NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Politieke poppenkast
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  10-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Molenbeek, de naschokken
     De 'weldaden' van de multicul blijven Molenbeek en omstreken in haar greep houden. Ik blijf erbij, dat het feit dat die Belkacem zijn haatpraatjes in het Frans is gaan verkopen, hem de das heeft om gedaan. Niet alleen onze oh toch zo humane Franstalige politici hebben het nu begrepen, zelfs tot in Parijs werd Belkacem's boodschap gehoord. Met als gevolg dat een zoveelste mafkees van die verdraaglijke godsdienst ginder de trein naar Brussel nam en in Molenbeek eens even twee politieagenten kwam neersteken (waarvan, nota bene, één moslima!). Zoiets had, bij manier van spreken in het verleden ook kunnen gebeuren tijdens de rellen tegen het verbod op de hoofddoeken in de Antwerpse scholen. Dat het daar toen niét gebeurd is m.i. grotendeels te maken met het feit dat francofoon België die zaak eerder als een Vlaamse aangelegenheid beschouwde en ze - door het feit dat ze praktisch alleen maar Frans spreken en verstaan - niet eens echt wisten waarover het ging. In Molenbeek wisten ze het nu wél, gewoon omdat Belkacem eens wou laten horen, hoe goed zijn Frans was.
     In een reactie op mijn blog van vrijdag reageerde Vic Van Vosselaer, dat ze die Belkacem hier zomaar niet het land uit zullen krijgen. Vic heeft gelijk, want in de kranten staat nu al te lezen dat hij onze justitie nog een paar jaar aan de praat kan houden. Hij gaat eerst waarschijnlijk in beroep en daarna kan zijn proces nog een jaar duren. Mocht hij toch veroordeeld worden, dan pas kan hij naar Marokko worden uitgewezen - en dan zullen we al in 2015 zijn - al is het zeer de vraag of men hem dan daar nog wil zal willen.
     Er gebeuren in Bruslamabad trouwens nog meer van die gekke zaken. Zoals dat met die islamleraar, die in Ukkel geen ambulance belde, maar koranverzen begon te reciteren toen een leerling een epileptische aanval kreeg. Of dat van die andere in Anderlecht die homoseksuele leerlingen naar de imam wou verwijzen voor een duiveluitdrijving. Tot wat dat laatste kan leiden hebben we zopas nog meegemaakt op het proces van die moslima die o.w.v. een dergelijk vermoeden werd doodgemarteld...
     Pim Fortuyn zei het al: 'De islam is een achterlijke godsdienst'. En zeggen dat die hier de wet wil stellen in een stad die zich graag de hoofdstad van Europa noemt.

  10-06-2012, 09:23 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (34 Stemmen)
  09-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De hypocrisie om Syrië (2)
     In mijn blog van 13 februari schreef ik al, dat er over de (nog) niet verklaarde burgeroorlog in Syrië veel onzin wordt verkocht. Het is daar gewoon een strijd tussen de heersende minderheid (12%) van sjiïtische Alawieten en de (tot nu toe) overheerste meerderheid (meer dan 60%) soennieten. Deze laatste is steeds in de verdrukking geweest maar heeft nu, zeker sinds het uitbreken van de zgz 'Arabische lente', begrepen dat de aanhouder kan winnen. Assad kan deze confrontatie op lange termijn nooit winnen als de soennieten  - vijfmaal meer in aantal - bereid blijven voort te vechten, alle hulp van Rusland en China ten spijt. Het is voor hem trouwens een veeg voorteken, dat Rusland een rijke traditie heeft van verkeerd gokken. Russische roulette, zeg maar.
     Dat een Syrische burgeroorlog ook in de landen er rond brokken zal maken, is meer dan waarschijnlijk. De Druzen, bv, nog zo'n moslimsekte die niet alleen in Syrië maar ook in Libanon aanwezig is, kiezen voor Assad omdat ze terecht vrezen straks ook het kind van de rekening te zullen worden. Dat laatste geldt ook voor de nog aanwezige Christenen in Syrië, die eveneens door Assad ontzien werden. Als de soennieten uiteindelijk zouden winnen, is de kans groot dat alle andere gezindheden de rekening gepresenteerd zullen krijgen. Dat gebeurt nu ook in Irak, waar Sadam Hoessein de Christenen vroeger ook ontzag. Een Vlaamse pater, die in een klooster in Syrië leeft, heeft hier recentelijk nog vóór Assad gepleit (dat werd verteld op de radio, maar niet op de Tv journaals). Hij zei in zijn klooster niets gemerkt te hebben van het geweld van de regeringstroepen. Misschien zou hij daar beter eens meer buiten zijn gekomen...
     Eén ding moeten wij in het Westen vermijden: er ons in Syrië mee te gaan moeien. Laat de moslims het daar maar onder elkaar uitmaken. Als de soennieten er straks de baas zullen zijn, gaan zij de sjiïeten en hun medestanders van hetzelfde laken een broek geven. Die mensen haten elkaar. Als de laatste maar het licht niet vergeet uit te draaien!

  09-06-2012, 09:13 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (28 Stemmen)
  08-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vreemdelingenland
     Toen ik, in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw, als jonge knaap naar Sardinië trok en er de plaatselijke kranten las (met de beperkte kennis van het Italiaans die ik toen had), schrok ik ervan dat het merendeel van de misdaden aldaar gepleegd werden door pastoors. Enfin, dat dacht ik toch, tot men er mij attent opmaakte dat 'pastore' in het Italiaans 'herder' betekende en het bleek dat de meeste criminele feiten daar toen in dat milieu plaats vonden.
     Ik heb zo het vage idee dat veel buitenlanders die de dag van vandaag bij ons de kranten inkijken (en meestal ook geen goede kennis van onze taal hebben) zich ook wel eens afvragen, wat voor volkje er hier woont. In tegenstelling tot wat ik op Sardinië meemaakte, gaat het hier - jammer genoeg - niét om misverstanden:
  - Een jonge moslima die dood gefolterd wordt door haar aangetrouwde familie en kennissen, omdat die ervan uit gaan dat ze bezeten is door de duivel.
  - Een andere jonge vrouw van Pakistaanse origine, die vermoord wordt door haar eigen broer - met medeweten van de familie - omdat ze weigerde te trouwen met een onbekende uit Pakistan.
  - Een moslimvader die beschuldigd wordt van moord op zijn zoontje van vier, blijkbaar na een ruzie met zijn vrouw omdat die het niet langer aan kon dat hij aan de drank was. Dat laatste (het drankmisbruik) zou bij onze autochtonen ook kunnen, maar moslims worden verondersteld geen alcohol te drinken.
  - Moslims worden ook verondersteld geen drugs te dealen. In sommige moslimlanden staat daar zelfs de doodstraf of. De 'sharia', weet je wel. Welnu, hier in dit land kan een propagandist van die sharia, zoals die Fouad Belkacem, met al ettelijke veroordelingen op zijn kerfstok, het land op zijn kop blijven zetten. Nu hij de fout gemaakt heeft zijn haatproza ook in 't Frans te verkondingen en PS en CDH deze keer de zaak niet meer konden negeren als een Vlaamse aangelegenheid, heeft men eindelijk begrepen dat zijn Belgische nationaliteit niet langer kan dienen als dekmantel voor zijn crimineel gedrag. In het rijk van Flup Moustache doet men niet ongestraft wat men in Antwerpen uitspookt...

  08-06-2012, 09:33 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (34 Stemmen)
  07-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Frankrijk - België 2 - 0
     Iedereen kent nu zo stilaan wel het Dexia verhaal, waarin België, in de personen van Leterme en Reynders, zich vorig jaar hebben laten rollen door de Fransen. In ruil voor het nationaliseren van de Dexia bank, verklaarden die laatsten zich mede garant voor een waarborg op de overblijvende schulden van de Dexia holding, de zgz 'bad bank'. Ondanks het feit dat die schulden voor het overgrote deel op rekening van de Fransen kwamen, gaven Leterme en Reynders een garantie van liefst 60% aan die bad bank, terwijl Frankrijk dat slechts deed voor 36% en Luxemburg voor de enkele resterende procenten. Leterme deed dat voor de belangen van zijn achterban bij de gemeentelijke holding en vooral bij Arco en Reynders uit sympathie voor de Fransen, iets waarover hij nu wel spijt zal hebben nu zijn goede vriend Sarkozy ondertussen vervangen is door de socialist Hollande. Beide heren maakten zich toen sterk dat de Dexia holding als compensatie voor die garantie elk jaar een paar honderd miljoen euro aan de Belgische staat zou betalen.
      Van dat terugbetalen kwam nooit iets in huis, gewoon omdat de holding op haar tandvlees zit. De schulden bleven wél wat ze waren en Dexia vroeg zelfs een verhoging ervan, van 45 naar 55 miljard euro, waarbij België in feite een waarborg geeft voor het financieren van hoofdzakelijk Franse lokale besturen. Het leek dan ook een normale reactie toen 'onze' Vanackere recentelijk verklaarde dat dit zomaar niet kon en dat daarover eerst nog eens 'serieus' met de Fransen zou gepraat worden. Tegelijkertijd speculeerde hij erop, dat België - via Di Rupo - van Frankrijk meer zou gedaan krijgen nu de socialist Hollande in het Elisee zijn intrek had genomen.
     Niet dus. Hollande mag dan al een socialist zijn, hij is in de eerste plaats een Fransman. Ik schreef het vroeger al eens: ook Chauvin* was een Fransman. Het resultaat van dit alles is dus een nul op Vanackere's rekest. De waarborg aan de Dexia holding wordt, zoals door Dexia gevraagd, opgetrokken tot 55 miljard euro en het aandeel van België m.b.t. de waarborg blijft wat ze was: 60%. Daarmee is het 2-0 voor Frankrijk en mag België al blij zijn dat de match niet wordt afgelast, want dat zou ons 15% van het bbp kunnen kosten...

  * Nicolas Chauvin zou een soldaat geweest zijn in het eerste leger van de Franse republiek. Hij werd 17 keer gewond en werd door Napoleon gedecoreerd voor zijn moed en inzet voor zijn vaderland. Van zijn naam komt het woord 'chauvinisme'.

  07-06-2012, 09:41 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (36 Stemmen)
  06-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Asielcrisis voorbij?
     Groot nieuws gistermiddag op de Tv journaals: 'De asielcrisis is voorbij'! Wat later bleek het te gaan om het jaaroverzicht van 2011 en kregen we Maggie De Block in beeld. Die zei al iets anders, nl, dat het 'ergste' voorbij 'zou' zijn. 'Waarschijnlijk', voegde ze er nog aan toe. Dat goede nieuws had trouwens helemaal niets te maken met het jaarverslag over 2011, maar met het eerste kwartaal van 2012. In die drie maanden, met daarin de 14 ijsdagen, bleken er nl minder aanvragen en meer vertrekkers te zijn geweest. Om geen appelen met citroenen te vergelijken, moet men echter het hele jaar vergelijken met het hele vorige. Economische gelukzoekers zijn nl inventief en creatief genoeg om nieuwe achterpoortjes te vinden in de doorgaans poreuze Belgische wetgeving. Zo blijft er bv het probleem van de 'meervoudige' aanvragen en het feit dat men de aanvragen om gezondheidsredenen van slechts 15% kon goedkeuren (de andere 85% waren dus fake). Om nog maar te zwijgen over die vijf (5!) Marokkanen die men heeft kunnen terugsturen, terwijl er hier nog meer dan duizend veroordeelden achterblijven in onze overbevolkte gevangenissen.
     Dat verhaal over al die kinderen die in Vlaanderen in arme gezinnen wonen bv, zal wel kloppen, maar heeft ook veel met de instroom van allochtonen te maken. Als wij die hier met drommen laten blijven binnenkomen, is het logisch dat die aantallen niet zullen verminderen, integendeel. Men heeft het daarom ook altijd over 'kinderen in Vlaanderen', niet 'Vlaamse kinderen'.
     I.v.m. het steeds multicultureler worden van onze samenleving en de gevolgen daarvan voor de veiligheid, is het trouwens opmerkelijk, dat nu ook onze Franstalige politici begrepen hebben dat zoiets als Sharia4Belgium niet kán. Dat ze eindelijk tot dat besluit gekomen zijn heeft alles te maken met het feit dat die mafkees van een Fouad Belkacem deze keer, n.a.v. de rellen in Sint-Jans-Molenbeek, zijn haatspeeches in het Frans heeft gehouden. Frans is de enige taal die onze francofonen echt verstaan. Zolang die kerel en zijn geestesgenoten hun onzin in het Nederlands uitbraakten, leek het Onkelinx, Milquet en Co niet te raken. Nu hebben ze het blijkbaar wél verstaan en kunnen ze straks niet meer afkomen met 'Wir haben es nicht gewußt'.

  06-06-2012, 09:57 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
  05-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fase één: de ontwikkeling van de moeilijkheden
     In mijn blog van 1 juni (over Uplace) schreef ik nog, dat we ons beter zorgen zouden maken om B-H/V. Wel, het is nu zover.
     Gisteren, maandag 4 juni, werd het allereerste punt(je) van het zogeheten 'Vlinderakkoord' goedgekeurd, op twee dagen na een half jaar na de samenstelling van de regering Di Rupo op Sinterklaasdag. Dat punt(je) betreft het stemmen van landgenoten die in het buitenland wonen. Die zullen voortaan niet telkens een aanvraag moeten indienen om te kunnen stemmen. Dus een probleem waarvan niemand zal wakker liggen.
     Anders is het gesteld met, ja met B-H/V, waarover de besprekingen eindelijk begonnen zijn en wel met een serieus dispuut. Het probleem komt zelfs niet eens van de oppositie, maar van de Hoge Raad voor Justitie die vindt dat de gerechtelijke splitsing van het kiesarrondissement B-H/V nooit uit te voeren is tegen midden 2014. De 'commissie voor de modernisering van de rechtelijke orde' (zoiets bestaat inderdaad ook), zegt zelfs dat de volledige afwerking van deze zaak in het beste geval pas tegen 2017 klaar zal zijn.
     De reden daarvoor is vrij eenvoudig: volgens de akkoorden van de club van acht (de huidige meerderheidspartijen plus de groenen), wordt het bestaande parket ontdubbeld in één voor Brussel en één voor Halle/Vilvoorde. Dat brengt met zich mee dat de francofonen van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt ervoor te zorgen dat er aan Nederlandstalige kant 181 plaatsen teveel zouden zijn en aan Franstalige kant 117 te weinig. Verder zouden er 40 magistraten en zo'n 200 personeelsleden extra moeten worden aangeworven, iets wat minstens een jaar in beslag zal nemen. Om dit probleem op te lossen zullen er volgens Crootje tweetalige Nederlandstaligen 'tijdelijk' naar de Franstalige kant worden overgeplaatst. M.a.w. de Vlamingen zullen dit probleem weer maar eens moeten oplossen én betalen. Vooral dat laatste is een ergerlijke zaak, zeker omdat men nu reeds weet, dat het straks de Vlamingen zullen zijn die met een gerechtelijke achterstand zullen te maken krijgen. Zij mogen (nog maar eens) méér betalen om minder te krijgen en daar blijken ook onze Vlaamse meerderheidspartijen (én de groenen) mee akkoord te gaan. De beruchte transfers nemen daarmee niet af, ze stijgen  zelfs nog (met 77 miljoen). De geschiedenis blijft zich maar herhalen in dit landje.


  * In het bekende mopje is 'de ontwikkeling van de moeilijkheden' fase twee, niet fase één (dat zijn 'de moeilijkheden van de ontwikkeling'. In een apenland zoals België (dixit Mark Eyskens) blijkt echter alles mogelijk te zijn.

  05-06-2012, 09:15 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  04-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Brunettoplan
     Na de averij die zijn partij heeft opgelopen in het Uplace-dossier, durft SP.a voorzitter Tobback Jr het blijkbaar niet meer aan nog een regionaal initiatief te nemen. 'Dan maar federaal gaan', moet hij gedacht hebben toen hij dit weekeinde op de familiedag van de partij in Bellewaerde een voorstel lanceerde om tienduizend (10.000!) schoolverlaters te verzekeren van een (alvast tijdelijke) job, betaald door de overheid. Op zichzelf misschien geen slecht idee, ware het niet dat het herinneringen oproept aan de vroegere plannen van Onkelinx (het 'Rosettaplan' naar de gelijknamige film van de gebroeders Dardenne) en Milquet, dat ik toen het 'Milquettaplan' heb genoemd. Beide plannen waren voor Vlaanderen verwaarloosbaar en dat wordt met het 'Brunettoplan' waarschijnlijk ook zo.
     Het probleem met al dat soort plannen was en is, dat ze verkocht worden als een eenheidsworst voor het hele land, terwijl de noden in Vlaanderen, Wallonië en Brussel niet dezelfden zijn. De meeste jongeren zonder werk vindt men in Wallonië en zeker in Brussel, maar veel minder in Vlaanderen. Net zoals de plannen van Onkelinx en Milquet gaat dat van Tobackske in de eerste plaats de problemen van over de taalgrens tegemoet komen (niet oplossen), terwijl Vlaanderen eerder steun moet krijgen voor het actief houden van zijn 50-plussers. Als er van dat plan iets in huis zou komen, dat zal het in de eerste plaats weer Wallonië en Brussel bevoordelen, terwijl Vlaanderen er alleen bij betrokken zal worden om de rekening te betalen, zoals gewoonlijk als er in dit land iets federaal wordt 'geregeld'.
     Misschien vraagt Tobbackske zich ook af waarom het socialisme niet meer aanslaat in Vlaanderen. Tja, waarom toch?

  04-06-2012, 09:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!