NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
 • Klima und kein Ende
 • De alternatieve democratie
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  09-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CETA & TIPP

   

     Normaal moet eind dezer maand het handelsverdrag tussen de E.U. en Canada in Brussel worden ondertekend. Canada’s premier Trudeau komt daarvoor zelf naar hier. Alle E.U.-landen hebben het verdrag al ondertekend, met uitzondering van België. Om het juister te stellen: met uitzondering van het Waalse en het Brussels gewest. Vlaanderen is wel akkoord. Men schat dat het verdrag de onderlinge handel met 26 miljard euro kan doen stijgen. Voor Vlaanderen zou dat 400 miljoen bedragen én extra export, vooral in de sectoren van de chemie en de farmacie.

     Buiten het akkoord met Canada (CETA) is er nog een tweede in de maak, dat tussen de E.U. en de States, het zgn TIPP-akkoord. Dat verdrag heeft heel wat tegenstanders en die zouden het liefst van al ook het akkoord met Canada niet willen laten doorgaan. Mocht men echter ondertussen het verdrag met Canada, waarover 7 jaar onderhandeld werd en dat niet zo’n verregaande consequenties heeft, wél sluiten dan kan men, aan de hand daarvan, e.e.a. beoordelen en later eventueel het contract met de States aanpassen of zelfs annuleren. Om daarover enige zekerheid te krijgen moeten we afwachten wat Brussel en Wallonië er deze maand nog denken aan te doen. Als ik me niet vergis zit er ook een gelijkaardige haar in de boter voor de goedkeuring van het klimaatakkoord van Parijs. Ook daar zouden de Belgische gewesten het niet eens raken.

     In Wallonië hebben ze eergisteren bij de syndicale manifestaties in elk geval nog maar eens duidelijk laten zien dat ze die laatste stakingen wel degelijk tegen de werkgevers hielden. Het kantoor van de Waalse Agoria (het vroegere Fabrimetal) in Gosselies werd vakkundig kort en klein geslagen door een ABVV commando. En dan maar horen hoe Waals minister-president Magnette zijn best doet om vreemde bedrijven aan te sporen in zijn regio te investeren. Als Wallonië – al dan niet samen met Brussel – er in slaagt het handelsverdrag met Canada op te schorten of te annuleren, moet het minder dan ooit verwachten dat buitenlandse bedrijven nog zullen investeren in onze DDR.

   

  09-10-2016, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  08-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CD&V 2.0 ?

   

   

     Normaal was er op 7 oktober een nationale staking van de drie vakbonden gepland. Die werd opgeschort, omdat men eerst nieuws wou over de beleidsverklaring van de federale regering die er pas volgende week dinsdag komt. Dan werd er aangekondigd, dat er toch zou gestaakt en betoogd worden, niet door de vakbondscentrales zelf, maar door enkele onderafdelingen. Wat nieuw was, was dat er ook officieel gestaakt werd tegen de werkgevers. Idioter kan moeilijk, want dat is in feite staken tegen uw eigen job, zeker bij bedrijven en instellingen waar (nog) geen arbeidsplaatsen bedreigd zijn. Het Spoor staakte voor een keer eens niet en bij De Lijn was de staking vooral voelbaar in de steden, waar de meeste buschauffeurs nog altijd vurige roden blijken te zijn, een relict uit de Stevaert periode, toen Verkeer in Vlaanderen een socialistisch onderonsje was.

     Bracht de staking hier en daar wat ongemak, vooral dan voor de werkgevers die hun firma’s weer geld zagen verliezen, dan gebeurde er iets dat me veel belangrijker lijkt: CD&V distantieert zich nl van het ACV, de vakbond waarmee het altijd zo goed overeen leek te komen. Zelfs linksbuiten Kris Peeters heeft dan toch zijn buik vol gekregen van de oekazen van de vakbondsleiders, eierkop Leemans in de eerste plaats, die al maanden weigeren binnen de zgn groep van tien ernstig te onderhandelen. Hopelijk is het bij de tsjeven stilaan doorgedrongen dat hun vakbond wel veel leden mag tellen – het is de grootste van het land – maar dat de meeste leden daarom nog niet voor hen stemmen. En er is meer.

     De speculatietaks, die Peeters na veel discussie erdoor gekregen had als compensatie voor de taxshift, blijkt nl meer geld te kosten dan hij opbrengt. M.a.w. het land verliest er geld mee en iedereen vraagt zich af waarom hem te dan te behouden. De mensen die op de beurs aandelen kochten en die binnen de 6 maanden weer verkochten met winst, krijgen daarop die taks te betalen. Resultaat: niemand kocht nog aandelen, waardoor ook de algemene beurshandel inzakte en de staat nog minder incasseerde.

     In de marge van alle heisa was er dan ook nog het incident met Pieter De Crem, die door onze Charel werd teruggefloten, nadat hij had laten weten deze maand geen tijd te hebben voor het parlementaire werk omdat hij in de Amerikaanse Harvard Business School een cursus volgt over economie (kostprijs 80.000 dollar!). Bart De Wever vroeg zich een jaar geleden al eens af wat Crembo de godganse dag deed als enkel staatssecretaris voor Buitenlandse Handel. Ooit was hij, als Belgisch minister van Defensie, zelfs kandidaat voor de job van secretaris-generaal van de NAVO. Hij zou zich nu beter wat meer bezig houden met de interne keuken van zijn partij, zeker mocht die een bochtje naar rechts maken. De Crem  vertegenwoordigt in zijn partij de rechtervleugel, een vleugel die niet hoog oploopt met de travaillistische koers die CD&V tot nu toe liep in de regering Michel.

   

  08-10-2016, 00:13 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  07-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De slimste marxist

   

   

   

     Vlaanderen gaat binnenkort kennis maken met een rijzende ster aan de Waalse politieke hemel: Raoul Hedebouw, woordvoerder van de Parti des Travailleurs Belges (PTB, de Waalse tegenhanger van de Vlaamse PvdA), voor wie hij, samen met een kompaan, ook als volksvertegenwoordiger in het federale parlement zit. De man is nl uitgenodigd om mee te doen aan de volgende uitzending van ‘De Slimste Mens’ en heeft die uitnodiging aanvaard. Hedebouw is zo goed als perfect tweetalig en dat heeft te maken met zijn Vlaamse afkomst: vader West-Vlaming, moeder uit Limburg. Geen typische Waal dus, want die kan in het beste geval onze taal alleen maar  stamelen of radbraken. Wel gerecupereerd door de francofonie, zoals heel wat Waalse politiekers (Cools, Onkelinx, Van Cauwenbergh, Meynders enz…) die blijkbaar moeten laten zien dat ze goed geïntegreerd zijn en daardoor dikwijls fanatieker zijn dan de Walen zelf. Dit laatste is een meer voorkomend gebeuren en niet alleen in dit land. Denk maar aan Hitler, die een Oostenrijker was van geboorte (uit Braunau), geen Duitser en Napoleon, wiens geboorteland Corsica vier jaar vóór zijn geboorte, nog Italiaans was. Of De Gaulle, geboren in Rijsel, wiens Frans-Vlaamse voorvaderen Van de Walle heetten, tot één ervan die naam liet verfransen…

     Hoe Hedebouw het in ‘De Slimste Mens’ het ervan gaat afbrengen, moet nog blijken. De man heeft waarschijnlijk wel gesnapt dat ook Bart De Wever dat programma ooit gebruikt heeft als versnelling voor zijn politieke carrière. Hedebouw is een uitgesproken Marxist, die hier wel de passie preekt, maar zich niet schaamt te pleiten voor schurkenstaten zoals Noord-Korea. Het enige voordeel dat zijn politiek voor Vlaanderen kan hebben is dat zijn partij de poten onder de stoel van de PS in Wallonië flink aan het onderuit zagen is. Misschien zal die PS straks daardoor naar het centrum moeten opschuiven en bereid moeten zijn haar linkse doctrine aan te passen.

  07-10-2016, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  06-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het energiepact

   

     In de nasleep van de mislukte deal van Eandis met het Chinese State Grid is de discussie over onze energieproblemen weer terug van nooit weg geweest. Het begon met de voorzitter van Eandis die zei dat de stroomtarieven straks weer zullen stijgen. Dat ‘straks’ is dan wel over vier jaar. Er rekening mee houdend dat de politiek hierbij een dikke vinger in de pap heeft, is dat een eeuwigheid. De man moest er trouwens aan toevoegen dat in eerste instantie niet de eindverbruiker maar de Eandis-aandeelhouders wel eens de klos zouden kunnen worden. Daar we het dan over de gemeenten hebben, zou Jan met de pet er eveneens voor kunnen opdraaien, al zal dat waarschijnlijk pas gebeuren ná de volgende gemeentelijke verkiezingen van 2018.

     Feit blijft dat er ooit eens een einde zal komen aan de houdbaarheid van de huidige kerncentrales en dat er best nu al stilletjesaan zal moeten uitgekeken worden hoe er voor de energiebevoorrading van dit land in de toekomst zal moeten gezorgd worden. Die toekomst is dan ergens tussen 2020 en 2025. Om er tegen die tijd mee klaar te zijn, zou er echter nu al een soort energiepact moeten komen, waarbij e.e.a. wordt vastgelegd.

     Een zekere Chris Peeters, kersverse CEO van netbeheerder Elia - niet te verwarren met Kris Peeters, de linksbuiten van de ploeg Michel - verwacht dat de import van olie en aardgas in twee generaties overbodig zal worden. Volgens die Peeters zal de groene stroom daarvoor zorgen. Het zou leuk zijn, mocht het waar worden, maar volgens mij blijft dat wishful thinking, zeker als men die groene stroom blijft pamperen zoals men hier nu al enkele jaren doende is. Volgens dezelfde optimist zou het probleem met het afschakelplan, dat in voege moest treden bij een tekort aan stroom, vorige winter zijn opgelost. Hij zegt er niet bij dat er toen wel een lange, maar geen strenge winter was. Een echte winter zou daarover pas uitsluitsel kunnen geven.

     Tenslotte blijkt uit een studie van het Europese Milieuagentschap (EMA) dat er een equivalent van 150 extra kerncentrales nodig zal zijn om het Europese wagenpark in 2050 voor 80% op elektrische stroom te laten rijden. Dat krijgt men met de huidige groene stroom voorzieners nooit klaar. Hoeveel zonne- en windenergie er ter beschikking is hangt nl af van de weersomstandigheden en dat gebeurt niet op commando. We zullen al blij mogen zijn als er tegen die tijd overwegend hybride wagens zullen rijden, zodat chauffeurs tenminste de zekerheid behouden dat ze ook verder kunnen zonder stroompannes en/of –tekorten…

   

  06-10-2016, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  05-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stevaert spookt in Europa

   

     Interrail, een organisatie die zich bezig houdt met treinreizen binnen Europa, verkocht deze zomer 225.000 tickets aan jongeren, die daarvoor een korting hadden gekregen. Dat bracht een zekere Manfred Weber, fractieleider van de Duitse CSU in het Europees parlement, op het idee om voortaan alle 18 jarige Europeanen een gratis Interrail ticket te geven. Niet uit zijn eigen zak natuurlijk, maar uit de E.U. kas. Dat zou de E.U. jaarlijks een dik miljard euro kosten. Op een totale Europese begroting van zo’n 150 miljard stelt dat misschien niet veel voor, maar zo kan men straks altijd wel een reden vinden om ergens geld weg te smijten. Want wegsmijten is het juiste woord. Als jongeren zelf 225.000 tickets kunnen betalen, zoals deze zomer gebeurd is, waarom zou de E.U. dat dan moeten doen? Ook het excuus, dat deze zomer de tickets waarschijnlijk alleen maar konden gekocht worden wie het zich kon veroorloven, houdt geen steek. Om op reis te gaan moet men niet alleen geld hebben om te reizen, maar ook om te eten (én te drinken!) en te overnachten. Om het maar bij de eerste kosten te houden. Want er is meer.

     Zowel de E.U. als de meeste E.U.-landen kampen met financiële problemen. Als we dat miljard eens opzij zetten voor het leningen van andere extra kosten, zoals immigratie en sociale zekerheid bv. Waarom moet dat geld worden weggesmeten? Wat is het nut daarvan? Hebben ze daar nog nooit van Stevaert gehoord, wiens ‘alles gratis’ projecten ondertussen één na één zijn opgedoekt, zelfs in zijn eigen Hasselt, waar de partij, die erachter stond, na 18 jaar de macht over de stad heeft moeten afgeven?

     Raar maar waar, de partij die als hevigste pleitbezorger achter Weber’s voorstel staat is niet die van de socialisten, maar die van de christendemocraten, de Vlaamse inbegrepen. Hebben Beke’s ‘high potentials’ – ge weet wel, die van ‘Innesto’ - geen betere plannen dan die van een mislukt socialisme?

  ---

     Bij de KULeuven heeft men ondertussen 2.400 eerstejaars studenten (één op vier!) verboden dezelfde eerst gekozen studierichting te blijven volgen, nadat gebleken was dat ze in minstens drie vakken een onvoldoende hadden gehaald en/of een totaal van geen 30%. Volgens mij een juiste beslissing, die de studenten zelf, maar zeker ook de ouders, de Unief én de overheid veel geld kan besparen. Ook hier gaat het meestal om 18 jarigen, waarvan sommigen dat eerste jaar misschien meer geïnteresseerd waren in het buiten zetten van de bloempjes en het versieren van de studentinnen. Misschien zal het verbod hen weer met beide voetjes op de grond doen belanden of hen erop wijzen dat ze de lat te hoog hadden gelegd.

   

  05-10-2016, 00:16 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  04-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een revolutie teveel ?

   

     Een revolutie is nooit een pijnloos gebeuren. Dat geldt ook voor wat we tegenwoordig de ‘derde industriële revolutie’ zijn gaan noemen. De massale ontslagen bij bank-verzekeraar ING passen in dat kader. De digitale ontwikkelingen hebben gezorgd voor een ultra snelle communicatie en even snelle informatieverwerking. Men kan vanuit zijn luie zetel tegenwoordig niet alleen Tv en PC kijken en spelletjes doen (tegenwoordig heet dat ‘gamen’) maar ook bankieren, wat ervoor gezorgd heeft dat heel wat klanten niet meer naar hun bank gaan en dat daar in die banken steeds meer mensen overbodig worden. AXA, P&V en nu ook ING speelden daar op in en zullen in veel gevallen zelfstandige bankfilialen openhouden als het niet anders kan. De grootste slachtoffers zullen niet alleen de ontslagen bankbedienden worden, maar ook heel wat mensen van de derde leeftijd, die het online bankieren niet zien zitten en dan maar moeten hopen dat er in de buurt nog zo’n filiaal te vinden zal zijn.

     Mede als gevolg van de tweede industriële revolutie, waarbij enorme productiestijgingen het reële inkomen in Vlaanderen tussen 1960 en 1975 liefst verdrievoudigden, had men gehoopt dat de derde revolutie daar een vervolg aan zou breien. Dat gebeurt niet door de steeds groeiende robotisering en Internetverkeer. Het gevolg daarvan is dat nieuwe jobs straks alleen nog toegankelijk zullen zijn voor de hoger opgeleiden en degenen die de (meestal slecht betaalde) rotjobs willen uitvoeren. Er komen momenteel nog wel steeds meer banen bij dan er verdwijnen, maar dooreen genomen zullen ze minder opbrengen. Onze jeugd riskeert dan ook minder welvaart te zullen kennen dan de vorige generaties. Een reden te meer om de huidige lamentabele economische en financiële situatie recht te trekken en zo te verhinderen dat diezelfde jeugd morgen ook nog eens zal moeten opdraaien voor een staatsschuld die de vorige generaties ‘vergaten’ af te bouwen.

  04-10-2016, 00:14 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (26 Stemmen)
  03-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met alle Chinezen ...

   

   

     Het Leuvense windenergiebedrijf Windvision verkoopt het grootste Belgische windpark (elf reusachtige windturbines, drie keer krachtiger dan de klassieke types), gelegen in de provincie Henegouwen, aan de Chinese energiegroep CGN. Geen haan die erover kraait, geen objectie vanwege de staatsveiligheid, geen politieker die zich erover druk maakt. In tegenstelling tot de afgesprongen deal met Eandis hebben de Chinezen daar in Henegouwen alles over genomen, geen minderheidspartecipatie zoals bij Eandis, waar ze niks te vertellen zouden gehad hebben, waar ze geen tarieven hadden kunnen verhogen en waar helemaal geen spitstechnologie bij kwam kijken. Wat in Vlaanderen niet kan, kan blijkbaar wel in Wallonië, zelfs als het gebeurt met medewerking van een Vlaams bedrijf. De Chinese koper, China General Nuclear (CGN) neemt o.m. deel in de bouw van een nieuwe kerncentrale in de UK.

     Antwerpse havenschepen Marc Van Peel krijgt ondertussen bakken kritiek over zich omdat hij zinnens is, in naam van het havenbedrijf, de Chinezen zijn excuses aan te bieden voor de fout gelopen Eandis deal, waardoor de perceptie bestaat dat het zover zou gekomen zijn enkel en alleen omdat men die Chinezen hier niet zou betrouwen. Ook in de haven van de koekenstad lopen er projecten waarin o.m. Chinezen in geïnteresseerd zijn. Dat alleen de stad Antwerpen de deal zou gekelderd hebben, is evenmin waar. Ook Gent was er tegen en Vlaams minister Tommelein keerde kazak na dat ‘papiertje’ (dixit Geert Burger) van de staatsveiligheid en dit nog vóór Antwerpen van gedacht veranderde. Waarom de stad dit deed was, omdat het zijn inwoners geen tweede Turteltaks aan hun laars wilde lappen op een goed jaar vóór de volgende gemeenteverkiezingen. Dat zou politiek niet te verkopen geweest zijn.

     Men zou die intercommunales beter afschaffen of tenminste de politiek eruit halen, door ze zo te hervormen dat politieke mandatarissen er geen meerderheid meer in zouden kunnen hebben en het beheer in handen geven van goed opgeleide mensen, die ze zouden uitbaten als een privébedrijf en niet als aanhangsels van politieke partijen.

  03-10-2016, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!