NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Staken hoort erbij
 • Exit Bert Anciaux ?
 • It's the immigration, stupid!
 • Stak(k)ers
 • De schoenmaker en zijn leest
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  21-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De natte dweil politiek
  Ik had het er eergisteren al over: men vermijdt de echte problemen van dit land aan te pakken en, om dit te verdoezelen, doet men aan bijzaakspecialisatie. Dat was zo met de discussies over de aanwezigheid van Albert II op de "viering" van 50 jaar Kongolese onafhankelijkheid en over die van Kongolese militairen op de 21 juli parade. Nu is er nog zo'n thema bijgekomen, nl de verdere degradatie van de macht van onze koning. Men wil hem in de toekomst alleen nog als uithangbord, bloempot zeg maar. In eerste instanties om lintjes door te knippen en aanwezig te zijn op feestelijkheden en grote drama's. De Vlaamse media kunnen er deze keer niet genoeg de nadruk op leggen, dat ook de Franstalige partijen nu bereid zijn mee in die nieuwe richting te stappen. De reden daarvoor is minder duidelijk, maar alles laat vermoeden dat ook in Zuid-België men bevreesd is wat koning Philippe met de huidige koninklijke macht zou kunnen aanvangen. Wat de Vlaamse media er ook niet bij vertellen is, dat de V-partijen helemaal geen degradatie van het koningshuis willen. Zij willen die vreemde familie helemaal de deur uit en van Vlaanderen een republiek maken. Daar ook dat niet in de kraam van de politiek-correcten past, wordt er geen woord aan verspeeld.
  Er is de laatste week trouwens nog zo'n bijzaak specialiteit aan het licht gekomen: de VRT.
  Die VRT speelt een deel van inkomsten kwijt, omdat ook de Vlaamse regering geen geld meer teveel heeft, maar ook omdat men gezien heeft dat de overheadkosten (de kosten van de organisatie) van dit rode bastion vijf keer meer zijn dan die van bv dat andere overheidsbedrijf dat De Lijn heet. Dat dit gesteld werd door een SP.a minister (die toevallig van De Lijn afkomstig is), is des te erger voor de massa rode vrienden die zich in de VRT-kaas genesteld hebben. Daar het meestal om vastbenoemden gaat, zullen er weinigen hun loon verliezen en zal het mes dan maar in de productie en de programmatie gezet worden. Er gaat sindsdien geen dag voorbij zonder dat er in kranten en weekbladen ellenlange artikels verschijnen tegen het kortwieken van de VRT. Net alsof er geen andere zenders zouden bestaan. Bij ons thuis kijken wij al jaren niet meer naar de VRT, met uitzondering van het nieuws (men moet van iets op de hoogte blijven) en dan nog door alles met een grove korrel zout te nemen. De VRT is immers één grote linkse hersenspoeling, waarop men bovendien weinig of geen klassieke muziek te zien en te horen krijgt, geen fatsoenlijke films (tenzij op canvas soms uit derde wereldlanden die dan met drie of vier sterren worden aangekondigd, wat ze helemaal niet waard zijn). Voor de rest: spelletjes, quizzen en praatprogramma's met steeds dezelfde terugkerende figuren van ons kent ons.
  Kortom, men houdt de publieke opinie de dag van vandaag bezig met allerlei zaken (voeg er nog de hoofddoekenkwestie en de Brusselse Ring bij) die de aandacht moeten afleiden van de echte problemen, die men niét wil aanpakken maar alleen verschuiven naar een volgende regering waarvan men niet eens weet wat voor een dat zal zijn. "Rustige vastheid" noemen ze dat, een erfenis van Europa nieuwe stijl, van Herman de natte dweil!

  21-03-2010, 16:04 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (13 Stemmen)
  20-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leterme en de 39 rovers

  Het nummer 40 ontbrak, omdat Demotte twee "parlementen" vertegenwoordigde. Voor de rest was het meestal niet ali baba, maar blabla dat er verkocht werd. Zelfs als het over Europa gaat, is het communautaire trouwens niet ver af. Dat kan ook niet anders, want het is tenslotte toch Vlaanderen dat de kosten mag betalen. Vanhengel, tot nader orde nog minister van de niet-sluitende begroting, was pissig omdat Vlaanderen een deel van de federale schulden niet wil bijpassen als de andere regio's dat ook niet doen. Ingrid Lieten, die brokkenmaker Peeters verving, beet goed van zich af. Als SP.a-er wier partij toch niet in de federale regering zit, had ze het natuurlijk wel iets gemakkelijker. Tenslotte nog even bijvoegen, dat het dezelfde Vanhengel was die bij zijn aantreden, in de herfst van vorig jaar, nog verklaarde dat België virtueel failliet was. Waar maalt hij dan om?
  De dames en heren van het onderonsje op Hertoginnedal, waar Vlaanderen zo'n slechte herinneringen aan overhoudt, zouden zich beter eens wat meer bekommeren over bv de werkloosheid in dit land. Daar wordt nl nogal "creatief" mee omgesprongen. Wij hebben tegenwoordig niet-werkende werklozen, tijdelijke werklozen, werklozen die nog nooit gewerkt hebben, werklozen die al wel gewerkt hebben, bruggepensioneerden, werklozen in activeringsprogramma's en werknemers in loopbaanonderbreking. Oef!
  Van die laatste soort zijn er momenteel 250.000. Twintig jaar geleden waren dat er nog maar 25.000! In totaal krijgen 1,3 miljoen Belgen een RVA-uitkering. Alleen die kosten waren vorig jaar goed voor 11,3 miljard euro en men verwacht dat dit bedrag dit jaar ruim overschreden zal worden.
  Daar houdt het trouwens niet mee op. Ons land telt ook nog eens 100.000 leefloners, zoals men ze tegenwoordig noemt. Mensen die leven van de openbare onderstand. In percenten uitgedrukt t.o.v. de bevolking, telt Wallonië er drie keer meer dan Vlaanderen en Brussel zelfs zes keer, met dank aan de allochtone bevolking.
  Tenslotte zijn er nog de extra kosten voor de luxe opvang van economische gelukzoekers, waarbij een verwaarloosbaar aantal echte asielzoekers. Kosten die ook blijven oplopen.
  Dat alles in een land met een torenhoge staatsschuld en een gat in de begroting waarvan niemand weet hoe dat ooit gedicht zal worden. En dan zijn er politici* die boos worden als men België vergelijkt met Griekenland. Afgezien van de bedragen is er zelfs een punt waarop Griekenland het beter doet. Dat land doet er tenminste iets aan, hier gebeurt er niets.
  * Heel wat mensen hebben het hier steeds over "politisji", daar waar het "politsi" moet zijn. We spreken het woord "cel" toch ook uit als "sel" en niet "sjel", "cinema" als "sinema" en niet "sjinema". Een "c" gevolgd door een "i" of een "e", wordt "s" uitgesproken, niet "sj". Of is er misschien een nog nieuwere spelling?

  20-03-2010, 10:09 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (17 Stemmen)
  19-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Kongo syndroom
  Dit land vergaat in de problemen, maar niemand lijkt zich daarvan bewust. Om de mensen wat bezig houden en tegelijkertijd af te leiden van de echte problemen, wordt er wat gedaan aan bijzaakspecialisatie. Niet het schilderij is nog belangrijk, wel het kader.
  Een van die afleidingsmanoeuvers is het huidige Kongodebat, dit n.a.v. de uitnodiging die Crembo gedaan had aan de Kongolese minister van Defensie om met een detachement Kongolese militairen aanwezig te zijn op het nationale défilé op 21 juli in Brussel.
  Wat een probleem, zeg! Zeker omdat de polemiek in de eerste plaats blijkt te gaan onder bijna uitsluitend Vlaamse volksvertegenwoordigers en ministers. Wat hebben wij, Vlamingen, in Gods naam nog te maken met die nationale klucht op 21 juli, de viering van de aankomst van de latere eerste koning Leopold I op het toen nog geen Belgische grondgebied? Voor mijn part mogen ze daarvoor álle Kongolezen uitnodigen, op twee voorwaarden echter:
  - dat ze hun reis zelf betalen en
  - dat ze verklaren allemaal terug naar ginder te vertrekken. Dat laatste zou al kunnen door ze te verplichten een vliegtuigticket heen en terug te nemen.
  Voor de rest mogen die Kongolezen, samen met de echte Belgen en de knechtfederalisten van Leterme, op 21 juli zoveel vieren als ze maar willen.
  Een ander en veel goedkoper alternatief zou zijn die 21ste juli als nationale feestdag gewoon af te schaffen. De drie gewesten zouden dan hun eigen  feestdag officieel en apart kunnen vieren, wat tot nu toe nog altijd niet mogelijk is. Als de francofonen dan Kongolezen willen uitnodigen op hun gewestsfeest, voor mij niet gelaten, zolang ze zelf maar instaan voor de gemaakte kosten.
  Tenslotte nog dit: Madame Milquet vindt er geen graten in dat Kongolese militairen hier mee komen défileren,  op voorwaarde dat ze niet uit de Kivu provincies komen. Dat is als zou men zeggen, dat de maffia hier welkom is, als ze maar niet uit Sicilië komen. Van hypocrisie gesproken!

  19-03-2010, 10:21 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  18-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Turkse ras
  De Turkse regering heeft kunstmatige bevruchting van Turkse vrouwen in het buitenland verboden. Het was voorheen al verboden dat ze zich zouden laten bevruchten met sperma van een andere man dan de eigen echtgenoot. De nieuwe wet verwijst naar een al bestaande, die zegt dat "het Turkse ras" beschermd moet worden.
  Slecht nieuws dus, niet alleen voor de Turkse vrouwen  die er in betrokken zijn, maar ook voor de politiek correcten, die al jaren beweren, dat er geen rassen (meer) zijn én voor de club van Verhofstadt, die vindt dat Turkije bij Europa hoort.
  De AK partij die al enkele jaren de lakens uitdeelt is bezig met de scheiding van kerk en staat ongedaan te maken. Turkije is het enige moslimland waar zoiets nog bestaat. Om dat te bereiken worden de vroegere militaire leiders bij bosjes de gevangenis in gedraaid, wordt de hoofddoek voor vrouwen stilaan steeds meer verplicht en worden de Koerdische en Armeens minderheden steeds meer verdrukt. Ze verdraagt dus nu ook niet meer dat de vaders van Turkse kinderen niet bekend zouden zijn of - erger - dat de vaders geen Turken zouden zijn.
  Een vijftal jaren geleden was er ook al een poging van dezelfde partij om overspel met een wet te verbieden. Dat is toen niet doorgegaan wegens kritiek van de Europese Unie. De vraag is hoe de E.U. er nu zal op reageren.
  Voor de politiek-correcten zijn er slechte tijden. Stel u voor: een Turks ras, terwijl men hier bij ons wil dat iedereen gelijk is en men al bestraft dreigt te worden als men daar vraagtekens bij zet. Toch zie ik nog niet gebeuren dat Youssef De Witte met zijn centrum tegen de Turkse toestanden zal protesteren. Dat doet hij alleen maar in eigen land en dan nog maar alleen tegen uitspraken en daden van autochtonen. 
  Poco en loco.

  18-03-2010, 10:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (18 Stemmen)
  17-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Graaien in lege kassen
  Vorige week vrijdag heeft de federale regering 300 miljoen euro uit de sociale zekerheidskas gehaald, om ze toe te voegen aan de reserves van het zo genoemde toekomstfonds. Dat zou moeten dienen om eventuele hogere stijgingen van de gezondheidsuitgaven te financieren. Straffe mannen (en vrouwen) die dat kunnen: geld halen uit een kas die totaal leeg is, zoals trouwens de meeste kassen van diezelfde regering.
  Ondertussen is Leterme II op zoek naar nog eens 300 miljoen en dit ondanks het feit dat er door een zekere economische groei meer geld binnen is gekomen. Dat laatste ook door de traditionele Belgische melkkoeien Belgacom, De Nationale Bank (zie mijn blog van eergisteren) en de nationale loterij. Die drie instanties zorgden vorig jaar voor 350 miljoen extra inkomsten. Ondanks dat alles blijft Leterme II op zijn tandvlees zitten als gevolg van de Lambermont akkoorden, waardoor de federale regering verplicht is een deel van het geld door te storten aan de gewesten. De 300 miljoen die Leterme nu zoekt, dienen o.m.voor de zgz "nieuwe noden", zoals de kosten voor de gevangenis in Tilburg, het Myrrha-project in Mol (én dat van Fleurus), brandweer en veiligheid. Het blijft dus graaien in een lege kas.
  Dat geldt trouwens ook voor de Vlaamse regering, waar ministers maar beloftes blijven doen die ze niet waar kunnen maken: Smetje met zijn scholen en Crevits met haar belabberd wegennet.
  Er is maar één oplossing voor al deze problemen en dat is besparen. In Nederland denkt men eraan 29 miljard te besparen, in België durft men het woord amper uitspreken. Hier blijft men verder sukkelen met pleisters op een houten been, met regeltjes en reglementen, met kunst en vliegwerk. Op die manier denkt men dit jaar uit te komen op een tekort van "slechts" 16 miljard, terwijl de schulden weer de 100% van het bbp bereiken. Volgens begrotingsminister Vanhengel zou dit land tegen 2015 weer kunnen aanknopen met een begroting in evenwicht. Zou hij dat zelf geloven?

  17-03-2010, 14:08 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  16-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.E.T. Leterme
  Paard rijden kan je gezondheid schaden. Zelfs ervaren ruiters ontsnappen daar niet aan. Denk maar aan Superman. Kris Peeters weet het nu ook. Hij zal er vrijdag niet bij zijn als Leterme zijn ministers en de vijf(!) andere minister-presidenten zal ontvangen in het Egmontpaleis, waar ze van de federale premier een voorbereidende uitleg zullen krijgen over de komende Europese lentetop. Er zal daar gesproken worden over enkele doelstellingen van Euro 2020, zoals de activiteitsgraad, onderzoek en ontwikkeling, CO²-uitstoot, jongeren zonder diploma en armoede). Allemaal nobele doelstellingen waar nog veel aan kan gedaan worden. Toch vraag ik me af, of die Leterme niet van een andere planeet is, of de man nog wel met zijn beide voeten op de grond staat. Want, alvorens hij zich een Europees aureool wil aanmeten, zou de man beter eens zorgen dat enkele dringendere problemen in eigen land eens serieus worden aangepakt. Enkele voorbeelden?
  - Hoe men de enorme kosten van de vergrijzing zal aanpakken?
  - Wanneer die lang beloofde bespreking over de pensioenen er zal komen?
  - Hoe het verder moet met de volledig uit de hand lopende immigratie?
  - Hoe men denkt het gat in de begroting onder de 3% te zullen krijgen (een sluitende begroting maken we waarschijnlijk niet meer mee!)?
  - Of er eindelijk iets gaat gebeuren met de staatshervorming, B-H/V en de werkgelegenheid voor iedereen?
  In een interview met Het Laatste Nieuws heeft Leterme gezegd, dat hij echt niet veranderd is. Dat betekent, dat hij ofwel vroeger alles gelogen heeft, ofwel het nu doet. In eigen land niets doen en dan maar gaan lullen over Europa zal de problemen hier niet oplossen. De kans is zelfs groot dat hij op 1 juli die problemen als een boemerang in zijn gezicht zal krijgen, juist op het moment dat zijn Europees avontuur nog moet beginnen. Op dat moment zal hij zich misschien wel herinneren op welke planeet hij zich bevindt...

  16-03-2010, 10:43 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  15-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Nationale Bank fraude
  Ergens in november van vorig jaar was er, bij de Munt in Brussel, een betoging van aandeelhouders van de Nationale Bank (NBB). Dat was vrij opmerkelijk, want onze Nationale Bank is een van de weinige centrale banken die nog op de beurs aanwezig is. De hoofdaandeelhouder is de Belgische staat en die speelt vals. Ze heeft nl de winstverdeling bij wet zo aangepast, dat het gros van de winst naar de staat gaat en de overige 49% aandeelhouders een soort aalmoes krijgen.
  Maar er is meer.
  Jaak Van der Gucht, een zgn "trader", die tien jaar lang in de marktenzaal van een bank heeft gewerkt en dus het klappen van de zweep kent, heeft nl ontdekt dat de aandelen van de NBB gemanipuleerd worden. In 2009 was dat door een onbekende, duistere Zwitserse maatschappij uit Zug, maar daarvoor gebeurde dat ook al door andere schimmige vennootschappen. Van der Gucht, die zelf ook NBB-aandelen heeft, diende daarover klacht neer bij de speciale fraudesectie van de federale politie (de CDGE-FID). Dat was op 8 april 2009.
  Elf maanden later is er nog steeds niets gebeurd. Via een advocaat diende Van der Gucht toen klacht in bij het parket van Brussel. Toen die het proces-verbaal uit april 2009 opvroeg, bleek het spoorloos te zijn. Later ontdekte men dat het naar Charleroi was verhuisd*. Misschien, maar dat is niet zeker, had parketmagistraat Paul Dhaeyer - die ook in de Fortis saga in opspraak kwam - het meegenomen toen hij van Brussel naar Charleroi verhuisde. Nog later bleek het dossier helemaal zoek te zijn!
  M.a.w. hier is weer something rotten in the state of Belgium. Vergeten we niet, dat het bij de NBB ook gaat om de Belgische goud- en valutareserves. Wat dat eerste betreft zijn er ondertussen ook al klachten vanwege Deminor en de onafscheidelijke advocaat Modrikamen. Die laatste heeft ondertussen een nieuwe politieke partij opgericht, de PP. Misschien kan hij dat als vehikel gebruiken om die mestvaalt van de NBB eens om te spitten.

  * Opmerkelijk is wel, dat ook het dossier van de Bende van Nijvel op een gegeven ogenblik naar Charleroi verhuisde en men er daarna niets meer van terecht heeft gebracht. Toen waren er geruchten, dat men van hogerhand de zaak in de doofpot wou stoppen, iets wat magnifiek gelukt is. Dat men het ook met de NBB-fraude zo wil spelen is niet zeker, maar hopelijk pakt zoiets niet meer in de 21ste eeuw.

  15-03-2010, 10:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  Archief per week
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!