NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Van Marrakech via Davos naar de uitgang
 • Collateral damage
 • Wordt Groen/Blauw het nieuwe Paars?
 • Politieke poppenkast
 • Waarom confederalisme
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  08-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prison Wallon

   

   

   

     We hebben in dit landje al e.e.a. meegemaakt op het gebied van stakingen. Vooral sinds het aantreden van de regering Michel zijn de stakings- en betogingsdagen niet meer op twee handen te tellen. Feit is wel dat die zo goed als niets hebben opgebracht voor de vakbonden en hun leden en dat we al enkele keren hebben meegemaakt dat niet alle bonden tegelijk iets ondernemen, wat verklaard zou kunnen worden door de er nu aankomende syndicale verkiezingen. Los daarvan waren er ook al enkele zgz nationale stakingen, waarbij de Vlaamse vakbonden niet meededen en zo maken we er nu weer een mee, die van de cipiers.

     De staking van de cipiers in de Brusselse en Waalse gevangenissen duurt nu al een kleine twee weken en werd in gang gezet door het gevangenispersoneel zelf, niet door de vakbondstop. Die top heeft al tot twee keer toe een ontwerpakkoord gesloten met bevoegd minister Geens, maar dat akkoord werd evenveel keren door de basis afgewezen. In mijn blog van 5 dezer vond ik het al raar dat er wel gestaakt werd in Franstalig België, maar niet in Vlaanderen, terwijl het blijkbaar toch om een federale materie ging. Dat laatste werd nergens in de media vermeld, maar het feit dat er een federale minister voor werd aangesproken, zei genoeg. Dat er in Vlaanderen niét gestaakt werd, terwijl het toch om eenzelfde ontwerpakkoord ging voor het hele land en we daarover tot gisteren niets over vernamen, was – volgens mij – ook al een precedent. Het was pas na de tweede afwijzing dat men o.a. op de VRT kwam vertellen dat de Vlaamse cipiers met het akkoord instemden, gewoon omdat men hier een stuk efficiënter werkt dan in Brussel en Wallonië. Men werkt er men minder mensen omdat men het werk anders (en beter) heeft ingedeeld, iets dat ‘over there’ blijkbaar niet kon. Naar oude vakbondstraditie uit de 19de eeuw willen ze daar de klok nog altijd steeds maar terugdraaien…

     Er was in Vlaanderen wel één uitzondering: na 10 dagen francofone staking gingen de leden van de liberale vakbond in de nieuwe gevangenis van Beveren ook staken ‘uit solidariteit’. Of ze daarmee hun vakbond extra stemmen gaan bezorgen bij de syndicale verkiezingen is uiterst twijfelachtig. Even twijfelachtig als het pleidooi voor meer België dat men geregeld bij Open VLD te horen krijgt. Sinds 2010 haalt die partij in Vlaanderen ook bij de politieke verkiezingen nog amper 12 tot 13% van de stemmen. Met acties zoals die in Beveren – de francofonen achterna lopen - zal dat percentage zeker niet stijgen.

   

  08-05-2016, 00:13 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  07-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cosa nostra belga

   

   

     Het stof van de syndicale toespraken van 1 mei en van Rerum Novarum is gaan liggen. Het enige wat we eruit moeten onthouden, is dat er weer wat betogingen en stakingen aankomen. In hoever die iets zullen oplossen of veranderen is voorlopig niet in te schatten, zeker niet die van 7 oktober door de drie vakbonden samen. Dat is nog vijf maanden ver en met daartussen nog de sociale verkiezingen en de vakanties. Dat blijft het koffiedik kijken.

     Opmerkelijk is wel dat alle drie de grote vakbonden leden blijven aantrekken. Dat heeft wel zijn redenen. De federale overheid betaalt nl elk jaar 20 miljoen euro aan vakbondspremies uit. Daarmee wordt een deel van het lidgeld terugbetaald, zodat aansluiten bij een vakbond bijna gratis wordt. Men zou denken dat de syndicaten daarmee op rozen zitten, maar niets is minder waar, zelfs niet met de ± 160 miljoen die ze ook al van de staat krijgen om dat tweede stempelgeldcircuit te bekostigen. Men zou zich wel eens kunnen afvragen hoe verstandig het is te blijven tempeesten tegen een regering die daaraan straks een einde zou kunnen maken.

     Die alternatieve werkloosheidsuitkeringen blijken de bonden nl geld te kosten, omdat er de laatste jaren steeds minder werklozen zijn. Dit is het gevolg van enkele nieuwe wetten van deze door de vakbonden uitgespuwde federale regering, o.m. die van het stopzetten van de inschakelingsuitkering (die, nota bene, al onder Di Rupo beslist was). E.e.a. maakt dat de bonden tegenwoordig geld verliezen als er meer mensen werken, terwijl ze hun dienstverlening niet kunnen terugschakelen o.w.v. de onderlinge concurrentie.

     Tenslotte heeft men er het raden naar, hoe rijk die bonden zijn. Doordat ze geen jaarrekeningen hoeven neer te leggen, geen rechtspersoonlijkheid hebben, rekeningen hebben in het buitenland waarnaar – in tegenstelling tot andere stervelingen – niet naar gezocht wordt in Lux-leaks en Panama-papers en nog zo enkele kenmerken die ze, volgens mij, alleen maar gemeen hebben met de maffia. Maar het gaat, voor de drie grote vakbonden samen, om een bedrag boven de 700 miljoen euro. Als ge dan die uitvallen hoort van een Leemans en een De Leeuw, om nog maar te zwijgen van die Waalse Goblet, dan kunt ge alleen maar compassie krijgen met de basismilitanten die dat nog moeten geloven.

   

  07-05-2016, 00:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  06-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dhimmi Boeve

   

   

   

     De uitspraken van Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen om meer plaats te geven aan de islam in de katholieke scholen, heeft e.e.a. losgemaakt. Het is niet de eerste keer dat de man met soortgelijke uitspraken af komt. Op 10 februari van dit jaar schreef ik reeds er reeds een blog over (‘Droeve Boeve’), toen hij voorstelde moslimleraars aan te werven om in het Katholiek Onderwijs niet alleen islamonderricht te geven, maar ook andere vakken. Ik schreef toen dat ik het vroeger niet altijd eens was met wat Mie(ke) Van Hecke, Boeve’s voorgangster aan de top, uitkraamde, maar dat ik met die Boeve weer heimwee kreeg naar Mie(ke).

     ‘Dhimmi’ Boeve heeft dus weer toegeslagen en wil nu diezelfde islam een ‘belangrijke’ plaats geven in zijn scholen. Dit zou gebeuren door de moslims aparte bidruimtes, islamlessen en zelfs islamuitstappen te geven. Hij heeft er nog niet bijgezegd of die uitstappen naar Mekka zullen zijn. Als hij dan meegaat, mag ook hij misschien daarna ‘El’ voor zijn achternaam zetten, zoals de broertjes Bakraoui.

     Er loopt op het Internet een brief aan Boeve, waaraan iedereen die zich daartoe geroepen voelt, kan intekenen op www.geenislamoponzeschool.be . Het dient wel gezegd dat in het Katholiek Onderwijs elke school zelf over dergelijke zaken kan beslissen en dat de bisschoppen over de hele zaak (nog) niets beslist hebben. Die zouden e.e.a. eerst willen bespreken in een zgn ‘dialoogschool’* en zullen hopelijk niet zo gek zijn Droeve Boeve in zijn waanzin te volgen. Het Katholiek Onderwijs is in dit land kwalitatief steeds beter geweest dan het Gemeenschapsonderwijs (GO). Een van de redenen ervoor was dat het GO door de band goedkoper was/is en daardoor meer allochtonen aantrok/aantrekt. Als gevolg daarvan is de kwaliteitsniveau van dat onderwijs steeds verslechterd, wat vooral bij het Franstalig onderwijs tot uiting is gekomen in de diverse internationale peilingen daaromtrent. Afgezien van het religieuze is dat een reden temeer om daar bij ons niet mee te beginnen.

   

  *   Een dialoogschool is er een waarin e.e.a. met andere religieuze strekkingen en godsdiensten kan besproken worden, maar waarbij niet meteen iets beslist wordt. Met elkaar iets bespreken is iets heel anders dan zelf te beginnen met de drempels te verlagen en de eigen identiteit in vraag te stellen.

   

  06-05-2016, 00:09 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  05-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Tot op het bot'

   

   

     Weet je het nog: die onderzoekscommissie naar de aanslagen van Zaventem en Brussel zou alles eens uit gaan spitten, zie. ‘Tot op het bot’, zei pas benoemd voorzitter Dewael. Er waren van Vlaamse kant al heel wat twijfels daaromtrent, al was het maar omdat het Vlaams Belang, de enige partij in dit land die al minstens 20 jaar waarschuwt voor de radicale islam, niet stemgerechtigd kon deelnemen, zogezegd omdat ze tegenwoordig niet genoeg vertegenwoordigers in het parlement heeft. Wie een hond wil slaan…

     Maar het kan nog erger. De twee Nederlandstalige experts die waren aangezocht, hebben feestelijk bedankt voor de job, nadat ze in de eerste vergadering zelf bijna verdacht werden gemaakt door de PS in het algemeen en Laurette Onkelinx in het bijzonder. Over Brice De Ruyver kon nog twijfel heersen. De man is wel bekwaam genoeg, maar sleept een verleden mee als veiligheidsadviseur van Verhofstadt in diens gloriejaren, wat achteraf bekeken geen referentie is. De tweede echter is niet eens een Belg. Cyrille Fijnaut is nl Nederlander, die vroeger al betrokken was bij de Belgische onderzoekscommissie over de vrouwenhandel, de Bende van Nijvel en de zaak Dutroux.

     Hoe het verder moet is niet bekend, maar het is nu al duidelijk dat de PS, die wél zetelt in de commissie, er alles aan zal doen om haar eigen stinkend potje gesloten te houden. Dat de geradicaliseerde islam de aanslagen van Parijs en Brussel hier onder de neus van de politie heeft kunnen bekokstoven en uitvoeren, kom nl bijna volledig op conto van Philippe Moureaux, de ex burgemeester van Molenbeek en ideoloog van de PS, waar ook Onkelinx (en nog een deel van dat soort, Mayeur bv) schatplichtig aan is. Als dat niet bekend mag gemaakt worden, heeft deze commissie geen reden van bestaan meer en kan men over eventuele bevindingen nu al zeggen dat het over en uit is. Lauret Trompet zal er wel voor zorgen dat het resultaat straks in de lijn zal liggen van dat over de Bende van Nijvel, die ook uit het gezichtsveld verdween nadat het dossier naar Charleroi werd overgebracht…

  ---

     In de marge van bovenstaande nog dit: in de Waalse en Brusselse gevangenissen wordt al een week gestaakt door de cipiers. In de Vlaamse niet. Het waarom van dit verschil heb ik tot nu toe nog niemand horen uitleggen, terwijl op RTL te horen was dat er onderhandeld werd met minister Geens, dus van de federale regering.

   

  05-05-2016, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  04-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het grote bio spel

   

   

     De biomassacentrale in Gent komt er niet. Als gevolg van een negatief advies van de eigen administratie besloot de Vlaamse regering geen vergunning te geven. Dat advies dateert al van half april, maar Annemie Turtelboom, toen nog in functie als verantwoordelijk Vlaams minister voor Energie, had de zaak niet meer aangepakt. Na wat daarna allemaal gebeurd is, is dat niet abnormaal. In haar plaats zou bij mezelf ook gezegd hebben ‘Und du mich auch’, of iets in die trant. Men had kunnen wachten op de installatie van haar opvolger, maar de Vlaamse coalitiepartners dachten daar anders over en besloten ‘collegiaal’ de zaak te klasseren en de pluim op de eigen hoed te steken. Daarbij hadden ze groot gelijk, want aan de andere kant van de wereld bossen gaan rooien om het hout hier op te stoken, is nu precies niet iets dat men duurzaam kan noemen, zeker niet als men er nog groene stroomcertificaten bovenop krijgt.

     Door niet te wachten op de aanstelling van Turtelboom’s opvolger en de zaak door de Vlaamse regering meteen op te doeken, kreeg Open-VLD wel nog eens duidelijk te horen dat ze in die Vlaamse regering feitelijk alleen maar geduld wordt, omdat men ze nodig heeft in de federale. De forse uitspraken van La Rutten waren dan ook een flinke slag in het water. De liberalen kunnen op het Vlaamse niveau gemist worden, zoals dat trouwens ook het geval is in de Gentse meerderheid, waar Matthias Declerq (kleinzoon van), havenschepen bij de gratie van groenen en socio’s, binnen de 12 uren ook even zijn standpunt moest ‘bijstellen’.

     Het belangrijkste voor Vlaanderen blijft echter het resultaat en dat is dat er geen nodeloze miljarden meer zullen gestoken worden in een zgz nieuwe bedrijfstak waarvan men nu al weet dat die voorbijgestreefd is. Als de Vlaamse regering erin zou slagen ook de zaak in Langerlo te ontmijnen (waarvoor al wel een vergunning afgegeven is, maar waar de koper onder curatele staat en het geld ontbreekt om de kolencentrale om te bouwen), dan kan er misschien zelfs aan gedacht worden om de zgn Turteltaks voor een deel terug te draaien. Vlaanderen zal dan de volgende 15 jaar minstens 3,7 miljarden euro minder moeten investeren in biomassa, maar in de plaats ervan zal iets anders moeten komen dat ook geld zal kosten. Als dat dan echter op een écht duurzame en milieuvriendelijke wijze kan gebeuren (men heeft nog de tijd tot 2020), dan wordt iedereen er beter van.

   

  04-05-2016, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (26 Stemmen)
  03-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 mei sprokkels

   

   

     Bij de rode optochten van 1 mei hebben de linkse kopstukken weer eens mogen vertellen wat zij vinden dat onze regeringen moeten doen. Daarbij werd dan natuurlijk vergeten, dat de meeste problemen waarmee we nu zitten nog stammen van vóór de huidige regering, waardoor alle traditionele partijen, ook de socialistische, boter op hun hoofd hebben. Denk maar aan de fratsen van Freya, waarover ik het nog had in enkele van mijn recente blogs. Dat uitgerekend die Vanden Bossche in Gent op 1 mei de woordvoerster van de partij was (en uitgebreid geciteerd werd door de bevriende VRT) is op het randje van het brutale af, als men de dagen ervoor heeft moeten vaststellen hoe uitgerekend zij de (meestal) welstellenden met royale groene stroomcertificaten heeft beloond waardoor de minder welstellenden – waarvoor zij zgz opkomt – mede de miljardenrekening mogen betalen. ‘Van één leugen niet gebarsten’, noemt men dat.

     Verder staat de linkse kritiek op de regering Michel wel haaks op wat de partij zelf doet t.o.v. de hardwerkende burger in dit land, daar waar ze het voor het zeggen heeft. Hét voorbeeld daarvoor is wat Mayeur in Brussel heeft uitgespookt tegenover de middenstanders van het Brusselse centrum. Maar ook in het Leuven van Tobback en het Gent van Termont en Vanden Bossche, waar de SP.a de scepter zwaait, worden de mensen op allerlei nieuwe belastingen getrakteerd. Uitgerekend op 1 mei werd bekend dat in beide steden de kostprijs van een parkeerabonnement voor de eigen deur verdubbeld wordt tot 250 euro. Voor tweeverdieners met twee auto’s betekent dat ook een zware extra kost, waardoor sommigen al opteren van toch maar te verhuizen uit die rode paradijzen. Vooral in Gent wordt het de autobezitter (en wie is dat tegenwoordig niet?) al langer het leven zuur gemaakt door een groene schepen van mobiliteit. De hardwerkende Vlaming heeft niet veel te verwachten van de linkse partijen, die niét werken nog altijd beschouwen als de toekomst voor hun proletariaat en waarvan militanten in de 1 mei optochten nog rondliepen met eisen voor een 30-uren werkweek…

     Tenslotte nog dit: dat de eigen mensen in Gent gaan lopen, is een feit. Het totale aantal bewoners neemt toe, het aantal autochtonen neemt af. Elke week komen er in Gent twee Bulgaarse gezinnen bij (vorig jaar 900 Bulgaarse nieuwkomers, de laatste 10 jaar 12.000 Oost-Europeanen!). En dan hebben we het nog niet gehad over de Roma en andere groepen die de multicultuur er komen ‘versterken’. Blijkbaar volstaat het tegenwoordig daar een pand te kraken om Gentenaar te worden. Dat zorgt wel voor steeds meer bewoners, maar tegelijkertijd steeds minder welvaart.

  03-05-2016, 00:19 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  02-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rien ne va plus

   

     ‘Nooit zag ik zo’n dure, ingewikkelde en fundamenteel inefficiënte Staat’

     Bovenstaande uitspraak komt van Matthew Kaminski, de hoofdredacteur van Politico, een internationale nieuwssite met hoofdkwartier in Brussel. Hij woont met vrouw en kinderen in Brussel (Elsene), is Amerikaan van Poolse origine en heeft tot zijn 10 jaar in Polen gewoond, waar hij het communistische regime heeft meegemaakt. Het was trouwens een van zijn redacteurs, Tim King, die het eerst over dit land schreef als ‘the failed state’.

     Dat het niet goed gaat met België, is een open deur intrappen. De infrastructuur wordt niet degelijk onderhouden; het budget ervoor daalt al tien jaar. Dat het in Wallonië nog erger is dan in Vlaanderen, is een magere troost. En dan hebben we het nog niet gehad over de Brusselse tunnels en musea en voor bijna alle problemen hier, die daarenboven in het zuiden van het land nog erger zijn dan in het noorden. Denk maar aan de ziektekosten en de werkgelegenheidsgraad. Om nog te zwijgen over de stakingen.

     Bij de politie schijnt het ook een grote ramp te worden. Ze zijn met te weinig en de nieuw aangeworvenen kunnen zomaar niet ingezet worden. Door de terreurdreiging wordt het allemaal alleen nog moeilijker. Dat er bv in Brussel iets structureel zou kunnen veranderd worden, wordt dan weer tegengehouden door de plaatselijke potentaten. Die vinden dat een stad van, zeg maar, een miljoen inwoners wel één brandweer kan hebben, maar zes politiezones nodig heeft. Verder heeft de politie er zelf voor gezorgd dat de luchthaven van Zaventem de veiligste van Europa is geworden, maar wat kopen we ervoor? Wie zich snel wil verplaatsen vliegt (voorlopig?) niet meer via Zaventem. De politiemensen die daar nu extra werk verrichten (waar ze zelf voor gevraagd hebben), kunnen bv niet langer de taken van stakende cipiers overnemen, iets dat – jammer genoeg – steeds meer voorkomt. In feite zorgen de vakbonden – zij weer! – er mede voor dat de politie straks al zijn taken niet meer aan kan.

     De aanwerving van ambtenaren door Selor, de dienst die het overheidspersoneel rekruteert, blijkt ook al een zootje te zijn en gedetineerden blijven in dit land hun stempelgeld trekken, zodat ze de staat twee keer geld kosten. Misschien zelfs meer want er zijn nóg achterpoortjes waarmee men hier geld kan krijgen zonder te werken: de zgz sociale uitkeringen, waaraan hier en daar niet mag geraakt worden wegens een niet meer bestaande privacy.

     Verder zijn er nog de problemen rond de kerncentrales, die volgens de federale regering niet zo erg zijn, maar waarvoor ze de hele bevolking straks wel jodiumpillen cadeau gaat doen. Of die over de Wet Major inzake de havens, waar dit land binnen een maand klare wijn moet schenken bij Europa, wil ze ook daarvoor niet veroordeeld worden. Op regeringsvlak blijkt er nu wel een akkoord te zijn met de vakbonden, maar Peeters wil niet zeggen wat er in dat akkoord staat, omdat het eind dezer maand eerst nog moet worden voorgelegd aan de syndicale achterban. Dat voorspelt weinig goeds als men weet dat daarbij ook het multitasken zit en het aanwerven van ook buiten ‘het kot’. De kans is dan ook groot dat straks het spreekwoordelijke kot weer te klein zal zijn.

     Tenslotte blijken er zo’n duizend opvanghuizen voor vluchtelingen leeg te staan, huizen waarvoor de gemeenten extra kosten hebben gemaakt. Kunnen ze die nu eens niet geven aan de eigen mensen die al jaren op wachtlijsten voor sociale woningen staan, of moeten we hopen dat er weer meer vluchtelingen komen?

   

   

  02-05-2016, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!