NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Graaien bij Ethias
 • 'Den John' straks voorzitter af?
 • Genova, la Superba
 • Steenstraete 2018
 • L'état, c'est moi
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  29-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De islam dreiging

   

     In deze kersttijd is ‘Vrede op aarde aan de mensen van goede wil’ nog altijd een vrome wens die niet door alle gemeenschappen gedeeld wordt. Zelfs Mgr Léonard was niet te beroerd om tijdens zijn kerstboodschap te zeggen, dat er in de moslimwereld zowat elke vijf minuten een christen om het leven wordt gebracht. Dat was een moedige uitspraak, die we denkelijk nooit van zijn voorganger Daneels zouden te horen hebben gekregen, evenmin als we die horen van de Europese gezagsdragers, waarvan sommige nog het lef hebben enorme bedragen te investeren in die moslimwereld zonder ook maar enige serieuze controle. Denk maar aan dat miljard euro dat de E.U. aan het Egypte van Morsi gaf en waarvan men niet eens weet wat ermee gebeurd is. En dan hebben we het nog niet gehad over Obama, die aan die kant ook stekeblind en doofstom lijkt te zijn.

     Er circuleren dezer dagen op het internet nogal wat blogs en filmpjes die ongezouten de waarheid vertellen over de wreedheden die de laatste jaren plaats grijpen in moslimlanden en die zich zelfs niet eens beperken tot wandaden t.o.v. andersdenkenden – die volgens de koran vogelvrij worden verklaard - maar ook tussen moslims onderling. In de meeste bloedige conflicten die er tegenwoordig in de hele wereld aan de gang zijn, is er maar één constante: de aanwezigheid van moslims die meestal ook de aanstokers van het geweld zijn. Denk maar aan Mali en nu de Centraal Afrikaanse Republiek, waar telkens een moslim minderheid het vuur aan de lont stak. Alleen Zuid-Soedan blijkt iets anders te zijn, zeg maar de uitzondering die de regel bevestigt. Ook in moslimlanden, waar officieel geen oorlog woedt, zoals bv in Pakistan en Egypte, worden andersdenkenden - in de eerste plaats christenen – vervolgd zonder dat daar van hieruit ook maar enige ernstige kritiek op komt. Als er hier al eens kritiek is – meestal uit linkse hoek - dan is die dikwijls nog t.o.v. Israel, zowat het enige land in het Midden-Oosten waar andersdenkenden niét vervolgd worden en dat moet zien stand te houden in een regio waar het omgeven is door 300 miljoen moslims. I.pl.v. kritiek zou men beter wat respect opbrengen voor zo’n land.

     Tenslotte zijn er ‘onze’ moslims, waarvan men zegt dat de overgrote meerderheid verdraagzaam zou zijn. Die verdraagzaamheid gaat echter niet zo ver dat die meerderheid de wandaden van de fanatieke minderheden ernstig zou afkeuren. En blijft de vraag in hoever ook de vroomste moslim zal weigeren aan aanslagen mee te werken, als hem dat morgen door zijn plaatselijke Imam wordt gevraagd ‘in de naam van Allah’…

     Het wordt hoog tijd, voor zover het al niet te laat is, dat er perk en paal wordt gesteld aan de instroom van moslims in Europa. Dan nog liever Bulgaren, Roemenen en anders ex-oostblokkers. Die komen zich hier tenminste niet mengen in onze politiek en levensgewoonten en proberen niet ons hún regels op te dringen. Als onze Europese leiders dat niet willen inzien, dan wordt het tijd dat we die leiders vervangen, te beginnen met Verhofstadt die nog altijd Turkije bij Europa wil zien komen. Volgend jaar in mei krijgen wij daartoe de kans. De Europese verkiezingen zijn tot op heden voor de man in de straat een soort ver-van-mijn-bed show geweest. Het wordt tijd dat dat verandert en dat we al die kandidaat politieke ‘dhimmis’* wandelen sturen.

   

   

  * Dhimmis zijn andersdenkenden die in moslimlanden geduld worden, maar die daar extra belast worden om in hun eigen land te mogen blijven wonen…

   

  29-12-2013, 15:23 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (6)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (44 Stemmen)
  28-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De werkgeversconfederatie

   

     Bart De Wever heeft ooit verklaard dat VOKA zijn werkgever was. Dit was maar een boutade, maar die uitspraak is al meermaals geciteerd geworden en feitelijk niet helemaal onjuist. VOKA is de erfgenaam van het vroegere VEV en is de overkoepelende organisatie van Vlaamse Ondernemers (VO) en de vroegere Kamers van Koophandel (KA). In Wallonië bestaat dat ook, waar het UWE heet (‘Union Wallonne des Entrepreneurs’) en in Brussel Beci, waar het meer gaat om dienstenbedrijven. Wat die drie organisaties gemeen hebben is dat ze in feite nu al een soort confederatie vormen. Ze lopen dus zelfs vooruit op de N-VA die het nog allemaal moet waarmaken, maar het duidt wel aan waarom De Wever er niet huiverig van is zelfs voor Waalse en Brusselse ondernemers te gaan spreken, meestal met succes trouwens.

     De reden, waarom die ondernemers al een stapje verder staan dan de politiek, is niet alleen omdat ze vooruitziender zijn, maar ook omdat ze bijna dagelijks ondervinden hoe moeilijk het soms is bedrijven te runnen in dit land. Ze moeten heus geen flamingant of overtuigde francofoon te zijn, om te zien hoe deze PS-regering van Di Rupo hen het leven zuur maakt en hebben echt geen goed oog in de toekomst. Als er in mei 2014 geen andere coalitie uit de stembus komt, ziet het er niet alleen voor Vlaanderen, maar voor het hele België niet goed uit. Het Belgisch model zit op zijn limieten, wordt nu in Europa al het meest vergeleken met het Frankrijk van ‘monsieur normal’, waar het dezelfde verkeerde kant uit gaat en kan deze situatie geen jaren meer blijven volhouden, zeker niet met een Di Rupo II.

     Vergeten we niet dat, communautaire problemen even ter zijde gelaten, wij hier nog altijd opgescheept zitten met enkele fenomenen, die in de rest van Europa niet (meer) bestaan en die onze concurrentiepositie steeds hachelijker maken. Denk maar aan de index, aan de werklozensteun tot desnoods aan het pensioen. Aan diezelfde steun die hier door de vakbonden wordt uitgekeerd en het land elk jaar zo’n 160 miljoen euro kost die bespaard zou kunnen worden. Aan de feestdagen die in het weekeinde vallen en kunnen verplaatst worden. Aan de solden en sperperiodes die men elders niet meer kent. Zelfs wie niet in communautaire termen denkt en ondernemer is, heeft in dit land redenen genoeg om er de brui aan te geven of naar het buitenland te trekken.

      Het is dan ook meer dan onbegrijpelijk dat de regering Di Rupo ook gesteund wordt door liberale partijen, die verondersteld worden de middenklasse te vertegenwoordigen en door een CD&V waar men nog altijd denkt dat een deel van Unizo (het vroegere NCMV – Nationaal 'Christelijk' Middenstand Verbond) voor hen zal blijven stemmen…

   

    

  28-12-2013, 09:22 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  27-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De rode doctrine

   

   

     Men heeft in politiekcorrecte kringen nogal meewarig gedaan over de gemeentepolitiek van Turnhout, toen daar in de uithoekstad een splitsing kwam binnen de zegevierende N-VA fractie. Dissidentie is echter van alle tijden en van overal en zo maken we het mee dat de ruzie die er sinds de gemeentelijke verkiezingen binnen de SP.a van Aalst ontstaan is, nog steeds niet van de baan is. De partij zit er mee in de plaatselijke regerende coalitie, samen met CD&V en de N-VA die er de burgemeester levert, maar is er mathematisch niet eens nodig. M.a.w. men zou er ook zonder de socialisten een meerderheid hebben.

     Dat ruziën in Aalst begon feitelijk omdat de N-VA Karim Van Overmeire tot schepen van Vlaamse Zaken had aangesteld. Van Overmeire was een ex-Vlaams Belanger en dat was SP.a-voorzitter Tobback Jr in het verkeerde keelgat geschoten. Als 'goede' socialist heeft hij de Tweede Wereldoorlog nog altijd niet verteerd en blijft hij ervan uit gaan dat overtuigde Vlamingen ook de dag van vandaag nog altijd het stigma van collaborateur moeten dragen. De meerderheid van zijn Aalsterse partijgenoten dacht daar echter anders over en ging met CD&V én N-VA scheep, dit tot grote frustratie van rancuneus Tobbackske en provinciale ‘overste’ Van den Bossche. Er kwam een nieuw SP.a bestuur in de ajuinstede en Tobback erkende alleen de groep rond de nieuwe voorzitter, die bereid was zijn spel mee te spelen. De stemming over een meerjarenbegroting is de druppel die de rode emmer heeft doen overlopen en dreigt de plaatselijke partijafdeling nu helemaal beheersbaar te maken. Voor de coalitiepartners maakt het allemaal niets uit, want de socio’s zijn in Aalst een quantité négligeable geworden. Er is daar voor SP.a geen eer te halen en daarom vraagt men zich af waar Tobbackske zich eigenlijk druk om maakt.

     Dat laatste geldt trouwens ook voor de opmerking die het rode tsaartje over had voor het nieuwe loon van de postbaas. Hij vond het beschamend dat Johnny Thijs daarmee niet tevreden was. Nu laat ik het aan iedereen vrij daarover te denken wat hij wil, maar de manier waarop heel die zaak door de regering werd afgehandeld was weer eens volledig in PS-stijl, waarbij de andere Vlaamse meerderheidspartijen er weer eens bij zaten voor spek en bonen. Persoonlijk vind ik dat de staat zich moet terugtrekken uit beursgenoteerde bedrijven en dan de aandeelhouders zelf moet laten beslissen hoeveel zij hun CEO willen betalen. Wat mij trouwens in de Bpost zaak nog steeds niet duidelijk is, is of dat bedrag nu een bruto of een nettobedrag is. Mocht het dat eerste zijn dat gaat er zo ongeveer de helft af aan belastingen en wordt het verschil met vroeger alleen maar groter.

  27-12-2013, 08:44 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (38 Stemmen)
  26-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De staatsmisvorming

   

     In deze rustigere kerstdagen is het misschien aangewezen om eens terug te komen op de zopas met veel poeha goedgekeurde zesde staatshervorming. Van bij het begin van de besprekingen hierover werd gesteld dat geen enkele ‘entiteit’ daar armer van mocht worden, een eis die vooral door de Franstalige partijen op tafel werd gebracht. Bij het scheiden van de markt blijkt dat zij er inderdaad niet op achteruit zijn gegaan en Brussel nog veel minder. Maar het is wel Vlaanderen die de rekening zal betalen. Dit moeten we de francofonen niet verwijten, wel onze eigen, Vlaamse vertegenwoordigers van de klassieke partijen die onze regio en de eigen inwoners voor de zoveelste keer hebben benadeeld. Enkele voorbeelden om dit duidelijk te maken:

  - De hervorming kwam er zonder een echte meerderheid in Vlaanderen. Door het feit dat de groenen ze steunden vanuit de oppositie en nog maar eens de rol van nuttige idioten speelden als ondergeschikten aan de Belgische belangen, was er een minimale mathematische meerderheid, maar zeker geen Vlaamse consensus.

  - De Vlaamse partijen zullen in de toekomst, behoudens een half mirakel, nooit nog aan een Kamerzetel in Brussel geraken.

  - De toegevingen i.v.m. de Rand, o.a. bij justitie, gaan ervoor zorgen dat ook die zal verfranst wordt of tenminste steeds minder Vlaams zal blijven.

  - De gewesten mogen dan al meer bevoegdheden krijgen, ze zullen die moeten uitoefenen met minder middelen. Voor Vlaanderen schat men dat deficit op 3 miljard euro per jaar. Tijdens de volgende legislatuur moet Vlaanderen bijna acht miljard euro extra cadeau doen aan het Belgische niveau.

  - De samenvallende verkiezingen, die we in de toekomst zullen krijgen, gaan zorgen voor minder democratische inspraak en nog meer achterkamerpolitiek.

  - Vlaanderen zal nog altijd geen greep hebben op de arbeidswetgeving, waardoor de loonkloof met onze buren eerder nog zal stijgen dan dalen.

  - De miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië gaan onverminderd door.

  - De Waalse eisen van juni 2006 worden bijna integraal uitgevoerd en over die van Vlaanderen uit 1999 wordt er zelfs niet meer gesproken.

  - De Belgische handelsbalans heeft een tekort van 3%, t.o.v. een overschot van 4% tien jaar geleden. In absolute cijfers betekent dat, dat onze economie voor 26 miljard euro in de min staat. Ondanks de francofone vreugdekreten zijn we er in werkelijkheid allemaal armer op geworden. 

     Op 15 november schreef La Libre Belgique letterlijk: ‘La Flandre, grande perdante de la sixième réforme d’état’. Zo hoort men het ook eens uit onverdachte hoek. Met dank aan de Vlaamse onderhandelaars die eens te meer hun eigen ruiten hebben ingegooid. Mogen ze op 25 met 2014 daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen!

   

  26-12-2013, 08:52 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  25-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamsnationale publicaties

   

   

     In mijn blog van 4 oktober (‘Vlaamse frustraties’) betreurde ik het nog dat er steeds minder echt Vlaamsgezinde publicaties werden uitgegeven. Dat lijkt ondertussen nog mee te vallen. De rubriek van ‘Angeltjes’ werd ‘Golfbrekers’. Marc Grammens’ ‘journaal’ hield dan wel op te bestaan, maar Marc zelf – ondertussen 80! – schrijft elke week nog een meer dan lezenswaardig artikel in ’t Pallieterke, wat voor dat blad een opwaardering is. Ter gelegenheid van het officiële afscheid van zijn éénmansblad werd Grammens nog eens uitgebreid in de bloementjes gezet en kwam er een speciale uitgave in boekvorm onder de titel ‘Journaal voor Vlaanderen’, met daarin artikels van Marc zelf, maar ook van Ludo Beheydt (professor Nederlandse taal en cultuur), Axel Buyse (diplomaat), Frans Crols (journalist en o.m. gepensioneerd hoofdredacteur van Trends), Jean-Marie Dedecker (welbekend!), Jacques De Visscher (auteur en filosoof), Jürgen Mettepenningen (theoloog), Rik Van Cauwelaert (ex-Knack columnist, nu bij De Tijd), Ivan Van de Cloot (econoom bij Itinera), Luckas Vander Taelen (Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen) en Karel van Eetvelde (Unizo). Warm aanbevolen voor wie er nog kan aan geraken, want de tweede druk is alleen nog te bevragen bij ’t Pallieterke, zolang de voorraad strekt.

     De hoofdbekommernis in mijn blog van 4 oktober ging naar het ter ziele gaan van de papieren versie van ‘Doorbraak’, het maandblad van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). Er is natuurlijk nog de online versie, maar voor velen – ondergetekende inbegrepen – is dat niet hetzelfde. Ik heb graag iets in mijn handen dat ik mee rond kan nemen, eventueel aantekeningen in kan maken en gegevens uit kan putten zonder telkens mijn PC te moeten aanzetten. Aan die nood wordt nu door de VVB tegemoet gekomen. Als men zich lid maakt van die organisatie krijgt men het vernieuwde maandblad ‘Grondvest’ in de bus, waarin grosso modo zal te lezen zijn wat vroeger in Doorbraak stond. Koken kost echter geld en dat maakt dat het jaarabonnement 20 euro kost, alleen online lidmaatschap 10 euro en studentenlidmaatschap 5 euro. Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen met grondvest@vvb.org of direct storten op rekening BE49 4099 5217 4171.

     En dan nog dit. Iedereen die met de Vlaamse zaak bezig is, herinnert zich nog wel het ‘Warandemanifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa’. Dat dateert al van 2003, maar krijgt nu een nieuwe, opgewaardeerde versie, die in maart van volgend jaar wordt uitgegeven. Auteur is Remy Vermeiren (ex-KBC), die er ook de vorige keer reeds bij was. De andere inspiratoren en medeondertekenaars van het nieuwe Manifest zullen later bekend gemaakt worden. Ik kijk er naar uit.

     En zo is er dan toch nog enige positief nieuws om deze Kerstperiode af te sluiten.

   

   

  25-12-2013, 08:47 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  24-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.... en te licht bevonden.

   

     Steven Vanackere stapt waarschijnlijk volgend jaar uit de politiek. De partij had hem de derde plaats aangeboden op de Europese lijst, maar dat ziet hij blijkbaar niet zitten. CD&V had bij de vorige Europese verkiezingen drie zetels behaald. Voor heel Vlaanderen valt dat zetelaantal terug van 13 op 12 en – zoals de zaken er nu bijstaan – ziet het er niet naar uit dat de christendemocraten die derde zetel in 2014 zullen behouden, ongeacht wat Beke daarover ook de wereld in stuurt. Voor een Europese zetel moet men trouwens in Vlaanderen zo’n 30.000 stemmen meer halen dan in Wallonië, om nog maar eens een zoveelste discriminatie aan te klagen.

     Vanackere zal dus een andere job moeten zoeken, of heeft hij die al in het zicht? Met de relaties – ‘netwerken’ heet dat tegenwoordig – die hij heeft zal dat wel geen groot probleem vormen. Hij wordt al genoemd als mogelijk opvolger van Mie(ke) Van Hecke aan het hoofd van het katholiek onderwijs en maakt ook een kans bij de Christelijke Mutualiteiten, waar in 2015 de topjob vrij komt. Vanackere, die ooit al eens een aantal jaren adjunct directeur-generaal was bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB, zou misschien nu ook eens kunnen solliciteren bij Bpost of Belgacom. Met het afslanken van de lonen voor topambtenaren bij de overheid, maakt hij zelfs een kans. In dat geval toch maar best eerst even Vande Lanotte raadplegen. Volgens mij heeft die al een voorraad ‘bekwame’ managers in zijn pijplijn zitten. Nog overschot van wat de ‘godfather’ uitspookte bij de NMBS.

      Alle gekheid op een stokje: de hoofdreden waarom Vanackere geen gegarandeerd verkiesbare plaats meer krijgt is, omdat hij bewezen heeft het politieke beestenspel in dit land niet aan te kunnen. Zo’n een beetje hetzelfde wat Fientje Moerman recentelijk in haar partij – waar men ook op geen overschot aan zetels rekent - overkomen is. De traditionele Vlaamse partijen weten zelf maar al te best dat ze weinig of geen vooruitgang zullen maken in welke verkiezing ook. In een partij zoals CD&V waar achtereenvolgens stemmentrekkers als Leterme, Vervotte, Torfs en Dehaene hebben afgehaakt, heeft men aan een Vanackere niet meer genoeg. Zijn politieke carrière was, zoals men dat zegt, door het lot getekend. Bij gebrek aan gewicht omhoog gevallen of op het juiste ogenblik op de juiste plaats zat toen de plaats boven hem vacant viel (dat laatste is ook gebeurd bij Turtelboom).

   

     De komende feestdagen zal hij in elk geval wel overleven, iets wat ik ook alle vrienden, kennissen en lezers bij deze toewens!

   

  24-12-2013, 09:29 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (8)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  23-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van windnorm naar gasbel

   

     Melchior Wathelet Jr heeft ‘zijn’ nieuwe windnormen voor Zaventem moeten terugdraaien (mijn blog van 24/10: ‘ De Wathelet norm’). Het is de logica zelf dat vliegtuigen niet zonder gevaar kunnen stijgen en dalen met een sterke rugwind. Zoiets gebeurt nergens ter wereld en het bevoordelen van een rijke Brusselse stadswijk verandert daar niets aan. Er was niet alleen daartegen geprotesteerd door de bewoners van de Vlaamse Noordrand, die weer de dupe zouden worden, maar ook door de pilotenverenging BCA én Vlaams minister-president Peeters.

     Maar Wathelet wil in ‘the picture’ blijven en heeft ondertussen een ander briljant idee gelanceerd: hij gaat nieuwe gascentrales subsidiëren. Een kompleet overbodige, dure en door alle verantwoordelijke instanties afgekeurde maatregel. Hij loopt al een tijdje rond met dat idee, begin december was daarover stiekem een ministerieel besluit van amper twee artikeltjes verschenen en nog vóór het einde van dit jaar zou er een algemeen koninklijk besluit over komen.

     De reden waarom Wathelet dit wil doen is, omdat meerdere energieproducenten hun gascentrales hebben stilgelegd of zinnens zijn dat binnenkort te gaan doen. Dat is het gevolg van de concurrentie van de ook al reeds zwaar gesubsidieerde hernieuwbare energie en de kerncentrales, maar vooral door de Amerikaanse schaliegasrevolutie. Die laatste zorgt ervoor dat Amerika van zijn steenkool niet vanaf geraakt en die dumpt op de Europese markten, waardoor gascentrales hier niet meer rendabel zijn. Zowel Duitsland als Nederland hebben opnieuw kolencentrales opgestart, maar hier blijkt dat niet meer te kunnen. We zijn wél blij als we de stroom van die centrales kunnen invoeren, evenals die van de Franse kerncentrales…

     Nu maken we weer een uiterst zachte winter mee, zoals twee jaar geleden en laat niets voorzien dat we deze winter stroomproblemen zullen krijgen, al weet men dat hier nooit. Denk maar aan die twee weken strenge vorst in februari 2012, toen we – na een boterzachte winter - bijna een black-out meemaakten. Vanaf volgend jaar wordt die kans steeds groter, mede door de sluitingen van de gascentrales. Die centrales nu echter gaan subsidiëren om alleen opgestart te worden bij noodgevallen, is te gek om los te lopen. Afhankelijk van het type centrale wil Wathelet bijna 90.000 euro per geïnstalleerde megawatt betalen. Zelfs de Raad van State keurt het idee af en zegt dat er best eerst met Europa overlegd zou worden, omdat ook buitenlandse centrales bijdragen aan het evenwicht van het Belgische net. Dat laatste zou kunnen betekenen, dat België straks ook subsidies zou moeten betalen voor het beschikbaar houden van buitenlandse centrales. Vergeten we niet dat we dat buitenland nodig hebben voor onze energiebevoorrading en dat zich dat nog meer zal laten voelen als onze kerncentrales dicht zullen gaan of zelfs gewoon bij een strenge winter wanneer onze buurlanden zelf geen stroom teveel zullen hebben. Ook in deze zaak wil België weer heiliger zijn dan de paus (net zoals in de bankenwetgeving), zonder zich af te vragen wat ons dat straks gaat kosten.

     Net zoals bij zijn windnormen is het te hopen dat Wathelet ook voor zijn gasnormen bakzeil zal moeten halen. De man klooit maar wat aan en weet niet waarmee hij bezig is. Of misschien toch wel: de eventuele gevolgen zullen immers meer dan waarschijnlijk niet meer voor hem maar voor zijn opvolger zijn. 'Na mij, de zondvloed'...

   

  23-12-2013, 09:37 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
  Archief per week
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!