NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
 • Klima und kein Ende
 • De alternatieve democratie
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  01-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Belgische superploeg
     Wouter Beke krijgt van Albert II uitstel van executie. Hij mag nog even voortploeteren, 'om de onderhandelingen effectief te kunnen opstarten'! Na meer dan 300 dagen moet de zaak nog worden opgestart. We zullen het maar geloven, zeker?
     Ondertussen blijkt de Belgische economie groter geworden te zijn dan vóór de crisis. De werkgelegenheid steeg vorig jaar met bijna 70.000 eenheden en de kans is groot dat de groei dit jaar boven de 2% zal uitkomen. En dat alles met, of ondanks, een regering in (s)lopende zaken. De waarheid is, dat het eerder dank zij dat soort regering is. Die kan nl niet meer uitgeven dan de zgn 'twaalfden' en heeft het geluk dat ons land in de slipstream zit van het door de vakbonden zo verketterde Duitsland dat op dit ogenblik meer uitvoert dan ooit tevoren, waardoor ook ons land kan genieten van merkelijk hogere fiscale inkomsten.
     Leterme en zijn meelopers zijn dan ook euforisch en hebben beslist België nog meer te gaan promoten. Nu het land op dit ogenblik met Philippe Gilbert de beste eendagscoureur blijkt te bezitten, gaan ze de man op een verhoogje zetten, er een nieuwe ploeg rond bouwen en hem een loon geven waarvan zelfs bankiers zullen van gaan dromen: 3.000.000 euro per jaar. Dat geld en de daaraan gekoppelde kostprijs voor de rest van de ploeg zal niet op de Belgische begroting staan, maar wel grotendeels afkomstig zijn van bedrijven waarin vadertje Staat het voor het zeggen heeft: Belgacom en Lotto. Het blijft dus wel een gok met geld van  de belastingbetaler. En dat alles door een ontslagnemende regering van een land waarin men nog altijd niet weet hoe men de staatsschuld van bijna 100% van het bbp zal naar beneden krijgen, hoe men de vergrijzing ooit betaald zal krijgen en hoe men een oplossing zal vinden voor de problemen van o.m. asiel, immigratie en justitie.
     Ieder diertje zijn pleziertje natuurlijk en Gilbert (én zijn toekomstige ploegmaats) kunnen er maar goed bij varen. Als ik me niet vergis heeft die overigens sympathieke Waal (die vrij vlot Nederlands spreekt*) zijn residentie in Monaco en zal zijn genereus loon wel niet op een bank in België terecht komen, maar wie zeurt daar nu nog over?
   

  * Het is wel opmerkelijk, dat Waalse coureurs zelden problemen hebben om fatsoenlijk Nederlands te leren, terwijl andere sporters (zie maar Henin of de Borlee's) dat blijkbaar niet kunnen. Om nog te zwijgen over de politiekers.

  01-05-2011, 07:40 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (64 Stemmen)
  30-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Antwerpse kluwen
     Het rommelt nog geen klein beetje in de Antwerpse politiek. Bij de blauwen is Annick De Ridder opgestapt, nadat ook Ludo Van Campenhout al 'salut en de kost' gezegd had. Bij de roden is er het schisma van Eric De Bruyn die met zijn SP.a rood een eigen "Linke' wil beginnen, naar Duits model. LDD ligt in de touwen nu het baasje daar zijn hele Antwerpse meute in quarantaine heeft geplaatst. Het Vlaams Belang moet met lede ogen aanzien dat de slag om het Schoon Verdiep van volgend jaar waarschijnlijk een exclusiviteit zal worden tussen De Wever en 'de Patrick'. Alleen CD&V ontsnapt aan de malaise, voorlopig althans.
     Antwerpen is geen stad met een haven, maar een haven met een stad. De haven is het belangrijkste, niet alleen voor de stad trouwens maar voor de hele regio. Als de havenschepen, in casu Marc Van Peel, dan ook nog verkozen wordt tot de "Maritieme Man van het Jaar", dan lijkt dat niet niks. De Schelde werd verdiept, er is een begin gemaakt met de bouw van de Liefkenshoek spoortunnel, er komt een tweede sluis voor de Linkeroever. Half april voer het 366 meter lange containerschip MSC Emanuela, met een dieptegang van 15 meter, probleemloos de haven binnen. Hoera, hoera dus en CD&V hoopt daarmee volgend jaar groots te kunnen uitpakken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het zou echter ook wel eens een vergiftigd geschenk kunnen worden.
     Wat heb je immers aan al die verwezenlijkingen, als straks blijft dat de geloste goederen uit al die reuzenschepen de stad niet uit geraken?  Want de mobiliteit van de koekenstad staat nog altijd op rood alarm en het kan er alleen maar erger worden. Uit de nieuwe verkeersprognoses van het Vlaams verkeerscentrum blijkt nl dat men verplicht zal zijn het hele zgn Antwerpse masterplan volledig te moeten uitwerken, wil men enige kans maken om het verkeer rond Antwerpen mobiel te houden. Daarvoor zou de verzadiging op de Antwerpse Ring moeten dalen tot 90% (nu is dan 140% en vanaf 100% is er file). Van zodra er in Antwerpen iets speciaals te doen is - denk maar aan de recente happening van de 'Ten Miles' - kan men nu al de stad niet meer in of uit en ligt het hele doorgaande verkeer op apegapen.
     Wie er volgend jaar ook de Antwerpse verkiezingen zal winnen, zou er wel eens weinig plezier aan kunnen beleven. De Lange Wapper mag dan al zijn afgeschoten. De wraak van de kwelgeest blijft boven de stad hangen.

  30-04-2011, 08:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (84 Stemmen)
  29-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De transfers (vervolgverhaal)
     De transfers van Vlaanderen naar Wallonië zijn nog maar eens in de actualiteit gekomen, dit keer n.a.v. een studie  van Vives, een wetenschappelijk instituut van de KU Leuven. De oude, officiële Belgische berekeningen hebben het nog steeds over een bedrag van rond de zes miljard euro (cijfers van de Nationale Bank en we weten ondertussen wat die waard kunnen zijn) en gaan dan over het jaar 2007. Vives heeft voor datzelfde jaar een bedrag van 5,7 miljard, maar dan gaat het alleen om de geldstromen die lopen via de sociale zekerheid, de financieringswet van de deelstaten en via de gewone federale uitgaven. Daar houdt het, volgens Vives, echter niet mee op. Er is ook nog het verschil van de interestlasten. Vlaanderen betaalt nl meer sociale lasten en bijdragen en ontvangt minder uitkeringen, dotaties en federale uitgaven. Dat alles maakt, dat het bedrag van 5,7 miljard bijna verdubbeld wordt, volgens Vives tot 11 miljard, maar het kan ondertussen ook meer geworden zijn.
     Het verhaal van de 11 tot 12 miljard euro, die Vlaanderen elk jaar verspeelt, is niet nieuw. Het stond reeds vermeld in het manifest van de Warande uit 2005 en werd toen bekend gemaakt door de KBC, toch ook geen politieke instantie. Het verschil nu is, dat het wetenschappelijk bewezen wordt. 
     Om even te verduidelijken, wat zo'n bedrag, dat wij ELK JAAR weggeven, betekent: dat is meer dan het bedrag dat de HELE WERELD indertijd gegeven heeft voor de door de Tsunami getroffen gebieden, het DUBBELE van wat de USA elk jaar geven aan Israël en Egypte, percentsgewijs ook meer dan West-Duitsland na de val van de muur in de DDR investeerde. Zo'n bedrag zijn wij elk jaar kwijt en degenen die het krijgen hebben dan nog de lef ons regelmatig te beledigen omdat we niet sociaal genoeg zouden zijn.
     Tenslotte nog dit: VTM dat het bericht van Vives vermeldde in haar journaals, wist erbij te vertellen, dat het Leuvense instituut 'aanleunt bij de N-VA'. Wat heeft dat ermee te maken? Het gaat hier om naakte cijfers. Zo kan men straks evengoed zeggen dat 1+1 wel 2 is, maar dat het verteld is door een linkse of rechtse groepering. Alsof dat een verschil zou uitmaken...
   

  29-04-2011, 08:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (127 Stemmen)
  28-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gegijzeld door Electrabel
     Dat we in een ingewikkeld land leven, weten we al. Dat het hier zo ingewikkeld is, dat men zelfs op één miljard euro na niet kan berekenen wat een bedrijf aan winsten maakt, is eerder erg bedenkelijk. Toch is het dat wat er aan het gebeuren is met de controverse over de winsten van Electrabel, met name over het extra profijt dat dit bedrijf haalt uit zijn reeds jaren afgeschreven kerncentrales.
     De energieproductie is big business, zo 'big' dat een klein landje als België er feitelijk niets (meer) aan te zeggen heeft. Ook dat is de schuld van onze traditionele partijen, die indertijd, met de bereidwillige medewerking van Dehaene en Verhofstadt*, hebben toegelaten dat Electrabel verkocht werd aan het Frans Suez en hier sindsdien een quasi monopolie positie heeft verkregen. België heeft er geen vat meer op en kijkt ernaar, terwijl de beslissingen én de profijten uitgedeeld worden in Parijs (en het Ruhrgebied). Erger nog, om te vermijden dat we hier straks zonder stroom zouden kunnen komen te zitten, wordt de Nationale Bank ingeschakeld om te zorgen voor het schaamlapje. Dat terwijl we een eigen energie-regulator hebben, de Creg, die daarvoor speciaal in het leven werd geroepen maar wiens oordeel bij het scheiden van de markt niet meer mee schijnt te tellen.
     Resultaat van dat alles zal zijn, dat Electrabel straks wat meer belasting zal betalen en dat die meerkost zal worden doorberekend aan de verbruiker, in de eerste plaats aan de kleine verbruiker, want de grote spelers dreigen anders hier ook niet meer te zullen investeren. De Creg mag het rapport van de Nationale Bank dan al verticaal archiveren, de grote baas van de energie-regulator mag dan al dreigen met opstappen, het zal allemaal niet veel baten. Honoré Gepluimd mag er straks voor opdraaien, zoals trouwens gisteren ook bevestigd werd door Paul Dhoore, de nieuwe financiële expert bij VTM.

    
  * Toen Dehaene en later Verhofstadt indertijd moesten beslissen over het Electrabel-dossier, waren beiden nog in de running voor de topjob van de Europese Commissie en konden zij Parijs niet voor het hoofd stoten. Eens de Electrabel koehandel rond was, grepen beiden naast die job...

  28-04-2011, 07:33 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (68 Stemmen)
  27-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer houdt Leterme ermee op?
     Met bovenstaande titel bedoel ik niet wanneer hij zou ophouden met zijn regering van (uit)lopende zaken, maar wel met zijn gezeur t.o.v. Vlaanderen in het algemeen en de N-VA in het bijzonder. Gisteren was het weer zover. N.a.v. het feit dat het een jaar geleden was dat hij aan de koning (voor de zoveelste keer) zijn ontslag kwam aanbieden, spuide Leterme nog maar eens zijn gal tegenover de partij van De Wever. Daarbij vertelde hij, ook al voor de zoveelste keer, dat die partij het einde van België wil. Dat is wel te kort door de bocht. Op lange termijn wil de N-VA dat inderdaad wél (en niet alleen de N-VA), maar op korte termijn, zeker in de huidige onderhandelingsfase, wil die partij een einde aan 'dit' België en niet aan België tout court.
     Ex-Vlaming Leterme is de zoveelste die volledig door het Belgisch systeem gerecupereerd is. Zijn land is niet meer ons land en hij ziet de zaken dan ook alleen nog maar door een Belgische bril. Zelfs in zijn eigen partij is men het daar niet mee eens. In de eerste plaats Kris Peeters, die niet - zoals Leterme - uit ACV kringen komt, maar uit de werkgeversorganisatie, waar men wel degelijk beseft dat het zo met dit België niet verder kan. Dat werd zopas nog eens bevestigd door top-industrieel Julien De Wilde, ex-CEO van Bekaert en momenteel bestuursvoorzitter bij Agfa Gevaert en Nyrrstar. De man heeft het fameuze onderhoud met de groep van de vier francofone voorzitters meegemaakt in de Warande. Wat die de Vlaamse ondernemers daar verteld hebben, is ook voor hem praat voor de vaak. Volgens De Wilde hebben de francofonen helemaal geen plan B, willen ze alleen de zaken laten zoals ze nu zijn en de Vlamingen enkel blij maken met een dooie mus. Zolang er geen responsabilisering bij is, zal er in dit land niets veranderen en gaan we sowieso achteruit gaan, met of zonder vaste regering.
     Er zal meer nodig zijn dan een zgz 'charmeoffensief' om alsnog tot een communautair akkoord te komen.

  27-04-2011, 07:40 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (83 Stemmen)
  26-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De aprilse komkommertijd
     Vooreerst mijn verontschuldigingen  aan Lucky9. Ik had zijn reactie verkeerd geïnterpreteerd en zal voortaan wat zorgvuldiger moeten lezen. We zullen maar zeggen dat het aan het weer ligt, zeker? *
     Dat onwaarschijnlijke zomerse weer, in combinatie met de paasvakantie, maakt dat het net al komkommertijd lijkt. Weinig of geen nieuw nieuws. Dat zou deze week kunnen veranderen, mocht er enig resultaat geboekt worden bij de besprekingen van morgen, woensdag, tussen Beke, De Wever en Di Rupo. De kans, dat daar iets ernstigs uit de bus zal komen, wordt nu echter al op zo goed als nihil geschat. Rest dan nog de mogelijkheid Bart De Wever nog een kans te geven. Hijzelf heeft er al geregeld om gevraagd nog eens het initiatief te mogen nemen, maar heeft het tot nu toe niet meer gekregen. Als de francofonen immers Bart's nieuwe voorstellen zouden afwijzen, wat meer dan waarschijnlijk is, dan zitten ze zelf met de zwarte piet. Als ze Bart de kans niét geven, komt dat echter op hetzelfde neer. Het blijft, hoe dan ook, absurd dat de lijsttrekker van de grootste partij van het klant, die zelf vraagt het initiatief te mogen nemen, die kans niet krijgt terwijl een Di Rupo zijn nek niet (meer) durft uitsteken.
     Bij Open VLD zijn er steeds minder die er nog in geloven en die eieren voor hun geld kiezen. Nadat Sven Gatz al had aangekondigd dat hij het in september voor bekeken houdt en vanaf dan woordvoerder wordt van de Belgische brouwers, heeft nu ook Annick De Ridder besloten de Antwerpse politiek te ruilen voor een lucratief jobke bij de Katoennatie van Fernand Huts. Dat is de man van het zonnepaneelpark van 80 hectaren op de Antwerpse linkeroever, dat ervoor gezorgd heeft dat de Oost-Vlamingen voortaan de duurste elektriciteitstarieven van heel Vlaanderen mogen betalen.
     Kwatongen beweren, dat De Ridder opstapt uit ongenoegen met de plannen om Annemie Turtelboom lijsttrekker te maken in Antwerpen bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Die Turtelboom kwam oorspronkelijk uit CD&V, waar ze zich niet kon doorzetten. Lees: waar ze niet verkozen geraakte. Bij de verkiezingen van 2007 lukte dat haar bij Open VLD evenmin. Ze werd tenslotte toch staatssecretaris voor immigratie en asielbeleid, omdat toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, die pispaaljob kwijt wou. Toen diezelfde Dewael later ook zijn ministerpost afstond, viel Turtelboom verder omhoog. Van die Dewael horen we trouwens niet veel meer. De man die ooit Verhofstadt wou opvolgen als premier van België en daarvoor zijn post van minister-president van Vlaanderen opgaf, heeft sindsdien niet veel potten meer gebroken. Gelukkig heeft hij zijn lief nog.
     Enfin, deze week zou het weer omslaan en hopen we van de politiek hetzelfde.


  * Toen mijn tweede dochter haar plechtige communie deed op 28 april 1978, lag er sneeuw!

  26-04-2011, 10:04 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (60 Stemmen)
  25-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn blogwaardering
     Het is niet mijn gewoonte erop te reageren, maar deze keer wil ik toch een uitzondering maken voor de 'nul' reactie van die 'Lucky9' van gisteren op mijn artikel over de luie Waal. De man apprecieert blijkbaar niet wat ik schrijf en dat is zijn volste recht. We leven, God zij dank, nog altijd in een vrij land en dat betekent, dat elke hond met een hoed hier zijn mening kwijt kan. Waarom zou ik de mijne dan niet geven? Dat niet iedereen daarmee akkoord gaat, tant pis.
     Vroeger moest men daarvoor naar de krant schrijven en bestond steeds de kans dat uw brief niet gepubliceerd werd of, erger, dat hij slechts gedeeltelijk werd weergegeven, waardoor de betekenis van het verhaal dikwijls anders overkwam. Sinds de opkomst van het Internet is daaraan, gelukkig maar, een einde gekomen. Ik kan mijn frustraties nu kwijt en wel zoals ik zelf wil.
     Wat tenslotte die waardering betreft, ik apprecieer het dat mensen zoiets doen, maar daarvoor schrijf ik niet. Lucky9 mag mij gerust elke week een nul geven. Ik zal daar mijn slaap niet voor laten en mijn artikels ook niet. Ik schrijf sinds het voorjaar van 2005  en heb sinds begin februari 2006 elke dag een blog geschreven. Dit verhaal is nummer 2129 en ik hoop daar nog lang mee te kunnen doorgaan, waardering of geen waardering.
     Tenslotte nog dit. De gegevens uit mijn artikel over de luie Waal heb ik grotendeels gehaald uit bestaande artikels uit Vacature en De Standaard. De kritiek op wat zij de "hangmatcultuur" noemt, kwam trouwens van het VOKA, de overkoepelende organisatie van Vlaamse werkgevers en Kamers van koophandel en is te lezen in de laatste weekeind-editie van de krant, op bladzijde E5 (Mens & Economie).  Lucky9 doet er dan ook goed aan zowel De Standaard als VOKA eveneens een dikke nul te geven.
    En, vóór ik het weer vergeet, aan allen een Zalig Paasfeest!

  25-04-2011, 08:21 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (89 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!