NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
 • Klima und kein Ende
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  18-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De regularisatiezwendel
  "Amper 18% van de aanvragen tot regularisatie scoort op de gevraagde criteria (kunnen aantonen, dat ze sociale banden hebben; dat ze een van de nationale landstalen kennen; dat ze bereid zijn te werken; dat ze hier al vijf jaar ononderbroken zijn). Bijna 90%(!) van de aanvragers is alleenstaande en kinderloos. De helft kan niet bewijzen dat hij/zij al lang genoeg hier is. 56% spreekt de taal niet. 49% beroept zich op niets of alleen op vrienden".
  Bovenstaande is de conclusie van Monica De Coninck (nota bene: SP.a) OCMW-voorzitster van de stad Antwerpen. Van de 7.200(!) dossiers, die in Antwerpen eind vorig jaar zijn ingediend, zijn er nog maar 1.200 aan de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt. Bij 6.000 moet de plaatselijke politie nog de vereiste wooncontrole doen. Op sommige plaatsen is men al zes keer langs geweest, maar was daar niemand thuis.
  Voor wat het taalprobleem betreft is Antwerpen trouwens geen uitzondering. Bartje Somers, burgemeester van Mechelen, heeft begin dit jaar het vreemdelingenbeleid in zijn stad naar zich toegetrokken en neemt persoonlijk een interview af van would-be immigranten. Ook hij bevestigt, min of meer, bovenstaande Antwerpse cijfers, zeker voor wat de taalkennis betreft.
  Hét probleem in heel deze materie is echter, dat de plaatselijke steden en gemeenten zelf geen immigranten kunnen afwijzen. Dat moet gebeuren door de staatssecretaris ter zake, in dit geval Melchior Wathelet Jr (CDH), waarbij te vrezen valt dat die niet zo nauw zal zien (Milquet is watching!) en toch een deel van de afgewezenen zal toewijzen aan de (meestal Vlaamse) steden. Die krijgen dan gegarandeerd te maken met nóg meer overlast. Vergeten we niet, dat de regularisatiecampagne werd voorgesteld als oplossing voor gezinnen met kinderen. In werkelijkheid zijn de meeste aanvragen alleenstaande mannen die straks gegarandeerd bij de OCMW's gaan aankloppen.
  Tenslotte hebben we het nog niet gehad over Brussel, dat verpauperde stadsgewest dat met deze regularisatie nóg armer zal worden. Men zal daar later nóg meer zgz bewoners hebben die onder de armoedegrens zullen zitten. Allemaal met de hoop dat deze nieuwe golf van proletariaat straks bij de gemeenteverkiezingen zal stemmen op de linkse partijen - in de eerste plaats PS en CDH - die voor hen het bedje hebben gespreid. Daarvoor blijken alle middelen goed te zijn. In Sint Jans Molenbeek, met nog geen 5% van de bevolking van Brusselse afkomst, heeft burgemeester Flup Moustache er trouwens iets opgevonden. De PS-ideoloog is er getrouwd met een Marokkaanse, die zijn dochter had kunnen zijn (hij 71, zij 35). Gewoon; omdat dit de enige manier is om nog kans te maken op een herverkiezing als burgemeester van Molenbeek in 2012. Dat is dan de man die via zijn PS-partij straks mee het beleid van dit land gaat uittekenen...

  18-07-2010, 10:22 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  17-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Vlaams plan B?

  Van de gesprekken over de vorming van een mogelijke federale regering, lekt bitter weinig uit. Wat wél duidelijk wordt is, dat hét probleem de communautaire situatie blijft: Brussel en B-H/V. In tegenstelling tot de oranjeblauwe discussies blijken het nu de Franstaligen te zijn die het onder elkaar oneens blijven. De MR blijft hopeloos verdeeld tussen de strekking Reynders en die van de clan Michel. Die van Ecolo mogen dan wel met Groen! één fractie willen blijven vormen in het federale parlement, als Ecolo in een nieuwe federale regering zou stappen, zouden ze dat liefst doen zonder de Vlaamse clochards.  Het is tenslotte helemaal niet zeker of Ecolo zelfs in de Waalse deelregering zal blijven. Mochten de Franstalige blauwen straks toch weer één blok vormen, dan is de kans groot dat de PS de groenen laat vallen en met de MR scheep wil gaan, zowel regionaal als federaal. Mocht dat lukken, dan blijft er nog één groot struikelblok: het CDH, waarin Milquet meer dan ooit alleenheerseres is.
  Als madame Millefoisnon blijft meespelen - en dat ziet er naar uit -  dan kan er voor Vlaanderen geen aanvaardbare federale regering komen. Het wordt dan ook hoog tijd dat Vlaanderen uitpakt met een plan B, al dan niet gekopieerd van het zgn Copernicusplan waarmee Kris Peeters al een tijdje schermt. Dat komt er op neer dat het fameuze artikel 35 van de Belgische grondwet eindelijk eens in praktijk zal gebracht worden, waardoor het zwaartepunt in het beleid van dit land bij de deelstaten komt te liggen. Dat vereist o.a. een grondige staatshervorming en een herziening van het statuut van Brussel.
  Ondertussen is het "zomerreces" alweer begonnen en gaan de verkozenen, die nog niets hebben uitgespookt, eerst nog eens uitgebreid op vakantie, waarbij de kans groot is dat we van het hele politieke circus niet veel meer gaan horen tot begin oktober. Gelukkig land dat geen andere problemen kent...

  17-07-2010, 10:09 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  16-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.N-VA doet een Sarkozytje
  Hoe het verder met Sarkozy als president van Frankrijk ook af zal lopen, hij zal zeker de geschiedenis in gaan als de man die de oppositie uit elkaar speelde door topfiguren ervan te benoemen op lucratieve plaatsen. Denk maar aan Kouchner op Buitenlandse Zaken en Strauss-Kahn bij het IMF.
  N-VA heeft nu ook een "Sarkozy'tje" gedaan, door Huub Broers, burgemeester van Voeren en man met een CD&V partijkaart, te coöpteren als senator. Broers staat al zijn leven lang in de strijd om Voeren Vlaams te houden en leidde zijn lijst Gemeentebelangen tenslotte naar de overwinning, terwijl de gewelddadige broertjes Happart richting politieke carrière vertrokken waren.
  Dat ze er bij CD&V niet om kunnen lachen is begrijpelijk. I.pl.v. daar echter cynisch over te doen, had de partij een man als Broers zelf wat beter kunnen behandelen. Broers was het al langer niet eens met de on-Vlaamse stijl van de tsjeven en heeft dat ook steeds duidelijk verwoord (hij raadde o.m. zijn kiezers aan op 13 juni voor de N-VA te stemmen).
  Het is met die CD&V altijd hetzelfde liedje. Eerst zgz denken aan het nationaal belang, België dus (maar in werkelijkheid aan de lucratieve postjes) en dan pas aan de eigen mensen, die vriendelijk gevraagd worden zich te blijven opofferen zonder enige tegenprestatie. Het verwondert me trouwens, dat niet meer CD&V-ers zijn overgestapt naar andere partijen (maar dat kan nog komen). In 1958 hadden de christen-democraten de volstrekte meerderheid (58%!) en wat heeft het de doorsnee Vlaming opgebracht? Een vergrendeld land met een waterhoofd als Brussel als derde gewest, waarin de Vlaamse meerderheid de facto een minderheid is geworden. En dan maar janken als de partij voorbijgestoken wordt door een ex kartelpartner die - tot nu toe althans - wél bereid blijkt er iets aan te gaan doen.

  16-07-2010, 17:58 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (18 Stemmen)
  15-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gerechtelijke bezigheidstherapie
  Het Gentse Hof van Beroep heeft de actiegroep Doel 2020 dan toch gelijk gegeven en heeft gedecreteerd, dat de nu nog bestaande huizen in Doel niet verder mogen worden afgebroken. Degene, die onbewoond zijn, moeten onderhouden en/of afgesloten worden. Of men nu voor of tegen het sluiten van Doel is, doet nog weinig ter zake. De hele zaak is een achterhoedegevecht geworden dat nooit meer kan gewonnen worden. Er blijven nog een vijftigtal woningen over, waarvan slechts een tiental bewoond zijn door eigenaars die niet willen verkopen. Zonde voor alle tijd, geld en energie die in deze zaak gestopt wordt. Misschien een voorteken voor wat ons te wachten staat met de Lange Wapper miserie.
  Nog zo'n zaak waar men tegen alle logica in geld in blijft pompen is de zaak van de Bende van Nijvel. De onderzoekcel die er zich, meer dan 25 jaar na de laatste feiten, mee bezig houdt, wordt van zes op twaalf eenheden gebracht. Deze keer gaan ze eens niet graven, maar duiken. Wel bepaald in het kanaal Brussel-Charleroi, ter hoogte van Ronquières (de plaats van het al even geldverslindende "hellend vlak"). Daar heeft men in 1986 e.e.a. van de bende uit het water gehaald en nu gaan ze zien of ze toen niets vergeten zijn. 24 jaar later!
  En dan is er nog de zaak van de pedofilie binnen de Kerk, waar justitie een massa volk aan het werk heeft gezet, allemaal voor erge zaken - dat wel - maar die ondertussen, op een uitzondering na, verjaard zijn. "Kosten op het sterfhuis", noemt men zoiets.
  Ondertussen heeft hetzelfde Gerecht geen personeel om gedetineerden van de gevangenis naar het justitiepaleis te begeleiden, waardoor men riskeert dat men er straks weer zal moeten vrijlaten. De procedurefouten, weet je wel.
  Justitie blijkt dus wél personeel te hebben om zich met grotendeels verjaarde en onoplosbare zaken bezig te houden, maar niet om de huidige, reële criminaliteit te bestrijden.
  Bezigheidstherapie op de kap van de belastingbetaler.

  15-07-2010, 10:18 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (16 Stemmen)
  14-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.België, het uitzonderingsland
  In alle landen van de Oeso is in 2008 het aantal immigranten gedaald, met uitzondering van België. Voor 2009 zal dat niet minder zijn wegens de aangekondigde regularisatie door het kabinet van de Natte Dweil en dit fenomeen zal ook dit jaar, in 2010 verder meespelen. Wie zich dus als immigrant in Europa wil vestigen, liefst van al nog zonder te moeten werken en/of de plaatselijke taal te kennen, doet zijn aanvraag best in België. Succes verzekerd, zeker zolang PS en CDH het op dat domein voor het zeggen hebben.
  Hetzelfde gebeurt in Europa i.v.m. de pensioenen. In de meeste landen worden de pensioenleeftijden opgetrokken - in Nederland en Duitsland zelfs tot 67 jaar - omdat dit de snelste en goedkoopste manier is om een deel van de staatsschulden weg te werken. Zeker na het exploderen van de Griekse staatsschuld, probeert men bijna overal op die manier te besparen. Uitzondering is ook hier België, waar men officieel nog altijd met 52 op brugpensioen kan gaan en zelfs nog vroeger als het moet, zoals we zopas nog hebben kunnen meemaken met de laatste regeling i.v.m. Opel Antwerpen. Wie met 52 op pensioen gaat en daarna niet meer werkt (slechts 7% blijkt dat later nog te doen), kost de staat 300.000 euro. Dat terwijl de mensen die (moeten) blijven werken verplicht zullen zijn daarvoor hun bijdrage te betalen en later niet méér pensioen zullen trekken.
  De beslissing over Opel Antwerpen werd ook weer getroffen bij CDH en wel op het kabinet van Madame Millefoisnon. Diezelfde dame en haar partij blijken, ondanks eerdere andersluidende berichten, toch deel te gaan nemen aan het rondje met Bart en Elio. Deze laatste zou CDH nodig hebben als zgz "rugdekking". Welnu, dit geef ik u op een blaadje: als er een akkoord moet komen voor een volgende federale regering mét Milquet, dan gaat daar ofwel niets van in huis komen, ofwel gaat N-VA (en met haar heel Vlaanderen) zich daaraan verbranden. Bart De Wever zou dit moeten weten. Hij heeft het mens al genoeg meegemaakt ten tijde van het kartel. Als N-VA niet wil dat Vlaanderen gestrikt wordt, dan mag ze ook nooit toelaten dat het gemilquettiseerd wordt.

  14-07-2010, 14:46 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  13-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Très Peu-mans

  Voor Vlaams minister-president Kris Peeters en CD&V was het dit jaar een elf juli viering in mineur*. Ondanks de aanwezigheid van Bart De Wever, mét zijn "buddy" Elio, was het deze keer Jan Peumans, de parlementsvoorzitter en Lange Wapper specialist, die de show stal. Jan deed dat met een krachtige rede voor een Vlaamse identiteit en liet niet na op de tenen te trappen van enkele klassieke nestbevuilers, Marc Reynebelg op kop. Al tijdens zijn speech kreeg hij al boe geroep van een van Open VLD's jonge veulens, het Brusselse miepie Els Ampe, die Peumans verweet "de reputatie van de Vlamingen te besmeuren". Echt in de oud-Belgische stijl, alsof Vlamingen niet fier mogen zijn op hun afkomst. Zeker na een wereldkampioenschap voetbal waarin het nationalisme hoogtij voerde, mocht er in eigen huis ook wel eens mee worden  uitgepakt. En dat deed Peumans met succes. Hij pleitte zelfs voor een samenlevingscontract tussen Vlamingen en Walen, maar dan wel een waarbij de solidariteit transparanter zou worden en beperkt in de tijd. Ook dat was iets was bepaalde toehoorders liever niet hoorden, als was de officiële kritiek van enkele francofonen eerder gericht op het doodzwijgen van het zo goed als failliete Brussel, dat de N-VA liever zou willen schrappen als derde gewest.
  Als kers op de taart mocht Peumans 's anderendaags zelfs op visite bij de koning. Iets dat hij vroeger niet wou doen, maar nu wel, zij het uitsluitend o.w.v. de Vlaamse feestdag. Voor andere feestelijkheden zal hij daar, als overtuigd republikein, wegblijven.
  Wie maandag ook reageerde, was Reynebelg himself, in zijn favoriete krant De Standaard, waarbij hij redacteur is. De man wist daarin o.m. te vertellen, dat de Vlaamse voorgeschiedenis vier eeuwen Belgisch is geweest. Nog een geluk, dat hij er Julius Caesar en zijn "De Bello Gallico" niet bij haalde, anders waren we - althans volgens Reynebelg - al twintig eeuwen Belg. Voor wie het nog niet wist: die Reynebelg schijnt van beroep historicus te zijn. Ook geen reclame voor de universiteit die de man zijn ezelsvel gegeven heeft...

  * Ook Eric Van Rompuy beklaagt er zich over dat hij t.g.v. de Vlaamse feestdag nergens nog gevraagd wordt. Hij die steeds - volgens zijn eigen woorden althans - in de vuurlijn stond van de Vlaamse strijd. Dat zal wel uitsluitend met zijn mond geweest zijn. In de praktijk heeft hij driemaal niets verwezenlijkt.

  13-07-2010, 15:01 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (18 Stemmen)
  12-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Catalaanse voorbeeld
  De dag vóór onze Vlaamse feestdag, 11 juli, zijn in Barcelona meer dan één miljoen Catalanen op straat gekomen om te protesteren tegen het Spaans Grondwettelijk Hof, dat de autonomie van hun regio wil terugschroeven. Catalonië is zo'n beetje het Vlaanderen van Spanje. Barcelona is hun Antwerpen en de Catalanen beschouwen Madrid als hun Brussel. "Barcelona trabaja, Madrid consuma", is één van hun slogans. Nog sterker: "De ponent, ni bon vent ni bona gent" (Vanuit het westen komt geen goede wind noch goede mensen). Om maar te zeggen, dat de Catalanen het officiële Spanje meer dan beu zijn.
  Toen ik hierboven vermeldde, dat Catalonië zo'n beetje het Vlaanderen van Spanje was, heb ik wel iets over het hoofd gezien: In Catalonië wonen maar een kleine 3 miljoen mensen, geen 10% van het totale aantal inwoners van Spanje. De taal wordt wel ook buiten de Catalaanse grenzen gesproken (in Valencia en op de Balearen bv). Als er van die kleine 3 miljoen méér dan één miljoen op straat komt, dan wil dat wel iets zeggen. Als we dat hier zouden willen evenaren, dan moesten er al meer dan twee miljoen Vlamingen opstappen. Dat zie ik hier nog niet gebeuren.
  Toch is de optocht in  Barcelona ook voor ons van groot belang. Als de Catalanen erin slagen (min of meer) onafhankelijk te worden (en straks misschien ook de Schotten), dan zou dit wel eens de mond kunnen snoeren van onze doemprofeten à la Eyskens, die de Vlaamse onafhankelijkheid een ramp blijven noemen. De laatste stembusuitslag van bij ons heeft ondertussen al wél duidelijk gemaakt, dat figuren als Eyskens, Maertens, Dehaene beter niet teveel meer voor camera en micro komen. Ze jagen de kiezers alleen maar naar de concurrentie.

  12-07-2010, 15:16 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!