NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Onze stroomvoorziening (vervolgverhaal)
 • It's the immigration stupid!
 • Bpost lastpost
 • 'Betrouwbaar nieuws'
 • Vlaamse Beweging komt uit WO I
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  22-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitstel, geen afstel

   

   

   

     Di Rupo mag dan (weer) wel uitbazuinen dat de nieuwe bankenwet de belangrijkste hervorming in de bankenwetgeving van de laatste twintig jaar is, als dat klopt zegt dat alleen maar hoe triestig het met onze wetten gesteld is, iets dat we ondertussen allemaal weten. De socialisten hebben nog maar eens grotendeels hun zin gekregen in de splitsing van spaar- en investeringsbanken, maar dit gaat ten koste van de banken naar Belgisch recht (in de eerste plaats de Vlaamse KBC), terwijl banken naar buitenlands recht daarvan geen last zullen hebben en bovenop nu ook de fiscale vrijstelling tot 1.880 euro krijgen op hun spaarrekeningen, een eis van Europa.

     De hervorming van het spaarboekje is officieel afgevoerd, in werkelijkheid uitgesteld. Open VLD verkoopt dit als een overwinning (Crootje spreekt ook al als Leterme en heeft het nu ook steeds over ‘de mensen’). De reden waarom het niet is doorgegaan heeft gewoon te maken met het feit dat de verkiezingscampagne op gang is geschoten en dat het in dit geval in de eerste plaats om de perceptie gaat. Wat men bij Open VLD vergeet, is dat door de zaken te laten zoals ze zijn, er ook geen vrijstelling komt op obligaties, aandelen en kasbons, wat goed zou geweest zijn voor onze economie en die in de eerste plaats aangekocht worden door beleggers, niet zelden met een VLD-profiel. Het risico is dan ook groot dat nog meer liberalen ‘salut en de kost’ zullen zeggen aan de De Croo’s van deze regio (de ouwe zat tijdens de debatten heel de tijd te grijnslachen), temeer daar men weet dat de kans dat die hervorming er toch komt – maar dan na de verkiezingen – zeer groot blijft. Minister Geens gaf dat gisteravond trouwens al toe in het journaal, toen hij zei dat van uitstel geen afstel hoeft te komen. Wordt dus vervolgd na de verkiezingen, wanneer men geen stemmen meer dreigt te verliezen.

     De grote verliezer in dit zgz federaal najaarsoffensief blijft toch CD&V. De partij had al moeten inbinden i.v.m. de btw-vermindering op de elektriciteit en verloor het euthanasiedebat door een wisselmeerderheid. Nu mag Geens zijn plannen ook weer opbergen. Toen Beke dreigde voor de hervorming van de alcoholwet, waarbij alleen Open VLD dwars lag, ook een wisselmeerderheid te gaan zoeken, noemde la Rutten dat ‘kinderachtig’. Wat de anderen doen is bij haar kinderachtig, wat zij doet – krak hetzelfde – is dat niet. Doet me denken aan een verre kennis die risico’s door anderen genomen steeds ‘gewaagd’ vond, maar die van hemzelf daarentegen ‘gedurfd’…

     ‘Is maar hoe men het bekijkt.

   

  22-12-2013, 08:56 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  21-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Smet & breakfast

   

     De meeste zinnige uitspraak van de week komt, volgens mij, van Guy Peeters, voorzitter van de socialistische ziekenfondsen. Die stelt nl dat zijn partijgenoot en Vlaams minister van o.m. Onderwijs, Pascal Smet, zich beter bij de volgende verkiezingen niet meer kandidaat zou stellen. Als statement kan dat tellen, maar Peeters heeft overschot van gelijk. Smetje had nl zelf verklaard dat de komende legislatuur zijn laatste zou zijn, want dat hij zinnens is daarna met zijn partner naar Brazilië te trekken om daar een bed & breakfast te gaan openen. Iemand die met dergelijke plannen rondloopt kan inderdaad bezwaarlijk nog gemotiveerd een volgende ambtstermijn beginnen. Regeren is vooruitzien en dat is bij Smetje niet meer Vlaanderen, maar Brazilië.

     Een eerste vraag is trouwens of Smet überhaupt nog een tweede kans zou krijgen in 2014. Dat hij in de Vlaamse regering een ministerpost heeft weten te versieren, was het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Hij zat daarvoor nl al in de Brusselse regering, maar werd daar uit gedropt toen de nieuwe Brusselse bestuursploeg Groen verkoos boven SP.a. Nu moest men bij de vorming van de nieuwe Vlaamse regering, zoals afgesproken, iemand hebben die uit Brussel kwam. Dat werd Smetje, die de voorkeur kreeg boven toen nieuwe socialist Bertje Anciaux, wiens kuren men in Vlaanderen zo stilaan beu was. Dat het tenslotte Onderwijs werd, had Smetje te danken aan het feit dat zijn partij Frankie Vandenbroucke bij het huisvuil had gezet. Gewoon omhoog gevallen bij gebrek aan gewicht, zoals men dat pleegt te zeggen.

     Een tweede vraag is of Smetje’s partij, de SP.a dus, er nog in zal slagen bij de volgende Vlaamse bestuursploeg te geraken. De partij spreekt niet meer aan, hun congres was een afknapper en voorzitter Tobback Jr krijgt zelfs openlijke kritiek van Rudy De Leeuw, tot nader order nog altijd ABVV-voorzitter en notionele intrestaftrekker (die trouwens niet eens naar dat congres was geweest). Als de partij niet meer kan bereiken dan de schamele 13% die ze nu heeft, zie ik niet in welke partij hen nog zal nodig hebben (buiten de PS uiteraard, maar dat is dan federaal). De SP.a verdedigt nog enkel eigen belangen, geen Vlaamse.

     Smetje kan volgend jaar best meteen naar Brazilië vertrekken. Eerst daar de voetbal gaan zien en daarna met volle goesting zijn B&B opstarten. Er zijn minder leuke dingen in het leven!

  ---

     En nu we het toch over mogelijke vertrekkers hebben: Michel Vandenbosch zat niét in de Gaia raket, die ze zopas hebben afgeschoten, hoe graag sommigen dat misschien ook zouden gewenst hebben. Die raket heeft toevallig dezelfde naam als de dierenrechten organisatie, maar is een initiatief van de Europese ruimtevaartorganisatie en gaat één miljard sterren driedimensionaal in kaart brengen. Dat lijkt veel, maar is slechts één procent van alle sterren van onze Melkweg, die zelf slechts één van de miljarden melkwegen in het heelal is. Om even bij stil te staan en heel bescheiden te blijven!

   

   

  21-12-2013, 08:27 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  20-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Electrawindse opwinding

   

   

     Electrawinds blijft een opwindend verhaal. Haar faillissement is al enkele keren aangekondigd, maar telkens uitgesteld omdat er steeds weer iets anders gebeurde, waardoor er op extra uitstel kon gerekend worden. Ik heb daarover ergens eens geschreven dat ze in Oostende misschien rekenen op een deus-ex-macchina, maar het zou straks nog kunnen waar zijn ook. Na een reddingsvoorstel vanwege een soort tijdelijke vereniging die zich Fortino noemt en bestaat uit de Gimv – die reeds aandeelhouder is in Electrawinds – en ex-topman van Telenet Duco Sikinghe, komt er nu een tweede zgz ‘witte ridder’ op het toneel in de persoon van Tecteo, een Waalse intercommunale die zowat van alles doet en die met 50 miljoen euro wil ter hulp snellen. Die was onlangs ook al in het nieuws gekomen toen ze de kranten van L’Avenir – de Franstalige tegenhanger van De Tijd – overnam van de uitgeverij Corelio, eigenaar van De Standaard groep die zelf zopas haar concurrent Concentra (met o.m. de Gazet Van Antwerpen) overnam, maar waartegen een protest is gekomen van die andere concurrent, die De Persgroep heet (Het Laatste Nieuws en De Morgen). Mocht je niet meer kunnen volgen, neem ik je dat niet kwalijk, want zelfs daar houdt het niet mee op.

     Het kroonjuweel van Electrawinds is nl de biostoomcentrale in Oostende, zowat de enige bedrijfsunit van Electrawinds die momenteel winstgevend is. Voor die centrale was er al een kandidaat koper, nl de Limburgse groene-stroomproducent Bionerga, waardoor Electrawinds wel een kleine 40 miljoen euro in kas zou krijgen, maar in feite grotendeels wordt uitgekleed, omdat de rest van de zaak helemaal niet rendabel is en alsnog over de kop dreigt te gaan. De verkoop aan Bionerga was eerst afgewezen, maar dat verkoopverbod is nu door de handelsrechtbank van Oostende ongedaan gemaakt.

     Het is nu uitkijken hoe dat daar in Oostende verder gaat aflopen. Als nl die verkoop toch doorgaat en de rest zo goed als waardeloos wordt, verliest de Gimv – nota bene een beursgenoteerde investeringsmaatschappij waarvan de Vlaamse overheid de grootste aandeelhouder is – enkele tientallen miljoenen euro en dat laatste zal dan ook gelden voor alle andere overheidsfondsen, die in totaal al zo’n 160 miljoen euro in Electrawinds hebben gestoken. Vergeten we trouwens niet dat Tecteo ook al een overheidsvehikel is, dat werkt met geld van de Waalse belastingbetaler. Ik zie niet in of dat Tecteo ook nog geld zal investeren als de biostoomcentrale weg zou zijn. Dit is geen en/en verhaal, zoals men ons gisteravond op het VRT-journaal trachtte wijs te maken.

     Tenslotte zijn er nog de centen van de ± 4.000 spaarders bij Groenkracht, waar blijkbaar zo goed als geen onderpand voor is, maar waar Electrawinds ook geld van geleend heeft. Allemaal mede dank zij de bereidwillige medewerking van de keizer van Oostende… Het blijft trouwens opmerkelijk dat het Waalse Tecteo een intercommunale is die grotendeels in handen is van PS-figuren, met op kop een zekere Moreau, die beschouwd wordt als de politieke erfgenaam van wijlen 'papá Daerden', terwijl Electrawinds ook al eens gedepanneerd werd via een vennootschap waar kameraad Termont het voor het zeggen heeft. Allemaal dus met andermans geld waarbij de Franse slogan 'Les affairs, c'est l'argent des autres' alle eer wordt aangedaan.

   

   

  20-12-2013, 08:38 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  19-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rommelpolitiek

   

   

   

     We kunnen rustig stellen dat de politiek in dit landje al volledig in de verkiezingscampagne modus zit en het rommelt nog geen klein beetje, met CD&V in een hoofdrol. Eerst werd de partij bij de bok gezet in het euthanasiedebat, dan ging diezelfde CD&V dwars liggen voor de BTW-vermindering op de elektriciteit. Daarna kreeg minister Geens (CD&V) de SP.a over zich in de bankenkwestie, meer bepaald de splitsing tussen spaarbank en investeringsbank en tegelijkertijd ook de Open VLD over het spaarboekje. Tussendoor kreeg Crembo in de commissie voor Defensie de wind van voor van zowel roden als van blauwen in zijn pleidooi voor nieuwe gevechtsvliegtuigen. Allemaal discussies tussen de Vlaamse partijen uit de federale regering onderling. Op nationaal vlak geraakt het eenheidsstatuut niet ingevuld, is het nog afwachten of het met de bankenwet iets wordt en blijkt het concurrentiepact een lachertje te zijn.

     Daarmee houdt het trouwens niet op. Er werd geen akkoord bereikt over het zgz ‘Alcoholplan’ van tante Laurette, noch over het klimaatbeleid. De discussie over dat laatste zit vast omdat Vlaanderen, terecht, weigert bij te dragen als de andere entiteiten dat niet doen. Altijd hetzelfde communautaire liedje, waarbij Demotje niet elke keer opnieuw kan komen vertellen dat Wallonië het niet doet omdat het geen geld meer heeft. Wat doen die dan met de miljarden die ze elk jaar via de transfers van Vlaanderen cadeau krijgen? Uitgeven aan de 15% teveel aan ambtenaren die ze hebben t.o.v. datzelfde Vlaanderen (én t.o.v. Europa)? Toevallig heb ik deze week op het RTL-journaal nog horen vertellen dat de TEC viermaal meer ‘niet direct productieven’ (lees: ‘kaderleden’) heeft dan de Vlaamse tegenhanger, De Lijn en dat zonder dat het ook maar ergens beter zou werken. In het onderwijs is het verschil ook iets van die grootte en dat zal in de andere Waalse overheidsinstanties niet veel anders zijn.

     Er is maar één oplossing om aan dit schaamteloos profitariaat een einde te maken en dat is: dit land splitsen. Daarom ook worden de volgende verkiezingen zo cruciaal en kunnen we onze mensen niet genoeg waarschuwen niet (meer) te stemmen voor partijen die de klok willen terug draaien en zelfs niet voor die een status quo nastreven. We hebben het nog steeds vrij goed in dit land, maar om dat zo te houden volstaat het niet zelfvoldaan alles te ondergaan wat op federaal vlak beslist wordt. Het zou wel eens een bitter ontwaken kunnen worden.

   

  19-12-2013, 08:44 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (38 Stemmen)
  18-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blue Xmas

   

   

   

     Het zal een lange week worden voor de politiek in dit landje. Voor de bankenkwestie is de discussie verschoven naar vrijdagavond, na de Europese top. Daarmee krijgt Open VLD nog wat respijt om te verzinnen hoe ze de volgende knieval t.o.v. links zal moeten goedpraten. Eerst slikte de partij al de extra taks op de bedrijfswagens, dan de zgz ‘rijkentaks’ (de verhoging op de roerende voorheffing), daarna de liquidatiebonus en nu zal ze meer dan waarschijnlijk moeten aanvaarden dat de spaarboekjes toch in het gedrang zullen komen. Door het nieuwe voorstel van ‘professor’ Geens kan de partij wel haar gezicht redden. Men moet alleen nog op het jaarlijkse belastingformulier verklaren geen spaargelden te hebben die in totaal een intrest van meer dan 1.880 euro zouden opleveren. Op die manier zou de eigenaar van het spaarboekje ‘incognito’ blijven voor de fiscus. Voor de liberalen betekent het, dat men zich weer niet opnieuw zal moeten excuseren om aan zoveelste pestbelasting te hebben meegewerkt. Dwars blijven liggen is geen optie meer, daar de partij straks nog de rekening van haar achterban gepresenteerd dreigt te krijgen als die de door Geens beloofde vrijstelling moet missen voor de kasbons, aandelen en obligaties. Van de euforie van het laatste blauwe congres blijft niet veel over.

     Het zgz concurrentiepact is ook definitief goedgekeurd. Ook in deze zaak valt weinig eer te halen voor de meerderheidspartijen. Samen te vatten in: ‘te laat en te weinig’. Hoe fraai het allemaal ook klinkt, de steunmaatregelen van Di Rupo doen de loonkloof met de buurlanden hoogstens 2% dalen, daar waar ze minstens 10% bedraagt (volgens VOKA zelfs 16%). Om toch een beetje Kris Peeters’ gezicht te redden (hij was het die vooral aandrong op dit pact tussen de gewesten) heeft Vlaanderen nu besloten zelf 160 miljoen extra bij te dragen, waarvan 125 voor lastenverlagingen voor bedrijven maar dan pas vanaf de tweede helft van volgend jaar. Opmerkelijk is dat Brussel en Wallonië in deze helemaal niets extra doen, waarbij Demotje zo eerlijk was te zeggen dat zijn regio dat geld gewoon niet heeft.

     Recentelijk werd nog uitgebazuind dat de uitzendbureaus steeds meer mensen aan het werk zetten en dat dat een teken kon zijn van de economische heropleving. Dat blijkt niet te kloppen. De belangrijkste reden waarom bedrijven nu liever uitzendkrachten aannemen dan nieuwe vaste medewerkers is, omdat het beruchte eenheidsstatuut arbeiders/bedienden, waarover al zoveel te doen is geweest en dat reeds begin juli werd goedgekeurd, nog steeds niet in kannen en kruiken is. Met name over de verschillen in ontslagen geraakt men het niet eens en zijn er ook nog steeds disputen aan de gang over het gewaarborgd loon, over het vakantiegeld en het aanvullend pensioen. Normaal had alles vóór het einde van dit jaar geregeld moeten zijn. Niet, dus.

     Van Di Rupo’s goed nieuws show blijft niet veel over. Het wordt voor de federale regering een Kerstmis in mineur, ‘a blue Christmas’, zoals ze dat in het Engels noemen, waarbij ‘blue’ niets met de kleur te maken heeft.

   

   

  18-12-2013, 09:27 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  17-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.G(een)s tegen allen

   

   

   

   

     Het laatste woord over het voorstel van Koen Geens i.v.m. het spaarboekje is nog niet gevallen. Donderdag komt het kernkabinet weer bijeen om te proberen er iets aan te doen, maar het lijkt wel één tegen allen, iets wat we van een CD&V’er al lang niet meer gewend zijn. De voornaamste reden daarvoor zal wel zijn dat Geens geen echte politicus is en inderdaad (soms) zegt wat hij denkt en denkt wat hij zegt. Een groot verschil met zijn nieuwe collega’s die nog altijd handelen in de zin van ‘veel beloven en weinig geven’. De meesten geven trouwens nu al aan dat het een zaak zou kunnen worden voor de volgende federale regering. Feit is dat dit dan gewoon kan geklasseerd worden als woordbeuk met voorbedachten rade. Open VLD, maar ook Reynders en Milquet, zeggen nu dat er aan het spaarboekje niet mag geraakt worden, gaan daarmee straks naar de verkiezingen, terwijl ze anderzijds zeggen, dat ze het later wél eens zouden kunnen doen. Dat het nu niet mag heeft niets te maken met de zaak zelf, wel met de verkiezingen. Pure volksverlakkerij.

     Geens voelt zich trouwens gesterkt door het feit dat zijn idee oorspronkelijk komt van de Nationale Bank, dat het IMF er achter staat en zelfs het Europees Hof van Justitie. Dat laatste heeft uitdrukkelijk gesteld, dat de voorkeursbehandeling van het Belgische spaarboekje in strijd is met het EU-recht, omdat het alleen maar geldt voor intresten op spaarboekjes bij Belgische banken.

     Kortom, het wordt afwachten wat er donderdag eventueel nog zal beslist worden, maar het ziet er niet naar uit dat er dit jaar nog beslissingen ter zake zullen genomen worden, waarbij de ‘implementatie’ van de zesde staatshervorming nog meer vertraging zal oplopen Dat geldt trouwens niet alleen voor de affaire met de spaarboekjes, maar ook voor het luik over het volledig splitsen van de banken in spaar- en investeringsbanken en het eveneens volledig terugbetalen van spaargelden bij bankcrashes, twee dada’s van de socialisten.

     Tenslotte nog deze bedenking: stel dat Van Ackere niet was afgetreden en er van Geens geen sprake zou geweest zijn. Ik heb zo de indruk dat ook CD&V dan al lang had toegegeven, ‘met de dood in ’t hart’ of zo…

   

   

  17-12-2013, 08:45 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (26 Stemmen)
  16-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De slag om het spaarboekje

   

   

     De regering Di Rupo is het dus niet eens kunnen worden over de hervorming van de banken. Buiten het probleem tussen minister Geens en de socialisten over het splitsen van spaarbanken en investeringsbanken, was Open VLD absoluut niet zinnens dat er iets met het spaarboekje zou gebeuren, zoals Geens dat wilde. De partij, die de laatste tijd al zoveel ellende over zich kreeg, had eindelijk nog eens een argument waarmee het met iets meer vertrouwen naar de kiezer zou kunnen stappen. Alle argumenten van Geens ten spijt (zwart geld, dubbele boekjes e.d.) willen de liberalen niet dat de staat ook maar één voorwendsel krijgt om straks, met de verkregen gegevens, een of andere vermogensbelasting op poten te zetten. Zolang de socialisten het voor het zeggen zullen hebben, zoals nu met deze federale regering het geval is, blijft die mogelijkheid inderdaad bestaan.

     De regering aast reeds langer op de enorme massa spaargeld die in België op de spaarboekjes staat. Al tijdens de Cyprus crisis, toen op dat stuk eiland de spaarders inderdaad moesten bijpassen, was er sprake van (mijn blog van 18 maart jl: ‘Het (spaar)geld pakken waar het zit’).

     Het blijft natuurlijk een beetje raar dat mensen twee of meer spaarboekjes hebben om ermee de belasting te ontduiken, zeker als men weet dat men bij de royaalste (internet)banken zo’n kleine honderdduizend euro op dat boekje moet hebben staan vóór men over de 1.880 euro intrest geraakt. Bij de grootbanken, waar men niet veel intrest meer krijgt, gaat dat zelfs tot 300.000 euro. Wie zet nu zoveel geld op een spaarboekje dat zo goed als niets meer opbrengt?

     Het is trouwens ook mogelijk dat mensen twee spaarboekjes hebben zonder dat daar extra veel geld op staat. Dit kan te maken hebben om persoonlijke redenen of omdat men met diverse banken werkt en/of er zakelijk relatiebelangen bij heeft. Zo’n mensen zouden dan wel het slachtoffer worden van staatsbemoeienissen. Misschien zou een oplossing kunnen zijn, de toestand laten zoals ze is, maar de fiscus de mogelijkheid geven bij de banken data op te vragen als er een vermoeden van fraude of iets dergelijks aanwezig is.

     Het ziet er echter naar uit dat het zo belangrijke akkoord over de bankenkwestie iets wordt voor 2014 of zelfs voor de volgende federale regering, als die er ooit komt. De dames en heren die ons parlement bevolken gaan nl vanaf eind dezer week weer eens op ‘reces’ voor twee weken en dat lijkt voor heel wat van hen veel belangrijker dan het regulariseren van ’s lands financiën. ‘Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps’ kennen ze niet in de Wetstraat. Ondertussen heeft ook nieuwkomer Geens ontdekt dat er grenzen zijn aan het Belgisch systeem dat hij zo vurig mee ondersteunt. Zelfs zijn voorstel om ook een vrijstelling tot 1.880 euro te geven op kasbons, aandelen en obligaties heeft weinigen overtuigd.

     Wordt vervolgd in 2014!

  16-12-2013, 10:35 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!