NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • It's the immigration, stupîd!
 • Stak(k)ers
 • De schoenmaker en zijn leest
 • Zal Oen het doen?
 • Over vacatures, werklozen en (kinder)armoede
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  27-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zoveelste moslimaanslag
  Er heeft dus weer iemand geprobeerd een vliegtuig te doen verongelukken en weer was de dader een moslim. Ik moest daarbij denken aan een artikel van Patrick De Witte dat een tijdje geleden in de krant verscheen. De Witte, die schrijft onder het pseudoniem (pdw), is een Tv-maker en satiricus van linkse strekking.  Zijn thema was, dat men religies moet kunnen bespotten, ook de islam.
  In tegenstelling tot het katholicisme, het boeddhisme, het hindoeïsme, het jodendom en ga zo maar verder, is het bespotten van de islam immers een levensgevaarlijke zaak. Daar waar de andere godsdiensten ook - en soms heftig - protesteren als ze bespot worden, hebben moslims "de neiging zichzelf op te blazen in uw onmiddellijke nabijheid", aldus De Witte. "Als ze u tenminste niet met slagersmes onthoofden, al dan niet voor het oog van de camera"...
  Het is nu weer afwachten tot de gebruikelijke excuus-Truus, van het type Hemmelinks of Reynebelg, komt aandraven met de dooddoener dat het hier gaat om een kleine minderheid, dat de meerderheid van die moslims zo niet is. Die is, integendeel, - volgens die goedpraters althans -  uiterst verdraagzaam. Dat zal wel, ja, maar dan niet als het gaat over hún zgz vrijheid van mening, over hun hoofddoeken, over hun manier van slachten, over hun scheiding van machten, zwembaden en dies meer.
  De meeste moslims zullen inderdaad wel brave mensen zijn. Feit blijft dat de moderne terroristen voor 99% wel tot hun geloof behoren en dat er ergens in de godsdienst wel degelijk iets schort. Zolang zij in hun eigen landen, waar ze hun tegenstrevers helemaal geen vrijheid van mening of godsdienst gunnen, blijven, is dat voor ons geen probleem. Dat ze echter bij ons hún visie willen doordrukken, is er teveel aan.
  Gelukkig wordt het kransje van linkse goedpraters van bij ons steeds kleiner. Niet alleen De Witte heeft het licht gezien. Denk maar aan Geert Van Istendaal, Barno Bernard, Etienne Vermeersch, die allen al e.e.a. ter zake hebben aangeklaagd. Het wordt hoog tijd dat we ophouden onze eigen religie(s) te bespotten maar een middeleeuwse woestijnleer goedpraten.

  27-12-2009, 10:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  26-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is genoeg niet meer genoeg?
  Volgens het financieel expertisebureau Watson Wyatt, dat daarover enkele peilingen heeft verricht, zou 40% van de Vlaamse werknemers voor 2010 een degelijke loonsverhoging verwachten. Een op vier denkt er zelfs aan daarover eens met de baas te gaan klappen en een deel daarvan denkt naar ander werk uit te gaan kijken, mocht die loonsverhoging er niét komen.
  Leven die mensen op Mars, of zie ik dat (weer) verkeerd? In een tijd waarin fabrieksluitingen en afdankingen bijna wekelijkse kost zijn geworden, waarbij nog altijd een serieus percentage van zowel arbeiders als bedienden in een tijdelijke werkloosheid zitten, zou men aannemen dat heel wat mensen al erg blij zouden mogen zijn hun huidige job te kunnen behouden.
  Zeker in een land als België dat nog als enige de oude index hanteert en waar een systeem van technische werkloosheid al vóór de crisis bestond, hebben heel wat werknemers geluk gehad niet afgedankt te worden. Dank zij die index kregen ze begin dit jaar zelfs een automatische loonsverhoging van 4,5% (t.o.v. het Europees gemiddelde van 2,6%). Door het feit dat de inflatie in 2009 uitzonderlijk negatief was, heeft de gemiddelde werknemer zijn koopkracht hier met meer dan 4% zien toenemen.
  Het ergste van de crisis mag dan al officieel voorbij zijn, zowat iedereen die ermee te maken heeft, voorspelt dat er ook in 2010 nog heel wat jobs zouden kunnen sneuvelen. Uitgerekend nú loonsverhogingen eisen is er dan ook vér over. Blijkbaar zijn er mensen die nooit genoeg hebben, waarvoor ook genoeg nog niet genoeg is. Het zou voor sommigen wel eens bitter ontwaken kunnen worden...

  26-12-2009, 10:47 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  25-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De koninklijke kerstboodschap
  Bij ons vorstenhuis heeft men het warm water niet uitgevonden, dat is al langer algemeen geweten. Als gevolg daarvan weet zo ook stilaan iedereen dat de toespraken van de koning niet door hemzelf worden gemaakt, maar door zijn franskiljonse hofhouding, daarin bijgestaan door de Belgische regering. Om echt te begrijpen wat er bedoeld wordt, moet men dat in zijn achterhoofd houden en tussen de regels kunnen lezen. Denk maar aan zijn vroegere uitspraak over de "omfloerste separatisten".
  In de kerstboodschap van Albert II was er weer zo'n zinnetje dat de nieuwsgierigheid van de "waarde onderdanen" prikkelt, nl daar waar hij het heeft over het feit dat Vlamingen en Walen het "communautaire moeten overstijgen". Om dat even te verduidelijken geef ik hieronder een fictieve toespraak van wat de vorst daarmee bedoelde:

  Waarde landgenoten.
  Vrede op aarde aan alle Vlamingen van goede wil. Dat wil zeggen, aan alle Vlamingen die bereid zijn braaf, dociel, onderdanig en verdraagzaam te blijven. Die het geduld blijven hebben waarop mijn koninkrijk al 180 stoelt. Die bereid blijven elk jaar, ook nu ondanks de crisis, een kleine twaalf miljard euro solidariteitsgeld te blijven betalen om ervoor te zorgen dat de Walen er een serieuze levenstandaard op na kunnen blijven houden zonder er echt voor te moeten werken. Twaalf miljard per jaar is niet niks als men weet dat de 27 landen van de E.U. allemaal samen slechts iets meer dan zeven miljard (en dan nog op drie jaar tijd) willen geven voor de klimaatsproblemen van de ontwikkelingslanden.
  Vrede op aarde ook aan die Vlamingen die bereid blijven hun eigen meerderheid op te geven en een regering te steunen met een Franstalige meerderheid. Die bereid blijven het overgrote deel van de belastingen te betalen en die met hun vertegenwoordiging van 60% liefst  88% van de inwijkelingen in dit land onderdak willen geven. Die keurig hun verkeersboetes betalen die ze hebben gekregen via de honderden flitspalen die Vlaanderen rijk is en de opbrengst van dat geld daarna verdelen met hun Waalse broeders, die meestal niet eens weten wat zo'n flitspaal voorstelt en als ze dat al weten, er bijna zeker van kunnen zijn dat hij niet werkt.
  Vrede op aarde ook aan die Vlamingen die mijn koningshuis blijven steunen en ervoor blijven zorgen dat ook mijn nakomelingen, zonder ervoor te moeten werken, niets tekort komen in deze moeilijke crisisjaren. Dat ik op tijd een nieuw jacht kan kopen in Italië, zonder daarvoor BTW te betalen en het kan laten bemannen door Belgische mariniers, die me ook al niks kosten én daarenboven zijn opgeleid tot hartspecialisten.

  Leve België!

  Albert von Saksen Coburg
  Roi des Belges

  25-12-2009, 10:16 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (19 Stemmen)
  24-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Belgische gerechtsmisvorming
  De met veel poeha aangekondigde hervorming van het Belgische gerecht zit al in het slop. Alle activiteiten zijn tot half januari uitgesteld en de N-VA is uit het "Atomium" overleg gestapt, dat dus nu weer een "octopus" overleg wordt zoals dat van de vroegere politiehervorming. Als het kind maar een naam heeft. Met de uitstap van de N-VA zijn de V-partijen in het verdere overleg niet meer vertegenwoordigd en wordt het dus weer een hoofdzakelijk links belgicistisch onderonsje.
  Ondertussen blijft de Belgische justitie zich verder belachelijk maken, deze keer in het proces tegen de DHKP-C bende. Na tien jaar en vier processen is die terreurgroep vrijgesproken van terrorisme, niet omdat ze die niet zou gepleegd hebben, maar omdat ze dat gedaan heeft in de periode voordat de Belgische anti-terreurwet van kracht werd. Een zoveelste soort procedurefout, waarmee in dit land al talrijke criminelen zijn vrij gekomen. Dat de groep in het gehuurde appartement aan de kust hun archieven aan het verbranden waren, er wapens en een zelfgemaakte bom, alsmede valse identiteitspapieren hadden liggen, valt in België onder "bendevorming" en daarvoor krijgt men hoogstens nog een voorwaardelijke straf, waardoor men niet meer in de gevangenis terecht komt. Dit blijkt ook te gelden voor Fehrye Erdal, de vrouw die op bewakingscamera's in Turkije werd ontmaskerd als medeplichtige aan een drievoudige moord en die hier ontsnapte aan de aandacht van 18 (achttien!) politie-inspecteurs die verondersteld waren haar geen ogenblik uit het oog te verliezen...
  Stel eens voor dat het hier niet om een uiterst linkse, maar om een uiterst rechtse groepering had gegaan, zou dat dan ook zo zijn afgelopen? De vraag stellen, is hier ze beantwoorden...

  24-12-2009, 10:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (16 Stemmen)
  23-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Volksunie-uitval
  Onze media zijn er steeds als de kippen bij om te verkondigen dat de mensenrechten ergens overtreden worden of dat bepaalde regimes hun oppositie niet aan het woord laten. Daarbij wordt vergeten, dat zijzelf dat hier bij ons ook doen.
  Dat bleek nog maar eens uit een paginagrote uitleg in De Standaard over de diaspora van de vroegere Volksunie. Aanleiding daarvoor was de beslissing van de SLP van Geert Lambert om over te stappen naar Groen!, waardoor dus alleen de N-VA nog kan zeggen overgebleven te zijn van wat ooit de eerste grote Vlaamsnationalistische partij was van na de Tweede Wereldoorlog.
  In het bewuste artikel, met namen en foto's, wordt gesteld dat de eerste breuk er kwam toen een deel van de Volksunie verkozenen in 1991 overliep naar de VLD. Dat is een grove leugen. Daarvoor had de rechtervleugel van de partij zich al afgescheiden via Karel Dillen en Lode Claes en heeft het Vlaams Blok daarna de Vlaamse eisen van de vroegere Volksunie overgenomen en zelfs versterkt. Bij De Standaard weet men dat ook, maar wordt dat verzwegen. Zoals bv ook de Chinese communisten of the Iraanse ayatollahs dat doen met hún oppositie en met gebeurtenissen die niet in hun kraam passen (Tienamen bv). Zover staan we met de mensenrechten bij de media in ons eigen land.
  De Volksunie verkozenen die in 1991 overliepen naar de VLD deden dat trouwens niet o.w.v. de lokkende stem van Verhofstadt, zoals geïnsinueerd wordt, maar gewoon omdat ze een rechtse reflex hadden die niet meer paste in de zwenking naar links die de Volksunie genomen had met Hugo Schiltz, rooie (nu groene-) Nel Maes en andere figuren zoals bv Coppieters.
  Het is trouwens opmerkelijk dat Hugo Schiltz later achter de nu rode Bert Anciaux bleef staan, terwijl zoonlief Willem-Frederik eieren voor zijn geld koos en (ook) overstapte naar de nu zgz Open VLD. Dat laatste wordt bij De Standaard niet verteld, maar hoort wel degelijk bij het verhaal van de aftakeling van de Volksunie.
  Men is kwaliteitskrant of men is dat niet...

  23-12-2009, 11:05 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (17 Stemmen)
  22-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Begroting und kein Ende
  Voor de verkozenen des volks is het nog steeds geen vakantie. Erg, he! Ze moeten zich nl deze week nog maar eens buigen over de begroting, die al voor de zoveelste keer door Europa is teruggefloten. Hoofdreden daarvoor is het feit dat men ons wil doen geloven dat ze dat gat van bijna 7% in enkele jaren zullen kunnen dichtrijden. Dat zal niet lukken en daarmee blijft België in de gevarenzone zitten. Enkel Griekenland en Italië doen het nog slechter, als dit al een troost mocht zijn...
  Hoe men het ook zal draaien of keren, als deze regering van samengevoegde tegenstellingen het wil redden, dan moet er een echte staatshervoming komen, geen afgietsel of ersatzproduct. Dat weten de huidige gezagsdragers ook wel, maar het enige doel dat deze regering heeft, is te overleven tot 2011 en de zwarte piet dan door te geven aan een eventuele volgende regering. Buiten het gat van de 25 miljard in de huidige begroting komt er over enkele jaren immers nog de tsunami van de vergrijzing aan. Mensen die het kunnen  weten, voorspellen dat er tegen 2015 daarvoor zeker 30 miljard extra zal nodig zijn. Dat maakt dat het tekort op de huidige begroting dan minstens eens zoveel zal zijn. België is een van de weinige landen waar niets aan dit probleem is gedaan, noch door Paars, noch door de francofone regering van Verhofstadt/Leterme/Van Rompuy/Leterme.

  22-12-2009, 10:48 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  21-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

   

   

  WINTER WONDERLAND

  Vandaag begint de winter. Door de overvloedige sneeuwval van zondag kunnen we nog eens spreken van winter wonderland, zeker hier in de Kempen. De echte winter noemen we sinds

  eeuwen de “astronomische” winter. Sinds de wetenschappers er zich mee gaan moeien zijn, kennen we ook een “meteorologische” winter, die al op 1 december is begonnen. Die is er echter voor de statistieken.

  Aan die statistieken moest ik denken, toen ik gisteren hoorde dat de Libre Belgique weer eens met een peiling over het stemgedrag van onze waarde landgenoten voor de pinnen was gekomen. Nu is het wel zo dat de peilingen van de Libre doorgaans heel wat betrouwbaar zijn dan bv deze van het duo De Standaard/VRT. In mijn blog van gisteren heb ik nog aangetoond dat die twee niet objectief zijn in hun berichtgeving, waarom zouden ze dat zijn in hun peilingen? In een vorige peiling, ergens in de herfst, was er bv een verschil van 4% voor wat de stemmen van het Vlaams Belang betrof. Bij de Libre positief, bij de andere negatief, of wat dacht je?

  Volgens deze laatste Libre enquête winnen zowel Vlaams Belang als N-VA aan stemmen en gaan zowel Open VLD en SP.a verder achteruit. Zelfs CD&V zou deze keer terrein verliezen. Zouden er eindelijk kiezers zijn die door hebben dat die partij Vlaanderen (nog maar eens) aan het bedriegen is?

  Opmerkelijk in de peiling was, dat ook Groen! vooruit zou gaan. Vraag is maar, of de enquête vóór of na het nieuws van de Zenne vervuiling gehouden werd. Ook dient ermee rekening te worden gehouden dat de francofone kranten door de bank hoegenaamd niet wakker liggen van een milieuramp als die alleen maar Vlaanderen treft. De solidariteit, weet je wel… Ik heb echter zo het idee dat de ramp met dat waterzuiveringsstation in Vlaanderen nog lang zal nazinderen en heel wat andere partijen nu al prachtige verkiezingsslogans zal bezorgen (“Groen! aan de macht, de vissen uit de rivieren”, is er zo al eentje van).

  Tenslotte blijkt ook de partij van Deckerken op zijn grenzen te zijn gestoten. Het wordt hoog tijd dat de ex-judo eens serieus nadenkt over e.o.a. beslissing richting Forza Flandria.

  21-12-2009, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  Archief per week
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!