NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Grieks vervolgverhaal
 • Gruyère
 • Business first!
 • Kampioenen van de lange adem
 • De werven van Kris (2)
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  24-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grieks vervolgverhaal

   

   

     Men zou het haast vergeten, maar in deze woelige tijden van terroristische aanslagen, mislukte verkiezingen en onontwarbare oorlogen, is er ook nog Griekenland. Ge weet wel, dat land dat frauduleus binnen de E.U. was geraakt en waartegen men zo vriendelijk was geweest het niet meteen weer aan de deur te zetten. Het triumviraat van Europese Centrale Bank (ECB), Europese Unie (EU) en Internationale Monetaire Unie (IMF) probeert nu al jaren het armlastige land uit zijn ellende te halen, maar dat lukt niet en zal waarschijnlijk ook nooit lukken. Om de zoveel jaar krijgt het een smak euromiljarden in ruil voor steeds andere, nieuwe besparingen, maar die helpen evenmin. Het land moet niet alleen besparen en economisch groeien, het wordt ook verplicht jaarlijks een begrotingsoverschot te boeken van 3,5%. De enige echte oplossing, als men Griekenland persé binnen de E.U. wil houden, is een schuldvermindering. Dat laatste zou echter niet fair zijn t.o.v. enkele nieuwkomers uit Centraal- en Oost-Europa, waar de levensstandaard zeker niet hoger ligt dan in Griekenland. Mission impossible.

     Bij de laatste bekendmaking van de kwartaalgroeicijfers door Eurostat, bleek Griekenland het enige EU-land te zijn met een negatief groeicijfer. Daar dit al voor het tweede opeenvolgende kwartaal gebeurt, betekent dat het dat het ook weer in een recessie zit. De Griekse economie groeit al acht jaar na elkaar niet meer en zal dat ook de volgende jaren niet doen. Besparen in de pensioenen, zoals dat voor de dertiende (!) keer gebeurt sinds 2010, zal het probleem evenmin oplossen.

     Dit komt nooit meer goed, met dank aan al de Eurocraten die al enkele decennia ons werelddeel mismeesteren. Ik vraag me trouwens af wat een Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep en een ‘Timmerfrans’, zoals ze de vicevoorzitter van de E.U.-commissie in eigen Nederland noemen, daar nog te zoeken hebben. Hun eigen PvdA-partij is bij de laatste verkiezingen in Nederland ei zo na van de kaart geveegd, maar in de E.U. spelen ze nog steeds mee de baas en tegen het armlastige Griekenland zetten ze wel een grote mond op, terwijl ook zij er niet in slagen de problemen op te lossen.

   

  24-05-2017, 00:05 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  23-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gruyère

   

     We blijken hier niet de enigen te zijn die kampioenen van de lange adem zijn, zoals ik al stelde in mijn blog van 20 dezer. Ook in Zwitserland schijnt men er iets van te kennen. Daar had men het voorbije weekeinde een zoveelste referendum, dat was afgedwongen door de rechtse Schweizerische Volkspartij (SVP) tegen een besluit van de Zwitserse presidente Doris Leuthard, die – op eigen vraag - tevens minister van Energie is. Die Doris had gesteld dat tegen 2035 elke Zwitser bijna de helft minder energie zal moeten verbruiken. Om dat te bereiken mag er geen inspraak meer komen tegen de inplanting van windmolens, worden de vijf bestaande kerncentrales op termijn afgebouwd en komen er strengere emissienormen voor het verkeer. Op de koop toe verwittigde Frau Leuthard haar landgenoten dat ze daarvoor een hogere energierekening zullen te betalen krijgen. Steeds volgens dezelfde presidente zou dat een modaal gezin van vier jaarlijks 40 Zwitserse frank (36,7 euro) meer kosten.

     Het referendum werd goedgekeurd met bijna 60% van de uitgebrachte stemmen, ook al beweert de SVP dat het extra bedrag van 40 frank in 2035 een lachertje is. De rechtse partij heeft ook het ook berekend en komt uit op liefst 3.200 frank, wat tegen die tijd wel reëler lijkt te zullen worden. Verder is er geen einddatum vastgelegd voor de sluiting van de kerncentrales. Die zouden op het elektriciteitsnet aangesloten blijven zolang ze veilig zijn. Men kan er dus nog alle kanten mee uit. Erg professioneel lijkt dat allemaal niet en zeker niet in lijn met de zo geroemde Zwitserse horloge precisie, eerder met die van hun kaas met gaten. Net zoals dat plan van ‘onze’ Tommelein met zijn verbod tot verkoop van door brandstof voortbewogen auto’s tegen datzelfde 2035. Het doet allemaal zo’n beetje denken aan dat oude mopje over de verkiezingsslogan ‘Morgen scheert men gratis’.

     Zoals ik al eens eerder schreef, is het makkelijk milieuvriendelijk te zijn als men er pas op kan afgerekend worden over x-aantal decennia, voor sommige zaken zelfs over een eeuw of zo. Men zou zich beter wat intenser bezig houden met de problemen op korte termijn, zoals die van het fileleed, de immigratie, de integratie en – last but not least – de vergrijzing, allemaal zaken die we nu reeds aan de lijve ondervinden en waarover heel wat minder stoere uitspraken worden gedaan.

   

  23-05-2017, 00:05 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  22-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Business first!

   

   

   

     Het lijkt een spannende week te gaan worden. ‘The Donald’ is zijn eerste buitenlandreis begonnen en dat zullen we geweten hebben. Trump blijft nu eenmaal niet binnen de politieke lijntjes die we van zijn voorgangers gewend waren. We zullen er mee moeten leven. Anderzijds haalt hij wel meteen contracten binnen voor 350 miljard dollar (ik zal die cijfers best niet uitschrijven in oude Befkes!) en dat zullen velen in de States graag horen, veel liever dan al dat gezeur over uitspraken die al dan niet zouden zijn gebeurd i.v.m. de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Ik heb zo de indruk dat Joe Sixpack achter zijn nieuwe president zal blijven staan, ongeacht wat de politiekcorrecte media over hem ook schrijven. Die krijgen hun verkiezingsnederlaag nog steeds niet verteerd.

     Onze politiekcorrecte beroepsbetogers krijgen straks de kans in Brussel om tegen Trump te komen betogen als die hier zal passeren bij de inhuldiging van het nieuwe NATO hoofdkwartier. Het zal weer wat worden, al zal Trump ook dat wel niet aan zijn hart laten komen. De man is nu eenmaal – politiek gesproken – een ongeleid projectiel en zal er ook in de toekomst wel voor zorgen dat hij zal worden aangepakt op zijn eigen uitspraken die onvoorspelbaar blijven.

    

  22-05-2017, 00:04 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  21-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kampioenen van de lange adem

   

   

   

     Ik denk dat wij in Vlaanderen zowat de wereldkampioenen van de projecten op lange termijn moeten zijn. Denk maar aan Oosterweel en de IJzeren Rijn (waar we momenteel niets meer over horen), maar er is meer.

     Zo was er de voorbije week in de plaatselijke media heel wat aandacht voor een nieuwe weg, die Turnhout zou moeten ontsluiten naar de Nederlandse grens toe aan de noordkant van de stad. Hét probleem daarbij is dat er een soort natuurreservaat ligt (hetzelfde probleem als dat van de IJzeren Rijn) en er daaronder een tunnel zou moeten komen. In mijn gemeente, Kasterlee, had men dat probleem ook, om ervoor te zorgen dat de drukke verbinding tussen Turnhout en Geel niet meer door het centrum van onze gemeente zou komen. Ook daar was de enige oplossing een tunnel onder het natuurgebied van de Hoge Mouw. Die kwam er, met medefinanciering door Europa, maar wel na zo’n 25 jaar!

     Ik moest aan dat alles denken i.v.m. de heisa die er is omtrent de zgn ‘boskaart’, waarbij 12.500 hectare zgn zonevreemd bos niet meer verkaveld zou mogen worden, terwijl die gronden tot nu toe een bestemming hadden als bouwgrond of bestemd waren voor de industrie. Ook daar is men al 20 jaar mee bezig en de boskaart, die grotendeels gemaakt schijnt te zijn geweest met luchtfoto’s, blijk nogal wat fouten te bevatten. Om aan het gekrakeel een eind te maken heeft Geert Burger de hele zaak afgezegd, wat in feite een goede beslissing is, maar waarmee niets is opgelost. Ook dat kan nog járen duren.

     Nog zo’n verhaal wordt ongetwijfeld de beslissing van Vlaams minister voor o.m. Energie Bart Tommelein om tegen 2035 geen voertuigen meer toe te laten die nog met een diesel- of benzinemotor zouden uitgerust zijn. Daar zal veel volk naar komen kijken, tenzij er ondertussen enkele spectaculaire uitvindingen zouden gedaan worden om de batterijen sterker én kleiner te maken, de actieradius minstens 4 keer te vergroten en ook de elektriciteitsproductie minstens te verviervoudigen. Dat alles terwijl men de kernreactoren ondertussen zal hebben stilgelegd.

  ---

     In de marge van bovenstaande, nog dit: vorige week crashte er in het Limburgse Stokkem een elektrisch aangedreven wagen die in brand vloog, waarbij de chauffeur het leven verloor. De brandweer, die ter plaatse kwam, moest uiterst omzichtig te werk gaan, daar zo’n wagens een stroomsterkte kunnen hebben die 50 maal sterker is dan die van een wagen met klassieke brandstof. Een soort hoogspanning, zeg maar, waarbij een brandweerman (of iemand anders die ter hulp snelt) zou kunnen geëlektrocuteerd worden als hij niet oplet. Allemaal nieuwe problemen waarover men nog veel te weinig weet.

  21-05-2017, 00:07 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  20-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De werven van Kris (2)

   

   

   

     Kris Peeters houdt het niet alleen bij een schoonheidsbehandeling van de wet Major, hij wil er ook een tweede taksshift doorduwen. Met de eerste taksshift heeft de regering Michel de loonlasten voor alle bedrijven doen dalen, met de tweede denkt Peeters specifiek aan de bouw en de e-commerce. Van die laatste erkent hij nu zelf dat ze achter lopen t.o.v. de buurlanden en dat de lonen in die sector in Nederland 17% lager liggen. Iets dat iedereen al wist en waar al enkele keren vanuit de sector tegen geprotesteerd werd. Een light versie, zoals die van de wet Major, is er al maar stelt niets voor omdat ook in deze materie een goedkeuring nodig is van Peeters’ vakbondvrienden.

     Of die tweede taksshift er gaat komen is nog verre van zeker, omdat de minder inkomsten voor de staat op e.o.a. manier zullen moeten gerecupereerd worden. Peeters en Co schijnen nog altijd niet te beseffen dat het bij ons in de eerste plaats de staat is die zou moeten besparen i.pl.v. de hele tijd te zwarte pieten tussen arbeid en kapitaal. De kans is groot dat Peeters daarbij rekent op ‘zijn’ meerwaardebelasting die hij stelt als tegengewicht op de broodnodige verlaging van de vennootschapsbelasting. Laat dat nu juist een taks zijn waar de andere Vlaamse meerderheidspartijen van gruwelen, niet in het minst omdat het voorstel komt van de uitvinder van de speculatietaks, een zgn ‘symboolbelasting’, die men ondertussen heeft afgevoerd omdat de staat er geld aan verloor!

  ---

     Nog zo’n symboolbelasting was de fairnesstaks die in 2013 werd ingevoerd onder de regering Di Rupo. Het Europees Hof heeft van die taks brandhout gemaakt, omdat die neerkomt op een dubbele belasting. Bedrijven worden daardoor nl belast op de winst van het filiaal en dan bij de moedermaatschappij. Die fairnesstaks brengt zo’n 75 miljoen euro per jaar op, dat dreigt teruggestort te moeten worden aan de bedrijven die het al betaald hebben.

     En dan maar jammeren als bedrijven het hier voor bekeken houden…

   

  20-05-2017, 00:04 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (25 Stemmen)
  19-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De werven van Kris (1)

   

   

     Wie deze rubriek regelmatig volgt, zal al wel weten dat ik niet erg hoog oploop met Kris Peeters, oud voorzitter van Unizo en ex-ministerpresident van de Vlaamse regering. De man is in de huidige centrumrechtse regering Michel zowat de linksbuiten geworden. Na zijn verleden bij Unizo leek dat een contradictio in terminis, maar later bleek dat zijn vader vroeger een bestuursfunctie had bij de Christelijke Mutualiteiten, zodat men daaruit kan besluiten dat Kris eerder bij Unizo niet op zijn plaats zat.

     E.e.a. neemt niet weg dat Peeters een bezig bij blijft, ook al is het niet altijd in de positieve zin. Zo kreeg hij zopas te horen dat de EU-commissaris voor Transport, ene Violeta Bulc uit Slovenië, nu toch akkoord zou gaan met de light versie van de wet Major i.v.m. de havenarbeid. Peeters kan zich daarvoor op de borst kloppen, vooral omdat er geen stakingen bij te pas zijn gekomen, maar in feite verandert er weinig. Zo waren vakbonden, een overgrote meerderheid van dokwerkers en een deel van de havenwerkgevers het er sinds juli 2016 al over eens dat men voortaan geleidelijk ook arbeiders van buiten de pool (het zgn ‘kot’) kon aanwerven. Die moesten dan wel erkend worden door de vakbonden. Een echt tsjevenverhaal, zeg maar, dat het probleem bij de logistieke havendiensten (zoals de Katoennatie van Fernand Huts) niet oplost. Die worden nog altijd gediscrimineerd bij het concurreren met logistieke bedrijven buiten het havengebied, omdat ze hun personeel moeten betalen als havenarbeiders. Een gevolg daarvan is, dat grote logistieke bedrijven, van het gehalte van bv Nike, weigeren zich in de Vlaamse havenzones te vestigen.

     Is daarmee het probleem van de baan? Misschien (tijdelijk?) voor Peeters, zeker niet voor mevrouw Bulc, die nu zware kritiek krijgt vanwege Spanje, dat voor hetzelfde havenprobleem wél serieus gestraft werd en nu eist dat die discriminatie ongedaan wordt gemaakt. De dame ligt ook nog onder vuur o.w.v. de Duitse wegentol, die door de buurlanden eveneens discriminerend wordt genoemd. Terecht, want Duitse onderdanen kunnen straks die taks aftrekken van de belastingen daar waar buitenlanders dat in eigen land niet kunnen. En dan maar verwonderd zijn dat menig Europeaan genoeg heeft van dit Europa.

  19-05-2017, 00:07 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  18-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Circus Washington

   

   

     Het is me wat daar in de States met die haast openlijke oorlog tussen de grote Amerikaanse media en de Trump administratie. Voor mij mogen ze rustig nog wat verder doen, alleen zou ik graag hebben dat onze Vlaamse media ophouden met over bijna niets anders meer te informeren, terwijl wij er hier feitelijk niets mee te maken hebben. We zullen wel zien hoe het afloopt.

     De grootmacht Amerika is zich wel serieus belachelijk aan het maken. Straks reist Trump naar de jaarlijkse vergadering van de NAVO in Brussel en o.m. ook nog naar Israel. God weet wat we daar nog gaan meemaken, als men weet dat er – zeker in Brussel – al betogingen aangekondigd waren tegen Trump nog vóór het hele mediacircus begon.

     Stel, dat Trump inderdaad dingen heeft gezegd en gedaan die niet kunnen volgens de Amerikaanse Grondwet en hij straks zou worden afgezet. Dan gaat, net zoals bij het Watergate schandaal, de vice-president hem vervangen, blijven de republikeinen de grootste partij met meerderheden in Kamer en Senaat en 2/3 van de gouverneurs. So, what? Ondertussen heeft het imago van het land dan wel een grote deuk opgelopen en is het zeer de vraag of het met Rusland nog ooit goed gaat komen. Het eerste slachtoffer daarvan zou wel eens Europa kunnen zijn. En de wereld zal er niet beter van worden.
    

  18-05-2017, 00:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  17-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Baciamo le mani' *

   

   

    

     Ik heb negen jaar in Italië doorgebracht, twee van mijn kinderen zijn daar geboren en later bij DAF ben ik feitelijk ook een hele tijd met dat land bezig geweest. Het was dan ook met meer dan gewone belangstelling dat ik opmerkte hoe de Transalpijnen al die massa’s bootvluchtelingen bleven opvangen, zonder veel protest, buiten die van het zootje van de Vijf Sterren partij. Het was natuurlijk wél zo, dat Italië dat niet voor niets moest doen. De E.U. steunde met grote budgetten (± 100 miljoen euro per jaar) en de vluchtelingen brachten extra werk mee voor de armste regio, de ‘mezzogiorno’, het Zuiden (dezelfde benaming als in Frankrijk de ‘midi’).

     Nu blijkt er ook een derde reden te zijn, waarom ten minste een deel van de Italianen die vluchtelingenstroom zonder veel morren aanvaardde: de maffia had ontdekt dat migranten meer konden opbrengen dan drugs. Die laatste moesten immers altijd nog verwerkt en verstuurd worden, wat ook geld kost en de miljoenen van Europa voor de migranten kon men ter plaatse ‘verwerken’. Dat verwerken bleek erin te bestaan ze maar de helft van het eten te geven dat voor hen bestemd was, hen aan het werk te zetten voor een appel en een ei en – nóg erger – vrouwen ervan in de prostitutie te storten.

     E.e.a. is uitgekomen, nadat de politie in het uiterste zuiden van de regio Calabrië liefst 68 maffiosi en hun medewerkers, waaronder een priester en het lokale hoofd van een liefdadigheidsinstelling, hebben aangehouden. De ‘Ndrangheta’, zoals de Calabrese maffia heet (de andere twee groten zijn ‘Cosa Nostra’ op Sicilië en ‘Camorra’ in Napels), stak zowat een derde van de Europese subsidies op zak, plus daarbij nog van wat de Italiaanse staat er zelf nog aan uitgaf. Sinds 2014 zijn er via Italië – voornamelijk Lampedusa, Sicilië en Calabrië - zo’n half miljoen migranten Europa binnengekomen. Kassa, kassa!

   

  * Betekent: ‘Laten we de handen kussen’. Een begroeting die de Siciliaanse maffiosi onder elkaar gebruiken.

  ---

     In de marge van bovenstaande loont het de moeite er even op te wijzen dat het eiland Sardinië – in tegenstelling tot wat wel eens verteld wordt - nooit een eigen maffia heeft gekend, wel banditisme dat zich in de eerste plaats bezig hield met het stelen van vee (vooral schapen). Tot ze daar tot de ontdekking kwamen dat het gemakkelijker en lonender was de herder te kidnappen, wat later leidde tot kidnappings van industriëlen en rijkere toeristen. Daar was het echter ieder voor zich en geen clanvorming in het sociale weefsel van de maatschappij zoals bij de maffia in Zuid-Italië en heeft men die problemen grotendeels onder controle gekregen.

   

  17-05-2017, 00:04 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  16-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De verkiezingsmodus

   

   

     Na Italië spreekt men er nu ook van om in Oostenrijk dit jaar nog verkiezingen te houden. Bij ons zal het zo’n vaart niet lopen, maar men heeft steeds meer de indruk dat we volop de verkiezingsmodus zitten. In de weekeindeditie van De Tijd verscheen een vraaggesprek met Bart De Wever over liefst twee bladzijden met in feite één grote vraag: hoe het nu verder moet bij de volgende verkiezingen. En met één duidelijk antwoord: Bart blijft tot zolang voorzitter van de N-VA. De doodgeverfde opvolger, Theo Francken, is er niet klaar voor en heeft inderdaad nog steeds genoeg te doen in de pispaaljob van staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Over zijn prestaties zijn de meningen verdeeld, maar men moet er toch rekening mee houden dat al wat hij zegt en doet, gecontroleerd en (meestal) bekritiseerd wordt, terwijl hijzelf wel steeds moet werken binnen het kader van de Belgische en Europese wetgeving. Er zijn leukere jobs in de politiek.

     Hét probleem voor de N-VA blijft haar communautair programma. Dat kan geen tweede regeerperiode in de ijskast blijven, zeker niet mocht de PTB, de Waalse versie van onze PvdA, in Wallonië blijven groeien. Daardoor schuift het Waals gewest steeds verder naar links en worden akkoorden tussen de twee gemeenschappen moeilijker dan ooit. Als de politieke problemen daar verder op de spits gedreven worden, zit het er misschien in dat ze zelf straks om e.o.a. vorm van confederalisme vragen. Zoals De Wever stelde in het interview, biedt het confederalisme dan misschien ook een uitweg voor de Franstaligen. Ze moeten dan wel hun ‘zotternijen’ voor eigen rekening houden i.pl.v. de factuur via België door te schuiven naar Vlaanderen, zoals ze in het huidige systeem gewend zijn met hun zgn cliëntelisme..

     Buiten de PTB is er ook nog de afwikkeling van de dossiers van Kazachgate en Publifin, waarbij al wat lijken uit de Waalse kast zijn gevallen, maar waarover bij onze zuiderburen het laatste woord nog niet gevallen is. Terwijl men er in Gent niets meer over hoort, loopt in Wallonië nog altijd het parlementaire onderzoek ernaar en worden er daar nog steeds hoorzittingen gehouden.

     Tenslotte is er in Vlaanderen het probleem met het CD&V, dat zo stilaan uit zijn tsjevenmodus moet stappen, wil de partij nog langer iets betekenen. Met verkiezingen in 2018 en 2019 is het helemaal niet zeker wat de toekomst ons brengen kan.

  ---

     En dan nog dit: In mijn blog van 10 dezer (‘Het doorberekeningssysteem’) schreef ik o.m. dat men daarover geen vergelijkingen moest maken met Nederland, omdat ze daar voor de allereerste keer geconfronteerd worden met een regeringsvorming met 4 partijen. Welnu, gisteren raakte bekend dat die onderhandelingen mislukt zijn. Ze zijn afgesprongen op het thema Migratie, uitgerekend een van de dada’s van Geert Wilders, die men erbuiten wou houden…

   

  16-05-2017, 00:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  15-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Roodgroen uit de mode

   

   

     Na de verkiezingen te hebben verloren in de Duitse deelstaten Saarland en Sleeswijk-Holstein, kregen de Duitse sociaaldemocraten nog maar eens het deksel op de neus, nu in Noordrijn-Westfalen. Net als in Sleeswijk-Holstein regeerde roodgroen daar al enkele decennia en is de CDU van Merkel er nu de grootste partij geworden. Niet alleen is Noordrijn-Westfalen de bevolkingsrijkste deelstaat van het land, maar ook uitgerekend de regio van de nieuwe SPD kopman, Martin Schulz ex-voorzitter van het Europees parlement. Daar komt nog bij dat dit de laatste plaatselijke verkiezing was vóór de nationale stembusgang in september.

     E.e.a. betekent dat Merkels CDU ondanks alle eerdere berichten veel kans maakt ook die nationale verkiezingen te zullen winnen en te zullen uitmaken met wie ze verder zal regeren. Het negatief effect van ‘Wir schaffen das’ lijkt in Duitsland niet meer te werken. Het land heeft geen staatsschuld en een begroting met overschot en dat schijnt de doorsnee Duitser belangrijker te vinden dan de sociale retoriek, die trouwens ook niet heeft gepakt in Nederland noch in Frankrijk.

     Vanavond ontmoet ‘das Mädchen’ in Berlijn de nieuwe Franse president Macron voor een eerste gesprek op diens allereerste werkdag. Als politiek signaal kan dat tellen. Alhoewel niet verwacht wordt dat daar veel potten zullen gebroken worden – er moet nog worden afgewacht wat het bij de Franse parlementsverkiezingen zal worden - zal het voor Mutti toch een extra opsteker zijn en voor Macron een bevestiging dat hij het meent met Europa.

    

  15-05-2017, 00:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  Archief per week
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!