NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  05-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waalse arrogantie

   

   

     In mijn blog van 1 april (geen grap!) had ik het over het feit dat Vlaanderen 400 miljoen euro minder zou krijgen doorgestort vanuit het federale niveau o.w.v. de toepassing van de nieuwe financieringswet uit de zesde staatshervorming. Ik schreef er nog bij dat het Vlaanderen een troost kon zijn dat ook de andere gewesten in de klappen zouden delen. Dat is nog helemaal niet zeker. Wallonië heeft bij monde van Waals minister-president Magnette immers al laten verstaan zich daar niet bij neer te zullen leggen en er in haar begroting geen rekening mee te zullen houden. Onze francofonen zijn zo gewend dat Belgische wetten (zelfs degene die ze zelf gemaakt hebben) wel gemaakt worden door een federale regering met vertegenwoordigers uit Vlaanderen en Wallonië, maar dat die wetten door hen niet hoeven te worden nageleefd als ze niet in hun kraam passen. Als puntje bij paaltje komt zijn het dan (weer eens) de Vlamingen die mogen bijpassen. Eens zien hoe het nu weer gaat aflopen.

     Helemaal te gek om los te lopen is het feit dat de N-VA tijdens de vorige legislatuur tégen die financieringswet heeft gestemd, maar er zich nu toe verbonden heeft – als grootste partij in dit land en met een eigen Vlaamse minister-president – diezelfde financieringswet toch loyaal uit te voeren. Dat terwijl de PS, die onder hun eigen Di Rupo deze wet had goedgekeurd, ze nu weigert toe te passen. De wereld op zijn kop.

     Er is ooit gesteld dat er aan dit land alleen een einde kan komen, als de Walen dat willen. Men heeft zo de indruk dat deze situatie dichterbij komt. De N-VA mag dan nog zijn communautair programma in de frigo hebben gestoken, de PS zorgt ervoor dat ze telkens weer aan bod komt. Onze Vlaamse media zwijgen erover, maar ten zuiden van de taalgrens blijft men redenen zoeken om over het communautaire te bakkeleien. Zo zag ik vorige week op RTL nog een verontwaardigde reactie omdat Geert Bourgeois – terecht – gesteld heeft dat dit land onder de naam België weg moet blijven uit de Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), een organisatie die landen verenigt waarin Frans gesproken wordt. Volgens Bourgeois is dit nu een deelstaatmaterie geworden en moet men daarmee verder gaan onder de naam van Wallonië en/of de Franse Gemeenschap, niet België, met als bijkomend argument dat de Belgische staat toch ook geen deel uitmaakt van de Nederlandse Taalunie.

     Kortom, een land waarin de meerderheid Nederlands spreekt mag onder zijn eigen naam niet deelnemen aan de Nederlandse taalunie, maar wel aan die van de Francofonie, die maar met een minderheid vertegenwoordigd is. Verschil moet er zijn tussen heren- en knechtenvolk, nietwaar?

   

  05-04-2015, 00:17 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (39 Stemmen)
  04-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Quotildes

   

     Vanaf 1 januari 2016 moet 30% van de zetels in de bestuursraden van de grootste Duitse bedrijven worden voorbehouden voor vrouwen. Daarover is bij onze oosterburen al heel wat commotie geweest. Niet dat daar iemand tegen de participatie van vrouwen op dat niveau is, wel omdat het verplicht wordt. Bij de tegenstanders zijn trouwens ook een aantal reeds gearriveerde dames, die het discriminerend vinden voor de vrouwen die op eigen kracht de top bereikt hebben. ‘Wie wil er nu ‘Quotilde*’ zijn?’, is bij hen een veel gehoorde uitspraak, verwijzend naar het vrouwenquotum.

     Ook bij ons zijn er enkele dames die opmerkelijk presteren op het hoogste niveau. Denk maar aan Michèle Sioen, die als CEO van het gelijknamige bedrijf ook de zgz ‘groep van tien’ leidde, de gesprekken tussen werkgevers en vakbonden en met de regering tot een goed einde bracht (vergeten we even de ABVV-negativisten). Of Dominique Leroy van Belgacom die haar hautaine overbetaalde voorganger Bellens (protegee van Di Rupo) in de kortst mogelijke tijd deed vergeten. Maar in Duitsland is het grotere verhaal wel iets anders.

     Vergeten we niet dat Duitsland een tiental jaren geleden in een sukkelstraatje terecht gekomen was: een minder goede conjunctuur plus daarbij de opslorping van oostelijk Duitsland waar het inkomen slechts één derde bedroeg van dat van de ‘Wessies’. Onder, nota bene, een roodgroene regering werd die situatie rechtgezet, werd er een soort tweede Wirtschaftswunder gecreëerd, kwam er een constructief sociaal overleg (ze hebben daar geen ABVV) die structurele hervormingen mogelijk maakte. Nu heeft het land een overschot op de lopende rekening, waar de rest van de E.U. alleen maar van kan dromen, een historisch lage werkloosheid en een blakend consumentenvertrouwen. Dit alles ondanks het feit dat de minimumlonen werden opgetrokken. Door een systeem van leercontracten, waarbij scholen veel nauwer samenwerken met de bedrijfswereld dan bij ons, blijft het land het bijzonder goed doen.

     Welnu heel dat tweede Wirtschaftswunder werd gerealiseerd door een bijna exclusieve mannenclub. De dames die straks 30% van de zetels in de bestuurraden van de grootste Duitse bedrijven zullen moeten uitmaken, zullen het dan ook niet makkelijk hebben deze gang van zaken te bestendigen, laat staan verbeteren. De Duitse economie kan alleen maar hopen dat er niet teveel Quotildes bij zullen zijn…

   

    

  * De uitdrukking ‘Quotilde’ komt van Nicola Leibinger-Kammüller, vrouwelijk lid van de raad van toezicht van Springer, Lufthansa en Siemens.

  04-04-2015, 00:18 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  03-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Robert 'Steve' Stevaert 1954-2015

   

   

     Gisteren nog schreef ik een briefje aan een ex-collega van wie ik een Paaskaartje (jaja, dat bestaat ook!) gekregen had en vertelde hem daarin dat men in ’t leven wat geluk moest hebben. De man verloor recentelijk zijn vrouw, net zoals ik. Er zijn echter mensen die alles voor wind schijnt te gaan, die (bijna) alles lukt en die toch ongelukkig blijken te zijn. Mensen bij wie genoeg nooit genoeg lijkt. Zo iemand was Robert Stevaert, ‘Steve’ voor de buitenwereld, met ‘Steve Stunt’ als geuzennaam.

     Er zijn in onze politiek weinig mensen die een blitzcarrière hebben gekend zoals Stevaert. Alles scheen hem te lukken. Begonnen als cafébaas, dan gemeenteraadslid, burgemeester (van Hasselt), gedeputeerde, Vlaams minister, voorzitter van de SP.a, minister van staat, uitvinder van de gratis politiek, waardoor hij nóg populairder werd. De man die genereus (andermans) geld rondstrooide, wat niemand hem kwalijk leek te nemen. Die de toen Christelijk-Vlaamse Gazet van Antwerpen liet overnemen door het door hem gesteunde Concentra, waarna hij de bazin van dat uitgeversbedrijf een baronestitel bezorgde, terwijl de krant op 10 jaar tijd de helft van haar abonnees verspeelde. Op een gegeven ogenblik liet hij een wet aanpassen waardoor een provinciegouverneur 5 jaar eerder op pensioen kon, zette daarna die van Limburg opzij en werd zelf gouverneur van zijn geliefde provincie. ‘Wat een fin-de-carrière!’ dachten de ketters, maar zij doolden. Stevaert vond die officiële bedoening maar niks en gaf na 4 jaar zijn ontslag, waarna hij naar de ‘privé’ overstapte, in de eerste plaats naar het rode Ethias (ontstaan uit het nog rodere OMOB), waar hij een bestuursfunctie zou blijven combineren met telkens andere mandaten, tot in Vietnam toe. In het Italiaans hebben ze daar een gezegde voor: ‘Chi troppo abbraccia, nulla stringe’ (Wie teveel omarmt, houdt niets vast). Dat is wat Stevaert is overkomen.

     Net vóór Stevaert gouverneur werd, trouwde hij met zijn vriendin. Men zei toen dat hij – een vrijmetselaar – dat deed omdat zijn vrouw dan later ook een pensioentje zou hebben. Van die vrouw heb ik later – en ook nu nog – niets meer gehoord. Misschien is het nog best zo, nu Stevaert, na een klacht over verkrachting met bezwarende omstandigheden, zelf besloten had een eind te maken aan een leven waarin genoeg nooit genoeg leek. De traditionele media, met daarbij op kop De Morgen die hem ooit ‘God’ heeft genoemd, zullen bol staan van de ‘aangepaste’ retoriek. Ik zal het maar houden bij ‘Van de doden niets dan goed”, zeker?

   

   

  03-04-2015, 00:17 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (6)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  02-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Heizel waanzin

   

     Recentelijk kreeg ik nog een mailtje van het Vlaams-Brabantse buurtcomité dat zich kant tegen de inderdaad waanzinnige plannen die er zijn om de Heizelvlakte om te bouwen in één groot winkel en ‘belevingscentrum’. Dat mailtje was een reactie op het toekennen van de bouw van het nieuwe ‘nationaal’ voetbalstadion op de huidige parking C. Iedereen heeft kunnen zien wat er daar kan gebeuren, als men weet dat de bekermatch tussen Anderlecht en Brugge nu al voor een massale verkeersopstopping zorgde, die maakte dat de aftrap voor deze toch belangrijke match met een half uur diende te worden uitgesteld. Stel je voor wat dat gaat worden als al die projecten, waar men nu mee bezig is, zouden verwezenlijkt worden.

     Meer dan waarschijnlijk wordt het project van dat stadion toegewezen aan Ghelamco BAM, dezelfde firma die ook reeds het stadion van A.A.Gent bouwde. De reden waarom die firma de goedkeuring zal krijgen heeft niets te maken met de ervaring ter zake die ze inderdaad reeds heeft, maar het feit dat ze geen garanties eist van de eigenaar, het Brussels gewest (dat wel participeert), noch van het Vlaamse gewest, op wiens grondgebied de terreinen liggen en dat er eerder negatief tegenover staat.

     Vergeten we niet dat er daar op de Heizel, buiten bovenvernoemde, ook nog enkele andere megaprojecten lopen: Docks Bruxsel (het vroegere ‘Just under the sky’), Uplace en Neo. Dat laatste moet lichtjes gecorrigeerd worden naar Neo I, want er blijkt nu ook een plan te zijn voor een Neo II. Dat wordt een nieuw congrescentrum, met plaats voor 3.500 deelnemers,

  waarvoor nieuwe kandidaturen kunnen worden ingediend. Het shoppingcentrum NEO I, plus het congrescentrum NEO II én het voetbalstadion gaan in totaal 1,5 miljard kosten.

     Buiten wat hierboven genoemd is, zijn er dan ook nog de uitbreiding van de Brusselse Ring, van paleis 12 van de Expo en de bouw van een nieuwe gevangenis in Haren. Men kan dan ook best begrijpen dat de mensen, die daar in de wijde omgeving wonen, er zenuwachtig van worden en dat het buurtcomité alle Vlaamse steun verdient. Het gaat niet op te zeggen dat er daar zoveel jobs gaan bijkomen, want die zullen er elders verloren gaan, voornamelijk in Vilvoorde. Wie over deze zaak up-to-date wil blijven, kan terecht op http://stadionparkingc.be of mailen naar stadiumparkingc@gmail.com.*

     De mensen uit de Vlaamse Rand verdienen onze belangstelling en steun.

   

  * Voor de taalpuriteinen: ‘stadium’ is de Engelse vertaling van ‘stadion’. In het Nederlands betekent ‘stadium’ iets anders.

   

  02-04-2015, 00:18 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (26 Stemmen)
  01-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Collateral damage

   

   

     De begrotingscontrole van de regering Michel is verlopen als een fluitje van een cent. Na alle doemberichten waren er in blessuretijd wel enkele gunstige voorspellingen en die hebben het gedaan. Geen nieuwe belastingen, geen nieuwe besparingen. Hoe positief dat ook lijkt, het verandert niets aan de bestaande situatie, waarbij o.m. de lonen hier zowat de duurste blijven van heel Europa. Het zou dan ook wel eens uitstel van executie kunnen worden, zeker mocht er straks geen valabel alternatief komen bij de al zoveel besproken tax shift.

     Ondanks de hoerastemming over het begrotingsconclaaf zijn er toch enkele slachtoffers gevallen. Collatoral damage, zeg maar. In de eerste plaats* de gewesten, die 750 miljoen, waarvan bijna 400 miljoen voor Vlaanderen, minder doorgestort krijgen dan ze gehoopt hadden. E.e.a. is het gevolg van de toepassing van de nieuwe financieringswet, een van de uitlopers van de zesde staatshervorming. We wisten al dat de gewesten door die hervorming meer bevoegdheden zouden krijgen, maar niet het volledige budget ervoor. Met voor Vlaanderen nog eens 400 miljoen minder, zal het helemaal een harde noot om kraken worden. Als het enigszins een troost kan zijn: ook Brussel en Wallonië delen in de klappen. De ‘schooier van Evere’ (voor de intimi: Guy Vanhengel, Brussels minister zonder Financiën) én de PS zijn daarover niet te spreken. Zeker deze laatste ziet daarin een tactiek van aartsvijand MR om het Waalse gewest, waar de PS de scepter zwaait, nog meer te jennen. Niets is minder waar, want die nieuwe financieringswet werd goedgekeurd door alle meerderheidspartijen van de regering Di Rupo plús de Groenen, die nu er zo’n misbaar over maken.

     Uitgerekend maandag kreeg ik Grondvest, het maandblad van de Vlaamse Volksbeweging (VVB), in de bus, met daarin een artikel van Bart Maddens, dat dus al geschreven was vóór het begrotingsconclaaf. Maddens, die zich steeds meer ontpopt als de filosoof van de Vlaamse Beweging (en de luis in de pels van de N-VA), schrijft daarin dat, ondanks alle verklaringen daaromtrent, het zwaartepunt van de politiek in dit land nog steeds op het federaal niveau ligt en niét bij deelstaten. Belastinghervorming, index, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, het is allemaal nog federaal. En dan hebben we het niet eens over het communautaire…

   

   

  * De federale begrotingscontrole zorgde nog voor een tweede slachtoffer: de diamantwereld, die zo’n 50 miljoen euro zal moeten ophoesten. Nu lijkt daar niemand van wakker te liggen, maar het gaat niet goed met de wereld van het ‘steentje’, waar de ruwe diamant steeds duurder wordt en de bewerkte goedkoper. Door de sluiting van de Antwerp Diamond Bank, een dochteronderneming van KBC, geraken veel diamanthandelaars via een andere bank niet meer aan de nodige financieringen, waardoor ze het niet meer zien zitten. Eén derde van hen zou overwegen uit België weg te trekken (naar Tel Aviv, Dubai en Mumbai). Als ik me niet vergis, tekent de diamantindustrie voor zo’n 10% van de Vlaamse export en is er dan ook geen enkele reden om zich over die stand van zaken vrolijk te maken.

   

  01-04-2015, 00:13 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  31-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.La parade des gens heureux

   

   

     Wat moet men daar nu van denken, van zo’n optocht van een kleine 20.000 mensen, die beweren alles positief te zien, maar die in feite niet veel minder willen dan de vakbonden, die verre van positief zijn? De vrees dat de verzuchtingen van zo’n vredelievende groep mensen door diezelfde vakbonden worden gerecupereerd is reëel, want de syndico’s liepen er mee tussen. Zowel de notionele aftrekker als de horrorverteller waren erbij.

     Wel petje af voor de brave positivo’s die bij zo’n hondenweer op een zondag door de straten van Brussel wilden stappen. Of het allemaal veel uit zal halen, is een ander verhaal. Evenmin als dat vroegere doodgebloede burgerinitiatief van schrijver Van Reybrouck, die er trouwens ook tussen liep en waarschijnlijk al spijt had dat het idee deze keer niet van hem kwam, maar van een zekere Wout Hillaert, theaterrecensent voor o.m. De Standaard. Niet toevallig De Standaard.

     Probleem voor zowel de vakbonden, die deze stille week misbruiken om hard te schreeuwen, als voor de groep van vrijheid en blijheid, is dat vragen vrij is, maar dat deze regering niet meer kan dan de tering naar de nering zetten. Dat het er met die nering niet goed voor staat, is niet meteen de schuld van Michel en Co, maar van al onze federale regeringen vanaf Verhofstadt I. De oude Grieken waren slimmer dan de moderne. Zij wisten al dat lenen kon leiden toe slavernij. Zo ver komt het nu niet meer, maar beter wordt men er nog steeds niet van als men zijn schulden niet meer betalen kan.

     Volgens initiatiefnemer Hillaert loopt het huidige systeem van groei en concurrentie op zijn laatste benen en vindt hij dat zijn medestanders moeten samenwerken met de vakbonden. Voor hen zelf hoop ik van niet, want zonder groei geraakt dit land er zeker nooit meer uit en zullen de zwakkeren er helemaal niet beter van worden. Er bestaat geen land zonder armoede en ook het oude Vivant idee van Duchâtelet om iedereen een basisinkomen te geven, waar tegenwoordig ook weer over gepraat wordt, is in de praktijk ondoenbaar en zou tevens onfair zijn tegenover de eigen mensen die daarvoor hebben afgedragen en de nieuwkomers die dat meestal niet hebben moeten/kunnen doen. Een deel van de huidige armoede hebben we trouwens het laatste decennium zelf ingevoerd. Als we daar al eens mee ophouden, is er een kans dat we voor de rest iets meer kunnen doen. Anders blijft het dweilen met de kraan open en zullen zelfs herhaalde optochten door Brussel daar niet veel aan veranderen.

   

  31-03-2015, 00:16 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
  30-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spook- en spoorconstructies

   

   

     De meeste onder ons herinneren zich nog wel die spookconstructies waarop dit land een patent leek te hebben, zoals nieuwe bruggen die nergens op aansloten, wegen die ergens ophielden e.d. Tegenwoordig hebben we in Wallonië een variant op dat thema. In Ottignies, bij Louvain-la-Neuve, heeft de NMBS een herstelwerkplaats voor treinen, waarnaar geen rails naartoe lopen. Dat laatste raakte bekend in de controverse die er momenteel aan de gang is over Eurostation, een vastgoedtak van de spoorwegen, waarvan zopas nog de 69 jarige directeur (van SP.a signatuur) werd ontslagen.

     In mijn vorig verhaal over de wantoestanden bij het Spoor schreef ik dat de NMBS 80 dochterondernemingen had. Dat blijkt niet correct te zijn. 80 is wel het huidige cijfer, sinds het opdoeken van de NMBS Holding. Daarvóór waren er niet minder dan 114. Buiten dat Eurostation, dat nu onder vuur ligt, beschikt de NMBS ook over Eurogare en Euro Immo Star, allebei ook al vastgoedfilialen die zich niet alleen bezig houden met het ontwikkelen en (ver)bouwen van spoorwegstations, maar ook met dat van de stationsomgevingen, inbegrepen parkeergarages, appartementsblokken, horeca, winkels en administratieve centra. Deze bezigheden gelden niet alleen voor België, maar ook voor het buitenland. Buiten een busstation in Jamaica zijn al deze initiatieven tot nu toe verlieslatend. Erg verwonderlijk is dat niet, als men weet dat voor die projecten met geld gesmeten wordt en er commissielonen worden uitgekeerd waar men stil van wordt (tot 30% van de totale bouwkosten). Dat laatste was trouwens de reden, waarom nieuwe spoorbaas Cornu een initiatief in India heeft afgeblazen (en er loopt er ook nog een in Moskou!).

     Dé clou is echter het nieuwe peperdure station van Luik, getekend door de wereldberoemde Spaanse architect Calatrava (die ook tekende voor het station van Di Rupoville). Ondanks een kostprijs van bijna een half miljard euro, waren er in dat prestigieuze station geen kantoren voorzien voor de spoorwegmensen zelf en heeft de NMBS aan de overkant van de straat kantoren moeten gaan bijhuren! Dat alles met o.m. geld van de staat die het Spoor elk jaar subsidieert met zo’n drie miljard euro. Even ter vergelijking: de vier Vlaamse havens: Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende hebben in de laatste tien jaar samen in totaal 4 miljard gekregen…

   

  30-03-2015, 00:15 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!