NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Na voetbal komt ... voetbal
 • The big Donald show
 • Links, linkser, linkst
 • Zomerakkoord bis?
 • Gentse rechtspraak
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  01-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liberale ethiek?
  Uitgerekend de dag nadat Patrick Van Krunkelsven aankondigde uit de politiek te zullen stappen, werd de man beschuldigd van stalking. Officieel zijn er bij Justitie twee klachten tegen hem binnengekomen, maar het zou om meer kunnen gaan. Dit is althans wat het weekblad Knack al een hele poos beweert. De vitrioolschrijver van dienst bij Knack, Koen Meulenaere, doet er geen doekjes om en noemt Van Krunkelsven "kabouter Drift uit Laakdal". De "Krunkel", weduwnaar en vader van vier mannelijke pubers, zou al menig ex-liefje hebben gehad en zijn stalking zou veel meer geweest zijn dan wat telefoontjes en/of sms-jes. Het zou wel degelijk zijn gegaan om partnergeweld en ongecontroleerde aanvallen van woede en razernij...
  Onnodig te zeggen, dat de Open VLD erg verveeld zit met deze zaak. Uitgerekend in de periode van de grote "Wie wordt de nieuwe voorzitter"-show, gebeurt dit. Daarbij komt nog, dat Van Krunkelsven zegt niet meteen ontslag te zullen nemen als liberaal senator. Hij wil eerst "nog enkele zaken" afhandelen. Vlak na de aankondiging van zijn vertrek en nog vóór het stalkingsverhaal publiek ging, had Guy Verhofstadt nog gezegd er spijt van te hebben dat Van Krunkelsven vertrok en dat hij (Verhofstadt) hoopte op hem nog te kunnen rekenen voor enkele van zijn ethische plannen. De Krunkel was nl ook betrokken partij in het maken de meeste ethische wetten die paars-groen en paars door het parlement hebben gejaagd (i.v.m. abortus, euthanasie, de holebi-wetten, het vereenvoudigen van de echtscheidingen e.a.). In het licht van de huidige gebeurtenissen, kan men alleen maar de wenkbrauwen fronsen, met de vraag wat zo'n man aan ethiek bijbrengt. Misschien is de hele affaire, die in zijn eigen Laakdal wel beter bekend zal zijn, er mede de oorzaak van dat Van Krunkelsven er de laatste gemeenteraadsverkiezingen verloren heeft en er zijn plaats als burgemeester kwijtspeelde.
  Kortom, niets is zoals het schijnt en daarmee zit de partij van het "ethisch reveil" aan zijn volgende beschamende vertoning. Na de klachten bij Justitie is het vrij duidelijk, dat de verhalen in Knack wel grotendeels zullen kloppen. In een debat bij Phara tussen Van Krunkelsven en Rik Van Cauwelaert, Knack's hoofdredacteur, zat het er trouwens bijna bovenarms op. Jammer, dat ik dat gemist heb (en ik heb nog geen rode knop om het te herbekijken)!

  01-11-2009, 09:55 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (10 Stemmen)
  31-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie van de drie?
  De Open VLD heeft nu dus drie kandidaten voor de job van partijvoorzitter en doet er alles aan om van die verkiezing een soort mediashow te maken. Nu de partij de volgende vijf jaar waarschijnlijk niet meer mee zal spelen in de Vlaamse regering, wordt alles op een herpakking op federaal niveau gezet.
  In een interview van de drie kanshebbers worden in de krant van vandaag heel wat heikele punten naar voor gezet, waarbij het raden blijft wat er van zal geworden als hij of zij het straks voor het zeggen zal hebben (in de partij, voorlopig niet verder). Opvallend daarbij is dat de kandidaten het niet erg met Vlaanderen schijnen te hebben. Gwendolyn Rutten zegt zelfs dat ze de "V" van VLD niet nodig heeft om zich Vlaams te voelen. Van een zoon van superbelgicist Decroo moet Vlaanderen niet veel verwachten en Marino Keulen heeft, als voormalig Vlaams minister, al laten zien dat hij de heikele thema's (zoals dat van de opstandige burgemeesters in de faciliteitengemeenten) niet durfde aanpakken.
  Al dan niet open VLD heeft nooit uitgeblonken door Vlaamsgezindheid, maar integendeel dapper meegewerkt met de belgicisten. Denk maar aan het stemrecht voor vreemdelingen en de snel-Belg-wet. Mede daardoor kwam het, dat de partij drie (of was het vier?) keer op een rij een ferme verkiezingsnederlaag heeft moeten slikken. Ondanks dat, schijnt men nog steeds niet te beseffen waar het Vlaamse schoentje knelt. Willen ze nóg eens klop krijgen, misschien?
  Als er één zaak positief is aan de verkiezing van de nieuwe Open VLD-voorzitter/voorzitster, dan is het dat er drie kandidaten zijn. Op die manier breien ze geen vervolg aan de beschamende show van Groen! dat slechts één partijlid (en dan nog uit de tweede rij) vond, die kandidaat wou zijn. Of aan de wijze, waarop Gennez bij de socio's aan de macht (sic) kwam: na aanduiding door de vorige voorzitter die pas een electorale rammeling had gekregen.
  Enfin, zoals het er nu uitziet, zal Vlaanderen ook in de toekomst niet teveel kunnen rekenen op de erfgenamen van de Pest Voor Vlaanderen. Evenmin trouwens als op het CD&V van Marijanus Thyssen.

  31-10-2009, 10:25 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (8 Stemmen)
  30-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het land der flopregio's

  Nog niet zolang geleden vond de Franse kwaliteitskrant Le Monde dat de curator van het Belgische faillissement één van de kandidaten was om Europees President te worden. Waarom Van Rompuy daarbij hoorde, werd niet verteld (dat hoeven  kwaliteitskranten blijkbaar niet te doen). Ondertussen heb ik zelf ontdekt waarom: niemand van de Europese regeringsleiders maakt betere haiku's dan de broer van ex-flamingant Eric. Luister maar:
  "Drie golven
  rollen samen de haven binnen
  het trio is thuis"
  Noteer, dat dit tweemaal na elkaar moet gezegd worden. Dat komt waarschijnlijk omdat vele Japanners (haiku komt uit Japan) al tot de derde leeftijd behoren en dus niet zo goed meer horen.
  Die drie golven slaan op de drie landen die elkaar zullen opvolgen in het voorzitterschap van de E.U. vanaf 01.01.2010.
  Dat thuiskomen heeft trouwens ook niet te maken met e.o.a. bereikt resultaat: ze moeten er alle drie nog aan beginnen.
  Alle gekheid op een stokje: grijze muis Van Rompuy zou zich beter eens meer zorgen maken over de golven binnen het koninkrijk België (eventueel met een haiku er bovenop). Uit een studie van het steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE) blijkt nl dat Vlaanderen er op achteruit gaat in verhouding tot de meeste regio's binnen Europa. Vergeet de topregio. Dat is voor streken uit Scandinavië, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië. Zelfs in het tweede peloton komen we niet (meer) voor. Daar vindt men vooral Britse en Duitse regio's plus enkele grootsteden (die wij niet hebben). Vlaanderen zit nu in de middenmoot, dat is net onder de limiet van Lissabon, VIA en andere soortgelijke initiatieven ten spijt.
  Als het een troost mag zijn: Brussel en Wallonië rijden nog net vóór de bezemwagen. Dat is in het peloton van de arme regio's uit Zuid-Spanje en Zuid-Italië. We moeten ons daar niet te veel over vergenoegen. Mede door dat armlastige Wallonië moet Vlaanderen nog steeds elk jaar 12 miljard euro afgeven, die het anders zou kunnen gebruiken om inderdaad een topregio te worden. Onze 50-plussers aan het werk houden zal weinig helpen als daar in het zuiden van het land niets tegenover staat.
  Vorige week was er nog het bericht, dat de burgemeester van de Henegouwse gemeente Châtelet (niet toevallig een PS-er en niet toevallig in de regio Charleroi) de controle op de werklozen aldaar heeft stopgezet, "omdat er toch geen werk is". Met een dergelijke mentaliteit kunnen de broertjes Dardenne nog veel sociaal bewogen films maken door gewoon maar naar buiten te stappen en de eigen buurt te filmen!

  30-10-2009, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  29-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De voorzittersclub
  Naar aanleiding van het Vlaamse decreet, waarbij Vlaanderen zelf de inspectie gaat doen van de Franstalige scholen die het ook zelf subsidieert, zit het er bovenarms op. De francofonen schreeuwen moord en brand en de partijvoorzitters van alle Franstalige partijen (met uitzondering van het FN, maar die stelt driemaal niets voor in Wallonië) zijn nog eens bijeengekomen om een gemeenschappelijk strategie ter zake te bespreken. Ze gaan samen een klacht neerleggen bij het Grondwettelijk Hof, klacht die gedoemd is om afgewezen te worden. Om te beginnen gaat het om een materie op Vlaams grondgebied, worden de scholen door Vlaanderen financieel onderhouden (volgens vroegere Belgische akkoorden, waar de francofonen het er toen mee eens waren) én is het uitgerekend het Waalse gewest dat zich niet aan diezelfde Belgische wetten houdt door het enige Vlaamse schooltje op haar grondgebied niét te subisidiëren, alhoewel ook dat was afgesproken. Wat helemaal de deur zal dicht doen, is het feit dat de francofonen wél toelaten dat hun Franstalige basisscholen in de Oostkantons gecontroleerd worden door de Duitstaligen, maar dat het in Vlaanderen niet zou mogen. Van een hemeltergende discriminatie gesproken!
  Dit alles gezegd zijnde, moet me wel van de lever, dat ik mijn petje afneem voor het feit dat de francofone partijen, ondanks al hun interne disputen en tegenstellingen, toch bereid zijn hun voorzitters te laten samenkomen als er een gemeenschappelijk standpunt dient verdedigd te worden. Zie je dat in Vlaanderen al gebeuren? Op dat gebied kunnen we van onze communautaire tegenstrevers nog heel wat leren.
  Vlaanderen heeft natuurlijk meer partijen en die zijn ingedeeld in B(elgische) partijen (CD&V, SP.a, Open VLD en Groen) en V(laamse) partijen (VB, N-VA, LDD en SLP). Daartussen gaapt de afgrond. Vooral van CD&V, de partij die twee regeringen leidt, valt niet veel goeds te verwachten. De partij van "Marijanus" Thyssen zou zelfs vragende partij geweest zijn in het beschamende vierde belangenconflict, ingeroepen door die groep van drie man en een paardenkop die zich daar op 150 km van de Rand bevindt en dan nog Duits spreekt...
  En nu we toch over hypocrieten bezig zijn: het wordt hoog tijd dat Geert Bourgeois, Vlaams minister voor binnenlands bestuur, toerisme en de Vlaamse Rand zich wat minder druk zou maken over allerlei nevenverschijnselen en eens een duidelijk actie zou ondernemen tegen de nog altijd niet benoemde opstandige burgemeesters uit de Rand. Evenmin als doetje Marino Keulen vóór hem, blijkt hij - als Vlaams-nationalist, nota bene - het niet aan te durven die onruststokers af te zetten. Op die manier geeft hij een verkeerd teken aan zowel Vlaanderen als aan de francofonie. Na het geslaagde initiatief van zijn partijgenoot Van Dijck, die het amendement voor het Franstalige scholendecreet nam, is het meer dan Bourgois' beurt om ook eindelijk eens zijn steentje bij te dragen voor de ontvoogding van Vlaanderen waarvoor zijn partij zegt te zullen gaan.

  29-10-2009, 10:42 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  28-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het FDF roert zich
  Didier Reynders heeft de paleisrevolutie binnen "zijn" MR overleefd en mag blijven cumuleren tot de volgende federale verkiezingen. Dat de vos uit Luik het gehaald heeft, dankt hij in niet geringe mate aan de steun die hij kreeg van het FDF. Die heeft zich deze week nog eens extra in de kijker gespeeld. Het FDF is nl altijd meer een locale, Brusselse aangelegenheid geweest. Tot nu toe heeft de partij slechts één federale verkozene buiten Brussel (nl in Waals Brabant). Ze gaat nu vertegenwoordigers plaatsen in elke Waalse provincie en hoopt op die manier nóg meer invloed te krijgen binnen het blauwe MR. De doorsnee Waalse liberaal houdt echter niet zo veel van Brussel en ziet deze evolutie met lede ogen aan. Voor vele Walen is Brussel een ver-van-mijn-bed show.
  Ook i.v.m. het Vlaamse decreet waarbij Vlaanderen voortaan zelf de inspecties zal doen in de Franstalige basisscholen die het financiert, heeft bij het FDF veel kwaad bloed gezet. De Duitstaligen uit de Oostkantons mogen het wel*, de Vlamingen blijkbaar niet. Het FDF is nu voor de dag gekomen met de suggestie die Franstalige schooltjes te laten subsidiëren door het Waalse Gewest. Daar zal veel volk naar komen kijken!
  Ten eerste zou dat ongrondwettelijk zijn. Ten tweede hebben zowel het Brussels als het Waals gewest geen geld op overschot (integendeel, ze zullen een negatieve begroting hebben tot minstens 2015). Ten derde betaalt het Waalse gewest nu al geen cent aan het enige Vlaamse basisschooltje dat er op haar grondgebied ligt (in Komen) en ook dat is ongrondwettelijk. Nu weet ik wel dat de francofonen in dit land de wetten alleen maar denken te moeten naleven als het hun uitkomt, maar in de huidige situatie is het maar te hopen dat het Vlaamse heir stand zal houden.

  * Zou het misschien als compensatie zijn voor die schoolinspecties, dat de Duitstalige deelregering nu een belangenconflict heeft ingeroepen voor Brussel-Halle/Vilvoorde?

  28-10-2009, 11:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (8 Stemmen)
  27-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De groene bekeerling
  Na de discussie en goedkeuring van de begroting voor 2010 en 2011 - voor zover er over een echte begroting kan gesproken worden - moest hetzelfde verhaal nog eens worden overgedaan in de senaat. Dat gebeurde niet door curator Van Rompuy zelf of door de nieuwe minister van Begroting Vanhengel, maar door staatssecretaris Wathelet Jr. Een bespreking in mineur, die nog extra kracht werd bijgezet door het feit dat er in het halfrond van de senaat uitgerekend twaalf (12!) aanwezigen waren,  géén publiek en ook geen pers. Voor zover nog moet bewezen worden hoe nutteloos deze senaat geworden is, kan dit tellen.
  Bovenstaande hadden we het waarschijnlijk nooit te weten gekomen, mocht groene senator Lukas Vander Taelen, dezelfde die recentelijk nog de onveiligheid van Brussel in de media-aandacht had gebracht (wat kort daarop bevestigd werd door het Europees parlement!) het niet hebben uitgebracht. In een open brief aan curator Van Rompuy schrijft Vander Taelen voluit dat als hij (de premier) dan toch moet en wil besparen, hij best enkele relieken uit het oude België zou afschaffen, in de eerste plaats die nutteloze en dure senaat, maar ook de provincieraden.
  Ik had nooit gedacht dat ik ooit een boontje zou hebben voor een groene politieker, maar ik moet zeggen dat Vander Taelen goed bezig is. Ikzelf schrijf al enkele jaren in deze rubriek dat die twee instellingen zich hebben overleefd. Tijdens de opeenvolgende staatshervormingen heeft men nl verschillende nieuwe instellingen gecreëerd en is men vergeten enkele oudere af te schaffen. Ik blijk trouwens helemaal niet meer alleen te staan met die visie. De officiële stelling van zowel de SP.a als die van het Vlaams Belang is identiek: afschaffen!
  Eén zwaluw maakt echter de lente niet. Vander Taelen heeft, zowel voor zijn verhaal over Brussel als dit over senaat en provincieraden, gesproken in eigen naam. Tot nu toe heeft hij daarmee geen bijval gekregen in de eigen partij, die nog zweert bij het ene unitaire België en daarvoor al enkele malen haar Vlaamse kiezers in hun hemd gezet. Het is nu aan nieuwe voorzitter Bezien om daar iets aan te doen. Het alternatief zal alleen maar een nieuwe afstraffing zijn bij de volgende verkiezingen.
  Tenslotte nog dit: In één adem raadt Vander Taelen curator Van Rompuy ook aan meteen eveneens de monarchie af te schaffen. Ook daar sta ik achter en met mij het gros van de V-partijen (denk ik toch). Ik zou echter al blij zijn, mocht er iets ondernomen worden i.v.m. de eerste twee punten, al was het maar om te laten zien, dat ook de staat in zijn eigen vlees wil snijden en de offers steeds niet moeten komen van Honoré Gepluimd.

  27-10-2009, 10:17 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  26-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Krunkelsven, een liberaal?
  Patrick Van Krunkelsven, senator voor de Open VLD heeft besloten de politiek de rug toe te keren. Hij heeft er klaarblijkelijk zijn bekomst van en dat siert hem. Er zijn er niet veel die de dag van vandaag zo'n goed betaald postje zo maar opgeven, al moet dat bij "de Krunkel" wel met een korreltje zout genomen worden. De man is gediplomeerd geneesheer én docent aan de universiteit van Leuven en zal dus het zout op zijn patatten wel blijven verdienen.
  Dat alles gezegd zijnde, moet het van mijn lever dat Van Krunkelsven een erg bochtig parcours heeft afgelegd, in hoofdzaak op de linkerzijde van het politieke landschap. Begonnen bij de toenmalige Volksunie, is hij bij het Spirit van "verlichter" Bert Anciaux terecht gekomen. Dat was op de linkerflank van de ondertussen ter ziele gegane partij. Blijkbaar voelde hij er zich niet thuis, want - zoals heel wat ex- Volksunieërs (Tommelein, Gatz, Hermans e.a.) - besloot hij over te stappen naar de toenmalige VLD. Eigenlijk was de VLD zijn dada niet. Van Krunkelsven was een echte groene. De reden waarom hij toen niet naar Agalev overstapte, was gewoon uit opportunisme. In een onbewaakt ogenblik heeft hij dat trouwens zelf toegegeven: bij de groenen maakte hij toen weinig kans om gekozen te worden. Daarbij kwam dat Verhofstadt zijn liberale partij een forse ruk naar links liet maken, waarmee "de Krunkel" er toch zijn dada vond. De echte reden, waarom hij nu de politiek (niet de partij) verlaat is, omdat deze, na drie zware electorale nederlagen, verplicht is terug naar rechts te manoeuvreren. Links liberaal is geen mode meer, zie maar naar het SLP-partijtje van Lambert dat ook op sterven na dood is. In het huidige VLD-plaatje past Van Krunkelsven niet meer, vandaar zijn beslissing om er mee te kappen.
  Wie in de Open VLD ook blij zal zijn met het vertrek, zal ex-kamervoorzitter Herman Decroo wel zijn. Die had geen hoge pet op van mensen die in het parlement rondliepen als een soort clochard. Misschien komt er in Krunkel's plaats weer wel ene met hemd en das.

  26-10-2009, 10:24 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (10 Stemmen)
  Archief per week
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!