NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Antwerpse stratego
 • Het immigratiepact (2)
 • De gele hesjes
 • De webshop miljarden
 • De voetbalmiljoenen
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  25-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Iedereen inbegrepen?
     Ook CD&V is dan officieel gestart met haar gemeentelijke verkiezingscampagne. Ze hebben daarvoor een slogan uitgedokterd die al even wollig is als de partij zelf: 'Iedereen inbegrepen'. Wat wil dat nu zeggen? Als de concurrentie een beetje slim is, kan ze die ook gebruiken, maar dan tegen de CD&V. Zoiets in de aard van 'Vlaanderen betaalt de rekening, iedereen inbegrepen' of iets dergelijks. Ook het logo met de accolade is zoiets waarmee men alle kanten uit kan. Typisch tsjevenwerk: een 'partij tussen haakjes'.
     De waarheid is, dat men bij CD&V met een ei zit en nog geen kleintje. Beke heeft gelijk, wanneer hij zegt dat zijn partij op gemeentelijk vlak in Vlaanderen nog steeds de nummer ťťn is, dat ze in drie van de vier schepencolleges zit, dat ze ťťn burgemeester op twee levert. Wat hij er niťt bij zegt is, dat de overwinningen in 2006 mede te danken was aan het kartel dat de partij toen gevormd had met de N-VA en dat datzelfde N-VA nu voor eigen rekening opkomt en op veel plaatsen de grote challenger zal worden. De gemeentelijke politiek mag dan van een andere allure zijn als die op regionaal en federaal vlak, feit is dat heel wat mensen de partij beu zijn, ook op lokaal vlak. Ik heb dat zopas nog geÔllustreerd met de stad Turnhout als voorbeeld (mijn blog van 8 dezer), maar het kan nog veel erger. Denk maar wat in Antwerpen, Vlaanderens grootste stad, gebeurd is, waar CD&V de facto niet eens meer zelf opkomt, maar zijn mandatarissen ('iedereen inbegrepen'!) ondergeschikt maakt aan de lijst van de socialist Janssens.
     Beke wist ook nog te vertellen dat zijn partij de lokale mensen aan het woord zal laten. Ook daar is niets mis mee, alleen zegt het wel iets over de bloedarmoede op federaal vlak. Leterme en Vervotje spelen niet meer mee, de naam van Jean-Luc Dehaene is taboe geworden sinds zijn esbattementen bij Dexia en AB Inbev. De rest van de federale ministers volgt heel braafjes de lijn van de regering Di Rupo omdat het alternatief nieuwe federale verkiezingen zou betekenen, waarbij een volgende nederlaag tot de mogelijkheden behoort. De CD&V-ministers in de Vlaamse regering, die nog wťl een zekere populariteit hebben, zullen wel tweemaal nadenken alvorens in oktober hun nek uit te steken.
     De schrik zit er diep in bij CD&V; Iedereen inbegrepen.

  25-03-2012, 09:32 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (36 Stemmen)
  24-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het facturenfederalisme
     Bovenstaande titel komt van Ben Weyts, de bezige fractieleider van de N-VA in het federale parlement en slaat op de discussie over de zgz 'usurperende', ook 'fantoom' oftewel 'spook'bevoegdheden genoemd. Het is tegenwoordig meer dan ooit 'L'argent fait la guerre' en de nijdige manier waarop de doorgaans vriendelijke Di Rupo op Weyts' uitlatingen reageerde, bevestigt dat.
     De N-VA gaat er terecht van uit, dat het weer eens Vlaanderen zal zijn die de rekening van deze federale regering zal mogen betalen en dit op een moment dat de Vlamingen - eindelijk, zouden we moeten zeggen - steeds meer beginnen te beseffen dat de Vlaamse kwestie vooral een centenkwestie is geworden.
     In 't Pallieterke van deze week staat een interview met Louis Vos, zopas emeritus professor geschiedenis van de KU Leuven, een man die veertig jaar de Vlaamse katholieke studerende jeugd heeft bestudeerd en dus weet waarover hij spreekt.
     Professor Vos verwijst in het interview naar een oorspronkelijk in het Duits geschreven boek van de Tsjech Miloslav Hroch uit 1968, maar hier in het Westen pas bekend geworden nadat het in het Engels werd vertaald in 1985. Dat werk gaat over het nationalisme in de kleinere Europese landen, zoals TsjechiŽ, maar ook Vlaanderen, zoals verder zal blijken. Dat nationalisme bestaat,  volgens Hroch, uit drie fasen:
     Fase A is die van de taalliefhebbers en de romantici. Bij ons zou men daarvoor kunnen verwijzen naar een Guido Gezelle, een Hendrik Conscience en andere Albrecht Rodenbach's.
     Fase B is die van de patriottische agitatie, waarin kleinere intellectuelen (onderwijzers, priesters, schrijvers, journalisten) de eigenheid proberen te promoten, iets dat in Vlaanderen begonnen is na de Eerste Wereldoorlog en weer is aangeslagen bij de repressie na de tweede wereldbrand.
     Fase C is die van de massasteun, waardoor het nationalisme breed wortel schiet onder de bevolking. Dat wordt pas een succes als de culturele eisen verbonden worden met de materiŽle, waarbij het steeds meer zal gaan om de portemonnee.
     Het is die laatste fase die momenteel in Vlaanderen steeds belangrijker wordt, waarbij men moet blijven hameren op de discriminatie en onderdrukking, waardoor Vlaanderen steeds meer de betalende partij wordt in een BelgiŽ waarvoor geen valabele oplossingen meer voorhanden zijn. Het gaat niet meer alleen om taal en cultuur, maar ook om onze centen en - parallel daarmee - het verschillend maatschappijbeeld met de PS waarmee niet langer fatsoenlijk kan worden samengewerkt. De Vlaamse reflex wordt steeds sterker. Het opnieuw ontdekken van de eigen identiteit en natie is geen modeverschijnsel. Het komt ook in andere kleinere landen voor en is tegelijkertijd een reactie op de globalisering, en op de Europese eenheidsworst, waarmee Verhofstadt en andere socialisten in maatpak ons proberen op te zadelen.
     Tenslotte weet professor Vos nog iets interessants te vertellen. De dag van vandaag, zijn er nog nauwelijks studenten die de arbeidersbeweging willen bestuderen. 1968 is een nostalgisch verleden van overjaarse rebellen geworden. In tegenstelling daarmee kreeg Vos bij de mastercursus die hij om de twee jaar gaf, met de titel 'Nationalisme in BelgiŽ' de zaal steeds vol tot de achterste rij.
     Er is dus nog hoop in  bange dagen.

  24-03-2012, 09:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (31 Stemmen)
  23-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dexia, de naschokken
     Herinner u nog de woorden van de heer Magnette, socialistische coming man, mogelijk toekomstige burgemeester van Palermo aan de Samber, minister en zowat de dauphin van Elio Di Rupo. De man vond dat Europa zich niet met de Belgische politiek moest moeien, dat wij onze problemen zelf wel zouden oplossen. Welnu, het wordt wachten met knikkende knieŽn wat datzelfde Europa straks gaat beslissen in de affaire Dexia, de holding die nog altijd onder die naam bestaat en niet de bank, die nu Belfius heet.
     Na het akkoord dat Leterme en Reynders in oktober van vorig jaar sloten met Frankrijk was er overeengekomen dat de Dexia Holding aan de Belgische staat een jaarlijkse garantievergoeding zou betalen van 250 tot 270 miljoen euro. Dit alles omdat ons land zich geŽngageerd had tot 54,5 miljard euro bijkomende garanties te geven op de Dexia transacties. Die vergoeding is door de Franse holding nu eenzijdig 'lichtjes' aangepast; het wordt maar 25 miljoen! Als dit verhaal doorgaat, betekent dat in de eerste plaats een extra minder ontvangst van minstens 225 miljoen euro voor de Belgische staatskas en ook voor de pas met veel moeite uitgewerkte begroting. Daarenboven verandert er niets aan de door ons land gegeven garanties, die goed zijn voor 15% van onze bbp (voor Frankrijk, de grote schuldige in dit verhaal, is het slechts 3%). Sinds de ontmanteling van Dexia heeft BelgiŽ in deze zaak geen poot meer om op te staan. De enige hoop die ons nog rest is dat Europa ingrijpt, datzelfde Europa dat Magnette er hooghartig buiten wou houden, om de scheve situatie, die uitsluitend zijn oorzaak vindt bij de Franse Dexia Holding, recht te trekken.
     Leterme en Reynders, die beweerden dat de Belgische staat aan deze zaak nog zou verdienen, hebben zich vorig jaar flink laten rollen. En met hen de hele regering Leterme II, waarvan ook de PS van Magnette deel van uitmaakte.

  23-03-2012, 09:18 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (31 Stemmen)
  22-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Islam = onderwerping
     Als er ergens een misdaad gebeurt die met politiek en/of religie te maken heeft, dan gaan onze media in de eerste plaats steeds op zoek naar daders in het uiterstrechtse milieu en blijven ze daarin geloven tot het tegendeel bewezen is. Denk maar aan de Bende van Nijvel. Met de moorden in de regio Toulouse was het niet anders. De slachtoffers waren militairen van (Noord)Afrikaanse origine en joden en meteen werd er op de VRT gesuggereerd, dat men de dader(s) wel eens zou moeten gaan zoeken in datzelfde uiterstrechtse milieu. Ze zitten er (weer eens) naast, want nu blijkt dat het aanhangers zijn van die zgz 'verdraagzame' godsdienst, die feitelijk geen godsdienst is, maar een systeem om het hele leven van de mensen te beheersen. Islam betekent niet 'vrede', zoals sommigen hier durven beweren, maar 'onderwerping'. De Koran schrijft voor dat de rest van de wereld onderworpen moet worden, desnoods te vuur en te zwaard. Wie dat niet gelooft, moet maar eens de 'Citaten van Ayatollah Khomeiny lezen' (Spectrum paperback 78) over zijn 'heilige oorlog'.
     Die heilige oorlog voeren de moslims ook onder elkaar, Soennieten tegen SjiÔeten. Dat hebben we pas in het eigen Anderlecht nog mogen meemaken. Er was daarna wel een 'witte' mars om aan te tonen dat de twee moslim strekkingen goed zouden overeenkomen, maar dat is niet zo. Ze haten elkaar en, waar ze de kans krijgen, jagen ze elkaar over de kling. Zie maar naar wat er in Irak gebeurt en in SyriŽ. Om Pakistan en Afghanistan niet te vergeten. Nu ja, zolang ze het ginder maar uitvechten. Alleen vind ik, dat het hoog tijd wordt dat de westerse landen hun troepen uit die regio terugtrekken. Met de moderne middelen die men tegenwoordig heeft (Awacs, vliegdekschepen, kruisraketten, drones e.d.) is er geen enkele reden om de eigen soldaten hun leven ginder verder te laten riskeren. Enige dankbaarheid is er vanwege de plaatselijke moslim bevolking niet te verwachten. Ze haten ons evenzeer als Soennieten en SjiÔten  elkaar haten en zijn te geÔndoctrineerd (en te achterlijk) om tot een redelijke discussie te komen.
     Tenslotte zou men al die kerels die hier meestal werkloos rondlopen, over geen eigen middelen beschikken, maar wel over en weer vliegen naar o.m. Pakistan, beter maar op de voet blijven volgen. Volgens de nationale veiligheidsdienst gebeurt dat ook, al kan men daarbij zijn twijfels hebben in een land waar men er niet eens in slaagt de controle van de enkelband veroordeelden fatsoenlijk op te volgen.
    

  22-03-2012, 09:17 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (38 Stemmen)
  21-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De socio-kapitalisten
     Nadat 'Rooie Rudy' (De Leeuw), grote baas bij het socialistische ABVV, al eens de wind van voor gekregen had, omdat zijn familiebedrijf(je) al jaren meegeprofiteerd had van de notionele intrestaftrek, waartegen dezelfde De Leeuw als vakbondsbaas altijd tegen gestreden had, kreeg ook Johan Vande Lanotte, advocaat, universiteitsprofessor, zakenman, ex-partijvoorzitter, senator, begrotingsspecialist onder Verhofstadt en nu minister en vice-premier van dit land, met dezelfde beschuldigingen te maken, o.w.v. zijn management vennootschappen (mv). Dat het allemaal netjes volgens de (slecht gemaakte) Belgische wetten was verlopen, wist men in Vlaanderen al langer, in WalloniŽ blijkbaar niet. Daar gebeurt het wel eens meer dat men achter loopt. Le Soir publiceerde het verhaal nog eens uitvoerig, waarna Vande La verplicht was, met de bereidwillige medewerking van de hem steeds verknochte Vlaamse media, de hele geschiedenis nog maar eens uit de doeken te doen, al was het maar om te bewijzen dat hij alles volgens de wet had gedaan en nergens belastingen zou ontdoken hebben. Zijn eigen partij, de SP.a, zou trouwens geen enkel probleem hebben met die vennootschappen, wel met de misbruiken die er vaak mee gepaard gaan, zegt ze.
     Dit alles gezegd zijnde, blijft het natuurlijk een feit dat zowel De Leeuw als Vande Lanotte voor de galerij de grote socialist blijven uithangen en zogezegd strijden voor het belang van de werkman, maar dat ze ondertussen toch maar toch maar poen scheppen zoals de eerste de beste (in hun ogen) vuile kapitalist. Om hun verhalen geloofwaardiger te maken, hebben beide heren ondertussen afstand genomen van hun bestuursmandaten binnen de vennootschappen en e.e.a rechtgezet, maar hun centen hebben ze er nog altijd veilig in geborgen en die zullen waarschijnlijk niet gebruikt worden voor ontwikkelingshulp, om zo maar iets te zeggen.
     Wie weet hoeveel van hun partijgenoten, die zogezegd de kleine man verdedigen, doen niet hetzelfde. Zelfs Di Rupo, die zoon van arme immigranten waarvoor we zoveel respect zouden moeten hebben, blijkt sinds 2005 een patrimonium vennootschap opgericht te hebben, dat momenteel over zo'n 300.000 euro aan 'liquide'* middelen beschikt.
     De SP.a heeft in Vlaanderen de laatste drie verkiezingen verloren en is nog de schaduw van wat ze eind vorige eeuw was. Raar, he?  * Dit doet me denken aan dat mopje van die Franstalige bankovervaller, die een emmer bij zich had. Hij richtte zijn pistool op de kassierster en zei: 'Je veux de l'argent liquide'!

  21-03-2012, 08:40 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (33 Stemmen)
  20-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarheen met Europa?
     Zaterdagmorgen was er op radio Max een boekbespreking over de werken van de Duitse schrijfster Christa Wolf. Die leefde in oostelijk Duitsland tot de val van de muur en verhuisde later naar de States, waar ze vorig jaar overleed op 82 jarige leeftijd. Een Nederlandse journaliste, die haar laatste boeken grondig bestudeerd heeft, gaf daarover een relaas met betrekking tot haar visie over het huidige Europa. Het was geen fraai beeld.
     Christa Wolf heeft de DDR zelf beleefd en kende de ondemocratische politieke dictatuur aldaar als geen ander. Na wat zij de laatste twintig jaar in Europa heeft zien gebeuren, komt Wolf tot de conclusie, dat het hier al niet veel beter is. Echte democratie is er in de E.U. ook niet. Alleen wordt alles veel subtieler en geraffineerder voorgesteld.De schuld daarvan legt zij niet zozeer bij de politiekers, die de uitvoerders zijn, maar bij de grote media, die de bedenkers zijn en die geen kritiek op Europa aanvaarden. Op die manier maakt men van het oude continent ťťn grote financiŽle en economische puinhoop.
     Misschien is bovenstaande met een korreltje zout te nemen. Feit is wel, dat het momenteel niet goed gaat met Europa en dat het hele Europese circus zich meer en meer gaat gedragen als een onverdraagzame schoonmoeder. Dat heeft Hongarije al mogen ondervinden n.a.v. een nieuwe plaatselijke grondwet. Nederland wordt op de vingers getikt omdat het Wilders laat betijen, nota bene iemand die - officieel althans - niets te vertellen heeft. Spanje ondertekent mee het nieuwe begrotingspact, maar zegt op voorhand dat het dat niet kan naleven. Met Ierland kan het nog alle kanten uit, want daarover moet daar nog een referendum plaatsvinden. Groot-BrittanniŽ en TsjechiŽ doen helemaal niet mee. Ons eigen Belgenland staat onder curatele en is verplicht een deel van zijn begroting bevroren te laten, terwijl in de aanloop naar de Franse presidentsverkiezingen zelfs Sarkozy het Schengenakkoord op de helling zet. En dan hebben we het nog niet over Griekenland gehad. Van een puinhoop gesproken. Ondertussen melden zich nieuwe landen aan, zoals KroatiŽ en ServiŽ, terwijl men al spijt heeft Bulgarije en RoemeniŽ toegelaten te hebben, want die brengen alleen maar extra miserie met zich mee.
     Tussendoor vergadert dat Europese parlement maar verder alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Het zal Verhofstadt, met zijn riante landgoed in Toscane (of is het UmbriŽ?) een zorg wezen, zolang de E.U. hem en zijn confraters maar royaal blijft betalen. Wie bij Europa 'werkt', verdient goud, zelfs al is hij er maar portier...

  20-03-2012, 11:01 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  19-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De natte vingerpeiling
     Peilingen, zeker ver weg van verkiezingen, zijn maar momentopnames. In het beste geval kan men ze allemaal met elkaar vergelijken en dan zien of er ergens een lijn in zit. De ene peiling is echter de andere niet, dat weten we ondertussen ook al langer. Zo heb ik nooit een peiling geloofd waarbij de VRT betrokken is, gewoon omdat die omroep bevooroordeeld is, vroeger in eerste instantie tegen het Vlaams Blok/Belang, tegenwoordig ook tegen de N-VA. N-VA bashing, meer bepaald De Wever bashing, is in. Al wie zijn gal tegenover die partij en liefst nog tegen haar voorzitter wil uitspuwen, of het nu een politiek tegenstander is of iemand uit de zgz 'culturele' wereld, is bij de VRT (en de meeste kranten) steeds welkom.
     De laatste peiling, vorige week uitgevoerd door o.m. de VRT en De Standaard, toont voor N-VA een verschil van 5%, t.o.v. eenzelfde peiling amper vijf dagen eerder van o.m. Le Soir en De Morgen, die laatste toch ook geen fan van de N-VA. 5% minder, wel te verstaan. Zoiets kŠn gewoon niet.
     Vroeger maakten we al hetzelfde me tussen de peilingen waarbij de VRT betrokken was en die van La Libre Belgique. Het peilingbureau, dat de enquÍtes voor de Libre uitvoerde, Ipsos, heeft ondertussen zijn contract met die krant opgezegd en werkt nu samen met Le Soir. Het gebruikt echter nog steeds dezelfde systematiek, zodat de huidige peiling van Le Soir best kan vergelegen worden met de vroegere van de Libre. Die systematiek is online, wat betekent dat de deelnemers eraan zich moeten opgeven, iets wat de peiling inderdaad geloofwaardiger maakt, omdat het gaat om mensen die bewuster met politiek bezig zijn. Het bureau dat o.m. voor de VRT werkt, TNS Media, doet het via een zgz 'random digital dialing', in eenvoudig Nederlands met een telefonische steekproef, waarbij op goed geluk af gebeld wordt, ook naar privť en gsm nummers. Natte vingerwerk, dus. Dat de linkselaars van de VRT zich daarmee bezig houden is geen verrassing. Dat een dagblad dat zichzelf kwaliteitskrant noemt zich daartoe laat leiden, is dat wťl.
     Niet te verwonderen dat er zo resultaten uit de bus komen die opzien kunnen baren. Misschien doen ze het wel opzettelijk op die manier, om er daarna breedvoerig over te kunnen uitweiden. Dat geldt trouwens ook voor de populariteitspoll van de verschillende politici. Ook die heeft weinig te maken met de politieke werkelijkheid, maar alles met hun aanwezigheid op het kleine scherm. Wie veel in beeld komt, zoals bv een Turtelboom, een Peeters of een Vanackere, wordt zo automatisch populairder in de polls. Dat hebben we vroeger ook meegemaakt met bv Dehaene, Verhofstadt en Leterme. In hoever zich dat straks in stemmen zal vertalen is nu nog veraf.

  19-03-2012, 09:26 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  Archief per week
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!