NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Bpost lastpost
 • 'Betrouwbaar nieuws'
 • Vlaamse Beweging komt uit WO I
 • Zelzate
 • De landingsbaan
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  08-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 'relance'
     Een tijdje geleden maakte ik nog een grapje over de vakanties van de onderwijzers. Die staan echter op dat gebied niet aan de top, die wordt voorbehouden aan onze parlementariërs, die nog een maand meer vakantie per jaar hebben, met als enig handicap dat ze een onregelmatig agenda kunnen hebben (maar zeker is dat niet). Momenteel is de hele parlementaire meute weer met vakantie, daar waar men al een tijdje verkondigt dat er hard zal moeten gewerkt worden om de overeengekomen federale akkoorden nog vóór de grote vakantie - dus wéér vakantie - erdoor te krijgen. Sommige van die overeenkomsten moeten nl nog via een omweg worden nagekeken (o.a. door de Raad van State en zo meer) en hebben dan ook een zekere omlooptijd. Dat er nu weer enkele weken niets zal gebeuren, kan straks moeilijk als excuus worden ingeroepen om bepaalde wetten door het parlement niét goedgekeurd te krijgen.
     Het eerste heikele punt waar de nieuwe regering meteen na de Paasvakantie werk van wil maken, is dat van de zgz 'relance' van onze economie. Dat belooft vuurwerk te worden, want volgens Vande Lanotte - dezer dagen niet weg te branden uit de media - is daarvoor geen geld. Tegelijk weet de geleerde professor heel nederig te vertellen, dat het allemaal de schuld is van de vorige regering, waarvan - oh, toevallig - zijn partij geen deel van uitmaakte. Moest hij er toen zijn bij geweest, dan hadden we nu geen problemen gehad. In één adem benoemt hij zich tot hét financiële genie van de club Di Rupo. In de regeringen Dehaene, zegt hij, betaalde hij nog leergeld, maar in die van Verhofstadt was hij al de 'éminence' grise, omdat de liberalen toen al een hele tijd geen regeringservaring meer hadden. In een interview in De Standaard zegt hij letterlijk: 'Ik kon toen doen wat ik wilde, nadien ontstond een vorm van medeplichtigheid met Verhofstadt' (DS 7/8 april blz 16). Wat dat heeft betekend, weten we ondertussen maar al te goed en als gevolg daarvan doen we er best aan onze zakken maar dicht te houden. Als de vos de passie spreekt...
     Volgens Vande La is niet de index, maar de inflatie de reden van het verlies aan Belgisch concurrentievermogen. Dat die inflatie bij ons zo hoog is t.o.v. de buurlanden juist als gevolg van die index, kan er bij hem niet in. De Belg mag geen koopkracht verliezen, maar wél zijn job. Bij deze argumentatie heb ik maar één vraag: 'Waarom kan België niet zonder index en de andere landen wél?'
     Wie daarop een antwoord heeft, mag het nu zeggen.

  08-04-2012, 08:48 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  07-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aza wadde?
     De hoofdreden, waarom het in Afrika maar niet wil lukken, ligt in het feit dat de meeste landen er nog de grenzen hebben uit de koloniale tijd. Dat houdt in dat binnen die grenzen volkeren samen moeten leven die hoegenaamd niet bij elkaar passen. De internationale structuren, die daar iets aan zouden kunnen doen: de Verenigde Naties, de Organisatie van Afrikaanse landen, de Europese Unie en nog van die politiek-correcte constructies, doen er niets aan. Het liefst van al lijken nog de chaos te verkiezen, waarna ze hun soldaatjes kunnen sturen en de ontelbare ngo's als vliegen op een verse koetaart er naartoe zwermen. Even leek er hoop, toen vorig jaar het animistische, zwarte Zuid-Soedan zich afscheidde van het mohammedaanse, Arabische Noorden, zij het wel na enkele tientallen jaren van bloedige burgeroorlog. Het verschil tussen deze volkeren kon niet groter zijn: ander ras, andere taal, andere godsdienst. Officieel is Zuid-Soedan nu een onafhankelijk land, maar de problemen en de confrontaties zijn daar zelfs nu nog niet allemaal opgelost.
    Met Zuid-Soedan in het achterhoofd, dachten de Toearegs van Noord-Mali hetzelfde te kunnen doen. De verschillen tussen dat woestijnvolk en het ook daar zwarte Zuiden zijn best met Soedan te vergelijken. Op enkele dagen leek de splitsing een voldongen feit, zonder al te veel bloedvergieten. De internationale gemeenschap speelt echter niet mee, ze erkent de nieuwe staat Azawad van de 'blauwe krijgers' niet. Het resultaat zal zijn, dat men ook daar waarschijnlijk eerst nog enkele tientallen jaren oorlog zal moeten voeren vóór een volk zijn rechtmatige vrijheid en onafhankelijkheid krijgt.
     Voor Vlaanderen kan het ergens een les zijn. Ook wij moeten voor onze onafhankelijkheid niet rekenen op internationale steun. Wij hebben echter wel de mogelijkheid van een plan B, door een eerste stap te zetten via het confederalisme, een luxe die de Toearegs niet hebben...

  07-04-2012, 09:33 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (23 Stemmen)
  06-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dirupo / De(n) afgrond
     In Heist op den Berg is het historische café 'Den Afgrond' (in het Italiaans 'Dirupo') volledig uitgebrand. 'Onze' Di Rupo (in twee woorden) houdt echter nog altijd stand, al moeten er daarvoor wel regelmatig brandjes worden geblust. Rechtuit gezegd, ik had niet verwacht dat hij het zo lang zou uithouden en ik ben blijkbaar niet de enige die er zo over dacht. Men zegt dat het cement, dat zijn ploeg bij elkaar houdt, N-VA heet. De vraag is maar, of hij het gaat volhouden tot 2014. Twee jaar is een lange tijd voor een regering die bijna dagelijks zowel interne als externe discussies heeft.
     Dat Vandela geen verstand heeft om een wet fatsoenlijk in elkaar te steken, is nog maar eens gebleken met zijn zgz bevriezen van de energieprijzen vanaf 1 april. Het werd inderdaad een eerste aprilgrap, want zowel Electrabel als Luminus veegden er hun voeten aan, omdat de wet verschillend geïnterpreteerd kan worden en dus (weer eens) slecht gemaakt was. Volgens Vandela was duidelijk gesteld 'vanaf 1 april 2012', volgens de energiesector staat er dat de prijzen 'bevroren moeten blijven op het niveau van 1 april 2012'. Als Electrabel en Luminus op die dag de prijzen* aanpassen, zou dat - volgens dezelfde wetgeving - niet alleen nog mogelijk zijn, maar zouden ze daarenboven ook nog geldig blijven voor het volgende kwartaal. Als er straks een rechter over zal moeten oordelen, is de kans groot dat Vande La ongelijk krijgt. De ti-ta-tovenaar uit Oostende wéét dat, anders zou hij nu niet vragen dat de bedrijven, niet hijzelf, dwars zouden gaan liggen t.o.v. de energieleveranciers. Electrabel is trouwens gewend het hele Belgische regeringszootje op zak te steken. Het nu Franse bedrijf heeft hier steeds zijn slag thuis gehaald.
     'Straffe Hendrik'  Bogaert heeft ook nog eens van zich laten horen. Heel voorzichtig stelt hij dat onze index zou moeten worden afgetopt tot onze productiekosten hetzelfde niveau zouden halen als in de buurlanden. Dit i.pl.v. een indexsprong, die dat probleem meteen zou oplossen. Bogaert krijgt gelijk van de werkgevers, maar wordt meteen teruggefloten door de vakbonden en de linkse partijen. Die laatste verwijzen naar het regeerakkoord, dat mede door de CD&V van Bogaert is goedgekeurd en zegt dat er aan die index niet mag geraakt worden. De koopkracht, weet je wel. Als onze producten echter uit de markt geprijsd worden, omdat ze te duur worden door de voortdurende stijging van de index (het zgz 'tweede ronde effect'), waar men in onze buurlanden geen last van heeft, dan zullen hier steeds meer werkplaatsen verloren gaan en zal de koopkracht van heel wat mensen ook serieus verminderen.
     Bij de dienst asiel en migratie blijkt men de situatie ook nog altijd niet onder controle te hebben, ondanks het gewicht van Maggie De Block. Er schijnt vorige week zelfs een Marokkaanse crimineel de Belgische nationaliteit te hebben gekregen nadat hij er pas een gevangenisstraf had opzitten. Daarmee houdt het trouwens niet op, want er schijnen nóg een twintigtal aanvragen te zijn vanuit gevangenissen. Ondertussen is er het schandaal van Vorst, waar men in mensonterende omstandigheden wordt opgesloten. Wordt het stilaan geen tijd om in Nederland eens te gaan vragen, of die 'bajesboten' nog beschikbaar zijn? Die vond men vroeger niet goed genoeg, maar zouden paradijzen zijn in vergelijking met de 'koten' van Vorst.
     Tenslotte wacht de federale samenscholing met een bang hart af wat er op Europees vlak zal beslist worden over de Dexia affaire. Daarover is nl nog steeds geen akkoord en dat zou de Belgische staat wel eens zuur kunnen opbreken, waarbij de kosten van de aanbevelingen van de Hoge Raad van Financiën maar klein bier zou zijn.


  * Men hoort regelmatig mensen zeggen (zelfs specialisten zoals econoom Ivan Van de Cloot onlangs nog in het journaal), dat 'de prijzen duurder zijn geworden'. Dat klopt niet. De producten worden duurder, niet de prijzen. Die laatsten stijgen of dalen, maar zijn op zichzelf niet duurder of goedkoper. Als de prijzen stijgen, worden de producten duurder, niet de prijzen zelf.

  06-04-2012, 09:53 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  05-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De dynastie Van Rompuy
     Nepotisme is van alle tijden, maar binnen de Belgische politiek is het zowat een tweede natuur geworden. Ze zijn niet meer te tellen, de zonen en dochters van bekende politici die papa en/of mama achterna gestapt zijn en meestal met succes in de politieke pluche terecht gekomen zijn. De referentie naar de familienaam, of die nu Van den Bosche is, Detiège, De Gucht, Daerden, Wathelet of wat ook, zorgt er meestal voor dat het nageslacht de politieke familiecarrière kan verder zetten. In enkele gevallen zijn ze zelfs met z"n drieën, denk maar aan Dehaene. Het record van alle records zal echter wel op naam van het geslacht Van Rompuy komen. Die zitten nu al met vijf plus één in de politiek.
     Naast stamvader Herman en broer Eric (in een vroeger leven ooit Vlaamsgezind voorzitter van toenmalige CVP-jongeren),  en Peter, zoon van Herman, storten nu ook Peters broer Thomas en moeder Geertrui zich in het politieke avontuur. Die laatste kreeg in de kwaliteitskrant die zich De Standaard noemt zelfs een bijna paginagroot verslag van haar kandidatuur voor de provincie. Ze stapt niet in de politiek met haar meisjesnaam, Geertrui Windels, maar als madame Van Rompuy, 'want', zegt ze 'ik ben niet naïef'. Dat is dan een groot verschil met haar Herman, die steeds zijn best heeft gedaan om niét op te vallen. Volgens de journaliste van dienst, is Geertrui dan ook een unicum. Ze vergelijkt haar met Michelle Obama en Carla Bruni, maar dat zijn blijkbaar watjes, want die gaan zelf niet in de politiek. Misschien is de tijd rijp voor een realityreeks à la Pfaffs? Alle ingrediënten zijn daarvoor aanwezig. De Van Rompuys beschikken zelfs over een zwart schaap in de familie, die luistert naar de naam Tine, de zuster van de natte dweil, die ook al politiek actief is, maar dan voor de partij van de Arbeid (PvdA), de meeste linkse in het Vlaamse politieke spectrum.
     CD&V voorzitter Beke, die mevrouw Van Rompuy aan de pers voorstelde, zei te 'stralen' omdat hij nu een 'first lady' op zijn lijst heeft. Zou het niet eerder bloedarmoede zijn?

  05-04-2012, 09:42 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (36 Stemmen)
  04-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Superbelg Vanackere
     Steven Vanackere is zich steeds meer aan het profileren als een soort superminister. De man fungeert niet alleen als het Vlaamse klankbord voor Di Rupo, maar strooit zowat elke dag nieuwtjes en ideetjes rond die tot enig doel hebben dit land blijven te verankeren (ik schreef haast: 'verackeren') in het Belgique à papa.
     Het begon op 27 maart, toen hij tijdens een colloquium met de denktank 'European Policy Center' vertelde, dat de splitsing van de Belgische politieke partijen in aparte Vlaamse en Waalse partijen, een historisch vergissing was. Zelfs in zijn eigen tsjevenpartij, waar ze toch al e.e.a. gewend zijn, was er toen enige consternatie. Heimwee naar het oude België is echt niet meer van deze tijd, maar dat wordt dan wel verdedigd door één van de leden van het CD&V triumviraat.
     Sinds bekend is, dat niet alleen de zuiderse landen maar ook Nederland en Frankrijk het moeilijk hebben om hun begrotingstekort onder de knie te krijgen, kan het voor Vanackere helemaal niet meer stuk. Als echo op de uitspraak van Di Rupo, dat België ter zake de beste van de klas is, noemt Vanackere dit land nu de 'modelleerling'. Volgens hem zijn onze buurlanden jaloers op onze begrotingsresultaten. Zou het?
     Vanackere maakt zich (en ons) niets wijs. Om te beginnen moet men niet alleen kijken naar het resultaat van een budgetcontrole, maar ook naar de staatsschuld. Die bedraagt voor België nog altijd bijna 100% van het bbp, t.o.v. bv slechts 65% voor Nederland. Dat land kan zich dan ook veroorloven een groter begrotingstekort te hebben. Dit misplaatst hoerageroep is trouwens niets nieuws. Ook ten tijde van Verhofstadt werd daar elk jaar mee uitgepakt.
     En er is meer. Het feit dat dit land op enkele maanden ineens zomaar 13 miljard euro vindt om de gaten in de begroting te dichten en dan nog zgz zonder iemand pijn te doen (wat niet waar is), bewijst dat hier vroeger met geld is gesmeten geworden en dat heel wat van dat 'gevonden' geld onnodig werd gebruikt en misbruikt.
     De Hoge Raad van Financiën heeft trouwens zopas nog gesteld dat deze regering nog eens een extra 10 miljard euro zal moeten vinden, wil ze tegen 2015 een sluitende begroting hebben, zoals Europa dat vraagt. Diezelfde Belgische raad stelde meteen voor één derde van dat geld te gaan zoeken bij de regio's, in totaal dus zo'n 3,5 miljard, waarvan waarschijnlijk 2 miljard bij Vlaanderen. Dat zou een grote onrechtvaardigheid zijn, omdat datzelfde Vlaanderen momenteel de enige regio is met een reeds sluitende begroting (iets waar ik steeds mijn twijfels over heb gehad), waardoor de Vlamingen een tweede keer zouden moeten betalen (iedereen inbegrepen).
     Het is waar, dat België tot nu toe vrij goed door de crisis is gekomen en dat dit o.m. te danken is aan maatregelen zoals de technische werkloosheid (we zullen Carsid even vergeten), maar een belangrijkere reden was, dat de regering in lopende zaken (Leterme II) anderhalf jaar lang geen zware veranderingen kon doorvoeren o.w.v. de 'twaalfden' waarmee ze moest werken. Had men dat toen wél kunnen doen, dan zouden we nu gegarandeerd aardig op weg geweest zijn naar de Griekenlandroute.
     In een soort index, die eergisteren gepubliceerd werd door de Belgische beursvennootschap Petercam i.v.m. de duurzaamheidsrangschikking op wereldvlak, staat dit land op een beschamende 30ste plaats (van de 33!), met als belangrijkste reden onze hoge belastingen en onze overheidsschuld. Vanackere zou zijn huiswerk beter eens nakijken alvorens dit land tot een 'modelleerling' uit te roepen. 'Leerling tovenaar' zou een betere bepaling zijn.

  04-04-2012, 09:50 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (44 Stemmen)
  03-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bartje bashen

     Als ge tegenwoordig als min of meer bekend persoon, BV zeg maar, een verhaal kwijt wilt in onze media, dan moet ge kiezen voor 'Bartje bashen', m.a.w. schrijven over eender wat, maar tussendoor de schuld van alles en nog wat geven aan De Wever. Zeker als ge de kans krijgt te reageren op wat voor artikel laatstgenoemde ook moge geschreven hebben.
     De laatste twee Bartje bashers in de rij zijn socioloog Luc Huyse en E.U.-commissaris én alweter Karel De Gucht. Beide heren zijn gevallen over een artikel van Bart in De Standaard van 24 maart ll dat, in grote lijnen, ging over het feit dat we het verleden niet moeten be- noch veroordelen op basis van wat men nu weet, maar toen niét wist. Ik ben het daar volledig mee eens en geef hierbij een eigen voorbeeld (kwestie van me verder niet te bemoeien met de essentie van het artikel waarvan sprake). Wie vandaag de dag een jood zou uitmaken voor 'vuile jood', riskeert daarvoor als racist vervolgd te worden. Vóór, tijdens en zelfs kort na de Tweede Wereldoorlog was dat niet zo. Meestal nog onwetend over de holocaust, beschimpten heel wat zelfs diep gelovige katholieken de joden, die verantwoordelijk werden geacht voor de kruisiging en dood van Jesus Christus. Het holocaust verhaal is pas vanaf het begin der jaren zestig gemeengoed geworden.
     Maar de heren Huyse en De Gucht weten nu al dat zij het toen ook zouden geweten hebben. Ze zijn nu eenmaal zo. Dat, terwijl Huyse zelf in zijn artikel bekent geen historicus te zijn (De Wever is dat wél) en dat we van De Gucht weten, dat hij álles beter weet, zelfs wanneer hij bankaandelen moet verkopen of de fiscus voor de Raad van State moet brengen. Huyse heeft nog het excuus dat hij met pensioen is ('emeritus' heet dat bij universiteitsprofessoren) en blijkbaar niets beters om handen heeft. De Gucht zou er beter voor zorgen 'zijn' Europa wat te promoten, want die instelling heeft dat momenteel harder nodig dan dat een commissaris zich bezig houdt met een discussie over het geslacht der engelen (bij manier van spreken).
     Of Bart De Wever op de aantijgingen van het tweetal gaat antwoorden is niet zeker, maar denkelijk gaat hij dat niet doen. Hij weet verdraaid goed, dat al die gelegenheidsschrijvers tenslotte zijn zaak alleen maar dienen, want hij vraagt niet beter dan in het verweer gedrongen te worden en de underdog te spelen. Met dank aan de nuttige idioten en de even idiote media, waar men nog steeds denkt de politiek te kunnen aansturen zoals zij dat wensen.

  03-04-2012, 09:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (44 Stemmen)
  02-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Failliet Wallonië
     Het Waalse gewest legt 15 euro bij voor elke passagier die gebruik maakt van het vliegveld van Charleroi. Als voorbeeld van concurrentievervalsing kan dat tellen. Brussels Airport én  Brussels Airlines zijn er mede de slachtoffers van. De luchthaven van Zaventem heeft daardoor sinds 2006 al meer dan 2000 jobs verloren, die door die van Charleroi niet gecompenseerd worden. Volgens de in dit geval neutrale Nationale Bank bedraagt de toegevoegde waarde van Zaventem aan de Belgische economie 3,3 miljard euro, t.o.v. amper 200 miljoen voor die van Charleroi.
     Bovenstaande concurrentievervalsing draagt tegelijk ook  bij tot het enorme verlies dat het Waalse Gewest maakt en waarover ik op 30 maart reeds een blog schreef ('De kosten van een Belgische splitsing'), nota bene berekend door Waalse economen. En er is meer, om het Waalse deficit van meer dan 40 miljard euro over een periode van vier jaar te verklaren.
     De voornaamste reden van de Waalse teloorgang is het feit dat zo'n 40% van de werkende bevolking er op e.o.a. manier 'werkt' voor de staat. Dat is 15% meer dan het Europese gemiddelde (en ook het Vlaamse). De werkloosheid zit er constant in de dubbele cijfers en is zowat het dubbele van de Vlaamse. Voor de rest 'investeert' Wallonië een hele reeks bedrijven en manifestaties die bijna stuk voor stuk zwaar verlieslatend zijn:
  - Er gaan elk jaar enkele miljoenen verloren aan de F1-races op Francorchamps. Ermee stoppen is geen optie, omdat er dan, volgens de contractclausules, al even zware boetes moeten betaald worden.
  - I.v.m. de herdenkingen van het begin van de 'Grote Oorlog' in 2014, legt de Waalse regering 37,5 miljoen euro opzij. Vlaanderen, dat in die oorlog veel zwaarder getroffen werd, doet het met amper 5 miljoen...
  - Wallonië is hoofdaandeelhouder in enkele historische, maar verlieslatende bedrijven zoals FN en de kristalfabriek Val St Lambert.
  - In Charleroi werden zes zgn 'Parcovilles' gebouwd, ondergrondse parkings met een robotlift die de wagens naar hun plaats brengt en ophaalt. Van die zes zijn er vijf die niet meer werken. De zesde kost de stad 370.000 euro per jaar.
     En zo zouden we nog even kunnen doorgaan. Met de Waalse huisvestingsmaatschappijen bv, waarvan er al een hele rits met het gerecht in aanraking zijn gekomen o.w.v. frauduleuze praktijken. 
     Kortom, Wallonië werkt niet, letterlijk noch figuurlijk en zou wát blij moeten zijn dat Vlaanderen de factuur bijpast. In plaats daarvan krijgen de Vlamingen echter stank voor dank, iedereen inbegrepen.

    

  02-04-2012, 10:01 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (39 Stemmen)
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!