NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De voetbalmiljoenen
 • Asociale wanorde
 • Onze stroomvoorziening (vervolgverhaal)
 • It's the immigration stupid!
 • Bpost lastpost
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  26-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De topjob
     De krokusvakantie zit erop en de nu volgende week zou er dan ook eindelijk weer eens aan serieuze politiek gedaan kunnen worden. Enfin, dat verwacht men, toch. In werkelijkheid zal dat (weer eens) niet gebeuren. Hoofdreden daarvoor is, dat de regering Di Rupo de start van het begrotingsdebat heeft uitgesteld tot zondag 4 maart en op die manier vermijdt, dat het zich belachelijk maakt tijdens de Europese top van hetzelfde weekeinde. Er is echter nog een andere reden, volgens sommigen de 'echte' reden: een reeks benoemingen bij de federale overheidsdiensten (de FOD's) en overheidsbedrijven zoals bpost, NMBS tot zelfs het Nationaal Orkest van België.
     Zoals ik al schreef in mijn blog van 2 dezer ('De benoemingen, stupid'), ligt de hele nationale benoemingscarrousel al stil sinds de val van de regering Leterme en wordt die sinds de komst van de regering Di Rupo geblokkeerd door de PS, omdat die haar mannetje, een zekere Jean-Marc Delporte, niet benoemd krijgt als administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Dat laatste gebeurt niet, omdat minister Q vreest op die manier van daaruit niet voldoende medewerking te zullen krijgen voor de uitvoering van zijn nu al zo omstreden pensioenwet. Hij zou nog gelijk kunnen hebben, want in die raad van bestuur van de RVP zit er al een mannetje van de Waalse rode vakbond.
     Buiten de Rijksdienst voor Pensioenen moeten er ook nieuwe topambtenaren benoemd worden bij o.m. Fedasil, Belgacom, Brussels Airport en ... Dexia (zowel bank als holding). Of die topjobs ook zullen gaan naar de meest bekwame mensen, is zeer de vraag. Zeker is wel, dat de kandidaten de partijkaart op zak zullen moeten hebben van een van de huidige meerderheidspartijen, waarbij ook die van het 'goed bestuur'. Van een beschamende vertoning gesproken.
     Wie was ook het weer, die hier ooit eens wilde beginnen met een 'nieuwe politieke cultuur'?

  26-02-2012, 09:44 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  25-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De multiple choice begroting
     Volgens de laatste cijfers van het monitoringscomité heeft de regering Di Rupo voor zijn begroting nog minstens een kleine twee miljard euro extra nodig. Dit als men rekent op een groei van +0,1%. Volgens de Nationale Bank en de Europese commissie is die groei er echter niet en wordt het voor dit land een krimp van -0,1%, wat maakt dat Di Rupo er nog eens zo'n 380 miljoen bij mag tellen.
     Ondertussen zijn er al een hele serie voorstellen ter zake gedaan en evenveel afgevoerd:
  - De BTW verhogen, een voorstel van Vande Lanotte (SP.a).
  - Een of meerdere indexsprongen maken, een voorstel van Open VLD.
  - Een minimum taks voor bedrijven, een voorstel van de PS.
  - Een tweede fiscale amnestie, een voorstel van de liberale partijen,  dat - merkwaardig genoeg - de steun kreeg van Laurette Onkelinx, exact dezelfde die pleitte voor de minimumtaks voor bedrijven. Tante Laurette wil dus bonafide, goed werkende bedrijven extra belasten en de sjoemelaars een fiscale amnestie toekennen. We zullen dat maar Waalse, socialistische logica noemen, zeker?
     Wie ook tegen dat laatste voorstel is, is onze vriend Beke, eindelijk terug uit carnavalverlof. Hij zegt het niet etisch verantwoord te vinden, maar de hoofdreden zal wel de hete adem van Nijntje Torfs in zijn nek geweest zijn. Partijgenoot De Crem heeft, weliswaar ten persoonlijke titel, ook enkele voorstellen gedaan:
  - Een totale wervingsstop voor ambtenaren.
  - De nationalisering van de kerncentrales.
  - Het afschaffen van de feestdag van tweede Pinksterdag (nota bene: voorstel van een christen-democraat!).
     Kortom, wie nóg ideeën heeft, mag die nu spuien. We maken een multiple choice begroting en zien wel hoe we eruit komen. De bedrijven extra belasten en de staat niet zelf laten besparen, is in elk geval uit den boze. Zeg dat De Croo Jr het gezegd heeft. En zo evolueert het bij het opmaken van de begroting net zo als bij het hele akkoord over de nota Di Rupo. Er wordt niet hervormd, men rommelt alleen maar wat in de marge. Knip en plakwerk, dat bij de eerste nieuwe tegenslag moet herhaald worden tot er straks helemaal geen ruimte meer is om het nog te doen.
     Dit alles in de veronderstelling, dat het bij Dexia niet van kwaad naar erger gaat. De tandem Leterme/Reynders heeft zich vorig jaar in deze zaak grandioos door de Fransen laten rollen en hen als het ware een carte blanche gegeven. Ondertussen hebben ze er wel voor gezorgd dat dit land garant staat voor meer dan 54 miljard euro (± 15% van ons bbp, terwijl dat voor Frankrijk in deze zaak slechts 2% is). Allemaal in ruil voor een belofte van de Dexia holding om jaarlijks enkele honderden miljoenen in de Belgische staatskas te storten, wat onze begroting met evenveel miljoenen zou ten goede komen. Door een recordverlies in 2011 van meer dan 11 miljard euro en een schuld van nog eens 2 miljard, kan die holding dat geld nu niet meer betalen en wordt het gat in de Belgische begroting nóg eens met evenveel miljoenen groter.
     Als trouwens de door De Crem voorgestelde nationalisering van de kerncentrales even 'vlot' zal verlopen als die van Dexia België, mogen we ons hart vasthouden. De Franse energiebedrijven hebben de Belgische staat zeker al evenveel opgelicht als de Franse banken. Bij CD&V noemen ze dat 'goed bestuur'...

  25-02-2012, 20:48 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  24-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Big Brother
     Terwijl de problemen rond Griekenland maar blijven aanslepen, de Belgische begroting voor dit jaar nog steeds niet op punt staat, de discussies over Dexia, de bedrijfswagens en de nieuwe pensioenwet met de dag lijken te escaleren, zijn er gelukkig nog mensen en instanties die zich in dit land met echte problemen bezig houden.
     Zo blijken we ook al een Hoge Gezondheidsraad te hebben, die de bevolking waarschuwt dat we met z'n allen teveel cafeïne binnenkrijgen. Dat spul zit nl niet alleen in ons bakje troost, maar ook in cola, thee en allerhande fris- en pepdranken. Vooral een combinatie met bv alcohol zou, zeker voor jongeren en zwangere vrouwen, erg nefast kunnen zijn. Daar valt wel iets op te zeggen - 'te' is nooit goed - maar daar meteen uit afleiden dat de overheid de hoeveelheid cafeïne in allerlei producten met de helft zou moeten doen dalen, is van het goede teveel. Het lijkt erop dat mensen tegenwoordig niet meer in staat zijn zelf een beslissing te nemen als hun gezondheid in gevaar zou kunnen komen. Denk maar bv aan dat roken. Als dat zo slecht is en men is ervan overtuigd, stop er dan toch mee. Zoiets moet bv de overheid niet organiseren. Straks kan men op dezelfde manier ook gaan decreteren dat het alcoholgehalte van bieren naar omlaag moet en we alleen nog 'zerowiet' en oude bruine zullen mogen drinken.
     Er is nog een alternatief en dat is overschakelen op zgn 'light' producten, maar dat schijnt ook niet risicoloos te zijn. Nog zeer recent verscheen daarover het resultaat van een studie over vijf jaar bij proefpersonen die nog uitsluitend 'light' dronken. Het ontstellend resultaat was, dat één derde van die mensen tijdens die periode een beroerte of een hartaanval gekregen hadden. Die schokkende cijfers moeten wel wat gerelativeerd worden, omdat de meeste mensen die overschakelen op light al problemen hadden bij het drinken van de originele, gesuikerde dranken. Toch is het een feit dat allerlei kunstmatige zoetmakers en verdunners niet de oplossing zijn en dat die laatste eerder te vinden zal zijn bij het drinken van de originele dranken, maar dan wel met mate.
     Het moet trouwens niet altijd die Hoge Gezondheidsraad zijn die aan de alarmbel trekt. Ecolife, partner van Global Footprint Network, dat de ecologische voetafdruk van alle landen berekent, vindt dat we teveel vlees eten. Ook daarover valt wat te zeggen in onze overconsumptiemaatschappij. Alleen komt ook die instantie af met de verkeerde oplossing. Ze wil nl dat er een 'vettaks' komt. Di Rupo en zijn regering, nog steeds wanhopig op zoek naar extra geld om het gat in zijn begroting te dempen, zal het graag horen. De vraag daarna is natuurlijk: wat gaan ze met dat geld doen? Dit overlaten aan onze politici is geen goed idee.
     Kortom, zoals ik al aanstipte, is 'te' nooit goed. De overheid moet echter geen Big Brother spelen. het is zo al erg genoeg. De mensen worden stilaan verondersteld zelf de beslissingen te nemen die goed zijn voor hun gezondheid. Wie dat niet doet, moet daarvan de gevolgen dragen.

  24-02-2012, 09:43 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  23-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Griekse proefkonijn
     Na een zoveelste nachtelijke marathonvergadering krijgt Griekenland dan (waarschijnlijk) toch zijn volgende miljardenlening. Veel zal het allemaal niet uitmaken, dat land geraakt nooit meer uit de diepe put waarin het is terecht gekomen. Dank zij een corrupte politieke klasse, die in de eerste plaats voor zich zelf en de vriendjes (waaronder de vakbonden) heeft gezorgd, waarbij de loyaliteit van tienduizenden onbekwamen werd afgekocht met een 'vaste' job in staatsondernemingen, die allemaal onrendabel zijn. Van belastingen hebben ze daar nooit gehoord en degenen die het toch zouden moeten betalen doen het niet of nauwelijks.
     Het vele Europese geld dat Griekenland straks krijgt, zal in de eerst plaats gaan naar hun banken en niet naar de weinigen die er nog echt werken en die dan ook het slachtoffer van de hele operatie zullen blijven. Officieel is het land feitelijk failliet. De kredietwaardigheid is gisteren nog door ratingbureau Fitch afgewaardeerd tot één enkele C. Dat is het laagst mogelijke niveau boven bankroet. In het beste geval zou de Griekse staatsschuld tegen 2020 moeten slinken tot 120% van het bbp. Daarbij wordt dan steevast gezegd, dat 120% de schuldenlast is van Italië vandaag. Wat men er niét bij zegt is, dat men feitelijk - om lid te zijn van de Eurozone - maar een staatsschuld mag hebben van maximaal 60%. Zo was het is elk geval overeengekomen bij het verdrag van Maastricht. Dat durft men zo niet meer te stellen, omdat er dan nog meer lijken uit de kast zouden vallen, België inbegrepen. De kans, dat er tussen nu en 2020 nog grote tegenvallers zouden voorkomen, is levensgroot. In het ergste geval hebben de Grieken zelfs nog 245 miljard extra nodig.
     Kortom, met Griekenland wordt het niets. Uitstel van executie. In het beste geval kan het land nog dienen als proefkonijn, dat moet dienen om de anderen af te schrikken.
     Tenslotte nog iets over Europees commissaris Olli Rehn. Die man lijkt wel een spraakgebrek te hebben, of een tekort aan adem. Op het einde van elke zin die hij uitspreekt, volgt er een soort echo. N.a.v. de laatste nachtelijke vergadering zei Olli dat het een marathon was geworden en dat 'marathon' een Grieks woord is. Daarin heeft hij gelijk. Juist zoals 'drama' en 'tragedie'. En 'chaos'. Het woord chaos komt van het Griekse 'kháos' en ligt mede aan de oorsprong van ons woord 'gas. Het was de Vlaamse chemicus J.B. van Helmont (1577-1644) die het woord 'gas' daarvan afleidde.
   

  23-02-2012, 10:46 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (29 Stemmen)
  22-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De CD&V implosie
     Bij CD&V, waar ze naar buiten uit nog altijd de indruk geven 'goed bezig te zijn', zijn ze echt niet goed van de opmerkingen van 'Nijntje' Torfs. De uitleg die Servais Verherstraeten in de Zevende Dag kwam geven trok zoals gewoonlijk - op niet veel. De man komt gewoon niet geloofwaardig over en doet denken aan Bart Somers toen die indertijd nog 'his master's voice' was in de Verhofstadt regeringen.
     Ondertussen heeft Torfs ook al van enkele andere CD&V-ers steun gekregen. Het mogen dan geen grote kanonnen zijn (of oude krokodillen: zelfs Eyskens zag weer de kans zich in het debat te mengen), maar het zegt veel dat er toch partijgenoten zijn die - zij het nog in eigen naam - zeggen dat het nu eindelijk eens moet ophouden met die vis noch vleespolitiek van de tsjeven. Ook in Antwerpen zijn er nu nog zetelende CD&V-ers die het in de koekenstad voor bekeken houden en niet langer bereid zijn zichzelf (én de partij) op te offeren voor het veilig stellen van de postjes van Van Peel en Heylen (én, in de eerste plaats, van socialist Janssens).
     Beke en andere krokusverlofgangers zullen straks uit een ander vaatje moeten tappen. De politiek van hun partij die steeds in de eerste plaats kijkt naar wat de francofonen en de linksen willen en daaraan hun programma aanpassen, werkt niet meer. Evenmin als verontwaardigd reageren en blijven schermen met hun 'goed bestuur'.


  22-02-2012, 09:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (37 Stemmen)
  21-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mardi Gras

     Ik werd geboren op 6 februari 1940, in volle mobilisatietijd (de Tweede Wereldoorlog begon voor België op 10 mei van dat jaar). Er lag, naar 't schijnt, toen een meter sneeuw, maar wat de zaak nóg specialer maakte, was dat het die dag de dinsdag van carnaval was, Mardi Gras. Reden waarom die dinsdag voor mij zo'n beetje een tweede verjaardag is geworden, ook al ben ik nooit een echte carnavalszot geweest. In de geest ervan hieronder toch enkele luchtige opmerkingen:
  - De vakbonden van de brandweer hebben hun stakingsaanzeg voor deze week opgeschort, niet afgezegd. Ze zeggen eerst nog eens ernstig met de regering te willen spreken. De echte reden zal wel zijn, dat de brandweerlui, die deze week vrijaf hebben, allemaal op krokusverlof zijn vertrokken. Kwestie van al op tijd uit te rusten tegen de tijd dat ze langer zullen moeten werken.
  - Elio Di Rupo is door Humo verkozen tot 'man' van het jaar. Wanneer gaan die link(s)e zgz progressieven eens een aparte verkiezing houden voor bv 'het mietje van het jaar'? Kwestie van iedereen binnen zijn categorie te houden.
  - Rikske Torfs gaat zijn voornaam veranderen. Voortaan heet hij 'Nijntje' Torfs, dit nadat Marc Van Peel hem een wit konijn heeft genoemd. Zoals Nijntje is Torfs geen ingewikkelde figuur: zes lijnen, twee bollen en een kruisje. Meer moet dat niet zijn.
  - In Senegal is er nogal wat heisa omdat de uittredende president Wade - 85 jaar: ja, wad(d)e! - een derde ambtstermijn wil beginnen, wat verboden is door de plaatselijke Grondwet. Blijkbaar legt de man die Grondwet naast zich neer als hem dat niet uitkomt. Waar hebben we dat nog gehoord? Zou men eens niet kunnen onderzoeken, of die Wade soms geen Waalse 'roots' heeft?
  -  Job, Cohen, voorzitter van de Nederlandse PvdA en fractievoorzitter, heeft al zijn nationale functies neergelegd. Daarmee wordt het in elkaar gestoken internetfilmpje nog waargemaakt ook. Daarin vroeg hij zich toen af: 'Heb ik straks mijn baan nog?', waarop Geert Wilders hem even fictief antwoordde: 'Ik denk het niet, Job'. We zullen het maar een 'virtuele self-fulfilling profecy' noemen, zeker?
  - De laatste jaren zou het aantal wegcontroles op vrachtwagens in dit land met 20% gedaald zijn. Nogal wiedes als men ziet hoeveel politieagenten men tegenwoordig inzet om de alcoholcontroles uit te voeren.

  Alaaf!

  21-02-2012, 09:15 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (38 Stemmen)
  20-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lifestyle supermacht
     Als er uit de staking van de loodsen - hoe men er ook tegenaan kijkt - iets te leren valt, dan is het het feit, dat men er in dit land nog steeds niet in slaagt een wet te maken die 'af' is. Dat is niets nieuws, dat maken we in feite al constant mee sinds Verhofstadt met zijn actieve welvaartstaat van wal stak. Zowat alle wetten met een zekere impact die sindsdien gemaakt zijn, zijn moeten worden aangepast of veranderd, sommige zelfs meer dan eens. De voornaamste reden ervoor is het feit, dat ze meestal niet rechtlijnig zijn en wemelen van uitzonderingen en achterpoortjes, wat misbruiken in de hand werkt.
     Met de pensioenwet is dat niet anders. Het begon al met de eerste versie, waarin reeds uitzonderingen werden gemaakt voor politie, leger en sommige NMBS beroepen. Logisch dat mensen met een vergelijkbaar beroep zich daaraan gaan spiegelen en, al dan niet terecht, tot de conclusie komen dat ze gediscrimineerd worden. Iedereen vindt straks wel een reden om erop te wijzen, dat hij of zij niet langer kán werken.
     Hét probleem is echter dat deze wereld steeds kleiner wordt en dat we steeds meer moeten concurreren, niet alleen met al moeilijke tegenstanders zoals Nederland en Duitsland, maar ook met de hele wereld daarbuiten. En 'daarbuiten' zijn de verschillen nog véél groter. Europa is een soort 'lifestyle' supermacht geworden, die aan sociale ondersteuning meer uitgeeft dan de rest van de wereld samen. Dat is niet vol te houden als we de rest van die wereld moeten beconcurreren. We werken al kortere dagen, we gaan meer met vakantie (naar schatting 350.000 landgenoten zijn deze week weer vertrokken naar de zon en de sneeuw) en willen dan nog eens vroeger stoppen met werken. Ergens zullen we wel moeten inleveren en zoiets doen we best met zijn allen, op welke manier ook. Als dat niet blijkt te kunnen, gaan we het straks wel met z'n allen  betalen.

  20-02-2012, 09:27 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (35 Stemmen)
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!