NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  20-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De multiple choice regering

   

     I.v.m. de besprekingen over een nieuwe Vlaamse regering krijgt men zo goed als niets meer te horen. Silentium triplex, om het in studententaal te zeggen. Misschien iets voor een multiple choice vraag in e.o.a. quiz:

   

     Vraag: waarom heeft CD&V (voorlopig?) afgehaakt?

   

  1. Omdat de N-VA teveel besparingen in de zorgsector wil.

  2. Omdat de N-VA teveel wil besparen bij de provincies, het enige niveau waar CD&V nog iets te zeggen heeft.

  3. Omdat CD&V huivert van een ‘Zweedse coalitie’, de nieuwe term voor een ‘kamikaze regering’. In een dergelijke regering (geel/blauw met een kruis in het midden) wordt ze nl de linkervleugel en ligt ze niet meer ‘midden in het bed’. Om die laatste reden wil CD&V nog een poging doen om cdH toch in die Zweedse coalitie te krijgen. Bovendien zou Kris Peeters ook daarin geen premier kunnen worden als de spelregels worden gerespecteerd, want dan wordt de blauwe ‘familie’ de grootste.*

  4. Omdat Kris Peeters evenmin nog minister-president van de Vlaamse regering kan blijven.

  5. Omdat men het Bart De Wever gewoon niet wil gunnen dat zijn uitspraak dat er de voorbije week een nieuwe Vlaamse regering zou zijn, bewaarheid zou worden.

  6. Omdat er vanuit Europa weer een negatief advies is gekomen i.v.m. Oosterweel.

  7. Omdat Kris Peeters er ook op de nationale feestdag wil bijstaan als Vlaamse bloempot.

   

     Antwoord hopelijk volgende week, na die nationale feestdag, wanneer ook de poging van Charles Michel zou kunnen eindigen omdat er geen Vlaamse regering zal zijn. De eerste keer dat er moet bespaard worden, blijkt dat een onmogelijke zaak te worden.

   

   

  * Er bestaat een waterkansje dat Michel Peeters toch het federale premierschap zou kunnen aanbieden om op die manier de tsjeven te overtuigen mee te doen. Dat zou dan ten koste gaan van Didier Reynders, die men dan als Europees commissielid zou voordragen. En dat zou dan weer ten koste gaan van Marianne Thijssen, partijgenote van Peeters...

   

  20-07-2014, 00:18 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  19-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De MH 17

   

   

     Het is bijna ontroerend hoe er door onze media rond de pot gedraaid wordt om toch maar niet te snel te moeten toegeven dat het passagiersvliegtuig van Malaysia Airlines door de door Rusland gesteunde rebellen in Oost-Oekraïne werd neergeschoten:

   

  -          De raket werd afgevuurd vanuit het territorium dat door de rebellen wordt bezet.

  -          Diezelfde rebellen hadden de laatste weken al twee Antonov-26 toestellen van de Oekraïense luchtmacht naar beneden gehaald.

  -          Er is geen enkele reden waarom Oekraïne daar zelf een luchtraket zou afvuren omdat de rebellen er geen vliegtuigen hebben.

  -          Enkele onderschepte telefoongesprekken tussen rebellen en berichten op het Russische facebook hadden gepocht met het neerhalen van vliegtuigen en het feit dat ze een raketinstallatie hadden weten buit te maken van het Oekraïense leger. Het feit alleen dat ze na de ramp de berichten van facebook hebben afgehaald, spreekt boekdelen.

  -          Een andere, eerder perverse denkpiste zou zijn dat het vliegtuig werd neergeschoten door echte Russen van vlak over de grens. Dit is echter weinig waarschijnlijk omdat het daar gaat om echte, goed getrainde militairen en niet om een stelletje al dan niet gemaskerde rambo’s.

   

     Dat allegaartje in Oost-Oekraïne mag dan al op alle gebied heimelijk door Poetin en Co gesteund worden, veel grijze materie blijkt het niet te bezitten. Het volstaat niet gesofistikeerde wapens te hebben om op een intelligente manier oorlog te voeren. Rambo wint alleen in de film.

  19-07-2014, 08:58 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  18-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het gehandicapte Vlaanderen

   

     ‘Wat we zelf doen, moeten we trachten beter te doen’, was de slogan van Gaston Geens, de eerste ‘premier’ van Vlaanderen. Het is ondertussen gebleken dat dat niet altijd het geval is en dat Vlaanderen dikwijls dezelfde fouten maakt als de Belgische schoonmoeder. De laatste in de rij is de gewestelijke regeringsvorming, die ook al erg op een Belgische gaat gelijken voor wat het zich voortslepen in de tijd betreft. Eerst zou de nieuwe regering er komen vóór de Vlaamse feestdag, dan vóór de Belgische nationale feestdag en nu gaat men waarschijnlijk ook die deadline niet halen.

     Een officiële reden voor het nieuwste oponthoud blijkt er niet te zijn. CD&V en N-VA waren eergisteravond nog zonder specifieke problemen uit elkaar gegaan en hadden afgesproken gisterenmorgen om 10.00 uur opnieuw bijeen te komen. Eerstgenoemde partij blies die nieuwe samenkomst af en kwam niet meer opdagen. In de coulissen kon men horen dat de christendemocraten niet akkoord zouden gaan met enkele drastische besparingen die de N-VA zou willen doorvoeren, o.a. in de gehandicaptenzorg. Nu kan ik best begrijpen dat gehandicapten best zo goed mogelijk geholpen dienen te worden, maar of dat een item is om de hele regeringsvorming op de helling te zetten, is een ander verhaal. Een tweede verhaal is, dat N-VA hardere besparingen wenste, omdat CD&V niet bereid was die bij de provincies door te voeren, terwijl N-VA de provincieraden zelfs zou willen afschaffen.* Men staat er blijkbaar niet bij stil, maar in werkelijkheid kán Vlaanderen de provincieraden niet afschaffen. Dat komt omdat die rechtstreeks verkozen worden en er – volgens artikel 162 van de Grondwet – een grondwetsherziening nodig is om dat te bewerkstelligen.
     De rode draad door heel dit verhaal van de Vlaamse regeringsvorming is echter gewoon dat de afwikkeling van de zesde staatshervorming voor onze regio een zeer slechte zaak is. Voor de vele bevoegdheden die Vlaanderen erbij krijgt is er nl geen goed onderbouwde financiering. In tegenstelling tot de vorige keren is er nu geen geld teveel, maar tekort en zal men op e.o.a. manier moéten besparen, willens nillens. Een bijkomende factor zou het ‘geval’ Peeters zijn die ergens premier wil blijven, dat in Vlaanderen niet kan en dat ook niet zou kunnen in een nieuwe federale, zgz ‘kamikaze’ regering, omdat daarin de blauwe familie de grootste zou zijn. Het zou pas ergerlijk worden, mocht blijken dat Vlaanderen niet aan een regering geraakt door een gefrustreerde afscheidnemende minister-president van een partij die én een premier wil én een Europees commissaris én een regeling voor Arco en die bij gebrek eraan de schuld wil geven aan een partij die in de eigen regio anderhalve keer groter is, maar straks niets dreigt over te houden…

   

   

  * Verhofstadt wilde in de jaren negentig de provincieraden al afschaffen. Dat heeft hij zwart op wit in zijn eerste drie burgermanifesten staan. Met steeds groter wordende gemeenten (door de fusies) en de oprichting van een eigen gewestregering, was er geen reden om dat tussenniveau te laten bestaan. Dat daar later niets van in huis is gekomen, komt omdat het genie van Gent en Umbrië zijn eigen idealen verloochend heeft toen hij er de kans toe kreeg ze te verwezenlijken.

   

   

   

  18-07-2014, 08:47 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  17-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vande Lala's nieuwste fonds

   

   

     Dat het met de alternatieve, zgn ‘duurzame’ energie flink fout zou lopen, is geen nieuws meer. Wie regelmatig deze rubriek volgt weet dat ik al enkele malen geschreven heb dat we ons nog blauw gaan betalen aan die groene stroom. Ondertussen lijkt dat ook bij de politiek te zijn doorgedrongen. Niemand minder dat Vande Lala, specialist ter zake – denk maar aan Electrawinds en de molenwieken in ‘zijn’ Noordzee – is er achter gekomen dat de schulden, veroorzaakt door de onbezonnen steun aan alternatieve stroom, er straks gaan voor zorgen dat de kosten op elektriciteit vanaf 2016 zouden kunnen stijgen met liefst 30%. Een cijfer dat niet van hem komt, maar van de Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen. En dat alles ondanks het feit dat diezelfde Vande Lala de energieprijzen in de lente van 2012 blokkeerde en later de BTW op elektriciteit van 21 naar 6 procent terugbracht.

     De zware oversubsidiëring van o.m. de zonne-energie heeft mee gezorgd voor een schuldopbouw, die niet zomaar weg te cijferen valt. Komt daar nog bij, dat er later al zoveel wijzigingen in het statuut van de zonnepaneelverbruikers gekomen zijn, dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Voor Vande Lala is dat echter geen probleem. Als de overheid, in dit geval het Vlaams Gewest, bv 500 miljoen (een half miljard!) euro, in de vorm van een fonds, opzij zou zetten over een periode van 20 jaar dan kan de begroting dat aan. Doet aan die andere oude krokodil Schouppe denken die datzelfde vond van het anderhalf miljard van Arco (‘Les affairs c’est l’argent des autres). M.a.w. de Vlaamse regering zou dat geld moeten gaan lenen (en er dus nog eens intrest bovenop betalen) om de stommiteiten te betalen van Freya Vandenbosche, partijgenote en vroegere mede teletubbie van dezelfde Vande Lala, verantwoordelijk minister voor energie in de ontslagnemende Vlaamse deelregering.

     Er zal natuurlijk een oplossing moeten gevonden worden om de ontspoorde subsidietoelage op de alternatieve energie voor iedereen aanvaardbaar te maken. Het laatste wat men echter moet doen is de rattenvanger van Oostende achterna te lopen. Het op te richten fonds dat hij nu voorstelt heeft te veel weg van zijn vroegere grandioze idee van dat andere fonds, het Zilverfonds, waarvan we weten wat voor roemloze dood het gestorven is. Met waarschijnlijk niemand van Vande Lala’s partij in de volgende Vlaamse regering, wordt het weer ‘Na ons de zondvloed’.

   

  17-07-2014, 08:33 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (39 Stemmen)
  16-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eigen (Brussels) volk eerst

   

     In Brussel hebben ze nu een akkoord voor een nieuwe gewestregering. Erg moeilijk was dat niet, want door de zesde staatshervorming* krijgt het stadsgewest er zo’n 461 miljoen euro extra bij, op een totale begroting van 3,5 miljard (iets meer dan 13%). De nieuwe ploeg, waarvan de postjes nog niet officieel verdeeld zijn, kan dan ook met e.e.a. uitpakken. Wat daarbij in ’t oog valt is dat er enkele belastingen verdwijnen en dat de minder inkomsten daarvan gecompenseerd zullen worden door een verhoging van de onroerende voorheffing. Tot daar is alles nog normaal te noemen. Wat niet normaal is, is dat die meerkost alleen zal aangerekend worden voor wie zelf niet in Brussel woont. Om te beginnen is dat een discriminatie, maar het heeft ook als neveneffect dat de huurprijzen in de hoofdstad gegarandeerd zullen stijgen. Als men nu al weet dat er de komende tien jaar zo’n 160.000 nieuwe inwoners gaan bijkomen, waarvan de meeste waarschijnlijk niets bezittende allochtonen zullen zijn, dan gaan ze daar in Broekzele meer dan de nodige problemen mee krijgen. De privé huurmarkt wordt er straks helemaal onbetaalbaar. Mocht het nieuwe bestuur denken daar iets aan te moeten gaan doen in de vorm van subsidies e.d. dan zullen ook de extra centen snel opgesoupeerd zijn.

   

  * Wat die zesde staatshervorming betreft moet men trouwens steeds met twee woorden spreken. Het blijkt nl dat er 26 samenwerkingsakkoorden nodig zijn om ze allemaal operationeel te maken. Er is dan ook niet veel nodig om bepaalde overeenkomsten op de helling te zetten.

  • Tenslotte nog dit: op de viering van de Vlaamse feestdag in  zijn eigen Brusselse stadhuis ontbrak Yvan Mayeur, de kersverse PS-burgemeester. Als statement kan dat tellen. Zijn voorganger, feestvarken Thielemans, was ook van de PS, maar heeft zich op een dergelijke manier nooit laten kennen.
  • En om te besluiten ook goed nieuws. Ook al mocht de SP.a tegen alle verwachtingen in toch nog in de Vlaamse regering geraken, van Pascal Smet zijn we verlost. Het duracel konijn wordt meer dan waarschijnlijk Brussels minister. Ik kan me niet indenken dat er daarom iemand rouwig zal zijn.

   

  16-07-2014, 08:40 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  15-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De derde weg

   

     Na Bart De Wever krijgt ook Charles Michel uitstel van executie voor ‘zijn’ vorming van een nieuwe federale regering. Eigenlijk zijn er geen twee – zoals overal verteld wordt – maar nog drie mogelijkheden. De eerste is die zgz ‘kamikaze regering’, waarbij aan Franstalige kant alleen het MR meedoet (die dan wel 7 ministers krijgt), een tweede is de oude tripartite die o.m. CD&V niet wil. De derde – waarover men liever niét spreekt - is die die er kan komen nadat de gewestregeringen gevormd zijn en die dan zal moeten onderhandeld worden tussen die deelregeringen. Dat betekent dus zowel met de PS als met de N-VA, zoals het er nu uitziet. Dat zal ook betekenen dat we dan bezig zullen zijn aan een eerste poging tot confederatie, vermits die gewestregeringen dan onder elkaar gaan uitmaken wat nog federaal kan en wat niet, het basisprincipe van de confederatie. Dit laatste kan echter alleen maar als er ook een nieuwe Vlaamse regering is en daar wringt momenteel het schoentje.

     Voor wat de vorming van de Vlaamse gewestregering betreft, blijft Kris Peeters immers maar zeuren over die deadline van De Wever, wat eerder kinderachtig lijkt. Ze zijn nu al meer dan twee weken aan het discussiëren en worden verondersteld zo stilaan weten waarmee ze bezig zijn. Een tweede reden voor de tsjeven om te temporiseren is dat ze zgz wachten tot het cdH zeker is van de postjes binnen de Brusselse en de Waalse deelregering en daarna misschien toch zou kunnen overhaald worden om in een centrumrechtse federale regering te treden. Wishful thinking noemt men dat.

     Tenslotte blijft er het even kinderachtig volharden van de Open VLD, die niet in de ene regering wil stappen zonder ook met de andere te mogen meedoen. Zoals ik hier al eens geschreven heb, is dat blufpoker en zullen de Vlaamse liberalen die eis straks wel inslikken als ze dreigen nog nergens mee te zullen mogen spelen.

     De regering voor de Duitstalige Oostkantonners is er al, voor de Brusselse is er een definitief akkoord en moeten alleen nog de postjes worden ingevuld. De Waalse regering zegt te zullen ‘landen’ vóór de nationale feestdag. Het zou zonder meer een lachertje zijn mocht het sterke Vlaanderen het niet zou halen, enkel en alleen omdat CD&V niet goed wat met Peeters aan te vangen.

   

  15-07-2014, 08:58 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
  14-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlaamse landing

   

     We maakten vorige week de (voorlopig?) natste en somberste week van 2014 mee. Op weerkundig gebied dan wel. Maar op politiek vlak was het al niet veel beter. De nieuwe Vlaamse regering, die ons min of meer beloofd was tegen de Vlaamse feestdag, is er nog steeds niet en als dat zo doorgaat zal die er ook niet zijn tegen de Belgisch nationale feestdag. Ik hoop, dat ik me vergis, want het zou gewoon een schande zijn. Zoiets als die 1-7 van de Brazilianen op eigen veld.

     De discussies over de vorming van die Vlaamse regering gaan officieel nog altijd over de centen die er moeten gevonden worden om de ontoereikende budgettering van de overgekomen nieuwe bevoegdheden te dekken. Wie echter tussen de regels kan lezen, weet dat het ook – zoals meestal -gaat om de postjes. Het zit de CD&V dwars dat ze niet meer de grootste partij zijn in Vlaanderen en daarom ook geen aanspraak meer kunnen maken op de topjob van minister-president. Daar Kris Peeters niet met minder tevreden is binnen die gewestregering, wil de partij hem achter de hand houden voor het leiden van een eventuele federale regering, mocht die kunnen gevormd worden zonder de PS. Dat laatste is echter verre van zeker en waarschijnlijk niet iets dat realiseerbaar is vóór de vorming van de Vlaamse regering, iets waarop men al gehoopt had nog vóór 25 mei maar dat doorkruist werd door het akkoord tussen PS en cdH voor de Waalse deelregering.

     Het lijkt er zo stilletjesaan op, dat alle excuses goed zijn als CD&V maar tijd kan winnen. Het laatste was de uitspraak van Bart De Wever op 11 juli dat de nieuwe Vlaamse regering er deze week zal zijn. Voor Peeters is dat voorbarig, omdat het een nieuwe deadline schept, waar hij zogezegd tegen is. Nog straffere kost kregen we te lezen in De Standaard van dit weekeinde, waar ‘de gefrustreerde van Zaventem’* in een interview wist te vertellen ‘dat Vlaanderen snakt naar een federale regering’. Die uitspraak werd zelfs de titel van dat interview.

     Enfin, in tegenstelling tot het sombere weer van vorige week, wordt ons deze week weer echt zomerweer voorspeld. Laat ons hopen dat dat ook onze Vlaamse politiekers wat opgewekter zal stemmen zodat er eindelijk die Vlaamse regering komt die we hard nodig zullen hebben als breekijzer voor een echte doorbraak op federaal gebied.

   

   

  *   Hiermee bedoel ik Eric Van Rompuy, ooit erg Vlaamsgezinde voorzitter van de CVP-jongeren, die gaandeweg steeds belgicistischer is gaan klinken omdat hij niet uit de schaduw geraakte van zijn doodsaaie broer, die achtereenvolgens wel minister, premier en voorzitter van de Europese Raad werd, terwijl hijzelf het niet verder bracht dan fractieleider in het Vlaamse parlement.

  • Ik heb sinds begin dit jaar geen abonnement meer op De      Standaard, maar krijg nog altijd de online krant. Nog straffer is dat ik die ook nog steeds krijg van Het Laatste Nieuws, dat ik al begin 2007 opzegde…

   

  14-07-2014, 08:35 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!