NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Collateral damage
 • Wordt Groen/Blauw het nieuwe Paars?
 • Politieke poppenkast
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  28-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoop doet leven

   

   

     Gisteren ondertekende Artur Mas, de minister-president van Catalonië, het decreet om op 9 november a.s. een referendum te houden over onafhankelijkheid. Daarmee wordt zijn regio de tweede die dit jaar zo’n referendum houdt, na het Schotse waar een nipte meerderheid toch verkoos bij het Verenigd Koninkrijk te blijven. In tegenstelling tot het Schotse referendum, dat werd toegelaten door de Britse regering, zou dat van Catalonië ongeldig zijn binnen de Spaanse wetgeving. Het is maar hoe men het bekijkt, want elke revolutie is tegen de wet en toch zijn er zo heel wat staten ontstaan, de Belgische inbegrepen.

     Het blijkt trouwens dat er nog nooit een natie onafhankelijk is kunnen worden via een referendum. Mocht het in Catalonië lukken, dat zal het toch (voorlopig?) de uitzondering zijn die de regel bevestigt. De meest opmerkelijke splitsing van een land binnen Europa was die van Tsjecho-Slowakije. Die zou er meer dan waarschijnlijk ook niet door een referendum gekomen zijn, maar kwam er gewoon omdat men er niet meer in slaagde een nationale regering te vormen. Die zgz ‘fluwelen’ splitsing verliep rimpelloos en beide nieuwe landen zijn er niet slechter op geworden. Zeker Slowakije, het armste gedeelte, heeft zich na de splitsing serieus herpakt en behoort nu zelfs al tot de eurozone. Het zou een voorbeeld kunnen zijn voor Wallonië.

     Als wij in Vlaanderen nog kunnen hopen op e.o.a. vorm van onafhankelijkheid, dan zal het moeten gebeuren volgens het fluwelen model van Tsjechië en Slowakije. Reeds van bij de splitsing van de nationale politieke partijen in dit land, werd er gesteld dat het ooit zou kunnen gebeuren dat men in de onmogelijkheid zou komen nog een nationale regering te vormen. Na de 451 dagen voor de vorming van de regering Di Rupo zitten we nu alweer meer dan 4 maanden voorbij de verkiezingsdatum en laat niets vermoeden dat er snel een nieuwe federale regering zal komen. Volgens sommige persberichten zou de zgn Zweedse coalitie dit weekeinde de “landing’ inzetten. ‘Eerst zien’, zei de blinde.

   

   

  28-09-2014, 00:13 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  27-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De driecents opera, act II

   

   

     Vergeet de aan de gang zijnde discussies omtrent de ziekenhuizen, het onderwijs, de politie, de VRT, de vakbonden en ga zo maar door. Hét probleem van het jaar is opgelost, of toch niet?

     Blijkt nl dat er beslist is dat het afronden van de stukjes van 1 en 2 cent aan de winkelkassa’s toch zal worden ingevoerd vanaf 1 oktober a.s. Naar beneden als het eindbedrag eindigt op 1 of 2 cent, naar boven als dat op 3 of 4 cent zou zijn. Dat ‘enorme’ probleem, dat in Nederland al meer dan tien jaar geleden werd opgelost en waarover men het hier in het voorjaar (zie mijn blog van 8 april) niet eens geraakte, werd daarna over de verkiezingen van 21/05 getild. De reden waarom dat toen niet lukte was, omdat de PS er alleen maar mee akkoord ging als het uitsluitend zou gelden voor contante betalingen en niet met de bankkaart. Dat blijft zo, want diezelfde PS heeft het ook nu gehaald, met als gevolg dat de grootwarenhuizen beslist hebben deze regel niét in te voeren. Dat hadden ze ook al beslist in het voorjaar. De kans bestaat nl dat klanten, die (letterlijk) op de centen letten, contant gaan betalen als ze naar beneden kunnen afronden en met de bankkaart als dat naar boven gebeurt. Dat lijkt belachelijk, maar ketens zoals Carrefour en zeker Delhaize – momenteel in moeilijkheden – hebben meer dan één miljoen klanten en zeggen op die manier, althans theoretisch, veel geld te kunnen verliezen. De vraag is nu wie zich het meest belachelijk maakt: de federale regering, met dank aan de PS of de grootwarenhuizen. Enfin, in Nederland, waar het systeem werkt voor zowel contant als bankkaart, hebben ze er weer een Belgenmop bij en in Finland lachen ze zich krom. Daar hebben ze nl de muntjes van 1 en 2 cent wel geslagen (ze moésten dat doen van Europa), maar nooit uitgegeven.

    

   

  27-09-2014, 09:57 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  26-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 'Vlaamse' armoede

   

   

     Te midden de dagelijkse stortvloed van klachten over de beleidsverklaring van Geert Burger (ik vraag me af hoe lang dat nog gaat aanhouden), was er ook een vanwege de organisatie die zich in Vlaanderen bezig houdt met de armoedebestrijding. Bij die berichtgeving werd deze keer wél verteld, dat een groot deel van de armoede zich bij ons situeert bij de allochtonen. Iets dat de meesten onder ons al wel lang weten, maar waar men toch van opschrikt als blijkt dat zelfs de VRT dat nu ontdekt heeft. Zo werd er o.m. verteld dat de helft van kinderen met een allochtone moeder* in de armoede leeft t.o.v. slechts 10% van de kinderen met een moeder van bij ons. Het is in dit land al opmerkelijk dat men zoiets officieel durft toegeven, want in feite is dat geen gewone armoede. Zo zie ik het alvast niet, ik noem het een geïmporteerde armoede. Het is armoede die niet het gevolg is van e.o.a. ontoereikend beleid, maar die wij hier importeren. Mensen met weinig of geen middelen van bestaan, die niet eens asielzoekers zijn (al worden ze zo wel genoemd), die wel veel kinderen krijgen en er daarna mee uitpakken dat die arme kindjes niet (genoeg) geholpen worden. Als wij hier dit soort armoede blijven importeren, dan zal het cijfer van mensen die leven onder de armoedegrens, kinderen die geen behoorlijke opvoeding krijgen of studies kunnen volgen, jongeren die geen diploma kunnen halen en daarna ook geen fatsoenlijk werk, alleen maar blijven stijgen.

     Wat wij hier moeten doen, is wat men bv doet in landen zoals Canada. Immigratie: ja, maar dan van mensen die we nodig hebben. Met de honderdduizenden werklozen die hier al zijn, hebben we geen plaats noch geld meer om economische gelukzoekers op te vangen. Wel mensen die we kunnen gebruiken, zoals in de zorgsector of in knelpuntberoepen zoals bv ingenieurs en lassers.

     In de VRT-uitzendingen over armoede kregen we ook weer even Jos Geysels te zien, ex-secretaris van Agalev, die er destijds mee voor zorgde dat zijn partij even uit het parlement verdween, nadat hijzelf akkoord was gegaan met de door Verhofstadt voorgestelde 5% kiesdrempel. De man die ook het cordon sanitair tegen het Vlaams Blog uitvond en daar later voor beloond werd met allerlei overheidspostjes, waarvan hij trouwens nog steeds geniet. Een slechtere pr man voor de armoedebestrijding kan men zich in Vlaanderen moeilijk indenken.

   

   

  * Raar dat men het bij die armoedebestrijders alleen heeft over de moeder. Alsof een vader er niet toe doet, of wil men daar gaan naar een matriarchaat zoals bij de joden?

   

  26-09-2014, 09:13 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (7)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  25-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Saneren door participeren

   

   

     Volgens het jaarlijkse ‘Global Wealth Report’ van de Duitse verzekeraar Allianz, is de gemiddelde Belg de derde rijkste ter wereld. Alleen de gemiddelde Zwitser en de even gemiddelde Amerikaan zijn nog rijker. Nu weet ik wel dat dat ‘gemiddelde’ niet alles zegt, maar wie rond zich heen kijkt, weet dat heel wat mensen zich in dit landje nog veel kunnen permitteren. Denk maar aan de vakantiereizen waarvoor ze in drommen staan aan te schuiven en die meestal niet één, maar twee keer per jaar plaatsvinden. In totaal staat er 250 miljard euro op onze spaarboekjes en driekwart van de Vlamingen heeft een eigen huis (misschien wel nog niet afbetaald). En dan hebben we het nog niet over hun auto’s (mv) gehad.

     Het is dan ook wat komisch over, als men dezer dagen hoort hoeveel mensen er zich druk maken omdat e.o.a. dienst wordt verminderd en/of afgeschaft en bepaalde bijdragen worden verhoogd. Voor de verhoging van het inschrijvingsgeld aan de universiteiten blijven we zelfs nog onder de bedragen die in eigen land, maar dan over de taalgrens, worden gevraagd en waartegen – bij mijn weten – niet gereclameerd wordt. Eén groot zomerfestival overslaan en het verschil is betaald, maar blijkbaar kan men zoiets niet missen.

     In het Vlaamse parlement heeft de oppositie dan eindelijk met scherp kunnen schieten op de beleidsverklaring van de regering Bourgeois en heeft ze gezegd dat te zullen blijven doen gedurende de volgende vijf jaar. Dat wordt van een oppositie ook verwacht, al zal het waarschijnlijk weinig uithalen, als men weet dat de meerderheidspartijen driekwart van de parlementszetels bezetten. Daar komt nog bij dat SP.a-fractieleider Crombez ernstigere argumenten zal moeten bovenhalen om ergens gelijk te krijgen dan wat hij op de eerste vergaderingsdag kwam vertellen. Reden daarvoor doordat zijn partij mee in de vorige regering zat en dus mee verantwoordelijk is voor nogal wat zaken die toen zijn scheef gelopen. Mocht hij dat niet weten, dan kan hij dat altijd is gaan vragen aan enkele van zijn eigen ex-ministers zoals Ingrid Lieten en vooral Freya Van den Bossche die – naar socialistische traditie – er af en toe een potje van gemaakt hebben. Zoals het nutteloze derde Tv-kanaal bv en de chaos rond de subsidiëring van de groene stroom…

   

  25-09-2014, 09:38 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (7)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
  24-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Straattheater

   

   

     Het is haast aandoenlijk te zien hoeveel mensen en organisaties dezer dagen op straat komen om te protesteren tegen alles en nog wat, maar in de eerste plaats tegen een federale regering die nog steeds moet gevormd worden en een regionale regering die vrij vaag blijft in haar doelstellingen en nog niet overal definitieve cijfers op geplakt heeft (studie- en verplaatsingskosten bv). Verder kan de regering Bourgeois evenmin vertellen wat bedrijven en werkgevers al dan niet gaan krijgen, omdat ook dat afhangt van de nog niet bestaande federale regering. Dat belet de grote muilen van de vakbonden, Rudy de notionele intrest poenpakker en ACV’er Leemans op kop, niet een hoop hatelijkheden te verkondigen die eerder passen in de syndicale retoriek van 50 jaar geleden. Ze roepen nog net niet dat ‘den boas ne smeirlap’ is, maar veel scheelt het niet. Dat alles terwijl juist deze heren weten dat er iets moet gedaan worden aan de loonkloof met onze buurlanden, wil men vermijden dat er hier nog meer doppers komen (of hopen ze daar misschien juist op?).

     De regionale Vlaamse regering is er nu, de beleidsverklaring is afgelegd en de oppositie staat het vrij er vanaf vandaag in het parlement op te schieten. Dat heet pas democratie en dat moet daar gebeuren en niet op straat. De ploeg van Bourgeois heeft voor de begroting van 2015 meer dan één miljard euro extra moeten besparen en zou daarin gelukt zijn. Wat had ze anders moeten doen: extra belastingen heffen (het linkse dada)? Alsof extra belastingen de gezinnen niét zouden treffen.

     Als ik zie hoeveel duizenden er nu al op straat zijn gekomen voor eisen die al dan niet gewettigd zijn, dan vraag ik me af, waarom die op 25 mei niet méér voor de linkse oppositiepartijen gestemd hebben, die alles bij het oude zouden gelaten hebben, het ‘alles is gratis’ inbegrepen. Slechts één Vlaming op vier stemde links. Ik vraag me ook af hoeveel mensen op een gewone werkdag tijd zat blijken te hebben om te betogen en niét te werken.

     Wij betalen in dit land al de hoogste belastingen van heel Europa, samen met Zweden en Denemarken, maar in die landen krijgen de mensen er wel meer voor terug. Als er dan geen hogere belastingen meer kunnen komen, is er maar één alternatief: besparingen.

  ---

     In de marge van bovenstaande was er gisteren nog de politiestaking, al ging die in de eerste plaats tegen een uitspraak van het Grondwettelijk Hof en zullen ook de pakkemannen moeten wachten tot er een nieuwe federale regering is. Opmerkelijk was wel dat de staking weinig hinder veroorzaakte, omdat de politie nl verplicht is een minimumdienst te waarborgen. Toen geopperd werd dat zoiets ook mogelijk zou moeten zijn bij bv de Spoorwegen en de Post, stonden de vakbonders ook al op hun achterste poten. Dat terwijl deze politiestaking juist bewijst dat zoiets wel degelijk werkt…

   

  24-09-2014, 08:47 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  23-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Eurostadion (II)

   

     Gisteren kreeg ik in mijn mailbox een reactie op mijn blog over het Eurostadion vanwege het actiecomité Parking C uit Grimbergen. Die mensen hadden kennis genomen van mijn blog en zijn daar inderdaad – zoals ik al meldde – niet zinnens zich zomaar te laten doen door het ‘grote’ Brussel. Ze hebben dat al laten horen via Twitter en Facebook, maar ook in Het Laatste Nieuws en op de gewestelijke radio’s. Samen met al die andere grote projecten die er in dezelfde buurt op stapel staan, zal dat Belgische stadion het Vlaamse Grimbergen onleefbaar maken. Alleen al bij dat ene voetbalstadion komt er een parking voor 10.000 auto’s, terwijl er daar momenteel niet eens een afrit is op de Ring en men o.a. helemaal niet weet wat er o.m. met de waterhuishouding van de streek moet gebeuren.

     Alain Courtois, schepen in Brussel en voormalig secretaris-generaal van de Belgische voetbalbond, zegt wel zinnens te zijn het comité bij de besprekingen ter zake te zullen betrekken. Vraag is maar of dat werkelijk zal gebeuren en wat ze daar in de pap zal te brokken hebben. Philippe Fierens, voorzitter van het Grimbergse comité, vreest dat ze er maar bij zullen mogen zitten voor spek en bonen. Platini, voorzitter van de UEFA, die ook op de hoogte was gebracht van de Grimbergse klachten, heeft niet eens gereageerd en dat laatste geldt ook voor het ‘grote’ RSCA Anderlecht.

     Meer dan waarschijnlijk gaat het Grimbergse comité de zaak aanklagen via juridische procedures, omdat dit de enige manier schijnt te zijn waarop men fatsoenlijk zou reageren. Wie meer over deze zaak weten wil, kan terecht bij http//stadionparkingc.be.

  ---

     En dan nog dit: volgens een studie van het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) is de euro een succes, omdat ze daar in New-England ontdekt hebben dat in een regio met dezelfde munt, zoals de eurozone, de prijzen veel minder verschillen dan in landen en regio’s met diverse munten. Tot daar het goede nieuws. Blijkt nl dat die studie een variant is op de zgn McDonalds Index, een ideetje van The Economist dat al jaren mee gaat en heeft MIT het alleen maar over de producten van Apple, IKEA, H&M en Zara, dus grotendeels over meubelen, elektronica en kleren. Feitelijk is dit geen nieuws, want de voorstanders van de euro zeggen ook al járen dat bv de kosten van levensonderhoud sinds de invoering van de euro niet veel zouden gestegen zijn. Alleen vergeet men er telkens bij te zeggen dat de producten voor dagelijks levensonderhoud er niet bij zijn. Het gaat grotendeels om zaken die men slechts af en toe koopt en waarvan de aankoop desnoods wordt uitgesteld als men er financieel minder goed aan toe is. Sinds de euro lijkt alles goedkoper, tot men de prijzen vermenigvuldigt met 40,3399. Nederlandse vrienden vertellen mij altijd dat zaken die bij hen vroeger x-aantal gulden kostten, nu hetzelfde cijfer in euro hebben. Dat is x 2,2. Het is bij ons niet anders.

   

  23-09-2014, 08:54 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  22-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De septemberverklaring

   

     Op exact de allerlaatste kalenderdag kregen we ook de waarschijnlijk laatste echte astronomische zomerse dag van dit jaar. Daar kwam in Wallonië vrij abrupt een einde aan, toen hevige onweders daar nog maar eens huis hielden. Zelfs de Waalse feesten, de tegenhanger van onze 11de juli, moesten eraan geloven. Niet alleen werd men er uitgeregend, maar zelfs de stroom viel op enkele plaatsen uit zodat er na 21.00 uur geen enkele reden meer was om er verder te feesten. Het dorpje Celles, enkele jaren geleden nog verkozen als mooiste dorp van Wallonië, veranderde in een modderpoel. Een symboliek die kan tellen en die men, gelukkig, nog niet op de kap kan schrijven van de volgende federale regering, want die is er nog altijd niet en niets laat vermoeden dat het deze week zal veranderen.

     Wat er deze week wél zal zijn – vandaag zelfs al - dat is de eerste plenaire zitting van het Vlaamse parlement waarop de septemberverklaring van de nieuwe Vlaamse regering, waarvoor men vier maanden tijd heeft gehad om ze voor te bereiden, zal te horen zijn. Eindelijk gaan we facts & figures te zien en te horen krijgen en zullen oppositiepartijen en drukgroepen nu eens kunnen reageren op werkelijke toestanden i.pl.v. op al dan niet fictieve lekken zoals dat al enkele maanden bezig is. Gedaan dus met luchtgitaar spelen.

     Hopelijk komt daarmee een einde aan maandenlange komkommertijd, waarbij het ook voor ondergetekende niet altijd gemakkelijk was elke dag een onderwerp te vinden dat lezers kon blijven boeien. We zullen vandaag tenminste weten wat Geert Burger & Co hopen ervan te zullen maken.

   

  22-09-2014, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!