NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  28-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over Flup en Leo

     Het was gisteren mijn bedoeling wat voort te bomen over onze koning, maar toen kwam er het bericht van het overlijden van Leo Tindemans, dat voorrang kreeg. Later op de dag zag ik, dat er bij De Standaard een speciaal katern over Tindemans was en heb ik die krant toch nog maar eens gekocht. De bijlage was van de hand van Bart Brinckman, nu niet precies iemand waarmee ik het gemakkelijk akkoord ga. Maar ook Bart schreef, in een ondertitel nog wel, dat onze geschiedenis geen ander politicus heeft gekend die zo weinig met zijn moreel gezag heeft gedaan. In feite hetzelfde wat ik geschreven had, nl dat hij zijn miljoen stemmen nooit heeft kunnen verzilveren.

     Over de reis van Flup was er eerst onduidelijkheid of die nu naar India of naar Indonesië op vakantie was. Dat kwam omdat er eerst gezegd werd naar Indonesië en toen dat niet zo bleek te zijn, men ook geen moeite deed om dat terecht te wijzen. Het zou waarschijnlijk niet eens zijn uitgekomen, mocht het incident met Vandeput er niet geweest zijn. In De Tijd van vrijdag bevestigde hoofdredacteur Bart Haeck trouwens ook al iets dat ik al geschreven had, nl dat ex-diplomaat Frans van Daele wel degelijk de man achter de schermen is aan het Hof.

     Men gaat het Flup trouwens nog wat gemakkelijker maken. Crootje heeft al voorgesteld hem een digitale handtekening te bezorgen, dan moet hij niet meer vervroegd naar huis komen als hij elders is. Stilaan wordt daarmee wel duidelijk dat Flup de eerste (en de laatste?)  protocollaire koning van dit land gaat worden.

  28-12-2014, 01:01 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  27-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De man van één miljoen

   

     Gisteren stierf Leo Tindemans, op de gezegende leeftijd van 92 jaar. De man zal altijd bekend blijven o.w.v. de bijna miljoen stemmen die hij behaalde tijdens de Europese verkiezingen van 1979. Die verkiezingen vonden plaats in een woelige politieke periode, waarbij diezelfde Tindemans een jaar eerder als eerste minister het ontslag van zijn Belgische regering had aangekondigd, nadat deze zich had vast gereden in het anti-Vlaamse Egmontpact. Ondanks dat fabuleus aantal stemmen werd hij toch niet opnieuw premier, maar moest hij die positie laten aan zijn intieme vijand binnen de eigen CVP, partijvoorzitter Wilfried Martens. Diezelfde Martens zou later, ironisch genoeg, hetzelfde meemaken toen hij plaats moest ruimen voor zijn eigen kabinetschef Dehaene, die toen al blijk gaf van zijn loodgieterkwaliteiten en geen tweede keer een regering wou ineensteken waarin hij het zelf niet voor het zeggen had.

     Tindemans en Martens wisselden van functie, maar het vuur was er uit bij de burgemeester van Edegem. Hij werd nog wel voorzitter van de Europese Volkspartij (EVP), die hijzelf mee oprichtte en waarbij hij negen jaar die functie zou behouden. Maar Belgische premier werd hij niet meer. Zijn bijna miljoen voorkeurstemmen heeft hij nooit kunnen verzilveren. Misschien was de man, die uit de middenklasse kwam, iets te braaf t.o.v. ACV’ers strebers zoals Martens en Dehaene. De cirkel was trouwens rond, toen diezelfde Martens hem daarna opvolgde als voorzitter van de EVP, functie waaraan de ‘evidente’ zich – om budgettaire familiale redenen – vastklampte tot aan zijn dood, jaren nadat hij de pensioengerechtigde leeftijd had overschreden. Wat men er vandaag en morgen ook nog over zal vertellen (‘van de doden niets dan goeds’), het was geen fraai schouwspel wat zich in de loop der jaren aan de top van die ‘christelijke’ partij heeft afgespeeld.

     Tenslotte iets dat ik in de politieke reacties ter zake niet terug vind: Tindemans heeft ooit – heel voorzichtig, zoals steeds – gepleit voor een Europa met twee snelheden, lang voordat de euro (waarvoor hij ook al gepleit had in 1975) bestond. Dat thema kan nog altijd actueel worden.

   

  27-12-2014, 00:04 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  26-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Flup's soufleur

   

   

     Na zijn job als minister-president van Vlaanderen, moest Kris Peeters ook zijn ambities als federaal premier van België opbergen, omdat zijn partij de Europese tweederangsjob voor Marianne Thyssen belangrijker vond. Als gevolg daarvan werd Peeters vakminister in de centrumrechtse, zgz ‘Zweedse’ coalitie en moest de partij een ministerpost inleveren. Het slachtoffer van die koehandel werd Pieter De Crem, die i.pl.v. minister van buskruit en schietgeweren, nu staatssecretaris werd van wat lege dozen. De functie bij defensie, die De Crem behoorlijk had vervuld, werd ingenomen door de N-VA’er Steven Vandeput, die er in slaagde zijn reputatie alle oneer aan te doen bij de vakantiereis van de koninklijke familie naar India.

     Op die reis was nogal wat kritiek, niet in het minst o.w.v. de extravagante kosten. Nu is het zo dat Vandeput de vraag van de koning niet kon afwijzen omdat die zich, om veiligheidsredenen, alleen met militaire vluchten verplaatst. Dat geldt ook voor vakantiereizen, al kan men aannemen dat het Hof dergelijke kosten dan wel kan terugbetalen met het geld van de koninklijke dotatie. In dat geval gebeurt er dan nog niets, want ook die dotatie krijgt de koning van de belastingbetaler en daarmee is de hele zaak ook een vestzakbroekzak operatie.

     De kritiek op Vandeput verstomde echter niet, omdat de nieuwbakken minister in eerste instantie zijn eigen handtekening onder de goedkeuring verloochende. Zoiets is wél ernstiger dan bv de kritiek die Jambon en Francken kregen over insinuaties die niets met de huidige politiek te maken hadden en alleen tot doel hadden het imago de nieuwe federale regering te schaden. Hoe die koninklijke kosten straks verhaald zullen worden, zal de koning worst wezen.

     Het moet trouwens gezegd dat Flup zich tot nu toe vrij goed uit de slag heeft weten trekken, dat terwijl zowat iedereen gevreesd of gehoopt had dat hij de boel hopeloos zou verknoeien. Dat is niet gebeurd om twee redenen. Ten eerste heeft Flup zich het motto van Herman Van Rompuy* toegeëigend: ‘Wie niets doet, maakt geen fouten en wordt bevorderd’. Dat heeft hij toegepast tijdens de federale regeringsonderhandelingen, waarmee hij zich nauwelijks gemoeid heeft. Ten tweede heeft hij, zeker in zijn tweede kerstboodschap, de nieuwe N-VA-doctrine tot de zijne gemaakt: geen woord over het communautaire. De vraag is wel, of Flup daar alleen op gekomen is en het antwoord is neen. Het heeft ook niets met Mathilde te maken. Die draagt, volgens Thierry Debels**, wel de broek in Laken, maar niet in het politieke steekspel. De man die er wél voor tekent, is de nieuwe koninklijke kabinetschef, Frans van Daele. In tegenstelling tot Albert II en Boudewijn, die eenzelfde adellijke franskiljonse kabinetschef hadden, is Vandaele een Vlaamse ex-diplomaat die in het verleden ook verschillende bestuursmandaten in de privé heeft bekleed (o.m. bij Umicore). Iemand dus die het klappen van de zweep kent en die als een soufleur achter de schermen ervoor zal (moeten) zorgen dat Flup en Co het avontuur overleven.

     Tot nu toe is hem dat goed gelukt.

   

   

  * Volgens zijn schoonvader, was Herman Van Rompuy zeer bedreven in het verschonen van zijn kleine kinderen. Nog een geluk dat Farage dat niet te weten is gekomen. I.pl.v. ‘natte dweil’, had hij hem dan zeker ‘natte pamper’ genoemd!

  ** Thierry Debels, Bruggeling van origine, is een non-fictie auteur over financiële zaken, die ook over de Coburgers enkele verhelderende boeken geschreven heeft, die door het Hof niet in dank werden afgenomen. Hij was ook tijdelijk adviseur bij LDD, de partij van Deckerken.

   

  26-12-2014, 11:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  25-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stoorzender Leemans

   

   

     Men hoeft geen econoom te zijn om te weten dat er nog met de regelmaat van een klok productiebedrijven hier de deuren sluiten en elders weer worden opgestart. Soms zelfs net over de grens in Nederland. Een belangrijk bericht daaromtrent kwam er bij de definitieve sluiting van Ford Genk, toen men dacht het Amerikaanse Tesla, dat elektrische sportwagens maakt, te kunnen warm maken om in datzelfde Genk een productie-eenheid op te starten. Dat zit er voorlopig niet in, ook al omdat het bedrijf al een montagefabriek heeft in Tilburg en men verduiveld goed weet dat de loonkosten zelfs daar nog altijd zo’n 15% lager liggen dan bij ons. De directeur van Ford Nederland, Gerard Bolder, heeft dat officieel op de radio toegegeven. ‘De maakindustrie is België aan het verlaten’ zei hij. In de Fordfabriek van Valencia, die de productie van Genk heeft overgenomen, ligt het uurloon zowat op de helft van wat het hier kost. Niet omdat de werknemer hier zoveel meer verdient, maar omdat de staat er zoveel van afroomt.

     Het hoerageroep dat we aan Di Rupo te danken zouden hebben dat de loonkloof met onze buurlanden de laatste twee trimesters met enkele procenten is gedaald, omdat de vorige federale regering tot een loonbevriezing had beslist, is dan ook voorbarig. En dat de vakbonden nu al staan roepen dat o.w.v. die minieme loonkloof-verkleining er weer ruimte zou zijn voor loonsverhogingen, is er helemaal over. Het is het klassieke verkopen van het vel van de beer vóór hij geschoten is.

     Dat er vorige week een voorakkoord kwam tussen werkgevers en vakbonden (dat ondertussen is goedgekeurd door de federale regering), is een eerste positieve stap na de chaos en de anarchie van de vakbondsoptredens van de laatste maand. Dat die acties een succes waren, valt ook al te betwijfelen o.w.v. de afdreigingen waarvan werkwilligen het slachtoffer werden en het blokkeren van bedrijven die daartegen niets kunnen doen. Om daarna vertellen dat er een indrukwekkende stakingsbereidheid was…

     Tenslotte nog dit: terwijl de regering de sociale onderhandelaars twee maanden respijt geeft, de vakbonden in hun geheel de zaak nu wat willen laten bekoelen en bereid zijn er volgend jaar verder over te onderhandelen, blijft ACV’er Leemans de oorlogstrom roffelen. Uitgerekend de voorzitter van een vakbond die 800.000 van zijn eigen leden en sympathisanten hun spaargelden dreigt te laten verliezen. Of denkt hij misschien dat te kunnen regelen als zijn natte droom: de val van centrumrechts, uitkomt? Kerstmis zou een feest voor de mensen van goede wil moeten zijn. Dat geldt blijkbaar niet voor de voorzitter van een organisatie die zich (voorlopig toch nog) christelijk noemt, wat toch meer dan werkwaardig is. De Kerstmis die we nu meemaken, lijkt op politiek vlak zo'n beetje op die van 1914, toen de vijandelijkheden ook even ophielden, om daarna terug te hernemen.

   

  25-12-2014, 00:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  24-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gotham country

   

   

     Op 23 november schreef ik in mijn blog (‘Justitie op de schop?’) over de ergerlijke toestand van diverse drugsprocessen in dit land en meer bepaald over dat van die Antwerpse douanier die tweemaal in beroep ging en zich daarna telkens bij verstek liet veroordelen, waardoor zijn proces in totaal drie keer zal moeten worden over gedaan (dus in totaal 4 processen!). Er staat wéér zoiets te gebeuren met de zaak tegen die wietboer uit de regio Ieper. De man, een zekere Lagrou, werd betrapt met de grootste wietplantage ooit ontdekt in België (36.000 plantjes, goed voor 1.141 kilo marihuana met een straatwaarde van 3 miljoen euro, waarvan men een half miljoen cash terugvond in een doos onder de grond van zijn villa).

     Lagrou kwam vrij na de stilaan klassiek geworden procedurefout en vluchtte naar Thailand, waar hij ook al eigendommen zou hebben. Toch raakte hij daar in de cel, omdat zijn verblijfsvergunning zgz vervallen was. Dat is waarschijnlijk allemaal opgezet spel, want de man kan vrij komen als hij weer naar hier wil komen, op voorwaarde dat hij zijn vliegticket zelf betaalt. Dat doet hij niet omdat zijn proces ondertussen begonnen is, zijn advocaat het is afgestapt en hijzelf dus ook verstek geeft. Als hij nu wacht tot het vonnis gevallen is, einde januari 2015, dan kan zijn advocaat beroep aantekenen, wordt het proces opnieuw gevoerd, gaat hij weer verstek geven en wordt het dus eenzelfde processie van Echternach zoals die van de Antwerpse douanier.

     Dat onze Justitie op niets trekt, is al langer geweten en ook Koen Geens schijnt het logge gevaarte (nog) niet in beweging te krijgen. Het is wel opmerkelijk dat het vooral de drugszaken zijn waarop men geen vat krijgt. Reden daarvoor is dat die criminelen beschikken over massa’s geld en daarmee de fine fleur van onze advocatuur inschakelen, die dat spel vrolijk mee speelt o.w.v. de knikkers. Voor Sven Marie en Co zijn al die zgz procedurefouten maar ‘collateral dammage’, weet je wel, zoals hij verklaarde tijdens het proces tegen de Aquino drugsfamilie, die lacht met onze Justitie. Evenals die andere 46 dealers die recentelijk juichend de Antwerpse gerechtszaal verlieten.

     Justitie begint hier zo stilaan op een slechte Batman film te lijken, maar dan zonder het hoofdpersonage, waardoor de criminelen in onze Gotham City aan de winnende hand kunnen blijven…

   

  24-12-2014, 00:07 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (6)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (39 Stemmen)
  23-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ben de schupper

   

   

     Na de beslissing van Europa dat de aanbesteding voor de Antwerpse Oosterweelverbinding opnieuw moet worden uitgeschreven, maakt Ben Weyts, Vlaams minister voor Mobiliteit zich sterk dat het door de nieuwe Vlaamse regering aangekondigd plan zal kunnen worden uitgewerkt binnen de reeds voorziene tijdsspanne. Zo beweert hij dat binnen de twee jaar de eerste spadesteek zal worden gezet en de rest wel zal volgen. Weyts heeft het altijd over een ‘schup’, wat in dit geval niet het correcte woord is. Met een schup wordt geschept, met een spade gespit. Een eerste spade’steek’ kan dan ook niet met een schup. Een minister kan ook niet alles weten. Misschien heeft Weyts geen tijd om veel in zijn tuin te werken en voor zijn hangbuikvarkens heeft hij dat materiaal niet nodig.

     Alle gekheid op een stokje, ik zie het niet gebeuren. Er is eerst nog de kwestie van de financiering. Vraag is trouwens of er al ergens een bestek bestaat voor het nieuwe plan met die ondertunneling en op welk jaar dat budget slaat. Op één punt heeft Weyts wel gelijk: het wordt tijd dat de Europese schoonmoeder ook eens zegt wat onze regio wél mag doen en niet alleen wat niét mag.

     Voor de rest blijft het allemaal gissen. Denk maar aan die 42 miljoen euro die het Noriant bouwconsortium krijgt voor de gemaakte kosten van planning e.d. die volgens StRaten-generaal maar 1,5 miljoen mochten zijn en volgens Weyts 315 miljoen hadden kunnen worden. De minister heeft één geluk: het was niet alleen zijn partij die kazak keerde in de zaak van de Lange Wapperbrug. De SP.a, met Janssens op kop, was de grote promotor van de nooit geziene bocht die het politiek establishment toen genomen heeft na het schertsreferendum, waarbij tenslotte slechts 25% van de Antwerpenaren tegenstemde terwijl de omwonenden uit de regio, die de ring meer gebruiken dan de sinjoren, straal genegeerd werden.

     En dan blijft er nog het droomproject van de ringlanders. Of moet ik zeggen: het ringproject van de droomlanders? Dat zal wel een droom blijven, zeker zolang het economisch klimaat niet beter wordt. In tegenstelling tot de nieuwe verbinding zelf, zal de overkapping immers extra geld kosten maar straks geen extra geld in het laadje brengen, alleen maar (weliswaar betere) lucht. Persoonlijk blijf ik erbij dat ik het eindresultaat niet meer zal meemaken.

   

  23-12-2014, 00:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  22-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Allah Akbar!

   

   

   

     Of in de States de heisa tussen blank en zwart uit de hand aan het lopen is, is nog af te wachten. Zeker is dat de moord op de twee politieagenten in New-York de situatie in The Big Apple grondig heeft verziekt. Daar werd al eerder voor gevreesd na de aanstelling De Blasio als burgemeester. De man, die met een zwarte vrouw getrouwd is, kwam al eerder over als een softie in een stad waar zijn voorgangers (Giuliani, Bloomberg) de criminaliteit via een zero tolerance beleid serieus hadden teruggedrongen. Nu lijkt er wel een open politierebellie tegen hem te groeien. Waar in zake de aanslag voorlopig nog niet veel over gehoord is, is dat de dader waarschijnlijk een moslim is. Zijn voornaam is in elk geval Arabisch (Ibrahim of iets in dien aard) en als dat zo zou zijn, dan is dit de zoveelste ‘lone wolf’ in een recente vlaag van aanslagen door moslimextremisten. Denk maar aan de aanslag op de Boston Marathon, de moorden bij het Joods museum in Brussel, de gijzeling in Sydney, waar een gestoorde, zelfverklaarde imam, de koranslogan ‘Allah is groot en Mohammed is zijn profeet’ in de IS-kleuren (zwart vlag met witte letters) voor het venster liet hangen. Ook in Canada waren er recentelijk aanslagen door individuele geradicaliseerde moslims en zopas heeft de politie van Tours, in Frankrijk, ook al een halve gare doodgeschoten die politieagenten met een keukenmes aanviel onder het roepen van ‘Allah Akbar’! Dat was ook de kreet van een andere gek, die met zijn auto een groep mensen heeft aangereden in Dijon, waarbij elf gewonden vielen.

     Voeg bij heel deze macabere lijst dan nog de meer dan 130 kinderen die zopas koelbloedig door de Taliban werden afgemaakt in Pakistan en de zoveelste raid van Boko Haran in Nigeria met ook daar tientallen doden en gekidnapten. Dat alles in naam van een godsdienst die zich verdraagzaam noemt. Nu is het wel zo dat de overgrote meerderheid van de moslims zo niet is. Het zou evenwel geen kwaad kunnen mocht die meerderheid eens meer haar afkeur laten horen tegen de bloedige excessen waaraan gangsters zich in naam van hun godsdienst in deze wereld schuldig maken. Als dat niet duidelijk gebeurt wekt dat alleen maar de indruk dat men het allemaal niet ernstig genoeg vindt en dat elke moslim van vandaag op morgen van brave huisvader tot terrorist kan worden omgetoverd als e.o.a. imam hem daartoe zou aanzetten ‘in naam van Allah’

  .

  22-12-2014, 00:07 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (6)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (40 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!