NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
 • Klima und kein Ende
 • De alternatieve democratie
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  26-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het waanzinnige wetboek

   

     Dat het Belgische gerecht niet fatsoenlijk werkt, is geen nieuws meer. Iedereen die er een beetje om bekommerd is, heeft daar al lang vele vragen bij en ondergetekende heeft ook al meer dan eens bepaalde absurditeiten ervan aangeklaagd. Nieuw is misschien dat ons gerecht nu ook openlijk in vraag wordt gesteld door de eigen hoogste magistraten die inderdaad ook zelf het bos niet meer zien door de bomen. ‘Ons wetboek is waanzinnig’, zegt Yves Liégeois, procureur-generaal in Antwerpen.

     Dat Belgisch wetboek bestaat al zo’n 200 jaar, is dus ouder dan België zelf en is feitelijk nooit serieus hervormd, maar steeds opgelapt totdat het een lappendeken is geworden waarin bijna niemand zich nog terugvindt. Advocaten zijn verplicht zich te specialiseren in één bepaald onderdeel, weten daar dan ook alles van en vloeren met gemak niet alleen de rechters, die over (bijna) alles moeten kunnen oordelen, maar ook de onderzoeksrechters, die op hun eentje verondersteld worden een hele procedure volgens alle oude en nieuwe wetteksten op te volgen. Daar dit hoe langer hoe moeilijk wordt, volstaat het kleinste foutje om te komen tot de beruchte procedurefouten, die in ons rechtssysteem zo stilaan eerder de regel dan de uitzondering zijn geworden. Ergens een handtekening te weinig, een telefoontje te veel en de beschuldigde criminelen, dikwijls verkrachters, mensensmokkelaars, fraudeurs, wapenhandelaars en drugsbaronnen, kunnen vrijuit gaan. Vorig jaar waren er zo’n dozijn procedurefouten bij ernstige delicten, waardoor niet alleen de gerechtszaken verstoord werden, maar waarbij criminelen ook de kans kregen te ontsnappen.

     Volgens Liégeois is er maar één oplossing en dat is de wetgeving volledig vanaf nul te herschrijven. Een oplijsting van de knelpunten, zoals Turtelboom, die zelf geen juriste is (nog zo iets typisch Belgisch!), er een heeft besteld bij een paar professoren strafrecht, is niet genoeg. Mijns inziens zou het nóg beter zijn mocht heel die justitie eerst communautair gesplitst worden, waarna zowel Vlaanderen als Wallonië er een eigen betekenis aan kunnen geven. Als er vanaf april van dit jaar een aparte Nederlandstalige en Franstalige tuchtrechtbank kan komen, zoals is voorzien, kan men best de lijn doortrekken en álles splitsen. Vroeg of laat zal dat toch moeten gebeuren en anders heeft men daar twee keer werk mee. Zolang dat niet gebeurt, kan men maar best een goede, maar dure advocaat nemen die ter zake gespecialiseerd is. Succes verzekerd.

   

  26-01-2014, 08:46 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  25-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Davos, the day after

   

     Zowel Di Rupo als Kris Peeters bezochten het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos. Deze zgz hoogmis van de wereldeconomie brengt zowat mensen uit alle gelederen samen, niet het minst vanuit de bedrijfswereld en de politiek. Peeters komt er al voor de zevende keer, voor Di Rupo was het pas zijn tweede deelname. De eerste keer toen hij er als premier de kans toe kreeg, ging hij niet. De tweede keer werd zijn retoriek pro België al snel van tafel geveegd doordat de grote baas van ArcelorMittal, de heer Mittal zelf dus, ongeveer op hetzelfde ogenblik de wereld liet weten dat hij de warme lijnen van zijn staalfabrieken in Luik zou sluiten, iets waarvan ze in Wallonië nog steeds niet bekomen zijn.

     Dit jaar zette Di Rupo zijn beste beentje voor om nogmaals dit land rooskleuriger voor te stellen dan het is. Het leek soms wat op marktkramerij. Ik vraag me af wat die andere wereldleiders en vooral zakenmensen daarvan moeten denken. Die weten best hoe het er hier aan toe gaat en zijn zelfs meestal beter geplaatst om te vergelijken met andere landen, waar ze dikwijls eveneens vestigingen en/of fabrieken hebben. Zo weten ze allemaal dat de loonkosten hier te hoog zijn, wat bevestigd werd door de Zweedse CEO van Volvo, die daarmee Di Rupo terugfloot, die had gesteld dat Volvo daarmee geen problemen zou gehad hebben. Ook de grote Braziliaanse baas van bierfabrikant AB Inbev wist te vertellen dat men in België moest ophouden met wetten steeds te veranderen, een specialiteit sinds de regeringen Verhofstadt. ‘Een serieus bedrijf’, zei hij, ‘ moet kunnen plannen op lange termijn en dat gaat niet als in een land de wetten steeds worden veranderd’ en daarmee verwees hij ondermeer naar die over de notionele intrestaftrek. Het gaat er niet om of men daar vóór of tegen is, maar eens een wet gestemd, moet men die aanhouden zodat bedrijven weten waar ze aan toe zullen zijn, ook morgen.

     De hierboven vermelde, maar ook andere bedrijfsleiders zijn nog beleefd gebleven. Ze hadden ook kunnen verwijzen naar al die achterpoortjes in de Belgische wetgeving, die sociaal mogen lijken (of zelf soms zijn), maar die het de werkgevers in dit land veel moeilijker maken dan elders. Denk maar aan de brugpensioenen, de loopbaanonderbrekingen en het tijdskrediet, om er maar enkele op te noemen. Uit een recent antwoord van minister van Pensioenen De Croo aan CD&V senator Dirk Claes blijkt trouwens dat de Belg de kortste loopbaan heeft van de hele eurozone. Buiten de hierboven vermelde uitzonderingen zijn er bv ook nog de zgz ‘thematische verloven’ (bv ouderschapsverlof) en leveren militaire dienst, arbeidsongevallen en stakingsdagen hier gelijke rechten op voor het pensioen. Allemaal vreselijk sociaal natuurlijk, alleen vergeet men erbij te zeggen dat de uitkeringen voor zowel pensioenen, ziekte, invaliditeit en bijstand hier meestal een stuk lager liggen dan in de andere landen. De reden daarvoor is dat er op een werkende bevolking van ± 4.500.000 mensen circa één derde e.o.a. uitkering heeft en er gewoon geen geld genoeg is om die mensen een fatsoenlijke steun te geven.

     De vraag is, hoe dat allemaal zover is kunnen komen. Wel, dat danken we in de eerste plaats aan de regeringen Verhofstadt, die het nagelaten hebben te besparen en structureel te hervormen toen het nog kon. En daarin zaten ook de Vlaamse socialisten die nu al dagen moeilijk doen over het loon van enkele topambtenaren bij Dexia, alsof ze daarmee het land gaan redden. Het is trouwens opmerkelijk dat de Waalse socialisten geen problemen hadden met de eerste demarche van Geens over die lonen, waarschijnlijk omdat ze – zoals ik al insinueerde in mijn blog van gisteren – Geens willen achter de hand houden als mogelijke kandidaat premier na Di Rupo en op die manier CD&V de kans willen geven, desnoods ‘met de dood in het hart’, straks toch weer mee te doen.

     En ondertussen dronk men in Davos een glas, loosde er een plas en lieten er alles zoals het was. Morgen is het weer business as usual.

  25-01-2014, 12:41 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  24-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koen Geens & 'Friends'

   

   

     Gisteren maakten we in de Kamer nog eens een scheldpartij oude stijl mee tussen Dirk Van der Maelen (SP.a), notoir lid van de afgunstmaatschappij en minister zonder Financiën Koen Geens. Dat gebeurde n.a.v. het dispuut over de loonverhoging van drie topmensen bij het rest Dexia. Zo’n loonsverhoging met 30% tot 450.000 euro krijgt men de dag van vandaag niet meer verkocht, zeker niet bij een bedrijf dat 42 miljard beheert, waarvoor de Staat garant moet staan. Tegelijkertijd is dat toch de reden, waarom Geens in eerste instantie die loonsverhoging wél wou toestaan. Die mensen moeten er nl voor zorgen dat dit land straks weer geen extra miljarden op tafel zal moeten leggen, wat aardig meer zal kosten dan die loonsverhoging met 30%, waarbij het dan nog om bruto getallen gaat (wat er meestal niet wordt bij verteld). Ik heb zo de indruk dat die jobs niet zijn weggelegd voor Janneke en Mieke. De uitleg van Geens dat hij al blij is dat hij CEO Karel De Boeck bij Dexia nog twee jaar kan houden, spreekt dan ook boekdelen.

     Ondertussen zal Geens nu ook zo wel stilletjesaan begrepen hebben dat de Belgische politiek een beestenspel is. De discussie over de Dexia lonen is niet de eerste waarbij Geens geconfronteerd wordt met politieke denkwijzen die haaks staan op zijn eigen logica. Denk maar aan zijn idee over de hervorming van de spaarboekjes, waarbij hij ook heeft moeten inbinden en de discussie toen eveneens ging onder de zgz Vlaamse ‘bondgenoten’ in de federale regering. De oppositie kijkt ernaar en geniet ervan.

      Met de komst van Geens leek het even alsof CD&V het wit konijn had binnengehaald dat de bloedarmoede van de partij zou stoppen. Kris Peeters heeft geen zin in de federale politiek, De Crem kijkt uit naar een topjob bij de NAVO en de rest van wat nog meespeelt is niet genoeg gekwalificeerd om federaal nog een eersterangs rol te kunnen spelen. Met Geens dacht men zelfs iemand te hebben binnengehaald met ‘premiercapaciteiten’, in zoverre dat hij van francofone kant al gesuggereerd werd als een opvolger voor Di Rupo. Dat laatste dan om CD&V te paaien en als alternatief lokmiddel om te vermijden dat die partij straks federaal niet meer zou meedoen zonder meerderheid in Vlaanderen, voor zover men tenminste Beke mag geloven. Geens’ wittebroodsweken lijken voltooid verleden tijd, hoe leuk hij het allemaal ook scheen te vinden. Na zijn speech van gisteren, weten we in elk geval dat hij geen ‘aapje’ is*, wel CEO zou kunnen zijn van Belgacom en Bpost, maar niet goed genoeg is voor Dexia. Het is genoteerd.

   

   

  * Hiermee verwees Geens naar de bekende Engelse uitdrukking: ‘If you pay peanuts, you’ll get monkeys’.

   

  24-01-2014, 09:17 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  23-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SP.haha!

     Uit een tweejarig ‘Buurtonderzoek’ van Het Nieuwsblad en het onderzoeksbureau iVox bij 116.000 mensen uit alle Vlaamse steden en gemeenten, is gebleken dat Bart De Wever het in Antwerpen tot nu toe beter doet dan zijn zo opgehemelde voorganger Janssens. De kritiek op De Wever uit linkse hoek (media inbegrepen) blijkt dan ook misplaatst en eerder te passen in de algemene demonisering van zijn partij. De grootste critici, meestal van linkse signatuur, zouden beter stilletjes zwijgen. Uit dezelfde enquête blijkt nl dat de rode burgemeesters Termont in Gent en Tobback er in Leuven sinds de vorige peilingen zijn op achteruit gegaan. Deze tendens past in een algemene tendens dat links in Vlaanderen blijft verzwakken en dat heeft zijn redenen.

     Sinds 2003 heeft de SP.a nl geen enkele verkiezing meer gewonnen. De partij speelt gewoon boven haar niveau en heeft dat alleen te danken aan het feit dat ze steeds haar wagonnetje heeft kunnen hangen aan de Waalse rode locomotief van de PS. Daardoor kon ze – zonder ooit een verkiezing te winnen – toch in bijna elke regering meespelen en ministers leveren. Vande Lanotte op kop die – nota bene, toen hij voorzitter was - verantwoordelijk was voor de grootste verkiezingsnederlaag die zijn partij ooit geleden heeft. In een onafhankelijk (of confederaal) Vlaanderen, mag de partij het vergeten, dé reden waarom ze ook nu nog steeds voor België kiest en niet voor Vlaanderen. De opstand van de Aalsterse socialisten tegen hun eigen partijtop mag dan ook als een verademing worden beschouwd. In de stad van priester Daems, Louis Paul Boon en Bertje Van Hoorick – de stad met een opstandige traditie - was het zonder meer bemoedigend te horen dat de dissidenten het woord ‘Vlaanderen’ weer durfden gebruiken. ‘Een warm Vlaanderen’ zelfs voor schepen Casaer. Voor de echte socialisten is het dan ook te hopen dat SD&P van Aalst navolging zal krijgen en dat ze de salonsocialisten voor eeuwig en drie dagen naar de oppositie verbannen.

   

  23-01-2014, 08:58 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (45 Stemmen)
  22-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Coöperanttrammelant

   

     ’t Zijn slechte tijden voor coöperanten. Het verhaal van Arco kennen we nu, maar er zijn er nog, alhoewel niet op zo’n grote schaal.

     Neem nu dat van de mensen die in Groenkracht belegd hebben, ook een zgz coöperatieve, opgericht vanuit Electrawinds, het groene stroombedrijf dat maar niet uit de impasse geraakt en al maanden balanceert op de rand van het faillissement. Bijna het hele vermogen van Groenkracht, zo’n kleine 20 miljoen euro, is in datzelfde Electrawinds gestopt via een achtergestelde lening. Daardoor zijn Groenkracht’s vierduizend coöperanten geen mede-eigenaar van Electrawinds’ productiemiddelen, dit in tegenstelling tot andere investeerders die dat wél zijn. De coöperatieve aandeelhouders van Groenkracht krijgen in geen geval dit jaar iets uitbetaald en voor wat de volgende jaren betreft, is het bang afwachten. Eergisteren geraakte nog bekend dat Electrawinds uiteindelijk toch zijn Oostendse biostoomcentrale zou verkocht krijgen aan het Limburgse Bionerga, voor 37,5 miljoen euro. Als deze verkoop wordt goedgekeurd door de gerechtsmandatarissen die zich met Electrawinds bezig houden en de banken ermee akkoord gaan dat dit geld naar Electrawinds gaat, dan zal dat in de eerste plaats dienen om de lonen van de medewerkers van de biostoomcentrale te betalen. Die moeten nl hun loon voor januari nog krijgen. Als dat achter de rug is, valt het nog te bezien, hoeveel de rest van Electrawinds nog waard is zónder de renderende biostoomcentrale. Van die berekening kan afhangen of nieuwe kandidaat investeerders (waaronder het Waalse Tecteo) nog zullen toehappen. Als het vooralsnog fout loopt, kijkt Groenkracht wel aan tegen een feitelijke liquidatie. Met dank aan o.m. Vande Lala, die de zaak vroeger gepromoot heeft en ooit zelf geld in Groenkracht gestoken heeft. Onnodig te vertellen, dat hij zijn geld (en wat hij eraan verdiende) er al lang weer heeft uitgehaald. Of men zoiets voorkennis mag noemen, weet ik niet, maar het komt wel dicht in de buurt. Even aan Deckerken vragen ?

     Er is vorig jaar zelfs een coöperatieve bank opgericht: NewB. Die was gestart met een beginkapitaal dat gestort werd door zo’n 44.000 kleine coöperanten, die elk 20 euro hadden betaald. Dat geld volstond echter niet, de kas is al leeg. De bank zou over minstens 8 miljoen euro moeten kunnen beschikken, alleen nog maar om de kosten voor dit jaar te dekken. Zelfs met een verdubbeling van het huidige aantal coöperanten, waar men op speculeert, gaat dat iedereen geen 20, maar 600 euro kosten. Dat is natuurlijk nog niet het einde van de wereld, maar wie investeert weet dat koken geld kost en dat men nooit kan investeren zonder enig risico. En voor wie denkt de wereld te kunnen kopen met 20 euro, is 600 euro een pak geld…

   

  22-01-2014, 09:18 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  21-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drummen in Tv-land

   

   

     Er is de laatste week nogal wat te doen geweest om Telenet. Het kabel en Tv bedrijf zou nl de intentie hebben de participatie van Sanoma in ‘De Vijver’ over te nemen. Die ‘Vijver (DVM) is de groep boven o.m. de Tv-zenders Vier en Vijf. Sanoma bezit er één derde van, evenals de uitgeverij Corelio (de groep boven o.m. De Standaard) en het duo Eric Watté en Wouter Vandenhaute. DVM heeft een tekort aan wat ze ‘extra middelen’ noemen, geld dus en met een partner die eruit wil trekken is dat geen goed vooruitzicht. Nog maar pas vorig jaar had de groep al eens 21 miljoen euro extra gekregen, maar dat blijkt niet genoeg. De heisa, waarvan hierboven sprake komt voornamelijk vanwege de politiek, die er niet gerust in zou zin dat Telenet, dat eigendom is van Amerikanen, straks ons Tv-landschap nog uitdrukkelijker gaat domineren. Er wordt geschermd met grote woorden zoals neutraliteit en machtconcentraties, precies alsof dat bij bv de VRT niet zo zou zijn.

     De werkelijkheid oogt trouwens anders. Toen het productiehuis Woestijnvis (van Watté en Vandenhaute) anderhalf jaar geleden de zenders overnam en er tegelijkertijd een einde kwam aan de samenwerking met de VRT, dacht men het Tv-landschap eens stormenderhand te gaan veroveren. Dat is niet gelukt en was ook te voorzien. Ondergetekende verwijst daarbij naar zijn eigen blog van 4 september 2012 (‘Het nieuwe Tv-seizoen’), waarvan het grootste gedeelte ook nu nog bijna letterlijk zou kunnen worden overgenomen*. Ik schreef toen nl al dat het publiek in Vlaanderen blijft wat het is en dat de kans dat buitenlanders naar onze programma’s zouden gaan kijken, zo goed als onbestaande is. Dat er dus niet méér kijkers zouden komen. De kans dat vooral het duo Watté-Vandenhaute aan dit verhaal zijn broek gaat scheuren is dan ook verre van denkbeeldig. Buiten het feit dat de zenders Vier en Vijf eerder marginaal blijven in het Vlaamse Tv-landschap, wordt er ook zo goed als geen winst meer gemaakt met het (linkse) weekblad Humo dat ook door hen werd overgenomen.

     M.i. mogen ze bij DVM erg blij zijn, mocht Telenet de participatie van het vertrekkende Sanoma overnemen. Telenet heeft nl juist wat de zenders zo hard nodig hebben: geld. Geld zat zelfs, want er is nu ook al sprake dat datzelfde Telenet samen de Pro League (de profclubs, zeg maar) een eigen voetbalzender wil opzetten, terwijl het ook al samenwerkt met studio 100 op diens kinderkanaal.

     Kortom: zoals ik anderhalf jaar geleden al schreef blijft Vlaanderen inderdaad wat het is: te klein om er regelmatig nog andere zenders en kanalen bij te krijgen, zeker als die met privégeld moeten worden opgestart en onderhouden (en niet met belastingsgeld zoals die OP 12 van Lieten). Dat was ook in 2012 al zo, maar men dacht toen waarschijnlijk nog dat in Tv-land de bomen tot in de hemel zouden groeien en dat de kijkers, dank zij de digitalisering en alle nieuwe systemen die daarbij komen kijken, geen enkel programma meer zou willen missen. Alsof de dagen voortaan langer zouden duren dan 24 uur. Mensen hebben tussendoor nog wel wat anders te doen dan (meestal waardeloze) uitgestelde programma’s en herhalingen te zien.

   

   

  *Mijn glazen bol, weet je wel Vic!

  21-01-2014, 09:38 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  20-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Arco factor

   

     Lezer Geronimo reageerde terecht op mijn artikel van 17 dezer over de VRT, waar hij stelde dat ik het VB nog vergeten ben, dat veel erger werd doodgezwegen dan voor de N-VA het geval is en alleen in het nieuws kwam als het tegen de partij zelf kon gebruikt worden. Dat klopt, al komt het VB de laatste tijd wel iets meer in beeld, maar dan met de bedoeling de Vlaamsnationalisten tegen elkaar uit te spelen. Het blijft een perfide spelletje daar bij de rode omroep. Dat de N-VA en het VB waarschijnlijk toch niet samen zullen werken, ook niet na de volgende verkiezingen, zoals lezer Walter stelde, als reactie op mijn blog van 18 dezer, is ook waarschijnlijk juist, al valt dat toch nog af te wachten.

     Waar de meeste mensen (én de media) zich nl op blijven verkijken, is die hele Arco geschiedenis. De Franstalige Kamer van de Raad van State heeft vorige week de staatsgarantie voor de Arco-coöperanten niét vernietigd (evenmin als de Nederlandstalige Kamer dat eerder had gedaan). Dat maakt dat alles nu wordt doorverwezen naar het Grondwettelijk Hof, maar het is verre van zeker dat die de Raad van State in deze zaak gaat volgen. Hoofdreden daarvoor is dat het pensioenfonds Ogeo Fund van de Waalse Tecteo (ja datzelfde dat 50 miljoen wil investeren in Electrawinds!), de gemeenten Schaarbeek en Sint-Agatha-Berchem én een aandeelhouder van Dexia (een zekere Fréderic Ensch Famenne) van dat Hof al een nul op hun rekwest hebben gekregen i.v.m. de staatsgarantie. Die garantie nu wél geven aan de Arco-coöperanten zou een vorm van discriminatie zijn, waardoor de hele zaak nog verder zal worden uitgehold. En dan is er nog Europa dat wacht om een uitspraak te doen tot er klaarheid is in de Belgische mallemolen.

     Men staat er gewoon niet bij stil, maar die Arco-coöperanten zijn met liefst 800.000! Dat zijn niet allemaal enkelingen maar ook koppels of huisgezinnen. Men mag gerust stellen dat minstens een deel van zo’n anderhalf miljoen potentiële CD&V-kiezers zou kunnen afhaken als de zaak over de verkiezingen zou worden getild, zoals het er nu naar uit ziet, waardoor die mensen nog altijd het ergste mogen verwachten: hun spaarcenten kwijt raken. Dat zou voor CD&V wel eens een electoraal bloedbad kunnen betekenen en dan zal het alleen maar de vraag zijn in hoever die partij straks überhaupt nog gaat meespelen, tenzij ze bereid zal zijn het N-VA programma mee uit te voeren. Als zelfs dat niet zou kunnen, is het ogenblik aangebroken, waarop men met het VB rekening zal moeten houden. Zeker als die partij ook goed uit de verkiezingen zou komen, is nog alles mogelijk. Als de traditionele partijen de N-VA blijven uitspuwen, zoals ze nu bezig zijn (en dat zal nog erger worden), dan zie ik echt niet in waarom de partij van De Wever straks niet resoluut de Vlaamse kaart zou trekken, mét het VB. In het andere geval zal de N-VA de geschiedenis ingaan als een Volksunie bis (uitgerekend de partij waarvan ze zich had afgewend) en zal de Vlaamse zaak voor de zoveelste keer terug de diepvries ingaan.

     Tenslotte is er nog een andere reden waarom de politiek het hele Arco gebeuren over de verkiezingen wil tillen. Mocht de staatsgarantie toch blijven – wat ik de Arco-spaarders toewens – dan moet Di Rupo op zoek naar een extra anderhalf miljard euro. Dat wordt dan een klus voor de volgende federale regering en mag de belastingbetaler ervoor opdraaien. Met dank aan o.m. die mijnheer Leterme, die niet meer mee zal spelen en wijselijk bij de OESO blijft…

   

   

  20-01-2014, 09:18 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (42 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!