NIEUW: Blog reclamevrij maken?
MET SNELTREINVAART DOOR DE DAGEN
Foto

Foto

Inhoud blog
 • 5237 OVER POLITIEKE AARDVERSCHUIVINGEN
 • 526 DE TWEEDE RECONQUISTA BEGINT OOK IN SPANJE
 • 5235 ANUNA EN DE BIJBEL
 • 5234 VERVOLGVERHAAL VAN EEN VERRADERSTAAL
 • 5233 - DE WEEK DOORBROKEN-


  Foto

  Zoeken in blog


  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   

  Zoeken in blog


  VOOR WIE GRAAG EEN EINDJE MEERIJDT
  12-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5001 ik zeg niks

  5001 - IK ZEG NIKS

  Brussel wil 1,26 miljard euro om ‘Europees Solidariteitskorps’ uit te bouwen naar 350.000 ‘jongeren’

  *

  EU-Jugend Komsomol (*) van 350.000 kindsoldaten moet evangelie linkse ‘solidariteit’ verspreiden in EU-lidstaten.

  (*)https://nl.wikipedia.org/wiki/Komsomol

  De Europese Commissie stelt voor het Europese Solidariteitskorps de komende jaren uit te bouwen van 100.000 tot minstens 350.000 jongeren. Als lid van het korps kunnen achttien- tot dertig-jarigen in een ander EU-land ervaring opdoen met bijvoorbeeld vluchtelingenwerk of natuurbescherming. Brussel vraagt de lidstaten daarvoor samen een bedrag van € 1,26 miljard euro op de nieuwe Europese meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 te reserveren.

  Post online

  Volgens EU-commissaris Günther Oettinger (begroting) is “solidariteit een van de kernwaarden in de EU. Het succes van het korps bewijst dat er een grote vraag is van jongeren om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten.’’ Het nieuwe programma voorziet ook in vrijwilligerswerk in niet-EU-landen.

   

  Deelnemers aan het korps kunnen twee tot twaalf maanden stage lopen of vrijwilligerswerk doen in onder meer het onderwijs, de gezondheidszorg en bij humanitaire programma’s zoals de integratie van vluchtelingen. De kosten van reis, verblijf en levensonderhoud worden gedekt, in het geval van een stage komt er een vergoeding bij.

  Het project werd eind 2016 gelanceerd en moet bijdragen aan de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Sindsdien hebben zich 64.000 jongeren aangemeld, onder wie 1440 Nederlanders. Tot 2020 is er plaats voor 100.000 deelnemers.

  Bron:
  https://politiek.tpo.nl
  (h/t “Elisah”


  12-06-2018, 06:57 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  29-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4500

   

  IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  Het Wettelijk Gezag heeft gesproken en legt ons uiteindelijk zo goed als het eeuwig zwijgen op. Echte en goede staatsburgers als wij zijn, gehoorzamen wij dus zonder morren.

  Wij willen in geen enkel geval ons als de vele illegalen gedragen en nemen dus bij deze afscheid van zowel vriend als vijand.

  Wij komen terug bij leven en welzijn, maar vooral na ‘de Wende’ richting Vrije Meningsuiting.

  Vaart wel ende levet scone.

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  Feiten zijn feiten, om het even hoe die worden uitgelegd. Het begon met Kolen en Staal (EGKS), en het zal eindigen met schroot en hagel….

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker
  29-05-2018, 12:44 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (1)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (8 Stemmen)
  23-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4495

   

  IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  Neen, de Pausen sterven niet.

  Mochten er Pastoors onder mijn geacht lezerspubliek voorkomen, zo vraag ik hen mij te vergeven om hierboven te beweren niet hartsgrondig rotsvast zovertuigd te zijn van de eeuwige Zaligheid in het Hiernamaals. In hun ‘denkwereld spreken zij altijd van Engelen, Aartsengelen, Serafiijnen en Cherubijnen. Vroeger was er zelfs discussie over hun onderbroeken. Ver gezocht, inderdaad. Want unisex zoxel als lange rokken moeten toen ook al bestaan hebben. Stel U voor, in onze tijden, dat de Immamd gelijk zouden hebben, en dat die schepselen Gods rond de Troon van de Almachtige, alleen maar uit vrouwen meisjes, maagden, zouden bestaan. Één grote Janboel, ja!?

  Beter is het dus daarover te zwijgen. Een mens weet maar nooit.

  En eenmaal er     algemeen ‘gezwogen wordt over de Eeuwigheid, is het maar klein bier meer om in het Nieuwe Europa te geloven.

  “Europa’, was dat trouwens niet het beeldschoon afstammelinge van een of andere Godheid uit Vroeger Tijden? Volgens Google Chrome reeds die zelfs tussen de sterren rond, net als Zaan Loek DeHaene, schrijlings op een stier.

  *

  Nu vraag ik m’n eigen toch af, waarom Broekzele deze wonderbaarlijke afbeelding niet in de strijd werpt tegen Catalonia!!! Spanje is/was toch de Heimat van de stierengevechten!

  Carpe diem! Geniet de dag!

  In de betere Spaanse eethuisjes worden, na hun dood stieren-sieraden zelfs tot de lekkerste gerechten gerekend. Waarmee ik alleen maar wil zeggen, dat de Godin Europa inderdaad ten allen tijde werkt op die mannelijke hormonen-huishouding, maar daarenboven ook kan instaan voor de voedsel bevoorrading.

  Wie in ’s Heemsnaam zou dus tegen dit toekomstbeeld kunnen zijn? Waarbij komt, dat wij, Vlamingen, in onze handjes mogen wrijven, omdat onze Hoofdstad binnen enkele jaren de ganse Wijde Wereld zal mogen behersen…

  Die Stadt gehört uns, und Morgen die ganse Welt. Waar hebben we dat nog gehoord?

  https://www.youtube.com/watch?v=2JAbI94AaAY

  *

  SPIEKEN MAG WÈL

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Brits overheidsdocument bevestigt dat EU nationale soevereiniteit opheft en Superstaat creëert

  *

  Brexit expert: ‘Ondanks alle beweringen van politici van veel partijen dat de EU geen superstaat zal worden, toont dit document uit 1971 aan dat dit precies het plan is’

  Ook uit dit officiële, lang geheim gehouden document blijkt dat de realiteit dermate schokkend en confronterend is, dat de meeste mensen het nog steeds weigeren te geloven. En dat was en is dan ook precies de bedoeling van de antidemocratische globalisten in Brussel.

  Uit een Brits overheidsdocument dat tientallen jaren lang verborgen werd gehouden blijkt dat de EU, toen nog de EEG genoemd, toen al van plan was om de soevereiniteit van de lidstaten geleidelijk op te heffen, en heel Europa vanuit Brussel te regeren. Dit plan moest minstens 30 jaar voor de burgers ontkend worden, zodat ze het verdwijnen van hun zelfbeschikkingsrecht en democratie pas in de gaten zouden krijgen als het te laat is. Het Europese schijnparlement was en is een onderdeel van die misleiding, omdat alleen de Europese Commissie daadwerkelijke macht heeft.

   

  De EU een totalitaire dictatuur, waar enkel een nep democratisch masker overheen is gelegd, is in 2018 al lang niet meer een complot, maar de harde realiteit. Het document met het nummer FCO 30/1048 van het Britse Foreign and Commonwealth Office omschrijft bijna alle ontwikkelingen die in de afgelopen 47 jaar daadwerkelijk zijn uitgevoerd, en bevat aanwijzingen over hoe de aandacht van de Europese burgers moest worden afgeleid, om hen zo lang mogelijk in het duister te laten over het streven naar een federale Europese Superstaat.

   

  Het document werd destijds opgesteld voor de regering van premier Edward Heath, die de toenmalige EEG verdragen er in het parlement wist door te drukken. Het bevat onder andere het plan voor een gemeenschappelijke munt (de euro, realiteit geworden), een fiscale (financiële) unie (in uitvoering), een Europees leger (mee begonnen), een gemeenschappelijk buitenlands beleid (op belangrijke terreinen werkelijkheid geworden), en het streven om EU-regels en wetten boven die van de afzonderlijke lidstaten te stellen (100% in- en uitgevoerd).

   

  Europeanen opzettelijk misleid en belogen

   

  Om deze zaken te realiseren moest de macht van de nationale parlementen, dus ook onze Tweede Kamer, geleidelijk aan Brussel worden overgeheveld. Dat zou er echter toe leiden dat de Europese volken hun parlementen niet meer zouden vertrouwen. In het document wordt daarom de conclusie getrokken om ‘het volk en de pers in het duister te laten omtrent de genoemde gevolgen, en de publieke bezorgdheid niet te verscherpen terwijl ze impopulaire maatregelen... op het verre en oncontroleerbare functioneren van de gemeenschap terugvoeren.’

   

  De Europese burgers moest daarom minimaal 30 jaar het idee blijven houden dat hun landen soeverein zouden blijven. Ze mochten pas iets in de gaten krijgen als het al te laat was, en de ingeslagen koers naar een Europese Superstaat onomkeerbaar zou zijn gemaakt. Anno 2018 is dat inderdaad het geval, mede dankzij onze eigen regeringen.

   

  EU geregeerd door antidemocratische, Europa-vijandige club globalisten

   

  De Britse Express besteedde er enkele dagen geleden opnieuw aandacht aan, nadat de Telegraph dat zo’n 6 jaar geleden als eerste deed. In Groot Brittannië is het sinds Brexit opnieuw actueel geworden, maar op het Europese vasteland wordt het compleet genegeerd, omdat in het document bevestigd wordt dat we inderdaad worden geregeerd door een antidemocratische en zelfs vijandige club globalisten, wier plannen om de nationale soevereiniteit op te heffen inmiddels zo succesvol zijn geweest, dat nu fase 2 is ingetreden, namelijk de vernietiging van de Europese culturen door middel van massa immigratie en islamisering.

   

  Het Britse volk is hier net op tijd achter gekomen, en is uit deze totalitaire, ronduit fascistische EU-dictatuur gestapt. Annabelle Sanderson, Brexit expert, wijst erop dat ‘ondanks alle beweringen van politici van veel partijen dat de EU geen superstaat zou worden, dit document uit 1971 aantoont dat dit precies het plan was. De aartsklagers (tegen Brexit) van Labour, de Liberaaldemocraten en de Tories moeten daar eens over nadenken en zich afvragen, waarom ze eigenlijk parlementariërs zijn, als ze niet echt willen dat Westminster (de Britse Tweede Kamer) verantwoordelijk is voor dit land.’

  Xander

  (1) Epoch Times

   http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/05/Brits-overheidsdocument-bevestigt-dat-EU-nationale-soevereiniteit-opheft-en-Superstaat-creert

   

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  Kijk, het is onbegonnen werk om te willen loochenen dat ondergetekende deze tekst integraal heeft overgenomen, met de bedoeling effectief mee te werken aan de verspreiding ervan. Het is pas toen de gendarmes aan de der stonden, dat het verkkerde van mijn beslissing mij duidelijk werd.

  Een bekentenis waaraan onmiddellijk moet worden aan toegevoegd, dat ik mij compleet distantieer van de Schrijver ervan, zo ver als et Internet dat toelaat. En vooral, zover ik land zie.

  ***

  Ik ga aan de Dames en Heren Jury-leden dan ook meer zeggen: ik peroonlijk heb deze tekst zelfs niet eens gelezen. Laat staan ermee akkoord te gaan. Jawel, Edelachtbare. Sedert de Franse Revolutie hebbekik dat goed onthouden: ‘Chacun pour soi, et Dieu pour tous’. En vermits ik dat in ’t Fransoos zeg, kan er niets mis mee zijn.

  Waarom ik die Xander dan toch weer eens heb overgenomen? Ja, Excellentie, ik vraag nederig om begrip, want ik weet het ook niet. Ik denk de macht der gewoonte….

  En mijn pro deo Advocaat hier naast mij heeft gelijk als hij steelt dat het gaat om een macht waaraan niet heb kunnen weerstaan. Immers, zo lang de Overheid zelf in de fout gaat, door dat soort teksten toe te laten zonder in te grijpen, dat is dan ook zoiets als de kat bij de melk zetten.

  *

  Mijn Advocaat vraagt dan ook met klank de vrijspraak. Met daarbij een verdere vrijgeleide om op mijn eigen Blog mijn eigen Vrije Meningsuiting verder te mogen debiteren. Want ziet U, Excellentie, beklaagde lijdt als gewezen boekhouder, ’n beetje aan lang nawerkende beroeps-misvoorming. Hij redeneert nog altijd in termen van debiteren en crediteren…. Hij blijft balansen en Winst- en Verliesrekeningen opmaken over alle nieuwigheden die hem omringen. Als Boekhouder is hij gewoon aan het opmaken van iemands rekeningen. Het is gewoon een soort beroepsmisvorming, ook omdat boekhouders, net als Rechters, nooit mogen liegen…

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker

  23-05-2018, 14:08 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  21-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4484

   

  IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  Wat ook Uw interesse is voor de uitzichtloze strijd voor de eigen Onafhankelkijkheied der Catalanen, cd nieduwe Minister President heeft ’n heel wat gemakkelijker naam. Al is die even Spaans als de rest van het verhaal.

  Enfin, het is niet aan mij om die man aan U allemaal voor te stellen. Daar heeft onder de auspiciën van Doorbraak, Uitgeverij, een zekere Christophe Bostyn voor gezorgd. Ondergetekende is dus niet strafrechtelijk verantwoordelijk voor eventiele vergissingen, weglatingen of overdrijvingen.

  Waar ondergetekende integendeel wel voor tekent, is de ongeziene daadkracht van de held en zijn o zo Christelijke wederhelft. Het is een beeld dat al vele tietallen jaren bijna niet meer te herkennen valt.

  Eogen Volk Eerst voorvechter die geknield voor het Mariabeeld, in de zijbeuk van de Antwerpse Kathedraal, met opgeheven armen het Zwaard der Vergelding aanbiedt…

  *

  SPIEKEN MAG WÈL

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Quim Torra, nieuwe Catalaanse regio-resident

  15 mei 2018   Christophe Bostyn

  *

  Quim Torra staat bekend voor zijn rotsvaste overtuiging pro onafhankelijkheid

  foto: ©Vilaweb.cat

  *

  Na 199 dagen direct bewind uit Madrid, krijgt de autonome regio Catalonië opnieuw een president, de partijloze advocaat, uitgever en schrijver Joaquim Torra i Pla. Vandaag, om 16.00 uur zal hij samen met Carles Puigdemont, die hij de legitieme president van Catalonië noemde en trouw zwoer, een verklaring afleggen in Berlijn. Morgen, op woensdag 16 mei, zou hij dan formeel bezit moeten nemen van het Ambt van President van de Spaanse autonome regio Catalonië.

  In Madrid zien ze de volgende onweersbui alweer aankomen: Quim Torra staat bekend voor zijn rotsvaste overtuiging pro onafhankelijkheid.

  Trouw en partij-onafhankelijk

   

  Het profiel van

  Quim Torra

  is politiek gezien ideaal voor Puigdemont. Torra werkte 20 jaar als advocaat voor de verzekeraar Winterthur, de laatste twee jaar als directielid in Zwitserland, tot hij in 2007 terugkwam naar Catalonië. Hij was tot zijn terugkomst nooit betrokken in de partijpolitiek, wat hem het voordeel geeft niet zo vatbaar te zijn voor manipulaties vanuit de traditionele partij-hoofdkwartieren. Dat zal bij Puigdemont een van de doorslaggevende factoren geweest zijn voor het aanduiden van zijn opvolger aan de Generalitat. Hij kan zo vermijden dat de aloude autonomistische vleugel van het liberale Convergència (vandaag onderdeel van JuntsxCat) opnieuw aanstuurt op een matiging van de eisen tegen Madrid.

  Christen-democratisch profiel

  Quim Torra sloot zijn toespraak, waarmee hij zich kandidaat stelde voor het presidentschap, af verwijzend naar de laatste woorden van

  Manuel Carrasco i Formiguera:

  ‘Visca Catalunya lliure!’ ‘Leve vrij Catalonië!’ was inderdaad de laatste roep die uit de mond kwam van de historische leider van de christendemocratische Unió Democràtica de Catalunya (UDC), vorig jaar ter ziele gegaan na een interne machtsstrijd over de onafhankelijkheidskwestie. Carrasco i Formiguera, minister van de Generalitat tijdens de Tweede Spaanse Republiek (1931-’39), was een van de oorspronkelijke leiders van UDC en bleef, als christendemocraat, trouw aan de republiek, zelfs toen hij er achtervolgd werd door communisten en anarchisten. Het zou echter

  Franco

  zijn die Formiguera na een schertsproces heeft laten terechtstellen.

  *

  De interesse van Torra in de Tweede Republiek, de Spaanse Burgeroorlog en de Catalaanse vlucht in ballingschap, leidden hem ertoe om na zijn terugkomst in Catalonië een uitgeverij op te starten die zich wijdt aan het herontdekken er herwaarderen van literaire en journalistieke werken van toen. Zo richt hij in 2008 ‘A contra vent’ op, ‘Tegenwind’. Hij begon zich dan ook te interesseren voor de formele politiek. Zo sluit hij zich eerst aan bij de kritische stroming pro onafhankelijkheid binnen UDC, ‘El Matí’ (De Morgen). In 2009 zou hij zich uiteindelijk aansluiten bij ‘Reagrupament’ (Hergroepering), een radicale pro-onafhankelijkheids-afscheuring van de Catalaanse sociaaldemocratische republikeinen van

  Hij zette die stap samen met zijn vrouw, een lerares en net zoals Torra, praktiserend katholiek. In 2011 zou Oriol Junqueras (ERC) hem nog een plaats aanbieden op de lijsten in Girona (waar Puigdemont burgemeester was), maar dat sloeg hij af.

  Dossier Catalonië

  Van het maatschappelijk middenveld naar het parlement, bestuurslid van zowel ANC als Òmnium Cultural.

  In 2011 maakt Torra wel de stap naar de middenveld-organisaties. Vanaf 2011 wordt hij voorzitter van het kleine Soevereiniteit en Gerechtigheid en wordt hij al snel bestuurslid van zowel ANC als Òmnium Cultural. Van 2013 tot 2015 was hij ondervoorzitter van Òmnium Cultural. Wanneer toenmalig voorzitster Muriel Casals opkomt voor de plebiscitaire verkiezingen van 27 september 2015, wordt Torra interim-voorzitter tot de ledenvergadering een nieuwe bestuur kiest met aan het hoofd de nu gevangen gehouden Jordi Cuixart. Ondertussen wordt hij door de liberale burgemeester van Barcelona, Xavier Trias, in 2013 opgepikt om het nieuwe culturele centrum El Born vorm te geven.

   

  Bij werken aan de oude marktplaats werden er immers resten ontdekt van het Barcelona van voor 1714, toen bij het einde van de Spaanse Successieoorlog Barcelona in as werd gelegd door de troepen van de Spaanse en Franse koningshuizen van Bourbon. In 2015, wanneer de links-populistische Ada Colau verkozen werd, moest Quim Torra El Born verlaten en werd hij benoemd tot directeur van het Studiecentrum voor Actuele Vraagstukken, een denktank die afhangt van het departement van de president van Catalonië, toen al Puigdemont. Tot eind 2017, wanneer hij daar wordt buiten gegooid door de Spaanse regering bij machte van het beruchte artikel 155, waarmee de Spaanse regering Catalonië onder rechtstreeks bewind van Madrid plaatste. Hij zette op 21 december 2017 dan uiteindelijk toch de stap naar de formele politiek en komt er op voor Puigdemonts lijst Junts per Catalunya, waar hij vanop de elfde plaats verkozen werd voor Barcelona.

  Kritiek

  Quim Torra houdt er al die jaren een ongezouten, soms weinig diplomatieke mening over Spanje op na. Op Twitter verweet hij ‘de Spanjaarden’ zo een volk van verspillers te zijn, dat Catalonië koloniseert. Hij verwijt zowel Frankrijk en Spanje ‘vernietigers van naties’ te zijn. Een van zijn meest spraakmakende artikels die nu opnieuw boven gerakeld worden, is ‘De taal en de beesten’, waarin hij zich danig ergert over een voorval waarbij een Spanjaard, bij een vlucht van Swiss Air naar Barcelona, zich beklaagt bij de luchtvaartmaatschappij wanneer de aankondiging bij het landen ook in het Catalaans wordt gebracht. In een poëtische maar vlijmscherpe en genadeloze taal, sabelt Torra zo de gemiddelde Spaanse nationalist neer en vergelijkt hen met ‘Aasdieren, adders, hyena’s. Beesten met een menselijke gedaante, en tezelfdertijd, met de mond vol haat. Een verontruste haat, walgend, als met een verroest gebit, tegen alles wat de [Catalaanse] taal vertegenwoordigt.’

   

  Hoewel Quim Torra retorisch nochtans sterk staat, heeft hij eerder het imago van een ouderwets politicus.

  De verzamelde Spaanse pers en politiek waren er dan ook als de kippen bij om op hun beurt Torra neer te sabelen en hem af te schilderen als een ‘etnicist, racist, xenofoob, supremacist’ en meer van dergelijk fraais. Torra probeerde olie op te golven te gieten door zich te verontschuldigen voor de – ondertussen gewiste – tweets en uitspraken en vroeg rekening te houden met de context en journalistieke schrijfstijlen. De toon lijkt echter gezet vanuit het unionistische kamp en de kans is groot dat Torra nog vaak aan zijn uitspraken zal herinnerd worden, zelfs al worden sommige onterecht op zijn conto geschreven. Hoewel Quim Torra retorisch nochtans sterk staat, heeft hij eerder het imago van een ouderwets politicus. Een stemmen-trekker op de hoogte van Puigdemont zal hij dus niet worden, al zeker niet tussen de Spaanstalige Catalanen.

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  Kijk, sotty beste mensen, alls ik, om af te sluiten, even de filosofische toer opga. Etnische zaken over bevolkingsgroepen, beschavingen en evoluties daarvan, doen mij ineens denken aan de natuur zelf. Hoe stromen en rivieren in de loop de eeuwen hun weg hebben gezocht, en gevonden. Daarbij bedenkend, dat niets definitiefs is.

  Zo werd bij de aanleg van de E3, thans 14 categoriën verhoogd tot E17 tussen Gent en de Kust, verteld door geologen allerhande, dat deze snelweg, om zo weinig mogelijk schade aan het milieu aan te brengen, werd aangelegd in de pré-historische bedding van de Leie. Om een vlak parcours te bekomen, en zo min mogelijk graafwerken en zo te moeten doen.

  So far so good. Tot de dag dat men tot de vaststelling kwam, dat er danig veel ketting-botsingen voorkwamen door de vele dichte mist op altijd dezelfde plaatsen.

  Ha, ja, die vroegere rivier-bedding had zo nog altijd haar vaste gewoonten behouden… Omringede hoogten op die plaatsen? Lap! Prompt grepen de natuur-elementen daar hun kansen met de gewijzigde luchtdruk en de afgewende winden… Resultaat: ogenblikkelijk neergelaten mistgordijn…

  Volgt U nog? Met in Uw achterhoofd de etnisch-geografische spelingen van het Lot?

  In de Lagere Jongensschool leerden we vroeger ‘de bronnen van de IJzer’ kennen, en later gingen we inderdaad daarnaar opzoek, waar deze stroom onstond. Ergens in Noord Frankrijk zagen we op particulier terrein, een omzoomde met verroeste prikkeldraad goed afgesloten poel. Met daar midden in de heldere wolkjes opgestoten water van een onderaardse bron. En dat was alles, buiten een nietige opening aan de kant, waar water wegliep die op het zicht honderden meter ver door het landschap te volgen bleek. Enkele kolometer verder, wat dat stroompje al een heuse beek geworden, en tegen dat die breder geworden beek West-Vlanderen binnen kwam, was die beek al een rivier en zelfs een heuse stroom geworden, waarop scheepjes konden dobberen en allerlei riviervissen konden overleven.

  Nog later voerden we zonder daarbij stil te staan, met de Royal Yachting Club in Nieuwpoort de havengeil uit en de Noordzee op. Waar we zelfs konden met eigen ogen aan de horizon vaststellen, dat de aarde inderdaad rond was… Geen gevaar dus dat we over de rand gingen sukkelen…

  Tijdens ons 15-jarig ‘Betaald Verlof’ aan de Overkant der Alpen, maakten wse grondig kennis met een collectie andere ‘volkeren’ die allemaal in dezelfde houding sprongen als het Italiaans volkslied weerklonk. Raar hoor! De dichtstbij zijnde stad, Aquapendente, had zelfs de Zwarte Leeuw op Geluwveld als Stadswapen, maar dan een Leeuw de grootte van een kat, die op de vier poten stond met een soort kruisbanier onder de arm….

  Maar de stromen en rivieren daar die uit de omringende bergen kwamen, kenden hetzelfde verhaal als die van ons in de Lage Landen. Alleen hun namen waren klassieker.

  Ha ja, hé, want de wereld is rond. Al had ‘Rome’ dat daar ter plaatse ‘Urbi et Orbi’, jarenlang bestreden…

  Toen al, was de immigratie het enige thema dat nog beroering wekte. Precies alsof de wereld niet meer wist, dat aan de basis van elke stroom, er ergens ’n soort van niet op te drogen bron moest zijn.

  Zo hadden we ooit rond de San Bernardino–tunnel (omdat we wegens panne in de heenreis de Gothard-druke wilden vermijden) toch wel weer dezelfde panne, namelijk een niet-pakkende embrayage wegens teveel files in de bergen. We waren verplicuht daar ergens te overnachcten in ’n berghotelletje, aan de voet van weer een andere bergtop. Het was er reuze-gezellig. De gelagzaal hing vol met publiciteit over de nabije ‘bronnen van de Rijn’ die daar te bezoeken waren. Milharde, dachten we toen beiden: zelfs die machtige Rhein is ooit ergens als ’n nietig waterstraaltje beginnen… “Fest steht und treu, die Wacht, die Wacht am Rhein’… Ze moesten het eens geweten hebben! ’n Klein omwegje via Zwitserland en Eisenhower stond in Berlijn voor het het zelf wist!

  *

  *

  Kijk, en dat is wat ik denk over de aan de gang zijnde nooit geziene volksverhuizingen. Die zijn, net als de overige natuur-elementen, van alle tijden. Zij her dart mensen altijd de natuur willen forceren, door bvb stuwdammen en op andere plaatsen kanalen te willen bouwen…

  Het probleem daarbij is dus alleen, de Mens . Die wil overal ingrijpen. Dammen opwerpen. Dijken aanleggen. Beddingen verleggen. In plaats van zich aan te passen. En daar te gaan wonen of steden te bouwen waar de Natuur het hem toelaat. Denk er aan: wat zou Donker Afrika zijn, zonder Afrikanen daar?!

  Ander voorbeeld.

  *

  De oorspronkelijke bevolking van Noord Amerika is zo goed als verdwenen. Iedereen kent de schuldigen maar geen mens die daar nog van wakker ligt.

  Anders gezegd: de tijd heelt alle wonden. De ‘die hard’-Vlamingen malen er zelfs marsliedjes van. De tijd verslindt de steden, geen tronen blijven staan.

  Bloemen verwelken, scheepjes vergaan, maar onze Liefde, die blijft eeuwig bestaan…

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker  21-05-2018, 16:22 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  20-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4493

  IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  Pinksteren is, voor wie het zich nog herinnert, de dag der Vurige Tongen De zichtbare inspiratie van de Geest die bij gelegenheid in ieder mens ontwaakt. Sommige mensen vallen daarbij van hub aard of van hun stoel. Die vurige tongen verschenen als flikkerende vlammetjes boven ieders hoofd van de verweesde Leerlingen van de Heer, nadat die voor hun ogen ten Hemel was gevaren. Dit naar het verslag van ooggetuigen. Petrus was toen net aangesteld om de eerste Paus te mogen worden. Want hij was als graniet, een kerel uit één stuk. Die war nodig, het zwaard kon hanteren om iemands oor af te slaan..

  Tweeduizend jaar later zijn die vlammetjes er nog altijd, maar ze staan merendeels onder de korenmaat. Het graniet van de steenrots is verworden tot een watterige substantie die zich sedert de Kruistochten als doel heeft gesteld om zich terug te trekken in nieuwe nog aan te leggen catacomben. De fut is er uit.

  *

  SPIEKEN MAG WÈL

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Scheiding Kerk en Staat: schrik-reactie van een meerderheid

  *

  17 mei 2018

  *

  De scheiding van Kerk en Staat in Virginia (VS), geschreven door

  Thomas Jefferson

  **

   

  foto: ©Courtesy of trustees Boston Public Library

  *

  Hendrik Vuye en Veerle Wouters publiceerden eergisteren een pleidooi om de scheiding tussen Kerk en Staat nog verder door te duwen tot een scheiding tussen maatschappij en religie. In wezen pleiten ze echter om een minderheids deel van de maatschappij uit te sluiten en hen te bestempelen als idioten die geen recht van spreken hebben. De reden — volgens hen — die deze uitsluiting legitimeert: het niet erkennen van de waarden van de Verlichting. Het ontgaat hen blijkbaar echter dat door dit te doen, zijzelf de grootste negationisten van de waarden van de Verlichting zijn.

  Ze gebruiken daarbij de gekende demagogische receptuur: enkele voorbeelden die een meerderheid voldoende schrik moeten aanjagen zodat een minderheid als inferieur wordt beschouwd. De geschiedenis leert ons dat die tactiek spijtig genoeg werkt en dat enkel een maatschappij die echt gebouwd is op de waarden van de Verlichting, sterk genoeg is om de schrikreactie van de meerderheid niet te laten uitmonden in een klassenstrijd.

  Verlichting en religie: gezworen vijanden?

  Iedereen lijkt aan te nemen dat religie en Verlichting gezworen vijanden zijn. Jazeker, er zijn religieuze praktijken die niet hand in hand gaan met de waarden die wij hier in het Westen koesteren en waar velen voor gestreden en geleden hebben. Is het dan achter geen jammerlijke zaak dat we in de zogezegde strijd voor deze waarden, net deze waarden overboord moeten smijten?

   

  Laat ik zelf een voorbeeld nemen aan de geloofs-gemeenschap waar ik deel van uitmaak, namelijk De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, vaak beter gekend als de mormonen. In onze geloofs-artikelen (noem het zowat de grondwet van onze religie) staat: ‘Wij geloven onderdanig te moeten zijn aan koningen, presidenten, heersers en magistraten, door het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de wet.’ Kan het respect voor de democratie nog beter samengevat worden? Als men een preambule zoekt voor de grondwet, dan kan men ons geloofsartikel misschien als start gebruiken.

  Het andere punt waarop zelfs christenen zoals wij worden aangevallen, is de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Ook hier citeer ik uit een proclamatie van onze leiders als ik stel dat man en vrouw de plicht hebben om elkaar als gelijkwaardige partners te helpen.

  Een waarde waar andere auteurs — maar niet

  Vuye en Wouters

  — vaak melding van maken als ze religies aanvallen, is het zelfbeschikkingsrecht. Ook in deze zal iedere mormoon u kunnen uitleggen dat wij geloven dat het loutere feit dat we hier op aarde zijn, het gevolg is van een Hemelse Vader die tegen Zijn kinderen heeft gezegd dat het nu wel eens tijd was het hemels nest te verlaten en op eigen benen ervaring te gaan opdoen.

  Christenen en mensen-rechten

   

  Christenen die het Evangelie in hun hart omvatten, zijn zeker geen tegenstanders van de Verlichting.

  Christenen die het evangelie in hun hart omvatten, zijn zeker geen tegenstanders van de Verlichting. Ze zouden zelfs nog wel eens de vurigste verdedigers kunnen zijn van de mensenrechten, want uiteindelijk is Christus gestorven om de zwakkeren te beschermen. Hij was diegene die in een vr-ouwonvriendelijke maatschappij een overspelige vrouw niet wilde stenigen, maar begreep dat zij net als mannen verkeerde keuzes kon maken. Hij was ook diegene die stelde dat wat van de keizer was, aan de keizer toebehoorde en dus de wet, indien die niet van een onrechtvaardige bron kwam, moest gerespecteerd worden.

  Tolerant Vlaanderen, maar…

   

  Vlaanderen is een tolerant land, maar… lees ik in de bijdrage van Vuye en Wouters. Het past bij de typisch vlaamse zinnetjes hashtag die op Twitter zinnen verzamelt waaronder ‘ik ben geen racist maar’ of ‘met alle respect maar’… Waarbij de maar-bijzin meestal de bevestiging is van de ontkenning waarmee men begint.

  Laat jongeren kennismaken met religies in allerlei vormen en maak hen bewust van de gevaren die erin schuilen.

   

  Vuye en Wouters bepleiten zin voor integratiebevordering in het onderwijs, maar in werkelijk willen ze schotten plaatsen op basis van waarden die mee de kernidentiteit van iemand kunnen vorderen. Schaf gerust het vak godsdienst af, maar vervang het door het vak ‘godsdiensten’. Laat jongeren kennismaken met religies in allerlei vormen en maak hen bewust van de gevaren die erin schuilen.

   

  Onze maatschappij is niet zo atheïstisch als politici ons nu willen laten geloven, maar eerder agnostisch. Onbekend dus onbemind en ideaal als schaamlapje voor politici die ons een maatschappijbeeld opdringen waarbij een vijandsbeeld wordt gecreëerd. Angst voor een ander werkt altijd goed om zelf aan de macht te komen.

  Advertentie

  Dossier Catalonië

   

  Als christen roep ik dus op voor een christelijke benadering: heb uw tegenstander lief en bid voor hem. Leer hem kennen en er zal vrede zijn. Dat leunt veel dichter aan bij de waarden van de Verlichting.

  David Geens

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  U kreeg hierboven opgediend wat de pot gekookt heeft. Ieder denkt er het zijne van, maar volgens mij is het verstandige taal.

  Zodanig dat er misschien boven mijn hoofd ook “n soort waak-vlammetje kon verschijnen. Ja, inderdaad. Onze Westerse Beschaving is, na de Klassieken en de herinnering aan de Germaanse ‘Goden’, groot geworden in hoofdzaak door het Christendom. De Leer van de Zachtmoedige, met fouten, gaven en en gebreken, met hoogten en laagten. Met vallen en opstaan.

  Maar sedert de Verlichting, de Franse Revolutie, de verloedering, de zedenverwildering, de opkomst van de ‘Geleide Democratie’, van Meo ’68, van de ongebreidelde immigratie, etc, ets, worden de fundamenten van het Christendom angstvallig geweerd uit elk beslissings-orgaan, meestal ‘Regering’ genoemd.

  Waarom zetelt er in geen enkel Parlemt, een vertegenwoordiging van de eredienst? Die mee helpt de beslissingen te nemen, Uiteraard, elk naar Godsvrucht en Vermogen, d.w.z. naargelang ieders draagkracht aan leden die dus in vrede met elkaar leven.

  Als evenwichtsoefening kan de Staat dan oiok zitting nemen in het Kerkelijk Bestuur.

  Om Vrede te hebben, moet het inderdaad altijd van twee kanten komen.

  Als negatief bewijs van deze stelling, brengt ondergetekende de huidige resultaten van onze ‘Beschaving’ naar voor.

  Heel de Westerse Wereld is het Noorden kwijt. Er wordt ernaar gezocht in alle mogelijke richtingen, maar het is als een blinde die slaat naar een ei.

  Wordt er trouwens niet met recht en reden gezegd, dart Chhristus de allereerste Communist is geweest en dat Pilatus Hem precies daarvoor aan het Kruis heeft gewild….

  Ja Ja, Pinksteren is inderdaad de Hoogdag der Verlichting….

  *

  PS

  Neen, nogmaals neen! Toeval bestaat niet. En toch moet het lukken, dat gisteren bij dat sprookjesachtige huwelijks feest op Windsor Castle, de Angelicaanse Aartsbisschop in zijn toespraak tot de verzamelde Groten der Aarde, uitdrukkelijk zei, dat de Kliefde het cement is van alle samenlevingen.

  Mij persoonlijk spijt het enorm, dat noch Poetin noch Trump daarbij konden zijn… Of is het zó, dat na de Brexit, het Verenigd Koninkrijk terug als voorbeeld voor de Europese ‘omslag’, als ‘Wede’ zal dienen? Ik mag het VURIG hopen. Ooit waren het toch Ierse monniken die Europa christianiseerden?!

  Zou het daarom zijn, dat Ierland bij de EU is gebleven? Omdat de Geschiedenis zich, net als de ‘Vurige Tongen’ der Herniewing, voortdurend herhaalt….

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker
  20-05-2018, 06:36 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  19-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4492

   

  VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  Och, neen! Ik heb helemaal niks met dat nietszeggende Dierenpark (buiten die peperdure Chinese panda-beren) in de omgeving van Mons. De Weledele Heer Elio di Rupo, dat was een zaak van hèm en van hem alkeen. Kort nadat deze zaak in het Nieuws kwam, kwamen wij regelmatig daar voorbij, onderweg naar de Vlieghaven van Scharrelroi. Aan de afslag zagen wij toen de zeer uitgebreide wegeniswerken (op de kosten van ’t Gemeen) vanaf de Provinciebaan direct naar dat welness-parrk met die rare naam. Deed duidelijk aan de Lichttstad Parijs denken en dat was het dan.

  Die di Rupo toch! Hoe doet ‘m het!

  En toen was het ineens koekenbak. Onzen bloed-eigen Deerlijksen ‘chansrd’ en Wonderboy Marc Coucke had het gat in de haag gevonden om er dwarsdoor te kunnen smijten met (belastingvrij) maar eerlijk verdiend geld en die gong de zaak in Bergen eens grondig aanpakken sè. En waarachtig: het was (weeral) rapper gedaan dan gezegd. Elio verdween achter de schermen, en de kleine panda-beertjes bleven maar komen. Precies alsof het geld op onze rug groeide.

  Maar niets was minder waar. Het geld kwam van de in hoofdzaak Vlaamse toeristen. Goed, eindelijk! Vooral voor de plaatselijke tewerkstelling van al die leeuwentemmers. Zodanig dat de Horeca er zelf een ogenblik aan gedacht heeft, om de Coucke en niet den Elio in den adelstand te doen verheffen door Sire Philippe le Bel. Sedertdien ligt er de PS in heel dat gewezen charbonnage-land al even erg ondersteboven als de koolmijnen zelf.

  *

  Waarom ik bij deze publiciteit voer voor de goede reputatie van   Pari Daiza?

  U moogt twee keer raden. Maar U zit telkens fout. Want ik doen het om mij te onthaasten. ZEgh maar om mij amuseren.

  *

  Nooit over Pa Pinkelman gelezen van wijlen de NL-Schrijver Godfried Bomans? In een van die verhalen stond er ergens bij een op het eerste gezicht dom tijdsgebruik

  ‘Agge mo leut êt’…

  En zo zit het. Buiten is het geen weer om een hond door te jagen. En wat kan ik anders doen dan in een oude zonde terugvallen?

  *

  SPIEKEN MAG WÈL

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Pairi Daiza verkozen tot beste dierenpark van Europa

  avh 16 mei 2018 12u00 Bron: Belga

  Deel via Facebook

  Panda's Tian Bao & Hao Hao

  *

  Pairi Daiza is in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Diamond ThemePark Awards, ook wel de Oscars van de pretparken en dierenparken genoemd. Het Henegouwse park kreeg de prijs voor beste dierenpark van Europa. De grote slokop was de Efteling, die bij de uitreiking in de Beekse Bergen twaalf awards binnen rijfde.

  Naast de bekroning als beste dierenpark van Europa kreeg Pairi Daiza ook de awards voor beste dierenpark van de Benelux, beste park van de Benelux, beste habitat van de Benelux met de “Vulkaan van de gorilla’s”, en beste nieuwe habitat van de Benelux met de “Bloementempel van de orang-oetans”.

  Efteling grote winnaar

  *

  De Efteling is de grote winnaar met twaalf awards. Het park werd onder meer bekroond als beste pretpark in de Benelux en de nieuwste attractie “Symbolica: Paleis der Fantasie” werd bekroond met de award voor beste nieuwe attractie in Europa.

  De Efteling was de grote slokop met twaalf awards. Acht awards voor Walibi, vijf voor Plopsaland. Walibi Belgium ging aan de haal met acht awards, waaronder beste pretpark in België. Het pretpark krijgt ook de Spotlight Award voor zijn meerjarenplan waarbij 100 miljoen euro in het park wordt gepompt. Plopsa trok naar huis met vijf awards. Plopsaland De Panne is het meest kindvriendelijke familiepark en Plopsa Indoor Hasselt het beste kinderpark. Bobbejaanland en Bellewaerde kregen elk twee prijzen.

  Planckendael kreeg een award voor de mooiste geboorte (Aziatische olifantje) en ZOO Antwerpen kreeg voor het Centre for Research and Conservation de Educatie-Award van België.

   

  De Diamond ThemePark Awards werden voor de achtste keer uitgereikt. De prijs richt zich vooral op pretparken en dierenparken uit de Lage Landen, maar er zijn ook Europese categorieën. Zo was er dit jaar voor het eerst een bekroning voor het beste dierenpark van Europa. De winnaars werden gekozen door een expertenjury en 35.000 pretparkliefhebbers.

  https://www.hln.be/nieuws/binnenland/pairi-daiza-verkozen-tot-beste-dierenpark-van-europa~ab93b162/

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  Maar er is meer.

  Want net als Pa Pinkelman voornoemd, kan ik geen onrecht verdragen.

  En wat aan Yves Leterme, hierboven eveneens vernoemd maar geen verband met die Pa Pinkelman, in de Publieke Opinie wordt aangedaan, kan echt niet dor de beugel.

  *

  Want volgens mij heeft den Yves iets weg van de Marc Coucke. Temeer dat ze alletwee West-Vlamingen zijn. En dan nog wel West-Vlamingen van vòòr de Kuppe…. Wat die vooral met elkaar gemeen hebben, dat is een 6de zintuig (of een goede neus) om de riscic’s te beperken. Daarom serveer ik U een op Google terug te vinden artikel die inzake die € 500.000 terugbetaald belastinggeld aan den Yves, de puntjes op de I zet. Want JUIST is JUIST.

  Het komt er op neer dat den Yves met de Zwöden een contract heeft om € 14.500 NETTO per maand te verdienen.

  Netto wil dus zeggen: recht in de pocket zonder rekenschap te moeten geven aan de curieuze-neuzen van de Fiscus.

  Pas op! Dat contract van Leterme met de Zweden is geen uitzondering. Alle EU-Ambtenaren en dus ook alle EU-Parlementsleden genieten hetzelfde profitariaat-statuut. Ook alle EU-Ambtenaren van klein tot groot, poetsvrouwen en de serveuses in de talrijke Internationale ‘diningrooms’ en cafétaria’s in het Paleis der Naties. E, dat zowel in Broekzele als in Straatsburg…

  Zegh nu zelf!

  En wat denkt U bijvoorbeeld over de ‘roeping’ van Vrhfsdt of van ons Marianneke Sausepanneke voor de Europese Eenheids-gedachte…

  *

  SPIEKEN MAG WÈL

   

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Yves Leterme opnieuw in opspraak bij Idea

  09/05/18 om 07:51 - Bijgewerkt om 08:52

  Bron: Belga

  *

  Consultant KPMG onderzoekt of de in Stockholm gevestigde internationale organisatie Idea, die Yves Leterme leidt, terecht Belgische belastingen heeft terugbetaald aan de voormalige premier. Dat schrijven de Mediahuis-kranten en Zweedse media.

   

  In afwachting van het onderzoek heeft de Zweedse regering haar bijdrage aan Idea opgeschort voor de duur van het onderzoek, meldt de Zweedse nieuwssite OmVärlden. Zweden betaalt als een van de grootste donateurs jaarlijks zo'n 5,2 miljoen euro aan de organisatie.

  Belastinggeschil

  Leterme (CD&V) is sinds 2014 secretaris-generaal van de intergouvernementele organisatie Institute for Democracy en Electoral Assistance (Idea), met hoofdzetel in Stockholm. Als topman verdient Leterme er sinds dit jaar per maand iets meer dan 150.000 kronen of circa 14.500 euro. Dat bedrag strijkt hij als internationale ambtenaar in Zweden in principe belastingvrij op.

   

  Eind 2016 lieten de Belgische belastingdiensten weten ook recht te hebben op een stukje van het loon van Leterme, zo blijkt uit de notulen van het auditcomité van Idea. De Belgische belasting-iensten menen ­Leterme te mogen belasten op het loon dat correspondeert met de dagen die hij buiten Zweden werkt. Zijn functie vraagt dat hij veel reist.

  Terugbetaald

  Leterme is het daar niet mee eens. Daarom besliste het auditcomité van Idea een Belgisch en Zweeds advocatenkantoor in de arm te nemen om het belastinggeschil te bekijken. Daarnaast werden de belastingen die Leterme aan de Belgische fiscus moest betalen, door Idea terugbetaald. De organisatie baseert zich daarvoor op het contract van Leterme waarin een nettoloon is afgesproken.

  De ex-premier wil dat zijn contract nageleefd wordt. 'Ik wens dat de lidstaten hun verbintenissen nakomen. Ik doe en zal daar verder het nodige voor doen.'

  Een anonieme brief waarin staat welk bedrag Leterme terugbetaald zou hebben gekregen, doet de oud-premier af als 'leugenachtige en lasterlijke aantijgingen'. Hij diende een klacht tegen onbekenden in.

  Naar aanleiding van het belastinggeschil heeft KPMG van de leden-landen van Idea de opdracht gekregen de organisatie door te lichten. Ook 'mogelijke management-problemen' worden onderzocht. Het rapport wordt volgende maand verwacht.

  In opspraak

  Het is niet de eerste keer dat Leterme in opspraak komt bij Idea. In 2015 beschuldigde een ex-personeelslid de organisatie van vriendjespolitiek en geldverspilling.Leterme ontkende die beschuldigingen tegenover Knack.be.

  http://www.knack.be/nieuws/wereld/yves-leterme-opnieuw-in-opspraak-bij-idea/article-normal-1145029.html

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  Wees maar gerust, ik voel mij precies niet écht geroepen om hier voor de ogen van mijn vertrouwd lezers-publiek de eer van deze omhoog gevallen mede-Ieperling te verdedigen. Heb ik ook nooit gedaan. Want er was m.i. daarvoor nooit ‘n reden. En trouwens, die gast is nog altijd ‘Jurist’; een soort
  Advocaat, en met dat soort volk in iemands omgeving, weet men maar nooit.

  Wat ik wel weet en denk bereikt te hebben, is dat hier en nu de eer van ons beider voorvaderlijk Iepers College St Vincentius verdedigd is geworden. Leterme is iemand (geweest) die, net als het door Washington gekelderd wereldwonder der ‘Spraak Technologie’, de kans gemist heeft Vlaanderen op de wereldkaart te zetten. De ene in het zakenleven, Leterme als Terminator van la Belgique de Pappa. Lernaut & Hauspie waren voor dat Vaderland het zoenoffer, Leterminaor de dader van zijn eigen ondergang. Door zich grandioos maar gewillig te laten misbruiken door de Tsjeven. I.p.v. de Leider te worden van de Vrije Herenigde Republiek der Beide Nederlanden.

  Ach, mijn Oud-Leraars, voor zover die Hierboven nog niet aan het na-genieten zijn van hun mager pensioentje, mogen op hun twee oren slapen. Ons aller ‘opvoeding’ in de wijsheid, in dat Bisschoppelijk College, is grotendeels in goede handen. Alhoewel, voor sommigen, eens Tsjeef, altijd Tsjeef.

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker
  19-05-2018, 12:35 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  16-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4491

  Woensdag 16 Mei 2018

   

  IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  Onderstaande ‘Bijhdrage’ van een Collega wordt met aandrang en zonder kosten gratis aangeboden. Niets af te knabbelen of aan toe te voegen.

  Niets aan gewijzigd, Guido, buiten de 3 aangebrachte afbeeldingen en de splitsing door het platte min-teken om

  paternosterbollekensmakerijwoorden

  die voor elke slechtziende wat kopzichtelijker te maken.

  Dat mocht toch, hé Guido ???!!!!

  *

  SPIEKEN MAG WÈL

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  En dan zijn er nog de Catalanen

  *

     Wat er ook allemaal gebeurt op het internationaal vlak, de Catalanen laten het blijkbaar niet aan hun hart komen en blijven zich in de eerste plaats bezig houden met hun eigen regio. De voorlopig laatste zet van Carles Puigdemont is dat hij toch afziet van het minister-presidentschap en hij meteen een opvolger heeft aangeduid, een zekere

  Quim Torra,

  die ondertussen door het Catalaanse Parlement is verkozen. De man is eerder een tweederangs figuur, maar – net zoals ‘Pokemon’ – een vurig nationalist die waarschijnlijk als schaduw-premier zal handelen met Puigdemont als ‘souffleur’. Een zoveelste slimme zet m.i., al blijft het natuurlijk afwachten wat die

  Rajoy

  in Madrid straks weer uit zijn mouw kan schudden. Wie in deze tijd in Europa nog mensen achter de tralies zet om hun politieke overtuiging is niet goed wijs. En dat er vanuit de E.U. nog steeds niet meer kritiek komt op deze manier van handelen, blijft een schande.

     Zouden we ‘onze’ Catalaan niet naar ginder kunnen sturen? Daarmee bedoel ik

  groene Calvo

  die zonet van een Rajoyke bevallen is. Hij wil vijf van onze zes parlementen afschaffen en het enige overblijvende laten bestaan uit twee regionale kamers. De man kan dan ondertussen wel Belg zijn geworden, waarom er vroeger in dit land gesplitst werd, lijkt hem te zijn ontgaan. Terug naar la Belgique à papa is geen optie, als men weet dat men daar vroeger vanaf is gestapt omdat men helemaal niks meer geregeld kreeg. Zelfs de traditionele partijen, die het toen voor het zeggen hadden, konden geen eenheid bewaren. Wat er de dag van vandaag wél geregeld raakt is wat op regionaal niveau gebeurt, niet op het federale vlak. Denk maar aan al die hangende zaken die de regering van onze nationale Charel over de verkiezingen wil tillen. Partijen zoals die van de groenen en van de communisten zijn in dit land nog unitair gezind, maar daar houdt het ook bij op.

  http://blog.seniorennet.be/guvaal/

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  Na lezing, volhardt en ondertekent

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker

  16-05-2018, 13:15 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  15-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4490

   

  IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  No comment.

  *

  SPIEKEN MAG WÈL

  Het is de wil van Hierboven…

  *

  Nog geen premier in Italië

  Gisteren om 18:08 | Bron: BELGA

  Tweet / Delen / Mail / Print

  Luigi Di Maio. Foto: AP

  *

  In tegenstelling tot wat werd verwacht, zullen we vandaag de naam van de nieuwe premier in Italië nog niet kennen.

  De Italiaanse anti-establishmentpartij MS5 - of Vijfsterrenbeweging - heeft president Sergio Mattarella enkele dagen extra gevraagd om een regering te vormen met de rechtse Lega, zo heeft haar leider Luigi Di Maio bekendgemaakt. ‘Wij hebben de president enkele dagen extra gevraagd om onze gesprekken goed af te ronden, opdat wij ons land een regering van veranderingen kunnen geven’, zei Di Maio na zijn gesprek met de president. 'De komende dagen zullen fundamenteeel zijn om een (coalitie-)akkoord te kunnen afsluiten', aldus nog Di Maio. 'Gezien wij bezig zijn neer te schrijven wat het programma van de regering voor de volgende vijf jaar zal zijn, is het belangrijk dit zo goed mogelijk af te werken. Daarom hebben wij enkele dagen meer gevraagd.'

  Gisteravond hadden Luigi di Maio van de Vijfsterrenbeweging en Matteo Salvini van de Lega na een weekend intens onderhandelen een akkoord bereikt over een nieuwe regering. Althans, er werd bericht dat ze het eens waren geraakt over een premier. Een naam werd niet bekendgemaakt. Die zouden ze vandaag voorstellen aan

  President Sergio Mattarella,

  maar dat is dus niet gebeurd. De president had de twee leiders tot zondagavond de tijd gegeven om eruit te komen, zo niet zou hij ingrijpen. De Italiaanse president is een erg koele minnaar van de twee partijen, die hij veel te eurokritisch vindt. Hij waarschuwde hen dit weekend opnieuw dat de grondwet hem het laatste woord geeft over de benoeming van de premier. Hij is niet verplicht de kandidaat te accepteren die de twee partijen voorstellen.

  Wie de premier zou worden, bleek lang het grootste struikelblok. Waarnemers gokken op een onbekende technocraat.

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  Goed lees- en verstaanbaar geschreven vanwege de Redactie van De Standaard, die zichzelf met recht en reden een waarachtige kwaliteitskrant noemt.

  Een toegewijde en erkentelijke maar naamloze burger die deze bijdrage, na die te hebben opgedragen aan Allah – Zijn Naam weze geheiligd – van het Internet heeft geprobeerd weg te halen
  15-05-2018, 15:25 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4489

   

  IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  No comment.

  *

  SPIEKEN MAG WÈL

  Het is de wil van Hierboven…

  *

  Burgemeester Brussel wil imamschool Grote Moskee enkel sluiten op verzoek van federale regering

  *

  Gisteren om 21:12 door pvm | Bron: BELGA

  Tweet / Delen / Mail / Print

  Foto: AFP

  *

  De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) sluit niet uit dat de imamschool die in de Grote Moskee huist, wordt gesloten. De enige voorwaarde is dat premier Michel om de sluiting zou vragen, en dat die deel zou uitmaken van een gecoördineerde actie.

  De imam-opleiding in de Grote Moskee kwam recentelijk onder vuur te liggen nadat een vertrouwelijk rapport van het coördinatie-orgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) aan het licht bracht dat sommige Saudische handboeken die gebruikt worden bij de opleiding van imams, antisemitisch zijn en oproepen tot de jihad.

  David Weytsman, fractieleider van de MR in de Brusselse gemeenteraad, riep op tot een onmiddellijke sluiting van de school. ‘Ik deel uw zorgen, het was fout om het beheer van de school in Saudische handen te leggen’, zei Close maandag in de gemeenteraad.

  Verder wil de Brusselse burgervader geen conflicten met het federale niveau, dat eigenaar is van het gebouw. De stad Brussel zal het dossier van nabij opvolgen, beloofde hij.

  Woensdag is er nieuw overleg gepland. Een sluiting volgt dus enkel met goedkeuring en op vraag van het federale niveau.

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20180514_03512405

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  Geen commentaar. Het KMI voorspelt beter weer, Club Brugge wordt Landskampioen voor de 15de keer op rij en Melania Trump, 3de echtgenote van, terminaal zijnde, is in Amerika verplicht opgenomen voor haar eigen welzijn.

  Een toegewijde en erkentelijke maar naamloze burger die deze bijdrage, na die te hebben opgedragen aan Allah – Zijn Naam weze geheiligd – van het Intgertnet heeft geprobeerd weg te halen.

  *  15-05-2018, 14:51 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4488

   

  IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  No comment. Zie Xander.

  *

  SPIEKEN MAG WÈL

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

   

  Uw camera kan de kast in: EU verbiedt vanaf 25 mei alle openbare amateur fotografie

  *

  *

  Weinig mensen weten dat vanaf 25 mei de facto een einde komt aan alle amateur fotografie in het openbaar. Dan gaat namelijk de nieuwe Brusselse gegevensbescherming verordening (AVG) in. Dat betekent dat iemand die op straat een foto maakt, of op een feestje, of bij een voetbalwedstrijd of concert, of een vakantiefoto op bijvoorbeeld het strand, en niet de toestemming heeft van alle personen die op de foto terecht komen, extreem hoge boetes kan krijgen, tot wel € 20 miljoen per overtreding. Volgens onafhankelijke waarnemers is de ware reden dat de EU op ronduit fascistische wijze probeert te voorkomen dat er steeds weer foto’s en filmpjes van de keiharde gevolgen van de massa immigratie en islamisering van onze landen – zoals terreuraanslagen, misdaden en ander agressief wangedrag - op het internet worden geplaatst.

  Foto’s en filmpjes op straat, van huwelijksfeestjes, van een sportwedstrijd, van een concert, het diplomazwemmen van uw kind, een verjaardagspartijtje, een dagje op het strand, aan de boulevard – over precies twee weken u kunt het allemaal vergeten. Als er ook maar één persoon op uw foto komt die dat niet wil, dan loopt u het risico op een krankzinnig hoge boete.

  *

  Smartphone camera kan uit, digitale camera kan de kast in.

  Het gaat niet enkel om het plaatsen van zo’n foto of filmpje op uw blog of Instagram, of persoonlijke website. Ook het opslaan in een persoonlijke map valt onder de nieuwe verordening. Omdat het in de praktijk vrijwel onmogelijk is om de schriftelijke toestemming van onbekende mensen te krijgen voordat u een foto gaat maken – zeker als het om een massa mensen op een feestje, in een drukke straat, tijdens een concert etc. -, kunt u de foto functie van uw smartphone over 2 weken wel uitzetten, en uw dure digitale camera in een kast opbergen.

   

  Er zijn een aantal uitzonderingen, zoals voor analoge fotografie (ouderwetse afdrukken die niet met een digitale camera zijn gemaakt), foto’s in strikt persoonlijke en familiaire sfeer (die echter niet meer op het internet mogen worden gezet), kunstfoto’s, en voor foto’s van overleden mensen*. Verder gaat het uitsluitend om nieuwe foto’s, dus de verordening gaat niet met terugwerkende kracht gelden.

   

  Of de regels ook voor bewakingscamera’s gaan gelden, is ons niet bekend.

  (* Betekent dit dat mensen NA een terreuraanslag wel foto’s mogen maken van de dodelijke slachtoffers?)

  Ook uitzonderingen mogelijk voor media en officiële journalisten

   

  EU-lidstaten hebben de mogelijkheid om via nationale wetgeving de nieuwe AVG aan te passen. Zo hebben Zweden en Oostenrijk al aangekondigd om voor mediabedrijven en officiële journalisten uitzonderingsregels in te voeren. Het is ons niet bekend of dit in Nederland ook het geval is.

  Wilt u toch een foto met bestaande personen op uw blog zetten, dan adviseren sommigen om de gezichten te ‘verpixelen’, dus onherkenbaar te maken. Het is echter niet zeker of deze methode door een rechtbank geaccepteerd wordt. Rechters moeten ook gaan beoordelen of straatfoto’s onder ‘kunst’ vallen of niet. Het risico voor gewone amateur fotografen is veel te groot om het er dan maar op te wagen.

  Privacy verklaring op website

   

  Onder de wetgeving valt ook het opslaan van IP-adressen en emailadressen door websites en blogs. Vandaar dat wij enkele dagen geleden een aparte privacy verklaring in de rechter kolom hebben geplaatst, iets wat door experts aan alle bloggers wordt aanbevolen (2).

   

  Onlangs besteedden we enkele malen aan de nieuwe strenge censuurwetten die de EU aan alle lidstaten oplegt. Daarmee moeten alle niet gewenste, niet politiek-correcte meningen op het internet worden uitgebannen.

   

  Totalitaire fascistische dictatuur

   

  Een systeem dat bepaalt wat u wel en niet mag schrijven, denken en zeggen, en nu ook wat u wel en niet op de foto mag zetten, en waar u zich niet openlijk tegen mag verzetten (met name tegen de door Brussel besloten massa immigratie van tientallen miljoenen moslims naar Europa, de totale daaraan verbonden islamisering van ons werelddeel, en natuurlijk de EU Brussel zelf), kan met recht een totalitaire, fascistische dictatuur worden genoemd, die haar onderdanen met steeds hardere hand onderdrukt.

   

  In het voormalige Oostblok was het fotograferen van stations, vliegvelden en alle door het communistische regime aangewezen ‘objecten’ eveneens ten strengste verboden. In 1989 werd de val van het IJzeren Gordijn gevierd, maar in werkelijkheid werd dat Gordijn niet opgeheven, maar door de eurocraten stapsgewijs over heel Europa uitgebreid.

  En dat is met onze eigen instemming mogelijk gemaakt, want wij blijven iedere keer weer op dezelfde partijen stemmen die de zeggenschap over ons eigen land en volk uit handen geven aan een clubje ongekozen globalisten in Brussel, wier belangrijkste doel is iedere onafhankelijke natie-staat in Europa totaal uit te wissen, en een einde te maken aan alle persoonlijke vrijheden.

  Xander

  1) Michael Mannheimer
  (2) Sowmedia

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/05/Uw-camera-kan-de-kast-in-EU-verbiedt-vanaf-25-mei-alle-openbare-amateur-fotografie

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  Vandaag bereikt mij, eerder toevallig, dat er in de Economie al lang een soortgelijke kuisheidsgordel bestaat.

  Verboden ook maar ergens één enkele jota op te slaan zonder, keer op keer en in detail, de geschreven toelating van betrokkene.

  Het Europees gedoe dat privacy regelt is na te lezen op Google, en heet

  GDPR: General Data Protection Regulation

  https://nl.express.live/2018/05/09/gdpr-eu-regelgevers-zijn-niet-klaar-voor-nieuwe-wet-op-de-privacy

  (in ’t Vlaams is dat

  AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming),

  *

  Mijn allerlaatste Blog? Ja zeker, want binnen precies 10 dagen, dus vanaf 25 Mei van dit jaar heeft ‘Brussel’ een echt fascistische Wet ingevoerd die alle negatieve commentaar op massa-immigratie en islamisering strafbaar stelt.

  Het zijn drie hoofletters, in Inglese, die het strafbaar stellen als iemand persoonlijke gegevens, teksten of afbeeldingen, over een ander persoon of een andere zaak op zijn computer of in de dossiers opslaat. Ja, inderdaad, hoe kan een zakenmens dan z’n zaken bijhouden?!

  Hij kan dat inderdaad alleen als die persoon of die zaak daarvoor voortdurend zijn toestemming schriftelijk heeft gegeven…

  Hitler of Stalin moesten dit nog beleefd kunnen hebben!

  *

  Films als ‘De Apen Planeet’ met nog zoveel afleveringen als mogelijk, hebben er niets aan!

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker

  15-05-2018, 14:17 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  14-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4487

  IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  Moest U - als bij toeval - de link hierboven ‘Vlaanderen Voltooid’ over het hoofd hebben gezien, dan heeft U echt wel iets belangrijks gemist. Iets dat doet denken aan der Cobürrger wapenspreuk uit de Tijd van Napoleon.

  Eendracht maakt Macht

  *

  Zeg dat het niet waar is, dat wij, Vlamingen, daar bijna 200 jaar over gedaan hebben, om dat spreekwoord ook voor onszelf tot het onze te naken. Met dank dan dan nog aan de twee verschoppelingen die ooit bij de NV Absurdia aan de deur werden gezet. Geen mens die zich nog herinnert waarom.

  https://www.n-va.be/nieuws/persoon/Hendrik%20Vuye?page=1

  *

  SPIEKEN MAG WÈL

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Brusselboek, een week later

  9 mei 2018

  De 'Onafhankelijke Kamerleden' Hendrik Vuye en Veerle Wouters in De Kamer.

  foto: ©Reporters

  *

  Een week geleden hebben we ons #Brusselboek voorgesteld. Naast een interne vereenvoudiging van de Brusselse instellingen stellen we voor om de banden tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Brusselse Vlamingen opnieuw aan te halen. We doen dit zowel op het niveau van het parlement als op het niveau van de regering. We stellen voor dat de eerste zes Vlaamse verkozenen voor het Brusselse parlement ook zetelen in het Vlaams Parlement. Zo komt er doorstroming van informatie tussen beide parlementen. Dit veronderstelt wel een wijziging van de bijzondere wet.

  Zo wordt Brussel ook daadwerkelijk een problematiek die de Vlaamse regering aanbelangt.

  Een ander voorstel kunnen we onmiddellijk realiseren, zonder ook maar een letter te veranderen aan de wetgeving. Minstens één van de Vlaamse ministers te Brussel wordt ook lid van de Vlaamse regering. Dit maakt dat er een institutionele band komt tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Brusselse Vlamingen. Zo wordt Brussel ook daadwerkelijk een problematiek die de Vlaamse regering aanbelangt. In Le grand vooral, een politiek praatprogramma georganiseerd door Rtbf en Le Soir, stelt Vlaams minister Sven Gatz (Open VLD) alvast dat het een aantal zaken zou vereenvoudigen mocht hij niet alleen lid zijn van de Vlaamse regering, maar ook van de Brusselse. Dit is ongetwijfeld het geval.

  *

  Bondgenoten zoeken … en vinden

  In het #Grendelboek schrijven we dat wie stappen wilen zetten in de Vlaamse ontvoogding, bondgenoten moet zoeken. Vlaamse ontvoogding is een gezamenlijk project. Het wij/zij-polariseren binnen Vlaanderen helpt ons geen stap verder. Dit mag dan wel electoraal lonend zijn, het leidt alleen maar tot communautaire stilstand, niet tot staatsvorming.

  *

  Dat men bondgenoten kan vinden staat buiten kijf.

  **

  Gewezen CD&V-minister Brigitte Grouwels

  stelt bij de voorstelling van ons #Brusselboek meteen dat het ‘een belangrijk, coherent en heel educatief boek’ is. Ze ziet vele positieve punten in het V&W-model en is bereid om hierover verder na te denken. Ook wij staan open voor elk voorstel dat het model nog verbetert. Grouwels vindt het ook bijzonder positief dat we Brussel op de kaart zetten in Vlaanderen en het debat aanwakkeren.

  Open VLD reageert ook positief. Volgens

  Guy Vanhengel

  in De Tijd brengt het V&W-model ‘verbeteringen aan, versterkt de band tussen Vlaanderen en Brussel, vereenvoudigt het institutionele verhaal, en maakt het een stuk slagkrachtiger. Deze pragmatische aanpak staat in contrast met het volledig onwerkbare model van de N-VA’, besluit hij. Eenzelfde geluid valt te horen bij Vlaams Brussel-minister Sven Gatz in Le grand Oral.

  Ook het Vlaams Belang reageert positief. ‘Tijdens de boekvoorstelling van het Brusselboek – een aanrader trouwens! – van Hendrik Vuye en Veerle Wouters nam ik met tevredenheid kennis van de standpunten die beide ex-N-VA Kamerleden poneerden’, schrijft Dominiek Lootens op Doorbraak.be.

   

  Op de boekvoorstelling is Hilde Roosens, voorzitter van het Vlaams Komitee Brussel en ondervoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, vol lof over het V&W-model.

  Een gemeenschapsmodel of een gewestmodel

   

  een model waarbij de Vlaamse Gemeenschap in Brussel stevig aanwezig blijft

   

  Dat CD&V, Open VLD en Vlaams Belang het V&W-model genegen zijn, is op zich niet verwonderlijk. De drie partijen vertrekken van een gemeenschapsmodel, dit is een model waarbij de Vlaamse Gemeenschap in Brussel stevig aanwezig blijft.

  Een gewestmodel verdedigen, dat is Brussel overlaten aan de Franstaligen

   

  Groen, en in zekere mate ook sp.a, kiezen voor een gewestmodel. Voor Groen betekent dit zelfs dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ook alle gemeenschapsbevoegdheden uitoefent. Concreet wil dit zeggen dat er bijvoorbeeld geen onderwijs meer wordt georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap in Brussel, maar alleen nog Brussels onderwijs. Het is onbegrijpelijk dat Groen het Vlaamse onderwijs in Brussel wil afbouwen, want dit is net een succes. Groen loopt hier zusterpartij Ecolo blindelings achterna en gooit het kind weg met het badwater. Een gewestmodel verdedigen, dat is Brussel overlaten aan de Franstaligen.

   

  Bovendien kan dergelijk model op basis van de gewesten nooit werken. Dit betekent dat men de Vlaamse Gemeenschap uit Brussel wegjaagt. Maar waarom zou Vlaanderen blijven betalen voor Brussel, indien het in Brussel niets meer te zeggen heeft? Zo dom zijn we toch niet? Indien de Brusselaars zelf naast de gewestbevoegdheden ook alle gemeenschapsbevoegdheden uitoefenen, dan laten de Brusselaars zelf Vlaanderen los. Dan moet Vlaanderen maar zijn eigen toekomst uitbouwen, zonder Brussel. Het gewestmodel leidt onvermijdelijk naar het model-Crols.

  https://doorbraak.be/brusselboek-een-week-later/?utm_source=newsletter-413&utm_medium=email&utm_campaign=Wekelijkse+Doorbraak

  *

  Langs Franstalige kant wordt elk Vlaams voorstel over Brussel deskundig afgeschoten. Deze keer is dit niet het geval. Het V&W-model laat de Franstaligen immers toe om zich te organiseren op de manier die ze zelf kiezen.

  Brussels minister Céline Fremault (cdH) vindt het V&W-voorstel om Brussel te vereenvoudigen zelfs verleidelijk. Ze voegt er in La Libre Belgique meteen aan toe: ‘créer des doubles casquettes entre le gouvernement flamand et le gouvernement bruxellois, c’est prendre un risque énorme car cela renforcerait l’emprise des néerlandophones sur Bruxelles’. Zo bewijst Fremault meteen dat het V&W-model inderdaad de Vlaamse aanwezigheid in Brussel versterkt. Dat is ook de bedoeling.

   

  Kunnen Franstaligen iets inbrengen tegen het voorstel om minstens één minister tegelijk te laten zetelen in de Vlaamse en de Brusselse regering? Echt niet, want de wet laat het toe. Meer nog, Franstaligen hebben het al vaak zelf gedaan. Tussen 1995 en 1999 is de minister voor Cultuur van de Franse Gemeenschap zelfs Charles Picqué, op dat ogenblik ook Brussels minister-president. Wat men zelf doet, kan men de ander toch niet beletten te doen? Dit weekend, naar aanleiding van de Brusselse Iris-feesten, komt ook Olivier Maingain (DéFi) met voorstellen over Brussel. En wat blijkt? Maingain stelt voor dat alle ministers van de Franse Gemeenschapsregering ook lid zijn van de Waalse regering of van de Brusselse regering. Wat Maingain voorstelt aan Franstalige kant, kan hij toch moeilijk ontzeggen aan de Vlamingen?

   

   

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  In mijn vroegere werkkring, ondertussen helemaal verbouwd en aangepast aan de moderne tijd, hangt er in het directie-lokaal sedertdien een Latijnse spreuk aan de muur, met

  Als je vrede wil

  Bereid dan de oorlog voor.

  *

  Natuurlijk is dat voor veel bezoekers écht Latijn, want er staat

  Si vis pacem, para bellum

  En dat slaat dan ook meer op het zakenleven dan op de politiek. Wat niet wegneemt, dat wien het schoentje past, dat daan altijd ter plaatse meteen kan aantrekken.

  *

  Politiek in een democratie daarentegen, is, volgens alle polletiekers althans zij die het kunnen weten, de kunst der mogelijkheden. Het is dan ook de Weg der Poenschepperij.

  Het is inderdaad maar hoe je het bekijkt. Toen Vlaanderen nog vrij en vrank mocht spreken – dat is dus vele honderden jaren geleden – werd hun Graaf over geheel de Christelijke Wereld, de Koning van Jeruzalem genoemd. Iets dat hijzelf weigerde, omdat hij verkoos De Bewaker van het H. Graf te worden genoemd. Toen schreven we 1099…. En dat waren toen mannen in ijzer en staal gekleed.

  *

  De tijden, zowel als de mensen, zijn natuurlijk niet meer dezelfde. De titel ‘Bewaker van het H. Graf’ zou na vandaag, 14 Mei 2018, eerder toekomen aan President Trump die het Godsvpml weer een eigen Hoofdstad heeft gegeven.

  Ja, hij wel. Maar zo niet de al te nederig geworden Vlaming, voor wat betreft zijn eigen (ontstolen) Hoofdstad.

  Was het maar waar dat binnenkort Broekzele als Hoofdstad van het Europa Nieuwe Stijl, ook in exclusiviteit belichaamd wordt door het Eigen Volk Eerst.

  Ja (zucgt) het is niet belangrijk te winnen. Deelnemen is ook al goed.

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker
  14-05-2018, 12:53 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4486

  IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  Vooraleer de lezer te begeleiden in de lectuur over de beledigingen door het Amerikaanse FOX NEWS van ons teergeliefd  Vaderland, even grasduinen in de actualiteit van rond ons waarover U o zo weinig verneemt in de leidinggevende Media.

  *

  Op WTV op zaterdag-avond in een rapte gezien, dat er in Kortrijk  zo ‘n 250 man (vreedzaaal) op straat geprotesteerd hebben tegen de bouw van nog maar eens ’n keet voorde mo- slimmerds.

  Kortrijk telt zowat 75.000 inwoners, zodat de Moslims er zowat 7% van uitmaken. Nog meer ‘Verrikers’ binnenhalen, of die ter plaatse te laten verwekken op hun normale woestijn-temoo, maakt duidelijk dat zij binnen max 10 jaar de democratische meerderheid zullen uitmaken.

  Et alors? Zou de Linxe Mitterand daarop gezegd hebben. Een reactie die ongeveer overeenkomst met het ‘zittende’  Stadsbestuur onder leiding van de quicke quickelborné.

  Conclusie? Die zeg ik heus niet meer voor. Want ’n mes in de buik krijgen is heden ten dage ’n routine-klus. ‘n fait divers, zoals ze in Molenbeek zeggen… Vijf woorden tussen de rubriek ‘Gebroken armen en benen’… Zue Parijs, gisteren avond.


  *

  Mes-incident hartje Paijhs, aan de metro-uitgang.

  Zie  Indonesië. 90% Moslim  10% Katholiek. Eveneens gisteren-avond: bom-incident in drie kerken, Christelijk of Protestants. Bom-gordel door gesluierde moslim-moeder met 2 kinderen aab de hand…

  Inch Allah! Het is de wil van hun ‘God’, bij monde van de plaatselijke Islam zieltjes-knijper…

  Maar begot, wat moet deze ‘heldin, samen met tientallen andere slachtofers, die gestorven is voor haar ‘Geloof’, in het Hiernamaals aanvangen met die 72 door Allah beloofde dagverse maagden doen?   Meer dan een zelfbedieningszaak voor gesneuvelde Jihadisten zit er volgens mij niet in!

  *

  Want inderdaad, volgens de nog altijd nazinderende instructies van Mutti Merkel, eX STASI-Leidster in de DDR,  moet héél Europa a.h.w. op de knieën gaan voor de ‘verrijkende’ maar fundamenteel achterlijke woestijn-‘godsdienst’ zoals de voorlopig onmachtige Clinton Club Clan (C.C.C.) dat bedoeld heeft. Zonder de Trump—relevatie vab eind 2016 was het al zo ver geweest. Massa-immigratie zinder maat noch getal. Na het gewezen ‘Bitttaniaa rules the waves’ van weleer, moest het nu over heel Europa de duizendvoudige stinkende verschrikkiing van de pietrol-pompen zijn.  De ‘Leiders’ van de pietrol-landen worden stinkend rijk en ondertussen dumpen die  via ‘emigratie’ het vuil van de straat (bij hen) bij ons…

  Ach die stinkende ‘pietrol’ en al die ‘fijne stofdeeltjes’ in de lucht! Waar moet dat heen?

  Nooit gehoord van waterstof-energie?  Het is een verhaal zo oud als de straat.  

  Door elektrolyse wordt, liefst op zo groot mogelijke  industriële schaal,  de zuurstof in de ons omringende lucht afgescheiden van de waterstof. De vrijgekomen zuurstof interesseert geen kat, wel de vrijgekomen    waterstof. Wabt dat is gewoon pure energie. Die na verbruik, gewoon automatisch zijn natuurlijke partner, de zuurstof weer opzoekt, om weer samen te smelten.

  Een wonder der natuur!

  rry,  beste mensen moest ik het verkeerd onder woorden brengen.. Mijn wederhelft is gewoon ’n soort wiskundig genie, die voor haar leerlingen meer dan eens (op laboratoriumschaal) deze analyse heeft voor getoond. Gewoon omdat dit procedé voorgekauwd in de schoolboeken staat.

  ‘t Is nu aan U en aan alle olie-profiteurs  ter wereld om te bewijzen dat ze slimmer zijn dan ons onnozel  Crevitske, ons Ministereske van Onderwijs.

  Ik, voor mijn part is het ’n losse zottigheid van het moment. Zich durven verzetten tegen de o zo bekwame Overheid!

  *

  Onze voorvaderlijke ‘roots’ zijn ‘passé”. Na ‘Mei 68’ noteren we nu Mei’18.

  *

  SPIEKEN MAG WÈL

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Fox News over België: “Brussel is de jihadihoofdstad van Europa. Politici knijpen oogje dicht om stemmen te halen

  *

  12 mei 2018 15u29 Bron: Fox News, Rebel Media

  Fox News Katie Hopkins

  vertelt tegen Fox-presentator Tucker Carlson over haar bezoek aan Molenbeek.

  *

  De Amerikaanse nieuwszender Fox News is bijzonder scherp voor ons land. Fox-presentator Tucker Carlson had gisteren de Britse rechtse columniste Katie Hopkins te gast. Zij had net een bezoek aan Molenbeek achter de rug en leverde een erg scherpe analyse af: “Brussel is de jihadihoofdstad van Europa”.

  *

  Katie Hopkins, die bekend werd door ‘reality tv‘ en nu columns schrijft voor verschillende Britse kranten, trok naar Molenbeek en interviewde er

  burgemeester Françoise Schepmans (MR).

  Hopkins stelde haar enkele vragen over een lijst die ze een maand voor de aanslagen in Parijs ontvangen zou hebben. Op die lijst stonden 80 jihadisten die in Molenbeek woonden, onder wie ook terroristen Salah en Brahim Abdeslam en Abdelhamid Abaaoud.

  *

  Partij ISLAM ‘onthult’ opvallende lijsttrekker, Bart De Wever niet onder de indruk: “In Antwerpen valt carnaval precies wat later dit jaar”

  *

  “Ik had een lijst van meer dan dertig namen, maar het was niet de taak van de lokale politie om deze mensen te volgen. Dit was de taak van de federale politie en dat is het nog steeds”, antwoordde Schepmans.

  “Ik ben geen sheriff”

  “We kunnen mensen arresteren na de feiten, maar we konden niemand arresteren op basis van deze lijst”, zegt Schepmans tegen Hopkins. “Je moet het onderscheid maken tussen de administratieve autoriteit en de politie. Als administratieve autoriteit moet ik de wet respecteren.”

  *

  Jihadihoofdstad van Europa

  Hopkins is bij Carlson erg scherp voor burgemeester Schepmans. “Zij had die lijst met die namen maar ze deed er niets mee. Ze zei dat het niet haar taak was. Dit is een deel van het probleem in de jihadihoofdstad van Europa”, zegt ze. “Politici knijpen een oogje dicht, omdat ze afhangen van moslims om stemmen te winnen.”

  Partij Islam

  Hopkins heeft het bij Carson ook nog even over de partij Islam. “Die partij wil scheiding tussen mannen en vrouwen op het openbaar vervoer. Ze willen overal halal en overal Sharia”, zegt ze. “Over welke generatie het ook gaat, veel moslims in België staan nog met één been in hun thuisland. Oude moslimtradities wegen zwaarder door dan elke Europese erfenis die ze ondertussen hebben.”

  https://www.hln.be/nieuws/binnenland/fox-news-over-belgie-brussel-is-de-jihadihoofdstad-van-europa-politici-knijpen-oogje-dicht-om-stemmen-te-halen~ad532ffa/

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  Kijk, mensen: moest het geheel niet zo rampzalig zijn, die (Poen)Schepmans-madam zou best van direct eindelijk haar gerichte straf ondergaan. Liefst salen let haar illustere voorganger. Die in feite de hoofdschuldige is. Als het van mij (en van 99% van alle Burgers met het hart op de rechte plaats) zou afhangen, het best met geboeide armen los door de straten van  de Hoofdstad voortgesleept worden door een van haar eigen combi’s. Met alle noodsignalen in top. Loeiende sirenes, blauwe, groene en rode zwaailichten. Voorafgegaan en gevolgd door al wat rijdt aan politie, ziekenhuiswagens, MUGs, brandweer en Civielle Bescherming bij de 17 Brusselse baronnieën. Lijk bij ‘verhanging’, tot de dood erop volgt.

  Te wreed, zegt U? Ja, misschien wel. Maar dergelijk publiek vertoon zou tenminste ook bij de Islam-vrienden van CNN op de buis kome. Zodat het Clinton Wijf zich kan voorstellen wat haarzelf te wachten staat.

  Zo geen ui gerokken spektakel als met De Bende van Nijvel’. Oog om oog, en tand om tand. Namens de slachtoffers van Parijs, de Batavlan, Zaventem en Maelbeek. Onze andere wang aanbieden doen we, als den boel hier wat opgekuist en Moslim Frei is geraakt.

  Morgen, 14 Mei, bestaat de Joodse Staat Israël, terug op eigen bodem, sinds zeventig jaar. ’n Redelijke vegoeding voor de Holocaust. Feit dat door President Trump als eerste aangepakt wordt om Jeruzalem, door de overbrenging van Tel Aviv van zijn Ambassade, tot Hoofdstad van Israël  erkent. Recht is geschied, want voor he Godsvolk is dat het Land hunner Vaderen, dat overstroomt van melk en hibubg. Tenminste v oor zij die niet te lui zijn om de handen uit de mouwen te steken.

  De ebe ‘Hoofdstad’ is an ook de andere niet. De onze, Brussel, staat vandaag de dag ter schande van de hele wereld, en het Bijbelse Jeruzalem geniet op hetzelfde ogenblik, na duizenden jaren vreemde bezetting, de eer om er hun 3de en heerlijkste Tempel van Koning David te mogen bouwen. De plannen liggen trouwens al geruimde tijd klaar.

  *

  Stel U even voor, dat wij Vlamingen, eveneens na eeuwen verslaving, onze eigen hoofdstad zouden terug gewonnen hebben. Er zouden nooit genoeg beiaarden kunnen gevonden worden om op te spelen. Zodat de grijsheid kan kwelen, de jonkheid dansen. En dat op alle transen, de leeuwen dansen!!!

  *

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker  14-05-2018, 08:12 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  12-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4485

   IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  Let wel: De Schandaard brengt onderstaand artikel over de milde samenleving, samen met Moslims tot over onze oren, die zij denken binnenkort te mogen verwachten. Zo te horen zijn ze daar zelfs zeker van. Onze eigen cultuur komt op de tweede plaats.

  De mist van de door de Clinton Clan Club bevichten Globalisatie daalt neer, naarmate men verder gezegd artikel leest.

  Deze penneridders, hierna met naam en toenaam vrijgegeven, verspreiden duidelijk hun eigen (voorgeschreven) mening als zekere en vaststaande geruchten. Ze doen dat, toevallig uitgerekend   enkele uren vroeger dan in dezelfde nacht, Iran, de koploper van dat door hen aanbeden Globalistische Islamisme, totaal on-aangekondigd Israël met brutaal geweld aanvalt. Ze doen dat op de bestreden Golan Hoogvlakte met raketten en ander oorlogstuig. Ze doen dit, gewoon uit wraak omdat het Nieuwe Amerika de dag voordien het door Obama toegestaan handelsakkoord met Teheran eenzijdig had stop gezet. Trump kegt dat gewoon uit als ‘America First’..

  De commentaar op de Radio op al deze zaken in de loop van de voormiddag?   Isrël slaat loei-hard maar overdreven terug0 Het vernietigt alles wat Iran bij de buren in de strijd tegen Assad in Syrië als oorlogstuig had ingezet tegen de ‘Zittende Regering’. Syrië immers is ook Islamist tot in de kist, maar dan niet zo fanatiek als de Ayatollahs. Die willen inderdaad, net als Nonkel Dolf destijds met zijn slogan ‘Juden Raus’, alle ‘Joden’ definitief doen verdwijnen van het aardoppervlak.

  Er zijn bij de acties van Israël, een aantal onschuldige ‘burgers, waaronder weer veel kinderen, gedood. Die zullen deze avond uitvoerig worden getoond op alle Journaals… De 3 andere Euro wereldleiders (Lees: de ganse Melk Brigade) schruwelen dat het moet gedaan zijn. Allemaal de schuld van diene Onnozelaar in Het Witte Huis, die vroegtijdig deze genereuze Obama-deal heeft verbroken. Iran mag dus gerust zoveel atoombommen en atooom-raketten maken en verkopen als het wil. Iets wat de Geestelijke Leiders daar – zo helpe hen God Allah alle twee – op hun Plechtige Communie Zieltje aan Obama hadden beloofd nooit meeer e zullen doen. In ruil werd er vrijhandel toegestaan, in beide richtingen, van en naar Teheran.

  En ja, dat allemaal moesten wij geloven. Onder Obama kon Iran in ’t geniep verder uitgroeien tot een geduchte atoom-macht. Terwijl het zich ondertussen dapper kon verrijken door als bevoorrechte handels-partner zaken te doen met de hele wereld. Allahu Akbar.

  Maar daar komt dus nu met Trump ook ’n eind aan. Met logischer wijze omzet-en dus banen-verlies voor ons, en voor de gehele Westerse Wereld…

  Diene Trump smijt dus als de eerste de beste terrorist, onze ruiten in…

  Moet ik nog verder gaan? Nikke nie, hoor. Duizend keer Neen. Maar hoogst waarschijnlijk doet President Trump dat wel… Uiteraard, als gewiekst zakenman die tenminste weet waarover hij spreekt. En ja, na een voorafgaandelijke ‘deal’ met de Poet. Poetin, dat is die tiran, stel U even voor, die na Stalin, heel alleen al 20 jaar zijn stempel drukt op Moskou.

  Wederzijds geven en nemen, de basis van alle eerlijke akkoorden. Handel drijven is immers kopen en verkopen met het doel winst te verwezenlijken! Les Numero Uno in het Eerste Jaar Economie op het College.

  En nu aan jullie, zottekes van DS….

  *

  SPIEKEN MAG WÈL

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  ‘Rechts misbruikt onze christelijke erfenis in hun strijd tegen de islam’

  *

  Gisteren om 21:11 door Wytse Van Stichel - Luc Van Gorp Foto: Photo News

  *

  De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), Luc Van Gorp, haalt op de vooravond van Rerum Novarum hard uit naar ‘politiek rechts’. ‘Door hen staat het christendom plots lijnrecht tegenover de islam.’

  Volgens Van Gorp kapen rechtse partijen - waaronder de N-VA - onze ‘christelijke erfenis', alleen maar om kritiek te kunnen geven op moslims.

  ‘Politiek rechts betoogt dat moslims een bedreiging vormen voor onze culturele erfenis. Ze misbruiken de christelijke erfenis als cultuurpolitiek instrument in een strijd tegen de multiculturele samenleving. Plots staat het christendom lijnrecht tegenover het islamitische gedachtegoed. Plots worden die politici de behoeders van het katholiek onderwijs en onze katholieke voorzieningen’, zei Van Gorp woensdagavond tijdens zijn toespraak ter ere van Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging, in Lier.

   

  ‘Niet dat we het antwoord op de problemen moeten zoeken bij linkse partijen, want daar ontbreekt het aan visie’, vervolgde Van Gorp. Hij pleitte ervoor om de culturele erfenis van het christendom beter te onderwijzen, zodat iedereen de christelijke waarden van tolerantie en verdraagzaamheid hoog in het vaandel draagt. ‘Wie zijn erfenis niet kent, kent zichzelf niet. En dan worden we vatbaar voor radicalisme, nationalisme en xenofobie’, sprak Van Gorp.

  ‘Meer respect voor christendom’

  Van Gorp zei verder ook nog dat hij zich zorgen maakt over de rol van religie in onze samenleving. ‘Ontzuiling was het nieuwe modewoord. Zij die geloofden, konden beter hun mond houden. Wie kon die mensen nog serieus nemen? Wie geloofde in die sprookjes?’

  De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit wil dat er meer respect is voor het christendom. ‘Het christelijke geloof heeft onze cultuur en moraal eeuwenlang mee gestut en mee vorm gegeven. Meer zelfs, je kunt je de vraag stellen of wij zonder het christendom een democratische rechtsstaat hadden’, zei hij.

  ‘Bovendien was het christelijk idee dat elke mens evenveel waard is, ongeacht zijn of haar bijdrage aan de maatschappij, een revolutionaire gedachte’, stelde Van Gorp.

  *

  ‘Religie staat voor comeback’

  Van Gorp vindt ook nog dat religie een hulp kan zijn voor de mentale gezondheid van mensen. ‘In deze tijden van ongebreidelde vooruitgang, lijkt het alsof we alles hebben om gelukkig te zijn. En toch zaten nog nooit zaten zoveel mensen thuis met een burn-out of een depressie. Wanhopig zijn we op zoek naar levenskwaliteit.’

  Volgens de voorzitter van de Christelijke Mutualiteit verdient zingeving terug een plaats op de agenda. ‘Die verhalen vertellen ons iets belangrijks over onszelf en over onze opdracht in het leven. Ze geven richting aan wat we doen. Ze stellen ons in staat om te kunnen omgaan met de veranderingen waarmee we geconfronteerd worden. Zingeving is dus een wezenlijk onderdeel van onze gezondheid. Alleen, ergens onderweg zijn we onze verhalen kwijtgeraakt.’

  *

  Toch blijft Van Gorp optimistisch voor de toekomst. ‘Ik ben er absoluut van overtuigd dat religie voor een comeback staat. Wij moeten niet bang zijn om over onze rijke erfenis te durven spreken’, besloot hij.

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  U las dus in DS een mooi verhaal.     Goed geschreven et met veel inspirerende woorden. Met een paternoster van mooie gedachten en opwekkende gevoelens. Veel rondjes ‘enerzijds’ en dan weer ‘anderzijds’. Typisch in alle partijen voor alle politiekers van de oude stempel. Veel geblaat en weinig wol. Een goed voorkomen. En voor de rest zien we wel. De carrière en een goed pensioen zijn veilig. Allez, ik wil maar zeggen, Theo Francken en Jan Jambon, dat zijn, voortgaande op hun aanpak, pas politiekers van de Betere Nieuwe Tijden… Kris Peeters zou beterkerkhof-bewaker beginnen gaan te spelen, om op die manier dichter bij de Zaan Loek en de Ouaarde Oufilfriede te zijn… God hebbe van alle 3 (en van nog zoveel meer) hun barmhartige ziel.

  Bij de CM (die nochtans veel goeds presteert) weeral die grote denkfout uit altijd dezelfde hoek. Om stemmen te winne? Die willen net toegeven dat de Islam geen ‘remigie’ is, maar een op-sterven-na dood zijnde politiek regime onder een religieus laagje verdoezelende patine De Islam is een archaïsch versteende stammen-ciltiir die geen tegensprak duldt. Onze Elite-Bestuurders gaan ervan uitt dat ‘de moslim’ als Pietje-de-Dood ooit ‘gematigd zal worden. Maar dat is een dodelijke utopie die maar net zolnng duurt tot er een bepaald overwicht is. Er bestaat in die 1.400 voorbije jarenr sedert Mohammed, de Kinderlokker, geen enkele bevolkingsgroep waar democratie of ‘mensenrechten‘ een kans maken. Wat we nu beleven is in feite de voorbereiding, neen, niet op integratie, maar op dominantie.

  Deze bedenkingen zijn geen ‘Fingerspitzengefühl’, maar een gezonde reflectie van iemand die al bijna 100 jaar met de twee voeten op de grond – maar buiten de pollitiek - staat.

  Wie het anders ziet, loopt gewoon onderste boven op deze wereldbol. Met de voeten in de lucht. En de kop in het zand.

  *

  Er ook op gelet dat deze Rerum Novarum redevoering in LIER werd afgestoken? Symbolischer plaats voor de in het woestijnzand weg-zinjknde Tsjeven-pärtij, kan niet, want Lierse wed dezelfde dag failliet verklaard. Pech voor de voetbal-supporters, maar even goed ook voor deze CM mini-Paus….

  *

  Wie kon die (Christelijke) mensen nog serieus nemen? Wie geloofde in die sprookjes?’

  Kijk, dat is nu eens een bekentenis van formaat uit onverwachte hoek. Decennia lang heeft de CVP druk in de weer geweest om samen met Linx de Kerk in de coulissen te rijden. Vooral door klakkeloos te laten begaan. De Kerk zelf is ook machteloos blijven toekijken. Zat – voor de vorm - echt verveel met ‘Stout Rogeetje’ ddie als kindermisbruiker te schande werd gesteld. De fundamenten van het Christendom werden weggeslagen door het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) die de Kerk heeft willen omvormen naar de Moderne Tijden. Door vooral alle voorgaande tradities overboord te gooien. U leest er alles over op

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Vaticaans_Concilie

  *

   

  Dan was de Kerk in vroeger tijden tenminste door mensenhanden als uit één rotsblok gekapt. Stel U even voor, moest de ‘Geestelijke Leider’ der Katholieke Kerk, in de veronderstelling dat Het Geloof boven de Staat zou staan (zoals de Ayatollahs) , de oorlog zou beginnen tegen, laten we zeggen… Finland.

  Deze bedenking, om maar te zeggen, dat het er ooit zo aan toe is gegaan, eeuwen geleden. Met onze vooorouders de Vlamingen op kop van de Kruislegers. Dat is namelijk de weg, die de Islamitische ‘andersgelovigen’ nu nog altijd willen afleggen om eindelijk mens te worden…

  Tja, Walter, dat zal dan wel weer ‘politiek incorrecte taal’ zijn, zeker? Misschien zelfs haatzaaierij. IST VERBOITEN. Daar staat binnenkort zoveel ‘Strafkamp’ op.

  *

  Ik weet niet of de Pausen nog altijd beweren zogezegd ‘Onfeilbaar’ te zijn inzake Geloof en Zeden. Vooral niet nu we er zelfs twee hebben: Benedictus (‘vrijwillig’ afgestreden na Blitzbezoek van Georges Soros aan het Vaticaan). Niet omdat die gewezen ‘Hitler Junge’ en als knaap onder de wapens en in uniform voor de Nazi’s heeft gevochten. Afstand van de Pauselijke Troon om strikt persoonlijke redenen. Maar de eer blijft gered. Die zijn nu me zz’n yweeën, samen met de Argentijnse Italiaan Franciscus, de man van het aanbod om ‘de andere wang aan te bieden’.

  *

  Ik wil zeker niet persoonlijk worden. Maar soms wordt er mij verweten, dat het Christendom een van de 5.000 erediensten is die de wereld teisteren. Simpele vraag: waar zou de Mensheid gestaan hebben zonder de Leer van de Zachtmoedige? Maar inderdaad. De volmaaktheid is niet van deze wereld… Zie ‘Stout Rogeetje’….

  *

  Gewoon nog ’n laatste blik op de actualiteit.

  1)    De schooljeugd bestaat volgens Filip DeWinter voor 7/10 uit kinderen ‘met andere roots’. Dat wil zeggen, dat binnen max 20 jaar de Westerse Wereld gewoon niet meer zal bestaan. Als er niet dringend en ingrijpend aan ‘Reconquista’ wordt gedaan. Want de Macht dreigt in handen van ‘allahtonen’ te vallen, die reeds met twee voeten binnen de poorten van de vesting staan..

  2° De Ho-Le-Bi-Kruistocht. Jeugd met Homo, Lesbische of Bi-seksuele neigingen.

  Zo net op de radio vernomen dat de schooljeugd 4/10 tegenwoordig met de schrik in de broek op de schoolbanken zit.

  Ja, Monseigneur De Kesel, waar blijven de woorden van Priester-Dichter Cyriel Verschaeve, dat een ‘Zedelijk Volk een Groot Volk is’? Doet U er eindelijk iets aan? En als “t even kan, ietske meer dan ervoor te biidden?ç

  Maar zo redeneren, ruikt inderdaad ook weeral naar ‘populisme’ en ‘identitairen’.

  *

  Mei ’68, weet U nog?

  Zou dat soms geen direct gevolg kunnen zijn van dat voornoemd 2de Vaticaans Concilie dat duurde tot 1965? De datums in ieder geval wijzen in die richting…

  https://www.kuleuven.be/thomas/page/tussen-droom-en-daad/

  *

  Gevonden grapje in één van ‘die boekjes’ .... Op de speelplaats zijn kinderen van de lagere school aanhet opscheppen tegen elkaar:     "wij zijn met 3 kinderen thuis en ieder heeft zijn eigen bed!"     "wij zijn met vier kinderen thuis, en elk heeft zijn eigen kamer."     "wij zijn met zijn vijven, en ieder heeft zijn eigen papa!"

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker

  12-05-2018, 00:00 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  09-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4484

   

  IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  Als hier op deze Blog beide overbekende niet na te volgen voorbeeld-dictaturen samen opgevoerd worden, wil dit nog niet zeggen dat er geen andere ‘Volks Democratieën, waar ook ter wereld, kunnen voorkomen. Slavendrijverij is van alle tijden! Zij het dan dat ze zich altijd voordoen onder een andere naam.

  Onderdrukking van de simpele volgzame medemens is zowat de meest voorkomende menselijke vorm van elk ‘Gezag’, net vòòr het de drempel der Beschaving ‘ontdekken’. Daar was vroeger bij ons in Vlaanderen van uit Linxe zijde, de zeer typische uitdrukking voor bekend. Meneer de Baron houdt ze arm en Meneer Pastoor houdt ze dom.

  Een waarlijk domme uitspraak, want het was precies de Kerk die onze voorvaderen kennis én Beschaving hebben bijgebracht.

  Van kennismaking met de Beschaafde Wereld rondom bestaan voorbeelden genoeg. Denk aan het Noord Korea van de laatste weken. Overal waar een Volk na  verloop van tijd de Beschaving ervaart, zij het de Westerse, de Chinese, de Boedhistische, de Oosterse, enz, houdt de dictatuur het niet lang meer vol. Zie de Volksrepubliek China, en ietwat vroeger, het Sovjet Rijk.. Vooral dat laatste in belangfrijk, omdat de grootsheid van het vroegere Rijk der Tsaren onder Poetin om de hoek komt kijken

   

  Nieuw rezengroot standbeeld van Marx in Trier. Wie zou daar achter kunnen zitten? Trier, dat is toch Merkel-Land?!

  *

  Een vraag van ‘n totaal andere orde is of het Islamisme ooit dezelfde evolutie zal kennen. Is hoogst onwaarschijnlijk. Omdat dat systeem in wezen slechts kan bestaan, door ‘anders-gelovigen’ simpelweg altijd te willen naar het leven staan.

  SPIEKEN MAG WÈL

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  Globalistisch Pravda Netwerk: Doodzieke Westerse media verspreiden enkel nog propaganda

  *

  Veel mensen herinneren zich vast nog hoe in de voormalige Sovjet Unie twee grote staatskranten de publieke opinie manipuleerden, te weten de Pravda (‘Waarheid’) en Izvestia (‘Nieuws’). De Russische bevolking had een passend gezegde voor deze twee kranten: ‘Er is geen waarheid in Pravda, en geen nieuws in Izvestia’. Inmiddels geldt exact hetzelfde voor de Westerse mainstream media. Over vrijwel ieder belangrijk onderwerp krijgt u inmiddels de ‘Pravda’ variant van de waarheid, en de ‘Izvestia’ variant van het ‘nieuws’ te horen en te lezen. Kortom: we worden overvoerd met pure propaganda, die enkel de globalistische doelstellingen van een klein elite-clubje dient. Helaas kunnen veel Westerlingen nog steeds maar niet geloven dat ze zo worden belogen en bedrogen – en dat is precies de reden dat het zo eenvoudig en zo massaal kan worden gedaan.

  ‘Liegen en blijven liegen: er zal altijd wel iets van overblijven. 5voltaire)…

  Voltaire (1694-1778) – De Nozem van ver voor onze tijd. Voorloper der Franse Revolutie (1789)

  *

  Het scenario dat de massa-media keer op keer afdraaien lijkt het volgende script te volgen:

  1. Herhaal de officiële overheidsversie en stel hier geen enkele vragen bij, laat staan twijfels;

  2. Als dat toch gebeurt, beschuldig critici en onafhankelijke media en blogs dan van het verspreiden van ‘nepnieuws’, en noem hen Kremlin-trollen of complotdenkers.

  3. Als de officiële versie na korte of langere tijd toch onhoudbaar blijkt en bomvol gaten en ongeloofwaardigheden zit – denk aan Skripal en Douma -, negeer het onderwerp dan compleet, en ga ‘belangrijkere’ vragen stellen zoals ‘hoeveel suiker is eigenlijk goed voor u?’, of ‘welke bekende Nederlanders doen dit seizoen aan dit of dat TV-programma mee?’

  *

  Sinds de vergiftiging van de voormalige dubbelspion Skripal (welke functie hd die man wel?) en zijn dochter door Rusland een compleet kulverhaal is gebleken – oftewel: officieel nepnieuws -, is er amper meer wat over te lezen. Het is niet ondenkbaar dat dit op last van de Britse regering is gebeurd. Dergelijke bemoeienissen met de inhoud van het nieuws komen ook in Nederland voor. Heel soms lekt er iets van dat topje van de ijsberg naar buiten, zoals die keer dat Den Haag er een paar jaar geleden bij Opsporing Verzocht op aandrong om niet meer zoveel criminele Marokkanen in beeld te brengen.

  Dagelijkse dosis kul over vergiftiging Skripal

   

  Dat de media in Europa en de VS niet meer geïnteresseerd lijken te zijn in de waarheid, in eerlijke verslaggeving van de feiten, is een schande, zo stelt ook Rob Slane op TheBlogMire.com. Slane schrijft dat hij ‘dagelijks begon uit te zien naar de nieuwe dosis kul’ die de media over ons uitstortten over bijvoorbeeld de vergiftiging van Skripal. ‘Ze werden vergiftigd in het restaurant. O nee, het was in de auto. Nee, op de begraafplaats. En toen door de bloemen. Toch niet, het zat op de bagage. Wacht, het was toch de bank. Het zat in de pap. Nee, nee, nee, het zat op de deurknop en was in vloeibare vorm aangebracht.’

  Wat uitermate vreemd was, aangezien het daar twee of drie weken zou hebben gezeten, en dat terwijl het in die tijd flink had geregend en gesneeuwd. En ondanks dit zeer geconcentreerde en besmettelijk gif stonden tal van mensen er zonder enige vorm van bescherming vlakbij, en hen overkwam niets. Desondanks zou het een door Rusland ontwikkeld zeer dodelijk militair zenuwgas zijn geweest.

  Vader en dochter Skripal zouden dan ook in coma en op sterven liggen - totdat Yulia Skripal plotseling aan de telefoon was te horen. Hé, ze is ineens gezond, natuurlijk, sorry dat we vergeten zijn te melden dat ze niet meer op de IC ligt. En met haar vader Sergei gaat het ook weer goed. Overigens wist niemand in welk ziekenhuis ze zouden zijn opgenomen, of zelfs maar waar beide ‘slachtoffers’ zich bevonden.

   

  Desinformatie en nonsens, maar niet uit Rusland

   

  Het was bijna grappig hoe deze onzinnige – om niet te zeggen krankzinnige - berichtgeving, die kant nog wal raakte, vervolgens aan ‘Russische desinformatie’ werd toegeschreven – alsof het Kremlin alle grote kranten en nieuwszenders in het Westen controleert en aanstuurt, en ook de leiding had over het politie onderzoek in Groot Brittannië.

  Of dat het Moskou was dat na bestudering van beveiligings- en verkeerscamera’s tot de ‘conclusie’ kwam dat een oogverblindend knappe en super intelligente voormalige KGB agent met de codenaam ‘Gordon’ (of was het toch ‘Cecil’ of ‘Squiffy’?), een specialist in vechtsporten met een voorkeur voor snelle auto’s en nog snellere vrouwen, de belangrijkste verdachte was – totdat de Britse Nationale Veiligheid Adviseur Mark Sedwell een week later erkende dat er geen verdachte was, er zelfs nooit een verdachte was geweest, omdat het onderzoek werd gehinderd door... het gebrek aan camerabeelden?

  Russische desinformatie?

  *

  Natuurlijk niet, het waren de Britse media die dit uit hun duim zogen, wat vervolgens kritiekloos en blindelings door de Nederlandse media als ‘feiten’ werd overgenomen. Ze verspreidden een enorme lading desinformatie en pure nonsens, meer dan 10.000 ‘Kremlin trollen’ vanuit St. Petersburg de afgelopen 10 jaar hadden kunnen doen. Het zou een regelrechte slapstick kunnen worden genoemd, ware het niet dat het zo overduidelijk bedriegen van het volk in werkelijkheid in- en intriest, zorgwekkend en ook beangstigend is.

   

  Ook chemische aanval in Douma bleek onzinverhaal

  *

  De chemische aanval in Douma? Zelfde verhaal. Drie landen bombardeerden ‘chemische installaties’ omdat Assad de rebellen weer eens met gifgas zou hebben bestookt, ook al ontbrak daarvan ieder spoortje bewijs, en spraken diverse Westerse journalisten ter plekke met tal van getuigen die volhielden dat die chemische aanval nooit had plaatsgevonden.

   

  Geen ‘kwaliteits’journalist vroeg zich af of het niet gevaarlijk was om chemische wapenfabrieken te bombarderen, want daar zou het spul toch bij vrijkomen, wat juist nog meer slachtoffers zou veroorzaken? En aangezien dat duidelijk niet het geval was, was dat dan geen bewijs van het feit dat die bommen en raketten geen chemische installaties vernietigden, maar –zoals Syrische officials al vonder andere een fabriek voor medicijnen?

  En toen één van de jonge slachtoffertjes die prominent op het NOS en RTL journaal waren getoond plotseling levend en gezond in Den Haag opdook om te getuigen dat hij geen gifgas had ingeademd, maar naar het ziekenhuis was meegenomen om daar gedwongen mee te doen met een in scene gezette panieksituatie – en hij daar enkel water over zich heen gegooid kreeg-, was er geen TV-camera en journalist om hem te interviewen.

  Wéér bleek de officiële versie louter nepnieuws te zijn, dus werd het de hoogste tijd voor de Westerse en Nederlandse media om van script-2 naar script-3 over te schakelen. Skripal, Douma, ze hadden er even massaal en schandalig over gelogen, maar nu de onbenullig gehouden burger dat in de gaten zou kunnen krijgen, schotelen we hem nu snel belangrijkere zaken voor, zoals welke bekende Nederlanders er dit seizoen met een populair TV-programma meedoen.

   

  ‘Kern van media is doodziek’, propaganda heeft waarheid verdrongen

   

  ‘Het is duidelijk dat de kern van de media doodziek is,’ vervolgt Slane. ‘Ze bestaan juist om zaken te onderzoeken, de feiten te volgen, en aan de gewone man te berichten wat de waarheid is. En bovenal te fungeren als een rem op een te hoogmoedig wordende staat, zodat die niet de indruk krijgt dat het maar kan doen wat het wil, omdat het toch overal mee wegkomt.’

  Helaas laten de Westerse en Nederlandse media er geen twijfel meer over bestaan dat de waarheid hen totaal niet meer interesseert. Zaken worden niet meer onderzocht, nieuwsberichten worden verdraaid, en ongewenste, ‘politiek-incorrecte’ feiten –zoals ook over de massa immigratie, migrantencriminaliteit en islamisering- worden gebagatelliseerd of ontkend. In plaats van dat de professionele verslaggevers als een rem op de staat functioneren, laten ze zich juist als wapens voor diens propaganda gebruiken – staatspropaganda voor een globalistisch elite-clubje, dat virulent anti-Russisch en pro-islamitisch is, en er alles aan doet de onafhankelijke, soevereine natie-staat te vernietigen.

  ‘Hoe zullen we dergelijke media, die niet of nauwelijks meer iets geven om de waarheid, en die enkel de belangen van de globalistische elite dienen, noemen?’ besluit Slane. ‘Mainstream? Globalistisch Pravda Netwerk lijkt mij een juistere omschrijving.’

  Xander

  (1) TheBlogMire via Zero Hedge

  *

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/05/Globalistisch-Pravda-Netwerk-Doodzieke-Westerse-media-verspreiden-enkel-nog-propaganda

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  Zou het geen goed gedacht zijn, om zoals in vroegere zeer oude tijden, overal een ‘Belleman’ aan te stellen, die met toeters en bellen, op een verhoog staande, meestal aan de kerkdeur, luidkeels den bolke kond doet watvoor Nieuws er werkelijk is? Van ‘direct contact ‘ gesproken!

  Folklore?????

  *

  In deze digitale tijden echter kunnen we de vraag stellen, of de Burger via het Internet geen verweer heeft. De Pers geniet van het zwijgrecht over de bronnen van wat ze beweren. Dat is noch min noch meer de kat bi de melk zetten. Wat altijd risico’s inhoudt, vooral als dat beest Slinx, Schots en Scheef denkt.

  Bij de Media moeten wij dus doen, lijk de dom gehouden Burger vroeger moesten doen naar de Pastoors toe. Geloven.

  Geloven was echter (volgens de Mechelse Catechismus) aanvaarden op het gezag van een ander. Wat toen toch tenminste een min of eer eerlijk antwoord was. Vroeger waren dat de woorden van de Pastoor in de Kerk. Nu moeten we dat geloven, omdat het ‘in de gazet heeft grestaan’…

  De oplossing? De ‘Alternatieve Media’ zoals dat heet, brengen eerst de feiten en pas dan hun commentaar. En wat meer is: U weet wat U aan hen hebt. ze spelen met Open Kaart en geven altijd hun bronnen vrij. Zodat iedereen kan controleren.

  Dagenlang de getrukeerde filmpjes tonen van steeds weer dezelfde ‘mishandelde kinderen’ waarvan achteraf uitkomt dat ze ‘nep’ zijn, dat kunnen alleen de ‘Staats-Media.

  ‘Wie de Media beheerst, beheerst de wereld’. Het zou een variant kunnen zijn op het gezegde, ‘que les Idés gouvernent le Monde’. Maar dat is Voltooid Verleden Tijd.

  Donald Trump met TWITTER als ‘Sociale Media’ wendde zich rechtsreeks en zeer persoonlijk tot de massa om het Clinton Wijf in de President Verkiezingen te verslaan. Een betrouwbare open directe aanpak tegenover het gekonkelfoes van de reguliere Media. Met CNN op kop. Met het gekende gevolg. Tot ieders verrassing werd deze zakenmens uitgeroepen om Amerika uit de shit te helpen.

  Vandaar dat de EU Nazistaat er alles probeert aan e doen, om ‘Fake News’ zoals zij dat heten, te weren.Weet U nog? Uit de pap-school! Alles wat ge zegt van mij, zijde zelf!!!!

  Naarmate de ‘Gemeenschap’ groter wordt (en dat wordt ze, gezien de digitale mogelijkheden), moeten wij evolueren naar hoe in inze landen vroeger ooit de ‘Steden en Gemeenten’ als kleinere coherente samenlevingen, hun automatismen hadden. Men kende, om zo te zeggen, persoonlijk de toestanden waarover openbaar op een of andere manier, bericht werd. Zie de ‘Bellema,’ na de Zo,ndagsmis…

  De wereld is zoveel groter geworden, maar de middelen tot communicatie zijn nog veel groter geworden. Iedereen weet bijna ogenblikkelijk wat er aan de andere kant van de Stad de Wereld gebeurt…

  En zelfs ver daarbuiten, in de Ruimte

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker

  Woensdag 9 Mei  2018

  *

  4484 OVER EEN TWEEDE    HITLERIAANSE PROPAGANDA MINISTERIE

  *

  INHOUD: MEDIA: Xander (op zijn manier) legt de vinger op de USSR-wonde van de berichtgeving op alle ‘Media’ overal in onze… ‘Geleide Deocratiën’. Zeer treffend door de vergelijking met de Pravda (De Waarheid) en de Izvestia (Het Nieuws) die in de volksmond diametraal anders werden doorverteld.

  De verhalen over het Hitler-Regime staan daarentegen volgens mij heel wat dichter bij onze leeefwereld dan het Rusland van wijlen Stalin & Cie. Omdat onze Bevolking dat laatste inderdaad zelf meer dan genoeg aan den lijve heeft ondervonden. Dr. Joseph Goebbels, de formidabele Minister van een nog  formidabeler Ministerie van Propaganda, spreekt dan ook meer tot de verbeelding dan het Land van het Goddeloos Communisme..

  Door inzake ons onderwerp zowel de USSR samen met het Nazi Regime in beeld te brengen, kan er dan ook geen misverstand bestaan over de EU-Naziestaat in volle ontwikkeling…

  IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  Als hier op deze Blog beide overbekende niet na te volgen voorbeeld-dictaturen samen opgevoerd worden, wil dit nog niet zeggen dat er geen andere ‘Volks Democratieën, waar ook ter wereld, kunnen voorkomen.  Slavendrijverij is van alle tijden! Zij het dan dat ze zich altijd voordoen onder een andere naam.

  **

  *

  Onderdrukking van de simpele volgzame medemens is zowat de meest voorkomende menselijke  vorm van elk ‘Gezag’, net vòòr het de drempel der Beschaving ‘ontdekken’.  Daar was vroeger bij ons in Vlaanderen van uit Linxe zijde, de zeer typische uitdrukking voor bekend. Meneer de Baron houdt ze arm en Meneer Pastoor houdt ze dom.

  Een waarlijk domme uitspraak, want het was precies de Kerk die onze voorvaderen kennis én Beschaving hebben bijgebracht.

  Van kennismaking met de Beschaafde Wereld rondom  bestaan voorbeelden genoeg. Denk aan het Noord Korea van de laatste weken. Overal waar een Volk na  verloop van tijd de Beschaving ervaart, zij het de Westerse, de Chinese, de Boedhistische, de Oosterse, enz, houdt de dictatuur het niet lang meer vol. Zie de Volksrepubliek  China, en ietwat vroeger, het Sovjet Rijk.. Vooral dat laatste in belangfrijk, omdat de grootsheid van het vroegere Rijk der Tsaren onder Poetin om de hoek komt kijken

  **

  Nieuw rezengroot standbeeld van Marx in Trier. Wie zou daar achter kunnen zitten? Trier, dat is toch Merkel-Land?!

  *

  Een vraag van ‘n totaal andere orde is of het Islamisme ooit dezelfde evolutie zal kennen. Is hoogst onwaarschijnlijk. Omdat dat systeem in wezen slechts kan bestaan, door ‘anders-gelovigen’ simpelweg altijd te willen naar het leven staan.

  **

  Woensdag 9 Mei  2018

  *

  4484 OVER EEN TWEEDE    HITLERIAANSE PROPAGANDA MINISTERIE

  *

  INHOUD: MEDIA: Xander (op zijn manier) legt de vinger op de USSR-wonde van de berichtgeving op alle ‘Media’ overal in onze… ‘Geleide Deocratiën’. Zeer treffend door de vergelijking met de Pravda (De Waarheid) en de Izvestia (Het Nieuws) die in de volksmond diametraal anders werden doorverteld.

  De verhalen over het Hitler-Regime staan daarentegen volgens mij heel wat dichter bij onze leeefwereld dan het Rusland van wijlen Stalin & Cie. Omdat onze Bevolking dat laatste inderdaad zelf meer dan genoeg aan den lijve heeft ondervonden. Dr. Joseph Goebbels, de formidabele Minister van een nog  formidabeler Ministerie van Propaganda, spreekt dan ook meer tot de verbeelding dan het Land van het Goddeloos Communisme..

  Door inzake ons onderwerp zowel de USSR samen met het Nazi Regime in beeld te brengen, kan er dan ook geen misverstand bestaan over de EU-Naziestaat in volle ontwikkeling…

  IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  Als hier op deze Blog beide overbekende niet na te volgen voorbeeld-dictaturen samen opgevoerd worden, wil dit nog niet zeggen dat er geen andere ‘Volks Democratieën, waar ook ter wereld, kunnen voorkomen.  Slavendrijverij is van alle tijden! Zij het dan dat ze zich altijd voordoen onder een andere naam.

  **

  *

  Onderdrukking van de simpele volgzame medemens is zowat de meest voorkomende menselijke  vorm van elk ‘Gezag’, net vòòr het de drempel der Beschaving ‘ontdekken’.  Daar was vroeger bij ons in Vlaanderen van uit Linxe zijde, de zeer typische uitdrukking voor bekend. Meneer de Baron houdt ze arm en Meneer Pastoor houdt ze dom.

  Een waarlijk domme uitspraak, want het was precies de Kerk die onze voorvaderen kennis én Beschaving hebben bijgebracht.

  Van kennismaking met de Beschaafde Wereld rondom  bestaan voorbeelden genoeg. Denk aan het Noord Korea van de laatste weken. Overal waar een Volk na  verloop van tijd de Beschaving ervaart, zij het de Westerse, de Chinese, de Boedhistische, de Oosterse, enz, houdt de dictatuur het niet lang meer vol. Zie de Volksrepubliek  China, en ietwat vroeger, het Sovjet Rijk.. Vooral dat laatste in belangfrijk, omdat de grootsheid van het vroegere Rijk der Tsaren onder Poetin om de hoek komt kijken

  **

  Nieuw rezengroot standbeeld van Marx in Trier. Wie zou daar achter kunnen zitten? Trier, dat is toch Merkel-Land?!

  *

  Een vraag van ‘n totaal andere orde is of het Islamisme ooit dezelfde evolutie zal kennen. Is hoogst onwaarschijnlijk. Omdat dat systeem in wezen slechts kan bestaan, door ‘anders-gelovigen’ simpelweg altijd te willen naar het leven staan.

  **

  09-05-2018, 00:00 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  08-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4483

   

  IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  Over de wijde wereld-verhalen, die als onvoorspelbare golven op onze stranden beuken (of gewoon aanspoelen), is elk voorjaar van een speciale betekenis. Vooral in de fatale Maand Mei.

  Toen ook, in de beruchte 12 jaren durende Volmaakt Ideale Nazi Triomf-dagen (1933-1945) (***), werden er voor medeburgers met afwijkende meningen dan de Elite, overal in de Oost-landen maar vooral in Duitsland zelf,

  ‘werkkampen’

  ingesteld. Dat was overal officieel bekend en zelfs als drukkingsmiddel vlot toegepast. Ja, zelfs in doorsnee aanvaard door de Bevolking. Die wel niets anders kon dan zwijgen en de kop laten hangen. Naarmate de oorlog dramatischer wendingen opgedrongen kreeg, werden dit concentratie-kampen of ‘vernietigings-kampen’. Enerzijds met opzet zo genoemd, vooral tegen Het Godsvolk (Joden) maar meestal ‘met voorbedachten rade’ en opzettelijk. Namelijk waren dat toch maar ’nutteloze eters’….

  Dat waren omstandigheden die wel een ’boost’ gaven aan de befaamde ‘Vrijwillige Arbeids Dienst in Duitsland’ die; na verloop van tijd, ook ‘Verplicht’ werd. De Duitse Oorlogs-industrie, mar ook de Duitse Landbouw moesten immers draaiende gehouden worden…

  Die Räder sollen drehen fïr den Sieg! Het stond zelfs overal in koeien van letters in Berlijn op de muren gekalkt. Zelfs nog toen die, naar de nederlaag toe, half in puin gebombardeerd waren.

  Wij, Europeanen onder elkaar, beleven in onze dagen weliswaar intens de Vrede, maar meteen beleven hoe ook de eerste voortekenen en de opkomst van een Tweede Nazi-Reich zijn geweest.

  De hedendaagse mensen met ‘open geest’, d.i. een ‘andere mening’ zijn toegedaan, kunnen en mogen voorlopig leven tussen hoop en vrees Hoop vanwege het ‘Nieuwe Amerika’, en vrees vanwege de geplande Globalistische onderduimse pogingen tot machtsovername.

   

  Die greep naar de Macht gaat uit van/ wordt gestuurd vanwege The Clinton Clan Club. Dit opkomede Vierde Rijk, heeft als hoofdzetel Bruxellabad, ook nog altijd onze Vlaamse Hoofdstad. Het is het Europees Hoofdkwartier die het genoegen en de eer zal smaken, om eerst door raketten te worden bestoookt…. Een Hoofdkwartier, met als een à la Goebbels beknd staand ‘Ministerie van Propaganda. Bestuurd door de plaatselijke ‘Elite’ van iedere Nazi Natie Staat van de EU. Daarbij als slippendragers dapper bijgestaan door de door hen in leven gehouden en met Belastinggeld gesubsidieerde Medoa.

  Gelukkig zijn er overal ‘populisten’, ‘Identitairen’, ‘Alternativen’, de Lega, de Vrije Catalanen, de PVV, het FN of het VB….. Dat zijn daardoor juist de bouwstenen van het Nieuwe Europa der Volkeren Het Europa waarover in mijn college-jaren de Socialistische Senator August Vermeylen het had. Eerst Vlaming zijn, om dan Europeeër te kunnen worden.

  Naast het Idee van de ver-idealiseerde globalisatie, leeft vooral de intentie om in de eerste plaats het vreedzaam (geworden) Katholicisme te vernietigen. Net zoals Hitler de Joden wilde vernietigen. Om dit in hun geval zoveel mogelijk te vervangen door de Religie van de Wrede. Zie de uitgelokte miljoenen-immigratie van gelukzoekers uit de Magreb…. Zie de overal opduikende anarchie, het redeloos geweld van ‘jongeren’ of ‘hooligans’, de drugshandel, de ongelijkheid van vrouwen, de vrouwenhandel en zie vooral de overal opduikende terreur. Zie het gebrek aan respect voor alle Gezag en statistieken voor ‘hulpbehoevenden’ en ‘daklozen ‘…

  Al wie dat enigszins anders ziet, is op termijn medeplichtig aan de vernietiging van de Europese Beschaving. Inclusief de (van ouds) aan onze Christelijke kant staande Russische ziel.

  Vriend ‘Vlad’ bij Paus Franciscus

  (Weeral een reden voor onze Media om Moskoum te verketteren)

  *

  Dag na dag moeten wij immers vaststellen (blik gericht richting Teheran) dat deze verre ‘termijn’ zich beperkt tot enkele luttele maanden of zelfs weken.

  Het is dus, met beide ogen op de komende Verkiezingen, ‘alle hens aan dek’…..

  (*****) Twaalf Nazi-jaren, waarvan ZES lange gewelddadige jaar van een totale oorlog).

  *

  SPIEKEN MAG WÈL

  SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  EU zet volgende stap naar censureren internet door extreemlinkse ‘George Soros’ organisatie

  *

  Zweedse regering gaat pro-islamitische immigratie massamedia subsidiëren om ongewenst onafhankelijk nieuws tegen te gaan – EU druk bezig met feitelijke oprichting ‘Ministerie van Waarheid’, waar Nederlandse parlement zich juist tegen verzette

  Zoals we eerder dit jaar berichtten heeft de Europese Commissie afgelopen week de volgende stappen gezet naar het censureren van het internet, waardoor onafhankelijke en conservatieve of ‘rechtse’ websites straks offline gehaald kunnen worden. De EU doet dat zogenaamd om ‘nepnieuws’ te stoppen en de burgers ‘media geletterdheid’ te geven, maar in werkelijkheid willen de Brusselse totalitairen geen enkele inhoudelijke kritiek meer op hun beleid dat gericht is op het verketteren en uitsluiten van Rusland, het volledig uitwissen van alle grenzen en afbreken van de traditionele natie-staat, en de vorming van een totaal geïslamiseerde EU-Superstaat die in de komende twee, drie decennia honderden miljoenen moslim-migranten naar ons werelddeel wil halen.

  De EU gaat een ‘onafhankelijk feiten-controlerend netwerk’ oprichten, waarin leden van

  het International Fact-Checking Network (IFCN)

  https://www.poynter.org/tags/international-fact-checking-network

  *

  deel van gaan uitmaken. Het IFCN werd opgericht door het Amerikaanse Poynter Institute, dat onder meer wordt gefinancierd door de extreeml-inkse Open Society stichtingen van de beruchte miljardair-globalist George Soros, die al jaren nauw samenwerkt met Brussel, en zijn haat tegen de onafhankelijke natiestaten in Europa die weigeren zich te laten islamiseren –met name de nog christelijk getinte in Oost Europa- niet onder stoelen of banken steekt.

  Duitsland en Zweden voorop met censureren internet

  In Duitsland heeft de regering Merkel reeds

  het links-extreme fascistische German Correctiv

  https://en.wikipedia.org/wiki/Correctiv

  *

  ingezet om kritiek op de Overheid, de massa immigratie en de islam zo snel mogelijk te verwijderen en/of te bestraffen. Het zal geen verbazing wekken dat het German Correctiv eveneens banden heeft met Soros en zijn Open Society.

  De linkse regering van Zweden trekt ruim € 1,3 miljoen uit waarmee de mainstream media ongewenst ‘nepnieuws’ moet gaan bestrijden. De huidige media volgen sowieso al jaren de strenge richtlijnen van Stockholm, waardoor amper wordt bericht over de geëxplodeerde migranten-criminaliteit in het land. Facebook kreeg zelfs speciale bevoegdheden om zogenaamde ‘nep accounts’ te wissen.

  De EU zelf oefent – mede op aandringen van Duitsland en Zweden - al enige tijd grote druk uit op sociale en internet media zoals Google, Facebook en YouTube om onafhankelijk en conservatief nieuws, wat steevast ‘haatspraak’, ‘nepnieuws’ of ‘racisme’ wordt genoemd, zwart te maken en uit te bannen.

  Ministerie van (extreemlinkse) Waarheid

  Met dit beleid krijgt Brussel – met steun van regeringen in bijna alle West Europese hoofdsteden - is het definitief gedaan met de vrijheid van meningsuiting. Sterker nog: de EU krijgt hiermee zijn eigen Orwelliaanse ‘Ministerie van Waarheid’, dat exact gaat bepalen wat u over welk onderwerp te horen en te lezen krijgt.

  Het behoeft geen uitleg dat dit aangaande de EU, de islam, de massa immigratie, de integratie naar een Superstaat, de globalisering en andere ‘progressieve’ en (extreem)linkse standpunten uitsluitend positief dient te zijn, en aangaande mensen en groepen die hun volken, culturen en grenzen willen behouden, kortom alles wat ‘conservatief’ is, uitsluitend negatief. Ook Rusland zit nog steeds in dat specifieke media ‘verdomhoekje’.

   

  Vorige maand veranderde D66 minister van Binnenlandse Zaken

  Kajsa Ollongron

  van gedachten, en besloot de wens van de Tweede Kamer om verzet aan te tekenen tegen het Brusselse anti-nepnieuws bureau EUvsDisinfo alsnog te honoreren. De Tweede Kamer nam een VVD/SP motie aan waarmee Ollongren werd gevraagd zich sterk te maken voor de opheffing van dit propaganda orgaan (2). Het is onduidelijk in hoeverre het parlement zich ook gaat verzetten tegen de nieuwe censuurmaatregelen van de EU.

  Xander

  (1) Breitbart London
  (2) NU

  *

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/04/EU-zet-volgende-stap-naar-censureren-internet-door-extreemlinkse-George-Soros-organisatie

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  Een gewaarschuwd man is er twee waard, en met Den Cleynen Blauwen DeCroo als Bevoegd Overheids Orgaan is het dubbel opletten geblazen. Men is akq vriyw 9 maand zwanger v[p1] óór men het weet.

  De familie De Croo is niet echt was-bestendig. Want niet kleuren-vast.

  Als Vlamingen, wordt gezegd, is het Frans thuis de voertaal. Want enen goeden Vlaming moet zijn talen kennen, als hij hogerop wil geraken. Het staat ook voornamer dan de Vlamsche taole van den platten boerenbuiten. Niks op tegen, maar wel iet of wat voorbij gestreefd. Mannen wéten waarom.

  Dit zijn inderdaad de dagen van ‘The American way if liffe’. En ik ben er zeker van dat de jonge Leckie (Alex) weet dat ook. Want niet van gisteren.

  Niks geen ‘Fils-à-Pappa’, maar ne vent uit één stuk. Kan zelfs zeer aangenaam e daadkrachtig overkomen. Is nog jong en kan het dus nog zeer ver brengen. Misschien ooit nog eens als ‘Regent der Beide Nederlanden’, de . Gelijkberechtigde van Macron, May en Merkel van de Melk-Brigade.

  De Pappa daarentegen,, Advocaat zijnde, stond ooit zeer hoog op de Maatschappelijke en Politieke Ladder. Was en is een gewiekst zaken-advocaat die in de streek zowat voor Goed-de-Vader kan en mag spelen. Is/was volbloed ruiter op liefst zo vol-bloedige horsen, die hij tot op hoge leeftijd per ladder bestijgt. Dit laatste om geen botten te breken.

  Zijn Hoge Positie verplichtte hem ooit, om samen met andere Hovaardigheidsbekleders, dwarsdoor de Koninklijke Pampers te kijken van de nieuwe baby, om te constateren dat het een ‘zij’ iof een ‘hij’ was. Gaat nog terug naar de ‘Salische Wetten’ waardoor vrouwen de Troon niet waardig waren. Gezegd ‘onderzoek’ dat beschreven staat als ‘de viso’ (= gezien met eigen ogen) is echt bevestigen. Niet op Fingerspotzengefühl, maar op zicht. En tegensprekelijk. In het bijzijn van getuigen… Ja Ja, Noblesse Oblige.

   

  Wordt verondersteld, waarschijnlijk ergens in een onbewaakt ogenblik, dat deze Cobourger Hoog Geplaatste Heer Minister van ‘van alles en nog wat’ in verschillende ‘regeringen’, zich ooit heeft laten ontvallen

  (in paarden-milrieu’s zeer normaal dat er hen iets ‘ontvalt’ dat later gewoon op straat terug te vinden is

  een overtuigd Orangist, d.i. Hollands en dus anti-Belgisch gezind te zijn.

  Die man leeft dus nog, ofwel in het verre Verleden, toen de Nederlanden eensgezind en welvarend nog onder de Oranje Kroon leefden. Dat was ofwel in de tweede helft der Middeleeuwen, ofwel na de Val van Napoleon (Waterloo 1812) gedurende ‘Het Hollands Bewind. In de streeek van de Vlaamse Ardennen leeft dat Orange-gevoel trouwens nog heel intens…Dat ‘Hollands Bewind ‘ duurde van 1815 tot en met de Brabantse Revolutie van 1830. Toen werden de Zuidelijke Nederlanden op aanstoken van ‘Parijs’, de speelbal der Grote Mogendheden.

  De Engelse Lord Nigel Farage, Eu- Parlementslid, had het er onlangs nog over in het EU-Parlement, na de pleidooi van onze Charle Premier. ‘Bemium is no State’, ‘maar a artifiicial construction’ riep die uit voor de hesloten oren van de weinig andere aanwezigen. Michel ontplofte bijna…. Want die was daar om namens ons allemaal, om de EU-Begroting 2021-2027 goed te keeuren, waar vooral opviel (maar in de Media zoveel mogelijk verzwegen) dat de ‘middelen’ ter bevordering van de r immigratie ver drievoudigd worden. Vanwege Zaan Cloot Junker, de Commissie Voorzitter, een precisie-bombardemet met een JU88 Stuka.

  De Stuka was ooit Hitlers ‘Sturz Kamp Fligzueg’ dat met loeiende sirenes en vuurspuwend mitrailleurvuur iit de wolken dook, om bij ons de stromen vluchtelingen in Mei ’40 weg te maaien…

  Straks op 10 Mei, ‘vieren’ we de 78ste verjaardag van deze verschrikking.

  Dan gingen op 21 Julie 1831 de gordijnen open voor het optreden der Cobourger Verschrikkingen. Met de grootste rokkenjager aller tijden, Leopold I, als Koning der ‘Belgians’, een nieuw voor de gelegenheid uitgevonden nationaliteit.

  En ja, toen bestond het Vlaamse Volk nog wel, maar hun Groten’ spraken ondertussen al allemaal Frans.

  Kijk, ook ik voel mij een Heel-Nederlander en ik hunker zelfs in mijn slaap naar de her-opstarting der Vrije Herenigde Republiek der Lage Landen. Maar ondergetekende is, alhoewel ook ‘Senior’, nooit Minister geweest en zou dat ook nooit (willen) worden. Maar, juist daardoor beter geplaatst zijnde dan Senior DeCroo (deCroo?) om uit te kijken naar iets anders dan deze apen-staat. Een Onafhankelijk Vlaanderen zou een goede stap vooruit zijn. Om dan, zo gauw de gelegenheid zich voordoet, ‘Bilaterale Besprekingen’ te organiseren om beide Koninkrijken te laten samensmelten. Naar eventuele verloren gegane jobs als koning en kioningin moeten wij niet omzien. Beide vorstenhuizen zullen nooit moeten gaan stempelen of aankloppen bij de Liefdadigheid. Ze hebben zich beiden in de loop der jaren rijk genoeg gestolen. De ene al meer dan de andere met sympathie van hun respectievelijke Burgers.

  Verder heb ik tot slot helemaal niets toe te voegen aan de woorden van Vriend Xander. Mij rest alleen hem te bedanken voor nog maar eens het zoveelste schot in de roos. Ik was wel aangenaam verrast om voor de elfendertigste keer zijn boodschap te kunnen doorgeven aan zoveel mogelijk lezers. In de hoop dat de noodkreet uit het zeemansleven ‘alle hens aan dek’ ook hen aanspreekt.

  Het is niet vijf vòòr

  twaalf, maar een kwartier óver twaalf.

  *

  PS

  Toeval bestaat dus echt niet!

  Het is alsof Beëlzebub zich op zijn staart getrapt voelde door deze Blog, zelfs al stond die nog niet eens op Tineternet.

  Crootje Junior kwam namelijk intussen op TV met de ‘Pelgische‘ versie van het Europees Censuur-Dictaat waarover ik jet een paar dagen geleden had.. Hij heet dat de site fakenews.be En die zal voor heel wat tewerkstelling van Ambtenaren zorgen.

  Goed, hé???!!!!

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker
  08-05-2018, 00:00 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  30-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4482

  IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  Krijg AUB van lij geen verkeerd gedacht, omdat er voor de 2de keer op rij verwezen wordt ,aar de Gazet van Vlaanderens’ Schande. Door het feit dat ik de buitenwereld enkel en alleen nog vluchtig overloop via het web ‘Krantenkoppen.be’ brengt mee om met weinig tevreden te moeten zijn. Goesting is koop, vooral als het van de ‘voor niet’ is.

  Niet moeilijk te raden aan welke kant die vroegere AVV-VVK Gazet staat. Namelijk de verkeerde anti identitaire zijde…. Als U begrijpt wat iik bedoel.

  En. zeggen dat DS de kwalitiets-krant der intellectuelen is, zoals ze trouwens zelf zeggen. Zij (die krant dus), staat op het Tinternet in ieder geval helemaal bovenaan het lijstje met Krantenkoppen. Waarschijnlijk, net zoals in de vroegere Rode & Tsjeven-politiek, is de reden daartoe te vinden in het slijk der aarde.

  *

  Bijgevolg is de berichtgeving er maar naar. Laag bij de gronds, tendentieus en onbetrouwbaar zoals trouwens alle moerassige bodems altijd zijn.

  Zoek, op onderstaande wereldkaart, de Zeven Verschillen op. En voor U het zou vergeten zijn: Iran is een deel(tje) van het vroegere (rijke sprookjesland) Perzië, waarvan Farah Dibah ooit de laatste Koningin is geweest. Voltooid Verleden Tijd.

  *

  SPIEKEN MAG WÈL

  SEDERT MEI’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  ‘Iran stapt zelf uit nucleair akkoord als economische voordelen uitblijven’

   

  Iran dreigt ermee het nucleair akkoord met de westerse grootmachten zelf op te blazen indien dat geen economische voordelen voor het land brengt. Dat meldt een Iraanse topdiplomaat aan het Iraanse persagentschap ISNA.

   

  De Iraanse opmerking komt er na de bezoeken van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron aan Washington eerder deze week. Beide Europese leiders verklaarden dat het akkoord dat vandaag bestaat onvoldoende is, terwijl Trump Iran tijdens het bezoek van Merkel vrijdag brandmerkte als een ‘moorddadig regime’.

  ‘Als het akkoord geen economische voordelen heeft voor Iran, zullen wij ook uit het akkoord stappen’, reageert

  Abdolreza Faraji

   

  zaterdag, topambtenaar op het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

   

  De Amerikaanse president noemde het akkoord eerder al ‘de slechtste deal ooit’. Hij eist aanpassingen om het hoofd te bieden aan het ballistische raketprogramma van Iran, en ‘de destabiliserende rol’ van het land in de regio. Trump heeft al meermaals aangekondigd uit het akkoord te zullen stappen.

  Sancties tegen banken

  Teheran meldt intussen dat het meer waarde hecht aan de opmerkingen van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk over de deal, dan aan de dreigementen van Trump, aldus Faraji nog.

  Iran ligt vooral wakker van sancties tegen zijn banken. Hoewel alle economische sancties in 2016 werden opgeheven, weigeren grote Europese banken nog steeds om handelsprojecten tussen Iran en het Westen te financieren, uit vrees voor Amerikaanse sancties.

  Trump moet ten laatste op 12 mei beslissen of de Verenigde Staten Iran zullen blijven vrijstellen van sancties, als onderdeel van het akkoord.

  *

   

  Mike Pompeo,

  de kersverse Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, verklaarde vrijdag nog dat het ‘onwaarschijnlijk’ is dat de VS deel blijven uitmaken van het akkoord indien de tekortkomingen niet worden aangepakt.

  Strak keurslijf

  Iran en de Verenigde Staten, China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland sloten het nucleaire akkoord in juli 2015 af, nog tijdens de ambtstermijn van…. Barack Obama. De tekst dwingt de nucleaire activiteiten van Teheran in een strak keurslijf, met de bedoeling te garanderen dat ze vreedzaam blijven. In ruil daarvoor werden de sancties tegen Iran opgeheven en een normalisering van de economische relaties met het westen in het vooruitzicht gesteld.

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20180428_03488489                                                                                                                                                                                                                                                           

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  U heeft het, samen met mij, in dit artikel kunnen vaststellen, dat de huidige President van de Verenigde Staten van Amerika de fouten van zijn moslim-voorganger aan het rechtzetten is. Dat akkoord met Iran had er namelijk nooit mogen zijn. Zeker niet van toen al dat nucleair gedoe nog in de kinderschoenen stond. Maar ja, nietwaar, geniepige Moslims onder elkaar! Vooral als die daarenboven ‘begeleid’ en aangemoedigd worden door al te naïeve ‘linxelende’ Westerlingen!! Die er vooral alles voor over hebben, om de Katholieke Leerstellingen te doen verwinnen. Seks, drugs, amusement; brood en spelen en daarna zullen we die islamisten ook wel temmen… Leve de anarchie! Weg met Het Gezag!

  Ter vergelijking: ga bij Uzelf maar eens na, hoe Trump de nucleaire raket-dreiging in Noord Korea diplomatiek heeft aangepakt! Ik noem dat Klasse! Grote Klasse zelfs. Klasse met een Hoofdletter! Want zie, na 68 jaar oorlog is het gevolg dat beide Korea’s nu weer in elkaars armen vallen en dat de oorlogsindustrie in het Noorden volledig wordt afgebouwd. Het komt zelfs binnenkort tot zaken doen met elkaar, Amerika met Noord Korea zoals Amerika al jaren doet met Zuid Korea. En wij, Europeanen, kunnen er maar mee van profiteren.

  Hip Hip Hoera! Zul Wohl, zoals Trumps verre voorouders het ooit zegden voor ze naar Amerika gingen om er, lang voor Den Groten Oorlog, rijk te worden…..

  En Iran nu, hoor ik U vragen? Ja, inderdaad. De huidige toestand is een duidelijk voorbeeld van het spreekwoord, dat wie de roede spaart, zijn kind haat. Het Midden Oosten, dat slechts leeft voor de totale vernietiging van Israël, is één groot kruitvat.

  Hoe Trump dat varkentje zal wassen, weet ik ook niet. Maar gewassen wordt het. Al mag niemand daar in al die landen varkensvlees tot zich nemen.

  Israëls doodsvijanden zullen ervan lusten! Halal tot en met hun val!

  Onthoudt mijn woorden.

  Al zal The Deep State van de Clinton Clan Club wel proberen de onderste steen boven te draaien, ook de Vierde Intefada der Islam loopt op een sisser af. De ‘Wende’ zal deze keer in Teheran moeten beginnen!

  *

  May God bless this America en al de rest die op dezelfde golflengte zitten.

  *

  Digitaliaanse Hemelrijker

  30-04-2018, 00:00 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  28-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4481

   

  IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  Ja, die ‘Wassende Maan’, is de letterlijke vertaling van de gekende Franse uitdrukking var ‘de Liegende Halve Maan’. La Lune Croissante, met de ‘C’ van ‘Croître’ (groeien), daar waar ze integendeel in het Laatste Kwartier staat.

  Raar hé, hoe toen (1683) in Frankrijk de wereld van ‘de warme Bakker’ de verslagen en vernederde Islam in verband bracht met de letter ‘C’ van dat liegend islamitisch symbool…

  **

  Die kleur alleen al!!!!!

  *

   

  SPIEKEN MAG WÈL

  SEDERT MEI’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  **

  Venetië sluit straten en bruggen voor toeristen

  Vandaag om 11:43 door rvs | Bron: Condé Nast Travel, The Independent

  Tekst gevonden bij http://www.standaard.be/cnt/dmf20180427_03486120

  Foto: REUTERS

  Toeristen die dit weekend op de Strada Nuova in Venetië willen wandelen of de Ponte della Costituzione willen oversteken, zijn eraan voor de moeite. Omdat veel Italianen voor het lange weekend van 1 mei naar de Dogenstad trekken, heeft de burgemeester beslist om alternatieve routes voor toeristen aan te leggen. >

  Aangezien de in Italië populaire feestdag voor de Dag van de Arbeid dit jaar op een dinsdag valt, nemen veel Italianen een lang weekend. Luigi Brugnaro, de burgemeester van Venetië vreest een overrompeling van zijn stad, nadat ook het paasweekend al uitzonderlijk druk was. Hij besloot daarom om bepaalde routes van 28 april tot 1 mei voor te behouden voor de plaatselijke bevolking.

  Wie niet over een ‘Venezia Unica’-kaart beschikt, krijgt zo geen toegang tot de Strada Nuova, Venetiës populairste boulevard. Die wordt door veel toeristen gebruikt om het San Marco-plein te bereiken. Ook het Piazzale Roma-plein en de door Santiago Calatrava ontworpen Ponte della Costituzione zijn enkel bereikbaar voor locals. Toeristen worden omgeleid via achterstraatjes.

  Ook in de zomer?

  Wie met de auto de stad wil binnenrijden en niet op voorhand een parkeerplaats heeft gereserveerd, riskeert afgeleid te worden uit het centrum. Zelfs de ferry's zullen de toeristen niet afzetten aan de centraal gelegen Riva degli Schiavoni, maar aan de noordelijkere Fondamente Nuove.

  Toeristen die de stad dit weekend bezoeken, wordt aangeraden om de Facebook- en Twitter-pagina van de stad in de gaten te houden. Daar worden alle omleidingen en andere maatregelen aangekondigd.

  Voorlopig zijn de maatregelen beperkt tot het weekend van 1 mei, maar volgens de Corriere della Sera denkt de burgemeester eraan om de alternatieve routes ook in de zomer te gebruiken. Venetië ontvangt elk jaar 30 miljoen toeristen, en het plaatselijke bestuur heeft de bescherming van het erfgoed en de leefbaarheid in de stad hoog op de agenda geplaatst.

  Ref: https://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Brugnaro

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  Trouwe lezers van dit (b)log-boekje werden al meer dan één keer getrakteerd op de Geschiedenis van de oorsprong van onze ‘croissant’. Een ècht waar gebeurd verhaal, geloof me!

  Overal waar de Islam heerst, worden er waarschijnlijk dan ook geen ‘croissants’ gegeten….

  Ik kan mij vergissen, maar de naam van de Burgervader van de Dogenstad Venetië Luigi Brugnaro zal ooit in gouden letters de wereld rondgaan. In de hierboven geciteerde gazet wordt vanzelfsprekend geen reclame gemaakt voor diens gedachten-wereld. Het zou immers zijn Collega’s in ons eigen Land op slechte gedachten kunnen brengen. Google is daarin veel eerlijker, zoals U heeft kunnen vaststellen    via de hierboven geciteerde link… Dubbelcheck dit voor alle zekerheid, nog maar eens bij

  https://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Brugnaro

  Van mij krijgt U er zelfs gratis een sprekende foto bij….’Centrum-Rechts’. Dat is wel duidelijk. Misschien wel iemand als Fluppe DeWinter, met de klauwende Zwarte Leeuw op Geluw Veld omhangen.

  Vaya con Dios, my darling!

  *

  Enne, voor ik het vergeet, in de Middeleeuwen (ten tijde van de Kruistochten) was de Republiek Venetië een wereldspeler van formaat. De Poort naar het Verre Oosten, naar Indië. Naar China en zo.

  Op Wikipedia leest U er alles over…

  Het is dus inderdaad zo, dat de Geschiedenis zich voortdurend herhaalt. Want China is, naast het Tsarenrijk Rusland, thans de opkomende wereldmacht. En deze keer klopt het verhaal van de Wassende Halve Maan wel. Al op gelet trouwens dat de naam China begint met de letter ‘C’ van ‘croître’?????

  Zou daar (de goede relaties met China) de reden kunnen liggen, dat de Franse President Macroni 3 dagen lang bij Trump op de koffie mocht blijven? In tegenstelling tot die Duitse feeks Angelina, de Kampleidster van The Deep State, die amper ‘n half dagje kreeg.

  Ja Ja, die Trump heeft de ogen open!

  *

   Digitaliaanse Hemel-rijker  28-04-2018, 11:14 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  26-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4479AFSCHEID


  IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  Laten we zeggen, dat voor ons aller eeuwenoude Avondland, de kern van alle Beschavingen ter wereld, het zwaartepunt van de islam-invasie pas n

  Generaal Charles de Gaulle

  (° Rijsel 1890-1971)

  van Algerije gedeeltelijk onder dwang en gedeeltelijk uit paniek, een onafhankelijk land heeft gemaakt. Op die manier kon hij niet anders, dan échte Algerijnen die Fransman wilden blijven, samen met de échte Fransen die tot dan toe daar in deze ‘kolonie’ hadden geleefd, in het Moedermand op te nemen. Met dezelfde rechten, maar minder met dezelfde plichten, als de geboren en getogen Franse Burgers. Waardoor hij niet alleen veel mensen het leven heeft gered, maar terzelfdertijd ook de terreur meebracht, zowel in Algerije als in Frankrijk. En meteen in de rest van Europa. Toen was Parijs ‘the hell-hole’

   

  Hij deed dat allemaal zeer impulsief, om niet te zeggen met de rug tegen de muur. Jarenlang werden beide landen elk aan de andere kant van de Middellandse Zee, beheerst door de Franse versie van ‘Blut und boden’, en benden zoals

  ‘De Zwarte Hand’

  https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Zwarte_Hand_(verzetsbeweging)

  Dat was een ‘verzetsbeweging naar het voorbeeld van de ‘Resistantie’ van enkele jaren vroeger bij ons in Coburgia, die tekenden voor individuele moorden, massa-aanslagen en… (nieuw fenomeen voor ‘La douce France’) de bouw van ontelbare rattengaten om samen te komen om zogezegd te ‘bidden’... Want ja, totaal bijkomstig voor de Linxe Overheid, bleken veel van die ‘inwijkelingen’ fanatieke Moslims te zijn. Die dankbaar de ook in Frankrijk bestaande ‘godsdienstvrijheid’ vlijtig toepasten. De Overheid liet begaan, alhoewel die godsdienstvrijheid ontstaan was alleenlijk binnen het Katholicisme, het Protestantisme, Catharen, Lutheranen, enz… uit de tijd van de Godsdienst Oologen van lang geleden....

  ‘Ne touchez pas à mon pôte’….

  Daar ligt het begin van de vergissing, om van het islam-samenlevingsmodel dat al eeuwen op gebieds-inname uit is, een mensonwaardige ‘godsdienst’ te maken. Met lachwekkende beelden van volle mosketen van allemaal geknielde mannen met de kont omhoog. Idem dito voor de vrouwen maar die worden zelden of nooit in beeld gebracht. Oog-contact met andere vrouwen is nefast voor de eeuwige zaligheid van elke ‘Gelovige’ man. Die zijn geen 1400 jaar ten achter bij onze tijdrekening, maar 14.000 jaar!

  En och Gottekes toch, dat waren werd ons verzekerd, goedkope ‘werkkrachten’ om de industrie weer vlot te helpen trekken. Zij, vervingen inderdaad de miljoenen jonge Fransen, Engelsen, Duitsers, enz., die elkaar met miljoenen moesten afslachten in de twee voorbije wereldoorlogen. En net als voor die twee wereldoorlogen, neemt datzelfde Duitsland onder Merkel opnieuw de nodige initiatieven.

  Enne ja, met Algiers en Parijs weet U het al langer: als het regent in Parijs, dan druppelt het in Broeksèl. Dat is inderdaad tot op de dag van vandaag nog altijd zo –zelfs met de NV-A in de meerderheid -gezien de Francofonie in Cobourgia nog altijd als witte konijntjes gebiologeerd en versteend staart naar de Franse lichtbak. Een lichtbak die trouwens mondiaal meer en meer verdrongen wordt door de machtige lichtbundels uit het Land der Cowboys.

  Van bij de aanvang van deze islam-intocht wetten maken, of maatregelen voorzien, was ook in ons Land niet aan al die Duits-Amerikaanse Fransdolle Overheden besteed. Want in de meeste Europese landen waren het de ‘Social Democcrats’, samen met de ‘Christen Democrats’ die het voor het zeggen hadden. Die zagen overal zelfs monkelend toe, ja, gaven zelfs hun volle medewerking. In de valse hoop daarmee voornamelijk ons voorvaderlijk Geloof de genadeslag te kunnen toedienen. En te vervangen door de Leer van Karl Marx.

  De Algerijnse Onafhankelijkheids-Oorlog, in de meeste gevallen Algerijnse Revolutie genoemd, duurde van 1954 tot 1962 en verliep fataal o.a. door de inzet van het

  Franse Vreemdelingen Legioen

  met uitermate wrede en bloedige tussenkomsten van ‘Parijs’, hun hoofdkwartier. Dat ‘Vreemdelingen Legioen (Mercenairs) was een verzameling avonturiers uit alle landen, die allemaal gewezen of gevluchte criminelen, SS-oorlogsmisdadigers, enz.. Overal in de grote Franse steden waren er aanwervingsbureau’s – ook in Rijsel) - die geen vragen stelden, maar iedere kandidaat wel voorzag van een nieuwe identiteit. Bovenop een jarenlang dienstcontract.

  De Uno-Vredesmacht is vandaag de dag nog niet zo ver. Maar dat komt nog.

  De gewezen concentratiekamp bewakers en SS-Elite stoottroepen die de dans ontsprongen waren, brachten hun gespecialiseerde ‘ondervragings-technieken’ mee, die dapper ingezet werden tegen alle soorten ‘terroristen’ all over the world waar er Franse belangen op het spel stonden. Samen met de naar de USA meegebrachte raket-specialisten, of naar daar ontkomen SS-ondervragings- specialisten, kwamen achteraf veel van die Franse Elite-Troepen in Amerika terecht. Waar ze even vlot bij de CIA of de FBI welkom werden geheten. Vooral vanwege hun ver gevorderde ondervragingstechnieken op hoogst belangrijke gevangenen. Zie Guantánamo Bay.

  Aan de lezer wordt HIER en NU aangeraden even de samenvattende INLEIDING hierboven te herlezen, waarin mijn persoonlijke ontboezemingen staan, als aanvulling voor de sterk vereenvoudigde woorden en bedoeling van Geert Wilders. Heb dat gedaan, uit overtuiging dat de meeste gewetensvolle politiekers die het goed menen, ongeveer hetzelfde denken. Zonder daar natuurlijk ooit een begin van uitvoering aan te durven geven. Maar hadden de Europese landen van bij het begin degelijke maatregelen genomen – wat niet meer dan hun oplicht was - dan was het nooit zo ver gekomen.

  Ja, want wat zeg ik al jaren over hen? Dat ze regeren omwille van het smeer, via hun achteruitkijkspiegels….

  ‘Gouverner, c’est prévoir’, is een gezegde van de Frans Koningen van vóór de Franse Revolutie…. Het is door de ‘Mei-68-ers’ achteraf vervangen door ‘Verboden te verbieden’.

  En daar staan we dan….

  Spreken van ‘une invasion’ door vreemdelingen, wordt in La douce France reeds bestraft met een boete van € 500.00.

  Het is maar dat U dat weet.

  *

  SPIEKEN MAG WÈL

  SEDERT MEI’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  **

  *

  Wilders tornt aan kiesrecht

  *

  Geert Wilders wil dat mensen die geen afstand nemen van hun dubbele nationaliteit het kiesrecht verliezen. Wie niet uitsluitend een Nederlands paspoort bezit, mag wat hem betreft ook niet langer verkiesbaar zijn.

   

  "Nederland is ons land. Het moet door Nederlanders worden bestuurd, die door Nederlanders gekozen worden. Door Nederlanders die niet eens de schijn van dubbele loyaliteit hebben”, zegt hij in een interview met De Telegraaf’.

  *

  De PVV-leider ziet door de toenemende migratiestromen van mensen met een niet-westerse achtergrond een loyaliteitsprobleem ontstaan voor het bestuur van Nederland. Hij noemt de opkomst van de partijen ‘Denk en Nida’, maar eveneens ‘D66’ers’ met een Turkse achtergrond die van onverkiesbare plaatsen bij de lokale verkiezingen ineens met voorkeursstemmen gekozen werden.

   

  “Kijk eens naar de namen van de gekozenen in de vier grote steden. Je ziet nu al dat ongeveer een kwart van al die gekozenen geen Nederlandse naam heeft, een naam die niet-westers allochtoon lijkt. Dat zegt nog niks, dan heb ik het alleen over de naam”, aldus de PVV-leider. Hij komt met een wetsvoorstel en wil bovendien de Grondwet veranderen naar Australisch voorbeeld.

  In Nederland zijn volgens de laatste telling in 2014 circa 1,3 miljoen mensen met een dubbele nationaliteit.

  Interview:

  Geert Wilders maakt zich grote zorgen over de toekomst van ons land. Massa-immigratie en de dubbele nationaliteit zorgen er volgens hem voor dat Nederland er steeds minder voor de ’Nederlanders’ is. In een exclusief interview met De Telegraaf ontvouwt hij zijn plannen om de Grondwet aan te passen, omdat we ons land volgens hem ‘aan het kwijtraken zijn’.

  Vlak na de gemeenteraadsverkiezingen schoof Geert Wilders (54) alweer aan voor een urenlange sessie in het kantoor van zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Volgende maand beginnen de zittingen voor het hoger beroep in de zaak ’minder minder Marokkanen’. Veel tijd om de verkiezingen te evalueren is er niet geweest, terwijl enkele schandalen rond kandidaat-raadsleden de campagne van de jonge partij leken te overschaduwen. Zelf vindt Wilders de commotie wel meevallen. „Terugkijken is altijd gemakkelijk. We hebben in tientallen gemeenten de goede keuze gemaakt en het is ook een keer fout gegaan. Dat is bij andere partijen ook zo.”

   

  Er waren relatief meer kandidaten bij de PVV waar het mis mee ging. In uw eigen fractie werd er gesproken van ’debielen’.

  „Ik heb niemand hen debielen horen noemen.”

   

  Dat durven ze niet tegen u te zeggen, maar wel tegen ons.

   

  „Ik heb het niemand ’on the record’ horen zeggen. Het zijn helden.”

   

  Nu komt het er voor de lokale afdelingen op aan om zich in de raadzalen te laten gelden. Mogen ze hun eigen koers varen?

   

  „Ja natuurlijk, volgens hun eigen lokale verkiezingsprogramma en de partijlijn. Ik maak me er niet druk om. Maar vraag me het over een half jaar nog eens, hahaha.”

   

  In Amsterdam en Rotterdam wonnen islamitische en migrantenpartijen terrein. Er wordt ook wel gezegd dat zij de tegenhangers zijn van waar de PVV voor staat.

   

  „Ze zien ons als een soort natuurlijke vijand.”

   

  Denkt u bij hun winst: zo werkt democratie? Of vindt u het een verkeerde ontwikkeling?

   

  „Allebei. Zo werkt dus nu onze democratie, maar ik vind het een hele verkeerde ontwikkeling. Het raakt onze existentie. Er zijn veel mensen gekozen die op zijn minst de schijn van een dubbele loyaliteit hebben. Dan gaat het om ‘Denk en Nida’, maar bijvoorbeeld ook om D66 in Dordrecht. Daar werden de nummer negen en de nummer dértig met voorkeurstemmen gekozen vanwege etnische reden. Daarmee zijn ze niet per saldo zelf fout, maar ze zijn gekozen vanwege hun naam of hun Turkse achtergrond.”

   

  https://www.pvv.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=143&key=wOaxXkVh&subid=28711-2AAIANbcQuIPdV&tmpl=component

  *

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  AFSCHEID

   

  Na enkele dagen intensief nadenken en vooral door mijn toenemende blindheid moet ik, Digitalia, achteraf in de huid van Hemelrijker, ietwat inbinden. Ook worden de hier behandelde onderwerpen stilaan veel te gevaarlijk om, ze als klein burgermannetje, publiekelijk te commentariëren. Ik heb als 82-jarige namelijk als jonge knaap de verschrikkingen van de ‘Repressie II’ meegemaakt die begonnen is onmiddellijk na WO II. Deze was inderdaad nog ’n hel stuk brutaler dan de ‘Repressie I‘, volgend op den Groten Oorlog ’14-’18. Dat was de tijd van o.a. René Declercq (Deerlijk) ter dood veroordeeld en als banneling naar Nederland ontkomen. Het was de tijd van ‘De Fronters’ die van de Soldaat-Ridder Koning Albert I als Heilige Eed de verzekering hadden gekregen, dat als ze goed hun best deden tijdens hun front-dienst aan de IJzer, hij zich engageerde om eindelijk de Vlamingen na de oorlog, ‘gelijke rechten en gelijkheid in de feiten’ beloofde. Koninklijke Belofte die na de oorlog compleet vergeten werd…. Integendeel zelfs. Daarvan kon Senator August Borms (Antwerpen) alleen van uit zijn cel getuigen. Bij Repressie II kreeg die, als krukkenvent op een stoel gebonden, de dood met de kogel.

   

  Na WO I konden in Cobourgia ‘de Elitairen’, (Francofoon en Dictatoriaal) zich al-bij-al nog enigszins inhouden, maar na WO II gingen die onmenselijk tekeer. Met als enige bedoeling te kunnen blijven profiteren van de hardwerkende Vlaamse meerderheid in het land.

  Voorwendsel daartoe: een kleine minderheid van die meerderheid daar tot tweemaal toe ‘gecollaboreerd’ met de vijand, Duitsland. Iedere keer vanzelfsprekend werd dat ‘verkeerd zijn’ vastgesteld nadat Duitsland de oorlog had verloren. Die ‘repressie’ trof niet alleen uitermate hard de Leiders van de Vlaamse Beweging, maar ook ‘de zwijgende meerderheid’ der Vlamingen. Broodroof was het ordewoord. Dat was dus iedereen die onder de Bezetting niet officieel was toegetreden tot de ‘Resistencia’, de ondergronds terroristische beweging tegen het 4 jaar durend Duitse Bezettings Leger van ’n paar duizend man + de terecht gevreesde Duitse Geheime Staats Politie, de Gestapo.

  Repressie II. Het was de tijd van Priester-Dichter Cyriel Verschaeve (Alveringem) die na de oorlog ter dood veroordeeld, in ballingschap in Zwitsersland overleed. Dat was de tijd dat de ‘Oostfronters’ die hand-in-hand het met de Duitse Elite Soldaten van de SS het ‘Goddeloos communisme’ in Rusland waren gaan bevechten, bij hun terugkeer na de oorlog gewoon gefusilleerd werden.

   

  ???

  Want inderdaad, de paar naar het buitenland gevluchte Elitaire ‘Groten des Lands’ die tegenin de heersende volks-mening, nog altijd bleven denken het Land van daar uit te moeten vertegenwoordigen – door o.a. wetten uit te vaardigen met terug werkende kracht - stonden ‘aan de andere kant’. Dit is de kant van het zo goed als verslagen Engeland en de ook ’n paar naar Londen gevluchte Franse Ministers, later ook de kant van de USA (die eerst de kat uit de boom had gekeken). De kant die hoopte eerstdaags, met de hulp van (Communistisch) Rusland, Hitler te laten in het zand bijten.

  Adolf Hitler, de enige Leger Hoofd Opperbevelhebber van Land- Zee- en Luchtmacht, kortom van de ‘On onverwinnelijke’ Duitse Wehrmacht, dat was, na Bismarck en von Hindenburg, de democratisch verkozen Kanselier van Het Derde Rijk (dat na Het Heilig Roomse Rijk, het Keizerrijk van het eengemaakte Duitsland en, tot en met Willem II die WO I verloor) de Weimar-Republiek van het verslagen Duitsland.

  Hij was meteen de verschrikkelijke man die de hele wereld deed beven, zowel letterlijk als figuurlijk, waarvan J.F. Kennedy, de latere (vermoorde) President van Amerika voor de Democratische Partij, bij een bezoek aan Berlijn de historische woorden sprak, dat die ‘het grootste genie aller tijden was /is geweest, maar dat de ganse wereld dit pas zou erkennen, eenmaal de haat jegens hem was geluwd’.

  Woorden met profetische bijklank.

  Ons werd dit, vooral na de gewonnen oorlog, (en met reden?) totaal anders verteld. En wie ben ik, om een ‘democrats ‘Amerikaans President tegen te spreken? Ik zou niet durven.

   

  Om af te sluiten, nog even terug komen op het fameuze Franse woord ‘Repression’. In Frankrijk, het zogezegde ‘Moederland’ van de Cobourger Elite, werd het met de Nazi’s collaborerende Vichy-Regime zwaar aangepakt. Vooral door Generaal de Gaulle, voornoemd. Ook bij de Noorderburen ging men er duchtig op los. Het verslagen en grotendeels vernietigde Duitse volk werd grondig ‘ge-dénzifiëerd’, wat dat ook wil betekenen. En bij ons in Cobourgia, waar de collaboratie in het Franssprekend gedeelte het ergst was (zie Leon Degrelle, Hitlers aangenomen zoon).

  Maar daarover bestaan er al lang geen archieven meer. Dus de Waalse collaboratie heeft nooit bestaan.

   

  Met wat circa ’n week geleden in de dichte omgeving van Damascus, de hoofdstad van Syrië is gebeurd, wordt dus het definitieve codewoord voor deze laatste en beslissende wereldoorlog. Het is de laatste die wij levend en wel nog zullen weten beginnen, en gaat de Geschiedenis der Mensheid in als de Kemikal Weapons War …

  De naam komt van de zogezegde chemische raketaanval op de Moslim Rebellen die het land willen overnemen. Allemaal ‘fake’ en in scène gezet wat nu al wordt beweerd.

  Dat is tenminste de korte inhoud van deopdringerige ‘ferek news’ verspreid door ‘de Diep Street’ met als voortrekkers de vergane glories van de vroegere Koloniale Wereldrijken (Groot Brittanië en Frankrijk), die slaafs de instructies volgen van het Nieuwe Duitsland, de werkelijke ’Voorman’ (Führer) van de Europese Nazistaat.

   

  Nota. Ten gerieve van alle niet-perfect Amerikaanstalige sprekende lezers werden de begrippen ‘fake news’ en ‘Deep State’ dan maar phonetisch gespeld.

   

  Het Duitse woord ‘Führer’ = Voorman, Leider, Aanvoerder, Bevelhebber, kent iedereen nog wel van Vroeger. En laat er geen misverstand over bestaan, het Driemanschap der 3M (Melkbrigade)

   

  May (Engeland)

  Macroni (Frankrijk)

  Merkel (Duitsland),

  staan onder het eigenlijke OKW (Ober Kommando Wehrrmacht) van

  *

  waarvan die de legale Syrische Regering van Assad zonder de minste bewijzen wordt beschuldigd door de Nato en de ‘Verenigde Europese Naziestaten’.

  Voor wie oorlog wil, is het relatief eenvoudig om een aanleiding te vinden. Hou daarbij vooral de naam Georges Soros, de persoonlijke vriend van The Clinton Wife, in de gaten…

  *

  Hemelrijker

  26-04-2018, 10:30 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4479 AFSCHEID

  Donderdag 26 April 2018

  4479 – WIJ STEVENEN AF OP BURGEROORLOG EN KRIJGEN DAARVOOR DE NOBELPRIJS VAN DE W R E D E

  *

  INHOUD: WO3 (begin)- NEDERLAND –ISLAM: Geert Wilders wil in zijn land maar één enkele Nationaliteit meer: de Nederlandse. DE ZIJNE. Waarom zou dat niet in de Grondwet mogen ingeschreven staan? Zoals Merkel zegt: al wie in Duitsland woont, is Duitser. En geen Turk of Arabier meer…… Meteen ook liefst het aantal echtgenoten beperken, max. tot die éné van ’s mans harte-keus en ook ‘tot de dood hen scheidt’.

  Wie ‘samenhokt’ zonder getrouwd te zijn, (hetzij Burgerlijk hetzij Kerkelijk) betaalt alle Belastingen gewoon dubbel…. De kinderbijslagen voor meer dan 3 kinderen wordt afgeschaft. Ouders van vreemde ‘roots’ met meer kinderen, worden beboet. Of het land uitgezet. Een talrijke kroost van het Eigen Volk Eerst heeft in het verleden al onze landen welvarend gemaakt! Zelfs toen ervan uit de oude tijd per gezin hele dozijnen kinderen waren en er bijlange nog geen sprake was van kinderbijslag. Dat het ‘kientjesgeld’ pas in 1930 (voor werkmensen) en in 1967 (voor zelfstandigen) werd uitgevonden weet zelf vandaag niet één politieker meer.

  Straffer nog is het zogeheten ‘Activiteits-Attest’, ooit ingevoerd voor het Eigen Volk. Vanaf de jaren ’70 verplicht gesteld voor ieder zelfstandig beroep. Onmogelijk ‘n Handelsregister en/of BW-nummer te bekomen voor hem of haar die niet voldeed aan de strenge reglementering.

  De toelatingsproef bestond uit twee drempels: 1° de beroepservaring en 2° de nodige administratieve bedrevenheid.

  Nieuwkomers? Die deden maar. Pas onlangs werd deze discriminatie weggewerkt, door gezegd ‘t reglement gewin weer af te schaffen. Nu kan zelfs een hondshaai met een hoed op, restaurateur, kapper of loodgieter worden….

   

  IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  Laten we zeggen, dat voor ons aller eeuwenoude Avondland, de kern van alle Beschavingen ter wereld, het zwaartepunt van de islam-invasie pas nu goed op dreef is gekomen nadat

  **

  Generaal Charles de Gaulle

  (° Rijsel 1890-1971)

  van Algerije gedeeltelijk onder dwang en gedeeltelijk uit paniek, een onafhankelijk land heeft gemaakt. Op die manier kon hij niet anders, dan échte Algerijnen die Fransman wilden blijven, samen met de échte Fransen die tot dan toe daar in deze ‘kolonie’ hadden geleefd, in het Moedermand op te nemen. Met dezelfde rechten, maar minder met dezelfde plichten, als de geboren en getogen Franse Burgers. Waardoor hij niet alleen veel mensen het leven heeft gered, maar terzelfdertijd ook de terreur meebracht, zowel in Algerije als in Frankrijk. En meteen in de rest van Europa. Toen was Parijs ‘the hell-hole’

   

  Hij deed dat allemaal zeer impulsief, om niet te zeggen met de rug tegen de muur. Jarenlang werden beide landen elk aan de andere kant van de Middellandse Zee, beheerst door de Franse versie van ‘Blut und boden’, en benden zoals

  **

  ‘De Zwarte Hand’

  https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Zwarte_Hand_(verzetsbeweging)

  Dat was een ‘verzetsbeweging naar het voorbeeld van de ‘Resistantie’ van enkele jaren vroeger bij ons in Coburgia, die tekenden voor individuele moorden, massa-aanslagen en… (nieuw fenomeen voor ‘La douce France’) de bouw van ontelbare rattengaten om samen te komen om zogezegd te ‘bidden’... Want ja, totaal bijkomstig voor de Linxe Overheid, bleken veel van die ‘inwijkelingen’ fanatieke Moslims te zijn. Die dankbaar de ook in Frankrijk bestaande ‘godsdienstvrijheid’ vlijtig toepasten. De Overheid liet begaan, alhoewel die godsdienstvrijheid ontstaan was alleenlijk binnen het Katholicisme, het Protestantisme, Catharen, Lutheranen, enz… uit de tijd van de Godsdienstoorlogen. Lang geleden.

  **

  ‘Ne touchez pas à mon pôte’….

  **

  Daar ligt het begin van de vergissing, om van het islam-samenlevingsmodel dat al eeuwen op gebieds-inname uit is, een mensonwaardige ‘godsdienst’ te maken. Met lachwekkende beelden van volle mosketen van allemaal geknielde mannen met de kont omhoog. Idem dito voor de vrouwen maar die worden zelden of nooit in beeld gebracht. Oog-contact met andere vrouwen is nefast voor de eeuwige zaligheid van elke ‘Gelovige’ man. Die zijn geen 1400 jaar ten achter bij onze tijdrekening, maar 14.000 jaar!

  En och Gottekes toch, dat waren werd ons verzekerd, goedkope ‘werkkrachten’ om de industrie weer vlot te helpen trekken. Zij, vervingen inderdaad de miljoenen jonge Fransen, Engelsen, Duitsers, enz., die elkaar met miljoenen moesten afslachten in de twee voorbije wereldoorlogen. En net als voor die twee wereldoorlogen, neemt datzelfde Duitsland onder Merkel opnieuw de nodige initiatieven.

  Enne ja, met Algiers en Parijs weet U het al langer: als het regent in Parijs, dan druppelt het in Broeksèl. Dat is inderdaad tot op de dag van vandaag nog altijd zo –zelfs met de NV-A in de meerderheid -gezien de Francofonie in Cobourgia nog altijd als witte konijntjes gebiologeerd en versteend staart naar de Franse lichtbak. Een lichtbak die trouwens mondiaal meer en meer verdrongen wordt door de machtige lichtbundels uit het Land der Cowboys.

  Van bij de aanvang van deze islam-intocht wetten maken, of maatregelen voorzien, was ook in ons Land niet aan al die Duits-Amerikaanse Fransdolle Overheden besteed. Want in de meeste Europese landen waren het de ‘Social Democcrats’, samen met de ‘Christen Democrats’ die het voor het zeggen hadden. Die zagen overal zelfs monkelend toe, ja, gaven zelfs hun volle medewerking. In de valse hoop daarmee voornamelijk ons voorvaderlijk Geloof de genadeslag te kunnen toedienen. En te vervangen door de Leer van Karl Marx.

  De Algerijnse Onafhankelijkheids-Oorlog, in de meeste gevallen Algerijnse Revolutie genoemd, duurde van 1954 tot 1962 en verliep fataal o.a. door de inzet van het

  **

  Franse Vreemdelingen Legioen

  met uitermate wrede en bloedige tussenkomsten van ‘Parijs’, hun hoofdkwartier. Dat ‘Vreemdelingen Legioen (Mercenairs) was een verzameling avonturiers uit alle landen, die allemaal gewezen of gevluchte criminelen, SS-oorlogsmisdadigers, enz.. Overal in de grote Franse steden waren er aanwervingsbureau’s – ook in Rijsel) - die geen vragen stelden, maar iedere kandidaat wel voorzag van een nieuwe identiteit. Bovenop een jarenlang dienstcontract.

  De Uno-Vredesmacht is vandaag de dag nog niet zo ver. Maar dat komt nog.

  De gewezen concentratiekamp bewakers en SS-Elite stoottroepen die de dans ontsprongen waren, brachten hun gespecialiseerde ‘ondervragings-technieken’ mee, die dapper ingezet werden tegen alle soorten ‘terroristen’ all over the world waar er Franse belangen op het spel stonden. Samen met de naar de USA meegebrachte raket-specialisten, of naar daar ontkomen SS-ondervragings- specialisten, kwamen achteraf veel van die Franse Elite-Troepen in Amerika terecht. Waar ze even vlot bij de CIA of de FBI welkom werden geheten. Vooral vanwege hun ver gevorderde ondervragingstechnieken op hoogst belangrijke gevangenen. Zie Guantánamo Bay.

  Aan de lezer wordt HIER en NU aangeraden even de samenvattende INLEIDING hierboven te herlezen, waarin mijn persoonlijke ontboezemingen staan, als aanvulling voor de sterk vereenvoudigde woorden en bedoeling van Geert Wilders. Heb dat gedaan, uit overtuiging dat de meeste gewetensvolle politiekers die het goed menen, ongeveer hetzelfde denken. Zonder daar natuurlijk ooit een begin van uitvoering aan te durven geven. Maar hadden de Europese landen van bij het begin degelijke maatregelen genomen – wat niet meer dan hun oplicht was - dan was het nooit zo ver gekomen.

  Ja, want wat zeg ik al jaren over hen? Dat ze regeren omwille van het smeer, via hun achteruitkijkspiegels….

  ‘Gouverner, c’est prévoir’, is een gezegde van de Frans Koningen van vóór de Franse Revolutie…. Het is door de ‘Mei-68-ers’ achteraf vervangen door ‘Verboden te verbieden’.

  En daar staan we dan….

  Spreken van ‘une invasion’ door vreemdelingen, wordt in La douce France reeds bestraft met een boete van € 500.00.

  Het is maar dat U dat weet.

  **

  *

  SPIEKEN MAG WÈL

  SEDERT MEI’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  **

  *

  Wilders tornt aan kiesrecht

  *

  Geert Wilders wil dat mensen die geen afstand nemen van hun dubbele nationaliteit het kiesrecht verliezen. Wie niet uitsluitend een Nederlands paspoort bezit, mag wat hem betreft ook niet langer verkiesbaar zijn.

   

  "Nederland is ons land. Het moet door Nederlanders worden bestuurd, die door Nederlanders gekozen worden. Door Nederlanders die niet eens de schijn van dubbele loyaliteit hebben”, zegt hij in een interview met De Telegraaf’.

  **

  *

  De PVV-leider ziet door de toenemende migratiestromen van mensen met een niet-westerse achtergrond een loyaliteitsprobleem ontstaan voor het bestuur van Nederland. Hij noemt de opkomst van de partijen ‘Denk en Nida’, maar eveneens ‘D66’ers’ met een Turkse achtergrond die van onverkiesbare plaatsen bij de lokale verkiezingen ineens met voorkeursstemmen gekozen werden.

   

  “Kijk eens naar de namen van de gekozenen in de vier grote steden. Je ziet nu al dat ongeveer een kwart van al die gekozenen geen Nederlandse naam heeft, een naam die niet-westers allochtoon lijkt. Dat zegt nog niks, dan heb ik het alleen over de naam”, aldus de PVV-leider. Hij komt met een wetsvoorstel en wil bovendien de Grondwet veranderen naar Australisch voorbeeld.

  In Nederland zijn volgens de laatste telling in 2014 circa 1,3 miljoen mensen met een dubbele nationaliteit.

  **

  *

  Interview:

  Geert Wilders maakt zich grote zorgen over de toekomst van ons land. Massa-immigratie en de dubbele nationaliteit zorgen er volgens hem voor dat Nederland er steeds minder voor de ’Nederlanders’ is. In een exclusief interview met De Telegraaf ontvouwt hij zijn plannen om de Grondwet aan te passen, omdat we ons land volgens hem ‘aan het kwijtraken zijn’.

  Vlak na de gemeenteraadsverkiezingen schoof Geert Wilders (54) alweer aan voor een urenlange sessie in het kantoor van zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Volgende maand beginnen de zittingen voor het hoger beroep in de zaak ’minder minder Marokkanen’. Veel tijd om de verkiezingen te evalueren is er niet geweest, terwijl enkele schandalen rond kandidaat-raadsleden de campagne van de jonge partij leken te overschaduwen. Zelf vindt Wilders de commotie wel meevallen. „Terugkijken is altijd gemakkelijk. We hebben in tientallen gemeenten de goede keuze gemaakt en het is ook een keer fout gegaan. Dat is bij andere partijen ook zo.”

   

  Er waren relatief meer kandidaten bij de PVV waar het mis mee ging. In uw eigen fractie werd er gesproken van ’debielen’.

  „Ik heb niemand hen debielen horen noemen.”

   

  Dat durven ze niet tegen u te zeggen, maar wel tegen ons.

   

  „Ik heb het niemand ’on the record’ horen zeggen. Het zijn helden.”

   

  Nu komt het er voor de lokale afdelingen op aan om zich in de raadzalen te laten gelden. Mogen ze hun eigen koers varen?

   

  „Ja natuurlijk, volgens hun eigen lokale verkiezingsprogramma en de partijlijn. Ik maak me er niet druk om. Maar vraag me het over een half jaar nog eens, hahaha.”

   

  In Amsterdam en Rotterdam wonnen islamitische en migrantenpartijen terrein. Er wordt ook wel gezegd dat zij de tegenhangers zijn van waar de PVV voor staat.

   

  „Ze zien ons als een soort natuurlijke vijand.”

   

  Denkt u bij hun winst: zo werkt democratie? Of vindt u het een verkeerde ontwikkeling?

   

  „Allebei. Zo werkt dus nu onze democratie, maar ik vind het een hele verkeerde ontwikkeling. Het raakt onze existentie. Er zijn veel mensen gekozen die op zijn minst de schijn van een dubbele loyaliteit hebben. Dan gaat het om ‘Denk en Nida’, maar bijvoorbeeld ook om D66 in Dordrecht. Daar werden de nummer negen en de nummer dértig met voorkeurstemmen gekozen vanwege etnische reden. Daarmee zijn ze niet per saldo zelf fout, maar ze zijn gekozen vanwege hun naam of hun Turkse achtergrond.”

   

  https://www.pvv.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=143&key=wOaxXkVh&subid=28711-2AAIANbcQuIPdV&tmpl=component

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  AFSCHEID

   

  Na enkele dagen intensief nadenken en vooral door mijn toenemende blindheid moet ik, Digitalia, achteraf in de huid van Hemelrijker, ietwat inbinden. Ook worden de hier behandelde onderwerpen stilaan veel te gevaarlijk om, ze als klein burgermannetje, publiekelijk te commentariëren. Ik heb als 82-jarige namelijk als jonge knaap de verschrikkingen van de ‘Repressie II’ meegemaakt die begonnen is onmiddellijk na WO II. Deze was inderdaad nog ’n hel stuk brutaler dan de ‘Repressie I‘, volgend op den Groten Oorlog ’14-’18. Dat was de tijd van o.a. René Declercq (Deerlijk) ter dood veroordeeld en als banneling naar Nederland ontkomen. Het was de tijd van ‘De Fronters’ die van de Soldaat-Ridder Koning Albert I als Heilige Eed de verzekering hadden gekregen, dat als ze goed hun best deden tijdens hun front-dienst aan de IJzer, hij zich engageerde om eindelijk de Vlamingen na de oorlog, ‘gelijke rechten en gelijkheid in de feiten’ beloofde. Koninklijke Belofte die na de oorlog compleet vergeten werd…. Integendeel zelfs. Daarvan kon Senator August Borms (Antwerpen) alleen van uit zijn cel getuigen. Bij Repressie II kreeg die, als krukkenvent op een stoel gebonden, de dood met de kogel.

   

  Na WO I konden in Cobourgia ‘de Elitairen’, (Francofoon en Dictatoriaal) zich al-bij-al nog enigszins inhouden, maar na WO II gingen die onmenselijk tekeer. Met als enige bedoeling te kunnen blijven profiteren van de hardwerkende Vlaamse meerderheid in het land.

  Voorwendsel daartoe: een kleine minderheid van die meerderheid daar tot tweemaal toe ‘gecollaboreerd’ met de vijand, Duitsland. Iedere keer vanzelfsprekend werd dat ‘verkeerd zijn’ vastgesteld nadat Duitsland de oorlog had verloren. Die ‘repressie’ trof niet alleen uitermate hard de Leiders van de Vlaamse Beweging, maar ook ‘de zwijgende meerderheid’ der Vlamingen. Broodroof was het ordewoord. Dat was dus iedereen die onder de Bezetting niet officieel was toegetreden tot de ‘Resistencia’, de ondergronds terroristische beweging tegen het 4 jaar durend Duitse Bezettings Leger van ’n paar duizend man + de terecht gevreesde Duitse Geheime Staats Politie, de Gestapo.

  Repressie II. Het was de tijd van Priester-Dichter Cyriel Verschaeve (Alveringem) die na de oorlog ter dood veroordeeld, in ballingschap in Zwitsersland overleed. Dat was de tijd dat de ‘Oostfronters’ die hand-in-hand het met de Duitse Elite Soldaten van de SS het ‘Goddeloos communisme’ in Rusland waren gaan bevechten, bij hun terugkeer na de oorlog gewoon gefusilleerd werden.

   

  ???

  Want inderdaad, de paar naar het buitenland gevluchte Elitaire ‘Groten des Lands’ die tegenin de heersende volks-mening, nog altijd bleven denken het Land van daar uit te moeten vertegenwoordigen – door o.a. wetten uit te vaardigen met terug werkende kracht - stonden ‘aan de andere kant’. Dit is de kant van het zo goed als verslagen Engeland en de ook ’n paar naar Londen gevluchte Franse Ministers, later ook de kant van de USA (die eerst de kat uit de boom had gekeken). De kant die hoopte eerstdaags, met de hulp van (Communistisch) Rusland, Hitler te laten in het zand bijten.

  Adolf Hitler, de enige Leger Hoofd Opperbevelhebber van Land- Zee- en Luchtmacht, kortom van de ‘On onverwinnelijke’ Duitse Wehrmacht, dat was, na Bismarck en von Hindenburg, de democratisch verkozen Kanselier van Het Derde Rijk (dat na Het Heilig Roomse Rijk, het Keizerrijk van het eengemaakte Duitsland en, tot en met Willem II die WO I verloor) de Weimar-Republiek van het verslagen Duitsland.

  Hij was meteen de verschrikkelijke man die de hele wereld deed beven, zowel letterlijk als figuurlijk, waarvan J.F. Kennedy, de latere (vermoorde) President van Amerika voor de Democratische Partij, bij een bezoek aan Berlijn de historische woorden sprak, dat die ‘het grootste genie aller tijden was /is geweest, maar dat de ganse wereld dit pas zou erkennen, eenmaal de haat jegens hem was geluwd’.

  Woorden met profetische bijklank.

  Ons werd dit, vooral na de gewonnen oorlog, (en met reden?) totaal anders verteld. En wie ben ik, om een ‘democrats ‘Amerikaans President tegen te spreken? Ik zou niet durven.

   

  Om af te sluiten, nog even terug komen op het fameuze Franse woord ‘Repression’. In Frankrijk, het zogezegde ‘Moederland’ van de Cobourger Elite, werd het met de Nazi’s collaborerende Vichy-Regime zwaar aangepakt. Vooral door Generaal de Gaulle, voornoemd. Ook bij de Noorderburen ging men er duchtig op los. Het verslagen en grotendeels vernietigde Duitse volk werd grondig ‘ge-dénzifiëerd’, wat dat ook wil betekenen. En bij ons in Cobourgia, waar de collaboratie in het Franssprekend gedeelte het ergst was (zie Leon Degrelle, Hitlers aangenomen zoon).

  Maar daarover bestaan er al lang geen archieven meer. Dus de Waalse collaboratie heeft nooit bestaan.

   

  Met wat circa ’n week geleden in de dichte omgeving van Damascus, de hoofdstad van Syrië is gebeurd, wordt dus het definitieve codewoord voor deze laatste en beslissende wereldoorlog. Het is de laatste die wij levend en wel nog zullen weten beginnen, en gaat de Geschiedenis der Mensheid in als de Kemikal Weapons War …

  De naam komt van de zogezegde chemische raketaanval op de Moslim Rebellen die het land willen overnemen. Allemaal ‘fake’ en in scène gezet wat nu al wordt beweerd.

  Dat is tenminste de korte inhoud van deopdringerige ‘ferek news’ verspreid door ‘de Diep Street’ met als voortrekkers de vergane glories van de vroegere Koloniale Wereldrijken (Groot Brittanië en Frankrijk), die slaafs de instructies volgen van het Nieuwe Duitsland, de werkelijke ’Voorman’ (Führer) van de Europese Nazistaat.

   

  Nota. Ten gerieve van alle niet-perfect Amerikaanstalige sprekende lezers werden de begrippen ‘fake news’ en ‘Deep State’ dan maar phonetisch gespeld.

   

  Het Duitse woord ‘Führer’ = Voorman, Leider, Aanvoerder, Bevelhebber, kent iedereen nog wel van Vroeger. En laat er geen misverstand over bestaan, het Driemanschap der 3M (Melkbrigade)

   

  May (Engeland)

  Macroni (Frankrijk)

  Merkel (Duitsland),

  staan onder het eigenlijke OKW (Ober Kommando Wehrrmacht) van

  **

  *

  waarvan die de legale Syrische Regering van Assad zonder de minste bewijzen wordt beschuldigd door de Nato en de ‘Verenigde Europese Naziestaten’.

  Voor wie oorlog wil, is het relatief eenvoudig om een aanleiding te vinden. Hou daarbij vooral de naam Georges Soros, de persoonlijke vriend van The Clinton Wife, in de gaten…

  *

  Hemelrijker

   

   

   

  26-04-2018, 09:56 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  13-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4478

   

  IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

  *

  Gezien van uit het standpunt van de H. Oorlog: een schitterende vertoning van het ‘Zwartepieten’ zoals in de politiek. Zij het dat er slechts weinig mensen ten offer vielen, waaronder de als dader gebrandmerkte ‘doder’, de feiten ruiken naar de trog. Om nog.

  Één ding is jammer: de achtergelaten splinterbom, gevuld met scherpe metaalspuiters bedoeld als orgelpunt, ging niet af, liet het afweten. Naar het schinnt wordt die met een speciale ‘app’ uniek voor moslims, van op afstand met de GSM bediend. Moslims zijn, zo wordt gezegd, van nature laf en dus zeer bedachtzaam om in ieder geval niet zelf van de brokken te delen… Dat van de 72 maagden in de Hemel telt slechts voor de laagsten in rang. Hoger geplaatsten profiteren reeds van dergelijke geneugten hier op aarde.

  Dat die lading springstoffen van meerdere tientallen kilo’s syntex niet is afgegaan, wordt nog nagegaan bij de maker erven. Die verantwoordelijke Jihad-bom-specialist vreest, gezien zijn falen in het aangezicht van de niets vermoedende vijand, niet alleen voor zijn eigen leven, maar ook voor het leven van zijn vier vrouwen en zijn vele kinderen. Want in de religie van de Wrede wordt er met zoiets niet gelachten!

  De later door de Politie in het appartement van de dode dader teruggevonden voorraad van in onbruik geraakte oorlogswapens, blijft een raadsel. Inderdaad die dode ‘dader’ zal niet meer spreken en kan als dusdanig niet meer getuigen Ook dat spreekt boekdelen. De psychisch gestoorde sukkelaar werd er in geluisd, en dood zijnde, kan die zich niet eens meer verweren. Hij blijft dus levenslang gecatalogeerd als dode zwaar gestoorde ‘Duitser’ met psychische problemen.

  Mooi stukje moslim-komedie die bij hen schreeuwt om herhaling.

  *

  Dringende raadgeving

  Als Uw leven U lief is, en natuurlijk ook dat van Uw Geliefden, ga voortaan nooit meer op een druk bezocht terrasje in de zon zitten genieten. Ieder voorbijrazende truck, auto, brommer of fietser kan Uw dood zijn. Let vooral op de psychisch gestoorde bestuurders, die zijn het gevaarlijkst. En als U dat toch zou doen, dat niet uit Uw doppen kijken, zorg dan voor een goede levensverzekering. Eist dan aan de garçon Uw te serveren verfrissing in gesloten verpakking. Zorg ook dat U altijd een soort afdek-doekje mee hebt, om tijdens de consumptie Uw glas af te dekken. Zodat niemand achter Uw rug ongemerkt een of andere drug kan toevoegen.

  Kortom: gebruik Uw verfrissing liever thuis, buiten het zicht en buiten alle risico.

  U heeft waarschijnlijk ook dat verhaal gelezen van die twee vriendinnetjes, die op een zwoele uitgangs-namiddag een videootje met selfie van zichzelf wilden nemen. Toen ze dat een paar seconden later bekeken, merkte een van hen dat achter haar (blote) rug een arm wat in haar glas had gedeponeerd. Stel U de rest van de avond van die blonde schoonheid maar eens voor. Groepsverkrachting tot de vroege morgen van de volgende dag!

  Ooei !!!! Daar betrap ik mezelf er weer op, om als een boer op zijn akker, met brede armzwaaien, aan haatzaaierij te hebben gedaan, door dit verhaal nog wereldkundiger te maken dan het al was.

  Want wie zegt dat die arm niet toebehoorde aan een geboren en getogen Duitse ‘verwarde geest’ die wat autochtoon vertier zocht.

  SPIEKEN MAG WÈL

  SEDERT ‘MEI’68’ IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

  *

  ‘Politie Münster vindt explosief in auto waarmee dader 4 mensen vermoordde

  *

  In het bestelbusje waar vanmiddag in Münster iemand op een vol terras inreed en daarbij 4 mensen vermoordde en zo’n 50 verwondde, waaronder 6 ernstig, zou de politie een explosieve lading hebben gevonden, zo berichtten regionale Duitse media. Over het motief van de dader zijn nog geen mededelingen gedaan, maar de vele honderden commentaren onder het nieuws spreken boekdelen: het zal natuurlijk wel weer een boeddhistische Eskimo zijn. (UPDATE 20.10 uur onderaan)

   

  Op NU.nl probeert men de terroristische aanslag zoals gebruikelijk te bagatelliseren met koppen zoals ‘Doden en gewonden nadat voertuig inrijdt op groep mensen’, en pas in de derde alinea te melden dat ‘de autoriteiten vermoeden dat het om een aanslag gaat’.

  Onder de doden zou ook de dader zijn. Sommigen speculeren dat de dood aangetroffen bestuurder echter een slachtoffer is, die door de dader(s) werd vermoord. Dat was namelijk ook bij de aanslag op de kersmarkt in Berlijn het geval.

  Vooral zware voertuigen met geblindeerde ruiten zijn verdacht…

  *

  Het recept van media en politiek zal weer hetzelfde zijn: afschuw uitspreken over dit ‘incident’ van een ‘verwarde man’, maar met de religie van ‘vrede’ heeft het natuurlijk helemaal niets te maken, mocht de dader (of daders) ook in dit geval een volgeling daarvan blijken te zijn.

   

  UPDATE 20.10 uur: Inderdaad, de dader zou een (49 jarige) ‘Duitser’ met psychische problemen zijn geweest. Waarbij ‘Duitser’ helemaal niets zegt over zijn afkomst, want volgens de filosofie van bondskanselier Angela Merkel is iedereen die vast op Duits grondgebied verblijft, een ‘Duitser’. Daarnaast zijn er getuigen die twee mensen uit de bestelbus hebben zien springen en wegvluchten.

  Zo zou het achteraf kunnen geweest zijn….

  *

  Het lijkt er hoe dan ook dat de media hetzelfde scenario als na Berlijn en de aanslag op een winkelcentrum in München afdraaien. De aanslag op de kerstmarkt in Berlijn werd uiteindelijk als zodanig erkend, maar toen was de grootste schok alweer voorbij. In München werden zelfs de vrijgegeven namen van de veronderstelde dader(s) verdraaid. Het ‘verduitsen’ van Oosterse namen door de media wordt overigens al enige jaren met de regelmaat van de klok gedaan.

   

  In München zagen diverse getuigen eveneens meerdere daders wegvluchten, maar dat werd later door de politie gewoon ontkend, en dat zal nu vermoedelijk opnieuw gebeuren.

  Xander

  (1) Epoch Times
  (2) Infowars
  (3) Sputnik News

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/04/Politie-Mnster-vindt-explosief-in-auto-waarmee-dader-4-mensen-vermoordde

  *

  AAN DE VRUCHTEN

  KENT MEN DEN BOOM

  *

  In de Media staan die dingen natuurlijk even anders samengevat. Met daarbij de bedenking: ‘de dader is gekend’ – ‘boeken toe’. De mensen niet onnodig bang maken! De integratie immers moet er toch door, goedschiks of kwaadschiks. De her-volking van het Avondland immers is een zaal van leven of dood !!!!! De doden in Minster zijn dood en begraven en van de vele gekwetsten wordt ook niet meer gesproken. ’t Is toch de Ziekenbond die betaalt.

  Wat zeer slim gezien is, want op die manier wordt geen argwaan gewekt bij de eigenlijke aanslag-plegers. De Politie doet net alsof zij dat plaannetje voor nog meer van dergelijke aanslagen niet doorziet, zodat er veel ervaring kan opgedaan worden om de daders ongemerkt op het spoor te komen, zodat verdere verrassingen in de kiem kunnen gesmoord of verijdeld worden.

  Hou er dus rekening mee, dat er van die kant in de eerstvolgende tijd geen verdere berichten volgen.

  Slaap dus op Uw twee oren. De Ovrheid waakt over U. Op haar eigen manier.

  *

  Hemelrijker

  13-04-2018, 05:57 geschreven door DIGITHALYS

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  Archief per week
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 28/11-04/12 -0001

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!