NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De slechte verliezers
 • Waar Vlamingen niet welkom zijn
 • Artikel 195
 • Op naar 26 mei !
 • Geen tweede Guantanamo (2)
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  23-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De slechte verliezers

     Er is nog steeds geen nieuwe gouverneur benoemd voor de provincie Oost-Vlaanderen. Naar slechte Belgische traditie was het bij de laatste wissel aan de N-VA als grootste partij toe om daar een gouverneur aan te duiden en kwam men tot de keuze van Jan Briers, de organisator van het Festival van Vlaanderen, toen nog een partijloze*. Neutraler kon moeilijk, maar Open VLD die vóór Briers een mannetje had op die plaats, was het daar niet mee eens en eiste dat er voortaan een ernstige test zou komen om uit te maken wie er in Vlaanderen nog provinciegouverneur zou worden. Bij de pensionering van Briers, vier maand geleden, vond die test plaats en van de 15 uiteindelijk overgebleven kandidaten kwam een zekere Wim Meersman, personeelsdirecteur bij de stad Aalst, als eerste uit de bus. Open-VLD was het daarmee echter weer niet eens (en in feite dus niet akkoord met de voorwaarden die ze zelf gesteld had!). Als dooddoener verklaarde destijds Gwendolientje dat die heer Meersman in een vorig leven ooit gemeenteraadslid van …de Volksunie was geweest! Erg, hé? De eigen kandidaat, Carina Van Cauter, die Open VLD op de Oost-Vlaamse gouverneurszetel wou hebben, was pas vierde geëindigd en zit momenteel nog als volksvertegenwoordiger in het federaal parlement. M.a.w. járen geleden gemeenteraadslid geweest zijn voor een niet meer bestaande partij was voor Gwendolientje een reden om een benoeming niet te aanvaarden, terwijl dit wel het geval zou zijn voor iemand die actueel nog met de federale politiek bezig is en waarschijnlijk minder neutraal zou zijn, wat voor een gouverneur toch belangrijk is. Kinderachtiger kan moeilijk!

     Het verhaal is nog niet ten einde, want door de weigering van Open VLD komt er in Oost-Vlaanderen waarschijnlijk geen nieuwe gouverneur meer vóór de verkiezingen van 26 mei en bestaat de kans dat dat ook daarna niet meteen het geval zal zijn. E.e.a. heeft ook te maken met het feit dat Wim Meersman – m.i. terecht – ermee dreigt een klacht te gaan neerleggen bij de Raad van State en daar normaal gelijk zou moeten krijgen. Ook de andere 13 overgebleven kandidaten kunnen dat trouwens doen. Waar gaan we naartoe als een partij de eigen regels aan haar laars lapt als ze haar gelijk niet denkt te krijgen? La Homans, druk in de weer dezer dagen, zet de lopende procedure echter niet stil en noemde Gwendolientje’s uitleg ‘platte partijpolitiek’ en dat zal er niet ver naast zitten.

   

  * Jan Briers, destijds via de N-VA als partijloze provinciegouverneur geworden, staat nu op de kieslijst van CD&V, partij waarvan hij ondertussen wél een partijkaart heeft. Als onafhankelijke kan niemand hem verbieden zoiets te doen, maar erg loyaal lijkt het allemaal niet.

   

   

  23-02-2019, 00:05 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  22-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waar Vlamingen niet welkom zijn

    

      Theo Francken zal zich zijn trip naar Verviers, waar hij een lezing ging geven, nog lang herinneren. Bij zijn aankomst werd hij nog net niet gelyncht door een honderdtal linkse betogers. Men kan zich natuurlijk afvragen wat hij daar ging doen. Het stadje is een broednest van would-be jihadi, zoals we al eens hebben kunnen meemaken toen enkele ervan ‘geneutraliseerd’ werden in de aanloop naar de aanslagen in Parijs en Brussel. Die bleken banden te hebben met soortgenoten, uit de Europese Jihadi hoofdstad Molenbeek, ‘the quaint neighbourhood of Brussels’ (‘de rare buurt’), zoals The Economist ze noemt. Later moest er een islamitische haatprediker worden uitgewezen en werd diens zoon tijdelijk aangehouden, ook al wegens haatberichten. Dat de vrouwelijke burgemeester van PS-signatuur, verantwoordelijk voor de veiligheid in haar gemeente, mee in een linkse betoging tegen een Vlaams nationalist liep, is in Wallonië geen nieuws meer. Dat mag van de partij waarbij de vroegere Waalse minister-president Magnette zelfs voor een nieuw cordon sanitair pleit, maar dan ook tegen de N-VA. Dezelfde Magnette die zich bleef verzetten tegen het handelsverdrag met Canada, omdat het Vlaanderen zgz teveel bevoordeligde (iets dat klopt, maar komt omdat Vlaanderen nu eenmaal meer dan 80% van de Belgische uitvoer voor haar rekening neemt).

     Overtuigde Vlamingen blijken in Wallonië niet meer welkom te zijn, hun centen wel, zoals die van Marc Coucke. Het doet zo’n beetje denken aan wat tegenwoordig in Frankrijk gebeurt. Daar zijn de joden de klos, in Wallonië de Vlamingen.

     In Brussel is het al niet veel beter. Zopas werd daar nog een zekere Laurence Massart benoemd tot nieuwe voorzitter van het zgz ‘tweetalig’ Hof van Beroep. Laurence spreekt zo goed als geen Nederlands en daar heeft men een Belgische oplossing voor gevonden: ze krijgt een raadsheer die haar zal bijstaan in de Nederlandstalige kwesties. Een taalslaafje, zeg maar. Volgens een wet uit de negentiende eeuw moet een derde van de raadsheren er kennis hebben van de andere landstaal en daarmee moeten we het in Broekzele weer stellen …

  ---

     En dan nog dit:

     Niet alleen in Verviers was de politie niet voorbereid om de orde te herstellen, dat gebeurde ook zo op oudejaarsavond in Molenbeek. Zelfs toen bleek dat ‘jongeren’ er in het centrum van die ‘rare buurt van Brussel’ van alles kort en klein aan het slagen waren, werd er niet eens versterking aangevraagd door de nieuwe burgemeester, de dochter van Flup Moustache onzaliger gedachtenis. Een reden temeer om een einde te maken aan de zes aparte Brusselse politiezones en tot één corps te komen, zoals dat het geval is in elke grootstad die gerespecteerd wil worden.

   

  22-02-2019, 00:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (19 Stemmen)
  21-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Artikel 195

   

   

     Trouwe lezers van deze rubriek weten al langer dat ik een voorstander ben van het afschaffen van o.m. zowel de Belgische Senaat als de provincieraden. Nu blijkt vooral dat eerste niet zo’n eenvoudige klus te zijn, want om die nutteloze Senaat af te schaffen moet de Grondwet worden aangepast en dat laatste kan pas als de ontslagnemende federale regering het artikel 195 van die Grondwet voor herziening vatbaar maakt. Dat laatste bleek nadat de francofone partijen, daarin gesteund door de Vlaamse linkse oppositie - gelukkig tevergeefs - getracht hadden een klimaatwet te laten stemmen. Zo’n wet kan er nl ook alleen maar komen mits een meerderheid in elk taalgroep en een tweederden meerderheid in Kamer én Senaat. Die is er, voor wat het klimaat betreft, gelukkig niet gekomen, maar geldt dus ook voor het opdoeken van de overjaarse Senaat zelf.

     Voor wat die Senaat betreft kreeg ik trouwens de eerder onverwachte steun van Jean-Marc Nollet, medevoorzitter van Ecolo, de Waalse Groenen, die met één voorzitter niet toekomen. ‘Wij hebben lak aan de Senaat’, zei hij (letterlijk: ‘On s’en fout du sénat’). Eindelijk blijken ook ten zuiden van de taalgrens zelfs de linksen het licht gezien te hebben.

     E.e.a. maakt dat, om in dit land iets serieus in gang gezet te krijgen, deze regering Michel Light, vóór ze definitief ontslag neemt, het artikel 195 moet opnemen in een eventuele volgende regeerverklaring, waarbij de Grondwetsartikelen die voor verandering, vervanging of afschaffing vatbaar zijn, moeten vermeld worden. Het wordt hoog tijd dat de oorspronkelijke tekst van de Belgische Grondwet, die stamt uit de 19de eeuw (!), eindelijk eens wordt aangepast. Als dat niét zou gebeuren, zal dit land blijven voort klooien in de impasse waarin het geraakt is. Als de economie het wat minder gaat doen – zoals verwacht wordt – en de historisch lage renten tot het verleden gaan behoren, dan zal het gat in de begroting, nu geschat op een kleine 8 miljard euro, snel de helft meer bedragen en dan mogen niet alleen de klimaatbrossers, maar alle inwoners van dit land het wel vergeten.

   

  ---

   

  21-02-2019, 00:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  20-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op naar 26 mei !

     Om duidelijker het verschil met Groen te maken, heeft John Crombez tijdens een zoveelste verkiezingscongres van zijn zieltogende SP.a vorig weekeinde nog maar eens uitgepakt met een aantal gratis beloften à la Steve Stevaert. Met een partij die al blij mag zijn straks nog mee te kunnen spelen is het gemakkelijk hemel en aarde te beloven. Als er daarna niks van in huis komt zal het dan weer de schuld van de anderen zijn. Dat geldt trouwens voor alle partijen die regeringsakkoorden moeten sluiten met drie of meer andere partijen. In dergelijke situaties, die tegenwoordig in bijna alle zgz democratische landen de regel zijn geworden, kan men inderdaad best alles beloven. De vraag is maar of de kiezer er zal blijven intrappen…

  ---

     Het ziet er naar uit dat de tweemansfractie Vuye-Wouters nergens onderdak zal vinden voor de volgende stembusgang. Voor Vlaanderen is dat geen goede zaak, want met hun tweetjes hebben die op gebied van Grondwetkennis meer knowhow in huis dan allee andere Vlaamse partijen samen.

  ---

     Onze voorlopig nog nationale Charel blijft niet alleen (nog even) eerste piet van dit land, hij wordt ook opnieuw voorzitter van zijn Mouvement Réformateur (MR), de francofone liberalen. De huidige voorzitter, Olivier Chastel, indertijd de klokkenluider die de PS schandalen in Charleroi aan het licht bracht, wordt daarvoor nu beloond als lijsttrekker voor de MR bij de Europese verkiezingen. Onze Charel had natuurlijk op meer gehoopt, zelfs op e.o.a. internationaal mandaat, maar dat zit er na zijn Marrakech debacle niet meer in. Wie niet horen wil, moet voelen.

  ----------------

     Tenslotte lijkt er een soort samenwerkingsverband tot stand te komen tussen Groen en de Open VLD, welke laatste partij, vooral bij monde van Crootje, terug naar het Belgique à papa wil en om dat te bereiken e.e.a. wil ‘herfederaliseren’. Een van de thema’s is de energiesector. Nu is het wel zo dat het Franse Engie, dat Electrabel overnam, er ook een potje van gemaakt heeft, zeker wat de kerncentrales betreft. Als die sector echter zou geherfederaliseerd worden, betekent dat dat alles weer Belgisch wordt. De Fransen hebben onze energiemarkt afgeroomd en nu het niet meer opbrengen zal, riskeren we – bij een overname door de Belgische staat - zelf de rekening ervoor te betalen, wat zeker geen argument is om die sector over te nemen. Want officieel zal België dan wel betalen, maar met (bijna) uitsluitend Vlaamse centen.

     De geschiedenis herhaalt zich.

   

   

   

  20-02-2019, 00:07 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  19-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen tweede Guantanamo (2)

     In mijn blog van gisteren had ik het er al over: Guantanamo, de Amerikaanse basis op Cuba, waarin in Afghanistan gevangen genomen vermoedelijke terroristen diverse jaren werden opgesloten. De meesten van hen die er na jaren gevangenschap vrij kwamen, sloten zich daarna opnieuw aan bij allerlei terreurgroepen en hebben waarschijnlijk weer bloed aan hun handen.

     Wie zat daar feitelijk in Guantanamo? Wel, dat waren buitenlanders, die officieel beweerden niets met de Taliban en konsoorten in Afghanistan te maken te hebben, maar niet konden bewijzen wat ze daar dan wél deden. De uitleg dat ze daar als toeristen waren, werd – terecht - niet aanvaard. Als men die kerels - IS-strijders avant la lettre, zeg maar – daar in Afghanistan geliquideerd had, had er geen haan over gekraaid. Door ze naar Guantanamo te brengen, werden ze door onze media afgeschilderd als slachtoffers van het Amerikaans imperialisme.

     Nu zit men in Syrië en Irak met eenzelfde probleem, alleen weet men nu met zekerheid dat het gaat om gemene terroristen, die niet aarzelden om meestal onschuldige mensen de keel over te snijden, te kruisigen of zonder enige vorm van proces koelbloedig te doden, dat nog aan de wereld te tonen via het Internet en die regelmatig de Westerse wereld verketterden en verbaal met de ondergang bedreigden. Een reden temeer om die nooit ofte nimmer naar België terug te halen, wat familie, advocaten en linkse politici (waarbij het liberale Crootje!) er hier ook over mogen zeggen. Als het Kalifaat in het Midden-Oosten gewonnen had, was de barbarij niet te overzien geweest. Als ze nu in Syrië of Irak de doodstraf riskeren – wat daar wettelijk kan worden uitgevoerd – krijgen ze van hetzelfde laken een broek. Erg, hé?

   

  19-02-2019, 00:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (25 Stemmen)
  18-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen tweede Guantanamo

      Donald Trump wil dat de Europese leden van de internationale interventiemacht die samen met de Amerikanen in Syrië tegen IS hebben gevochten, de daar nog gevangen gehouden IS-strijders van Europese nationaliteit naar hun landen terughalen, daar berechten en in de gevangenis stoppen. The Donald wil blijkbaar geen tweede Guantanamo en men kan hem daar geen ongelijk in geven. Trump had het in de eerste plaats over Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, maar ook België heeft aan die interventiemacht deelgenomen en riskeert dus een deel van die doorgedraaide gekken te moeten terugnemen en daarna kost en inwoon te geven. Theo Francken heeft zondagmiddag in een interview op VTM te kennen gegeven, dat men die kerels, die meestal een dubbele nationaliteit hebben, beter hun Belgische nationaliteit zou afpakken, het desnoods met een nieuwe wet vast te leggen en ze niet naar hier te laten terugkomen. Daarmee zit hij wel op één lijn met het VB, waarvan voorzitter Van Grieken zowat hetzelfde gezegd heeft op het voorzittersdebat op dezelfde VTM n.a.v. de laatste electorale peiling, maar niét met zijn eigen voorzitter De Wever, voor wie ‘sommige gevallen’ geen taboe zouden te zijn.

     Het ziet er echter niet naar uit dat federaal ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens daar wil op in gaan, omdat daar – volgens hem - in ons land geen draagvlak voor zou zijn. Als dat echter niét gebeurt, riskeert dit land ermee te blijven zitten, ook als die IS-strijders hun straf hier zouden hebben uitgezeten en niet naar hun land van afkomst zouden kunnen worden uitgewezen, zoals al enkele malen is voorgevallen. Met de wetenschap dat dergelijke individuen in onze gevangenissen eerder verder radicaliseren dan deradicaliseren, staan er we goed voor. Er waren zelfs gevangenen die vrijkwamen uit Guantanamo en daarna weer terug boven water kwamen bij e.o.a. terreurgroep. Wie zegt dat het hier anders zou zijn?

     Ondertussen heeft Maggy De Block, ontslagnemend federaal minister en ook opvolger van Theo Francken op Asiel en Migratie, liefst 87 miljoen euro vrijgemaakt voor nieuwe extra opvangmogelijkheden voor inwijkelingen. Zo blijven ze hier maar verder klooien en is er inderdaad geen enkele garantie dat teruggekomen IS-strijders - nota bene: met moorden op hun geweten! - hier mits de voorhanden zijnde gespecialiseerde advocaten God weet wat nog zullen uitspoken…

  18-02-2019, 00:07 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  17-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groen stemmen wordt blauw betalen

     Dat Groen/Ecolo het zou halen in de recentste electorale peiling van VTM/RTL en Het Laatste Nieuws, is helemaal geen verrassing. Met de hype die er rond het klimaat heerst als gevolg van de marsen der klimaatspijbelaars (ook wel eens ‘bosbrossers’ genoemd) konden de groenen zich geen betere campagnestart dromen. Vraag is maar of ze dat momentum nog honderd dagen gaan kunnen vasthouden. Ik denk het niet. We mogen ons gelukkig achten dat Anuna en Co er zo vroeg mee begonnen zijn, té vroeg zoals later waarschijnlijk zal blijken. Ook al brengen ze wat variaties in hun marsen – veranderen van stad en het uitnodigen van o.m. die Zweedse Pipi Langkous - zo’n hype kun je niet blijven aanhouden, zeker niet als kinderen er de schoolplicht mee aan hun broek lappen.

     Voor de andere partijen zit er niets anders op dan deze evolutie nog even uit te zweten en er vooral op te blijven wijzen dat – hoe goed misschien ook bedoeld – het de mensen veel geld zal kosten, geld dat straks hoofdzakelijk zal moeten worden opgehoest door de eindverbruikers van alle vormen van energieverwekking. Ik schrijf hier al jaren dat we ons nog blauw gaan betalen aan de groene stroom en derivaten. Zeker in een land als het onze dat nu al niet staat is zijn staatsschuld onder controle te krijgen. Als we de kernenergie al dan niet vroegtijdig uitschakelen en daarenboven allemaal elektrisch willen gaan rijden, dan zullen we een veelvoud nodig hebben van wat er nu aan stroom geproduceerd worden. En dan hebben het nog niet over die prijs van de Tesla’s en andere zgn e-auto’s, die eveneens een veelvoud kosten van de karretjes waarmee we nu rondrijden. Ik ben aan mijn 15de auto toe - ik rij al meer dan 60 jaar, van mijn 16de, toen er nog geen verplicht rijbewijs was - maar heb er nooit meer dan 17.000 euro voor betaald (en er waren drie BMW’s, een Alfa en een Audi bij). Aan die prijzen koopt men ze nu niet meer, maar mochten de groenen het voor het zeggen krijgen, dan mag men het helemaal vergeten. De goedkoopste elektrische wagens kosten minstens het dubbele. Een huis (ver)bouwen is voor Jan met de pet nu al niet meer haalbaar, grotendeels o.w.v. de huidige milieueisen. Dat zou nog erger kunnen worden. Wie zonnepanelen geplaatst heeft, voelt zich bedrogen o.w.v. de nieuwe zgz ‘slimme’ meters. Alternatieven met nieuwe, dure gascentrales of van armoe terugvallen op steen- en bruinkool, zoals nu gebeurt in Duitsland, zijn nu precies geen aan te raden alternatieven, al was het alleen maar om de uitstoot van de CO2, die er bij kerncentrales niet is.

     En, om even terug te komen op die peiling, buiten Groen/Ecolo gingen alle partijen achteruit, met uitzondering van het Vlaams Belang dat helemaal niet meedoet aan de klimaatheisa en wier kiezers blijkbaar beter kunnen relativeren na al wat die reeds hebben meegemaakt. We kunnen alleen maar hopen dat die trend zich blijft doorzetten.

   

  17-02-2019, 00:05 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  16-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na de bocht van Bracke, die van De Crem ?

   

   

      In mijn blog van 11 dezer (‘Oude en nieuwe politieke cultuur’) had ik het er reeds over dat CD&V via Pieter De Crem een bocht naar rechts lijkt te maken. De kersverse ontslagnemende minister van Binnenlandse Dinges pleit nu ook voor het langer openhouden van de kerncentrales, dit in tegenstelling tot zijn voorzitter ‘Markse’ Beke die enkele weken geleden nog zowat het tegenovergestelde zegde. Die andere rechtse CD&V- vertegenwoordiger, ‘Straffe’ Hendrik Bogaert, wil een strenger immigratiebeleid en Beke zelf ziet een eerder linkse infiltratie in de klimaatbetogingen. In het hoofdartikel van ’t Pallieterke van deze week gelooft ook hoofdredacteur Karl Van Camp er niet veel van. We gaan immers naar verkiezingen en de tsjeven hebben feitelijk nooit iets anders gedaan dan warm en koud tegelijk blazen, zeker in pre-electorale tijden. Als straks de verkiezingen voorbij zijn, schiet daar meestal niet veel van over. In de huidige centrumrechtse zgn ‘Zweedse” combinatie heeft CD&V, vooral bij monde van Kris Peeters, steeds de linkse zaak verdedigd en al de rest waar mogelijk geboycot. In een volgende regering van hetzelfde soort zal dat niet anders zijn en in een eventuele linkse of centrumlinkse regering zullen ze het spelletje wél meespelen. Het probleem is echter er weer bij te kunnen zijn en dat zou voor CD&V wel eens een hachelijke klus kunnen worden. De partij heeft niet meer de politieke macht van weleer en het ziet er niet naar uit dat daaraan veel zal veranderen. Er wordt zelfs nu al gespeculeerd dat men lichtgewicht Beke liever kwijt wil als voorzitter en dat hij vervangen zou worden door Hilde Crevits. Als we Kris Peeters even buiten beschouwing laten – die wordt afgevoerd naar Europa – dan is Crevits wel de meest linkse van alle huidige CD&V-ministers en staatssecretarissen. Als het ooit zover komt dan zullen mensen als De Crem en Bogaert ook weer netjes in het gareel moeten lopen, willen ze kans maken nog op het hoogste niveau mee te mogen spelen.

     Dat alles op voorwaarde dat CD&V hoegenaamd als partij nog mee zal mogen spelen. Als de komende Vlaamse deelregering weer een weerspiegeling zou worden van de federale – zoals in 2014 – dan zie ik CD&V er geen deel meer van uitmaken.

    

  16-02-2019, 00:04 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  15-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belgiƫ - Holland

   

     In De Tijd van vorig weekeinde verscheen een dubbelinterview met ex-minister van Financiën Van Overtveldt en zijn Nederlandse eveneens ex-collega Dijsselbloem. De eerste een rechtse Vlaamsnationalist, de tweede een linkse sociaal democraat. Opmerkelijk aan het interview was, dat beide heren, toch behorend tot tegengestelde politieke strekkingen, het aardig over wat eens waren.

     Zo is er in Nederland een tewerkstellingsgraad van 77,6%, bij ons hier is dat 70%. Per procentpunt scheelt dat in de begroting 1,5 miljard euro aan minder uitkeringen en meer inkomsten. Met een Nederlandse tewerkstellingsgraad zouden we in België 10 miljard euro extra in kas hebben en zou het budgettair probleem in dit land grotendeels zijn opgelost. Iets om eens over na te denken.

     Daar houdt het trouwens niet bij op. In Nederland heeft men de pensioenleeftijd niet alleen op 66 gebracht, men heeft hem ook gekoppeld aan de officiële levensverwachting. M.a.w. als die blijft stijgen, zoals overal in de Westerse wereld het geval is, dan gaat de pensioenleeftijd er automatisch mee omhoog, misschien zelfs ooit tot 70 of meer. In deze zaak mag men trouwens niet vergeten dat we de dag van vandaag dooreen genomen langer studeren, dus later gaan werken, ook langer gezond blijven en daarom ook langer zouden kunnen blijven werken. Mensen zoals Di Rupo, die pleiten om de klok terug te draaien, zijn exponenten van een beweging die niet bereid is tot werken, wel tot meer profiteren en anderen daarvoor te laten opdraaien. Zoiets kan men zelfs geen socialisme meer noemen. Eerlijk socialisme staat voor het rechtvaardig verdelen van de welvaartstaart. Dat kan alleen maar als die taart er is, iets wat in heel wat landen tegenwoordig niet het geval is. Wie dergelijke onzin uitkraamt, zoals di Rupo, verdient niet meer een maatschappelijke positie van enige aard te bekleden. Meer dan ooit betekent ‘dirupo’ in Wallonië ‘afgrond’, de Italiaanse vertaling van het woord . De man lijkt wel een voorbestemde naam gekregen te hebben. ‘Con Di Rupo al dirupo!’ zou een goede slogan zijn voor de komende verkiezingen (‘Met Di Rupo naar de afgrond!’).

   

   

  15-02-2019, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (21 Stemmen)
  14-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Links staakt, rechts gaat vooruit

      ‘Arbeid adelt’ is een oud Vlaams gezegde. Het Vlaams Blok had daar destijds al een variant op: ‘Staken schaadt, werken baat’. Iets om dezer dagen eens stil bij te blijven staan, nu één nationale stakingsdag enkele honderden miljoenen euro kan gekost hebben. Als men weet dat alleen al de luchthaven van Zaventem tussen de 10 en de 12 miljoen eraan verloor, kan men zich voorstellen wat daar nog bijkomt voor de vliegtuigmaatschappijen en de touroperators voor het annuleren van de vluchten zelf, het verplaatsen van duizenden passagiers naar het buitenland, het gedeeltelijk blokkeren van de havens en het al dan niet volledig stilleggen van bedrijven. En dan hebben we het nog niet gehad over de imagoschade die dit landje ondertussen heeft opgelopen. Dat alles o.w.v. een ‘misschien’ toekomstige verminderde koopkracht in een land dat nog steeds meer geld uitgeeft dan het binnen krijgt. M.a.w. een land dat boven zijn stand leeft en waar de vakbonden – in tegenstelling tot de meeste van onze buurlanden – niet samenwerken met de overheid, maar ze meestal tegenwerken.

  ---

     Er is in onze overwegend linkse media weinig aandacht aan besteed, maar in de regionale verkiezingen in het bergachtige Abruzzo, ten Oosten van Rome, behaalde de rechtse Lega van Matteo Salvini vorig weekeinde bijna de volstrekte meerderheid. Men verwacht dat dergelijk resultaat er ook zal komen in de rest van Centraal en Zuid-Italië, waar de Lega vroeger niet opkwam. Dat deed ze toen alleen in het rijkere noorden, waar ze opkwam als de Lega Nord. Dat tweede deel van haar naam heeft ze laten vallen en dat heeft haar blijkbaar geen windeieren gelegd.

     De rechtse Lega zit in de nationale Italiaanse regering, samen met de eerder linkse Vijfsterrenbeweging, die in dezelfde Abruzzen de helft van de vorige keer behaalde stemmen verloor en er nog 20% van over heeft. Als ze akkoord blijven, halen de nationale meerderheidspartijen in Abruzzo wel 70% en dus ook daar de meerderheid. Abruzzo is, politiek gesproken, wel niet zo belangrijk, maar de uitslag kan wel een graadmeter zijn voor de Europese verkiezingen van einde mei. Italiaans grootgrondbezitter Verhofstadt en Co zijn verwittigd.

  ---

    

  14-02-2019, 00:05 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (26 Stemmen)
  Archief per week
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!