NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Turkse overmoed
 • Dat verdomde pact!
 • Exit Flup Moustache
 • De actiedag
 • De Europese politieke puinhoop
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  21-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Electrabel(angen)
  In de haven van Gent bouwt Electrabel een elektrische centrale om van steenkool op biomassa. Vanaf volgend jaar gaat die in werking treden en - geheel volgens de geldende Belgische wetten inzake de groene stroom - gaat dat Belgisch bedrijf, dat volledig in Franse handen is, de eerste zeven jaar 100.000.000 euro per jaar krijgen! Voor wie het niet zou vatten: 4.000.000.000 oude Befkes, per jaar a.u.b. We gaan ons blauw betalen aan die groene stroom. Die vernieuwde centrale gaat bijna uitsluitend werken met houtafval en het resultaat daarvan is, dat de houtprijzen (zeker voor vezelplaten) nu al aan het stijgen zijn. De houtverwerkende nijverheid én de vakbonden van die sector hebben er al tegen geprotesteerd, maar het zal niet veel uithalen. "Dura lex sed lex", de Romeinen wisten dat al.
  Tussen haakjes; Electrabel is datzelfde bedrijf dat er in slaagt slechts 0,04% bedrijfsbelastingen te betalen. Dat komt:
  - omdat het gebruik maakt van de notionele interestaftrek. Electrabel "parkeerde" 3,5 miljard euro bij dochterbedrijf Energy Europa Invest en kreeg zo 126 miljoen euro notionele interesten terug;
  - omdat Electrabel schulden maakt bij moederbedrijf Suez. De interesten die daarop betaald moeten worden, kan het aftrekken van de winst. Dit zou alleen in België mogelijk zijn. In de meeste landen wordt nl het schuldniveau van holdings beperkt. In België niet...
  - de dividenden die Electrabel bezit van eigen filialen of van andere bedrijven die het gedeeltelijk controleert, in België niet belastbaar zijn. Dat levert Electrabel een klein half miljard euro op;
  - de opbrengst van de verkoop van een aantal deelactiviteiten aan concurrenten E.on en SPE in België ook al is vrijgesteld van belastingen.
  En zo zijn er nog enkele items, zoals bv de 213 miljoen die het bedrijf vorig jaar moest ophoesten om zijn Belgische kerncentrales langer open te kunnen houden. Die nucleaire taks blijkt echter ook al fiscaal aftrekbaar te zijn. Cadeautje van de regering Leterme II.
  Electrabel is een duidelijk voorbeeld - er zullen er zo nog wel enkele zijn - van hoe het niet moet en ook van het chaotische beleid dat er in dit land gevoerd wordt. En dan maar verwonderd zijn, als blijkt dat hier niets meer fatsoenlijk werkt.

  21-11-2010, 10:35 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (47 Stemmen)
  20-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Belgische overbelastingen
  Dat de Belg een van de zwaarste belastingbetalers van Europa, wisten we al. Alleen Zweden en Denemarken gaan ons daarin vooraf binnen Europa. Dat zal zeker niet verbeteren, daar de twee Scandinavische landen bezig zijn er iets aan te doen om hun belastingen te verminderen. In België gebeurt er helemaal niets. Dat voor wat de personenbelasting betreft.
  Voor de vennootschapsbelastingen is het plaatje nóg donkerder. Zopas heeft een studie van consultant PricewaterhouseCoopers en de wereldbank uitgerekend dat ook in die categorie ons land op de derde plaats staat, hier achter Italië en Frankrijk. We gaan er elk jaar op achteruit en alles laat voorzien dat we volgend jaar op dit gebied alleen nog Italië vóór ons zullen hebben. Sarkozy heeft nl al aangekondigd te werken aan een aantrekkelijker Frans fiscaal beleid voor 2011. In absolute cijfers staat België op wereldvlak trouwens op nr 151 op een totaal van 183 landen, met een belastingdruk van liefst 57%.
  Raar genoeg leest ge dan, dat bv Electrabel vorig jaar maar 0,04% bedrijfsbelastingen heeft betaald. En er zullen nog wel enkele van die grote mastodonten zijn die de achterpoortjes van onze ingewikkelde wetgeving kunnen omzeilen, grotendeels dank zij een legertje van specialisten ter zake, die er meer vanaf weten dan de Belgische wetgever. De grote slachtoffers van onze overdreven belastingsdruk zijn dan ook de KMO's, de kleine en middelgrote bedrijven, waar vooral Vlaanderen zo rijk aan is. Het blijft eenzelfde liedje: op het einde van de rit is het steeds Vlaanderen dat betaalt. Of er aan die situatie iets zal veranderen bij de komende besprekingen over de financieringswet, valt erg te betwijfelen. Van het weinig nieuws dat erover uitlekt, is op te maken dat Vande La in eerste plaats de PS naar de mond praat. De Waalse socialisten zijn dan ook zijn politieke levensverzekering.
  Tenslotte is er nog de lopende Leterme. Die blijft zijn refreintje afzagen dat wij het, qua budgettering, beter doen dan de buren, zonder ook maar één hint te geven hoe hij de meer dan 20 miljard extra tegen 2015 zal zien verdwijnen. Zonder ook maar één poging om iets te doen aan de staatsschuld en aan de kosten van de vergrijzing die op ons afkomen. Alle andere EU-landen hebben hun pensioenen al hervormd. België nog niet.
  Na Griekenland blijkt nu ook Ierland een land te zijn zonder geld en zonder overschot. Zover is het bij ons nog niet, maar het kan nog komen. Zonder (echte) regering zitten we al, zonder geld feitelijk ook, maar men wil dat (nog) niet gezegd hebben.

  20-11-2010, 12:52 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (83 Stemmen)
  19-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europa, de grootste economie?
  Karel De Gucht. We zouden hem bijna al vergeten zijn, maar zo zit de man niet in elkaar. Vorige weken heeft hij toch nog eens van zich laten horen, in  functie dan van zijn Europees commissariaat van Handel.
  In eerste instantie zei De Gucht, dat hij het niet eerlijk vond dat Chinese bedrijven in Europa konden meedingen naar uitbestedingen van openbare werken, daar waar buitenlandse bedrijven dat in China niét kunnen doen. Gelijk heeft hij en hij bleef er zelfs vrij beleefd bij. Of dat bij de Chinezen gaat helpen, is natuurlijk een ander verhaal, maar men zou bv al eens een Europese wet kunnen maken die stelt dat aan Europese uitbestedingen alleen firma's mogen deelnemen van landen die ook onze bedrijven toelaten dat te doen bij hen.
  Daar hield het niet bij op. De Gucht heeft ook verklaard dat de EU de grootste economie ter wereld is en daarnaar ook zou moeten handelen. Het eerste gedeelte van de vorige zin klopt, het tweede niet. Het volstaat nl niet de grootste economie te zijn om zijn wil te kunnen opleggen. Daarvoor moet die economie ook een stok achter de deur hebben en dat betekent: één politiek én een militaire macht die daar achter staat.
  Dat laatste heeft Europa niet en dat zal dezer dagen weer duidelijk worden, nu de NATO een paar dagen gaat vergaderen in Lissabon. In principe komt dat er op neer, dat de U.S.A. Europa weer eens zal komen vertellen wat het zal moeten doen. Daartegen wordt, vooral in linkse Europese kringen, nu al heftig geprotesteerd. Zolang Europa echter verzuimt om zelf een militaire macht te worden, zal ze verplicht zijn zich verder te blijven verschuilen achter die van de Verenigde Staten en moet ze daarvan ook maar de gevolgen dragen. De meeste Europeanen waren al tegen de oorlog in Irak, ze zijn de fratsen in Afghanistan beu en we hebben geen idee wat dat ruimteafweerschild ons gaat kosten (én of het effectief zal werken). Maar een alternatief hebben ze niet.
  Buiten de as Frankrijk/Groot-Brittannië, die zopas nog besloten hebben nauwer te gaan samenwerken op militair gebied (en zo veel geld uit te sparen), stelt de rest van de EU militair gesproken niets voor. Zelfs Duitsland niet, dat een soort veredelde brandweer onder de wapens heeft (én zopas besloten heeft de militaire dienstplicht af te schaffen).
  De stoere uitspraken van Karel van Berlare zijn dan ook niet meer dan stoere uitspraken en voorlopig ziet het er niet naar uit dat hij - zoals in zijn Belgische verleden - nog iemand daarvoor tegen de schenen zal stampen.
  Tenslotte nog dit: Obama was zopas acht dagen in Azië. Voor de Europese NATO bijeenkomst trekt hij twee uur uit. Een schrijnender voorbeeld van de huidige Europese zwakte is moeilijk te vinden.

  19-11-2010, 10:42 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (98 Stemmen)
  18-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlaamse parochieraad
  Het gaat niet goed met de Vlaamse deelregering. Na het akkoord over de Oosterweelverbinding, dat feitelijk als enig doel had de huidige coalitie samen te houden maar die straks iedereen veel geld zal kosten, was er al heel wat minder animo en dat schijnt er niet op te verbeteren.
  Waar het schoentje wringt is het feit dat de Vlaamse deelregering koste wat kost tegen 2012 een budget in evenwicht wil hebben. Dat "koste wat kost" is er teveel aan. Ze zouden best even vergelijken met eenzelfde streven van de regeringen Verhofstadt op federaal niveau en zien wat er daar later het gevolg van is geweest. De Waalse deelregering streeft naar een budgettair evenwicht in 2015, het Brusselse stadsgewest kan helemaal niet zeggen, of ze ooit zo'n evenwicht zal bereiken. Waarom moet Vlaanderen dat dan persé op één jaar tijd allemaal verwezenlijken? Als we de inspanningen spreiden tot 2015, doen we daarbij niets verkeerd. Mocht ondertussen de economie blijven aantrekken - wat helemaal nog niet zeker is - dan kan men de plannen nog aanpassen. Als gevolg van de crisis is het nu gegaan van "lux" naar "fix" en straks - als we niet opletten - naar "niks". Slachtoffers van het huidige beleid zijn de jobkorting, het bouwen van nieuwe scholen, de inkomensgebonden kinderopvang en het eenzijdig herzien van de subsidies voor de zonnepanelen. Om er maar enkele te noemen. Dat laatste is wel vrij logisch, daar het nu al bewezen is dat het plaatsen en subsidiëren van zonnepanelen de duurste vorm van groene stroom is, waar - nota bene - de verbruiker zal moeten voor opdraaien, terwijl groene stroom nog steeds veel duurder is dan de klassieke.
  Bij al dat sparen om te sparen, komt nu nog de ontevredenheid over de intentie om over te gaan tot een kilometerheffing en/of autosnelwegenvignet. Daarover is een principeakkoord tussen Peeters, Demotte en Piqué, maar regeringspartner N-VA is het daar duidelijk niet mee eens. M.i. heeft ze daarin  gelijk:  zoiets moet op Europees vlak worden geregeld, anders zal er altijd discriminatie blijven bestaan, waarvan in de eerste plaats onze eigen vrachtvervoerders het slachtoffer zullen worden.
  Kortom, er is werk aan de winkel voor Kris en Co. Het adagium van wijlen Gaston Geens, dat we ervoor moeten zorgen wat we zelf doen beter te doen, wordt met de dag actueler.

  18-11-2010, 10:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (92 Stemmen)
  17-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De avonturen van de rode ridder
  Toen de impresario, die bij Mozart de opera "De Toverfluit" had besteld, hem kwam vragen, hoe het erbij stond, antwoordde de componist: "Hij is klaar, ik moet hem alleen nog uitschrijven. Maar hij zit in mijn hoofd". Om zoiets te kunnen, moet men al een genie zijn.
  Wij hebben ook zo'n genie die letterlijk hetzelfde zegt. Op de vraag hoe het nu zit met het model van de staatshervorming zegt rode ridder Vande La letterlijk, dat het alleen nog maar in zijn hoofd zit. Hij durft het de verschillende partijen nog niet op papier laten zien, uit vrees dat het verhaal dan waarschijnlijk ten einde zou kunnen zijn. Hij zegt erbij dat hij niet zal voortdoen om voort te doen. Ondertussen is hij echter al wel drie weken bezig en niets laat voorzien hoe lang het nog zal blijven duren. De Wever kreeg slechts tien dagen.
  Al die specialisten moeten nu toch zo stilaan wel alles uitgerekend hebben, zeker? Dat gebeurde niet door Janneke en Mieke, maar door mensen van de Nationale Bank en het Planbureau, bijgestaan door een half dozijn doorwinterde professoren. Nu zegt Vande La dat het daar alleen maar gaat om simulaties...
  Ondertussen heeft Albert II weer een schare onderdanen verheven tot baron en ridder. Onze rode ridder is er (nog) niet bij. Dat zou voor een volgende keer kunnen zijn, maar dan moet wat nu in zijn hoofd zit, er wel uitkomen én nog aanvaard worden door de club van zeven. Met alleen maar "virtuele akkoorden" - nog zo'n uitdrukking van Vande La - houden we alleen maar een virtuele staatshervorming over en wordt België straks een virtueel land.

  17-11-2010, 09:55 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (101 Stemmen)
  16-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Vlaamse Rijkswaterstaat
  De merkwaardigste uitspraak over de recente overstromingen, was die van Gerard Bodifée: 'Hadden de Nederlanders geoordeeld dat ze moesten "leren leven met overstromingen", dan hadden ze hun lager gelegen land beter meteen geëvacueerd'.
  Bodifée is een astrofysicus, iemand die zich bezig houdt met sterrenkunde, meer bepaald met de fysische werking van de hemellichamen. Hij is echter niet te beroerd om af en toe zijn, meestal terechte, ongezouten mening te geven over andere scheef gelopen toestanden in dit land. Dus ook over de overstromingskansen in Vlaanderen.
  In Nederland heeft men al meer dan twee eeuwen een Rijkswaterstaat, die constant het waterpeil in het voor de helft onder de zeespiegel gelegen land controleert en aanpast. Denk maar aan de Deltawerken. Eigenlijk bestond het al langer, maar toen was het versnipperd in allerlei dijkgemeenschappen. Het was onder de Franse bezetting dat niemand minder dan Napoleon besliste al die dijkgemeenschappen onder één noemer te plaatsen: de Rijkswaterstaat. Toen de Fransen vertrokken waren, zagen de nuchtere Nederlanders dat dit een goede zaak was en hielden ze dat departement zoals het door Napoleon was ingesteld.
  Vlaanderen zou best ook eens denken aan een eigen Rijkswaterstaat. Dat kan natuurlijk niet van vandaag op morgen en het zal inderdaad zo zijn dat we op korte termijn inderdaad zullen moeten leren leven met (de kans op) overstromingen (een uitspraak van Schauwvliegje). Op lange termijn zal er echter serieus werk moeten gemaakt worden van o.a. het aanpassen van de gewestplannen. Dat zal heel wat politieke heisa met zich meebrengen. Het zal echter moeten, want het alternatief zal zijn dat we ons anders straks blauw zullen betalen aan verhoogde brand- en andere premies.

  16-11-2010, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  15-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen verzuipt
  Je zult het maar meemaken: twee dagen serieuze regen en half Vlaanderen loopt onder water. In mijn streek, de Kempen, valt het al bij al nog mee en zeker in Kasterlee, waar ik woon. Dat laatste heeft te maken met het feit dat de gemeente op de Kempense heuvelrug ligt, 27 meter boven de zeespiegel, maar ook doordat Kasterlee geen noemenswaardige waterlopen heeft. De enige, die naam waardig, is de kleine Nete en die loopt dan nog op de grens tussen Kasterlee en Geel. Verder zorgen de vele honderden hectaren bos en weiland voor genoeg areaal om heel wat water op te vangen.
  De belangrijkste reden, waarom een deel van Vlaanderen gewoon verzuipt als het eens hard of lang wil regenen, is, omdat men de laatste vijftig jaar het verzuimd heeft iets te doen aan de afwatering. Erger nog: men is begonnen heelder woonwijken in te planten in zones die feitelijk te laag liggen. Daarbovenop is men allerlei waterlopen gaan indijken en straten en bermen gaan verharden, waardoor het water geen ruimte meer heeft om weg te trekken. Water laat zich niet samendrukken en het gevolg zien we nu weer.
  Het ergst van al is, dat men aan de huidige situatie niets kan doen op korte termijn en dat alle plannen om het probleem op lange termijn op te lossen wel ergens op weerstand zullen stuiten. Voor veel burgers zal er dan ook niets anders opzitten dan zelf ervoor te zorgen dat ze een volgende keer de schade kunnen beperken.

  15-11-2010, 10:28 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  Archief per week
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!