NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  10-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wirtschaftswunder, deel II?
  Terwijl Europa stilaan bekomt van de economische crisis (dat hoopt men althans) en een gemiddelde economische groei van tussen de 1,5 en 1,9% laat optekenen, wordt verwacht, dat Duitsland dit jaar meer dan 4% zal groeien. Als voornaamste officiële reden wordt opgegeven, dat Duitsland vooral afgewerkte technische producten aflevert aan grote groeilanden zoals China en India. Dat is echter slechts een deel van het verhaal. Duitsland heeft, sinds de hereniging, een grondige hervorming doorgevoerd van zijn arbeidsmarkt, zijn sociale zekerheid en zijn belastingssysteem: de zogenoemde "Harz"wetten. Mede als gevolg daarvan werd het minimumloon afgeschaft, werden de lonen bevroren (na een akkoord met de vakbonden* a.u.b.), werden de werkloosheidsuitkeringen beperkt, het uitzendwerk geliberaliseerd en werd de terugbetaling van de medische kosten verminderd.
  Het gevolg van bovenstaande is, dat de lonen in Duitsland, die in de jaren 90 hoger waren dan bv bij ons in België, er nu lager liggen, wat de concurrentiepositie van het land ten goede komt en mee aan de basis ligt van de huidige heropleving.
  Vanuit Belgische syndicale hoek wordt nogal geringschattend gedaan over het mogelijke tweede Wirtschaftswunder. Volgens Luc Cortebeeck van het ACV, de man die aanraadde niét voor de N-VA te stemmen, die - nota bene - ook een staatshervorming wil, zouden de Duitse maatregelen leiden tot een algemene verarming. Dat blijkt echter niet het geval te zijn, tenzij voor de laagste categorieën, waarin - in Duitsland - momenteel hoofdzakelijk Oekraïners en Moldaven werken in jobs die vroeger door Turken en Polen werden gedaan. Die laatsten zijn ondertussen opgeschoven op de arbeidsladder. Bij ons zijn er inderdaad geen onderbetaalde jobs. De mensen die er bij ons voor in aanmerking zouden komen, hoeven niet eens te werken, zij krijgen het geld zo, plus onderdak, gratis medische verzorging e.d. Interessant om weten is ook dat de zgz Harz-wetten, die tot de Duitse hervormingen hebben geleid, niet het werk waren van de huidige centrum-rechtse coalitie, maar van de laatste Duitse socialistische premier Gerhard Schröder. Zie je dat bij ons al een socialist doen (Di Rupo bv)?
  Kortom, het Duitse voorbeeld toont duidelijk aan, dat ook wij een grondige staatshervorming nodig hebben, niet wat gepruts in de marge zoals de francofonen het hier zouden willen. Het verschil met Duitsland is, dat men daar zijn DDR te boven is gekomen en dat wij met onze Wallonie zijn blijven zitten.


  * De vakbonden zijn in Duitsland heel anders georganiseerd dan bij ons. Zij mogen bv niet tegelijk de rechten verdedigen van werkenden, werklozen én ambtenaren, omdat men daar vindt, dat de belangen van deze verschillende groepen tegenstrijdig zijn. In Duitsland gaat het in de eerste plaats om "jobs, jobs, jobs". Dat was ook een slogan van onze SP.a, maar als men met Duitsland vergelijkt, blijft daar niet veel van over.

  10-10-2010, 16:09 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (27 Stemmen)
  09-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Snelcursus België
  Bart De Wever is nu dus toch terug aan zet. Hij zou nu tien dagen krijgen om een definitieve doorbraak of mislukking te bewerkstelligen. We moeten hem geen raad geven, de man is slim genoeg om te weten wat hij moet doen. Gewoon zijn plan voorleggen en vragen wie er nog meedoet. Gedaan met afpingelen en muggenzifterij. Als het niet lukt met de zeven, dan maar met minder, desnoods zonder de tweederde meerderheid. Lukt ook dat niet, dan kan hij best eens met Reynders gaan praten. Die wil nu ook eerst afwegen wat de gewesten kunnen doen en wat er dan nog zou kunnen overblijven voor het federale niveau. Het doembeeld Maingain is er geen. De rabiate Vlamingenhater heeft slechts drie zetels van de achttien binnen het MR en kan - als N-VA er op aandringt - genegeerd worden..
  Als het niét lukt, dan houdt men er best mee op, niet alleen met praten maar ook met het hele België-concept. De politiek correcte redenering dat een deel van de Vlaamsnationalisten geen einde van België wil, kan misschien kloppen, maar ook die willen wel minstens een soort confederalisme. België, zoals het tot nu toe bestaan heeft, heeft afgedaan.
  Voor de N-VA wordt het trouwens alles of niks. Alhoewel ik altijd het nodige voorbehoud heb bij peilingen, geloof ik dit keer wel dat er steeds meer mensen voor de partij van De Wever willen stemmen, ook vanuit het Vlaams Belang. Dat doen ze echter in de hoop dat Bart en de zijnen de Vlaamse onafhankelijkheid op e.o.a. manier geregeld krijgen. Lukt dat niet, dan zal het surplus dat N-VA nu oogst, weer even snel terug verdwijnen. In dat laatste geval hebben de belgicisten trouwens geen reden om victorie te kraaien. Uiterst rechts heeft men (voorlopig?) kunnen tegenhouden, maar nu zijn ze gepasseerd door een weliswaar gematigd rechts, dat echter nog steeds Vlaams-nationalistisch is. De vlottende massa Vlamingen, die eerst voor het Vlaams Blok/Belang stemde, toen hoopte op Leterme en nu op Bart De Wever, zal nooit meer stemmen voor de traditionele partijen die de oorzaak zijn van de huidige malaise en die geen enkele garantie bieden voor Vlaanderens toekomst.

  09-10-2010, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (25 Stemmen)
  08-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terugkeer van ti-ta-tovenaar?
  Volgens onbevestigde geruchten zou Albert II zinnens zijn Johan Vande Lanotte als (pre?)formateur aan te duiden. Dat lijkt me eerder een wanhoopsdaad. De man heeft zich in de regeringen Verhofstadt lelijk verbrand als minister van begroting en is mee voor verantwoordelijk voor de financiële kater waarmee het land thans zit opgescheept. Zijn grootste uitvinding was het zilverfonds, dat een lege doos is gebleken en zijn pogingen om het budget in evenwicht te houden door het verkopen van staatseigendommen en het kapen van pensioenfondsen, zijn evenveel rampen geweest voor ons land. Niet voor niets hield hij er de titel van ti-ta-tovenaar aan over. Ook onder zijn opvolgster Van den Bossche was het bekend dat Vande La er souffleur bij speelde, want het (lichtge)wicht had daar echt geen kaas van gegeten.
  Die man zou nu de regeringsgesprekken terug op gang moeten trekken. Als dat zo is, dan zal de belangrijkste reden wel zijn, dat Albert II de SP.a terecht beschouwd als een aanhangsel van de PS. Een "PS light", zoals vandaag in de krant stond. Er wordt wel eens meewarig gedaan over het feit dat de MR staat te popelen om opnieuw in de federale regering te zitten, maar dat geldt eveneens voor de SP.a. Die partij had al te lang in die regering gezeten om er geen heimwee naar te krijgen.
  Als de ti-ta-tovenaar inderdaad het politieke veld wordt ingestuurd, dan zou hij best eens gaan luisteren bij zijn ex-collega en (ex?)wonderboy Steve stunt Stevaert. Die bekijkt de zaken nu al een tijdje vanaf de zijlijn en is tot het besluit gekomen, dat het hoog tijd wordt dat de SP.a eens wat Vlaamsgezinder wordt, wil ze in de toekomst nog willen meespelen. De kastanjes uit het vuur halen voor de PS, is daar geen goede remedie voor. Zo hoort men het ook eens uit een andere hoek.

  08-10-2010, 10:31 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (26 Stemmen)
  07-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De immigratie vloedgolf

  Zweden heeft nu ook officieel een nieuwe centrum-rechtse minderheidsregering. Ze moet voor elk nieuw voorstel een meerderheid zien te vinden in het parlement. Officieel wou het nieuwe Zweedse kabinet geen gedoogsteun van de uiterst rechtse partij die voor de eerste keer in het parlement is geraakt, maar in concreto zal dat wel moeten gebeuren. De rest van het Zweedse halfrond is nl links.
  Daarmee is Zweden, na Denemarken - waar het systeem al tien jaar bestaat - en Nederland, het derde Europese land waar centrum-rechts aan het bewind komt en dat zal zich laten gevoelen. In de eerste plaats in die drie landen zelf, waar de instroom van meestal illegale economische gelukzoekers drastisch zal worden ingeperkt. Het zal ook zijn stempel drukken op de andere landen van West-Europa, die op dat vlak weinig of geen maatregelen hebben genomen. In die groep landen spant België de kroon. Er wordt geschat, dat er dit jaar zo'n 25.000 inwijkelingen een verblijfsvergunning zullen vragen, een nieuw record. Dat getal mag men met minstens een derde verhogen, daar eventueel meegekomen kinderen daar niet zijn bijgeteld. Fedasil, het federale immigratie agentschap, is daar niet op voorbereid noch ingesteld. De huidige regering zegt er niet veel aan te kunnen doen, omdat ze alleen de lopende zaken beheert. Datzelfde verhaaltje krijgt men ook te horen als het bv om het terugdraaien van de uitstap uit de kernenergie gaat. Beide problemen - en nog een deel andere - zijn er al langer, maar zijn nooit tijdig opgelost en daarmee blijven we met deze miserie zitten voor de rest van deze lopende regeringsperiode, maar misschien ook nog veel langer.
  En dan zijn er nog altijd mensen die zich afvragen, waarom wij een staatshervorming nodig hebben...

  07-10-2010, 10:26 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (23 Stemmen)
  06-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De francofone ontreddering

  Het uittrekken van de stekker uit de aan de gang zijnde federale onderhandelingen heeft de Franstaligen met verstomming geslagen. Zij kunnen er gewoon niet bij dat ook de Vlamingen "non" kunnen zeggen en dan nog voet bij stek houden. Zij vinden het nog altijd ongeoorloofd dat de meerderheid in dit land van zijn rechten gebruik maakt. Ze waren het zo goed gewend geraakt: onderhandelingen rekken en trekken, tot de Vlaamse tegenpartij er genoeg van had en dan maar toegaf. Dat was het klassieke scenario. De N-VA is echter geen klassieke partij en Bart De Wever geen klassieke belgicist, die zich voor een appel en een ei laat omkopen. Milquet, Onkelinx, Moureaux en zelfs Rudy Demotte hebben duidelijk hun afkeer voor de Wever in de verf gezet. Moureaux, de "ayatollah" van Sint Jans Molenbeek*, noemt Bart zelfs een avonturier en een leugenaar.
  Met het huidige scenario is nog maar eens duidelijk gemaakt, dat België geen democratie is, maar een land dat aan elkaar hangt met compromissen, evenwichten, veto's, toeters en (alarm)bellen. Joegoslavië kan tot voorbeeld dienen. Ook dat land bleek lange tijd een anachronisme dat zichzelf overleefde, maar op een gegeven ogenblik was het er toch mee gedaan.
  Tenslotte nog dit: een zekere Pascal Delwit, politicoloog, ziet (in De Standaard van vandaag) een oplossing voor de huidige problemen. Hij zegt, dat er ook zonder de N-VA een regering kan gevormd worden. Dat klopt, alleen krijgen we dan een heruitgave van Leterme's regeringen, met een surplus aan francofone excellenties en zonder meerderheid in Vlaanderen. Ik denk niet dat men bij CD&V zó achterlijk is die stommiteit een tweede keer te herhalen.

  * Moureaux, een man van ergens in de zeventig, is hertrouwd met een moslima van 36. Kwatongen beweren, dat dit zuiver om electorale redenen is. In Sint Jans Molenbeek vormen de allochtonen nu al de meerderheid en het gros daarvan zijn moslims. In het vooruitzicht van de gemeenteverkiezingen van 2012 zou het voor Mouraux de enige mogelijkheid zijn om burgemeester te kunnen blijven...
  Inch Allah!

  06-10-2010, 10:29 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (26 Stemmen)
  05-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Demandeur de rien
  De besprekingen voor een nieuwe federale regering en een staatshervorming hebben een (voorlopig?) eindpunt bereikt. Het was voor De Wever en zijn N-VA werkelijk een mission impossible, zoals ik in deze rubriek al een paar keer heb aangehaald. Te veel koks bederven het eten en moeten onderhandelen met zeven partijen is gewoon te veel. Daarbij kwam nog dat zijn partij, samen met DC&V, eigenlijk steeds tegen een overmacht diende te spelen: tegen vijf linkse partijen in het politiek debat en evenveel in het communautaire, dat laatste gewoon omdat SP.a en Groen! geregeld de kant van de francofonen kozen.
  De Wever kreeg regelmatig te horen, dat hij zich niet aan de afspraken hield, maar dat gold eveneens voor de tegenstrevers. Di Rupo himself heeft ooit op een persconferentie gezegd dat het zwaartepunt van het federale naar het gewestelijke niveau diende gebracht te worden. Daar is nooit iets van in huis gekomen. De Franstaligen speelden gewoon het spelletje dat ze reeds decennialang gespeeld hebben in communautaire onderhandelingen: ze laten aanslepen tot de Vlaamse partner tenslotte door de knieën ging, zgz "voor het staatsbelang" en "met de dood in het hart". Reeds van bij de val van de regering Leterme II werd er gezegd dat een akkoord - toen over B-H/V - binnen handbereik was. Dat was gewoon een vrome leugen om de tegenpartij(en) te lijmen. Onze Franstaligen willen België in stand houden zoals het nu is, ook als het gevolg daarvan straks een bankroet zal zijn. In werkelijkheid blijven zij bij hun leuze "On n'est demandeur de rien". Met alleen CD&V als tegenspeler, zou dat ook nu, zoals in het verleden, gelukt zijn, met De Wever dus niet en daar kan het echte Vlaanderen zich alleen maar over verheugen. Beter geen akkoord dan een (zoveelste) slecht akkoord.
  Als we de woorden van Di Rupo op die persconferentie trouwens serieus nemen, dan moeten de deelstaten minstens de helft van hun uitgaven kunnen financieren met eigen fiscale inkomsten. Dat hebben de francofonen nooit ofte nimmer willen toegeven. Zij willen de regio's wel wat meer geld geven (en rode Gennez vindt dat prachtig), maar de controle erop in handen laten van het federale niveau. Welnu, dat is geen oplossing, want zo blijft dat federale niveau op alle gebied de lakens uitdelen en moet geen verantwoording gegeven worden door de gewesten. M.a.w. dan gaat de sinterklaaspolitiek verder en staat België morgen aan de afgrond.
  Zonder politiek akkoord staat datzelfde België straks misschien ook wel aan de afgrond, maar dat zullen we dan meteen weten en niet als het al veel te laat zal zijn.


  05-10-2010, 09:38 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (26 Stemmen)
  04-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VRT, links en de nazi sympathieën
  Het was al een tijdje geleden dat ik het programma "De Zevende Dag" op de VRT nog gezien had. Meestal zegt het me niets, omdat ze bij de VRT nu eenmaal niet onpartijdig zijn en alleen maar uitnodigen wie in hun linkse kraam past. Dat was gisteren niet anders, want toen er een panelgesprek kwam over het nieuwe rechtse kabinet in Nederland, bleek het Vlaams Belang weer al eens niet te zijn uitgenodigd. Uitgerekend de partij die hier al enkele decennia waarschuwt voor de islam en haar invloed, en die het nauwst verbonden is met de doelstellingen van de PVV van Geert Wilders, wordt van zo'n discussie uitgesloten. Er zat er wel eentje bij van de LDD, een partij die in het federale parlement uitgerekend nog één (1) zetel telt en daar als Vlaams parlementslid niet op zijn plaats zat (het ging over een internationaal gebeuren).
  Ik heb de uitzending dan ook weer eens niet verder bekeken, omdat men op voorhand al weet waar het naartoe zal gegaan zijn. Arm Vlaanderen, dat zo iets blijft toelaten door een zender, die moet overleven van ons belastingsgeld, daarvoor carte blanche te blijven geven.
  Nog iets wat me in de discussie over rechts kotsmisselijk maakt, is dat constant verwijzen naar het zgz nazi-verleden van al wie zich hier niet links genoeg op stelt. Dat geldt niet alleen voor Wilders en het VB, maar - zoals we zopas nog hebben meegemaakt - ook voor Bart De Wever en zijn N-VA. Mag ik de dames en heren van de Vlaamse me(r)dia er op wijzen, dat er aan het nazi regime al 65 jaar geleden een einde is gemaakt, maar dat de erfgenamen van het (in aantallen slachtoffers) nog moorddadigere communisme vandaag de dag nog steeds hun dodelijke praktijken toepassen in landen zoals Cuba,Vietnam, China en Noord-Korea. Met uitzondering van dat laatste, allemaal landen waarmee wij nu "goede" betrekkingen hebben. Van schijnheiligheid gesproken!

  04-10-2010, 10:56 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (25 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!