NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Hoe moet het verder?
 • De schaduwpopulatie
 • Michel Light
 • Return to (De)sender *
 • Meer Groen = meer belastingen
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  11-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Duitse dilemma

   

   

     Als reactie op mijn blog van gisteren over de farce met de subsidies voor zonnepanelen, laat lezer Jos Erven weten dat, volgens Beurs.com van 31.07.2013, zowel Spanje als Duitsland de stekker uit de groene energie zouden hebben getrokken. Voor Spanje lijkt dat de logica zelf. In de situatie waarin dat land zich bevindt, kan het zich geen extra uitgaven meer veroorloven, zelfs al zouden die op de lange termijn opbrengen. Voor Duitsland betwijfel ik, of ze het daar echt zouden durven doen. In dat geval, denk ik, zouden de kranten er al bol over gestaan hebben en – zover ik het heb kunnen nagaan – is er daarover nog niets verschenen.

     In elk geval is de situatie op dat gebied in Duitsland dramatisch te noemen. Volgens de laatste beslissingen van de regering Merkel zouden daar tegen 2022 alle kerncentrales moeten gesloten zijn, centrales die op dit ogenblik nog zo’n 16% van de totale Duitse energie leveren. Tegen 2050 zou 80% van de energie in Duitsland uit vernieuwbare bronnen moeten komen. E.e.a. is het gevolg van een electorale paniekreactie na de ramp in Fukushima, die vooral gevoed wordt door het feit dat er in september in Duitsland verkiezingen zijn en Merkel de tegenstanders van kernenergie de wind uit de zeilen wil halen. Steekvlampolitiek, zeg maar. Ik denk dan ook niet, dat Merkel het zou wagen nu, één maand voor die verkiezingen, de stekker uit de groene energie te trekken. Electoraal gesproken zou dat politieke zelfmoord zijn.

     Hét probleem bij onze oosterburen is, dat de meeste alternatieve energie er momenteel opgewekt wordt in het noorden van het land, terwijl de meeste kerncentrales zich in het zuiden (Beieren en Baden-Württemberg) bevinden. Om hieraan te verhelpen zouden tegen 2022 liefst 4.000 km nieuwe verbindingslijnen moeten worden aangelegd. Dat programma heeft momenteel een achterstand van zeven jaar (daarvan zijn tot nu toe slechts 300 km verwezenlijkt). Een bijkomend probleem is dat alternatieve energie nog steeds niet kan worden opgeslagen. Zo moet Duitsland bij erg zonnig weer zijn overtollige stroom met verlies op het Europese net zetten en bij overtrokken weer vooral nog steeds rekenen op vervuilende bruinkoolcentrales, die er mede voor gezorgd hebben dat de CO2 uitstoot er eerder stijgt dan daalt.

     Hoe het verder moet, durft momenteel niemand zeggen. Iedereen wacht nl de uitslag af van de Duitse verkiezingen van volgende maand. Die verkiezingen zullen trouwens niet alleen van belang zijn voor Duitsland maar voor heel Europa in het algemeen en voor de E.U. in het bijzonder. Dat wordt een nieuw verhaal…

  11-08-2013, 08:26 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (26 Stemmen)
  10-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zonnepanelen farce

   

   

    

     Vorig jaar betaalde ik 1.461 euro voor mijn elektriciteitsverbruik. Dat kan veel lijken, maar daar is ook de verwarming bij inbegrepen*. Die 1.461 euro was al wel een paar honderd euro meer dan het jaar voordien en dit kwam door de extra lange winter (de jaarlijkse opmeting gebeurt in het voorjaar) én o.w.v. de  subsidies die werden uitbetaald aan de bezitters van zonnepanelen, waartoe ik niét behoor, maar waarvoor ik wel mee moet betalen. De mensen die wél zonnepanelen installeerden hebben hun subsidies ondertussen drastisch zien verminderen en mogen sinds een tijdje ook nog een netvergoeding betalen die voor een gemiddeld huis op zo’n 250 euro per jaar komt. Veel beloven en weinig geven…

     Als gevolg van de in dit land zoals gebruikelijk slecht gemaakte wetten, die daarom dan om de haverklap nog eens dienen te worden ‘aangepast’, is er nu een hele heisa omdat de grootste stroomleveranciers dit spelletje voorlopig nog steeds niet meespelen en er zelfs bij het gerecht een klacht ter zake loopt, waarbij de wettelijkheid van deze vergoeding wordt betwist. Men moet straks al een ingewijde erbij halen, om er nog aan uit te kunnen. En er is meer.

     Er blijken nu nl ook al clandestiene zonnepanelen te worden geïnstalleerd. Die worden niet aangegeven om zo al die extra belastingen te kunnen ontlopen. Dit is letterlijk met vuur spelen, want ze zijn ook niet gekeurd. Wie met een brand te maken krijgt (er zijn al brandjes geweest o.w.v. zonnepaneelproblemen), riskeert niet door verzekeringen gedekt te zijn en kan zelfs van het netwerk worden afgesloten en zo helemaal geen stroom meer te krijgen.

     Als het een troost mag wezen: dergelijke situaties komen niet alleen bij ons voor. Ook in Spanje heeft men voor het installeren van zonnepanelen rijkelijk met subsidies gesmeten toen men daar nog dacht dat de bomen tot in de hemel reikten en ze daarna afgebouwd toen de crisis had toegeslagen. Hetzelfde gebeurde in Duitsland waar men ook radicaal gekozen heeft voor groene stroom (‘Die Energiewende’, weet je wel) en waar de elektriciteitsrekening de laatste drie jaar met een kwart gestegen. Die ligt daar nu zo’n 40 tot 50% boven het Europees gemiddelde. De kosten en problemen die Europa’s grootste industriële economie heeft om over te schakelen op hernieuwbare energie zijn er zo enorm, dat heel wat zakenmensen vrezen voor de Duitse concurrentiekracht, voor eventuele black-outs en zelfs voor een instorting van de Duitse industrie.

     Ik heb het hier ooit al eens geschreven: aan die groene stroom gaan wij ons nog blauw betalen. Als Duitsland het voorbeeld blijft, dan zijn we goed onderweg…

   

  * Mijn huis heeft isolatie in vloeren, muren en dak, dubbel glas en slagvensters, geen ramen of deuren aan de noordkant, grote aan de zuidkant en vensters die maar aan één kant opengaan, zodat het warmteverlies door spleten miniem is.

  10-08-2013, 09:32 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  09-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het risico Leterme

   

     De persslaven die in deze komkommertijd de kranten moeten trachten vol te blijven schrijven, hebben dit jaar wel stof genoeg n.a.v. de aanloop naar de moeder aller verkiezingen van 2014. Volgens hen wordt er nu al in alle partijen gewikt en gewogen, met de ellebogen gewerkt en nog van dat moois. Zo weten we al dat ‘Deckerken’ op e.o.a. manier toch zal blijven meedoen (hijzelf zit gebeiteld in West-Vlaanderen en voor de rest is het ‘redden wie zich kan’). De N-VA wordt verweten geen vrouwelijke lijsttrekkers te hebben en de SP.a niet genoeg mannen (in Antwerpen althans). Van De Gucht* weten we al dat hij denkt in de nationale politiek terug te komen door het nationalisme in het algemeen en de N-VA in het bijzonder te demoniseren. En bij CD&V hebben ze ondertussen ontdekt dat ze Europees minstens twee zetels zullen verliezen t.o.v. vorige keer, waardoor enkele kandidaat gebuisden zich nu ook op de binnenlandse lijsten zullen trachten te wurmen. Opmerkelijk is wel dat er bij die laatste partij nog altijd mensen zijn die hopen op een terugkeer van Leterme. Wonen die op een andere planeet of waren die de laatste jaren elders?

     Leterme zal nooit meer het stemmenkanon worden dat hij ooit geweest is. Zelfs in zijn eigen West-Vlaanderen wordt hij electoraal voorbijgestoken door stresskonijn Crevits. Op welke CD&V-lijst hij ook zal kandideren, ‘riskeert’ de man dan nl wel verkozen te worden, maar zal hij meer dan waarschijnlijk zichzelf tegenkomen na het eventueel zoveelste drama bij de Dexia restbank, dat er zeker zal aankomen. Hoe men het ook draait of keert, hijzelf en Didier Reynders zijn de twee hoofdschuldigen van deze affaire, die het land al miljarden euro’s heeft gekost, waar de eerste helft van dit jaar alweer een klein miljard is bijgekomen en waarvan niemand met benadering kan zeggen wat er nog boven de hoofden van de Belgische belastingbetalers zal komen te hangen. Reynders en Leterme, die ooit verklaarden dat er met Dexia nog geld te verdienen viel, hebben zich toen laten rollen door de Fransen en het land voor miljarden euro’s garant laten staan voor allerlei buitenlandse activiteiten, die voor meer dan 95% niets met België te maken hadden. Reynders kunnen wij als Vlamingen niet wegstemmen, Leterme wel.

   

   

   

   

   * In mijn blog van 6 dezer over De Gucht i.v.m. zijn wild om zich heen slaan, ben ik nog enkele van zijn ‘prestaties’ vergeten. Denk maar aan zijn rel met Kabila Jr, zijn belediging aan het adres van toenmalig Nederlands premier Jan Pieter Balkenende, zijn ‘mestkevers’ uitspraak over de Vlaams Blokkers, zijn uitlatingen over de invloed van de joodse lobby in de U.S.A. In de Britse Financial Times schijnt er een overzicht verschenen te zijn met de kemels van de vleesgeworden arrogantie van Berlare. Voor zover dat nog nodig was, zal dat voor De Gucht de deur wel helemaal hebben dichtgedaan i.v.m. een langer verblijf als E.U. -commissaris.

   

  09-08-2013, 09:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (38 Stemmen)
  08-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het B-H/V spook spookt verder

   

     Al van bij het tot stand komen van de splitsing van het gerechtelijk arrondissement B-H/V was het duidelijk dat de oplossing ervoor in het zgz ‘Vlinderakkoord’ een draak was. Om echter deze voor de Vlamingen nog maar eens slechte zaak goed te kunnen praten, was er beloofd dat er een werklastmeting zou komen. Welnu, die is er nu, uitgevoerd door KPMG op vraag van Turtelboom en die vertelt exact hetzelfde van wat de balie van Vlaamse advocaten en de V-partijen al gesteld hadden, nl dat de verdeelsleutel Franstaligen-Nederlandstaligen onevenwichtig is en blijft. Iets wat ik trouwens in deze rubriek ook al enkele keren heb aangehaald. Men gaat van een 60/40 verdeling naar 80/20, terwijl, volgens de meting door KPMG het 66/34 zou moeten zijn, wat dichter bij de vroegere 60/40 ligt dan bij de huidige 80/20.

     Ondertussen is het onheil echter reeds geschied, heeft men al 276 extra Franstaligen benoemd en 221 Nederlandstaligen ‘in uitdoving’ gezet, met als resultaat dat de wachtlijsten op de Nederlandstalige rol, die al lang waren, nog langer zullen worden, waardoor o.m. verjaringen er eens te meer voor zullen zorgen dat bepaalde criminele zaken nooit bestraft zullen worden. Zelfs op de Franstalige rol zal het geen echte verbetering brengen, dit volgens het principe dat teveel koks het eten bederft.

     Er zou in heel deze onverkwikkelijke zaak één lichtpuntje kunnen zijn. In de wet staat nl dat een werklastmeting het kader moet bepalen. Dat is nu gebeurd maar vindt geen gratie bij de francofonen, terwijl het hele akkoord feitelijk opnieuw onderhandeld zou moeten worden. Wedden dat dit niet zal gebeuren? De tandem Wathelet-Verherstraeten zal hoogstens een zoveelste knip- en plakoperatie uitvoeren, waarbij men in het beste geval een aantal Nederlandstalige magistraten zal laten verder werken, terwijl aan de benoeming van het overaanbod aan nieuwe Franstalige magistraten niet zal geraakt worden. Het klassieke verhaal van een Belgische wet die altijd moet worden nageleefd door de Vlamingen, maar door de francofonen alleen maar als ze in hun kraam past.
     Daarmee blijft het B-H/V spook echter verder rondwaren,  tot ergernis van wie het met dit land nog enigszins eens is.

  08-08-2013, 08:36 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  07-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Knoeien op zijn Vlaams

   

   

     Na de onwaarschijnlijke knoeiboel die tenslotte de Oosterweelverbinding in Antwerpen geworden is, weet momenteel niemand met zekerheid hoe en wanneer dat gaat aflopen. De laatste aflevering in deze comedia dell’arte is een spelletje zwartepieten geworden tussen de Vlaamse deelregering en de Europese instanties, waarbij het hoofdthema niet meer de aanleg van de verbinding is, maar wel wie de schadevergoeding(en) gaat betalen als de werken aan de nu geplande tunnel (i.pl.v. de brug) aan een andere aannemer zouden worden toegekend.

     Alsof dat nog niet erg genoeg is, dreigt er een tweede scenario van hetzelfde type. De uitbreiding van de haven zou nl de nucleaire veiligheid rond Doel in gevaar brengen, omdat de nieuwe afbakening, door de Vlaamse regering goedgekeurd in april, geen rekening (meer) zou houden met een tweede toegangsweg tot de kerncentrale én een veiligheidszone van een kleine twee kilometer rond de nucleaire installaties niet gerespecteerd zou worden. De klacht omtrent de nieuwe zaak gaat deze keer eens niet uit van e.o.a. buurtcomité of stRaten-generaal en is ook niet het gevolg van een scheefgetrokken referendum zoals dat met de Lange Wapperbrug gebeurd is. De huidige klagers heten  Electrabel, de uitbater van de Doelse kerncentrale én het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), die met hun klachten naar de Raad van State zijn getrokken.

     Knappe gasten daar in die Vlaamse instellingen die dat allemaal zouden moeten uitrekenen en op papier zetten. Daar het ene met het andere te maken heeft – het heeft geen zin de haven uit te breiden als het verkeer in en rond de stad steeds meer vast komt te zitten – zitten ze daar in Antwerpen  met een Gordiaanse knoop, die ze deze keer eens niet in de schoenen van de N-VA kunnen schuiven. Feitelijk heeft het geen zin de haven uit te breiden zolang er geen zicht is op de ontsluiting van het doorgaand verkeer. Wie wil er straks nog goederen lossen in een haven, als die goederen daar niet (meer) over de weg uit geraken?

     Vanuit Vlaamse regeringskringen wordt nu gezegd, dat er feitelijk nog niets beslist is en er ook nog niets op papier zou staan. Het project is echter al wél goedgekeurd. Probeer er maar wijs uit te worden. Het excuus dat de FANC een federale instelling is die zich met regionale toestanden bemoeit, is ook geen uitleg. Dat is, jammer genoeg, een typisch Belgische situatie. Alhoewel het beter zou zijn dat bepaalde zaken op eenzelfde bestuursniveau bedisseld zouden worden, mogen we in dit geval blij zijn dat er überhaupt een nucleaire waakhond is. Het is zo al erg genoeg in dit landje.

     ‘Wij zullen moeten bewijzen, dat wat wij zelf doen, beter doen’, zei wijlen Gaston Geens, de eerste Vlaams-regionale premier. De man moet zich al meerdere keren hebben omgedraaid in zijn graf.

   

  07-08-2013, 09:09 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  06-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De volgende klucht De Gucht

   

   

     In mijn blog van vorige week woensdag (‘Drie tinten paars’) had ik nog geschreven dat het drummen zou worden bij Open VLD voor de eerste (en misschien enige) plaats op de Europese lijst. Normaal zou die Verhofstadt te beurt vallen, maar door het succes van De Gucht als eurocommissaris in China (i.v.m. de zonnepanelen), dacht ik dat die wel eens de grote concurrent zou worden voor het genie uit Gent en Umbrië. Dat schijnt niet te kloppen. Een Europese commissarispost blijkt nl nogal wat geld te kosten dat moet worden opgehoest door kandidaat én partij. In tegenstelling tot de vorige verkiezing stelt de Open VLD momenteel echter niet veel meer voor. Ze mag al blij zijn straks nog 10% van de stemmen te halen, waardoor de villabezitter uit Toscane het weer in de Belgische politiek zal moeten gaan zoeken. Dat is dan ook de voornaamste reden, denk ik, waarom De Gucht weer woest om zich heen begint te slaan en met modder te smijten naar de N-VA, wat voor hem blijkbaar de goedkoopste manier is om zijn electorale campagne te kunnen opstarten. N-VA bashing doet het nog steeds in onze linkse media.

     Het is niet de eerste keer dat De Gucht in opspraak komt in zijn eigen, weinig orthodoxe stijl. Denk maar aan de tijd van de stemwet voor vreemdelingen, aan de affaire met de Fortis aandelen, aan de ruzie met de fiscus (over die villa in Toscane). De Gucht gaat ervan uit dat hij, en desnoods hij alleen, altijd gelijk heeft. Nu sleurt hij er ook zoontje Jean-Jacques bij (welke Vlaming geeft zijn zoon zo’n naam?), omhoog gevallen tot senator, vooral bekend als voortrekker in het euthanasiedebat voor kinderen, iets waarmee – met alle begrip voor eventuele betrokkenen – volgens mij geen stemmen te halen zijn. De Gucht Jr was ook lijsttrekker voor de Open VLD in Aalst, waar zijn partij in de gemeentelijke verkiezingen afging als een gieter en het burgemeesterschap moest laten aan, oh gruwel, de N-VA. We krijgen nu dus een afrekening van het geslacht De Gucht niet alleen met de N-VA, die met de liberale kiezers gaat lopen, maar ook met een deel van zijn eigen liberale achterban, voorzitster Gwendolyn Rutten inbegrepen, die wil uitgaan van de eigen sterkte van de partij en niet van het demoniseren van de tegenstander, wat die alleen maar versterkt. De reactie van Bart De Wever - vanuit Venetië, nota bene (de ‘World Outgames’ kunnen hem gestolen worden*) – loog er niet om: ‘Dit raakt mijn koude kleren niet’!

   

  In de marge van bovenstaande nog dit:

  -          Ook schrijver Tom Lanoye denkt zijn duit in het zakje te moeten doen in de demonisering van de N-VA. De man die zichzelf ziet als de opvolger van Hugo Claus – voor wat diens reputatie ook waard was, zijn begeerde Nobelprijs is er nooit gekomen – vindt, dat het imago van Antwerpen een flinke deuk zal krijgen als de N-VA het in de koekenstad voor het zeggen zal blijven hebben. Daar zullen ze in de haven zeker wakker van liggen!

  -          Dat zo’n electoraal interview als dat van de De Gucht’s in de Morgen verschijnt, is geen verrassing. Het omgekeerde zou dat wel zijn. Dat echter ook een financieel-economisch blad als De Tijd zoiets publiceert, is meer dan bedenkelijk. Vindt men daar misschien dat ze lezers teveel hebben, Knack achterna?

   

  * Dat de verenigde linkse Antwerpse oppositie daar nog niet tegen geprotesteerd heeft! Allemaal met vakantie, zeker?

   

  06-08-2013, 08:35 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  05-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ho, Ho, Homans

   

     Vreemdelingen die in Antwerpen arriveren met de intentie er te werken, moeten er nu gemiddeld twee en een halve maand wachten op hun toelatingspapieren. La Homans, N-VA schepen van de stad en voorzitter van het OCMW, wil die termijn terugbrengen op enkele dagen, wél alleen voor wie kan bewijzen dat hij in de koekenstad komt om te werken. Dat systeem blijkt al te bestaan in enkele van onze buurlanden, waarom hier dan niet?  Wel hier kan zoiets niet zomaar, omdat we nu eenmaal in een apenland (dixit Marc Eyskens) leven.

     De oppositie, Groen en PvdA op kop, steigeren, omdat ze vindt dat met dit snelloket (in politieke jargon ‘speedy pass’) de wachtrijen voor de ‘minder gegoeden’ alleen maar zullen toenemen. Alsof men in Antwerpen zit te wachten op nóg meer van die geïmporteerde armoede waaraan de stad al zo ‘rijk’ is. M.a.w. Groen en uiterst links nemen het op voor de nieuw gearriveerden die niét werken, waarvan de meerderheid hier alleen maar komt aangespoeld om te profiteren van onze sociale zekerheid.

     Het is trouwens opmerkelijk, dat deze keer SP.a fractieleidster Yasmine Kerbache eerder genuanceerd reageert. Zou die eindelijk hebben opgemerkt dat het plaatselijk oppositie spelen o.w.v. alleen maar de oppositie zo stilaan begint te vloeken met de teneur die ze zelf moet aanhouden bij besprekingen op het federale vlak? Denk maar aan die over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, waar ze wél haar steentje toe bijdroeg tot een soort oplossing.

     Groene geïmporteerde spraakwaterval Almaci en crypto communist Mertens gaan de zaak nu aankaarten bij provinciegouverneuske Berx, om van haar gedaan te krijgen de snelloketregel af te schaffen, zoals dat vroeger al gebeurd was, toen la Homans de inschrijvingskosten voor vreemdelingen wou verhogen tot 250 euro. Deze keer is er echter geen sprake van een flagrante schending van Europese wet noch van de grondwet en zou de maatregel zelfs voor grondwetspecialisten geen juridisch probleem vormen.

     Ik heb zo de indruk dat tante Homans zich daar in Antwerpen rot amuseert. Hoe zou je zelf zijn als je keer op keer kunt scoren en de oppositie de gordijnen in kunt jagen met voorstellen die de eigen bevolking alleen maar kan goed vinden? Al bij al haalde ze vorig jaar in de koekenstad meer dan 5.000 voorkeurstemmen en dat aantal zal eerder groeien als ze de ingeslagen weg blijft bewandelen.

   

   

   

  05-08-2013, 08:51 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!