NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Politieke poppenkast
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  09-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De blauwe variant
  Na de eerste "cruciale" flopweek van het jaar, is het even afwachten om te zien of Albert II weer iets nieuws uit zijn mouw zal schudden (een pre-info-verduidelijker bv) of dat hij zich toch zal blijven vastklampen aan de miskleun van Vande Lanotte waarover alleen diens eigen partij en de simpele zielen van Groen! en Ecolo zich positief hebben uitgesproken. Als hij een beetje de laatste ontwikkelingen heeft gevolgd, zal ook hij wel beseffen dat dit voltooid verloren tijd is en dat hij best de raad van Bart De Wever zal volgen. Die zegt in eerste instantie samen met Di Rupo een laatste maal de puntjes op de i's te willen zetten en - als de man met het strikje bang blijft van zijn eigen schaduw - het desnoods alleen te zullen doen. In dat laatste geval zal Bart opnieuw zijn tekst als verduidelijker  boven halen en die desnoods ook bespreken met de liberale partijen (iets waarvoor hij trouwens al langer warm loopt). In feite zijn we dan terug bij af, waar we al in 2007 waren met Yves Leterme.
  Bij die eerste poging om tot een staatshervorming te komen, werd de PS er nl door het MR buiten gehouden, tot het niet lukte en de marxisten er toch maar werden bijgehaald, met het gekende gevolg. Nu krijgen we te maken met het spiegelbeeld, waarbij het de PS is die de MR erbuiten hield, tot Di Rupo zopas verklaarde toch een opening naar rechts te willen maken. Dat brengt de hele discussie terug naar mijn blog van 19 juni van vorig jaar ("De tweederde meerderheid"), toen ik stelde dat men gemakkelijk een regering kon vormen met de rode en blauwe partijen aan beide kanten van de taalgrens, plus CD&V en N-VA. Dus, geen groenen meer en ook geen CDH, daar Milquet zopas nog herhaald heeft dat ze neen zal blijven zeggen als De Wever weer voor de pinnen komt met zijn verduidelijkerstekst. De dooddoener tegen het MR, als zou daarmee niet te praten vallen omdat dan Vlamingenhater Maingain weer mee zou spelen, houdt geen steek. Reeds vlak na de verkiezingen van 13 juni 2010 zei MR topman Armand De Deckèr, dat de drie zetels van Maingain niet zouden doorwegen. De hierboven vermelde mogelijke coalitie zal immers 114 zetels tellen, dat zijn er 14 op overschot. Met een nieuwe deelname aan de federale macht voor ogen, zal het MR wel toegeven, zeker nu Reynders verteld heeft met De Wever te willen praten over wat ze op federale niveau nog willen samen doen en wat niet, wat in feite neer komt op het uitwerken van het artikel 35 van de Grondwet. Wat bij de MR ook meespeelt is de dreiging van het FDF om over heel Wallonië eigen kernen te gaan opzetten, daar waar ze tot nu toe bijna uitsluitend in en rond Brussel werkzaam was. Het FDF zal dan ook het MR bekampen en daarvoor zullen Reynders en Co wel willen passen.
  En wat als er van dat alles (ook weer) niets in huis komt? Wel dan wordt het hoog tijd, maar werkelijk hoog tijd, dat de Vlaamse regering uitpakt met een plan B, al dan niet gebaseerd op Annemans' ordelijke opdeling, al dan niet samen met de SP.a, al dan niet gedoogd vanuit de Vlaamse oppositie, zoals ik ook al schreef in mijn blog van 6 dezer ("Vic(torie)").

  In de marge van bovenstaande nog dit: in tegenstelling tot wat ik vreesde na de uitzending van "Reyers Laat", werd Vic Van Aelst toch weer uitgenodigd om deel te nemen aan een discussie op de VRT (de zevende dag). Zou het daar toch beginnen te dagen?

  09-01-2011, 14:27 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (79 Stemmen)
  08-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bastaflaminganten
  Nu blijkt dat de politiekers het Belgisch probleem niet opgelost krijgen, wordt de mensen de schrik aangejaagd met het spook van de financiële problemen die zouden ontstaan als België geen regering zou krijgen. Alsof er géén problemen zouden zijn als België wél een regering had, maar dan een waarin men over niets akkoord zou gaan of waarvan de leden al vechtend over de straat zouden rollen...
  Het zijn trouwens niet alleen strikt genomen de Vlaams-nationalisten die aandringen op een staatshervorming. Ook de middenstandsorganisatie Unizo staat daar achter én Voka, de vereniging van Vlaamse werkgevers en Kamers van Koophandel. Dat die laatste organisatie niet vertegenwoordigd is in de interprofessionele besprekingen tussen werkgevers en vakbonden (voor het IPA, of inter professioneel akkoord), is een schande en de zoveelste discriminatie van Vlaanderen. En er is meer.
  In het laatste Doorbraak nummer van de VVB, de Vlaamse Volksbeweging, staat een interview met Paul Huybrechts, voorzitter van de Vlaamse federatie van beleggers en beleggingsclubs (VFB). Dat is zeker geen kransje van Vlaams-nationalisten, want zij zien in de eerste plaats naar de centen. Wel, zelfs in die middens is men het beu dat er in België niets verandert. Huybrechts, die - nota bene - een vaste column heeft in De Morgen, stelt dat ook in zijn kringen iedereen verschuift richting N-VA, gewoon omdat er een diepe onvrede heerst over de werking van de Belgische staat. Hij noemt zijn mensen de "bastaflaminganten", zij die er genoeg van hebben dat ze geen ordentelijk bestuur meer krijgen, waarin justitie faalt, het asielbeleid uit de hand loopt  en de pensioenen beheerd worden door een dronkaard! Ook bij die mensen, die hoegenaamd niet stormlopen voor de Vlaamse zaak, wordt het Vlaams gevoel gesterkt door het falen van België, dat ook voor hen geen meerwaarde meer betekent.
  Zo hoort men het ook eens vanuit een andere hoek. Het moet niet altijd Vic Van Aelst zijn, die nu de boter gegeten heeft en in de poco-pers wordt aangevallen omdat hij gezegd heeft, dat stelen bij de Roma's in de genen zit. Misschien zou die pers ons eens kunnen vertellen, van wat die Roma's wél leven...

  08-01-2011, 15:27 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (81 Stemmen)
  07-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The economy, stupid! *
  "Het zal nog nijpender worden zodra de rechtse Vlaams-nationalisten het met de linkse socialisten eens moeten worden over de miljarden die de overheden straks moeten besparen".
  Bovenstaande is niet van mij maar van Marc Reynebeau, bekend belgicist en zeker geen vriend van de Vlaamse zaak - ik noem hem gewoonlijk "Reynebelg" -, maar deze keer heeft hij het - volgens mij - bij het rechte eind. Als er al een half wonder zou gebeuren en er toch een nieuwe federale Belgische regering zou gevonden worden, dan zullen de tegenstellingen in dat kabinet zo groot zijn, dat er feitelijk geen enkel serieus probleem nog zal kunnen worden opgelost. Om dat te vermijden moeten er daarom eerst duidelijke afspraken zijn omtrent de staatshervorming, waarbij zoveel mogelijk geregionaliseerd wordt zodat er tenminste daarover later geen discussies meer kunnen zijn. Het kunst-en-vliegwerk van de ti-ta-tovenaar uit Oostende houdt daar helemaal geen rekening mee, integendeel. Het maakt de moeilijkheden alleen nog groter en onoplosbaarder. Zoals ik reeds stelde, met de regel: "If you can't convince them, confuse them", een Engelse uitdrukking die meer bij de zaak past dan die over dat paard en dat water.
  Ook de onvermijdelijke Paul De Grauwe mocht nog eens zijn zeg doen. Hij zegt dat Bart De Wever een nul haalt als politicus. Nu is Bart inderdaad geen politicus van het klassieke type. Gelukkig maar, want dan was Vlaanderen op dit ogenblik al lang voor de zoveelste keer verkocht geweest voor de bekende bord Belgische linzensoep. Bart was de eerste die het aandurfde een voorakkoord op papier te zetten, zelfs een dat ook voor Vlaanderen niet ideaal was. Daarbij was wel gesteld, dat het "gewicht" van zijn plan als verduidelijker moest blijven, wat betekent dat er voor elke toegeving op dat plan iets anders voor in de plaats moest komen. Dat plan is tot nu het enige waarin Vlaanderen zich kan vinden en biedt - mijns inziens - de laatste kans op een federaal akkoord.
  Ook Marc Eyskens werd nog maar eens opgevoerd door de VRT-radio. Wie luistert nog naar die man die mee aan de oorsprong ligt van het Belgische deficit? Is het niet frappant dat iemand zoals Eyskens, die vroeger in zijn partij, de CVP, gold als een rechtse, nu met de regelmaat van een klok uit de kast wordt gehaald door de linksen? Ondertussen is zijn partij een club van angsthazen geworden die bang lijken van hun eigen schaduw.

  * Voor wie het zich niet zou herinneren: "The economy, stupid!" was de slogan waarmee Bill Clinton destijds de Amerikaanse presidentsverkiezingen won.

  07-01-2011, 10:16 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (95 Stemmen)
  06-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belgica facta est
  Het is gedaan met België. De laatste voorzitter van de unitaire CVP, Houben, voorspelde het al in de jaren zeventig: "Het einde van België zal er zijn als er geen nieuwe regering meer zal kunnen gevormd worden". Het heeft feitelijk nog lang geduurd en dat is alleen te danken aan het eindeloze geduld van de Vlamingen, dat nu toch niet meer zo eindeloos schijnt te zijn.
  Dat Vande Lanotte verkeerd bezig was en dat zijn gekonkel op niets zou uitdraaien ,was al langer aannemelijk. Drie maanden zwoegen met een leger van ambtenaren en specialisten van de Nationale Bank en het Planbureau, versterkt met nog een wisselende ploeg buitenstaanders, heeft niets opgeleverd. Gewoon omdat België zijn tijd heeft gehad. Het is niet langer leefbaar, of - om het eens te zeggen met de woorden van Yves Leterme na diens eerste mislukte poging - "de grenzen van het federaal overlegmodel zijn bereikt".
  Opmerkelijk in de huidige situatie is wel, dat het niet de N-VA, maar CD&V was dat als eerste verklaarde dat Vande La's broedsels onvoldoende waren. Dat maakte het voor de N-VA een stuk gemakkelijk om daarna hetzelfde te zeggen. Ergens lijken ze toch terug naar een soort kartel te gaan, al weet men bij de tsjeven nooit om ze hun woord gaan houden.
  Als er geen nieuwe federale regering meer kan gevormd worden en het artikel 35 niet kan besproken worden, dan wordt het stilaan tijd dat de Vlaamse regering uit haar winterslaap ontwaakt en Vlaanderen uitroept tot deelstaat van het federale België, iets wat - volgens grondwetspecialist Senelle - perfect legaal is. Als de SP.a niet zou meewillen (die partij heeft altijd nog niet begrepen dat haar ondergang te maken heeft met haar anti Vlaamse houding), dan moet men ze uit de Vlaamse regering zetten en vervangen door de Open VLD. Als die ook niet zou willen, dan moeten CD&V en N-VA een "Wilderstje" doen en een Vlaamse minderheidsregering vormen met steun van het Vlaams Belang vanuit de oppositie.
  Als er immers helemaal niets zou gebeuren, dan riskeren we een "plantentuinakkoord". Dat akkoord, over de plantentuin in Meise, staat model voor een totaal geblokkeerd België. Het werd nooit uitgevoerd. In de vorige regeerperiode sloten Kris Peeters en Rudy Demotte een tweede akkoord om het eerste uit te voeren. Ook dat akkoord werd tot nu toe niet uitgevoerd...

  06-01-2011, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (93 Stemmen)
  05-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vic(torie)
  Ik ben geen fervente Tv-kijker en nog minder een liefhebber van de duidingsprogramma's van de VRT. Dat laatste omdat ze daar bevooroordeeld zijn, meestal gaan tussen (linkse) gelijkgezinden en de kringetjes van "ons kent ons". De weinige keren dat er een overtuigde Vlaming wordt uitgenodigd, krijgt die amper de kans zijn mening volledig te uiten en wordt die onophoudelijk onderbroken. Toch kan ook de VRT soms zijn uitgenodigden verkeerd inschatten.
  Zo werd in het programma "Reyers laat" advocaat Vic Van Aelst opgevoerd, de man die wel in Vlaanderen bekend werd wegens het onlangs gehouden proces over de zgz parachutemoord*.  Ze zullen zich Vic nog lang herinneren bij de VRT en daarbuiten. Want de man legde er een Vlaamse geloofsbelijdenis af die kan tellen.
  "Wij leven in een onrechtvaardige toestand", zei Vic, "België is een onrechtvaardig land, waarin nooit een degelijk evenwicht is geweest tussen de bevolkingsgroepen.180 jaar lang zijn de Franstaligen hier bevoordeligd geweest. Wij Vlamingen hebben altijd hun taal moeten leren, zij hebben steeds geweigerd onze taal te spreken. Als zij niet redelijker worden, zullen we zonder hen moeten doen. Voor mensen die na 180 jaar nog steeds onredelijk zijn, moeten wij geen solidariteit opbrengen".
  Vic weet wat hij zegt. Hij woonde 34 jaar in Brussel en was er zelfs een tijdje gemeenteraadslid voor de Volksunie. Hij heeft er de minachting t.o.v. onze taal aan de lijve ondervonden, niet alleen toen, maar ook nu nog. Als hij, als Nederlandstalige advocaat Nederlandstalige dossiers gaat opvragen bij het paleis van Justitie, dat wordt hij daar alleen in het Frans geholpen, nu in 2011...
  Vic vertelde het hele verhaal zonder enige stemverheffing en veegde zijn gesprekspartners gewoon van tafel. Ze zaten erbij en keken erna. Zeker, toen Vic op het einde van zijn korte, kalme maar doortastende rede, vertelde dat hij hoopte dat Bart De Wever en zijn N-VA het been stijf zouden houden en anders beter de hele zaak zouden opblazen. En dat hij hoopte dat, bij eventuele nieuwe verkiezingen, de N-VA nog 20% méér stemmen zou behalen om zo elke belgicistische discours de grond in te boren.
  Uitgerekend vandaag moeten de zeven onderhandelende partijen reageren op de uitgebreide nota van Vande Lanotte. Hopelijk doet Bart wat Vic Van Aelst, maar vorige week ook het OVV hem gesteld hebben: niet plooien!


  * Vic Van Aelst was de pleitbezorger van Els Clottermans, die in het proces van de parachutemoord veroordeeld werd, ondanks het feit dat ze nooit bekend heeft en er tegen haar geen bewijzen waren. Ze werd alleen veroordeeld wegens vermoedens. Dit heeft een gevaarlijk precedent geschapen, want - de wankele reputatie van het Belgische gerecht kennende - is het niet uitgesloten dat zoiets in de toekomst nog kan voorvallen. Een min of meer labiel mens die rechtstreeks of onrechtstreeks met een crimineel feit te maken krijgt, riskeert in de toekomst veroordeeld te worden zonder enig bewijs, enkel en alleen omdat een handige advocaat zijn labiel zijn als vermoeden kan doordrukken...

  05-01-2011, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (102 Stemmen)
  04-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.M.I.S.S.

  Er is (nog maar eens) een voorstel voor splitsing van België gedaan, ditmaal wel uit een onverwachte hoek: Wallonië. Twee illustere onbekenden, althans voor mij. Een zekere Yves Delacolette en een Olivier Lefebvre hebben er zowaar een website voor over: www.miss-belgium.org. En hun slogan om België te splitsen heet: "Make It Smart & Simple", kortweg "MISS". In het Engels, ja. Dat schijnt een taal te zijn die steeds meer francofonen verkiezen boven het Nederlands. Denk maar aan Justine Henin, wiens Engels met de dag beter wordt, maar die het nog steeds vertikt een woordje Nederlands te spreken, dat alles terwijl de Vlaamse pers daarin geen graten schijnt te vinden.
  Onze bovenvermelde splitsers houden het inderdaad vrij simpel: afschaffing van de gemeenschappen, vier volwaardige gewesten (Vlaanderen, Wallonië, Brussel en het Duitstalig gebied). De gewesten nemen de taak van de gemeenschappen over (nota van mij: voor Vlaanderen hoeft dat niet meer, bij ons zijn die twee entiteiten reeds samengesmolten). Volgens de "Miss'ers" moet de federale staat zich beperken tot justitie, defensie, politie, de "interpersoonlijke solidariteit" (wat dat ook moge zijn) én het innen van de btw, de belasting op roerend goed en de bedrijfsbelastingen. Over Brussel blijven ze wat in het duister, maar dat probleem zal toch moeten worden opgelost door heel België, desnoods tegen de wil van de huidige Brusselse machthebbers in ("Geen akkoord, geen centen"). Vergeten we niet dat de Brusselse begroting voor 2011 nu reeds een gat heeft van een half miljard euro. M.a.w. het geld dat men nu voor de stad vraagt in het kader van een staatshervorming, is al opgesoupeerd nog voor men het gekregen heeft!
  Nog straffer wordt het als ze zeggen dat álle faciliteiten moeten worden afgeschaft. Voor de huidige francofonen bewoners in de Vlaamse Rand zou dit wel gepaard gaan met een uitdoofscenario, maar tegen 2030 moet het volledig afgelopen zijn met de faciliteiten. B-H/V wordt meteen gesplitst, zoals gevraagd door het Grondwettelijk Hof (de vroegere Raad van State), omdat het niet meer zal passen in de eentaligheid van de gewesten.
  Enfin, een verbazend stukje retoriek, zeker als men weet dat het uit Franstalige hoek komt. Toch is het allemaal niet onlogisch. Wij Vlamingen denken altijd dat de francofonen in dit land één blok vormen. dat is maar politieke schijn. Heel wat echte Walen ergeren er zich dood aan dat het land gegijzeld wordt o.w.v. B-H/V, terwijl zij er zelf niets mee te maken hebben. Dat de Oostkantonners het spelletje nog meespelen, komt omdat de PS ook daar de baas is. Als dat ooit verandert zullen ook die niet meer misbruik maken van de veto's en alarmbellen t.o.v. een Vlaanderen dat hen altijd heeft trachten te steunen. Verder is er in het Walenland nog steeds een onderstroom van mensen die heimwee hebben naar la douce France. Hoe langer de Belgische crisis duurt, hoe groter die stroming zal worden.
  Madame Millefoisnon (onlangs las ik een nóg mooiere benaming: Madame "Milnjet"!), zal er niet mee kunnen lachen...

  04-01-2011, 10:49 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (86 Stemmen)
  03-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het supertraagrecht
  In Nederland, waar men al enkele jaren bijzonder slechte ervaringen heeft met het uit de hand lopen van de eindejaarsfeesten, had men deze keer besloten daar iets aan te doen. Niet alleen werden de meeste brievenbussen weggehaald, omdat die met vuurwerk werden opgeblazen, maar er kwam ook een zero tolerantiebeleid in de vorm van een supersnelrecht. De tientallen amokmakers die op oudejaarsavond toch werden opgepakt, kregen vanmorgen, 3
  januari, al hun veroordeling of minnelijke schikking. Het supersnelrecht, dat al op voorhand duidelijk was aangekondigd door de "gedoogregering" Rutte wierp trouwens zijn vruchten af: er was een kwart minder baldadigheid dan vorig jaar (en de brievenbussen vaarden er wel bij!).
  Zou zoiets ook bij ons kunnen? Nee. We hebben het ooit eens geprobeerd tijdens de Europese voetbalkampioenschappen die België toen samen met Nederland inrichtte. Er werd toen een aantal (voornamelijk Britse) hooligans opgepakt die later wel een berechting kregen, maar supersnel was dat zeker niet en daarna hoorden we er niets meer van. E.e.a. heeft ook te maken met het feit dat iemand die bij ons door de politie wordt opgepakt, tien dagen moet wachten alvorens hij/zij voor de onderzoeksrechter kan verschijnen. Waarom dat tien dagen moet duren, weet niemand maar het is wel de wet. Trouwens, als er hier al eens iemand zou veroordeeld worden na die tien dagen, dan moet hij/zij al een straf krijgen van meer dan drie jaar om naar de gevangenis te worden gestuurd. Als men in Nederland veroordeeld wordt tot een straf van bv drie weken, dan gaat men drie weken effectief de nor in. Niet voor niets heeft men daar plaatsen vrij in de gevangenissen terwijl wij hier een chronisch tekort hebben.
  Nog zo iets: Nederland, dat een kwart groter is dan België en dat 50% meer inwoners telt, doet het in totaal met 25 politiedistricten. België heeft er 195!! Kortom, het gekende gezegde van "te veel koks bederft het eten".
  En er is meer. Na een zoveelste discussie tussen politie en gerecht, o.m. over het vervangen van steeds maar opnieuw stakende cipiers, heeft men daar een Belgische oplossing voor gevonden: de politie krijgt van Justitie meer dan 7 millioen euro extra toelagen. Bibbergeld, zeg maar. En naar even Belgische gewoontes wordt Vlaanderen daarbij weer bij de bok gezet. In Vlaanderen krijgt de politie nl geen 40% van dat geld, terwijl wij veruit de grootste bevolkingsgroep uitmaken.
  Altijd hetzelfde liedje: als er te trekken valt krijgen we een aalmoes, als er te betalen valt, zijn we steeds de klos. En dat wordt dan geregeld door de zgz "Vlaamse" excellenties De Clerck en Turtelboom.
  Hoe zit het weer met die staatshervorming?

  03-01-2011, 14:17 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (71 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!