NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Onze stroomvoorziening (vervolgverhaal)
 • It's the immigration stupid!
 • Bpost lastpost
 • 'Betrouwbaar nieuws'
 • Vlaamse Beweging komt uit WO I
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  06-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IPA, de naschokken
  "De marge voor de loonsverhogingen moet omhoog, elke aanval op het indexsysteem betekent oorlog, de statuutverbetering moet voor de arbeiders sneller verlopen (zonder dat de bedienden moeten inleveren) en de regering moet de sociale uitkeringen verhogen en speciale brugpensioenregelingen op 56 jaar verlengen".
  Ziedaar de eisen van Rudy De Leeuw, topman van het ABVV, die twee weken eerder samen met de andere vakbondsleiders en werkgevers het IPA akkoord had ondertekend. Rudy is een geboren leider: hij ziet waar de menigte naartoe loopt en gaat dan vooroplopen. Hij was trouwens de enige van de drie vakbondstoppers die zijn eigen akkoord van twee weken geleden niet eens verdedigd heeft bij zijn achterban. Men vraagt zich dan ook af, waarom hij er toen persé mee akkoord moest gaan. Laf ventje.
  Heel wat moediger is de houding van de Open VLD, die bij monde van haar voorzitter Alexander De Croo de regering gevraagd heeft toch door te gaan met het opleggen van een loonnorm. Dit ondanks het feit dat de eigen, blauwe vakbond het voorstel van IPA verworpen heeft (maar dan wel tegen de zin van de eigen leiding). Zie je dat al gebeuren met bv de PS? Die zit ook mee in de regering en haar ministers zullen mee moeten beslissen of ze die loonnorm gaan doordrukken of niet. Als dat niet het geval zal zijn, wat waarschijnlijk is, dan krijgen ze daarover wel de zwarte piet toegewezen, iets wat ook zal gebeuren als Di Pippo verstoppertje blijft spelen in de regeringsonderhandelingen. Uitgerekend nu moest hij dringend, om "familiale redenen" naar Italië. Het zal wel zo zijn dat hij Reynders zijn eventueel succes niet gunt. En dan maar zeggen, dat het allemaal de schuld van de N-VA is dat er geen nieuwe federale regering komt.
  Het uitblijven van een nieuw interprofessioneel akkoord en de mogelijke zinloze stakingen die er het gevolg van zullen zijn, zeker in Wallonië, zullen de Belgische economie en imago veel meer schade toebrengen dan gelijk welke uitspraak van De Wever ook, inbegrepen zijn "curieuzeneuzemosterdpot"...

  06-02-2011, 08:05 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (60 Stemmen)
  05-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.(R) I P (A)
  RIP / IPA.
  Er komt dus zo goed als niets in huis van het nieuwe Inter Professioneel Akkoord dat twee weken geleden gesloten werd tussen werkgevers en vakbonden. Het ACV ging wel akkoord (met 2/3 van de stemmen), maar zonder LBC, hun bediendenvakbond, die met meer dan 90% tegenstemde. De blauwe vakbond stemde met 55% tegen, wat eerder een verrassing was. Het ABVV stemde tegen, wat geen verrassing was, wél het aantal tegenstemmers (3 op 4). Daarmee komt er (voorlopig?) een einde aan zeven maanden palavers om een probleem, dat zo oud is als de straat (zeker 30 jaar), op te lossen. Het hoerageroep van enkele weken geleden, toen nog hooghartig gesteld werd dat de sociale partners, in tegenstelling tot de politici, wél in staat waren akkoorden te sluiten, is nu meteen verstomd. Er wordt zelfs niet opnieuw gepraat, want de rode vakbond heeft meteen beslist dat er "acties" komen. Dat is hun uitdrukking om niets te doen, staken dus. Eerst regionaal, daarna - op 4 maart - nationaal. Dat is dan bedoeld om zgz druk te zetten op werkgevers én regering.
  Het is niet de eerste keer dat er geen IPA werd bereikt. Dat gebeurde ook al tijdens de regeringen Dehaene II en Verhofstadt II. Toen had het land echter een volwaardige regering. Nu dus niet. Daarbij komt nog dat deze Leterme regering in lopende zaken het moet dus met "twaalfden", wat betekent, dat er geen extra geld is, ook niet voor IPA's en aanverwanten.
  Met dit alles hebben de rode en blauwe vakbonden (én de bediendenvakbond van het ACV) laten zien dat zij - die altijd staan te roepen om comunautaire solidariteit - de eigen intersyndicale solidariteit negeren, dat zij niet in staat zijn op wat langere termijn te denken en dat zij bv niet willen, beseffen (evenmin als de rode VRT trouwens) dat de Belgische indexering in feite een verkapte loonsverhoging is, iets wat de loontrekkenden in de ons omliggende landen niet meer kennen. Met een steeds groter wordende druk vanuit Europa zal het steeds moeilijker worden dit systeem in stand te houden, zoals zopas nog gebleken is op Europese top van gisteren.
  Daarmee wordt België een steeds achterlijker land, met een werknemersstatuut dat al een halve eeuw verjaard is en met een indexering die onze concurrentiepositie blijft verzwakken. Of zouden al die andere, ons omliggende landen het verkeerd voor hebben?

  05-02-2011, 08:34 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (58 Stemmen)
  04-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Daar is art. 35 weer!
  "Het Belgisch model is aan het sterven. We moeten de verhoudingen tussen het Noorden en het Zuiden totaal omgooien en misschien overgaan tot de volledige scheiding".
  Bovenstaande verklaring komt uit een vrije tribune van Marc Uyttendaele, een van de beste (en duurste) advocaten van België en tot nader orde de halve trouwboek van niemand minder dat Laurette Onkelinx. Ge weet wel, die met de opgestoken middelvinger tegen iedereen die hier wat wil veranderen. Er klopt dus iets niet in de mariage de raison* van bovenvernoemd tweetal, tenzij dat vingertje alleen maar voor de tribune was...
  Informateur Didier Reynders vindt trouwens ook dat er iets anders moet gebeuren dan het verder uitmelken van de club van zeven, iets waar sommigen simpele zielen in de Vlaamse media nog altijd schijnen naar uit te kijken. Reynders vindt o.m. dat hij het debat wil openen over wat Vlaanderen en Wallonië nog samen willen doen, m.a.w. artikel 35 van de Belgische grondwet aanspreken. Dat is feitelijk de logica zelf en iets dat ik in deze rubriek al meer dan eens te berde heb gebracht.
  Artikel 35 voorziet dat de federale staat zelf zal uitmaken welke bevoegdheden hem nog toekomen en dat de deelstaten zullen bepalen welke bevoegdheden hén zullen toekomen. Daarover kan wel nog een hele discussie gehouden worden, maar dan is men tenminste op de goede weg. Zoals we nu bezig zijn, werkt dit land immers niet en de voorstellen van Vande Lanotte zouden het alleen nog ingewikkelder gemaakt hebben.
  Dat artikel 35 is een gevolg van het zgn Sint Michiels akkoord van 1993 en is het jaar daarop, in 1994 dus, in een wet gegoten. Als het goed is, zeggen we het ook: artikel 35 is er gekomen op vraag van Hugo Schiltz als een van de (weinige) voorwaarden die de Volksunie toen gesteld heeft om dat akkoord goed te keuren.

  * Ze zijn met elkaar getrouwd na gescheiden te zijn van hun eerste partners, die echter wel als getuigen optraden bij dit tweede huwelijk. "Il faut le faire", om het in hun eigen dialect te zeggen...

  04-02-2011, 11:02 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (67 Stemmen)
  03-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Albert's von Rundstedt offensief

  Gisteren even geschrokken wegens een titel in De Standaard: "Koning ontslaat regering en stuurt aan op hervormingen". Bij nader toezien bleek het echter om Jordanië te gaan, niet om Belgenland!
  Onze koning heeft, na meer dan zeven maanden vruchteloos gepalaver uitgepakt met een andere nieuwigheid: een liberaal als informateur. De blauwen mogen weer meespelen, waarschijnlijk tot wanhoop van Di Rupo die heel die tijd getracht had ze erbuiten te houden. Eigenlijk speelt zich hetzelfde scenario af als na de verkiezingen van 2007. Alleen mocht toen de PS eerst niet meespelen van het MR en maken we nu het omgekeerde mee. Een verschil met toen was ook,  dat Albert in 2007 geen PS-er aanduidde tot informateur, maar Leterme nog maar eens de loopgrachten in stuurde, met het gekende rampzalige gevolg voor CD&V (én Vlaanderen).
  Als Reynders het slim aanpakt (en de man is een sluwe vos), dan zoekt hij een regering met liberalen en socialisten van boven en onder de taalgrens, aangevuld met N-VA en CD&V. In tegenstelling tot wat tot nu toe gebeurd is (en mislukt is), krijgen we dan 4 Vlaamse partijen tegen 2 francofonen en vier centrum-rechtse partijen tegen 2 linkse, hetgeen een juistere weerspiegeling is van de politieke krachten. Als Di Rupo dat afwijst, zal hij deze keer de zwarte piet toegespeeld krijgen en kunnen we naar verkiezingen die Bart De Wever dan wel zal zien zitten. De inzet wordt dan het splitsen van België tout court.
  Een regeringscoalitie, zoals hierboven aangeduid, heeft een voldoende overschot aan zetels om een staatshervorming uit te voeren. Zelfs het dreigement met Maingain, waar onze Vlaamse media steeds mee uitpakken, zal verwaarloosbaar zijn, daar de Vlaamshater slechts drie zetels vertegenwoordigt.
  Voor die drie zetels zie ik de liberalen niet riskeren er weer uitgesmeten te worden en voor x-aantal jaren in de oppositie verzeild te geraken. Verder zullen we verlost zijn van betweter Milquet, met wie toch geen land te bezeilen valt.
  Op te merken valt, dat Reynders twee weken de tijd krijgt. Dat is het dubbele van wat Bart De Wever destijds als verduidelijker van Albert II kreeg toegemeten. Ondertussen is het al lang duidelijk, dat wij, Vlamingen, in Laken niet in de bovenste la liggen. Voor wie daaraan zou twijfelen: van de genadeverzoeken die de koning tussen 2007 en 2010 heeft ingewilligd, was meer dan  75% voor Franstaligen en amper 25% voor Vlamingen. Voor het Hof blijven wij, Vlamingen, tweederangsburgers. De geest van kardinaal Mercier lijkt daar nog altijd rond te waren...

  03-02-2011, 17:36 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (57 Stemmen)
  02-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doe zelf de splitsing
  "Splits zelf de sociale zekerheid" is een slogan van het Vlaams Ziekenfonds dat Vlamingen ertoe aan zet bij hen lid te worden. In het licht van de reeds meer dan drie jaar durende Belgische malaise, zou dat een goede slogan zijn om alles wat nog communautair is op lager niveau zelf te splitsen, zodat op het federale er een lege doos van zou overblijven.
  Zo is er al langer een groeiende aanhang van Vlaamse geneesheren, die een eigen verbond willen. En zopas is gebleken dat het bij justitie dezelfde kant op gaat. Watje Declerck mag dan honderd keer zeggen, dat hij "er aan werkt", men begint zich stilaan af te vragen aan wat die man eigenlijk werkt en zeker hoelang het nog zal duren vóór hij enig concreet resultaat zal boeken. Ondertussen blijven de gedetineerden ontsnappen, laat men betrapte criminelen weer vrij, blijven de cipiers staken en blijven de (vooral Brusselse) magistraten elkaar voor de wielen rijden.
  Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak heeft Jo Stevens, voorzitter van de Vlaamse balies, nu openlijk gepleit voor een splitsing van justitie. Volgens Stevens - en die kan het weten - worden de rechtsregels in dit land in toenemende mate anders geïnterpreteerd door Vlaamse en Franstalige rechters. In Wallonië bv lijkt bij stakingen zowat alles te zijn toegelaten, in tegenstelling tot Vlaanderen waar rechters geen schrik hebben om stakers met dwangsommen af te schrikken. Zo wordt ook bv schuldbemiddeling in Wallonië veel ruimer toegepast dan in Vlaanderen. In Wallonië is het nog steeds geen algemene regel om bij een vonnis de verrechtvaardiging ervan uit te spreken, een Europese regel die in Vlaanderen al wel wordt gevolgd en die vermijdt dat processen dienen te worden over gedaan (remember de zaak Habran).
  En dan is er nog het eeuwige taalprobleem. Als Vlaamse pleitbezorgers in Wallonië werken, kunnen zij niet verwijzen naar een Nederlandstalig vonnis of arrest, zelfs niet naar een Nederlandstalig juridisch boek, "want ze kunnen het toch niet lezen"...
  Kortom, als onze politieke klasse er niet in slaagt een eind te maken aan de Belgische patstelling, dan zal het elders moeten gebeuren. Wij hebben geen ministers nodig die achter de feiten aan lopen, zelfs niet in lopende zaken.

  02-02-2011, 07:51 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (65 Stemmen)
  01-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De multikul enquêteurs
  In december van vorig jaar was er al eens een studie gepubliceerd van criminologen van de UGent en de KU-Leuven, die beweerde, dat de criminaliteit in ons land eerder verband houdt met de werkloosheid dan met de illegaliteit, zeg maar van een deel van de al dan niet legale allochtonen. Dat riep meteen heel wat vragen op, vooral omdat in dezelfde studie stond dat er "geen cijfers waren van allochtonen met de Belgische nationaliteit". M.a.w. die werden meteen bij de Belgen gerangschikt. Het werd nog erger toen ultra belgicist Marc Hooghe over deze zaak in de zoals steeds bereidwillige Vlaamse media kwam vertellen, dat een eerdere studie van Marion Van San, Vlaamse medewerkster aan de Erasmus universiteit van Rotterdam, het dus fout had toen ze jaren geleden het tegenovergestelde beweerde. De studie van Van San, ooit besteld door toenmalig minister van justitie Verwilgen, was ondertussen stilletjes in de vergeetpotlade gestopt ...
  Zopas is er weer zo'n enquête gepubliceerd, ditmaal door het Centrum voor Sociaal Beleid van de UA-Antwerpen. Zij zegt, dat allochtonen sneller aan werk geraken als ze eerst Belg kunnen worden. M.a.w.: maak alle allochtonen Belg en ze gaan waarschijnlijk aan de slag kunnen. Wie gelooft dat nu? Het kan wel zijn dat werkgevers eerder mensen zullen aannemen met een geldige Belgische identiteitskaart, maar als diezelfde mensen de taal van de streek niet kennen, zal dat zelden het geval zijn. Van alle Europese landen zijn er slechts twee waarin immigranten de plaatselijke taal niet moeten kennen om genaturaliseerd te worden: Zweden en België. Dat dit bij ons nog steeds het geval is, komt doordat de francofonen er zich tegen blijven verzetten. Dit heeft niets te maken met hun bekommernis om die arme immigranten ter wille te zijn, maar alles met de taalperikelen in de Brusselse Rand. Een taalvereiste betekent immers dat in dat geval ook zij, de francofonen, de taal van de streek zullen moeten kennen als ze zich in een Vlaamse streek willen vestigen. De werkelijkheid is, dat de meeste immigranten in de eerste plaats in de Belgische nationaliteit geïnteresseerd zijn om beroep te kunnen doen op de sociale rechten en voorzieningen. Het is nu al bewezen dat twee derden van diegenen die hebben kunnen profiteren van de regularisatie van de regering Van Rompuy, in de sociale bijstand terecht komen.
  Als er trouwens één interessant gegeven is in deze laatste nieuwe poging tot multiculturaliteit, dan is het wel het feit dat men moet toegeven dat de bevolkingsgroep die, zelfs als ze Belg wordt, het minst aan de slag gaat in dit land, toch weer de Noord-Afrikanen zijn. Uitgerekend dezelfde groep die tien jaar geleden al door Marion Van San voor hetzelfde euvel werd aangewezen...

  01-02-2011, 08:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (64 Stemmen)
  31-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vollezeelse misvatting
  Bart De Wever heeft gisteren, zondag, op een zoveelste nieuwjaarsreceptie nog eens duidelijk zijn standpunten herhaald: Ja, hij wil nog praten en wil daarvoor het initiatief nemen. Neen, hij is niet zinnens verder nog iets toe te geven. Terloops wees hij er nog eens op, dat hij en zijn partij nu reeds wekenlang worden aangevallen in de eigen Vlaamse media door al wie maar wil meehelpen om CD&V en N-VA van elkaar los te weken of desnoods te zorgen voor een regering zonder N-VA. De laatste in de rij was Tom Lanoye, de would-be Claus van onze literatuur, in de weekeindeditie van De Standaard.
  Een van de grote argumenten van de francofone politici (ze werd in de Zevende Dag nog maar eens aangehaald door Wathelet Jr) is, dat De Wever het zgn "Herenakkoord" van Vollezele zou geschonden hebben. Het was in Vollezele dat De Wever en Di Rupo elkaar voor het eerst spraken na de verkiezingen van 13 juni 2010. Daar werd overeengekomen i.v.m. een staatshervorming niet te zullen spreken over de financiering, maar wel over tewerkstelling, fiscaliteit, gezondheidszorg, justitie en nog enkele minder beladen thema's. Later bleek, dat de PS en haar slipdragers van het CDH en Ecolo alleen wat maar beknibbelden aan deze zwaarwegende punten, maar dat per slot van rekening het federale niveau de touwtjes strak in handen bleef houden. M.a.w. de gewesten kregen x-aantal miljarden extra (waar Caroline Gennez en Wouter de kabouter zo gelukkig over deden), maar in feite bleef qua beslissingrecht alles bij het oude. Als de francofonen dus niet over een echte staatshervorming ter zake wilden onderhandelen, dan moest het geweer van schouder veranderd worden en dat maakte dat N-VA inderdaad de financieringswet toch op tafel legde. En er is meer.
  Bart kreeg één keer de kans zelf het in initiatief te nemen toen hij als "verduidelijker" acht dagen daarvoor de tijd kreeg. Acht dagen, iets gewoon belachelijks, als men bedenkt dat Vande Lanotte, vriend van het Paleis/Le Palais, daarvoor negenennegentig (99!) dagen kreeg (en er waarschijnlijk nog meer zou gekregen hebben, mocht hij het gewild hebben). Van een discriminatie gesproken, zeker als men weet dat Bart de eerste was die, in die acht dagen, het hele verhaal op papier zette, iets waartoe Elio di Pippo, met heel zijn door de media geroemde achterban, niet in staat bleek te zijn.
  Later is er door verschillende Franstalige politici (Magnette, Wathelet Jr, Flup Moustache, tante Laurette) regelmatig gezegd, dat ze ermee akkoord waren dat er een staatshervorming moest komen, maar concrete voorstellen hebben ze nooit gedaan (dat geldt trouwens ook voor B-H/V).
  Het blijft dan ook een feit dat de francofonen in dit land geen staatshervorming willen. Hoogstens wat geld voor Brussel. Als dat zo is, dan moeten de Vlamingen de vinger op de knip houden en Brussel pas dat geld geven als ook al de rest op tafel zal liggen.

  31-01-2011, 11:19 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (67 Stemmen)
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!