NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Wordt Groen/Blauw het nieuwe Paars?
 • Politieke poppenkast
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  02-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En de Gordel?

   

   

     Bij mijn abonnement van De Standaard (bij gebrek aan iets beter) krijg ik sinds kort elke week een extra tijdschrift, ‘DS Weekblad’ genaamd’. Ik blader er altijd even door, maar veel nieuws valt er praktisch nooit uit te rapen. Dat geldt trouwens ook voor het andere blad dat bij de weekeindeditie zit, nl ‘DS Magazine’. Het enige wat ik daarvan bij hou, is de puzzel. In ‘DS Weekblad’ staat bijna elke week een politiek interview, meestal zelfs met twee politieke tegenstanders, maar die zijn meestal zo lief tegen elkaar dat het lezen ervan de moeite niet loont (dat laatste geldt trouwens ook voor heel wat van die zgz ‘debatten’ in Terzake, het laatste bv dat tussen Karel Van Eetvelt en Bruno Tobback).

     In ‘DS Weekblad’ staat dit weekeinde echter ook een heel ander interview, met Carla Galle, die met pensioen gaat na 22 jaar het Bloso te hebben geleid. Moeders mooiste is ook moeders roodste, was de levensgezellin van Karel Van Miert, maakte het Agusta schandaal mee* en heeft wél wat te vertellen.

     Galle wou er feitelijk nog twee jaartjes bij doen, iets wat mogelijk is als de voogdijminister – in dit geval Philippe Muyters - het contract zou verlengen, maar dat is niet gebeurd. Kwatongen beweren dat dit laatste te maken zou hebben met het feit dat de gedoodverfde opvolger van Galle een zekere Gert Vande Broek is, naar het schijnt een meer dan bekwame vent, maar ‘toevallig’ wel chef sport op Muyters’ kabinet. ‘Wat we zelf doen”…

     Interessant in het interview was voor mij de uitspraak van Galle, dat er geen nieuwe Gordel meer komt. Letterlijk: ‘Schrijf maar op: de Gordel is gestopt’. Het wordt nu even wachten wat voor reactie daarop komt, als er al een zal komen. Voor zover ik me herinner, komt er geen identiek dezelfde Gordel meer als de 32 voorgaande, maar zou er wel iets voor in de plaats komen, dat evenzeer het Vlaamse karakter van de Rand zou benadrukken. Ik kan best begrijpen dat de Vlaamse regering op dit ogenblik andere prioriteiten heeft, maar vanuit de N-VA, met plaatselijke ‘Rand-coryfeeën’ zoals bv een Ben Weyts en Mark Demesmaeker, zou het aannemelijk zijn dat hierop minstens een realistisch antwoord zou komen. Het is met de Rand al erg genoeg gesteld om zich daarover niet bezorgd te maken en september is niet meer zo ver af.

  ---

     In de marge van bovenvermeld interview vertelt Galle, dat er tijdens haar mandaat nooit een socialistische minister van Sport is geweest. Als de interviewer er haar attent op maakt, dat ze Bert Anciaux vergeet, antwoordt ze: ‘Nuance. Die is socialist geworden, blijkbaar. Nadat hij al zijn vorige partijen om zeep heeft geholpen’. Einde citaat!

   

   

  * Would-be geldverbrander ‘Brouckie’ probeerde Galle nog de schuld van die affaire te geven, wat niet lukte...

  02-06-2013, 08:52 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (35 Stemmen)
  01-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Europese inmenging

   

     De huidige eurocrisis heeft althans één groot voordeel: de mensen beginnen zich meer en meer bewust te worden van de macht die de E.U. heeft en die de lidstaten grotendeels is afgepakt. Europa wordt steeds minder een ver-van-mijn-bed show, omdat we steeds meer aan de lijve beginnen te ondervinden wat Europa betekent. Nu de bv de lidstaten van de eurozone zelfs hun begroting niet meer aan hun eigen parlement kunnen voorleggen tenzij die eerst is goedgekeurd door Europa, beseft men inderdaad dat er straks van de eigen autonomie niet veel van zal overschieten. L'argent fait la guerre.
     Bij ons in Vlaanderen hebben de meesten, ook de nationalisten, er steeds op gerekend dat ze via Europa e.e.a. geregeld konden krijgen dat binnen het Belgische kader niet lukte en dat Europa hier en daar wel kon verhinderen dat er bij ons nóg grotere politieke stommiteiten konden gebeuren. Het resultaat is echter dat we straks in eigen land nog bitter weinig te zeggen zullen  hebben.

     Moeten we daarom Europa afschrijven en terug van ‘af’ beginnen? Ik denk niet dat veel mensen daarvoor te vinden zouden zijn. Stel u voor dat we weer grenscontroles zouden krijgen, dat we weer geld zouden moeten omwisselen telkens we over de grens gaan, dat we daarom ook minder prijzen en kosten zouden kunnen vergelijken. Ondertekende, die 27 jaar ‘over de grens’ heeft gewerkt en 9 jaar in het buitenland heeft gewoond, kan ervan meespreken. Zonder Europa zouden we nu bezig zijn met een hele serie van nationale devaluaties, niet alleen in de zuiderse landen, maar ook hier. Daardoor zouden de landen die dat doen wel gemakkelijker kunnen exporteren, maar zou hun munteenheid steeds minder waard worden t.o.v. die van de zgz ‘sterkere landen’. Men klaagt nu al dat Duitsland (weer) te veel macht krijgt. Dat zou dan nog erger worden.

     Volgend jaar, bij de verkiezingen van mei 2014, hebben we de kans ook te stemmen voor dat Europa. Het zou wenselijk zijn dat onze onderscheidene partijen wat duidelijker zouden aantonen waar zij met dat Europa van ons naartoe willen. Vergeten we niet dat tegen die tijd de Duitse verkiezingen een dik half jaar voorbij zullen zijn en er waarschijnlijk heel wat meer klaarheid zal zijn in de Europese situatie, ongeacht of dat voor ons goed of slecht nieuws zal zijn. In het laatste geval is een splitsing van de eurozone geen fata morgana meer en zal het voor Vlaanderen cruciaal worden of we met België nog verder willen als die ‘entiteit’ aan de verkeerde kant van de nieuwe eurogrenzen zou belanden.

     Wie leeft, zal zien…

   

  01-06-2013, 08:42 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (32 Stemmen)
  31-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ware schuldige(n)

   

   

     De grote discussie in het parlement over wie verantwoordelijk is over de lamentabele toestand van ’s lands begroting, heeft geleid tot het bekende doorspelen van de zwarte piet, ook al een Belgische (politieke) specialiteit. Het heeft geen zin nu te gaan verwijzen naar de regeringscrisis van de 541 dagen (nog altijd een wereldrecord!). In werkelijkheid was de staatsschuld tijdens die periode zelfs gedaald, iets waarover we in de huidige discussie niet meer gehoord hebben. Maar zelfs die daling was niet zo belangrijk, omdat we toen met een regering in lopende zaken zaten die met twaalfden moest regeren en dus veroordeeld was zuinig te zijn. In werkelijkheid deed Leterme II het beter dan Verhofstadt I én II.

     Dat dit land nu in financiële moeilijkheden zit, hebben we in hoofdzaak dan ook te danken aan de regeringen Verhofstadt (1999-2007). Die had toen, in een periode van hoogconjunctuur, de kans te besparen wanneer het kon en de staatsschuld af te bouwen. Dat dit niet gebeurd is en dan nog onder het premierschap van iemand die daarvoor in liefst drie burgermanifesten een soort witboek had geschreven, zal voor hem en zijn partij een historische schande blijven. Zijn partij, of wat er nog van overblijft, mag de dag van vandaag dan nog zowat de enige zijn die in de federale meerderheid achter de voorstellen van Europa staat, ernstig kun je zoiets niet meer noemen. In de regeringen Verhofstadt was het de PS die, net als vandaag, het hoge woord voerde, met als verschil dat ze nu ook nog de premier levert en Verhofstadt het toen mocht worden als hij het PS-programma uitvoerde. De SP.a was er ook bij, maar zoals ook nu alleen maar als vijfde wiel aan de PS-wagen.

     Vergeten we niet dat in de eerste regering Verhofstadt ook de groenen, toen nog Agalev (Anders GAan LEVen, waar is de tijd?), mee aan zet waren. Ook zij hebben toen meegedaan aan de Sinterklaaspolitiek van Paars en zijn daarom evenmin nog geloofwaardig als het gaat om staatsbegrotingen. In het juni nummer van Doorbraak, het blad van de Vlaamse Volksbeweging (VVB), wordt die partij als volgt geciteerd door Peter Frans Anthonissen*: ‘Groen blijft een partij voor links-denkende welgestelden, voor mensen met een goed inkomen, die kwaliteitskranten lezen, naar Canvas kijken en deelnemen aan het culturele leven. Voor zo’n luxepartij zit het niet goed als een economische crisis mensen doet vrezen voor hun job en welvaart, omdat er dan geen ruimte meer is voor haar Sinterklaaspolitiek.’ Ik zou het niet beter kunnen formuleren.

   

   

  * Peter Frans Anthonissen is een reputatiedeskundige die o.m. een vaste column heeft in Trends.

  31-05-2013, 08:50 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (37 Stemmen)
  30-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tweede zit

   

   

     Bij De Tijd hadden ze dan toch goed gepronostikeerd: België heeft geen Europese boete gekregen. Ze zullen bij dat economisch blad ook wel geweten hebben dat er nog nooit zo’n boete is gegeven en dat het ook nu wel niet het geval zou zijn. Officieel was dit land het enige van de 27 E.U. landen dat zijn Europese afspraken niet was nagekomen, maar ook zoiets is relatief. Er zijn nog wel een half dozijn andere E.U. leden die om e.o.a. reden niet in orde zijn en de vraag is dan ook maar in hoever (en hoe lang) dat Europese verhaal nog geloofwaardig blijft.

     Dat alles neemt niet weg dat België voor dit jaar nog een miljard euro extra zal moeten vinden en voor 2014 zelf nog een dikke vier miljard, met daarbij nog maar eens de raad dit te doen via structurele besparingen en daar knelt het schoentje. Zeker voor 2014 moet men af van de vervroegde pensionering, het vergroten van de loonkloof met de omliggende landen, moet er iets gedaan worden aan de belastingswet, aan de index en aan de werkloosheidsuitkeringen. PS voorzitter Magnette heeft vanuit Charleroi al laten weten daarmee niet akkoord te gaan en de vakbonden zullen hem graag daarin volgen. Daar de nieuwe voorstellen aan Europa vóór 21 september moeten worden aangeboden, zou het dan – met een jaar vertraging – toch nog eens een hete herfst kunnen worden. Maar er is meer.

     De nieuwe besparingen zullen, ook volgens Europa, degelijk moeten verdeeld worden tussen alle zgn ‘entiteiten’ en dat zie ik nog niet zo meteen zitten. Vlaanderen heeft als enige entiteit in dit land een sluitende begroting en dus zullen er ‘gezamenlijke’ inspanningen van de federale regering én van het Waalse en Brusselse gewest moeten komen. Dat laatste is trouwens al eens bevestigd door onze nieuwe minister zonder financiën, Koen Geens. Voeg daarbij het feit dat we na het politieke zomerreces gegarandeerd in de aanloop naar de electorale campagne gaan van de verkiezing aller verkiezingen, dat terwijl er elke drie maanden een stand van zaken aan Europa zal moeten gepresenteerd worden. M.a.w., er kan niets op de lange baan geschoven worden en dat verhaal zal de verkiezingscampagne doorkruisen, om niet te zeggen verstoren.

     Misschien hadden de meerderheidspartijen het idee van Bart Brinckman (mijn blog ‘Wat, als’ van 21.05) om vervroegde federale verkiezingen te houden, toch maar beter opgevolgd…

   

   

  30-05-2013, 08:42 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (31 Stemmen)
  29-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De dag van de waarheid?

   

     In mijn blog van 26 dezer (‘Eén land, twee werelden), schreef ik dat België geen Europese boete zou krijgen, ondanks het feit dat het zijn Europese verplichtingen niet is nagekomen.. Dat had ik uit ‘De Tijd’ gehaald, nu niet zomaar de eerste de beste krant op dat gebied, maar dat schijnt dus niet helemaal te kloppen. Het kán nog altijd, maar de beslissing daarover blijkt pas vandaag te zullen vallen. Daarover is de laatste week al heel wat gejammerd, want – volgens de meerderheidspartijen en hun goedgelovige media – verdient dit land dat niet. En dan worden vergelijkingen bovengehaald met andere landen, waarbij stelselmatig ‘vergeten’ wordt dat België, met uitzondering van Griekenland en Italië, de hoogste staatsschuld heeft. Zelfs Spanje, dat er zo slecht aan toe is, heeft een staatsschuld van ‘maar’ 89%, wat 11% minder is dan het land van Di Rupo.

     Over Di Rupo en zijn regering gesproken, waarover diezelfde partijen en media toch zoveel lof hebben, die blijkt nog maar 20% van zijn vooropgestelde doelen van de zesde staatshervorming te hebben gerealiseerd (69, nog 142 te gaan!). Zes zijn er dan nog moeten bijgestuurd worden, zes ‘afgevoerd’ en nog eens zestien waarschijnlijk niet realiseerbaar. Met nog twee maanden vóór het parlementair reces en met de dreiging daarna in de verkiezingscampagne voor mei 2014 te zitten, is het bijna onmogelijk dat er nog veel van in huis zal komen. De kans is zelfs groot dat dit met opzet zo gebeurt om een reden te hebben dat deze ploeg daarna zijn werk zou moeten kunnen afwerken…

     Bij de E.U weet men dat Di Rupo het goed kan uitleggen (in het Frans en het Italiaans), maar ziet men ook wat hij er niét van terecht brengt. Zelfs als België aan de gevreesde boete ontsnapt, verandert dit trouwens niets aan de schuldgraad en de budgettaire achterstand van dit land, terwijl de verleiding groot zal worden om daarna juist niét te sparen. Ondertussen blijven we zitten met de hoogste loonkosten, de - op twee na - hoogste belastingen (vooral dan op arbeid), de vergrijzingskosten waarvoor nog steeds niets serieus gedaan is en de hoge prijzen voor telecom en energie. En dan hebben we het nog niet gehad over het lijk in de federale kast dat Dexia heet en dat er reeds voor zorgde dat vorig jaar werd afgesloten met een tekort dat een stuk boven het Europese doel lag. Er wordt nu reeds gesteld dat België (én Frankrijk) ook voor dit jaar extra in de buidel zullen moeten tasten om de ‘reddingsoperatie’ van Leterme en Reynders nóg maar eens veilig te stellen.

  29-05-2013, 08:49 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (39 Stemmen)
  28-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BSP.a

   

     De Standaard pakte gisteren uit met als hoofdartikel op de eerste pagina, dat de SP.a meer pro-België is dan de MR. Lijkt een opmerkelijke titel, maar is dat niet. Om te beginnen is het een conclusie getrokken door de belgicistische politicoloog Dave Sinardet, n.a.v. een door hem en twee Franstalige collega’s van Louvain-la-Neuve uitgevoerd onderzoek, wat door Vlamingen steeds met een klontje zout moet genomen worden. Sinardet is op communautair vlak zo’n beetje dé chouchou van onze overwegend linkse media. Als klap op de vuurpijl blijkt dan nog dat dit nieuwste onderzoek heeft plaats gevonden net vóór het akkoord over de zesde staatshervorming. M.a.w. nog vóór de doorsnee Vlaming door had dat hij weer eens in de zak zou gezet worden, deze keer zelfs met een federale regering zonder meerderheid in Vlaanderen en mede bestaande uit 90% van alle francofone partijen. Eenzelfde onderzoek een maand later zou er waarschijnlijk heel anders hebben uitgezien. Het doet zo’n beetje denken aan een zaak die zomerkoopjes aanbiedt net vóór Kerstmis. Dat de uitslag van zo’n achterhaald onderzoek als hét nieuws van de dag wordt verkocht door een dagblad dat zich ‘kwaliteitskrant’ noemt, is erg goedkope journalistiek.

     Dat de SP.a een op en top belgicistische partij is, daarvoor hadden we ook geen onderzoek nodig. De partij overleeft al enkele decennia in de Belgische politiek door haar karretje aan dat van de PS te hangen en in de Vlaamse door te profiteren van het cordon sanitair rond het VB. Dank zij de N-VA mocht de partij weer meedoen in de Vlaamse regering, enkel en alleen omdat de partij van De Wever de liberalen als een grotere concurrent op rechts aanzag. Iets waarin Bart trouwens gelijk kreeg, want bij de traditionele partijen zijn het vooral liberalen die de laatste jaren overlopen naar de N-VA. Wie nu nog voor de Vlaamse socialisten stemt doet dat omdat men niet beter wil weten (‘den boas is ne smeirlap’) of omdat er via die partij nog steeds postjes te rapen zijn. Wie gelooft er nog een Tobback die fulmineert over de pensioenen, terwijl het de socialisten zijn die dat departement 18 jaar hebben beheerd? Of die zich zorgen maakt om het onderwijs, terwijl zijn partij mee in de Vlaamse regering zit en er zelfs de minister van onderwijs levert? Of die een familiefeest van de partij gaat vieren in Wallonië?

     Een tweede open deur die het onderzoek van Sinardet intrapt, is die waarbij hij zegt dat CD&V zich steeds tussen de twee uitersten bevindt. Ook dat wisten we al: enerzijds, anderzijds. Ook bij het laatste VLD-voorstel voor de mini-jobs was het weer eens de enige partij die geen standpunt had. ‘Ik zeg niet ja en niet neen’, zei vice De Crem. Kortom: een partij voor weekdieren. Voor mensen van middelmaat: dik van vel en zonder ruggengraat!.

   

  28-05-2013, 09:08 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (39 Stemmen)
  27-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Turkse herfst

   

     Men heeft het al enkele jaren over de Arabische lente, waarop maar geen zomer wil volgen, maar in Turkije is men momenteel al wat verder. Daar lijkt de zomer voorbij en lonkt een politieke herfst, voor zover het al geen winter zal worden. Sinds de AKP partij van Erdogan er aan de macht is, schuift het land, langzaam maar zeker, op naar een islamistische staat en wordt de scheiding van kerk en staat, ooit ingevoerd door Kemal Ataturk, de Turkse vader des vaderlands, er een lachertje.

    De laatste stap in de richting van Mohammed’s middeleeuwse woestijngodsdienst, is het (voorlopig) gedeeltelijk verbod op het schenken en verkopen van alcohol, de Turkse Raki inbegrepen. Voor het toerisme wordt nog een uitzondering gemaakt, maar dan alleen buiten de grote steden, wat ervoor zou kunnen zorgen dat vooral de citytrips (in de eerste plaats naar Istanboel) er nog weinig toekomst zullen hebben. Als men weet dat toerisme een van de sterkhouders is van de Turkse economie, zal het ermee eindigen dat de Turken er allemaal (nog) armer op zullen worden. Zoals men nu daar bezig is, zal het niet lang meer duren of ze zitten er met een complete drooglegging, waarna het toerisme er ook een zachte dood zal sterven. Wie gaat er de dag van vandaag nog op vakantie naar een land waar men geen glaasje of borrel meer mag drinken?

     De huidige armen, zijn kiespotentieel, worden door Erdogan zoet gehouden met de belofte van goedkope behuizing, eenzelfde beeld als bv in het Venezuela van Chavéz, waar de economie – ondanks de massale aanwezigheid van olie -  zo goed als aan de grond zit. Dat zal in Turkije, dat géén olie heeft, alleen maar erger zijn.

     Dat dan voor de problemen die er ongetwijfeld zullen rijzen in de Turkse steden, waar heel wat jongeren niet gediend zijn met de islamisering door Erdogan en zijn partij, die het moet hebben van de plattelandsbevolking die grotendeels analfabeet, moslim én achterlijk* is. En, alsof dat nog niet genoeg is, is er altijd nog het probleem van de Koerden. Die maken 20% uit van de bevolking, maar worden op alle gebied achtergesteld. Sinds enkele decennia woedt er een onverklaarde burgeroorlog die al duizenden slachtoffers heeft gemaakt, voornamelijk in Oost-Turkije, het thuisland van de Koerden. Of de huidige pogingen tot toenadering iets zullen uithalen, is weinig waarschijnlijk.

     En zeggen, dat er hier nog steeds mensen rondlopen, die willen dat Turkije bij de E.U. komt. Dat zijn niet alleen halve gekken zoals die Bert Anciaux, maar ook een Guy Verhofstadt, die daar al jaren voor ijvert in het Europese parlement. Om nog te zwijgen van onze ‘Europese president’, die er geen graten in ziet Turkije financieel bij te springen, terwijl zijn eigen Europa de schulden niet baas kan. Nuttige idioten zijn het, niet alleen t.o.v. het huidige Turkije, maar ook tegenover het hele islamgebeuren. De aanslagen in Boston, de rellen in Stockholm, de moord in Londen en de moordpoging in Parijs zijn evenveel recente voorbeelden van de radicalisering die een steeds grotere moslimgemeenschap in Europa ondergaat. Dan hier nog wetten willen stemmen die verbieden daartegen in te gaan, zoals Anciaux in zijn strijd tegen de zgz ‘islamofobie’, is te gek voor woorden. We mogen onze handjes kussen dat Turkije geen lid is kunnen worden van de E.U. en dat het land dat waarschijnlijk ook nooit meer zál worden. De crisis zal dan toch nog voor iets goed zijn geweest.

   

   

  * In feite is dat een pleonasme, ttz iets dat hetzelfde betekent. Étienne Vermeersch, emeritus hoogleraar wijsbegeerte en eerder links gezind, heeft dat recentelijk nog eens duidelijk in de verf gezet, waarop Anciaux geen ander antwoord had dan te zeggen dat Vermeersch ‘een zeveraar’ was. Vermeersch stelde daarna, in een weerwoord in De Standaard, dat er jaarlijks meer boeken in het Spaans vertaald worden dan er sinds de negende eeuw in het Arabisch zijn vertaald. Ook worden er jaarlijks meer boeken vertaald in het Grieks, een taal die amper nog door een paar miljoen mensen gesproken wordt, dan in het Arabisch, dat door zo’n 280 miljoen gesproken wordt

  27-05-2013, 09:32 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (42 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!