NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  10-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met de Flup naar de splitsing

     "De Franstaligen moeten zich ingraven. We moeten geduldig zijn, weerstand bieden en we zullen de loopgraven pas verlaten wanneer we een wil tot compromis zien".
     Bovenstaande uitspraak is van Flup Moustache, alias Philippe Moureaux, tweede man van de PS en - wat belangrijker is - de partij-ideoloog. Hij was het die eind vorige eeuw de "institutionele atoombom" uitvond, waardoor de Vlamingen, zoals steeds bekommerd om het bestaan van dit land, toegaven dat de Walen, en zij alleen, konden beslissen over hun wapenuitvoer. Tot wat dat heeft kunnen leiden, hebben we ondertussen al kunnen vaststellen in Libië, waar de Kadhafi aanhangers de burgers beschieten met Waalse FN-wapens die - zogezegd - alleen maar bestemd waren om de vluchtelingen in Darfour te beschermen.
     Nu, laat Flup en Co maar doen. Het zal de huidige generatie Vlamingen alleen maar sterken in hun overtuiging dat er met dat soort volk nooit een serieus gesprek meer zal kunnen worden gevoerd en dat de enige optie die zal overblijven de splitsing zal worden. Niet alleen de splitsing van B-HV, maar van België tout court.
     Alles wat tot nu toe al gesplitst werd, was in Vlaanderen een succes. Denk maar aan cultuur en vooral het onderwijs, dat in Europa mee aan de top staat. Waarom dan ook de rest niet splitsen? Al wat men moet doen is de daarvoor bestaande handleiding van Annemans en Utzi raadplegen. Mocht Annemans niet tot het Vlaams Belang behoren, dan zou dat boek al lang een bestseller geworden zijn. Er is momenteel geen beter alternatief.
     Dat Wouter Beke er dan ook maar mee ophoudt. Voor of na Pasen, het maakt niets meer uit. Met een Di Rupo die zelf zijn nek niet durft uitsteken, met een Mouraux die niet meer wil bewegen en een Madame Milnjet die denkt met haar 9 zeteltjes het land te kunnen gijzelen, is geen vooruitgang meer te boeken. Ze gunnen de gewesten wel meer geld, maar geen bevoegdheden. Op die manier blijft de Belgische staat schoonmoeder spelen en zal er nooit een staatshervoming komen, die naam waardig. Dan zal de politieke impasse, die nu al aansleept van in juni 2007 nog duren tot Sint Juttemis, al dan niet met een "Portugees" scenario...

  10-04-2011, 07:40 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (56 Stemmen)
  09-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elf miljoen!
     Volgens het Rijksregister telt België sinds half maart 2011 elf miljoen inwoners. Dat is een aantal dat door het Planbureau pas in de loop van 2012 werd verwacht. Waarmee duidelijk wordt, dat we van dat bureau niet teveel meer moeten geloven. Als het er nog niet in slaagt een juistere schatting te maken op één jaar tijd, wat zal er dan nog kloppen van hun cijfers voor 2020 en verder. Dat lijkt me daar dan ook eerder een soort bezigheidstherapie te zijn.
     In verband met bovenstaande kwam een demograaf van de UB ons op Tv vertellen, dat het goede nieuws was, dat de reden voor die steeds sneller groeiende bevolking in een landje dat even klein blijft, te maken heeft met de voorspoed die hier heerst. In één adem voegde de geleerde man er aan toe, dat we dus onze infrastructuur zullen moeten aanpassen en moeten zorgen voor meer opvang, scholen en ga zo maar voort. "We zullen een tandje moeten bijsteken", zei hij. Dat tandje zal echter aardig wat geld kosten en dat voor een land dat nu al een staatsschuld heeft van tegen de 100% van het bbp. En dat allemaal, omdat onze politiek vergeet de problemen van asiel en migratie serieus aan te pakken, zoals dat in de meeste Europese landen gebeurt. De reden waarom de toestroom van Afrikanen en Oost-Europeanen hier ettelijke keren hoger ligt dan in onze buurlanden, komt doordat daar reeds de nodige afremmende maatregelen zijn genomen, terwijl wij hier een paar francofonen partijen hebben die de hele ontwikkeling moedwillig tegenhouden.
     PS en CDH, die het in de regering Leterme voor het zeggen hebben (het is dank zij hen dat deze regering kan blijven draaien), voeren een bewuste strategie om - op langere termijn - de Vlaamse meerderheid te breken. Door enerzijds de Vlaamse vergrijzing en anderzijds de toename van grote aantallen al dan niet berooide gelukzoekers die zich voor een groot deel Franssprekend noemen, maar zich wel in de Vlaamse Rand komen vestigen, hopen ze de Vlaamse meerderheid te doen slinken. Vic Van Aelst had groot gelijk met zijn verhaal over de zwarte Franstaligen, zoals reeds vermeld in mijn blog van gisteren.
     Er moet dringend een eind komen aan heel die voor ons land rampzalige situatie. Vol is vol. We zijn niet in staat ons wegennet fatsoenlijk te onderhouden, we hebben schulden tot over onze oren, maar we betalen ons nu al blauw aan extra OCMW-geld dat gaat naar een steeds groter wordende groep mensen die hiervoor nooit heeft afgedragen en waarvan het gros dat ook later niet zal doen. Voor wat de Oost-Europese inbreng betreft, is er zelfs al een meer dan groot vermoeden dat de georganiseerde misdaad ermee te maken heeft.
     "Ze komen naar hier o.w.v. de voorspoed die hier heerst", zei de UB-demograaf. De vraag is maar hoe lang die voorspoed nog zal aanhouden, er rekening mee houdend dat we feitelijk nu al op de poef leven.

  09-04-2011, 07:52 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (67 Stemmen)
  08-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De heilige Franse taal

     In mijn blog van eergisteren had ik nog geschreven dat ze met Vic Van Aelst nog wat zouden meemaken in Antwerpen, mocht hij daar in de gemeenteraad verkozen worden in 2012. Zo lang hebben we echter niet moeten wachten, want, eens de N-VA partijkaart op zak, is Vic meteen in de aanval gegaan. Volgens hem kan men nl best de lessen Frans in het Vlaams onderwijs schrappen. Het wordt door de Franstaligen, volgens Vic, toch alleen maar gebruikt als excuus opdat zij onze taal niet zouden leren. Die Franstaligen zullen daarmee alleen ophouden, steeds volgens Vic, "als de kabeljauw voor Oostende Frans spreekt"!
     Heel het politiek correct wereldje is daar natuurlijk meteen over gevallen. In Vlaanderen gaat een hersengespoeld percentage er nl nog steeds van uit dat Vlaanderen in dit tweetalenland (we zullen er het Duits even buiten laten) de beide talen moét onderrichten. Het is een van de vele discriminaties waarvan de Vlamingen in België het slachtoffer zijn, want in Wallonië heeft men de vrije keuze voor een tweede taalvlak en kiest de helft daar voor het Engels i.pl.v. voor het Nederlands.
     Engels is momenteel dé lingua franca van de hele wereld. Alles op gebied van computer, internet, luchtwezen, maritiem transport, wetenschap en big business gebeurt in het Engels. Frans is alleen nog een wereldtaal in de vroegere Franse koloniën (en in "onze" Kongo) en wordt door de meeste van onze leerlingen als saai en moeilijk ervaren. Door het feit dat ze echter geen keuze hebben, krijgen ze niet de kans het Engels als tweede taal grondig te leren en is dat voor hen een handicap als ze willen solliciteren voor jobs in internationale instellingen en maatschappijen. Het zou daarom niet meer dan logisch zijn dat ook het Vlaams onderwijs haar leerlingen de mogelijkheid van een keuze biedt.
     En er is nog meer. In één adem had Vic Van Aelst ook nog gezegd dat het Vlaamse Woningfonds, dat - nota bene - met verlies werkt, goedkope leningen uitdeelt aan bv Franstalige zwarten uit Asse. Daartegen stond gisteren in De Standaard al een hele column van Open VLD politica Gwendolyn Rutten, die Van Aelst zonder meer beschuldigt van o.m. racisme en tribalisme. Dat, alhoewel Vic er meteen had bij gezegd dat het er niet om ging dat die mensen zwart zijn, wel dat ze de verfransing van de Rand helpen versnellen. En ook daarin heeft hij gelijk. Ik heb vroeger ooit al eens geschreven, dat het niet opgaat dat iemand hier in dit land mag blijven omdat hij een van de landstalen spreekt, dan als Franstalige in Vlaanderen komt wonen en dan maar vindt dat zijn Vlaamse buren zich aan hem moeten aanpassen. Gwen Dolle Lyn met haar arendsblik zou met betere argumenten moeten afkomen dan het afgezaagde "racisme" dat andersgekleurde allochtonen hier om de haverklap gebruiken als ze op hun plichten worden gewezen.
     Enfin Vic, doe zo voort. Zo komt er weer eens wat leven in de politieke brouwerij. De aanval blijft nog altijd de beste verdediging.

  08-04-2011, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (66 Stemmen)
  07-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'t Was maar om te lachen...
     Vlaams minister-president Peeters is hals over kop van een handelsmissie uit Brazilië naar huis moeten terugkeren, omdat de groene boskabouters vonden dat hij enige verklaring mocht geven i.v.m. zijn artikel van vorige week in de Libre Belgique, waarbij hij gezegd had, dat Brussel nooit een volwaardig gewest kon worden. Bij dat debat in de Vlaamse parochieraad bleek, dat alle partijen het met Peeters eens waren, ook Groen! en dat het feitelijk maar om te lachen was. Peeters had nl alleen maar herhaald wat in de octopusnota van 2008 door alle Vlaamse partijen was gesteld, nl dat Brussel haar statuut moet behouden, zoals dat in 1989 is vastgelegd, als tweetalig gewest waarin Vlaamse en Franstalige Brusselaars samen de gewestbevoegdheden uitoefenen en zowel de Vlaamse als de Franse gemeenschap hun verantwoordelijkheden op dat gebied moeten nemen.
     "Much ado about nothing", dus, om het met Shakespeare te zeggen. Daardoor moest Peeters wel al voor de derde keer sinds hij Vlaams minister-president is, een handelsmissie onderbreken. De vorige keren was dat in Japan (met de bankencrisis) en in California (met het Opeldossier) toen hij een onderhoud met gouverneur Schwarzenegger moest missen. De twee vorige keren was de reden belangrijk genoeg, nu was het maar om te lachen... Peeters was in Brazilië, een onmetelijk land in volle ontwikkeling, n.a.v. enkele belangrijke sportevenementen die dat land de komende jaren gaat houden en waar Vlaamse bedrijven hopen een graantje mee te pikken (grasmattenfabrikant Desso en Tv-uitzender Alfacam, om er maar twee te noemen).
     De reden waarom Groen! Peeters op het matje riep was trouwens niet in de eerste plaats om zijn uitspraken in de Libre zelf, maar wel om de reactie daarop van de francofonen die de naam van de Franse gemeenschap veranderden in een "Fédération Wallonie-Bruxelles". Ook dat is trouwens maar om te lachen. Om die naam officieel te veranderen, moet er nl in het federaal parlement een tweederde meerderheid gevonden worden en dat zal - voorlopig althans - niet lukken, want dan worden de Vlamingen in Brussel helemaal buiten spel gezet. De dag dat de Franstaligen hun droom van een homogeen Franstalig Brussel kunnen verwezenlijken, spat België binnen de kortste keren uit elkaar.  Toch zouden de Vlaamse partijen die evolutie best op de voet volgen. Het zou niet de eerste keer zijn dat de francofonen de Belgische wetten naast zich neerleggen als ze niet in hun kraam passen. Daar waar ze in de minderheid zijn, willen ze een minderhedenbescherming. Daar waar ze in de meerderheid zijn, worden ze plots democraten en vinden ze dat 50+1% het voor het zeggen moet hebben. Het is dan ook hoog tijd dat de Vlaamse partijen ophouden met geven en toegeven, maar de Franstaligen op tijd en stond eens de duivel aandoen, zoals Jean-Pierre Rondas dat vorig jaar op 11 juli nog verwoordde in zijn rede voor de Warande. Als deze situatie verder zou escaleren dan wordt het hoog tijd dat ook Vlaanderen een plan B achter de hand houdt en zelf het initiatief neemt. Ook in de politiek is de aanval nog steeds de beste verdediging.

  07-04-2011, 08:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (71 Stemmen)
  06-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De postjes
     De koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) heeft vijf bestuurders en die zijn deze week door de Vlaamse regering benoemd of herbenoemd. Dat gebeurt op voordracht van de politieke partijen, net zoals dat meestal het geval is op het federale niveau, waarbij nog maar eens bewezen wordt dat niet alles wat we zelf doen, we ook beter doen. Zo zitten er bij de bestuurders een zekere Mireille Schreurs, echtgenote van Karel De Gucht, de man die meestal zo neerbuigend over de Vlaamse regio spreekt. Verder Jos Geysels, de uitvinder van het cordon sanitair, die is voorgedragen door de S.pa, waarschijnlijk nog altijd omdat hij inderdaad, als secretaris van Agalev, mee zorgde voor de eerste anti-CVP regering van Verhofstadt. Misschien ook als troostprijs, omdat hij daarna Agalev de vernieling in reed. Verder een zekere Frank Meysman, die misschien wel zijn plaats waard is, maar die ik niet ken én Linde De Corte. Linde wie? Wel, dat meisje is nu toch toevallig de dochter van Mieke Van Hecke zeker, de topvrouw van het katholiek onderwijs. Ze heeft trouwens al een riante job op het kabinet van Steven Vanackere en daar zal mama ook wel iets mee te maken hebben.
     Maar er is ook goed nieuws: de vijfde, nieuwe bestuurder is niemand minder dan Jean-Pierre Rondas, pas gepensioneerd als Klara producer en een van de oprichters van de Gravensteengroep. De man steekt zijn Vlaamsgezindheid niet onder stoelen of banken. Bewijs daarvoor zijn feestrede t.g.v. 11 juli van vorig jaar voor de Warande, waarin hij de traditionele Vlaamse partijen hekelde o.w.v. de wijze waarop ze in het verleden altijd hebben gegeven en toegegeven, i.pl.v. de Franstaligen eens de duivel aan te doen. Dat laatste zal Rondas hopelijk blijven doen. Hij is voorgedragen door de N-VA, alhoewel hij geen partijkaart heeft. Dat siert hem, maar ook de N-VA.
     De partij van Bart De Wever heeft trouwens nog een goede slag geslagen, door niemand minder dan advocaat Vic Van Aelst een plaats aan te bieden op hun lijst bij de komende Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Van Aelst is wereldberoemd geworden in Vlaanderen, in de eerste plaats door het beruchte parachute proces, maar ook door de straffe uitspraken die hij in een Terzake hij gedaan i.v.m. het onrechtvaardige België, uitspraken die hij daarna in een uitzending van de Zevende Dag nog eens is komen herhalen. Van Aelst heeft vroeger al eens in de Brusselse gemeenteraad gezeten voor de Volksunie en is dus absoluut geen onervaren politicus. Hopelijk wordt hij verkozen in Antwerpen. Ze gaan dan daar in de koekenstad nog eens wat mee kunnen maken.

  06-04-2011, 08:42 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (69 Stemmen)
  05-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De federatie Wallonië-Brussel
     Wat al langer bekend stond als "Wallo-Brux" is gisteren definitief geworden door een verklaring van Rudy Demotte, minister-president van het Waalse gewest én van de Franse gemeenschap. Die laatste naam wordt nu dus geschrapt en vervangen door "Fédération Wallonie-Bruxelles", in het Frans om duidelijk te maken dat de Vlamingen er niets mee te maken hebben. Zou het?
     Brussel is niet in staat zichzelf fatsoenlijk te beheren. Om haar chaotisch, onefficiënt beleid te kunnen voortzetten, heeft het steeds maar meer geld nodig. Dat geld moet van Vlaanderen komen, want, alle nieuwe ronkende titels ten spijt, kan Wallonië daarvoor niet zorgen. De bedelaar spelen en de Vlamingen steeds maar vragen nieuw geld in Brussel te steken, is gewoon vragen voor problemen.
     Momenteel is Brussel al een soort gewest, dat echter onder curatele staat van Vlaanderen en Wallonië. Zoals Vlaams minister-president Peeters zopas nog verklaarde in de Libre Belgique, wil Vlaanderen dat zo houden. Dat is ook het standpunt geweest van Bart De Wever, die er ooit zelfs op aandrong Brussel te degraderen.
     Een gewest dat ook nog eens een agglomeratie heeft, negentien gemeenten met evenveel burgemeesters, gemeenteraden en OCMW's, met de Cocof, de Vlaamse gemeenschapscommissie, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, zes politiezones, een gouverneur en een vice-gouverneur. Brussel telt één miljoen inwoners waarvan, ruw geschat, 40% op of onder de armoedegrens leeft en daarom financieel moet ondersteund worden door Vlaanderen. Zonder tegenprestaties, zoals bv het saneren van die gemeenten en OCMW's, het terugbrengen van de politiezones tot één enkele, zoals dat in alle andere grote Europese steden gebeurt en zoals dat in Brussel al gebeurd is met de brandweer (daar kan het wél), is het not done dat een land zoals het onze, dat zo'n 20 miljard euro extra zou moeten besparen, daar nog geld in steekt.
     De grenzen van onze gewesten - en dus ook van Brussel - zullen ook moeten worden vastgelegd door de Europese Unie en dat zal gebeuren volgens de historisch reeds vastgelegde grenzen zoals bv de taalgrens. Daardoor zal Brussel binnen Vlaanderen vallen. Als men immers Brussel zou uitbreiden, dan valt ook de taalgrens weg. Die huidige situatie kan dan ook niet veranderd worden. De naamsverandering van de Franse gemeenschap en het getoeter van Charles Michel zullen daaraan niets veranderen zolang de Vlamingen het been stijf houden en de knip op de portemonnee. Peeters en De Wever staan daarin, gelukkig maar, op één lijn en hopelijk zal dat zo blijven, want Peeters heeft in zijn artikel nog maar eens herhaald dat zijn partij, CD&V dus, niet in een nieuwe federale regering stapt zonder de N-VA.
     Met het artikel van Peeters in de Libre, de uithaal van Charles Michel over de uitbreiding van Brussel, de verklaring van De Motte én deze van De Wever die niet wil verdrinken in een discussie met negen partijen, zit het communautair verhaal weer op de eerste rij. Het is nu alleen nog wachten tot Wouter Beke de handdoek in de ring smijt. Misschien worden het zelfs vijgen vóór Pasen...

  05-04-2011, 08:24 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (74 Stemmen)
  04-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marktkraamster Milquet

     Madame Milnjet is dit weekeinde nog eens uitvoerig aan het woord geweest in De Standaard en de VRT. Ze bedoelt het toch allemaal zo goed. Er heeft nog nooit zoveel op tafel gelegen. De Vlamingen moeten wél opletten: haar huidige aanbod is maar tijdelijk. Het is te nemen of te laten. Enzovoort, enzovoort...
  Probleem met die francofonen is, dat ze niet willen snappen dat een staatshervorming niet iets is van hoeveelheden (geld), maar van bevoegdheden. Ook al kregen de gewesten het dubbele van wat Joëlleke nu aanbiedt, zolang er geen overdracht van bevoegdheden plaats vindt, kan het federale niveau steeds opnieuw ingrijpen en de situatie weer naar haar hand zetten. De Franstaligen weten dat en willen niet dat het gebeurt. En is er meer.
     Men is die Milquet beu, zelfs in haar eigen partij. Sinds zij de Waalse christen-democratisch partij, de PSC, omvormde tot een linksgezinde a-christelijk zootje, zijn bijna de helft van haar kiezers ervan weggelopen. Van de 19% van 1995 bleven er na de laatste federale verkiezingen nog14,60% over, maar volgens de recentste peiling van de Libre Belgique en RTL zou daar nog eens meer dan 4% af kunnen gaan. Ze is er weliswaar in geslaagd haar partij in alle niveaus mee aan het bewind te krijgen, maar dat heeft zijn prijs gekost: de PS achterna hollen blijkt zelfs in Wallonië niet te lonen als men zelf geen socialist is..   
     Milquet had al in 2009 te kennen gegeven te willen aftreden als voorzitster en haar plaatsvervanger, Benoit Lutgen, staat sindsdien klaar. Dat het er nog steeds niet van gekomen is komt, doordat Milquet zogezegd eerst de staatshervorming mee zou helpen doorvoeren. Haar laatste beslissing is nu, dat ze er na deze zomer dan toch mee zou ophouden, ook als er tegen die tijd geen staatshervorming en/of geen nieuwe federale regering zou zijn. Ze heeft daar in één adem wel aan toegevoegd dat ze nog "een tijdje" zal samenwerken met Rutgen...
     Misschien zouden nieuwe verkiezingen en een nieuwe nederlaag ervoor kunnen zorgen dat we eindelijk van dat mens verlost zullen zijn. Zo te zien zullen weinigen erom rouwen, zelfs niet in de eigen regio, zelfs niet binnen de eigen partij.

  04-04-2011, 08:17 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (76 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!