NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De voetbalmiljoenen
 • Asociale wanorde
 • Onze stroomvoorziening (vervolgverhaal)
 • It's the immigration stupid!
 • Bpost lastpost
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  10-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Trammelant in rommelland

    

   

   

     En het blijft maar rommelen in onze politiek:

   

  -          De documenten over de transacties ACW/Belfius mogen dan al ter inzage liggen, pas maandag mag elke partij één Kamerlid naar Flahaut sturen om inzage te krijgen en niet meer dan dat. Dat lid moet geheimhouding beloven, mag geen foto’s of kopieën maken en zal steeds een ambtenaar naast zich krijgen om te zien of alles correct verloopt. In Wetstraatees heet dat tegenwoordig ‘transparantie’

  -          Volgens De Morgen, die men zeker niet kan beschuldigen van banden te hebben met de N-VA en/of Trends, heeft de leiding van Arco (het ACV/W dus) meegeschreven aan de wetteksten die het mogelijk hebben gemaakt dat de Arco-coöperanten buiten schot zouden blijven, al blijft de eindverantwoordelijkheid van de daarna gestemde wetten wel bij toenmalig premier Leterme. Toevallig toch wel een ACV’er, zeker?

  -          Het advocatenbureau Eubelius van nieuwbakken minister van Financiën Geens, had het ACW als grootste klant. Die wordt nu zgz afgestoten, alsof dat zomaar zal gebeuren. Wie gelooft dat een ander kantoor zo’n klant gaat overnemen, gratis ende voor niks?

  -          Het begrotingsconclaaf, dat vrijdag had moeten beginnen, is al uitgesteld tot maandag en dinsdag. Daarna is er een pauze van twee dagen omdat Di Rupo naar e.o.a. Europese top moet en blijft er die week nog één dag over, waarna de doodwroeters weer kunnen genieten van een heerlijk weekeinde. Voor één keer ben ik het eens met Vande Lala, die zegt dat we eerder een nieuwe Paus gaan hebben dan een begroting die zal voldoen aan de Europese eisen.

  -          Na de kritiek van Didier Reynders, dat Vanackere het over een schuld had van één miljard euro terwijl hij twee weken later moest toegeven dat het er bijna drie zijn, is er nu kritiek van ‘Markske’ Beke op diezelfde Reynders. ‘In de tien jaar dat Reynders minister van Financiën was’, aldus Beke, ‘heeft hij de blunders opgestapeld’. Dat belette hem niet zijn partij mee te laten stappen in een nieuwe regering met diezelfde blunderaar.

  -          Door het afhaken van Vanackere als minister, neemt die opnieuw plaats in het parlement als volksvertegenwoordiger. Als gevolg daarvan moet ‘mister splitser’, alias Michel Doomst, plaats ruimen. Ik denk dat weinig Vlamingen daar rouwig om zullen zijn.

  -          Tenslotte nóg een nieuw woord: de azijndrinkende ‘kaakslagunitarist’. Komt van Erik Stoffelen, voorzitter van het 76ste zangfeest, dezelfde die ik in mijn blog van 5 dezer (‘Kris Peeters’ dilemma’) al citeerde met een uitspraak om in te kaderen i.v.m. het ACW (‘België dienen, Vlaanderen minachten en ons allen moreel de les willen spellen’).

  O, ja: met die ‘kaakslagunitarist’ bedoelde Stoffelen niet bovenstaande Doomst, maar diens CD&V vriend Eric Van Rompuy, broer van…

   

  10-03-2013, 08:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (37 Stemmen)
  09-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vijgen vóór of ná Pasen?

    

   

   

     Het wordt wel ongemeen spannend in ons politiek landschap. Het is zonder meer du jamais vu wat we de laatste dagen hebben meegemaakt. Een minister die zo recht in zijn schoenen bleek te staan dat hij enkele dagen later ontslag nam. Een arbeidsbeweging die van het ene Waterloo naar het andere strompelt en waarvan men zich afvraagt hoe ver dat strompelen nog gaat duren. Een regering die, normaal gesproken, vóór het einde van deze maand een aartsmoeilijk begrotingsconclaaf zou moeten afronden en dit met een nieuwbakken niet politiek gekozen minister van Financiën*. Eind dezer maand, op 31 dezer om juist te zijn, is het Pasen. De vraag is maar of het vijgen vóór of ná Pasen gaan worden.

     Het feit dat het ACW achtereenvolgens afziet van de notionele intrestaftrek (rooie Rudy De Leeuw doet dat niét) en daarna, samen met staatsbank Belfius, het contract voor de extra vergoeding van 1,5% annuleert, is van die aard dat niemand nog gelooft dat het daarbij zal blijven. In tegenstelling tot wat waarschijnlijk de bedoeling was van beide initiatieven, is een parlementaire onderzoekscommissie nu meer dan ooit nodig om achter de waarheid en niets anders dan de waarheid te komen. Als dat niet gebeurt dan zitten niet alleen ACW en Belfius met een probleem, maar ook CD&V.

     Ik vraag me af of voornoemde partij nog niet overwogen heeft uit de federale regering te stappen en nieuwe verkiezingen te eisen. Als de zaken blijven evolueren zoals het er nu aan toe gaat, zie ik niet in hoe CD&V daar ooit beter van kan worden. Door een ‘Weverke’ te doen en de partij voor te stellen als dé calimero van het ogenblik, kan ze misschien meer stemmen halen (of minder verliezen, het is maar te zien hoe men het bekijkt) dan wanneer ze de hele zaak verder laat verrotten. Mocht dat echter gebeuren, dan krijgen we nóg een extra verkiezing, iets waar de traditionele partijen altijd erg tegen gekant waren.

     Het wordt afwachten wat de inzage van de akkoorden tussen Belfius en ACW teweeg zal brengen en of de begrotingscontrole al dan niet uit de hand zal lopen. Daarbij komt het er voor de Vlaamse traditionele partijen op aan af te wegen wat voor hen het zwaarst zal wegen: de schade beperken via een vooruitgeschoven verkiezing of het risico nemen in 2014 helemaal weggeblazen te worden.  * Ik twijfel niet aan de bekwaamheid van Koen Geens, wel of hij erin zal slagen enige orthodoxe oplossingen aan de bende van Elio op te dringen.


  09-03-2013, 09:24 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (34 Stemmen)
  08-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De structurele impasse

   

   

     Voor een journalist is het belangrijk dat zijn artikels gelezen worden. De beste manier daarvoor is de lezer nieuwsgierig te maken en dat doet men meestal door een opvallende titel boven een werkstuk te plaatsen. De laatste tijd komt het echter steeds meer voor dat die titel ofwel niet strookt met het verhaal, ofwel dat het de hele lading niet dekt. Dat laatste is zopas nog gebeurd met hoofdeconomen van verscheidene Belgische banken te laten zeggen dat de regering Di Rupo op de vooravond van een zoveelste begrotingsconclaaf het land niet ‘dood mag besparen’. Dat hebben die heren inderdaad gezegd, maar ook er bijgevoegd dat het nu eindelijk eens tijd wordt voor echte structurele besparingen, iets wat ik trouwens in deze rubriek ook al zeg sinds deze Sinterklaasregering tot stand kwam. En dat i.pl.v. het gebruikelijke knip- en plakwerk.

     Enkele schoolvoorbeelden van dat knip- en plakwerk, ook bevestigd door een van die bankeconomen, waren o.m. het overnemen van het pensioenfonds van Belgacom, dat meteen 5 miljard opbracht, maar ook de verplichting dat de Belgische staat en niet meer Belgacom in de toekomst die pensioenen zal moeten blijven uitbetalen, wat de staat op termijn een veelvoud van die 5 miljard zal kosten. Hetzelfde voor de zgz ‘sale & lease back’ operaties, waarbij overheidsgebouwen verkocht werden en daarna terug gehuurd aan huurprijzen die geen enkel privébedrijf ooit zou betalen. Dat gebeurde allemaal tijdens de verlichte jaren van de actieve welvaartstaat van de heren Verhofstadt en Vande Lanotte, waarbij laatstgenoemde de minister van begroting was en dus de uitvoerder van bovenvernoemde nepconstructies.

     De huidige federale regering moet nog deze maand zo’n kleine drie miljard extra vinden om het gat in de begroting van 2013 te stoppen. Na de 18 miljard die ze sinds haar ontstaan al heeft moeten vinden, wordt dit een mission impossible als er niet structureel gewerkt wordt.

     Wat verstaat men onder structureel? Wel, bv het minimumloon laten zakken, het brugpensioen afschaffen, het stempelgeld laten uitdoven in de tijd, de overheidsuitgaven doen zakken. Niet sociaal? In Duitsland heeft een – nota bene – roodgroene regering dat tien jaar geleden al gedaan. Reeds bij het aantreden van de eerste regering Verhofstadt in 1999 wist men dat de federale begroting een overschot van 1,5% moest hebben om de vergrijzingskosten vanaf 2010 op te vangen. Nu zou men willen afstappen van een tekort van 2,15 voor het lopende jaar, ondanks de Europese verplichting. De PS wil minder besparen, de Open VLD en de nieuwe minister van Financiën willen dat niet. Nu zien of CD&V haar witte merel consequent zal blijven volgen.

     In het kader van bovenstaande was het trouwens opmerkelijk dat Terzake uitpakte met een interview van Vande Lala, uitgerekend de man die mede verantwoordelijk is voor de budgettaire Belgische ontsporing als minister voor begroting in de regeringen Verhofstadt. Hij wist o.m. te vertellen dat e.e.a. kwam doordat dit land gedurende anderhalf jaar geen federale regering had, wat ook al een leugen is. Juist door het feit dat het geen officiële regering had, moest de dienstdoende regering Leterme het stellen met voorlopige twaalfden, waardoor er geen extra schulden konden gemaakt worden. Die schulden kwamen er vóór en ná de 550 dagen zonder regering. En om dat te weten, hoeft men geen specialist ter zake zijn: zelfs komiek Beppe Grillo wees erop, in een interview met Rudy Vranckx, dat in het VRT avondjournaal werd uitgezonden!

   

    

  08-03-2013, 08:37 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (37 Stemmen)
  07-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als het stof is gaan liggen..

   

     Steven Vanackere is opgestapt als minister, omdat hij het niet meer aankon steeds te worden aangevallen voor zaken waarvoor hij zegt geen schuld te hebben. Misschien was dat allemaal niet nodig geweest, mocht zijn partij en/of het ACW eens duidelijk geantwoord hebben op de gestelde vragen en beschuldigingen van de Vlaamse oppositie, het MR en (min of meer) de Open VLD. Nu dat hij vertrokken is, zegt zijn partij dat die antwoorden er zullen komen, maar dan wel pas volgende week. Hoezo, volgende week? Als die antwoorden er de vórige week geweest waren, was Vanackere misschien niet moeten vertrekken. Waarom kon dat toen niet en waarom ook niet meteen vandaag? Het is weer echt tsjevenwerk en het lijkt er sterk op dat men nog tijd nodig heeft om e.o.a. recht te zetten dat de dag van vandaag nog steeds krom is. M.a.w. het kan vandaag niet omdat het (nog) niet klopt.

     Vergeten we trouwens bij dit alles drie zaken niet: om te beginnen zijn er zowel door het parket van Brussel als door de Bijzondere Belasting Inspectie (BBI) onderzoeken daarover opgestart. Als er geen kant en klare antwoorden komen, zou de hele zaak nog wel eens ellendig lang kunnen aanslepen wat – zeker met het oog op de moeder aller verkiezingen in 2014 – voor CD&V op een regelrechte ramp zou kunnen uitdraaien. Ten tweede loopt er ook nog een dossier Belfius-ACW bij Europa. Mocht dat Europa de depositogarantie voor de Arco-coöperanten afwijzen, dan kan de hele zaak terug naar af. Ten derde is feitelijk de hele ACW/Belfius affaire een politieke uitloper geworden van een onderzoek dat in de eerste instantie verricht werd door het financiële weekblad Trends, dat – voor zover ik weet – nog steeds niets daarvan ontkend of teruggetrokken heeft en dat is géén politieke partij.

     Ondertussen blijkt de nieuwe minister van Financiën een bezige bij te zijn: eigen advocatenbureau Eubelius (grapjassen spreken dat uit: ‘You bill us’), prof met twee cursussen aan de KU Leuven, lid van de Raad van Bestuur bij BNP Paribas Fortis, voorzitter van de Thomas More hogescholen en van Vlaanderen in Actie (VIA). En nu dus ook minister van Financiën die in zijn eerste werkweek al een mission impossible in de vorm van  een zoveelste begrotingscontrole voorgeschoteld krijgt.  Hoe kan je zoiets blijven combineren?
     Het zou nog wel even kunnen duren, alvorens we het fijne van heel deze zaak zullen kennen. Misschien 'als het stof is gaan liggen, zoals Vanackere het zelf uitdrukte.

  07-03-2013, 08:58 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (32 Stemmen)
  06-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van VIA naar BIA?

    

   

     Van sensatie gesproken. Het ontslag van Steven Vanackere als minister zonder Financiën was dat natuurlijk, maar evenzeer het feit dat men binnen de dag een opvolger had en dan nog een die eerder een technische medewerker is dan een politieker. De reden daarvoor was waarschijnlijk niet zozeer het feit dat de federale regering vlak voor een zoveelste moeilijke begrotingsbespreking staat, maar wel dat niemand bij CD&V stond te springen om de momenteel, electoraal gesproken, weinig benijdenswaardige job over te nemen. Want ook al zou later blijken dat Vanackere helemaal geen schuld treft, zeker is dat nog steeds niet. Vergeet niet dat het parlement, ondanks alle beloften ter zake, ook nu nog steeds geen inzage heeft gekregen in de documenten die er gemaakt en getekend zijn tussen Belfius en het ACV en dat datzelfde parlement nog steeds wacht op klare antwoorden vanwege datzelfde ACW. Tenslotte blijft er de uitspraak van Didier Reynders in het weekeindinterview van De Standaard, dat het de CD&V was die ‘zijn’ ministerie van Financiën persé wou hebben en het ook gekregen heeft.

     Aan de bekwaamheid van Koen Geens zal het zeker niet liggen. De man is professor financieel recht aan de KU Leuven, waar hij twee cursussen geeft, was vroeger kabinetschef van Kris Peeters en is nu nog voorzitter van VIA, ‘Vlaanderen In Actie’. Vraag is maar of hij straks iets zal kunnen presteren in een soort BIA (België In Actie), als hij binnen de federale regering zal geconfronteerd worden met enkele politieke feeksen à xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />la Onkelinx en Milquet, om nog te zwijgen over cynisme van de hierboven reeds vermelde Reynders. Vrijdag zal Geens al een eerste confrontatie meemaken en dan meteen over een begrotingsbespreking waarbij de federale regering nog maar eens naar extra miljarden op zoek zal moeten gaan.

     Ik heb het niet kunnen achterhalen, maar het zou kunnen dat Koen Geens familie van Gaston Geens is, de vroegere voorganger van Kris Peeters (toen noemde men die nog ‘voorzitter’) die in Vlaanderen bekend bleef door zijn uitspraak: ‘Wat we zelf doen, moeten we zien beter te doen’. Hij is in elk geval de schoonzoon van Jos Dupré, de vroegere Kempense staatsecretaris, waarmee ik het ooit eens aan de stok heb gehad*.

     Bij het ontslag van Steven Vanackere valt wel op dat hij de zoveelste Vlaamse federale minister is die opstapt. Declerck en Vande Lanotte hadden het hem al eens voorgedaan na de ontsnapping van Dutroux. Leterme, Van Deurzen en Vervotje stapten op bij de Fortis affaire en nu Vanackere. Afgezien van het feit, of ze dat al dan niet moesten doen, blijft het toch merkwaardig dat – tenminste bij mijn weten – er geen enkele francofone minister is die dat ooit heeft gepresteerd. Blijkbaar hebben Vlamingen toch iets meer zelfrespect als het er op aan komt.

   

   

     * Mijn ‘carrière’ bij DAF ben ik begonnen in de jaren zeventig van vorige eeuw bij de cabine- en assenfabriek van Oevel/Westerlo. Ik leidde er de bezoekers rond en had er de supervisie van de kantine. Mijn bureau stond bij de afdeling personeelszaken. Er was daar toen ook een zekere Kersemans uit Mechelen, die manager was van e.o.a. technische afdeling. Kersemans was een Volksunie-man. Bij e.o.a. verkiezing, waarbij hij opkwam, vroeg hij de personeelslijst op om verkiezingsreclame rond te sturen. Ik heb hem die toen bezorgd, wat ik feitelijk niet had mogen doen. Ik heb daar later een berisping voor gekregen. Mijn (Nederlandse) directe overste, die ermee akkoord was gegaan en voor het bestand verantwoordelijk was, kreeg zelfs een (korte) schorsing. Dit alles na een klacht van Jos Dupré die ook van Westerlo was en waarschijnlijk getipt werd door e.o.a. partijgenoot die bij DAF werkte. Ik voelde me dan ook ‘gedupReerd’!

   

   

  06-03-2013, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (33 Stemmen)
  05-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kris Peeters' dilemma

   

    

   

     Dé uitspraak van het voorbije weekeinde, een om in te kaderen, kwam van Erik Stoffelen, voorzitter van het Vlaamsnationale zangfeest in Antwerpen:

     ‘Welk volk ter wereld wil de les gespeld worden door een ACW-zuil, die België dient, Vlaanderen minacht en ons allen moreel de les spelt, maar zelf fiscale spitstechnologie toepast en de gewone belastingbetaler daarvoor laat opdraaien?’

     Deze uitspraak was dus gericht aan het ACW (iets wat ik ook in mijn blog van 28 februari (‘het ACW/PS bondgenootschap’) reeds verwoordde, maar in feite kan die – mits enige nuances – ook gebruikt worden tegen alle drie de traditionele Vlaamse partijen die in eerste instantie ook steeds België dienen en Vlaanderen daarbij minachten. Bijna alle beslissingen die Vlaanderen kunnen bevoordelen (de besparingen), worden door hen afgezwakt, alle nadelen (de belastingen) worden uitvergroot. En zo is het altijd geweest. Moet er betaald worden, dan gebeurt dat in de eerste plaats door Vlaanderen, moet er ontvangen worden, dan staan de francofonen steeds op de eerste rij. Hou maar in 't oog wat er straks weer boven water zal komen bij de begrotingsbesprekingen waarbij niemand in de federale regering kan zeggen of men nu twee of drie miljard euro tekort komt...

     Het feit alleen al dat 5 van de huidige 8 CD&V ministers ACW’ers zijn zegt genoeg. Een stilaan wanhopige Kris Peeters zou volgend jaar de partij moeten redden van een zoveelste electorale nederlaag, maar dat wordt hem zeker niet gemakkelijk gemaakt. Zelfs niet door de eigen partij, waarbij ACW'er Vanackere eerder de federale kaart Reynders trekt dan de regionale van Peeters. Hoe cynisch Reynders daarbij ook te werk gaat (zijn MR zit niet in de regionale regeringen en hij moet niet in Vlaanderen verkozen worden), Peeters zal rekening moeten houden met de Vlaamse liberalen in de federale regering, waarmee zijn partij daarin samenwerkt, terwijl diezelfde liberalen oppositie voeren tegen ‘zijn’ Vlaamse meerderheid in het Vlaamse parlement. Daarenboven kalft zijn aanhang bij de Vlaamse KMO's zienderogen af en kiezen die steeds uitdrukkelijker voor de N-VA. Voor een ex-Unizo voorzitter moet dat pijnlijk aankomen.

     Men zou voor minder wanhopig worden.

   

  05-03-2013, 09:35 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (36 Stemmen)
  04-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aards paradijs (alleen voor illegalen)

   

   

   

   

     Er doen over het onthaal van wat men meestal verkeerdelijk ‘asielzoekers’ noemt heel wat verhalen de ronde, die aan de verbeelding niets te wensen overlaten. Het kan echter nóg erger. Dat kan men vaststellen als men even

     http:www.ocmwgent.be/medische-kaart-illegalen.html

  intikt. Men komt dan inderdaad terecht bij het Gentse OCMW, waar men haarfijn uitlegt hoe men als illegaal in Gent aan een gratis geneeskundige bijstand kan geraken. Let wel op: het gaat alleen om ‘illegalen’, dus mensen die hier onwettig aanwezig zijn. Om alle twijfel weg te nemen staat er in dezelfde mededeling wat men onder ‘Gentse’ illegalen verstaat:

  -          wie onwettig in België verblijft (uitgeprocedeerde of clandestiene vreemdelingen);

  -          woont en verblijft in Gent;

  -          onvoldoende financiële middelen heeft;

  -          ondertekent met een ‘verklaring op eer’

     Officieel gaat het om ‘dringende’ medische hulp, maar wat verder kan men lezen dat deze hulp ook ‘preventief’ of ‘curatief’ kan zijn. M.a.w. mits de nodige uitleg en plaatselijke medewerking kan alles als dringend worden uitgelegd.

     Wie dus aan alle bovenstaande vereisten beantwoordt, kan een medische kaart aanvragen, die recht geeft op gratis bijstand vanwege het Gentse OCMW voor volgende zaken:

  -          aflevering medicatie;

  -          behandelende arts;

  -          centrum audiologie;

  -          logopedist(e);

  -          vroedvrouw;

  -          dringend ziekenhuisvervoer;

  -          labo;

  -          orthopedisch centrum;

  -          Rode Kruis Vlaanderen;

  -          Wit-Gele Kruis Gent;

  -          Kinesitherapie;

  -          Thuisverpleging.

     Allemaal gratis ende voor niks, op voorwaarde dat men illegaal is. Wie dat niet is, heeft pech in Gent. Hij/zij zal wél moeten betalen. Twee keer zelfs: een keer voor de gevraagde diensten en een keer bij het betalen van de belastingen die er mee voor zullen moeten zorgen dat bovenstaande gratis services betaald geraken. Of gaat de stad Gent dat allemaal zelf voorschieten?

     Men kan zo stilaan begrijpen, waarom het paarsgroene Gentse schepencollege zich zorgen begint te maken over de aanpassing van de inschrijvingstarieven in Antwerpen. Waarom nog geld uitgeven om zich in te schrijven in Antwerpen als men in Gent alles gratis krijgt, althans met de nodige medewerking van het Gentse OCMW en aanverwante organisaties?

   

   

    

  04-03-2013, 08:56 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (41 Stemmen)
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!