handelsakkoorden wijzigen zich van kamp…Voor het eerst in meer dan 50 jaar heerst er vrede in Korea, en is de islam in Iran de pineut…

  Natuurlijk statt Trump meteen in het oog van de storm… Alle ogen van heel de wereld zijn voortaan op hem gericht en dus kan hij eindelijk zijn missie, de wereldvrede zonder de slam, ter harte nemen….

  Maar dan ontstaat er tumult. Wereldwijd slaan de Democ Rats in paniek. Het is alle hens aan dek, want hun machinaties dreigen uit te komen. De islam invasie wordt gestopt, ja zelfs terug gedraaid vooral in Nood- en Oost Europa maar zeer specifiek in Rusland. Ergo, Italië, volgens Generaal Eisenhower, ‘de zachte onderbuik van Europa’ gaat regelrecht in het offensief. Met aan het hoofd, de trouwe strijdmakkers van het Vlaams Belang, de Lega.

  En dn is het kot te klein…

  In Broeksèl beginnen, door het bazuingeschal heel in de verte, de muren te wankelen……. Het liederlijk leven van de hoogste Leiders komt in opspraak. Trump wordt verweten deze NAVO Top te hebben doen mislukken. Is zelfs zonder boe of ba daar vertrokken. Want zie, daar zouden juist nagels met koppen worden geslagen, door maar liefst 3 nieuwe ‘Lidstaten’ in één keer erbij te nemen. Waarvan twee puur islam-landen, plus Oekraïne, de natte droom van alle gangsters van het genre Verhofstadt….

  Iedereen zou onderhand moeten weten van waar de wind komt…Maar de EU is koppig, enin de kwal-media blijven de Blauwe Bloempjes komen..

  *

  Lieg en blijf liegen, altijd blijft er wel iets van over….

  *

  18-07-2018, 10:11 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5052

  5052 – DUS MET DE KRAMP IN HUN VINFEERS MAAR VOORAL IIJ HUN EDELE DELEN

  *

  ‘Een Amerikaanse president geeft zijn eigen land de schuld voor Russische agressie. Schandelijk

  Vandaag 17/7 om 00:39 Foto: Photo News

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20180716_03616343

  *

  President Trump kreeg tijdens een gezamenlijke persconferentie met Russische president Poetin een vraag over de mogelijke inmenging van Rusland tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. ‘Poetin zegt dat hij het niet gedaan heeft’, was zijn antwoord.

  ‘Ik herhaal dat Rusland op geen enkele manier heeft geprobeerd om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden’, zei Trump tijdens de persconferentie. Een journalist vroeg hem achteraf hoe de bevindingen van de FBI, die twaalf Russen aanklagen voor het hacken van computers van de Democraten, pasten in zijn antwoord.

  ‘Ik heb een groot vertrouwen in mijn veiligheidsdiensten, maar president Poetin heeft dat zeer sterk ontkend’, zei Trump. ‘Ik zie geen reden waarom Rusland verantwoordelijk zou zijn.’

  Kritiek Republikeinen

  Door die uitspraak krijgt Trump veel kritiek, zowel van Republikeinen als van Democraten. John McCain, voormalig Republikeins presidentskandidaat, zei dat ‘de ontmoeting in Helsinki een tragische fout was’. ‘De schade die de naïviteit en het egoïsme van Trump teweegbrengt is moeilijk te meten’, aldus McCain. ‘Het was een schandelijke vertoning.’

  'De president moet beseffen dat Rusland onze bondgenoot niet is', zei Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Paul Ryan. 'Het lijdt geen twijfel dat Rusland zich gemengd heeft in onze verkiezingen en nog altijd probeert om de democratie hier en de rest van de wereld te ondermijnen. De VS moeten Rusland verantwoordelijk stellen en een einde maken aan deze gemene aanvallen op de democratie.'

  ‘Ik had nooit gedacht dat een Amerikaanse president zijn eigen land de schuld zou geven voor Russische agressie. Dit is schandelijk’, tweette Jeff Flake, Republikeinse senator.

  Ook bij de Democraten weerklinkt kritiek. ‘Een Amerikaanse president die de kant kiest van Rusland en tegen de Amerikaanse entiteiten ingaat, is gevaarlijk en zwak’, zei senator Chuck Schumer.

  'Onderzoek is een ramp'

  Volgens Trump is het onderzoek naar de inmenging in de presidentsverkiezingen een ramp geweest voor beide landen. ‘Dit heeft een negatieve impact gehad op de relatie tussen de twee grootste kernmachten in de wereld.’ Trump is ervan overtuigd dat hij op eigen kracht won. ‘We voerden een briljante campagne en dat is waarom ik president ben’, aldus nog Trump. Poetin wou dat Trump won, omdat hij zo hoopte de relatie met de VS te herstellen. ‘Ik wou dat hij president zou worden, want hij zei dat hij de relaties met Rusland wou normaliseren’, zei Poetin dan ook.

  Donald Trump heeft naar eigen zeggen 'een immens vertrouwen' in de Amerikaanse inlichtingendiensten, verduidelijkte hij maandagavond op Twitter. 'Zoals ik vandaag en al zovele keren eerder heb gezegd, heb ik een immens vertrouwen in mijn inlichtingenmensen', tweette de Amerikaanse president. 'Maar ik erken ook dat, om een betere toekomst te bouwen, we ons niet alleen op het verleden mogen focussen. Als de twee grootste kernmachten van de wereld moeten we met elkaar kunnen opschieten.'

  Beide presidenten spraken elkaar tijdens een bilaterale top, maandag 16 uli 2018 in de Finse hoofdstad Helsinki. De Russische president noemde de gesprekken ‘succesvol’ en riep beide landen op om meer samen te werken in de toekomst.

  Vandaag om 04:24 Poetin geeft Westen de schuld van slechte betrekkingen

  Gisteren om 22:12 Russische spion opgepakt in Amerika

  Gisteren om 16:51 Trump ‘reset’ de relaties met Rusland

  *

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  *

  U houdt het niet voor mogelijk, maar in ieder woord herken ik de Ouaarde ouielfriede, de vriend van wijlen de (bijna) H. Koning Boudewijn. Wilfried Martens was de naam, die het vermocht, in naam van de o zo Christelijke Kontlikkers, ons verworden poolitiek systeem betittelde als de ideale vorm van de Op Maat Voorgeschreven Democratie zoals de Elite dat wilde. Met de nodige Blauwe Bloempjes daarbij om eenieder wat wijs te maken, introduceerde huij het begrip van de Geleide Democratie’.

  *

  En dat het nu juist de vroegere AVV-VVK Krant van de vroegere Hitler Junge (André Leysen) moet zijn, die in dat ‘Leiden’ het voortouw moet nemen! Het is de regeringsvorm die van boven af voorgeschreven staat. Niet die waarvoor de kiezers gekozen hebben.

  De wraak zal zoet zijn!

  *

  En toch zullen ze op een mooie dag, zich, al was het maar om den brode, bij de werkelijkheid moeten neerleggen. ‘The game is over’. Er werd jarenlang geprobeerd om vals te spelen, maar den Trump is hen voor geweest.

  Net als in het oerwoud, moeten de breedsmoel kikkers wijken voor de trompettende Koning van de Wildernis. Het is gewoon een natuurwet. In de lendenen gegrepen door zijn klauwen, vliegen die gewoon al sparelen met armen en benen, de lucht in, in een baan rond de aarde.

  Deel 2 van het verhaal moe nu nog komen. Wij willen allemaal onze eigen landen terug. In Helsinki heeft Trump de aanzet gegeven door de schuldigen aan te duiden. Eenmaal terug thuis, moten nu de bewijzen op tafel komen.

  *  18-07-2018, 08:03 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  17-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5051

  5051 - DE BAZUINEN VAN JERICHO

  *

  *

  Dat van die bazuinen die de muren van de in te nemen stad Jericho die het Godsvolk in de Bijbel deden instorten, is een vergelijking op het lijf geschreven van de tegenwoordige tijd. De wapens zwijgen en er wordt gewoon geblazen en gespeeld op de balalïka….

  Na deze eerder symbolische muren, van Jericho, volgde in 1989 de Val van die ene Berlijnse Muur.

  *

  In Italië spreekt Mateo Salvini nu van de Val van de Brusselse Muren.

   

  Westerse elite doodsbang dat Trump en Putin pad naar vrede en samenwerking inslaan

  16-07-2018 14:12

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/07/Westerse-elite-doodsbang-dat-Trump-en-Putin-pad-naar-vrede-en-samenwerking-inslaan

  *

  NAVO-Top ‘moest’ mislukken om Russo-fobische hysterie in Westen overeind te houden

  Trump en Poetin bij de historische ontmoeting van vandaag, maandag 16 Juli 2018 in Helsinki

  *

  Stel je voor, vrede en samenwerking met Rusland – dat moeten we niet hebben. Dat is ongeveer de strekking van de houding van verreweg de meeste politici en media in Europa en Amerika. Omdat het overgrote deel van de burgers argeloos in de flagrante media-leugens over het ‘bewezen’ neerhalen van MH17 en de ‘annexatie’ van de Krim door Rusland is getrapt, staan ook zij heel sceptisch tegenover de topontmoeting tussen beide wereldleiders in Helsinki. Ook tijdens de recente NAVO top bleek wederom dat de gevestigde orde Trump en zijn onorthodoxe aanpak haat.

  Het demoniseren van Putin en Rusland via de media is al jaren een obsessie geworden in het Westen. Overigens stelde Trump al tijdens zijn campagne dat het zijn doel was als president betere betrekkingen met Rusland aan te knopen, die door het beleid van zijn voorganger Hussein Obama compleet waren verziekt, tot op het randje van een Derde Wereldoorlog (in september 2013) zelfs. Tijdens diezelfde campagne vergeleek de gedoodverfde winnaar Hillary Clinton Putin juist met Hitler.

  *

  De ‘Deep State’ in Washington en Brussel was ook bepaald niet blij met de topontmoeting tussen Trump en de Noord Koreaanse leider Kim Jong-un. Vrede in Korea en vrede met Rusland zou het mogelijk maken om het monstrueuze Amerikaanse defensiebudget van jaarlijks vele honderden miljarden dollars substantieel te verlagen, en het uitgespaarde geld in de economie en de samenleving te steken. Dat zou echter wel betekenen dat een aanzienlijk deel van de ‘Deep State’ zijn positie, macht en geld zou verliezen.

  Daarom werd en wordt er nog steeds hysterisch gereageerd op iedere poging tot toenadering tot ‘dictator’ Putin, ook al moesten zelfs diens grootste vijanden toegeven dat het inmiddels afgesloten WK voetbal in Rusland tot in de perfectie, en zonder ook maar enige wanklank is verlopen. Supporters van over de hele wereld maakten en ervaarden zonder uitzondering in alle Russische steden een geweldige sfeer, en ontdekten dat het ‘grote boze Rusland’ zoals geschetst door de media en politiek niet bestaat.

  *

  Top ‘moet’ een mislukking worden

  Overigens zullen zowel Trump als Putin op hun hoede zijn om de top niet tot een ‘te groot’ succes te maken. Over veel zaken ‘moeten’ ze het voor hun eigen achterban vermoedelijk oneens blijven, zoals over Oekraïne en de Iraanse betrokkenheid in Syrië, en in de VS ook over de in realiteit allang ontkrachte ‘inmenging’ van de Russen in de verkiezingen van 2016. Tevens is men bang dat Trump overweegt om de sancties tegen Rusland geleidelijk op te heffen, dus zal er hoe dan ook alles in het werk worden gesteld om de top tot een mislukking te verklaren, of indien er wel baanbrekende afspraken worden gemaakt, zelfs tot een ‘verraad’ van het Westen door Trump.

  De pers zal hoe dan ook alles doen om de top in een negatief daglicht te plaatsen, en ieder ‘verkeerd’ woord aangrijpen om het bij voorbaat tot een mislukking, of tot een ‘bewijs’ van Trumps ‘samenzwering’ met Putin te presenteren. Mogelijk zijn er zelfs ‘hot mic’ incidenten, zoals deze, toen


  een eerdere president van de VS

  werd betrapt op het op kruiperige wijze samen te spannen met een Russische leider. O wacht... dat was (en is nog steeds) de verlosser van het liberale Westen, die nog steeds geen enkel kwaad kon en kan doen.

  *

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  Niemand van ons kan, als kritische Burger, ooit de beelden vergeten hoe het Gentse Liegebeest, dik ingeduffeld tegen de winterse vrieskou, in Kiev de Oekraïners ging opjutten om in opstand te komen en dus de kant van het Rood-Blauwe Westen te kiezen. Tegen Rusland. Om dus te bijten in de hand die hen veiligheid en eten gaf… Men mocht hem gerust geloven: Hij had nog nooit van z’n hele leven gelogen: de manna zou meteen recht uit de hemel in hun open monden vallen.

  Verhofstadt in Kiev, in opdracht van de toen nog onbekende want verzwegen ‘Deep State’, werkend aan zijn carrière.

  *

  Ja, de ‘rats’, veilig geborgen aan de overkant der oceaan, wilden nog min noch meer nieuwe ‘incidenten’ met Rrusland uitlokken en gaan rommelen in hun achtertuin moest genoeg zijn om de NAVO in het geweer te jagen. Wat, tot het aantreden van President Trump, nog op het punt stond te lukken ook…

  Het is ook historisch juist, te stellen, dat Oekraïne nog altijd verkeerdelijk denkt, dat Moskou gelijk staat met het begrip ‘Sovjet’-dictatuur. En daar heeft Halfgod Obama handig gebruik van gemaakt. Na het vreedzaam e gedisciplineerd voetbalfeest (anders dan in Parijs!) van dit Wereld Kampioenschap in Rusland, maar vooral na de historische ontmoeting in Helsinki tussen de Presidenten Trump en Poetin, zullen die nu wel anders moeten denken.

  Ook hun wens om bij de NAVO te mogen komen, of zelfs bij de Europese Unie, mogen ze nu wel voorgoed klasseren bij de andere dossiers ’Hopeloze Zaken’. Maar ze zijn wel van voorzien van goedkoop Russisch aardgas.

  Zoals het klokje thuis tikt, zo tikt het nergens…

  Geen wonder dat o,ze Staatsmedia en hun Bazen op hun achterste poten dansen. Want ze voelen de grond onder hun voeten wegzinken.

  Het worden dis, voor de man in de straat en zijn Lisa, andere en betere tijden. Rusland, deel van Europa, is doorheen de Geschiedenis, altijd de trouwe bondgenoot van het Westen geweest. Ook bij ons was en is dat bij veel kleine mensen het geval tijdens de bloeiperiode van het Marxisme. Met o.a. Che Guevara, Nelson Mandela en Fidel Castro in de hoofd-drollen. Hun ‘sociaal democratische’ houding tegenover Poetin, die het Sovjet Systeem van tafel veegde, is dus voor alle Democ Rats ’n beetje verstaanbaar ui te leggen.. Zij bashen Poetin uit wraak dat hij in zijn land zowel de zaligmakende islam weigert als het Marxisme van de Dood..

  Eenmaal Het Westen dat doorgrondt, mogen we onze Beschaving als (op het nippertje) gered zien.  17-07-2018, 12:37 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5050

  5050 – JA, ‘T ZIJN DROEVE TIJDEN LS HET OORLOG WORDT

  *

  Hieronder krijt U twee verhalen voor de prijs van één. Beide letterhelden bespreken de Iraanse oorlogsdreiging elk van uit hun eigen standpunt. De vroegere AVV-VVK Krant brengt, als naar gewoonte, het ‘verdraaide nieuws en de meer betrouwbare sociale media brengen de échte zonneklare feiten.

  De tegenstrijdigheden springen er dus zò uit. Maar één ding is zeker: de ‘Sociale Media’ zijn er gekomen omdat 95% van de krantenlezers geen achterlijke domoren zijn…

  De werkelijke reden van de Iraanse hoogmoed is … het jaar Onzes Heren 2015. De meesterlijke nucleaire del van Iran met het Amerika van de Halfgod Obama. Dat heeft de fanatieke islammerij vleugels gegeven. En dat is waaraan Trump, door die deal op te heff

  *

  Iraanse regering voor crisisoverleg bij opperste leider

  Vandaag 15/7 om 14:10

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20180715_03614292

  *

  Iraans president Hassan Rouhani. Foto: AFP

   

  De Iraanse opperste leider Ali Khamenei

  heeft president Hassan Rohani en de rest van zijn ministers ontboden voor een crisisoverleg in zijn residentie. Dat meldt nieuwssite Alef zondag.

  Volgens Alef wil Khamenei de financiële crisis in het land bespreken met de regering. Omdat alle ministers ontboden werden, sluiten waarnemers niet uit dat Khamenei de president zal vragen af te treden.

  Hardliners in het land verwijten

  Hassan Rohani

  zich misrekend te hebben bij het afsluiten van de nucleaire deal van 2015, en na de Amerikaanse uitstap uit dat akkoord Iran in een crisis gestort te hebben.

     ‘Iran heeft nu drie opties’

  Hoe reageert Iran op Trumps uitstap uit het nucleaire akkoord? Ideologische overtuigingen staan tegenover economische bezwaren.

  ‘De Iraniërs hebben genoeg van de valse, corrupte Allah’

  De Nederlands-Perzische schrijver Kader Abdolah ‘trilde van jaloezie’, toen hij het protest zag in talloze steden in zijn Iran, het geliefde vaderland dat hij in 1985 gedwongen is ontvlucht. Deze opstand kan onmogelijk lukken, aldus Abdolah, maar noem de opstand zeker niet mislukt: ‘Het paleis van de ayatollah vertoont barsten. Dit is historisch.’

  Deel 2, de waarheid

  *

  Speciale Task Force VS en Israël gaat oorlog met Iran voorbereiden

  *

  14-07-2018 13:31

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/07/Speciale-Task-Force-VS-en-Isral-gaat-oorlog-met-Iran-voorbereiden

  *

  ‘Project Iran’: Oorlog met Shi’itische republiek lijkt er hoe dan ook te gaan komen – Offensief Syrië en Hezbollah bij Golanhoogte nabij – Ook erg onrustig bij Gaza: Hamas vuurde afgelopen nacht 31 raketten op Israël af.

  In een uit vier groepen bestaande nieuwe Task Force gaan de Verenigde Staten en Israël zich actief voorbereiden op oorlog met Iran. Focus daarbij ligt op het verdrijven van de Iraniërs uit Syrië, en het vernietigen van het Iraanse nucleaire wapenprogramma. In Teheran zit men ook niet stil; daar heeft president Hassan Rouhani van zijn commandant voor het Midden Oosten, generaal Qassem Soleimani, te horen gekregen dat de strijdkrachten klaar zijn om eind dit jaar

   de Straat van Hormuz

  af te sluiten, en zo de olietransporten naar Amerika en Europa te blokkeren. Mogelijk zouden er ook plannen worden gemaakt voor raketaanvallen op de olie installaties in Saudi Arabië.

  De zeer ervaren 53 jaar oude Israëlische generaal-majoor Nitzan Alon

  gaat ‘Project Iran’, de codenaam van de taakgroep, leiden. Alon heeft een schat aan ervaring als commandant van de special forces en undercover acties achter de vijandelijke linies.

  Syrisch-Hezbollah offensief nabij Golanhoogte

  Zowel vanuit Amerikaans als Israëlisch standpunt is er haast geboden bij het nemen van ingrijpende besluiten. Israël ziet dat Iran zich niet laat afschrikken door de regelmatige bombardementen van Iraanse militaire doelen in Syrië. Integendeel, door Iraanse Revolutionaire Garde officieren geleide Syrische- en Hezbollah eenheden rukken steeds verder op richting de Golanhoogte. Daar bereiden ze een groot offensief voor tegen de rebellen in Quneitra, vlakbij de grens met de Joodse staat. (2)

  Iran dreigt Straat van Hormuz na 4 november af te sluiten

  **

  *

  In Washington beseft men dat de Iraniërs deze keer wel eens niet kunnen bluffen met hun dreigement om de Straat van Hormuz voor olietankers af te sluiten, als reactie op president Trumps verbod op de aankoop van Iraanse olie, dat op 4 november ingaat. Er wordt zelfs rekening gehouden met Iraanse raketaanvallen op olie installaties in Saudi Arabië. Mochten de Iraniërs de belangrijke zeeweg inderdaad blokkeren, dan zal daar vrijwel zeker een krachtige militaire reactie van de VS op komen.

  Vier commandogroepen gaan oorlog voorbereiden

  Om deze redenen hebben Amerika en Israël in totaal vier commandogroepen opgericht, te weten de nucleaire groep, die zich gaat richten op het Iraanse nucleaire (wapen)programma, zoals de uranium verrijkingsinstallaties; de ballistische groep, die de Iraanse ballistische raketten en lanceerinstallaties voor zijn rekening neemt; de anti-omverwerping groep, die de geheime operaties tegen Iraanse eenheden in het Midden Oosten –vooral Syrië, Libanon en Jemen - voor zijn rekening neemt; en tenslotte de economische groep, die zich bezig houdt met de economische sancties tegen Iran. (1)

  31 raketten van Hamas op Israël, bombardement van tunnels als vergelding

  Ook bij de Palestijnse Gazastrook blijft het nog steeds erg onrustig. Afgelopen nacht vuurde Hamas 31 raketten op Israël af. Het Iron Dome afweersysteem onderschepte er 6. Eén raket kwam midden in een kibboets terecht. De Israëlische luchtmacht vernietigde als vergelding twee tunnels, waar onder andere ballonnen werden gemaakt voor de nieuwste vorm van Palestijnse terreur, het via deze ballonnen in brand steken van Israëlische land- en tuinbouwgronden. (3)(4)

  ‘Coalitie’ verantwoordelijk voor mogelijk 54 doden bij luchtaanval in Syrië

  Een woordvoerder van het Amerikaanse leger verklaarde gisteren dat de luchtaanval in de buurt van het Syrische al-Soussa afgelopen donderdag, waarbij volgens Syrië 54 mensen om het leven kwamen, inclusief 28 burgers en een aantal ISIS strijders, inderdaad door ‘de coalitie’ is uitgevoerd. Syrië gaf onder meer de schuld aan Israël, maar in Jeruzalem is deelname aan deze aanval niet bevestigd. (5)

  *

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  *

  Wie de Straat van Hormuz zegt, zegt bijna automatisch het Kanaal van Suez.. Beiden zijn de levensader van de îetrol uit de Allah-landen. Dat alleen al wijst op het belang voor die overkokende regio.

  *

  Nu daar voor de Ayatollahs de Noord Koreaanse Nucleaire Vlieger niet meer opgaat, want ontmijnd door Donald Trump, weten de wereldvreemde snuiters in Iran geen raad meer. Kunnen geen kant meer op. Ze spreken dus wartaal. En zoals gebruikelijk in de islammerij, gaan die eerst elkaar te lijf.

  Dat de beste moge winnen.

  Maar van den ogenblik dat de Saoudi’s daarbij in beeld komen, zit den Donald automatisch in nesten. Kiest hij daarbij de kant van de Democ Rats en dus voor de vriendschap van de gematigde Arabische kant van de islammerij, dan staat hij met de rug tegen de muur ten aanzien van Israël. En dan is het hemdje altijd nader dan het rokje… Familie-banden, ziet U. Benieuwd hoe die er zich zal uit redden. Anders zitten we weer, zoals in 1973, wegens al die blokkades, met ’n hoop ‘autoloze zondagen’.

  Tenzij wij weer, zoals den Donald zinnens is, terug overschakelen op steekool als brandstof voor onze wagens. Mij persoonlijk kan dat geen mior schelen, want ik rij op elelectriciteit….

  *

  Zo ’n scooter! Is altijd een jongensdroom op 2 woelen van mij is geweest. Maar toen heetten ze VESPA, wat het Italiaanse woord is voor … wesp. Hun snelheid was dan ook tegen de 100 Km/uur. Nu haal ik – op volle snelheid – iets van de 12 Km/uur…. En als iedereen mij uit de weg ga, ben ik niet eens ’n gevaar op de weg. Die 4 pinkers namelijk redden gewoonlijk de situatie.

  Maar wees gerust, ik woon (wij wonen) in ’n rustige buurt met alleen maar fietsstraten.

  *

  17-07-2018, 09:42 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  16-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5049

  5049 – NET ZOALS IN ITALIË IS DEZE EUROPESE UNIE AAN VERVANGING VAN DE LEIDERS TOE

  *

  Juncker straalbezopen op NAVO-top – Het is afgelopen met de EU

  Geplaatst op 14 juli 2018

  https://ejbron.wordpress.com/2018/07/14/juncker-straalbezopen-op-navo-top-het-is-afgelopen-met-de-eu/#more-192285

  **

  *

  Het heeft toch nog enkele dagen geduurd tot dat aan het licht kwam dat de voorzitter van de Europese Commissie, een van de hoogste vertegenwoordigers van de Europese Unie, straalbezopen deelnam aan de laatste NAVO-top en zodoende deze instelling definitief belachelijk maakte.

  Contra magazine

  Talrijke video´s van hieraan voorafgaande belangrijke ontmoetingen lieten een wankelende en lallende voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, zien. Deels was het ook nog lollig wanneer Juncker de andere staatslieden knuffelde of een draai om de oren gaf. Ook al werkten daarbij zijn benen vaak niet zoals hij zelf wilde, tot nu toe kon men negeren dat de Europese leider van een westelijke waardegemeenschap een levensgenieter is.

  Uiterlijk sinds zijn jongste optreden op de NAVO-top weet men dat de levensgenieter Juncker een echt, uitgesproken alcoholprobleem heeft. Ieder van ons heeft dat gezien. Ieder? Nee. Natuurlijk niet menig kwaliteitsmedium, dat zich afvraagt of het geen ziekte zou kunnen zijn. Daarbij wordt niet de alcoholverslaving als ziekte bedoeld, maar Juncker´s zogenaamd acuut geworden ischiasprobleem. De perswoordvoerder van de voorzitter van de Europese Commissie en de kwaliteitspers beschouwen ons allemaal als achterlijk. Dan zouden namelijk hun dromen van de o zo fantastische Unie uiteen spatten wanneer er aan het hoofd van deze instelling een alcoholverslaafde man zou staan. Dat kan toch niet. Dan maar beter een leugen bedenken.

  De man die aan de top van de Europese Commissie staat is een zuiplap. Dat is wel duidelijk. Deze man, die niet door de Europese volkeren werd gekozen, vertegenwoordigt ons bij belangrijke ontmoetingen en maakt ons met zijn alcohol-excessen belachelijk. Een ieder die in deze Europese Unie gelooft, een ieder die heel veel offers bracht en brengt voor de Europese eenheid, een ieder die zich ingezet heeft om een succes te maken van de Europese Unie, spuugt hij met zijn gedrag in het gezicht.

  De anderen, die al lang niet meer geloven in een EU-succesproject, die al op het punt staan uit de Unie te treden, willen uittreden of van plan zijn uit te treden om veel meer eigen, nationale wegen te bewandelen, die worden hierin gewoon bevestigd – met zulke spelers heeft de Europese Unie geen toekomst. Juncker is slechts het symbool van deze ongelukkige EU-verwerkingsgemeenschap. Hoe erg moet het met de hele zaak gaan wanneer de baas zich vol moet laten lopen om de dag door te komen.

  Juncker leidt de EU als een Brusselse kroeg en niet als een instelling die ook autoriteit tegenover andere machten uit moet oefenen als het bijvoorbeeld gaat om belangrijke onderhandelingen op het terrein van de economie of in dit geval militaire samenwerking. Juncker is onprofessioneel, ondraagbaar en rijp om af te treden. Helaas is de schade die “de dronkenlap uit Brussel” heeft aangericht niet zo snel weer goed te maken.

  *

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  **

  *

  De Rechtse ‘Populistische Nieuwe Regering in het Nieuwe Italië heeft op uiterst korte termijn al duizend keer beter gepresteerd dan deze EU-regering in meer dan 50 jaar. Sedert Het Verdrag van Rome (1957) en de E.G.K.S. Juncker leidt de EU als een Brusselse kroeg Mag niemand verwonderen, want toen zat voor ons Land de Slinxe koning PAUL HENRI SPAAK aan de knoppen. Slinx, Schots, Scheef en bovendien ééntalig Frans sprekend. En de wereld keek toen bewonderend toe.

  **

  Dik en rond, verpersoonlijking van de heerlijke Linxsigjeid

  *

  Spijtig voor al dat slangengebroed, maar in Antieke Tijden werd daarover gezegd ‘Tempo Fugit’.

  De Tijd vliegt snel, gebruikt hem wel… Wat de Linxen, de middensoort en de Meloenen van Jos Ghijsels nooit aan gedacht hebben. Het zou immers hun tijd wel duren…

  Als die nu straks worden afgestraft door onder de kiesdrempel te belanden, dan is dit zonder daarvoor gerechtelijk bestraft te zijn geworden.

  Neen, er komt geen Tweede Nürnberg, want buiten Trump en Poetin zijn ze alemaal ion hetzelfde eddeke ziek. Naasdt de zatlapperij, het graaiïtis.

  **

  *

  En nu we toch over Italië bezig zijn, toch even het beeld van Benito Mussolini naar de voorgrond brengen. Die was een Super Socialist, die door zijn tegenpolen, de Graaier-Socialisten, als uitvinder van het fascisme heeft bedacht. De ‘Faces’ dar is de samengebonden bundel pijlen der Romeinse Legioensoldaten. Die zijn ook met eigen ogen te zien aan de villa op het eiland Elba, waar Napoleon Buonaparte ooit genoot van een soort Penitentiair Verlof.

  Toen in 1943 Italië van kamp was gewisseld, werd Mussolini door de Rode Partizanen standrechtelijk geëxecuteerd, samen met Claretta Petacci, die met haar lichaam har Grote Geliefde probeerde te redden. Nadien werd de tas die Mussolini zorgvuldig beschermde, nooit meer teruggevonden. Want die bevatte een berg van compromitterende briefwisseling met andere Staashoofden. Maar geen geld. Niet één Liere en al zekerlijk geen enkele Deutsche Mark.

  Er is dus meer dan één reden, om Donald Trump (en Salvini met hem) straks ook als ‘fascist af te schilderen… Ik bedoel, om voor Slinx hun eigen naam weg te geven…

  **

  *

  Mussolini is nooit mijn beste vriend geweest, zijn aanhangers uit mijn Italiaanse jaren ook niet, want zij waren aan de verkeerde kant van het verhaal, iemand met karakter. En dat die graag de vrouwtjes zag? Ja, en dan?

  *

   

     16-07-2018, 12:12 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5048

  5048 – HET ‘NIEUWE’ ITALIË WORDT DE BESTE MAATJES MET ALLE INTELLIGENTE WERELDLEIDERS

  *

  Italiaans parlement snoeit privilege van politiafgelopen met de “gouden pensioenen”

  Geplaatst op 15 juli 2018

  https://ejbron.wordpress.com/2018/07/15/italiaans-parlement-snoeit-privilege-van-politici-afgelopen-met-de-gouden-pensioenen/#more-192289

  *

  Italië schrijft zichzelf een nieuwe politieke stijl voor: het Italiaanse parlement heeft nu besloten om de “gouden pensioenen” van zijn voormalige parlementariërs te korten. Hiermee wordt een verkiezingsbelofte van de regerende Vijfsterrenbeweging ingelost.

  Duits - Zuerst

  Na tientallen jaren zou eindelijk ook voor politici het bijdrageprincipe bij de berekening van de pensioenen worden ingevoerd, jubelde de Luigi Di Maio, de chef van de Vijfsterrenbeweging. Vanaf november moeten de voormalige parlementariërs tussen 20 en 80% minder pensioen dan tot nu toe te krijgen. Dankzij de pensioenkorting zal de staat daardoor jaarlijks € 40 miljoen minder aan voormalige parlementariërs betalen. De parlementariërs krijgen in Italië een pensioen van ca. € 14.000,- per persoon.

  De vorstelijke pensioenen van de parlementariërs zijn al jarenlang een hot item in Italië. De Vijfsterrenbeweging had al jaren geleden de afschaffing in haar vaandel geschreven. Zij beschouwt de “gouden” pensioenen als onverdraaglijk privilege van de kaste van politici”. De voormalige parlementariërs kosten de Italiaanse staat jaarlijks een bedrag van in totaal € 236 miljoen, schatten deskundigen.

  *

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  *

  Ik denk dat alle Verlichte Groe Verstanden in alle Europese ‘Lidstaten’ nu met de bibber op het blote lijf zitten. Want ontdaan van hun luxe. Zij vrezen met grote vreze dat hun luilekker leventje er voortaan op zit. Kregen ze daarbij de morele opdoffer van Trump, die het Meisje May i.v.m. de Brexit, aanraadde om ‘JJustitie’ in te schakelen tegen de EU-criminelen zoals Zaan Cloot JU86, de zakken vol, de Brexit gewoon saboteren. ‘Met alle middelen’, zou den Oiuden Toebakzak gezegd hebben.

  Enig in de wereldgeschiedenis! Het doet mij denken aan

  *

  Alleen was die oproep toen helemaal niet vredevol, maar hij riep op om de wapens op te nemen. En ze kwamen. Ze zagen. En ze overwonnen.

  *

  Op deze ontnuchterende Maandag, nu iets helemaal aders. Ook gezoen dat de morele winnaar van de WK Voetbal in Moskpi Kroatië was? Die ‘mannschaften’ waren 100% blank, wat niet verwonderlijk is voor een 100% Christelijk Land, dat ten Noorden grenst aan Slovenië, een van de V4. De spelers vao Frankrijk echter, ‘La Fille Ainée de L‘Eglise’ waren voor 99% negroïde. Maar het moest Wereldkampioen worden, zelfs al moesten de regels daarvoor aan kant worden gezet.

  En zo kwam voor Frankrijk Le Jour de Gloire met één dag vertraging aan… Wat alleen maar bewijst dat de islamisering er zò van af druipt. Want dank zij de Moslim Broederschap heeft het land van Macroni weder bewezen dat het bloed in de aderen heeft, en geen botermelk. Zo ver s het dus al gekomen.

  *

  Over de Kleien Finale de dag voordien, tussen de UK en de Gouden Engelen, ook op gelet dat die speelden in de Vlaamse kleuren. Geel truitje en zwart broekje… Geen wonder dus dat ze wonnen.

  *

  Komt daarbij dat Eben Hazrd in de show op het balkon in Broeksèl bijna zijn tong gebroken heeft door er 4 (vier) woorden Vlaams te spreken. Ja, juist, om feest te vieren, is het Vlaams de betere taal voor het Volk…

  *

  16-07-2018, 09:35 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  15-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5047

  5047 -TRUMP IS ONS KOMEN WAARSCHUWEN MAAR DAAR WORDT ALLEEN MAAR HARD OM GELACHEN

  *

  Euro crash weer dichterbij: Kapitaalvlucht uit Italië op gang gekomen

  13-07-2018 14:07

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/07/Euro-crash-weer-dichterbij-Kapitaalvlucht-uit-Itali-op-gang-gekomen

  En die ‘vlucht’ gaat naar Linx… Kan geen toeval zijn!!!!

  *

  Italiaanse bankensysteem – en daarmee dat van de hele eurozone- is feitelijk failliet – Duitsers, Nederlanders en Finnen moeten opdraaien voor toekomstig bankroet.

  Weggehouden uit de massamedia –voor een aanzienlijk deel omdat die er toch niets van begrijpen -, maar onverbiddelijk dichterbij komend, is de al jaren gevreesde megacrash van de euro en eurozone. Uit de laatste TARGET-2 cijfers blijkt dat de grootste angst van Duitsland en Nederland waarheid aan het worden is. De zuidelijke schuldenstaten, vooral Italië en Spanje, zijn alleen al aan Duitsland nu het ‘magische’ bedrag van een slordige € 1 biljoen (duizend miljard euro!) schuldig. Desondanks doen de meeste mensen, zelfs establishment economen, alsof dat allemaal niets te betekenen heeft. Een centrale bank kan immers gewoon de geldpersen aanzetten om het probleem op te lossen? Dat heeft in landen zoals Zimbabwe, Argentinië en Venezuela, en straks ook Turkije, ook heel goed gewerkt.

  Paolo Savona, (is van Franse roots afkomstig…), de minister van Economische Zaken van de nieuwe ‘populistische’ regering van Italië, schokte Brussel onlangs opnieuw door in het parlement nogmaals te suggereren dat Italië zich moet voorbereiden op een uittreding uit de eurozone. De (bijna) € 1 biljoen – waarvan een krappe € 500 miljard van Italië- zullen namelijk nooit kunnen worden terugbetaald, en zullen dus op zeker moment moeten worden weggewerkt met een bailout door de centrale bank.

  Gevaarlijke onzin

  In veel kranten en online media zult u experts lezen die beweren dat TARGET-2 slechts een intern betalings verrekenings systeem van de eurozone is, dat enkel ‘op papier’ bestaat, dus op de balansen van de centrale banken van de lidstaten (en de ECB). Met de ‘echte economie’ zou het allemaal niets te maken hebben.

  Wat aperte en gevaarlijke onzin is. In realiteit laat het TARGET-2 systeem zien in welk land de leningen en kredieten van de banken (aan bedrijven en particulieren) niet meer kunnen worden terugbetaald. Hoe dieper een land in de TARGET schulden wegzinkt, des te groter is het risico dat de banken – net als destijds in Cyprus en Griekenland - moeten worden ‘gered’. Zoals in die landen was te zien gaat dat altijd gepaard met kapitaalcontroles en/of een ‘bail-in’, oftewel een gedwongen ‘bijdrage’ aan deze ‘redding’ van alle rekeninghouders.

  Italianen begonnen met geld van banken afhalen

  Italiaanse rekeninghouders zien de bui daarom al hangen, en zijn begonnen met het weghalen van hun geld bij de banken. Dit is de echte, harde realiteit. Mensen zijn terecht bang dat ze hun geld kwijtraken. ‘Iedereen die zijn geld op een Italiaanse bank laat staan, is een idioot,’ vindt analist Mike Shedlock, die destijds dezelfde waarschuwingen gaf voor Griekenland, voordat het daar inderdaad helemaal mis ging.

  Het beleid van de ECB – geleid door Mario Draghi, een Italiaanse bankier - laat klip en klaar zien dat het Italiaanse bankensysteem insolvent is (= feitelijk failliet, maar (nog) niet officieel). Vanwege de enorme bedragen kan rustig worden gesteld dat met het Italiaanse het hele bankensysteem van de eurozone insolvent / quasi failliet is.

  Gewoon de geldpersen aanzetten?

  En wat kan een centrale bank dan nog doen om het officiële bankroet te vermijden? De geldpersen aanzetten – een simpele oplossing, vinden tegenwoordig veel mensen, zelfs degenen die economie hebben gestudeerd. Dat is dan ook precies wat de ECB al jaren doet: digitaal de schulden van met name de zuidelijke staten opkopen, met tientallen miljarden per maand. Dat dit rechtstreeks tegen de afspraken in het Verdrag van Maastricht ingaat, daar maalt inmiddels niemand meer om.

  Laat staan dat ooit nog aan de reden waarom die afspraken überhaupt werden gemaakt wordt gedacht, namelijk om te voorkomen dat de inwoners andere landen – in dit geval Duitsland, Nederland, Luxemburg en Finland- garant moeten staan voor de schulden van de rest. En die ‘rest’ bestaat inmiddels ook uit Frankrijk en Oostenrijk, landen die enkele jaren geleden nog (net) aan de positieve kant van de TARGET-2 balans stonden.

  Crash gegarandeerd, de vraag is alleen wanneer

  Zoals met zoveel afspraken en verdragen in de EU en eurozone is het Verdrag van Maastricht dus feitelijk stilletjes in de prullenbak gekieperd. Als zelfs economen vinden dat er niets mis is met het aanzetten van de geldpersen – kijk wat dit landen zoals Zimbabwe, Venezuela, Argentinië, en straks ook Turkije, heeft opgeleverd-, dan is er geen redden meer aan, vrezen wij.

  Dan maakt het ook niet meer uit hoe hoog de TARGET-2 bedragen oplopen: nu € 1 biljoen, straks het dubbele, het viervoudige, enzovoorts. Het is enkel wachten op het fatale moment dat de wereld het vertrouwen verliest in de euro. De klap die dan volgt – over een maand, of over 5 jaar - zal de EU hoe dan ook in totale chaos, en honderden miljoenen Europeanen in diepe armoede storten.

  *

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  *

  Het Nieuwe Italië is de nagel aan de doodskist van de Europese Nazistaat Natiestaat.

  Bij mijn weten heeft dit Europa-misbaksel nog nooit met zoveel minachting gezapzeverd over de nobele zending van deze President die hun aanbeden duo (Obama, de Profeet, en de afgodin Clinton) heeft verdrongen van hun sokkels. Om ze in de ‘dode hoek’ van de Geschiedenis te plaatsen.

  En dat zijn dan onze ‘Leiders’ die spuwen in het aangezicht van Trump!

  https://www.demorgen.be/politiek/wankelende-juncker-trekt-aandacht-op-navo-top-b4f773fa/

  Wankelende Juncker trekt aandacht op NAVO-top

  12-07-18, 21.43u

  1 Jean-Claude Juncker wordt door enkele regeringsleiders, onder wie de Nederlandse premier Mark Rutte, overeind gehouden. © AP

  *

  Tijdens de NAVO-top in Brussel waren alle ogen gericht op de Amerikaanse president Donald Trump. Maar ook Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vestigde de aandacht op zich met zijn vreemde gedrag. De Luxemburger wankelde en moest ondersteund worden. "Rugproblemen", luidt de officiële verklaring, maar het is een publiek geheim dat Juncker wel een glaasje lust.

  Als afsluiter van een top wordt traditioneel een groepsfoto gemaakt. Dat gebeurde ook gisteravond in het Brusselse Jubelpark. En daarbij viel vooral Juncker op. Niet zozeer tijdens de fotosessie zelf, maar vooral voor- en achteraf. Op weg naar de fotoshoot viel op hoe de voorzitter van de Europese Commissie wankelde, en moeite leek te hebben om zijn evenwicht te behouden.

  Hij werd door zijn collega's bij de arm genomen en ondersteund. Ook toen de groep na de foto richting het galadiner wandelde, had Juncker steun nodig. Onder meer de Nederlandse premier Mark Rutte en diens Portugese collega Antonio Costa zorgden ervoor dat Juncker niet viel. De beelden gaan ondertussen de wereld rond.

  Gevraagd naar de gezondheid van Juncker antwoordde Rutte dat de commissievoorzitter "al een tijdje een rugprobleem heeft". Volgens Costa kampt zijn collega met een hernia. Ook Juncker zelf verklaarde eerder al dat hij last heeft van een hernia, en dat die zijn bewegingen kan beïnvloeden.

  Niet eerste keer

  'Juncker is dé leider van de Europese Unie. Als hij zo'n gedrag vertoont, is dat een zeer spijtige zaak'

  KAREL DE GUCHT, VOORMALIG EUROCOMMISSARIS

  Voormalig eurocommissaris Karel De Gucht (Open Vld) reageerde bij de VRT op de beelden, en lijkt weinig geloof te hechten aan die officiële uitleg. Het is immers een publiek geheim dat Juncker al eens te diep in het glas kijkt.

  Het is ook niet de eerste keer dat dergelijke beelden van de man opduiken. Eind vorig jaar was al te zien hoe Juncker, bij zijn aankomst in Rome, over de rode loper zwalpt en ondersteund moet worden door Europees president Donald Tusk en de Maltese premier Joseph Muscat. Nu gaat het dus mogelijk om een gelijkaardig incident. "Juncker is dé leider van de Europese Unie. Als hij zo'n gedrag vertoont, is dat een zeer spijtige zaak", aldus De Gucht.

  *

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=223&v=oecvYFq_wi0

  *

  Alcohol verslaving?!! M’n voeten, Gerard. Het is gewoon de hoogmoed van een wankelende glorie-zot op de wegzinkende flanken van een rommelende vulkaan die elk ogenblik kan uitbarsten..

  Het zijn onvergefelijke beelden die op ons netvlies gebrand staan. Komt daar nog bij, de Franse ‘katoze jwieët’, zijnde de verjaardag van de roemrijke Inname van de Bastille bij het begin van det Glorierijke Franse Revolutie. Maar hoogmoed komt altijd vòòr de val, nooit er na. Heeft U ook die aller rmodernste parade gezien met de paarden, het favoriete wapen van alle vroegere volksstammen? Ook de straaljagers in de lucht gezien met alle kleuren van de regenboog in hun staart? En kijk, het Franse Leger staat zo danig goed in de steigers, dat twee zwaar ge-uniformeerde motards op elkaar inrijden…

  Geen winder dat Trump meer ‘middelen’ eist voor ‘Defensie’. Middelen die er niet eens zijn, want Frankrijk is één pot warme choko.!

  Samen met de esbattementen van die Zaan Cloot Juncker zijn deze beelden het schamele uithandbord van ons aller Europese Uitstraling.

  Geen wonder dat deze samenleving op die manier aan de islammerij kan verkwanseld worden… Ooit was hun “home’ hun ‘castle’. Maar nu is dat de burcht als uitvalsbasis voor de onderwerping van ons continent.

  *

  Brittania does not rule the waves, but the wives.

  *

  15-07-2018, 11:52 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  14-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5046

  Lichaamstaal….

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20180712_03610462    

  *

  5046 - WIE IS NU ONZE VIJAND: RUSLAND OF ZIJN WE DAT ZELF

  *

  Russische kernwapens naar Kaliningrad om NAVO aanval af te slaan´

  11-07-2018 13:36

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/07/Russische-kernwapens-naar-Kaliningrad-om-NAVO-aanval-af-te-slaan

  *

  Rusland geeft amper 10% van Amerikaans budget aan Defensie uit, en net zoveel als Groot Brittannië.

  Na jaren vergeefse pogingen lijkt het Kremlin het dan toch opgegeven te hebben om te proberen weer op vreedzame voet met het Westen verder te gaan. Satellietbeelden wijzen uit dat Rusland enkele militaire installaties in de tussen Polen en Litouwen ingeklemde enclave Kaliningrad aan het verbeteren is, en geschikt lijkt te maken voor de plaatsing van kernwapens, die nodig zijn om een aanval van de NAVO af te slaan. Ondertussen is in Brussel de veelbesproken NAVO top begonnen, en heeft Trump al na enkele minuten duidelijk gemaakt dat Europa, en vooral Duitsland, per onmiddellijk veel meer zal moeten bijdragen aan zijn eigen defensie.

  Nadat de NAVO de afgelopen jaren steeds meer troepen, tanks, vliegtuigen en afweerraketten naar de voormalige Oostblok landen stuurde, lijkt men in Moskou tot de conclusie te zijn gekomen dat het Westerse bondgenootschap inderdaad uit is op oorlog. De Russische enclave Kaliningrad, hoofdkwartier van de Baltische Vloot en thuisbasis van het 11e legerkorps, is inmiddels omsingeld door NAVO troepen.

  Upgrade van bunkers

  Volgens de Federatie van Amerikaanse Wetenschappers (FAS), Planet Labs en Defense One laten recente satellietbeelden zien dat de Russen op diverse locaties in Kaliningrad bunkers waar artillerie en kernwapens kunnen worden opgeslagen, aan het upgraden zijn. Dit lijkt deel uit te maken van de op 28 mei door het Kremlin aangekondigde reactie op het Amerikaanse plan voor een permanente militaire basis in Polen.

  Defense One zegt dat de voorbereidingen precies lijken op die vooraf gingen aan de ‘Russische invasie van de Georgische provincie Abchazië’ in 2008. Vermoedelijk wordt Zuid Ossetië bedoeld, want in Abchazië bleef het rustig. In werkelijkheid was dat overigens helemaal geen invasie van Zuid Ossetië, maar een reactie op een Georgische militaire aanval op de deels uit Russen bestaande vredesmacht in die provincie, waar ook veel Russisch sprekende burgers wonen.

  Trump eist meer geld voor defensie van Europa

  Ondertussen gaat het er op de NAVO top in Brussel meteen hard aan toe. Al na enkele minuten haalde Trump uit naar de Europese NAVO landen, en met name Duitsland, voor het jarenlang niet nakomen van de afspraak om 2% van het BNP aan Defensie uit te geven. Naast de VS voldoen slechts 4 andere lidstaten aan dat criterium. Trump vindt Duitsland – dat naar verluidt nog maar zo’n 20 inzetbare tanks heeft- ‘rijk genoeg’ om meer voor zijn eigen defensie te zorgen, in plaats van deze door Amerika te laten betalen.

  De vraag is echter waar die extra miljarden voor nodig zijn, aangezien Rusland afgelopen jaar maar € 61 miljard aan Defensie uitgaf, 17% minder dan het jaar ervoor, en ongeveer net zoveel als Groot Brittannië. Dat is nog geen 10% van het Amerikaanse budget, en slechts 6% als we uitgaan van het totale militaire budget van het Pentagon (inclusief kernwapens, buitenlandse invasies en Homeland Security).

  Oorlog zal al heel snel met kernwapens moeten worden beslist

  Analist Eric Margolis schrijft dat noch de NAVO, noch Rusland in staat zijn om elkaar langer dan een paar dagen met conventionele wapens te bevechten. Beide partijen kampen door bezuinigingen met een groot gebrek aan ongeveer alles. Zelfs bij de Amerikanen dreigt door hun vele bombardementen op onder andere Syrië een tekort aan bommen. (2)

  Het grote gevaar hiervan is dat als het inderdaad tot een gewapend conflict komt, dit al heel snel met kernwapens moet worden beslist. De Russische president Putin heeft jaren geleden duidelijk gesteld dat als hij denkt dat een oorlog onvermijdelijk is geworden, hij als eerste zal toeslaan, en niet weer zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog gaat afwachten en hopen dat het niet gebeurt. Die fatale misrekening kostte destijds 20 miljoen Russen het leven.

  *

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  *

  Waar het op staat, dat heeft President Trump als handelsreiziger voor de Amerikaanse wapenindustrie duidelijk gemaakt op het NAVO Topje van de Laatste Kans. En nu blijkt dat toch wel helemaal niet nodig te zijn geweest, want de huidige Machtigste Man van Amerika, net als Rusland, de in Europa gedoodverfde ‘vijand’, wil geen oorlog. Alleen wijzelf, met de NAVO, de vinger aan de trekker, zien dat enigszins anders.

  Ja Ja, elk Volk heeft zo zijn eigen Leiders dat het verdient… Vive le Vélo, de WK van Koning Voetbal, de festivals, dààr moeten we mee bezig. Dan komt de rest van de islamisering wel vanzelf…. Geen haf naakte vrouiwen meer in bad. Wel in bed. Geen close up beelden meer van mooie vrouwen in de tribunes, al dat ‘kijken naar’ beledigt de moslim manners maar. Waant die hebben liever “”n vogel in de hand dan tien in de lucht. Dat is nu eenmaal de vooruitgang in de uitverkoop van de Europese Beschaving.

  Er is dus heel wat meer aan de hand.

  Die Joekreen, Georgië en Afghanistan willen, op aandringen van de EU, aansluiten bij Europa. Speciaal op de Vlaamse Hoogdag van 11 Juli, waren die Hoge Koppen uitgenodigd voor de nodige bilaterale besprekingen in Brieksèl, het Rovershol van de NAVO. Hun leiders, een en al in blijde verwachting, waren in Brussel, samen met Trump, maar dat feestje werd een fiasco. Want het werd afgeblazen. En daar ging de o zo goed ingestudeerde inauguratie in de speech van Zaan Cloot Joencker. Hij kreeg er zelfs een harna-aanval door, recht uit dce maatbeker. Want die man doet alles met mate….

  Welke rol Erdogan hierbij gespeeld heeft, mocht niet bekend gemaakt worden. Zijn naam werd niet eens vernoeld. Of zou zijn Madame alleen op schol zijn gemogen? Want die werd wel samen gezien met Madam Macron. Raar, hé?!!!!

  Ja, over die 3 kandidaat-NAVO-ërs.

  Even in herinnering brengen: Jozef Stalin was een Georgiër. Geboren en getogen. Dat alleen al spreekt boekdelen.

  Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, verwelkomde na de inval van de Nazi’s in 1941, de SS Pantserwagens met bergen bloemen en veel vrouwelijk schoon die hun helden urenlang om de nek vlogen. Raar, hé!!!!

  In het 3de land, Afga    instaan, woedt er, in de nasleep van 9/11, op aanstoken van Bush Jr en later van Obama, al vele jaren (sedert 2001) een bloedige ‘burgeroorlog’ met vooral islamitische achtergronden en onder het oog en me de hulp van…. de NAO. De ‘Taliban’, weet U nog? Door te spreken van de ‘Taliban’ kon de échte naam, de islam, vermeden worden…

  Daarbij stel ik mij de vraag, waarom er niet meteen onderhandeld wordt met Poetin, om Rusland in de NAVO op te nemen. Want inderdaad, pas dan zou de wapenwedloop kunnen stoppen.

  Ik laat het aan de lezer over, om een eigen mening daarover te vormen. Maar om het even wat U denkt, het zal altijd verkeerd zijn. Gewoon omdat Duitsland, in de nasleep van WO II, het helemaal anders ziet… Wabt neen het Nationaal Democratisch Socialisme is niet dood. Het draagt gewoon een andere naam….

  Gewoon de feiten op een rijtje zetten, en de hoofdtoon springt er zò uit: zowel Amerika als Rusland hebben Duitsland beroofd van het wapen van de toekomst, die zij hadden uitgevonden… Zonder Hitler-Duitsland en de ‘Wunderwaffe’ zou zowel de raket als de kernoorlog nog op de tekentafels hebben gelegen.

  Waarom denkt U dat er zoveel ophef gemaakt wordt, omdat President Trump ‘America first’ verkondigt? Zij hadden liever ‘Deutschland über Alles ‘ gehoord.

  http://themillenniumreport.com/2016/09/project-paper-clip-cia-smuggled-in-and-hired-thousands-of-nazis/

  *

  Kan ik eraan doen nog altijd voort overal in de lucht het Nazi-spook met mijn ellebogen te voelen? En het is daarenboven meteen ook de uitleg waarom Engeland met de Brexit weer terug in zijn ‘Splendid Isolation’ is gedoken.

  Kortom, hoe legt U anders uit, dat President Trump de NAVO slecht anderhalve dag gunt, en Engeland minstens – als alles goed verloopt - drie volle dagen? Zelfs Schotland staat op zijn verlanglijstje!

  Ik weet het. Dat legt niet alles uit, maar het zegt wel veel….
  14-07-2018, 14:32 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  12-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5045

  *

  5045 - NIEMAND IN EUROPA WIL DE GEWONE ALLEDAAGSE WAARHEID HOREN

  *

  Trump start Navo-top met aanval op Duitsland

  *

  Vandaag 11/7 om 10:07

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20180711_03608080

  *

  Twee keeer Duitse roots... Komt het ooit nog ‘gut’ tussen die twee?

  *

  De Amerikaanse president Donald Trump heeft in Brussel meteen fors uitgehaald naar Duitsland. De relatie van Berlijn met Moskou is volgens hem ongepast.

  Duitsland is volgens Trump volledig van Rusland afhankelijk voor zijn energievoorziening en zo een ‘gevangene van de Russen’, zei Trump in het kader van de Navo-top. ‘Het is erg ongelukkig dat Duitsland een grote deal sluit met Rusland over de nieuwe gasleiding Nord Stream 2. Wij moeten hen beschermen tegen Rusland, maar ondertussen geven ze wel miljarden en miljarden dollars aan Rusland. Dat is ongepast.’

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream

  *

  Trump klaagde ook aan dat Duitse politici voor Russische energiebedrijven gaan werken nadat ze de politiek hebben verlaten. Ook dat noemde hij ongepast. Duitsland wordt volgens hem volledig gecontroleerd door Rusland.

  Trump maakte de bedenkingen tijdens zijn eerste gesprek op de Navo-top - met Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg - en zette daarmee meteen de toon. Dat de Amerikaanse president tijdens zijn ontmoeting met Stoltenberg het thema van de lastenverdeling binnen de Navo zou aansnijden, was verwacht. Maar de forse uithaal naar Duitsland is ongewoon.

  Uitgaven

  De VS zijn het al een hele tijd beu dat zij het gros van de Navo-rekeningen moeten betalen. De afgesproken drempel van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) voor defensie haalt zo goed als niemand. ‘Dat nemen we niet meer’, zei Trump.

  Duitsland zit aan 1,24 procent. Het plan van Duitsland om de uitgaven op te trekken naar het vooropgestelde Navo-doel van 2 procent van het bbp tegen 2030, is voor hem niet genoeg. ‘Duitsland is een rijk land. Ze kunnen dat morgen al doen.’

  Het wordt een Navo-top vol verrassingen en onverwachte wendingen. Niemand weet met welk plan en met welke doelstellingen de Amerikaanse president naar Brussel is gekomen.

  *

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  *

  Al doen de zwaar oprukkende ‘populisten’ nog zo hun best, bij de politieke Machthebbers van dit Eurabië, zit men nog altijd radeloos met de handen in het haar, door het wegdeemsteren van hun ebbenhouten Halfgod Mo ô Bama. God bestaat niet meer, dus wordt er druk gezocht naar vervangers… Hoe zou men daar dan ook maar één positief woord over President Tromp over de lippen krijgen. Zij spreken zelfs niet over een President Trump (2 keer met Hoofdletter), maar zo minachtend mogelijk over president (kleine letter) Trump. Die op de Navo Top over hun ‘ongemakkelijke waarheden’ rondloopt met

  Merkel, met ’n gezicht als een donderwolk…

  *

  Het is weer eens, als naar vaste gewoonte, roddeltante Schandaria die de kat de bel aanbindt. We hadden het kunnen denken. Echt de zoveelste les in vulgaire vooringenomenheid op de hen eigen manier. Zodanig vooringenomen, dat iedereen tussen de lijntjes door gemakkelijk snapt wat men daar stevig verborgen wilde houden. Namelijk dat Trump als diidesemd zakenman geen tijd wil verliezen door er doekjes om heen te winden. En dat juist tegen hen, de mummies, die gewend zijn te leven van de doekjes…

  Merkel aan de schandpaal?

  Dakannie! Want dat zou groepsbelediging zijn.

  Dat is al jàààren bezig, dat veelzijdig dubbelspel met Rusland, dat nooit had mogen bekend worden. Moeten ze toch geweten hebben, dat Trump van alle details op de hoogte is, want hij en de Poet zijn toch beste maatjes! Hert spel van Merkel ligt nu open en bloot op de tafel. En geloof mij: het is geen mooi gezicht. Maar dat mens i dan ook halfslachtig, Rechts en Slinx tezelfdertijd. Tot in de toppen van haar tenen. Maar wel met twee linkerhanden. Ze moet maar dirven!

  Enerzijds als goede vriendjes duistere zaakjes doen met de Poet en ondertussen anderzijds achter de rug van vriend en vijand, dapper profiteren van die domme Amerikanen om, in geval van, zonder ook maar éé cent te betalen, onder hun vleugels te mogen schuilen. Met Profeet-Messias Obbama zou dat nooit waar zijn geweest. Die zou, zoals altijd, gezwegen hebben dat het kraakt, om – knipoog - in ruil voor nog een paar miljoen Jihadisten meer naar Europa te mogen versluizen…

  En al die tijd dan maar ruzie stoken om zoveel mogelijk van de ‘lidstaten’ bondgenoten in het harnas te jagen tegen Rusland. In de vermetele hoop daarmee de sympathie te verwerven van de islamwereld… Tot de rijpe appel hen in de schoot valt.

  Benieuwd wat er in Ryad, Ankara of in Teheran hierover gedacht wordt. Want daar zitten ze nu met hun onverkoopbaar gasvoorraden. Dus nu nog wat meer gestook bij ‘de vrienden’ van de Nato om hen, in het voordeel van een nakende oorlog, tegen Poetin op te zetten.

  En zie, daar is meteen de volgende reden om anti Rusland te zijn. Want stel U voor, die begint in Kaliningrad zijn verdediging voor te bereiden. Je reinste insubordinatie. Want nu dreigt men te moeten kiezen voor of tegen de veiligheid van het bondgenootschap met Amerika.. Met het Clinton Wife aan de knoppen was het al lang koekenbak geweest en lag half Europa nu al in puin. Genocide op alle Christenen inbegrepen.

  Ha ja, want de massa voor de her-volking staat al met vele ongeduldige miljoenen, klaar om in te springen.

  Gelukkig voor ons aller welzijn, is Trump iemand van de rechte lijn. Die zich houdt aan de gemaakte afspraken. Ook al omdat ‘America Firdt’ daar baat bij heeft. Met hem geen geflikflooi, om het even wat Merkel en Macroni (en vooral onze Nationale Sjarel) daarover denken. Klinkt het niet, zo botse het. Waarheid Boven Al!

  Was men hier ’n beetje totaal vergeten! Wat alleen maar de diepere ziel van de islam bevestigt. Namelijk nooit, lijk in de slangenkil, het achterste van de gespleten tong laten zien. Hier bij ons en op onze kosten zichzelf ‘verrijken’ en ondertussen het mes in Uw rug planten. Inch’Allah.

  Ach! Hadden we nu nog maar het Hasseltse jeneverwonder en Socialist Willibrod Claeskenszoon als Navo-Baas en secretaris-generaal, in plaats van die Jens Stoltenberg. Claeskenszoon, die wist met buitenlands aardgas luchtig om te springen. Gaten in de lucht! . Dat heeft ie al vele jaren geleden bewezen, door dagdagelijks per schip en over zee, hele scheepsladingen gas uit Algerië naar Zeebrugge te versassen. Goedkoop en aan huis geleverd. Nooit gezien, in die tijd toch niet. En prijsgunstig dat zoiets was. Goed voor het milieu en nog beter voor de maritieme tewerkstelling. De exacte bijzonderheden va de deal zijn toen wel achterwege gebleven, maar ‘de commers droei’ als nooit tevoren! Helemaal op socialistische leest geschoeid. Net als dat later ook gebeurde met de Agusta deal. Zakkelorim en we klappen er niet meer over.

  *

  Als dat nu finaal maar goed afloopt met die Navo Top, nu de punt er af is gezogen…. De Navo….

   

  12-07-2018, 00:00 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  11-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5044

  5044 - OPEN JE OGEN VOOR JE UW EIGEN HOOFD IN DE GOOT ZIET LIGGEN

  *

  Undercover journalist: ‘Moslim Broederschap zit bij ieder overleg met Angela Merkel’

  10-07-2018 14:07

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/07/Undercover-journalist-Moslim-Broederschap-zit-bij-ieder-overleg-met-Angela-Merkel

  *

  Islamisering met steun van Europese regeringen geen complot, maar hard feit: ‘Islam heeft rotsvaste grond gekregen in Duitsland’ – ‘Samenwerking Turkije en Moslim Broederschap grootste bedreiging voor Europa’

  Undercover journalist Zvi Yehezkeli heeft vooral in Israël naam gemaakt met het onder andere identiteiten maken van undercover reportages. Omdat hij perfect Arabisch spreekt wist hij al vaak diep door te dringen in de moslimwereld. Voor zijn vijfdelige serie ‘Valse Identiteiten’ was hij ook in Duitsland. In het deel ‘De Moslimbroederschap in Duitsland en Turkije’ sprak hij met overheidsofficials, Duitse extremisme experts, en moslims. Zij bevestigen allemaal dat de islam inmiddels rotsvaste grond in Duitsland heeft gekregen. Het is zelfs al zo erg dat de (door Turkije gesteunde) Moslim Broederschap, in o.a. Egypte officieel een terreurorganisatie, letterlijk aan één tafel zit met bondskanselier Angela Merkel.

  De beruchte Sheikh Yusuf Al Qaradawi voorspelde ooit dat ‘de islam zal terugkeren naar Europa en over het Westen zal heersen. Die verovering hoeft niet door het zwaard te gebeuren. Er is namelijk ook een stille verovering.’ En dat is exact wat er de afgelopen jaren in de EU met het binnenhalen van miljoenen moslimmigranten aan het gebeuren is.

  Vooral de Moslim Broederschap helpt moslims bij het stapsgewijs inlijven van Europa in het Islamitische Kalifaat. Yehezkeli zegt dat journalisten alleen de waarheid hierover kunnen ontdekken door een andere identiteit aan te nemen. ‘Ik moet ophouden Zvi te zijn, en Abu Hamza worden.’ Met behulp van de geheime dienst kreeg hij valse Syrische identiteitspapieren voor zijn reis naar Turkije, en vandaar naar Europa.

  Samenwerking Turken en moslimbroeders ‘grootste bedreiging voor het Westen’

  Turkije is reeds verloren, zo stelt de journalist. De ‘stille’ jihad heeft er middels dictator Erdogan – die met zijn hand vaak de typische Moslim Broederschap groet brengt- definitief gewonnen. Nergens ter wereld is de moskee dichtheid hoger dan in Turkije. De seculiere democratie is en wordt in pijlsnel tempo afgebroken en vervangen door een islamitische dictatuur.

  ‘Erdogan bepaalt wie hij van de miljoenen vluchtelingen naar Europa laat gaan. Met hen stuurt hij de islam mee. Zij moeten hun dankbaarheid tonen door hem loyaal te zijn... en door de regels van de islam en de Moslim Broederschap in Europa te verspreiden.’ De 47 jarige Yehezkeli noemt de samenwerking tussen Turkije en de Moslim Broederschap dan ook de ‘grootste bedreiging voor het Westen’.

  Nadat hij als Syrische ‘vluchteling’ Abdullah Alatrash in Berlijn was aangekomen, en hem zonder ook maar één achtergrondonderzoek naar zijn identiteit onmiddellijk asiel was verleend, kreeg hij van een Arabisch sprekende, uit Gaza afkomstige medewerker van het immigratiebureau zelfs de tip om zijn familie via Griekenland naar Duitsland te smokkelen.

  Vrijwel alle moslimmigranten hebben islamisering Europa als hoofddoel

  De undercover journalist dook vervolgens diep in de moslimgemeenschap in het Berlijnse migrantenstadsdeel Neukölln. Syrische migranten vertelden hem daar openlijk dat ze in opvangkampen in o.a. (het door de NAVO ‘bevrijde’) Kosovo door de Moslim Broederschap waren geradicaliseerd, en nu de totale islamisering van Europa als levensdoel hebben. Over 20 jaar moet de Sharia in Duitsland zijn ingevoerd. Er wordt weliswaar wat verzet van de Europese bevolking verwacht, ‘maar er is geen ontsnappen aan, ze zullen de realiteit moeten accepteren.’

  Yehezkeli kwam er achter dat deze droom, die voor iedere vrijheidslievende Europeaan een gruwelijke nachtmerrie is, niet slechts door enkelen wordt nagestreefd – integendeel. Werkelijk alle moslims die hij sprak, ook degenen die in Europa zijn geboren en getogen, streven naar het omverwerpen van de democratische EU-staten door de islam en de Sharia. ‘Wij zullen hun leraren zijn. Wij zullen hen naar onze religie leiden,’ kreeg hij letterlijk te horen.

  Moslim Broederschap zit bij ieder overleg met Angela Merkel’

  Op het station van Berlin Schöneberg sprak hij af met een extremisme expert, die per se anoniem wilde blijven vanwege de vele doodsbedreigingen die hij had gekregen nadat hij in diverse Duitse en Europese media openlijk had gewaarschuwd voor de opkomst van de radicale islam.

  ‘Maar je leeft toch in een vrije samenleving?’ wierp Yehezkeli tegen. Het antwoord van de expert: ‘Vrij voor degenen die hun mond houden, ja... ISIS is hier, de Moslim Broederschap is hier, Al Qaeda is hier... Ikhawan (de MB) zegt dat ze geen explosieven nodig hebben om de islam in Europa in te voeren. Nee, zij proberen via de media hun religie te promoten.’

  En toen onthulde hij dat ‘er geen enkel overleg met kanselier Angela Merkel plaatsvindt zonder dat de Moslim Broederschap daaraan deelneemt, en op de eerste rij zit. Dit zijn mensen die de afgelopen 4 jaar een grote wereldwijde campagne hebben gevoerd om de Europese samenleving ervan te overtuigen dat geweld in naam van de (islamitische) religie niets met die religie te maken heeft.’

  ISIS houdt, op zeker moment op te bestaan, maar het echte gevaar schuilt nu juist in de islam zoals die door bijvoorbeeld Erdogan, maar ook door Europese moskeeën en via het internet wordt verspreid. ‘Dat is het grootste gevaar. Niet in de komende een tot twee jaar, maar wel in de volgende 20, 30, 40 jaar. In de komende generatie zal er een groeiend aantal jonge Duitsers zijn geboren die zich tegen alles keren wat Duits is.’ Hetzelfde geldt voor de rest van West Europa, zolang de massa immigratie en islamisering niet actief wordt bestreden.

  Komende generatie hier geboren moslims zal ism aan Europa opleggen’

  De komende generatie Europeanen dreigt dan ook hetzelfde mee te gaan maken als Erdogan in Turkije heeft gedaan: het ‘zuiveren’ en compleet overnemen van de media, de politiek, de rechterlijke macht, het onderwijs, de politie, het leger, en alle overheidsinstellingen. Tegelijkertijd worden mensen die zelfs maar verdacht worden hiervan tegenstanders te zijn ontslagen, vastgezet of ‘opgeruimd’. Nu al worden overal Koranscholen geopend, waarin alle kinderen gedwongen worden geïndoctrineerd met de totale overheersing van de ‘ware islam’ over alle aspecten van het leven, en over alle mensen.

  ‘De Moslim Broederschap is een nest vol extremisten,’ vervolgt de journalist. ‘Niet langer Qatar, maar Ankara is hun centrum. De samenwerking tussen de Broederschap en Turkije is op dit moment de grootste bedreiging voor de Westerse wereld.’ En met behulp van Erdogan is het deze moslimextremisten nu ook stapsgewijs aan het lukken om de islam niet alleen aan Turkije, maar aan heel Europa op te leggen. (1)

  Helaas beseffen hier enkel nog de –weliswaar sterk in opkomst zijnde- vrijheidspartijen hoe ernstig deze dreiging voor ons, onze kinderen en onze toekomst is, en wordt de islamisering van ook ons land nog altijd geen strobreed in de weg gelegd door het overgrote deel van politiek Den Haag.

  *

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  *

  *

  Her is van ouds gekend. De wereld wil bedrogen worden. En om bedrogen te worden, kan niemand beter in den aap gelogeerd zijn, dan bij de islam. De islam is zo’n ouderwetse nieuwigheid van meer dan 1.400 jaar oud uit de tijd dat de Dieren nog konden spreken. Die zeggen ‘de Religie van de Vrede’ te zijn, maar zij schrijven dat wel neer als ‘Wrede’. Een kniesoor die let op dat kleine verschil, want – weeral bedrog – het is maar als ze je het geschreven voor leggen, dat het kleine verschil duidelijk wordt. Maar dat heeft U ondertussen misschien al aan den lijve ondervonden. Wees dan blij dat U het nog kunt voort vertellen. Mes in de rug. Kallashnokov geratel. Antrax. Splinterbommen. Drugs. Tricks. Broek van ’t Gat. U kiest maar. Altijd prijs. Allahu Akbar en wie niet hoort moet voelen.

   

  Vriend Xander heeft hierboven veel woorden nodig gehad om net hetzelfde te zeggen. Al dringt hij daarmee door tot in de hoogste intieme regionen van de bedriegerij.

  Wel bekome het U, aandachtige en verduldige Lezer. Ik kan alleen maar aanraden deze tekst niet ver te leggen buiten Uw handbereik. Het zou verplichte lectuur moeten worden boven alle tapkasten van het Openbaar Uitgangsleven. Zo in de zin van dat Wettelijk Voorschrift over

  *

  Het is onlangs nog gelukt, onder leiding van Amerika (!!!) in Duitsland met de dé-Nazificatie, net zoals het vroeger ook gelukt is in Spanje, met de ‘Reconquista’ (islammerij an 711 tot1492), de ‘Heroveringr onder Leiding van de Katholieke Kerk. Toen lukte het na 700 jaar van totale islamisering, buiten o.a. vooral Catalonië en Baskenland En neen, zachtaardig zal het er wel niet aan toe zijn gegaan. De toverkollen Merkel en Clinton wezen gewaarschuwd!

  *

  Zachtaardigheid.! Dat was ook niet het geval in 1302, precies op deze 11de Juli, op een dg als vandaag. Waar de Vlamingen hun rechten heroverden. Om ze daarna voor meer dan 700 jaar opnieuw te verliezen. Precies dezelfde tijd als het Iberisch Schiereiland nodig had om de islammerij af e schudden. Het getal 700 kan niet symbolischer zijn…

  *

  Vandaag en morgen is er goed volk in huis. Vooral die éne die is komen overgevlogen helemaal van de overkant der Oceaan, met de Air Force One. Ik noem geen namen, anders vliegt heel de Hel weer naar mijn keel. De Euro-figuranten zijn in alle staten. Want D. T., zo heet die man, weet wat hj wil. Niet de Naaste Buur , Vadertje Rusland, is de vijand, maar de ‘volgelingen’ van de pedofiele woestijnroverhoofdman van 1400 jaar geleden.

  Het heeft geen zin te feesten omdat dat nier politiek correct is. Dat kan pas veranderen nadat ons eigen Parement met ruime meerderheid afstand heeft genomen van de slavernij. Het staat zó te gebeuren als de twee Vlaams Nationalistische Partijen de steun krijgen van de Christen Democratie. Waardoor dit jaar we de laatste Vlaamse Hoogdag beleven als een onderdrukte meerderheid

  De Gravenkapel in de O.L. Vrouwkerk in de Gulden Sporen Stad. Gebouwd rond 1370.

  En zie: daar verschijnt nogmaals dat magische getal 7000. We moteen er eindelijk iets aan doen. Van uitstel komt afstel…

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Gravenkapel_(Kortrijk)

  *

  11-07-2018, 11:22 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5043

  5043 - DE STAATSMEDIA RUIKEN ONRAAD

  Wow! Volkskrant-columnist geeft toe: de middenpartijen hebben het migratiefiasco veroorzaakt

  Door Michael van der Galien 8 juli 2018

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/07/wow-volkskrant-columnist-geeft-toe-de-middenpartijen-hebben-het-migratiefiasco-veroorzaakt/

  *  

  Oh, en het is daarom niet minder dan logisch dat “populisten” overal in opkomst zijn.

  Het gebeurt niet vaak, maar zo heel af en toe blijkt een columnist van een gevestigde krant iets van gezond verstand te hebben. In dit geval gaat het om Martin Sommer, commentator voor de Volkskrant. In een column over de immigratiecrisis in Duitsland en het asielbeleid in Europa schrijft Sommer namelijk het volgende:

   

     Vooral de middenpartijen hebben het geweldig laten sloffen, overal in West-Europa. Centrum-rechts zegt sinds jaar en dag dat de migratie moet worden beteugeld. Mensen die hier niet horen te zijn, moeten terug. Zoals blijkt uit het Rekenkamerrapport, lukt uitzetten nauwelijks in de helft van de gevallen. Er gaapt een geweldig gat tussen de officiële regels en de voornemens aan de ene kant, en de feitelijke daden aan de andere. En lange tijd is het demoraliserende effect op de bevolking genegeerd.

  “Geen wonder dat de zogeheten populisten de politieke agenda in een groot deel van Europa nu domineren,” gaat hij verder, waarbij hij de stelling van Paul Scheffer herhaalt dat “de massale immigratie voor de Britten het belangrijkste motief was om voor de Brexit te stemmen.” Was dat probleem er niet geweest dan was het Verenigd Koninkrijk nog altijd lid van de EU.

  “Dit is een dramatische vaststelling,” concludeert Sommer, “die alles zegt over de slordigheid waarmee de gevestigde politiek met dit vraagstuk is omgesprongen.” En dan:

  “Hoe het met Seehofer afloopt, durf ik niet te voorspellen. Maar dat de centrumpartijen in Europa het populistendrama voor een groot deel aan zichzelf te wijten hebben, staat buiten kijf.”

  Je wordt er bijna emotioneel van dat Sommer dit durft op te schrijven en dat zijn krant het durft te publiceren. Een jaar geleden of zo zouden andere VK-columnisten meteen om het ontslag van Sommer geroepen hebben. Ze hadden hem een “nazi” genoemd en “een vuile racist,” en dat was het dan; meneer kon dan alleen nog aan de bak voor de “nieuwe media.”

  *

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  *

  De eerste Slinxe hournalist ontwaakt dus met bede voeten halveling op de begane grond. Opgeschrikt door de eerste tekenen van een verschrikkelijke dagmerrie. Dagmerries zijn veel erger dan nachtmerries want die verdwijnen meestal bij het opkomen van de zon. Dagmerries daarentegen beginnen pas dan. Zie hier de feiten. Het zal toch gene waar zjn, dat wij die het altijd beter willen weten, na Marx, Engels, Stalin, Hitler en Erdogan, ons weeral eens te meer vergist hebben met de islammerij?

  Één zwaluw maakt nog niet de Lente. Vooral niet nu, als het ’t allenkante al volop zomer is geworden en met deze maandenlange verzengende hitte de vogels bijna uit de lucht doet vallen.. Ten andere, zwaluwen staan op het punt tot een Beschermde Diersoort te worden uitgeroepen door de Unesco. Zelfs er over spreken, kan hun verder bestaan bedreigen.

  Maar we wilden het over De Volkskrant hebben. Enfin, over wat daarvan nog zal overschieten, nadat deze eenzame zwaluw zal doorgedrongen zijn bij hun ‘achterban’. Die zullen dan ook niet meer met velen zijn… nadat bovenstaand artikel het volle daglicht van de Vakbonden zal hebben gezien. Stel U voor: de koploper der Linxe Linxigheid geeft openlijk en gemeend toe, zich jarenlang principieel te hebben vergist. Dat doet een verdachte ook, in de Rechtbank, bij het vaststellen dat hij waarschijnlijk ‘ne zware kloöp up zijn koöp’ zal krijgen. Da’s Gèntsche toale, mijne joengne en ook ’n klein bitje op het lijf van den Termontie geschreven. Nie pluje, nie neute…. Want ‘os ge van Gènt zèt, krijgde oltied up joen muile’

  Ach Libèrt, ‘waar is den tai dadde mij toens Gènts leerde klaape’….

  *

  Hèm is beland in den Opera en zal dus wel ’n Linxe draai hebben genomen. Ondergetekende is, zeker met de jaren, altijd realist gebleven. Die zal dus wel populist zijn geworden, want dat zijn twee synoniemen van elkaar.

  Optimist, realist, populist: ‘maine joengne, wa wilde nog meer’?

  *

  Ze komen en gaan…..

   

  11-07-2018, 05:45 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  10-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5042

   

  5042 - STRAKS STAAN OOK WIJ VOOR DE KEUZE: KOP AF OF DE SHARIA

   

  Woord vooraf.

  Nigeria halfweg aan de Westkust van ‘Donder Afrika’ is op vandaag nog maar half-om-half Christelijk (weggedrukt tegen de Oceaan in het Zuiden), en Moslim (in het Noorden). Twee keer raden uit welke richting die Moslim-veroveringen komen… Het is dus gemakkelijk raden of dit misschien een fatale stap is, of niet, voor de mondiale ‘Globalisatie’ à la Clinton.

  Nigeria is dus voorlopig vanzelfsprekend nog altijd een land met vele dodelijke ver-van-mijn-bed-shows die bij ons in Het Westen, om niemand te kwetsen, onbesproken dienen te blijven. Orders van Hogerhand.

  Zelfs de Paus van Rome houdt zich gedeisd en raadt Zijne Beminde Gelovigen aan, vooral in het Westen, de andere wang aan te bieden.

  Dit jaar al duizenden vermoord: Wereld negeert islamitische genocide op christenen in Nigeria

  08-07-2018 13:49

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/07/Dit-jaar-al-duizenden-vermoord-Wereld-negeert-islamitische-genocide-op-christenen-in-Nigeria

  *

  Gevolg van vals evangelie: Nigeriaanse christenen ook door Westerse geloofsgenoten in de steek gelaten

  Christenen protesteren (tot nu toe vergeefs) met foto’s van honderden door moslims afgeslachte gelovigen tegen de genocide in hun land.

  *

  De overwegend uit moslims bestaande Rohingya, die de afgelopen jaren worden verdreven uit Myanmar (Birma) en naar schatting enkele duizenden doden te betreuren hebben, halen steeds weer de voorpagina’s van het Westerse nieuws. De aan de gang zijnde genocide in Nigeria, waar alleen al dit jaar meer dan 6000 christenen werden vermoord, wordt echter door vrijwel iedereen genegeerd. Reden: hier zijn moslims de daders, en dat is in het zichzelf islamiserende Europa niet politiek correct.

  Moslims vielen vorige week opnieuw diverse Nigeriaanse kerken aan, en slachtten daarbij op vaak wrede wijze 238 christenen af. Het totaal aantal omgebrachte christenen in 2018 steeg daarmee tot boven de 6000. Was het andersom geweest, hadden politiek Den Haag, de NOS, NU, de Volkskrant etc.. er ongetwijfeld met grote koppen aandacht aan besteed.

  ‘Het lijdt geen twijfel dat het enige doel van deze aanvallen gericht is op etnische zuiveringen, inbeslagname van grondgebied, en het met geweld verdrijven van inheemse christenen uit hun voorouderlijke thuisland,’ zo verklaarde de Christian Association of Nigeria (CAN). ‘De meeste slachtoffers zijn kinderen, vrouwen en bejaarden... Wat er in Nigeria gebeurt, is pure genocide, en moet onmiddellijk worden gestopt.’

  Veel christenen worden met machetes doodgestoken of onthoofd. Anderen worden levend verbrand (al dan niet in opgesloten huizen en kerken), en vrouwen en meisjes worden heel vaak aangerand en verkracht voordat ze worden vermoord.

  Woeste jihad en genocide door moslims wordt gebagatelliseerd

  Net als de Nigeriaanse regering doen de VS en Europa alsof deze woeste islamitische jihad een interne strijd is tussen de rijkeren (schijnbaar altijd christenen) en de armeren (schijnbaar altijd moslims). Zo verklaarde oud president Bill Clinton in 2012 dat ‘ongelijkheid’ en ‘armoede’ de reden ‘van deze toestand’ is (waarbij ‘deze toestand’ een opzettelijke bagatellisering van de islamitische genocide op christenen was). Zelfs na bomaanslagen op kerken wordt in het Westen steevast beweerd dat het ‘niet om een religieuze oorlog’ gaat.

  De CAN zegt dat er niets klopt van deze voorstelling van zaken. Moslims die christenen hebben vermoord, worden vrijwel altijd ongemoeid gelaten door de regering. ‘En hoe kan het een strijd zijn als enkel één groep (moslims) doorgaat met het aanvallen, vermoorden, verminken en vernietigen, en de andere groep (christenen) steeds wordt vermoord, verminkt, en wier kerken worden vernietigd? Hoe kan dit een strijd zijn als boeren in hun eigen dorpen en gemeenschappen moeten vluchten voor hun leven?’

  Het Ouderlingenforum van de CAN waarschuwde in mei de Britse Hoge Commissie dat moslims in Nigeria een totale jihad voeren, en de democratie willen vervangen door de onderdrukkende, discriminerende Sharia – het algemene, door Allah en Mohammed verplichte doel van alle moslims wereldwijd.

  De internationale gemeenschap onderneemt echter nauwelijks iets om de genocide in Nigeria een halt toe te roepen. ‘Dit is niet verwonderlijk, want ze willen zelfs de oorzaak niet erkennen, namelijk de intolerante ideologie van de jihad,’ schrijft Raymond Ibrahim, auteur van onder meer ‘Opnieuw Gekruisigd: De nieuwe oorlog van islam tegen christenen’. Het is daarom vrijwel zeker dat er nog vele duizenden christenen zullen worden afgeslacht, voordat er mogelijk serieuze aandacht voor komt. (1)

  Nigeriaanse christenen door Westerse geloofsgenoten in de steek gelaten

  Een andere, niet door Ibrahim genoemde reden is de gelatenheid van het overgrote deel van het Westerse christendom. Dit komt vooral voort uit een vals evangelie, gebaseerd op de in vrijwel alle kerken doordrenkte theologie dat God ‘altijd voor je zorgt en je beschermt voor onheil’, soms zelfs in die zin dat Hij je helpt met boodschappen doen, een parkeerplekje krijgen, zorgt voor goed weer als je een tuinfeestje hebt, et cetera. Kortom: God als dagelijkse hulpje die je leven in zo goed mogelijk banen leidt, als je maar ‘naar Hem luistert’.

  Dat over de hele wereld inmiddels miljoenen christenen de gruwelijkste vervolgingen meemaken en alles kwijtraken wat hen lief is, past niet in hun beeld van zo’n soort persoonlijke levensassistent in de hemel, en dus doet men gewoon alsof het allemaal zo erg niet is, of zelfs alsof het niet bestaat. De christenen in Nigeria worden dus feitelijk ook door hun Westerse geloofsgenoten, die het sowieso vele malen beter hebben getroffen, in de steek gelaten. Maar misschien hadden ze gewoon meer geloof en vertrouwen moeten hebben, en het liefst ook nog hun tienden moeten geven, dan was hen dit vast niet overkomen?

  *

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  *

  Woord achteraf.

  Hoe men het ook draait of keert, de Verkiezing van Donald Trump als Amerikaans President is er een van de laatste kans geweest. Voor minstens de 5de keer in de Geschiedenis, is daarmee de opmars van de islam wereldwijd teruggeslagen. In Poitiers was de held Karel Martel, bij de Reconquista in Spanje waren dat de opeenvolgende Christelijke Koningen, bij Lepanto was dat Philips II, zoon van onze Keizer Karel V en bij Wenen waren dat de Polen die de maandenlange belegering kwamen doorbreken. Het verlies van Constantinopel (1483) aan de Turkeys en daarmee van het hele Oost Romeinse Rijk is en blijft een eeuwige schande, maar is het gevlg van de onenigheid in de christelijke rangen.

  Hoe gevaarlijk de Turken wel zijn, ondervinden we iedere dag met Sultan Erdogan die zelfs nu op het punt schijnt te staan, om als Lid van de Nato, deze Verdrags Organisatie aan te vallen.

  Ha ja. Deden de Ottomanen ook al, door naast Keizerlijk Duitsland in WO I het Zuiden van Europa aan te vallen. Waarbij ze samen met Duitsland ’n smadelijke nederlaag opliepen.

  Maar de autostraden over de Bosphorus maken dat de weg naar het Avondland wijd open ligt. Zodat de miljoenen Turken die al binnen de poorten zijn, slechts wachten op ht afgesproken teken.

  Zijn we dan met zo weinigen, die beseffen dat onze Samenleving er aan gaat, als het Christendom vervangen wordt door de islam? Stof om na te denken voor al wie de Kerk al die tijd hebben aangevallen. En nog meer stof om zich op de nagels te bijten door zij, de Prinsen van de Kerk, die dat als Lamme Goedzakken hebben laten gebeuren.

  Och ja, men weet het wel, maar beweegt niet. Omdat bewegen gelijk staat met protesteren, want niet politiek correct is. En net zoals ten tijde van de (Nationaal) Socialisten en WO II waarvoor zij verantwoordelijk zijn, worden zij die niet denken zoals zij, straks uit de Samenleving verwijderd. Of in afzondering geplaatst, zoals in een ‘cordon sanitaire’.

  Straks hebben wij in de eerstvolgende uren de eer om, tussen de soep en de patatjes, President Trump te mogen verwelkomen in Broeksèl. De soep, dat is Koning Voetbal, en de patatjes dat zijn de fietsslaven overal op de bloedhete Franse wegen. Het kot zal weer te klein zijn om de hoon op kap van Trump te kunnen bevatten. Dat hij een bevriend Staatshoofd is, en derhalve een minimum aan respect verdient, kunnen onze Verlichte Grote Verstanden niet aan. Bonjourkes maken, dat wel. Om zoveel mogelijk zelf ‘in the picture’ te staan..

  Maar Trump kent de pap van zijn Pappenheimers. Meer zelfs, hij doorziet die tot op de bodem en zal liever de aandacht trekken op de plaatselijke ‘populisen’ en dus op de miskende Vlaamse Hoogdag van 11 Juli.

  Ondertussen kunnen wij alleen de Hemel bestormen om onze Zusters en Broeders in het verdrukte Nigeria ter hulp te snellen. De voertaal daar is Engels, dus de Engelse ex-kolonialen hebben daar een verschrikkelijk verantwoordelijkheid te nemen om die verschrikkelijke genocide tegen te gaan.

  *

  10-07-2018, 08:25 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  09-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5041

  5041 - DE RAFALE EN HET EINDE VAN HET COBURGER FANTASIELAND

  Wie had dat ooit kunnen denken van onze Nationale Sjarel? Snekvuur van op de daken! En dat precies tegen 11 Juli, de (niet erkende) Vlaamse Hoogdag

  *

  T

  De coalitie van Michel onder een kogelregen

  Rafale: windstoot, rukwind, salvo, kogelregen... Michel mag zelf een vertaling kiezen.

  Jules Gheude

  https://doorbraak.be/de-coalitie-van-michel-onder-een-kogelregen/?utm_source=newsletter-483&utm_medium=email&utm_campaign=Wekelijkse+Doorbraak

  *

  Je moet al verduiveld naïef zijn om niet in te zien dat in de kwestie rond de vervanging van de gevechtsvliegtuigen van het Belgisch leger de teerlingen van meet af aan vervalst waren, met als bedoeling van de kant van de N-VA om het Franse aanbod van de Rafale van tafel te vegen.

  Krijgen we een scenario dat lijkt op dat van 1975, toen…

  de voorzitter van het Rassemblement Wallon, Paul-Henry Gendebien (°1939)

  … ermee dreigde uit de regering Tindemans te stappen als die niet koos voor de Franse Mirage?

  In elk geval heeft…

  eerste minister Michel

  vrijdag laatst zijn minister van Landsverdediging Steven Vandeput op zijn plaats moeten zetten, want die had in de pers verklaard dat hij het Franse aanbod niet in aanmerking kon nemen.

  Maar dat ter orde roepen heeft nergens toe gediend, want de vlg zondag oordeelde voorzitter Bart De Wever in de 7de Dag dat hij het nog eens moest inpeperen: ‘Er zijn twee zaken uitgesloten, dat is de F16’s verlengen, niemand doet dat, en de Rafale heeft defensie-inhoudelijk niks te bieden. 3,4 miljard voor een toestel dat eigenlijk niks kan, dat heeft geen enkele zin,’ liet hij weten.

  Dit onding van een land

  Men weet hoe de N-VA denkt over België. Voor de Vlaams-nationalisten moet dit onding van een land, dit onding van een natie van de wereldkaart geveegd worden. Artikel één van het partijstatuut is hierover zo duidelijk als wat.

  Al sinds «Bye bye Belgium» van de RTBF in 2006, rust op de hypothese van het verdwijnen van België geen taboe meer. Bij de crisis van 2010-2011 hebben we kunnen zien hoe diep de barsten in de fundering van het Belgische huis zijn.

  Gemandateerd door de Assemblée nationale zijn toen twee Franse parlementsleden, een van de meerderheid, de andere van de oppositie, het gebouw komen inspecteren. Volgens hen was het hoogst twijfelachtig of het overeind zou blijven.

  Met de zesde staatshervorming dacht Elio Di Rupo de muren te hebben verstevigd, maar al snel bleek dat niets minder waar was. De N-VA, die sinds 2014 in de federale regering zit, heeft haar plan om het gebouw te ontmantelen niet laten varen. En dan mag ze in de peilingen al eens vooruitgaan en dan weer afzakken, zij blijft veruit de eerste politieke kracht in het land.

  Confederalistisch cement

  De dag na de wetgevende verkiezingen – die er wel eens eerder konden komen dan voorzien! – zijn hun leiders vast van plan om naar de onderhandelingstafel te komen met nieuwe plannen in de steigers, en om met confederalistische cement te werken. Lang zal het daarna niet meer duren om tot de vaststelling te komen dat het huis nergens nog voor kan dienen, en dat het afgebroken mag worden. In het interview dat Jan Jambon dat weekend daarop gaf aan de Libre Belgique, liet hij een klein zinnetje horen: Onafhankelijkheid kan snel vaart krijgen. Wat er politiek te gebeuren staat valt nooit te voorspellen, alles kan van het ene moment op het andere in een stroomversnelling raken.

  Geen overhaasting

  Waarom dan nog haast maken bij de vervanging van de gevechtsvliegtuigen?

  We weten dat het Belgische leger niet veel voorstelt op het internationale schaakbord. Als het koninkrijk nog maar een kort leven beschoren is, waarom het dan nog verbinden tot die kolossale uitgave van 3.4 miljard? De F16’s die we hebben kunnen nog wel een jaar of drie-vier meegaan. De zaken kunnen heel snel gaan, zoals Jan Jambon heel terecht zei. In 1981 sprak François Perin over de dag dat het ongelukkige staatshoofd een zoektocht naar een onvindbare regering zal ondernemen. Dat die dag er wel eens kon komen na de volgende wetgevende verkiezingen, ten laatste binnen een jaar dus, is helemaal niet uit de lucht gegrepen. Elio Di Rupo heeft de verwijdering van de PS uit de Waalse regering niet verteerd. Hij droomt van een terugkeer van de linkse krachten in Wallonië, en de jongste peiling wijst uit dat die droom wel eens werkelijkheid kon worden: de huidige MR-CDH-coalitie meet men 29% toe, terwijl een alliantie van PS-PTB-Écolo 49,4% verzamelt.

  Als die alliantie snel vorm zou krijgen, dan zou ze de onderhandelingen rond de vorming van een nieuwe federale regering gegarandeerd lood in de vleugels bezorgen. Bart De Wever denkt dat zo’n evolutie de PS zou kunnen dwingen om een confederalistische hervorming te accepteren.

  Niet is nochtans minder zeker, en dan zou men zich enkel nog kunnen schikken naar de evidentie, namelijk dat België totaal onregeerbaar is geworden. En wat is een staat zonder regering anders dan een staat die niet langer bestaat!

  Bij die constatatie zou het Vlaamse parlement heel goed kunnen overgaan tot een onafhankelijkheidsverklaring. De N-VA en het Vlaams Belang hebben vandaag samen 36,2% van de kiesintenties. De CD&V van haar kant heeft er 15,3. Maar zoals Stefaan De Clerck, hun oud-minister, heel terecht zei: De band tussen nationalisme en christendemocratie zit diep verankerd in het Vlaamse DNA.

  Ongetwijfeld denkt Yves Leterme nog altijd nostalgisch aan die dag in 2004 toen hij het kartel CD&V/N-VA boven de doopvont hield.

  14 februari 2004. Het Valentijnskartel

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Valentijnskartel

  *

  Samengevat, Jan Jambon heeft het goed gezegd: alles kan van het ene moment op het andere in een stroomversnelling raken. Een onafhankelijk Vlaanderen zou zich wel van een leger moeten voorzien. Het staat hen dan vrij om voor de Amerikaanse F35 te kiezen. Willens nillens onafhankelijk geworden, zou anderzijds Wallonië in een onhoudbare budgettaire situatie verzinken. Economisten spreken over een sociale zekerheid die met 15à20% zou krimpen. Kortom, een sociaal bloedbad. Ook dat heeft François Perin aangekondigd: De Walen zouden dan tot een discipline gedwongen worden waar ze geen idee van hebben, want ze zouden dan zelf de schuldenaars worden van hun fameuze verworven rechten. En hij vervolgde: De enige nationaliteit waar ze makkelijk in zouden kunnen opgaan, nadat de Belgische hen door de vingers is geglipt, is de Franse.

  *

  Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

  *

  Cijfermatig zijn die 3.4 miljard natuurlijk geen klein bier. Maar die zouden in dat bierlandje van ons verdwijnen in het niets in vergelijking met die 16 à 18 miljard per jaar ‘transfers’ van Vlaanderen naar Wallo/Brux. Maar daarover wordt niet gesproken.

  Deze jaarlijks terugkerende cijferdans is, samen met Artikel ÉÉN van de reden van bestaan van de NV-A als onvervreemdbaar één geheel met elkaar verbonden, zijn al bijna 200 jaar de basis van Vlaanderens onuitwisbare schande. Ze zijn de slavenkettingen die onze welvaart tegen de grond houden.

  Tel daarbij, alsof het nog niet genoeg is, nog de kostprijs van de door Vlaanderen radicaal afgewezen immigratie. Als je dit vertelt aan een buitenlander, met de bewijzen op tafel, dan doet die niets anders dan met beide wijsvingers naar zijn hoofd te wijzen. En toch wordt ons dit verkocht als ‘n goed ‘Vaderland’ met hart en ziel ons toegewijd…. Aanvaardt ons geld enhet bloe-oed van ons aad’ren…

  *

  PS

  Als U nog ’n element wenst voor het sluiten der grenzen, dan is er dringend grenscontrole nodig tussen Vlaanderen en Wallo/Brux Enerzijds om de criminaliteit en de immigratie te bestrijden, mar vooral om de Vlaamse geldstromen naar daar te bevriezen

  PS II

  Nu Steve Bannon van Breitbant, de Amerikaanse presidentiële stormram in onze omgeving rondluiert op zoek naar inspiratie, zou het wel eens kunnen lukken dat er voor de Ieperse Terminator een tweede kans komt…

  *

  09-07-2018, 07:15 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  Archief per week
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 28/11-04/12 -0001

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!