NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Transmigraine
 • Al vliegt de leugen ook zo snel ...
 • Tattoo man
 • Professore n° 3
 • De spelverdeler
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  15-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.50.000 !

  50.000 nieuwe regularisaties, dat is het geschatte cijfer van enkele onderzoeksjournalisten na twee derden van de tijd die zgz would-be asielzoekers gekregen hebben om zich hier in ons land te kunnen vestigen. 50.000 zal dan ook de prijs zijn van het eerste resultaat dat de regering van openbare stilstand van dichter Van Rompuy zal bereikt hebben. Met dank ook aan de VLD, die daarmee zijn Verhofstadt politiek verder zet en aan CD&V dat denkt Vlaanderen ongestraft te kunnen blijven beschadigen.
  Want het zal Vlaanderen (en Brussel, waar ook de Vlamingen mee betalen) zijn dat het overgrote deel van deze economische gelukzoekers zal mogen ontvangen én onderhouden. Dit ondanks (of beter: dank zij) de tussenkomst van de Waalse excellenties Courard (PS) en Wathelet Jr (CdH) die van de regering Van Rompuy zo goed als carte blanche hebben gekregen om te zeggen wie wél en wie niet binnen mag.
  Redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat minstens de helft van de nieuwe regularisaties zal gaan naar mensen die hier gaan moeten terugvallen op OCMW's en andere hulpdiensten. Een deel ervan zal gegarandeerd in de marginaliteit geraken en van daaruit waarschijnlijk in de criminaliteit.
  Met dank aan Van Rompuy en zijn partij en aan de Vlaamse collaboralen. Een land met een staatsschuld om U tegen te zeggen, dat geen geld heeft om zijn leger, zijn brandweer en tal van andere diensten fatsoenlijk te onderhouden, heeft wél geld om weg te smijten aan projecten, die in de buurlanden heel anders worden aangepakt. Het is trouwens ook daardoor, dat er maar steeds meer zgz asielzoekers naar hier komen afgezakt. Er worden er momenteel reeds een 1600-tal her en der ondergebracht door Fedasil, het agentschap dat - ten einde raad - ook weer begonnen is deze mensen door de sturen naar de OCMW's, waar ze dan misschien weer geld krijgen toegestopt. Deze laatste maatregel, die feitelijk onwettig is, zorgt ervoor dat er een nog grotere aanzuigbeweging naar ons land toe ontstaan is. Het gaat dus van kwaad naar erger. Dat hebt ge als ge opgezadeld wordt met een machteloze regering, die niet gesteund wordt door de Vlaamse meerderheid. Een regering die het zelf niet eens kan worden over de nieuwe Europese autonummerplaten. Madame Millefoisnon heeft weer eens "non" gezegd. Ze zal dit blijven zeggen, ook tegen de mogelijke voorstellen tot staatshervorming die er aan komen.
  Van de werven van Van Rompuy zal niet veel meer overblijven dan een federale puinhoop...

  15-11-2009, 10:19 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (13 Stemmen)
  14-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Nationale Bankoverval
  Deze week was er, bij de Munt in Brussel, een korte betoging van aandeelhouders van de Nationale Bank. Dat is weer eens iets anders dan altijd maar die vakbonden en boeren. De reden tot deze toch wel merkwaardige actie, was het feit dat deze mensen zich bedrogen voelen door de Belgische staat, en nog geen klein beetje.
  De Nationale Bank van België (NBB) is een van de weinige centrale banken in de wereld die beursgenoteerd zijn. De staat bezit de helft van de aandelen en de rest circuleert dus op de beurs. Sinds 1990 heeft de Belgische staat al meer dan 15 miljard euro uit de bank gehaald, waarvan ± de helft via de goudvoorraden*. De particuliere beleggers kregen in dezelfde periode 233 miljoen aan dividenden, ruw gerekend zo'n 2,5%.
  Moest een privé-onderneming zoiets doen, dan zou ze minstens gedagvaard worden voor fraude. Dat dit bij de NBB niét gebeurt, komt doordat de Belgische regering de spelregels regelmatig aanpast door de wetten daaromtrent te veranderen. Daar rechters zich moeten houden aan de wet, kunnen zij daar niets tegen inbrengen.
  Aan het hoofd van de NBB staat een gouverneur, die vier (4!) keer meer betaald wordt dan zijn Amerikaanse collega Bernanke van de FED. Die post van gouverneur wordt via een beurtrol gegeven aan leden van de drie grote Belgische politieke "families". Momenteel zit daar de PS-ser Guy Quaden, op zich zelf al een anomalie: een socialist als gouverneur van een Nationale Bank. Zijn voorganger was Fons Verplaetse, een christen-democraat, maar ook al van linkse signatuur (ACV). Vanaf de zomer van 2010 zal Quaden opgevolgd worden door een liberaal, Luc Coene, ex-kabinetschef van Verhofstadt en minister van staat. Die laatste - dat is nu al vastgelegd - gaat in 2014 met pensioen en zal dan weer worden opgevolgd door de CD&V-er Jan Smets, waarna de volgende weer een socialist zal zijn..
  Zo ziet men maar hoe de drie traditionele politieke families de lucratieve postjes in Belgenland onder elkaar blijven verdelen. Dat gebeurt niet alleen bij de Nationale Bank, maar ook bv bij de provincies. Kathy Berx (CD&V) werd vorig jaar gouverneur van de provincie Antwerpen, Stevaert werd in Limburg opgevolgd door een andere socialist en Denijs zal volgend jaar in Oost-Vlaanderen worden opgevolgd door een andere liberaal. Bij de N-VA was men zo simpel van geest te denken dat ze in Limburg een kans maakten, maar dat feest ging dus niet door.
  Zaken zoals hierboven beschreven zullen blijven duren zolang de traditionele partijen het in dit land voor het zeggen zullen hebben. Alleen een afstraffing bij verkiezingen kan daarin verandering brengen.

  * Eind jaren tachtig verkocht de Belgische staat voor meer dan acht miljard aan goudreserves. Die zijn de dag van vandaag drie maal zoveel waard!

  14-11-2009, 10:42 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (16 Stemmen)
  13-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over "den grooten oorlog"
  De herdenking van de Eerste Wereldoorlog verliep dit jaar in sourdine. Het was al 20 jaar Berlijnse muur die de klok sloeg, met daarbij nog een hele hoop nieuws/zever (schrappen wat niet past) over de Mexicaanse griep/grap (idem) en onze toptennissers die in deze internettijd niet weten hoe ze moeten communiceren. Daarbij kwam dan nog dat 11 november dit jaar op een woensdag viel, dus in het midden van de week, waardoor de gebruikelijke brugdagen zelfs niet konden worden aangesproken.
  De Eerste Wereldoorlog begint trouwens voor de meesten onder ons wel ver af te liggen. De vraag is dan ook, of het nog loont daarvoor een nationale feestdag te houden. Om even duidelijk te zijn: die oorlog, misschien wel de wreedste die Europa heeft meegemaakt, zou men best nooit vergeten. Zo'n herdenking kan echter ook op een weekeinde gebeuren, zoals men dat bv doet in Groot-Brittannië, dat wel het laatste land zal zijn dat zijn doden niet zou herdenken.
  Kortom, die meestal grijze dag in november zou best worden afgeschaft als nationale feestdag. In de plaats daarvan zou men bv op 11 juli, in volle zomer, een vrije dag kunnen geven aan álle Vlamingen (en niet aan de happy few zoals tegenwoordig). Hetzelfde zou ook kunnen gebeuren in Wallonië en Brussel als die gewesten hun regionale feestdag hebben. De meeste mensen zullen veel meer hebben aan een vakantiedag in de warme zomer dan in de kille novembermaand.

  13-11-2009, 10:44 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  12-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Sint Juttemis begroting
  Nadat ze al een keer haar huiswerk had moeten overdoen, is de Belgische regering nogmaals door de Europese Commissie op het matje geroepen omdat haar begroting niet voldoet aan de Europese eisen. Tegen 2012 zou het tekort op die begroting onder de 3% moeten liggen (nu is dat nog meer dan het dubbele daarvan). De flauwe uitleg, die ook nu weer gegeven wordt, dat er landen zijn met een nog groter deficit, houdt geen steek, omdat het dan meestal gaat over landen die een veel kleinere overheidsschuld hebben dan België en zich een tijdelijk groter gat in hun begroting kunnen veroorloven.
  Minister Reynders, een van de kanshebbers om misschien Van Rompuy op te volgen én al tien jaar verantwoordelijk voor de schabouwelijke staat van onze financiën, weet daarop te vertellen, dat de Belgische staat de Europese eis tegen 2012 niet kan inwilligen, "maar wél tegen 2013". Dat is nogmaals flauwe kul, want ook dat zal niet lukken en wel om volgende redenen:
  - Zowel het Waalse als het Brusselse gewest hebben al te kennen gegeven, dat hun begroting vóór 2015 niet in evenwicht zal zijn en Vlaanderen heeft al gezegd de federale regering niet te zullen steunen als de andere gewesten dat ook niet zullen doen.
  - Er was voor dit jaar geschat op een minder-inkomsten van zo'n 9 miljard euro. Die zijn einde september al behaald, wat betekent dat het gat in de huidige begroting nóg groter zal worden dan wat er al geschat werd.
  - Als deze regering er verder niets aan zal doen, wat te verwachten is, dan moeten we misschien wachten tot de verkiezingen van juni 2011. Zelfs al zou er dan meteen een nieuwe regering zijn, wat in de huidige situatie een mirakel zou betekenen, dan zou die regering nog zes maanden (in Reynders' optie, achttien maanden) de tijd hebben om enkele draconische besparingen door te voeren, die er alleen kunnen komen mits een ver doorgevoerde staatshervorming. Zie je dat al gebeuren?
  - Tenslotte is het helemaal niet zeker dat de volgende verkiezingen wettelijk zullen zijn, zeker niet zolang het probleem B-H/V niet geregeld is. Elke andere optie zal een lapmiddel zijn dat zal worden aangevochten en waardoor dit land helemaal in een straatje zonder einde zal terechtkomen.
  Kortom, de Belgische begroting zal in evenwicht komen tegen Sint Juttemis. De vraag is maar of, en in welke vorm, dit land dan nog zal bestaan.

  12-11-2009, 10:39 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  11-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De "alternatieve" antirookwet

  Wie mijn blogs volgt, zal al wel weten, dat ik de senaat niet in mijn hart draag. Het is voor mij een overblijfsel van het oude België, dat al lang had moeten opgedoekt worden bij een van de vorige staatshervormingen. Samen trouwens met nog enkele andere instellingen, zoals bv de provincieraden. Maar als het goed is, zeg ik het ook.
  Gisteren werd nl in onze senaat een voorstel tot wet goedgekeurd om een algemeen rookverbod in te stellen in de hele horeca. Daarover wordt al twee jaar gebakkeleid en de doorbraak is er alleen kunnen komen via een wisselmeerderheid. Open VLD bleef nl tegenstemmen, maar SP.a en Groen! stemden het voorstel er mee door, samen met CD&V, CdH en PS. Of en hoe de overige partijen gestemd hebben, werd in het Tv-journaal niet verteld, maar LDD zal wel tegen gestemd hebben. Nu is de kous daarmee nog niet af, want de wet moet ook nog worden goedgekeurd in de Kamer. Als dat echter ook zou gebeuren, dan zullen er twee nieuwe feiten zijn:
  - Er zal eindelijk duidelijkheid zijn, waar men mag roken en waar niet (de huidige wet zat daarover vol gaten) en dat zal de volksgezondheid alleen maar ten goede komen. Ik neem het bv oudere mensen niet kwalijk als ze nog roken. Ze wisten vroeger niet beter en zijn er nu aan verslaafd geraakt. Jonge mensen, die wél zijn ingelicht over de gevolgen van roken, zijn dom als ze het toch nog doen*.
  - Er kan in dit land dus toch nog iets bereikt worden via alternatieve meerderheden. Daarmee ligt de weg open om straks o.m. ook B-H/V definitief te splitsen. Vergeten we niet dat de eerste abortuswet er ook zo gekomen is en het stemrecht voor vreemdelingen eveneens. Het mag de volgende keer dan wel eens de andere richting uit gaan, of niet soms?

  * Ikzelf heb gerookt tot mijn 32ste. Dan ben ik er definitief mee gestopt, iets waarvan ik nooit spijt heb gehad.

  11-11-2009, 09:39 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  10-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De VN, weg ermee!
  Als we uit de overvloed van berichtgeving over de 20ste verjaardag van de van de Berlijnse muur iets kunnen filteren, dan zijn dat twee zaken:
  - Ten eerste tonen al deze verhalen nog maar eens aan hoe onmenselijk het communistische systeem is. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er de dag van vandaag, ook bij ons, nog steeds mensen rondlopen die ermee dwepen. Noord-Korea zal men niet gemakkelijk verheerlijken, maar Cuba kan bij velen nog steeds op sympathie rekenen. Toch zitten ook daar nog steeds mensen in de gevangenis,  enkel en alleen omdat ze het niet eens zijn met Castro's dictatuur. Zelfs Fidels eigen zuster is destijds naar de States gevlucht omdat ze het er niet mee eens was, dat de dictatuur van Batista er vervangen werd door die van haar eigen broer.
  - Ten tweede werd tijdens de speeches aan de Brandenbuger Tor duidelijk gesteld, dat er nog vele muren bestaan op de wereld en dat ook die dienen afgebroken te worden. De val van de Berlijnse muur is dan ook geen eindpunt, maar een voorbeeld van hoe het ook elders zou moeten kunnen.
  In de laatste weekeindeditie van De Standaard verscheen er een interview van de Amerikaanse auteur Daniel Goldhagen, die stelt dat de VN, zoals ze nu bestaat, best zou verdwijnen. De organisatie stelt nl niet veel meer voor. De zgz VN-troepen blijken in vele streken niet meer te zijn dan een veredelde burgerbescherming, soms zelfs niet eens dat. In bv Darfoer en Oostelijk Kongo wordt dat duidelijk aangetoond.  Zolang landen die misdaden plegen tegen de menselijkheid in die VN vertegenwoordigd blijven, zolang dictators als een Kaddafi, een Mugabe en anderen op internationale fora mogen blijven verschijnen, zolang er honderdduizende mensen worden verjaagd en vermoord door regimes die rustig in de VN hun zetel behouden, is deze organisatie zijn naam en zijn geld niet meer waard.
  Goldhagen stelt voor dat er een nieuwe instelling zou komen, die hij de "Verenigde Democratische Naties" noemt. Daarvan zouden alleen die landen lid mogen worden, waarvan de regeringen er gekomen zijn via open democratische verkiezingen. Het zou als gevolg kunnen hebben, dat dictators en regimes die niét democratisch zijn, onder steeds grotere druk zouden komen te staan om lid te worden van deze nieuwe club. Volgens Goldhagen zijn er in de twintigste eeuw zo'n honderd miljoen mensen om het leven gekomen door wat men "lokale conflicten" noemt. Dat is meer dan in alle echte oorlogen samen. Democratische regimes elimineren geen mensen, dictators en regimes zonder wettelijke oppositie doen dat wél.
  Iets om eens over na te denken, zou ik zeggen.

  10-11-2009, 16:19 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (13 Stemmen)
  09-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Le bon Soir
  IJzerbedevaartvoorzitter Baeten had dit jaar voorgesteld de federale verkiezingen af te schaffen. Misschien vindt hij daarin nu medestanders bij de francofonen. Als de Franstalige pers, Le Soir op kop, immers voort gaat met het eisen van wie wél en wie niét eerste minister van dit land mag worden, waarom dan niet meteen die verkiezingen afschaffen en Le Soir aanduiden als regeringsformateur?
  Het ergst van al in deze nieuwe Belgische vaudeville is het feit dat enkele Vlaamse media, De Standaard op kop, zo'n "fatwa" van Le Soir lijken te aanvaarden en zelf meteen met alternatieven afkomen om Leterme - die volgens Le Soir geen premier mag worden - te vervangen door andere, voor de francofonen meer aanvaardbare figuren zoals Dehaene of Vanackere. Enfin, als ze maar gewillig genoeg zijn en doen wat de Franstalige pers wil. Niets dus, zoals de mogelijke toekomstige president van Europa. De reden waarom Herman Van Rompuy in Wallonië zo populair is, is omdat hij gewoon niéts doet. Begrijpe wie kan. Als een Bart Maddens zegt niets te doen, dan wordt hij ervan beschuldigd aan verrottingspolitiek te doen. Als Herman Van Rompuy niets doet, dan is dat geniaal!
  Er is ook goed nieuws voor Vlaanderen. Volgens de laatste cijfers van het Centrum voor Informatie heeft Le Soir in het derde kwartaal van dit jaar 5,7% van zijn verkoopscijfers verloren. Dat betekent bijna 5.000 exemplaren per dag! Dat kan o.m. te maken hebben met de hatelijkheden die de krant dagelijks over Vlaanderen uitspuwt. Lezers in Vlaanderen (die zijn er!) én Wallonië zijn het steeds minder eens met het hautaine gedrag van de journalistieke kippen en haantjes van de overwegend Brusselse krant. Het merendeel van Le Soir's journalisten woont trouwens in de Vlaamse Rand en zijn dolle supporters van het taalracistische FDF.
  Tenslotte heb ik ook nog een alternatief voorstel om Herman Van Rompuy te vervangen. Zet zijn broer Eric in zijn plaats. Die laatste heeft twee weken geleden op de RTBf nog gesteld dat zijn partij, CD&V, een geforceerde doorbraak in B-H/V niet uitsluit. De vraag is maar, in hoeverre we dit moeten geloven van deze ex-flamingant. Het zou echter wat zijn: Van Rompuy, Vlaamse versie!

  09-11-2009, 10:33 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!