NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Wordt Groen/Blauw het nieuwe Paars?
 • Politieke poppenkast
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  05-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.B-H/V, de eerste barst
     In Vilvoorde kregen 'jongeren' het aan de stok met de plaatselijke politie. Enkele agenten kregen rake klappen, auto's werden zwaar beschadigd en twee kerels werden betrapt toen ze molotovcocktails aan het maken waren. Acht werden er aangehouden, waarvan twee 'administratief', zoals dat heet, maar het hele zootje werd na enkele uren weer op vrije voeten gesteld. De reden voor dit laatste was een eerste gevolg van de akkoorden die de regeringspartijen gesloten hebben over B-H/V en dat, volgens de heren Beke, De Croo Jr en Tobback Jr toch zo goed is voor de Vlamingen. Volgens die akkoorden mogen Franstaligen nl vragen berechtigd te worden volgens de Franstalige procedure en komt hun dossier dan op de tafel van een Franstalige Brusselse onderzoeksrechter. In het geval van Vilvoorde besliste die laatste het aangehouden crapuul weer vrij te laten, omdat er in de Brusselse gevangenissen van Vorst en Sint Gillis geen plaats meer vrij was. Dat laatste klopt trouwens: in Sint Gillis wordt momenteel voor de elfendertigste keer gestaakt wegens de overbezetting (grotendeels met figuren verwant met die 'jongeren').
     Meteen is naar het criminele milieu echter een duidelijk signaal gegeven: voor kleinere misdrijven in de Vlaamse rand volstaat het te vragen voor een berechtiging in de Franstalige procedure en wordt men daarna weer vrijgelaten. Leuk vooruitzicht voor de autoriteiten en de politie in de Vlaamse gemeenten rond Brussel, die weten dat ze nu door de Brusselse francofonie vogelvrij zijn verklaard. Met dank aan CD&V, SP.a en Open VLD.
  ---
     In de marge van bovenstaande nog dit: de 'zwaantjes' die recentelijk vóór het koninklijke paleis in Laken werden aangereden door een dolgedraaide allochtoon, zouden hun ziekenhuiskosten zelf moeten betalen. De medische dienst van hun korps betaalt nl voorlopig geen facturen meer. Op het Tv-nieuws van zaterdag werd daar als enige commentaar bij gegeven, dat madame Milquet daarover niet te spreken is. Waarom men echter die rekeningen niet meer betaalt, werd er niet bij gezegd. Moeten die kosten niet betaald worden door de aanrijder? Was die gek niet verzekerd? Bezit die man überhaupt iets? Is er dat steunfonds niet meer dat mensen vergoedt die slachtoffer worden van onverzekerde automobilisten? Nergens enig nieuws daarover, voorlopig althans. Het had eens een autochtoon moeten zijn...

  05-08-2012, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (43 Stemmen)
  04-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Minimario
     De berg van ECB voorzitter Draghi heeft een muis gebaard. Na zijn ronkende verklaringen van vorige week, die een doorbraak voor de Eurozone impasse beloofden, is hij waarschijnlijk teruggefloten door Duitsland, de grootste ECB aandeelhouder en heeft hij zijn ambitieuze plannen ondergeschikt moeten maken aan de politiek, iets wat ik in deze rubriek ook al enkele keren gesteld heb (27 en 30 juli).
     Wat Draghi op zijn laatste persconferentie vertelde, was correct. Om te vermijden, dat bepaalde landen geen ernstige maatregelen zouden treffen, moeten deze landen eerst in eigen huis orde op zaken stellen. Dat is niet nieuws, dat wordt al twee jaar verteld en dat is ook het Duitse standpunt. De fout die Draghi vorige week maakte, was dat hij de indruk gaf daarvan af te zullen wijken, hetgeen volgens de ECB statuten feitelijk niet kan en wat dan ook niet gebeurd is. Het is dus, voor de zoveelste keer, terug naar af.
     De markten en beurzen worden van deze spelletjes helemaal niet vrolijk en hebben zo stilaan genoeg van de aanslepende processie van Echternach die zich in de Eurozone afspeelt. Duitsland mag dan al gelijk hebben (vanuit hun standpunt gezien), ergens zal het toch moeten beslissen: of meer garanties geven of de Eurozone drastisch hervormen, zeg maar splitsen. Dat laatste wordt met de dag waarschijnlijker. Voor Vlaanderen wordt het dan hopen, dat we aan de goed kant van die splitsing terecht komen. Als dat met België niet zou kunnen, dan zou een Vlaamse onafhankelijkheid er wel eens sneller kunnen komen dan verwacht. Cruyff zei het al: 'elk nadeel heb se voordeel'.

  04-08-2012, 08:48 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (41 Stemmen)
  03-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons mager pensioentje
     Ons pensioenstelsel gaat ervan uit, dat de gemiddelde Belg 45 jaar werkt. Dat blijkt een fabeltje te zijn. Volgens een recent Europees rapport is dat in werkelijkheid slechts 32,5 jaar (35 voor de mannen, 29,9 voor de vrouwen). Daarmee zitten we ver onder het Europese gemiddelde. Zo werkt de gemiddelde Belg liefst zes jaar minder dan de gemiddelde Nederlander. Dat betekent zes jaar minder afdragen en zes jaar meer pensioen trekken. Reken maar eens uit wat dat geeft over een hele werkende bevolking. Ergens wordt het dan ook aannemelijker dat een van de grote klachten tegen de Belgische pensioenen - nl dat ze te laag zijn  - ongegrond is. De mensen die wél de rit uitdoen betalen mee voor hen die dat niet doen.
     Ondergetekende, die werkte van zijn 16de tot zijn 65ste, heeft er dus weinig schuld aan en begrijpt ook niet hoe mensen het klaar spelen om zo weinig te werken en dan een pensioen krijgen dat evenveel (of even weinig, als ge wilt) bedraagt als dat van de 'doodwroeters'. Om nog te zwijgen over de mensen die meteen staan te klagen als er dan toch wat langer zal moeten gewerkt worden. Het minder werken werd hier steeds gecompenseerd door de zo geroemde productiviteit van onze werkende bevolking. Sinds er echter steeds meer geautomatiseerd wordt, is dat productiviteitsvoordeel grotendeels weggevallen.
     Bij dit alles toch nog enkele kanttekeningen:
  - Er wordt in het Europees rapport weer eens geen onderscheid gemaakt tussen de loopbanen van Vlamingen en Walen. Net zoals op de Olympische Spelen zijn we weer allemaal Belgen. Ik vrees dat een afzonderlijke optelling wel eens voor nóg verrassendere resultaten zou leiden en dat ons politiekcorrecte systeem zo'n gesplitste optelling niet zou dulden.
  - De door de band genomen lage Belgische pensioenen tellen niét voor de vastbenoemde ambtenaren. Dat geldt ook voor het berekenen van de index, maar dan in tegenovergestelde richting. De meeste EU-landen hebben nl een index die de pensioenen koppelt aan de evolutie van de lonen en de welvaart. In België is die echter gekoppeld aan de evolutie van de prijzen, maar dat laatste geldt ook weer niet voor de vastbenoemde ambtenaren, die bij ons een soort apartheidsstatuut hebben gekregen. Iedereen is hier gelijk voor de wet, maar de enen blijkbaar wat gelijker dan de anderen...

  03-08-2012, 09:19 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (41 Stemmen)
  02-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bedrogen Oostkantonner
     Toen, in 2008, de Kamercommissie de splitsing van B-H/V goedkeurde, werd daar geen vervolg aan gebreid in de voltallige Kamer, doordat de francofonen allerlei bezwaren opperden via de Raad van State en zo tijd wonnen om niets te doen. Eén van de vertragingsmanoeuvres kwam toen van Karl-Heinz Lambertz, minister-president van het (bij manier van spreken) handvol Duitssprekenden dat onze Oostkantons bevolkt. Hij noch zijn regio hadden ook maar iets te maken met de zaak, maar zijn protest hielp wel mee het probleem weer eens drie maanden op te schuiven, met het nu gekende gevolg dat wij, Vlamingen, zwaar hebben moeten betalen om een reeds goedgekeurde wet toegepast te krijgen.
     Diezelfde Karl-Heinz komt nu klagen, dat hij er maar niet in slaagt de overdracht van bepaald bevoegdheden i.v.m. ruimtelijke ordening, stedenbouw en woningen geregeld te krijgen met de Frans Gemeenschap. Waarschijnlijk waren die hem beloofd als tegenprestatie voor het boycotten van de Vlaamse plannen en hoopte de socialistische Oostkantonner dat gedaan te krijgen nu er een partijgenoot federaal eerste minister was geworden. Zo'n beetje dezelfde redering die Di Rupo zich maakte, toen die dacht bij het aantreden van kameraad Hollande als nieuwe Frans president de Dexia affaire een andere wending te kunnen geven. Blijkbaar blijkt solidariteit bij onze socialisten alleen te bestaan als het er op aankomt geld van Vlaanderen los te krijgen. Aan elkaar gunnen ze het niet, dit waarschijnlijk volgens het rode adagio 'ge kunt het maar hebben'.
     Nu schermt Lambertz met het artikel 139 van de Belgische Grondwet, dat zegt dat de Gemeenschappen in onderling overleg gehele of gedeeltelijke bevoegdheden kunnen overdragen. Zelf schijnt hij er niet in te geloven, want hij zegt in maart van volgend jaar nog eens te proberen. Op Vlaanderen, dat vroeger altijd positief stond t.o.v. de problemen in de Oostkantons, moet hij niet teveel meer rekenen. Hij heeft ons vroeger ook in de kou laten staan.

  02-08-2012, 08:39 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (39 Stemmen)
  01-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een zomeroverpeinzing
     De grote vakantie zit er weeral voor de helft op, maar voor de meeste van onze politiekers is ze nog maar pas begonnen. Voor hen is het de 'heel grote' vakantie, want - met een beetje geluk - moeten ze pas half oktober weer aan de slag, tenzij misschien Europa roet in het eten zou werpen.
     Ondertussen is het wel heilzaam eens na te denken, wat wij - Vlamingen - ondertussen bereikt hebben. Wel, bitter weinig. Gisteren had ik het nog over de ontmanteling van een aantal Vlaamse iconen: de zgz feestdag, de IJzerbedevaart en de Gordel. We worden geregeerd door een club waarin 90% van de francofone partijen zitten en niet eens de helft van die van ons. De Vlaamse partijen in deze regering durven dan nog stellen, dat ze ik weet niet wat verwezenlijkt hebben, terwijl het in feite om een zoveelste uitverkoop gaat. We hebben nu een regering zonder meerderheid in Vlaanderen, met een francofone eerste minister die beste vriendjes is met het Hof, dat in de eerste plaats Frans praat en denkt. Zelfs de aartsbisschop is nu een Waal.
     De komende gemeenteverkiezingen zullen aan deze situatie niets veranderen. Het blijft natuurlijk hopen dat de Vlaamse meerderheidspartijen klop zullen krijgen, maar dat zal aan de federale situatie niet veel veranderen. Integendeel, die partijen zullen proberen de rit met Di Rupo uit te doen, zeker zolang ze geen verbetering van hun kiescijfers ontwaren. Het wordt dus wachten tot de moeder van alle verkiezingen in 2014 en dan zal het moeten gebeuren.
     Met de onafhankelijkheid van Vlaanderen staan we nog nergens. Met de francofonen zullen we dat ook nooit geregeld krijgen. Zij weten dat ze van Vlaanderen leven en willen dat zo houden. Zelfs een aanhechting aan Frankrijk zou voor Wallonië geen goede zaak zijn. Parijs wil nl het arme Wallonië niet, wel het rijke Vlaanderen.
     De enige oplossing is dat er bij de verkiezingen in 2014 tenminste een duidelijke meerderheid van de V-partijen in het Vlaamse parlement komt. Mochten de huidige Vlaamse meerderheidspartijen in de federale regering, ondanks een pandoering, toch doorgaan met gangmaker te spelen voor Di Rupo, dan moet het nieuwe Vlaamse parlement een onafhankelijkheidsverklaring afleggen. De zgn 'Eenzijdige Verklaring van Onafhankelijkheid' (EVO). Daar het te verwachten is, dat Europa het daarmee niet eens zal zijn, blijft er nog altijd de tussenstap naar een confederaal België. Daarbuiten is er - misschien - nog het alternatief dat zich zou voordoen, mocht de eurozone in twee splitsen. Zelfs de meest belgicistische Vlamingen zullen dan verplicht worden te kiezen tussen hun overtuiging en hun portemonnee. Tussen de aansluiting met Vlaanderen bij de groep van Duitsland of met die van de PIIGS landen. Ik zie ze dat laatste nog niet te snel doen.

  01-08-2012, 08:46 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (36 Stemmen)
  31-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlaamse ontmanteling

     In de media wordt weer druk gedaan over het feit dat België nog maar eens geld heeft kunnen plaatsen tegen voordelige voorwaarden. Die nieuwe trend lijkt zich door te zetten en dat is in de eerste plaats goed voor de federale begroting, die minder schulden zal moeten afbetalen. Voorlopig althans, want voor hetzelfde geld kan het tij morgen weer keren en zal het dan weer méér geld kosten. Het concurrentievermogen van onze bedrijven blijft immers precair. Zie maar wat er (weeral) te gebeuren staat bij grote bedrijven zoals Bekaert,  Alcatel-Lucent (de vroegere 'Bell', waar nu nog amper een tiende van het vroegere personeel werkt) en HP. Allemaal bedrijven met heel wat jobs voor hoger opgeleiden, jobs die steeds meer op de helling komen te staan. De staatsschuld blijft onaanvaardbaar hoog en de kosten van de vergrijzing zullen ervoor zorgen, dat die de eerstvolgende jaren eerder zal stijgen dan dalen. Een staatsschuld boven de 100%, zoals we die nu kennen en dit gedurende nog meerdere jaren, is nefast voor groei en werkgelegenheid, de 'relance" zeg maar. En dan hebben we het nog niet gehad over Dexia.
     Ondertussen worden in dit land de Vlaamse activiteiten helemaal op een laag pitje gezet. 11 juli, de zgz Vlaamse feestdag, is nog altijd geen feestdag voor iedereen en lijkt steeds meer op een uit de kluiten gewassen Vlaamse kermis, waarbij dan een Raymond van het Groenewoud nog de kans krijgt Vlaanderen belachelijk te maken (om nog te zwijgen van de ridicule toespraak van kabouter Peumans in het Brusselse stadhuis).
     De IJzerbedevaart, die al enkele jaren gehighjackt was door wat we maar de progressieve vleugel van de ter ziele gegane Volksunie zullen noemen, is feitelijk al helemaal afgeschaft. In de praktijk wordt ze dit jaar overgeheveld naar 11 november, waarop ze dan zal samenvallen met de herdenking van de Eerste Wereldoorlog en in werkelijkheid door België zal gerecupereerd worden. En dat alles voor een wereldwijd bekend historische gebeurtenis die in Vlaanderen plaats vond. En er is meer.
     Nu blijkt dat de 32ste editie van De Gordel, op 2 september a.s., ook de laatste editie zal zijn. Volgens de politiek-correcten van de federale meerderheid heeft Vlaanderen nl alles gekregen wat het wou en is er dan ook geen reden meer om tegen wat dan ook nog te gaan protesteren rond Brussel, de stad die de wereld ons zou benijden. Er zou ook daar iets anders voor in de plaats komen en de kans is groot dat het dezelfde weg op gaat van de 11de juli en de IJzerbedevaart. E.o.a. happening voor de simpele zielen, op wier stemmen de traditionele partijen blijven hopen om hun politieke postjes te kunnen veiligstellen.
     Hopelijk zullen er op 14 oktober genoeg Vlamingen zijn die zich dat allemaal zullen herinneren en dan ook navenant zullen stemmen.

    

  31-07-2012, 09:35 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (38 Stemmen)
  30-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europa: eieren of jong
     Vakantie of geen vakantie, deze week zal er eindelijk iets tastbaars moeten gebeuren in de Europese wanorde. Na de uitdrukkelijke steunverklaringen aan de euro van Draghi, Merkel en Hollande van vorige week, mag het niet langer bij woorden alleen blijven. Dat liedje heeft nu lang genoeg geduurd. Markten en beurzen, die vorige week weer eens waren opgeveerd, zullen anders straks opnieuw als een pudding in elkaar zakken, mocht er weer geen gevolg gebreid worden aan de ronkende verklaringen van de zgz 'verantwoordelijken'. De drie bovenvernoemden zullen het moeten waar maken. Vergeet even Barroso en 'bloempot' Van Rompuy en zeker schertsfiguren als een Verhofstadt en zijn slippendragers.
     Landen als Spanje en Griekenland hebben hoge schulden (België trouwens ook). Op zichzelf is dat geen ramp. De VS en Groot-Brittannië hebben zelfs nóg grotere schulden. De twee laatstgenoemde landen hebben echter hun financiële toestand in eigen handen. Zo kunnen die bv zelf geld bijdrukken. De landen van de eurozone kunnen dat niet meer, alleen de Europese Centrale Bank (ECB) kan dat. Het is nu afwachten of Draghi straks bevestigt dat hij zoiets ook gaat doen. Zoals ik hier al eerder schreef, moet de politiek hem dan wel volgen. Duitsland in de eerste plaats, omdat dat land de grootste aandeelhouder van de ECB is. En ondanks het feit dat Merkel en Hollande nu niet precies eenzelfde economisch discours verkondigen - om het voorzichtig uit te drukken - zullen ze nu wel aan één zeel moeten trekken en liefst nog deze week.
     Het zou wel eens een cruciale week kunnen worden. Nog maar eens, maar deze keer dan écht.

  30-07-2012, 08:54 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!