NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  27-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fy(r)asco

   

   

     Het zat er al langer aan te komen dat er in heel dat ‘Fyra’ verhaal e.e.a. niet klopte. Een gezamenlijk onderzoek door De Standaard en het Nederlandse NRC Handelsblad heeft dit nu bevestigd. We kunnen (nog) niet spreken van fraude en smeergeld, zoals in de Agusta affaire, maar dat er gefoefeld is, is duidelijk.

     Eerst een concessie voor een hoge snelheidstrein te duur betalen en daarna 20% moeten besparen op de treinen zelf, dat moest tot problemen leiden. Geen geld genoeg meer over voor een echte HST, die xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />300 km per uur moet halen, dan maar gekozen voor een goedkopere uitvoering die echter slechts 220 km per uur haalde. Toen de Nederlanders dan vonden dat dat niet snel genoeg was kwam er, als een deus ex macchina, vanuit Italië een alternatief, waarbij het goedkopere type plots 250 km per uur zou halen. Het resultaat kennen we: ‘tuut’ zei de trein en het stationnetje vertrok…

     Nog een ander verschil met de Agusta affaire is, dat onze NMBS (voor de Fyra zijn de afkortingen nog steeds geldig als ‘Niet Meer Bij Sneeuw”!) er deze keer niet alleen is ingetrapt. Beter zelfs: de hoofdschuldigen zijn de Nederlanders, die – hun mercantiele reputatie getrouw – er een zaakje in zagen en de centen gingen tellen. Daar zijn ze straf in. Het heeft echter niet mogen baten. Van een ezel maak je geen racepaard.

     Je zal echter maar reiziger zijn die om den brode elke dag de trein naar Nederland moet nemen, die daar vroeger 3 uur voor nodig had (van Brussel tot Amsterdam), die dan een nieuwe trein voorgeschoteld krijgt die het op slechts twee uur zou doen en waarbij men tenslotte eerst géén trein meer heeft en daarna moet terugvallen op een pendeldienst tot aan de grens. Nota bene: dit alles in het jaar 2013 na Christus.

     Van een ‘Fyrasco’ gesproken…

  27-01-2013, 08:41 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (37 Stemmen)
  26-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.België, heel eventjes

   

   

     We hebben een nieuw record voor het Guinness Book of Records: dat van de kortste heropleving. Vanuit het Wereld Economisch Forum van Davos twitterde Di Rupo eergisterenmorgen om 10.00 uur ‘Belgium is back!’. Om 10.32 uur was de 'renaissance' al voorbij, nadat ArcelorMittal liet weten na de sluiting van haar zgz ‘warme’ lijnen, ook 7 van  de 12 koude lijnen in de regio te zullen sluiten, met als gevolg het verlies van nog eens 1300 banen.

     In feite is de sluiting van bijna de hele Luikse siderurgie de kroniek van een aangekondigd gebeuren. Hoe erg het voor de mensen daar ook is, Wallonië is een achterland geworden, waardoor in die streek produceren extra (vervoers)kosten met zich mee brengt, kosten die in de wereldwijde handel, samen met de hoge Belgische lonen, maken dat men in bepaalde sectoren hier niet meer kan concurreren met het buitenland.

     Wie herinnert zich nog de teloorgang van Cockerill Sambre (’Sombre’ schreef men toen in de Vlaamse pers) uit de jaren tachtig? Miljarden Belgische frankskens staatsteun later en duizenden arbeidsplaatsen minder, was het bedrijf nog steeds op sterven na dood. Evenals men het nu wil doen, zocht men toen naar een overnemer en vond men die, mits de nodige staatssteun, in Arcelor. Dat was in 2001. Die hield het vijf jaar uit en werd toen overgenomen door de Indiërs van Mittal. Dat was in de periode dat men dacht dat de bomen nog tot in de hemel groeiden. Nu men er achter is gekomen, dat dat niet het geval is, wil ook ArcelorMittal, zoals het bedrijf nu heet, er van af.

     Het Luxemburgse Arbed uit het Groot-Hertogdom was slimmer. Die had in de tweede helft van de vorige eeuw al snel door dat de toekomst aan de zee lag en verplaatste toen reeds haar hoogovens van het Luxemburgse achterland naar Zelzate. Die zijn nu ook eigendom van datzelfde Mittal, maar werken een stuk goedkoper o.w.v. het vervoer met zeeschepen van zowel ertsen als afgewerkte producten. Het enige gevaar voor Zelzate is, dat men straks Mittal zodanig gaat confronteren, dat ze ook hun fabriek in het Gentse wel eens zouden kunnen sluiten. Mittal is immers niet zomaar een multinational, het is het grootste staalbedrijf ter wereld. Zomin als tegen Ford, kan een landje als België weinig inbrengen tegen zo’n grote buitenlands bedrijf. Voeg daar nog bij dat zowel Ford als Mittal de Angelsaksische bedrijfscultuur huldigen, die haaks staat op de staatsbemoeienis die wij hier nog steeds kennen en het zal steeds duidelijker worden, dat wij hier uit een ander vaatje zullen moeten tappen. Dat andere heet innoveren en hervormen, maar dat laatste dan niet op zijn Jan-boerenfluitjes zoals de regering Di Rupo doet – met knippen en plakken – maar door radicalere, gedurfde ingrepen. Op die manier wordt het nooit ‘Belgium is back’, maar ‘Belgium stays behind’.

  26-01-2013, 08:49 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (42 Stemmen)
  25-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het lerarenniveau

   

   

   

     Groot drama in de lerarenopleiding: 85% van de ondervraagden bij een enquête over de algemene kennis van de studenten bleek niet te weten dat Herman Van Rompuy voorzitter is van de Europese Raad. Feitelijk is dat niet opmerkelijk, want de man in kwestie heeft zijn hele leven niets anders gedaan dan te trachten niét op te vallen en dan krijgt men zo’n resultaat. Mocht men de leerlingen gevraagd hebben wie de ‘Europese president’ is, zoals hij door onze media steevast wordt genoemd, zou dat percentage misschien wel iets lager gelegen hebben.

     Afgezien van de niet bekendheid van de ‘natte dweil’, dixit Brits Europarlementslid Farage (nota bene: van Waalse afkomst, zijn familie heette vroeger ‘Ferauge’), is het wel opmerkelijk dat heel wat van die toekomstige leraars ook heel wat simpelere vragen niet konden beantwoorden. Niet konden zeggen waar bv de Atlantische Oceaan ligt, of nog maar bepaalde landen in de eigen Europese Unie. Top of the bill is voor mij wel het antwoord op de vraag over de ‘koude oorlog’. Dat was, volgens een van de ondervraagden, een oorlog om de Noordpool!

      Dat gebrek aan algemene kennis is trouwens geen monopolie van de lerarenopleiding. Toen mijn vrouw nog leefde, zag die bijna dagelijks naar ‘Blokken’ en keek ik wel eens mee, omdat er daarna het zevenuur journaal was. Het was opmerkelijk, hoe weinig de meeste vooral jonge kandidaten in dat programma afwisten van aardrijkskunde, geschiedenis en klassieke muziek. Dat laatste kan je jonge mensen niet zo kwalijk nemen; de echte interesse voor klassieke muziek komt bij de meeste mensen pas na hun veertigste, wanneer ze liever muziek om de muziek willen horen, zonder het gehuppel en de schaarsgeklede zangeressen van de pop. Die andere twee vakken worden wél verondersteld in ons onderwijs aan bod te komen. Als dat al gebeurt, zal het wel veel te weinig zijn.

     Ik had een heeroom die ook jarenlang in het onderwijs gestaan heeft. Die zei altijd: ‘Er zijn geen slechte leerlingen, alleen slechte leraars’. Dat adagium schijnt nog altijd te bestaan en de toekomst lijkt er niet beter op te worden.

   

   

   

  25-01-2013, 09:30 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (42 Stemmen)
  24-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grijze tsunami

   


   

      Ratingbureau Fitch heeft de rating voor België één trapje verhoogd. Veel reden tot juichen geeft dat echter niet, want tegelijk waarschuwt het echter voor een  tweede schuldencrisis en dit o.w.v. de aankomende vergrijzingskosten van heel wat OESO landen. In de eerste plaats gaat het dan wel om Japan, Ierland en Cyprus, maar op iets langere termijn geldt dat ook voor België, Luxemburg, Malta en Slovenië. Meer bepaald in dit land is er tot nu toe nog steeds geen aanvang gemaakt om die kosten op te vangen, buiten dan een timide poging om de pensioenleeftijd een beetje te verhogen, niet eens tot de wettelijke leeftijd van 65. De belangrijkste oorzaak van het Belgische probleem is het volledig uit de hand lopen van de kosten voor gezondheidszorg* die al jaren sterker stijgen dan de lonen. Als gevolg daarvan is het primaire saldo (de ontvangsten min de uitgaven, zonder rentelasten) van 6 naar 0% van het bbp gedaald en is er dus geen overschot meer. Vergeet Vande Lala’s zilverfonds, dat is een spookfonds geworden, zoals trouwens nog meer van die fratsen van de 'keizer' van Oostende.

     I.v.m. bovenstaande, verscheen er dinsdag in De Standaard een interessant artikel aan de hand van Gert Peersman, docent economie aan de Ugent**. Die schrijft dat de dag van vandaag werknemers gedurende een vrij korte periode van hun actieve leven alles uit hun kast moeten halen. Eens dat voorbij verkiezen ze vervroegd uit het arbeidsproces te stappen of worden ze er zelf uitgezet via o.a. het brugpensioen. De rekening hiervoor wordt doorgeschoven naar de belastingbetaler, wat maakt dat het zo goed als onmogelijk wordt om de hoge lasten op arbeid veel te verlagen, zoals her en der graag wordt voorgesteld. De Belgische staat zit immers met een schuld die de 100% benadert (en die zal overschrijden als het met Dexia en Co blijft fout lopen) en heeft dus geen buffer meer om ook maar iets te doen in die richting. Het enige wat baat kan brengen zonder al te veel kosten te maken, is de mensen er toe aan te zetten langer te werken, zodat meer mensen bijdragen en minder moeten geholpen worden. Maar dan moeten de zgz ‘sociale partners’ mee willen en daar knelt het schoentje. Peersman, die regelmatig lezingen over dit thema geeft, schrijft dat iedereen er zich van bewust lijkt dat er iets moet gebeuren, met uitzondering dan van die sociale partners. Die blijven zich gedragen zoals het orkest van de Titanic, door te blijven discussiëren over lonen en verworvenheden, terwijl het schip aan het zinken is.

     Voorwaar geen prettig vooruitzicht.

    

  * De sociale zekerheid wordt in dit land trouwens mede de nek omgewrongen door het nog steeds veel te lakse immigratiebeleid, waarbij zgz ‘asielzoekers’ hier een leefloon en andere voordelen krijgen zonder dat daar iets tegenover staat. Men vindt het al een hele prestatie dat er geen inwijkelingen meer ‘op hotel’ moeten…

  ** Peersman is, samen met Koen Schoors, de auteur van het boek ‘De Perfecte Storm’, dat haarfijn de hele financiële crisis uitlegt vanaf het faillissement van de Lehman Brothers (Uitgeverij Borgerhoff & Lambrigs).

  24-01-2013, 09:38 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (37 Stemmen)
  23-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het geslacht der engelen

   

   

     Mijn leeftijdgenoot Zeger Vandersteen, klassieke tenor, kreeg dit weekeinde een Klara ‘Award’, zoals ze dat tegenwoordig noemen, voor zijn hele carrière. Hij zei dit te kunnen relativeren, maar dat hij ook maar een mens is en dus vatbaar voor het strelen van zijn ijdelheid. Dat laatste gevoel had ik ook, toen ik gisteren in De Standaard een column las van Filip De Rynk, een hoogleraar bestuurskunde aan de HoGent. De man verklaarde nl dat we de provinciebesturen best kunnen afschaffen, maar de gouverneurs bewaren. Dat is iets dat ik hier al jaren schrijf en zopas nog eens herhaald heb in mijn blog van 18 dezer (‘De Festivalgouverneur’). De functie van de gouverneur blijkt nauwelijks ter discussie te staan, die van de raden wél.

     In zijn betoog schrijft de hoogleraar, dat CD&V de enige Vlaamse partij is die nog voorstander is van het behoud van de provincieraden*. Hij vraagt zich wel af of dat zo zal blijven, nu steeds meer postjes in die raden worden ingenomen door N-VA’ers en ook of de N-VA, die nu een voorstander is van het afschaffen ervan, dat nog zal blijven als ze straks nog meer van die zitjes zou weten in te palmen. Bij de SP.a zou er ook al veel minder animo voor zijn, bij Groen en VB evenmin en eigenlijk nog minder bij de Open VLD. Het is dan ook opmerkelijk, dat uitgerekend die laatste partij zo openlijk tekeer gaat tegen de benoeming van een partijloze kandidaat voor de job en daarbij als het ware de provincie Oost-Vlaanderen claimt als wingewest. En dan weten dat de afschaffing van de provincieraden als een der eersten gepromoot werd door Guy Verhofstadt in zijn ‘sprookjes voor dummies’, ook wel eens ‘burgermanifesten’ genoemd. Aan dat laatste werd de partij trouwens nog eens fijntjes herinnerd door Willem-Frederik Schiltz, zoon van, maar nu behorende tot de blauwe familie, die zich op Twitter afvroeg ‘Waren wij niet de partij die voor de afschaffing van de provincies was?’. Het zou wel eens kunnen dat Gwendolyntje nog spijt gaat krijgen van haar eerste openlijke politieke actie. In Byzantium discuteerde men gewonnen verloren over het geslacht der engelen, bij ons over de plaats van een provinciegouverneur...

   

   

   

  * CD&V lijkt soms wel echt de Belgische toer op te gaan. Denk maar aan de heisa in Brasschaat, waar de nieuwe burgemeester Jan Jambon de Leeuwenvlag tussen de Belgische en de Europese had laten hangen en de tsjeven daartegen reclameerden. Zij moesten de Belgische vod in het midden hebben! Jambon heeft dat opgelost met een Salomonsoordeel: hij heeft er een vierde mast laten bijzetten (met de vlag van Brasschaat) zodat er geen enkele meer in het midden kan hangen. Bij die CD&V van Brasschaat blijkt O.L.Heer wel degelijk zijn aantal te hebben!

   

  23-01-2013, 09:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (43 Stemmen)
  22-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het blauwe aangeschoten wild

    
     De Vlaamse liberalen volharden in de boosheid en wijzen, voorlopig althans, de kandidatuur af van Jan Briers Jr als nieuwe gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. Daarmee schiet Open VLD nog maar eens in eigen voet, blijkbaar een specialiteit in de Vlaamse blauwe familie. Het is trouwens al opmerkelijk dat ze onder elkaar (nog) geen ruzie maken. Als gevolg van het feit dat Di Pippo deze week naar Davos trekt (wat gaat die daar doen?), zal het punt van de benoeming ook deze week niet op de ministeragenda staan en is de kans groot dat er voor de opvolging van André Denijs als gouverneur van Oost-Vlaanderen straks een arrondissementscommissaris zal moeten worden aangesteld om de provincie te leiden. Nog nooit gezien, waarbij men zich terecht kan afvragen welk voordeel een partij daaruit kan puren.

     Opmerkelijk is wel dat de grote tenoren van de andere twee Vlaamse regeringspartijen, de heren Vande Lala en collega Vanackere, zich onthouden van elke commentaar. Meer dan waarschijnlijk  zullen ze wel hun binnenpretjes hebben bij dat gepest van de N-VA, maar beseffen ze wel dat ze het in Vlaanderen nooit verkocht zullen krijgen dat een partij die een partijloze aanstelt daarvoor met de vinger wordt gewezen door een klassieke partij waarvan iedereen weet dat het bij hen in de eerste plaats om de partijpolitieke postjes gaat.

     Het zit dan ook helemaal niet lekker meer binnen de regering Di Rupo. Alles laat voorzien dat de campagne voor de verkiezingen van 2014 al onderhuids begonnen is en dat CD&V en SP.a het op de Open VLD gemunt hebben, uitgerekend de partij die ze zelf al eens mee uit de Vlaamse regering hebben gezet. Buiten de zaak Briers is er trouwens ook een publieke terechtwijzing voor Annemie Turtelboom vanwege de CD&V’ers Rik Torfs, Sonja Becq en Raf Terwingen. Van Torfs kan men nog zeggen dat hij de luis in de CD&V pels is, Terwingen is echter fractieleider in het federale parlement. Ze verwijten Turtelmie een gedrag als van een Romeinse keizer, omdat ze de strafuitvoering voortaan een beetje van haar willekeur wil laten afhangen. Dat was al duidelijk gebleken tijdens de affaire met Sharia4Belgium en de bestraffing van Belkassem en die willekeur zou nu worden uitgebreid. Ook SP.a’er Renaat Landuyt had daartegen al geprotesteerd en in deze affaire gaat het dus eveneens tussen CD&V én SP.a tegen Open VLD.

     Nog maar goed dat we Di Rupo hebben, die dat in Davos eens allemaal zal eens gaan uitleggen. Hopelijk moet hij daar geen Nederlands praten.

   

   

  22-01-2013, 08:33 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (39 Stemmen)
  21-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brussel, Vlaamse hoofdstad?

     De opmerkelijkste uitspraak van het voorbije weekeinde kwam van Gerolf Annemans. Die verklaarde op de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang dat Brussel de hoofdstad van Vlaanderen moet blijven. Voor sommige Vlaamsnationalisten lijkt dat eerder vloeken in de kerk; wie Annemans al langer kent, weet beter. Vergeten we niet dat hij het was die, samen met Steven Utsi, het boek ‘De ordentelijke opdeling van België’ schreef, het enige tot nu toe door Vlamingen uitgewerkte plan B.

     Brussel is niet alleen de hoofdstad van België, Vlaanderen en Europa, maar tevens de aantrekkingspool voor de internationale zakenwereld. De stad ligt nu eenmaal in Vlaanderen en we zullen er hoe dan ook mee moeten blijven samenwerken. Brussel moet een twee- of meertalig hoofdstedelijk gewest blijven, waarin het Nederlands op gelijke voet met de andere talen behandeld wordt, terwijl Vlaanderen een uitsluitend Nederlandstalig gewest moet blijven. Zoals de situatie nu evolueert, zal Frans misschien nog wel een tijdje de lingua franca blijven van Brussel, maar is de kans groot dat het straks Engels wordt. Dat is nu al het geval binnen de muren van de E.U. en de NAVO, zal het steeds meer worden binnen de grotere maatschappijen en langzaam maar zeker ook in de rest van de zakenwereld en het openbare dagelijks leven.

        In het Weekblad van De Standaard van hetzelfde weekeinde vertelde Francis Van de Woestijne, een verfranste afstammeling van een Vlaamse familie, nu journalist bij de Libre Belgique, dat – als België zou gesplitst worden – wij, Vlamingen, Brussel kwijt zouden zijn. Dit is een vaak gehoorde verklaring van Franstalige kant, die nergens op slaat. Brussel kan niet verder zonder een continue financiering die officieel via het huidige België loopt, maar in werkelijkheid door Vlaanderen wordt betaald (iets wat ook Annemans bevestigde in zijn nieuwjaarsboodschap). Wallonië is niet in staat zichzelf te onderhouden – de hoofdreden waarom de Walen persé België willen behouden – laat staan daarbij ook nog eens Brussel.

     Er was dit weekeinde ook een bijeenkomst van de SP.a, waarin Tobback Jr zegde niet te snappen wat confederalisme betekent. Hij kan er natuurlijk ook niet aan doen dat hij niet slimmer is en waarschijnlijk alleen maar omhoog is gevallen dank zij zijn familienaam, maar misschien kan iemand die ‘zoon van’ eens vertellen, dat hij eens de Belgische Grondwet zou raadplegen. Dan zou hij bij artikel 35, de eerste twee paragrafen, het volgende kunnen lezen:

   

     “De federale overheid is slechts bevoegd voor de aangelegenheden die de Grondwet en de wetten, krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, haar uitdrukkelijk toekennen.

     De gemeenschappen of de gewesten zijn, ieder wat hem betreft, bevoegd voor de overige aangelegenheden onder de voorwaarden en op de wijze bepaald door de wet. Deze wet moet worden aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid."

   

     Voor het geval hij het dan nog niet zou snappen: of men het nu confederalisme noemt of iets anders: de eigen Belgische grondwet geeft de mogelijkheid dat gemeenschappen en gewesten onder elkaar kunnen uitmaken wat ze nog al dan niet samen willen doen. Dit is niet het confederalisme uit de woordenboeken, wel een variant die bruikbaar kan zijn om dit land eindelijk eens te hervormen en efficiënt bestuurbaar te maken.

     In het licht daarvan zou ook een akkoord over en met Brussel kunnen gemaakt worden, waar zowel Vlaanderen als Brussel beter van kunnen worden. Wat er dan verder met Wallonië moet gebeuren zal dan in de eerste plaats niet meer een Vlaams, maar een Waals probleem zijn. We zullen ook dan met Wallonië blijven samenwerken, maar als buren, niet langer als geldschieters.

  21-01-2013, 09:01 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (45 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!