NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De Europese politieke puinhoop
 • De klimaat heisa
 • Hoe moet het verder?
 • De schaduwpopulatie
 • Michel Light
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  09-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlucht uit de droomstad

   

   

     Toen roodgroen vorig jaar de gemeenteraadsverkiezingen in Gent won, kon hun geluk niet op. Gent zou een droomstad worden, dé stad van de toekomst. Volgens het nieuwe bestuursakkoord, waarbij ook de liberalen betrokken werden om te vermijden dat de familie Declercq moeilijk zou doen in de oppositie, zouden er in de Arteveldestad overal nieuwe bus- en tramlijnen komen, wandelpaden, fietspaden en –tunnels, minstens zes nieuwe wijkparken en een groot park op minder dan 400 meter wandelen van elk huis.  Etcetera, etcetera, etcetera…
     De realiteit pakt lichtjes anders uit. Blijkt nu dat er een vlucht uit de stad plaats vindt, vooral van jonge gezinnen met kinderen. Gent is helemaal niet kindvriendelijk. Er zijn te weinig crèches, te weinig scholen, te weinig parkeerplaatsen, te weinig van alles. Dat terwijl men de mensen vertelt dat er in een stad veel meer mogelijkheden zijn. Wat er is, is dan nog te duur. Zelfs de Gentse Feesten, waaraan de stad vorig jaar flink haar broek gescheurd heeft, bleken te duur voor de modale Gentenaar. In 2011 vertrokken er uit de stad meer ‘blanke’ gezinnen dan er sinds 1974 ooit vertrokken waren. Gent heeft geen tekort aan flats, wel aan gezinswoningen, die daardoor onbetaalbaar worden. Dat is misschien niet alleen zo in Gent, maar het is wel merkwaardig dat dit juist gebeurt in een stad waar het bestuur er prat op gaat dat de stad ‘groen’ zal worden en op mensenmaat. Het lijkt er steeds meer op dat groen de kleur van het dure leven wordt (denk maar aan de groene stroom), zoals rood de kleur van het gevaar blijft. Te mijden dus.

     In de marge van bovenstaande, waarover een vertrekkend gezin haar verhaal plaatste op facebook, nog dit: hoe slagen al die Turken, Bulgaren, Roma en andere Balkanezen die Gent ‘rijk’ is, erin in zo’n stad de touwtjes aan elkaar te blijven knopen? Sturen die hun kinderen wel naar school of krijgen die misschien voorrang? Hoe betalen die de huur die voor echte modale Gentenaars niet meer te betalen is? Betalen die überhaupt wel iets in Termontograd?

   

   

  09-06-2013, 08:46 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (37 Stemmen)
  08-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het non-beleid van Di Rupo (2)

   

     Na mijn eerste artikel over de onmacht van deze federale regering, kreeg ik gisteren meteen een bevestiging ervan. Monica De Coninck zou met een eigen voorstel afkomen om een einde te maken aan de discussie over het gelijkstellen van bedienden- en arbeidersstatuten. Daar hadden de vakbonden en werkgevers al bijna twee jaar vruchteloos over gedebatteerd, waarna de regering het probleem naar zich toe had getrokken. De Coninck geeft de sociale partners nu de hete aardappel terug! M.a.w. zij heeft geen echt nieuw voorstel en we zijn weer naar af. Met in het achterhoofd dat de socialistische vakbond dwars blijft liggen, komt daar in deze omstandigheden weer niets van terecht. Van non-beleid gesproken…

     Daar houdt het trouwens niet bij op. Een dezer dagen moet de federale regering nl nog maar eens de begroting 2013 controleren. Strafwerk van Europa dat, evenals trouwens de Oeso, wil dat dit land eindelijk eens gaat besparen, structureel besparen dan. Tot nu toe is België een van de weinige Oeso-landen dat de laatste jaren extra geld is blijven uitgeven. Geld dat grotendeels komt van extra belastingen, niet van besparingen. Die hogere belastingen én uitgaven is een systeem waar België al 15 jaar mee bezig is. Dat is begonnen bij Verhofstadt en is niet meer gestopt. Tien jaar geleden had België nog een primair overschot van 6,8%, nu is dan nul (0,0!). Alleen Griekenland en Cyprus deden het slechter en we weten ondertussen wat daarmee gebeurd is.

     De enige mogelijkheid die België overblijft om te besparen zonder extra belastingen te heffen, is ervoor te zorgen dat de mensen hier langer blijven werken, of ze dat nu graag hebben of niet. Daardoor heeft men minder uitgaven in de pensioensector én meer inkomsten door de extra activiteit. Als dat niet gebeurt zal het land daarvoor worden teruggefloten en zullen de pensioenen straks onbetaalbaar worden.

     Waarbij we dan weer bij Lala’s lege doos terechtkomen, dat zilverfonds waarvan het (te weinige) geld elders is besteed en niet kan worden ingezet tenzij de staatsschuld zakt onder de 60%...

  08-06-2013, 09:22 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (29 Stemmen)
  07-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het non-beleid van Di Rupo (1)

   

     Waar is de tijd toen Vande Lala, vice-premier en minister van Economie, Noordzee en Consumentenzaken (oef!), beweerde dat hij er eens voor ging zorgen dat de energiekosten voor de bevolking zouden zakken? Hij zou de prijzen bevriezen en nog van dat moois. Wat blijft daar van over? Wel, zo goed als niets.

     Een recent rapport van het adviesbureau Boston Consulting wijst er nl op dat de stroomprijzen in dit land niet alleen gevoelig gaan stijgen, maar dat deze stijgingen tevens nefast zouden kunnen worden voor enkele van onze industrieën. Met de huidige verwachte stijging zal straks bv een ton Amerikaans papier in 2020 zo’n drie procent goedkoper worden dan wat wij hier aanmaken – transportkosten inbegrepen. Nog erger wordt het voor onze chemie, die door de effecten van de Amerikaanse schaliegasrevolutie van de kaart dreigt geveegd te worden. We spreken dan over een industrie die momenteel meer dan 90.000 arbeidsplaatsen oplevert. Het rapport ter zake is geen alleenstaand alarm, ook het VBO (de Vereniging van Belgische Ondernemingen) luidt de alarmbel en vraagt dat ze bij de overheid wakker worden.

     Buiten de kosten is er ook het effect op het milieu dat zwaar negatief dreigt te worden. Door het stilleggen van onze kerncentrales (die geen CO2 uitstoten) en het vervangen ervan door dure gascentrales (die dat wél doen en dan nog door de overheid gesubsidieerd zullen worden), zal dit land waarschijnlijk ook niet meer in staat zijn de afgesproken vermindering van 20% CO2 tegen 2020 waar te maken. Zonder nieuwe maatregelen en initiatieven zal de uitstoot in 2030 zelfs 60% hoger liggen dan de dag van vandaag.

     Kortom, na de lege doos van zijn zilverfonds, zullen ook Vande Lala’s beloften inzake de beheersing van de energiekosten een lachertje worden. Als er niet wordt ingegrepen, zal de elektriciteitsfactuur voor een gemiddeld gezin tegen 2030 zo’n 40% hoger komen te liggen en voor grote bedrijven wel 50%.

     Regeren is vooruitzien. Wie zei dat ook weer?

  07-06-2013, 09:13 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (37 Stemmen)
  06-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tene quod bene

   

     Feitelijk had ik me voorgenomen niet meer over de onderwijshervorming te schrijven, tenzij dan te verwijzen naar mijn blog daarover van maandag 3 juni, waarin ik al stelde dat het ‘maar’ om een plan ging, dat pas door een volgende Vlaamse regering geactualiseerd zou kunnen worden. Of dat plan nu een masterplan is, een matrix of een plan met een draagvlak (nog zo’n woord dat de laatste tijd steeds meer politiek verkracht wordt), doet niets ter zake. Ik schreef erbij, Shakespeare achterna, dat het ‘much ado about nothing' was, maar eindigde wel met ‘wordt vervolgd’ en dat ga ik dan toch nog één keer doen, kwestie van toch ergens een draai te kunnen geven aan een onderwerp dat als geen ander het politieke, sociale en educatieve leven in Vlaanderen heeft beheerst.

     Waarover ik in de hele mega discussie weinig terug vind is het feit, dat het Vlaams onderwijs in Europa nog altijd op de tweede plaats staat (na dat van Finland). Dat werd gisteravond nog in Terzake* bevestigd door een Vlaams vertegenwoordiger bij de Oeso. En dat in Brussel Franstaligen hun kinderen steeds meer naar Nederlandstalige scholen sturen, gewoon omdat die zoveel beter zijn. Het Waals onderwijs staat in Europa pas op een plaats ergens in de twintig. Wat men ook nauwelijks zegt, is dat het gros van de 15%, die de school verlaat zonder diploma, behoren tot de groep die men tot 21 maart in Gent allochtonen noemde. Vóór men zo’n onderwijs verandert, mag men inderdaad niet over één nacht ijs gaan. Er is al twintig jaar over gepalaverd en het zal nóg jaren duren vooraleer het huidige plan zal zijn uitgewerkt. De Wever had dan ook (voor de zoveelste keer) gelijk toen hij nog eens zijn beste Latijn boven haalde met ‘Tene quod bene’. Behoud wat goed is. Voor die uitspraak kreeg hij trouwens de steun van iemand die, politiek gesproken, eerder een tegenstander is. Joël De Ceulaer, redacteur bij De Standaard, besloot zijn “Moment’ artikel van gisteren over het onderwerp ook al met ‘Onderzoek alles en behoud het goede’. Hopelijk gebeurt dat ook, al zal het pas ten vroegste in 2016 zijn.

   

   

  * In hetzelfde Terzake had de VRT er niets beter op gevonden dan twee toeschouwers te volgen naar het debat in het Vlaams parlement: Raymonda Verdyck, afgevaardigde bestuurder van het GO! en … Yves Desmedt, hoofdredacteur van De Morgen. De ‘commanditaire loftsocialist’ zoals Koen Meulenaere hem ooit genoemd heeft, kon niet nalaten zijn gal te spuwen richting De Wever, toen hij zei dat de N-VA de nieuwe schoolwet wel naar zijn hand zou zetten, zodat De Wever zijn kinderen naar de elitescholen zou kunnen zenden. Bart, die in de studio zijn opwachting maakte en het dus ook kon zien en horen, repliceerde daarop met te zeggen dat zijn ouders gewone, werkende mensen waren en hij zo’n uitspraak beschamend vond. Hij had er nog bij kunnen zeggen dat eventuele elitescholen eerder kinderen zullen aantrekken van Groen en SP.a, partijen die steeds meer kiezers aantrekken van het type ‘denk links, leef rechts’, welgestelden die naar Canvas kijken, deelnemen aan het cultureel leven en een ‘kwaliteitskrant’ als De Morgen lezen…

   

   

  06-06-2013, 08:55 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (39 Stemmen)
  05-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 0,0% loonnorm

   

     Er zijn vorig jaar in dit land 50.000 volledig werklozen bijgekomen. Ondanks dit gegeven en de waarschijnlijkheid dat het dit jaar eerder slechter dan beter zal worden, is er nog geen enkele cao afgesloten, zelfs niet in de chemie, die normaal als eerst uit de bus komt. De reden ervoor is dat de regering de lonen bevroren heeft voor de periode 2013/2014. De enige toegelaten stijging is die van de index (in juli komt er zo 1,6% bij). Die bevriezing zint de vakbonden niet en vandaar de impasse.

     De bedoeling is, dat men – door het bevriezen van de lonen – het loonverschil met de buurlanden, in de eerste plaats met Duitsland, wil wegwerken tegen 2018. Dat zal nooit lukken, omdat ook in de ons omliggende landen de loonnorm blijft veranderen en zelfs minder voorspelbaar is dan bij ons, gewoon omdat die landen al enkele decennia geen index meer hebben. Daarenboven zit België met het probleem dat er tegen 8 juli van dit jaar een gelijkschakeling van de statuten tussen bedienden en arbeiders zou moeten plaats vinden en niemand op dit ogenblik weet of dat gaat gebeuren en – indien ja – hoe.

     In de Trends van vorige week verscheen er een interview met Julien De Wilde, vroegere CEO bij Bekaert, nu bestuursvoorzitter van Nyrstar en Agfa-Gevaert. De man verwijt onze vakbonden dat ze niet eens weten wat wereldwijde concurrentie betekent, de ‘ziekte’ waaraan onze bedrijven kapot gaan. 150.000 jobs beloven met 13 virtuele miljarden uit een al even fictieve fraudebestrijding noemt De Wilde gewoon mensen tegen elkaar opzetten. De auteur van bovenstaand idee, Rudy de notionele intrestaftrekker, vond het zelfs beneden zijn waardigheid op het artikel van De Wilde te reageren. Leemans (ACV) en Vercamst (ACLVB) deden dat wel al waren hun argumenten op voorhand bekend en meestal niet ter zake.

     Hoe het verder zal lopen, weet geen mens, maar vóór de vakantie komt er meer dan waarschijnlijk geen enkele loonovereenkomst en dat is in dit land nog nooit gebeurd. Morgen donderdag, trekt er weer wel een vakbondsbetoging door de straten van Brussel waarbij koopkrachtverbetering en de gelijkschakeling van de statuten op het eerste plan zullen staan. Om echter de welvaart in dit land te vrijwaren, moet men echter eerst zien werk te hebben en dat zal niet verbeteren als stakingen en betogingen in de lift blijven zitten.

   

  ---

   

     In mijn blog van gisteren stond een foutje. Die twee Arabische zenders zijn er niet bij gekomen bij Belgacom, maar bij Telenet. Daar heb je, naar ’t schijnt, nog wel ARD en ZF, maar heeft men de Duitse zenders sat1 en pro7 vervangen door twee Arabische stations (2MMondo en Maghreb). Dat heb je, als je, buiten de journaals, haast geen Tv meer ziet, zoals ondertekende. Vorige week was wel een uitzondering, maar dan op muzikaal gebied: ik heb de hele finale van de koningin Elisabeth wedstrijd voor piano uitgezien (en gehoord). Het doet goed te zien dat er in deze tijd ook nog heel wat jonge mensen klassieke muziek weten te appreciëren.

     Over hetzelfde blog schrijft lezer Rob, dat ik slecht ben ingelicht over die uitspraak van Marine Le Pen. Ik heb dat eens nagekeken, want dat kwam uit De Standaard van maandag 3 juni, blz 2, waar letterlijk stond als volgt: ‘Toen vergeleek ze de aanwezigheid van moslims in haar land met de Duitse bezetting’. Dus ‘moslims’ i.pl.v. ‘islam’, zoals ik het schreef. Dat is misschien niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt er maar vanaf, hoe je het bekijkt.

   

  05-06-2013, 09:19 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (28 Stemmen)
  04-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cordon sanitair, Europese versie

   

     De commissie juridische aangelegenheden van het Europees parlement heeft de immuniteit opgeheven van Marine Le Pen, dochter van haar vader en huidig leidster van het Front National in Frankrijk. Dat zou als gevolg kunnen hebben, dat ze straks in Frankrijk vervolgd kan worden wegens enkele racistische uitspraken die ze drie jaar geleden gedaan heeft en waarbij ze de aanwezigheid van de islam in Europa vergeleek met de Duitse bezetting. In feite kan dit het begin worden van een cordon sanitair zoals we dat ook bij ons hebben meegemaakt. In het nieuws dat ik erover gelezen heb, staat er niets van vermeld, maar het zou me niet verwonderen mocht Verhofstadt, nu zelfverklaard groot Europees staatsman, er voor iets achter zitten. Vergeten we niet, dat het dezelfde Verhofstadt was die indertijd met gelijknamige klachten tegen het Vlaams Blok is gaan leuren,  tot hij tenslotte – bij een derde poging - een bevriende rechter uit zijn eigen Gent bereid vond enkele diensten van die partij te laten veroordelen, waarna de partij zelf zich genoodzaakt zag van naam te veranderen.

     Die Europese commissieleden en een eventueel bevriend Frans gerecht zouden er m.i. goed aan doen even na te trekken wat toen de gevolgen waren van die uitspraak. Het Vlaams Blok/Belang haalde in de daaropvolgende verkiezingen zijn hoogste score ooit. Met de politieke malaise, die er nu in Frankrijk heerst, is het niet denkbeeldig dat het FN van Marine Le Pen straks, bij de Europese verkiezingen van 2014, de grootste partij wordt in de hexagoon. ‘Monsieur Normal’ is zelfs niet meer populair in zijn eigen socialistische partij en het UMP van Sarkozy is hopeloos verdeeld. Dochter Le Pen is een  stuk minder radicaal als haar pa en komt goed over in het publiek debat. Het is dan ook niet denkbeeldig, dat die winst er inderdaad in zit en het is niet met stalinistische methodes dat de democratie West-Europa gered zal worden.

  ---

     In de marge van de islamistische dreiging in Europa nog even dit: Angela Merkel is bij Di Rupo gaan pleiten om de uitzendingen van de Duitse zenders ARD en ZDF, die van het Belgacom aanbod werden geschrapt, terug op te nemen. De 75.000 Oostkantonners en een 40.000 Duitsers die in België wonen en werken voor NATO en E.U., zouden daarvan het slachtoffer geworden zijn. Die schrapping gebeurde officieel omdat de Duitse zenders hun kostprijs - ‘Einspeisegebühr’ wordt dat in keurig Duits - verdubbeld hadden, van een half naar één miljoen euro. Dat kan zijn, maar ik vind het wel meer dan eigenaardig dat onze poco-media er nergens bij vertellen, dat er in de plaats van die twee Duitse zenders er nu twee Arabische door Belgacom zijn opgenomen. Wat wéér een stap is in de richting van de islamisering van Europa, wat zo stilaan inderdaad op een bezetting begint te lijken, al wil ik die met geen andere vergelijken…

   

  04-06-2013, 22:43 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (38 Stemmen)
  03-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De onderwijsklip

   

     We beleven een primeur in de Vlaamse politiek. De huidige Vlaamse regering maakt zijn ernstigste crisis mee en geraakt het maar niet eens over een  hervorming van het middelbaar onderwijs of beter gezegd: over een plan tot hervorming, want een definitieve hervorming zou er pas komen in de volgende legislatuur, dus na de verkiezingen van volgend jaar. Doet zo’n beetje denken aan de problemen van de federale regering, die haar staatshervorming deze legislatuur ook niet rond krijgt, waarna het nog jaren zal duren vooraleer alles zal zijn uitgewerkt en uitgevoerd. Zo'n algehele hervorming van het middelbaar onderwijs is eveneens een zaak van lange adem.

     Het Vlaamse tweespalt is er tussen de N-VA, die niet wil dat het ASO (Algemeen Secundair Onderwijs) op welke manier ook wordt afgebouwd en/of verdwijnt én het duo SP.a en CD&V, dat zegt af te willen van het zgz ‘waterval systeem’ waarbij teveel leerlingen starten in het ASO, om daarna te moeten afhaken en gedemotiveerd geraken. In feite gaat het in de eerste plaats tussen N-VA en SP.a. CD&V neigt wel naar de socialisten, maar heeft – zoals gewoonlijk – zelf geen uitgesproken mening. De oppositiepartijen Open VLD en Groen hebben al voorgesteld voor een wisselmeerderheid te willen zorgen, niet zozeer omdat ze zo bekommerd zouden zijn om dat onderwijs, maar wel om de N-VA uit de Vlaamse regering te kunnen rijden zoals dat ook al eens succesvol is voorgedaan in de federale regering. En dat allemaal voor een hervorming die – zoals nu voorgesteld – door een volgende Vlaamse regering weer ongedaan kan gemaakt worden, iets waarop - naar 't schijnt - heel wat leraars hopen. Zij zullen het immers straks weer moeten waar maken. ‘Much ado about nothing’, dus, zoals Shakespeare het al eens schreef.

     In werkelijkheid is het hele probleem terug te brengen tot één thema: de verkiezingen van 2014, waarvan de campagne nog wel niet officieel, maar wel in werkelijkheid is gestart. Kris Peeters moet naar die verkiezingen kunnen met enkele successen van ‘zijn’ Vlaamse regering. Dat was ook de reden waarom hij de hele zaak naar zich had toegetrokken. Van de deadline naar de Smetline. Als het blijkt dat ook hij deze zaak niet fatsoenlijk geregeld krijgt, is dat een item minder waarmee hij straks zal in de electorale campagne zal kunnen uitpakken. Niet voor niets heeft hij zijn zoveelste buitenlandse reis (met Philippe de Belgique nog wel!) daarvoor moeten annuleren. La Flandre vaut bien une messe!

     Wordt vervolgd.

   

    

  03-06-2013, 08:23 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (36 Stemmen)
  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!