NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  14-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlaamse spoorwegen

   

   

     ‘Schupke’ Weyts stelt voor de NMBS te splitsen. Niet onmiddellijk, maar wel in de volgende legislatuur. Hij is Vlaams minister van mobiliteit, maar het treinverkeer is nog steeds federaal. In feite herhaalt Weyts wat De Wever reeds verkondigde bij de laatste treinstaking, die wel alleen in Wallonië werd opgevolgd, maar waar ook enkele Vlaamse verbindingen last van ondervonden. Treinen vanuit de Kempen, die naar Brussel reden en van daaruit verder naar Wallonië, vielen ook in Vlaanderen uit of hadden grote vertragingen. Ook het feit dat federaal minister Galant de werken aan de voorstadsnetten van Gent en Antwerpen on hold wil zetten zolang het in Brussel niet is opgelost, zet veel kwaad bloed. Weyts noemt dat ‘afgunstfederalisme’. Het moet niet altijd in Turnhout zijn...

     De NMBS kán zonder meer gesplitst worden. 25 jaar geleden heeft men de bus- en tramlijnen gesplitst en ook de watervoorzieningen werden geregionaliseerd. Waarom zou het dan bij de NMBS niet lukken? Brussel? Wel, dat gewest krijgt sinds de zesde staatshervorming jaarlijks een half miljard extra, waarvan een deel voor zijn mobiliteit. Trouwens, niemand verbiedt Brussel mee op de Vlaamse trein te springen (doordenkertje), maar dan moet dat gewest wel ophouden zich de ‘Fédération Bruxelles-Wallonie’ te noemen, iets wat trouwens niet wettelijk is. Vergeten we ook niet dat er zowel in Nederland, in Duitsland als in Zwitserland er nu al regionale spoorwegmaatschappijen bestaan. Waarom zou dat hier niet kunnen, in een land dat (officieel althans) ook federaal is?

     Zoals hierboven al vermeld, is dat iets voor tegen 2019. Werk voor Vuye en Wouters, dus. Het kan echter geen kwaad dat het nu reeds ter sprake wordt gebracht. Als het ooit zover komt, mogen de Walen daarna ook naar hartenlust bij ‘hun’ spoor hun geliefkoosde sport beoefenen: staken!

  14-02-2016, 00:13 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  13-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Transparantie of maffiapraktijken

   

     Open VLD’ers Van Quickenborn en Lachaert hebben deze week een wetsvoorstel ingediend om het mogelijk te maken de rekeningen van de vakbonden in te kijken. Eindelijk, zou men kunnen zeggen. Tegelijkertijd willen ze dat de vakbonden een rechtspersoonlijkheid krijgen, zodat die ook zelf verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor wandaden van hun leden, zodat gerecht en politie niet langer verplicht zijn zelf te moeten uitzoeken wie de daders ervan waren. Het zou het werk van die bonden ook een stuk transparanter maken, iets wat deze wel eisen van de anderen maar zelf niet willen aanvaarden. In onze buurlanden Nederland en Frankrijk hebben de vakbonden wél al een rechtspersoonlijkheid, zodat er geen enkele reden is dat ze die bij ons niet zouden hebben. Tenzij ze misschien op gelijke voet willen gesteld worden met de maffia. Die beschikt ook over ruime financiële middelen die officieel niet bestaan.

     Onnodig te zeggen dat de vakbonden op hun achterste poten staan. Ze dreigen ermee de herziening van het zgn ‘Herenakkoord’, overeengekomen na de in Vlaanderen mislukte spoorstaking van begin januari, op te blazen. ‘Herenakkoord’ is een stroeve vertaling van het Engelse ‘Gentlemen’s agreement’, wat in dit geval niet helemaal correct is, omdat enkele vakbondsvertegenwoordigers zich hier helemaal niet als heren gedragen, te beginnen met die hobbit van een Goblet van het Waalse ABVV.

     Dat Herenakkoord bestond nl al langer en stelde o.m. dat vakbonden geen wegen en bedrijven zouden blokkeren en dat werkgevers geen juridische procedures zouden opstarten tegen stakende werknemers. Onnodig te zeggen dat dat akkoord door de vakbondsmilitanten met de voeten werd getreden, waardoor bij de laatste staking in Luik zelfs twee (onrechtstreekse) doden vielen.

     Niemand die gelooft dat het goed zal komen, zelfs niet als die wet zou worden goedgekeurd. De syndicale diehards bevinden zich wel voornamelijk in Wallonië en daar veegt men zijn voeten aan Belgische wetten als die niet in hun voordeel zijn. Belgische wetten naleven is voor hen iets dat alleen geldt voor de sales Flamins.

    

  13-02-2016, 00:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  12-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De steekvlampolitiek

   

   

     In deze rubriek heb ik al enkele keren geschreven dat al die biomassa installaties dure grappen zijn, laatst nog in mijn blog over het mogelijke faillissement van Electrawinds (‘De bio verkwisting’ van 10 dezer). Nu blijkt er nóg zo’n zaak in vereffening te gaan: de tot biomassa nog om te bouwen elektriciteitscentrale van Langerlo bij Genk*. Daar was vanwege Vlaanderen een subsidie voor beloofd van liefst 2 miljard euro! Nu dat project bijna zo goed als zeker niet doorgaat, wil Mie Turtelboom dat vrijgekomen geld gebruiken om de belastingstoeslag die onterecht haar naam draagt, te verlagen. Voor alle duidelijkheid: al die Vlaamse engagementen i.v.m. de groene stroom, die in totaal liefst 9,2 miljard euro bedragen, zijn in de eerste plaats het gevolg van beslissingen van Turtelboom’s voorgangster, Freya Vandenbossche. Ze zouden beter spreken van een Freya-taks. De 2 miljard voorzien voor Langerlo maken deel uit van die 9,2 miljard en zijn het gevolg van het Vlaamse engagement om de afspraken van de recente klimaattop in Parijs na te leven.

     Nu meteen de Turteltaks terugdraaien is echter geen goed idee. Het is gewoon een politieke reactie op een plots gebeuren, de zgn ‘steekvlam politiek’. Dat is iets dat tegenwoordig om de haverklap gebeurt omdat politiekers denken daarmee electoraal te kunnen scoren. Denk maar aan Geens en zijn kritiek op een uitspraak van het Antwerps gerecht op een verkrachtingszaak. Of aan de oprispingen bij CD&V over roken en drinken, waarbij straks de staat nog gaat zeggen waar en wanneer we dat nog zullen mogen doen. Of over een zoveelste wijziging aan de euthanasiewet omdat er ergens iets verkeerd is afgelopen. Of op al die reacties telkens de Raad van State of het Grondwettelijk Hof het ergens niet mee eens zijn (en dat komt steeds meer voor).

     Zou het niet wenselijker zijn dat men eerst eens probeert de bestaande wetten uit te voeren en toe te passen of – beter nog – ze van de eerste keer goed te maken?

   

   

  * Het ombouwen van de Langerlose elektriciteitscentrale naar een biomassacentrale zou minstens 150 miljoen euro kosten, terwijl een deel van wat daar zou verwerkt worden, straks zal moeten worden ingevoerd en er maar een klein gedeelte van de energie zal worden omgezet in stroom, dit in tegenstelling tot kleinere centrales, die daarvoor specifiek gebouwd zijn en o.m. ook de uitgestoten warmte recupereren. De kans dat zo’n grote centrale ooit winst zou maken is nihil.

   

  12-02-2016, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  11-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zelfs geen plan B

   

   

     In Rome zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Frankrijk, Italië en de Benelux, de stichtende landen van de E.U., bijeengekomen voor wat ze een ‘informele babbel’ noemden. Dat het met Europa niet goed gaat is een open deur intrappen. Dat de oorspronkelijke zes daar veel aan gaan kunnen doen, is zeer twijfelachtig. Een van de gespreksthema’s was het ‘Europa met twee snelheden’, nog zo’n uitdrukking die met de regelmaat van een klok terug komt. Tindemans gebruikte ze al in zijn tijd als minister van Buitenlandse Dinges.

     Dat het zo niet verder kan zoals men bezig is (‘niet bezig’ zou een betere term zijn), is al even evident, maar niemand weet er blijkbaar een oplossing voor. Zelfs al zouden de zes afspreken voor een soort mini-Schengen (dat kwam ook ter sprake) dan is het maar de vraag in hoever Italië daar nog bij hoort. Bij de huidige babbel kon het land niet genegeerd worden, al was het maar omdat die plaats vond in de Italiaanse hoofdstad. Niet voor niets is Renzi de grootste tegenstander van zo’n mini-Schengen. Oostenrijk hoort daar eerder bij dan Italië.

     Toch zal er iets moeten gebeuren, want het huidige Europa werkt niet meer. De bankencrisis kon nog min of meer worden opgevangen, de landencrisis niet. Denk maar aan Griekenland, dat als een molensteen aan de Europese nek blijft hangen. Daarbij komt dan nog een eventuele Brexit en de vluchtelingenstroom die maar niet onder controle raakt. Tussendoor moet men dan nog steeds rekening houden met de verschillende entiteiten binnen Europa: de E.U., de Eurozone, de Schengen-zone én het feit dat Frankrijk, zogezegd een van de sterkhouders van ons continent, in werkelijkheid een reus op lemen voeten is geworden die alleen nog teert op de zo gezegde as met Duitsland. Er is geen enkel serieus plan, laat staan een plan B.

     Wir schaffen es nicht mehr…

   

  11-02-2016, 00:08 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  10-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bio verkwisting

   

   

     Wie herinnert zich nog Electrawinds, het fameuze groene stroombedrijf, actief in windmolens, zonnepanelen en biodiesel, met vertakkingen van Servië tot Zuid-Afrika? Met Vande Lala als ‘tijdelijke’ voorzitter, waardoor overheidsbedrijven als PMV, FPIM en Gimv erin gingen investeren en later honderden miljoenen euro van de belastingbetaler kwijtspeelden? Via een uitverkoop kon het bedrijf het faillissement toen vermijden, maar tenslotte bleef er alleen de biomassacentrale in Oostende over. Die laatste produceert elektriciteit op basis van dierlijke vetten, afkomstig van slachtafval en o.a. aangespoelde potvissen. Welnu, dat laatste bedrijf – de biomassacentrale – is nu ook op sterven na dood. De huidige directie van wat tegenwoordig de groene stroomproducent Bio Power Oostende heet, heeft de intentie tot sluiting aangekondigd. Bij de vakbonden vreest men dat de boeken zullen worden dichtgedaan. Na de gascentrales die de concurrentie op de elektriciteitsmarkt niet meer aan kunnen, is dit een tweede tak van de stroomproductie die met zware verliezen werkt.

     Bij een tweede, ook al in Oostende gevestigde biocentrale met de naam Greenpower, gaat het al niet veel beter. Een Nederlandse fabriek van dezelfde firma in Terneuzen ging vorig jaar ook al failliet. Raar genoeg werkt een andere centrale van hetzelfde type wél in Moeskroen. Reden daarvoor is dat deze gesubsidieerd wordt door de Waalse overheid, met overheidsgeld van de belastingbetaler, dus.

     Vande Lala wordt natuurlijk niets ten laste gelegd. Evenmin als Flup Moustache na al wat er in ‘Meulebeik’ aan het licht is gekomen. Dat zijn nl onbaatzuchtige mensen die alleen aan het algemeen welzijn dachten.

     Terloops ook niet vergeten dat er in dit land nog drie biocentrales in aanbouw zijn: twee in Vlaanderen en één in Wallonië, waarvan we nu al weten dat ze het zonder staatssteun niet zullen redden en waarvan de stroomverbruikers straks riskeren nog eens een extra energierekening te zullen moeten betalen…

   

   

   

   

   

   

  10-02-2016, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  09-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vennootschapsverzuring

   

     Over de verlaging van de vennootschapsbelasting blijft men maar discussiëren. Dat laatste is eigenlijk pas begonnen nadat bekend werd dat Europa dit land beval zo’n 700 miljoen (ondertussen zouden dat er al meer dan een miljard zijn) euro kwijtgescholden belastingen terug te vragen van 35 maatschappijen die ze, volgens een ruling overeengekomen met de regering Verhofstadt, hier niet hoefden te betalen. In mijn blog van 2 dezer (‘taxshift 2.0) schreef ik reeds dat zoiets op het eerste zicht leuk leek voor de Belgische staatskas, maar dat het wel de reputatie van het land schaadt en de Belgische concurrentiepositie op gebied van investeringen op een laag pitje zal doen branden. Minister Van Overtveldt was er dan ook als de kippen bij om te vragen tegen het besluit van de E.U. in beroep te mogen gaan. Dat laatste werd hem bijna meteen kwalijk genomen door zijn ‘collega’ Kris Peeters die vindt dat er aan de huidige financieringswet niets mag veranderd worden als het niet in het regeerakkoord staat. Dat regeerakkoord was echter van vóór de Europese eis tot terugbetaling door de betrokken firma’s, die al bij al toch hier investeren (en mede voor werkgelegenheid zorgen).

     Nu blijkt dat Unizo, de middenstandsorganisatie waarvan diezelfde Peeters jarenlang voorzitter was, al in 2014 een nieuw systeem van vennootschapsbelasting had voorgesteld, bijna identiek aan het huidige voorstel van Van Overtveldt met de twee keuzetarieven. De meeste kmo’s hebben nl niet de middelen om de berekeningen van al die achterpoortjes en uitzonderingen te laten uitvoeren, laat staan bekostigen en zouden met een lagere heffing, maar dan aan een vast tarief zonder uitzonderingen en achterpoortjes, beter af zijn. Unizo rekende daarbij uit dat – in tegenstelling tot wat de partij van hun oud-voorzitter nu beweert - zo’n regeling de staat amper geld zou kosten. De organisatie schat dat het tussen de 30 en de 381 miljoen euro kon liggen. Dat is nog veel geld, maar een peulschil t.o.v. het bedrag dat ‘Markske’ Beke voorhoudt en dat volgens de pas herverkozen ‘high potential’ tussen de 3 en de 3,5 miljard euro zou liggen.

     Kris Peeters is trouwens niet de enige CD&V’er die om de haverklap dwars gaat liggen in de federale regering waarvan hij zelf deel van uitmaakt. Hij wordt momenteel in zijn partij op links zelfs voorbijgestoken door zuurpruim Eric Van Rompuy uit de natte dweilfamilie die, o.m. in de zevende dag, zo tegen het plan van Van Overtveldt tekeer ging, dat hij er de felicitaties voor kreeg van de SP.a. Met zo’n dwarsligger in eigen kamp heeft deze federale regering geen oppositie meer nodig!

   

  09-02-2016, 00:24 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  08-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Syrische vervolgverhaal

   

     Ik kom even terug op de reacties die ik gekregen heb over mijn Syrië-blog van gisteren.

   

  -        Het is inderdaad zo dat onder bloedige dictators de meeste van die Arabische landen een zekere soort vrede kenden. Dat 98% van de Syrische bevolking tevreden was, is wel een lachertje. De vader van Assad heeft ooit een opstandige stad met de grond gelijk gemaakt, inwoners (40.000!) inbegrepen. Die kregen zelfs niet eens een massagraf, omdat de plaats daarna helemaal, met inwoners en al, plat gebulldozerd werd. Toen kreeg het Westen het verwijt dat het de wreedheden van de Assad clan niet veroordeelde, nu dat ze het wél doet. Bij de aanvang van het huidige conflict heeft zoon Assad in eerste instantie geprobeerd die slachting door zijn vader over te doen (in Homs). Ondertussen zien die mensen daar echter ook Tv, hebben ze Internet en zijn ze steeds minder zinnens dergelijk moorddadig regime te blijven ondergaan.

  -        Het klopt dat de minderheden in Syrië gerespecteerd werden. Dat was vroeger ook zo in Irak (de christen Tarak Aziz werd daar zelfs minister). De reden waarom ze gerespecteerd werden, was omdat Assad, net zoals Sadam in Irak, hun aantallen nodig had om de eigen minderheid te versterken. De Alawieten van Assad, een sjiïetische sekte, vertegenwoordigden maar 15% van de totale bevolking. Wie in Syrië echter niét gerespecteerd werd was de meerderheid van de bevolking (65%).

  -        Assad en zijn Russen hebben ondertussen de dorpen en steden van die 65% inderdaad plat gebombardeerd, maar dit heeft niet voor stabiliteit gezorgd en het is juist door dat bombarderen dat ze de mensen het land uitgejaagd hebben, richting Europa, zoals we op dit moment weer meemaken in de regio Aleppo. De maniakken van IS gaan niet lopen voor de bombardementen, wel de burgers (die het overleven).

  -        Voor Syrië en de andere Arabische landen in opstand is er, jammer genoeg inderdaad, geen democratische oplossing. Misschien heeft men het nog best aangepakt in Egypte, waar men de moslimbroeders de verkiezingen heeft laten winnen, dan gewacht heeft tot al de ondergedoken jihadisten boven water kwamen en ze daarna opgepakt en/of geliquideerd. Egypte zit terug in de situatie van vóór Morsi, maar de ondergrondse van de moslimsbroeders (die ook al Sadat hadden vermoord) is daar voorlopig verleden tijd.

    

     Ik zie geen oplossing voor Syrië. Met steeds meer landen die daar gaan bombarderen, zullen er steeds meer vluchtelingen komen, waarvan er ook steeds meer naar hier zullen afzakken. Misschien is de oplossing eerst IS uit Irak weg krijgen en dan elke bevolkingsgroep een eigen land beloven (ook de Alawieten met of zonder Assad) en de grenzen veranderen zodat er geen minderheden meer over meerderheden kunnen heersen. Men kan toch niet eisen dat bevolkingsgroepen die nu haast worden uitgemoord, straks weer in het gelid zouden moeten lopen onder dezelfde dictator die hen naar het leven stond.

   

  08-02-2016, 15:51 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (6)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (24 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!