NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
 • Klima und kein Ende
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  28-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerkelijk nieuws

   

   

     Groot nieuws in onze media. In de jaren zestig, zeventig en tachtig was er, in meestal katholieke zorg- en onderwijsinstellingen, niet alleen seksueel misbruik van kinderen, maar ook misbruik van andere aard: fysiek en psychisch. Ik ga dat hoegenaamd niet betwisten en als aan de nasleep daarvan iets kan gedaan worden – en dat blijkt wel degelijk te kunnen - zoveel te beter. Ik vraag me wel af waar de mensen, die na dertig en veertig jaar daar nu opeens over reclameren, waar die mensen de vorige jaren waren toen er openlijk over dat seksueel misbruik werd gedebatteerd en nog geen klein beetje. Waren die slachtoffers toen niet hier, zaten die op een andere planeet? Waarom konden die toen niet uit de anonimiteit komen en nu wel? Of hebben we hier te maken met een zoveelste circuit van extra inkomsten? En zo zullen er nog wel enkele vragen zijn.

     Ik heb zo de indruk dat de papenvreters schrik hebben dat ze hun momentum aan het verliezen zijn. Datzelfde geldt ook voor de aanvallen op Mgr Léonard, die weliswaar als geen andere de kunst verstaat om iets controversieel te zeggen op het verkeerde moment, maar die in elk geval zegt waar hij op staat. Geen watje zoals Daneels, zijn voorganger, die eerder een exponent was van de lijdende Kerk, niet van de strijdende zoals Léonard dat wél is.

     Zelfs op de Paus kan men tegenwoordig weinig vitten. Men heeft wel getracht hem meteen in diskrediet te brengen o.w.v. een eventuele passiviteit tijdens de militaire dictatuur in zijn Argentinië, maar ook dat verhaal is doodgebloed. Erg, hé?

     Ik vraag me echt af, wat voor meerwaarde heel die papenvreterij heeft. Was een bewind van de vrijmetselaarsloge beter geweest? Zeker niet voor Vlaanderen, want die logebroeders hebben nooit iets verwezenlijkt voor ons landsdeel en moeten ook nu nog de wet van de Franstalige vrijmetselaars ondergaan. So what?

  ---

     En om toch in de kerkelijke sfeer te blijven, nog dit: Wilfried Martens is met zijn Miet getrouwd voor de Kerk. Dat kon, omdat zijn eerste vrouw recentelijk overleden was en hij dus officieel weduwnaar geworden is. Op zijn kerkelijk huwelijk waren er ook drie van zijn kinderen. Niet uit zijn eerste huwelijk, maar uit een tweede, dat alleen voor de wet had plaatsgevonden en waarover nu zedelijk in ware sovjet stijl gezwegen wordt als had het nooit plaats gevonden. Nu, iedereen doet met zijn leven wat hij wil,  maar als men door het leven wil gaan als een voorganger van een christelijke partij (én als voorzitter van de Europese Volkspartij – EVP - waartoe ook Martens’ CD&V behoort), zou het toch wel iets kieser geweest zijn als de ooit Vlaamsgezinde studentenleider dat tweede kerkelijk huwelijk in sourdine had laten plaatsvinden, i.pl.v. uitgebreid voor de camera’s, waar het niet meer was dan een hypocriete bedoening.

   

  28-04-2013, 08:54 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (37 Stemmen)
  27-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schalie revolutie

     

   

     Als reactie op mijn blog van 25 dezer over de dure duurzame energie, merkt lezer Stefan op, dat Amerika zal moeten terugkomen op het ontginnen van schaliegas en –olie, omdat de winning ervan het grondwater zou bevuilen en het ten koste zou gaan van het milieu en dat er in Amerika en Canada al stemmen opgaan om dit te verbieden.

     Dat laatste klopt, maar tot nu toe moet er nog steeds bewezen worden dat die ontginning vervuilt en daarmee bedoel ik: serieus vervuilt. Want elke ontginning van ertsen, gassen en oliën vervuilt. Zie maar wat voor problemen ze nog maar hebben in Noord-Nederland met de ontginning van hun aardgas en dan wil ik het nog niet hebben met wat gebeurt met oliewinningen in bv Nigeria. Of recentelijk nog in de Golf van Mexico. Tot nu toe moet er nog altijd een eerste geval van ernstige vervuiling i.v.m. het ontginnen van schaliegas en –olie plaats vinden.

     Nu is elke vervuiling er wel een te veel, maar ondertussen verspelen wij wel een serieus deel van onze economische en industriële ontwikkeling, in Europa in het algemeen en in dit land in het bijzonder. Het dreigement dat een deel van onze chemie naar de States zou kunnen vertrekken, is – jammer genoeg – reëel. Wie dat niet gelooft, leest maar eens het weekblad Trends van deze week, waar liefst drie artikels daaraan gewijd zijn, of The Economist.

     Bij ons is de kernenergie al zo goed als afgeschreven. Voor steenkool krijgt men geen vergunningen meer. De gascentrales worden de ene na de andere gesloten omdat ze niet meer rendabel zouden zijn en de groene stroom overleeft dank zij massale staatsondersteuning en subsidies, die echter worden doorberekend aan bedrijven en verbruikers. Zoals men hier nu bezig is, zullen we over enkele decennia wel een groene economie hebben, maar geen industrie meer en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

   

  27-04-2013, 08:41 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (29 Stemmen)
  26-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen Vlaamse lente

   

     Zoals ik reeds schreef in mijn blog van 10 januari, is de kans groot dat we nog een hete lente gaan meemaken, zeker nu er van de gebruikelijke hete herfst niets is in  huis gekomen. De situatie op de arbeidsmarkt is nu eenmaal verre van gunstig en dat geldt zowel voor werkgevers als werknemers. Het feit dat men de gelijkschakeling van de statuten van arbeiders en bedienden waarschijnlijk nooit tegen 8 juli klaar zal krijgen, is een open deur intrappen. De schuld daarvoor ligt bij alle partijen, die het verzuimd hebben te doen, toen het overal in de ons omliggende landen plaats vond: dertig tot veertig jaar geleden. Ondertussen zijn de kosten en de lonen zo erg gestegen dat het inderdaad een dure grap zou kunnen worden, vooral in deze slecht conjuncturele tijd. De kans is dan ook groot dat het nu enkele duizenden arbeidsplaatsen gaat kosten (In het economisch vakblad ‘Trends’ sprak men zelfs van 10.000). Dat gisteren alleen het ABVV daartegen betoogd heeft, is gewoon het gevolg van het feit dat de stakerskas van het ACV, na het Dexia avontuur, niet veel meer voorstelt. Hilarisch was dan helemaal, dat men echt staakte bij Nike*. Het Amerikaanse bedrijf, dat zelf de statuten wél al heeft aangepast, lijdt nu schade, alleen omdat de werknemers nog maar ‘denken’ dat ze hun nieuw statuut er gaan kwijtspelen. Als men straks gaat staken voor alles wat men nog maar denkt dat er kan gebeuren, dan kan men er best helemaal mee ophouden.

     Dat er veel meer syndicale actie was in Wallonië dan in Vlaanderen, is ook de normaalste zaak van de wereld. Als ze ten zuiden van de taalgrens het woord ‘grève’ nog maar horen, ligt alles plat. Dat gebeurt in Vlaanderen (nog) niet, buiten nu bij Nike dan. Toch gaat het in Vlaanderen ook helemaal niet zoals men zou willen. Ook de Vlaamse lente blijft uit. Van het fameuze Vlaanderen In Actie (VIA) blijft ook niet veel over, als de minister-president zelf moet toegeven dat amper 38% van de 337(!) projecten positief ‘evolueert’. Vlaanderen verliest zijn plaats binnen de Europese topregio’s en zijn export naar Noord-Amerika en Azië daalt, terwijl bv de Nederlandse stijgt.

     Wat men in dit verhaal meestal niet hoort is de vraag, wat Vlaanderen extra zou kunnen doen, mocht het kunnen beschikken over de twaalf miljard euro (12.000.000.000!), die het elk jaar via transfers moet afgeven aan de meest stakende regio. En dan wil men nog dat datzelfde Vlaanderen daarenboven de federale regering komt depanneren bij de overdracht van de in de laatste staatshervorming afgesproken bevoegdheden. En wat denk je dat er zou kunnen bereikt worden, mocht men eindelijk eens stoppen met de import van armoede die wij blijven meemaken. Als men op deze weg verder gaat, komen we er nooit en wordt het angstig afwachten wat de generaties na ons nog zullen overhouden van het luxe leventje dat wij al bij al gekend hebben. Als we niet opletten wordt het ‘over and out’.

   

   

   

  * In tegenstelling tot wat men zou denken, is de naam ‘Nike’ geen Amerikaans, ook al wordt het zo als ‘naaikie’ uitgesproken. Nike is de naam van een Griekse godin uit de oudheid, de godin van de zege. De Griekse uitspraak is ‘niekei”.

  26-04-2013, 08:49 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (39 Stemmen)
  25-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De dure duurzame energie

   

    Men moet echt geen specialist ter zake zijn om te weten dat al die groene, duurzame en hernieuwbare stroom waar men mee bezig is, handenvol geld kost. De prijs van de elektriciteit die ermee wordt opgewekt volstaat niet om zelfs maar de investeringen ervan te financieren. Er zijn al een paar van die zoveel belovende firma’s over de kop gegaan en blijkbaar gaat het ook niet goed met het in de hemel geprezen Electrawinds, het favoriete speeltje van o.m. Vande Lala uit Oostende, ook verantwoordelijk voor de Noordzee (!).

     Het bedrijf, met een kasstroom van zowat 30 miljoen euro, heeft momenteel 233,3 miljoen euro schulden op zijn operationele activiteiten  en bijna 130 miljoen op zijn holding. Deze schulden zijn o.m. het gevolg van een hele reeks overnames en nieuwe projecten op gebied van wind, zonne-energie en biomassa. Helemaal gortig wordt het als men weet dat het bedrijf wel beheerd wordt door enkele privé personen, die nog steeds de meerderheid van de aandelen hebben, maar dat de grote investeerders politiek verbonden zijn. Dat gaat van de federale overheid, het Vlaams Gewest en de GIMV tot niets minder dan de Gemeentelijke Holding – nota bene: een bedrijf in vereffening sinds het Dexia debacle. Om Electrawinds voorlopig te redden, heeft het bedrijf weer vers kapitaal nodig en wordt het al langer hoe onduidelijker hoe het daaraan zal geraken op een ogenblik dat uitgerekend al die met de politiek gelieerde bedrijven vanuit de diverse regeringen niet op vers geld moeten rekenen, zelfs niet via Vande Lala, die al meer spookkastelen op zijn naam heeft. Denk maar aan zijn Zilverfonds dat de kosten van de vergrijzing ging opvangen.

     Men zou denken, dat men zo stilaan geleerd zou hebben uit dit doorhollen from here to eternity, maar dat is blijkbaar niet het geval. Ze gaan nu immers beginnen met proeven om parken met energieboeien tussen de windmolens in zee aan te leggen. Een eerste prototype is eergisteren in Oostende, toevallig weer de thuishaven van Vande Lala, te water gelaten. Het gevaarte van zo’n 25 ton  heeft tot nu toe 3,7 miljoen euro gekost, waarvan twee derden betaald werden door het IWT, een zoveelste overheidsinstantie die zgz ‘innovatiesteun’ ter beschikking stelt. Verder wordt de mogelijkheid geopperd te gaan investeren in Roemenië, Bulgarije en Servië, stel u voor, zogezegd omdat er voor die landen interesse is bij de Wereldbank. Misschien kan men daarvoor wel enkele contacten leggen via de plaatselijke Roma waarvan er o.m. in Gent massa’s te vinden zijn!

     Ondertussen gaan de Amerikanen verder met het ontginnen van schaliegas en schalieolie, iets waarvoor men in Europa de neus ophaalt, maar waardoor de Amerikaanse energiekosten dramatisch gezakt zijn (gas kost er nog een derde van de prijs in Europa) en ze een deel van onze bedrijven uit de markt zullen prijzen of zelfs naar zich zullen toe trekken, zoals zopas nog op de Tv journaals verteld werd door een vertegenwoordiger van onze chemie-industrie.

     Het is niet de eerste keer dat ik dit schrijf, maar we gaan ons nog blauw betalen aan die groene stroom.

   

  25-04-2013, 20:54 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (38 Stemmen)
  24-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vijfde colonne van de multicul

   

   

     I.v.m. de hele discussie over – nog maar eens – de hoofddoek, deze keer in de gemeenteraad van Boom, lijkt het er wel op dat men in dit land geen andere problemen meer heeft en dat niet ‘zij’, maar ‘wij’ ons zullen moeten aanpassen. Ik wil me niet uitspreken over de al dan niet grondwettelijkheid voor het dragen van zo’n ‘kopvod’ (dixit Wilders) als politiek verkozene, maar wel over een zekere vijfde colonne die resoluut voor ‘zij’ kiest en tegen ‘wij’. Een schoolvoorbeeld daarvan kregen we gisteren te lezen in De Standaard, aan de hand van eigen redacteur Joël De Ceulaer in een column op de laatste bladzijde. Hij haalt daarin Chris Morel, de vader van Marie-Rose, aan. Een man die voor zijn vroegere werkgever, Alcatel, de hele wereld heeft afgereisd. Morel zegt o.m. dat hij in de Alcatel fabrieken in Turkije nooit meisjes met een hoofddoek heeft gezien en vraagt zich dan ook af, waarom meisjes die hier dan wél dragen. Daarop reageert De Ceulaer letterlijk als volgt: ‘De vraag is niet of die moslima’s met hoofddoek zich al aangepast hebben. De vraag is of Chris Morel en die Boomse burgemeester zich wel willen integreren in het Vlaanderen van vandaag’. M.a.w. volgens De Ceulaer moeten niet ‘zij’, maar ‘wij’ ons aanpassen.

     Om die De Ceulaer even te situeren, die was – enkele jaren geleden - de moderator in een Tv-debat tussen Filip De Winter en Aboe Jaja, die, nog vóór het debat begon, verklaarde dat Jaja in zijn pink meer verstand had dan De Winter in zijn hele lijf. Waarop De Winter opstond en er helemaal geen debat meer kwam. De Ceulaer werkte toen voor Humo, voor wie eventueel vragen heeft naar zijn politieke geaardheid .

     De Ceulaer is trouwens geen uitzondering in onze poco media. Toen men, vlak na de bomaanslagen in Boston, nog niet wist wie het zou kunnen gedaan hebben, haalde men er op het VRT journaal hun ‘Amerika specialist’ bij, een zekere Bjorn Soenens, die in de eerste uitzending daarover meteen wist te vertellen dat het deze keer niét om Moslims zou gaan maar om blanke Amerikanen, want het was die dag ‘Patriot Day’ en Boston is de plaats waar de historische opstand van de Tea Party uitbrak. Op Canvas was men zinnens die avond verder in te gaan op dat Tea Party thema, tot bleek dat er enkele verdachten waren met een eerder donkere huidskleur. De uitzending tegen extreem rechts werd dan toch maar tijdig afgeblazen…

     We zitten hier in dit landje met een echte multiculturele vijfde colonne, die er een duivels genoegen in schijnt te scheppen om het eigen nest te bevuilen. En dat gebeurt dan in zgz ‘kwaliteitskranten’ en op een openbare omroep die gefinancierd wordt met het geld van de belastingbetaler…

   

  24-04-2013, 08:39 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (43 Stemmen)
  23-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Giorgio II

   

   

     In Italië, het land van de comedia dell’arte, zijn ze heel wat gewend, maar wat er zich dit jaar al heeft afgespeeld is toch overtreffende trap. Na de verkiezingen, waarbij een zootje ongeregeld achter een komiek aanliep en die 25% van de stemmen bezorgde, leek het niet meer mogelijk een nieuwe regering te vormen. Buiten de zgz ‘Vijf Sterren Beweging’ van Beppe Grillo (‘Jef de krekel’) waren er nog twee grote blokken: die van de gezamenlijke linkse partijen onder leiding van oude rot Bersani en deze van de uit de politieke as herrezen Silvio Berlusconi. Deze laatste was bereid water in zijn Italiaanse wijn te doen, maar Bersani achtte het beneden zijn waardigheid daarop in te gaan.

     Daar hield het niet bij op, omdat er dit voorjaar ook nog eens een president verkozen diende te worden in de Trans-Alpijnse laars. Dat gebeurt daar door het parlement. Na zes stemmingen was er nog steeds geen uitverkorene, maar wel enkele grote verliezers, zoals bv Romano Prodi, ooit voorzitter van de Europese Commissie. Tijdens die geheime stemmingen bleek verder dan zo’n kwart van de linkse verkozenen niet voor de eigen kandidaten had gestemd, wat een zoveelste blaam was voor topman Bersani.

     En toen kwam de deus ex macchina, Italiaanser kan moeilijk: Giorgio Napolitano, de zittende president, 87 lentes jong en in een vorig leven ooit communist, stelde zich na lang aandringen opnieuw kandidaat voor een tweede ambtstermijn. Nooit eerder gebeurd en dan haalde hij het nog bij de eerste stemming, dank zij de steun van zowel centrumlinks als centrumrechts én van het partijtje achter Mario Monti, de chouchou van de E.U., maar niet van de Italianen.

     Voor Bersani werd het allemaal teveel en de man is ondertussen afgetreden als hoofd van verenigd links. De kans is groot dat hij zal worden opgevolgd door Matteo Renzi, burgemeester van Firenze en pas 37, die het eerder tegen Bersani moest afleggen bij de socialistische voorzittersverkiezingen.

     Mijn pronostiek is dan ook dat Renzi en Berlusconi het, na het stilzwijgend akkoord over de nieuwe president, het ook eens zullen worden voor de vorming van een nieuwe regering, waarbij eerstgenoemde premier wordt. Misschien mag zelfs Monti dan weer meespelen, al was het maar om Europa te vriend te houden.

     Misschien wordt Giorgio II wel de oudste president ooit, al moet hij wel rekening houden met Robert Mugabe, momenteel 89, al zal hij daar liever niet mee vergeleken willen worden…
     'Chi vivrà, vedrà', zoals Johannes-Paulus II het verwoordde.

  23-04-2013, 08:57 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (34 Stemmen)
  22-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze kutmarokkaantjes

   

   

     Kutmarokkaantjes. Als ik me niet vergis, werd deze benaming ook al gebruikt door zowel Pim Fortuyn als door Yves Desmedt, zeg maar door heel het politieke spectrum. Waarom zou ik ze niet gebruiken? De uitvinder ervan was de Amsterdamse wethouder (‘schepen’ in ’t Vlaams) Rob Oudkerk en heeft betrekking op jonge Marokkanen waarmee we in onze lage landen niets anders dan last en dol  hebben. Dat is feitelijk niets nieuws en het hele gedoe rond dat soort jongelui dat, al dan niet gebrainwasht, Rambo gaan spelen in Syrië is de zoveelste episode in onze zgz multiculturele ‘ontwikkeling’. Ik begrijp niet dat zo velen zich daar zorgen over maken. De ouders, vrienden en sympathisanten die het allemaal zien gebeuren, hebben er nooit iets aan gedaan en doen het ook nu niet. Zij willen wél dat ónze overheden hún problemen met die knapen oplossen. De wereld op zijn kop.

     Het heeft allemaal te maken met opvoeding, of beter: met niet opvoeding. Allochtone jongens (in poco taal ‘jongeren') mogen thuis zowat alles en dan zie je wat ervan komt. Komt nog daarbij dat ze thuis meestal alleen de taal van hun moederland spreken en naar Tv-programma’s uit datzelfde moederland kijken om nog maar te zwijgen over de taal die ze in hun moskees te horen krijgen. Een taal leert men als kind. Wie thuis de taal niet hoort die gesproken wordt in het land waarin men woont, zal ze nooit goed onder de knie hebben. Wie de taal niet echt machtig is, zal een achterstand op school oplopen, niet alleen in het Nederlands, maar ook in de andere vakken die in het Nederlands gegeven worden. Wie op die manier niet aan een middelbaar diploma geraakt, zal ook nooit slagen in het hoger onderwijs of aan de universiteit. Maar ook wie gewoon wil gaan werken, zal problemen blijven krijgen omdat geen zinnig mens iemand in dienst neemt die zich niet voldoende bij zijn medewerknemers kan verstaanbaar maken. In sommige beroepen kan dat zelfs gevaarlijk zijn.

     Wie wil integreren in een ander land, moet zich aanpassen, moet de taal grondig leren en moet deelnemen aan het dagelijkse leven. Al eens een allochtoon gezien in een museum? In de opera? In een bibliotheek? Op een boekenbeurs? Als dat al het geval was, dan was het de klassieke uitzondering dien de regel bevestigt. Voor dergelijke evenementen heeft men zelfs geen talenkennis nodig, maar ook daar doen ze niet aan mee. Hoogstens gaan ze naar het voetbal en dan nog dikwijls om er heibel te veroorzaken.

     We moeten ophouden met groepen uit onze samenleving te blijven pamperen, als ze zelf niet bereid zijn mee te werken. Laat ze maar vertrekken, hier hebben we er ook niets aan.

   

  22-04-2013, 08:38 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (52 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!