NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  22-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlaamse me(r)dia
  Het is opvallend en ergerlijk, als men ziet hoe de onze Vlaamse me(r)dia de kant van het officiële België én die van de francofonen blijven kiezen. Ze hebben het steeds over de Franstaligen die maar toegeven en de Vlamingen die steeds maar nieuwe eisen stellen. Niets is minder waar: de toegevingen van de francofonen zijn - tot nu toe - nep, want de beslissingsmacht blijft op het federaal niveau. Vlaanderen mag bv wel de soort stenen kiezen om een hospitaal te renoveren, maar heeft geen zeg over de financiering ervan. Hetzelfde geldt voor de andere sectoren die zgz zouden geregionaliseerd worden. Vlaanderen mag de steuntrekkers controleren, maar hen niet betalen en ga zo maar door.
  Nog zo'n dooddoener is het bericht dat Vlaanderen zoveel miljarden extra gaat krijgen. Dat is ook zo, maar men vertelt er ooit bij, dat als Vlaanderen zoveel krijgt, Wallonië en Brussel dat ook bekomen. Hét probleem is, dat de regio's eindelijk eens verantwoordelijkheid moeten krijgen, zodat een einde komt aan het potverteren van het federaal geld, dat zo goed als uitsluitend van de Vlamingen komt.
  Grote titel in De Standaard van dit weekeinde: "Hoe Joëlle Milquet Madame Oui wordt". Sensatie, madame millefoisnon gaat eindelijk bijdraaien! Als men daarna de drie volle bladzijden leest, die daaraan worden besteed, dan vindt men van dat "oui" niets terug. Milquet blijft bij iedere besprekingsronde de uitbreiding van Brussel vragen of meer geld voor het Belgische waterhoofd. Voor alle nieuwe voorstellen blijft ze op de rem staan, de responsabilisering in de eerste plaats. Milquet wil grond en/of geld en daar staat nogh steeds niets tegenover, tenzij de francofonen de mogelijkheid blijven behouden alles terug te draaien of af te keuren.
  Tenslotte is het aandoenlijk om zien en horen, hoe onze Vlaamse me(r)dia eieren blijven leggen onder die twee kleine partijtjes die rood en groen in Vlaanderen vertegenwoordigen. Ondanks die nooit aflatende stroom van steun door de linkse pers die onze me(r)dia beheerst, kan men blijkbaar maar niet vatten dat links in Vlaanderen steeds verder achteruit boert, misschien wel juist door de vervalste opfokking vanuit kranten en Tv-zenders. Leren ze het dan nooit?

  22-08-2010, 11:17 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (17 Stemmen)
  21-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Complexistan
  Ooit al eens geprobeerd aan een buitenlander uit te leggen hoe België in elkaar steekt? Mocht dat niet zo zijn, dan moet ge dat eens proberen:
  Eén koning (voorlopig toch nog; we hebben ooit eens op eenzelfde moment twee koningen én twee koninginnen gehad!), drie officiële talen, zes regeringen, zeven parlementen, drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel), drie gemeenschappen die niet helemaal met die gewesten overeenkomen, maar wel met de talen (de Vlaamse, de Franse en de Duitse), één hoofdstedelijk gewest, Brussel, waar officieel het Frans de lingua franca is, maar er in werkelijkheid meer Arabische, Oost-Europese en Turkse dialecten worden gesproken. Een Brussels gewest met 19 gemeenten, negentien burgemeesters en evenveel schepencolleges en OCMW's, met daar bovenop nog een gewestregering met haar aanhangsels. Een stadsgewest dat wel maar één brandweercorps nodig heeft voor haar 19 gemeenten, maar dat dit zogezegd niet geregeld krijgt voor haar politie (zes zones) en haar OCMW's. Een gewest dat, mede als gevolg daarvan (én van het inrichten van diverse gratis feesten), steeds geldtekort heeft.
  En dan hebben we het nog niet gehad over de grendels, de evenwichten, de veto's en de alarmbellen. Al deze "verworvenheden" zijn het gevolg van vijf staatshervormingen, waaraan men nu bezig is er een zesde bij te breien. Van die zesde zegt Open VLD voorzitter Alexander Decroo (nota bene: een politieke neofiet die uit de zakenwereld komt) terecht, dat ze meteen de kiemen zaait voor een zevende, enzovoort, enzovoort...
  Daar nog even bij vertellen, dat het land een schuldenberg heeft, die de 100% van het bbp overtreft en  die nog steeds aangroeit (met meer dan twee miljard per maand, zonder de eventuele nieuwe lasten van de volgende staatshervorming mee te tellen) en dat de loodgieter van dienst, Elio il Bello, niet wil dat er ook maar één Belg armer mag worden.
  Als ge dat allemaal uitgelegd krijgt aan een buitenlander, dan kunt ge best zelf in de politiek gaan. Ik heb nl de indruk dat heel wat van onze politieke verkozenen zelf niet in staat zijn het probleem aanschouwelijk voor te stellen.
  En zeggen, dat heel die complexiteit kan worden opgelost door dat gedrocht gewoon te splitsen...

  21-08-2010, 10:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (16 Stemmen)
  20-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De pre-inter-(for)mateur
  Drie dagen geleden vroeg ik me af, wat we nog allemaal zouden krijgen, mocht Di Rupo er niet meer aan uit kunnen en stelde ik een inter-pre-(for)mateur voor. Wel, die hebben we nu in de persoon van de Belgische supersub Albert II. Die gaat eens de stukken lijmen, zie. Ondertussen kan die arme Elio even op adem komen en kan er misschien al een soort balans worden opgemaakt van wat er zoal veranderd is tijdens deze oranje-rood-groene/plus besprekingen.
  - Vooreerst hebben de francofonen bekend, dat zij uit de hand van de Vlamingen leven. Vlaanderen brengt het meeste geld op en krijgt bij de herverdeling (de solidariteit, weet je wel) het minste (per inwoner). Dat is een feit. Het probleem is, dat de Franstaligen het zo willen houden en dat is niet eerlijk. Erger zelfs: er zijn Franstalige politici die de Vlaamse solidariteitsbijdrage nog willen verhoogd zien. Volgens hen zou Vlaanderen "geld over" hebben. M.a.w.: werken jullie maar, Vlamingen, wij blijven op onze luie krent zitten en profiteren hoe dan ook mee. In het licht daarvan is het erg dat zelfs onze eigen Vlaamse me(r)dia ons willen doen geloven dat De Wever en Co fout zitten door de financieringswet aan te kaarten, wat helemaal niet waar is. "L'argent fait la guerre."
  - Di Rupo zelf heeft tot tweemaal toe al aangegeven dat het zwaartepunt van het federale naar het regionale niveau moet. Dat is al een hele toegeving, die zelfs door het Hof werd toegegeven, ook al gebeurde dat met de nodige vergissingen. Dat hebt ge als alles altijd overal vertaald moet worden.
  - In tegenstelling tot de SP.a en Groen! die verworden zijn tot aanhangsels van hun grotere Franstalige partnerpartijen, stelt
  CD&V zich constructief op, helemaal anders dan tijdens de mislukte België campagne van Marianne Thijssen. Wouter Beke sluit naadloos aan bij De Wever en we kunnen alleen maar hopen dat het zo zal blijven. Beke heeft ook de steun van Kris Peeters en het is te hopen, dat die twee samen verder kunnen en dat Beke straks ook definitief CD&V-voorzitter wordt. De partij hoeft geen zoveelste belgicist op die plaats.
  - Tenslotte zijn er nu ook Franstalige partijen die ermee akkoord gaan dat die compleet nutteloze senaat beter zou worden afgeschaft. De totale kostprijs van die afschaffing zal weinig invloed hebben op de reuzenschuld van dit landje, maar het zal toch een teken zijn dat er eindelijk eens werk zal gemaakt worden van het schrappen van overbodige instellingen. De senaat is er daar maar één van, maar wel een met een grote symbolische betekenis.
  Enfin, morgen gaat Di Rupo weer aan de slag. Of hij ooit resultaat zal boeken, is ver van zeker. Toch is er ondertussen in de geesten van heel wat landgenoten iets aan het veranderen en beseft men dat het zo niet verder kan. Vraag is maar, of de rede de bovenhand zal halen.

  20-08-2010, 10:17 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (16 Stemmen)
  19-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De saucissonering van België
  Op aandringen van Albert II gaat Di Rupo toch nog een vervolg proberen te breien aan zijn mission impossible. Het is opmerkelijk dat onze politiekcorrecte Vlaamse me(r)dia de N-VA in het algemeen en De Wever in het bijzonder op de korrel nemen omdat zij zgz te veeleisend zouden zijn. In wezen gaat het erom, dat er tussen De Wever en Di Rupo reeds vooraf een herenakkoord (gentlemen's agreement) zou geweest zijn, waarbij er niet aan de financieringswet zou geraakt worden, op voorwaarde dat er wel degelijk een federalisering zou komen van de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg, het gezinsbeleid en de fiscale autonomie, de zogenoemde "hefbomen". Voor zover tot nu toe bekend, hebben de francofonen op die vier gebieden inderdaad financiële toegevingen gedaan - er wordt geschermd met miljarden euro - maar verre van genoeg. Geen enkel domein wordt door het federale niveau uit handen gegeven. Zo gaan de kwaliteitsnormen van bv de ziekenhuizen naar de deelstaten, maar blijft de financiering - het belangrijkste - federaal. Inzake arbeidsmarkt gaat de controle van de werklozen naar de deelstaten, maar de uitbetaling blijft federaal. Dit heeft als gevolg, dat het officiële België de controle over alles blijft behouden en Vlaanderen overblijft met een soort halflege doos. De Wever en Co hebben dan ook groot gelijk dat ze de financieringswet nu op tafel gooien, want anders moet Vlaanderen straks weer blij zijn met een dooie mus. Erger is nog, dat het Belgische kluwen er nóg ondoorzichtelijker door zal worden. Alles wordt nu nl versneden zoals een saucisson, om nog eens een echt Belgisch woord te gebruiken (van het genre "pistolet" en "naft").
  De deelstaten moeten geresponsabiliseerd worden, wat betekent, dat ze verwantwoordelijk worden voor hun beleid en niet - zoals nu - alleen maar geld krijgen zonder daarvoor iets in de plaats te moeten geven, waarbij de regio die vooruitgang maakt minder geld krijgt en degene die achteruitgaat meer. Daardoor is niemand gemotiveerd om vooruitgang te maken.  Dat zal ook inhouden dat zowel Vlaanderen als Wallonië en Brussel eigen belastingen zouden kunnen verhogen of verminderen en dáár knelt het francofone schoentje. De francofone politici weten drommels genoeg dat het gros van hun kiezers weinig of geen belastingen betaalt. Dat hebben de Vlamingen steeds in hun plaats gedaan en dat willen ze liefst zo houden. Op termijn is zo'n responsabilisering zelfs goed voor Wallonië en Brussel. Zoals Vives, het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving, het reeds uitrekende, zou de Waalse schatkist er 60% meer mee incasseren, terwijl dat nu maar 20% is. Dat is echter op termijn en zo werkt de Belgische politiek niet. Di Rupo heeft schoon zeggen, dat hij niet wil dat één burger er door de nieuwe akkoorden armer op wordt, maar dat is precies wat zal gebeuren als er géén staatshervorming komt.

  19-08-2010, 10:46 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  18-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Staatskunstenaars
  Volgens Herr Seele, pseudoniem van de heer Peter Van Heirseele, tekenaar en pianostemmer en bij het grote publiek meestal bekend wegens zijn excentrieke optredens en zijn strips met vunzige moppen over Cowboy Henk, zouden kunstenaars door de staat moeten betaald worden. Zo'n beetje zoals dat gebeurde in dictaturen en communistische staten, bij kunstenaars die het regime steunen. De man geeft er geen verdere uitleg bij, alleen zegt hij "dat Schubert, de componist, dat ook wou".
  Stel, dat zoiets mogelijk zou zijn, volgens welke criteria zou men dan tot kunstenaar kunnen benoemd worden? Van het niveau van Schubert en diens tijdgenoten vinden we er - zeker op muzikaal gebied - de dag van vandaag niet veel meer terug. Of zou men ook als kunstenaar al erkend kunnen worden als men er in slaagt iets te tonen in een van de musea van de hedendaagse kunst, type Smak bv. Dat het volstaat een zak aardappelen over de vloer uit te kappen en daar een uitleg aan te geven, of een mosselpot vol gips te gieten. Lach er niet mee: die mosselpot is indertijd door Bert Anciaux aangekocht en dus werd die "kunstenaar" inderdaad door de staat betaald.
  Maar om even op Herr Seele terug te komen. De man vertelt zelf, dat hij van zijn ouders een huis heeft gekregen, twee panden bezit waarin zijn muziekwinkel ie gevestigd, pas nog een huis gekocht heeft van 17.000 euro (die hij voor "veel te weinig geld" aan zijn schoonbroer heeft doorverkocht). Zijn originele Cowboy Henk platen zouden tegenwoordig 2.000 euro het stuk waard zijn en verder heeft hij een grote verzameling piano's, waarbij enkele historische stukken, waarvan Herr Seele de totale waarde schat op zo'n miljoen euro.
  Die man vindt zichzelf een kunstenaar (hij kan al tekenen en zou binnenkort ook gaan schilderen) en vindt dus dat hij daarvoor door de staat moet betaald worden. Een mooier voorbeeld van denk links, leef rechts zal er hier moeilijk te vinden zijn, zeker als we Jean-Luc Dehaene even willen vergeten.

  18-08-2010, 11:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (15 Stemmen)
  17-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Palaverland
  De club van zeven heeft de preformatie met "enkele" dagen verlengd. Na twee weekeinddagen vergaderen, de laatste van twee uur 's middags tot drie uur 's nachts, was er nog steeds de klassieke patstelling tussen francofonen en Vlamingen. Eerstgenoemden willen zgz eindelijk wat gaan toegeven, hebben het dan over extra miljarden die naar de gewesten zouden gaan, maar diezelfde gewesten krijgen weinig of geen extra bevoegdheden. Dat betekent, dat ze wel allerlei plannen mogen maken en die plannen ook mogen bekostigen, maar dat de eigenlijke financiering steeds van het federale niveau zal moeten blijven komen. Het gevolg daarvan is, dat dat federale niveau altijd, op eender welk ogenblik, de regionale plannen kan blijven, dwarsbomen.Het resultaat van zo'n "toegevingen" is, dat men, na deze zesde staatshervorming, zich al kan klaarmaken voor hervorming nummer zeven. Zo blijft dit land voortdrammen in het absurde.
  Vergeten we niet, dat België een totale schuld heeft van meer dan 340 miljard euro. Als er dan ook iets reëels moet gebeuren, dan is dat een nieuwe financieringswet en meer fiscale autonomie voor de gewesten, zodat deze laatste zelf verantwoordelijk worden voor het beleid dat ze voeren. Met de francofone "les affairs, c'est l'argent des autres", hebben we het nu zo stilaan wel gehad. Zoals er nu weer verder gepalaverd wordt, komt daarvan niets in huis. Het blijft loodgieterswerk.
  De vraag is, wat er gaat gebeuren als de "preformatore" er niét in slaagt een behoorlijk plan rond te krijgen. Krijgen we dan een pre-inter-mateur, of gaat men eindelijk begrijpen dat de goedkoopste oplossing straks een definitieve opdeling zal zijn?

  17-08-2010, 09:33 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  16-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De weldaden van het communisme
  Als gevolg van de massale bosbranden in Rusland, heeft eerste minister Poetin een exportstop voor Russisch graan afgekondigd. Dat is op zichzelf een heel logische zaak, ware het niet dat ondergetekende, zoals waarschijnlijk heel wat niet-ingewijden, niet eens wist, dat Rusland überhaupt graan uitvoerde. Nu blijkt dat land, samen met Oekraïne en Kazachstan - nog twee landen uit de vroegere Sovjet Unie - bij de grootste graanproducenten van de wereld te behoren. Samen exporteren ze jaarlijks liefst zo'n veertig miljoen ton graan!
  En zeggen dat de vroegere Sovjet Unie, onder het alleszaligmakende communisme dat zo goed was voor iedereen, elk jaar graan moest invoeren. Sinds het verdwijnen van het communisme aldaar, is de graanopbrengst er gestegen van 1,3 ton per hectare, twintig jaar geleden, tot 2 ton nu. Dat is nog altijd viermaal minder dan wat onze hardwerkende Vlaamse landbouwers eruit halen, maar het is al iets. Daarenboven heeft Rusland nog een enorm reserve-areaal aan landbouwgrond en zou het wel kunnen dat veel van die gronden meer geschikt worden voor graangewassen door o.m. de klimaatopwarming. De graangrens schuift a.h.w. op.
  Voor mensen, ook bij ons, die nog steeds dwepen met het communisme en die bv Cuba zo'n heerlijk land vinden, is het wel een blamage om bevestigd te zien wat de doorsnee burger al lang weet. Ook onder het communisme zijn niet alle mensen gelijk: de ene is er al wat gelijker als de andere, zoals Orwell het al kernachtig uitdrukte in zijn "Animal Farm". In landen, zoals Cuba en Noord-Korea blijft het systeem bestaan omdat de bevolking er onder de knoet gehouden wordt. Officieel is China ook nog communistisch, maar dat is, sinds Deng Tjsao Ping, een ander verhaal, waaraan zeker nog geen einde is gebreid.

  16-08-2010, 10:37 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!