NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • It's the immigration stupid!
 • Bpost lastpost
 • 'Betrouwbaar nieuws'
 • Vlaamse Beweging komt uit WO I
 • Zelzate
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  08-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De spaarsubsidie
     Het overhevelen van Belgisch spaargeld naar buitenlandse bankfilialen om daar de gaten te vullen,  zoals ik ook al aanstipte in mijn blog van eergisteren ('The French Connexion') heeft nu toch ook een belletje doen rinkelen bij de Belgische Nationale Bank (NBB). In feite zijn wij, via banken met buitenlandse filialen (Dexia, BNP Paribas, maar ook Rabobank en Deutsche Bank) de schulden van  andere landen mee aan het aanzuiveren, net dat wat bv Duitsland terecht niét wil doen. Het feit dat er op de Belgische (in de eerste plaats Vlaamse*) bankrekeningen steeds meer spaargeld komt te staan steekt de ogen uit van de hier gevestigde internationale banken.
     Vanwege de NBB is er nu een voorstel om andere manieren van sparen dezelfde fiscale voordelen te geven van het spaarboekje en dan denkt men in de eerste plaats aan de staatsobligaties. Via een zgz 'spaarsubsidiëring' zou zo een substantieel deel van onze spaargelden van de spaarboekjes kunnen worden overgeheveld en zo niet meer kunnen versast worden naar de bodemloze putten rond de Middellandse Zee. De spaarder zou meer intrest krijgen en de Staat zou goedkoper kunnen lenen. Eind vorig jaar heeft men kunnen constateren wat dat kan opbrengen toen de zgz 'Leterme-staatsbon' - als ik me niet vergis - meer dan 5 miljard euro opbracht. Eenzelfde uitgave begin dit jaar haalde niet eens een tiende van dat bedrag. De massale inschrijving van vorig jaar had dan ook niets te maken met vaderlandsliefde, zoals Leterme het wilde doen uitschijnen, maar enkel en alleen met gezond winstbejag van de kleine spaarder.
     Ondertussen blijkt dat die laatste, volgens Herman Van Rompuy, zo succesvolle Europese top toch weer niet heeft opgeleverd wat ervan verhoopt werd. In Duitsland blijken er grondwettelijke bezwaren te zijn, in Italië moet er nog over gestemd worden en Finland doet ook (weer) moeilijk. Als gevolg daarvan worden banken en markten daar ook niet vrolijk van. Maandag komen de ministers van Financiën van de Eurozone nog maar eens bijeen (die kunnen binnenkort beter in Brussel blijven!) om de brokken te lijmen. Ondertussen trekt ieder zijn plan en wat dat voor ons spaargeld betreft, is weinig positief te noemen. De vraag is maar of deze linkse Di Rupo regering er oor naar zal hebben en of de Open VLD, die achter het plan zou staan, (NBB gouverneur Coene is een liberaal) ook deze keer geen bakzeil gaat halen.


  * Van Vlaams ondernemingsschap gesproken: van de 25 Belgische ondernemingen die deelnemen als toeleverancier aan de Olympische Spelen van Londen, zijn er 22 Vlaamse, 2 Waalse en 1 Brusselse. Een beter beeld van het Vlaamse overwicht op de Belgische export kan er niet gevonden worden.

  08-07-2012, 09:54 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (20 Stemmen)
  07-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elio's goed nieuws show
     Volgens de politiek-correcte media is de regering Di Rupo goed bezig. Voor de begroting van dit jaar zou ze nog slechts 78 miljoen euro tekort hebben en wordt er verwezen naar het feit dat dit niets voorstelt in verhouding tot de reeds bespaarde 13 miljard die al verwezenlijkt zouden zijn. Daar wordt niet bij verteld dat heel wat van die miljarden eenmalige uitgaven waren en dat men daarom voor de volgende begroting nog eens drie miljard zal moeten vinden, wat heel wat moeilijker zal worden. Ook de vrij voordelige koers die België zopas kreeg voor haar zoveelste lening op de internationale markten (2,3%) is maar een momentopname. Er is niet veel nodig om die straks weer de hoogte in te jagen. 't Is maar te zien hoe je het bekijkt.
     Wat wél echt is, zijn de ontslagen die er dit jaar al gevallen zijn in Elio's koninkrijk: Meer dan 5.000, waarvan 1.514 alleen al in de maand juni (Philips, Desco, Crown, Emgo). Allemaal mensen die hun job kwijt geraken, terwijl men vreest dat het na de vakantie nog erger kan worden. E.e.a. heeft te maken met het feit dat het effect van de tijdelijke werkloosheid en de overbruggingskrediet, waardoor het leek dat België de crisis beter aan kon dan de buurlanden, zijn beste tijd gehad heeft. Het is helemaal niet meer zeker dat het herstel, dat men verwachtte tegen het einde van dit jaar, er ook effectief zal komen en zelfs áls het er komt, zal het in verzwakte vorm zijn en grotendeels afhangen van wat er in Duitsland zal gebeuren. Onze toeleveringsindustrieën zullen het steeds zwaarder krijgen als de loonkloof met onze buurlanden blijft vergroten. En zo zullen we weer aanbelanden in de discussie over o.m.die index waaraan men niet mag raken.
     Er is trouwens nog een tweede probleem, waarover men tegenwoordig weinig hoort, maar dat meespeelt, nl het gelijkschakelen van het statuut van arbeiders en bedienden. Dat zou binnen een jaar moeten gebeuren (een eis van het Grondwettelijk Hof), maar zal extra kosten met zich meebrengen die voor heel wat (voornamelijk Vlaamse) KMO's onbetaalbaar zullen zijn, als men mordicus vasthoudt aan het optrekken van het arbeidersstatuut tot dat van dat van de bedienden.
     Tenslotte nog dit: volgens de regering zouden er bij de sluiting van de oudste kerncentrales van Doel geen ontslagen vallen. Officieel kan dat kloppen, maar er zal ook niemand meer worden aangeworven, zodat er toch veel banen voor hooggeschoolden verloren zullen gaan. En het extra personeel dat men nodig zal hebben om de oude centrales af te breken hebben er ook maar een tijdelijke job. In Tihange gaan ze nog tien extra jaren personeel nodig hebben voor de vervangingen en zal er ook daar later extra personeel nodig zijn voor de afbraak. Hoe je het ook draait of keert, het zal steeds Vlaanderen zijn dat de rekening mag betalen.

  07-07-2012, 08:45 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  06-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The French Connection
     "The French Connection' is een zeer populaire politiefilm uit 1971, die gebaseerd was op ware feiten en die een jaar later niet minder dan 5 Oscars haalde. Bij ons vinden de dag van vandaag ook enkele van die Franse 'connecties' plaats. Ze zijn ook realiteit, maar we hebben er geen prijzen van te verwachten, integendeel:
  - Electrabel/Suez/Gaz de France (schrappen wat eventueel niet past, maar ze zijn onderling uitwisselbaar) hebben via hun energiefilialen al massa's cash geld van bij ons naar Frankrijk kunnen versassen. Ik geloof dan ook nooit dat die firma's zomaar het dictaat van Vande La zullen aanvaarden: één vijfde van hun Belgische productie aan de concurrentie af te staan aan kostprijs en de kosten van het tien jaar langer openhouden van Tihange te dragen zonder eraan te kunnen verdienen. Vergeten we niet dat, bij gebrek aan stroom (en dat zit eraan te komen), we bij diezelfde Franse firma's zullen moeten aankloppen die ons dan wel de rekening zullen voorleggen. Stroom die - nota bene - uit kernenergie wordt gemaakt, dit voor de wereldverbeteraars.
  - Over het gevaar van een 'meltdown' van de Dexia Holding is hier al meer geschreven. Dat het een realiteit zal worden, wordt met de dag duidelijker. In Frankrijk zijn er al een dertigtal gemeenten die de buitensporige rentes aan Dexia niet meer willen of kunnen betalen en die daar naar de rechter gestapt zijn. Als ze gelijk krijgen - het gaat om 10 tot 15 miljard euro! - zal dat dit land 6 tot 9 miljard kosten. En dat is nog maar het begin. Net als de Franse energieproducent(en) heeft ook de Dexia Holding jarenlang Belgisch spaargeld naar de bodemloze Franse putten versast.
  - Bovenstaande gevallen hebben ook BNP Paribas op het idee gebracht het overschot van hun Belgische ex-Fortis filialen aan te wenden om de eveneens bodemloze putten van hun Italiaanse en Spaanse organisaties op te vullen. Wegens de steeds groeiende hoeveelheid spaargelden hebben hun Belgische banken nl structureel geld teveel, de Fransen te weinig. Er is nu al sprake dat BNP Paribas zo'n 16 miljard euro bij Fortis weghaalt.
     'Die vlijtige handen, dat rijke gewest. Het paste aan d'eigene kroon opperbest', gaat het liedje over een situatie in het begin van de veertiende eeuw. L'histoire se répète...

  06-07-2012, 09:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (41 Stemmen)
  05-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Energieoplossing op zijn Belgisch
     Er is binnen het kernkabinet onverwacht snel een 'definitieve' oplossing gevonden voor de Belgische energieproblemen en die oplossing is weer eens echt 'Belgisch'. De twee oudste kerncentrales van Doel gaan in 2015 dicht, zoals al gepland door de regering Verhofstadt I, en die van Tihange mag na 2015 nog liefst tien jaar open blijven. Voor de Vlamingen geldt, zoals steeds in dit land, de wet*en voor de Walen wordt nog maar eens een uitzondering gemaakt. Dat betekent voor Doel o.m. een banenverlies van meer dan 250 jobs op korte en meer dan 1200 op lange termijn, bijna allemaal hooggeschoolden. Om de oude centrale van Tihange draaiende te houden zal nog aardig wat extra belastingsgeld moeten worden opgehoest, omdat die centrale nog extra beveiliging moet krijgen, wat in Doel niet nodig was. De centrales van Doel liggen ook veel dichter bij Antwerpen, waar de meeste elektriciteit verbruikt wordt, wat voordeliger uit zou vallen.
     Er zou, volgens Vande La, geen sluiting komen van de gascentrales. Die zullen officieel moéten open blijven, of stand-by moeten zijn en ook dat zal betekenen dat ze e.o.a. subsidie zullen moeten krijgen die op rekening van de Belgische belastingbetaler zullen komen, in de eerste plaats de Vlaamse die hier de meeste belastingen betaalt.
     Over de waarschuwing van de Creg, de energie waakhond, die vrij recentelijk nog stelde dat er reeds in 2014 stroomtekorten zouden kunnen zijn, wordt helemaal niet meer gesproken, tenzij men in dat geval stroom uit het buitenland zal moeten invoeren en die ook al extra betalen. Dat laatste zal dan weer gebeuren via diezelfde belastingbetaler, want Vande La heeft al gezegd dat het de consument niets meer zal kosten, integendeel zelfs, eerder minder. Met een regering die nu nog niet weet waar ze de drie miljard euro extra zal moeten halen om de begroting van 2013 in evenwicht te krijgen, wordt het uitkijken waar ze dat 'ezeltje, strek je' zal vinden. Wedden dat het in Vlaanderen zal zijn?
     Tenslotte er nog even op wijzen, dat in de hele energiediscussie het oorverdovend stil is in de slapjanussenpartijen van CD&V en Open VLD. Voor de zoveelste keer hebben zij zich laten rollen door de Waalse partijen en hun slaafjes van SP.a en Groen.


  * Even Belgisch is het jaarlijks terugkomend schandaal van de ingangsexamens voor (tand)arts, waarbij ook daar de Vlamingen verplicht zijn de wet na te leven en de Franstaligen niet. Dit alles ondanks het feit dat de bevoegde minister Onkelinx recentelijk nog heeft toegegeven dat daar wat aan veranderd zou moeten worden, omdat we binnen enkele jaren een massaal tekort aan (tand)artsen zullen hebben. Dit drama kan trouwens niet meer vermeden worden, omdat een artsenopleiding minimaal zes jaar duurt en men dus even lang zal moeten wachten om een eventuele grotere lichting kandidaat artsen te zien afstuderen...

  05-07-2012, 10:16 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (42 Stemmen)
  04-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waalse relance
     De regering Di Rupo is dan eindelijk toch begonnen met haar discussie over de zgz 'relance'. Naar slechte Belgische gewoonte is er van die plannen al e.e.a. uitgelekt. Zo zou staatssecretaris Wathelet (CDH) de twee oudste kerncentrales van Doel in 2016 willen sluiten en de oudste van Tihange open houden tot 2025. Of dat allemaal gaat lukken is zeer de vraag.  Het ligt er weer dik bovenop dat het ook voor de Walen 'eigen volk eerst' is en dat zij dat dan nog normaal vinden ook. De centrales van Doel blijken nl beter beveiligd te zijn dan die van Tihange, waarvoor nog een heleboel extra kosten zullen moeten gemaakt worden om ze tot 2025 veilig te houden. Het is dan ook duidelijk dat het hele plan niets te maken heeft met enige efficiëntie, maar alleen met de Waalse tewerkstelling. Waar kernenergie al niet goed voor is. Over het recente alarmerend bericht van een mogelijke sluiting van de verlieslatende gascentrales, is helemaal nog niets geweten, alhoewel het een niet kan zonder het ander.
     Iedereen: vakbonden, regering én werkgevers, is het erover eens dat tegen het einde van dit jaar dit land klaar zal moeten zijn om 'mee te surfen' zodra de Europese economie weer zou optrekken. Zonder dat ook maar iemand kan garanderen dat dit inderdaad zal gebeuren en vooral zonder dat er geraakt zal worden aan onze automatische index. Dit alles, terwijl men weet dat om mee te kunnen surfen, alleen al met onze buurlanden, er iets aan die index zal moeten gedaan worden om de loonkloof tussen België en de rest te verkleinen en onze concurrentiepositie te verbeteren. Daar meer dan 80% van de Belgische uitvoer van Vlaamse bedrijven komt, zal het weer eens Vlaanderen zijn die het slachtoffer zal worden van het linkse en syndicale njet.
     Voor een echte relance is trouwens geen geld. Er zullen weer geen echte beslissingen genomen worden en zo blijft men maar wat aanmodderen, zowat het enige waarin deze regering Di Rupo sterk is. Feit is dat de Belgische relance niet voor Vlaanderen zal bestemd zijn, als het van deze regering afhangt.

  04-07-2012, 08:48 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (41 Stemmen)
  03-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tobback en de wetten van Murphy
     Het zit Tobbackske echt niet mee. Eerst was er zijn speech voor de vuist op 1 mei, waarin hij allerlei eisen formuleerde die niet thuishoren bij een partij die zelf mee in zowel de regionale als de federale regering zit. Als men bv al 18 jaar de minister van pensioenen geleverd heeft en we de kleinste pensioenen van Europa blijken te hebben, moet men daarover niet beginnen te janken nu er eindelijk eens iemand van een andere partij op die post zit.
     Met zijn plan van de 10.000 stagiairs, die ik het 'Brunetto plan' noemde, verging het al niet veel beter. De zoon van zijn luidruchtige vader was nl vergeten dat dit een regionale materie is, daar waar hij - als goede Belg - een plan had op federaal vlak. Daar zijn plan, gekopieerd van eerdere plannen van Onkelinx en Milquet, daarenboven in de eerste plaats Brussel en Wallonië bevoordeelde, werd het meteen en terecht door de N-VA afgeschoten.
     Nu komt hij af met een eigen relanceplan, waarin hij bevestigt dat - mocht het aan hem liggen - de drie oudste kerncentrales wel degelijk in 2015 zullen gesloten worden. Dit ondanks alle recente berichten over black-outs en andere stroomperikelen die ons vóór die tijd al zouden kunnen teisteren. Vergeten we niet dat er in dit land nog steeds elk jaar meer stroom wordt verbruikt. En daar houdt het niet bij op. Uitgerekend dezelfde dag dat Tobbackske met zijn verhaal over de oudste kerncentrales afkomt, bevestigt de CEO van Neon, het Duitse energiebedrijf dat ook op de Belgische markt aanwezig is, dat ze haar gasgestookte centrale van Vilvoorde meer dan waarschijnlijk gaat sluiten. Gewoon omdat de gascentrales in dit land onrendabel zijn, dus met verlies werken (iets wat ik vroeger in deze rubriek al enkele keren geschreven heb). Door het feit dat de door kerncentrales opgewekte stroom de goedkoopste is en de groene stroom teveel afhangt van het hier toch grillige weer, kan men geen ernstige planning maken om gascentrales rendabel te maken en wil er dan ook niemand meer in die sector investeren. Als men weet dat die gascentrales (die, nota bene, per stuk enkele honderden miljoenen euro kosten!) in België momenteel toch nog 30% van de energiemarkt uitmaken, is de rekening snel gemaakt.
     Op het ogenblik dat ik dit schrijf,  heb ik de rest van Tobback's relanceplan nog niet gelezen. Als het straks echter zonder die oudste kerncentrales én zonder gascentrales zullen moeten doen, wordt de rest van dat relanceplan waardeloos. Er zal dan nl helemaal geen relance meer zijn.

  03-07-2012, 08:56 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (45 Stemmen)
  02-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europese top of flop?
     De laatste Europese top zou een succes geweest zijn. De media en de markten reageerden er alvast positief op. Dat is niet de eerste keer, het is nu afwachten of het zo zal blijven, want in één adem wordt erbij verteld dat er de volgende maanden nog veel werk aan, de winkel zal zijn om dat toezicht op de banken te organiseren en daar zal alles om draaien. Dat het waarschijnlijk weer een maat voor niets wordt, zowel 'De Grauwe professor' en zijn poulain Verhofstadt kwamen uitbazuinen, is voorbarig. Wat De Grauwe zegt over bv de schuld van Italië (2.000 miljard euro!) klopt wel, maar dat land zal nooit al dat geld in één keer nodig hebben en dat verandert wel e.e.a. aan de aanpak. Men moet geen geleerde professor te zijn om dat te snappen.
     De teneur in onze kranten is, dat Merkel heeft moeten inbinden en dat dit een gevolg zou zijn van de komst van Hollande. Dat is zever. Ook met Sarkozy had ze dat moeten doen, gewoon omdat ze verplicht is voor dergelijke beslissingen in Berlijn een tweederde meerderheid in  het Duitse parlement te krijgen, waarvoor zij ook de stemmen van (een deel van) de oppositie nodig heeft. Die meerderheid heeft ze achter zich gekregen omdat Europa haar beloofd heeft dat de banken voortaan rekenschap zullen moeten geven aan die nog te installeren toezichthouder en niet meer via de eigen autoriteiten. Daardoor komt het aan de banken geleend geld niet meer bij op de landenbegroting en zou - in principe - de belastingbetaler daarvoor niet langer moeten opdraaien, maar wel een speciaal noodfonds dat de Europese banken zelf zullen moeten oprichten.
     Merkel had geen andere keuze, te meer omdat ze volgend jaar voor verkiezingen staat in haar eigen land. Denkelijk zal zij dan ook trachten de hele zaak vooruit te schuiven en te temporiseren tot het zover zal zijn, in de hoop dat er daarna klaardere taal zal kunnen gesproken worden. Het verhaal is nog verre van ten einde.

  02-07-2012, 09:08 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (40 Stemmen)
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!