NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Al vliegt de leugen ook zo snel ...
 • Tattoo man
 • Professore n° 3
 • De spelverdeler
 • Electoraal gekrakeel
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  28-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eredoctor Verhofstadt
  Misschien herinnert men zich nog de heisa die destijds ontstond toen men Philippe de Taaie een eredoctoraat gaf aan de universiteit van Leuven. In die van Gent heeft men blijkbaar gedacht niet achter te kunnen blijven in die onnozelheden. Daar heeft me nl een eredoctoraat gegeven aan niemand minder dan Guy Verhofstadt!
  Nu zal er wel een dosis chauvinisme mee gemoeid zijn: Verhofstadt is een kind (letterlijk en figuurlijk) van de streek. De reden waarom Verhofstadt dit eredoctoraat krijgt is, volgens rector Van Cauwenberghe, omdat hij een uitmuntend staatsman en auteur is. Hij zou één van de topalumni van de universiteit zijn geweest en - steeds volgens die Van Cauwenberghe - zouden zijn burgermanifesten aan de basis hebben gelegen van de oprichting van de VLD, waarbij hij (Verhofstadt) "oude stellingen" creatief invulde. Zijn behandeling van delicate politieke dossiers zou nog steeds bewondering opwekken. Tot daar die Gentse rector...
  Verhofstadt heeft geen enkele academische verdienste. Na zijn verkiezingsoverwinning van 1999 met paarsgroen heeft hij ervoor gezorgd dat zijn toen nog Vlaams programma helemaal niét werd uitgevoerd. Sindsdien heeft hij het tegenovergestelde gedaan van wat hij in zijn eerste drie burgermanifesten had voorgesteld. Na twee legislaturen werd hijzelf afgevoerd en was men hem zelfs in zijn eigen partij meer dan beu. Nu teistert hij het Europese parlement, waar hij erin slaagt tegen de schenen van zowat iedereen te schoppen en hij dan ook absoluut niet meer au sérieux genomen wordt. Waar hij absoluut wél in geslaagd is, is dat hij zich ondertussen enorm verrijkt heeft met een landgoed in Umbrië, appartementen aan de Normandische kust, een verzameling Italiaanse oldtimers, een boot op de Leie en een appartementsgebouw in Mariakerke, zoals ooit gebleken is uit een reportage van Knack, waarin ook gesteld werd, dat hij dat allemaal, inclusief enkele grote restauraties, onmogelijk met zijn eigen officiële inkomsten had kunnen realiseren.
  Het staat een universiteit vrij doctor honoris causa te maken wie zij wil, maar het wel een beetje serieus blijven, wil men als universiteit zelf nog au sérieux geworden. Zeker een publieke figuur als Verhofstadt, waarvan zowat iedereen weet wat hij allemaal heeft uitgespookt, laat men beter buiten beschouwing voor dergelijke zaken. Of is men misschien zinnens straks ook nog bv Vande Lanotte doctor honoris causa te maken, hij die reeds aan diezelfde universiteit doceert en tussendoor de paarsgroene en paarse begrotingen manipuleerde en het schimmige zilverfonds oprichtte?

  28-03-2010, 10:50 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  27-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waalse excellenties in actie
  De heisa rond de Europese top zou ons nog doen vergeten dat er deze week nogal wat te doen was in het eigen federaal gebeuren. Daarvoor zorgden deze keer enkele Waalse excellenties en daarover valt niet veel positiefs te vertellen.
  - Wathelet Jr (CdH) kreeg in het federale parlement nog eens heel de oppositie én de Open VLD over zich n.a.v. zijn weinig stichtende uitspraken over de regularisatie. Hij verwees daarbij naar de internationaal geldende rechtsnormen, waarop hij een doorslaand argument te incasseren kreeg van Bartje Somers (als het goed is, zeggen we het ook): "Asiel is een recht, regularisatie echter is een gunst en valt dus niet onder internationale asielregels ".
  - Didier Reynders (MR) slaagde er nog maar eens in een wet ineen te flansen zonder ze degelijk na te kijken. Daardoor gebeurde het dat men tegenwoordig in ons land sigaretten mag verkopen onder de prijs van wat staat aangegeven op het taksbandje. Alhoewel dit internationaal wordt gedoogd, druist het volledig in tegen de filosofie dat men het roken beter aan banden zou leggen o.w.v. de gezondheid, maar ook omdat het de staat ten lange laatste meer kost dan opbrengt. Didier le nonchalant gaat nu voor de zoveelste keer nog maar eens een wet "aanpassen".
  - Minister van Klimaat en Energie, Magnette (PS) kreeg vanwege de Europese Commissie een rapport van liefst vijf bladzijden met bedenkingen over het akkoord dat ten tijde van de natte dweil gesloten werd met Suez over het openhouden van de bestaande kerncentrales. Daarmee wordt er binnen de week een tweede "werf" van Van Rompuy in zijn blootje gezet. Het hele verhaal kan trouwens nog erger worden voor zijn opvolger, mocht het Grondwettelijk Hof volgende week een negatieve uitspraak doen over de 250 miljoen die Electrabel in 2008 moest betalen en waarmee die het niet eens is, evenmin als de moedermaatschappij Suez die onze energiemarkt beheerst.
  - En dan is er tenslotte onze ongeëvenaarde kameraad Porsche, die - twee en een halve maand na de klucht in de senaat - dan toch op de proppen is gekomen met zijn "groenboek" over de pensioenen. 250 bladzijden plus vier bijlagen! Het doet me denken aan de uitdrukking: "If you can't convince them, confuse them". Maak het zo ingewikkeld dat niemand er nog aan uit kan. Dat is meer dan waarschijnlijk ook de bedoeling, want deze regering heeft maar één doel: de verkiezingen van 2011 halen en alles wat enigzins geld kost op te schuiven voorbij die datum. De rustige vastheid van het dolce far niente!
  ---
  In de marge van bovenstaande nog dit: België heeft zich bereid verklaard, indien nodig, zo'n twee miljard euro te gaan lenen voor Griekenland. Dat allemaal met een staatskas zonder bodem (en zonder geld)...

  27-03-2010, 10:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (16 Stemmen)
  26-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Brusselse haatkrant
  In 2008 had Bart De Wever al eens klacht neergelegd bij het fameuze centrum van De Witte, omdat er toen in Le Soir een artikel verschenen was, waarin werd voorgesteld alle N-VA-ers op een boot te zetten, die de zee in te sturen en daar te laten zinken. De klacht werd door het centrum onontvankelijk verklaard omdat, volgens die inquisitie Vlamingen en Walen van hetzelfde ras zijn. Merkwaardige uitspraak die waarschijnlijk nog wel eens zal herhaald worden nu Bart opnieuw een klacht heeft neergelegd en opnieuw tegen Le Soir. Deze keer had een zekere Jean-Paul Marthoz in die krant een column geschreven tegen de Vlaamse wooncode. Op zich zou niemand zich daar druk over gemaakt hebben, ware het niet, dat naast het artikel een foto stond van een massagraf in Nigeria, met slachtoffers van een etnische zuivering. Hatelijker kan moeilijk.
  Die Marthoz wordt dan nog voorgesteld als zijnde een "mensenrechtenactivist". Waarschijnlijk alleen voor Franstalige mensenrechten, want, vergeten we niet dat de francofonen zich in dit land beschouwen als het uitverkoren volk, dat zichzelf ziet als de kampioenen van de verlichting. De man had trouwens niet eens de moeite gedaan te verifiëren of het allemaal wel klopte, anders had hij vernomen dat de Vlaamse regering intussen al besloten had het decreet bij te stellen. Hij wist ook niet dat de krant die bewuste foto naast zijn artikel zou plaatsen.
  Kortom, in Vlaanderen mag men eender welke beslissing nemen. Indien blijkt dat de francofonen daarmee enigzins benadeeld zouden kunnen worden, dan staan ze op hun achterste poten en schuwen zij de ergste beschuldigingen niet. Le Soir is trouwens een Brusselse FDF-krant, geen Waalse. De meeste echte Walen liggen niet wakker van wat in Vlaanderen gebeurt. Bij de fransdolle Brusselaars ligt dat anders. Zij willen de hele pereferie rond Brussel inpalmen en verfransen en alle middelen zijn daarvoor goed.
  In De Standaard van gisteren schrijft Peter Vandermeersch dat zijn krant én Le Soir "de vaandeldragers geweest van de grote ideologische stromingen in dit land en dat ze de staatshervorming ervan hebben helpen bepalen". Ge moet maar durven zo'n lulkoek neer te pennen. En dat noemt zich "kwaliteitskranten".

  26-03-2010, 15:27 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  25-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De regularisatiefraude
  Het stond in de sterren geschreven, dat er met de regularisatie van de zgz "asielzoekers" zou gesjoemeld worden. Mie Turtelboom moest weg als secretaris voor migratie en asielbeleid. Als Vlaamse respecteerde zij nl de (Belgische) wetten. Walen doen dat niet; die interpreteren dezelfde wetten en passen ze niét toe als ze niet in hun kraam passen. Een liedje zo oud als België zelf. Turtelboom werd dan ook weggepromoveerd, niet omdat ze enige bekwaamheid zou kunnen hebben als minister van Binnenlandse Zaken, maar louter om de linkse Franstaligen de kans te geven die zoveelste regularisatiegolf (N.B. een van de "werven" van de natte dweil) in hun voordeel te kunnen beslechten. Hun voordeel, want zij gaan ervan uit dat de meeste van die economische gelukzoekers terecht zullen komen in het nieuwe proletariaat, dat later dan voor hen zal stemmen. Als ze dan nog Frans willen spreken, kunnen ze zelfs van pas komen om de verfransing rond Brussel een handje te helpen. De taak van Turtelboom werd dan ook overgenomen door het Waalse duo Courard (PS) en Wathelet Jr (CdH). Het resultaat is navenant.
  Nu blijkt immers dat er niet alleen gefraudeerd wordt door inwijkelingen, maar ook door de regularisatie-instanties zelf. De heer Wathelet Jr heeft nl de ambtenaren, die er mee bezig zijn, de stille wenk gegeven "een beetje genuanceerd" te blijven en mensen niet af te wijzen omdat er hier en daar een vals werkgeverscontract tussen hun papieren zit. Voor een dergelijke overtreding worden de echte Belgen niet alleen afgewezen, maar riskeren zij ook voor het gerecht te eindigen. Frauderende illegalen worden echter beloond met een Belgische verblijfsvergunning!
  N-VA en LDD hebben al het ontslag van Wathelet Jr geëist. Vraag is maar, of het veel zal uithalen. Vlaams Belang pakt het grondiger aan en heeft bij justitie klacht neergelegd.
  Het kan niet genoeg herhaald en beklemtoond worden, dat CD&V en Open VLD mede verantwoordelijk zijn voor de zoveelste aanslag op de wettelijkheid van deze staat en de rechten van de eigen burgers. Als enige Vlaamse partijen in deze door de francofonen geleide regering van woordbreker Leterme, met daarbij nog een minderheid in Vlaanderen, zijn ze niet waard dat een Vlaming hen nog zijn stem geeft. Het feit dat beide partijen in deze onverkwikkelijke fraudezaak op dergelijk niveau er niet eens op durven reageren, zegt genoeg.

  25-03-2010, 09:57 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (16 Stemmen)
  24-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deutschland über Alles
  Het rommelt flink in de Europese huishouden, meer bepaald in dat van de eurozone. De crisis laat daar zware sporen na en laat eveneens de grenzen van het systeem zien, een systeem dat gebouwd is op een monetaire samenwerking, maar waarin alle landen politiek soeverein blijven. Daarbij komt nog, dat we in Europa wel allerlei afspraken maken van hoe het zou moeten gaan, maar geen enkele van wat er moet gebeuren als het niet gaat. Dat hebben we al meegemaakt met het verdrag van Lissabon waarvan niets in huis is gekomen en dat maken we nu weer mee met de eurolanden.
  Volgens de laatste berichten zou er nu toch een soort akkoord komen tussen Duitsland en de rest om het armlastige Griekenland te redden van een faillissement. Van harte zullen de Duitsers dat niet doen en m.i. hebben ze daarin nog gelijk ook. De modale Duitser, die tot zijn 67ste zal moeten werken om aan zijn pensioen te geraken, moet de modale Griek gaan helpen, die op zijn 61ste al uit de arbeidsmarkt vertrekt. Logisch is dat allemaal niet, zeker als men weet dat die Griek dan waarschijnlijk nog een hoger pensioen zal krijgen. Er is trouwens een hemelshoog risico dat, na Griekenland, ook andere landen straks dezelfde Griekse behandeling zullen vragen. Het gevolg daarvan zal zijn dat de landen, die wél hun best hebben gedaan en monetair (min of meer) in orde zijn, straks daarvoor zullen moeten opdraaien. Veel logica zit er niet in.
  Duitsland krijgt het verwijt dat het te hard werkt en te veel spaart. Erg, hé. De laatste tien jaar zijn de lonen in Duitsland zo'n elf procent minder snel gestegen dan bv bij ons. En dan vraagt men zich af, waarom Opel de Duitse werkplaatsen wil openhouden en de onze niet.
  Er is trouwens nog meer aan de hand. België is zo stilaan een vazalstaat aan het worden van Frankrijk. De energie en de banken, toch wel de belangrijkste sectoren, zijn zo goed als helemaal in handen van de Fransen. De bijdragen van de Franse energievoorzieners en de banken aan onze schatkist zijn te verwaarlozen. Via allerlei financiële kunstgrepen betalen die zo goed als niets en, mocht dat toch zo zijn, dan zullen ze dat geld wel recupereren via hogere tarieven aan ons, de klanten.
  Duitsland heeft België als invloedssfeer dan ook al opgegeven. Dat is er mede de oorzaak van, dat ze Opel Antwerpen zullen laten sluiten en dat ze, op enkele uitzonderingen na, hier niet veel meer zullen investeren. Met Duitsers die niet (meer) investeren en Fransen die het land uitzuigen, ziet het er niet goed uit voor het land van Albert II.

  24-03-2010, 10:09 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  23-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leterme's virtuele begroting
  Vergeet de zaak Beaulieu, die al loopt van begin de jaren negentig. Vergeet de Bende van Nijvel, waarnaar men al sinds de jaren tachtig (vruchteloos) zoekt. Het Belgisch record werd zopas gebroken door de regering Leterme, voortzetter van de rustige vastheid van de natte dweil. Deze regering trok nl in haar laatste begrotingscontrole 5 miljoen euro uit voor de slachtoffers van de softenon affaire van 1959 tot 1962! Daar waren in België toen 32 slachtoffers, waarvan er nog 20 in leven zouden zijn. Voor die 20 mag het wel even meevallen, al blijft de vraag waarom zoiets pas kan gebeuren na meer dan een halve eeuw. Van bijzaakspecialisatie gesproken!
  Bovenstaande geeft nog maar eens aan dat de huidige federale regering maar één doel heeft: zichzelf te overleven tot aan de volgende federale verkiezingen, normaal in 2011. Leterme zegt fier te zijn over zijn begroting. We zouden met de man haast medelijden krijgen. Zijn regering heeft een begroting met een tekort van 4,8%, zeg maar ± 16 miljard euro. Het hadden er meer kunnen zijn, maar dank zij een (voorlopige?) conjuncturele opleving heeft de staat iets meer binnengekregen, waarbij er al direct 100 miljoen werden aangewend voor nieuwe projecten. Voor de rest wordt er inderdaad over alles en nog wat gepraat (justitie, pensioenen, sociale zekerheid), maar wordt er niets beslist. Veel beloven en weinig geven ...
  Tenslotte nog even vermelden, dat Leterme Obama geluk heeft gewenst met zijn doorbraak in de sociale zekerheid van de States en daarbij tussen de regels heeft laten horen hoe goed het bij ons allemaal was en nog steeds is. Als hij echter voortdoet met niets te doen, zoals hij nu bezig is, zou het wel eens kunnen dat er ook van onze "verworvenheden" straks niet veel zal overblijven.

  23-03-2010, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (16 Stemmen)
  22-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.45 jaar werken

  Er komt eindelijk wat debat over een hervorming van de pensioenen. Niet dat het meteen veel zal uithalen, want er is momenteel geen geld om iets degelijks te regelen, zeker niet in het vooruitzicht van de golf van vergrijzing die we de volgende jaren gaan meemaken. Maar het feit dat enkele Vlaamse partijen er al over praten, is toch een eerste aanzet. De vraag zal wel zijn in hoever ze de Walen mee zullen krijgen. Werken en Walen beginnen wel allebei met een "W", maar daar houdt het voor velen ook bij op.
  CD&V stelt voor de vaste pensioenleeftijd op 65 jaar af te schaffen en alleen nog te spreken over de aantal gewerkte jaren. Dat lijkt billijk, ook al is er op slag heel wat tegenwind tegen een termijn van 45 actieve jaren. Zoiets lijkt ook meteen niet te verwezenlijken, maar op termijn zal het wel moeten, willen we dat onze pensioenen, die nu al tot de laagste van Europa behoren, helemaal de moeite niet meer waard zullen zijn. Het is toch te gek dat mensen, die lang kunnen studeren en bv pas op 25ste gaan werken, al met 55 jaar op (brug)pensioen gaan en dan niets meer afdragen tot hun 65ste, zoals nu het geval kan zijn. In het plan van CD&V is trouwens niemand verplicht 45 jaar te blijven werken. Wie dat wél doet krijgt zijn volle pensioen, wie eerder wil stoppen zal moeten inleveren. Daarbuiten is er voor veel werknemers nu al de zekerheid dat ze, via pensioensparen, een tweede pensioen zullen hebben en zal het bij echtparen de regel worden dat men twee pensioenen zal trekken, iets wat in de vorige generaties eerder een uitzondering dan de regel was. Zoals ik reeds vermeldde, moet het pensioenbedrag dan wel omhoog en daar wringt nu het schoentje. De enige manier om dat te bereiken is een economische groei, waarbij deficits automatisch kleiner worden, omdat de fiscale inkomsten dan groeien en er minder geld dient te worden uitgegeven aan werklozen. De vraag is maar of die groei er zal komen.

  Voor de tegenstanders: ondergetekende werkte van zijn 16de tot zijn 65ste en ging nooit één dag stempelen. Ik denk dan ook wel recht van spreken te hebben in bovenstaande materie...


  22-03-2010, 10:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!