NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  08-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Newspeak
     Het woord 'newspeak' (met één 's') is niet nieuw. Het komt uit het bekende boek van George Orwell's '1984', met het Big Brother verhaal, waarin het een fictieve taal betekent. Tegenwoordig wordt het meestal gebruikt om sommige zaken een andere betekenis te geven. In de politiek wordt het misbruikt door een zogezegd nieuw begrip te geven aan iets dat al lang bestaat, maar dat niet goed (genoeg ) meer klinkt voor de eigen politieke belangen.
     Een typisch voorbeeld van hedendaagse politieke newspeak is bv die 'werkloosheid met bedrijfstoeslag', dat terug te vinden is in het nieuwe regeerakkoord. Het betekent niets anders dan wat we steeds 'brugpensioen' hebben genoemd, waardoor men de indruk geeft dat dit laatste is afgeschaft. Dat is helemaal niet het geval, er is alleen maar wat aan geschaafd en geknabbeld zoals met de meeste van de 197(!) maatregelen die in voornoemd akkoord zijn terug te vinden.
     In het kader van de toevloed aan nieuws over het schandaal van de bonussen bij Dexia, is er ook zo'n woord opgetreden: 'functiepremie'. Zelfs het ACV schijnt erin getrapt te zijn, al zou dat ook wel kunnen gebeurd zijn als compensatie voor de redding van de centen van hun arco 'co-operanten'. Geen bonus meer, wel een functiepremie.
     Nog straffer in die Dexia affaire, is de uitdrukking 'vaste variabele', die gebruikt werd om het bonustekort van topman Mariani aan te vullen. Nota bene: van een voorzitter van een bank die er vorig jaar in slaagde 10 miljard euro (400.000.000.000 Befkes!) te verliezen. Ondanks het feit dat in het nieuwe regeerakkoord voorzien is dat variabele lonen in bedrijven die door de staat gered werden, onmogelijk worden gemaakt, zegt de nieuwe minister Vanackere - niet toevallig ook een ACV-er - dat hij daarin niet tussenbeide kan komen. Dat alles terwijl de Belgische staat zich wel voor 54 miljard euro garant heeft gesteld voor datzelfde Dexia.
     En tenslotte nog dit: volgens SD Worx, dat zich bezig houdt met human resources management (nog zo'n woord!), kan men een overzicht van alle veranderingen door de nieuwe regering doorgevoerd, terugvinden op www.dirupo I.be Onafgezien van het optimisme bij Worx dat we nog ooit een Di Rupo II zouden kunnen meemaken, zou ik er iedereen op willen attenderen de benaming van die site niet zonder de nodige uitleg te laten zien aan Italianen. Die vertalen dat 'dirupo' in één woord nl als www.afgrond I.be!

  08-01-2012, 08:55 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (57 Stemmen)
  07-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitstel van executie?
     België heeft iets met Europa. Dit land staat steeds op de eerste rij om Europa te promoten en haar vertegenwoordigers tekenen ook steeds zonder enig voorbehoud alle mogelijke Europese wetten en verordeningen. Als deze laatste dat echt moeten worden uitgevoerd (tegenwoordig heet dat 'geïmplementeerd') in België zelf, dan komt er dikwijls niets van in huis of loopt alles flink wat vertraging op. Het is een courante gang van zaken dat België door Europa op de vingers wordt getikt omdat het zijn huiswerk niet goed doet.
     Zo verliep het met de uitvoering van de Sanduz wet en zo is het nu ook weer met de begroting. Tot en met het kleinste kind weet nu wel stilaan dat die niet klopt, maar toch wordt ze bij Europa ingediend en doet men alsof er geen vuiltje aan de lucht is. En dat is er blijkbaar wel, want Europa hecht weinig geloof aan bepaalde doelstellingen van de regering Di Rupo, waaronder de nieuwe aanpak van de notionele interest en de fraudebestrijding. Er is genoeg reden tot wantrouwen, want het begrotingsdoel voor 2011werd immers ook al niet gehaald (4,2% i.pl.v. de vooropgestelde 3,6). Gelukkig biedt datzelfde Europa ons armlastig land een (voorlopige) reddingsboei: België kan bepaalde delen van haar ingediende begroting voor dit jaar, voor een totale waarde van 1,2 miljard euro, 'bevriezen' en ondertussen zorgen voor een pasklare oplossing van de door Europa gewraakte passages. M.a.w. België krijgt uitstel van executie, tot ergens in februari. Op die manier heeft de regering Di Rupo nog ongeveer een maand de tijd om vers geld* te vinden. Dat alles in de hoop dat de Europese financiële en economische situatie ondertussen niet verslechtert, want anders zal dat 1,2 miljard weer niet genoeg zijn.
     Ik heb zo het idee, dat deze situatie nog een hele tijd zal aanslepen en zo'n beetje een processie van Echternach gaat worden. Dat komt ervan als een hervorming uitmondt in oeverloos knip- en plakwerk.


  * Misschien vindt de regering wel 423 miljoen bij de koninklijke dotatie. Het blijkt nl dat die ook al gekoppeld is aan onze index (zoals de pensioenen en de 'sociale' uitkeringen!) en Albert II daardoor een 'loonsverhoging' van liefst 3% zou krijgen. Terwijl in het regeringsakkoord staat dat die dotatie zou bevrozen worden. Dat alles uitgerekend door die index, die ook al onder het Europese vuur ligt...

  07-01-2012, 08:28 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (61 Stemmen)
  06-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FDF de N-VA achterna?
     Zoals te verwachten was, heeft Europa België erop gewezen dat de begroting van Di Rupo niet realistisch is o.w.v. de 0,8% economische groei waarop ze berekend is. Ook de 0,5% die Luc Coene, gouverneur van de nationale bank gesteld had, is veel te rooskleurig en gemaakt in opdracht van de traditionele partijen, die de postjes bij die bank verdelen. Het wordt nu uitkijken, hoe het verder zal lopen, want daarmee zou de federale regering, die met zoveel moeite tot stand was gekomen, wel eens vroeger dan gedacht ten onder kunnen gaan en zijn nieuwe federale verkiezingen dit jaar niet uit te sluiten.
     Wat er ook gebeure, de gemeenteraadsverkiezingen komen er in elk geval en wel op 14 oktober. In de aanloop er naartoe zijn alle partijen al duchtig de messen aan het slijpen. Raar maar waar: er zijn op dit gebied nogal wat gelijkenissen tussen FDF en N-VA. Beide partijen hadden een kartel met een van de zgz traditionele partijen. De N-VA met CD&V en het FDF met de MR. Beide partijen zijn uit hun kartel gestapt en nu zijn ze ook beiden bezig met het oprichten van eigen gemeentelijke organisaties.
     Dat laatste is niet helemaal juist, want de 'eigen regio' betekent voor de N-VA Vlaanderen en Brussel, terwijl het FDF niet alleen in Wallonië en Brussel op komt, maar ook in 'ons' Vlaanderen, terwijl de N-VA dat niet doet in Wallonië. De aloude slechte Belgische traditie van de twee maten en gewichten, waarbij iedere Belg gelijk zou moeten zijn voor de wet, maar de Franstalige in de praktijk steeds uitzonderingen krijgt. Mede als gevolg daarvan telt het FDF de dag van vandaag zelfs meer lokale mandatarissen in Vlaanderen dan in het 'eigen' Wallonië.
     Daarin zou nu verandering kunnen komen, nu de Vlamingenhaters ook eigen organisaties in het Walenland willen oprichten. Of dat veel succes zal hebben, is nog een groot vraagteken, want heel wat gewone Walen hebben er zo stilaan genoeg van dat de Brusselse problemen, B-H/V inbegrepen, de voorrang krijgen op die van hun eigen regio. In elk geval zien we het nog niet gebeuren, dat het FDF in de Waalse regering geraakt, zoals de N-VA dat in Vlaanderen heeft gerealiseerd.

  06-01-2012, 09:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (50 Stemmen)
  05-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brussel feest.
  Wat er ook gebeure, Brussel blijft in de actualiteit. Jammer genoeg meestal niet in de gunstige zin. De stad, die ook de hoofdstad van Europa pretendeert te zijn, is de eerste om de Europese richtlijnen niét te volgen. Dat hebben we zopas nog meegemaakt met de Europese zgn Salduz-wet, waarbij al wie wordt aangehouden vanaf het eerste verhoor bijstand moet kunnen krijgen van een advocaat. In Vlaanderen heeft men dat vanaf de eerste dag, 01.01.2012, netjes geregeld met een soort wachtdienst, in Brussel zou dat niet kunnen. Erger nog, in Brussel zouden de Nederlandstalige advocaten, zeg maar de Vlamingen, wel bereid zijn dat te doen, maar ligt de Franstalige Balie dwars. Die francofone dames en heren, die in Brussel veruit in de meerderheid zijn, willen niet bij nacht en ontij gestoord te worden. Vandaar dat het Brusselse parket zwart op wit heeft gesteld, dat criminelen, die worden aangehouden voor een hele reeks misdrijven, gaande van diefstal tot geweld t.o.v. de politie, voortaan niet meer meteen verhoord zullen worden, noch mét noch zonder advocaat. Hun gegevens worden genoteerd, hun vingerafdruk wordt genomen en de dames en heren criminelen worden vriendelijk verzocht zich op een latere datum op een fatsoenlijk uur te komen melden bij de politie, al dan niet vergezeld door hun advocaat. Als ze die niet hebben, zal de politie er dan een oproepen. M.a.w. Brussel geeft een eigen interpretatie aan de Europese wet, enkel geldig op het eigen grondgebied.
     Brussel is nu al een stad die uit haar voegen barst. Ze telt al een tijdje meer dan één miljoen inwoners en er komen er nog altijd hele drommen bij, veel meer dan elders in het land. De meeste zijn buitenlanders, al dan niet illegaal en niet weinigen van hen krijgen nu de kans de wet met de voeten te treden zonder daarvoor serieus gestraft te zullen worden. Hun gegevens, voor zover die kloppen, mogen dan bij een overtreding wel bij de politie bekend zijn, wat doet men ermee als men straks door de bomen het bos niet meer ziet? Misdadigers die echt zinnens zijn criminele feiten te plegen, zullen dat voortaan bij voorkeur in Brussel doen. Als ze al gepakt worden, weten ze al bij voorbaat dat de kans groot is dat ze niet gestraft zullen worden en, in het slechtste geval, de mogelijkheid krijgen tijdig te gaan lopen.
     Volgens de akkoorden van de regering Di Rupo zal Brussel voortaan jaarlijks zo'n half miljard euro extra krijgen. Om wat te doen? Wel, in de eerste plaats feesten, natuurlijk. Er gaat haast geen week voorbij zonder dat er in Brussel wel e.o.a. feest is, voor deelnemers en toeschouwers meestal gratis. Officieel althans, want na Stevaert weten we dat gratis niet (meer) bestaat.


  05-01-2012, 09:26 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (60 Stemmen)
  04-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Berufsverbot
     Gisteren werd VRT-journalist Bruno Huygebaert begraven. Die was op 26 december onverwachts overleden; hij werd slechts 50. Bij de gelegenheidstoespraken was er ook die van Marc Van de Looverbosch, VRT-collega, wetstraatjournalist en voorzitter van de Vlaamse journalisten. Van de Looverbosch kon, zoals trouwens iedereen, over Huygebaert niets dan goed vertellen. Opmerkelijk voor wie de afgestorvene kende, was wel de uitspraak van Van de Looverbosch 'dat bij Bruno de onpartijdigheid en de neutraliteit hoog in zijn vaandel stonden en dat hij nergens zijn eigen mening liet doorsijpelen'. Dat klopt en staat in schril contrast met wat de linkse Van de Looverbosch zelf ooit al voor de camera en in de micro van de even linkse VRT heeft verteld. Wie herinnert zich niet de danspasjes die hij uitvoerde, toen hij hoorde dat Patrick Janssens gewonnen had in Antwerpen? Of hoe hij steeds probeert de Vlaams Belangers te kleineren en het succes van de N-VA te minimaliseren?
     Bruno Huygebaert deed zoiets niet. Hij specialiseerde zich wel in economische en financiële dossiers, maar bracht even professioneel verslag over het Vlaams zangfeest, de IJzerwake en de IJzerbedevaart, als hij er de kans toe kreeg. Want Bruno was Vlaamsgezind, hoe moeilijk zoiets bij de VRT ook mag zijn. Vandaar dat hij inderdaad zijn eigen mening niet kon laten doorsijpelen, zoals Van de Looverbosch dat wel ongestraft kan doen.
     Het is eigenlijk beschamend, dat men in dit land niets eens openbaar met een Vlaamse overtuiging voor de dag kan komen, zonder het risico te open daarmee zijn eigen broodwinning in gevaar te brengen. Denk maar aan Herman de Bode, die indertijd zijn carrière als directeur bij McKinsey gedwarsboomd zag, omdat hij het manifest van de Warande mede had ondertekend. Of aan Marc Platel en de betreurde Roger Van Houtte die respectievelijk bij het Belang Van Limburg en de Gazet Van Antwerpen op een zijspoor werden gezet o.w.v. hun Vlaamse overtuiging. De meeste bekende Vlaamse voorvechters buiten de politiek (denk maar aan Remi Vermeiren, Frans Crols e.a.) konden slechts dan vrij voor hun mening uitkomen, nadat ze met pensioen waren gegaan.
     'Berufsverbot' noemen ze dat in Duitsland.

  04-01-2012, 08:02 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (71 Stemmen)
  03-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De sluitende begroting
     Vlaams minister-president Kris Peeters is ons gisteren komen vertellen, dat 2012 geen goed jaar wordt en dat we met zijn allen flink zullen moeten besparen. Dat is helemaal geen verrassing, want dat had iedereen al lang zien aankomen. Dat zijn eigen begroting nog steeds uitgaat van een economische groei van 1,6%, is er dan ook vér over. 'Wat we zelf doen', weet je wel. Het mag Vlaanderen dan ook beter gaan dan België, 1,6% is een lachertje als men weet dat het even goed 0,0% kan worden. Dat men reeds in februari een eerste budgetcontrole gaat doen, is dan ook maar window dressing, het gezicht redden, zeg maar.
     Het is niet de eerste keer dat ik dit schrijf en ik verval dus in herhaling. Waarom moet er in Vlaanderen persé een budget in evenwicht zijn als dat zowat nergens anders het geval is? Hebben we nog geen lessen genoeg geleerd uit de debacles van de regeringen Verhofstadt? Het is natuurlijk leuk geen schulden te hebben, maar zelfs een goed draaiend bedrijf maakt wel eens schulden om vooruit te blijven gaan. België heeft zelfs zijn streefdoel van 3,6% staatsschuld (t.o.v. het bbp) in 2011 niet gehaald en de Waalse en Brusselse regio zien een sluitend budget pas tegen 2015. Het gevolg van een Vlaamse zelfkastijding zal zijn, dat straks de Belgische staat aan de deur staat te kloppen en het geld zal halen waar het dan zit: bij Vlaanderen. Dat we riskeren door de ratingbureaus op de vingers te worden getikt, is ook geen argument meer. In 2011 had Vlaanderen een sluitende begroting en verloor het toch een punt in zijn rating. So What?
     Tenslotte nog dit. In zijn interview met De Standaard over de vraag in wat CD&V en N-VA werkelijk verschillen, zei Peeters 'dat zijn partij een Vlaamse partij is, die in alle staatshervormingen, die - volgens hem - telkens tot meer Vlaamse zelfstandigheid hebben geleid, haar verantwoordelijkheid heeft genomen'. Ik ga dat niet helemaal ontkennen, alleen had de reporter wel eens kunnen vragen, wat dat Vlaanderen allemaal gekost heeft. Te beginnen met de jaarlijkse transfer van 12 miljard euro. Denk maar eens wat men de dag van vandaag in Vlaanderen daarmee zou kunnen doen, terwijl we nu verzocht worden flink onze broeksriem aan te halen...

  03-01-2012, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (57 Stemmen)
  02-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het spookbeeld van een Duitse winter
     Bovenstaande titel heeft niets met de euro te maken, maar alles met het weer en onrechtstreeks ook met de politiek. Het is op dit ogenblik nl onwaarschijnlijk zacht voor de tijd van het jaar. Feitelijk is dat niet goed voor de natuur, die duidelijk haar kluts kwijt is. Een paar weken stevige vorst zouden deze natuur tot rust kunnen brengen en ons o.a. kunnen verlossen van heel wat schadelijke insecten, die nu dreigen te overleven en die straks heel wat schade kunnen berokkenen aan landbouw, tuinbouw en veeteelt (denk maar aan de mug die blauwtong veroorzaakt en die bij dit weer hier overleeft).
     Een doorzetten van deze zachte winter kan ons dan weer heel wat laten besparen op gebied van energiekosten. Een strenge winter zou tot een financiële ramp kunnen leiden en voor dat laatste is men als de dood, vooral in Duitsland.
     Na de sluiting van liefst acht Duitse kerncentrales, heeft men daar nl nu al te weinig stroom. Het land, dat tot voor kort stroom uitvoerde, voert nu stroom in. In Zuid-Duitsland heeft men momenteel te weinig kerncentrales, in Noord-Duitsland een overschot aan windkracht. Op zich zou dat niet erg zijn, ware het niet dat er niet genoeg leidingen zijn om beide gebieden sluitend met elkaar te verbinden. Het ontbreekt het land daarvoor aan zo'n 13.000 km stroomlijnen. Als er bv in februari een paar weken strenge vorst zou optreden, met een groot hogedruk gebied boven Duitsland, dan zal dat land een enorm stroomtekort hebben en valt zelfs een totale black-out niet uit te sluiten. Extra stroom invoeren vanuit Frankrijk, waar drie kerncentrales nu al bijna uitsluitend voor export naar Duitsland werken, zou theoretisch kunnen. Mocht de strenge winterprik echter ook het oosten van Frankrijk treffen, dan mag men dat vergeten. Een totale black-out zou Duitsland meer dan één miljard euro per uur kosten...
     Nu hoor ik e.o.a. groene al zeggen, dat Duitsland toch al een serieus energiepark aan duurzame stroom heeft. Dat klopt, maar voorlopig is dat nog steeds onvoldoende. Verder moet men er rekening mee houden, dat er in februari dagelijks nog niet zoveel uren zonneschijn zijn en dat de zon dan ook nog niet zo fel schijnt. In het geval van een groot hogedruk gebied, mag men trouwens de windmolens vergeten. Bij grote hogedruk is er nl zo goed als geen wind zodat het rendement van die molens op dat ogenblik bijna nihil zal zijn.
     We zullen dan ook maar hopen, dat er geen te strenge winter meer komt, want het zullen niet alleen de Duitsers zijn die daarvan het slachtoffer zouden worden. Ook ons land heeft nu al een tekort aan stroom (waarvoor al gewaarschuwd is) en voert die eveneens in uit Frankrijk...

  02-01-2012, 08:49 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (57 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!