NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Der Untergang, Vlaamse versie
 • Shoarna politics
 • Musk (2)
 • Twee maten en twee gewichten
 • De overbodige provincies
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  19-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De puinhoop van Flup Moustache
     Sint Jans Molenbeek is nog maar eens in het nieuws gekomen, nog maar eens negatief zoals gebruikelijk. Deze keer gaat het om een paar reclamebureaus die het onzalige idee hadden gekregen om zich te vestigen in de baronie van Flup Moustache, alias Philippe Moureaux, vice-voorzitter van de PS en ideoloog van die partij. De reclamejongens en meisjes werden en worden er zodanig gepest en - erger nog - lastig gevallen en zelfs letterlijk overvallen, dat de firma's er een veiligheidsdienst heeft moeten inhuren om het eigen personeel van en naar het werk te brengen. Op tien jaar tijd waren er 152 gerapporteerde feiten, dit jaar alleen al 10, tot nu toe. En wat doet die burgemeester eraan? Niets. Meer nog, hij ontkent de feiten die bij zijn eigen politie bekend zijn en wijst ze af als leugens. Zowat als enige gemeente in de Brusselse chaos heeft Molenbeek tot nu toe geen extra politieversterking gevraagd. Dat zou binnenkort kunnen veranderen, nu zelfs Mie Turtelboom de moed heeft gehad de hemeltergende toestanden in Flup's gemeente aan te klagen.
     Flup (72) is vorig jaar hertrouwd met een moslima van 46 (het had zijn dochter kunnen zijn). Men zegt dat het huwelijk voltrokken is volgens de islamitische ritus. Kwatongen beweren zelfs dat Flup zich daarvoor heeft moeten laten 'bekeren' tot de Islam. Wat er ook van zij, het zal Flup worst wezen. Zijn enige doel zijn de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar en daarom wil hij de meerderheid van zijn bevolking niet voor het hoofd stoten. Dus ook de moslims niet, die er de meerderheid van de allochtonen vormen en meer dan waarschijnlijk ook de meerderheid van wat men de 'kleine criminaliteit' noemt. Die reclamebureaus zijn inwijkelingen in zijn gemeente en wie er werkt, komt van buiten de gemeente en zal er volgend jaar dus niet kunnen stemmen. Et alors?
     Het hele probleem van de Brusselse onveiligheid is het lappendeken van de 19 gemeenten, die allemaal eigen, meestal verschillende reglementen hebben en hopen extra geld kosten. Dat is ook de reden, waarom Brussel steeds geld tekort heeft. Dat extra geld mag men die stad nooit geven, tenzij ze al die baronieën afschaft en komt tot één gemeente met één politiedienst, zoals dat in alle andere grote steden van de wereld gebeurt. Brussel heeft één centrale brandweerdienst, waarom zou dat bij de politie niet kunnen?
     Tenslotte nog dit: die Moureaux is nog altijd een van de spraakmakers van de PS, die regelmatig zijn mening te kennen geeft en waar de andere francofone socio's wel degelijk rekening mee moeten houden. Moureaux is een gevaarlijk man, zeker voor Vlaanderen, maar ook voor België tout court, want het zal door zo'n soort politiekers zijn dat het land naar de haaien gaat.

  19-06-2011, 08:23 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  18-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De inburgeringskosten
     In het kader van algemene besparingen, heeft de Nederlandse regering ook het mes gezet in allerlei extra kosten die te maken hebben met de opvang en inburgering van de zgz 'asielzoekers'. Ze gaat ervan uit, dat het niet de staat is die voor die kosten moet opdraaien, maar de mensen die naar hier komen. Het zijn deze laatsten die zich moeten aanpassen aan het land waarin ze terecht komen en niet andersom. Daarmee is het ook gedaan met de linkse droom van de Nederlandse multicultuur. Dat daarover nogal wat misbaar zou gemaakt worden, lag voor de hand, vooral omdat deze maatregelen genomen worden door een zgz 'gedoogregering' en zouden gedicteerd zijn door Geert Wilders, die zijn steun geeft vanuit de oppositie. En dan? Zoiets gebeurt in Denemarken al een tiental jaren en ook daar heeft met het mes gezet in het pamperbeleid tegenover vreemde inwijkelingen die menen dat zij en niet het land waarin ze terecht komen, het voor het zeggen hebben.
     In ons land zijn we bijlange zo ver nog niet. De wet op de gezinshereniging werd verstrengd, dank zij de onthouding, bij de stemming, van de PS. Als het aan de groenen en CDH gelegen had, dan was de wet eerst nog eens naar de senaat gestuurd en had men ze in het beste geval nog een hele tijd kunnen vertragen, wat nu dus niet meer het geval is. Er is ook al een tijdje een parlementaire poging aan de gang om de snel-Belg-wet aan te passen, die monsterwet van Verhofstadt die de deur voor alle soorten inwijkelingen hier wagenwijd heeft open gezet. Welnu, ook in die materie is de PS tegenwoordig bereid een heel eind mee te gaan (misschien past dat wel in het kader van Di Rupo's ambities). Nu is het echter het MR dat daar dwars ligt. De reden daarvoor is, dat de N-VA wil dat mensen die zich in Vlaanderen komen vestigen een integratiepad volgen. Dat zou ook gelden voor wie uit Brussel of Wallonië komt en dat kan niet volgens de francofone liberalen. Vlamingen die zich in Wallonië vestigen moeten zich aanpassen (en doen dat ook), Franstaligen zouden dat niet hoeven te doen als ze bij ons komen wonen. De discriminatie blijft dus.
     Het is met die liberalen trouwens een beetje belachelijk aan het worden. Het wetsvoorstel om de snel-Belg-wet te verscherpen komt van de Open VLD, dezelfde partij die ze indertijd mee gestemd heeft. Net zoals diezelfde partij nu zegt dat er in de eerste plaats over de sociaal-economische problemen dient gepraat te worden, terwijl ze zelf de regering Leterme II heeft laten vallen over een communautair probleem (B-H/V).
     Wie gelooft die mensen nog?.

  18-06-2011, 08:09 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  17-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Requiem voor een index
     Di Rupo heeft eindelijk gesproken van een (soort) deadline. Tegen het einde van deze maand zou hij rond zijn met 'zijn' berekeningen en daarna alles op zijn site zetten zodat alle negen partijen daarop zouden kunnen reageren en hem laten weten of ze zich daarin vinden kunnen. Of het gaat lukken is nog maar zeer de vraag, zeker in het licht van de Europese opmerkingen ter zake, die door Di Rupo werden weggewuifd, maar die zullen blijven terugkomen. Europa wil in de toekomst nl eerst inzichten krijgen in de begrotingen van de diverse landen, nog vóór de eigen parlementen zich daarover zullen kunnen uitspreken.
     Op één van die knelpunten, de index, heeft Europa al zeker een bondgenoot gevonden in de persoon van Luc Coene, de nieuwe voorzitter van de Nationale Bank, die duidelijk heeft gesteld dat er daarmee iets dient te gebeuren. Onze economie zou dit jaar een groei kennen van 2,6%, maar diezelfde groei zal ermee voor zorgen dat alles hier - via de index - duurder zal worden en we zo onze reeds zwakke concurrentiepositie t.o.v. onze buurlanden nog verder gaan laten uithollen. Die indexaanpassingen zorgen er in eerste instantie wel voor dat de sacrosancte koopkracht van de Belgen (min of meer) onaangetast blijft, maar maakt onze productie duurder en zal er op langere termijn voor zorgen dat nog meer bedrijven dit land de rug zullen toekeren.
     Wat de media niét schrijven is, dat Coene's voorganger, Guy Quaden, dat een half jaar geleden ook al eens gezegd heeft. Toen is daar verder niets mee gebeurd, omdat Quaden van PS-signatuur is en dus - waarschijnlijk op bevel van Di Rupo - zijn mond moest houden. Coene is liberaal en heeft daar dus geen last van.
     Maar die Coene is toch ook niet zuiver op de graat. Tijdens de kiescampagne naar 13 juni 2010 waarschuwde hij voor het 'gevaar' van de N-VA en dat kostte hem toen bijna zijn huidige job. In de eerste regering Verhofstadt was hij diens kabinetschef en is hij mede verantwoordelijk voor het niet afbouwen van de Belgische staatsschuld, in een periode toen dat vrij eenvoudig kon. Dat hij daar later voor beloond werd met de titel van minister van staat, zegt iets over de oppervlakkigheid van het Belgische systeem. Hij was ook de motor achter het technische team dat de Belgische bankencrisis grotendeels (voorlopig?) oploste en krijgt nu de kans e.e.a. goed te maken. De vraag is maar, of het al niet te laat is. 

  17-06-2011, 08:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  16-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Vlaamse front
     De Wever heeft zijn collega-voorzitters van CD&V en Open VLD vandaag dus uitgenodigd om een gesprek te hebben over een Vlaams front dat nodig zou zijn om de Franstaligen wat meer onder druk te zetten. Of dat front er zal komen, is nog koffiedik kijken, maar toch zal er iets in die zin moeten gebeuren. De huidige politieke situatie kan echt niet blijven aanslepen en dan gaat het voor Vlaanderen niet zozeer over het feit dat er een echte regering zou moeten komen, maar wel omdat we ondertussen alleen maar hopen geld blijven verliezen aan de steeds doorlopende transfers.
     Aan de huidige bedragen versluizen we ELK UUR een kleine 700.000 euro naar Wallonië. Elke dag dat Di Rupo en Co het hele debat kunnen blijven vertragen - en hij heeft geen deadline gekregen van Albert II - blijft Wallonië profiteren van het extra Vlaamse geld, met als enig doel boven zijn stand te kunnen blijven leven. Dat er geen schot in de zaak komt en dat De Wever de kans niet krijgt het initiatief te nemen, is dan ook de meest logische zaak van de wereld, gezien door de francofone bril natuurlijk.
     Zonder de steun die Griekenland van de E.U kreeg (en misschien nog krijgt), was dit land al lang failliet. Welnu, dat geldt ook voor Wallonië. Zonder de Vlaamse transfers zou het daar ook al een tijdje afgelopen zijn. Nu zijn wij geen Ware Finnen of iets in die aard. Wij willen niet dat Wallonië failliet gaat. Het blijft in elk geval onze buur, dat is een geografisch gegeven. Maar dat betekent niet, dat we straks zelf ooit zwaar in de problemen moeten komen, omdat een andere regio boven zijn stand leeft en zo wil blijven leven.
     De dag dat de transfers ophouden, geheel of gedeeltelijk, zal er aan dit België een einde komen. En dat zal dan niet gebeuren door de schuld van de Vlaamsnationalisten, maar door die van de Walen zelf.
     Dat Vlaams front of wat ervoor moet doorgaan, is dan ook een noodzakelijk iets, om er de francofonen op attent te maken dat dit hun laatste kans is. Dat er anders nieuwe verkiezingen moeten komen, waarna de Vlamingen zich nog uitgesprokener separatistisch zullen opstellen en men over dit land helemaal een kruis zal kunnen maken. Hopelijk hebben ook CD&V en Open VLD dat ondertussen begrepen. Dat SP.a en Groen daarvoor niet werden uitgenodigd, is de logica zelf. Die hebben maar al te dikwijls bewezen in communautaire zaken vals te spelen. Groene Van Besien zegt alleen stratego te spelen met zijn kinderen. Dat klopt. Om stratego te spelen met de grote mensen moet hij eerst nog veel boterhammetjes eten.

  16-06-2011, 07:57 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  15-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bocht van Van Mechelen

     In mijn blog van gisteren, vroeg ik mij nog af, wat in Antwerpen wél werkte. Dat lijkt misschien wat overdreven, maar feit is dat de stad langzaam maar zeker tot stilstand komt als het verkeer er niet meer door noch rond geraakt. Ik heb het vorige week zelf nog meegemaakt, toen ik er nog eens met de auto naartoe reed. Ik had nl tickets voor het afscheidsconcert van dirigent Jaap van Zweden aan de Antwerpse Filharmonie en dat wilde ik zeker niet missen. Onderweg naar de koekenstad - vanuit Turnhout - liep het verkeer rond 19.00 uur op vrijdagavond al vast bij het samenkomen van de E34 en de Boudewijnsnelweg. Ik mocht al van geluk spreken dat het niet helemaal stil stond en ik stapvoets verder geraakte. Een tweede geluk was, dat ik er vóór de Ring al af kon. De 'gelukkigen', die nog door de Kennedytunnel moesten, konden alleen maar hopen dat er daarvóór niets gebeurde en ze zo verder konden blijven aanschuiven. Enfin, een situatie een stad met wereldhaven onwaardig. En zeggen, dat het de eerste tien jaar alleen maar zal verergeren, alle Masterplannen ten spijt.
     Over dat Masterplan 2020 van de Vlaamse regering was er trouwens dit weekeinde nog heel wat herrie, omdat Dirk Van Mechelen, gewezen Vlaams minister van Ruimte Ordening en een van de promotoren van het Antwerpse mobiliteitsplan, in deze zaak een bocht van 180 graden zou gemaakt hebben. Dat is niet correct. Van Mechelen, die als burgemeester van de aangrenzende gemeente Kapellen beter dan wie ook zich van het belang van de Oosterweelverbinding bewust is, was akkoord met dat plan, maar dan mét het Lange Wapperproject erbij. Zonder dat laatste was hij dat niet meer en nu hij in de oppositie zit is het maar logisch dat hij daartegen weerstand blijft bieden. 'The task of the opposition is to oppose', zeggen de Britten en dat is wat Van Mechelen nu doet. En hij heeft nog gelijk ook, want met het 'aangepaste' plan wordt het weer minstens vier jaar wachten tot er nieuw millieu-effecten-rapport is (MER) en valt het nog te bezien hoe dat zal uitvallen. Met de oppositie die er nog steeds is van allerlei drukkingsgroepen, kan dat nog veel langer duren en dan pas kan men eraan beginnen. Verder weet niemand op dit ogenblik wat het gewijzigde plan tenslotte zal kosten, noch wie het zal betalen, voor zover het nog betaalbaar zal zijn.
  Men zou voor minder een bocht van 180 graden nemen...

  15-06-2011, 07:34 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (24 Stemmen)
  14-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Steenkool, terug van (bijna) weg geweest
     Sinds de Duitse regering beslist heeft om tegen 2022 al haar kerncentrales te sluiten en over te schakelen op 'duurzame' energie, denken vele simpele zielen dat zoiets zomaar kan. Dat men daar eens snel de knop zal omdraaien en dat het dan gebeurd is. Om dat in Duitsland alleen al te realiseren, zou het opslagpotentieel van dat land moeten vermenigvuldigd worden met factor 500. Er zullen daarvoor 3.500 kilometer extra transportkabels moeten geplaatst worden, allemaal opgehangen aan dat soort van reuzenpalen, dat men liever niet in zijn ommiddellijke omgeving wil te zien krijgen. Van die 3.500 km zijn er de dag van vandaag al ... 90 aangelegd. Als gevolg van e.e.a. staat het nu al vast dat Duitsland, tot voor kort een stroomuitvoerder, tegen die tijd aardig wat elektriciteit zal moeten invoeren. Het gros daarvan moet uit Frankrijk komen, waar het wordt opgewekt met ... kerncentrales. Van hypocrisie gesproken. De invoer van Franse stroom is trouwens nu al flink aan het stijgen (in april alleen al met 43%), omdat er al zeven Duitse kerncentrales zijn stilgelegd..
     Waar men in deze energiediscussie nauwelijks over praat, is over het feit dat de in Duitsland in te voeren elektriciteit niet alleen uit Frankrijk zal komen, maar ook voor een deel uit Polen. En daar wordt ze opgewekt met van die goede ouderwetse kolencentrales. 90% van de Poolse stroom wordt opgewekt met steenkool.
     Steenkool is aardig op weg om weer de belangrijkste energievoorziener te worden. Van een comeback gesproken. Wereldwijd bedraagt het steenkoolaandeel in de energievoorziening op dit ogenblik al 30% en is de kans groot dat ze op weg is om belangrijker te worden dan olie. Volgens energiecijfers van BP steeg het verbruik van steenkool het laatste jaar met 7,6%. Voorlopig heeft dat veel te maken met een grotere vraag vanwege de staalindustrie, maar met het sluiten van de kerncentrales zal de vraag ernaar nog groter worden.
     Het is allemaal leuk te zeggen dat men daar iets aan kan doen door minder te gaan verbruiken, dat klopt ook. De vraag is maar wie dat wie gaat verplichten. Zeker als men ziet wat recentelijk nog in Antwerpen gebeurd is. Daar werd de licentie voor het opstarten van een nieuwe steenkoolcentrale geweigerd, ondanks het feit dat het ging om een nieuw concept, dat zo goed als geen roetuitstoot meer heeft en men er zelfs bereid was een systeem uit te dokteren om het vrijkomen van de CO2 weg te werken. Maar ja, Antwerpen, hé. Wat werkt daar nog wel?.

  14-06-2011, 08:28 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  13-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PQ-nul
     Di Rupo krijgt nogal wat kritiek, omdat hij zo weinig initiatief aan de dag legt. Hij doet geen voorstellen, vraagt officieel ook niets en het is al van september geleden dat hij nog eens iets op papier heeft gezet dat naar buiten is gekomen. Het heeft er alles van weg, dat de man (!) gewoon geen eigen ideeën heeft. Hij heeft zichzelf nog altijd geen formateur genoemd, alhoewel de koning hem daarvoor heeft aangesteld. In een artikel aan De Standaard schrijft Jean-Pierre Rondas, de voormalige Klara-presentator die toetrad tot de Gravensteen groep, dat Di Rupo's principe veel weg heeft van 'Doe vandaag niet wat je morgen kan uitstellen'.
     Di Rupo wil geen federaal premier worden. Hij kan het niet en hij weet het. Het is een zuiver voorbeeld uit het Peter Principe, dat zegt dat 'elke werknemer in een hiërarchie gewoonlijk zal opklimmen, toe hij zijn niveau van incompetentie zal bereikt hebben'. Dat is wat Di Rupo boven het hoofd hangt mocht hij premier worden. Hij werd zopas voor de tweede keer herkozen tot voorzitter van de PS, met een stalinistische score van meer dan 90%. Die functie kan hij nog aan, maar daar houdt het voor hem op. Hij mag dan al vlot Frans, Italiaans, Spaans en - naar het schijnt; ik heb hem dat nog niet horen spreken - Engels kennen, het Nederlands geraakt hij niet de baas. In een recente peiling van VTM/RTL blijkt overigens dat een meerderheid van Vlamingen hem ook niet ziet zitten als eerste minister van dit tweetalig land. De weinigen, die hem dat wel gunnen, doen dat hoofdzakelijk omdat ze hopen/hoopten, dat zijn partij, de PS, essentiële toegevingen zou doen als hun kopman (!) premier zou worden, dit in de lijn van de traditie. Zijn PS-poulain Magnette heeft dat laatste echter zopas formeel tegengesproken, wat Di Rupo's kansen nog verkleint.
     En, om terug te komen op dat Peter Principe, in dat opzicht wordt Di Rupo dan een PQ-nul ('promotie quotiënt nul'), iemand die - mocht hij de functie krijgen - doodgepromoveerd zou zijn, iets wat hem alleen maar ongelukkig zou maken. Het zou trouwens nóg erger kunnen, mocht Albert II ondertussen ergens aftreden en Elio verder zou moeten met Philippe de taaie. Dan zou het pas echt commedia dell'arte worden.

  13-06-2011, 08:04 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (40 Stemmen)
  Archief per week
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!