NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • It's the immigration stupid!
 • Bpost lastpost
 • 'Betrouwbaar nieuws'
 • Vlaamse Beweging komt uit WO I
 • Zelzate
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  12-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De aparte feestdag

   

   

     Een bedankje voor degenen die me een fijne Vlaamse feestdag toewensen. Zoals ik gisteren reeds schreef is er echter weinig om over naar huis te schrijven. We moeten het stellen met enkele beloftes dat het in de aanloop van de volgende verkiezingen beter zou moeten gaan worden, maar met beter hopen is de tijd verlopen. In politieke termen is 2019 trouwens een eeuwigheid en kan er nog van alles gebeuren. Het hele politieke gebeuren wordt daarenboven overschaduwd door de Griekse tragedie, die maar blijft aanslepen en waarmee men blijkbaar nog alle kanten uit kan.

     Wat me wel intrigeert is het feit dat die Vlaamse feestdag in feite nog altijd een apartheidsfeestdag is, alleen voor politici, ambtenaren en aanverwanten. Nu in het weekeinde valt dat zo niet eens op. Ik vraag me wel af, of de mensen, die normaal tijdens de werkweek op 11 juli een vrij dag krijgen, de feestdag ook mogen recupereren, zoals dat voor iedereen hier geldt bij nationale feestdagen. Erg solidair is dat allemaal niet, welke uitleg men er ook aan geeft. Een Vlaamse feestdag zou voor alle Vlamingen moeten zijn.

     En dan is er nog iets waarover men weinig hoort. Bij de uitleg dat we moeten wachten tot 2019 om weer over communautaire punten te kunnen praten, vergeet men wel dat er in 2018 al verkiezingen zullen zijn. Weliswaar gemeentelijke verkiezingen, maar hier en daar – zeker in de Rand – toch voldoende om mensen hun ongenoegen te laten uiten als er geen beterschap zou komen.

     Zolang er leven is, is er hoop en wie leeft zal zien.

  12-07-2015, 00:18 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (6)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (26 Stemmen)
  11-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11 juli viering in mineur (bis)

   

   

     Eén jaar geleden schreef ik op 11 juli mijn blog onder de titel ’11 juli viering in mineur’. In feite is het dit jaar niet anders. De belangrijkste reden vorig jaar was, dat we nog geen Vlaamse regering hadden. Dit jaar is het omdat de Vlaamse regering die we nu hebben, niet vlot werkt en dit ondanks het feit dat ze gevormd wordt door dezelfde Vlaamse partijen die ook de mee de meerderheid vormen van de nieuwe federale regering.

     Voor de echte Vlaamsnationalisten is deze regering een teleurstelling, omdat de beloofde verandering er niet alleen niet gekomen is, maar er ook niet zal komen tijdens deze legislatuur. De schuld daarvan alleen aan de N-VA geven is echter te kort door de bocht. Deze partij kan nl haar belofte van verandering niet waarmaken omdat ze bij de verkiezingen van vorig jaar niet incontournable geworden is. Zolang er in Vlaanderen geen meerderheid is die voor V-partijen stemt – welke dat ook mogen zijn – is er op dat gebied geen vooruitgang. We moeten dus roeien met de riemen die we hebben.

     Momenteel ligt het zwaartepunt van de politiek in dit landje bijna uitsluitend op het federale vlak, waar moet beslist worden over de taxshift en de begroting. Die winst die uit die taxshift gehaald wordt, mag niet dienen om bestaande lonen te verhogen, maar om werk te verschaffen aan mensen die er nog geen hebben. Een specifiek voorbeeld van hoe het niet moet, is de recente beslissing van bol.com, de e-commerce van Ahold (en nu dus ook van Delhaize), die zijn tweede vestiging, net als de eerste, neerpoot in Nederland, maar vlakbij de Belgische grens. België is te duur qua lonen en verbiedt nachtarbeid in dit arbeidssegment, waardoor duizenden logistieke arbeidsplaatsen hier niet kunnen worden ingevuld. Bol.com is echt geen uitzondering. Een handvol andere zgz ‘webwinkels’, waaronder die van Tesla, cool blue, Primark en Heinz, doen het ook. Allemaal bedrijven die vanuit Nederland ook in België leveren, daar zo goed als geen concurrentie hebben wegens het loonverschil en het Belgisch verbod op nachtwerk. E.e.a. is het gevolg van bij ons overlappende bevoegdheden tussen het federale en het regionale niveau, waardoor onze bedrijven niet efficiënt kunnen werken. Zo ligt er hier al sinds half mei een wetsvoorstel op tafel om er iets aan te doen, maar men verwacht een eventuele nieuwe wet pas tegen 2016 omdat de ‘sociale partners’ (lees: de vakbonden) er nog hun fiat aan moeten geven.

     Zolang de bevoegdheden in dit land niet duidelijker gescheiden worden, zal het voor Vlaanderen vechten blijven tegen de bierkaai. Een zesde staatshervorming heeft daar niet voor kunnen zorgen, integendeel zelfs: het heeft heel wat zaken nóg ingewikkelder gemaakt. Met dank aan de traditionele Vlaamse partijen die daaraan hebben meegewerkt en die er evenmin voor kunnen zorgen hebben dat de regering Di Rupo bepaalde wetten voor herziening vatbaar maakte tijdens de volgende legislatuur.

   

   

  11-07-2015, 00:16 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  10-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vismarkt politiek

   

   

     ‘Waarom heeft men het steeds over Zeeuwse mosselen en nooit over Vlaamse, ze komen toch uit Zeeuws-Vlaanderen? ‘

     ‘Dat komt omdat de Vlaamse mosselen allemaal in de politiek zitten.’

   

     Zo gaat het (oude) mopje, waaraan ik moest denken toen ik las dat het nieuwe (Zeeuwse) mosselseizoen begonnen is. Onze mosselen, die in de politiek dan, waren – raar genoeg – op hetzelfde ogenblik ook hyperactief en wel in beide parlementen. Alles had te maken met de correctie door minister Van Overtveldt van de belastingsgelden die de federale regering naar de gewestregeringen doorversast. Die bleken voor de regio’s bijna 600 miljoen euro gunstiger uit te vallen dan eerst was gezegd, waarvan 400 miljoen voor Vlaanderen (zoals ik reeds vertelde in mijn blog van gisteren). In plaats van zich daarover te verheugen, leek het Vlaamse parlement eergisteren en het federale gisteren eerder een vismarkt, waar mosselen inderdaad thuis horen. Er werd geroepen en gekrijst dat het een schande was dat de federale minister dit aan zijn regionale collega’s had laten weten via de media. Dat kreeg men althans te horen, ook van leden van de meerderheid, zoals Bartje Somers, in een vroeger leven ooit ‘his master’s voice’ van Verhofstadt en in een onbewaakt moment zelfs Vlaams minister-president’. Bartje is laag gevallen als hij alleen op zo’n manier in het nieuws moet komen, door de eigen meerderheidssamenwerking in het gedrang te brengen en daarmee de oppositie argumenten te geven waarbij de kool het sop niet waard was. En dat alles – nota bene – voor een serieuze fiscale meevaller. Stel eens voor dat het andersom was geweest.

     Toen later bleek dat regionaal minister van Financiën Turtelboom de moeite niet had gedaan de mededeling van haar federale collega grondig door te nemen*, was dit dan weer een aanleiding om voor deze zaak ook het federale parlement op stelten te zetten. Dat laatste gebeurde daar wel grotendeels door de oppositie, wat haar taak is, ook al omdat het voordeel voor de gewesten een nadeel is voor de federale regering. Een andere reden is, dat er momenteel niet veel anders te bespreken valt. Zelfs de Vergrijzingscommissie zegt dat de regering Michel goed bezig is als men het langer moeten werken ook op langere termijn inschat. Dit terwijl de kritiek op dat langer werken grotendeels voorbijgaat aan het feit dat dat pas over vijftien tot twintig jaar ingaat. Het probleem in deze materie is dat de nieuwe cijfers pas zullen kloppen als de economie jaarlijks met minstens 1,5% blijft groeien en daarmee zitten we dan terug bij de loonkloof die men nù, niet straks moet dichten.

     Hopelijk zijn daarmee zijn de mosselen aan wal!

   

    

  * Van Overtveldt had de mededeling gelijktijdig naar de media én naar de betrokken gewestministers gestuurd. Het was niét zo dat deze laatsten het hadden moeten vernemen van die media…

   

  10-07-2015, 00:13 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  09-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oeps, foutje van 593 miljoen euro!

   

   

     De Vlaamse regering heeft in de feest(?)week naar 11 juli een flinke federale cadeau gekregen van zo’n 400 miljoen euro. I.pl.v. de 750 miljoen die de deelstaten minder zouden krijgen van het federale niveau n.a.v. de zesde staatshervorming, blijkt het ‘maar’ 157 miljoen te zijn. Voor Vlaanderen maakt dat een verschil van 400 miljoen. Daarbij enkele bedenkingen:

     Toen dat bericht over de 750 miljoen bekend werd, heette het dat er bij de FOD Financiën maar één persoon was, een zekere Carine Spinnoy, die in staat was dat uit te kunnen rekenen. Mijn vraag: heeft die dame zich vergist of heeft men er ondertussen ook anderen ontdekt die daar kunnen rekenen? En wat is de zekerheid dat het hierbij blijft, als Van Overtveldt zelf zegt niet te kunnen garanderen dat het niet meer zal veranderen? Lijkt wel het Planbureau.

     Als het goed is, zeggen we het ook. Het was goed gezien van Paul Magnette toen die niet akkoord ging met dat mindere geld. Ook hij heeft (voorlopig?) gelijk gekregen. Tenzij we er van uitgaan – wat ik hier ook al langer schrijf – dat die zesde staatshervorming nog voor heel wat verrassingen gaat zorgen, inbegrepen het nodige kunst- en vliegwerk. Die van de N-VA zeggen m.i. terecht, dat ze die zesde staatshervorming niet mee hebben gemaakt, laat staan goedgekeurd, maar ze hebben er zich wel toe verbonden ze loyaal uit te voeren. Mede daardoor kan er van communautaire discussies weinig sprake zijn, want vóór de laatste hervorming helemaal zal zijn uitgewerkt, zijn we enkele jaren verder.

     Van zijn kant zal Geert Burger wel in zijn nopjes zijn om uitgerekend deze week te kunnen vertellen dat de Vlaamse begroting dan toch ei zo na sluitend is en hij niet meer moet klagen over onbehoorlijk bestuur bij de federale collega’s.

  09-07-2015, 00:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  08-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat we zelf doen...

   

   

   

     Mijn oudste kleinzoon (bijna 26) kreeg op 25 juni in Leuven zijn doctorstitel in de Geneeskunde. Dat hebben we natuurlijk gevierd. Enige schaduw bij dit heuglijk gebeuren was dat hij één jaar verloren heeft door dat onzinnige toegangsexamen, waartegen ik in deze rubriek al meermaal gefoeterd heb. Ik dacht eraan omdat er gisteren weer zo’n examen was met meer dan 5.000 kandidaat artsen en tandartsen, waarvan er waarschijnlijk slechts 10% zal slagen. Dat examen heeft nl niets te maken met geneeskunde, eerder met wiskunde en wetenschappen en is een multiple choice business, die elke kandidaat telkens 35 euro kost. Nadat vorig jaar een kandidaat naar de Raad van State was gestapt, heeft men nu de vragen nóg uitgebreid, niet om het de studenten gemakkelijker te maken, maar om zichzelf in te dekken bij eventuele volgende klachten.

     Jongeren die zich geroepen voelen om (tand)arts te worden en niet slagen in de eerste twee testen (90%), beginnen dan meestal in de Biomedische richting, waarin ze geen toegangsexamen moeten afleggen en bijna dezelfde studies krijgen (op één vak na is alles hetzelfde). Wie later toch slaagt in het toegangsexamen kan het jaar daarop overschakelen, maar moet dan eerst wel een schakeljaar doen en verliest in feite één jaar, wat aan een universiteit niet goedkoop is. Mijn kleinzoon heeft drie jaar Biomedische gedaan, zodat hij in dat vak zijn bachelor kon halen en is daarna overgestapt via dat schakeljaar. Ondanks het feit dat hij niet meteen slaagde in het toegangsexamen slaagde hij daarna jaar na jaar, wat er nog maar eens op wijst wat voor loterij dat toegangsexamen is.

     Bovenstaande zou op zich allemaal niet zo erg zijn, ware het niet dat onze regio nu al een tekort heeft aan artsen, tandartsen, geriaters en spoedartsen. De overkoepeling van tandartsen heeft er zopas trouwens openlijk tegen geprotesteerd. Door dit onzinnige toegangsexamen dat – ik val in herhaling – niets met geneeskunde te maken heeft en waarbij dat multiple choice gedoe alleen maar gebruikt wordt omdat het met de computer sneller kan verbeterd worden (weeral winst!), zorgt het Vlaams gewest er zelf voor dat we onze zorgsector serieus hypothekeren.

     Wat we zelf doen, doen we niet beter, wel veel ingewikkelder.

  08-07-2015, 00:14 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  07-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zomer van 2015

   

   

     Heeft het te maken met de Ronde van Frankrijk, die hier voorbij kwam of met de hittegolf? Feit is dat er weinig ruchtbaarheid gegeven wordt aan Vlaanderens officiële feestdag van 11 dezer, nu zaterdag a.s. Er valt ook weinig te vieren. Een dik jaar na de laatste stembusgang, de zgz ‘moeder alles verkiezingen’, is er weinig spectaculairs gebeurd, wordt er nog steeds over een heleboel zaken gediscussieerd, maar weinig beslist. Er zouden nu knopen worden doorgehakt voor o.m. de taks shift en de pensioenen, eerst was dat tegen de nationale Belgische feestdag op 21 dezer, maar nu spreekt men eerder van het einde van de maand, zodat men ocharme tien dagen extra respijt krijgt. Het zou ook kunnen, dat men erop speculeert dat tegen die tijd de meeste Belgen met vakantie zullen zijn (‘de crisis’, weet je wel), maar zeker is dat niet. Het Griekenland verhaal is trouwens ook zo iets dat het andere nieuws overstijgt.

     Wat de vakantie betreft, heeft die zgz kleine, niet erkende vakbond, weer flink voor wat roet in het eten gezorgd, door te stellen dat ze vanaf half juli tot einde augustus elke zaterdag willen gaan staken, zodat – zeker in Wallonië – er die dagen weer weinig treinen zullen rijden. Om Leemans jaloers te maken!
     Ondergetekende zal al blij zijn straks nog eens regen te zien. Hier in Kasterlee valt er weer zo goed als niets, terwijl men elders bakken water over zich heen krijgt. Kasterlee heeft a.h.w. een microklimaat. Bij egale regen valt er ook hier, maar bij buien krijgen wij in het beste geval wat overschot. De reden hiervoor zou zijn dat de gemeente op de zgn Kempense Heuvelrug ligt (27 m boven de zeespiegel) en geen grote waterlopen of kanalen heeft, zoals het nabij gelegen Turnhout of Geel, waar wel veel meer water valt. Iemand met groene vingers en een grote moestuin, zoals ondergetekende, moet hier nogal wat water sproeien wil hij alles in leven houden. Zelfs de fruitbomen moeten nu besproeid worden. Die laten nl al hun bladeren vallen bij gebrek aan vocht en straks misschien het fruit ook nog.

     En zo heeft iedereen zijn problemen. ’t Zal nooit goed zijn…

   

   

  07-07-2015, 00:08 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (7)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  06-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Griekenland oxi-deert

   

   

     Liever zou ik over wat anders schrijven, maar men kan er niet buiten: Griekenland en nog eens Griekenland. Het ‘neen’kamp heeft het in het referendum gehaald, wat volgens communist Tsipras zijn land sterker zou maken. Dat is flauwe kul, die misschien past in zijn spelletjespolitiek, maar die geen indruk zal maken op de onderhandelaars van de ‘instellingen’ (eigenlijk de ‘Trojka’, maar – in navolging van Gent, met zijn allochtonen en zigeuners – hebben ze het woord geschrapt). ‘Neen’ betekent dat Griekenland van de Europese Centrale bank (ECB) geen vers geld zal krijgen, niet voor de 1,5 miljard die het al had moeten betalen aan het IMF en niet voor de 3,5 miljard die eraan komen op 20 dezer. Het zal chaos betekenen en banken die meer dan waarschijnlijk deze week niet zullen opengaan. Vooral de hooghartige toon waarmee de Griekse leiders uitpakken zal zeker niet bijdragen tot een oplossing. Voor een land met zo’n massale schuld zou een beetje terughoudendheid geen kwaad kunnen.

     Dat een Grexit grote schade zou veroorzaken voor Europa in het algemeen en de eurozone in het bijzonder is nog zo’n sprookje. De Griekse economie stelt niets voor (1,8% van de eurozone) en zal er nooit bovenop komen – zelfs niet bij een volledige schuldkwijtschelding – als het geen eigen munt krijgt die het dan kan devalueren én zorgt voor structurele hervormingen. Europa kan daarbij wel helpen.

     Het is natuurlijk wel zo dat de Europese politiek gezichtsverlies lijdt. Met een serieuze controle was een land van armoezaaiers zoals Griekenland nooit lid kunnen worden van de eurozone. De politici die daarvoor verantwoordelijk waren zou men minstens moeten uitsluiten van nog enige functie binnen de E.U. Anderzijds moet men ook ophouden met de huidige Grieken te bestempelen als de erfgenamen van de uitvinders van de democratie. Na de val van het West Romeinse Rijk heeft het land 10 eeuwen deel uitgemaakt van Byzantium, een rijk dat met haken en ogen aan elkaar hing en zeker geen voorbeeld van democratie was. Daarna werd het eeuwen bezet door de islamitische Ottomanen. Het mag al een wonder heten dat ze nog Griek kunnen blijven zijn. Soms heeft men de indruk dat het eerder christelijk orthodoxe Turken zijn…

  ---

     En dan nog dit: Bruno Tersago, de correspondent van de VRT in Athene, heeft een boek geschreven (‘Groeten uit Griekenland’), dat gedrukt wordt op de persen van onze PvdA. Kan het nog linkser?

  06-07-2015, 11:38 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!