NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
 • Klima und kein Ende
 • De alternatieve democratie
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  01-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Mijnheerke' Peeters

   

   

     In zijn reactie op mijn blog van gisteren heeft lezer Diederik de Vos groot gelijk, waar hij stelt dat ‘mijnheerke’ Peeters een grote duts is. Het was inderdaad die Peeters die al een tijd aandringt op een concurrentiepact en die zich als doel gesteld had dat er minstens 5% af moest van de loonkloof tussen onze bedrijven en die van de buurlanden.

     Die 5% krijgt Peeters niet. Hij moet zich tevreden stellen met 3% en de rest mag hij straks zelf bijpassen, na akkoord met de andere gewesten, hetgeen verre van zeker is. En zelfs daar houdt het niet bij op. De financiering van het hele zaakje wordt een klus voor een volgende regering, die het hele verhaal evengoed zou kunnen afblazen. Door de minderinkomsten, wegens de btw-korting op de elektriciteit, krijgt de overheid immers nóg minder geld binnen.

     Even herhalen, dat die 5% het verschil zou zijn met de lonen in de buurlanden. Dat is tenminste wat officieel op federaal niveau wordt gesteld. Volgens het bedrijfsleven is dat verschil echter 15%, zodat 5% (en zeker 3) een doekje voor het bloeden wordt. In absolute cijfers spreekt men zelfs van een verschil van 15 miljard euro. Daartegen is de besparing van Di Rupo – alles bijeengeteld 4 miljard – een peulschil, zeker als men weet dat het gaat over een bedrag dat uitgesmeerd wordt over vijf jaar en dat door een volgende regering nog moet worden bekrachtigd. Zowel de Boerenbond, Unizo als VBO zijn het daar niet mee eens zonder verder ingebouwde garanties over lonen en termijnen. En de BTW-korting pas in te laten gaan op 1 april i.pl.v. 1 januari 2014 betekent voor ‘de privé’ een verloren jaar. Ook heeft men er het raden naar wat ermee na 2015 zal gebeuren. Alleen het VBO blijft gematigd optimistisch (het vindt het akkoord ‘een eerste stap’), maar dat heeft waarschijnlijk te maken met de ‘B’ (voor ‘Belgisch’) in de naam…

     Het akkoord dat eergisteren gesloten werd heeft veel weg van de overdrachten van het federale naar het regionale niveau van de zesde staatshervorming. Daar krijgen de gewesten ook meer bevoegdheden, maar minder geld, waardoor het de federale regering zal zijn die, samen met Brussel, de financiële winnaar ervan zal worden en Vlaanderen, zoals steeds, de betalende regio.

     Enfin, CD&V heeft zich nog maar eens blij laten maken met een dooie mus, wat een zoveelste bevestiging is van de ruggengraatloosheid van deze partij. Nu men dacht, dat ze voor één keer eens serieus dwars zouden gaan liggen, of eieren voor hun geld zouden kiezen, komt er weer niets van in huis. Peeters mag dan als persoon nog populair zijn, als hij met zijn partij niet beter doet, dan is er geen enkele reden waarom hij zichzelf volgend jaar op zal volgen. Evenmin als de N-VA bereid zal zijn Di Rupo een tweede keer het premierschap aan te bieden, zal ze dat ook aan hem niet doen. De dagen van de onervarenheid van een plots uit zijn voegen gebarsten partij zijn zo stilaan voorbij.

     Tenslotte blijft er het vraagteken, dat ik gisteren zelf plaatste: hoe men denk te reageren als de loonsituaties in onze buurlanden zouden veranderen? De loonkloof zal niet alleen afhangen van wat men in dit land doet, maar ook wat daarbuiten gebeurt. Mede door het feit dat geen enkele van die landen een automatische indexering heeft, is daar veel meer mogelijk dan bij ons, waarvan niemand nu al weet van kan hebben. Nu zeggen dat de loonkloof met onze buurlanden in 2018 zal verdwenen zijn, is pure demagogie.

   

  01-12-2013, 08:47 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  30-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het 'als dan' verhaal*

   

   

     De wonderen zijn nog niet de wereld uit. CD&V heeft zich dan toch ietwat stug gehouden, e.e.a. uit de brand kunnen slepen i.v.m. het zgz concurrentiepact en zou daarom akkoord zijn met de paarse voorstellen om de btw op de elektriciteit te verlagen van 21 naar 6%. Juich, België, juich! Of toch niet?

     Om te beginnen gaat die energiekostenverlaging pas in op 1 april (géén grap!) 2014 en niet op 1 januari zoals de werkgevers het gewild hadden. Verder duurt ze voorlopig maar tot einde 2015, dus amper anderhalf jaar. Daar het politiek debat diezelfde maand in dit land zal stilvallen o.w.v. de verkiezingen van einde mei, betekent dit dat het probleem verschoven wordt naar de volgende regering, die de kosten ervan zal moeten dragen.

     Samen met de bovenvermelde beslissing komen er voor de bedrijven drie loonlastenverlagingen van telkens 450 miljoen euro, maar de eerste schijf pas in 2015, de tweede in 2017 en de derde in 2019. Zelfde verhaal: ten laste van de volgende regering. Na ons…

     Er zijn nog enkele kleinere kostenverlagingen, wat maakt dat de totale loonkosten zo’n 3% zouden moeten zakken, niet de 5% die Kris Peeters vroeg. De resterende 2% zullen ten laste komen van de deelregeringen, die daarover hun fiat nog zullen moeten geven op 11.12.13 (leuke datum voor cijferfanaten!). Niettegenstaande Vlaanderen een budget in evenwicht heeft, heeft het er toch al 166 miljoen euro voor opzij gezet. Dat is niet voldoende in verhouding tot wat nu federaal is afgesproken, maar in elk geval meer dan de andere ‘entiteiten’, die – bij mijn weten – nog altijd in het rood zitten en momenteel zeker geen extra geld opzij kúnnen zetten.

     Tenslotte is er iets dat ik nergens gehoord heb: hoe kan men nu weten tegen 2018 vijf procent te hebben ingehaald aan loonkosten t.o.v. de ons omliggende landen? Gaat men die landen vragen a.u.b. niets meer te doen aan hun eigen lasten? Of misschien dat ze hun (minimum)lonen wat zouden verhogen, zoals waarschijnlijk in Duitsland zal gebeuren? Wat dat laatste betreft, zegt men er trouwens ook nergens bij dat bv het uurloon in de Duitse vleesverwerkende nijverheid ook na de opslag tot een minimumloon van 8,5%, nog altijd anderhalve keer lager zal liggen dan bij ons…

     Kortom, ook dit akkoord dat, op vraag van CD&V, in wetteksten zal gegoten worden, is in feite een zoveelste (en dan nog tijdelijke) wijziging van een bestaande toestand en weer eens geen structurele verandering. Het blijft plakken en knippen, hét handelsmerk van de regering Di Rupo. Crootje mag dan op Tv al komen vertellen dat de huidige federale regering de laatste twee jaar al twee miljard euro heeft bespaard, hij ‘vergeet’ erbij te zeggen dat het Europese deficit van dit land ondertussen met in totaal 9 miljard euro gestegen is. Ook dat zal door de nieuwe regering moeten worden bijgepast om de volgende Europese begrotingsronde goedgekeurd te krijgen.

   

   

  * Pieter De Crem noemt het huidige akkoord een ‘als dan’ verhaal. Dat doet me denken aan een oude mop, toen feesten en dansavonden nog werden opgeluisterd door een orkest. Wie wou kon toen aan het orkest – al dan niet tegen betaling of traktatie – vragen een bepaald nummer te spelen. Nu was er ene die dat kwam doen en aan de orkestmeester vroeg het ‘als dan’ liedje te spelen. Toen die niet meteen begreep waarover dat ging, zei de man: ‘Wel dat van “als dan we toffe jongens zijn, dat willen we wezen”!

   

  30-11-2013, 08:37 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  29-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kadodderswee├źn

   

        Het kan de Vlaamse liberalen misschien een troost zijn, maar bij CD&V loopt het ook van geen kanten meer. Na hun Innesto congres is het bedroevend stil bij de christendemocraten. Om te beginnen werden ze schaakmat gezet in de commissie voor justitie i.v.m. de euthanasiewet voor minderjarigen, dank zijn een wisselmeerderheid van de andere regeringspartijen met een deel van de oppositie. Die wet mag dan iets zijn dat nergens anders ter wereld bestaat, in een land waar zo met solidariteit geschermd wordt, is het niet leuk vast te stellen dat die solidariteit niet eens bestaat in de federale regering waarvan de partij deel uitmaakt. Vanuit CD&V hoek wordt nu gesteld dat de partij zich straks in andere materies stugger zou gaan opstellen. ‘Eerst zien’, zei de blinde. Als er één partij is die haar woord niet kan houden dan is het wel die van de tsjeven.

     Dan is er de kwestie van de eventuele vermindering van de BTW op elektriciteit, waartegen de partij gekant is, omdat men vreest dat die op termijn een gat van rond de 350 miljoen euro in de staatskas zou slaan. De partij blijkt nu halvelings bereid daarin toch toe te geven, maar dan op voorwaarde dat er een soort garantie zou komen dat de loonhandicap t.o.v. de buurlanden tegen 2018 zou zijn weggewerkt, iets waar vooral Kris Peeters steeds heeft op aangedrongen. Wie kan er nu zoiets garanderen? Als de christendemocraten daarin trappen, zijn ze blij met een dooie mus. Van een vergadering daarover, die vandaag zou plaats grijpen, wordt nu al gezegd dat ze waarschijnlijk zal worden uitgesteld.

     Verder ligt kersvers minister zonder financiën Geens overhoop met de socialisten van zowel boven als onder de taalgrens met zijn voorstellen voor een nieuwe bankenwet. Geens mag dan wel een financieel expert zijn (die het voor de camera goed kan uitleggen), als puntje bij paaltje komt zie ik zijn nieuwe wet er nog niet zo snel komen, tenzij in een erg verwaterde versie.

     Kortom, ik wil wel eens zien in welke materies CD&V zich straks stugger zal gaan opstellen, iets wat nooit het sterkste punt van deze partij is geweest. Als dat niét zou gebeuren, maakt ze zich alleen maar belachelijk en bevestigt ze dat deze regering wel degelijk beheerst en gedirigeerd wordt door de PS, die 6 maanden vóór de verkiezingen weet dat geen enkele Vlaamse partij nu nog uit de meerderheid kan stappen zonder nog zwaarder gezichtsverlies te lijden.

   

  29-11-2013, 08:46 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  28-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De blauwe onmacht

   

   

     Er is nogal wat politieke commotie over enkele uitspraken van Luc Coene, de gouverneur van de Nationale Bank (NBB) i.v.m. de pensioenen. Deze laatste is men nog maar eens gaan aanpassen, voor de zoveelste keer zoals dat hier met Belgische wetten schering en inslag is. Toen de Sinterklaasregering van Di Rupo amper gevormd was (op 6 december 2011!), kwam toenmalig kersvers minister Van Quickenborne meteen met een nieuwe pensioenwet op de proppen, wet die ondertussen al een paar keer is ‘bijgesteld’ door Quicky’s opvolger De Croo Jr. Coene, eveneens van liberale strekking, wiens mandaat eind 2014 ten einde loopt, dan met pensioen gaat en daardoor vrijer kan spreken, vindt dat het niet normaal is dat men door de laatste wijzigingen ook pensioenrechten kan opbouwen als men werkloos is. Dat houdt in, dat iemand die 10 jaar werkloos was (bv een brugpensioen kreeg op 55) evenveel pensioen krijgt als iemand die de rit tot 65 heeft uitgereden.

     Ik ga me in deze discussie onder liberalen, die het dezer dagen al zo moeilijk hebben om nog au sérieux genomen te worden, niet bemoeien, maar het toont nog maar eens aan dat men in dit land uitgerekend sinds de dagen van de actieve welvaartstaat van superliberaal Verhofstadt niet meer in staat is nog een wet te maken die meteen goed in elkaar zit. Als we tenslotte zien hoeveel geld hier wordt weggegeven aan mensen die noch werken noch bijdragen - denk bv ook maar aan de leefloners en de zgz ‘asielzoekers’– dan kan men zich alleen maar de vraag stellen hoelang men zoiets zal kunnen blijven volhouden vóór dit land finaal insolvabel wordt. Dat dergelijke ontsporingen kunnen gebeuren onder de verantwoordelijkheid van een liberaal minister, verklaart ook mede de gestadige afgang aan van diens partij.

   

  28-11-2013, 09:22 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (39 Stemmen)
  27-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen transfereert zich arm

   

   

     In Brussel was er gisteren nog maar eens een betoging, deze keer van de taxichauffeurs. Die protesteren omdat ze vanaf begin volgend jaar zich een digitale taximeter moeten aanschaffen, waarbij sjoemelen niet (meer) mogelijk is en waarbij de klant exact betaalt wat hij moet betalen en daarbovenop nog een kasticket krijgt waarop alles staat aangeduid. Niet alleen de kostprijs, maar ook het traject, de datum enz. Dat nieuwe toestel, waarvan de werking een beetje vergelijkbaar is met het nieuwe kasregister dat eraan komt in de horeca, kost zo’n 2.500 euro, waarbij het Brussels gewest 1.000 euro bij legt en het de chauffeurs dus zo’n 1.500 euro kost, wat zij teveel vinden. Ze willen het gratis ende voorniks hebben.

     Diezelfde digitale taximeter is in Vlaanderen al drie jaar in voege. Hier kostte het de eigenaars echter 3.000 euro en die hebben het allemaal alleen mogen betalen. En zo gaat het in dit landje. Vlamingen betalen en morren niet, Brusselaars en ook Walen morren, zelfs als ze minder of niets moeten betalen. Dat is mogelijk omdat Vlaanderen zowat 10% van zijn bruto binnenlands product (bbp) moet afstaan om Brusselaars en Walen toe te laten boven hun stand te blijven leven. Deze cijfers stonden zopas in ‘De Tijd’ en komen van professor Louis Verbeke, voorzitter van de Vlerick Business School. Ter vergelijking: de transfers van West- naar Oost-Duitsland sinds de val van de muur lagen nooit hoger dan 3% en het algemeen Europees transfer gemiddelde zit rond de 1%.

     Aan deze toestand zal nooit iets veranderen zolang België in zijn huidige vorm blijft bestaan. Mensen die dat wel vinden, zoals de Open VLD zopas nog stelde, of opmerkingen die we daarover hoorden vanuit Voka en zelfs Unizo, zijn eraan voor hun moeite. Dit is niet vol te houden, zeker niet in de huidige situatie, waarbij overal moet bespaard worden en er op een drastische heropleving van de economie niet moet gerekend worden. En op enig begrip of medewerking van de francofone politici moeten we echt niet rekenen. Die weten beter dan wie ook dat ze de huidige, voor de Vlamingen wraakroepende situatie, moeten behouden.

  27-11-2013, 09:36 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (39 Stemmen)
  26-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tik van Annick

   

     De laatste triomfkreten van het zgz ‘Toekomstcongres’ van Open VLD waren amper uitgestorven, of er kwam een anticlimax die kan tellen. Annick De Ridder, vroegere voorzitster van de jong liberalen, ex-fractieleidster van de partij in de Antwerpse gemeenteraad en tot gisteren Vlaams parlementslid voor Open VLD, heeft ontslag genomen uit de partij en is overgestapt naar de N-VA.

     Annick De Ridder is 34 en was reeds meer dan 15 jaar actief bij de Vlaamse liberalen. Haar hele politieke leven, zeg maar. Liberaler kan moeilijk. Twee jaar geleden kreeg ze een job aangeboden bij de Katoennatie van Fernand Huts, diepblauwe maar eveneens diep in de eigen politiek ontgoochelde liberaal, al zal die wel niet veel met het ontslag van De Ridder te maken hebben gehad. Toch heeft de job bij ‘de privé’ Annicks ogen geopend. Ze kwam daar nl in rechtstreeks contact met de Vlaamse bedrijven in het algemeen en de bedrijfsleiders in het bijzonder en kon niet anders dan vaststellen dat de Vlaamse bedrijven het leven steeds ondragelijker wordt gemaakt door de huidige regering Di Rupo, die dus ook gesteund wordt door Open VLD, haar eigen partij. Net zoals zopas Johan Van Overveldt, die vanuit een ander gezichtsveld besliste dat het zo niet verder kan, is ook Annick De Ridder tot de conclusie gekomen dat het programma van de N-VA en dan zeker het economisch-sociale luik ervan, beter aansluit bij het liberale denken dan het retro-programma dat nu door het komische duo Rutten-De Block als alleen zaligmakend wordt verkocht.

     Ik heb zo de indruk dat er ons de volgende weken en maanden nog spectaculaire overstappen te wachten staan. Vlaanderen is Di Rupo gewoon beu en niet alleen hem, maar ook de partijen die hem vanuit een Vlaamse minderheidspositie steunen. Annick De Ridder heeft het verschil ingezien tussen de officiële politieke excuusuitleg van de Open VLD en de werkelijke impact van de PS-dominantie op het Vlaamse bedrijfsleven. Als de zaken in die richting blijven evolueren, zou een meerderheid in het Vlaamse parlement na 25 mei 2014 geen utopie meer kunnen zijn en zouden de Vlaamsnationalisten straks over de hefboom kunnen beschikken om dat Belgische carcan eindelijk te doorbreken.

    

  26-11-2013, 09:21 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  25-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De blauwe stand-up comedy

   

     Het zgz ‘Toekomstcongres’ van de Vlaams liberalen stond bol van het hoera, hoera geroep, maar had in feite weinig om het lijf. Het duo Rutten-De Block deed vooral zijn best hilarisch te zijn en had alleen op dat vlak best bijval. ‘De vrouwen gaan het doen’, zegden ze, wat feitelijk inhield dat het de mannen niet gelukt was en daarin hebben ze nog gelijk ook. Maar voor de rest was het een mager beestje.

     Hoe kan men nu spreken van een toekomstcongres, als men pleit voor een terugkeer naar het vroegere, eenvoudige federalisme en naar een eveneens voorbijgestreefde nationale kieskring? Dat is ‘back to the future’, geen toekomst, maar nostalgisch verleden. Ook het opnieuw opvoeren van Verhofstadt past in dat kader. Als de Open-VLD mannen het niet konden, dan was dat in de eerste plaats zijn schuld, nadat hij een links PS-programma uitvoerde i.pl.v. de door hemzelf uitgetekende projecten uit zijn burgermanifesten. ‘De EU-nationalist’, zoals iemand hem onlangs noemde, is feitelijk nog best te vergelijken met Hugo Schiltz. Die zette zijn partij ook op de sporen om haar daarna vakkundig in de afgrond te laten rijden. Verhofstadt doet het dan ook nog eens letterlijk, want ‘afgrond’ betekent in het Italiaans ‘dirupo’!

     Eergisteren raakte nog bekend dat de treinen in België tegenwoordig trager rijden dan in 1935. Dat geldt blijkbaar ook voor de Vlaamse liberalen. Het ontbreekt er alleen nog aan dat ze, in navolging van Omer Vanaudenhoven, met de Belgische driekleur zouden gaan zwaaien. De partij werd toen de PVV, die al snel tot ‘Pest Voor Vlaanderen’ werd gedoopt. Het ziet er nu al niet veel beter uit.

     Kortom, het komische blauwe duo, dat nu de show probeert te stelen, is een momentopname. Hun succes zal niet zo lang duren als dat van Pat en Patachon of van de Dikke en de Dunne. Politiek mag in dit land al een vaudeville zijn, voor Vlaanderen worden de verkiezingen van mei 2014 een té serieuze zaak om toe te vertrouwen aan enkele lachebekjes.

  25-11-2013, 08:44 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (39 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!